89.Rejimlerin farzları/dogmaları/değişmezleri/sabiteleri mutlak gerekli toplumsal değişimlere karşı, olmazsa olmaz olarak çıkarsa yada inatlaşırsa; rejimler;ya dinleşiyor, ya ilahlaşıyor ya ilahlaştırıyor ya ilahlaştırılıyor veya hepsinin kombinezonları söz konusu demektir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

 

C 89.değişmezlik sadece din için geçerlidir. Çünkü din insan eliyle olmadığı için bunu bir insanın değiştirmeye yetkisi yoktur.Ama rejimler öyle değil onun kurallarını insanlar koymuştur ve zamanla bir uyumsuzluğu görüldüğünde değiştirilebilmeli. Yudum GÜRER

C 89.Rejimler hiçbir zaman dinleştirilemez. Özden CALP

C.89:Rejimler her zaman herkesi görecek şekilde olmalıdır. O yüzden inatlaşması ve birilerini ret etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Caner ÖZDEMİR

C 89.Rejimlerin böyle duruma gelmesi batıl inançtan öteye gitmez. Yakup EKİNCİ

C 89. Rejimi ilahlaştıran halk ya da toplum bazı değerlerden habersiz ve yoksundur. Ama rejim de dayatmacı olmamalı halkı kaos a değil refaha götüren bir uygulama olmalı. MUHARREM POLAT

C 89.Rejilerin doğmaları toplumsal değişmelere fırsat tanımazsa onlara zıtlık oluşturursa ilahlaştırıldığı doğru bir önemedir. Ferhat ÇENBER

C 89.Rejimlerin dogmaları toplumsal değişmelere karşı zıtlık teşkil ederse ilahlaştırıldığı doğru bir önermedir. Süleyman SENEM

C 89. Günümüzdeki Hıristiyanlık ilah din olmaktan çıkmış rejim dini konumuna girmiştir. Mizbah KARATAŞ      

C 89. Rejim ve toplum çatışması çıkar. İlahlaştırılan rejimler yok olmaya mahkûmdur. Tek bir ilah var o da Allah’tır. Emine YARBA

C 89.Rejim toplum için gerekli olan değişmeleri kabul etmelidir. Eğer değişimi kabul etmiyorsa ortadan kaldırılmalı. Din gibi değişmez bir niteliğe sahip olmamalıdır. Selçuk İNCE

  C 89.Hayır bence bu ilahlaşmak değil diktatörlük olur ve bu halkları isyana kadar götürür. Bence İlahlaşmak tabiri yanlış kullanılmış.Evet rejimler baskıyla uygulanmaya kalkılırsa bu hiç iyi olmaz… Ayşegül CAN

C 89 Evet öyle… Rejimlere körü körüne bağlanmak bazen rejimleri çıkış amacından saptırır hatta ilahlaştırabilir. Hatice KAPLAN

 C 89:Dinin farzlarını uygulamalıyız. Berna AYIN

C 89. Hasta ruhlar hariç hiçbir ruh ilahlaştırılmış bir rejimi kabul etmez insan değişken olduğu için rejim de değişken olmalı. Kübra Sivri

C 89. Rejimlerin ilahlaştırılması söz konusu olmaz. Çünkü rejimler kişilerin yönettiği halk üzerinde zorla isteklerini yaptırır, onları istekleri doğrultusunda yönetir. Fakat dinde böyle bir şey yoktur. Herkes istediği, kendine yakın hissettiği dine inanmakta özgürdür. Erdoğan AKÇİÇEK

C-89)aynen katılıyorum. Ramazan BORAN

C 89:Yanlıştır tarihte örneği de yoktur.Yıkılış böyle bir rejimin kaçınılmaz sonudur Kamuran BALYEN

C. 89. Rejimi ilahlaştıran halk ya da toplum bazı değerlerden habersiz ve yoksundur. Ama rejim de dayatmacı olmamalı halkı kaos a değil refaha götüren bir uygulama olmalı. İHSAN YILDIZ

C 89.Bir önceki soruda açıklamaya çalıştığım gibi bence rejimler zamanla geçerliliklerini kaybederler veya evrimleşirler,yerlerini toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak devredebilirler.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 89. Rejimlerle dinler çatıştırılmadan paralel bir şekilde birbirini destekler mahiyette olması gerekir. M. Akif TİRYAKİOĞLU