90. Rejimler dogmalarına/farzlarına/değişmezlerine/sabitelerine dayalı olarak hangi koşullarda dinleşir ve ilahlaşır? Yada Rejim hangi koşullarda dinleşir yada ilahlaşır?
İpucu:
bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan yada varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı, tutarlı ve geçerli hale veya alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3

 

C 90.Rejim eleştiriye tamamen kapatıldığında yapılan bütün eleştirileri suç saydığında ilahlaşır. Yudum GÜRER

C 90.Eğer rejimler uzun süreli kalır değişmezse hakta bunu kabul edip başka rejimler kabul etmezlerse o zaman dinleşme olabilir. Özden CALP

C 90:Her koşulda. Berna AYIN

C.90:İnsanlar rejimlere bir zaman dilimi geçinceye kadar sıcak veya hoşgörü ile bakabilir veya katlanabilirler. Ama öyle bir an gelir ki ya yenilikçi insan veya var olan düzen rejimine karşı insanların boğazına kadar onları sıkabilir o yüzden ilahlaşma ve dinleşme gibi bir şey söz konusu olabilir örneğin düşünün din dışında asırlardır tek gelen şey nedir veya varlığını koruyan hiçbir şey değimli. Caner  ÖZDEMİR

C 90. Mutlak gerekli toplumsal değişimlere karşı olamazsa olmaz olarak çıkarsa ya da inatlaşırsa o zaman dinleştiriliyor. Yakup EKİNCİ

C 90. Rejim eğer uygulanan toplumun değer yargılarını ve bu değerlere uygun yasakları da içeriyorsa kısmen daha çok değer taşır. Ama ilahlaştırılması biraz radikalik olur. Rejim çağa göre değişmeli. MUHARREM POLAT

 C 90.Rejimlerin doğmaları toplumları karanlığa mahkûm edip ışığa muhtaç bırakır. O yüzden rejimler sağlıklı ve tutarlı olmalıdır. Ferhat ÇENBER

C 90.Bir rejimin dogmaları olmamalıdır. Sağlıklı, tutarlı ve geçerli olmalıdır. Süleyman SENEM

C 90. Çaresizlik durumunda veyahut menfaatleri gereği dinleşir. Mizbah KARATAŞ  

C 90. Rejimler değişmez farzlar gibi topluma dayatılması rejimleri ilahlaştırır. Emine YARBA 
C 90.Rejimler eğer zaman, mekân ve kişilere göre değişmiyor ise bu rejimde din gibi değişmezlik özelliğini kazanır. Bu aşamada rejim artık dinleşir diyebiliriz. Kendi içinde farzlarını ve dogmalarını da oluşturur.Eğer rejim insanları tam bir egemenlik (kendi doğru ve yanlışları) altında tutarsa bu anlayış ile dinleşti diyebiliriz.Selçuk İNCE

C 90.Rejimler yanlış kişilerin ellerinde olursa ve kötü amaçlar,menfaatler için kullanıldığı müddetçe zararlı olur.Yada çağa uydurulmadığı müddetçe….. Ayşegül CAN

C 90 Eğer rejim değiştirilebiliyor ise ortada böyle bir sorun olmaz. Fakat eğer değiştirilemeyen düsturlara sahipse insanlar ister istemez buna körü körüne bağlanır ve bir nevi ilahlaştırılır. Hatice KAPLAN

C 90. Körü körüne bağlanıldığı zaman. Kübra Sivri

C 90:Hiçbir koşulda bu olmaz. Kamuran BALYEN

C 90. Rejimlerin dinleştirilmesi için, rejimlerin insanların yaşam standartlarına zıt gelmeyecek, onları yaşadıkları ortamdan soğutmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Rejimlerin düzenlenmesi tamamen insanların istekleri doğrultusunda gerçekleştirilemez. Çünkü insanların hepsi aynı isteğe sahip değillerdir. Bu nedenle objektif bir şekilde düşünerek hepsini yaşamını daha sağlıklı hale getirebilecek düzenlemeler yapılmalıdır. Erdoğan AKÇİÇEK 

C-90.menfaate göre dinleşir kibirlenince ilahlaşır. Ramazan BORAN

C. 90. Rejim eğer uygulanan toplumun değer yargılarını ve bu değerlere uygun yasakları da içeriyorsa kısmen daha çok değer taşır. Ama ilahlaştırılması biraz radikalık olur. Rejim çağa göre değişmeli. İHSAN YILDIZ

C 90.Rejimler direnebilir ama kişilere bağlı olarak ilahlaşacaklarını düşünmüyorum. Sadece eğer toplumda rejim yanlısı olan ve buna inanan insanlar azımsanmayacak kadar fazla ise normal olarak bir direnme söz konusu olacak ve bu direnişi yok etme isteği de  fiili eylemlere dönüşecektir.buna da zaten biz devrim diyoruz.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 90. İnsanların dini kendilerine uydurarak kullandığında olabilir. M. Akif TİRYAKİOĞLU