Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER           ÖÖYI , ÖÖYII , OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK FEL
  
Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2009 (2005, 20062007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                              
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakın,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir.      Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
      Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin

           Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

1.Big-bangin (büyük patlamanın) tam tersi bir yığışım .Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün), Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedik/Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet. Hala göğü Hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet. var veya  antipatlama=büyük göçümün olması (büyük yığışım- büyük kıyamet) mümkün mü nasıl?

İpucu;Ak ve kara deliklerle ilişkilendirmeye çalışın
1 Öğrenci Yanıtları

2.Neden, akıllı ve peygamber ahlaklı insanlar zeki ve diğer insanlara baskın değil veya onarlın metrikslerine hâkim değil ? Ya da neden insanın aklı zekâsına baskın değil? 1
İpucu;İpler puştların elinde Öğrenci Yanıtları

3. Ferdin, nefsini-bedenini ve zekâsını, aklının-ruhunun kontrolüne koyması gerekir. Bu çıkarsamadan hareketle;toplumlar, kavimler, devletler ve milletlerde;nefsine ve zekâsına tabii insanlarını, akıllı-evrensel insanlarının güdümüne ve yönetimine koydurtacak; eğitim, seçim, sınav, yönetim… Vb sistemleri geliştirmeleri gerekir.
Bu günkü dünya sistemlerinde hangi konum hâkim? Neden?0,1
İpucu;
İpler puştların elinde Öğrenci Yanıtları

4.Batılılar bilimde ve dinde neylerse güzel eyler bizim arifler onu/onları sadece seyir eyler? Rabim neylerse güzel eyler arif anı seyir eyler. Tarih boyunca bazı ariflerimiz neylermiş? Önermelerinin geçerliliğini veya savsaklıklarını eleştiriniz. 1 Öğrenci Yanıtları
İpucu;Rabbim neylerse güzel eyler, arif anı seyir eyler.!?
Rabbim neylerse güzel eyler, cahil onu seyir, arif anı ders eyler!!
Demirkuş 2009

5. İnternette ve Legal TV Kanallarında Çığ Gibi Kontrolüz ve Edepsiz Büyüyen Cinsellikte; Lezbiyenlik, Lutilik, Heteroseksüellik nedir? Hayvanlarda örnekleri var mı? Bu kavramlarla ilgili eylemleri hayata geçiren insanlar; fıtratlarının mı, yoksa cahil eğitim, yönetim ve hürriyetlerin ürünümü? Neden? İnsanların bu sıra dışı eylemlerde haz ve akait aramaları nedendir? 
İpucu;
İnsanların iç dünyalarında ki doyumu-doyumsuzluğu düşünün.  Daha olumlu alternatifleri var mı? Daha ahlaki alternatiflerini geliştirmek ya da bu haz ve akaitlere ait eylemlerin kıblesini haklıya -doğruya nasıl ya da hangi sistemlerle çevirmemiz olasıdır/gereklidir? Sağlıklı büyümeleri için çocuklarımızı zihinsel nasıl aşılamalıyız?
İpucu;Sağlıklı büyümenin bir koşuluda iç dünyamıza ait denklemleri, istemleri ve arzuları; sağlıklı eğitim-öğretim, terapi ve telkinlerle ile doğru konumlandırmakla doğru orantılıdır. Özel cinsel eğitim dersleri tasarlayın.
          Gelişmiş batı, kuzey ve uzak doğu ülkelerindeki legal lezbiyenlerin birlikteliği (dişi dişiye aile kurmak) ve legal gay erkeklerdeki lutiliğin (erkek erkeğe yaşamak) birlikteliğini (birlikte yaşamalarını); Ortadoğu kavimleri, geri kalmış ülkeler, doğal Afrika kavimlerinin yaşama biçimlerini hayvan sürülerindekilerle mukayese ediniz. İnternette ve TV kanallarında;İnsanlarda gördüğünüz:sözel-işitsel ve görsel; Oral ve Genital Heteroseksüel eylemleri faktör yel düşünün. 1, 2, 3, 4, 5
      Özel not;İnsan gerçekten hayvanlardan daha aşağılık durumlara fıtratı ve tercihleri gereği zorunlu başıboş-abur-cubur hürriyet, cahil öğretim, öğrenim ve eğitimle nasıl düşebileceğini/düşürülebileceğini düşünün. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
      Kuramsal olarak boğa veya erkek şempanze-maymun sürüsünü (dişisiz veya kısıtlı dişi ile) 6 ay dağa sürün (lutilik için). Kuramsal olarak kızışma dönemindeki genç sığır (düve) veya dişi şempanze-maymun sürüsünü 6 ay dağa sürün (lezbiyenlik için). Bir grup bonobo sevda (aşk) maymunlarını izleyin (hetero seksüellik için). Cinsellik açısından;doğal alanlarda hayvan sürülerindeki bu üç eylemin oranını;bazı insanların;internet ve TV kanallarındaki cinsel eylemleriyle mukayese ediniz.Farkı fark ediniz. İnternette ve TV kanallarında: İnsanlarda gördüğünüz;sözel-işitsel ve görsel;Oral ve Genital Heteroseksüel eylemlerindeki farkındalığın ahlaki boyutlarını geliştiriniz!! Öğrenci Yanıtları

6-Bir insanı, toplumu, devleti veya kavmi/leri;nefislerinin yönetmesi ne demektir?
İpucu; fert, toplum, kavim veya devletin: yönetim ve tercihlerinin ergi/leri; nefsi ve zekâsının kontrolünde ise kişi, kavim, toplum veya devlet nefsi ve arzularına mecbur kalır.Tam tersine;fert, toplum, kavim veya devletin;yönetim ve tercihlerinin ergi/leri;aklının (gelişmiş) ve ruhunun (evrensel/meleği)kontrolünde olması en makulüdür. Buna dayanarak devletlerin-kavimlerin yönetim sistemlerinin kadrolarına akıllı insanları öncelikle teşvik eden eğitim, öğretim, yönetim… Vb sistemler geliştirilmeli ki geleceğimizi garanti edelim.
        Bu günkü eğitim, öğretim, yönetim... Vb sistemler;dünya devletlerind, nefse ve zekâya dayalı insan tipini öncelikle motive eder. Öğrenci Yanıtları

7.Akıllı ve Evrensel; insan, devlet ve toplum ile Zeki ve hissi; insan, devlet ve toplum arasında ne farklar vardır? 1 Öğrenci Yanıtları

8.Devletlerin: asrın ve geleceğin radikal toplumsal ve radikal doğal değişimlerine karşı (evrimlere ve devrimlere karşı ) başat olma olasılığı; toplumsal peygamber ahlakın rejenere (yenilenme) olması ile doğru ve toplumsal peygamber ahlakının bozulmasıyla (dejenere /yıkılma) ters orantılıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

9.Bazen o kadar hızlı düşünüp ve hızlı rüya görürüz ki o an ışık hızını ve zamanı sıfırlar ya da sollarız.Sizce insan;düşünerek ve uyuyarak;hangi atadan itibaren zamanı aşarak ya da ışıktan daha hızlı kendini doğal ve meleği doğa ötesine ışınlıyor olabilir? . Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
İpucu;Belki de İnsan ışık hızını ve zamanı aşacak ya da aşmış bile.Görecelik kuramlarıyla (izafiyet teorileriyle) ilişkilendirin!! 1, 2A, 2B Filmi izleyin
Öğrenci Yanıtları


10.Aptalın/ların/lığın, havuz/gemisi, akıllının/ların/ın düstur hazinesi nefsin ve zekânın hazır malzemesidir.Demirkuş 2007 Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

11.Ezilen, gasp edilen fert ve toplumlar; er geç ezenlerine kabir veya kara delik olurlar.Demirkuş 2007. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Yahudiler; Hitler mezaliminin meyvesini ve hakkını Dünya halklarından almıştır. Kuntakinte ‘nin torunları bu gün dünyadaki ezilmişliğin hakkını tersine devşirmeye devam etmektedir. Kim bilir belki de ABD'de ölmüş/haksız ve haince öldürülmüş Kızılderililerin işletim sistemine emanet olduğu için;bir doğa ve teknoloji devletidir?! Öğrenci Yanıtları

12.Öğretim, öğrenim ve eğitimdeki hedefimiz; yaratıkların davranışlarını doğru okumak, insanlara doğru empati/eşduyum duymak ve doğru tepkiler-teknolojiler geliştirmektir. Demirkuş 2007. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları
  
13.Öğretim, öğrenim ve eğitim; canlıların çekirdek (nükleik=gen  asidi=DNA) ) asidindeki  tamamlayıcı çift iplik gibidir. Bir birini doğru tamamladığı ve desteklediği sürece insanlığın sorunları doğru çözüme yaklaşır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da alternatifini gösterip ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

14.Dünyevi menfaatleri (münafıklar), uhrevi (ahraet) menfaatleri(radikal din ehli), fıtratı tercihleri gereği ve Allah rızası için dini yaşamak isteyen ve yaşayan 4 farklı kişi düşünün. Bu durumu;dinde hayır görenler ve ülkemize güncelleyin.
Sonucu 2-3 cümle ile yorumlayın.
İpucu;dünyası için ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir(hadis). Öğrenci Yanıtları

15.20. Y.Yılın en büyük liyakatsiz olgularından bazıları:
I- Kapitalizmin şemsiyesindeki(düşünce kefenindeki) Doğal (Vahşi) Demokrasi kurallarıyla;kavimleri; komünizm, nasyonalizm ve sosyalizm rejimlerine paralize etmek.
II- Dini inançları kullanmak amacıyla bilmeden ilahlaşmaya kalkışmaktır!!
III- Dini fert ve kavime sığdırmaya çalışmak ya da din formasyonuna uygun fert yetiştirme, devlet kurmada; fert ve kavimlerin fıtratlarını zorlamaktır.
IV-Her fıtratın hududunu dine zorlamak (Doğal (Vahşi) Demokrasi mantığı oysa koy sepet).
İpucu;
İran'da din olgusunu kullanmak amacıyla;şahlığa dominant olması için Humeyni'ye göz yuman Avrupanın, Kuzey Komünizmini yıkmak için ABD'nin Talibana yapay hidayeti (himaye) ve merhameti...Hizbullah'a ha keza. Bu günde verdiklerine kadir olmaya çalışanlar başaramayınca gülünç tablolar sergiliyorlar.
Öğrenci Yanıtları

16.Dinde şimdiye kadar yapılan en büyük hatalardan birisi cebren ve hile ile dine insan ve kavimleri tevhit etmek olmuştur.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da alternatifini gösterip ret ediniz.
İpucu;peygamber döneminde savaşlar eşit haklar ve nefsi müdafaa için yapılmıştır. Rabim beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma (hadis).20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

17. Fert ve toplumların düşünce kefenlerini(metriksini) aşmak istiyorsanız:onların kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), ego, süper egolar(istemler)ı, düşünsel kapasite ve hedeflerini doğru tevhit edip ilişkilendirerek yararlı olabileceğiniz düşünsel ve bedensel; eylemler, süreç ve olguların konum-denklemleriyle yaklaşmanız gerekir.Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da alternatifini gösterip ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

18.Yaşadığınız toplum içerisinde: size baskın, çekinik ve denk; bakış, davranış ve ilişkilere karşı çevrenize nasıl tepkiler geliştirmelisiniz?

Öğrenci Yanıtları
19.Tüm insanları ve yaratıkları sevmeye veya kendisini sevdirmeye insanın gücü yetmez. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da alternatifini gösterip ret ediniz. İpucu;Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis) Öğrenci Yanıtları

20.Doğal, yapay ve güdük deha kavramı nedir?
Fimleri İzleyin 1 2 Öğrenci Yanıtları

21.Sizce canlıların filogenetik ve ontogenetik olarak;genlerinin kontrolünde (nefsinin ve zekâsının) olması ile aklının ve ruhunun kontrolünde olması arasında nasıl fark vardır? Buna göre hangi insan genlerinin hangi insan aklının kontrolündedir?
İpucu;tüm hayvanları, yontma taş, cilalı taş ve önceki dönem insanları, günümüz insanları ve tarihteki tüm peygamber ahlaklı insanları mukayese ediniz. Akıl, Ruh, Nefis, zekâ ve şeytan kavramlarının tanımlarını okuyunuz. Öğrenci Yanıtları

22.
A-Bilimsel ve siyasi siyonizm nedir? Var mı dır Olabilir mi?
B-Dini, bilimi ve siyaseti her zaman kötüye ve liyakatsiz kullananlar çıkacaktır. Önemli olan (eğitimde, öğretimde ve uygulamada) gelecek yaşantılarımız da: bilim,din ve siyasetin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) alan, tatbik/uygulayış ve stratejilerini liyakatli ve dürüst kullanmaktır. Ayrıca kullanılan kaynakları sağlam ve dürüst gösterip dinin toplumsal gücünü doğru yönlendirmektir. Dinden uzak durmak çözüm olmadığı artık ispatlanmıştır. Önermelerinin safsatalarını ve geçersizliğini 3-5 cümle ile kanıtlayınız. Öğrenci Yanıtları

23.Kuramsal olarak Doğal (Vahşi) Demokrasi ile insan demokrasisi arasında ne fark vardır?

İpucu;günümüz demokrasilerin devrimleri;evrime dayalı doğal (fiziki ve siyasi) güçle mi yoksa akla-mantığa dayalı gücle migerçekleşmiştir? Akla dayalı demokrasiyi insan demokrasisi olarak muhakeme etmeye çalışın. Aradaki farkları 3-5 cümle ile yazınız. Öğrenci Yanıtları

24.Meclise partilerin değil de yerel halkın/halkların vekilleri kümelenerek insancıl hümanist paylaşmayı seven adil devletin çarklarını ve sistemlerini çalıştırır ve yönetirler. Doğal akış içerisinde geleceğe yönelirken; halkların pozitif–özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve inanç sistemini asimile etmeden. Değişime müsait olan dini ve halkın yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı olarak devletin sistemini asra –asırlara uyum için düzenlerler. Önermesinin safsatalarını çürütünüz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öğrenci Yanıtları

25.Milliyetçilerin gerçek partisi milletler, halkçıların halklar, hümanistlerin gerçek partisi insandır. Kuramsal olarak çoğunluğun partisi de hayvanlardır.
A-Tüm kavimlerin samimi (halkların) milliyetçilerini severiz çünkü onlar kavimlerin özgünlükleridir. Onlar yok olursa kavimde(halk da)  yok olur. Çeşitlilik ve özgünlüğün bereketli ayrıcalıklarıdır. Kapitalizm (Karunizm) bu asır onları şovenleştirmeye çalışıp insanın gözünde düşürmeye çalışmıştır.
B-Tüm samimi yenilikçilere severiz ve saygı duyarız çünkü onlar;halkın geleceğe uyum için mutlak değişimine hazır askerleri gibidirler. Kapitalizm (Karunizm) ve komünizm bu asır onlardan önce kavim jön olarak yararlanmış sonra  terörist olarak halkın gözünde düşürmeye çalışmıştır.
C-Tüm samimi radikalistleri severiz ve saygı duyarız çünkü, onlar olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız ve yararlı özgünlüklerimiz yok olur.
-Radikaller;insanların fıtratına doğru empati/eşduyum duymayan, herkesi kendi köktenci düşünce farzları çizgisine getirmek isteyen ve halden anlamaz cahillerdir.

D-Tüm samimi ümmetçi insanlara saygı duyarız ve severiz. Çünkü onlar peygamber ahlakı kuralları gereği insanlara örnek olur, hürriyetlerini ve külli sermayelerini insanlığa vakıf ederler. Önermelerinin eksiğini samimiyetle tamamlayınız.
İnsanız;her kavim ve pozitif insani özgünlük; insanın vazgeçilmez ve olması gereken bir değeridir. Doğru ve liyakatli değerlendirilip tüm insanlığa liyakatli tevhit edilmesi gerekir.
İpucu:yukarda ki önermeleri günümüz demokrasileri ve insani demokrasilerle ile ilişkilendirip mukayese ediniz. Öğrenci Yanıtları

26.A-Kapitalizmin son taktiklerinden biriside devletin varını yoğunu özel sermayeye yedirip devleti yönetim kuşu haline çevirdikten sonra;örneğin, sermeye sınıfı ve cahil medya ile yönetim kuşlarını (orta doğu devletlerini) büyük orta doğu emelleri için toplu ele geçirmektir. Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
B-Doğal (Vahşi) Demokrasilerde devlet zayıfladıkça özel sektör sermayesi gereği devletin bedeni dengesizce şişmanlayıp(obez) devletin yönetimine menfaati gereği yol aldırıp zengini daha zengin fakiri daha fakir insanı gülünç hayvanlar haline getiriyor. Önermesinin eksiklerini yazınız
C-Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde de bir avuç komünist parti elit sınıfının inisiyatifinde özgünlükleri komünist kurallara sindirilmiş sözde işçi yönetiminin hayvanat bahçesi (işçisi sınıfı hâkimiyeti kurallarına) kurallarına halkları yem etmekten ibarettir. Önermelerinin safsatalarını çürütünüz.
İpucu;özel sermaye devlet sermayesini zorlarsa ve yönetirse devletin bedeninde şişmanlık hastalığı türer. Devlet bedeni dengesiz aşırı şişmanlaşır. Yani kapitalizmin hâkimiyeti türer (bu günkü dünya düzeni). Belki de buna ve tersi komünizme engel olmanın geçerliliği evladır. Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve toplumsal kurallar getirilmelidir. Hiçbir topluluk ve fert; sermaye ve adalet açısından devleti aşamaz. İnsanlığın, zayıfların ve güçsüzlerin hayırlı bekası ve adalet için devlet dinamik ve güçlü olmak zorundandır.
belki de;özel sektörün sermaye edinme dinamizmine kuyudan çıkan kurbağanın çıkış mantığına dayalı olarak kapitalizmi ve 20. Yüz Yılın ve öncesinin tüm çıkmazlarını (liyakatsiz dinci ve devletçi köktencileri, negatif ve yetersişz;.rejimler, sistemler, liderler, siyasetler, sporlar... Vb ) ebedi çukurdan çıkarmamak üzere 3 yukarı 2 (devlet her zaman bir adım ilerde olmalı) aşağı kuralı ile devleti sırtına yüklemek gerekir. Sermaye iç dinamiklerin gelişmesi gereği.
Özel sektörün haksız iç kamburu büyüdükçe vergi yüklemenin de oranı büyür. Yani şampiyon zengin olmanın anahtarı çok zeki olmakla doğru orantılı olmamalı. Akıllı (peygamber ahlakıyla) ve çalışkan olmakla doğru orantılı olmalının kurallarını geliştirmeliyiz. Bu gün devleti kafaya al daha çok deveyi hamutu ile yut sonra artıkların devlete bağışla ve ona yaran göz boya mantığı.
Devlet bir insan bedeninin beyni gibidir aşırı dengeleyici beslenme ile her hücresinin(her insan bedeni-ailesinin) hakkını vermek zorundadır.
Bu tip bir model Uluslararası kapitalizme karşı çekinik görünse de zayıflarını ve güçsüzlerin gücü nedeniyle (aşırı halk desteği göreceği beklenir) devletin ömrü uzun olması beklenir. Batı kapitalizmin ömrü ezilenlerin(sömürdüğü ve kullandığı ülkelerin) kendisine kara delik olmaya başladığı zaman zihinsel ve fiziksel her yerlerini!! =metrikslerini sindirilmeye başlanacaktır. Besi yerlerini bekası için yaşatmanın bilincindeki kapitalizme karşı halklar bilinçlendirilmeli ve uyanık tutulmalıdır.
 D-21. ve 22. yüzyılın bilge insanları;yaşayarak;evrim dersini Darvin'den, komünizm derslerini komünistlerden (Marks, Eengels, Lenin, Stalin, Mao Zedung… Vb), Şovenizm ve nasyonalizm derslerini Hitler ve Musolini'den, Kapitalizm (Karunizm) ve hayvanı demokrasi derslerini batıdan alırken radikal ve cahil inanç sahiplerini de tanıdıktan sonra; Allah C.C'HUNE ve dinine saygılı liyakatli güzel insanlar ocaklardır!!!
E-İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein'dan, teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Darvinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo'dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
    İpucu;Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı toplumsal radikallere (toplumsal köktencilere) tabii olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine emanet olmaya  ( peygamber ahlaklı/akıllı ve zekilik sıfatlarını bir arada taşıyan ve etkili pozitif kullanabilen insanları ön plana çıkaran seçim, sınav, eğitim... Vb sistemleri) mecburdur.
    İpucu; makaleyi ve soruları okuyunuz
Yukarıdaki parçada okuduklarınıza katıklarınızi 2-3 cümle ile ilave ediniz Öğrenci Yanıtları

27.Bu asrın en büyük iki hastalığı;
1-İnsanın hayat enerjisi ile doğa ve hayvanın hayat enerjisinin tamamen harmanlanıp insanın doğal ahlaklı olması ve çevreden(doğadan ) zarar görmesine veya doğaya zarar vermesine neden olmaktadır.
2-İnsani faaliyetlerde: fiziksel zihinsel ve diğer eylemlerde inansın hudutları ne olmalıdır? 1
İpucu; bu sorunların liyakatli yanıtları ve çözümleri; inanç sisteminde, bilimsel bilimlerde, toplumsal deneyimlerde vardır. Samimiyetle alınan sonuçların insana kazandırdıkları o sonuçlara neden olan kuralların geçerlilik oranını belirler.
       İnsan zihni; makine sistemleri, hayvanin döngüler ve doğal döngü mantık sistemleri ortamına/larına (metrikslerine) çekiniktir. Kendi haline bırakılırsa hayvanlarla birlikte bu doğal ve yapay formatları(nadasları) yer ve bu doğal işletim sistemlerinin etkisinde kalır. Bu na ilave olarak insana doğayı aşan akıl, ruh ve vicdan formatının (nadasının) yapılması ve işeltim sistemini eğitimle taklit edilerek yüklenmesi gerekir (peygamber ahlaklı olması için). Aksi takdirde içinde bulunduğu ortamın/ların (metrikslerin) etkisinde kurtulamaz. Öğrenci Yanıtları

28. Bilinen kâinatın boyutlarına (7 Boyut) ilave olarak;boyutlardan birisi değişim diğeri de dinamik eylem boyutudur. Önermesinin geçerliliğini eleştiriniz.
Öğrenci Yanıtları

29.
20. Yüz yılın çelişkilerini ve toplumsal antagonistliklerini(zıtların yok ediciliği) yaşayıp 21. yüz yılı hazırlayan bilim bilginleri (bilim insanları?!); 21. yüz yılın, toplumsal-çevresel sorunlarını, problemlerini, doğadaki kanunları, bilimi ve dini!! çok iyi bilmeli ve üzerine uygulayıp uygulamalarını üretirken; en az bir peygamberin toplumsal ahlaki yararı için ayetleri üzerine uygulayıp hadisleri üretirken ki mantığı kadar hassas ve dengeli şeyler üretmeli ki toplum ve doğanın uyumuna pozitif değer kazandırsın. Ayrıca bu tip bilim bilginleri (bilim insanları?!); kendilerinin ve toplumun; ürettiklerinden yararlanabilecek seviyelere inmeli veya toplumu biliminden/lerinden yararlandıracağı dinamik mesafelerde-konumlar da bulunmayı bedensel ve zihinsel alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmelidir. Aksini zaten bu asra kadar; batı, kuzey ve uzak doğunun bu günkü Müsrif, İlkel, Öldürücü (Patojen ve Silah) Teknolojisi türemiştir. Önermesinin geçerliliğini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları
İpucu;1,2

30.
İlim İlim Demektir, İlim Kendin Bilmektir, Sen Kendini Bilmezsen Ya Nice Okumaktır.” Hz. Yunus EMRE
İlim Bilmeye Araçtır, Sen Aracın Bilmez İsen Ya Nice Okumaktır. Düzenlendi DEMİRKUŞ 2008
İlim Bilmeye Araç Demektir, Birazda Kendin Bilmektir Sen Kendini Bilmezsen Ya Nice Okumaktır. Düzenlendi DEMİRKUŞ 2008
Bilim Bilmeye Araç Demektir, Birazda Nefsini Tanımaktır, Sen Nefsini Bilmezsen Ya Nice Okumaktır.” DEMİRKUŞ 2008
Önermelerinin mantık simülasyonunun kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısı veya safsatalarını-savsaklamalarını eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

31.Dinsiz ilim kör ilimsiz din topaldır.?! Önermesinde ki kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısına neden olmaktadır.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1, Bu özdeyişte kavram ve düşünce yanılgısı var.
Belki de özeyiş;“Dini Eksik Bilen Kör, İlimi Eksik Olan Topaldır” DEMİRKUŞ 2009 şeklinde söylenseydi daha mantıklı olurdu.

“İlimsiz Din Düşünülemez, Dinsiz İlim Düşünülebilir”,“İlimsiz Din ve İlimin Dini Düşünülemez”, “İlimsiz Din, İlimin de Dini Olamaz.” Her Dinin Mutlaka Bir İlmi Vardır, Fakat Hiçbir İlimin Dini Düşünülemez. Demirkuş 2008.
İlimsiz ve bilimsiz din düşünmek mantıklı değildir. Eğer böyle bir şey varsa o olgu veya sistemin adı din olamaz. Her dinde mutlaka kurallar, bilimler ve ilimler vardır.
      Din; akıl, ruh, ruh, nefis ve vicdan sahibi yaratıkları muhatap alan yaşanmış istendik, istenmedik, nötr örnek yaşantılar, peygamberi uygulamalarla ve yaratıkların akıbetleri konusuyla ilgi gelecek bilgileriyle dolu, yaşantı kuralları ve yönetim sistemlerinden ibarettir. İlim ve bilim:insanın;olgu, süreç, olay, yaratık, enerji hallerini… Vb tanıma ve tatbik/uygulayış araçlarıdırlar. İlim ve bilimin dini olmaz. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu insanının bilimi ve dini olur. Bu kavramları her konum ve boyutta dine bağlı düşünmek anlamsızdır veya mantıksızdır. Ör. Ateistlerin bilim ve ilimi.
      -Kısaca;ilimsiz ve bilimsiz din düşünülemez, bilim ve ilminde dini olmaz. Dini; ilim ve bilimsiz düşünmek, telkin etmek;anlamsız, mantıksız belki de antagonisttik(yok edici) analitik düşünme ürünü yapay bölücülüktür.
Din (İslam'da); Akıllı yaratıkların kâinatta verimli ve hayırlı yaşam döngüsünde yaşamaları için; her fıtrata uygun içeriği/leri, yaklaşımları, kuralları ve peygamberi uygulamaları içeren hayatın yaşama şekli reçetesidir.Bu tanım sadece Allah (C.C) gönderdiği dinler içindir, yaratık kökenli dinler değil. Yapısının-fıtratının kaldırabileceği, yapabileceği ve diğer yaratıklara hayırlı konumlandırmayı içeren kurallar bütünüdür. Geçmişte,hayatta ve gelecekteki gerekli, önemli; zaman,olay, süreç olgu ve sonuçları bildirir.
İpucu;Müslüman, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst, yeterince bilgili, zihinsel, eylemsel ve davranışsal olarak kendini liyakatli konumlandırmasını alışık tepki (refleks) haline getirmeye çalışan çevresine peygamber liyakati ile yaklaşan insandır. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (Âl-i İmran, 3/139).
-Allaha CC'HUNA doğru teslim olmayan. İblisi, şeytanı, cahili, doğal ve münafığı yaşam döngüsünde doğru konumlandırmayan Müslüman'ın işi zordur. Yani kişilik şifresini (IP numarasını) sadece Allaha CC'HUNA veren ve ondan başka şifresinin kopyasını bile;nefsine, ceddine, partisine, örgüte, tarikata, şeytani şeyhine, cebine… Vb Hiçbir yaratık ve ilme emanet etmeyen Müslüman kurtuluşta kabul edilir. Peygamberler Allah (C.C)'HA böyle teslim olduğu kabul edilir. Yarabbi bir an bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma. (Hadis var)
-Düşünsel dünyamız nesnel dünyamızdan daha gerçekçi ve daha baskındır bu nedenle eğitim sistemleriyle düşünce sistemimizi düşünsel peygamber ahlakı temellerine dayalı somutlara ve gerçeklere göre inşa etmeliyiz.
-Doğa ve bilim; doğa öncesi ilim ve hakikatlerin geçici meyvesi olup, geldiği yere döneceğinden emin olun.
-O zaman eğitim ve düşünce sistemimizi nesnellikten daha somut ve gerçek olan doğa öncesi gerçeklere dayalı ve temelli inşa etmeliyiz. Bu düşünce mantığına dayalı geleceğe yönelmeliyiz.
-Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) uyumlu kuvvetlerin ve güçlerin dengesine dayalı, Tek adamcılık, Monarşi ve Kuvvetler ayrılığı /zıtlığı (Antagonisttik Liyakatli sinerji ile karıştırılmamalıdır. Liyakatli sinerji: Kuvvetler ayrılığının şer-i ve hukuki oluşun liyakatli birlikteliğidir. Antagonisttik nefsi/hayvanidir, Liyakatli sinerji Rahmanidir. ) belki de kurumlar arasın da “Derebeyi Kurum ve Tek Adam Demokrasinin” ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kuvvetlerin birlikteliğine ile tersine dayalı demokratik sistemler arasında ne fark vardır?
-Antagonisttik(zıt birliktelik/birbirini yok edici) denge nefsani, vahşi, doğal, şeytani ve asabidir? Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) denge insani ve Rahmanidir.

Kısa pasajın eksiklerini ve yanlışlarını yazınız. 1,3,4, Öğrenci Yanıtları

32. A- İnsan diriltmeye kadir olunduğu kadarını yıkmaya cüret etmelidir. DEMİRKUŞ 2008. Önermesinin geçerliliğini 3-5 cümle ile tartışınız.
     B-Eğitim sadece tatlı dil, gönül alma, gönül yapma veya surat yalamayla olamaz. DEMİRKUŞ 2008. Peki sizce nasıl olmalı?
İpucu;insanların fıtrat ve sıfat çeşitlerini, hayvanlaşmışların ve hayvanların fıtrat ve sıfat çeşitlerinin eğitimini bir arada ve ayrı düşünün.
         Gerekirse öğrencilerimize ve çocuklarımıza sıra dışı olayları; kontrollü aşı dozunda yaşatarak, drama yaptırmak. Aşılanmak istenen olay ve süreçleri; tiyatrolaştırarak, sinemalaştırarak önceden “zihinsel, bedensel, eylemsel, düşünsel aşı” maksatlı ve dozda !!! planlı hazırlanmışlıklara katarak çok amaçlı yararlı bağışıklık ve alışık tepki (refleks)ler geliştirmek.
         Piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtrat, yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir.
          İslam'iyet'te nefis terbiyesi adı altında büyüklerimizin (Hz.Gazali, Hz.Geylani, Hz. Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaşi Veli Hazretleri gibi) kendi nefislerine uyguladıklarını çocukların-gençlerin ve büyüklerin nefislerinin kaldırabileceği dozda öğretim, öğrenim ve eğitimde uygulamak olasıdır. Örneğin, fakirliği ve yokluğu doğru algılamak, doğru duygudaşlık duymak için oruç çok güzel bir örnektir. Bunu çocuklara-gençlere uygularken belli bir süre (gün-ay eğitilenin fıtratının kaldırabileceği kadar dozda) yoksullar ve fakir ailelerle yaşamayı zorunlu hale getirmek. Örneğin,Allah (C.C) dinleri göndermeseydi yeryüzünde geçmişte (Budizm, Hinduizm, Astekleri, Mayaları,1, İnkaları, Dinleri… Vb) ve günümüzdeki vahşi; kutsiyet, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, örfler, doğal dinler, inanç, kültür değerlerinin ifrat ve tefrit terbiyelerin yaygın olması hudutları toplumsal tufanlara neden olurdu. Öğrenci Yanıtları
           

33.Hakikati, güzellikleri, gerçekleri... Vb sadece hayvanlar âlemine ya da tam tersine bütünleşik yönde arayanın/ların hallerine ne denir.
İpucu;radikalistleri düşünün. Öğrenci Yanıtları

34.A-Anne ve babalar olarak; eğitimde hedefimiz sırasıyla; çocuklarımızın; sınıfın en peygamber ahlaklı, en çalışkan sonra en başarılı kişilikler olmaları beklentisi ve gayreti içinde olmalıyız. Eğitim, öğretim, düşünce ve mantık sistemlerimizde buna göre dizayn edilmelidir. DEMİRKUŞ 2008
Önermesi doğrumu neden?
İpucu;nefis, zekâ, akıl, peygamber ahlakı, çalışkanlığı haz ve alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeyi bir arada düşünün.
         B-"Peygamber ahlakı ve çalışkanlığın metriksindeki başarı liyakatli başarıdır" veya "Peygamber ahlakı ve çalışkanlığın meyvesi olan başarı liyakatli başarıdır" ya da "peygamber ahlakı ve çalışkanlığın ürünü olan başarı makbuldür". DEMİRKUŞ 2008. Önermesi doğrumu neden?
İpucu;bu günkü sadece bazı çok zeki (akıl ve peygamber ahlakından mahrum) ve başarılı insanlardan neden toplum hayır görmüyor?
        C-Sizce liyakatli başarıyla gençlerimizi donatmak için nasıl bir öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi elzemdir?
İpucu; liyakatli başarıda aklın hissesi peygamber ahlakı, eğitim,fıtrat ve tercihin hissesi ise çalışkanlık olmalıdır. Yani peygamber ahlakı ve çalışkanlıkla donatılmış başarı insanidir.DEMİRKUŞ 2008
İpucu:peygamber ahlaklı tamamlamak üzere gönderildim(Hadis/peygamber ahlakı). ve Bir günü diğerine uyan zarardadır -Hadis/çalışkanlık
        D-Liyakati takdir sınavı nedir? zekâya dayalı başarı sınavı nedir? Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavı nedir? Bu sınavlar nerelerde uygulanmalı? Sizce ÖSS sınavı yerine nasıl sınavlar yapılmalı?
        E-
Bir öğrencinin çalışarak kazandığı çalışma performansı alışkanlığını başarıya yansımamamsı ne demektir? Ne demek değildir?
İpucu;sınavla veya sınavsız bunu başarıya (başarı puanına) yansıtmanın bir yolu var mı?
        F-Zeki olana ekmek var zeki olmayana ekmek yok mantığı ya da çok zeki olana çok, az zeki olana az ekmek var. Önermeleri ÖSS ile ne kadar örtüşür?
İpucu;sınav sistemlerini her fıtratın yapabileceği iş çeşitliliğini insanların sıfatlarıyla ilişkilendirin. Akıllı olmanıza ve peygamber ahlaklı olmanıza puan verilmiyor, doğal kökenli, genetik(irisi) ve çevrenin ürünü olan zekâya sahip ol yeter . Yetenek sınavları hariç, her imkan sadece bu insanlara açık.
Önemli Çıkarsayış;zekâya, düşünceye ve el becerilerine dayalı tüm mesleklere mümkünse aynı değere yakın maaş konursa, Ailelerin, öğrencilerin yetenekli ve daha başarılı olduğu konulara yönelik meslek tercihi yapmalarına büyük bir imkan doğmuş olacaktır. Dolayısıyla var olan sistem fazla para verilen mesleklere öğrenci tercihlerini cezp ettiği için yeteneklerin yaşam döngünde liyakatsiz dağılımına ve güncellenişi/güncellenmesine neden olmaktadır.

Önemli
Öğrenmek için fıtratı oranında bütün gücünü liyakatli sarf eden ancak soruya  eksik yanıt veren öğrenciye hangi veya  ne not verilecek?
-Liyakatli çalışama puanı tam yanıtı eksik,
Öğrenmek için fıtratı oranında bütün gücünü liyakatsiz sarf eden ancak soruya  eksik yanıt veren öğrenciye hangi veya  ne not verilecek?
Liyakatsiz çok çalışama puanı tam yanıtı eksik,
-Yoksa son derece zeki az bir zaman harcayarak soruya tam yanıt veren öğrenciye hangi veya  ne not verilecek?
Eksik Çalışma Puanı ve yanıt tam,
Öğrencilerin yeni teknoloji olanakları  ile kaç saat çalıştıkları kısmende olsa ortaya koymak olanaklı olacaktır.

Öneri ve Geçici Çözüm:belki de:ÖSS sınavlarının karşılığı:lise son sınıfa kadar;her öğretmenin yazılı yeddi yeminli olarak her öğrenci için verdiği ahlak puanların (peygamber ahlakı baz alınarak/peygamber ahlakı) lise sondaki toplam puanı, Öğrencinin çalışma performansı ve alışkanlığına verilen toplam puanı, Öğrencilerin derslerde aldığı toplam ve branş puanlarının dağılım oranı,.....!!!!!!!! ÖSS genel sınavında aldığı toplam ve branş puanları. Her biri başarının bir paftası olarak dikkate alınırsa geleceğimizi daha seçkin ve liyakatli ekiplere emanet etmiş oluruz.Örneğin, doktorluk(ahlak-performans-çalışkanlık), öğretmenlik (ahlak,çalışkanlık), siyaset(ahlak ve performans), hemşirelik(ahlak, şefkat,özveri, çalışkanlık, performans)… Vb meslekler için ahlak ve çalışkanlık puanları çok büyük şeyler ifade edilmelidir.0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

Yapay, Güdük, Taklidi Yaratıcılık Gücü, Özgünlüğü, Gelişimi ve Uyum Oranı İvmesi
1-Öğrencinin sentez yeteneği (yapay kısmi yaratıcılık yeteneği).
2-Öğrencinin özgünlüğünün bereketini ve verimliliğini ifade etme gücü
.
3-Öğrencinin 1 ve 2 şıkka uyumu, gelişimi oranı ve ivmesi .

Davranış, Sorumluluk ve Ahlak Arşivi Nedir ve Neler İçerir
-Öğrencilerin davranışlarına doğru ve gerçekçi empati/eşduyum duymak ve okumak için öğrencinin; fıtratı, içinde bulunduğu koşulları hocaları tarafından çok iyi bilinmesi zorunludur. Örneğin gündüz çalışıp gece derse devam eden öğrencilerin sıkıntıları iyi değerlendirilmeli.
-Okul öncesinden, üniversite bitimine kadar öğrencinin dersine giren hocaları tarafından mutlaka “Davranış, Sorumluluk ve Ahlak Arşivi” tutulmalıdır.
- Bu arşivin verilerinden alınan değerlere göre öğrenciye puan kategorileri ortaya çıkar. Mesleğe yönlendirmede, mesleğin fıtratına göre kullanılmalıdır.Amaç öğrencinin fıtratı, yetenekleri, gücü, güvenirlik, zayıflık, güvensizlik ve tehlikeli … Vb özgünlüklerinin sınırlarını çizerek liyakat denklemini ortaya çıkarmak ve belirlemektir.
Veriler;
1-Bedensel ve zihinsel olarak, radikal saplantı ve hastalıkların olup olmadığı mutlaka hastaneden heyet raporu ile belgelenmelidir.
2-Öğrenci sınıfta mezun olana kadar hangi derse ne kadar devam etmemişliğin toplamı ve sıkı devam etmişliğinin gerekçesi. Optimum koşularda derse devam sıklığı ve gerekçesi.
3-Öğrenci sınıfta dersi dinlemeye ilgisizliği veya aşırı ilginin gerekçesi.
4- derse aktif katılımın ve sıra dışılıkların gerekçesi/leri
5-Hocanın uyarılarına tepkileri netleştirilmeli varsa gerekçesi. Tepkilerinde istenmeyen hissi kastilikler var mıdır?

Öğrencinin Doğal Yapısını (Fıtratını) Doğru Tanı!!! (Değişmezleri, Değişirleri, Nötrleri, Titrek Özellikleri, +/- / Nötr; Yapısal (Fıtratı), İnanç, Kültürel... Vb Değer Yargıları ve Diğerleri)
1-Kişilik yapısının değişmezleri (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
2-Aşılmaz istenmeyen ve istenen yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları
3-İstenmeyen ve istenen takıntıları (sürekli veya sık meşguliyetleri)
4-Aşırı ilgileri alanı/ları (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
5-Topluma pozitif katkılarda bulanabilecek genel-özgün özellikleri
6-Toplumu negatif etkileyecek genel- özellikleri
7-Kişisel özgünlükleri (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
8-Sıra dışılıkları (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
9-Sevdiği alanlar, konular ve dersler (peryodik yoklama)
10-Başarılı olduğu alanlar, konular ve dersler (peryodik yoklama)
11-Sevdiği ve başardığı alanlar, konular ve dersler arasında nasıl bir ilişki vardır(zıtlık, bütünlük, nötr, titrek  veya ilgisiz ilişkiler)
12-Diğerleri……(pozitif-negatif, nötr veya titrek) veya (zıtlık, bütünlük, nötr, titrek  veya ilgisiz ilişkiler)

-Başarılı Olmaktan Haz Duymak
-Çalışmaktan Haz Duymak
-Paylaşmaktan Haz Duymak
-Sorumluluk Taşımaktan Haz Duymak
-…………... Vb haz duyma çeşitleri ve özgünlükleri sınırlarının bilinmesi çok büyük önem taşır.

-Yapısal Özgünlükler
-İstemsel Özgünlükler
-Tercihsel Özgünlükler
-Sevgisel Özgünlüklerin
-... Vb diğer özgünlüklerin olumlu uyumunu liyakatli ve doğru sağlamaya yönelik öğretim, öğrenim ve eğitimin verilmesi çok önemlidir.

-Peygamber Ölçüsünde Çalış, Dinlen ve Uyu Yöntemi;günde 8 saat çalışın, 8 saat dinlenin ve 8 saat uyuyun. Burada vurgulanan yaşam için nefes alıp vermenin gereği kadar çalışmanın, dinlenmenin ve uymanın 8 er saatlik ölçüsünün yaşama için mutlak gerekliliğinin önemi eğitimle öğrencilerimizde alışık tepki (refleks) haline getirmektir.
-Düsturu süper zeki ve tersi sıra dışı öğrenciler için ne kadar esnetilmelidir?
-Bir öğrenciden ne beklenir?
-Hedefin Sadece Başarı olmasını istemek belki de sonuç bir felaket olabilir.
-Fıtratı ya da yapısı oranında;günde en az 8 saat çalışırlık alışkanlığı ve peygamber ahlaklı olmayı ani tepki-alışkanlıkları haline getirmesi beklenir. Günde en az 8 saat çalışmayı ve peygamber ahlaklı olmayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmiş fıtratı zekâsını ve aklını verimli kullanan ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) akıllı doğru ve liyakatli tercihler yapabilen kişilikler olmaları iastenmelidir.
Bir öğrencinin şu hallerini düşünün;
1- Çok zeki ders notları başarılı ancak tembel(ders çalışmaz), eğlence tiryakiliklerine mahkûm ve duçar günde 8 saatten fazla zaman ayırıyor. Gerçek hayatta fert, toplum, insanlığa ve doğaya karşı nasıl bir insan olur?
2- Çok zeki ve günde 8 saatten fazla çalışan çalışma hastası ancak vahşi-doğal ahlak alışkanlıklarına duçar ya da mahkûm tiryakilikleri olan Gerçek hayatta fert, toplum, insanlığa ve doğaya karşı nasıl bir insan olur?
3-Bu asır;tembel zeki veya tembel ama çok zeki insanlar;var olan doğal öğretim, öğrenme ve eğitim sisteminin aslan avcıları gibidirler. Kurulu düzenin çıtasını aşan ve peygamber ahlaklı olmamaları halinde toplumun parazit kişilikleri olurlar.
Tembellik hemen her şeyi kirletir ve kokuşturur.
En zeki insanları nasıl seçeceğimiz bildik önemli olan geleceğimizi emanet edeceğimiz; en akıllı insanları nasıl seçeceğimizdir. Demirkuş 2010

Öğrencilerde Bazı Ahlak Kriterleri Her Öğrenci Zatına Özgü Olanaklara ve Yapıya ( Fıtrata) Sahip Olduğu Dikkate Alınarak Öğrencinin Fıtrat Ölçüsünde
1-Öğrencinin fıtratı ölçüsünde yapa bildiği iş/ler veya gösterdiği tepkiler
2-Öğrencinin dersteki tepkileri ve davranışların kalitesi
3-Sınıftaki genel davranışların kalitesi
4-Okul içinde ve çevresinde veya sokakta gösterdiği davranışların kalitesi
5-Öğrencinin ani olaylara verdiği alışık tepki (refleks) davranışlar ve tepkilerin kalitesi
6-Verilen sıradan ödev ve sorumlulukları yerine getirmesine gösterdiği ilgi derecesi (takip edilen ve serbest sorumluluk özelliği)
7-Günlük, haftalık ve aylık ödevleri- sorumlulukları yerine getirmesine gösterdiği ilgi derecesi
8-Ders hocasına karşı gösterdiği tepki ve davranışlar
9- Arkadaşlarına karşı gösterdiği tepki ve davranışlar
10-Güzel hasletleri ve davranışları
11-İstenmeyen hasletleri ve davranışları
12-Diğerleri……

Çalışkanlık, Özveri, Şefkat ve Performans Kriterleri;(Her Öğrencinin;zekâsı, Sağlığı, Zatına Özgü Hasletleri, Olanakları ve Fıtrata Sahip Olduğu Dikkate Alınarak veya Öğrencinin Sağlığı, Fıtrat,  Olanakları ... Vb İradesi Dışındaki Etkenler Dikkate Alınarak Değerlendirişler Yapılmalı )
1-Verilen sıradan ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde fıtratı ölçüsünde gösterdiği gayret ve performans
2-Günlük, haftalık ve aylık ödevleri-sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde fıtratı ölçüsünde gösterdiği gayret ve performans
3-Verilen sorumluluk ve ödevi yerine getirmeye verdiği önem (zaman ve olanakları ölçüsünde)
4-Şefkatlık performansı
5-Hoş görü performansı ve kalitesi
6-Özveri performansı ve kalitesi
7- Diğerleri……

Öğrencinin Sanal Kapasitesi(Hafızasının Global Sınırları) Aşağıdaki sınırları belirleyici periyodik sınavlar yapılmalı ve özel sorular hazırlanmalıdır.
1-İdlerinin sınırları
2-İdollerinin sınırları
3-Egolarının sınırları
4-Hoş görü sınırları
5-İlgi ve sevgisinin sınırları
6-Taptığının/larının özellikleri
7-Sıradışılıkları
8-Kendisine tüm olanaklar verildiği halde neler yapa bileceği öğrenilmeli!!!
9-Olmasını ve gerçekleşmesini istemediği en önemli X şey-olay
10-Olmasını ve gerçekleşmesini istediği en önemli X şey-olay
11-Onun için en önemli X tane yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları nelerdir.
12-Diğerleri……

Öğrencinin Paylaşma Yatkınlığı. Çevresini;Bilgi, Olanak ve Becerilerinden Yararlandırmaya Yatkınlığı-Özverisi
1-Olanaklarını paylaşım duygusunun kalitesi
2-Özverilerinin kalitesi ve çok yönlülüğü.
3-Çevresine yardım etme kalitesi ve yatkınlığı
4-Olanak ve yeteneklerinden yararlandırmaya yatkınlık ve kalitesi. Öğrenci Yanıtları

Öğrencinin;
-Kapasite, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), dini-toplumsal-özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, kuralları ve farzlarının kalite +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
Arkadaşlarıyla paylaşım +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Aile bütçesini kullanım +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Ailesiyle gururlanması, mütevazılığı, böbürleniş +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Sokaktaki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, davranışları oranları
-Sınıf içindeki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, davranışları oranları
-Okul içindeki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, davranışları oranları
-Sorumluluk çeşitlerini yerine getirme +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Sorumlulukları üstlenmeye cesareti +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Bedensel, zihinsel ve davranışsal olarak geri dönüşümsüzlükleri
-Genetik avantajları ve özverileri;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Genetik dezavantajları; özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Değişime uyumluluk +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Değişmezlerin +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Olay, süreç, olgu, yaratık, davranış… Vb İrade +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, gücü oranları
-İstemleri, beklentileri, uygulamaları ve yetenekleri arasındaki uyum ve çelişki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-zekâsını, aklını, nefsini, ruhunu ve iradesini doğru konumlandırma kullanım +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Anne, baba, yakın çevresi… Vb kendisi hakkındaki yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ile uygulamalarda gösterdiği davranış ve eylemler arasındaki örtüşme +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4, oranları.
-Çevresine tepkileri ve ilgisinin +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Bedensel, zihinsel, toplumsal çevre ile iletişimin sağlılı oluş ;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Kendini yenileme, ;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Kendini, giyim, kuşam, bedensel bakım ve sağlığına önem vermedeki;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
… Vb tüm bu özellikleri her veya derse giren gerekirse gönüllü rapor vermek isteyen öğretmenler tarafından her dönem rapor edilip öğrencinin ahlak notuna kayıt edilmelidir.

Öğrencilerimizde ve yavrularımızda yukarıdaki istenen hasletler en güzel şekilde geliştirmek için aşağıdaki istem ve temennileri, doğumdan üniversiteyi bitirene kadar asgari hangi seviyelerde kimlere verdirmemiz gerektiğinin önemini öğretim, öğrenim ve eğitim spektrumuna doğru konumlandırmamızın aciliyeti vardır.

Neden, İlim ve ahlak eğitimi ve öös puanı, halen yapılan nesnel öğretim, öğrenim ve eğitim puanının paralelinde verilmeli?
Örneğin1- bir öğrencinin ve yetişkinin, ağız sağlığına dikkat etmemesinin yarattığı sağlık problemi ve çevresine eşine, arkadaşlarına yaydığı leş gibi ağız kokusunun görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.

Örneğin 2 Bir öğrencinin neden banyo yapası gerektiğinin, toplu taşıma ve yaşam yerlerindeki koltukaltı pis kokusunun çevreye verdiği sessiz rahatsızlığı görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.

Örneğin 3 Öğrencinin neden çıplak ve aşırı erotik giyinmemesi gerektiğinin gerekçeleri toplumdan alınan kesitlerle görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli. Neden normal ve akli-ruhi duygulara hitap eden ifrat ve tefritten uzak giyimi tercih etmesi gerektiği yaşatılarak öğretilmelidir. Resmi, başkalarını tahrik-kışkırtıcı, erotik, çekici, akli, düşündürücü, ilgi çekici, modern, klasik… Vb giyim, tepki, davranış… Vb ne zaman, nerede ve hangi koşullarda hayata uygulanışın gerekliliği mutlaka “Öğretim Öğrenim ve Eğitimde İnsan” konulu derste gerekçeleriyle verilmelidir. Halkın ortak kullanım alanlarında kişi ve toplumun neden; kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, tahrik edici, aşırı imrendirici, kışkırtıcı… Vb. ifrat ve tefriti davranış, giyim, söz, eylem… Vb. şekilde bulunmaması gerektiğinin gerekçesiyle öğretim, öğrenim ve eğitimde verildiğinden emin olmalıyız. Bundan sonrası kişi ve toplumun iradesi çerçevesindeki tercihi/tercihleri onun ve onların ölçüsünün kalitesini gösterir. Yargısından emin oluruz. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır.
Örnek 4 Öğrencinin neden peygamber ahlaklı bir kişilik olmayı tercih etmesi gerektiğini yaşanmış ve yaşayan örneklerle örneklendirilmeli.

Örnek 5 Hayat arkadaşını seçerken neden önce her iki tarafında, zayıf, güçsüz, geri dönüşümsüz, vazgeçilmez farzlarını, idlerini, idollerini, dini-toplumsal yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını … Vb ortaya koyarak birbirini, tanıma işine girişmeleri gerektiğinin önemi görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.
……..

Ör 1, 2, 3, 4, 5… Vb yerine getirmemenin bedelinin ne/ler olacağı mutlaka görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.

35. İnsanların bu dünyada herkesi razı etmek için olmadıkları kesin. Peki evrensel bir insanın benimsediği ve alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirdiği güzel davranış ve tepkilerinin kombinezonları nasıl olmalı? Kimleri korkutmalı? Kimlere güven vermelidir?
İpucu; Tüm yaratıklara yararlı olabileceğimiz şekilde tüm sıfatlarımızı peygamber ahlakı hasletleri (peygamber ahlakı) gereği konumlandırıp yaşamımızda alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek.Örneğin bir bilim bilgini (bilim insanı?!) tüm görüş hallerine namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve doğru empati/eşduyum duymalı. Çalışkan ve peygamber ahlakıyla çevresinden uzaklara doğru en güzel çözümler üretmelidir.1 Öğrenci Yanıtları

36. Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır.Demirkuş 2008
     A-Bazı olguların mukayese edilmesi saçmalıktır. Tamamlayıcılıkları daha önemlidir.Önermesi doğrumu neden? Ör,insan mı üstündür din mi? bayan mı üstündür erkek mi?
Akıl mı üstündür Vahiy mi?
     B-Bir devlette;her türlü insanın; peygamberlerin ve alimlerin yaşam stillerinin; hoş görü ile karşılanmayacağı ya da yasak olmasının zorunluluk olduğu; kurum ve kuruluşlar olmalımı? Neden? Gerekçesini yazınız? 1 Öğrenci Yanıtları
 
37.Derin devlet(gizli) nedir? Eskiden derin devletin boşluğunu kimler doldururdu?
İpucu;Eskiden felaketlerde, önemli devlet kararlarında veya zorunlu nefsi müdafaa savaşlarına gidilmeden önce ... Vb durumlarda;devletin zerre lokmasından uzak ve tenezzül etmeyen alimlerin duası ve fikri alınması için eziklik hissedilerek vebali bedelinde güç bela görüş alınırdı. Yoksa bugünkü gibi sözüm ona alimlerin gönlünü almak için cebinden değil de!!! devletin kapısında bir lokma yemek yedirip İslam'ı eksik bilen islam cahilleri görgüsüzlerine ihtilal yaptıran İslam cahillerinin tarihe geçişini düşünün. belki de büyüklerimizin yaptığı her üç eylemlerininde cahilce olabileceğini düşünün!! Davet eden, davet edilenlerin ve ihtilal yapanların tüm tepkileri cahilce olabilir!!!
          Toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için;statik laikliği değil, dinamik laikliği yani büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir. Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır.0, 1, 2, 3, 4
, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16
 Öğrenci Yanıtları
38-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistler iman ederse dini kurallara çerçevesinde kendi nefislerini nasıl belli ederler? Dinde siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistler kendini şişleyenlerdir.
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız
.
İpucu;
kendini dağlayan, şişleyen, riyazetle kendine açlık çektiren sözde inanç ehlini düşünün, Boks maçında kan revan içindeki insanlarımızı keyifle izleyen sözde inanç ehlini düşünün.
Önemli not;İnsanların bilerek ya da bilmeden; fıtratlarındaki zafiyetlerinin, sakatlıklarını ve cahilliklerini kullananlarak; dinde hatalı (cahilce) örnek olmaya çalışmakla dine-topluma nasıl zarar verdiğini ve insanları gerçek dinden nasıl saptırabileceğini tüm iman edenlere veya inanç ehline güncelleyiniz/genelleyiniz.
        Bu önermeyi; dinin tarihinde yaşanmış ve bugün engellenemeyen yanlış dini olgulara, günümüzde yaşanan yanlışlara ve gelecekte yaşanabileceklere güncellemeye çalışın. Neden bazı dini kuralların (farzların ve sünnetlerin) değişmemesi gerektiği ile ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

39. İnsani Demokrasi nedir? İnsan Demokrasisi nedir? Soru önermeleri arasında fark var mı yok mu? Var sa nedir yoksa neden?
İpucu; 1 2 3 4 5 6 7 8 Öğrenci Yanıtları

40 .Tam versiyonu;güdük batı krallıklarının ve kapitalizmin  veto aslanlarının menfaat farzlarının tevhidine hizmet ettirilen!! kullandırılan ve uygulatılan doğal parti(azınlık) demokrasisinin; dünyanın diğer ülkelerine, empoze edilen kısıtlı versiyonlarının ürünleri bakımından; iktidar-muhalefetin kavgacı; Karagöz-Hacivat parti(azınlık) demokrasisi, çığırtkan, ulusları bölücü, komşularına düşman edici ve kısır gözükmektedir.
Bunun yerine; Var olan doğal demokraside birilerinin oyları diğerlerini yönetime dayalı liyakatsiz ve gayri adil sistemdir. Tüm meclis iktidar olmalıdır. Alınan oy oranları olasılıklarına göre hazırlanmış görev taksimatı cetvelleri önceden belirlenir ve/veya yapılır. Devletin değişmez ortak ve özgün akıl yolları ve kuralları politikaları belirlenir bunlara genellikle dokunulmaz. Tüm seçmeni temsil eden meclisin hepsi iktidar; seçmenlerinden aldığı oy oranında;hükümette görev alması ve her İnsan vekilinin mecliste kullanacağı oyun gücü; temsil ettiği seçmen sayısıyla bire bir örtüşmelidir. Hatta internet, iletişim ve bilgisayarın olanaklarını ve gücünü kullanarak her İnsan Temsilcisi oyunu aldığı seçmenin nokta adresine kadar iletişim içinde olması bile mümkündür. Seçim esnasında kullanılan oylar; 1-... Vb evet oyu 2-... Vb hayır oyu (herhangi bir veya birkaç partiye karşıt veya tersi kişileri/partileri oy tercihi sıralayışı kullanış) 3-Oylamaya katılmamak (seçimi boykot/seçim iptali);seçmenin katılma oranı belli bir seviyesinin altına (belki de %50) düşerse seçim iptal olur 4-Oylamada özgün-genel alternatifleri yazılı veya sesli sunmak (alternatif çözümlere katkıda bulunmak amacıyla) 5-Bu 4 kategorinin dışındaki seçmenin oylama esnasında diğerler başlığında belirtilir. Tüm toplanan istatistikî veriler halkın genel istemleri internet üzerinde deklere edilir. Her hangi bir konudaki;Alimin, Zalimin, Cahilin, Hainin… Vb oyu aynı güçte olamayacağı unutulmamalı ve bu kriterler mutlaka ömür boyu peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakı davranışları hasılatıyla belirlenmelidir. Kısaca ailenin-kişinin vekilini sıcak denetim hakkını da elde etmiş olur.  Bu geçici tümel temsil sistemi( insan demokrasisine geçişi) daha verimli az kavgacı bir düzen olabilir.
            Kamu oyundan gelen istendik, istenmedik… Vb istemleri toplayan merkez ve bölgesel meclisin telefon ve internet bilgileri değerlendirme merkezleri dikkate alınarak muhalefet görüşler dile getirilir ve çözümler öneriler. İktidarlar bölge-yöre halk meclisleri tarafından periyodik olarak denetlenip raporları kamu oyuna duyurulur. Yıllık bütçede ekonomik seviyesi yüksek olanlar serçe parmaklarını taşın altın koyarak düşük bölgelere-yörelere özürlü-yaşlı kişilere, ülkedeki tüm işsizlere … Vb ulaşmak üzere belli yüzdede ör %5 gelişim vergisi toplanır. Halka yarı zorunlu ve teşvik edici; sanayi, yerleşim, tarım vb çarpık gelişimin tersine motive edici kredi ve vergiler uygulanır... Önermesi insan demokrasisine ne kayıp ettirir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

41.A-Cami nedir? Din ve ilim nedir? Medrese nedir? Nerelerdir? Dinin-ilimin hedefi ve amacı (alimlerin hedefi ve amacı) nedir?
B-Okul Nedir? Bilim nedir? Üniversite nedir? Nerelerdir? Bilimin hedefi ve amacı (bilginlerin, bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hedefi ve amacı) nedir?
İpucu; alimlerin peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin öncelik prensibi ile bilim bilginin (Bilim insanın?!) doğayı doğru anlama, doğru kullanma, toplumsal deneyimlerden doğru çıkarsamalar kazanma ve teknolojiler geliştirmeyi bilimle ilişkilendirmeye çalışın.Din ve bilimin;özgünlüklerini ve tamamlayıcılığının bütünleşik olmasının mutlak gerekliliğini düşünün. Peygamber ahlaklı insanların ve peygamber ahlakın hâkim olmadığı her şeydeki felaketleri görmeye çalışın.
C-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek büyük bir düşünce,özdeyiş ve kavram yanılgısıdır? Neden?
D-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek-uygulamak toplumsal tufanlara neden olur ve amansız-sinsi bölücülüklerdendir.1
İpucu I;
Her birinin özgünlüğü ve liyakatinin ayrıcalığını anlamaya çalışın biri diğeri değildir. Hedefleri, kuralları, istemleri ve amaca ulaşmadaki öncelikleri bakımından çok cüzi alanlarda alternatif olabileceğini düşünün.Neden din ve bilim toplumun/ların büyük kesimince doğru öğretilmedikçe-uygulanmadıkça ya da din ve bilimde toplumun/ların büyük kesimince  doğru yararlanılmadıkça ;bunun boşluğunu hurafe, yanlış doğal ananeler, gelenekler, yanlış veya eksik kavramlar ve düşünceler toplumun inanç ve hayat felsefesi içinde yer alacağını düşünün. Toplum bunun farkına varmazsa zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlara neden olabileceğini dikkate alınız.

İpucu II:
Dinin Hedefi;Din hemen her konu açısından kümülâtiftir. Yaratıkların; gelecek, geçmiş ve yaşantı biçimleri ile ilgili olarak insana hitaben kurallar koyar ve örneklerle bilgi verir. Peygamber ahlakın benimsemesi için:hemen her enerji seviyesine ve haline hitaben yani her seviyedeki aklı baliğ kişinin giriş yapabileceği veya açılış yaparak nefes alabileceği (bir şeyler öğrenip veya öğreneceği) özgün kabin seviyeleri vardır. Akıllı kişilerin fıtratı ve bilgisi ölçüsünde ileriye yol alabileceği yazılı ve eylem bütünlüğü taşır. Dinde öncelikle istenen hedefe ulaşmak için ahlak prensiplerini uygulatarak (farz ve sünnetlerini) peygamber ahlaklı insan yetiştirmektir. Doğanın bereketli hudutlarından yararlanmayı ilk hedefe bütünleşik verir(israfı... Vb ret eder). Dinin içinde çok sayıda yönetim biçimleri çıkartıla bilir. İslam'iyet (Müslüman'lar) tarihte hemen her türlü rejimle yaşamayı başarmış tek dindir. Bu asır batıdaki dinlerin ortaçağ fobisine tepki olarak ortaya çıkan Laiklikten İslam'iyet hak etmediği iftiraya uğramıştır.

Yönetim Şekillerinin Hedefi;kendisi ve/veya toplumun yaşamı ve hayırlı gördüğü bekası için;koyduğu hukuk kurallarına toplumun uymasını amaçlar ve icraata koyar.

Bilimin Hedefi;bilimsel yöntemlerle doğayı ve tüm yaratıkları düzenli öğrenip doğru deşifre etmek ve insana-diğer yaratıklara-çevreye yararlı olacak şekilde edindiği sonuçları hayata doğru uygulamaktır. Öncelik hedefi doğayı ve tüm yaratıkları deşifre ve ondan/lardan yararlanmaktır.
Öğrenci Yanıtları

42.Düşünce,özdeyiş ve kavram yanılgısı nedir? Eğitimde algıda değişmezliğin liyakatliliği nedir?
İpucu;
Düşünce yanılgısını ve her zaman doğru hayal edemeyeceğimizi düşünün.Ön yargılarımız ve eksik bilgilerimizin; doğru düşünmemize ve doğru hayal etmemize engel olduğunu dikkate alın.0,0,1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Çözüm ve Öneri;
ülkemizde medyadaki tüm dokümanlara (sözlü, yazılı, sanal... Vb) yönelik;eksik kavram, özdeyiş ve düşünce yanılgılarına yönelik eleştirel ve daha yapıcı alternatifleri ileri süren;lisans, yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yapılmalıdır. Gerekirse deneyimlere ve yeniliklere dayalı yapıcı eleştiri kurallarını içeren dersler açılmalıdır.!! Öğrenci Yanıtları

43.Değişmek istemeyenleri ya da değişmeye fıtratı müsait olmayanları; cebren, hile ile siyasetle dine koymaya çalışanların yaptıkları işe ve hasılatlarına ne denir?
İpucu;
liyakatsiz hiçbir , iyilik, eylem... Vb cezasız kalmaz Demirkuş 2006. Liyakatsiz inanç sahiplerini düşünün. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
Öğrenci Yanıtları

44. İnsan; genleri, fıtratı, fiziki yapısı ve sanal araçları itibarıyla doğa ve hayvanlara karşı çekiniktir. Çevresinden ve kendisinden verim almanın ön koşulu peygamber ahlakı ve çalışkanlıktır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
Öğrenci Yanıtları

45. İnsani sporla doğal spor ya da cehalet sporu ile sağlık sporu arasındaki farkları 2-3 cümle ile yazınız?0, 1, 2
İpucu:Adrenalin Sporları,Sağlık Sporları,Uyum Sporları,Vücut ve Zihin Geliştirme Sporları,Rehabilitasyon Sporları,siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist Sporlar, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist Sporlar, Primat Sporlar... Vb spor çeşitlerinin sayısını çoğaltıp hayatla bağdaştırın.Kuyruklu maymunların ağaçlardaki hareketleri ile asimetrik paralel hareketleri ilişkilendirin. Kanguruların boks yapışı ile boks maçlarını, eskrim (kılıç oyunu) ve boynuz savaşı…. Vb ilişkilendirin. yararlı, zararlı, özel ve nötr spor kavramlarını tanıyıp hudutlarını ve tatbik/uygulayış alanlarını belirtiniz. filmi izleyin Öğrenci Yanıtları

46.Bazen toplumca israfın, müsrifliğin, liyakatin ve insanların değerini hatırlamak için yılda en az bir hafta peygamber ahlakı haftası olsa(düzenlense) nasıl etkinlik ve eylemler düzenlerdiniz neden?
İpucu:en peygamber ahlaklı insanların örnek davranış ve eylemlerine (örnek insan) ödüllendirmeyi… Vb öğrenciler, işçiler, memurlar… Vb için düşünün Öğrenci Yanıtları

47.bayan hakları için; her sermaye ve maaş sahibi fert-kurum-kuruluş ve devletler tüm bakıma muhtaç bayanları, mal yaratıklarına her zaman için % 5- 10 hür hissedar kılsın, keyfiyet ve kanunlarını getirelim acaba kapitalislerin ve hümanistlerin tepkisi ne olur? Önce karnını doyuran bakımlı anneler. Sonra arda kalan parayla sadece aklı baliğ bayan örgütleri dünya fakirlerine ve çocuklarına insanlık anneliğini yapsın.Her ay erşkin kızların bayanların özel halinden dolayı isteği üzerine 1-3 gün kamu alanlarında izinli sayılması. bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir. Önermelerinin geçerliğini ve eksiğini 3-4 cümle ile eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

48.Ülkemizde geri kalmış yöreler ve işsizlik sigortası için ayrı ayrı gelir düzeyine uygun olarak %5-10 luk kalkınma vergisi konursa nasıl olur?
Öğrenci Yanıtları
49.Evrim (Doğa Bilimi), Evrim Kuramı ve
bağlayıcılıklarını izah ediniz?Öğrenci Yanıtları

50.
A-Aşağıdaki şiirin;başlığı ne olabilir?
Şiir Dinleyin
B-Tutarsız ve gereksiz taraflarını 3-5 cümle ile  eleştiriniz.
Bir vatan istiyorum; hudutları çizilmeyecek kadar engin, vatan hastalarını doyurmaktan öteye derin, içinde her insan;kâinat ve tersi kadar evrensel, bedeni gibi kişisel.
Her şeyle yer değiştirmeye hazır;yaratıkları razı etmeye kâdir bir yürek istiyorum.
Bir dost her zaman her yerde ve tersine, tersinin ötesinde haklı bir düşman istiyorum, öğretecek kadar.
Tüm şiirlerin anlattığı, o eksik şiiri okumak, çoğu şeyin tersiyle el sıkışıp, dengeye kalktığı notumu, yani sıfırı istiyorum.
Hakkından gafil, habersiz yaratıkları ve tersini, İnsanım hakkımı, gücümü, kendimi tanımak tüm yaratıkları kuşatmak istiyorum.
Şaka! Şaka! bu hayatın bir rüya olmasını, hatta bu şiirin tersini,uzun bir rüya da yaşamak istiyorum.

İpucu; kâinat toprak dolu. İnsan ana vatanına (uzaya) hüzünle ve hüsranla çimleniyor. Enerjisiz bir yer düşünülemiyor.
     Bana bir gerçek söyleyin tarif edin ki; en önce, en sonra, her zaman-her yerde, hiçbir zaman- hiçbir yerde, her zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman her yerde, hiçbir boyutta, her boyutta, tüm varlıların ve enerjilerin toplam gücünden daha güçlü, adil, merhametli ve ikram sahibi … Vb olsun. Bu akıllı tasarım veya enerji olabilir mi? Yoksa Allah (C.C).'HUNE İftiramıdır? Allah insana şah damarından daha yakındır.(ayet). Allah (C.C). mahlûkattan münezzehtir.(ayet)
      Bana öyle bir zat tarif ediniz ki:sıfatlarını öyle konumlandırsın ki yaratıkların ona icabet ederken her türlü özgün, genel özelliklerini, niyetlerini, gücünü zaafını... Vb her şeyini tarif etmiş olsun. Tüm bu tariflerden Allah C.C.'HUNU tenzih ederim. O mutlaka kendisini tanıttığı ve tarif ettiği gibidir. Öğrenci Yanıtları

Öğrenci Yanıtları
51.Tarihte verdiği din hizmetini Allah rızası için değil de sadece para için meslek edinip karşılığında devletini söğüşleyen cahil resmi inanç kesimi var mı? İpucu;Allah (C.C).. gönderdiği dinler ve diğer doğal dinleri bir arada düşünün. İsim vermeden eksikleri tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

52.Hayvanlar ve Bilgisayarlar hiçbir zaman insanı sollayamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve eleştireniz. Öğrenci Yanıtları
İpucu;
insan bedenindeki ve zihninde ki; araçları-hünerlerini-uyumlarını ve özgün enerji hallerini diğer tüm hayvanlarla ve bilgisayarlarla mukayese ediniz.Öğrenci Yanıtlar

53. A-Akıl ve zekânın tatbik/uygulayış alanları nelerdir? Aklımızı ve zekâmızı nerelerde kullanmalıyız?
             İpucu;Akıl:özellikle ve öncelikle;yaşama stilimiz de ki tercih ve uygulamalarımızla ilgilidir. Nefsine uysun uymasın ya da hangi nefis mertebesinde olursa olsun iradesi dahinde;akıllı insan/fert/devlet/kurum/kavim... Vb yaşama stilinde(şeklinde) kendine peygamber ahlakın kurallarını(peygamber ahlakı) benimseyen, tercih eden ve iradesi ölçüsünde uygulayanlardır. Akıl işletim sistemi ruhun sınırsız güzelliği ve evrenselliğin ötesindeki havuzunda peygamber ahlakı kurallarıyla yaşayarak yol alır. Kişi nefsi emareye sahip olsa da yani ibadetler ve kurallar kendine zor gelse de sanal ve nesnel somut gerçek dünyasında iradesinin gücü oranında bu kuralları samimiyetle benimsemesi onun akıllı bir kişilik olduğundan şüphe edilmemelidir. İnsanda Aklın Öncelik Prensibi budur. Tefekkür, ilimi kullanma-tetkik etme... Vb tatbik/uygulayış alanları var.
          zekâ;Nefsimizin dünyevi ve uhrevi (ahraet) işlerinde;özellikle ve öncelikle;menfaat farzlarımız, idlerimiz, egolar(istemler)ımız ve süper egolar(istemler)ımızın tatbik/uygulayış alanlarında kullandığımız sanal aracımızdır. Vahşi hayvanlarda akıl olmadığı için;duygularını, içgüdülerini, deneyimlerini ve zekâlarını kullanarak güçleri oranında kendi yaşam sınırlarını belirleyip can pazarında menfaat farzlarına dayalı olarak yaşarlar. Aklını kullanmayan-kullanmak istemeyen ya da aklın kurallarını kabullenmeyen/ kabul etmeyen tüm insanlar bu kategorinin kombinezonları içine dâhil edilebilirler. Bu kurallarla yaşamaya mecbur ve mahkûmdur. Ör,Kuduz ve kapitalist ahlak yaşam biçimi bu kategoriye girer.
        B-İnsanda: akıl ruh şah'ının, zekâ nefisin vezirin hizmet araçları ve işletim sistemleri gibidir.Önermesini eleştiriniz
         İpucu;İnsanda Aklın Öncelik Prensibi  Alışkanlığı (İnsanda Asil Şah Prensibi): Özel haller ve istisnalar hariç,en kaliteli insanlar;zekâ ve nefsinin tüm faaliyetlerini; aklın ve ruhun; gölgesinden, süzgecinden ve kontrolünden geçirdikten sonra uygulamaya koyanlardır . Öğrenci Yanıtları


54. İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle, AIDS mikrobunun doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Yani kâinatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerden kazıyıp koparsak (yok etsek) ne olur?(Film İzle)
İpucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

55.
Evrim bilimi (Evrim Teorisi Değil) ve İslam dini arasındaki analaşmazlık ve çelişki  yapaydır. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları

56. İ
nsanda liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle zihnen-bedenen enerji hallerini algılama yetenekleri geliştikçe ve tüm enerji hallerini algılayabileceği seviyede teknoloji geliştirdiği zaman dinle bilimin anlaşamayacağı hiçbir problem kalmayacaktır. Önermesinin  Eksiğini tamamlayınız?Öğrenci Yanıtları

.Dünya merkezli, kâinat merkezli ve hayvani-meleği doğa ötesi merkezli düşünmek arasında ne fark vardır? İnsan hangi koşullarda, hangisi/leri merkezli düşünülmeli sizce.
Öğrenci Yanıtları

58.Bilimine malzeme bilim bilgini (bilim insanı?!) Kimdir? Biliminin akamsı olandır. Örneğin,doçent olmak doçentlik makamını elde etmek, bu makamda döngüsüne bir şey katamayan ya da maaşını bile amorti edemeyen bilim bilgini (bilim insanı?!) dır.Bilime veri toplamak bu makamda yaşamını idame etmek üzere yaşayan veya ölen kişidir.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

59.Filogenetik açılım ve ontogenetik döngü bakımından;cansızları, canlıları karşılaştırın. Aradaki kesin farkları maddeler halinde yazınız.Öğrenci Yanıtlarıı
.

60.Devletimizin ve tüm insanlığın adil ve hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslam'iyete iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine ya da işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslam'iyete tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 Öğrenci Yanıtları

61.Tüm peygamberler İbrahim AS'IN milletine tabii olduklarını itiraf ettiler ama devlet kurmadılar. Neden?
İpucu;dinin dünyevi devleti ve insanı olmaz devletin ve insanın dini olur. 1Öğrenci Yanıtları

62.Güzel ve Kuduz Ahlak Nedir? Sokak Ahlakı Nedir? Koyun Ahlak Nedir? Öğrenci Yanıtları

63. İnsanlar neden haklarını aramak için liyakatli insan makamlarından değil de sokak ortasında bağırıp çağırıp ya da sadece hak arama avukatlığı için;yönetim sistemlerine karşı üyelerinin avukatlığını ve gerekirse sokaklara dökme eylemlerine sürükleyen örgütler kurarlar?
İpucu;devletin bütçesi belli, bu örgütlerin daha yapıcı görevler üstlenebileceğini düşünün. Hak ararken sokakta planlı ve programlı bağırmak, çağırmak ve ortalığı kırıp dökmek hayvanidir. Öğrenci Yanıtları

64. İnsanlar ve hayvanların haklarını aramaları arasında hangi farklar vardır?
İpucu;sürü halinde acıkan ve yiyecek bulamayan evcil ve yabanı hayvanların etolojik(hayvani) davranışlarını doğa belgesellerinde hatırlayın. İnsanların acıkınca, hak araken ve yokluk sınırında devletine tepkilerini tarihsel olarak düşünün. Roma imparatorluk ahlakını ve yönetim biçimlerini düşünün.Öğrenci Yanıtları

65.Demokrasi doğal mi yoksa insani mi yoksa ilahi/peygamberi bir rejim midir?
     İpucu;alternatif rejimler sunun.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Öğrenci Yanıtları

66.Günümüzde sokakta hak arama yöntem ve stillerini günümüz demokrasisi ile ilişkilendirmeye çalışın. Doğru mu? Doğrusu nasıl olmalı? Öğrenci Yanıtları

67.

68.Bilim siyasetin metriksisin de, bilim bilginleri de (bilim insanları da), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların) metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. Öğrenci Yanıtları


69.Değişmek istemeyenleri ya da değişmeye fıtratı müsait olmayanları; cebren, hile ile siyasetle dine koymaya çalışanların yaptıkları işe ve hasılatlarına ne denir? İpucu;liyakatsiz hiçbir iş, iyilik, eylem... Vb cezasız kalmaz Demirkuş 2006. Liyakatsiz inanç sahiplerini düşünün. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

70.Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

71.
A-
İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir.  Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.Öğrenci Yanıtları


72.Milliyetçiler olmazsa milletler olmaz, milletler olmazsa halklar olamaz, halklar olamazsa insandaki çeşitliliğin özgün bereketi olmaz. Milliyetçisiz kavim yenilikçileriyle özgünlüğünü yitirir. Yenilikçisiz kavim  ...radikalizme yem va mahkûm olur. Radikalistler olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız ve özgünlükler güdükleşir. Dinsiz kavim peygamber ahlağından nasipsiz olur. Evrensel insanlar olmazsa;milliyetçiler, milletler, yenilikçiler ve halklar arasında çağdaş ve köklü iletişim değerleri oluşmaz. Gelişmiş insanlar olmazsa peygamber ahlakı abideleri (örnek insanlar) olmaz. Batıl-Doğal dinlerdeki ve dinsiz: fert, toplum ve kavimlerde; hayvanlara ve doğaya inanç sempati/eşduyumsiyle yaklaşan değerler ortaya çıkar. Önermelerini eleştiriniz.1,
Öğrenci Yanıtları
İpucu;önermeleri:dünya daki insan kategorleri, doğal dinlere ve Allah (C.C). gönderdiği bir birini tamamlayan ve destekleyen dinleriyle ilişkilendirin ve güncelleyin.

73. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlakı kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın, tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak doğal ve meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir düşünsel özürlünün, delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş(Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) diski misali bir bedeli vardır.
Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa- doğal ve meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlakı kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.1 Öğrenci Yanıtları

74.Müslüman'lar yaşam döngülerinde;daha çok dürüst, diyetle bilimsel ve siyasi olmalılar. Önermesinin eksiğini ve savsaklığını yazınız.Öğrenci Yanıtları

75.Meslek,iş icat etmek ve üretmek zihniyetini insanlarda nasıl geliştirebiliriz. Öğrenci Yanıtları

76.Evrim, Evrim Bilimi, Evrimleşme, Evrimin Prensipleri, Evrim Teorisi kavramlarını;
A-
Tek tek tanımlayınız.
B-Kavram çözümleme tablosu, İlişkisel Kavram Kümesi ve Koşullu Kavram Kümesi prensiplerine göre;kavramların sınırlarını, yakınlık derecelerini ve kapsamlarını ilişkilendiriniz.
C-Bu bilgilere göre evrimde kavram ve düşünce yanılgısı nedir?
D-Evrim biliminde; temel kavram ve düşünce yanılgısına düşen bilim bilginleri (bilim insanları?!) olabilir mi?
İpucu;Evrim sempozyumu bildirilerini tek tek okuyup kavramları inceleyiniz. Öylece soruları yanıtlayınız.1, 2  Öğrenci Yanıtları


77.A-Gelişmiş insanın diğer insanların; hangi enerji hallerine, kişiliklerine ve araçlarına empati/eşduyum duyabilir?
İpucu;bilen neden bilmeyenin halinden anlaması gerekir? İlkel ve gelişmiş insanların sanal araçlarını ve bedenlerinin kullanış biçimlerini, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), süper egolar(istemler)ını ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını mukayese ediniz.    
B-Uyku ve rüya da da iken gerçek kişiliğimiz bedenden; zihinsel bedenimize ve kalbimize geçer. Uyanınca gerçek kişiliğimiz ve bilincimiz bedenimize döner. Bazen düşününce de gerçek sanal kişiliğimiz bedenden zihin havuzuna(bedenine) geçer ya da bir anda transta iki yerde de bulunur. Önermesini yaşantınıza ve usunuza vurarak doğruluğunu eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları


78. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) reçete gibi okuyabilirsiniz(içi içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için) ;
1-Kavime/lere devlet kurdur.
2-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli drama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
3-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
4-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-toplumsal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
5-Aslında çoğu ;ya cahil, ya din, ya millet münafığı ya da kim olduğunu bilmeden veya varyasyonları şeklinde yaşıyor. Müslüman'ım, Türküm, Kürdüm de sende ye!!
6- Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları birlikte oynadı/oynatıldı” Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırır?
7-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa'ya global-evrensel kapitalizmi, dışına da nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
8-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'ı inanç yapay hidayetine (himayesine), sosyalistleri de geleceğe aday olarak erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin hesabını soruyor ve meyvelerinin hasadını topluyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları


79.Nominal dini veya inancı  yaşamak nedir? Günümüzle ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

80.Genlerin-zekânın, asaletin ve aklın-ruhun ürünü olan bedensel ve zihinsel(kalp) savaşlar arasında ne fark vardır?
İpucu
:peygamberlerin nefsi müdafaa savaşları, hayvanların (hepsi zekâ ve genlerinin kontrolünde yaşar) zaruret(rahmani-insani birliktelik) savaşlarını  ve genlerinin kontrolünde olan insanları (aklın kontrolünde değil) ürünü olan cehalet şavaşlarını ilişkilendirerek düşünün. I, II. ve III. Dünya'nın cahil sıcak ve soğuk savaşlarıyla ilişkilendirin.
Öğrenci Yanıtları

81.20.YY'da Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin liyakatsiz yönetiminde ve metriksinde;kavimlerin milliyetçilerini şovenistliğe, yenilikçileri ve radikalistleri terörizme, cahilleri günah keçisi yöneticiliğe – siyasete-politikaya özendirilmiştir ve yönlendirilmiştir. Halklarda bu liyakatsizliğe besi yeri olarak kullanılmaktadır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız . Öğrenci Yanıtları

82.20. YY dan memnun değilsek o zaman 21. yy da rahat etmemiz için 20 yy'la ait neleri değiştirmemiz gerekir. İnsanlık yönetim, sınav… Vb sistemlerinin doğru farzları (değişmezleri) ve sünnetleri (esnek uygulamaları) belirtilmeli ve saptanmalıdır.
İpucu: değişmek isteyen halkların istekleri belli, sistemden yana değişmek istemeyenlerin sayısı ve güçleri belli. Önemli olan halkları ve değişime müsait kitlesel kesimi; mutlaka değişmesi gereken olgu, olay, yönetim, sınav… Vb liyakatli değişimlere inandırmak ve uygulamaya küçük denemelerle başlamaktır. Halkın değişim arzuları ve istemleri dikkate alınır. Bunun tam tersi ve tarafsızların arzu ve istemleri dikkate alınır. Yönetim ve diğer sistemlerin ortaya çıkardığı insan tiplerine bakılır. Hâkim güçlerin istemlerine bakılır. Dünya düşünce sistemlerin kadiri güçlere bakılır. Tüm bunların hepsini ortak paydada doğru tevhit eden çözüm ve öneriler sunulur ve denemelerde başarılı olanları genelmeye geçirilir.1 Öğrenci Yanıtları

83.
A- Doğal ve toplumsal döngülere yeni halklar (taksonlar) ilave etmenin riski nedir? Güç sizin elinizde olsaydı dünyadaki tüm ülke ve belde insanlarına nasıl yönetim sistemleri geliştirirdiniz.

B-21.YY' LI, 20 YY'LIN kara deliklerine ve kaoslarına kaptırmamak için neler yapardınız?
C-Bu günden ititbaren ABD siz olsaydınız halklara ve doğaya yararlı olmak için ne/ler yapardınız? 1, 2, 3 Tarihi yanlışlıkların... Vb etkisinde/lerinde kalmadan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst çözüm üretiniz.

İpucu:”I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları” sürecinde;Veto imparatorluğunun ülkeleri ele geçirmede uyguladığı virüs üreme mantığını uygulamıştır. Bu üreme mantığında;cebren ve hile ile yönetim sistemlerini darbe ile ele geçir ve kendi özgünlüğünün çoğalması için; diğer toplumları ve halkların haklı-doğru özgünlüklerini dikkate almadan hepsini besi yeri olarak tüketmedeki uygulamayı düşünün.
I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları ile değiştirdiklerini ilave olarak diğer halkları “III. Dünya Soğuk Cehalet Savaşı” sonrası;Veto İmparatorluğundaki güç birliği dinamiklerindeki ortakların güç oranlarının değişimi sonucu olarak meyvesini almak üzere; ülkeleri işgal ederken; siyaset-politika-hukuk ve ekonomik güç-tehdit oyunları ile çoğunluğu arakasına alarak işgal sonrası; demokrasi yönetim modellerini- dayatmalarını birbiriyle ilişkili düşünün. Kusursuz-alternatifsiz ve eksiksiz olduğunu düşündüğü;“Vahşi veya Doğal (Vahşi) Demokrasi İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni” işgal ettiği ülkeler cebren ve hile yükler.
ABD'nin bir millet olmadığını ve başat göçebelerin vardığı bir “Bileşik Ulusçuklar Bileşkesi” olduğunu düşünün. Ulus ve milletlere doğru empati/eşduyum duymamadaki incelik ve zafiyetlerini; etkisinde olduğu din ve ekonomi diasporaları ile birlikte düşünün. Belki de ABD büyük bir empati/eşduyum cehaleti (bilmeden) nedeniyle halklardan kendine kara delikler hazırlıyor.
ABD Demokrasi İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni” 11 Eylemi ile sabote edenler bu gün bulundukları alanlara bu işletim sistemleri ”Demokrasi İşletim Sistemleri” yüklenirken kendileri de trojan (internette bilgisayarları gereksiz meşgul eden veya çökerten cirit ataları) muamelesi görüyor. Yanlış ve eksik eylemleri ile; halkların doğru-haklı inanç ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını dünyanın hâkim güçlerine besi yeri yapamaya sebep oldular. Önermelerinin ve yargılarının; eksiğini, savsaklığını, mantıksızlığını ve safsatalarını eleştiriniz.

İpucu;
veto imparatorluğunun makine işletim sistemi mantığı ve doğa-doğal-doğal mantık sistemlerini savaşlarda uygulamak. Ör. virüs üreme mantığı, Irak savaşında uygulanan şehre inen su vanalarını kesme mantığı yani susuz mevsimde çölde... Vb yerlerde zorunlu suya inen hayvanlara su kenarına tuzak kurma mantığı … Vb hayvanlardaki av avcı ve doğal döngü mantıklarıyla ilişkilendirin. Bâtının bu mantık sistemlerini aşamadığı için düşünce yanılgısı ve cehaleti içinde olabileceğini düşünün. 0,1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14

İpucu ve alternatif çözüm önerisi;I-Tür/lerin yaşam döngülerindeki yer değişimin taşıdığı risk tufanını anlamaya çalışın. Bulunduğu döngüde yok edilmesi veya başka biyolojik döngüye/lere ilave edilmesinin taşıdığı risk tufanın mantık sistemini anlamaya çalışın.
II-Gri kurtlar ve İzmir'in aziz kargalarının doğal döngedeki mantık sisteminin önemini iyice kavrayınız. Sonra bu doğal filogenetik tatbik/uygulayış mantık sistemlerini fert ve toplumsal insan fıtratları arasında ki döngülerle simüle (benzeştirerek) ederek, arasındaki filo genetik toplumsal denge ile ilişkilendirmeye çalışın.
   Bu mantık benzeşiminde vardığınız yargıları; Bu asır;21. yy başında;Veto imparatorluğunun hâkim güçleri ve finoları tarafından; demokrasi işletim sisteminin; halkların -verimli-uyum sağlamış doğru; inanç-kültür-yapısal/fıtratı, inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerine dayatmasının ardındaki tufanını görmeye çalışın.
   Alternatif olarak;halkların verimli ve yararlı uyum sağlamış; inanç-özgün kültür - diğer yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerinde ki incileri ortaya koyup bunlardan halkın/ların fıtratının kaldırabileceği yani değişen kesiminden (yenilikçiler) başlamak üzere geleceğe doğru-verimli yönetimsel tevhit geliştirmek. Tüm gayret ve amaç; peygamber ahlaklı, çalışkan ve başarılı fert ve toplumların yerel-tarihi ve ati özgünler mozaiğini korumak, yaratmak ve yaşatmaktır. Halklar deneme tahtası değiller.1,2,3,4,5,6 Öğrenci Yanıtları
84.Toplumsal ve matematiksel açıdan;
A-Dinamik doğru/lar nedir? B-Dinamik sabite/ler nedir? C-Devirli-döngüsel sabite/ler nedir?
Tanımlayınız ve birer örnek veriniz.0,1,2,3,4
İpucu;değişim, evrim, pi sayısı(3,14159...),münafık, cahiller, yenilikçiler, gelişmiş insan kavramlarını düşünün. Öğrenci Yanıtları

85. kâinatın biri birine en yakın ve en uzak seyir eden en ilk (oluşumundaki) ve en son (kıyametindeki) elektronu/ları veya en küçük fiziki parçacıklar (plazma boncukları) vardı/dır ve var olacak. Önermesi ve yargısı; Doğru mu? Eksik mi? Yanlış mı? Neden?
İpucu;1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları

86.Bilimin ve İslam'iyetin ortak paydada örtüşmesi ve paydaki özgünlükleri açısında hiçbir çelişkisi yoktur. Önermesi Doğru mu, Neden? 2-3 önemli cümle ile; kanıtlamaya, çürütmeye ya da ilişkilendirmeye çalışınız.
İpucu;Gönderilişinden bu yana İslam'iyetin uygulanışında çelişkiye düştüğü rejim/ler var mı? Ya da ne/lerle ile çelişkiye düşmüştür? Örneklendirin. Orta çağ döneminde laikliğin ortaya çıkışına neden olan engizisyon vakalarına benzer vakaların İslam'iyet'te var olup olmadığını düşünün. Şimdiye kadar dine aykırı davrananlara gösterilen tevazu ve hoş görüyü düşünün. Ör. İbni-Sina bile onca doruklarda kişilerin muhalefetine rağmen Galileo muamelesi görmemiş ve bilim üretmeye devam etmiştir. İslam'iyete dayalı rejimlerde tarihte bilime teşvikleri ve matbaanın kabul edilmemesindeki cehaleti ve gizli fitneleri düşünün.Dini yanlış uygulayanların istenmeyen sonuçlarının dine iftira olduğunun farlınadalığını fark edin ve dine sinsi iftiraları düşünün Ör. Kerbela olayını düşünün.0,1 Öğrenci Yanıtları

87.
A- Evrim
mekanizmalarında uyum için gerekli değişim şarttır. Uyum sağlamayan ve uyum sağlamak yönünde değişmeyen çok şey diğerlerine malzeme ve yem olur?
B-İnsanın mı devleti, rejimi ve dini olur yoksa devletin, rejimin ve dinin mi insanı olur?
1, 2, 3, 4, 5
C-Neden İslam dininin farzları azdır (affedilmez 1 farz /kelimei tevhit ve tercihli 4 farzı)?
D-Rejimlerin farzları ile dinlerin farzları arasında ne fark vardır? Neden?

İpucu: Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi ve tüm rejimlerin yıkılışları ve izlerinin bile kalmayışının nedenleriyle topluma uyum sağlayamamaları arasında iliş ki kurmaya çalışın.
Çözüm: İlerici ya da gerici değişmek isteyen (evrimleşme  hemen her yönlü olabiliyor) toplumların gücüne;rejimlerin değişmezlerini dinsel farz gibi dayatmanın tarihsel vakalarının akıbetlerini düşünün. Ortaçağ dinsel rejimleri düşünün. Ya da bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3
              Zorunlu toplumsal değişimlerle, rejimin dogmaları karşı karşıya gelince değişmekten yana aklı selim davranmak gerekir. Yoksa değişmek istemeyen rejim taraftarları ile değişmek isteyeni kesimin bir birbirini yıpratması o toplumu hâkim güçlerin hakemliğine muhtaç ve mahkûm kılar.
              hâkim dünya güçleri;tarihte zaman zaman toplumsal istemlerin zorunlu değişimlerine uyum için kendilerini hızlı adapte ederler. İstemediği kavimleri uyum için rejimlerine düşman kılmak için; rejim sabitelerini/dogmalarını daha yaşatıcı mecralara çekmekte toplumun diğer kesimine inat ve cehalet ateşine yakarak rejimi toplumun değişmek isteyen çoğunluğuna düşman gösterilerek alternatif rejimler getirilip/getirtilip sil baştan değişim için toplumsal verimliliğin yok olmasına neden olmaktadır. Yani yeni rejimler benimsenip yeni sistemlerin cehaletini ve zaman kaybını çekmektense mevcut sistemi toplumun istemlerine uyum sağlatmak bu asır daha evla gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

88.
A-Ataerkil rejim, Halk rejimi, Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) rejim nedir? Farz-Değişmezlik-Dogma-Sabite nedir?
Birer cümle ile tarif ediniz.
B.Rejimlerin dinlerden farkları nelerdir? 1-2 cümle ile yanıtlayınız.
C.Dinin mi dogmaları/sabiteleri/değişmezleri/farzları olur rejimlerin dogmalarımı/sabiteleri/farzları olur? Olursa ikisinin farzları arasındaki fark ne/ler olmalı?
İpucu: Rejimleri dinle karıştırmamak ve yarıştırmamak gerekir. Din yararlanmak için vardır. Müzelik değil. Yararlandırmak gerekir!!! Öğrenci Yanıtları

89.Rejimlerin farzları/dogmaları/değişmezleri/sabiteleri mutlak gerekli toplumsal değişimlere karşı, olmazsa olmaz olarak çıkarsa ya da inatlaşırsa; rejimler;ya dinleşiyor, ya ilahlaşıyor ya ilahlaştırıyor ya ilahlaştırılıyor veya hepsinin kombinezonları söz konusu demektir. Önermesinin safsatalarını yazınız. Öğrenci Yanıtları

90. Rejimler dogmalarına/farzlarına/değişmezlerine/sabitelerine dayalı olarak hangi koşullarda dinleşir ve ilahlaşır? Ya da Rejim hangi koşullarda dinleşir ya da ilahlaşır?
İpucu:
bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı, tutarlı ve geçerli hale veya alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3 Öğrenci Yanıtları

91.Özel hal/ler-istisnalar hariç, rejimlerin halktan tam destek alması için dogmalarının/farzlarının/değişimlerinin/sabitelerinin bölücü olmaması gerekir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

92.Ne zaman ve hangi koşullarda; rejimler toplumların değişim gereksinimlerine, özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına ve fıtratlarına zarar vermeye başlar? Bu koşullarda ne/ler yapılmalı?
İpucu: tarihte değişmek istemeyen rejimlerin, toplumların ve devletlerin el değişim olay-olgu-süreçleriniı düşünün. Güçlü toplumların; değişmek istemeyen zayıf toplumları fıtratlarına aykırı değişime zorlayıp kendilerine nasıl kara delik (yıkılışlarına vesile) hazırladıklarına dikkat edin.Öğrenci Yanıtları

93.
A-Halklar mı rejimler için vardır, rejimler mi halklar için vardır?
B-Halk mı değişime gereksinim duyar rejim ve dinler mi?
C-Değişen koşullara uyum için; halkın mı değişmesi lazım rejimlerin mi değişmesi gerekir, başka alternatifi nedir?
D-Değişen koşullara uyum için; halkın mı değişmesi lazım dinin mi değişmesi gerekir başka alternatifi nedir?
E-Değişen koşullara bağlı olarak toplumsal değişim gereksinimi mutlak bir gerçekse;dinin, rejimin ve toplumun zorunlu değişim denklemindeki gerçek konumları, yerleri ve parametreleri ne/ler olmalı? Neye/lere dayalı bu denklem kurulmalı?
F-Değişen dünya koşullarının sonucu olarak:dinin, rejimin ve toplumun olmazsa olamazları karşı karşıya gelince ne olur?
İpucu
İslam'da affedilmez 1 farz (tevhit/bedeli affedilmez veya ödenemez;"La İlahe İllallah") ve tercihe(zorunlu/bedeli cezası çekilerek ödenebilir) dayalı 4 farzı olmasına rağmen; sayılmayacak çeşitlilikte insan fıtratlarına nasıl çözümler getirmiştir. Rejimler bu çözümlerden yararlana bilir.
Dinde zorlama yoktur(ayet). Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmez(Rad, 13/11). 4 mezhebin dini yaşayarak insan fıtratlarına ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına çözüm olarak hayat geçirilmesini düşünün,0,1, 2,3 Öğrenci Yanıtları

94.Bir arada yaşamak zorunda olduğunuz, sizden daha zeki, nefsine tabii  cahil  ve daha kapasiteli (ama daha akıllı değil !!) insanların afatından emin olmak için ya da onlara yararlı olmak için ne yapardınız? Öğrenci Yanıtları

95.Bilim mi doğru söylüyor din mi doğru söylüyor? Evrim halden  anlar mı? Kendimizi evrime emanet etmemenin ya da onu aşmanın bir yolu var mı? İnsan primattan mı? Âdem den mi türemiştir? bayan mı üstün, erkek mi üstündür? İnsanın gerçeklerini ve aslını inkâr etmeye/ ettirmeye hakkı var mı?  Bilerek ve bilmeden inkâr ederse/ettirilmeye zorlansa ne ad alır? Soru önermelerinin eksiklerini, safsatalarını ve ve yanıtların yazınız.
İpucu; Belki de çok şey gerçeğin bir parçası. Bazı şeyleri vaktinden önce ve geç delilsiz veya eksik delillerle(vakitsiz) karşılaştırmak insanlık açısından yıpratıcı olabilir. Yeryüzünde putlara, ecdadına, çocuklara/ına ve hayvanlara kadar tapanlar vardır.Doğa dinleri, zeki ve doğal döngü evrim sonucu tasarım dinleri (Budizm, Hinduizm, Astekleri, Mayaları,1, İnkaları, Dinleri… Vb). İnsanlar genel olarak tercihlerini ilahi/peygamberi makamdan ilhamla değil;yetişme tarzına, aldığı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına, gerçeklerine, deneyimlerine, menfaat farzlarına... Vb dayalı yaparlar. Kaldı ki bu günkü bilimin doğal inkişafı daha emekleme aşamasındadır. İnsanın tüm enerji halleri deşifre edilmediği gibi insanları 5 duyunun ötesinde düşünmeye de teşvik etmiyor. Bilim henüz gençtir. Bilim;sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyudan emekleyerek bu güne gelmiş ve daha çok zalimlerin, zorbaların menfaat farzlarına hizmet etmektedir. Doğaya zarar verecek bir nitelikte kullanılmaktadır. Onun için bilimi insanların inanç sistemlerini tahrik edici, iddialarla kendi egolar(istemler)ımıza ve haksız menfaatlere araç etmek ya da empoze  ederek, bu insanları bilime düşman edebileceği gibi bu konuda vakitte henüz erkendir.
Öğrenci Yanıtları

96.Bu dünya:var olan halıyla;toprak,aşk, sevgi, ahlak erozyonu ve küresel ısınma içindedir. Tüm bu hastalıklarının tedaviye gereksinimi vardır. Önermeleri:bir ütopya mı yoksa bir gerçek mi? Neden?
İpucu; 1 Öğrenci Yanıtları

97.Dinde ve Doğada Uyumsal Değişim (evrimleşme) Şart mı? Evrimlerle ya da devrimlerle değişmeyenler ya da değişmek istemeyenler ne olur?
Öğrenci Yanıtları

98.Bu asır-20.YY'IN envanterleri;
1-doğal hayat felsefelerini ve yaşama stillerini 40 santim yukarıdaki ağız ve sindirim sistemi mantığına göre rejimler emperyalist sistemleridir.
2-GÖbeği/Kümesinin sıfırını açıp ırkının üstünlüğünün reklamını yapanlar şovenist sistemleridir.
3-Kalplerini ve dinini dünyasına/lığına satanlar Siyonis sistemleridir.
4-20 santim aşağı üreme ve türeme sistemini yaşama stili ve rejime tercüme edip kol ve bacakları beyine idareci kılanlar komünist sistemleridir.
Önermelerindeki ve ipucundaki yönetim sistemleri ve biyolojik insan bedeni/sistem/doku benzeşimlerindeki; terbiyesizlikleri, yerindelikleri, farkındalıkları, mantıksızlıkları… Vb eleştiriniz ve alternatifler sununuz. 1, 2, 3
İpucu;Sindirim sisteminin acın halinden anlaması için orucu ve açlığı yaşaması gerekir. Yoksa akıbetleri toplumsal şişmanlıktan ölümdür.
           Şovenislerin evrensel paylaşım ve tercihleriyle aşağılık olduklarını yaşayarak tatmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kangrendir
           Siyonistler hakiki ilim insanlarıyla deşifre edilip maskelerinin onlardan habersiz dürülerek toplumdan habersiz yaşatılmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kan kanseridir.
           Komünist sistemler ar ve hayanın fermuar arakasındaki hudutta kalmaları daha makbuldür. Akıbetleri emperyalistlerin ürettiği toplumsal cinsel hormonlarla hidayete ermektir..
           Afrika Doğal Kabile Ahlakı, Eskimo Ahlakı, Aborcin Ahlakı, Geçmiş Kavimlerin(Astekleri, Mayaları,1, İnkaları, Kızılderililer, Romalıların… Vb) hak ve özgürlük arayışlarını ve rejimlerine sahip çıkış edebini günümüze güncelleyip karşılaştırın. İnsanımızın ahlakını sokakta kimler temsil ediyor.Tarihteki Anadolu kavimlerinin ahlak kalitesini bu günkü sözde toplumu temsil eden ve hakkımızı devlette koparan sendikaların ve diğer sözde örgütlerin ahlak seviyesini düşünün?! Sokak medyası ve sokak fatihi insanların ki ile karşılaştırın.
          Kapitalizm (Karunizm), Emperyalizm ve Komünizmin ülkemizde söz hakkı ve egemen oluşunun temsili için:devlete baş kaldırıları ile kendi aralarında çarpıştırılan ve öldürülen güzide gençlerimizin 1970-1982 yıllarındaki sokak anarşisini düşünün. Bize ne oldu dersiniz? Bu gün bizi, Pakistanlıları… Vb ülkeleri bu edepsizliğe ve kuduz ahlaka iten geveze-boğuşturan siyasetin sebebi nedir?  Bu enkaz ahlak yapısını kimden nasıl devr aldık? Hangi önlemlere güvenerek kime teslim oluyoruz ya da kiminle iş birliğine gidiyoruz? Öğrenci Yanıtları

99.A-Tarihte anarşi ve zorbalıkla veya tam tersi akli selime dayalı kurulan sistem ve rejimler var mi neden? Örnek veriniz.
         B-Bu dünya düzeni insan aklına mı yoksa insan nefsine dayalı olarak mı kurulmuştur?
         C-Yarkadaki soru önermelerine dayalı olarak bu dünya düzen denklemi ne kadar akılcı ve güvenilirdir? Nasıl düzenlenmelidir sizce?Öğrenci Yanıtları

100.A-Edepsizler, yüzsüzler,cahiller, kuduz ahlak, roma doğal ahlak sahipleri… Vb medya mensupları ve insanlar;yazılı basında ve sokak ortasında 20 cm aşağıda ki kara delik ahlak dili kaynaklı yazılı bildiri, gazete dağıtma, kuduz ahlak eylemleri ile hak arama… Vb eylemlerle ne zaman edepli ve peygamber ahlaklı insanların hudutlarını ihlal etmiş olurlar?
          B-Bu toplumsal şov ve sokak fatihleri ne zaman gizli-açık çok yüzlü edepsiz sokak devleti/leri imparatorlarının piyonlarıdırlar?
          C-Yani edepli ve haya sahibi insanların sokaktaki edepli olma ve edepsizlik hakları kime ve kimlere emanettir?
          D-Nasıl tepki gösterilmeli? Öğrenci Yanıtları

101.A-İnsanda tatmin döngüsü/leri nedir? Fert, toplum ve sistemlerde(rejim… Vb) tatmin döngülerinin tamamlanmaması hangi sorunlara neden olur?
          B-Öğrencilerimize özgürlük verdik diye; legal ve illegal örgüt/ler, partiler... Vb kötü ve istenmeyen emelleri için kullanılmamaları gerekir.Bu nedenlerden dolayı yaklanan öğrenciyi değil, öğrenciyi ve öğrenci özgürlüğünü kötüye kullanan/kullandıran; parti, dernek, kurum ve kuruluş yetkilileri ivedilikle mahkemelere çıkartılmalı ve yargılanmalıdır.Öğrenci ailesi, arkdaş çevresi ve okulu hemen haberdar edilmelidir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
          C-Ne ayip, edepsiz ve seviyesiz bir şey tüyü bitmemiş yetimlerin okumak maksadıyla üniversiteye gönderdiği evlatlarının zafiyetlerinden yararlanıp onları kendi radikal... Vb emelleri için sokakta vatan millet, demokrasiyi, kurtarma özgürlük ayaklarıyla kullanmak ya da onların masum-körpe-doymamış-yeşermemiş zihinsel ve fiziksel bedenlerinin arakasına gizlenip karanlık emellerine ulaşmak için iş yapmak ya da yaptırmak. Sizde bu önerme ve öneriler doğrultusunda doğru çözümü için devlete önerilerde bulunun.
         D-Yeniliklere ve değişime müsait gençler çok sayıda gencimizi 70 ve 80'li yıllarda Kapitalizm (Karunizm), komünizm… Vb …..izim ve ….istler uğruna yok öldürtmüşüzdür. Öğrenci Yanıtları

102.Elektronun/Elektron Çiftlerinin   ve Elektron katmanlarındaki, davranışları ve hareketleri ile; Yer küresi-Ay... Vb gezegen-uydu katmanları ve hareketleri arasındaki ilişkileri benzeştirip özgün, geçişken ve ortak payda bilgileri maddeler halinde yazınız.
İpucu:Foto sentez olayında-mekanizmasında;elektronun/ların ve elekron katmanlarının (elektron katman bulutlarının); Güneş enerjisi ile uyarılması sonucu oluşan elektron potansiyel enerji farkını ve ETS sistemini, Güneş enerjisi ile yeryüzünde suyun buharlaşması ve yağışlarla yeryüzüne inerken değişik rakımlarda oluşan yer altı sularının potansiyel enerji farkının su barajlarını beslemesini homolog ve/veya analog ilişkilendirmeye, benzeştirmeye çalışın.
-Doğal döngü mekanizmalarının doğru taklit edilmesi ve doğru-liyakatli kullanılması bizi bugünkü fosil teknolojiden (aşamasından) yıldız teknolojisi aşamasına terfii ettirir. Buda yer küresinin bünyesinde olması gereken dolgu fosil kaynaklarını (kömür, doğal gaz ve petrol) kemirmekten ve yok olmaktan kurtarması anlamına gelir. Yani dünyanın gereksinimi olan tüm enerjiyi doğrudan ya da yapay yollardan dolaylı olarak güneşten verimli emerek elde edilen enerjiyi tüm tatbik/uygulayış alanlarına kullanılabilir kılmaktır.1 Öğrenci Yanıtları

103.A-Menfaati gereği kasten ya da bilmeden toplumsal sistemi/leri ve denklemleri yanlış bilgilendiren haberci/lerin (medya, kişi, kurum… Vb) bu davranışları-eylemleri hangi toplumsal hastalığa/lara neden olur?
      B-Bedenimizde vücudumuzdaki hücre, doku ve sistemleri yanlış bilgilendiren haberci sistemi bozukluğu tıpta hangi hastalığa/lara neden olur?
      C-Toplumu yanlış bilgilendirmenin gerekçeli bedeli ne/ler olmalıdır?

İpucu;Sıhhatli bir insanda yanlış bilgilendiren haberci bağışıklık sistemi hücreleri öldürülür. Öğrenci Yanıtları

104.Nefsi için en hayırlı zat kimdir ya da nefisi zatına kaim olan kimdir? Öğrenci Yanıtları

105.Kuramsal olarak;idari görevini veya sorumluluklarını:liyakatsiz olarak;üstlerine-astlarına şirin görünmek için teslimiyet ve sadakati, korkaklığı, gizli-açık menfaatleri … Vb için merhamet etme, kabuklu kamuflaj gerekçelerle yerine getiren, varlığının amacı dünyada herkesi razı edeceğim (kimseyi incitmeyeceğim) cehaleti felsefesinde doğal kaba yapay nazik cahil-liyakatsiz kişiye/lere ne denir?
A- Bu kişiler amiriniz olsa size karşı gösterdiği bu eylemlerine ne tepki gösterirdiniz?
B- Bu kişiler sorumluluğunuz dâhilinde olsa size karşı gösterdiği bu eylemlerine ne tepki gösterirdiniz?
Öğrenci Yanıtları

106.Etoloji nedir insanlık en fazla hangi asır bu bilimle haşır olmuştur?
İpucu;
insanların hayvanları evcilleştirilmeye çalıştığı asırları düşünün.Öğrenci Yanıtları

107. A-Algıda değişmezlik, Algıda değişirlik, Algıda çeşitlilik nedir? B-Farkındalık Nedir? C-İçiçelik Nedir? Öğrenci Yanıtları

108.Zaman, mekân Her insan kadir olabildiğiniz kadarındaki tercihlerinden sorumludur? Önermesinin eksiğini tamamlayınız Öğrenci Yanıtları

109. kâinatın;hız, zaman, mekân … Vb boyutlarını insan zihnen zamanında aşmazsa bu aşamadığı boyuta mahkûm olacak demektir.Önermesini eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

110.Ne acıdır ki büyük bilim bilginleri (bilim insanları?!) bile bilmedikleri sahalarda iddialı konuştukları zaman cahil duruma düşebilmektedirler.
Bu önermeden hareketle bir sahada çok başarılı bir bilim bilgini (bilim insanı?!) her sahadaki söylediklerine kuşku ile bakılmalıdır. Önermesinin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;Öğretim, öğrenim ve eğitimde;neyi, neleri;kimden/lerden, nereden/lerden öğreneceğimizi ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza katacağımızdan iyice emin olmak zorundayız.1,2
Öğrenci Yanıtları

111. İlim ve bilimin en doğru ve hayırlısı liyakatli bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve uygulayıcıların elinde insanlığa yararlı olur. Ör. küresel ısınmaya sebep olan, fosil ve Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojiye(Silah Teknolojisi) ait bilim ve ilmin yanlış uygulanışının kanıtıdır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

112.Madde, anti madde, din, dünyevi, nesnel, meta fizik ve madde tabanlı düşünmek nedir? Gerçeğe/lere ulaşmak ya da doğru değerlendirmek için insan hangi kişilik ve ne/ler tabanlı düşünmeli neden?
İpucu;insandaki kişilikleri düşünün. Sanal nefsi tabanlı, Bedensel nefsi tabanlı, Ruhsal veya her üçü tabanlı düşünüp değerlendirmeyi düşünün.
Özel not;belki de bu asrın en büyük hastalığı insanlar akli ve ruhi kişilik boyutlarıyla düşünülmediği için, yani sadece bedensel ve sanal nefsi boyutlu kişilikleri tabanlı düşündükleri için, peygamber ahlağından mahrum kalmışlardır. Kısaca eksik tabanlı düşünmekten dolayı peygamber ahlakı cahili olmuşuz.1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

113.Bir kavimin; milletleri, milliyetçileri, yenilikçileri, vurucu güçleri (nefisleri)... Vb her nefsi-herkesi namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-dürüst ve bilgili;alimlerine, bilginlerine, bilim ve ilim ehline itaat etmezse başka kavimlerin beyinlerine amade beden gibi olurlar. Yani namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst âlim ve bilginlerini eğitim, öğretim ve rejim sistemleriyle ön plana çıkartıp halkına ve her nefsine-herkesine kabul ettirmeyen kavimlerin veya nefislerin hali başka kavimlerin beyinlere amade beden olur.Kısaca aklına ve ruhuna; itibar ve itaat ederek peygamber ahlakı kurallarını benimsemeyen nefislerin yönetimi başka beyinlere emanettir ve köledir.Kısaca, haklı ve doğru alimbilgin'ine itaat etmeyen kişi ve nefisler çevrelerine ve özlerine zarardadırlar. Demirkuş 2008 Önermelerinin sini eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

114. İstisnalar hariç her nefsin dünyada yaşamaya hakkı varda, kapitalistlerin hakkı yok mu? Mevcut dünya konjonktüründe onlarında aramızda/aranızda yaşmaları için gerçekçi, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst çözümler öneriniz.
İpucu;20.YY'DAKİ insani ve toplumsal hataların tekrar etmemesi için ABD ve diğer teknoloji ülkelerinin aşağıdaki kurallara uymaları önerilebilir;
1-Kavimleri işgal ederken;istendik yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve inanç sistemleri; rejimlerle liyakatli harmanlanarak peygamber ahlaklı insanları ön plana çıkartan yönetim sistemine/lerine liyakatli kategorize eden;eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemleri geliştirmeliyiz.
2-Güneş, dalga, manyetik alan, nano enerji, diyet nükleer enerji kaynaklarını kullanarak yer kürenin bedeninde ki; sıvı, gaz ve katıları emmekten ve kemirmekten vazgeçmek zorundayız.Öğrenci Yanıtları
3-

115.
A-Din korunmaya muhtaç ve ahrete göç için müzelik araçmıdır?   

B-Din mi yoksa dini kötüye veya cahilce kullananlar mı rejimler için tehlikeli potansiyeldir?
C-Varsa tarihte İslam'iyeti  potansiyel tehlike gören devletlerin isimlerini yazın. Dünyada potansiyel tehlike olarak rüştünü ispatlayan dinlerin içinde İslam'iyet yoktur bundan emin olabilirsiniz. Önemli olan samimi inanç sahiplerinin devlete-topluma yararları hizmetlerini hürmetine, dini potansiyel tehlike olarak menfaatleri için kullananlara(radikaller ve dini devletleştirmek isteyenler... Vb)başat fert ve toplumlar yetiştiren eğitim, öğretim ve rejim sistemleri geliştirmektir. Önerilerini eleştiriniz.1, 2, 3, 4, 5
İp ucu; Din korkunç ve tartışmasız birpotansiyel. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis)veya dine engel olmak hudutlanmak imkansızdır. Yararlanacak şekilde sıcak temas daha hayırlıdır. Önemli olan rejime dinde hayat buldurmaktır.Toplumsal bazda uygulamada zaten din ve rejim sıcak temastadır. Asıl olan dini kötüye kullananları egale etmekse neden dinin rejimle sıcak temasından korkuluyor?  Önemli olan dinle rejim sıcak temasta hayat bulurken her ikisini de kötüye kullananları (fert, kurum, din, devlet) laiklikle engel olmaktır.
   belki de insan ve devlet için;asıl olan değişen geleceğe doğru uyum için;peygamber ahlakı kurallarını ön planda yaşatıcı olacak şekilde  sistemlerin farzlarını bölücü değil bütünleştirici ve peygamber ahlakı ön planda yaşatıcı dizayn etmektir. Değişmek yok olmak değildir, yeniden hayat bulmaktır Demirkuş 2008.
Devleti gelecekte yaşatmak veya uzun ömürlü kılmak için; asıl olan din ve rejimlerin farzlarını bölücü değil toplumun doğru yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına uyumlu bütünleşik yaşatıcı kılmaktır. Devletin daha liyakatli uzun ömürlü olması için doğru zamanda değişen geleceğe devletleri yıktırıp toplumu ve halkı zelil etmeden;devletleri farzlarını toplumun istemlerine daha uyumlu olmak gerekir. Değişimin düsturu ve istemleri diğer indikatör dünya devletleri olabilir.Öğrenci Yanıtları

116.Din rejime, rejim dine fobi bir ortamda toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Ya da belki de bir kavim için en büyük tehlike geçerliliği ve kuralları kuşku götürmez bir dinle devlet rejimini birbirine anatagonistik (yok edici birliktelik) olarak bir arada yaşatmaktır. Önermelerinin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;dinin ve rejimlerin tanım, hedef, kısa ve uzun vadeli amaçlarını düşünü.1,2 Öğrenci Yanıtları

117.Din ve devlet arasında statik laiklikten çok dinamik laiklik toplum için daha yaşatıcıdır. Önermesinin eksiğin tamamlayınız veya çürütünüz.1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

118.Tüm yaratıklar için yararlı bir fert, toplum, devlet… Vb olmak için?
A-Kendimizi, var olan dinsel ve bilimsel ve diğer gerçeklere uydurmalıyız. Bu durumda aşamadığımız ve ya uyum sağlayamadığımız gerçekler bizi parçalar
B-Var olanları ideallerimiz uydurmaya çalışmalıyız. Her şeye Kadir olmadığımız için kısmen başarırız
C-Bulunduğumuz asra kendimiz doğru konumlandırıp, geleceğe doğru çimlendirmeliyiz. Başarılı olmamız;kendimiz, çevremizi ve geçmişi çok iyi bilmemize ilave olarak bunları doğru konumlandırmamızla ve doğru uygulamalarımızla doğru orantılıdır.1, 2, 3, 4, 5, 6
D-Diğer uyum olasılıkları
Önermelerinin;geçersiz taraflarını ve eksiklerini yazınız. Alternatif çözüm öneriniz.
İpucu;Tüm insanların, yaşadıkları kâinatları ortak, ilk ataları-ebeveynleri ortak, dünyaları ortak… Vb ortak paydalarını düşünün..
Tüm insanların fıtratları, anne babaları, özgün edinimleri… Vb farklıları düşünün.
Tüm insanların en önemli sermayesi; fıtratı, iradesi ve bildikleri dâhilinde doğru tercihlerle elde etiği sonuçlar olduğunu-olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

119.Çocuklarımızı bedensel olarak hastalıklardan korumak için;sıfır yaşından 18 yaşı ve ilerisine  kadar, her yaşta hangi aşıyı  hangi yaşta ve hangi dozda nasıl ve hangi koşullarda vermemiz gerektiği çok iyi bilinmektedir.
Bu mantıktan hareketle  aynı çocuklarımıza en az bedensel aşı kadar güzle ahlakın güçlenmesi zihinsel olarak fıtratlarına uygun aşılanmasına gereksinimleri vardır. Önermelerin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;ör; cinsel lezzetin cazibesi, sevda (aşk) tutkusu, evliliğin gerekliliği, inanç tutkusu,  … Vb karşılaşılan toplumsal sorunlarla karşılaştığı zaman zihnen nasıl davranacaklarını bilmemekte olup saldım çayıra rastgele çevre kayıra ya da varsa eğer rabbi kayıra mantık ve sistemle karşı karşıyalar. Bu toplumsal konularda çocuklarımızın nasıl tepki ve kabulleniş göstereceklerini berraklaştırmalıyız. Ne yazık ki bu toplumsal sorunların kurbanı cahil bir çok insanımız zayii olmaktadır. Yani bu kayıp  edilen insanların gerçek kişiliklerine bu sorunlar kara delik olmuştur. Bu toplumsal sorunların bilim ve dindeki verilerden hareketle;hangi yaşata, hangi dozda bu sorunlara ilişkin çözümler üretileceği kesinleştirilmemdir.
        Vücudumuz bağışıklık sisteminin mikropları doğru tanıma ve teşhis mantığını, kötü ahlakla ilgili hemen temel her şeyi dozunda yaşayarak gerekçeleriyle gerekirse doğal (etolojik) davranışlarla öğretim, öğrenim ve eğitimle özdeşleştirerek-örneklendirerek doğru tanıyıp peygamber ahlağının gerekliliği ve geçerliliğini pekiştirerek gürleştirmek gerekir.
       Dinde sadece doğru şeyleri öğrenin. Köktü ve doğru olmayan şeyleri öğrenmeyin diye bir hüküm yoktur. Tam tersine olaylardan ders çıkarmamız gerektiği bildirilmektedir.
Örnek çözüm;13-14 yaşında bir çocuğun sıradan komedi - argo kelime ve eylemler dolu bir filme götürelim(bu film mutlaka ailesi ve eğitimciler tarafından önceden görülmelidir).Eğitim amaçlı içine argo ve komediliklerin maksatlı serpiştirildiği bu tip filmler eğitimcilerin senaryosu ve yönetmenliğinde hazırlanması daha uygundur.. Genellikle bu yaşta bu tip filmlere çok ilgi duyulur. Filmden çıktıktan sonra neden onu bu komedi ve argo filme götürdüğümüzü uygun bir yorumla hayat güncellemek zihinsel ilaç gibi gider.
        Bu alanda eğitimciler çok büyük görev düşmektedir. Piyasadaki mevcut filmler eğitim heyetleri tarafından değerlendirilerek seçilen filmlerin zihinsel aşı olarak hangi yaştaki çocuklara verilebileceğini ve izlenmesi sonrası nelerin telkin edileceği kesinlikle belirlenmeli. Amaca uygun filmler üretilebileceği gibi, drama dersleri de konabilir. Ya da öğrenci; toplum içinde önceden planlı hazırlanmış olaya maksatlı haberli-habersiz yaşatılarak dâhil edilebilir.
        Bu yöntem ve mantık sistemi; cinsel lezzetin cazibesi, sevda (aşk) tutkusu, evliliğin gerekliliği, inanç tutkusu, anne -babaya-çevreye tepkiler, sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyu ile ilgili suizanları-önyargı sorunlarına tepkisel düşünme yöntemleri… Vb hepsi içinde uygulanabilir.
       Bütün bu çalışmaların amacı; fert ve toplumdaki, her türlü; düşünce, eylem, sorun, suizan… Vb diyet olarak yaşamak-yaşatmak sonuçta çoğu şeyin veya hepsinin kıblesini bedensel ve zihinsel beden olarak fert ve toplumda peygamber ahlağının bağışıklık sistemini veya zihinsel bağışıklık sistemini güçlendirmek üzere yaşatıcı gerçeklere çevirmektir. filmi izleyin, filmi izleyin
        Bu ilginç, istenmeyen veya kötü insani davranışlar, ufak dozlarda öğrencilere aşılanarak (yaşatılarak, filmlerle, dramalarla... Vb) gerekçesi; peygamberi, akli, vicdani, meleği, Rahmani… Vb istendik ahlak kurallarına uygun alışık tepki-alışkanlık olarak üretimi ve uygulanışı ve tam tersi şeytani, deccalı, kötü, zeki (sadece zekâyi), nefsi, ceddi, iblisi, Doğal (hayvani), cahili (çocuksu), insani (hüsran-i)… Vb ahlaka dayalı; eksik, yanlış ya da istenmedik amaçlarda üretimin ve uygulanışın sonuçlarının tüm yaratıklara zararları örneklerle ve gerekçeli öğrenciye kusursuz kavratılır. Amaç öğrencilerin veya çocukların zihinsel bağışıklık sistemini güçlendirmek üzere, bu istenmeyen insan davranışlarını;etolojik (hayvani-vahşi) davranışlarla ilişkilendirip;doğal ve istenmeyen davranışların, zihindeki kıblesini ve uygulamaya etkisi, doğru davranışlara (peygamber ahlakı davranışlarına) tevhit etmeyi ve ilişkilendirmeyi alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeyi başarmaktır.
       Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtrat, yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Öğrenci Yanıtları
      
120.En bedbaht, geçersiz ve kötü rejim ve dinler;kendi kurallarına iman eden (inanan) insanların veya kitlelerin fıtratlarına doğru empati/eşduyum duymadan veya duymadığından, onların her nefesini başka yaratıklara, doğaya ya da doğa deryasına yem-besi yeri yaparak parçalatmasıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2, 3, 4
İp ucu;ortaçağ dönemi bilim ve siyaset insanlarının çaresizliklerini, doğaya kaçışını, çözüm arayışlarını ve laikliği icat ediş nedenlerini düşünün.Her insanı özgün ve zatına münhasır bir âlem olarak düşünün ve fıtrat çeşitliliğini anlamaya çalışın
     Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören evrensel insanlar ve özellikle bilim bilginleri (bilim insanları?!), ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile insanlığın; siyasi, bilim ve din insanlarına olan güvenleri kayıp olmuştur. Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılmışlardır veya insanla şeytan kavramları karıştırılmıştır.
      Sonuçta ortaçağ din ehilleri tarafından(eski din ehilleri) ümmet makamından laiklikle kovulan ve işe yarmaz ilan edilen evrensel insanlar (bilim insanları?!);fen bilimleri aracı ile dünyaya- doğaya dalarak ya da bilimi doğayı hortumlama sanatı edinerek, dünyanın ve insanlığın dengesini bozacak kadar olmuşlardır. Bu cahil evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve kendilerini tasdik eden tebaa ile bir zamanlar kendilerini laikle ümmet makamında kovanlara başat olmuşlardır. Bu sefer rejim şemsiyesi altında laikliği karşı güç olarak din ehillerine karşı kullanmaya başlamıştır. Bilimi ve fenni; dünyayı-doğayı hortumlama yarışı, sanatı, mantığı haline getiren bu evrensel cahil insanlar; bu sefer bir birlerine hüküm ederek I., II. sıcak dünya cehalet savaşları ve III. yarı sıcak-yarı soğuk dünya cehalet savaşıyla veto imparatorluğu doruğuna ulaşmışlardır. Velhasıl insanlık miracındaki insan ahlak paftası; doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar ve dünyaya hüküm ediyorlar.
      Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır. Belki de bu gün yönetim boşluğunu; evrimleşerek ya da kılık değiştirerek siyasileşen ortaçağ eski din ehilleri gizli dünya devletleri kurarak/kurdurarak kaybını kazanca dönüştürme gayretiyle bilimi ve insan kitlelerini kötüye kullanıyorlar. 1, 2, 3
        
Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın insanlığı vahşileştireceği (0,1, 2, 3,4) ya da peygamber ahlağından ve imandan zayıf düşüreceği felaketi;batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb evrensel insanların ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yaşantısında ve kişiliğinde ortaya çıkmıştır bu asır.1, 2, 3, 4,6, 7 . Öğrenci Yanıtları

121.Hücre Mekanizması ve Hücre Bilimi, Hücre Teorisinin Kabuğu İçindeki Oyuncak Bilim Olmadığı Gibi;Asırlar Önce Matbaa Dine aykırıdır Çekişmelerine-Boğuşmalarına Malzeme Edilenlerin ve Olanların; Bu Gün;Evrim Mekanizmasını ve Evrim Bilim'inin Gerçeklerini, Evrim Teorisinin Kabuğu İçine Gizleyip ya da Baraj Yapıp; İnsanları-Kavimleri Oyuncak Bebekler ve Hayvanlar Misali Boğuşturmaya Hakları Yoktur. Önermeler İçin Yürütülen Mantığı; Ya Çürütünüz, Ya Destekleyiniz veya Alternatifler Öneriniz. Öğrenci Yanıtları

122.A-Öğrencilere;eğitim ve öğrenim süresince; bütün dersleri farz olarak dayatmak insafsızlıktır. (dinde bile af edilmez ya da bedeli ödenemez 1 farz vardır;"La İlahe İllallah". Diğer 4 farz tercihe dayalıdır ve af edilebilir ya da bedeli ödenebilirdir) Öğrencinin fıtratına saygı ve hürmeten hiç olmazsa mevcut dersler içinde tercihen ders elemek ve fazla sayıda dersi tercihli yaparak öğrenci fıtratlarını zorlayan çok sayıda zorunlu ders farzlarından kurtarmak gerekir.
      B-Öğrencilerden son sınıfa kadar gelmiş ve alttan kaç derste kalmışsa??!! bu onun işe girmesine engel olmamalı, geçici rekli diploma verilmeli.Kaç derste borçlu mezun olmuşsa mezuniyet diplomasına ilave edilmeli. Gerekirse sonra telafi edip yeni renkteki diplomayı alabilmeli.
Önermelerinin eksiklerini ve geçerliliğini ve sakatlıklarını eleştirip öneriler sununuz. Öğrenci Yanıtları

123.Genlerinin Kontrolünde, zekâsının Kontrolünde, Nefsinin Kontrolünde, Ruhunun Kontrolünde ve Aklının Kontrolünde Olmak Ne Demektir?
İpucu; adı geçen kavramların tanımlarını okuyup gruplandırıp öyle cevap veriniz. Öğrenci Yanıtları

124.Haklı ve iyilerin hatırına ve hürmetine dinler, kanunlar, rejimler ve sistemler vardır. Haksızları engelleyim derken haklıların haklarını gasp eden çok şey mantıksız ve akılsız ileri sürülmüş veya uygulamaya konmuş şeylerdir. Kısaca insanlıkta (insanlığın) geçmişteki ataerkil cehaletin mayalandığı mihrakları çağrıştırır.1, 2
A- Fert ve toplumlarda; siyaseti, dinden, bilimi, siyaseten, rejimi dinden ayırarak ve fertleri eğitim alanında bu anatagonist (yok edici) kaos denklemine bekçilik içinde sınıfta ders yapması veya eğitimde rahat tatbik/uygulayış yapmanın güçlüklerini yazınız.

B-İnsanların haklı ve geçerli inanç değerlerini kötüye kullananlar var diye samimi insanları rejime ve bilime parçalatmak ne demektir?
C-Bu inanç değerlerin insanlık için iyiye kullananların hayırlı bekası için, kötüye kullananları egale etmek için kök hücre mantığı ile önlemler ve oto kontroller getirmek olasıdır.
İpucu A-; belki de;dini, bilimi, siyaseti ve rejimin kurallarını sadece menfaati için veya cahilce kötüye kullananlar vardır veya ortaya çıkacaktır diye, bu denklemi;insanlık, ülke ve devletinin bekası için doğru ve hayırlı kullananların haklarını gasp etmiş oluyoruz. Önemli olan bu denklemi kötüye kullananları hedef alan otokontrol sistemleri geliştirilebileceğini düşünün. 1
İpucu B;evrim ve laiklikle ilişkilendirip köklü çözümler önerin.0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17
İpucu C; siyaset size, dininize, biliminize verdiğiniz derse karışacak siz siyasetle dini-bilimi karıştırmama bekçiliğini yapmakla mükellef olacaksınız. Bu, münafığı,haksızı, cahili ve kötüyü egale etmek için haklının, dinde hayır görenlerin, alimlerin, bilginlerin haklarını uçuruma yuvarlayan-yollayan mantık gerçekten güdük verimsiz hatta zararlıdır. Bunun yerine laiklikle; din, bilim, siyaset içi içe ve aralarında bir aşure hercai mantığı ilişkisi denklemi olmalıdır. Bunu bulamaç mantığı denklemleri ile karıştırmamak gerekir. Ancak bu tatlı denklemi kötüye kullanan fert, toplum, kurum, din… Vb istenmeyenleri için laiklik ulaşılmaz bir zirve ve akıbetlerine uçurum tam tersi olanlar içinde sarsılmaz bir köprü ve geçit olabilecek otokontrolü dizayn denklemi/leri ile devletle daha tutarlı hayat bulabileceğini düşünün.Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için işe yarayanlardan uzak işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır.Demirkuş 2008
İpucuD;Bir öğretim üyesi olarak ülkemizin ve insanlarımızın hatta insanlığın gelecekteki yararı için; Bir zamanlar kız çocuklarını okula emanet etmekten çekinen bu ülkenin insanlarının fedakarlık yaparak değişerek vardığı noktada baş örtü konusundaki gördüğü tepki/ler düşündürücüdür. Bu insanlarımızın bu fedakarlıklarını dikkate alıp güvenlerini kazanarak el ele ve kol kola imece usulü kâinatın bodrumlarına kadar tüm yaratıkların hayrına bilim yapma fırsatını geri tepmeyelim. Dinde bazı alimlerin haklı gerekçelere dayalı olarak doğa ilimlerine fazla meyilleşmek insanı imanda zayıf düşürür savlarına rağmen. İslam'iyet kurallarına itaat eden insanlar için kavimlerin ecdatlarının bir nefesini bile doğadaki evrim mekanizmalarına kaptırtmayan parçalatmayan eşsiz ve alternatifsiz tekamül ettirilen (önceki Allah (C.C). dinlerin kavimlerin –fıtrat ve bilinç seviyesine uygun yaşanarak vardığı doruk sistem) bir dindir. Bir lokma iftar yemeği için ihtilal yaptıran büyüklerimizin cehaletine düşmememiz gerekir. Belki de uygulanan edepsiz siyasetle ve türbana cahilce tepkilerle, İslam'iyet ve ülkemiz insanları adına kıyamete kadar acı ve anlımızda çok geç silinecek hilkat garibesi cahilce kara leke açısından dünyaya kötü örnek açılımı ve Veto Emperyalizmine deccalı malzeme oluyoruz. Hintli bir keşiş. Avrupalı bir rahibe, Takkeli bir Haham, Ortadoğulu veya Afrika'dan her türlü insanı Üniversitemizde çalışmasından ve derslerimize girip dinlemesinden gurur ve onur duymalıyız.
Yani laiklik ve devletin halkta hayat bulması için olaylar, istemler arasında değişmez farzların bir deresi değil, ilerici ve veya gerici (evrim çok yönlü işler-hep ileri işlemez. Yaşamak için değişmek-uyum sağlamak zorundayız) toplumsal sorun ve istemleri dinamikleri çözen farzlar gibi olmalıdır.
Toplumsal sorunlarımızı çözen laiklik; işe yaramaz;fert, toplum, devlet, kurum, insan, sistem, din, tarikat (Ör.ABD'deki örnekleri var) … Vb maksatlı, kötü niyetliler için tehlikeli bir uçurum, tam tersleri için aşure mantığı hercai tatlısı bir köprü (bulamaç değil) olmalı ki;cahil, ateist, radikal dindar, evrensel vatandaş… Vb haklı insanlar tarafından kusursuz destek görsün ve devlette bunda hayat bulsun.
   Vatandaşlık sıfatlarını taşıyan aile çocuğu/ları hiçbir insanı insan makamında(dünyevi en büyük makam) tecrit edemeyiz . Eğer böyle bir dayatma varsa, mağduriyetlerine mutlaka alternatif çözüm üretilmeli.
    Hayvanların, hatta hayvanlardan daha aşağılık (aşağı seviyede) her türlü insanın eğitilip tedavi gördüğü evrensel insan makamı üniversitelerden, baş örtülü insanların tecrit edilmesi, cehaletin mayalandığı nüveyi hatırlatır gibidir. Öğrenci Yanıtları

125.Bir bilim bilgininin (bilim insanının) birinci vazifesi, öncelikle; bir peygamber  misali ve mantığı ile bulunduğu en yakın çevresinin toplumsal, ekonomik… Vb sorunlarını öncelik sırasına göre dizayn etmek. Sonra bu sorunları ve problemleri üstüne güncelleyip uygulamalı ve çözüm üretmelidir. Ya da üzerine uygulayarak veya yaşayarak  kendi fıtratı ve yeteneklerine uygun  ölçülerle  samimiyetle özdeşleştirip,  çözümler üretip hayatına güncelleyip uygulamalıdır. Önermesi doğrumu neden?
Öğrenci Yanıtları

126.Çevresini;bilgisinden, becerilerinden yeteneklerinden   ve olanaklarından yararlandırmayı başarmak nedir? Neden Önemlidir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10
Bilim bilginlerimizin (Bilim insanlarımızın) ve üniversitelerimizin; sırasıyla en yakın çevresini, beldesini, bölgesini,….ülkesini…dünyayı;bilgisinden, becerilerinden  ve olanaklarından yararlandırmayı başaramaması büyük bir kayıptır. Önermesinin eksiği ve geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;Becerilerimizden,Yeteneklerimizden, Bilgimizden ve Olanaklarımızdan Çevremizi Nasıl Yararlandırabiliriz? Kendimizi(özümüzü), fıtratımızı ve yeteneklerimizi tanıyalım. İnsan;Fıtratları, zekâları,Nefisleri,Sıfatları, ... Vb İnsani Sanal Araçlar Nelerdir? İnsanda Peygamber Ahlakı ve Akıl Hasletleri Nasıl Geliştirilmelidir. Şeklinde konularla ilgili dersler müfredata konulabilir. Öğrenci Yanıtları

127.Aşağıdaki yazıya;katkı ve alternatif görüşlerinizi yazınız 
     Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Dersleri: fakülte ve okul arasında, öğretim üyesi, öğrenciler ve okullardaki görevli yönetici-öğretmenler açısından son derece önemli bir fırsatlar sunar. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi; orta öğretim ve yüksek öğretim arasında toplumsal –bilimsel bağlantının olmamasıdır.
     Ülkemizdeki yüksek öğretim yasaları;bilim üretimi teşvik sistemi ;öncelikle teknolojik açıdan çok teknolojik ülkelerin bilim ve teknoloji alt yapısına hizmet verecek şekilde bilim üretiliyor ve yapılıyor. Bu hizmetin yan ürünü olan yayınlarla da akÂdemik kariyer elde ediliyor. AkÂdemik kariyer açısından Bâtının menfaat farzlarına uyuma yönelik araştırma ve makale üretmeyi öncelikle teşvik ettiği için, bu konunun önemi dikkatlerden kaçmış olabilir. Örneğin patenli bir buluşunuz olsun; Buluşunuzu kendi ülkenizin orta sınıf bir kongresinde bildiri ya da poster olarak sunduğunuzda akÂdemik kariyer için verilen puan, yurt dışı kongrelerde sunulup yayınladığından daha düşüktür. Bir çalışmayı yurt dışına gidip bildiri ya da sunu yapacaksınız. Devletin veya şahsınızın en az 2-3 bin lira (2-3 milyar) masrafı olacaktır. Aynı çalışma ülke içinde olsa 300-500 lira (300-500 milyon) masraf belki yeterli olacaktır. Yani kaliteli ya da normal bir yayının-bildirinin-poster sunusunun ölçüsünü orta sınıf dergide göremeyecek ya da ölçü getiremeyecek kadar zavallı mıyız!! Bence bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) bilgilerini ve eylemlerini öncelikle ülkemiz menfaatlerine güncellemeleri için;daha liyakatli kurallar,teşvikler ve eğitim-öğretim sistemlerini uygulamaya koymamız gerekir.1, 2, 3,4
       Kısaca ülkemiz koşullarında SCI amaçlı üretilen makalelerin balının belki de %90'nı teknolojik yönden gelişmiş ülkelerce kullanılır. Ülkemize de yayını yapan öğretim elamanın akÂdemik kariyeri ve maaşı artar. Hatta bu bal üretimini teşvik için TÜBİTAK'ÇA ekstra teşvik parası verilir. Keşke ülkemiz koşullarına bilgisini makalelerle uygulamaya bal eyleyenlere de SCI makaleleri kadar, teşvik paraları, kariyerine ve maaşına artı değer verilse.
       Hâlbuki AkÂdemi
k kariyer, ülke vizyonu veya bilimde ileri ülkeler seviyesine ulaşmak için: ülkemiz koşullarında; yurt dışı, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf dergilere; makale, materyal üretmek; maliyetleri yüksek; proje, araç gereç, çalışma, zaman… Vb ülkemiz için pahalıya mal olan sonuçlar doğurmaktadır. Kaldı ki bu çalışmaların tüm meyvelerinden ülkemiz hemen hiç yararlanmamaktadır. Şimdiye kadar alınan sonuçlarda pek verimli gözükmemektedir. Hatta bundan dolayı;Bilimsel Öğretim Kurumlarının Yıllık Giderlerini ve Öğretim Üyelerinin Yıllık Maaşlarını amorti edip etmedikleri bile tartışma götürür. Bu duruma ilave olarak veya en azından eşdeğer koşularda teşvik edilmelidir. Son zamanlarda üniversitelerimizde; IMF para politikasının, bilimsel projelere tercüme edilişine-uygulanışına benzeyen mantığıyla, başka ülkelerin gelecekteki menfaat önceliklerini ülkemizde köklendirmek yeşertmek için(yuvasında köleleştirmek);bilim bilginlerimizi (bilim insanlarımızı) bilerek veya bilmeyerek ya da Avrupalı bilim bilgini (bilim insanı?!) olacağız aşkına-hevesine;başka ülkelerin menfaat farzlarının öncelik formatlarına hizmet eden projeler ürettirmek (kıblesi Bâtının menfaat farzlarına yönelik proje) veya bu gibi projelerde;bilim işçisi, bilim dedektifi ve bilim ajanı olarak görev almış olamazlar mı?! belki de bu işleri yapmakla ülkemizi başka ülkelerin menfaat farzlarının önceliğine; işçiliği, üretimi üstlenilmiş tarla yapmış olmuyor muyuz(yuvasında uşaklık yapmak)?! Bu krediler verilecekse veya veriliyorsa neden sorunlarımızı ve projelerimizi daha iyi tanıdığımız halde biz belirleyemiyoruz!! Bunun yerine; Ör1;Van yöresinin; eğitim, toplumsal, kurumsal, hayvansal, sağlık, topraksal(erozyon) … Vb sorunları yerel kurumlarca( muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar... Vb)belirlenip valiliğe sunulsun. Sonrada bu envanterler; her yıl üniversite rektörlüğüne sunularak bu konuda çözüme yönelik;makale, dergi, projeler, etkinlikler, uygulamalar… Vb üretmektir. Bu amaçla yerel yönetim, valilik ve üniversiteler istişare ederek;çözümlere yönelik çalışmalar üretmeye talip öğretim üyelerinin akÂdemik kariyerlerine yönelik puanlama ve teşvikler getirilebilir. Bu mantığı ülkemize genellemek belki de daha hayırlıdır. En azından bir üniversitede sınırlıda olsa denemekte yarar vardır. Ör2,Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl. derslerinde ve uygulamalarındaki verilere dayalı;Orta öğretim ve Yüksek Öğretim arasındaki ilişkin kuvvetlenmesine-gelişmesine yönelik makale ve araştırmalar teşvik edilse en azından batıya teşvik edildiği kadar olsa bu ilişki verimli hale gelmiş olacaktır. Hatta ilerde, Orta Öğretim Okulları - Eğitim fakülteleri işbirliği ile kurulacak Sanal Okullar,K12 Eğitim ve E18-23 sisteminin ülkemiz koşullarına ve fıtratına özümsenmesine yardımcı olunmuş olacaktır.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akÂdemik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akÂdemik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Diğer taraftan okulda öğrencilerimizle işlediğimiz 2 şer saatlik Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Derslerinde neler yapmamız gerektiğidir. Özellikle ortak payda bilgisi olarak; öğrencilere öncelikle okullarda uyması gereken kulları ve ödevlerini, etkinliklerini ve okuldaki partner öğretmeniyle nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi vermekteyiz. Sonra öğrencilere eğitimle ilgili kitaplardan ödevler hazırlatıp, öğrenciler sınıfta ders ve etkinlik yaparken;okullarda yapacaklarına benzer davranışları dramatize eden ortamlar oluşturmaya çalışılır. Böylece doğru davranış ve tepki alışık tepki (refleks)-alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılır. Bu yönden zihinsel bağışıklıklarının gelişmesi için, bazı özel etkinlikleri dramatize etmeye çalışmaktayız. Buna yönelik kurgular veya daha önceki okul hayatlarında şahit oldukları, duydukları veya yaşadıkları okul vakaları, olaylar... Vb şeylerden her öğrenciye ödev hazırlatılıp sunması istenir(1, 2, 3, 4, 5). Öğrenci çözümü sunmadan önce, sınıfa vakayı dramatize eder veya en güzel şekilde sunar. Sonra sınıftaki öğrencilerde çözüme yönelik önerileri istenir. Öğrencinin kişisel çözümüne ilave olarak sınıfça kabul edilen çözüm ve öneriler ödeve ilave edilir. Tatmin edici çözüme ulaşılmayan vakar (1, 2, 3, 4, 5), olaylar hakkında; rehber öğretmen, psikologlar, deneyimli eğitim hocaları ve gerekirse psikiyatrlardan görüş alınmaya çalışılır. Bu birikimlerin ileride önemli bir veri kaynağı oluşturacağı inancındayız.
         Okul Deneyimi I Dersinde:Okula uyum konusuna yönelik bilgi ve uygulamalara öncelik verilir. Eğitim kitaplarında(Sınıf Yönetimi.. Vb). hazırladıkları sunulara ağılık verilerek konular işlenir. Sınıftaki öğretmen adayları ve öğretim üyesi: sunu süresince-bazı özel hallerde tatbik/uygulayış okullarındaki; öğrenci ve öğretmen gibi davranarak drama yaparlar. Bundaki amaç; öğretmen adayının tatbik/uygulayış okuluna uyumunu kolaylaştırmaktır. Önceki yıllardan edinilen deneyim ve çözümlerden yararlanılarak öğretmen adaylarının;okullarda hazırlayacakları ödev, çalışma, etkinlik ve toplumsal ilişkilerinde dikkat etmesi gereken konular hakkında pratik bilgiler ve çözümler verilmektedir.Öğrenci Yanıtları

128.
A-Üniversiteler;sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği kurumlar olmalıdır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disipline edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda;kuramsal olarak diasporanın, üniversiteler parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2

B- Üniversiteler; hasta, deli, anormal canlılar… Vb özel haller hariç her türlü yaratığın girebileceği birimlerin bulunduğu ve eğitim–öğretimin yapıldığı kâinatın bodrumundaki evrensel makamlardır. Türbanlı ve baş örtülü yaratıklar girmez diyenlerin cehaleti ya da başörtü ve türban duvarını örenlerin cehaleti; bilime, ilime, rejime, devlete, batıya, diğer milletlere, gençliğe, komünistlere, emperyalistlere, kapitalistlere, insanlığa, İslam'iyeti iyiye veya kötüye kullananlara mal edilemez. Sadece iktidarların, rejimlerin, bilimin, ilimin, yürütme ve yasama erglerini elinde bulunduran, insanlık düşmanlarına bilerek ya da bilmeden malzeme olan ve değişmek istemeyen cahillerin… Vb himayesinde olmanın ürünüdür. Özelilikle bu malzeme cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil); dine girse, dinde de olsa aynı zararı yaşadığı topluma verir. Yani bu tip malzeme cahiller inandığı dinde olmayan ya da inandığı dine ait olmayan insanlara bu korkunç zararı verir.
     Bu cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil) bir zamanlar padişahım çok yaşa matbaa gelirse din elden gider diyip devletin yönetim erginin 400 yılını şaşırtıp cehaletlerine kurban eden zihniyetin ta kendinsin kılık ve el değiştirmiş versiyonlarıdır. Dün matbaa için ellerine tutuşturulanları iddia ve inat ederek avukatlığını yapanlar; bu gün bilim ve rejim elden gidiyor diyip; evrim bilimini evrim teorisi kabuğu içine giydirip kabulleniş -sunuş biçimlerini ve laikliği daha mükemmelleştirilemez veya değiştirilemez devlet farzı olarak görenlerdir.Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.

C-Belki de, insanın ve hayvanların öğretim, öğrenim ve eğitim makamı olan üniversiteler;Patojen ve özel gerekçeler hariç; her türden insana ve hayvana açık olmalıdır. Vatandaş olarak hüküm ettiğiniz ve vergisini aldığınız insanlarınızı; insanlık makamındaki öğrenme ve öğretme haklarından tecrit etmeğe hiç kimsenin, toplumun veya kurumun haklı gerekçesi olamaz bu şimdiye kadarda dünyada duyulmamış hilkat garibesi bir cehalettir. Bu tip durumlarda tecrit edilen insanlara çözüm üreten alternatif öğretim, öğrenim ve eğitim kurumu sumak zorunluluğu ortaya çıkar.

İpucu ;Bu asır, kapitalizmin ince bir oyunu da;özellikle kurallara en sadık ve bağlı!! fert ve toplum bazında insanların cehaletinden, zayıf ve hassasiyetlerinden yararlanarak onları biri birbirine düşürmek, Allah'ın yasakladığı hududuna/larına ve dinin kesin yasaklarına (gizli-açık şirke/lere ... Vb) sürükleyip;Allah'a, dinine ve inananlara düşman etmektir
          Veto İmparatorluğunun (hâkim Güçlerin) Bu Asır ki Taktiklerinden Birkaçı;
         
0-Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek) Filmi izleyin
          
1-hâkimiyetini üzerine kesinleştirdiği veya net deşifre fert-kavime/lere mahiyetindeki diğer kavimleri, özendirerek, örnek göstererek veya asimile ettirerek sindirimini kolaylaştırmaktır. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır Demirkuş 2007.
          2-Hayvanlar âlemindeki;saldırı, sömürü ve hâkimiyet mantık sistemlerini menfaatleri gereği insanlara uygulamak ve uygulatmaktır. Ör,köleleştiren karıncalar veya imparator karıncalar mantığı;geri kalmış toplumların zeki insanlarını menfaat farzlarına( az koyup çok almak) hizmet eri olarak; talan bursları, talan kursları ve talan kredilerle  teşvik ederken, arda kalan kesimini de;yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin-fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır.
          3-İnsan için aynı türün azınlığı olamaz. olsa olsa dil, kültür, din… Vb azınlığı olur. Etnik azınlık kavramı bölücülüğü tahrik eder. Devletleri de,etnik(insan için aynı türün azınlığı olamaz),din, siyasi görüş... Vb tabana göre toplumsal doku uyuşmazlığı zemini oluşana-komşularıyla düşman olana kadar müdahale edip bekler.Akıllı-Zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak, Bilim-İlim, Okul-Camii, Alevi-Sünni, Dindar- Dinsiz, Laik-Antilaik, Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, Eğitim-Öğretim, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, Cumhuriyet Hak Partisi-Cumhuriyet Halık Partisi, A Takımlı- B Takımlı ... Vb kuzeyli güneyli, uzaylı-dünyalı!! antagonisttik(zıt birliktelik veya birbirini yok eden) topluluklar devletler dünyada çok. Bu gün isteselerde kısa sürede bir araya gelemeyecekleri kadar bölünmüşler.
            İnsan söz konusu ise;aynı türün azınlığı olamaz, varyasyonları, dil, kültür, din... Vb azınlığı olur. Aynı türün içindeki farklılıkları, varyasyonları Patojen (öldürücü) istisnaları hariç ;çeşitlilik ve bereket yerine azınlık görmek, yorumlamak;dine, bilime ve doğanın tabiatlarına aykırıdır. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;
asimilasyon, bölücü ve parçalayıcı muamelesi/leri çeşitliliği ve bereketi yok eder güçlenmemizi engeller. Neden yaşatılması gerektiğini düşünün. Yok edelim, asmile edelim hepsini ne olur? Yanlış ve eksik globalleşmenin koşulları bu yasaya göre konmazsa insanlık ne kayıp eder? 1, 2, 3, 4.Öğrenci Yanıtları

          4-Ama Berlin duvarını yıkıp ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)-Emperyalistleşme ile toplumları kaynaştırmaya kadir olduğunu da ifade ediyor.Koca süper gücün başı;Kant'ın ebedi barış ninnilerinden, cahil inanç sahiplerinin iblisi avlama tekniklerinden dem vururken kendisini-büyüklüğünün ölçüsünü çok mükemmel tarif ediyor. Afganistan'a barış harekatı ve iblisi orda ararken bizi de yastık yapıyor.
 Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?1, 2
          5-Unutmayalım ki;"Parasız ve zarurete dayalı (doğal ya da doğal reKâbete değil);doğru-haklı-geçerli-kesin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa kapitalizmin ince oyunlarından emin olabilirsiniz. Demirkuş", 2008" Çoğu yabani hayvan;önce hazıra alıştırılarak evcilleştirilip özgürlükleri ve özgünlükleri ellerinden alınmıştır.Zorunlu olmadıkça bedava bile verilse insanların faizli (asalaklı-parazitli) kredi ve faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül etmemesi gerekir ya da diyetle yaklaşılmalıdır.Emeğe-emek eşitliğine değil;para ve borsa zekâ oyunlarına dayalı olan; Faiz (kapitalist asalak-parazit) (kapitalist asalak-parazit) ve faizli (asalaklı-parazitli) krediyi alan ve veren;fert/toplum/devlet ve insanlarda;zihinsel-bedensel birleştiriciliği (sentezciliği) güdükleştirir, hazıra alıştırır, köleleştirir ve bağımlı kılar. Karşılıksız kazanç  veya çalışmadan, emek harcamadan kazanmak hayvanıdır. İnsanı hazırın tiryakiliğine iterken, yanı sıra üreticiliğini öldürür.Ne yazık ki bugün ki dünyanın kapitalist ekonomi metriksinin kuralları faizsiz(asalak-parazit olmayan) ekonomi şekillerinin yaşama olasılığını yok etme sınırına getirmiştir. IMF'in beyin hipnoz taktiği; bir taraftan düşük faizli(asalaklı-parazitli) kredi ile kendini beslerken, diğer taraftan da toplumu hazıra alıştırıp kendine bağımlı hale getirip dünya ekonomi metriksinin rotasını elinde bulunduruyor. Faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül edilmezse ya da boykot edilse dünya ekonomi metriksi ne olur? Ucuz faizli (asalaklı-parazitli)kredi veya faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kapitalizmin ruhu gibidir. Zengin bir geleceğe sahip bir bebeğin bazı konularda ayakları üstüne kalkıp yürümemesi için (özgün sermayenizin ayakları üstünde yürümemeye alışmamamsı için) ona sürekli mama ve ikramlar takdim etmeye benzer.
          6-Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurcu, beyin, denge ve halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce beyin olur. Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.
          7-Kavimlerin düşünsel ve bedensel unsurlarını; doğanın çarkları arasına Ör, güneşin veya nükleer bir reaktörün yenişmeyen halatın etnik unsurları gibi antagonisttik(zıt birliktelik ya da yeşerdikçe bir birini yok eden) bir yaşam denklemine itip açığa çıkan ekonomik güç ve enerjisinden sadece kendi toplumlarını ve unsurlarını besliyor.Komünistleri hidayetinden sonra kapitalistler; sosyalistleri ve toplumsal demokratları çok sever oldu çünkü onların hayat stilini kendi ahlak ve toplumsal yaşantısını geleceğin toplumuna örnek denge abideleri olarak gösterir. Son zamanlarda demokrasi dalış takımlarıyla halk denizinin zeminine dalışa geçerek; dinlere ve dindarlar bile sempati/eşduyum duyup iktidarlara getirip kadir olduklarını deneme yaparak yeni açılış ve toplumsal formüller geliştirmeye çalışmaktadır.
          8- Kaz gelen yerden tavuk esirgemeyerek;halk ve toplumu direkt veya dolaylı tapılacak veya yegâne baş vurulacak ilahi/peygamberi makam olarak empoze edip icraata koydurtmayı başaran Karunizm (kapitalizm) için aslında halk ve toplum besi yeri olarak değer bulur.
         9-Kuramsal olarak kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) iç içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için; bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
A-Kavime/lere devlet kurdur.
B-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
C-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
D-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
E-Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı”  Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye?
F-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa ya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.
G-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran ve Taliban'ı inanç hidayetine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır.
  Öğrenci Yanıtları

129.bayan haklarını savunan şampiyonları uygulamada görmek veya sınamak mümkün mü? Nasıl?     
İpucu;bayan hakları için; her sermaye ve maaş sahibi fert-kurum-kuruluş ve devletler tüm bakıma muhtaç bayanları, öncelikle mal yaratıklarına her zaman için % 5- 10 hür hissedar kılsın, keyfiyet ve kanunlarını getirelim acaba kapitalislerin ve hümanistlerin tepkisi ne olur? Önce karnını doyuran bakımlı anneler. Sonra arda kalan parayla sadece aklı baliğ bayan örgütleri dünya fakirlerine ve çocuklarına insanlık anneliğini yapsın.
       Her ay; erişkin kızların, kız öğrencilerimizin ve bayanların özel halinden (aybaşı hali) dolayı isteği üzerine 3-7 gün; çalıştığı kurumda veya öğrencilik yaptığı okullarda devamdan muaf veya izinli sayılmasına ilişkin yasa çıkartalım. " Aybaşı hali bayanlar için bir eziyettir (zayıflıktır)" ( Ayet). bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir.
bayansız ve erkeksiz insan kavramı eksiktir!!! bayan veya erkek tek başına yarım insandır!!! bayan erkeğin eşitliğinden çok, insanı tamamlayıcı liyakat ve gerekliliği üzerinde durulmalıdır.
       Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır.Kadın ve erkek bir fermuarın Ya da DNA zincirinin yarımşar parçası gibidir (yarımşar insan) eşitliği değil bütünleştiriciliği daha büyük anlam taşımalıdır. Demirkuş 2008
       İnsan olarak kapitalizmin metriksini aşmak için;insanda para ile satın alınamayacak peygamber ahlakı-toplumsal değerler ortaya çıkarmak/çıkartmak ve parayı araç, bayanı insan, bazen de; çok koy az kazan veya koyduğun kadar kazan; keyfiyetinde sınamak-sınanmak ve kuralları – kanunları uygulamaya koymaktan geçer.
Öğrenci Yanıtları

130.21.Yüz Yılda, İnsanlık için;dünyada ve uzayda her cumayı insanın hoş görü bayram günü (insan bayramı) ilan edelim. Haftanın 3 günü tatil olsun.Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da gerekçeli ret ediniz.
İpucu;İnsanlar o kadar çok yorgun ve liyakatsiz yıpratılmış ki haftada 3 gün dinlenmeye gereksinimleri vardır. Öğrencilerde her ders mezun olmak için bir din farzı gibidir. Bilgisayarlar ve robotlar insana çok zaman kazandıracak sayıda çoğalmıştır. İnsan emeği hayvanlardan ve makinelerden farklı antika emek mecrasına çekilmelidir. Öğrenci Yanıtları

131.Etnik azınlık insan türü için kabul edilmez bölücülüğü çağrıştıran ve tahrik eden bir ifadedir. Bunun yerine dil, din, kültür azınlığı veya farklılığı, kavramı kullanılsa daha yapıcı olur.Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da gerekçeli ret ediniz. 0, 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

132.Bu asır insanlık bir boyut ve kesimi ile;zihinsel ve bedensel olarak doğaya ve hayvanlara kenetlenmeye doğru ilkel bir yol alıyor. Yani bedensel ve zihinsel olarak doğanın doğal metriksi içine gömülmeye doğru yol alıyor. Önermesini eleştiriniz ve eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

133.Patojen (öldüren), Müsrif-İlkel ve Fosil Teknoloji Nedir? “Demokratik Rejimlerin Yönetiminde Ulusların Doğayı Hortumlama Yarışı” önermesiyle asrımızı ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

134.El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!!
El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! ReKâbetten Hayvanlar için.
El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!! İnsan için
El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar. Zaruretten İnsan için. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız, eleştiriniz veya alternatif görüşler ileri sürünüz. Öğrenci Yanıtları

135. Bunun en iyi örneği, Allah CC’HUN, Hazreti Muhammed AS’IN Bâtıni Kalbini temizleyip (arındırıp) Kuran Ahlakı İşletim Sistemini Yüklemesidir (Hadis var). Sonra Oku Demesidir!!! Bir insanın, toplumun, halkın, tarikatın... Vb benimsediği ve uyguladığı;yaşam stili ve tercihlerinin toplamı (yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları,kimlik (id) ve tapındıklarıyla(idolleriyle) bütünleşik) onun "düşünce sistemin"i oluşturur. Kısaca insanın itaat ettiği, benimsediği ve ahlakına direkt tesir eden düşünce sisteminin kıblesi onun dini sistemidir veya gibidir.
      Bir bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) için işletim sistemi ne ise, her insan içinde düşünce sistemi o demektir. Evrensel her insanın;mutlaka tüm asırlara ait düşünce sistemlerine uyumlu ve her şeye doğru empati/eşduyum duyurtan, kıblesinin modası geçmeyen düşünce ve yaşama sistemine (işletim sistemine) gereksinimi vardır. Dinsiz insan olamaz mutlaka her insanın bir düşünce sistemi ya da dini var. Bu düşünce sisteminin adı henüz konmamış veya ateist, materyalist, hümanist, dinleşmiş rejim… Vb dine özdeş bir sistemdir. Bu açıdan insanları;dindar, gerici, dinci, ... Vb kavramlarla nitelemek cahil bölücülüktür. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.1 Öğrenci Yanıtları

136. İslam'i düşünce sistemini ve hedeflerini doğru bilmeyen her fert, toplum, kurum ... Vb İslam dini cahilidir.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1, Bu özdeyişte kavram ve düşünce yanılgısı var.
Belki de özeyiş;“Dini Eksik Bilen Kör, İlimi Eksik Olan Topaldır” DEMİRKUŞ 2009 şeklinde söylenseydi daha mantıklı olurdu.

Ör. bazı bilim bilgini (bilim insanı?!), üniversiteler, fert, toplum, devlet ve kurumlar... Vb İslam'i düşünce sistemini benimseyen, fert, toplum, devlet, halk, öğrenci, kurum… Vb doğru empati/eşduyum duyamadıklarından tepkilerinde;eylem ve düşünce yanılgısı içinde olduğunun farkında bile değillerdir. Bu cehalet, 21. yüzyılda ulusal ve Uluslararası toplumsal tufanlara neden ve ibret verici hilkat garibesi bir örnek olabilir. Yani cahiller yanlışın avukatlığını yaptığının farkında değillerdir. Hele bu meseleyi devlet, rejim ve ulusal özgünlüklerimiz elden gidiyor deyip ulusal-duygusal sömürü bulamacı haline getirdiklerinin farkında bile değillerse bunları ikna etmek matbaa gelmesin din elden gider diyenleri ikna etmekten daha zordur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
İpucu;ali ve bilginlerine itaat etmeyen veya güvenmeyen, erg ve güç sahibi; insan ve nefisler her şeylerine zulüm etmişlerdir. Çünkü onların(cahillerin) çoğu âlim ve bilginlerinin kim olduğunun farkında bile değillerdir.
   Yaşamak için doğadan yararlanmayı hayvanlar, bitkiler... Vb canlılar başarmıştır. Hem de bir hırka bir lokmadan ve tam tersi hedefli (tüm hırkalar ve tüm lokmalar bana) hemen her yaşama şekli vardır. Ama hayvanlara insan kadar doğayı tahrip edecek ve hortumlayacak veya tam tersini/lerini becerecek; yetenek, akıl, ruh ve vicdan verilmemiştir. Belki de onun için dinde ve kitapta doğayı hortumlama sanatından çok doğada akılcı yaşama stilleri ve kuralları tarihteki sebep ve sonuçlarıyla ilişkilendirilerek bildirilmiştir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve alternatifler sununuz. 1, 2 ,4 Öğrenci Yanıtları