135.Bir insanın, toplumun, halkın, tarikatın...vb benimsediği ve uyguladığı;yaşam stili ve tercihlerinin toplamı (değer yargıları, id ve idolleriyle bütünleşik) onun "düşünce sistemin"i oluşturur. Kısaca insanın itaat ettiği, benimsediği ve ahlakına direkt tesir eden düşünce sistemi onun dini sistemi gibidir.
      Bir bilgisayar için işletim sistemi ne ise, her insan içinde düşünce sistemi o demektir. Evrensel her insanın;mutlaka tüm asırlara ait düşünce sistemlerine uyumlu ve her şeye doğru empati duyurtan düşünce ve yaşama sistemine (işletim sistemine) gereksinimi vardır. Dinsiz insan olamaz mutlaka her insanın bir düşünce sistemi yada dini var. Bu düşünce sisteminin adı henüz konmamış veya ateist, materyalist, humanist…vb dine özdeş bir sistemdir. Bu açıdan insanları;dinci, dinci yobaz veya dindar...vb kavramlarla nitelemek cahil bölücülüktür. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz yada alternatifler sununuz.

C 135.İnsanların düşünce sistemleri tek bir nokta odaklı değildir. İnsanın düşünceleri bir bütündür. Bu düşünce sisteminin içinde din, dil, ırk, mezhep vs… gibi kavramlar yer almaktadır. Özden CALP

C 135.Düşünce sistemini yaşam sitiline yansıtmak isteyen insanlara gerekli yardım yapılıp özgürlük verilmelidir (türban meselesi).Buna bölücülük çıkar gerekçesi ile karşı çıkan insanların kendisi bölücüdür. Yudum GÜRER

C 135. Destekliyorum her insanın bir düşünce sistemi vardır. Mizbah KARATAŞ

C 135:Din tektir. Kamuran BALYEN

C 135:Din birdir ve tektir o da İslam. Berna AYIN

C 135. Her insanın bir yaşam sistemi vardır ve bu sistemi dinç kültür gibi değerlerin düşünce sistemine yerleştirerek bunu hayata geçirir insanların düşünce va hayat tarzını tartışamayız ama bu hayat toplumu huzursuz ediyor emniyetini tehlikeye sokuyor ise bu insanlar yargılanmalı ve doğru yol bulunmalıdır. Örneğin satanistlerin topluma verdiği huzursuzluk gibi kimsenin toplumu huzursuz etmeye hakkı yoktur.   MUHARREM POLAT

C.135:Böyle durumlarda herkese takılacak bir aksesuar vardır. Ama niye takıyorsun sen adama dindar demeye sen nesin diyebilmek gerekir insanın kendisine yani farklılıklar yaşama dayanağımızdır.Bunu yobazlaştırmanın veya bölmenin manası yoktur.eğer insanlar bu özelikleri ile bir daire oluşturuyorlarsa bu daireden bir özeliğin çıkarılması  oranın içi boş bir çember olmaktan kurtaramaz.Caner ÖZDEMİR

C 135. Evet bu önermeler gayet doğru. İnsanların düşüncelerine saygılı olmak gerekir. İnsanları cı. cu. diye ayırmak bölücülükten başka bir şey olmaz. Yakup EKİNCİ

C 135.Bence bu durum kelimeleri algılamakla alakalıdır. Mesela şu anda İslam dinini yaşayan insana ‘dindar’ deniliyorsa ‘inanç sistemi=din’ olursa veya ateistliğin de bir din olduğu kabul edilirse İslam’ı yaşayan birine ‘dindar’ kelimesini karşılayan başka bir kelime kullanılacak. Değişen bir şey yok. Sorun kavram yanılgısını düzeltme çabası mı? Süleyman SENEM

C 135.İnsanları bu şekilde nitelendirmek yanlış olur lakin bazen kavram yanılgısı sebebiylede bu tür ithamlarla karşı karşıya geliyoruz. Ferhat ÇENBER

C 135. Önermenizi destekliyorum. Her insanın bir düşünce sistemi olması lazım yoksa yaşamasının bir anlamı kalmaz. Düşünce sistemi olmayan insanlar başkaları tarafından hep kullanılırlar. Kısacası cahildirler. Mizbah KARATAŞ

C 135. Her insanın düşünce sistemi vardır. Bu düşünce sistemini farklı kullanarak yaratıcının rızasını kazanmaya ya da ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dindar, gerici, dinci ifadeleri bölücülüğe neden olur. Emine YARBA

C 135. İnsanın, toplumun, tarikatın benimsediği yaşam stili kişinin düşünce sistemini oluşturur. Tüm asırlarda ve yerlerde düşünce ve inançlara saygılı davranmak gerekir. Tek bir din ve düşünce etrafında insanları toplamak olanaksızdır. Üç kişilik bir ailede dahi anne, baba ve yetişkin birey farklı düşünce ve dini benimsemiş olabilirler. Bu ailede hoşgörü olmaz ise aile bir arada olabilir mi? Çıtayı yükselterek toplumsal ve evrensel açıdan bakarsak olay aşikârdır. Selçuk İNCE

C 135.Doğru herkesin benimsediği bir düşünce sistemi ve din vardır.Hiç kimse inanmadan yaşayamaz.İnanmak insanın doğasında vardır ve İnanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz inanmayan bile belki farkında değildir ama mutlaka bir şeye inanıyordur.İnançsız olduğunu düşünen insan bunalımlardan kurtulamaz.İnsanlar bence dindar olarak nitelendirebilir çünkü insan inanıyorsa dindardır.Diğer kavramları inananlara yakıştırmasam da böyle kişiler olabiliyor. Ayşegül CAN

C 135. Aslında cahil bölücülük değil bu bölücülüğü yapanlar gayet iyi biliyorlar niye yaptıklarını. Kübra Sivri

C 135. Düşünce bir insanın dış dünyasının zihne yansımasıdır. Düşünce tasa, kaygı, sıkıntıdır. İnsanlarda düşünce işletim sistemi onların hayatlarına yön verir. İnsanlar bu  sistemi ruhlarıyla bütünleştirerek yaşam stillerini belirlerler. Erdoğan AKÇİÇEK

C 135 destekliyorum… Çünkü bu asırda düşünce sistemi= inanç sistemidir… Hatice KAPLAN  

C. 135. Her insanın bir yaşam sistemi vardır ve bu sistemi dinç kültür gibi değerlerin düşünce sistemine yerleştirerek bunu hayata geçirir insanların düşünce va hayat tarzını tartışamayız ama bu hayat toplumu huzursuz ediyor emniyetini tehlikeye sokuyor ise bu insanlar yargılanmalı ve doğru yol bulunmalıdır. Örneğin satanistlerin topluma verdiği huzursuzluk gibi kimsenin toplumu huzursuz etmeye hakkı yoktur.   İHSAN YILDIZ

C 135. Seven sevdiğiyle birliktedir. Sevdiğinin yolundadır. M. Akif TİRYAKİOĞLU