Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)

       VERİLEN DERSLER          ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT  BİK  FEL              REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARIFen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri  2005   2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DinSiyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik,  Demokrasi, Çevre, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri  


Siyaset, Bilim, Rejim ve Yönetimlerin Dindeki Konumlarından Yararlandırılışı İnsanlığın Geleceği İçin Önemlidir

- Din siyasete, ekonomiye, politikaya ve yönetimlere dayalı acımasız ve ölçüsüz menfaat kurallarını deşifre eder ve daha insancıl-rahmani kuralları ortaya koyuşa kaynak teşkil eder ve yardımcı olur.
- Siyasette din olmazsa ya da siyasetçinin gerçek dini ve inancı olmazsa dinin yerini menfaat dayalı ekonomi borsası, politik ve siyasi zekâ oyunları alır.
- Din siyasetçiyi, ekonomisti, politikacıyı, yöneticileri ve insanları ahlakı yönden rafine ve/veya filtre ederek kötü, iyi amelleri ve amaçlarını su yüzüne çıkarır. Hatta siyasetçinin ya da politikacının veya inanan insanın enderin samimi ahlaki ölçüsünü açığa çıkarır.
- Siyaset Dinle bağdaştırılmazsa bu sefer inançlı kitleden illegal (gayrı ahlakı ve gayrı resmi) yönden yararlanışın ve kullanışın yolu motive olur.
- Aynı durum din yönetim ve bilimle ilişkisel düşünülüp ya da yönetim ve bilimin dindeki konumları doğru tespit edilip insancıl çözümler üretilmezse bu sefer bilim ve yönetim cahili inançlı kitleden illegal (gayrı ahlakı ve gayrı resmi) yönden yararlanışın ve kullanışın yolu motive olur. Bu nedenle her medrese ve dini eğitimin mutlaka bilimsellikle güncellenip ilişkilendirilişi elzemdir.
- Biz İslam'iyeti insanlık için gönderilmiş bir din olarak kabullenip doğru değerlendirilmezsek bu sefer insan fıtratına doğru empati duymayan inanca /imana gerek duyan cahil radikal dindar kitlelerin ortaya çıkışına neden oluruz.
- Uzaya açılmadan önce tüm insanlığın bu dine sahiplenişi ve liyakatli değerlendirişi insanlığın işini gelecekte kolaylaştırmış olur.
- Bir anda düşünün Allah (C.C) bu dinleri göndermeseydi ne olurdu? Sorusunun yanıtı dinin değerini, önemini ve gereğini izahat için yeterlidir. Demirkuş 2013

-Her Türlü Sosyal Çeşitliliği İç Dünyasında Doğru Konumlandıramayanlar, İnsancıl Evrensel Olamazlar.
-İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarıyla Verimli İlişkilendirilemeyen (Dizayn Edilmeyen) Anayasaların Toplum ve Halklara Vereceği Hizmetler Beyhudedir.
-Var Olan Dünyevi ya da Ulusal Anayasalara, İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarını Sığdırmaya ya da Uydurmaya Çalışmak Hendeği Devenin Üstünden Atlatmaya Benzer.
-İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarını, Ulusal Anayasalar İçine Sığmadığı Gibi Onları İşlevsiz, Verimsiz ve Zararlı Kılar.

-Hayır Üzere, Değişmek İstemeyeni (Fert, Örgüt, Kavim, Devlet, Vb.) Allah CC'HU değiştirmez (Rad, 13/11).
 


                                                                                   

   -Dünyada var olan vahşi/doğal rejimler ve yönetim sistemleri çoğu; deneme (deneyişe) ve yanılmaya dayalı hukuk senaryosunun demokratik yaşam tiyatrosundan ibarettir.
   -Bilimi, Evrimi, Hayvani Demokrasiyi,Rejimi/leri, Devleti/leri, Fert-Topluları, Siyaseti…Vb her şeyi İslam'iyetin içinde doğru konumlandırarak yaşamak daha liyakatlidir. Herhangi bir şeyi İslam'iyetin dışında tutmaya çalışmak ya da İslam'iyeti o şeyin (onun) içine sıkıştırmaya çalışmak hendeği devenin üstünde atlatmaya kalkışan cahil-bedbaht mantık ve niyetinden farksızdır. Demirkuş 2010
   -İktidar olmak için İslam dinini demokrasinin hizmetinde kullanan Müslüman demokrasi sofileri ile dini siyasetten men eden çağdaş laiklik sofilerinin din ve demokrasi arası ilişkilerine ifrat ve tefritten ters düz yaklaşımları ve ilişkileri çok ilginçtir.

   -“Devletin doğal laikle, seçim ve yönetim şekliyle, halkın inanç, kültürel ve tercih değer yargılarına dayalı yaşam şeklini disipline, asimile ve şizofren ediş” cümlesi ile bunun tam tersine “Halkın inanç, kültürel ve tercih değer yargılarına dayalı yaşam şekline göre devletin insani laiklik, seçim ve yönetimini disipline ediş” cümleleri arasındaki farkın gerekliliğini kavrayış çok önemlidir. Laikle; halkın değer yargılarına dayalı yaşam şekli ile devletin yönetim, rejim, seçim ve bilim arasında şizofren kişiliğin ortaya çıkışına neden olunmamamladır.
   -Demokrasi mi İslam dinin içine yeşertilmeli ve doğru konumlandırılmalı yoksa İslam dinimi eksik ve sakat olan demokrasinin içine disipline edilmelidir? Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır.
   Yönetimlerin, rejimlerin ve sistemlerin kalite ölçüsü: peygamberi insanlar, asil insanlar, akıllı insanlar, Rahmani alimler icabet ediyorsa ya da eğittiği ve çalıştırdığı insanlar;nesnel, düşünsel ve sanal eylemlerinde topluma peygamber ahlakı açısından örnek iseler hedefe ulaşılmıştır, değilse ya yönetim, rejim ve sistem eksik-bozuk-yanlış ya içindeki insanlar eksik-bozuk-yanlış ya da her ikisi de eksik-bozuk-yanlıştır. Demirkuş 2008.
   -Kurallarına uydukça-uyuldukça, hukuk bize kul köle değilse;ya köleleştiriyoruz ya köleleştiriliyoruz ya da köleleşiyoruz veya hukuka nötrüz. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
İpucu;Belki de insani açıdan üretilen çok az şey üreteninden üstündür. Hukukun üstünlüğü değil, kurallarına itaatin değeri ve önemi üstünlük kavramı ile karıştırılmamalıdır (kavram yanılgısına dikkat ediniz). Bilim ve İlim insandan üstün olabilir mi ? Hukukun, uygulamasını ve üstünlüğüne yemini düşünün!!
1 Öğrenci Yanıtları
    -Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ; Demokraside, Siyasette, Eğitimde, Ekonomide… Vb her türlü doğal, doğal ya da Doğal zayıf ve güçsüzlerini; çökerten, besi yeri olarak kullanan, eleyen ya da öldüren reKâbettir. Uyum sağlayamayanı öldürücü yok edici-antagonisttik olan; Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sadece çıtayı atlayanları yaşatıcıdır.
    -Rahmani ReKâbet (Diğer Adıyla Zarurettir):Rahmani Ahlakla; Adil , Vicdanlı, Akıllı… Vb öncelikleriyle; demokraside, siyasette, eğitimde, ekonomide… Vb her türlü insani ve gerekli yaratıkların zayıf ve güçsüzlerini; liyakatli yaşatan reKâbettir (Uyumlu-Liyakatli sinerjitik birliktelik) yani zayıflarını yaşatır ve tedavi eder. Zayıflarımız zayıf oldukları her şeye (şeylere) karşı bizim erken uyarı sistemlerimiz gibi çalışır ya da bizi erken uyaran hayırlı sebepleri vardır. Yani zayıfların varlıklarının ve yaşatılışının hayırlı sebepleri vardır. Zayıflar en azında hastalık ve istenmedik etmenlerine karşı canı bedelinde bizi uyarır. Hâlbuki doğal olan evrim ya da evrimleşme vahşice zayıflarını ve güçsüzlerini öldürür ya da güçlülere malzeme (ör. Karuni kapitalizm) eder. Hâlbuki Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet; zayıflarını ya öldürür ya yok eder ya da kapitalistler gibi besi yeri olarak yaşatırlar.
    -Rahmani (insani ve doğal döngü için gerekli zayıfları yaşatan ve tedavi eden) , şeytani (Kapitalistlerin zayıflarını besi yeri olarak yaşatması) ve hayvani/cahili (hayvanlar arasında zayıflarını eleyen ya da yem olarak kullanan) reKâbetler arasındaki farkın farkındalığını kavrayıp kurallarını peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ilişkilendirişe çalışın. Vahşi/Doğal/Hayvani /Cahili ve Şeytani; Siyasetin ve Demokrasinin deşifre edemediği, kudurtmadığı ya da kudurtamadığı; fert, toplum… Vb insan tipi, her türlü istendik değer yargıları (inançsal İslam'i değer yargıları dâhil) geleceğimizin öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim, rejim… Vb sistemleri için çok büyük değer taşmaktadır ve çok çok önemlidir.
     
Sonuçta, bilimi daha etkili biçimde kullanan kapitalistler;Müslüman'ları yanlarına çekmek için;kafircikleri alt edelim diye bazı Müslüman kavimleri menfaatleri gereği hidayete erdirme(Taliban ve İran hidayeti), bedava teknolojiler takdim ederek (Pakistan nükleer enerji... Vb) planlarını uygulamaya koyan Karunizm (kapitalizm) komünist sitemin başını hidayete erdirmeyi başarmıştır.
      Bu gün ise kapitalistler;demokrasi sistemini yayacağım bahanesiyle Gayri Müslim inanç ehline (eski din ehli kavimlere, birleşmiş milletler, sosyalistler ve ılımlı komünistlere) göz kırparak veya yanlarına alarak hidayet ettiği müslüman ülkelere rableşmeye kalkışıyor ve Karunizm (kapitalizm) için Büyük Ortadoğu besi yerini hazırlıyor gibi. Kapitalizmin tarihi ortaklarına oynadığı oyunlarıyla örtüşen örneklerini hayvanlar âleminde (av ve avcı ilişkilerinde) görmek olasıdır.

         Siyaset; dünyevi rejim ve yönetimlerde hayvani, cahili ve şeytani kullanılır, samimiyet Rahmani ve insani kabul edilmelidir. Bu nedenledir ki dinde yönetimde samimiyet ve liyakat temel alınır. Siyaset ve yalan diyet olarak uygulanır. Demirkuş 2011
        Vahşi ve doğal ya da liyakatsiz laiklikle; şeytan ve imamı iblise (Azazil ibn-i Menazil) ve onlara uyanlar; tüm insanlığa ve dinlere gizli açık elini kolunu sallayarak karışacak, dindekiler ve insanlar laiktir diye onun hilkat garibesi davranışlarına saygı gösterilecek anlamı çıkıyor.
 
   -Aslında doğal laiklik önce ortaçağda dini kurallara itaat etmeyenleri yani orta çağdaki dini doyurucu ve yeterli görmeyen bazı bilim insanları ve sanatçıları toplu dinden aforoz olarak ortaya çıkartılmıştır. Sonrada doğa yasalarını asimile ederek eşyayı köleleştiren yani teknolojiyi yaratan bu insanlar, laikliği haklı olarak ortaçağda; vadesi dolmuş yetersiz ve geçersiz dinlerden halkları ve insani yapay rejimleri korumak için ortaya atılmıştır. Ancak tüm dinler laikliğe her zaman baskındır. Onun için rejimleri korumak için İslam'iyet'teki insani ve evrensellik ötesi laikle ilgili ayetleri uygulayışa yeminli koyuş daha liyakatlidir. Bir din laiklik ve yaratıkların koruyuşuna gereksinim duyuyor ve her şeyi içermiyorsa geçersiz ve/veya en azından aciz ve yetersizdir. Allah (C.C) kıyamete kadar dinini koruyacağına ve âlim göndereceğine dair ayet ve hadisler vardır. İslam'iyet zaten insani laikliği koruyan ve teminat alan ayetleri içerir.
   -Laiklik, her sahada işe yaramaz eylemlerin düşünce sistemi kıblesine sahip insanların “o eylemleri için” toplumsal yasalardan bir uçurum tersine olanlar için bir bekçi köprü ise işe yarar, değilse bu günkü gibi din ve devletin birbirine karışmama zihinsel otistiki, düşünsel ve insani bölücülüğü, kangrenleştiriciliği, imanı, insani ve ahlaki ilişkilendiriciliği körelticiliği, dini hayata tatbik/uygulayış gereksizliği, din cahilliği, bilim cahilliği için insanlığı kendine bekçi kılar. Ola ki dini hayata diyet siyaseti hayata tam uygulayış değil de dini hayata tam samimiyet siyaseti diyet uygulayış daha doğrudur. Laiklik ya da laik bir toplum dini koruyamaz din (islamiye) ve Müslüman'lar Laikliği teminat altına alabilir. Yani laiklik dinin ve Müslüman'ların koruyuşuna muhtaçtır. Lekum dinikum …Ayet var. Demirkuş 2008

Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan,peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
       Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin
                    Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.


2005 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

XXXII SORU:Parti(azınlık) Demokrasisi ilahi/peygamberi bir rejim midir? Daha iyisi düşünülemez mi? Hayvanların yönetim sistemlerinde ve lider-yönetim kadrosu seçiminde; parti(azınlık) demokrasisi benzeri bir sistem var mi? Daha mükemmeli olabilir mi? Demokraside gerçekten aş ve iş ehline veriliyor mu? Hangi koşullarda,İnsanlar demokrasiye-hukuka araç olur? Tam tersi hangi koşullarda olur?Kim/ler; demokrasiye amaç ve araçtır?İnsan beyininin; sağ lobu vücudun sol tarafını, sol lobu da sağ tarafını yönetir, sağ lop vücudun sağ tarafını sol lopta vücudun sol tarafını veya sağ-sol lop vücudu tek başına yönetse ne olurdu? Parti(azınlık) Demokrasi hangisinin neticesine daha çok benziyor? Koloni oluşturan canlılarda benzer seçim sistemi vardır.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965;parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kral ve kraliçeyi düşünerek; şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der, sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der.
Roma ahlakının; doğayı yağmacı, jurnalist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, hayvanlara insanları parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının türediği dönemidir. Bu gün insanı insana yarıştırıp-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip parçalatan zihniyet, yarın  kapitalist zihniyetin menfaat farzlarına göre globalleştirerek roma ahlakının tevhidini rayına oturtabilir.1 Öğrenci Yanıtları

LXV SORU:Devlet, Millet, Demokrasi, Parti,İnsan, Fıtrat,İktidar, Erg, Mevkii, Makam,Gebe Olma, Sorumluluk, Adalet, Liyakat(yakışırlık), Hakikat, gerçek (sanal, soyut ve somut), Güç, Rejim ve Yönetim Kavramlarını/danİçeren/ Oluşan, Güncel- Doğru-Haklı 3 paragraflık bir yazı yazınız. Öğrenci Yanıtları


2006 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

6-A-Bu günkü ahlak, zevk, spor anlayışı, Avrupa'nın güdük krallıkları ve vetolu kapitalistlerin gölgesinde tevhit edilmiş/ettirilmiş parti(azınlık) demokrasisi geçmişte hangi kavimde/lerde görülmüştür?  Neden, niçin ve nasıl  ortadan kalkmıştır? Soru önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965; parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kimi düşünerek? Şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der? sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der. Roma ahlakının I ;
doğayı yağmacı, jurnalist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, insanları hayvanlara parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının I türediği dönemidir.
      B-Bu gün bazı ülkelerde kapitalist zihniyetin menfaat farzları için;çingene rejimlerini soysuzları /cahilleri/ kopukları/ münafıkları kullanarak: insanı; insana, hayvana, eşyaya (bilgisayara) yarıştırıp-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip, yönettirip parçalatan zihniyet, yarın  globalleştirerek roma ahlakının tevhidini hayvanlarla-robotlarla oyalayıp gafil-cahil... Vb kullanılan insanların sorumluluk rayına oturtabilir. Önermesi; asil bir deyiş mi yoksa  bir iftira mıdır?
İpucu;parti(azınlık) demokrasisi hangi ahlak, kişilik ve servet anlayışına sahip insan tiplerini öne çıkarıyor. Hangilerine yaşama ve yönetme hakkı vermiyor. Sürü halinde yaşayan primatlar;maymun lar (Gelada, Harabe, Bonobo ve Hamadri maymunları),şempanzeler, goriller vb. reKâbetle, gücünü -kendini kabul ettiren primatlar açısında simülasyon yapınız. İnsanlarda hile, kandırma, para ve gerçekleri harmanlayarak gücünü öne çıkarmayı, hayvanlardakiyle simülasyon ediniz.
      Parti(azınlık) demokrasisinin;Roma İmparatorluğu dönemlerinde ve 20 asırdan bu güne kadar bize ortaya çıkardığı insan tipinin; doğaya ve insanlığa katkıları açısından düşünün. Doğada ki sürü şeklinde yaşama biçimleri ile simülasyon yapınız. Sürülerin verdiği kararlar her zaman doğru mu? Neden? Sürü halinde verilen yanlış kararları insan demokrasi biçimi ile eşleştiriniz. İpucu;Lut kavmini düşünün?
1, 2 Öğrenci Yanıtları


7-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır? İpucu :kandırmak, ümitlendirmek, halk, tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu rejimle vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçlar (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.Peygamber Ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişi, açısından düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

8- A-Akıllı/Asil + Zeki +zihni ile ileriyi görebilen insanları, keşfetmenin veya göreve davet etme liyakatinin(yakışırlığın) adabı-usulü parti(azınlık) demokrasisi midir? Gerçekten bu insanlar, demokrasinin (Romen rejimi) habitatında ne yapabilirler/ne durumdalar? İpucu;herkesin sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı hızlandıran; adil, akıllı ve insancıl sistemler kurmayı düşünün
   B-Asil ve akıllı insanı, nefsi ile Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirmek mümkün mü? İpucu; sorumluluklarını yerine getirmeyi harekete geçirici sistemler kurmak.
   C-Soyluları (akıllı ve asilleri) soysuzlarla yarıştırmanın-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirmenin bir yolu-rejimi var mı? İpucu;yarıştırmak değil de; karıştırmak ve sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı düşünün
   D-Halk eli öpülesi akıllı/asil insanları tanıyabilir mi ya da akıllı/asil insanların kriterlerini halka öğretmenin ulaştırmanın /seçtirmenin/taklit ettirmenin bir yolu var mı? Öğrenci Yanıtları 


31-Kol-bacak ve sindirim sistemini beyne baş kılan rejim/ler var mı neden? İpucu, parayı veren düdüğü çalar. Üzüm üzüme baka baka kararır!? Öğrenci Yanıtları

56-Hiçbir rejim; akıllıları ve soyluları; soysuzlarla yarıştıramaz? Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

81-Rejim, inanç ve din nedir?Aralarında ne fark vardır? Rejimin dini-dinin rejimi olamaz? Soru önermesi doğrumu? neden?1 Öğrenci Yanıtları

82-İdeal yaşamak için?
a-Rejimlerin ve Dinlerin mi devletlere, devletlerin mi dinlere gereksinimi vardır?
b-Dinsiz devlet olur mu? Olursa nasıl olur? Örneklendiriniz? Tarihte örneği var mıydır?
c-Değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş hükmü dinde kesindir (Rad, 13/11). Zorla güzellik olmaz(atasözü), Bu açıdan din tehlike olabilir mi? Dine iftira etmek ve Dini kötüye kullanmak ne demek? İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
d-Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir mi? İrtica nedir? İrtica tehlikesi nedir? 4 şık soru önermesi dikkate alınarak;Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi nedir? Onlarda irticacımıdır?
Öğrenci Yanıtları


121-Dini; rejime/lere sığdırmak-bütünleştirmek veya disipline etmek-asimile ettirmek; hendeği devenin üzerinde atlatmaktan daha zordur? Önermesi doğrumudur neden? Öğrenci Yanıtları

122-gerçek (sanal, soyut ve somut) dinin rejimlerden önemli farklarından biride; evrensel oluşu ve rejimlere hayat hakkını tanıyan ve saygı duyan peygamber ahlaklı-verimli fertler yetiştirmektir. Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

123-Bir din tarih boyunca her türlü rejimle yaşamayı % 99 ispatlamışsa ve bu kesinse; rejime musallat veya şer bir din muamelesini görüyorsa/ gördürülüyorsa;sizce sebebi ne olabilir? Laikliğin gerekliliği, dinde hayır görenlerin sayısı ve ön planda yer almayışları, multimünafık ve din muhaliflerinin rant-menfaatleri açısından, ekonomik ve siyasi bağımsızlık açısından düşünün,dini için devletini talan mantığı, devletini haraca bağlama mantığı
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din Peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?. 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları
124-Rejimlerle yaşamasına, akılcı çözüm ve ahlak ölçüsü getirmeyen din/ler geçersizdir? Ne zaman dinler rejime baş kaldırmaya hak kazanır?(ip ucu;nefsi müdafaa hakkı açısından düşünün) Öğrenci Yanıtları


2007 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

145Osmanlı devletinin sanal bedeni (halk devleti) yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
B-
Siyonist fert, devletler... Vb (dinine tapan, dinlerini toplumunun menfaat farzları için malzeme yapan, dinleriyle alış veriş yapan veya dinlerine hamal fert ve devletler)dindaşlarını toplumsal kanser, Şovenist fert ve devletler (ırkına tapan veya ırkına hamal devletler) ırkdaşlarını toplumsal kangren, Monotipik milliyetçi devletler, milliyetçilerini toplumsal bölücü kangrenleşmiş grup yaparlar(melezler buna güler). Kavimlerin milliyetçileri-vatandaşları devletine sadakat; devletten tüm vatandaşların her hakkına/larına liyakatli adalet evladır ve kafidir. Devlet monotipik milliyetçi olamamalı (liyakat ve adaletin değişmez kuralına aykırı), olursa mahiyetindeki kavimlerin milliyetçi evlatlarını;ya kayıp eder (devlet bedeninin kemik iliğini oluşturan bağışıklık hücre çeşitleri) ya bölücü yapar ya da düşmanlarına kaptırır-malzeme yapar. Önermelerin eksiğini tamamlayın.

-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
       İp ucu I;Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.Sıcak (I ve II. Dünya savaşları), yarı soğuk ve soğuk dünya savaşlarının çok yüzlü senarist ve baş aktör devletleri: menfaatleri gereği;I. ve II. dünya savaşından sonra kavimlerin değişmeye hazır-müsait değişebilen-esnek-milliyetçi evlatlarını (jönlerini) ülkelerinde misyoner eğitimi aldırıp, değiştirdikten sonra (kendi menfaatlerinin işletim sistemlerini yükledikten sonra) ülkelerine geri gönderip halkı şaşırtmayı başarmışlardır. Bu kayıp edilen değişebilen esnek milliyetçiler, ülkesinin öz evlatlarına (doku hücrelerine)  uyum sağlamakta sıkıntı çeker hale getirilmiştir.Ülke içindede gerek kurumlar gerekse muhafazakâr milliyetçilerin ahlak değerlerini ve toplumsal ilişkilerini cahillerin-liyakatsizlerin ellerine emanet ederek şaşırtılmayı-esnek milliyetçilerle düşman etmeyi başarmışlardır. Ülkelere hâkimiyete bu noktadan başlayarak ve olayı ülkenin tarihsel-uyumlu özgün mozaiklerini kangrenleştirip bölücülüklere kadar genişletmişlerdir. Vakit geçirmeden Bu lgular çerçevesinde ülkemizin birlik - beraberliği ve bölge ülkeleriyle beraber tedavimizi zamanında yapmazsak bizi Irak benzeri ciddi bir savaş felaketi belkiyor demektir.
Büyük Ortadoğu federe devletleri topluluğunun oluşumu için;bölge ülkelerinin esnek ve muhafazakâr milliyetçi evlatlarına da aynı taktikleri uygulamaktadırlar bugünlerde. Bu durum orta doğunun fıtratını zorlamak anlamına gelecek ve ne yazık ki bu da ABD'nin kara petrol deliklerine kafasını kaptırma girdabına girmiştir. Allah (C.C).den önce yaşadığım bölgeye sonrada tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ciddi ve cahili-mabudu bir iddia!!
       Tıpta;
gerek dışarıdan değiştirilerek  devlet bedenine enjekte edilen jönlerin yabancılaştırılması, gerekse içerden bağışıklık sistemi hücre çeşitlerinin hastalıklarından dolayı (muhafazakâr milliyetçilerin şaşırtılması) eksik-yanlış eğitimli vücut savunma hücrelerinin, vücut hücrelerini düşman görüp saldırması(oto-immün hatalığı); bu iki bağışıklık sistemi hastalıklarının kaosuna denktir. Bunun tedavisi tıptaki tedavinin sosyalleştirilmesi (toplumsal hayata simüle edilerek eyleminin doğru tercüme edilmesi) gerekir. İlave olarak mazlum cahillerin eğitiminde (çocukların eğitiminde) uygulanan;güvenilir-biligili-bilge kişiliklere yönlendirme-güven kazandırma eğitim tedavisinin uygulanması gerekir.
     Bu gün ise menfaatleri gereği  bu senaristler ;hemen değişime hazır veya başlamış olmalarına karşın, kendi dışındakileri: din,sülale ve millet devletlerine böldüklerini, sonra antlaşmalara ve sözünde durmadıklarına dikkat ediniz!! Onlarla işbirliğine gitmeyiniz, samimi değiller!!(ayet): değişmez (cahil)- çözümsüz toplumsal-ekonomik sorunları zorunlu beraber yaşamaları gereği-nedeniyle biri birlerine nasıl düşman ettiklerini/edildiklerini veya nasıl çıkmazlara sürüklediklerini düşünün. Sonuçta menfaatleri gereği hemen değişen çok yüzlü münafıklar (fert ve devletler) yaşayacaklar, buna karşı din ve millet devletlilerine; parçalatılan, kurulan/kurdurulan ve zorunlu cahilleştirdikleri-biri birlerine düşman ettirdikleri kavimleri:Avrupa ve Ortadoğu federasyon devletlerine dönüştürmenin-bağlamanın geleceği için( Ülkemizi de bu ayrımın çelişkisi için de antagonisttik iç siyasetle eritirken, orta doğuyu almış kucuna hem öper hem söyleter); ya zamanında teslim olup değişimi kabul edecekler veya kapitalistlere, münafıklara veya doğaya; aksam ya da yem olmak zorunda bırakılmış olduklarını düşünün.Orta doğudakiler oynamıyor oynatan oynatıyor. Buna göre bazen bilinçli teslimiyetin ve bilinçli kaybetmenin tadının arkasına parlak zaferleri gizlemek mümkündür. Nasıl yapalım ki kaybımız kazancımız olsun!
Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez(Rad, 13/11). İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007. 1
İpucu;
İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
      Bazen kişisel kayıplarımız arkasında toplumsal ve evrensel  kazançlarımızın vardır. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.

 145-C;
Kendi mahiyetindeki mini devletlere ve bazı işbirlikçi ulus devletlere; kurduğu/kurdurduğu dünya ulus devletlerini kültürel ve ekonomik olarak asimile etmek/ ettirmek yani barbarlık yaptırma ve efendilik taslama tiryakiliğini geliştirip astlarına geri dönüşümsüz düşman yapmak. I–II. sıcak ve soğuk dünya savaşlarıyla asya devletlerini himaye edip dini rejim kurdurmak, tek kavime veya sülaleye devlet emanet ederken; mahiyetindeki kavimleri de bu devletlere asimile ettirerek efendilik taslama tiryakiliğini-barbarlık-asimilasyon hastalığını bu devletlerde teşvik etme alışkanlık ve bağımlılıklarını meydana getirmek. Sonuç olarak kuduz ahlak hasatlığını yaymaktır. Zira kapitalistler bu toplumsal kuduz enerjiden çok çok keyif  ve feyiz alırlar.Ekonomik ve teknolojik yönden geri kalmışlığın sebeplerini dinlerine bağlayıp bu devletlerdeki ortak payda ahlaki değerleri ve özgünlükleri arasında anatagonistik (yok edici birliktelik)(birbirini yok etme) düşünsel ve bedensel;politik-siyasi eylemler geliştirmek.  1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları
Özel ve Önemli Not
Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halkın yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
Bölünmüşlüğe Çözüm; yaşayan ve tarihi kök hücre zeminlerinde, en berrak ve tedavi edici toplumsal dokularki nakillerden ve ekimlerden aranmalıdır.1
Kemik iliği kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
Çözüm;bir cerrahın uyguladığı yöntem veya kök hücre ekim yöntemi ya da organ ve doku nakli gibi müdahalelerde bulunulmalıdır. Bunların içinde en liyakatlisi/lileri hangisi/leri olmalı ona mutlaka doğru karar verilmelidir. Bölgeye en yakın olanından en uzağına doğru başlamak koşulu ile;yani ülkenin bölücülükten en az etkilenmiş, ya da ona karşı bilinçli başat toplum sentezini başarmış evrensel halk grubunun fertlerden oluşan eğitim, öğretim ve yönetim kadroları oluşturmak ve yargı, askeri ve sivil örgütlerle prensip kararları gereği bu oluşuma tam destek olmak. Çok tehlikeli bölgeler kök hücre niteliğindeki tarafsız evrensel insan alimi, hem din hem doğa hem de insan alimi niteliğinde kişiliklerden oluşan birimlerden ekipleri gönüllü ve resmi görevlendirmek. Yani erozyona uğramış bölgede tarihi derinlikler içerisindeki en iyi yaşanmış kültür değerlerin özgün ve ortak payda harmanının zenginliğine durumu boğdurmak ya da ihya etmek gerekir.Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır. Kısaca çözüm en yakın sağlam bölgelerden nakiller yapılırken bölge halkının dil azınlığı, din azınlığı.. Vb güdük azınlık durumundaki haklarını nazikçe iade etmek ve topluma kazandırmaktır. Bu işleme küçük beldelerde denemeyle başlanıp verim alınıyorsa yavaş ve verimli yol alınmalıdır.


147-Toplumlarda çoğunluğun verdiği kararların doğruluğu ve geçerliliği hangi oranlarda gerçekçidir? Bu açıdan parti(azınlık) demokrasisi alternatifsiz bir rejim olabilir mi? İpucu;Lut kavmini düşünün?
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din Peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.

  İpucu;
parti demokrasisi, hukuk ve siyasetteki kuralları ve uygulamada varılan sonuçları (spor çeşitleri, ahlak, seçim, öğretim, eğitim, üreme... Vb sonuçlar) hayvan sürüleriyle simüle ediniz(eşleştiriniz ve benzeştiriniz) ? Lütfen alternatif görüşlerinizi yazınız.1, 2, 3, 4, Öğrenci Yanıtları


217. Bilim ve Gelişmişlik Bu İse!!
     A
-İnsanların hayvanları sollayacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu toplumsal konum/ların ve döngünün/lerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kâinatta. Yaratıklara parazit Tarzanlara insanı nasıl sevdirebilirizacaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ve doğa beyinli süper zeki  Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükü metmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştışmaktan ve reKâbetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Affedip çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İpucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yararlandırmak ve asker, öğrenci.. Vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumuzun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disipline ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Peygamber Ahlaklı" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.14

    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-toplumsal süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav.. Vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zekâ derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri… Vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranında; doğal ve toplumsal döngülere uyumlu yararlanmış olsun. İpucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş çevreci aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı çevreci etkinlik ve uygulamalar yapan insan seveer çevreci dernek kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere;zararlı oluşları ve ekonomik güçleri oranında; zorunlu sentetik, gerçek ağaç, güneş, dalga ve rüzgâr panelleri diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek… Vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslararası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; toplumsal olay ve doğal deprem-su tufanı(tsunami /depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem planları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda verdikleri zarar ve ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslararası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline getirmek. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
0, 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9
    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, dünyanın damarlarındaki katı-gaz ve sıvı fosil canını hortumlayan ilkel yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında peygamber ahlakı sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
         Bir toplum peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.Öğrenci Yanıtları

      Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği; Fosil, İlkel ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi)Sanayi Devriminin Başlamasıyla Başlamıştır.
      Dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon külfetlerine sebep olanlar (Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji tiryakileri) ;kim okurdu kim yazardı, küresel ısınma düğümünü parayla kim çözerdi hesabını yapmaktalar. Bu kördüğümün çözümüne sağır durmalarının bir sebebi de bu düğümü parayla biz çözeriz diyecek kadar namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı ve insaflıdır belki de!
        Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek). Filmi izleyin
       Bir zamanlar iklim, doğa ve çevre bizim kültürümüze yön vermiş ve etkilemiştir. Bu gün biz ilkel insanların Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojisiyle(Silah Teknolojisi) çevremizi etkileyerek doğaya karşı ahlaksız ve ölçüsüz davranmanın (doğal döngülerin bereketli hudutlarını zorlamanın) doğaya hiçbir şey yapamadığımızın götergesi olup, sadece doğal şamarın tufanını suratımıza yemek üzereyiz. Neden ve kiminle suç ortaklığına gidiyoruz bu durum devam ederse tarihi şaşırtıp bizi bu tufanın günah keçisi ilan etmeye kalkışacak kadar şahsiyetli olacaklarından şüphem yoktur. Çünkü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojinin ahlak ve tatbik/uygulayış cahilleri (ilkel insanları) her zaman dediğim dedik olması gereken toplumsal sabitelerdir. Onlarsız çözüm aramak ve onlardan uzak durmaktan daha hayırlı tercih bilmiyorum öğrenmedim duymadım.
         Aslında yapılması gereken şey dünyanın tüm nimetlerini ve külfetlerini global olarak doğal döngülerin bereketli hudutları içinde paylaşmaktır. Artık bunun için çok geç olmuş. Ancak veto imparatorluğunun fosil ve Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknoloji(Silah Teknolojisi) tiryakiliğinden vazgeçmesi olası değildir ve bu kesindir. Çünkü onlar ahlak cahilleri olduklarını bilmiyor ve değişmeleri veya bunu kabullenmeleri de mümkün değildir.
        Ahlak cahillerini değiştirmektense(toplumsal denklemin olması gereken sabitelerini değiştirmekten farksızdır) kendimizi, yeni nesillerimiz ve peygamber ahlaklı insanlarımızı kısaca halkımızın değişebilirlik ivmelerinin ufuklarından eğitimle (din dâhil) çözüme koşmak ve davet etmek ne şerefli haysiyetli, onurlu ve asil bir davranıştır. Onların elini öper, onlara yalvarır çözüme ortak ederiz. Halkımıza onların zavallılığını ve cehaletini anlatarak teselli bulacağız.
         Yapay İlkel insan ve fosil teknolojinin ürünü;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin küresel tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.
         Bu insanlığın onur savaşıdır. Ekmek ve peynire evet. Bizler Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji cahilleri olabiliriz ama asla peygamber ahlakı cahili olmayı istemeyiz. Cahil ve obez kapitalistlerden para, yardım ve çözüm dilenmek onlardan daha cahil ve liyakatsiz kişilik seviyesine inmektir.Onlardan ve çözümlerinden uzak durarak haklı tepkimizle bundan sonraki zararlarını diyete indirgemek bizim için büyük bir başarı olacaktır.
          Bütün çabamız 20.yy'ın toplumsal, zihinsel ve fiziksel kara deliklerine gelecek nesillerimizi kaptırmadan 21yy'la 20.yy'ın tüm getirdiklerini işlevsel ve kontrollü kabrine gömmektir.
Hızla 20. YY'lın ilkel insanları; Fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerini (Silah Teknolojisi) aşı kabul edip, buna karşı fiziksel, toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemimizi insani evrimleştirip!!! onları sollamalıyız. Aksi takdir de bizi yeryüzünde;zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlarla baş başa bırakıp doğal evrimleşmiş olarak!!! uzaya kaçmaktan başka düşündükleri yoktur. Onlar her zaman evrimin hapishanesini, metriksini ve doğal şamarı suratına hak eden ilkel zavallılar olarak tarihte anılacaklardır.
         Dünyamızı cadı kazanına çevirenlere ve bizi de kendilerine suç ortaklığına kenetleyerek, ilkel teknoloji tiryakiliğine teslim olmayacağız ve güvenmeyeceğiz. Hatta suçları ve günahlarına bizi günah keçisi ilan etmeye kalkışacaklarından ve çözüm üretmek için bu suç ve günahlarının küresel tedavisinden de para kazanmak için bile parayla bize bir şeyler satmaya kalkışabileceklerinden zerre şüphemiz yoktur. Amaç bu konudaki sorumluluğun ve her türlü ödemenin kıblesini çevre sorunlarına sebep olanlara yönlendirmektir.
          Küresel Isınma, Çevre Temizliği ve Erozyon Tedavimizin Ana Başlıkları; Bu sorunlar gerçekte;liyakatsiz sistemler ve doğal insanın ahlak ürünüdür.
1-Kapitalizmin ilahı paradır.Parayla satın alınmayacakları yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve olguları toplumda geliştirirseniz;uyum sağlamakta-değişmekte sıkıntı çekmezler.Hemencecik toplumunuza,ülkenize rejiminize ve dininize sempati/eşduyum duyar hatta tabii sadık zengin insanlar olarak katılırlar.Ucuz faizli (asalak-parazit) kredilerini, fakirlere sadakalarını ve zekâtlarını çoğaltıp rablerine tabiiliklerini paralarına kazıtarak koşarak size katılıp yanınızda yer aldıkları gibi ifrat ve tefritleriyle sizi sollamaya bile kalkışacaklarından emin olabilirsiniz. Eylemleri ve amaçları belli...!!! ah o eski günler gelsede ...
    Biz eminiz ki veto imparatorluğu bu gün gereksinim duyduğumuz dönüşüm teknolojisni üretmiş;doğal koşulların toplumları zorlama zamanını belkiyorlar.Ürettiği küresel tedavi teknolojisini hemen seramayeye çevirmek için. Bu bilinçten emin olabilirisiniz.Dünyanın kaderi üzerine paralı ilahları oynamak istiyorlar. Tarihte hep 50-100 yıl sonraki teknolojiler sumen altında zamanını bekler. Onun için vurdum duymaz arada bir duyarlar. Menfaat cahilleri.
2-Doğru eğitimle:kök hücre (insan) demokrasisi, bilimsel siyaseti ve siyasetçileri yaratmak. En kısa sürede kapitalizmim metriksindeki kapitalist demokrasi, ekonomi ve siyaseti bilimsel siyasetin eğitim tarlasına acımadan ve dinlemeden sürüklemektir. Halkın kapitalist metrikse olan güvenini aşamalı geri çekmek.
3-Doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) insanın eğitimi ile bilinçli ve peygamber ahlaklı çalışkan vatandaşlar yaratmak.
4-Mevcut üniversiteler; ileri kapitalist öğretim üniversiteleri olup; döngüleri kemiren, ilkel, doğal ve fosil teknolojiye dayalı zihinsel eğitim vermektedirler.
5-Eğitim ve öğretimde kavram çarpıklığını yok edip doğru yere oturtmak. Yani üniversitelerde eğitim kavramının doğru hayat bulmasını sağlamaktır. Bundaki amaç toplumun bilimsellikle ve peygamber ahlakıyla örtüşen her türlü yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını!! kullanarak insan ve çevre ahlakı eğitimi ile ilgili uygulamalı bilgileri öğretimle -eğitimle doğru kenetlemektir. Sinerjik /birbirni destekleyen ve tamamlayan öğretim, öğrenim ve eğitim yapmak.
6-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiden doğal döngüye uyumlu güneş teknolojisine terfii etmek. Enerji tüketen her cihazda mutlaka Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiye bütünleşik; sırasıyla güneş, hareket. dalga, doğal manyetik alan?… Vb doğal döngüye bütünleşik yayılan bedava enerji kaynaklarında ki enerjiyi emen veya kullanabilen teknolojiye uygun üretmek ve geliştirmek. Yani üretilen her ürün mutlaka bu teknolojilerden en az 1-2 tanesini kullanabilmeli. Mutlaka ürün güneşli ortamda veya diğer doğal döngü enerjinin var olduğu ortamlarda hemen o teknolojiye yönelik enerjiyi kullanıma geçecek şekilde üretilmeli. Güneş pilleri, Gneş arabaları mantığı. Hareket enerjisiyle çalışan saatler gibi.
7- Fosil enerjiler karne ile kullanılmalı.Dünya bedeninin;gazını, sıvısını ve maddesinin iliklerini boşaltıyoruz.
8- Bilinen ve keşif edilen çözümlerin yüksek verim alınımı amacıyla doğru adreslerde ve doğru zamanda uygulamaya konmalı. Bilimsel gerekçesiyle/leriyle uygulamaya geçilmeden önce kısa ön denemeler yapılmalı.
9- Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi) hastalarını; kapitalistlerin ve sözde sosyalistlerin ve komünistlerin dünyayı ne hale getirdikleri, Hatta bu konuda çözüm üretmek için bile;küresel suçlarını ve günahlarını bile parayla bize satmaya kalkışabileceklerini doğrudan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak halka anlatmak. Gerekirse ülke dışındaki çevrecilerle diyet ve kontrollü iş birliğine gitmek.
10-Resmi ve sivil kurumlardan; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda yapa bileceklerini resmi ve özel olarak belirlemek. Ör,bu kurumda, şehrimizde, köyümüzde küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine önlem kuralları uygulanmaktadır. Kanunla değil gönüllü Ör."Mağazamizda Küresel Isınmaya Önlem Amacıyla IşıklandırmadaTasarrufa Gidilmiştir".
11-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda; toplumun yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları dikkate alınarak;bu yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla örtüşen spektrumlarda halkın değişim ivmeleri ve gücünün kaldırabildiği kadarına icabet etmek ve bu nirengi noktalarından hareketle eğitim vermek yani devrimlerle halkın fıtratlarını zorlamamak.Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusundaki halkın değişim ivmesinin fıtratını/larını halkın özgün değerleriyle özdeşleştirip harekete geçirmek evaldır.
12-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve ürünlerine alternatif olarak çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirmeye bilim çevrelerini ikna ve teşvik etmek.
13-Küresel ısınma, çevre temizliği ve erozyona sebep olan ürünleri satın almamaya veya satmamaya, kullanmamaya ya da diyetle kullanmaya kalkışmak. Zorunlu kullanılıyorsa “bu ürün küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona neden olduğu halde zorunluluk nedeniyle kullanılmaktadır" ibaresini üzerine yazmak.
14-Doğal Döngü ve Canlı Bilim (Biyoloji) Patent-Standartları Enstitülerinde;yeni buluşun; doğaya uyum patenti ve standardı ;üretilen yeni ya da   eski buluşun doğal döngülerde ki konumları, doğal döngüler ve güneş enerjisi teknolojilerine uyumu aranmalı ve istenmeli.
15-Var olan tüm ürün ve buluşların; Doğal Döngü ve Canlı Bilim (biyoloji) Patent Enstitülerinde yeniden standartları ve patentleri gözden geçirilmeli. Gerekirse derhal piyasadan kaldırılmalı 1
16-Avamın Kullandığı Teknolojik ve Tüketim Ürünlerindeki Sadeliğin Gerekliliği
Pazarda, bakkalda, süper markette … Vb; kullanım, beslenme, tüketim… Vb, amaçlı bir ürün satın alınmak istendiğinde; o kadar çok çeşit var ki, bunlar arasında; koşullarına uygun seçim yapmak ve kriter belirlemek çok zor. Ör, diş macunu, elektrik anahtarı, priz... Vb seçimi zor. Aynı emeğe farklı değer; güç-para-borsa matrixi ekonomi kuralları gemisinde, menfaat farzları gereği, farklı değer biçtiren kapitalistlerin sermaye sınıfı; serbest ekonomi diye insanların ceplerine sermaye edinme emeçlerini-furyasını-karmaşa ve şaşırtmacasını da avamın kan damarlarına sokmuştur.1, 2
Çözüm: Aynı kategorideki mallara; TSE veya yeni kurulacak benzeri kurumlarca; gerekçeli puanlama yapılarak halkın hizmetine sunulabilir.


236.Bu gün siyaset mi; rejimin/lerin, dinin/lerin metriksin de(ortamın da) yoksa, rejim/ler ve din mi siyasetin metriksin de(ortamın da) iş görür? Doğrusu nasıl olmalı? Neden?   İpucu; siyasetçiler mi, akıllı insanları ve bilim bilginlerini (bilim insanlarını) yönlendirir - yönetir yoksa tersi mi doğrudur? Neden bilim bilginleri (bilim insanları?!), sağduyulu insanlar ve akıllı insanlar bu konuda başat değildir? Siyasetin;dinler, rejimler, ilim ve bilimdeki doğal ve insani hak ediş sınırlarının liyakatini belirleyiniz. Soru ve önermelerini; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların;doğal siyaset mafyasıyla liyakatsiz insanlara muhtaç ve duçar eden farazi yönetim sistemlerini düşünün.Öğrenci Yanıtları

252.A-Dinlerin, sadece;dünyevi devleti, toplumu, cumhuriyeti, yönetimi, rejimi, insanı olmaz/olamaz;böyle olursa toplumlar Siyonistleşir. İnsanların fıtratlarını zorladığı için münafıklığı stimüle eder ve kara deliğini baş ucunda yeşertir. Kavimlerin, toplumların ferdin...akli baliğ kişiliklerin dini olur (din akli baliğ kişiliği/leri muhatap alır). Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
 İpucu;
din devleti adı altında yeryüzünde dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ve yarışa girmeyi düşünün. Belki de; din, bilim ve ilim metrikslerine, siyaseti süvari edip; dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip  yarıştırmak cehalettir. Dinde savaş, genellikle dini yaşama şekline mudahale durumunda ve nefsi müdafaa  hallerinde çıkar. Bu günkü devletler evrim veya doğa yasalarına dayalı dünya sıcak ve soğuk cehalet savaşın zoruna ve gücüne göre kurulmuş, mahiyetidekine hüküm eden ve diğer devletlerlede gücü oranında olanaklar matrikisinden yararlanan sistemleridir.
Siyasi görüşleri, inançları ve fıtratları hayatla pozitif-doğru olarak güncelleyen:liyakatli yönetim, eğitim, öğretim ve sınav sistemleri geliştirilmek gerekir. 1, 2, Öğrenci Yanıtları


269Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
.Aileleri hücrelere, zengin aileleri yağ hücrelerine, kapitalizmi şişmanlığa (obeziteye), kavimlerin  milliyetçilerini kemik iliğindeki bağışıklık sistemlerinin hücre çeşitlerine-gruplarına, örgütleri dokulara, kurumları organlara, Devletin güvenlik kuvvetleri vücudun savunma hücrelerine, (bu hücreler kemik iliği bağışıklık sistemi hücreleri ve lenf sistemlerince=bağışıklık sistemleri tarafından  eğitilirler) kavimleri bedendeki sistemlere, yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim kurumlarını ve meclisi DNA'ya – Beyne; parayı, ATP' enerjisine, ekonomik döngüyü, bedensel ve hücresel enerji döngülerine, devleti vücudumuza(bedene)  simule (benzeterek) ve disipline ederek kısa vadede daha insani toplumsal beyin yönetim sistemlerini-rejimlerini geliştirmek mümkün mü? Neden?
        İpucu;yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sisteminin geri bildirim denetimi:beden ve halk tarafında yapılacağını düşünün. Ya da kısaca meclisin ve hükümetin sıcak denetimini Internet aracılığı ile ailelere(hücrelere), örgütlere(dokulara) ve kurumlara(organlar) rutin yaptırmak.Hatta, zorunlu olarak, özel aile şifresiyle:aileler;istediği kadar, 3 aylık(olağan üstü hallerde), 6 aylık(özel hallerde) ve 12 aylık (normal hallerde) olarak; her aile; ekonomik işleri, toplumsal ilişkileri, ihbarlar, istihbarat işleri, arzuları, önerileri hakkında devlete internet üzerinde bilgi, rapor vermesi ve bunun istihbarat birimlerince tek tek değerlendirilmesi gelecek için (uzay çağında bile) çok yönlü inanılmaz önem taşır-taşıyacaktır.Bu sağlıklı bilgiler karşılığında/oranında ailelerin ekonomik ve toplumsal yönden onurlandırılması son derece önemlidir. Elde edilen aile sonuçlarını kurumlardan elde edilen sonuçların ilişkileri son derece değerlidir. İnsanın nefsini tanımasıyla yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim biçimlerini ilişkilendirmeye çalışın.Tarihte karın tokluğu, orta derecede veya mesleğinin hak edişi maaşı ile ülkesini yöneten millet vekilleri ve liderler olduğunu düşünün. Mümkün olduğu kadar meclise seçilecek kişiliklerde aranan mutlak  vasıflardan biride menfaat farzlarını ön planda tutmayan hatta karın tokluğuna talip,  paylaşmayı seven, çocuk yaşta sıcak takiple belirlenen  liyakatte kişilerden seçilmeyi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16a-16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Öğrenci Yanıtları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

271. İnsan hangi asır/larda ve rejimlerde en çok türdeşlerine işkence zülüm yapmış ve öldürmüştür? Neden? İpucu;1 Öğrenci Yanıtları

306. İnsan bedenini, beyni yönetir. Dünyayı: akıllı insanlar mı, zengin insanlar mı yoksa hem akıllı hem de zengin insanlar ya da.....kimler yönetiyor? Kimler yönetmeli? Soru önermelerinin eksiğini tamamlayınız. İpucu: Beyin-bedeni lişkisinin liyakatini/lerini: günümüz birleşmiş devletler!!- birleşmiş hükümetler!!, birleşmiş milletler?! Kavramlarının liyakatlerini simule(benzeştirin) ediniz. Günümüz rejim-seçim-hukuk sistemlerinin sonuçlarının eksiklerini beyin ve bedene simüle ediniz. 1 Öğrenci Yanıtları

311.Dünyadaki mevcut eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sisteminin adalet ve hukuk düzeninde;çok zeki ve normal zekâlı iki ayrı insanın; ailesi ve çocuklarının ekonomik-toplumsal geleceği için ne söylenebilir? Sizce bu istenmeyen durumu telafi için nasıl sistemler geliştirmeliyiz? Neden? Mevcut geçmişteki rejim sistemleri dışın da çözüm aramayı düşünün. İpucu;Mevcut sistem olarak insanların ekonomik gelecekleri sadece zekâ sanal aracına dayalı olarak belirleniyor. Yani normal zeki bir insanın, çok çalışkanlığı, edepli oluşu(peygamber ahlaklı oluşu), yüksek performanslı oluşu, çok hevesli ve çalışmaya arzulu oluşu, azimli oluşu, uyumlu oluşu, dayanıklı olması, akıllı olması, büyük zihinsel kapasiteye sahip olması, birleştirici olması… Vb. önemli insani sıfat ve yeteneklerin hiç birisi dikkate alınmadan sadece ÖSS de zekâ sanal aracına dayalı liyakatsiz ve yetersiz seçme sınavı yapıldığını düşünün. Bunun yerine tüm insani sıfatlar ve yeteneklerin doğru kategorize edilip seçme sınavında her kategoriye özgü doğal yetenek ve sıfatların ölçüleri belirlenip, aldığı eğitimdeki başarı seviyesi ile belli oranlarda harmanlanıp öğrencinin toplam; başarı puanı ve doğal yetenek-sıfat ölçüleri birlikte belirlenebileceğini düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2,3,4,6,7,8, 9-Öğrenci Yanıtları

321.Tarih boyunca:samimiyetsizliği çok yüzlülüğü (münafıklığı) susamışçasına gizli yaşamış fert ve toplumların eline fırsat geçmiş olsaydı bu hünerlerini hangi legal (hukuki) rejim ve siyasetle pazara sürebilirlerdi? Farz edelim ki böyle bir sistem ve rejim varyasyonunu/ları-versiyonlarını münafıklar kursalardı; kendi toplumları nasıl uyum sağlardı? Fıtratı ve kültürü; samimiyet, mertlik ve kök hücre zihniyeti üzerine kurulmuş fert ve toplumlar nasıl uyum sağlardı? Ya da bunlarla yarışmaya ve karışmaya: fıtratı-kültürü uyum ve değişime müsait olmayan (değişmez peygamber ahlakınının değer bulmaduğu fert ve toplumlar); dürüst, samimi inançlı ve saf: fert ve toplumların;her şeyi paraya endekslilere emanet olanların, bu rejim ve siyaset arenasındaki halini(helakini) düşünün.

321A-Edepsizliğe ve çok yüzlülüğe uyum sağlamakta, değişmekte fıtratı gereği sıkıntı çeken fert ve toplumlara evrimsel açıdan ne denir? Farz edelim ki böyle dürüst relik (kalıntı) bir tebaa olsa imdadına evrimsel açıdan kim/ler yetişir?
İpucu;
İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.

321B- Değişmezliğin mubah olduğu yerler, değerler ve kurallar var mıdır? Ya da hangi koşullarda bu değerleri terk etmek mubahtır? Dinlerin, rejimlerin ve sistemlerin, iktidarların katırları olur mu? İpucu;
Evrimleşmeyi,devrimi, cahilleri, değişimin gerekliliğini düşünün. Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart1, 2

321C-Kavimlerin, toplumların her asır değişmeye müsait yenilikçi ve gerçek milliyetçilerin, şehit olmaya hemen hazır en öndeki güzide;gen sistemleri(gençleri), evlatları ve tebaaları bu çok yüzlü bedbaht zihniyetlerin iktidarlarında hangi pozisyonlarda ve hallerde olurlardı veya kullanırlılardı?

321D- Bu günkü siyasetin ahlakımıza katkıları ve insanlık ahlakının vardığı küresel sonuçları size neyi/neleri hatırlatır ve düşündürür? Öğrenci Yanıtları
     
  Bu gün ve geçmişte, siyasette;vetolu ülkeler ve yandaşları dışında;muhalefet iktidarlarıın anatgonistik (bir birini yok edici) demeç, polemik, çekişme ve politikalarının; çocukların, gençlerin, fert ve toplumun;psikolojik, toplumsal, ahlaki değerlerine görkemli katkılarını düşünün. Siyasi çekişmelere de kullanılan; dil, kültür, tepki, davranış, eylem ve edalar; ahlak bedenin neresinin nereye tercümesinin ürünüdür. Samimiyet ve kök hücre siyasetini bugünkü siyasetle mukayese ediniz.
İmamı vetolular; neylerse güzel eyler, muhalefetler sabır, oy verenler seyir eyler.Vetolular-yandaşları hariç, diğer tümü;ya sülale krallığı, ya 3 aşağı soğuk ihtilal 5 yukarı olmadı oylanalım oyalanalım yeniden 5 aşağı sıcak ihtilaller 3 yukarı demokrasi dört dörtlük rejimdir. Sonuç; aklında bir sayı tut adı demokrasiye geçiş olsun mantığı.

338. Allah'ı inkâr etmenin, yalanın hatta insan etini yemenin veya dayağın mubah olduğu diyet koşullar mantığı ile;parlak zaferler bazen;büyük yenilgiler ve teslimiyetlerin arakasında gizlidir. Kısaca tüm zaferler hasmını mutlak yenmenin ürünü değildir ya da zafer bazen bilinçli kaybetmektir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
dün matbaayı dini bahane ederek zamanında kabul etmeyen cahil zihniyetin gen sistemleri (Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez Rad, 13/11); bu günde, bilerek veya bilmeden;menfaatlerinin-mevkilerinin-makamlarının, pozisyonlarının veya fobisinin/fobilerinin gereği; rejimlerin/... Vb. sistemlerin haklı-gerekli dinamik-yenileme halkın geleceğe uyum değişimlerine karşı koyan sabite veya değişmez yiğitliğine soyunan cahillerin, insanlığın geleceğine ne kadar zarar verdiğini/verebileceğini düşünün. Osmanlı yönetim sisteminin matbaa cahilleri (matbaanın katırları) ile Cumhuriyetin cahilleri arasında benzeşim ilişkisini kurmaya çalışın!!  0, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. Öğrenci Yanıtları

        
342.Münafıklar ve cahiller ifrat ve tefridin imamlarıdırlar sanki;münafıklar menfaat farzları için hemen ; gizli-açık her türlü değişme ye hazır kişilikler iken cahillerde tüm değişimlere kapalı ve doğru ve haklı olamayan her şeyin yılmaz avukatları ve bekçileri gibidirler. Bu asrın sistemleri  bu iki kişiliği argüman olarak öne çıkarmıştır.
Önermesinin eksiğini ve yanlışını ya da doğrusunu yazınız.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
  İpucu;
Matbaanın önemini çok iyi bilen dışarıdaki ve içerdeki çok yüzlü münafıklar; Osmanlı İmparatorluğunu zamanında matbaayı kabul etmemenin/ettirmemenin gerekçesini din elden gidiyor fobisini deyip/dedirtip, içerdeki çok yüzlü millet ve din münafıklarıyla birlikte; kanatlı-kanatsız, cahil tayları, atları ve katırları(cahil değişmez-katır doğurmaz) kullanarak dinin değişmez satırları arasına sığdırmayı başararak yaklaşık 400 yıl Osmanlıyı oyalamayı başarmışlardır. Değişmek İstemeyeni Allah değiştirmez
     İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
    Sanki bu asır;dışarıda ki ve içerde ki çok yüzlü-çok amaçlı münafıklar;bu gün aynı cahilleri;toplumun-halkın; haklı, bereketli ve verimli birlik berberliğinin değişimlerini engellemek için kullanıyorlar. Samimi insanlarda rejim elden gidiyor fobisini oluşturup; toplumun-devletin fıtratını zorlamayan haklı-bereketli ve gerekli asgari değişimleri yaptırmamak için;kanatlı-kanatsız-haşmetli-gösterişli cahilleri kullanmaktadırlar.
      Taktikleri her asır hep ayni;Liyakatsiz atamalarla ve liyakatsiz mevkiilendirmelerle toplumun fıtratını zorlamak. Değişmez kanunların-ayetlerin satırları arasına-arkasına gizlenip, ya da cehaletin avukatlığını cahillere yaptırarak, zamanında gerekli değişimleri; ya geciktirip kokuşturmak ya engellemek ya da eritmektir.
      Liyakatsizlik ve kuduz ahlak nedeniyle;hemen her makamda ve mevkilerde;dışarı da ve içerde çok yüzlü, millet-din münafıklarının kontrolündeki;kanatlı kanatsız;cahilleri, insanlığın;haklı–gerekli-üretici ve bereketli değişimine; bela ve köstek olacaklardır. İnsanın bu açıdan zihinsel-toplumsal bilinç bağışıklık sistemini geliştirmesi gerekir.Öğrenci Yanıtları


343.Geleceğe doğru, doğal ve beşeri koşullara; doğru-verimli-liyakatli toplumsal - küresel ve evrensel uyum için zorunlu değişime: doğanın, dinin, rejimlerin-kanunların ve insan fıtratlarının …!! tüm döngülerdeki bereketli ve üretici hudutları içinde peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmedikçe insandan hiçbir yaratık hayır görmeyecektir1
      A-Doğdaki bereketli hudutları, liyakatsiz değişmelerle zorlayıp kemiren fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerin(Silah Teknolojisi) şok akıllıları ve çok yüzlü münafıklar; küresel ısınma, atmosferi delme, uzay çöplükleri…meyvelerine sebep olurken. Toplumsal açıdan, obez-kapitalist devletlerin küresel sosyolojik siyaset oyunları-savaşları ortaya çıkar. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
      B-Doğdaki bereketli hudutlar içinde liyakatli-gerekli değişimlere engel olmak ya da karşı koymak üzere; şok akıllılar ve çok yüzlü münafıklar tarafından  kullanılan;ya da habitatın değişmezliği-menfaat farzları için asra özgü, kanatlı-kanatsız-haşmetli-gösterişli cahilleri de toplumların gelişmesine engel olmaktadırlar. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
      C-Doğdaki bereketli hudutlarda yararlanmanın önemine yönelik öğretim ve teknoloji geliştirmek için gerekirse dersler koymak ve yasalar düzenlemek.Öğrenci Yanıtları


350.A-Vahşi ve Doğal Laiklik; ortaçağ dini rejimlerin tatbik/uygulayış kaosundan insanın yakasını kurtarmak için, evrimin prensipleri ise o zamanki bilme düşman dini ilimin miras kaosunda bilimin yakasını kurtarmak için icrası zorunlu ve gerekli eylemlerdi? 0, 1, 2, 3, 4
         B-İnsan mı  bilim  ve evrimin muhatap olduğu enerji boyutları  metriksi içindedir yoksa evrim ve bilim mi insanın düşünce boyutları metriksi içindedir?Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
         C-Evrimin diğer ismi doğa bilimi olabilir mi. Neden? Öğrenci Yanıtları


2008 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

15.Demokrasi imparatorluğu, ilahi/peygamberi bir rejim değil, evrim matbaa değil, anayasa da ayet değildir ancak;o gün bilerek ya da bilmeyerek;menfaati ve/veya cehaleti gereği;padişahım çok yaşa diyenleri ya da tapanları, 400 yıl Osmanlı padişahlarını uyutup matbaa ayetlere aykırıdır diyen fetva uzmanlarını ; analog(ayrı kökenden) ve homolog(kökendeş) olarak bugünkü koşullarla, olaylarla özdeşleştiriniz. Her asır aynı tipler var mıdır?
İpucu;yararlı, gerekli ve zorunlu değişimlere
her asır kırmızı kartı gösteren;insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır. Her zaman insanlığın baş belası bu cahil insanlar bu asır hem sol görüş hem de sağ görüş içinde mayalanabileceğini düşünün.
Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir. Öğrenci Yanıtları79.Peygamber/ler(kalp devleti) > İnsan(Beyin Devleti)>Doğa ve Doğal Din (Evrimin dinleri) ehli> Halk/lar(Beden Devleti) > Millet/ler(Kemik Devleti) Milliyetçiler (İlik devleti) Parti/ler (Siyasi Azınlık devleti)> Krallık-Şahlık-Padişahlık-Çarlık, imparatorluk...Sülale-Aile Devleti>beylik ... Vb metrikslerini büyüklük sırasına göre yazınız.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne-ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü. Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir. İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine ondan peygamberler devletine doğru(Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)Ayet var), doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. Öğrenci Yanıtları
A-Liyakatli ve liyakatsiz ;halkçılık, milliyetçiliği tarif ediniz?
İpucu
;
      Kuramsal olarak:sosyalist  veya toplumsal demokrat bir patı düşününün;içindeki dürüstlüğün bedensel timsalini, cebren ve hile ile dışarı atmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle dürüstlüğün mirasçılarını yaşatmaya çalışılması. Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
     Kuramsal olarak: milliyetçi bir parti liderini ve kurucusunu düşünün; başka kavimler ne kadar bizden ise bizde o kadar onlardanız demeyi felsefe edinmiş. Bu liderin felsefesinin siyasi mirasçıları cebren ve hile ile dışarı atılmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle liderin mirasçılarını yaşatmaya çalışılması.Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
    Partilerin metriksini aşamayan kavimler millet olamazlar. Milleti aşamayanlar bütünleşik halk olamazlar; halkları aşamayan kavimler bütünleşik evrensel insan olamazlar. Ör,Sovyetler birliği komünist partinin devleti idi, Büyük Almanya nasyonalist Nazi parti devleti idi. Derin devlet o zamanki partiye göbekten bağlı kurumlardaki yönetici ve fertlerdi. Demokrasilerde bu tip partilerin kamuflaj olduğunu düşünün. Kenedi'yi, Reagan'ı kim silahla kontrol etmek istedi.
B-Partisiz halk meclisi mümkün mü? Nasıl?

İpucu;Yerel Devlet (Bölge) ve belde insan vekillerinin mecliste aldığı oy oranında iş yapabilirlik ve oy kullanabilirlik gücünü hesaba katınız.
C-Milletin Temsilcisi olmaz halkın Temsilcisi, İnsanın Temsilcisi olur. önermesinin safsatalarını eleştiriniz.
İpucu;liyakat, halk ve millet kavramlarının tanımını ve ilişkini tatbik/uygulayış alanlarındaki çıkmazlarıyla birlikte düşününüz.1, 2, 3
 D- Kavimin Milliyetçileri Kime Denir? Bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o milletin özgün fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir. Ancak bunu yaşam stilinin ağırlık ve kişilik merkezi haline getiren toplulukta o halkın milliyetçileridir. Bir kavimin milliyetçilerini yok ederseniz o kavimin özgün parmak izi değer yargılarını ve savunma özgünlüklerini yok etmiş olursunuz. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Bu fedakarlığın bedelinde bu kesim kemik iliği (hücre çekirdeği) gibi özel damarlarla beslenmesi lazım, özel sevgi ve ilgi görmeleri liyakatindedir. Milliyetçilerimizi seveceğiz onlara güven vereceğiz hassaslaştırıp huy sahibi etmeyeceğiz.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
     Milliyetçilerimizi; şovenizm,Siyonizm, münafıklık ve kötü ahlaka karşı zihinsel olarak aşılayıp güçlendirmemiz lazım. Cahil kalmamaları ve yanılgılarını azaltmak için örgüt başına çok yönlü bilgin-alimleri getirmek gerekir. Ör. Ülkemizin milliyetçilerini yenilikçilerine karşı  Hitler'in milliyetçileriyle özdeşleştirilmek istenmişse de bu eylemde başarılmamıştır. Bu büyük bir başarıdır.
     Gerekli zamanlarda (savunmada) ayranları kabartılıp onlarla beraber mücadeleye girilir. Onlar her zaman ortalıkta olmazlar mecralarında daha büyük değer taşırlar. Bir milletin doğal askerleri (vücudun savunma hücreleri) gibidirler. 
     Doğal olarak millet bir halka veya kavime ait değişmez milli duyguları, değerleri taşıyan değişmez (kemik) kesimidir. Millet uniterdir. Devlet kavramın evrenseldir ;globalleşme ve insan olmanın değişim yolunu tıkadığı için devletin uniter olacağını çok iddia etmemek gerekir. Tek millet ve tek devlet iddiası Allah (C.C) dinde İbrahim AS kavmi ve devletine aittir. Uniter olarak doğal tek millet ve tek iddia ediliş düşünsel ve nesnel kenetlenişi; en azından üç büyük ve/veya daha fazla yanlışa daha neden olur; Siyonizm, şovenizme ve deccalizme yani Allah (C.C) yaratıklarını ve istemlerinin yaratılışını: liyakatsiz alternatif olarak; vahşi, cahili ve /veya kasti taklite kayar. Doğal olarak devlet ve halk evrenseldir. Ümmet evrensel ötesidir. Bir halka ait birçok millet olabilir. Bu konuda bilerek kavram anarşisi yaratılmıştır. Türk halkı dediğimizde yeryüzündeki tüm Türk kökenlilerin hepsi kast edilir. Ör. Türk halkına ait devlerde;Macar, Bulgar, Azeri, Türkmen Devletlerinde pek çok halk, millet, milliyetçiler yaşar. Her birisinin milli duyguları ve değerleri kendine özgü millet gibidir. Yani bir devletin himayesin de bir çok halk ve millet olduğu için devlet kavramı milletle sürekli özdeşleşirse toplumsal tufan kopar. Onun için devlet: hükmündeki; tüm halklara, milletlere, milliyetçilere eşit uzaklıkta veya adil mesafelerde olmakla yaşam hakkını çifte standarda taşıyan marko paşa gibidir. Devlet değişen dünya koşullarına uyum için kendini değişime uğratabilirse komşu devletlerle birleşerek globalleşmenin baş rolüne veya adaylığına soyunmaya hak kazanır. Ör. Ülkemiz ortak doğal enerjiye (ör. güneş, dalga, hareket,doğal manyetik alan enerjilerine?) endeksli teknoloji üretmek için Orta Doğu ve Orta Asya devletleri ile işbirliğine gitmekle ve yapısındaki toplumsal mozaikleri harekete geçirip kenetlemekle vetonun globalleşme vatandaşlığından bizi kurtarıp alternatif olarak liyakatli sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ama ilkel insanlara teslim olmadan. Yenilikçilerini, Radikal dindarlarını, muhafazakâr milliyetçilerini... Vb gerekeli sıra dışı ve özgünlerini kaptırmadan bunu başarması vatandaşlarının güvenini kazanmakla doğru orantılı ve/veya daha fazlasıyla ilgilidir.
    Bir insan ve devlet; din duygusu ve icraatları; millet ve milliyetçiliğin metriksinde-güdümünde ve hükmüne amade ise Siyonist. Ben Arab'ım ama Araplardan değilim (hadis). Bir insanın ve devlettin;hizmetinde ve hükmündeki olanaklar sadece belli bir millete, ırka ve halka ya da herhangi bir özgün azınlığa ayrıcalıklı sunuluyorsa şovenisttir. Bu bilgiler ışığında;milliyetçi(milleti için öncelikle canını vermeye hazır), devletçi (devleti için öncelikle canını vermeye hazır), halkçı (halkı için öncelikle canını vermeye hazır), evrensel-hümanist (doğa ve insanlık için öncelikle canını vermeye hazır), ümmetçi(öncelikle ümmet için canını vermeye hazır) bu işte yağcılığa ve kıyakçılığa ya da menfaate gerek kalmadan başka halklara ait fertler kökenlerini deklere ve beyan etmek koşulu ile diğer milliyetçilerin içinde diyet olarak yaşayabilir. Aksine millet, milliyetçi münafığı olur. Ümmetçi ve devletçiler de liyakatiyle milliyetçi olamaz milliyetçilerde liyakatiyle devletçi ve ümmetçi olamaz. Zındıklık aramaya gerek yok. Hepsinin fermuarını çekersek; liyakatli insan olmak hepsinin karşılığıdır. Devletini dine ve rejime hamal edenler veya dinini, rejimini devletine hamal edenlerin hepsi Siyonist ve cahildirler. Bu sistemi halka ya da halkı sisteme yem etmeye köleleştirmeye benzer. Rejimler ve dinler halkla liyakatli kenetlenince birbirini tamamlar. Yani sadece aklımız-zekâmız-zihnimiz veya bedenimiz için yaşamıyoruz hepsi birlikte bizi biz yapıyor.
-Kavim Milliyetçiliği (Kavim Kimliğinin Doğal/Vahşi Parmak İzidirler/Kavimlerin geleceğe uyum için değişmesi gereken kültürel ve yönetimsel özgünlükleri açısından dezavantajlıdırlar/radikaldirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar); milliyetçilik duyguları sadece tek kavim ve yer küresindeki o kavmin yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara ya da yerküresi yurt-toprak parçası vatanlarına endeksli sıkışmış otistik ve güdük milliyetçiliktir. Kavim Milliyetçiliği Doğaldır, kavimlerin özgün parmak izi gibidirler (yok edilmemelidirler ancak şovenleşmeye meyillidir ve kavimin özgün geleceği için;endişeli, hassas ve hırçın risklidir mutlaka rahmani alimlerin kontrolünde olmalılar) ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
-Evrensel Milliyetçilik (insanlığın Evrensel Özgün Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar) ;tüm insanlığı yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksli ruhbani-meleği hümanist ifrat-tefrit milliyetçiliktir. Evrensel Milliyetçilik Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Budizm'den, Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider. Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
-İbrahim'i Milliyetçilik (Peygamberi Milliyetçilik);ölümlü hayattan ölümsüz hayata kadar tüm yaratıkların yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksliden cennete kadar her yaratığa liyakatli konumlar da duruşu ve tepkileri alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren peygamber ahlaklıdır. Peygamberlik milliyetçilik işletim sistemi tüm diğer etnik milliyetçilikleri yaşatıcı ve liyakatli tevhit edicidir. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) Milliyetçilik İslam Dinini Farzları (Ben Arab'ım ama Araplardan değilim Hz. Muhammed AS tüm doğal kavim/etnik milliyetçiliklere adil ve liyakatli çizgide durur ve zaruri milliyetçiliktir) kırmızı çizgilerine göre tüm yaratıkları yaşatıcıdır. Diğer milliyetçilikler Doğal olduğu için hayvani ve öldürücü olan reKâbeti tetikler. Diğer milliyetçilik işletim sistemleri doğal olup reKâbette derbeder ve yetersizdir. Peygamber Milliyetçiliği İlahidir(Mantıklı ve Allah (C.C) ıslahatına Dayanır) ve Kırmızı Çizgisini İnsanlığın Buluğ Çağı-Sorumlu Dönemi Olan Âdem AS'I Herkesin Babası Kabul Eder. Âdem Öncesi ve Sonrası(Deliler, Cahiller, Doğal... Vb İnsanlar) İnsanımsı Tüm Doğal İnsanları Sorumlu Kabul Etmez. Çünkü Kendilerine Akıl Verilmemiştir. Sanki doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansılar; insanlığın filogenetik çocukluk dönemi kabul edilmiştir. Bu yapıdaki insanlar Âdem AS'DAN günümüze kadar olanları da cahil(kendin ve çevresin bilmezler) kabul edilip Allah (C.C) tarafından onlardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.
E- Kavim Bilmezleri (Cahilleri) Kimdir (Kavim Bilmezliğin Çocuksu Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)? bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere karşı fıtratı uyumlu ya da müsait olamayan yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere kapalı fertlerine denir. Bir kavimin bilmezlerini (bilmenin çocuksularını/cahillerini) yok ederseniz o kavimin toplumsal denklemlerinin özgünlük sabitesini/lerini yok etmiş olursunuz. Herkes her şeyi bilseydi ne olurdu? Cahillerden uzak durdurulması Allah (C.C) insanlara çözüm önerilerindendir. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlerine yansıtmaktır.
F-Kavim Yenilikçileri Kimdir (Kavimin Değişime Uygun Parmak İzidirler (Radikalistler/köktencilerle tahrik edici ortamlara sokulmamalılar-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)?bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere uyumlu fıtrata sahip ya da yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere açık fertlerine denir. Değişmek istemeyen cahil yenilikçiler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin liyakatsiz-şaşırtan dengesiz değişkenleri); köktenciler ve fıtratı değişime uygun olmayan insanların haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11).

G-Kavim Radikalistleri (Kavimlerin Tüm Özgünlüklerini Değişmez Doğal Kişilikleridirler) Kimdir-tamamen yeniliklere kapalı ve yenilikçileri öldürücü etkileri vardır. Yenilikçilerlere tahrik edici ortamlara sokulmamalılar. Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş/Ayet var).?
Kavimin sıradışılıklarını temsil eden değişmez sıra dışı;merkezcil/köktenci kişilikleridir. Ör, bilim radikalistleri, rejim radikalistleri, din radikalistleri/din köktenciler (dinin parmak izidirler)… Vb sistemlerin ifrat ve tefridin değişmezliklerini temsil eden kişiliklerdir. Radikalistler (köktenciler), toplumun normlarını zorladığı için istenmezler ve tercih edilmezler. Değişmek istemeyen cahil köktenciler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin sabiteleridirler) ; yenilikçiler ve fıtratı değişimi gerektirenlerin haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11). Tüm samimi radikalistleri severiz ve saygı duyarız çünkü, onlar olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız. Yararlı özgünlüklerimiz yok olur. Cebren ve hile ile yeryüzü kavimlerin hepsini Müslümanlaştırsak bile Allah (C.C) onların hepsini öldürüp yeniden insanı yaratabileceğine dair ayet vardır. İslam dini radikallerin bu bilincin farkındalığını kavrayışı ve insanı aşkınlıklarıyla doğru tanıyışı çok büyük önem taşır.

  Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin liyakatsiz yönetiminde ve metriksinde;kavimlerin milliyetçilerini şovenistliğe, yenilikçilerini ve radikalistleri terörizme, cahillerini günah keçisi yöneticiliğe – politikacılığa özendirilmiştir ve yönlendirilmiştir. Halklarda bu liyakatsizliğe besi yeri olarak kullanılmaktadır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız .

E.Sonuç ve Tedavimiz(yazdıklarımız tüm kavimlerin-halkların milliyetçileri içindir);Milliyetçiler neden hep olmalıdır!! Neden Milliyetçilik yok edilmek isteniyor!! Neden globalleşme uğruna milliyetçiler yok edilmek isteniyor.Sistem neden milliyetçilerin fıtratını zorluyor? Kavimlerdeki (halklardaki) özgünlükleri veya parmak izlerini yok etmek niye!! Belki de alacağını aldı!! Bugün dünyadaki milliyetçiler;ya şovenistlikle, ya teröristlikle, ya faşistlikle, ya neonazilikle … Vb ithamlarla toplumun gözünden düşürülüp yok edilmek isteniyor!! Milliyetçilere bu nefret kimden geliyor nerde başlamıştır? Neden önce yurtsever yeniliğe açık yenilikçiler teslim alınıyor sonra halkın sağcısı veya solcusu kefesine konup; halkla, sağcı veya solcularla ve ümmetle çelişkiye düşürülüyor. Helak ediliyor. Uygulanan taktikleri ve olayları bir reçete gibi okuyabilirsiniz; önce değişime meyilli/yenilikçi yurt sever milliyetçileri kafaya al, besle ve eğit düzeninin doğruluğuna iman ettir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni yükle sonra ülkesine yolla(habersiz-ajan-cahil misyoner);ülkesinin doğal fıtratlarını zorlat.Yani değişim ve yenilik adına  muhafazakâr milliyetçilerle veya tersi ile, halkla  çelişkiye ve zihinsel-bedensel savaşlara sürükle. Türkiye'ye bu yapıldı.Bu reçete şuan Kuzey Irakta uygulanmaya başlanmıştır.Aynı senaryonun kuzey Irakta şuan başlangıcı yaşatılıyor. Akıbet belli. Anadolu daki sonuçları ortaya çıkarmak. Milliyetçiler;kavimin kemik ilikleri, özgünlükleri, parmak izleri, özgün genlerinin bedenlerdeki ifadeleri gibidir.Her zaman ait olduğu kavimin veya halkın kemiklerin içinde (özünde) kendilerini rahat his ederler.Bunu arzulamak yaşamak onların fıtratı özgünlüklerinden gelir. Her kavimin (halkın) milliyetçileri için geçerlidir. Millette; tüm soydaşlarını, kendisini tasdik eden halkı ve toplumu kapsayan kitlenin içinde rahat eder. Halk da (kavimde) diğer kavimlerle veya halklarla bağ kurmuş beğenisini kazanmış evrensel, halkçı ve ümmete tabii kitlesiyle bağ kurar ve rahat içinde yaşar. Devlet buradaki tüm aşamalarda mahiyetindekilerin tümüne eşit uzaklıkta markro paşadır. Taraf tutarsa, yaşaması için çifte standart hakkını kayıp eder. Yapılacak tedavi;bazı kemikleri parçalanmış hatta ilikleri ayrılmış bedenlere ilik nakli, sağı solu bir arada dikişleşmek, kemikleri alçıya koyup ete dikişleri atmaktır. Kısaca paramparça can çekişen bedenlere cerrahın müdahalesini toplumsal hayatımıza doğru simüle (benzeterek) etmektir. Her geçen gün milliyetçilerin yok olması;kavimlerin yok olması demektir ya da kemiklerin ve etlerin çürümesi hayatımızı ve özgünlüklerimizi kayıp etmemiz anlamına geliyor. Allah (C.C).'ten yardımı borç diliyorum insanlık için. Nasyonalizmin barajını halk/lar barajına bağlarken ilkel(primitif) kavimlerden yardım dilemek cehalettir. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) stili globalleşmeye tek kelime ile hayır!! Onlar menfaat farzları için bizden daha hızlı değişirler. Tedavilerini de menfaat farzlarına göre yapacakları için güvenilmez. Ama biz olsak onları hep tedavi etmişizdir. Bu asır yolumuz onlara düşütü kapitalistlere. Menfaat farzları için yalnız bizim değil dünyanın ve doğanında dengesini bozmayı başarmışlar. Onlarında peygamber ahlakı tedavisine gereksinimleri var.
      Ülkemizin birlik beraberliği lokomotifinin inşası için milliyetçilerinin el sıkıştığı bugünlerde (4-7 Temmuz 2007) bu birlik ve beraberliğin sekteye uğratılmasına bilerek-bilmeyerek sebep olan her ferdin günahının liyakatine icabetini Allah 'CC ten diliyorum. Birliğimizi isteyen insanlardan güçlerinin yettiği oranda; fikir, söz veya eylemle müdahalesini rica ediyorum. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HU değiştirmezmiş (Rad, 13/11).Bu ortamda ve süreçte melezlerin/lere; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dengeli, tarafsız dürüst ve cesaretli iş yapmaları ve yaptırılmaları beklenir
      Ülkenin özgün milliyetçileri her türlü iç-dış ajana karşı toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemlerini geliştirip;tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre ederek (din münafığını deşifre mantığı) ;yavaş yavaş et (halk), kemik(millet) ve iliklerin(milliyetçilerin) mecralarına liyakatli çekilip örgütlü ve uyanık halkçı işbirliğine gitmek ve kabullenmek zorundalar.Halkın iş birliğine güvenmeliler.
      Tüm gayeleri eskiden başardıkları köleleştirilmiş kavim asimilasyonunu gerçekleştirmek ve tekrarlamaktır. Kısaca bunun bugünkü adı Roma değil Veto İmparatorluğu vatandaşlarını yaratmaktır.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 980. A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları81. Gereksiz toplumsal ve bilimsel süper egolar(istemler)ın (toplumsal hukuk kanunları- kuralların) yani bilimsel ve yararlı olmayan toplumsal hukuk kanunları- kuralların ilahlaştırılmasına bilimsel alternatiflerle  karşı koymayı öğrencilerimize öğretim, öğrenim ve eğitimle aşılamalıyız. Önermesinin eksiğini tamamlayınız İpucu;halkının fıtratını zorlayan; devrimler, liyakatsiz; rejim, sistem ve  laiklik;mahiyetindekilerin akıbetini;somon balıklarının akıbetinin kıblesine çevirir. Öğrenci Yanıtları.


89.Cahil kavimlerin toplumsal sınav denklemin sabitelerini; cahiller, menfaati için derin ve hızlı değişim ivmelerini; münafıklar, parametrelerini; devletin - rejimin yalakaları-yağcıları ve dalkavukları oluşturur. Liyakatsiz icabet edilmesi hallerinde toplumsal huzursuzluk ve toplumsal tufanlar ortaya çıkar. Önermesinin mantığından hareketle;sizde liyakatli ve kâmil tolumun denklemini yazınız.
İpucu;İnsanların öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklarını yaşatmak gerekir. Aşkın insanlarını razı etmeyen ve doğru adreslerde değerlendirmeyen kavimler bir gün onları razı eden başka kavimlerin saflarında kendilerine karşı buluşları sürpriz ve rastgele/tesadüf olmaz. Müslüman'lar aşkın insanlarını razı edip doğru adreslerde durmazsa (onları kanunlarla ıslah edişe kalkışırlarsa toplumsal kıyamet kopar). Ancak bu aşkınlık ve taşkınlıklar (ifrat ve tefritler) normal hayat diye empoze edilmemeli (özel hallerdir) ve örnek verilmemelidir. İnsanın kendi işlevini yapışı için tüm yaratıkların aşkınlık potansiyelini taşıyışı önemlidir. Eğitimde ifrat, tefrit, aşkın yaşam stillerinden çok normal yaşantı özendirilmelidir. Sonra öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklara hoş görüyle bakılmalıdır. Bazı radikaller düşünsel olarak toplumsal denklemin/lerin tümünü bilerek ya da bilmeden körelten tekdüze kendilerine benzetilmesini isteyecek kadar zihnen kangrenleşmiş ya da fıtratı değişime uygun olmayan insanlara doğru empati/eşduyum duymayan/duyamayan/duymak istemeyen zihnen kangrenleşmiş, kanserleşmiş özel münafıklar ya da cahilleridirler. Cahiller toplumsal denklemin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olması gereken sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü cıvık değişkenleri ve parametreleridirler.Demirkuş 2009. Öğrenci Yanıtları


92. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlakı kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C.'HUNrızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
      Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'NİN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1
        Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.1, 2,4, 5, 6, 7

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) diski misali bir bedeli vardır.Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve hayvani-meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlakı kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'DENDİR.1 Öğrenci Yanıtları


103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!); kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolar(istemler)ının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Öğrenci Yanıtları


107.
A-
Dünyanın çevresel sorunları bakımından bu hale gelmemesi için; hangi diyetle-reçete ile yaşanmalıydı? Bu diyeti öneren din ve rejimler var mıydı? Bu dünyanın hastalanmasına; hangi teknoloji ile hangi kavimler ve hangi ümmet/lere ait insanlar neden olmuştur?
Dünya ve gelecek nesiller bu konuda kimi kimleri dava edecek?
Bu parazitlerin ve mikropların ilacı ne/neler ve kimdir/lerder?
Hangi teknolojilerle;dünyayı kim kirletti/kirlettirdi/kirlettirecek, kime/kimlere temizlettirecek?
Geleceğin günah keçisi çevre düşmanları kim nasıl olacak?
Önce çevre sorununu mu, yoksa insan sorununu mu halletmek gerekir, ya da almaşlı eş güdümlümü hal edilmesi gerekir?
İpucu;Biliminde, dininden ve ilminden hayır görmeyenlerin çevrelerine olan pis boğaz ilişkilerinin, kokusu ve zararı komşularına da sıçramıştır. Önermesinin fitnesini eleştiriniz.
B-Bu mantıktan hareketle gelecekte çevre ile nasıl bir ilişki içinde yaşanmalıdır? Öğrenci Yanıtları122.
A-
Evrimin, tarihin, ecdadımızın, büyüklerinizin, bilimin, ekonominin, laikliğin, liderlerimizin, siyasetin ... Vb metriksilerini; gerçekçi argümanlarla kendimizi donatıp aşmazsak ve onları liyakatli yerlerine oturtmazsak, bu metriksilerin içinde argümanız demektir. Bu metriksileri aşan birileri bizi kullanıyor demektir. Önermesini ülkemize güncelleyin ve eksiklerini yazınız. İpucu;dini, ilmi ve peygamberleri aşamazsınız neden?

B-Metriks;
bir varlığın yaydığı enerjisiyle ulaştığı tüm boyutlar ya da hayat enerjisi ile aşamadığı sınırların içi-iç boyutları onun metriksidir-hayat kefeni-cankefenidir. Ör,dar anlamda su balığın metriksidir.
a-Enerji metriksi>ilim metriksi> Bilim metriksi>Yaratıkların metriksi;farklı enerji döngülerinden oluşan canlı veya cansız sistemlere yaratık denir >İnsan metriksi  Kapsam sırlamsının doğrusunu siz yapın.
b-Evrimin metriksi gelişmiş ve evrensel insanın zihinsel bedeninin ve kalbinin bodrumundadır. İlkel ve doğal insanın zihinsel bedeni ve kalbi evrimin metriksinin içine gömülüdür.
c-Neden alimlerin/bilginerin (doğa,evrim, din ve insan... Vb alimleri) nasyonalist oluşları bir talihsizliktir?Ben Arab'ım ama Arap'lardan değilim (hadis)
d-Nasyonalist âlim veya bilgin Siyonistleşme mahkûmdur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır, Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir?
       Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.1, 2, 3, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları125Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
A-Bir kavimin milliyetçileri kavimin milli duygularına, bütünlüğüne dayalı akait önceliği ile ayakta duran (gücünü milli duygulardan yani özünden alan) kökendeş fertlerin hepsidir. Kavim insanın kemik iliği (Hücre çekirdeği) gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan kemikle sarılması gerekir. B-Bir kavimin milleti kavimin milli duygularına, bütünlüğüne sempati/eşduyum duyarak yaşayan kökendeş fertlerin hepsidir.Kavim insanın kemikleri gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan beden eti ile sarılması gerekir.C-Bir kavimin halkı;o kavime ait milliyetçileri, milleti, ümmeti, melezleri, millete sempati/eşduyum duyan fertlerin hepsidir.Kavim insanın beden eti gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan evrensel ötesi,Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz. Yunus EMRE'LERDEN, Hz.Mevlana'dan kanı ve teninden insanlarla aşılması, kuşatılması ve diğer halklara ulaşılması gerekir.D-Bir kavimin evrenselleri;o kavimin vizyonunu başka kavimlere ve halklara deklere eden, saygı duydurtan, beğendiren ve kaynaştıran;Hz.Hacıbektaş Veli, Hz.Mevlana, Hz. Yunus EMRE özelliğindeki fertlerin hepsidir.Kavimin kanı ve teni gibidir. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan din, halk sevgisi, ilim ve hepsinden önce Allah'ın yardımına, Rab'liğine (eğitimine, ıslahatına) sadakasına gereksinimleri vardır.E-Bir kavimin insanları; tüm yukarıdaki vasıfların hepsini ve tersini zihinsel ve bedensel havuzunda bulunduran;çok güzel, çok çirkin, çok cahil, çok âlim… Vb bu normların özelliğindeki tüm fertlerin hepsinin yek pare kuramsal bedenlerini ifade eder. Kavimin kökendeş tüm bedenleridir.F-Bir kavimin inanç ehli (ümmet);Yaşam stilini benimsediği dini kurallara göre düzenleyen ve hayatına uygulayan kökendeş fertlerin hepsidir. Kavimin işletim sistemini, ahlak sigortasını ve kaynağını ifade eden kökendeş tüm bedenleridir.Acınmaması/acışmaması için inancın dokusunu tehlike görmeyen insanlarla ile sarılması gerekir. Dinde hayır görenlerin hatırına (Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz. Yunus EMRE'LERDEN, Hz.Mevlana); din, millet, halk, insan münafıkları, düşmanları,cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz radikalleriı deşifre etmekle millet, halk ve Müslüman'ın ayıbını örtme sınır ve koşullarını çok iyi bilmek ve uygulamak gerekir. 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
G-Devlet halkın beyni gibidir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi) rejimidir. Dinin, milletin, halkın/ların devleti mi, yoksa halkın/ların,milletlerin ve insanın devleti mi daha liyakatlidir. Genel olarak devletin, insanın; halkları dini/leri, milletleri mi olur yoksa dinin, milletin ve halkın devletimi olmalıdır? Neden? Asrımıza güncelleyin. Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? Doğrusunu siz yazın gerekçesi ile.

Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

H-İnsan olmanın yolu kemik iliğin(milliyetçilerin) kemiği ile sarmak, kemiğini (milletini) beden etiyle (halkıyla sarmak) sarmak, etini (halkını) teni ve kanıyla beslemek (evrenselleriyle) ve diğer evrensellerin ortak paydasıyla liyakatli tamamlayıcı zihniyetle insan bedenine ulaşılır.Yukarıdaki önemelerin eksiklerini ve savsaklamalarını gerekçesiyle yazınız.
İpucu;Bu asır ki sorunların çözümü için;İnsan-din ve doğa alimlerine gereksinim vardır.  Geçen asır toplumsal-evrimsel döngüde ;birçok şahlık, padişahlık, çarlık, krallık, sultanlık.. Vb sülale devletleri parti azınlık devletlerine dönüştüler. Ör. Komünist partinin Sovyet devleti veya Çin devleti. Nasyonalist ve faşistlerin İtalyan ve Almanya devletleri… Vb sonra partiler yıkılıp milletler ortaya çıktı ör;Alman milleti, Rus milleti… daha sonra milletler olgunlaştı halk ve halklar ortaya çıktı;ör;Alman halkı ve Avrupa halkları… Vb giderek insan devletleri tevhidine doğru gidişat vardır. Kısaca milletler ve milliyetçiler halkların ve giderek halkının kemik iliklerine Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir enerji ile gömülüp huzura kavuşma yolunda gibi gözükmektedir. Nedense bu inkişaf orta doğu devletlerinde analiz edici ve antagonisttik ilerlemesi kasten mi inadına mıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
Yani partileri aşamayan kavimler millet olamaz, milletini halkının kemik iliğine gömemeyen kavimler halk olamaz. Mahiyetindeki halklara adil olamayan kavimler evrensel insan ve devlet olamaz. Önermelerinin eksiğini/lerini yazınız.Öğrenci Yanıtları128.
A-Kavram, vecize, atasözü,özdeyiş ve düşünce (filmi izleyin); yanılgısı, anarşisi ve terörü nedir? Kavram-düşünce yanılgısı, anarşisi ve terörü; bilmeden (cahilce) ya da bilerek (münafıkça)  fertten kitlesel boyutlara taşımaya vesile olacak şekilde, toplumun lisanına, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak veya uygulatmaktır.

Ör,Din nedir? Terör nedir? İnsan nedir?
İpucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinde ki; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. Sonuçta bugüne gelinmiştir.
B-Neden dinlerin, rejimin, hukukun anarşisi, terörü olmazda, insanın, devletin... Vb terörü veya dini olur?
İpucu I;gerek Allah C.C.'HUNN dinleri (semavi  dinler uzay çağında türeyebilir !!) gerekse doğa-evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri peygamber ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak o dinin kurallarını bilmeden (din cahilleri)  bilerek(münafıklar)  liyakatsiz  veya kötüye kullananlara cahil ve  münafık denir.  Yoksa Yahudi, İslam'ı, Nasrani terörü, münafığı, cahili demek  kavram anarşisi ve kavram terörüdür? Ör.Haçlı seferleri Nasrani bir terör değil, Nasraniliği kullanan; cahil, münafık ve oligarşik insanlardan kaynaklanan terördür. Son derece tehlikelidir.  Dinsel, bilimsel ve ilimsel, zihinsel ve bedensel savaşlara-mücadelelere davetiye çıkarmanın sorumluluğunun altına girmedir. Buna insan olarak çok dikkat etmeliyiz. Bunları ortaya atan fert ve toplumların; bu noktada, bu konumda ve bu boyutlarda  kim ve ne olduklarını tarife mahal yoktur. Takip ve deşifre etmek her namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanın vicdan borcudur.
İpucu II:Kavram ve özdeyiş yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Düşünce yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Zihinsel yanılgı mantığı nedir, nasıl oluşur? İnsanda yanlış ve eksik düşünme mantık yanılgısı nedir? İnsan neden yanlış düşünür? İnsanın yanlış ve eksik düşünmesinde;kavram eksiği ve yanılgısının rolü nedir? Nasıl öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri geliştirelim ki düşünme, mantık ve kavram yanılgımız minimum olsun.
     Sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalpteki ; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
    C-Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir, gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderildi?
     D-Kim bilirdi, kim söylerdi, kim yazardı, kim okurdu düğümleri kim çözerdi? Demirkuş 2011. Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Önermesi ile aşağıdaki önerme arasındaki farkları 3-4 cümle ile yazınız.
Kim okurdu kim yazardı, gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Kör düğümleri kim çözerdi? Öğrenci Yanıtları133. A- Akıllı, Zeki ve Doğal tasarım ne demektir? 0,1, 2, 3,
İpucu;Akıllı tasarım peygamber ahlakıyla doğru orantılı tasarım demektir. Peygamber ahlakıyla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır. ör.Peygamberlerin ayetleri ve Allah (C.C)'HÜN sözlerini-kelamını üzerine uygulayarak, peygamber ahlakıyla donatılmış eylemleri (hadisleri) üretmesi kısmen kontrollü akıllı tasarım ürünüdür.
     Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlakı kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan güdük ve mono tipik madde, doğa ve dünyevi tabanlı tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. ör.patojen, müsrif teknoloji, Budizm ahlak kuralları zeki tasarım ürünüdür.(Filmleri izleyin 1, 2 )
     Akıllı tasarıma örnek; doğrubilen bilmeyene, haklı güçlü kendini zayıfa yararlı olabileceği mesafede ayarlamalı düşüncesi akıllı tasarımın ürünüdür.
Zararlarından emin olmak ve toplumun menfaati için;münafık, mümin, cahil, kâfir, ateist, âlim, zalim, müzik dehaları, çizim dehaları… Vb sıra dışı karizmatik insanları zamana bağlı olarak periyodik sınava tabi tutmak (her seviyeye hitap eden soru havuzu) ve bu fertlerin orijinal tip örneklerini baz alarak; insani karakter tip örneği havuzu oluşturmak. Sonra öğrencilerimizi aynı soru havuzunda değerlendirmelere tabii tutarak;fıtratlarının geleceğini sonuçlardan benzetimle bulmaya çalışmak. Önermesi akıllı tasarıma bir örnektir. Allah C.C.'HUN dinleri akıllı insanların (akıl sahipleri) hayat döngüsündeki arayışlarına; bedenen ve zihnen yol gösterici ;anahtar- kilit (akıl-eylem/peygamber ve kitap) misali israfsız ve asrıyla kusursuz örtüşen, bir birini tamamlayan yaşam kuralları-yaşamın geleceği-her tercihin bedeli; kitaplarla ve peygamberlerin eylemleriyle (hadisler ve diğer eylemler) pekişerek/pekiştirilerek tamamlanmıştır. En son kitapla (Kuran-ı Kerim) inkişafın Allah C.C. tarafından tamamlatıldığı ve kıyamete kadar Kuran-ı Kerim'in korunacağı bildirilmiştir.
    Zeki ve doğal Tasarıma örnekleri;Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlakı kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. Küresel ısınma zeki tasarım ürünüdür. Doğayı deşifre etmeye yönelik çoğu bilimsel çalışma planları zeki tasarımlara örnek teşkil eder niteliktedir. Olmayan sanal-gerçek olağan üstü ilahlara güçler inanma cehaleti.
Budizm insanın doğal evrimin ahlak peygamberinin zeki ve doğal bir din tasarımıdır. Yani Budha; bir hırka, bir lokma felsefesi, riyazete ve istenmeyen sıfatları köreltmeye dayalı zeki bir din tasarımını geliştirmiştir. Küresel dinlerin ve gelecekte insanlar tarafından türetilecek uzay dinleri ya da kâinat kökenli dinlerin hepside zeki tasarım ve evrimin metriksinin ürünü dinlerdir. Zeki tasarım ürünleri için Filmleri izleyin 1, 2, 3
        B-Doğadaki sanal, soyut ve somut gerçek (evrimsel) olaylara akıllı tasarım ile zeki tasarım modeli ile yaklaşımla bilimsellik arsında nasıl bir ilişki vardır? Hangi çelişkiler ortaya çıkar?
İpucu; Evrimin akıl ve zekâ ile ilişkisini düşünün, Akıl ve zekânın tanım ve konumunu düşünün. Bu iki kavram açısında kavram ve özdeyiş yanılgısına düşmemek için özen gösterilmelidir.              
       C-Teoriler var olan sanal, soyut ve somut gerçekler veya sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlarını açıklamaktan aciz varsayım mantıklardan ibaret güdük iddialardır veya görüşlerdir? Önermesinin eksiklerini tamamlayınız.
İpucu; Sonuçlar ve gerçekler her zaman onların hakkında ileri sürülüne teorilerden daha değerli şeylerdir. Mantığından hareketle;gerçeklere veya var olan sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlara mı kafa yoralım yoksa başkalarının %10 luk beyinlerin ürünü ileri sürdüğü güdük yorumlarını tasdik eden ve savunan bilim avukatlarımı olalım. Ya da bilerek veya bilmeyerek % 10 luk beyinleri boğuşturmak için ileri sürülen teoriler için boğuşalım mı?
       D-İnsanın azminin elinden bir şey kurtulamaz, azmetsin insanın başarmayacağı şey yoktur? Koca bir yalan mı yoksa bir gerçek mi? Peki gerçekleri algıda değişmezlik mesabesinde nasıl doğru öğrenebiliriz. Önermesinin amacını açıklamakta; ahlaki ve sanal, soyut ve somut gerçek boyutlarını daha edepli bir dille eleştiriniz.
İpucu;Geçekleri açıklamaktan ve anlamaktan aciz, hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayan % 10 luk kuş beyinli insanların  ürettiği teorileri düşünün.10 tanemiz ancak bir adam ederiz. Dost gerekirse acı söyler. Bu soruları bedensel ve zihinsel boyutta önce ayrı ayrı sonra vardığınız sonuçları iki boyutla güncellemeye çalışın. Zihinsel olarak ürettiğiniz temel şeyi/leri neden bedensel olarak hayat geçirilmeyince önemi kayıp oluyor? İnsanın zihinsel ve bedensel;aşamazlarını-aşılmazlarını ilişkilendirmeye çalışın. Neden insanlar aşamazlarını, aşılmazlarını ve zafiyetlerin namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve en güçlü odakla/larla paylaşmalı önermesini düşünün. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet). Öğrenci Yanıtları

     Allah C.C.'HUN dinlerine semavi din deme cehaleti gelecekte büyük bir iftira ve kavram anarşisine neden olma olasılığı yüksektir (uzay çağında Yeryüzüne doğru insan kaynaklı semavi dinlerin türemesi olasıdır). Bunun için bu kavram olgusunu; saygılı, ölçülü ve gerçekçi konumlandırmak yerinde olur. Bu herkesi şad eder. "Allah C.C.'HUN Gönderdiği Dinler" demek ne kadar güzelse onu sadece gönderdiği isimleriyle de anmak gerekir. Onu isimleriyle anın (ayet var). Allah C.C'HUNE isim takmak ne ayıp ve ilkel şeydir. Onu isimleriyle anmak daha güzel, ona saygımızın ölçüsünü gösterir. Kargaşaya engel olur. Ben güzel yaratık koca çocuk tüm insanlarımız için Allah C.C.'HUNE afları için yalvarmayı, dua etmeyi isterim ve değer bulurum. Allah C.C.'HUNDEN bana bunu nasip etmesini dilerim, Nasip olsa yaparım bu kıyağı insanlara. Gelecek nesillerin selameti açısından önem taşır.
      rakamdizini (barkot) sistemi ve mantığı varken; biz bilimde kargaşaya sebep olmasın diye milyonlarca hatta milyarlarca yaratığın Latince ismini öğrencilerimizin beynine kazıyoruz ya da kazıtıyoruz-kazıtılıyoruz. Gerekçesi de tüm dillerdeki bilgilerin; sağlıklı, iletişimi ve tevhit edilmesidir.

Çevre ve din;
Allah'C.C. gönderdiği ve birbirini destekleyen ve tamamlayan dinlerin inkişaf esnasında yeni dinlere uyum sağlayamayan veya değişmeyi ret eden din cahilleri ya da bazı art niyetli teolog ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) doğanın doğal metriksi içine veya çarkları arasına ( evrimin metriksi) düşmüştür. Önermesinin safsata ve saplantılarını yazınız.
İpucu;Varılan çevre, ahlak sorunlar, doğayı acımasızca hortumlamanın sonuçları ve primitif kavimlerin çizgilerini düşünün
İslam'iyet'te peygamberlerin, alimlerin ve İslam büyüklerimizin gösterdiği diyetle bu dünyada yaşansaydı bu günkü geri dönüşümsüz çevre koşulları ortaya çıkarmaydı? Ya da bu dünya daha kaç yıl hastalanmadan yaşardı? Dünyayı obezce kullanmanın sonucu varılan obezite sorunu için bu gün bu diyet hayatına mecburiyetten mi döneceğiz.

Sadece samimi inanç sahiplerine hitaben yazılmıştır. Diğerlerinin de Hoşgörüsüne Güvenerek Yazıyorum!!!
Hoşgörünüze Güvenerek İtiraf Ediyorum
;Allah (C.C)' ün en son ayetlerde peygamberine;insanın(Müslüman'ın değil!!) rabbine, sahibine ve ilahına sığın demesi, her fıtrat ve nefse özgün sorumluluk yüklemesi, fıtratının seviyesinde sorumluluk istemesi ve herkesi affa kadir olması, cehennemi bile yanlış-eksik tercihlerimizle edindiğimiz; kirimizi, pasımızı temizleyip eksiğimizi tamamlamamız gereken israfı yok eden bir yer olarak yaratması beni insan olarak sadece Müslüman'a değil tüm insanlara dua etmek ve af dilmekte şahlandırmış ve keyifle secde ettirmiştir.Çok sıkıntıların nedenini ve gerekçesini öğrenip tam tersi güzellikleri yaşatarak (bana güzel eş ve çocuklar vermesi, sanal dünyamdaki ikramları) razı ve ikna etmiştir.Sanal, soyut ve somut gerçek ve zihinsel bedeni; kırılmış bir yumurta ya da zihinsel bedeni mayınla parçalanmış bir insan gibi olmuştum inanç kaosu içinde. Hiç kimse bana yardım etmemiştir ondan başka. Hırs ve arzularımı ikna ve razı ederek;içinde bulunduğum habitatlardan yararlı olabileceğim bir konuma yeşertti. Ayrıca tüm emeğimi, bi-polipolar (kopuk ve birbirinden habersiz çok kişilikli) şizofrenik dünyevi kişiliklerimi özgün kişiliğime tevhit etmesi, beni sanal, düşünsel, bedensel ve bilinmedik dünyevi hastalıklardan kurtarıp benliğimi doyurup, doyumsuz gözlem-arzularımı, doyumsuz meraklarımı, doyumsuz öğrenme arzularımı; inandırması, ikna etmesi, razı etmesi, doyurması ve çok sevdiğim ilk habitatımı (bilimi) bana bağışlaması kârım olmuştur. Rabbime (Allah C.C.'HUN bana icabetinin külliyatına ve ötesine) tapıyorum.

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesinden kaynaklanan ve her seviyeye hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecek ilgili kanıtlanmış gerçek örneklerle dolu( davet eden bir kitap).
3-Bu davet kitabının kurallarını yani farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi fıtratınızı zorlamadan (mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var) edindiğiniz alışkanlıkları hayatınıza uygulamak ve hayatınızla kanıtladığınız yaşama şekliniz ile örnek olmaktır. Yanı kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Diğer olasılıklar kara deliklere çekiyor.
5.Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır. Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya terslerini samimiyetle üzerine uygulayanları saptamaktır. Sonra deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedelini:bazen yanarak format yiyip değişen bir bilgisayar misalidir. Buna tahammül edemeyenlerin fıtratını dine zorlayıp perişan etmek, Allah.C.C isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'DENDİR.  Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
     Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın, tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Mazlum cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbe hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1134.Size hazin ve acı bir gerçek sunacağım;bu gün bir bilgisayarı tanımak için kaç çeşit test yapılır. Sahip olduğu sanal ve gerçek araçlarına bakılır. İnsanlığın geleceğini belirleyen kişilere yön veren öğrenci seç ve yerleştir sınavı, öğrencilerimizin kaç özelliğine dayalı bir sınavdır. Ör. Akıllı olmanız ölçülmüyor, peygamber ahlaklı olmanız ölçülmüyor, çalışkan olmanız ölçülmüyor, performanslı olmanız ölçülmüyor, sabırlı olmanız ölçülmüyor, kapasiteniz ölçülmüyor, sağlıklı olmanız ölçülmüyor, genlerinizin ve gelişimin geç veya erken açılımı (geç veya erken meyve veren/olgunlaşan yavrularımız) ölçülmüyor, fıtratınızın yatkınlığı ölçülmüyor… Vb insanı yetenek, sıfat ve özelliklerinize bakılmaz. Sadece hızlı ve doğru kavrayan-sonuçlandıranlar tüm liyakatlilerin yerini haksız işgal ediyor. Senelerdir uygulanan bu sınavın meyveleri ortadır.Sadece zeki ol yeter yani zeki olmakla asrın nimetlerinden yaralanma arasında doğru orantılı olmuş bir sınav ve yönetim sistemleri vardır.
Sadece çok zeki ol; biraz kapasiten ve ön belleğin olsun yeter. Bir insanın fıtrat ve kalite testi, bir bilgisayarın ki kadar hatta bir hayvan kadar değer taşımayan; hangi asrı ve kimin asrını yaşıyoruz. İnsanın nefesine paha biçilmez bir düzen ve inanç sistemi istiyorum Allah C.C.'DEN ve geleceğimde. 20.yüzyılın her şeyinin üstüne kapağı kapatası geliyor insanın. Zaten demokrasinin ana kartı uzay çağının rejim sistemleriyle artık çalışamıyor. Demokrasi evrimin metriksini aşamadı. Bir delinin, hayvandan daha aşağılık birisinin oyu; bir veli, bir âlim, bir bilginle aynı olur mu?
Yeterince İngilizce bilmeyen bilim bilgini (bilim insanı?!) doçent olamaz.
Arapça'nın yağmurundan kurtulduk İngilizce'nin dolusuna tutulduk. Hem de İngilizce'yi iyi bilene para bile veriyorlar hatta teşvik edip ulusal kaynaklardan burs bile veriyorlar. Arapça'yı iyi bilene ne veriyorlardı acaba.Ürettiğinizi İngilizce yayınlasanız daha erken profesör olursunuz. Yayınlamazsanız size daha az puan veriyorlar. Güzeldir dilimiz bize, başka diller diyet bize. Artık robotlar ve ucuz para çapulcusu yabancı tercüme büroları internet üzerinde insanımızı bu asimilasyondan kurtarmaya aday. Büyüklerimiz ne der bu önümüze getirdiği sınav sistemlerine. Yabancı dilin bilimsel kariyere baraj olması gelecekte çok gülünç ve acı ile anılacak büyüklerimizin cehaletlerindendir. Bu cehalet kartopu en son kimin elinde eriyip (hangi cahil günah keçisinin elinde kalacak) kalacak dersiniz!! Yukarıdaki parçanın yontulması, ilave edilmesi ve değişmesi gereken kısımlarını yazınız.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9. Öğrenci Yanıtları

147.Özellikle tarihi gelişim içinde bazı beylikler arasında fıtratı gereği çekişme zafiyetleri olan kavimlerin bu fıtratı zafiyetinden yararlanarak partiler arasına dini-siyaseti, koyup anatgonistik etkileşim, çekişme ve sürtüşme enerjisinde yararlanmaya kalkışma alçaklığı ve bedbahtlığı varsa derhal deşifre edilmelidir.
Dini, rejimi ve laikliği Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir uyum içerisinde uygulamak mümkün mü neden?
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din Peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
İpucu;kuramsal olarak asırlarla boyu hiçbir rejimin şikayet etmediği veya dert yanmadığı hatta tam tersi talep edilen ettiği minnet ve şükran duyduğu bir din düşünün.
Çözüm üretmek amacıyla;
1-Dini liyakatli, doğru uygulamak ve uygulatmak
2-Dini kuralları ve sosyolojik yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve sosyolojik kültürel birikimlerini kavime, kavimdeki fertlere veya kavim kültürüne asimile etmek kavimi Siyonistleştirir ve delirtir. Çünkü kavimin özgünlük fıtratını zorlar-dine asimile eder liyakatsiz devrimler gibi. Zaten dini kolaylaştırın da ki maksattan hareketle çok şükür ki sınırlı sayıda mezheplere müsaade edilmiştir.
3-Dini laiklikle siyasetten uzak tutmak insanları dine ve laikliğe bekçiliğe zorlar bölücülüğe zorlar gibi. Hâlbuki din ve rejimin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) ilişkisine ket vuran;din, millet, halk ve devlet münafıklarını fert, toplum ve kurumları laikle uzak tutmak evladır. 0, 1, 2, 3, 4
Öğrenci Yanıtları2009 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

15.20. Y.Yılın en büyük liyakatsiz olgularından bazıları:
I- Kapitalizmin şemsiyesindeki(düşünce kefenindeki) Doğal (Vahşi) Demokrasi kurallarıyla;kavimleri; komünizm, nasyonalizm ve sosyalizm rejimlerine paralize etmek.
II- Dini inançları kullanmak amacıyla bilmeden ilahlaşmaya kalkışmaktır!!
III- Dini fert ve kavime sığdırmaya çalışmak ya da din formasyonuna uygun fert yetiştirme, devlet kurmada; fert ve kavimlerin fıtratlarını zorlamaktır.
IV-Her fıtratın hududunu dine zorlamak (Doğal (Vahşi) Demokrasi mantığı oysa koy sepet).
İpucu;
İran'da din olgusunu kullanmak amacıyla;şahlığa dominant olması için Humeyni'ye göz yuman Avrupanın, Kuzey Komünizmini yıkmak için ABD'nin Talibana yapay hidayeti (himaye) ve merhameti...Hizbullah'a ha keza. Bu günde verdiklerine kadir olmaya çalışanlar başaramayınca gülünç tablolar sergiliyorlar.
Öğrenci Yanıtları

26.A-Kapitalizmin son taktiklerinden biriside devletin varını yoğunu özel sermayeye yedirip devleti yönetim kuşu haline çevirdikten sonra;örneğin, sermeye sınıfı ve cahil medya ile yönetim kuşlarını (orta doğu devletlerini) büyük orta doğu emelleri için toplu ele geçirmektir. Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
B-Doğal (Vahşi) Demokrasilerde devlet zayıfladıkça özel sektör sermayesi gereği devletin bedeni dengesizce şişmanlayıp(obez) devletin yönetimine menfaati gereği yol aldırıp zengini daha zengin fakiri daha fakir insanı gülünç hayvanlar haline getiriyor. Önermesinin eksiklerini yazınız
C-Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde de bir avuç komünist parti elit sınıfının inisiyatifinde özgünlükleri komünist kurallara sindirilmiş sözde işçi yönetiminin hayvanat bahçesi (işçisi sınıfı hâkimiyeti kurallarına) kurallarına halkları yem etmekten ibarettir. Önermelerinin safsatalarını çürütünüz.
İpucu;özel sermaye devlet sermayesini zorlarsa ve yönetirse devletin bedeninde şişmanlık hastalığı türer. Devlet bedeni dengesiz aşırı şişmanlaşır. Yani kapitalizmin hâkimiyeti türer (bu günkü dünya düzeni). Belki de buna ve tersi komünizme engel olmanın geçerliliği evladır. Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve toplumsal kurallar getirilmelidir. Hiçbir topluluk ve fert; sermaye ve adalet açısından devleti aşamaz. İnsanlığın, zayıfların ve güçsüzlerin hayırlı bekası ve adalet için devlet dinamik ve güçlü olmak zorundandır.
belki de;özel sektörün sermaye edinme dinamizmine kuyudan çıkan kurbağanın çıkış mantığına dayalı olarak kapitalizmi ve 20. Yüz Yılın ve öncesinin tüm çıkmazlarını (liyakatsiz dinci ve devletçi köktencileri, negatif ve yetersişz;.rejimler, sistemler, liderler, siyasetler, sporlar... Vb ) ebedi çukurdan çıkarmamak üzere 3 yukarı 2 (devlet her zaman bir adım ilerde olmalı) aşağı kuralı ile devleti sırtına yüklemek gerekir. Sermaye iç dinamiklerin gelişmesi gereği.
Özel sektörün haksız iç kamburu büyüdükçe vergi yüklemenin de oranı büyür. Yani şampiyon zengin olmanın anahtarı çok zeki olmakla doğru orantılı olmamalı. Akıllı (peygamber ahlakıyla) ve çalışkan olmakla doğru orantılı olmalının kurallarını geliştirmeliyiz. Bu gün devleti kafaya al daha çok deveyi hamutu ile yut sonra artıkların devlete bağışla ve ona yaran göz boya mantığı.
Devlet bir insan bedeninin beyni gibidir aşırı dengeleyici beslenme ile her hücresinin(her insan bedeni-ailesinin) hakkını vermek zorundadır.
Bu tip bir model uluslararası kapitalizme karşı çekinik görünse de zayıflarını ve güçsüzlerin gücü nedeniyle (aşırı halk desteği göreceği beklenir) devletin ömrü uzun olması beklenir. Batı kapitalizmin ömrü ezilenlerin(sömürdüğü ve kullandığı ülkelerin) kendisine kara delik olmaya başladığı zaman zihinsel ve fiziksel her yerlerini!! =metrikslerini sindirilmeye başlanacaktır. Besi yerlerini bekası için yaşatmanın bilincindeki kapitalizme karşı halklar bilinçlendirilmeli ve uyanık tutulmalıdır.
 D-21. ve 22. yüzyılın bilge insanları;yaşayarak;evrim dersini Darvin'den, komünizm derslerini komünistlerden (Marks, Eengels, Lenin, Stalin, Mao Zedung… Vb), Şovenizm ve nasyonalizm derslerini Hitler ve Musolini'den, Kapitalizm (Karunizm) ve hayvanı demokrasi derslerini batıdan alırken radikal ve cahil inanç sahiplerini de tanıdıktan sonra; Allah C.C'HUNE ve dinine saygılı liyakatli güzel insanlar ocaklardır!!!
E-İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein'dan, teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Darvinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo'dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
    İpucu;Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı toplumsal radikallere (toplumsal köktencilere) tabii olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine emanet olmaya  ( peygamber ahlaklı/akıllı ve zekilik sıfatlarını bir arada taşıyan ve etkili pozitif kullanabilen insanları ön plana çıkaran seçim, sınav, eğitim... Vb sistemleri) mecburdur.
    İpucu; makaleyi ve soruları okuyunuz
Yukarıdaki parçada okuduklarınıza katıklarınızi 2-3 cümle ile ilave ediniz Öğrenci Yanıtları

41.A-Cami nedir? Din ve ilim nedir? Medrese nedir? Nerelerdir? Dinin-ilimin hedefi ve amacı (alimlerin hedefi ve amacı) nedir?
B-Okul Nedir? Bilim nedir? Üniversite nedir? Nerelerdir? Bilimin hedefi ve amacı (bilginlerin, bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hedefi ve amacı) nedir?
İpucu; alimlerin peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin öncelik prensibi ile bilim bilginin (Bilim insanın?!) doğayı doğru anlama, doğru kullanma, toplumsal deneyimlerden doğru çıkarsamalar kazanma ve teknolojiler geliştirmeyi bilimle ilişkilendirmeye çalışın.Din ve bilimin;özgünlüklerini ve tamamlayıcılığının bütünleşik olmasının mutlak gerekliliğini düşünün. Peygamber Ahlaklı insanların ve peygamber ahlakının hâkim olmadığı her şeydeki felaketleri görmeye çalışın.
C-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek büyük bir düşünce,özdeyiş ve kavram yanılgısıdır? Neden?
D-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek-uygulamak toplumsal tufanlara neden olur ve amansız-sinsi bölücülüklerdendir.1
İpucu I;
Her birinin özgünlüğü ve liyakatinin ayrıcalığını anlamaya çalışın biri diğeri değildir. Hedefleri, kuralları, istemleri ve amaca ulaşmadaki öncelikleri bakımından çok cüzi alanlarda alternatif olabileceğini düşünün.Neden din ve bilim toplumun/ların büyük kesimince doğru öğretilmedikçe-uygulanmadıkça ya da din ve bilimde toplumun/ların büyük kesimince  doğru yararlanılmadıkça ;bunun boşluğunu hurafe, yanlış doğal ananeler, gelenekler, yanlış veya eksik kavramlar ve düşünceler toplumun inanç ve hayat felsefesi içinde yer alacağını düşünün. Toplum bunun farkına varmazsa zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlara neden olabileceğini dikkate alınız.

İpucu II:
Dinin Hedefi;Din hemen her konu açısından kümülâtiftir. Yaratıkların; gelecek, geçmiş ve yaşantı biçimleri ile ilgili olarak insana hitaben kurallar koyar ve örneklerle bilgi verir. Peygamber ahlakının benimsemesi için:hemen her enerji seviyesine ve haline hitaben yani her seviyedeki aklı baliğ kişinin giriş yapabileceği veya açılış yaparak nefes alabileceği (bir şeyler öğrenip veya öğreneceği) özgün kabin seviyeleri vardır. Akıllı kişilerin fıtratı ve bilgisi ölçüsünde ileriye yol alabileceği yazılı ve eylem bütünlüğü taşır. Dinde öncelikle istenen hedefe ulaşmak için ahlak prensiplerini uygulatarak (farz ve sünnetlerini) peygamber ahlaklı insan yetiştirmektir. Doğanın bereketli hudutlarından yararlanmayı ilk hedefe bütünleşik verir(israfı... Vb ret eder). Dinin içinde çok sayıda yönetim biçimleri çıkartıla bilir. İslam'iyet (Müslüman'lar) tarihte hemen her türlü rejimle yaşamayı başarmış tek dindir. Bu asır batıdaki dinlerin ortaçağ fobisine tepki olarak ortaya çıkan Laiklikten İslam'iyet hak etmediği iftiraya uğramıştır.

Yönetim Şekillerinin Hedefi;kendisi ve/veya toplumun yaşamı ve hayırlı gördüğü bekası için;koyduğu hukuk kurallarına toplumun uymasını amaçlar ve icraata koyar.

Bilimin Hedefi;bilimsel yöntemlerle doğayı ve tüm yaratıkları düzenli öğrenip doğru deşifre etmek ve insana-diğer yaratıklara-çevreye yararlı olacak şekilde edindiği sonuçları hayata doğru uygulamaktır. Öncelik hedefi doğayı ve tüm yaratıkları deşifre ve ondan/lardan yararlanmaktır.
Öğrenci Yanıtları

65.Demokrasi doğal mi yoksa insani mi yoksa ilahi/peygamberi bir rejim midir?
     İpucu;alternatif rejimler sunun.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Öğrenci Yanıtları

71.
A-
İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir.  Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları73. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlakı kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
     Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın, tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir düşünsel özürlünün, delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C.'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar diski misali bir bedeli vardır.
Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve hayvani-meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlakı kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.1 Öğrenci Yanıtları


86.Bilimin ve İslam'iyetin ortak paydada örtüşmesi ve paydaki özgünlükleri açısında hiçbir çelişkisi yoktur. Önermesi Doğru mu, Neden? 2-3 önemli cümle ile; kanıtlamaya, çürütmeye ya da ilişkilendirmeye çalışınız.
İpucu;Gönderilişinden bu yana İslam'iyetin uygulanışında çelişkiye düştüğü rejim/ler var mı? Ya da ne/lerle ile çelişkiye düşmüştür? Örneklendirin. Orta çağ döneminde laikliğin ortaya çıkışına neden olan engizisyon vakalarına benzer vakaların İslam'iyet'te var olup olmadığını düşünün. Şimdiye kadar dine aykırı davrananlara gösterilen tevazu ve hoş görüyü düşünün. Ör. İbni-Sina bile onca doruklarda kişilerin muhalefetine rağmen Galileo muamelesi görmemiş ve bilim üretmeye devam etmiştir. İslam'iyete dayalı rejimlerde tarihte bilime teşvikleri ve matbaanın kabul edilmemesindeki cehaleti ve gizli fitneleri düşünün.Dini yanlış uygulayanların istenmeyen sonuçlarının dine iftira olduğunun farlınadalığını fark edin ve dine sinsi iftiraları düşünün Ör. Kerbela olayını düşünün.0,1 Öğrenci Yanıtları

87.
A- Evrim
mekanizmalarında uyum için gerekli değişim şarttır. Uyum sağlamayan ve uyum sağlamak yönünde değişmeyen çok şey diğerlerine malzeme ve yem olur?
B-İnsanın mı devleti, rejimi ve dini olur yoksa devletin, rejimin ve dinin mi insanı olur?
1, 2, 3, 4, 5
C-Neden İslam dininin farzları azdır (affedilmez 1 farz /kelimei tevhit ve tercihli 4 farzı)?
D-Rejimlerin farzları ile dinlerin farzları arasında ne fark vardır? Neden?

İpucu: Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi ve tüm rejimlerin yıkılışları ve izlerinin bile kalmayışının nedenleriyle topluma uyum sağlayamamaları arasında iliş ki kurmaya çalışın.
Çözüm: İlerici ya da gerici değişmek isteyen (evrimleşme  hemen her yönlü olabiliyor) toplumların gücüne;rejimlerin değişmezlerini dinsel farz gibi dayatmanın tarihsel vakalarının akıbetlerini düşünün. Ortaçağ dinsel rejimleri düşünün. Ya da bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3
              Zorunlu toplumsal değişimlerle, rejimin dogmaları karşı karşıya gelince değişmekten yana aklı selim davranmak gerekir. Yoksa değişmek istemeyen rejim taraftarları ile değişmek isteyeni kesimin bir birbirini yıpratması o toplumu hâkim güçlerin hakemliğine muhtaç ve mahkûm kılar.
              hâkim dünya güçleri;tarihte zaman zaman toplumsal istemlerin zorunlu değişimlerine uyum için kendilerini hızlı adapte ederler. İstemediği kavimleri uyum için rejimlerine düşman kılmak için; rejim sabitelerini/dogmalarını daha yaşatıcı mecralara çekmekte toplumun diğer kesimine inat ve cehalet ateşine yakarak rejimi toplumun değişmek isteyen çoğunluğuna düşman gösterilerek alternatif rejimler getirilip/getirtilip sil baştan değişim için toplumsal verimliliğin yok olmasına neden olmaktadır. Yani yeni rejimler benimsenip yeni sistemlerin cehaletini ve zaman kaybını çekmektense mevcut sistemi toplumun istemlerine uyum sağlatmak bu asır daha evla gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları


88.
A-Ataerkil rejim, Halk rejimi, Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) rejim nedir? Farz-Değişmezlik-Dogma-Sabite nedir?
Birer cümle ile tarif ediniz.
B.Rejimlerin dinlerden farkları nelerdir? 1-2 cümle ile yanıtlayınız.
C.Dinin mi dogmaları/sabiteleri/değişmezleri/farzları olur rejimlerin dogmalarımı/sabiteleri/farzları olur? Olursa ikisinin farzları arasındaki fark ne/ler olmalı?
İpucu: Rejimleri dinle karıştırmamak ve yarıştırmamak gerekir. Din yararlanmak için vardır. Müzelik değil. Yararlandırmak gerekir!!! Öğrenci Yanıtları

89.Rejimlerin farzları/dogmaları/değişmezleri/sabiteleri mutlak gerekli toplumsal değişimlere karşı, olmazsa olmaz olarak çıkarsa ya da inatlaşırsa; rejimler;ya dinleşiyor, ya ilahlaşıyor ya ilahlaştırıyor ya ilahlaştırılıyor veya hepsinin kombinezonları söz konusu demektir. Önermesinin safsatalarını yazınız. Öğrenci Yanıtları

90. Rejimler dogmalarına/farzlarına/değişmezlerine/sabitelerine dayalı olarak hangi koşullarda dinleşir ve ilahlaşır? Ya da Rejim hangi koşullarda dinleşir ya da ilahlaşır?
İpucu:
bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı, tutarlı ve geçerli hale veya alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3 Öğrenci Yanıtları

91.Özel hal/ler-istisnalar hariç, rejimlerin halktan tam destek alması için dogmalarının/farzlarının/değişimlerinin/sabitelerinin bölücü olmaması gerekir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

92.Ne zaman ve hangi koşullarda; rejimler toplumların değişim gereksinimlerine, özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına ve fıtratlarına zarar vermeye başlar? Bu koşullarda ne/ler yapılmalı?
İpucu: tarihte değişmek istemeyen rejimlerin, toplumların ve devletlerin el değişim olay-olgu-süreçleriniı düşünün. Güçlü toplumların; değişmek istemeyen zayıf toplumları fıtratlarına aykırı değişime zorlayıp kendilerine nasıl kara delik (yıkılışlarına vesile) hazırladıklarına dikkat edin.Öğrenci Yanıtları

93.
A-Halklar mı rejimler için vardır, rejimler mi halklar için vardır?
B-Halk mı değişime gereksinim duyar rejim ve dinler mi?
C-Değişen koşullara uyum için; halkın mı değişmesi lazım rejimlerin mi değişmesi gerekir, başka alternatifi nedir?
D-Değişen koşullara uyum için; halkın mı değişmesi lazım dinin mi değişmesi gerekir başka alternatifi nedir?
E-Değişen koşullara bağlı olarak toplumsal değişim gereksinimi mutlak bir gerçekse;dinin, rejimin ve toplumun zorunlu değişim denklemindeki gerçek konumları, yerleri ve parametreleri ne/ler olmalı? Neye/lere dayalı bu denklem kurulmalı?
F-Değişen dünya koşullarının sonucu olarak:dinin, rejimin ve toplumun olmazsa olamazları karşı karşıya gelince ne olur?
İpucu
İslam'da affedilmez 1 farz (tevhit/bedeli affedilmez veya ödenemez;"La İlahe İllallah") ve tercihe(zorunlu/bedeli cezası çekilerek ödenebilir) dayalı 4 farzı olmasına rağmen; sayılmayacak çeşitlilikte insan fıtratlarına nasıl çözümler getirmiştir. Rejimler bu çözümlerden yararlana bilir.
Dinde zorlama yoktur(ayet). Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmez (Rad, 13/11). 4 mezhebin dini yaşayarak insan fıtratlarına ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına çözüm olarak hayat geçirilmesini düşünün,0,1, 2,3 Öğrenci Yanıtları

98.Bu asır-20.YY'IN envanterleri;
1-doğal hayat felsefelerini ve yaşama stillerini 40 santim yukarıdaki ağız ve sindirim sistemi mantığına göre rejimler emperyalist sistemleridir.
2-GÖbeği/Kümesinin sıfırını açıp ırkının üstünlüğünün reklamını yapanlar şovenist sistemleridir.
3-Kalplerini ve dinini dünyasına/lığına satanlar Siyonis sistemleridir.
4-20 santim aşağı üreme ve türeme sistemini yaşama stili ve rejime tercüme edip kol ve bacakları beyine idareci kılanlar komünist sistemleridir.
Önermelerindeki ve ipucundaki yönetim sistemleri ve biyolojik insan bedeni/sistem/doku benzeşimlerindeki; terbiyesizlikleri, yerindelikleri, farkındalıkları, mantıksızlıkları… Vb eleştiriniz ve alternatifler sununuz. 1, 2, 3
İpucu;Sindirim sisteminin acın halinden anlaması için orucu ve açlığı yaşaması gerekir. Yoksa akıbetleri toplumsal şişmanlıktan ölümdür.
           Şovenislerin evrensel paylaşım ve tercihleriyle aşağılık olduklarını yaşayarak tatmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kangrendir
           Siyonistler hakiki ilim insanlarıyla deşifre edilip maskelerinin onlardan habersiz dürülerek toplumdan habersiz yaşatılmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kan kanseridir.
           Komünist sistemler ar ve hayanın fermuar arakasındaki hudutta kalmaları daha makbuldür. Akıbetleri emperyalistlerin ürettiği toplumsal cinsel hormonlarla hidayete ermektir..
           Afrika Doğal Kabile Ahlakı, Eskimo Ahlakı, Aborcin Ahlakı, Geçmiş Kavimlerin(Astekler, Mayalar,1, 2, İnkalar, Kızılderililer, Romalıların… Vb) hak ve özgürlük arayışlarını ve rejimlerine sahip çıkış edebini günümüze güncelleyip karşılaştırın. İnsanımızın ahlakını sokakta kimler temsil ediyor.Tarihteki Anadolu kavimlerinin ahlak kalitesini bu günkü sözde toplumu temsil eden ve hakkımızı devlette koparan sendikaların ve diğer sözde örgütlerin ahlak seviyesini düşünün?! Sokak medyası ve sokak fatihi insanların ki ile karşılaştırın.
          Kapitalizm (Karunizm), Emperyalizm ve Komünizmin ülkemizde söz hakkı ve egemen oluşunun temsili için:devlete baş kaldırıları ile kendi aralarında çarpıştırılan ve öldürülen güzide gençlerimizin 1970-1982 yıllarındaki sokak anarşisini düşünün. Bize ne oldu dersiniz? Bu gün bizi, Pakistanlıları… Vb ülkeleri bu edepsizliğe ve kuduz ahlaka iten geveze-boğuşturan siyasetin sebebi nedir?  Bu enkaz ahlak yapısını kimden nasıl devr aldık? Hangi önlemlere güvenerek kime teslim oluyoruz ya da kiminle iş birliğine gidiyoruz? Öğrenci Yanıtları

99.A-Tarihte anarşi ve zorbalıkla veya tam tersi akli selime dayalı kurulan sistem ve rejimler var mi neden? Örnek veriniz.
         B-Bu dünya düzeni insan aklına mı yoksa insan nefsine dayalı olarak mı kurulmuştur?
         C-Yarkadaki soru önermelerine dayalı olarak bu dünya düzen denklemi ne kadar akılcı ve güvenilirdir? Nasıl düzenlenmelidir sizce?Öğrenci Yanıtları

100.A-Edepsizler, yüzsüzler,cahiller, kuduz ahlak, roma doğal ahlak sahipleri… Vb medya mensupları ve insanlar;yazılı basında ve sokak ortasında 20 cm aşağıda ki kara delik ahlak dili kaynaklı yazılı bildiri, gazete dağıtma, kuduz ahlak eylemleri ile hak arama… Vb eylemlerle ne zaman edepli ve peygamber ahlaklı insanların hudutlarını ihlal etmiş olurlar?
          B-Bu toplumsal şov ve sokak fatihleri ne zaman gizli-açık çok yüzlü edepsiz sokak devleti/leri imparatorlarının piyonlarıdırlar?
          C-Yani edepli ve haya sahibi insanların sokaktaki edepli olma ve edepsizlik hakları kime ve kimlere emanettir?
          D-Nasıl tepki gösterilmeli? Öğrenci Yanıtları

101.A-İnsanda tatmin döngüsü/leri nedir? Fert, toplum ve sistemlerde(rejim… Vb) tatmin döngülerinin tamamlanmaması hangi sorunlara neden olur?
          B-Öğrencilerimize özgürlük verdik diye; legal ve illegal örgüt/ler, partiler... Vb kötü ve istenmeyen emelleri için kullanılmamaları gerekir.Bu nedenlerden dolayı yaklanan öğrenciyi değil, öğrenciyi ve öğrenci özgürlüğünü kötüye kullanan/kullandıran; parti, dernek, kurum ve kuruluş yetkilileri ivedilikle mahkemelere çıkartılmalı ve yargılanmalıdır.Öğrenci ailesi, arkdaş çevresi ve okulu hemen haberdar edilmelidir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
          C-Ne ayip, edepsiz ve seviyesiz bir şey tüyü bitmemiş yetimlerin okumak maksadıyla üniversiteye gönderdiği evlatlarının zafiyetlerinden yararlanıp onları kendi radikal... Vb emelleri için sokakta vatan millet, demokrasiyi, kurtarma özgürlük ayaklarıyla kullanmak ya da onların masum-körpe-doymamış-yeşermemiş zihinsel ve fiziksel bedenlerinin arakasına gizlenip karanlık emellerine ulaşmak için iş yapmak ya da yaptırmak. Sizde bu önerme ve öneriler doğrultusunda doğru çözümü için devlete önerilerde bulunun.
         D-Yeniliklere ve değişime müsait gençler çok sayıda gencimizi 70 ve 80'li yıllarda Kapitalizm (Karunizm), komünizm… Vb …..izim ve ….istler uğruna yok öldürtmüşüzdür. Öğrenci Yanıtları

113.Bir kavimin; milletleri, milliyetçileri, yenilikçileri, vurucu güçleri (nefisleri)... Vb her nefsi-herkesi namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-dürüst ve bilgili;alimlerine, bilginlerine, bilim ve ilim ehline itaat etmezse başka kavimlerin beyinlerine amade beden gibi olurlar. Yani namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst âlim ve bilginlerini eğitim, öğretim ve rejim sistemleriyle ön plana çıkartıp halkına ve her nefsine-herkesine kabul ettirmeyen kavimlerin veya nefislerin hali başka kavimlerin beyinlere amade beden olur.Kısaca aklına ve ruhuna; itibar ve itaat ederek peygamber ahlakı kurallarını benimsemeyen nefislerin yönetimi başka beyinlere emanettir ve köledir.Kısaca, haklı ve doğru alimbilgin'ine itaat etmeyen kişi ve nefisler çevrelerine ve özlerine zarardadırlar. Demirkuş 2008 Önermelerinin sini eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

114. İstisnalar hariç her nefsin dünyada yaşamaya hakkı varda, kapitalistlerin hakkı yok mu? Mevcut dünya konjonktüründe onlarında aramızda/aranızda yaşmaları için gerçekçi, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst çözümler öneriniz.
İpucu;20.YY'DAKİ insani ve toplumsal hataların tekrar etmemesi için ABD ve diğer teknoloji ülkelerinin aşağıdaki kurallara uymaları önerilebilir;
1-Kavimleri işgal ederken;istendik yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve inanç sistemleri; rejimlerle liyakatli harmanlanarak peygamber ahlaklı insanları ön plana çıkartan yönetim sistemine/lerine liyakatli kategorize eden;eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemleri geliştirmeliyiz.
2-Güneş, dalga, manyetik alan, nano enerji, diyet nükleer enerji kaynaklarını kullanarak yer kürenin bedeninde ki; sıvı, gaz ve katıları emmekten ve kemirmekten vazgeçmek zorundayız.Öğrenci Yanıtları
3-

115.
A-Din korunmaya muhtaç ve ahrete göç için müzelik araçmıdır?   

B-Din mi yoksa dini kötüye veya cahilce kullananlar mı rejimler için tehlikeli potansiyeldir?
C-Varsa tarihte İslam'iyeti  potansiyel tehlike gören devletlerin isimlerini yazın. Dünyada potansiyel tehlike olarak rüştünü ispatlayan dinlerin içinde İslam'iyet yoktur bundan emin olabilirsiniz. Önemli olan samimi inanç sahiplerinin devlete-topluma yararları hizmetlerini hürmetine, dini potansiyel tehlike olarak menfaatleri için kullananlara(radikaller ve dini devletleştirmek isteyenler... Vb)başat fert ve toplumlar yetiştiren eğitim, öğretim ve rejim sistemleri geliştirmektir. Önerilerini eleştiriniz.1, 2, 3, 4, 5
İp ucu; Din korkunç ve tartışmasız birpotansiyel. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis)veya dine engel olmak hudutlanmak imkansızdır. Yararlanacak şekilde sıcak temas daha hayırlıdır. Önemli olan rejime dinde hayat buldurmaktır.Toplumsal bazda uygulamada zaten din ve rejim sıcak temastadır. Asıl olan dini kötüye kullananları egale etmekse neden dinin rejimle sıcak temasından korkuluyor?  Önemli olan dinle rejim sıcak temasta hayat bulurken her ikisini de kötüye kullananları (fert, kurum, din, devlet) laiklikle engel olmaktır.
   belki de insan ve devlet için;asıl olan değişen geleceğe doğru uyum için;peygamber ahlakı kurallarını ön planda yaşatıcı olacak şekilde  sistemlerin farzlarını bölücü değil bütünleştirici ve peygamber ahlakını ön planda yaşatıcı dizayn etmektir. Değişmek yok olmak değildir, yeniden hayat bulmaktır Demirkuş 2008.
Devleti gelecekte yaşatmak veya uzun ömürlü kılmak için; asıl olan din ve rejimlerin farzlarını bölücü değil toplumun doğru yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına uyumlu bütünleşik yaşatıcı kılmaktır. Devletin daha liyakatli uzun ömürlü olması için doğru zamanda değişen geleceğe devletleri yıktırıp toplumu ve halkı zelil etmeden;devletleri farzlarını toplumun istemlerine daha uyumlu olmak gerekir. Değişimin düsturu ve istemleri diğer indikatör dünya devletleri olabilir.Öğrenci Yanıtları

116.Din rejime, rejim dine fobi bir ortamda toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Ya da belki de bir kavim için en büyük tehlike geçerliliği ve kuralları kuşku götürmez bir dinle devlet rejimini birbirine anatagonistik (yok edici birliktelik) olarak bir arada yaşatmaktır. Önermelerinin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;dinin ve rejimlerin tanım, hedef, kısa ve uzun vadeli amaçlarını düşünü.1,2 Öğrenci Yanıtları

120.En bedbaht, geçersiz ve kötü rejim ve dinler;kendi kurallarına iman eden (inanan) insanların veya kitlelerin fıtratlarına doğru empati/eşduyum duymadan veya duymadığından, onların her nefesini başka yaratıklara, doğaya ya da doğa deryasına yem-besi yeri yaparak parçalatmasıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2, 3, 4
İp ucu;ortaçağ dönemi bilim ve siyaset insanlarının çaresizliklerini, doğaya kaçışını, çözüm arayışlarını ve laikliği icat ediş nedenlerini düşünün.Her insanı özgün ve zatına münhasır bir âlem olarak düşünün ve fıtrat çeşitliliğini anlamaya çalışın
     Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören evrensel insanlar ve özellikle bilim bilginleri (bilim insanları?!), ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile insanlığın; siyasi, bilim ve din insanlarına olan güvenleri kayıp olmuştur. Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılmışlardır veya insanla şeytan kavramları karıştırılmıştır.
      Sonuçta ortaçağ din ehilleri tarafından(eski din ehilleri) ümmet makamından laiklikle kovulan ve işe yarmaz ilan edilen evrensel insanlar (bilim insanları?!);fen bilimleri aracı ile dünyaya- doğaya dalarak ya da bilimi doğayı hortumlama sanatı edinerek, dünyanın ve insanlığın dengesini bozacak kadar olmuşlardır. Bu cahil evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve kendilerini tasdik eden tebaa ile bir zamanlar kendilerini laikle ümmet makamında kovanlara başat olmuşlardır. Bu sefer rejim şemsi altında laikliği karşı güç olarak din ehillerine karşı kullanmaya başlamıştır. Bilimi ve fenni; dünyayı-doğayı hortumlama yarışı, sanatı, mantığı haline getiren bu evrensel cahil insanlar; bu sefer bir birlerine hüküm ederek I., II. sıcak dünya cehalet savaşları ve III. yarı sıcak-yarı soğuk dünya cehalet savaşıyla veto imparatorluğu doruğuna ulaşmışlardır. Velhasıl insanlık miracındaki insan ahlak paftası; doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar ve dünyaya hüküm ediyorlar.
    Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır. Belki de bu gün yönetim boşluğunu; evrimleşerek ya da kılık değiştirerek siyasileşen ortaçağ eski din ehilleri gizli dünya devletleri kurarak/kurdurarak kaybını kazanca dönüştürme gayretiyle bilimi ve insan kitlelerini kötüye kullanıyorlar. 1, 2, 3
        Belki de İmamı
Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın insanlığı vahşileştireceği (0,1, 2, 3,4) ya da peygamber ahlakıtan ve imandan zayıf düşüreceği felaketi;batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb evrensel insanların ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yaşantısında ve kişiliğinde ortaya çıkmıştır bu asır.1, 2, 3, 4,6, 7 . Öğrenci Yanıtları


124.Haklı ve iyilerin hatırına ve hürmetine dinler, kanunlar, rejimler ve sistemler vardır. Haksızları engelleyim derken haklıların haklarını gasp eden çok şey mantıksız ve akılsız ileri sürülmüş veya uygulamaya konmuş şeylerdir. Kısaca insanlıkta (insanlığın) geçmişteki ataerkil cehaletin mayalandığı mihrakları çağrıştırır.1, 2
A- Fert ve toplumlarda; siyaseti, dinden, bilimi, siyaseten, rejimi dinden ayırarak ve fertleri eğitim alanında bu anatagonist (yok edici) kaos denklemine bekçilik içinde sınıfta ders yapması veya eğitimde rahat tatbik/uygulayış yapmanın güçlüklerini yazınız.

B-İnsanların haklı ve geçerli inanç değerlerini kötüye kullananlar var diye samimi insanları rejime ve bilime parçalatmak ne demektir?
C-Bu inanç değerlerin insanlık için iyiye kullananların hayırlı bekası için, kötüye kullananları egale etmek için kök hücre mantığı ile önlemler ve oto kontroller getirmek olasıdır.
İpucu A-; belki de;dini, bilimi, siyaseti ve rejimin kurallarını sadece menfaati için veya cahilce kötüye kullananlar vardır veya ortaya çıkacaktır diye, bu denklemi;insanlık, ülke ve devletinin bekası için doğru ve hayırlı kullananların haklarını gasp etmiş oluyoruz. Önemli olan bu denklemi kötüye kullananları hedef alan otokontrol sistemleri geliştirilebileceğini düşünün. 1
İpucu B;evrim ve laiklikle ilişkilendirip köklü çözümler önerin.0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17
İpucu C; siyaset size, dininize, biliminize verdiğiniz derse karışacak siz siyasetle dini-bilimi karıştırmama bekçiliğini yapmakla mükellef olacaksınız. Bu, münafığı,haksızı, cahili ve kötüyü egale etmek için haklının, dinde hayır görenlerin, alimlerin, bilginlerin haklarını uçuruma yuvarlayan-yollayan mantık gerçekten güdük verimsiz hatta zararlıdır. Bunun yerine laiklikle; din, bilim, siyaset içi içe ve aralarında bir aşure hercai mantığı ilişkisi denklemi olmalıdır. Bunu bulamaç mantığı denklemleri ile karıştırmamak gerekir. Ancak bu tatlı denklemi kötüye kullanan fert, toplum, kurum, din… Vb istenmeyenleri için laiklik ulaşılmaz bir zirve ve akıbetlerine uçurum tam tersi olanlar içinde sarsılmaz bir köprü ve geçit olabilecek otokontrolü dizayn denklemi/leri ile devletle daha tutarlı hayat bulabileceğini düşünün.Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için işe yarayanlardan uzak işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır.Demirkuş 2008
İpucuD;Bir öğretim üyesi olarak ülkemizin ve insanlarımızın hatta insanlığın gelecekteki yararı için; Bir zamanlar kız çocuklarını okula emanet etmekten çekinen bu ülkenin insanlarının fedakarlık yaparak değişerek vardığı noktada baş örtü konusundaki gördüğü tepki/ler düşündürücüdür. Bu insanlarımızın bu fedakarlıklarını dikkate alıp güvenlerini kazanarak el ele ve kol kola imece usulü kâinatın bodrumlarına kadar tüm yaratıkların hayrına bilim yapma fırsatını geri tepmeyelim. Dinde bazı alimlerin haklı gerekçelere dayalı olarak doğa ilimlerine fazla meyilleşmek insanı imanda zayıf düşürür savlarına rağmen. İslam'iyet kurallarına itaat eden insanlar için kavimlerin ecdatlarının bir nefesini bile doğadaki evrim mekanizmalarına kaptırtmayan parçalatmayan eşsiz ve alternatifsiz tekamül ettirilen (önceki Allah (C.C). dinlerin kavimlerin –fıtrat ve bilinç seviyesine uygun yaşanarak vardığı doruk sistem) bir dindir. Bir lokma iftar yemeği için ihtilal yaptıran büyüklerimizin cehaletine düşmememiz gerekir. Belki de uygulanan edepsiz siyasetle ve türbana cahilce tepkilerle, İslam'iyet ve ülkemiz insanları adına kıyamete kadar acı ve anlımızda çok geç silinecek hilkat garibesi cahilce kara leke açısından dünyaya kötü örnek açılımı ve Veto Emperyalizmine deccalı malzeme oluyoruz. Hintli bir keşiş. Avrupalı bir rahibe, Takkeli bir Haham, Ortadoğulu veya Afrika'dan her türlü insanı Üniversitemizde çalışmasından ve derslerimize girip dinlemesinden gurur ve onur duymalıyız.
Yani laiklik ve devletin halkta hayat bulması için olaylar, istemler arasında değişmez farzların bir deresi değil, ilerici ve veya gerici (evrim çok yönlü işler-hep ileri işlemez. Yaşamak için değişmek-uyum sağlamak zorundayız) toplumsal sorun ve istemleri dinamikleri çözen farzlar gibi olmalıdır.
Toplumsal sorunlarımızı çözen laiklik; işe yaramaz;fert, toplum, devlet, kurum, insan, sistem, din, tarikat (Ör.ABD'deki örnekleri var) … Vb maksatlı, kötü niyetliler için tehlikeli bir uçurum, tam tersleri için aşure mantığı hercai tatlısı bir köprü (bulamaç değil) olmalı ki;cahil, ateist, radikal dindar, evrensel vatandaş… Vb haklı insanlar tarafından kusursuz destek görsün ve devlette bunda hayat bulsun.
   Vatandaşlık sıfatlarını taşıyan aile çocuğu/ları hiçbir insanı insan makamında(dünyevi en büyük makam) tecrit edemeyiz . Eğer böyle bir dayatma varsa, mağduriyetlerine mutlaka alternatif çözüm üretilmeli.
    Hayvanların, hatta hayvanlardan daha aşağılık (aşağı seviyede) her türlü insanın eğitilip tedavi gördüğü evrensel insan makamı üniversitelerden, baş örtülü insanların tecrit edilmesi, cehaletin mayalandığı nüveyi hatırlatır gibidir. Öğrenci Yanıtları


128.
A-Üniversiteler;sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği kurumlar olmalıdır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disipline edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda;kuramsal olarak üniversiteler diasporanın, parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2

B- Üniversiteler; hasta, deli, anormal canlılar… Vb özel haller hariç her türlü yaratığın girebileceği birimlerin bulunduğu ve eğitim–öğretimin yapıldığı kâinatın bodrumundaki evrensel makamlardır. Türbanlı ve baş örtülü yaratıklar girmez diyenlerin cehaleti ya da başörtü ve türban duvarını örenlerin cehaleti; bilime, ilime, rejime, devlete, batıya, diğer milletlere, gençliğe, komünistlere, emperyalistlere, kapitalistlere, insanlığa, İslam'iyeti iyiye veya kötüye kullananlara mal edilemez. Sadece iktidarların, rejimlerin, bilimin, ilimin, yürütme ve yasama erglerini elinde bulunduran, insanlık düşmanlarına bilerek ya da bilmeden malzeme olan ve değişmek istemeyen cahillerin… Vb himayesinde olmanın ürünüdür. Özelilikle bu malzeme cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil); dine girse, dinde de olsa aynı zararı yaşadığı topluma verir. Yani bu tip malzeme cahiller inandığı dinde olmayan ya da inandığı dine ait olmayan insanlara bu korkunç zararı verir.
     Bu cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil) bir zamanlar padişahım çok yaşa matbaa gelirse din elden gider diyip devletin yönetim erginin 400 yılını şaşırtıp cehaletlerine kurban eden zihniyetin ta kendinsin kılık ve el değiştirmiş versiyonlarıdır. Dün matbaa için ellerine tutuşturulanları iddia ve inat ederek avukatlığını yapanlar; bu gün bilim ve rejim elden gidiyor diyip; evrim bilimini evrim teorisi kabuğu içine giydirip kabulleniş -sunuş biçimlerini ve laikliği daha mükemmelleştirilemez veya değiştirilemez devlet farzı olarak görenlerdir.Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.

C-Belki de, insanın ve hayvanların öğretim, öğrenim ve eğitim makamı olan üniversiteler;Patojen ve özel gerekçeler hariç; her türden insana ve hayvana açık olmalıdır. Vatandaş olarak hüküm ettiğiniz ve vergisini aldığınız insanlarınızı; insanlık makamındaki öğrenme ve öğretme haklarından tecrit etmeğe hiç kimsenin, toplumun veya kurumun haklı gerekçesi olamaz bu şimdiye kadarda dünyada duyulmamış hilkat garibesi bir cehalettir. Bu tip durumlarda tecrit edilen insanlara çözüm üreten alternatif öğretim, öğrenim ve eğitim kurumu sumak zorunluluğu ortaya çıkar.

İpucu ;Bu asır, kapitalizmin ince bir oyunu da;özellikle kurallara en sadık ve bağlı!! fert ve toplum bazında insanların cehaletinden, zayıf ve hassasiyetlerinden yararlanarak onları biri birbirine düşürmek, Allah'ın yasakladığı hududuna/larına ve dinin kesin yasaklarına (gizli-açık şirke/lere ... Vb) sürükleyip;Allah'a, dinine ve inananlara düşman etmektir
          Veto İmparatorluğunun (hâkim Güçlerin) Bu Asır ki Taktiklerinden Birkaçı;
         
0-Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek) Filmi izleyin
          
1-hâkimiyetini üzerine kesinleştirdiği veya net deşifre fert-kavime/lere mahiyetindeki diğer kavimleri, özendirerek, örnek göstererek veya asimile ettirerek sindirimini kolaylaştırmaktır. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır Demirkuş 2007.
          2-Hayvanlar âlemindeki;saldırı, sömürü ve hâkimiyet mantık sistemlerini menfaatleri gereği insanlara uygulamak ve uygulatmaktır. Ör,köleleştiren karıncalar veya imparator karıncalar mantığı;geri kalmış toplumların zeki insanlarını menfaat farzlarına( az koyup çok almak) hizmet eri olarak; talan bursları, talan kursları ve talan kredilerle  teşvik ederken, arda kalan kesimini de;yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin-fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır.
          3-Devletleri de,etnik(insan için aynı türün azınlığı olamaz),din, siyasi görüş... Vb tabana göre toplumsal doku uyuşmazlığı zemini oluşana-komşularıyla düşman olana kadar müdahale edip bekler.Akıllı-Zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak, Bilim-İlim, Okul-Camii, Alevi-Sünni, Dindar- Dinsiz, Laik-Antilaik, Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, Eğitim-Öğretim, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, Cumhuriyet Hak Partisi-Cumhuriyet Halık Partisi, A Takımlı- B Takımlı ... Vb kuzeyli güneyli, uzaylı-dünyalı!! antagonisttik(birbirini yok eden) topluluklar devletler dünyada çok. Bu gün isteselerde kısa sürede bir araya gelemeyecekleri kadar bölünmüşler.
          4-Ama Berlin duvarını yıkıp ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)-Emperyalistleşme ile toplumları kaynaştırmaya kadir olduğunu da ifade ediyor.Koca süper gücün başı;Kant'ın ebedi barış ninnilerinden, cahil inanç sahiplerinin iblisi avlama tekniklerinden dem vururken kendisini-büyüklüğünün ölçüsünü çok mükemmel tarif ediyor. Afganistan'a barış harekatı ve iblisi orda ararken bizi de yastık yapıyor.
 Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?1, 2
          5-Unutmayalım ki;"Parasız ve zarurete dayalı (reKâbete değil);doğru-haklı-geçerli-kesin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa kapitalizmin ince oyunlarından emin olabilirsiniz. Demirkuş", 2008" Çoğu yabani hayvan;önce hazıra alıştırılarak evcilleştirilip özgürlükleri ve özgünlükleri ellerinden alınmıştır.Zorunlu olmadıkça bedava bile verilse insanların faizli (asalaklı-parazitli) kredi ve faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül etmemesi gerekir ya da diyetle yaklaşılmalıdır.Emeğe-emek eşitliğine değil;para ve borsa zekâ oyunlarına dayalı olan; Faiz (kapitalist asalak-parazit) (kapitalist asalak-parazit) ve faizli (asalaklı-parazitli) krediyi alan ve veren;fert/toplum/devlet ve insanlarda;zihinsel-bedensel birleştiriciliği (sentezciliği) güdükleştirir, hazıra alıştırırköleleştirir ve bağımlı kılar. Karşılıksız kazanç  veya çalışmadan, emek harcamadan kazanmak hayvanıdır. İnsanı hazırın tiryakiliğine iterken, yanı sıra üreticiliğini öldürür.Ne yazık ki bugün ki dünyanın kapitalist ekonomi metriksinin kuralları faizsiz(asalak-parazit olmayan) ekonomi şekillerinin yaşama olasılığını yok etme sınırına getirmiştir. IMF'NİN puan, beyin ve telkin hipnoz taktikleri;bir taraftan düşük faizli(asalaklı-parazitli) kredi ile kendini beslerken, diğer taraftan da toplumu hazıra alıştırıp kendine bağımlı hale getirip dünya ekonomi metriksinin rotasını elinde bulunduruyor. Faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül edilmezse ya da boykot edilse dünya ekonomi metriksi ne olur? Ucuz faizli (asalaklı-parazitli)kredi veya faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kapitalizmin ruhu gibidir. Zengin bir geleceğe sahip bir bebeğin bazı konularda ayakları üstüne kalkıp yürümemesi için (özgün sermayenizin ayakları üstünde yürümemeye alışmamamsı için) ona sürekli mama ve ikramlar takdim etmeye benzer.
          6-Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurcu, beyin, denge ve halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce beyin olur. Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.
          7-Kavimlerin düşünsel ve bedensel unsurlarını; doğanın çarkları arasına Ör, güneşin veya nükleer bir reaktörün yenişmeyen halatın etnik unsurları gibi antagonisttik(yeşerdikçe bir birini yok eden) bir yaşam denklemine itip açığa çıkan ekonomik güç ve enerjisinden sadece kendi toplumlarını ve unsurlarını besliyor.Komünistleri hidayetinden sonra kapitalistler; sosyalistleri ve toplumsal demokratları çok sever oldu çünkü onların hayat stilini kendi ahlak ve toplumsal yaşantısını geleceğin toplumuna örnek denge abideleri olarak gösterir. Son zamanlarda demokrasi dalış takımlarıyla halk denizinin zeminine dalışa geçerek; dinlere ve dindarlar bile sempati/eşduyum duyup iktidarlara getirip kadir olduklarını deneme yaparak yeni açılış ve toplumsal formüller geliştirmeye çalışmaktadır.
          8- Kaz gelen yerden tavuk esirgemeyerek;halk ve toplumu direkt veya dolaylı tapılacak veya yegâne baş vurulacak ilahi/peygamberi makam olarak empoze edip icraata koydurtmayı başaran Karunizm (kapitalizm) için aslında halk ve toplum besi yeri olarak değer bulur.
         9-Kuramsal olarak kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) iç içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için; bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
A-Kavime/lere devlet kurdur.
B-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
C-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
D-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
E-Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı”  Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye?
F-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa ya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.
G-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran ve Taliban'ı inanç hidayetine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır.
  Öğrenci Yanıtları

133.Patojen (öldüren), Müsrif-İlkel ve Fosil Teknoloji Nedir? “Demokratik Rejimlerin Yönetiminde Ulusların Doğayı Hortumlama Yarışı” önermesiyle asrımızı ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

135. Bunun en iyi örneği, Allah CC’HUN, Hazreti Muhammed AS’IN Bâtıni Kalbini temizleyip (arındırıp) Kuran Ahlakı İşletim Sistemini Yüklemesidir (Hadis var). Sonra Oku Demesidir!!! Bir insanın, toplumun, halkın, tarikatın... Vb benimsediği ve uyguladığı;yaşam stili ve tercihlerinin toplamı (yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, kimlik (id) ve tapındıklarıyla-taptıklarıyla-(putlarıyla-idolleriyle) bütünleşik) onun "düşünce sistemin"i oluşturur. Kısaca insanın itaat ettiği, benimsediği ve ahlakına direkt tesir eden düşünce sisteminin kıblesi onun dini sistemidir veya gibidir.
      Bir bilgisayar için işletim sistemi ne ise, her insan içinde düşünce sistemi o demektir. Evrensel her insanın;mutlaka tüm asırlara ait düşünce sistemlerine uyumlu ve her şeye doğru empati/eşduyum duyurtan, kıblesinin modası geçmeyen düşünce ve yaşama sistemine (işletim sistemine) gereksinimi vardır. Dinsiz insan olamaz mutlaka her insanın bir düşünce sistemi ya da dini var. Bu düşünce sisteminin adı henüz konmamış veya ateist, materyalist, hümanist, dinleşmiş rejim… Vb dine özdeş bir sistemdir. Bu açıdan insanları;dindar, gerici, dinci, ... Vb kavramlarla nitelemek cahil bölücülüktür. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.1 Öğrenci Yanıtları

136. İslam'i düşünce sistemini ve hedeflerini doğru bilmeyen her fert, toplum, kurum ... Vb İslam dini cahilidir.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1, Bu özdeyişte kavram ve düşünce yanılgısı var.
Belki de özeyiş;“Dini Eksik Bilen Kör, İlimi Eksik Olan Topaldır” DEMİRKUŞ 2009 şeklinde söylenseydi daha mantıklı olurdu.

Ör. bazı bilim bilgini (bilim insanı?!), üniversiteler, fert, toplum, devlet ve kurumlar... Vb İslam'i düşünce sistemini benimseyen, fert, toplum, devlet, halk, öğrenci, kurum… Vb doğru empati/eşduyum duyamadıklarından tepkilerinde;eylem ve düşünce yanılgısı içinde olduğunun farkında bile değillerdir. Bu cehalet, 21. yüzyılda ulusal ve uluslararası toplumsal tufanlara neden ve ibret verici hilkat garibesi bir örnek olabilir. Yani cahiller yanlışın avukatlığını yaptığının farkında değillerdir. Hele bu meseleyi devlet, rejim ve ulusal özgünlüklerimiz elden gidiyor deyip ulusal-duygusal sömürü bulamacı haline getirdiklerinin farkında bile değillerse bunları ikna etmek matbaa gelmesin din elden gider diyenleri ikna etmekten daha zordur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
İpucu;ali ve bilginlerine itaat etmeyen veya güvenmeyen, erg ve güç sahibi; insan ve nefisler her şeylerine zulüm etmişlerdir. Çünkü onların(cahillerin) çoğu âlim ve bilginlerinin kim olduğunun farkında bile değillerdir.
   Yaşamak için doğadan yararlanmayı hayvanlar, bitkiler... Vb canlılar başarmıştır. Hem de bir hırka bir lokmadan ve tam tersi hedefli (tüm hırkalar ve tüm lokmalar bana) hemen her yaşama şekli vardır. Ama hayvanlara insan kadar doğayı tahrip edecek ve hortumlayacak veya tam tersini/lerini becerecek; yetenek, akıl, ruh ve vicdan verilmemiştir. Belki de onun için dinde ve kitapta doğayı hortumlama sanatından çok doğada akılcı yaşama stilleri ve kuralları tarihteki sebep ve sonuçlarıyla ilişkilendirilerek bildirilmiştir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve alternatifler sununuz. Öğrenci Yanıtları2010 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
22.
A-Din ve rejimlerin; fert ve toplum için var olması ile fert ve toplumun din ve rejimler için var olması arasında ne fark vardır?
B-Günümüz yönetim sistemlerinde hangi alternatif uygulanıyor.
C-Fert ve toplumun; dini ve rejimi mi olur yoksa din ve rejimlerin; fert ve toplumu olur? Neden?
D-Fert ve Toplumun değişim arzusu ve zorunluluğu söz konusu olunca;rejim, din, kurum.. Vb hangi koşullarda toplumun gereksinimine uyum sağlaması zorunludur.
E-Rejimin dinleştirilmesi ne zaman ve hangi koşullarda gerçek olur?1
F-Rejimin dinleştirilmesi ve hukukun ilahlaştırılması;cehalet tufanına neden olur.
G-21.Yüzyılda bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) din cahili olması toplumsal tufanlara neden olur. Önemelerinin, yanlışını, eksiğini veya daha doğru alternatifini sunun.
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din Peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
İpucu;
Öğrencilerine, halka ve insanlara eksik empati/eşduyum (duygudaşlık) duyabileceğini, düşünün.1

24. Rejimlerin ve eğitim sistemlerinin İslam'iyet'ten alacakları en önemli derslerden biride; tüm (her türlü) insani fıtratları zorlamadan, yapabilirlikleri ölçüsünde ve bazında (irade güçleri oranında) sorumluluk yükleme–eğitim hizmeti verme ve olanaklardan yararlandırma sabırı-sebatı-eşitliği-adaleti ve eylemi içinde olmasıdır. Kısaca zaruretten dolayı zayıflarını ve güdük yeteneklilerimizi de verimli kılmayı başarmasıdır.
      İslam'iyet'te;insanların;yaşama hakkı açısından;ateist-kâfir, ibadet olarak sadece kelime-i tevhidi (;"La İlahe İllallah") söyleyebilen bilen fıtrattaki insanlardan, Hz. Muhammed AS'I pür taklit edebilecek insanların fıtratlarının yani her türlü-çeşit fıtratın;doğadan ve olanaklardan yararlanma adalet, bağış, yardım ve eşitliğin liyakati çok büyük değer taşır.
       Bu asır: rejimler, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri;her alandaki reKâbetten, çok zeki oluşu oranında nimetlerden yararlanma/landırma doğal felsefesi insanlığa ve doğal çevreye belki de geri dönüşümsüz yaralar açmıştır. Bu yargıları ve mantık sistemini gerekçeli çürütmeye çalışınız.

27.Rejimleri, Atasal kültürler ve yaşama şekilleri gerçek din değiller ve dinleştirmemek veya dinlerle yarıştırmamak-karıştırmamak gerekir. Rejimlerin kavimlerde hayat bulması için, dinlerle verimli-uyumlu geçinmesi toplumlarına uyum sağlaması farzdır. Önermelerini çürütünüz.
İpucu;Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi, tüm rejimlerin yıkılışları hatta izlerinin bile kalmayışını düşünün. Bu önerme olgusunu tarihsel nedenleriyle rejimlerin yaşamak için sürekli tüm dünya kavimlerine uyum sağlamaları ve sağlayamamaları arasında ilişki kurmaya çalışın.Evrim ve devrim açısından, rejimler her zaman geçerli dine çekiniktir!!! 0, 1, 2

31.Bir insanın dini;onun düşünce sisteminin bileşkesinin yönü ve metriksinin kıblesidir. Buna göre herkesin dini vardır. Bir kimseyi dincilikle suçlamak cahil bölücülüktür. Aşırı ifrat, terfide ya da radikalizme geçişi zorla, hile ile siyasetle empoze eden herkes bölücüdür.0,1Önermelerini;ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Ör.Düşüncesinin kıblesi; doğadaki sistemlere, yaratıklara, doğaya ve doğa üstüne tapanlara yönelik olanların dinleri; zeki tasarım(1, 2) dinleri, ya doğal sitemin rastgele-mantıklı doğal kültürel ritüellerdir ya da doğadır. Ateistlerin dini peygamberlerin düşünce sistemi bileşkesinin kıblesinin tam tersi olan ateizmdir. Düşüncenin kıblesi; doğal ve tarihi Atasal kültürlerine yönelik olanların dinleri doğadaki sistem, doğal ve Atasal kültürleridir. Radikal komünistlerin düşünce sisteminin tüm kıblesi komünizme olduğu için dinleri komünist rejimdir. Ha keza düşünce sisteminin pür kıblesi rejime doğru olanların dini rejimleridir veya düşünce sisteminin pür kıblesi bilime doğru olanların dini bilimdir. Irkçıların düşüncesinin kıblesi sadece milletinin ve ırklarının üstünlüğü ve menfaatine doğru olduğu için dinleri şovenizmdir. Siyonistlerin düşüncelerinin kıblesi din+ırk (sözde üstünlüğü ve menfaat farzları gereği) bütünleşiğine doğru olduğu için dinleri siyonizmdir.

33.Bu soruyu yanıtlamak zorunda değilsiniz. İsteyen yanıtlayabilir.
İslam'iyet'te;sadece, "La İlahe İllallah" diyebilen nefisten Hz. Muhammed AS'IN tüm eylemlerini (güzel ahlak eylemleri) kusursuz asrına güncelleyip hayatına uygulayabilen insana kadar, her fert Müslüman kabul edilir. İslam'iyetin insan fıtratlarını kabullenişteki; dizayn ve bu kabulleniş kriterleri, yelpazesi ve güzelliği hiçbir rejim, inanç… Vb sisteminde görülmemiştir. Ne acıdır ki, İslam dini cahillerini ve rejimleri menfaat farzları için kullanmak amacıyla;dinde oto kontrol çözümü yerine, İslam dinini kötüye kullananlar potansiyel tehlike bahanesiyle; İslam cahilleri ve çeşitli rejimlerle İslam dinini kontrol ettirmeye/etmye kalkışmak/tırmak isteyen İslam münafıkları (İslam dinindeki çok yüzlüler) İslam'i koşulları yerine getiriyor ve ezbere biliyor. Bu asır at oynatıyorlar kimsede onlara bir şey demiyor ya da onları deşifre etmiyor. Kendilerini de örnek Müslüman tipi ilana etmişler. Kısaca 20. asır onların asrı idi. Önermesini çürütünüz veya eksiğini tamamlayınız
İpucu;Bazı Gerçekler Değişmez, Bazısı Göreceli, Bazısı da Değişkendir... Vb
Hayatın da sadece "La İlahe İllallah" diyerek Müslüman olmakla yetinen bir fert ile Allah CC.HÜN resulünü net taklit ederek eylemlerini hayatına uygulayarak çevresine yararlı olmaya çalışan Müslüman bir ferdin arasında ne fark vardır? Hangisi bu asır dinden daha çok dem vuruyor dine örnek olmak istiyor/isteniyor? Sizce tüm fıtratlara hitap eden ve uygun cevaz ve çözüm üreten-veren İslam'iyet'te hangisi daha çok söz sahibi olmalı bu asır bu söz sahipliğini, yetkinliğini ve hürriyetini hangi tipler üstlenmiş neden? Sizce bu sorun nasıl düzeltilmeli?
Cehaleti, menfaati, kasti ve samimiyeti ile;Müslüman'ım demekle gerçek Müslüman olmak arasındaki fakındalığı anlamaya çalışın. Bu asır ki yönetim sistemleri hangi tip insanları yeşertiyor ve söz hakkını artırıyor?

37.A-Laikliği dünyada ilk defa baş örtü ile ilişkilendirip sözde dini siyasetten koruyoruz avukatlığı, bahanesi veya cehaleti ile İslam'iyet'ten ve Müslüman'ların tepkisinden dolayı hiç bir ülke insanın cesaret edmediği/edemeyeceği ilk örnek uyguma cehaleti ve toplumsal tepkileri harekete geçiren-tetikleyen veya tetiklemeye cesaret eden cahil mucitleri ve cahil bilim bilgini (bilim insanı?!) öncüleri ülkemizden çıkmıştır veya çıkartılmıştır!!!
B-Belki de rejimlerin ölçüsü ve adaleti uygulandığı kitlelerin ona memnuniyeti ile doğru orantılı olmalıdır. Değilse demokrasi ve rejim için kitleler değil, kitlelerin fıtratı–olumlu kültürleri ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ölçüsünde rejimler ve demokrasiler değişebilmelidir veya değiştirilebilmelidir. A ve B Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. 1,2, 3, 4

38. 21 .YY'DA Tek dünya devletine entegre edilmek istenen her hangi bir Ortadoğu toplumunda: kültür, dil, kişilik, rejim… Vb ile; bilim, siyaset ve din arasındaki liyakatli denklemi/leri nasıl olmalıdır? Böyle bir denklemin ya da denklemlerin parametreleri ( değişken, ortak payda, sabite... Vb ) neler olmalıdır?
İpucu;kavramların tanımlarını örnekleriyle ne olduğunu kusursuz öğrenin sonra denklemin sabiteleri ve değişkenleri arasına önce iki sonra… Vb çok bilinmeyenli denklem olarak önerin.
- Demokrasi imparatorluğunu (Veto), Cumhuriyetleri, Krallıkları, Komünist rejimleri … Vb rejim tiplerini dikkate almayın yani rejim tipi önemli değil.
-Tarafsız (beden ve zihninizin;içinde bulunduğu tüm koşulların yönlendirici etkisinden kurtulmak), namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve hür bir bilim insanı gibi davranın ve düşünün.
-Hedefiniz uzaya açılan legal -yaşayabilir-kurulabilir tek dünya devleti ütopyası olmalıdır.
-Olmazsa olamaz/olmaz, ortak payda ve değişken koşullarınızı önerin.


42.
A- Atasal geleneklerin yönetim biçimlerini ve rejimleri gerçek dinlerle karıştırmamak gerekir. Mümkünse rejimlerin temel kanunları farzlaştırılmamalı ya da farzlaştırılırsa  rejim dinleşir. En liyakatli farz sayısı ve uygulanışı İslam'iyet'te vardır.
B-Her konuda liyakatli değişimin geri dönüşümsüz tufanına tutulmanın acısını en çok cahiller çeker.
C-Kendini bilgisayar misali asrın koşullarına ve toplumunun gereksinimlerine güncellemeyen rejimler çökmeye mahkûm işletim sistemleri gibidirleri.
Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Yeni rejimler kurmak;sistemi çökmüş bir bilgisayara yeni işletim sistemini yakarak kurmak ve programları yüklemeye benzer. Toplum için felaketin ablukası gibidir. Toplumun hepsine format atmak gibi zor ve her şeye sil baştan başladır ve mutlak bulunan noktadan geriye götürür.
İpucu;bu olgu Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelmiş son vakadır. Umarım bu asır gecikmeyiz.


83.A-Analog olarak;Bir insanın beyni insandaki tüm milletlere ait ortak payda insan gemisi makamıdır. Kalp; İslam'iyeti tercih eden(peygamber ahlakı temeline dayanan) insanların toplandığı İbrahim AS milletine ait Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)makamına eş değerdir.Göbek ise köken milletler (soya dayalı milletlerin) makamına eş değerdir.
B-Ümmet gemisinden millet gemisine iniş tüm halkı ve yönetilenleri Siyonistleşmeye ve şovenleşmeye motive eder ya da siyonistleşmeye ve şovenleşmeye (handikabı,çakı rakı) çifte standarda yönlendirir., İnsan gemisine çıkış cehalet kaos ve hüsranı motive eder.Yani Müslüman'a göre yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamıdır. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını; gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.
İpucu;dünyadaki globalleşme nedenlerini düşünün.
İpucu;yönetilen halkların;fıtrat çeşitliliğini, zararlı-yararlı; örf, adet, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), batıl inanç yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını düşünün . Her insanın peygamberler kadar dine motive olamayacağını tam tersi karakter ve fıtratta insanlar olabileceğini düşünün. O zaman nasıl bir rejimi dinle bir arada tutmak gerekir ya da dine sırtını dayayan sözde dini rejimlerinin nasıl çözümler ürettiğini düşünün. Örneğin İran şahlığı, Peygamberler şah gibi yaşamazlardı. Osmanlı Padişahlığı, Selçuklu İmparatorluğu rejimleri;peygamberler padişahlar ve imparatorlar gibide yaşamamışlardı.
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7
İpucu;Müslüman'ım diyip İslam'i kuralları fıtratı ölçüsünde yerine getiren;Kızılderililer, Zenciler Eskimo, Aburcin, Pigmeler... Vb herkes İbrahim AS milletine kabul edilir. Yeryüzündeki Müslüman'ım diyip kabul gören 72 fırkadan-milleten sadece İbrahim AS milleti Allah (C.C)'ÜN indinde kabul görecektir (salavatı şerife). İbrahim AS devleti kurana dayalı olarak tüm boyutlardaki kâinatı, tefekkürleri, düşünleri, ütopyaları ... Vb her şeyi aşmış ve kuşatmış (seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) Kuran-ı Kerim'in realitelerine dayalı olarak kabul edilir.Yani Müslüman'ım diyen her ferdin; milleti ve devleti İbrahim A.S. yaşantısı ile başlayan ve bu güne dek gelen İslam dini çigisi/leri ve Kuran-ı Kerimin kabullendiği ahlak ve yaşam sistemidir.


100.A-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek yani insanların kalplerini, güvenlerini talan için; siyasetle kılıfını hazırla, sistemle ortalığı muzırla, bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır?
İpucu
:kandırmak, ümitlendirmek, halk, tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu rejimle vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçlar (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.Peygamber Ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişi, açısından düşünün.


B-Siyasette konjonktürün akÂdemik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve toplumsal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir? Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20
  İpucu;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini ilişkilendirmeye  çalışın.


2011 REJİMLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

1-Asrımızın ifrat ve tefrit rejimleri olan kapitalist ve komünist sistemlerin;medya iletişiminde halka sunduğu her türlü yayının mutlak hakemli hatta bilimsel yayınlardan daha titizlikle kontrolden geçtikten sonra topluma sunulmalıdır? Hatta halkı yanlış bilgilendirmenin varlığı toplumsal düşünce tufanı yanılgısının bedeli en sert cezalarla cezalandırılmalı ve yargıya yetki verilmeli. Önermesinin geçersizliğini kanıtlayın. Ya da Çözümler önerin.
İpucu;
Menfaatleri gereği kitleleri yalan, yanlış, eksik… Vb bilgileri halklara sunmakla kaç asırdır insanların bilinç altını nasıl kaotik cehalete ve düşünce yanılgılarına neden olduklarını düşünün.
Gazete dergi, kitap, roman, sinema TV… Vb medya iletişim araçlarıyla;menfaatleri için halka verilen-sunulan "bilgimi saldım çayıra halk sermayemi-paramı kayıra" abur cubur bilgilerin de kontrollü ve sorumluluk gerektirdiğini düşünün. Senelerce menfaatleri gereği cahilce-sorumsuzca halka sunulan sorumsuzluk örneği bilgilerin insanlarda özellikle halkta varlığı tarihsel düşünce yanılgısı cehaletini, değer yargıları, kavram, iletişim yanılgılarının devasa boyutunu düşünün. İnsanların zihninin farkına varmadan nasıl zehirlendiği ve cahilce abur cubur bir toplumsal bilinç oluşturulduğunu düşünün. Toplumsal sorunlarımız ve ahlakı yozlaşma ile ilişkilendirin.
İpucu;
birde uzay çağında bu kaotik cehalet tiryakiliklerinin açacağı toplumsal kaotik iletişim cehaletinin zararlarını-toplumsal yaralarını düşünün.

17- A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları

35.Yönetim sistemlerinde;bilenin, bilmeyenin, zalimin, katilin, sapığın, yarı delinin, velinin… Vb oylarının gücü aynı oldukça ve bu koşullarda çoğunluğun oy gücüne dayalı sadece en zeki-nefsi, nefsini ezberleyip kullanmaya kadir olduğu ya da baskın temsilcilere ya da ceddinin menfaatine-kültürüne evcilleştirdiği... Vb insanlara hükmündekilerinin geleceğini emanet ettikçe demokrasi sürü rejimi olmaktan kendini kurtaramaz ya da insani yönetim sistemi olamaz.Demirkuş 2008
Önermesini ya çürütünüz ya da alternatifler öneriniz.