133.Patojen(öldüren), Müsrif ve Fosil Teknoloji Nedir? “Demokratik Rejimlerin Yönetiminde Ulusların Doğayı Hortumlama Yarışı” önermesiyle asrımızı ilişkilendirin.

C 133.Patojen teknoloji=Plastik atıkların atılması, üretimin çığ gibi büyümesi ve atıkların toprakta parçalanmaya uğramaması.

Müsrif-ilkel teknoloji=Bu teknoloji yeraltı zenginliklerini bitirmekte ve üstünde yaşadığımız yer kürenin içini boşaltmaktadır.

            Günümüzde ABD’nin Irak’ı vurmaktaki amacı petrollerini elle geçirmektir. ABD’nin Türkiye üzerindeki emellerini(denizlerimizi elle geçirmek, iç savaşlara sebep olmak vb…) sayabiliriz. Özden CALP

C 133:İslamı yaşamayan toplumların üretmiş oldukları insanları yozlaştırıcı silahlardır. Berna AYIN

C 133:Dinin olmadığı ilmin ürünleridir. Kamuran BALYEN

C 133.Patojen teknoloji: İnsanlık yararına değil de savaşlarda kullanılan ve ölümlere yol açan teknoloji.

Müsrif-İlkel teknoloji: İnsanlığa hiçbir yararı olmaya teknolojidir.

Fosil teknoloji: Dünyanın içini boşaltan teknolojidir. Maden arama, petrol gibi.

Bu konuyu asrımız ile bağdaştırdığımızda karşımıza Amerika-Irak ilişkisi çıkıyor. Irak’a sözde demokrasi getirmek isteyen demokratik ABD’nin asıl amacı petrolünü almaktır. Bunun gibi doğayı hortumlayan birçok demokratik veya antidemokratik toplum ülke bulunmaktadır. Yudum GÜRER

C.133:Patojen teknoloji daima zarara uğratan teknoloji insanı insanın yaptığı teknolojiyle öldürendir. İlkel teknoloji yeniliği olmayan eski ve şimdiki teknolojiyle aynı görev ve işlemi gören teknoloji tipidir. Fosil teknoloji ise var olan doğal enerji ve madde kaynaklarını kullanarak yerküreyi boşaltıp insanları dünyanın boşluğuna düşürecek olan teknolojidir.Caner ÖZDEMİR

C 133. Böyle teknolojiler dünyayı daha erken vakitte yaşanmaz bir ortama sürükler. Ve  böylelikle gelecek nesillere yaşanacak bir ortam bırakmamamıza neden olur. Yakup EKİNCİ

C 133.Patojen teknoloji; teknolojini kötü amaçla kullanılması diye kısaca tanımlanabilir. Çünkü nükleer enerji örneğinde olduğu gibi, faydalı kullanılmayıp insan öldürmek için kullanıldığı için patojendir. Faydalı kullanılsa patojen diye nitelendirilmezdi. Fosil teknoloji ise; şu anda kullanılan ve yer altı kaynaklarının kullanıldığı teknolojidir. Bu kötü amaçlı olmasa da uzun vade de zararlı olmuştur. Küresel ısınmanın en önemli nedenidir. Süleyman SENEM

C 133.Patojen teknoloji; teknolojinin kötü emellere hizmet etmesi olarak tanımlayabiliriz.

Fosil teknoloji; dünyanın altının boşalmasına neden olan ve gazını emen sonucunda küresel ısınma gibi asrın en önemli hastalıklardan birine neden olan teknolojidir.

Müsrif teknoloji; yeryüzünde mevcut olan ve doğaya zarar vermeyen birçok teknolojiden yararlanmayıp dünyaya zarar veren teknolojilerden yararlanma olarak ifade edilebilir. Ferhat ÇENBER

C 133. Patojen Teknoloji: Var olan teknolojiyle doğadaki var olan zenginlikleri(kaynakları) bilinçli veyahut bilinçsiz bir şekilde faydalı değil de zararlı yönde kullanılan teknolojiye patojen teknoloji denir. Mizbah KARATAŞ

C 133. patojen teknoloji, üretilen teknolojinin bir virüs gibi insanları yok etmek için kullanılan teknolojidir. Fosil teknoloji, güneş, dalga, manyetik alan, nano enerji, diyet nükleer enerji kaynaklarını kullanarak yer kürenin bedenindeki; sıvı, katı ve gazları emmekte ve kemirmekte olan teknolojidir. Emine YARBA

C 133.Asrımızda müsrif ve hortumlama anlayışıyla hareket eden emperyalist devletler birçok devlet ve toplumları yok etmiştir. Bu devlet ve milletler doymak bilmez oburlukları yüzünden büyük bir hızla dünyanın sonunu hazırlamaktadırlar. Selçuk İNCE

C 133.Patojen teknoloji adı üstünde öldüren teknoloji yani zararlı teknolojiler grubunda,müsrif-ilkel teknoloji hiçbir işe yaramayan ilkel teknolojiler grubunda,fosil teknoloji ise fosil kaynakları sömüren teknolojidir.Bu asrımızda bu çok uygulanıyor bu gidişle ilerde bir çok konuda kıtlıkların baş göstereceği kesin gibi görünüyor. Ayşegül CAN

C 133. Patojen teknoloji adı üstünde öldüren teknoloji. Müsrif-fosil teknoloji ise artık işe yaramayan teknolojidir. Kübra Sivri

C 133. Doğa insana çok fazla nimet verir fakat insanın doymaz olan egoları hep daha fazla istemesi doğayı nankörce ve cani bir şekilde gasp etmesine ve diğer insanların hakkına tecavüz etmesine sebep oluyor tamamen hayvani bir hırs ile yapılan sömürgelere sebep oluyor. MUHARREM POLAT

C 133. Patojen Teknoloji: Hastalık oluşturmak, öldürmek için yayılan mikrop veya virüs.

            Müsrif- İlkel Teknoloji: Gereksiz yere yapılan israf edilen.

            Fosil Teknoloji: Yerin altında uzun süre kalması sonucunda taşlaşmış havya ve bitki kalıntısı, taşı. Erdoğan AKÇİÇEK

C 133 Patojen teknoloji: Yok etmeğe programlanmış teknolojidir.

Müsrif-İlkel teknoloji: Gerekli gereksiz hep israfa meyilli teknolojidir.

Fosil teknoloji hakkında hiçbir fikrim yok… Günümüz Amerika sı, İsrail i ve Rusya sı bu işte en faal olan ülkeler… Hatice KAPLAN

C. 133. Doğa insana çok fazla nimet verir fakat insanın doymaz olan egoları hep daha fazla istemesi doğayı nankörce ve cani bir şekilde gasp etmesine ve diğer insanların hakkına tecavüz etmesine sebep oluyor tamamen hayvani bir hırs ile yapılan sömürgelere sebep oluyor. İHSAN YILDIZ

C 133.Patojen teknoloji insanlardan beslendiği halde yine insanlara zarar veren teknoloji olabilir.Öldürücü teknoloji onu kullananların amacıyla bağlantılı bir kavramdır.Eğer teknoloji belirli güçlerin tekeline eline geçerse tehdit edici zarar verici,öldürücü hal alır.buna öldürücü teknoloji denir.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 133. Teknoloji insanlara asıl insanlığı unutturuyor. Kendine benzetmeye çalışıyor. M. Akif TİRYAKİOĞLU