14
IT Alanındaki Kriz Sessizliği
Terörden Arta
Amerika'ya yapılan saldırılar batı dünyasının tüm çevresini sarstı. Siyaset ve ekonomi hissedilir önlemlerle tepkisini gösterdi. Hepsinden önemlisi bazı firmaların kaçınılmaz tasarruf tedbirlerini uygulamasını sağladı.
• New York'daki Dünya Ticaret Merkezi kule­lerini n yıkılması ile beraber güven de yıkıldı: Amerikalıların yenilmezliklerine olan güveni, mümessillerin uçuş emniyetine olan güven­leri, ekonominin geleceğine olan güven. Geri­leme korkusu ye şüphesi yayılıyor ve her şey­den önce IT alanındaki felaket haberleri ve karanlık tahminler artıyor.
Saldırılardan iki haf­ta sonra IT devleri Gate-way, Sun Microsystems ve Compaq yöneticileri ve analistler kazançla­rın düştüğü konusunda benzer sonuçla r çıkardı­lar: IT alanı çirkin saldı­rılardan çok önce yıp­ranmış olmalı; müşteri­leri daha da asabi hale getiren saldırılar, gele­ceğinden emin olamayanların satın almaktan vazgeçmesine neden oldu. Scott McNeally, Sun Microsystems'in CEO'su, firmasının geçi­ci çeyrek değerlerini baz alarak "IT alanı ha­len gergin ama iyileşme aşamasında" açıkla­masını yaptı. "Bu nedenle 11 Eylül olayları hepimizi etkiledi." McNeally, tasarruf tedbir­lerini uygulayabilmek için yaklaşk 3.900 çalı­şanının Sun Microsystems ile ilişiğini kese­cek.
Bu yıkımda n etkilenmeyenlerin başında asıl pazarı hizmet olan IBM geliyor. PC üreti­cisi Dell ve ağ üreticisi Cisco da etkilenme­yenler arasında yer alıyorlar. Hatta sonuncu­su bu saldırılardan karlı bile çıkabilir: New
York'un yeni bir ağa İhtiyacı var. Bu Cisco için 100-150 milyon dolarlık bir satış anlamına geliyor.
İsten çıkarmalar için bu bir kazanç sağla­mazken, firmaların suçu teröre yüklemesi da­ha kolay bir yol teşkil ediyor: Compaq, sorun­ların bir kısmının kendisinden kaynaklanma­sına rağmen farklı kayıpları da saldırılara yüklüyor. Böylece PC üreticisi, notebook'lar İçin 1.4 milyon AC adaptörü piyasadan geri almak zorunda. Üretici "Burada 1.4 milyon AC adaptörün geri alınması işlemi için sadece 5 arıza durumu söz konusu olmasına rağ­men, bu durum Compaq ve adaptör üreticisi açısından yangın tehlikesi ne potansiyel risk ortaya çıkarıyor" açıklamasını yaptı. Değiştir­me işlemi müşterilere fiyat açısından yansı-tılmazken, Compaq oldukça büyük bir yükün altına giriyor. Donanım pazarındaki küçük kar oranlarına karşı bir fiyasko. Piyasadaki fi­yat savaşlarıyla da kar marjları düşmeye de­vam ediyor. Pazar payındaki savaş saldırılar­dan çok daha önce başlamıştı.
Microsoft'un yeni tanıtım yeri
Buna rağmen IT alanı sadece yakınmıyor, sin­yal de veriyor: Microsoft yeni işletim sistemi Windosw XP'nin tanıtımını "New York'un Kalbinde" yaptığını açıklıyor. Microsoft şefi Bili Gates tanıtım yeri değişiminin nedeni olarak "Vali Guliani, New York'u iş için açık olarak görmek istediğini söyledi - Bu isteği yerine getiriyoruz" açıklamasını yaptı. Böyle­ce Bill Gates yeni işletim sisteminin tanıtımı­nı politik bir platforma taşıdı: "Bu değişim
YANLIŞ ALARM: IT firmalarının değerleri saldırılardan sonra tekrar eski düzeylerine döndü. Sadece Compaq, masraflı bir geri alma işlemi nedeniyle sınıfta kaldı.                             Kaynak:Consors
CHIP ARALIK 2001
15
Kalanlar
Terör'ün ekonomideki artçı şokları
f        I
Saldırıların zaten kriz yaşayan dünya İT sektörüne çok yaramadığı görülüyor. Ancak dünya çapındaki bu ekonomik depremin halihazırda büyük bir krizin
Cem şancı,                 içinde olan Türkiye'ye etkisinin cok daha
CHIP Haber Merkezi '                                J J
büyük olması bekleniyordu. Acil önlemler
ile alınan tedbirler şimdilik ülkemizde havanın
yumuşamasına, iyimserliğin yayılmaya başlamasına neden
oldu. Hükümetin açıkladığı KDV indirimi, bu konuda birkaç
ay önceye kadar kesinlikle uzlaşmaz görünen tavrının
yumuşadığına ve devletin yakın gelecekte de ekonomiyi
canlandırmak adına kimi vergilerden bir süre feragat
edebileceğinin işareti olarak kabul edildi. Otomotiv
sektöründe KDV indirimi ile başlayan yoğun reklam ve
satış kampanyalarının başarısına göre diğer sektörlerin de
aynı şekilde canlandırılması ve ekonomi çarklarının
dönmesi için benzer uygulamaların sırada beklediği
görülüyor. Özellikle İT sektöründe bir küçük kıvılcım bu
sektörde uzun süredir tetikte bekleyen yatırımların ve
canlanmanın patlarcasına gerçekleşmesine neden
olabilecektir.
CHIP ARALIK 2001