VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi s. 110., İnönü Üniversitesi  Biyoloji Bölümü 10-13 Eylül 2007 Malatya 

                                                                          KÜRESEL ISINMAYA ÇÖZÜM ARAMADA KAVRAM YANILGISI;

                                                                 İNSANIN MI ÇEVRE SORUNU VAR, ÇEVRENİN Mİ İLKEL İNSAN SORUNU VAR?

                                                                                                                 Özlem CİHANGİR*
                                                                                                                 Nasip DEMİRKUŞ*
                                                                                           
                         Mustafa İLÇİN*

                                                            *Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Eğitim Fakültesi  Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Zeve kampusu/VAN 
                                                                                                                                                                        

          Bu bildiride, Küresel ısınmanın geçmişi ve küresel ısınmaya sebep olan olgu, gelişmeler, fert ve toplumlar konusunda kronolojik bilgi verilecektir.
Küresel ısınmayla ilgili; temel kavramların tanımı, öncelik sırası, doğru kullanılması ve uygulaması konusunda önemli bilgiler verilecektir.
Şimdiye kadar küresel ısınma konusunda yapılan temel bilimsel çalışmalarla ilgili; makale, film ve diğer medya kaynaklarındaki bilgiler değerlendirilerek aşağıdaki çözümler önerilmiştir. Yer küresinin klimatolojik (iklimsel), topografik (yer şekilleri), sosyo- ekonomik ve tarihsel konumları dikkate alınarak hangi çözüm önerilerinin, dünyanın neresinde ne amaçla uygulanması gerektiğinin mantık ve yöntemleri gerekçeleri ile birlikte bildirilecektir. Örneğin; CO2  i azaltmak için; çöllere ve kutuplara sentetik ağaç dikimi yada dünyanın hangi bölgelerine, hangi tip ağaçları neden dikmemiz gerektiği bilimsel veriler ve gerekçelerle önerilecektir. Doğru bilgi, veri ve envanteri toplama,  doğru çevre eğitimi (kavram yanılgısı ve çevre bilincini doğru aşılama), doğru teşhis, doğru çözüm, doğru zaman, doğru adres ve doğru uygulama mantığından hareketle temel çözümler değerlendirilmeye çalışılacaktır.
       Fert ve toplumların total hayat döngüleri açısından çevreye ve doğal döngülerele olan ilişkilerine dayalı olarak; parazit/ ilkel insan (+,-),ammensal/ doğal insan (-, 0), yarı kommensal /çağdaş insan (-+,0), kommensal/ normal insan (+,0) , mutual /evrensel insan(+,+), super mutual/ insan(++,+), diğer insanlar (?,?) şeklinde kategorize edilebilir.     
      Yer küresinde insanlara çevre bilincini aşılamak ve bu açıdan gerçek uygulayıcılar olamaları için; izlenmesi gereken yol ve alınması gereken önlemler çerçevesinde çoklu disiplin ( multi disipliner )  mantık sistemiyle çözümler önerilecektir.
       Bildiride, yukarıdaki bilgiler web sayfası-Internet entegreli film-makale içeren  PowerPoint sunusu şeklinde verilecektir. GRAFİK İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler;Küresel Isınma, Sera Etkisi,  Kavram Yanılgısı