Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
       VERİLEN DERSLER                      ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI , ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT  BİK   FEL DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARIFen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri  2005   2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DinSiyaset, Vahşi ve Doğal Laiklik, RejimDemokrasi, Çevre, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

Siyaset, Bilim, Rejim ve Yönetimlerin Dindeki Konumlarından Yararlandırılışı İnsanlığın Geleceği İçin Önemlidir

- Din siyasete, ekonomiye, politikaya ve yönetimlere dayalı acımasız ve ölçüsüz menfaat kurallarını deşifre eder ve daha insancıl-rahmani kuralları ortaya koyuşa kaynak teşkil eder ve yardımcı olur.
- Siyasette din olmazsa ya da siyasetçinin gerçek dini ve inancı olmazsa dinin yerini menfaat dayalı ekonomi borsası, politik ve siyasi zekâ oyunları alır.
- Din siyasetçiyi, ekonomisti, politikacıyı, yöneticileri ve insanları ahlakı yönden rafine ve/veya filtre ederek kötü, iyi amelleri ve amaçlarını su yüzüne çıkarır. Hatta siyasetçinin ya da politikacının veya inanan insanın enderin samimi ahlaki ölçüsünü açığa çıkarır.
- Siyaset Dinle bağdaştırılmazsa bu sefer inançlı kitleden illegal (gayrı ahlakı ve gayrı resmi) yönden yararlanışın ve kullanışın yolu motive olur.
- Aynı durum din yönetim ve bilimle ilişkisel düşünülüp ya da yönetim ve bilimin dindeki konumları doğru tespit edilip insancıl çözümler üretilmezse bu sefer bilim ve yönetim cahili inançlı kitleden illegal (gayrı ahlakı ve gayrı resmi) yönden yararlanışın ve kullanışın yolu motive olur. Bu nedenle her medrese ve dini eğitimin mutlaka bilimsellikle güncellenip ilişkilendirilişi elzemdir.
- Biz İslam'iyeti insanlık için gönderilmiş bir din olarak kabullenip doğru değerlendirilmezsek bu sefer insan fıtratına doğru empati duymayan inanca /imana gerek duyan cahil radikal dindar kitlelerin ortaya çıkışına neden oluruz.
- Uzaya açılmadan önce tüm insanlığın bu dine sahiplenişi ve liyakatli değerlendirişi insanlığın işini gelecekte kolaylaştırmış olur.
- Bir anda düşünün Allah (C.C) bu dinleri göndermeseydi ne olurdu? Sorusunun yanıtı dinin değerini, önemini ve gereğini izahat için yeterlidir. Demirkuş 2013

-Her Türlü Sosyal Çeşitliliği İç Dünyasında Doğru Konumlandıramayanlar, İnsancıl Evrensel Olamazlar.
-İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarıyla Verimli İlişkilendirilemeyen (Dizayn Edilmeyen) Anayasaların Toplum ve Halklara Vereceği Hizmetler Beyhudedir.
-Var Olan Dünyevi ya da Ulusal Anayasalara, İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarını Sığdırmaya ya da Uydurmaya Çalışmak Hendeği Devenin Üstünden Atlatmaya Benzer.
-İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarını, Ulusal Anayasalar İçine Sığmadığı Gibi Onları İşlevsiz, Verimsiz ve Zararlı Kılar.

-Hayır Üzere, Değişmek İstemeyeni (Fert, Örgüt, Kavim, Devlet, Vb.) Allah CC'HU değiştirmez (Rad, 13/11).


                                                                                               
 

Devlet; Genellikle hükmündeki kavimleri; cebren, hile ile, ikna ederek… Vb. şekilde ele geçirerek ortaya koyduğu ve benimsediği rejimlerle yöneten mekanizmadır. Aslında devletler hükmündekileri misafir kabul ederek onların tüm haklarına saygılı ve adıl davrandıkça sıhhatli ve uzun ömürlü olur. Ne yazık ki bu asır hükmünde kilerini kendi diline, dinine kültürüne asimile eden hatta onların doğal-toplumsal ve dinsel kültürlerini de kendi ceddininkisiymiş gibi deklere eden ve kabul ettiren devletler çoğunluktadır. Hükmündeki kavimlerin haklarından dolayı Allah (C.C)’NDEN korkan devletler azdır. Devlet babadır, içindeki halklar ve kavimler devletin çocukları gibidir. Bir babanın çocuklarına ve bedenindeki çeşitliliklere davranışı liyakatli ve adil olmalıdır. Hatta asi, zayıf ...Vb olan çocuğunu asil çocuğuna asimile ettirmemeli gerekirse özgünlüğünü bile emanet bile etmemelidir. Devlet bu iki cümleye dayalı anayasa hazırlamalıdır.
İçinde yaşattığı toplum mu devlet için var? Devlet mi bu toplumlar için vardır? sorularına doğru öncelik eylem ve tepki denklemlerinde bulunan; sistem, yasama ve yürütmelere sahip devletler gelecekte uzun yaşamaya hak kazanmışlardır.Demirkuş 2008.
Kurallarına uydukça-uyuldukça, hukuk bize kul köle değilse;ya köleleştiriyoruz ya köleleştiriliyoruz ya da köleleşiyoruz veya hukuka nötrüz. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
İpucu;Belki de insani açıdan üretilen çok az şey üreteninden üstündür. Hukukun üstünlüğü değil, kurallarına itaatin değeri ve önemi üstünlük kavramı ile karıştırılmamalıdır (kavram yanılgısına dikkat ediniz). Bilim ve İlim insandan üstün olabilir mi ? Hukukun, uygulamasını ve üstünlüğüne yemini düşünün!!
1 Öğrenci Yanıtları
   Doğal (vahşi) Devlet;cebren, hile ile, güç ile, siyasetle, bilinçli veya gönül rızasıyla benzer tercihlere sahip değişik kavimlere ait fertlerin hâkimiyetini kabullendiği genellikle özgün kurallara sahip bir sistemdir. Ör.ABD'nin kuruluşu. Genellikle her devletin benimsediği bir rejim sistemi vardır.
Ör. İngiltere krallığı devletinin benimsediği rejim sistemi Doğal (Vahşi) Demokrasidir. Bu gün ekonomik yönden Avrupa Birleşik Devletleri ve Ekonomi İmparatorluğunu kurma aşamasındadır.
    Kuramsal olarak irade ve gönül tercihine dayalı İnsani Devlet Sistemi İslam'iyet'te anılan İbrahim AS millet ve devletidir. Yetişkinlere karşı dinde zorlama yoktur dinde hür irade için nefsi müdafaa vardır. Çocukların eğitimi öncelikle insani ahlaka sahip ailelerine emanettir.
    Belki de yeryüzündeki doğal kavimlere dayalı doğal devletler liyakatsizdir. Bu devlet tipi çeşitliliğin önemine ve değişime müsait olmaması nedeniyle Avrupalılar tarafından derhal terk edilmiştir. ABD doğal baskın grupların çeşitliliğin sonucu bir ülkedir. Bâtının acilen dışarıdan göç kabulünün en önemli nedeni bu dur. Avrupa zorunlu neden ve koşullardan yarı tercihlere dayalı bir imparatorluk olma yolundadır. Kendi çeşitliliğini kendin yarat!! Kuntakinte karıncaları hesabı. Zaten bu asır;Cuma'yı;Cumartesi ve Pazarın kucağına oturtan hahamlar, batılı krallıklar ve papalar Doğal (Vahşi) Demokrasinin işleyişine karışmadan doğal demokrasi rejimini balkonlarından seyir etmektedirler. Bizde devlet olarak bu rejimin neferlerindeniz.
    İnsani demokrasi için tüm dünya devletlerince hür kimliğin kabul edilmesi belki daha hayırlıdır.
    Doğal (Vahşi) Demokrasinin metriksini (düşünce duvarını) aşamayan samimi ve dürüst çok sayıda bilim bilginleri (bilim insanları?!) vardır.
    Belki de Dünyada bağımsız beş veto yetkisine sahip devleti var diğerlerinin hepsi bağımlı gözükmektedir.1Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakın,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilirkişi, Bilim Bilgini, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin

                          Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu

2005 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
VII.SORU: Bilim, siyaset ve evrimin;avukatlığını, siyasetini, dalkavukluğunu yapmakla, onları yaşamak, yaşatmak, kullanmak, aşmak arsında ne fark vardır? Evrimi yönlendiren temel yasalar; doğadaki çekim, sema(etrafında dönme), genişleme ve yaylanma gibi sınırlı sayıda kanun ve kuralların;toplu/tekli varyasyon etkileriyle işleyen-etkilenen-etkileyen, doğal döngülerden(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) kaynaklanıyor. İnsandaki mantık mı, yoksa doğadaki diğer yaratıklar arasındaki toplumsal-döngüsel mantık sistemleri mi daha istendik ve gelişmiştir?İnsan doğada olmayan, bilgiler ürettiği gibi; doğada, insanın hayal edemediği yaratıkları üretebiliyor. İnsan bedenen doğanın bir parçasıdır!! Bu önermeler ışığındaİnsandaki bedensel ve düşünsel araçlar, gerçekten doğada; rastgelenin mi? yoksa AS gelenin mi bir ürünüdür? neden? Öğrenci Yanıtları. tıklayın
-Doğanın bazı kanunları olmazsa olmazdır. Doğadaki kanunlar daha güçlü insandakiler daha zayıf.

-İnsan mantığı mı daha üstündür? Doğadaki mantık mı daha üstündür? Doğadaki ve insandaki mantık arasında bir üstünlük varımıdır?

-İstisnalar hariç, olmazsa olmaz kuralına göre, erkek olmazsa bayan da olmaz.(İnsan Klonlama?)
-Doğa belli düzeneklerle çalışan bir mantık sistemine sahiptir. -Bu mantık doğal yaşam içinde insanın mantık sistemini yozlaştırmaktan yana etkiler (Evrim).

-Bugün doğa insanı ne kadar etkiliyor, insan doğayı ne kadar etkiliyor?İnsanların yüzde kaçı kendini doğadan sıyırıp hür yaşamıştır?

-İnsan mantığı doğa mantığından daha üstün olmasına rağmen kendini doğadan soyutlayarak yaşayamaz.
-Doğa bir etki tepki mantığıyla çalışır. -Değişmeyen enerji boyutunda zaman sıfırdır.
-İnsan bu zaman boyutuna ulaşırsa ebedi olur.Bulunduğumuz durumda insan mantığı doğa mantığından daha zayıftır. -Özel eğitim ve hallerde; insan mantığı doğa mantığını aşabilir ve kâmil insan olur.
-İnsan ve doğa mantığı karşılaştırılamaz. İkisi birbirini tamamlar. -İnsan ve doğadaki zıtlıklar tezatların çelişki dengesinden çok sıfır ve tamamlayıcı denge olarak düşünülmesi lazım. İdeal olan da budur. Ör : Parayı güç veya amaç olarak görmenin faklı zihniyetine benzer.
-Ak
ıl peygamber ahlakıyla doğru orantılıdır. Aynı şeyi zekâ için söyleyemeyiz. Akıllı insan, akıllı devlet, akıllı millet ölümüne kadar hesabını yapar.
-Doğada değişmez veya yavaş değişen acımasız  bir mantık varken insanda değişken bir mantık vardır. -Diyelim ki doğadaki mantık dogmadır. İnsan mantığı bu dogma mantığın kurallarına uygun     icabet etmezse çok büyük zaman kaybeder.
-Dogma kanun-kurallara çözüm üretilmedikçe? insan dogma kanun ve kurallara mahkûm bir mantığın zararını görür (Demirkuş 2006).
 
XIII.SORU:Pratikteki verilere bakıldığında sanki insanlar; fert ve aile bazında çocuk, toplumsal bazda (milletler ve devletler bazında) yarı nefis hastası (akılsız) 1 gibi toplumsal ilişkiler içindedirler. Doğru mu? Neden? Öğrenci Yanıtları.


XXXIII SORU:Millet, ümmet ve insan devleti kavramları nedir? Böyle kavramlara yakışır en uygun yönetim sistemi hangisi olabilir? Uzaya açılacağımızı da hesaba katarak(Gezegenlerde insan devleti/leri) doğada böyle bir yönetim sistemini bulup, insan yönetim sistemi olarak benzetim(simülasyon) yapabilir miyiz?

a-Üreten, tüketen,dinlendiren, keyif veren ve öldüren spor-öğretim-eğitim kavramları size neyi hatırlatır-çağrıştırır?
b-Eğer Bilim veİlim Mürşit ise; Her Şey Doğa ve Evrim Kurallarının Ürünüdür? Soru Önermesi Doğru mudur? Neden?
c-İçerdiği Element- Atom-Bileşik, Sistemler, Sanal Araç-gerçek (sanal, soyut ve somut) Araç ve Doğal-Yapay Koşullara Uyum Açısından; Yarı Biyonik Bir bayan-Erkek, Doğal-Evrensel-Gelişmiş, Bir bayanın-Erkeğin Liyakatini(yakışırlık) Elinden Alabilir mi? Neden? Sizce tera bilgisayarlar globalde insanı aşabilir mi?
d-Fıtraten; Ulvi, Asil Duygulardan, peygamber ahlakından Hoşlanmayan ve Bunların Tersini Uygulamaya Meyilli İnsanlar/Toplumlar Günah Keçisi midir? Neden?
e-Sizce;Eşyanın, Hayvanın veİnsanın Cismen Yaydığı Özgün Enerji Çeşidi Kaçtır? Ne Fakları vardır? Bu Farklarını Formülize Etmek Olası mıdır? Nasıl?
f-İnsan kendi kendini dost doğru veya yap yanlış şeylere iman ettirmeye kadir mi? Sonradan bunu telafi etmesi için ne/ler gerekir sizce?
g-Acaba, duygu ve düşünceler aklımıza nereden, nasıl geliyor? Doğada;sürekli, kesikli, eskilerin-hayvanların ürettiği veya kendi ürettiğimiz duygu ve düşünceler olabilir mi? neden? Öğrenci Yanıtları


XL SORU;Devlet, Millet, Birleşmiş Devletler,Birleşik Devletler, Birleşmiş Milletler kavramları nedir? Bunları kim kurar? Kim Yönetir?
Veto nedir?
Bu nimetten kim aslan payını nasıl alır? Ya da niçin ender kullanılır? Hangi ülkelere bu yetkiyi ne zaman- ne amaçla verilmiştir? Öğrenci Yanıtları


XLI SORU:Neden dünyanın birleşmiş milletleri varda, birleşmiş dünya devletleri yoktur? Bilerek oluşan bir olgumudur? Dünyanın veya Asya'nın Birleşmiş devletleri/milletleri kurumu hangi kıtaya ve ne zaman-nereye/de kurulmalı-kurulabilir mi sizce? Veto hakkı kime/lere verilmeli? Öğrenci Yanıtları

XLII SORU:Devlet/ler mi milleti/leri, yoksa millet/ler mi devleti/leri yönetir?İki Kavramı bir arada ters- düz düşünüp doğru bir yargıya varabilir misiniz?
Öğrenci Yanıtları


XLIII SORU:Millet/ler ve devlet/ler kavramı-uygulamaları nasıl kötüye veya iyiye kullanılıyor/labilir? Öğrenci Yanıtları

XLIV SORU:ABD'de devletleri; devletler-milletler üstü parti siyasetiyle hizmet verirken;Avrupa fiziki olarak Asya kıtasının bir parçası olduğu halde (arada okyanus deniz yokken) siyasi bir kıta olarak:tek millet/tek devlet şeklinde, devletler üstü milletlere parçalatılmıştır? Önerme-Sorusu doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

LVII SORU:Antagonist ve sinerjik kavramları nedir? Devletlerin hayırlı bekası ve halklara/milletlere hizmet için varlığına paha biçilmez parti(azınlık) demokrasisi – çok yüzlü parti siyasetinin araçları olan partilerin ilişkileri; bu gün insanlığa Antagonist mi yoksa sinerjik hizmet mi veriyor neden? Öğrenci Yanıtları

LXV SORU:Devlet, Millet, Demokrasi, Parti,İnsan, Fıtrat,İktidar, Erg, Mevkii, Makam,Gebe Olma, Sorumluluk, Adalet, Liyakat(yakışırlık), Hakikat, gerçek (sanal, soyut ve somut), Güç, Rejim ve Yönetim Kavramlarını/danİçeren/ Oluşan, Güncel- Doğru-Haklı 3 paragraflık bir yazı yazınız. Öğrenci Yanıtları


2006 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

16-Tüm Nükleer Santraller;Tüm dünya devletleri ve Birleşmiş Milletler adına; yoksul ülkeler ve tüm dünya yararına; sadece çöllere/çöllerde yeraltına, derin okyanus diplerine veya dürüst bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) uygun gördüğü alanlarda kurulamaz mı? Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)ler, veto imparatorluğunun aslanları neden bu tip globalleşme mantık, siyaset ve politikaların açılımlarını kabullenmezlerde bu tip kozlarla dünyayı kontrol etmeyi, cadı kazanına çevirmeyi tercih ederler ? İpucu;genel olarak aç, fakir ve yoksul ülkelerein insanları çöller daha yakın olur. 1 Öğrenci Yanıtları

36 A.Afgan-Sovyet Rusya, İran-Irak savaşları dikkate alınarak(20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın)?11 Eylül'ü, Taliban'ı, İran'ı Hizbullah'ı kim/ler himaye etti veya Taliban, Hizbullah ve İran hangi mantık sistemleri metriksinde(ortamında)/lerinde icraya geçirildi ve bu gün kimlerce yargılanıyorlar? Afganistan'a ebedi barış harekatı ve iblisi yakalama iddiası ile ilişkilendirin ve Kant'ın ebedi barış planını düşünün. Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur. Şeytanında sana gelişine affı için çaresi yoktur. Kim olursan ol gel, herkese çağrıyı kim yapmış? Sizce doğru mu?  Neden? Kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısını saptamaya çalışın.Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır? 1
            İpucu:
Deneyimler göstermiştir ki;insanda menfaat için  yapay hidayet (himaye) mahlûkattan olunca hidayet edilenler sahte mabuduna/larına kara delik oluyorlar. Kontrol elden kaçırılıyor ve toplumsal lösemiye dönüşüyor. Fert ve toplumsal denetim için tasarrufa dayalı hidayetin dini-inancı, tasarrufu bitince biter. Hidayetin liyakati Allah'tan olanıdır.
         B.Afganistan-Sovyet savaşından önce himaye ettiği talibanı, bu gün ebedi barış harekatı ile iblis diye avlamaya gidiyor. İran şahını yıkarak destek verip himaye ettiği İran'ı bu gün yargılıyor. Belki de, dininden çok hayır görmeyen Müslüman'larla doluşmuş devletimiz ve ülkemizin geçmişinde de Bâtının bu maksatlı liyakatsiz yapay hidayeti yatıyor. Bu üç olgu nefsini doğru tanıyor mu? Neden ve Niçin?
         İpucu;
ortaçağda insanları kullanan mantık sistemleri ve tarih boyunca menfaat farzları için çoğunluğa hâkim ve başat olmak isteyen düzenbaz azınlık zihniyetleri   düşünün.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
         C-Tera güçler ebedi barış harekatı ile iblisi avlamaya giderken bir taşla; neyi ve kaç çeşit kuşu avlıyor ve zehirliyor mantığı size neyi/leri çağrıştırır?
  İpucu;1Öğrenci Yanıtları


37-
Devletlerin işletim sistemi varmıdır? Varsa  Nedir? BM, Veto Üyelerinin, Sovyetlerin ve ABD'nin işletim sistemini kim yükledi? Kimler yüklemiş olabilir? Bu devletlerin maddi ve manevi hasılatları-ürünleri kimin ve kimlerin metriksinde(ortamında) değerlendiriliyor ve harcanıyor?Avrupa Birliğinin işletim sistemini şu an kimler yüklüyor? Bu devletler, kendilerini dizayn eden zihniyet/leri fark ederse veya anlarsa ne olur? Öğrenci Yanıtları

44-Bir fert, toplum/lar veya devlet/ler düşünün; o/onlar varsa habitatında savaş-kan-gözyaşı var, o/onlar orda/oralarda yoksa savaş-kan-gözyaşı da yok ve bu kesin ise ? Böyle bir; ferdi,toplumu/ları veya devleti/leri yaşatan zihniyete ne denir?
20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

60-Fert, toplum ve devletin/lerin diğerlerine parti siyaseti malzemesi olması ne demektir? Öğrenci Yanıtları


74-Fert, Toplum/lar, Devletler, Dinler... Vb:asra/lara ve geleceğe;zamanındadinine/lerine, gerçeklerine, özgün fıtratına/lara, yararlı özgün kültürlerine/lere, özgünlüklerine/lere ve doğal çeşitliliklere; doğru, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst güncellenmezse, doğa ve asırlara uyum sağlayanlar; onu ve onları kendine günceller? Soru önermesi doğrumudur neden?
A-Din, devlet, toplum, insan hangisi/hangileri asra güncellenmeli ya da asırlar(geçmiş-gelecek ve yaşanan asırlar) bunların hangisine/lerine güncellenmeli?
B-Geçmişini, yararlı özgün kültürünü, geleceğini ve asrını;dinine, devletine, toplumuna, ailesine ve kendisine doğru güncelleyip, çağdaş yaşam stili/leri geliştirip vaktinde değişmeyen bilinçli fertler ve toplumlar; ya yok olurlar, ya doğaya ya da değişimi başaranlara aksam olurlar. Kısaca verimli doğal ve toplumsal döngülerin arasındaki ilişkilerin; çeşitliliğine, özgünlüklerine, hassasiyetinin değişim ve denge kurallarına-kanunlarına doğru riayet etmeyen fert ve toplumlar elenmeyi hak ederler.1 Öğrenci Yanıtları


82-İdeal yaşamak için?
a-Rejimlerin ve Dinlerin mi devletlere, devletlerin mi dinlere gereksinimi vardır?
b-Dinsiz devlet olur mu? Olursa nasıl olur? Örneklendiriniz? Tarihte örneği var mıydır?
c-Değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş hükmü dinde kesindir(Rad, 13/11). Zorla güzellik olmaz(atasözü), Bu açıdan din tehlike olabilir mi? Dine iftira etmek ve Dini kötüye kullanmak ne demek? İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
d-Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir mi? İrtica nedir? İrtica tehlikesi nedir? 4 şık soru önermesi dikkate alınarak;Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi nedir? Onlarda irticacımıdır?
Öğrenci Yanıtları


100-Dünyadaki mevcut parti siyaseti ve demokrasinin ürünü olarak;Öğrenci Yanıtları
Akıllı-zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak,Bilim-İlim,Okul-Camii, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Dindar-Dinsiz,Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, A Takımlı- B Takımlı ... Vb antagonisttik (birbirini yok eden) kuzeyli-güneyli, doğulu-batılı; devletler /toplumlar/topluluklar/gruplar/ fikirler ve görüşlerin, tek ve çok simetrili oluşumun zıtlaşması/laştırılması size neyi çağrıştırır? 1


102-Dünyadaki devletlerin sınırları;evrimin (doğa yasalarının) ve aklın ürünüdür? Soru önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

116-
A- Batıyı  engizisyon metriksinden(ortamından) kurtarmak için benimsenen büyük laiklik aracı (Laiklikle batıl din cehaletinden insanlığa terfi etti) ;İnsana/lara, Kavime/lere ve devlete/lere yararlı olmayan din-yönetim sistemleri için aşılmaz bir uçurum-handikap, tam tersine ise;vazgeçilmez bir hizmet aracı olmalı önermesi ve temennisi doğrumudur? Neden? Yakın batıda antilaikliğe dönüş başladı önermesi doğru mu?
B-
Laik gelecekte;devlet ile liyakatli din ve fertler için köprü liyakatsizler için uçurum ve aşılmaz dere olmalı. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu
;Belki de, toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için; büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir.Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, Öğrenci Yanıtları


123-Bir din tarih boyunca her türlü rejimle yaşamayı % 99 ispatlamışsa ve bu kesinse; rejime musallat veya şer bir din muamelesini görüyorsa/ gördürülüyorsa;sizce sebebi ne olabilir? Laikliğin gerekliliği, dinde hayır görenlerin sayısı ve ön planda yer almayışları, multimünafık ve din muhaliflerinin rant-menfaatleri açısından, ekonomik ve siyasi bağımsızlık açısından düşünün,dini için devletini talan mantığı, devletini haraca bağlama mantığı 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

136-Münafık nedir? Din ve millet/lerin münafıkları arasında ne fark vardır? Münafıklar neden cahilleri çok sever!! Çok yüzlü münafıklara karşı insan nasıl eğitilmeli? İpucu: Aslını inkâr edenler(soysuzlar) bizden değildir (Hadis). Arabım, Kürdüm, Türküm... Vb de canını ye, Müslüman'ım de imanını ye, kabuğunu hediye et. Met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Severek kredilendir ve hazıra alıştır, önce okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa; hepsini özgün menfaatleri için çakı-rak metriksine(ortamına)/lerine koy Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettir.
Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) reçete gibi okuyabilirsiniz(içi içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için) ;
1-Kavime/lere devlet kurdur.
2-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumlarin en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
3-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
4-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutuştur.
5-Aslında çoğu ;ya cahil, ya din, ya millet münafığı ya da kim olduğunu bilmeden veya varyasyonları yaşıyor. Müslümümanım, Türküm, Kürdüm de sende ye!!
6- Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı” Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırı
r?
7-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupaya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
8-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'i inanç himayesine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır. 0, 1, 2, 3      Öğrenci Yanıtları


2007 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
141-Demokrasinin metrikslerindeki(aurasında,gölgesinde, enerji kabuğunda veya kuralları havuzunda) yasal boşluklardan yararlanarak, parti siyaset işletim sistemiyle -propagandayla oy elde etmek için ya da illegal siyasi görüşlerinin hâkimiyeti için; haklı-haksız, doğru- yanlış, gerçek- yalan… Vb her türlü malzemeyi ve devletin olanaklarını menfaat farzları için kullanan kişiye/lere veya kişilik sıfatına/larına ne denir? İnanç sahibi biri şaş kaza Nataşa- Fadime'ye kış ders-bakar nikâhlı hayat arkadaşı olursa asil olmayan medyanın icrasıyla toplumsal tufan oluyor!! Hiç günah işlenmeyecek mi? Suçumuzu Günahımızı kim kontrol edecek? Bunların tarihte veya yaşayan örnekleri var mı? Öğrenci Yanıtları

143- Din 1 ve Doğa hırsızı, hortumcusu ve yağmacısı olmak ne demek? Bunu sağlamanın kriterleri nedir? Fert/ler toplum/lar, millet/ler, devlet/lerin inanç-din ve doğa hırsızı, yağmacısı veya hortumcusu, olabilir mi? Örneklendiriniz? İpucu;bugünkü teknolojik olanaklar,siyaset, parti(azınlık) demokrasisi fırsat ve zaman önceliği denklemlerinin net ürünü olan günümüzdeki sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

145.Osmanlı devletinin sanal(Halk devleti) bedeni yıkılınca ; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
A-
Bir devletin mahiyetindeki kavimlerin  tüm milliyetçileri;ait olduğu kavimlerin;kemik ilikleri gibidirler (bağışıklık sisteminin hücre çeşitleri = kemik iliği ve lenf sistemleri)özgünlükleri/ni dinleriyle siyonistleştirildikleri/siyonistleştirdikleri (kanserleştirdikleri) ve ırklarıyla şovenistleştirildikleri/  şovenistleştirdikleri (kangrenleştir dikleri) zaman; kavimindeki ve insanlık bedenindeki hakikatlerini-haklarını kayıp etmiş olurlar.
Devletin güvenlik kuvvetleri;vücudun savunma hücreleri gibidirler ki bunlar kemik iliği bağışıklık sistemi hücreleri ve lenf sistemlerince=bağışıklık sistemleri tarafından  eğitilirler. Kapitalizmin leşi bile kavgaya-savaşa neden oluyor:kapitalizmin-kapitalistlerin  akıbeti genellikle obezite (şişmanlık) belirtileri ardında ona bağlı bir semptomla çöker ancak bu sefer leşi için kavgalar başlar.Bunada dünya savaşları denir. Önermeleri yeterli mi? Değilse doğrusunu siz yazın.Tanışasınız diye, sizi kavimlere ayırdık (doğal soylara ve kökenlere dayalı kavimler ayırdık ki) (Allah C.C.)!! 1, 2, 3, 4
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
145Osmanlı devletinin sanal bedeni (halk devleti) yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
B-
Siyonist fert, devletler... Vb (dinine tapan, dinlerini toplumunun menfaat farzları için malzeme yapan, dinleriyle alış veriş yapan veya dinlerine hamal fert ve devletler)dindaşlarını toplumsal kanser, Şovenist fert ve devletler (ırkına tapan veya ırkına hamal devletler) ırkdaşlarını toplumsal kangren, Monotipik milliyetçi devletler, milliyetçilerini toplumsal bölücü kangrenleşmiş grup yaparlar(melezler buna güler). Kavimlerin milliyetçileri-vatandaşları devletine sadakat; devletten tüm vatandaşların her hakkına/larına liyakatli adalet evladır ve kafidir. Devlet monotipik milliyetçi olamamalı (liyakat ve adaletin değişmez kuralına aykırı), olursa mahiyetindeki kavimlerin milliyetçi evlatlarını;ya kayıp eder (devlet bedeninin kemik iliğini oluşturan bağışıklık hücre çeşitleri) ya bölücü yapar ya da düşmanlarına kaptırır-malzeme yapar. Önermelerin eksiğini tamamlayın.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
       İp ucu I;Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.Sıcak (I ve II. Dünya savaşları), yarı soğuk ve soğuk dünya savaşlarının çok yüzlü senarist ve baş aktör devletleri: menfaatleri gereği;I. ve II. dünya savaşından sonra kavimlerin değişmeye hazır-müsait değişebilen-esnek-milliyetçi evlatlarını (jönlerini) ülkelerinde misyoner eğitimi aldırıp, değiştirdikten sonra (kendi menfaatlerinin işletim sistemlerini yükledikten sonra) ülkelerine geri gönderip halkı şaşırtmayı başarmışlardır. Bu kayıp edilen değişebilen esnek milliyetçiler, ülkesinin öz evlatlarına (doku hücrelerine)  uyum sağlamakta sıkıntı çeker hale getirilmiştir.Ülke içindede gerek kurumlar gerekse muhafazakâr milliyetçilerin ahlak değerlerini ve toplumsal ilişkilerini cahillerin-liyakatsizlerin ellerine emanet ederek şaşırtılmayı-esnek milliyetçilerle düşman etmeyi başarmışlardır. Ülkelere hâkimiyete bu noktadan başlayarak ve olayı ülkenin tarihsel-uyumlu özgün mozaiklerini kangrenleştirip bölücülüklere kadar genişletmişlerdir. Vakit geçirmeden Bulgular çerçevesinde ülkemizin birlik - beraberliği ve bölge ülkeleriyle beraber tedavimizi zamanında yapmazsak bizi Irak benzeri ciddi bir savaş felaketi belkiyor demektir. Büyük Ortadoğu federe devletleri topluluğunun oluşumu için;bölge ülkelerinin esnek ve muhafazakâr milliyetçi evlatlarına da aynı taktikleri uygulamaktadırlar bugünlerde. Bu durum orta doğunun fıtratını zorlamak anlamına gelecek ve ne yazık ki bu da ABD'nin kara petrol deliklerine kafasını kaptırma girdabına girmiştir. Allah (C.C).den önce yaşadığım bölgeye sonrada tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ciddi ve cahili-mabudu bir iddia!!
       Tıpta;
gerek dışarıdan değiştirilerek  devlet bedenine enjekte edilen jönlerin yabancılaştırılması, gerekse içerden bağışıklık sistemi hücre çeşitlerinin hastalıklarından dolayı (muhafazakâr milliyetçilerin şaşırtılması) eksik-yanlış eğitimli vücut savunma hücrelerinin, vücut hücrelerini düşman görüp saldırması(oto-immün hatalığı); bu iki bağışıklık sistemi hastalıklarının kaosuna denktir. Bunun tedavisi tıptaki tedavinin sosyalleştirilmesi (toplumsal hayata simüle edilerek eyleminin doğru tercüme edilmesi) gerekir. İlave olarak mazlum cahillerin eğitiminde (çocukların eğitiminde) uygulanan;güvenilir-biligili-bilge kişiliklere yönlendirme-güven kazandırma eğitim tedavisinin uygulanması gerekir.
     Bu gün ise menfaatleri gereği  bu senaristler ;hemen değişime hazır veya başlamış olmalarına karşın, kendi dışındakileri: din,sülale ve millet devletlerine böldüklerini, sonra antlaşmalara ve sözünde durmadıklarına dikkat ediniz!! Onlarla işbirliğine gitmeyiniz, samimi değiller!!(ayet): değişmez (cahil)- çözümsüz toplumsal-ekonomik sorunları zorunlu beraber yaşamaları gereği-nedeniyle biri birlerine nasıl düşman ettiklerini/edildiklerini veya nasıl çıkmazlara sürüklediklerini düşünün. Sonuçta menfaatleri gereği hemen değişen çok yüzlü münafıklar (fert ve devletler) yaşayacaklar, buna karşı din ve millet devletlilerine; parçalatılan, kurulan/kurdurulan ve zorunlu cahilleştirdikleri-biri birlerine düşman ettirdikleri kavimleri:Avrupa ve Ortadoğu federasyon devletlerine dönüştürmenin-bağlamanın geleceği için( Ülkemizi de bu ayrımın çelişkisi için de antagonisttik iç siyasetle eritirken, orta doğuyu almış kucuna hem öper hem söyleter); ya zamanında teslim olup değişimi kabul edecekler veya kapitalistlere, münafıklara veya doğaya; aksam ya da yem olmak zorunda bırakılmış olduklarını düşünün.Orta doğudakiler oynamıyor oynatan oynatıyor. Buna göre bazen bilinçli teslimiyetin ve bilinçli kaybetmenin tadının arkasına parlak zaferleri gizlemek mümkündür. Nasıl yapalım ki kaybımız kazancımız olsun! Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez (Rad, 13/11). İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007. 1
İpucu;
İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
      Bazen kişisel kayıplarımız arkasında toplumsal ve evrensel  kazançlarımızın vardır. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
 145-C;
Kendi mahiyetindeki mini devletlere ve bazı işbirlikçi ulus devletlere; kurduğu/kurdurduğu dünya ulus devletlerini kültürel ve ekonomik olarak asimile etmek/ ettirmek yani barbarlık yaptırma ve efendilik taslama tiryakiliğini geliştirip astlarına geri dönüşümsüz düşman yapmak. I–II. sıcak ve soğuk dünya savaşlarıyla asya devletlerini himaye edip dini rejim kurdurmak, tek kavime veya sülaleye devlet emanet ederken; mahiyetindeki kavimleri de bu devletlere asimile ettirerek efendilik taslama tiryakiliğini-barbarlık-asimilasyon hastalığını bu devletlerde teşvik etme alışkanlık ve bağımlılıklarını meydana getirmek. Sonuç olarak kuduz ahlak hasatlığını yaymaktır. Zira kapitalistler bu toplumsal kuduz enerjiden çok çok keyif  ve feyiz alırlar.Ekonomik ve teknolojik yönden geri kalmışlığın sebeplerini dinlerine bağlayıp bu devletlerdeki ortak payda ahlaki değerleri ve özgünlükleri arasında anatagonistik (yok edici birliktelik)(birbirini yok etme) düşünsel ve bedensel;politik-siyasi eylemler geliştirmek.  1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları
Özel ve Önemli Not
Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halkın yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
Bölünmüşlüğe Çözüm; yaşayan ve tarihi kök hücre zeminlerinde, en berrak ve tedavi edici toplumsal dokularki nakillerden ve ekimlerden aranmalıdır.1
Kemik iliği kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
Çözüm;bir cerrahın uyguladığı yöntem veya kök hücre ekim yöntemi ya da organ ve doku nakli gibi müdahalelerde bulunulmalıdır. Bunların içinde en liyakatlisi/lileri hangisi/leri olmalı ona mutlaka doğru karar verilmelidir. Bölgeye en yakın olanından en uzağına doğru başlamak koşulu ile;yani ülkenin bölücülükten en az etkilenmiş, ya da ona karşı bilinçli başat toplum sentezini başarmış evrensel halk grubunun fertlerden oluşan eğitim, öğretim ve yönetim kadroları oluşturmak ve yargı, askeri ve sivil örgütlerle prensip kararları gereği bu oluşuma tam destek olmak. Çok tehlikeli bölgeler kök hücre niteliğindeki tarafsız evrensel insan alimi, hem din hem doğa hem de insan alimi niteliğinde kişiliklerden oluşan birimlerden ekipleri gönüllü ve resmi görevlendirmek. Yani erozyona uğramış bölgede tarihi derinlikler içerisindeki en iyi yaşanmış kültür değerlerin özgün ve ortak payda harmanının zenginliğine durumu boğdurmak ya da ihya etmek gerekir. Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır.Kısaca çözüm en yakın sağlam bölgelerden nakiller yapılırken bölge halkının dil azınlığı, din azınlığı.. Vb güdük azınlık durumundaki haklarını nazikçe iade etmek ve topluma kazandırmaktır. Bu işleme küçük beldelerde denemeyle başlanıp verim alınıyorsa yavaş ve verimli yol alınmalıdır.

148- Azınlık;bitki ve hayvanlarda evrimin ve reKâbetin meyvesidir. Bitki ve hayvanlarda iç içe yaşayan farklı türlere ait baskın populasyonların (komunite) içinde, sayıca az-küçük ve çekinik populasyon/lara azınlık denir. İnsanda azınlığın karşılığı olan çeşitlilik:Patojen (öldüren)istisnalar hariç,liyakatli(yakışır) adalet ve zaruretin; gücü ve bereketidir. Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır. İnsanda tür içi çeşitliliği kavramı size neyi/leri hatırlatır? İpucu;Devletlerde ki kavimlerin çeşitliği (varyasyonu), hoşgörüyü ve doğa belgesellerindeki izlediğiniz aynı veya farklı türlere ait sürülerdeki reKâbette azınlıkların farklılığını karşılaştırmalı olarak düşünün.1Öğrenci Yanıtları

 

149-Bu asır, İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtları kadar toplumsal döngüde insanların özgünlüklerine antagonisttik icabetleriyle, kendilerine değer biçen hâkim güçler(Film İzle); dil, din,renk, kültür çeşitliliği ve azınlığı olur. İnsan türünün kavim azınlığı ya da etnik azınlığı olmaz, kavim azınlığı ya da etnik azınlık kavramını kullanmak bölücülüktür veya liyakatsizdir. Çünkü tüm kavimlerin birbiri içinde dil, din, kültür azınlıkları vardır. Yani tüm kavimlerin etnik azınlık kavramını kullanmaktan vazgeçmesi gerekir.Nedense 19. ve 20.Yüz Yılın kurucu canileri; inanç, kültür, dil, lisan-din çeşitliliği ve herhangi biri azınlık tabanlı fert sayısı az olan özgün kavimleri; hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb den dikilmiş ceketi giydirilerek ya da yurdundan kovdurularak asimilasyonunu reva görmüştür.Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır.? Tarih boyunca yaşadığı halde, bu gün özgünlük ve özgürlüklerin bir arada iç içe yaşaması neden zorlaşmıştır? İlla av-avcı sürü ve asimilasyon muamelesi/lerini mi görmesi/leri gerekir ?Ayni türe ait olmasına rağmen(insan), tarih boyunca, insanlık adına bu utanç verici kavram, kimin ve kimlerin ekmeğine yağ sürmüştür? Irk,dil,kültür,inanç, din... Vb azınlık ve güdük farlılıklardan dolayı, azınlık(etnik) diye nitelendirilmek istenen toplum ve kavimler çeşitliliktir.Çeşitliliğin özgünlüğü;Patojen (öldüren)istisnalar hariç, misafirlik, güç ve berekettir, ör;renk, dil, kültür, mülk göçebeleri, din çeşitliliği olabilir;asimile edilmeden çoğunluğun aşure mantığı ile tevhit edileceğine, nedense, bu asır özgünlükleri evrim yasalarının gereği asimile, teşhir ve tecrit edilmek istenmektedir. Ör, Zenci, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Hıristiyan, Yahudi, ...Vb etnik azınlık değildirler. Aynı türün etnik azınlığı olmaz bu bilime, doğa ve ilahi/peygamberi yasalara ya da dine de aykırıdır. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var), Yoksa çoğunluklar azınlıkları asimile etsin değil. Kaldı ki çoğunluğun değil, bazılarının yegâne ana dilleri ve yegâne ana vatanlarıdır. Bir insan, fert ya da toplum kendi ana yurdunda sonradan gelme çoğunluğa asimile ettirilerek etnik azınlığa düşe bilir mi? Bu asrın Sakat Demokrasi ve deccalı hilkat garibesi saçmalıktır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir. Bunlar dil azınlığı, din azınlığı, renk azınlığı, ya da kültür azınlığı durumuna düşürülmüş kavimlerdir. Kaldı ki çoğunlukta olan kavimlerinde başka toplumların ve kavimlerin içinde azınlıklarının olması söz konusu olması da çok doğaldır. -Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür.
Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha doğal demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir. Unutulmamalıdır ki çoğunluğun verdiği kararların her koşulda haklı olmayacağı kesindir. Peygamberlerin sadece bir oyu vardı, demokrasi bu kadar değerli olsaydı o zamanda uygulanırdı. İnsan aklının ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak sahip olmanın bir puan bile değer biçilmeyen sadece nefsin işletim sistemi olan zekâya dayalı insanları öne çıkaran bu deccal-i asırda demokrasi malzeme edilerek eskiden bir ailenin (padişahlık, şahlık, imparatorluk, krallık… Vb ) hükmündeki halkların tepesine bu sefer bir milletinin küllü çoğunluk balyozu azınlıkların ve halkların beline bindirdiler. Bunu yapan veto imparatorluğu üyeleri ve aksamları tehlikeyi görünce globalleşme yoluna değişmekte hiç tereddüt etmediler. Ancak değişmekte bilinçsiz, duygusal ve tutucu kavimleri birbirine boğduruyorlar ya da değişim için kendilerine muhtaç kılmışlardır. Çeşitlilikleri özgünlükleriyle-hoş görü içinde barındıran ve barındırmayan /amayan kavimlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız. İpucu:biyolojik çeşitliliğin, kültürel, zihinsel, beyinsel ve düşünsel çeşitliliği, melezlerin, zengin kültür harmanlanması... Vb güçlülüğünü ya da avantajlarını düşünün. Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve yarı sıcak (III. Dünya savaşı) savaş galiplerinin himayelerinde kurdurulan!! devletlerin kuruluş; zemin, amaç ve stillerinin bölücülüğe teşvik ediciliği, dünya devlerinin (güdük batılı krallıklar ve vetolu kapitalistlerin) daha çok sömürmek için (demokrasiyi ve bilimi kullanmak) bilimsellik, işçi hakları, demokratik haklar-özgünlükler-özgürlükler bahane başka kavimlerin içindeki azınlıkları menfaat farzları için hortlatıp-kullanmayı düşünün. Bu önermeler doğru değilse doğrusunu siz yazın. 1 Öğrenci Yanıtları

Çeşitliliğin- Özgünlüğün, Tek Düzeliğin (Monologluğun) Avantajları Ve Dezavantajları (Evrimsel Açıdan); Örneğin, bir bitkinin iletim ve destek sistemindeki hücrelerin-iletim elemanlarının çeşitli oluşunun kazandırdıklarını anlayış için tüm iletim ve destek sistemin tek düze bir çeşit hücre ve iletim elemanlarından oluştuğunu düşünün. Örneğin bir tür içinde ya da aynı bakteri türüne ait çeşitli alt grupların değişik ısı seviyelerine dayanıklı alt türler ya da alt kategorideki taksonlara ait varyasyonlar düşünün; en çok -50, +20 dereceye dayanıklı , en çok -40, +30 dereceye dayanıklı bir grup, en çok -30, +40 dereceye dayanıklı başka bir alt gruptaki tüm bakteriler; +20, -20 dereceye dayanıklı olabileceğini hayal ediniz. Bir anda ortamda ısı +35 dereceye çıkarsa bu ısı dercesine dayanıklı olmayan türler ortadan kalkar ama + 35 derce ısının üzerine dayanıklı olanlar yaşayarak kayıp olan neslin genlerini geleceğe taşır. Bunun tam tersine ısı -35 dereceye düşmüş olsa yine soğuğa dayanaklı ölmeyenler dayanıklı olanlar türün devamını sağlamış olacaklardır. Bu nedenledir ki özel haller hariç yaşamayı başaran çeşitliliğin avantajı; yaratıkların ve türlerin yaşama şanslarını artırırlar. Çeşitliliğin dezavantajı yaratıkların arasındaki uyumu ve iletişimi zorlaştırır. Nesnel ya da bedensel çeşitliliğin yaşama gücünü ve olasılığını artırdığını bilimsel, inançsal olarak biliyoruz Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)/ayet).Bu mantıktan hareketle değer yargıları (ana dil, inanç, kültür, örf, adet… Vb) açısından çeşitlilik kavimlerin; hoşgörüsünü, zihinsel ve düşünsel yaşam gücü olasılığını artırır. Kısaca nesnel, düşünsel ve zihinsel çeşitlilik;yaşam gücünü artırıcılar olarak bir birini tamamlayan unsurlardır. Birinin eksik olması diğerinin verimli oluşunu olumsuz yönden etkiler. Özel haller hariç; insanın bedenine, düşüncesine ve davranışlarına zarar verecek bazı kavimlerdeki kültürel, inançsal, düşünsel… Vb tabu ya da değer yargıları zararlı çeşitlilikler olup;uluslararası seviyede yeddi yeminle gerekçeleri bilimsel ve inançsal açıdan ortaya konup alternatifleri ile yer değiştirilip öğretim, öğrenim ve eğitimle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir sınıf ve ders düşünün; her milleten bir öğrenci ve kendi ülkesinin kültür kıyafetiyle (aynı sınıfta farklı kıyafet ve küldürler ait öğrenciler) derse alınmışlar ve ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bir sınıf ve ders düşünün; hepsi aynı ya da farklı millet veya kavimlerden; ancak tek dil , tek kültür, tek din, tek tip kıyafete... Vb tek tipliğe zorlanmış olarak derse alınmışlar ve zorunlu ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bu iki sınıfa ders veren hocalar ve öğrencilerin; hoş görü, iletişim, çeşitlilik… Vb açılardan avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın. Fert, toplum ve kavim bazında Monolog ve tersi olmayı bir arada karşılaştırın. Ola ki Allah (C.C) tüm yaratıkların çeşitliliğinin her şeyini sadece insanda tevhit ettiği için insanı halife kılmış ve tüm insanlığı Müslüman olarak yaratmamıştır. İnsanlığın hepsini Müslüman yaratsaydım öldür tekrar insanı yaratırdım diye ayet vardır. İnsanlığı yaşantılarından verim alışı için İslam'iyet'te Müslümanlığa davet etmiştir. Ayet var. (Monologluğu ret ediş ayeti). Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti). Evrensel olarak insanlıkla kaynaşışın avantajlarına hazırlanışı düşünün. Yaşatıcı aşure mantığı çeşitlilik ile bölücü ve kangrenleştirici bulamaç çeşitliliğin farkındalığını insanlara kavratış çok önemlidir. Bu çok dilliliği, çok kültürlülüğü… Vb; Lazca, Çerkezce, İngilizce, Zazaca, Arapça, Rumca, İbranice, Farsça… Vb anadilde eğitim ve ana dilleri seçmeli ders olarak düşünerek ülkemize tüm dünyadaki çeşitliliğin farkındalığını yakalayış ve anlayış için; içindeki din, dil ve kültür azınlıklarının çeşitliliğini hayata güncelleyişi hatta dünyaya bu dilleri kabul ettiriş çabasını ve gayretini düşünün sonuç vahimse sınıfta söz hakkı ve görüş isteyin. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var), İnsanların hepsini Müslüman yaratsaydım öldürür tekrar insanı yaratırdım ya da Dünyada tek tip kavim yaratsaydım insanlığı öldürür tekrar bu günkü gibi çeşitliliği yaratırdım (Ayet var). İpucu; kâinatta gelmiş, geçmiş ve gelecekteki tüm çiçekleri ya da güzellikleri içi, içe ve rastgele döşendiğini düşünün. Sizden istenen: düşünsel ve uygulanışta; bu çiçekleri, güzellikleri ya da düşünsel, nesne, sanal ... Vb olarak aşure mantığı ile iç içe karışmış her şeyi fert ve toplum bazında ya da işin ehli/uzmanları tarafından; Rahmani, peygamberi, insani…Vb peyzajcı, mimar, dekoratör, editör…vb mantığı ile dizayn ederek ya da düzenleyerek uygulayışınızdır. 11. Kuran Suresi/ 7. Ayet O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler. Her şeyi bu mantıkla; öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim… Vb sahalarda uygulanışını düşünün. Örneğin dünyadaki tüm insanların her şeyinin birbirinin aynı kopya olduğunu düşünün. Bu günkü doğal insan çeşitliliğini düşünün. Muhtariyet nöbetini elinde bulunduran kavimlerin hükmündeki kavimleri kendi kültür ve ırklarına asimile edişi afatını düşünün. İslam'iyetin Abbasi, Emeviler … Vb kavimler döneminde bu özgünlük ve çeşitliği koruyuşunu düşünün. Muhtariyet; hükmündekileri Allah (C.C)'HUN misafir ve emaneti kabul edişle liyakatli hayat bulur. Ancak muhtariyet; hükmündekilerin ceddine, dinine, ırzına, vicdanına, topraklarına… Vb her şeyine ilahlaşmakla da deccalleşilir.

163.Üniversiteler sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği ve çevresini kendisinden yararlandırmayı başaran -doğaya uyumlu üreten kurumlardır.
Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla doğaya uyumlu disipline edilip adil-liyakatli uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda; kuramsal olarak üniversiteler parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2 Öğrenci Yanıtları

184.Evrimleşmiş ve gelişmiş; fert/toplum/kavim/devlet ve milletlerin arasındaki farkları-kriterleri yazınız İpucu;gelişmişliğin ölçüsü doğayı-insani değerleri hortumlamakla doğru orantılı değildir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öğrenci Yanıtları

193.Birilerine göre; namussuz, hilebaz, kaypaklarla... Vb. işbirliğine,anlaşmaya gittik;haksızca yarıştık /yarıştırıldık kayıp ettik. Şimdi namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)yum diyenlerle ittifakta son hakkımızı kullanıyoruz. Önermesi size ne çağrıştırır? İpucu; fert, kavim/ler, toplum/lar ve devlet/ler bazında;nefis ve kişiliğin özgünlüklülerini yarıştırmayı düşünün.1 Öğrenci Yanıtları

197.Yemeden içmeden enerjisiz yaşamak sadece Allah'a mahsusdur.Yemek, içmek, yardımlaşmak, haklı kazançlarını değiş tokuş etmek; fert/ toplum/ devletlerin ve insanlığın en doğal haklarıdır. Menfaat farzları gereği veya herhangi bir nedenle bunların ablukası af edilmez insan suçudur. Önermesi amacını ifade etmek için yeterlimidir? Değilse doğrusunu siz yazınız.Öğrenci Yanıtları

202.Ders almamız ve unutmamız için:iktidarları döneminde; Ahlaki açıdan insanlık gen havuzunu kirleten suçlu genlere ve tercihlere sahip fert, toplum ve devletler varmıdır? İsimlerini yazınız.Öğrenci Yanıtları

215.Kendisini(sıfatlarını, fıtratını, özelliklerini, nefsini), geçmişini, yakın çevresini doğru tarif edemeyen, etmek istemeyen veya tanımayan;fert/toplum/ insan/devlet/millet, yanlışının/larının doğru-haklı olduğunu iddia ettiği konun/ların cahildir? Böyle fert ve toplumların namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst öndere/lere ve büyüğe/lere gereksinimi/leri vardır. Önermeleri doğru mu? Neden? 1 Öğrenci Yanıtları

217. Bilim ve Gelişmişlik Bu İse!!
     A
-İnsanların hayvanları sollayacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu toplumsal konum/ların ve döngünün/lerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kâinatta. Yaratıklara parazit Tarzanlara insanı nasıl sevdirebilirizacaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ve doğa beyinli süper zeki  Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükü metmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştışmaktan ve reKâbetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Affedip çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İpucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yararlandırmak ve asker, öğrenci.. Vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumuzun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disipline ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Peygamber Ahlak" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.14

    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-toplumsal süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav.. Vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zekâ derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri… Vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranında; doğal ve toplumsal döngülere uyumlu yararlanmış olsun. İpucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş çevreci aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı çevreci etkinlik ve uygulamalar yapan insan seveer çevreci dernek kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere;zararlı oluşları ve ekonomik güçleri oranında; zorunlu sentetik, gerçek ağaç, güneş, dalga ve rüzgâr panelleri diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek… Vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslararası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; toplumsal olay ve doğal deprem-su tufanı(tsunami /depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem planları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda verdikleri zarar ve ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslararası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline getirmek. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
0, 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9
    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, dünyanın damarlarındaki katı-gaz ve sıvı fosil canını hortumlayan ilkel yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında peygamber ahlak sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
         Bir toplum peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.Öğrenci Yanıtları

      Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği; Fosil, İlkel ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi)Sanayi Devriminin Başlamasıyla Başlamıştır.
      Dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon külfetlerine sebep olanlar (Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji tiryakileri) ;kim okurdu kim yazardı, küresel ısınma düğümünü parayla kim çözerdi hesabını yapmaktalar. Bu kördüğümün çözümüne sağır durmalarının bir sebebi de bu düğümü parayla biz çözeriz diyecek kadar namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı ve insaflıdır belki de!
        Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek). Filmi izleyin
       Bir zamanlar iklim, doğa ve çevre bizim kültürümüze yön vermiş ve etkilemiştir. Bu gün biz ilkel insanların Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojisiyle(Silah Teknolojisi) çevremizi etkileyerek doğaya karşı ahlaksız ve ölçüsüz davranmanın (doğal döngülerin bereketli hudutlarını zorlamanın) doğaya hiçbir şey yapamadığımızın götergesi olup, sadece doğal şamarın tufanını suratımıza yemek üzereyiz. Neden ve kiminle suç ortaklığına gidiyoruz bu durum devam ederse tarihi şaşırtıp bizi bu tufanın günah keçisi ilan etmeye kalkışacak kadar şahsiyetli olacaklarından şüphem yoktur. Çünkü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojinin ahlak ve tatbik/uygulayış cahilleri (ilkel insanları) her zaman dediğim dedik olması gereken toplumsal sabitelerdir. Onlarsız çözüm aramak ve onlardan uzak durmaktan daha hayırlı tercih bilmiyorum öğrenmedim duymadım.
         Aslında yapılması gereken şey dünyanın tüm nimetlerini ve külfetlerini global olarak doğal döngülerin bereketli hudutları içinde paylaşmaktır. Artık bunun için çok geç olmuş. Ancak veto imparatorluğunun fosil ve Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknoloji(Silah Teknolojisi) tiryakiliğinden vazgeçmesi olası değildir ve bu kesindir. Çünkü onlar ahlak cahilleri olduklarını bilmiyor ve değişmeleri veya bunu kabullenmeleri de mümkün değildir.
        Ahlak cahillerini değiştirmektense(toplumsal denklemin olması gereken sabitelerini değiştirmekten farksızdır) kendimizi, yeni nesillerimiz ve peygamber ahlaklı insanlarımızı kısaca halkımızın değişebilirlik ivmelerinin ufuklarından eğitimle (din dâhil) çözüme koşmak ve davet etmek ne şerefli haysiyetli, onurlu ve asil bir davranıştır. Onların elini öper, onlara yalvarır çözüme ortak ederiz. Halkımıza onların zavallılığını ve cehaletini anlatarak teselli bulacağız.
         Yapay İlkel insan ve fosil teknolojinin ürünü;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin küresel tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.
         Bu insanlığın onur savaşıdır. Ekmek ve peynire evet. Bizler Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji cahilleri olabiliriz ama asla peygamber ahlak cahili olmayı istemeyiz. Cahil ve obez kapitalistlerden para, yardım ve çözüm dilenmek onlardan daha cahil ve liyakatsiz kişilik seviyesine inmektir.Onlardan ve çözümlerinden uzak durarak haklı tepkimizle bundan sonraki zararlarını diyete indirgemek bizim için büyük bir başarı olacaktır.
          Bütün çabamız 20.yy'ın toplumsal, zihinsel ve fiziksel kara deliklerine gelecek nesillerimizi kaptırmadan 21yy'la 20.yy'ın tüm getirdiklerini işlevsel ve kontrollü kabrine gömmektir.
Hızla 20. YY'lın ilkel insanları; Fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerini (Silah Teknolojisi) aşı kabul edip, buna karşı fiziksel, toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemimizi insani evrimleştirip!!! onları sollamalıyız. Aksi takdir de bizi yeryüzünde;zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlarla baş başa bırakıp doğal evrimleşmiş olarak!!! uzaya kaçmaktan başka düşündükleri yoktur. Onlar her zaman evrimin hapishanesini, metriksini ve doğal şamarı suratına hak eden ilkel zavallılar olarak tarihte anılacaklardır.
         Dünyamızı cadı kazanına çevirenlere ve bizi de kendilerine suç ortaklığına kenetleyerek, ilkel teknoloji tiryakiliğine teslim olmayacağız ve güvenmeyeceğiz. Hatta suçları ve günahlarına bizi günah keçisi ilan etmeye kalkışacaklarından ve çözüm üretmek için bu suç ve günahlarının küresel tedavisinden de para kazanmak için bile parayla bize bir şeyler satmaya kalkışabileceklerinden zerre şüphemiz yoktur. Amaç bu konudaki sorumluluğun ve her türlü ödemenin kıblesini çevre sorunlarına sebep olanlara yönlendirmektir.           Küresel Isınma, Çevre Temizliği ve Erozyon Tedavimizin Ana Başlıkları; Bu sorunlar gerçekte;liyakatsiz sistemler ve doğal insanın ahlak ürünüdür.
1-Kapitalizmin ilahı paradır.Parayla satın alınmayacakları yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve olguları toplumda geliştirirseniz;uyum sağlamakta-değişmekte sıkıntı çekmezler.Hemencecik toplumunuza,ülkenize rejiminize ve dininize sempati/eşduyum duyar hatta tabii sadık zengin insanlar olarak katılırlar.Ucuz faizli (asalak-parazit) kredilerini, fakirlere sadakalarını ve zekâtlarını çoğaltıp rablerine tabiiliklerini paralarına kazıtarak koşarak size katılıp yanınızda yer aldıkları gibi ifrat ve tefritleriyle sizi sollamaya bile kalkışacaklarından emin olabilirsiniz. Eylemleri ve amaçları belli...!!! ah o eski günler gelsede ...
    Biz eminiz ki veto imparatorluğu bu gün gereksinim duyduğumuz dönüşüm teknolojisni üretmiş;doğal koşulların toplumları zorlama zamanını belkiyorlar.Ürettiği küresel tedavi teknolojisini hemen seramayeye çevirmek için. Bu bilinçten emin olabilirisiniz.Dünyanın kaderi üzerine paralı ilahları oynamak istiyorlar. Tarihte hep 50-100 yıl sonraki teknolojiler sumen altında zamanını bekler. Onun için vurdum duymaz arada bir duyarlar. Menfaat cahilleri.
2-Doğru eğitimle:kök hücre (insan) demokrasisi, bilimsel siyaseti ve siyasetçileri yaratmak. En kısa sürede kapitalizmim metriksindeki kapitalist demokrasi, ekonomi ve siyaseti bilimsel siyasetin eğitim tarlasına acımadan ve dinlemeden sürüklemektir. Halkın kapitalist metrikse olan güvenini aşamalı geri çekmek.
3-Doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) insanın eğitimi ile bilinçli ve peygamber ahlaklı çalışkan vatandaşlar yaratmak.
4-Mevcut üniversiteler; ileri kapitalist öğretim üniversiteleri olup; döngüleri kemiren, ilkel, doğal ve fosil teknolojiye dayalı zihinsel eğitim vermektedirler.
5-Eğitim ve öğretimde kavram çarpıklığını yok edip doğru yere oturtmak. Yani üniversitelerde eğitim kavramının doğru hayat bulmasını sağlamaktır. Bundaki amaç toplumun bilimsellikle ve peygamber ahlakıyla örtüşen her türlü yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını!! kullanarak insan ve çevre ahlakı eğitimi ile ilgili uygulamalı bilgileri öğretimle -eğitimle doğru kenetlemektir. Sinerjik /birbirni destekleyen ve tamamlayan öğretim, öğrenim ve eğitim yapmak.
6-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiden doğal döngüye uyumlu güneş teknolojisine terfii etmek. Enerji tüketen her cihazda mutlaka Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiye bütünleşik; sırasıyla güneş, hareket. dalga, doğal manyetik alan?… Vb doğal döngüye bütünleşik yayılan bedava enerji kaynaklarında ki enerjiyi emen veya kullanabilen teknolojiye uygun üretmek ve geliştirmek. Yani üretilen her ürün mutlaka bu teknolojilerden en az 1-2 tanesini kullanabilmeli. Mutlaka ürün güneşli ortamda veya diğer doğal döngü enerjinin var olduğu ortamlarda hemen o teknolojiye yönelik enerjiyi kullanıma geçecek şekilde üretilmeli. Güneş pilleri, Gneş arabaları mantığı. Hareket enerjisiyle çalışan saatler gibi.
7- Fosil enerjiler karne ile kullanılmalı.Dünya bedeninin;gazını, sıvısını ve maddesinin iliklerini boşaltıyoruz.
8- Bilinen ve keşif edilen çözümlerin yüksek verim alınımı amacıyla doğru adreslerde ve doğru zamanda uygulamaya konmalı. Bilimsel gerekçesiyle/leriyle uygulamaya geçilmeden önce kısa ön denemeler yapılmalı.
9- Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi) hastalarını; kapitalistlerin ve sözde sosyalistlerin ve komünistlerin dünyayı ne hale getirdikleri, Hatta bu konuda çözüm üretmek için bile;küresel suçlarını ve günahlarını bile parayla bize satmaya kalkışabileceklerini doğrudan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak halka anlatmak. Gerekirse ülke dışındaki çevrecilerle diyet ve kontrollü iş birliğine gitmek.
10-Resmi ve sivil kurumlardan; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda yapa bileceklerini resmi ve özel olarak belirlemek. Ör,bu kurumda, şehrimizde, köyümüzde küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine önlem kuralları uygulanmaktadır. Kanunla değil gönüllü Ör."Mağazamizda Küresel Isınmaya Önlem Amacıyla IşıklandırmadaTasarrufa Gidilmiştir".
11-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda; toplumun yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları dikkate alınarak;bu yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla örtüşen spektrumlarda halkın değişim ivmeleri ve gücünün kaldırabildiği kadarına icabet etmek ve bu nirengi noktalarından hareketle eğitim vermek yani devrimlerle halkın fıtratlarını zorlamamak.Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusundaki halkın değişim ivmesinin fıtratını/larını halkın özgün değerleriyle özdeşleştirip harekete geçirmek evaldır.
12-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve ürünlerine alternatif olarak çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirmeye bilim çevrelerini ikna ve teşvik etmek.
13-Küresel ısınma, çevre temizliği ve erozyona sebep olan ürünleri satın almamaya veya satmamaya, kullanmamaya ya da diyetle kullanmaya kalkışmak. Zorunlu kullanılıyorsa “bu ürün küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona neden olduğu halde zorunluluk nedeniyle kullanılmaktadır" ibaresini üzerine yazmak.
14-Doğal Döngü ve Canlı Bilim (Biyoloji) Patent-Standartları Enstitülerinde;yeni buluşun; doğaya uyum patenti ve standardı ;üretilen yeni ya da   eski buluşun doğal döngülerde ki konumları, doğal döngüler ve güneş enerjisi teknolojilerine uyumu aranmalı ve istenmeli.
15-Var olan tüm ürün ve buluşların; Doğal Döngü ve Canlı Bilim (biyoloji) Patent Enstitülerinde yeniden standartları ve patentleri gözden geçirilmeli. Gerekirse derhal piyasadan kaldırılmalı 1
16-Avamın Kullandığı Teknolojik ve Tüketim Ürünlerindeki Sadeliğin Gerekliliği
Pazarda, bakkalda, süper markette … Vb; kullanım, beslenme, tüketim… Vb, amaçlı bir ürün satın alınmak istendiğinde; o kadar çok çeşit var ki, bunlar arasında; koşullarına uygun seçim yapmak ve kriter belirlemek çok zor. Ör, diş macunu, elektrik anahtarı, priz... Vb seçimi zor. Aynı emeğe farklı değer; güç-para-borsa matrixi ekonomi kuralları gemisinde, menfaat farzları gereği, farklı değer biçtiren kapitalistlerin sermaye sınıfı; serbest ekonomi diye insanların ceplerine sermaye edinme emeçlerini-furyasını-karmaşa ve şaşırtmacasını da avamın kan damarlarına sokmuştur.1, 2
Çözüm: Aynı kategorideki mallara; TSE veya yeni kurulacak benzeri kurumlarca; gerekçeli puanlama yapılarak halkın hizmetine sunulabilir.


220.Fert, kurum, toplum ve devletlerin nefislerini doğru tanıdıklarının kriterleri nelerdir?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpucu;Bulunduğu/ları konumdan/lardan aldıkları neticeleri, gidişatları düşünün. Öğrenci Yanıtları


222.Fert, toplumlar ve devletler:genel ve özel amaçlı  olarak;kendini ve arzularını  tarif edişlerinin;yaşama stili ve eylemleriyle bağdaşmadığı spektrum ve ölçülerinin oranı; onların  öğretim, öğrenim ve eğitime gereksinimlerinin göstergesidir? Soru önermesi amacını ifade etmede yeterli mi?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Öğrenci Yanıtları


231.Nereye ayak bastıysa benimdir demeye, kiminle evlendiyse ceddi olmaya, neye taptıysa; ona ilahlaşmaya, onu kuşatmaya-kontrole kalkışan doyumsuz zihniyete ne ad verilir? İpucu;Siyonistlerin, şovensilerin, faşistlerin, kapitalistlerin, cahillerin;Astekleri, Mayaları ve İnkaları asimilasyonunu, Afrika köle ticareti dönemlerini düşünün ve günümüz sıcak (I. ve II. Dünya savaşı) - soğuk savaş(III. Dünya savaşı) galiplerinin(20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.); dünya milletlerini-devletlerini dizayn şekilleri ve hükümranlıklarıyla dinamik olarak örneklendirip; sonuçlarını 4-5 cümle ile güncelleyin.1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları  (Astekler, Mayalar,1, 2, İnkalar,Budistler,)

235.Dünya devletleri arasındaki mevcut;dinamik güç denge denklemlerini hesaba katarak? X=Zengin fert ve devletler, Y=Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) fert ve devletler, Z=Komünist fert ve devletler, K=Sosyalist fert ve devletler, L=Siyonist fert ve devletler, M=Şoven fert ve devletler ve O=Çok yüzlü hümanist fert ve devletler... Vb P...S=Diğerleri şeklinde kavramlaştırarak; tek tek sonra ardışık melez; güç-nüfuz-etkilerinin kombinezonlarını kategorize ettiğinizde; vardığınız sonuçların gerekçelerini yazarak, kavramlar arasında istediğiniz kadar matematiksel güç denklemlerini, dünyadaki güç-denge denklemine simüle(benzeştiriniz) ediniz. Bu denklemleri; en tutarlı olandan en az tutarlı olana doğru sırlayınız. Gerekirse eşit güçte denklemleri yan yana yazabilirsiniz ya da birden fazla denklemle dünyadaki güç denklemlerini kuşatmaya çalışınız. Ör, X-Y+L*P/O> veya < ya da = Z*K-M+O şeklinde… İpucu;bu mantığı/ları geçmiş, günümüz ve geleceğe endeksli olarak:bilgisayarda; zamana, değişkenlere, sabitelere göre. anime ettirmeyi düşünün veya objeleri-olayları uzaktan algılama, biyometrik, bulanık zekâ, biyomatematik bilgisayar mantıklarını bir arada düşünün. Elde ettiğiniz sonuçlarla geleceği tahmin mantığını geliştirmek mümkün mü? Neden?0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

238.Namuslu ve dürüst insanların ayıbını örtmekle, insanların arasına bölücülük-fitne ekmek ve çok yüzlü münafıkları, cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz köktencileri deşifre etme arasındaki çizginin/lerin kriterleri ne olmalı sizce? İpucu;herkes zaman zaman  isteyerek istemeyerek suç ve günahlarla muhataptır (tövbe, af, hoşgörü, ceza). Ama bunları bilerek; sistem, zekâ, el, etek, sitem, göz, ahbap, çavuş, dindaş, ırkdaş.. Vb yordamlarıyla menfaatleri için huy ve meslek edinmek ayrıdır.Tek ve çok yüzlü gizli ve açık münafıkları -şok akıllıları, fanatik-radikal kapitalistleri… Vb fert ve toplumları; içerden namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-dürüst inanç ehli dışarıdan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların örtüşen adil-dürüst ortak paydasıyla deşifre edilmesi son derece hassas ve gerekli bir konu olduğunu düşünün. Kısaca devletin ve insanlığın rahat etmesi için;dinde hayır gören insanların, tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini  sabırla korkmadan deşifre etmesi ve insana parçalatılması evla gibi gözüküyor.1, 2, 3,Öğrenci Yanıtları

241. İradesi, gücü ve bilgisi dâhilinde adil olmayan inanç sahiplerinin, Müslüman'ın ve insanın her şeyi şüphe götürür ya da iradesi, gücü ve bilgisi dâhilinde adil olmayan fert/toplum/devlet ve millet cahildir. Önermesi Doğru mu? Neden?1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

249.Tarihte bazı olay ve olguları:erken veya geç günümüze güncelleme-resmileştirme;muhabbeti ve akaidi çabasında olmak cehalettir? Neden? İpucu; bu durum; bazen  gelecek nesilleri; geçmişin kin ve nefretine hissedar - davacı kılmaktır ya da dünyada geçmişle ilgili kini nefreti ölülerde ve gelecek nesillerde hortlatma cehaletidir. Toplumsal depreşimlere (tsunamilere) neden olabileceğini düşünmeye çalışın. Bu durumun tam tersi olgu-olay.. Vb şeyleri örneklerle güncellemeyi düşünün. Bu tip istenmedik fitne icatları çıkaran-öncülük eden; fert, toplum ve devletler; gelecek nesillerini  düşmanlık ve fitnenin tescilli  tarlaları yapışlar. Bu durumları doğru zamanda ders almak ve eğitim amaçlı kullanmayı düşünün. Hatta geçmişimizle yüzleşelim diye çocuklara okutulan tarih kitapları bile bu mantıkla hazırlanmalıdır.Yani öğrencilerde nefret, kin, şoven, Siyonist… Vb duyguları hortlatacak dozda verilmemeli.Tüm gerçekler verilecekse horlatmanın panzehiri de yanında velimelidir. 1 Öğrenci Yanıtları


252.A-Dinlerin, sadece;dünyevi devleti, toplumu, cumhuriyeti, yönetimi, rejimi, insanı olmaz/olamaz;böyle olursa toplumlar Siyonistleşir. İnsanların fıtratlarını zorladığı için münafıklığı stimüle eder ve kara deliğini baş ucunda yeşertir. Kavimlerin, toplumların ferdin...akli baliğ kişiliklerin dini olur (din akli baliğ kişiliği/leri muhatap alır). Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
 İpucu;
din devleti adı altında yeryüzünde dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ve yarışa girmeyi düşünün. Belki de; din, bilim ve ilim metrikslerine, siyaseti süvari edip; dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip  yarıştırmak cehalettir. Dinde savaş, genellikle dini yaşama şekline mudahale durumunda ve nefsi müdafaa  hallerinde çıkar. Bu günkü devletler evrim veya doğa yasalarına dayalı dünya sıcak ve soğuk cehalet savaşın zoruna ve gücüne göre kurulmuş, mahiyetidekine hüküm eden ve diğer devletlerlede gücü oranında olanaklar matrikisinden yararlanan sistemleridir.
Siyasi görüşleri, inançları ve fıtratları hayatla pozitif-doğru olarak güncelleyen:liyakatli yönetim, eğitim, öğretim ve sınav sistemleri geliştirilmek gerekir. 1, 2, Öğrenci Yanıtları

B-Yaşadığı devlette, ırklarının menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler şovenist ve tek bir milletin menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler bölücüdürler.Önermeleri doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın.

C-Dinlerini kendisine/lerine rab edinenler (dinin hamallığına dayalı yaşam stilini benimseyenler) Siyonisttirler. Önermesi doğru mu? İpucu; Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis) Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Din devleti olursa devletin içinde sadece o dini kurallarına uyabilen tercihlere sahip kişiler rahat yaşar. Fıtratı(doğası, tabiatı) müsait olamayanlar sisteme karşı kara delik(sisteme karşı örgüt ajanı.. Vb) olmaya müsait kişilikler olmaya zorlanabileceğini düşünün. Zorlaştırmayın kolaylaştırın(hadis?!). İfrat ve tefritin teşvikini düşünün. belki de devletin dini olması veya dinlerin fıtratına eşit-adil uzaklıkta olması daha verimli ve hayırlıdır. 1 Öğrenci Yanıtları


256.Bilgisayar bedenine;virüs,Truva atları,… Vb nin bulaşması sonucu ve güvenlik yetersizliği tehlikeleri nedeniyle sistem çöker. Zamanla gelişen/geliştirilen yeni güvenlik sistemleri ve işletim sistemleri ile mutlaka güncellenişi/güncellenmesi gerekir. Devletlerin benimsediği yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim biçimlerini, bilgisayar işletim ve güvenlik sistemleriyle simülasyon mantığı doğru mu?
Doğru ise; neden işletim sistemlerini mutlaka güncellenişi/güncellenmesi gerekir? İpucu;dünya sıcak ve soğuk savaş sonrası toplumsal düzeylerde yapılmış/yaptırılmış devrimlerin eksiklerini en çok 5 cümle ile örneklerle günümüze güncelleyiniz. Zaman süreci içinde koşullara-süreçlere uyum amacıyla;insan için mutlaka fıtratına uygun değişim ve güncellemenin gerekli olduğunu düşünün. Cahiller değişmek istemezler. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları


260. Ülkesini karın tokluğuna, çıplak devlet maaşıyla veya bedava yönetmeye talip samimi, adil, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), mert liyakatli insanları ortaya çıkaracak eğitim sistemleri geliştirilebilir mi? Neden? İpucu;tarihte böyle kişilikler olabileceğini düşünün.1 Öğrenci Yanıtları


269Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
.Aileleri hücrelere, zengin aileleri yağ hücrelerine, kapitalizmi şişmanlığa (obeziteye), kavimlerin  milliyetçilerini kemik iliğindeki bağışıklık sistemlerinin hücre çeşitlerine-gruplarına, örgütleri dokulara, kurumları organlara, Devletin güvenlik kuvvetleri vücudun savunma hücrelerine, (bu hücreler kemik iliği bağışıklık sistemi hücreleri ve lenf sistemlerince=bağışıklık sistemleri tarafından  eğitilirler) kavimleri bedendeki sistemlere, yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim kurumlarını ve meclisi DNA'ya – Beyne; parayı, ATP' enerjisine, ekonomik döngüyü, bedensel ve hücresel enerji döngülerine, devleti vücudumuza(bedene)  simule (benzeterek) ve disipline ederek kısa vadede daha insani toplumsal beyin yönetim sistemlerini-rejimlerini geliştirmek mümkün mü? Neden?
        İpucu;yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sisteminin geri bildirim denetimi:beden ve halk tarafında yapılacağını düşünün. Ya da kısaca meclisin ve hükümetin sıcak denetimini Internet aracılığı ile ailelere(hücrelere), örgütlere(dokulara) ve kurumlara(organlar) rutin yaptırmak.Hatta, zorunlu olarak, özel aile şifresiyle:aileler;istediği kadar, 3 aylık(olağan üstü hallerde), 6 aylık(özel hallerde) ve 12 aylık (normal hallerde) olarak; her aile; ekonomik işleri, toplumsal ilişkileri, ihbarlar, istihbarat işleri, arzuları, önerileri hakkında devlete internet üzerinde bilgi, rapor vermesi ve bunun istihbarat birimlerince tek tek değerlendirilmesi gelecek için (uzay çağında bile) çok yönlü inanılmaz önem taşır-taşıyacaktır.Bu sağlıklı bilgiler karşılığında/oranında ailelerin ekonomik ve toplumsal yönden onurlandırılması son derece önemlidir. Elde edilen aile sonuçlarını kurumlardan elde edilen sonuçların ilişkileri son derece değerlidir. İnsanın nefsini tanımasıyla yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim biçimlerini ilişkilendirmeye çalışın.Tarihte karın tokluğu, orta derecede veya mesleğinin hak edişi maaşı ile ülkesini yöneten millet vekilleri ve liderler olduğunu düşünün. Mümkün olduğu kadar meclise seçilecek kişiliklerde aranan mutlak  vasıflardan biride menfaat farzlarını ön planda tutmayan hatta karın tokluğuna talip,  paylaşmayı seven, çocuk yaşta sıcak takiple belirlenen  liyakatte kişilerden seçilmeyi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16a-16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Öğrenci Yanıtları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
270.Günümüzdeki küresel ısınma, Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)toplumsal ilişkiler, toplumsal tufan ( tsunamiler/depreşimler)... Vb istenmeyen durumlar en çok hangi döngünün bozulmasından kaynaklanıyor? Özet döngüler;dijital(hesabi) -sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler. İpucu;veto imparatorluğunun aslan devletlerinin ve finolarınınsıcak dünya savaşı (birinci ve ikinci dünya savaşı bitti), soğuk dünya savaşı(nufüz savaşı bitti) ve ayıklama-düzenleme savaşları (devam ediyor) ile insaın zihinsel işletim sisteminin(döngüsünün) çöktüğünü-talan edildiğini ve bunun toplumsal negatif davranışlara teşvik ettiğini;İnsanların neyin olup bittiğinin farkında bile olmadığını düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları


279.Fert/toplum/devlet bazında; sevginin ve gücün tüm liyakati parayla ön plana çıkması kapitalizmle örtüşür. Önermesi doğru mu ? Neden? Bu mantığı yürüterek (sevginin ve gücün liyakatine dayalı olarak), şovenizm, siyonizm ve emperyalizmle tanımlayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öğrenci Yanıtları


280.Münafıklar (çok yüzlü fert/toplum/lar, devlet/ler, millet/ler... Vb) menfaat farzları için hemen değişirler.
Cahiller ise münafıkların; yanlışın /ların-değişmezliğin-yılmaz avukatları olduğunu bilmeyenlerdedir. Cahiller haklı, doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) değişimlerin tersini savunan avukatlığını yapan ve icra eden kendini bilmez kişiliklerdir. Onun için çok yüzlü münafıklar cahilleri kullanmayı çok sever. Cahil ve münafık kavramları; ifrat ve tefrite iyi örnek teşkil ederler. Önermeleri Doğru mu? Cahillerden uzak durunuz! Sizce Neden Allah C.C. Değişmek istemeyeni değiştirmezmiş (Rad, 13/11)? İpucu;İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları


285.“Sabreden derviş muradına ermiş” yoksa Hak üzere sabredene derviş muradına ermiş!! “Sabreden dervişin muradı vaktinde doğan/acak veya batan/acak güneşmiş ya da yeşeren/cek gülmüş", “Devletin malı deniz yemeyen domuz” yoksa “Devlet malı deniz haksız yiyenler domuz”;özdeyişlerin en doğru-uygulanabilir şeklini yazınız.1, 2
İpucu;Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart. Öğrenci Yanıtları


291.Tüm akaitler içinde; hangi akaitler insanın mutlaka ortak paydasında, hangileri payında (özgün akaitler) yer almalıdır? İpucu;şovenizm ve Siyonizm hangi akaitlerin ön plana çıkmasının ürünüdürler? Akaidleri (bilinen temel akait çeşitlerini) eğitim sistemleriyle disipline etmeye ve güncellemeye çalışınız? İpucu;Hitlerin ırk akaidinin kangren olan devletini ve Siyonistlerin- kapitalistlerin -emperyalistlerin kanserleşen süreçlerdeki devletlerini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları


293.
Büyük orta doğu projesi gereği;Orta doğuda, dün kurdurttuğu;millet devletleri, krallıkları ve sülale devletlerini: federasyonlara terfi ettirmek amacıyla:yakın geşmişte Saddamı gizlice  Kuveyt'e, bu gün birilerini-birilerimizi açıkça Kerkük'e iştahlandıran zihniyet ne değildir?Bu asır, Müslüman'lar kadar olmasalda Yahudiler ve Amerikalılarda rahat değil şikayetçi.Yoksa kontrolu kaçırdık mı!! Peki suçlu kim/kimler?yoksa yanlış-eksik zamansız tercihler ve toplumsal cehalet mi.Belki de;bu kadar fitne üretmeye dünyayı bölüp parçalamaya tek başına veya birkaç ülkenin- kavimin gücü yetmez. Mutlaka kötü dediğimiz bu insanları devletleri belki de kötüye kullanan bir güç olmalı.  0, 1, 2, Öğrenci Yanıtları
       Önce insanları menfaatleri için toplumsal boks maçları (savaşları) ile sonra insana ısı artışını küreselleştirmesi.. Vb doğanın-dünyanın bereketli-verimli dengelerini bozdurmayı başarmaya çalışıyor bu toplumsal metriks zihniyeti!! İnsan ve doğa hakkında edinilen bu kadar değerli ve sır niteliğindeki bilgiler;yakında veya ilerde uçsuz bucaksız uzay çağlarında;legal ve illegal olarak ilahlaşmak adına kötüye kullanılırsa adına dinde deccal denecektir (bu konda yaklaşık 10 hadis var).Dünya zihinsel metriksinin(ortamın) denklemlerin ilahı/ları kim ya da kimlerdir biz insanları bölüp parçalayan güç-güçler!!Soru önermelerinin doğrusunu siz sorun. İpucu;Umarız ipin ucu kaçmamış ve zamanında dünyada tüm insanları; cahillermizi, ifrat ve tefrite malzeme olanlarımızıda eğiterek bir birimizi anlamaya çalışırız. Dr. Michael BAR-ZOHAR(David BEN-GURION official Biographer); David BEN-GURION'A”Sen BEN-GURION'sun tüm hayatın boyunca dinin sana göre bir şey olmadığını söyleyerek dini bir oluşum için savaştın” diye sormuş. Oda biliyorsun;” Einstein; tüm bu dünyanın kurulması için bir tür tanrının var olması gerekir demişti” Eğer Einstein 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanrıya inanıyorsa bende inanırım demişti” (The History CH. Digiturk 85. Kanalı 23.10.2006 Pazartesi Saat;15 Belgesel Film).
      Umarız dünya;Mevla'sını ararken belasını bulmamıştır. Akıbet! "Bir zamanlar Yahudilere zulüm eden/onları kötüye kullanan Firavunun yuvasında Hz. Musa'yı yeşerten rabbim Allah kerimdir"(ayet)!1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları


294.Gerçekten biz insan mıyız yoksa kendimizi mi kandırıyoruz!!!  Yoksa hepimiz şeytana mı uyduk!! Bu asır, şeytan mı ya da birileri zihnimize kuduz ahlak işletim sistemini mi yükledi!! Yer küresinin dili olsaydı; En çok hangi asrın ve hangi devletlerin insanlarına lanet okurdu? Uzaya, geleceğe onları nasıl ihbar eder ve tarif ederdi? Hangi insan tipi ile hep beraber yaşamak isterdi? Bu dünyada fosil yakıt petrolü en çok kim sevmez? İnsanın ısı artışını küreselleştirmesine petrolün katkısı nedir? Sıcak orta doğu savaşlarının kaç sebebi vardır? İp  ucu:20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.1, 2, 3, 4
İpucu;biricik dünyamız, doğa anamız diye işe başlayanların;met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Önce sev, okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

295.Bir ferdin, toplumun/ları, devletin/lerin dikkatini; istediği noktalara, konulara yoğunlaştırıp;tüm tepkilerini menfaatlerine tevhit eden fert, kurum ve devletlere ne denir? 1, 2 Öğrenci Yanıtları

296.Siyasette toplum önünde söz ve eylemle; siyasi-politik it, at.. Vb hayvan dalaşı var mı? Nedir? Genellikle hangi ülkelerin politikacıları arasında bu siyasi-politik ahlak abidesi davranışlar gözükmüştür  ve halka göstermedik neleri kalmıştı? İsteyerek-bilerek mi yapıyorlar yoksa bilmeden mi yapıyorlar/dı? Cahil nedirHangi ülkelerde bu dalaşlar gözükmez, gerçekten onlar peygamber ahlaklı mı? İnsanları/devletleri deşifre etmek nedir!! İpucu; Topluma örnek olma nedir? Edep nedir? Alışkanlık nedir? Yalanı-gerçek, kötüyü-iyi anormal ahlakı-normal ahlak, anormal davranışları-normal davranışmış gibi/diye çocuklara-insanlara inandırmak mümkün mü ya da inandırılırsa nasıl bir nesil ortaya çıkar(liyakatsizlik!)? Örnek alma nedir?Sizce bunlar topluma örnek insanlar mı?Şeffaf politika-siyaset diye;her şeyi toplumun önünde (çocuklar dâhil) dalaş sanatı- yöntemleriyle sergilemek doğrumudur? Böyle insanlara tarihte ne denir di? İpucu;Koca/kuma bayan siyaseti nedir?Hangi hayvan türlerinin yönetim biçimlerinde bu tip dalaşlar gözükür? Hayvanlar âleminin yaşam sitilleriyle simule ediniz. Bu davranışların aile hayatımıza nasıl tesir ettiğini, hangi sonuçları ortaya çıkardığını ve bu işleri çırılçıplak değil de sessiz ve giyinik halletmeyi düşünün. Ne halleri varsa bir arada görsünler. Sonuçta karşımıza örnek, temiz hizmet ehli ahlakı ile görünsünler. Öğrenci Yanıtları


302.21.yy'da bir insanın!! Öğretim, öğrenim ve eğitimle ilgili olarak;zihinsel işletim sisteminin temel öğelerini sırasıyla ;
ayetler, kanunlar, eşyanın kusursuz tanımları, matematiksel temel işlem ilişkileri, hadisler, kanunların uygulamaları, deneyimler, ayrıntılar ve teoriler arasındaki çelişkisiz-örtüşen ilişkiler oluşturmalıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
     İpucu;
Bir din;insanın sanal dünyası-sanal araçları için yeterince, doyurucu-doğru ve pratik altyapı, deneyim ve envantere sahip değilse, değişen koşullara bağlı olarak gelişen her türlü toplumsal olguya fıtratların yelpazesine uygun zorlamayan (ifrattan tefrite kadar sıra dışı fıtratlara) doğru konum-çözüm getiremiyorsa-üretmiyorsa, bilimle çelişiyorsa veya bilimi aşamıyorsa ya da bilime katkıda bulunmuyorsa; geçersiz ve yetersiz bir din olduğundan emin olun. Eğitim sistemlerimizde okul ile cami, ilim ile bilimin çakışan örtüşen temel noktalarından genel konulara kadar acele etmeden yol almalıyız ki dinden dolu dolu yararlanıp dindeki çok yüzlü münafıkları ve insandaki güdükleri egale edip onların yerine dürüst insan ve dininde hayır gören Müslüman'ın ön plana çıkarıp tüm insanlığın geleceği hayır görsün.Devletimiz o zaman; dinin fanatiklerinden ve patojen (öldüren)bilimin zararından emin olur veya rahat eder.Bazı dinlerin envanter eksikliği nedeniyle evrimin bazı gerçeklerine ve diğer bilimsel gerçeklere engizisyon sürecinde ve orta çağda;insanları çaresiz bırakıp fıtratlarını zorladığı için, sihirbazların kafasını vurmanın rövanşlarını bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) asılmasına kadar çok büyük çelişki ve derin tarihi izler yaşatmıştır. Vahşi ve Doğal Laiklik bu açıdan önem taşır. Zaten envanter eksikliği nedeniyle bu dinlerin bilme ve insana vereceği şeyler çok kısıtlıdır. Yani bu dinler bilime karşı sınavını tamamlamış neticede insandan laik puanını almıştır.0, 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

306. İnsan bedenini, beyni yönetir. Dünyayı: akıllı insanlar mı, zengin insanlar mı yoksa hem akıllı hem de zengin insanlar ya da.....kimler yönetiyor? Kimler yönetmeli? Soru önermelerinin eksiğini tamamlayınız. İpucu: Beyin-bedeni lişkisinin liyakatini/lerini: günümüz birleşmiş devletler!!- birleşmiş hükümetler!!, birleşmiş milletler?! Kavramlarının liyakatlerini simule(benzeştirin) ediniz. Günümüz rejim-seçim-hukuk sistemlerinin sonuçlarının eksiklerini beyin ve bedene simüle ediniz. 1 Öğrenci Yanıtları317.Din nedir? Din hangi koşullarda siyasete malzeme edilmemeli hangi koşular da doğal siyaseti kök hücre siyasetine (insanisiyasete) çekmeli? Neden bir fert veya devlet hiçbir koşulda (özel haller hariç) dinini pazara çıkarmamalı (diniyle alış veriş yapmamalı) pazarlamamalı? İpucu;
Dinin tüm insanlığa davet için geldiğini düşünün.Kimin adına kime kimin dininin alış verişi yapılıyor!! Dininizle alış veriş yapmayınız-ayet. Ortaçağda insanlara çile çektirten dinler laiklikle diskalifiye edilip, insanda laiklik puanını almıştır. Ortaçağ da parayla günah çıkarmanın, engizisyon çukuru ve laikliğin zorunlu ortaya çıkışını düşünün. belki de, insanın sanal dünyasıyla ilgili bu yetersiz altyapı ve envantere sahip olmayan inanç sistemleriyle eşdeğer siyasi alış veriş cazibesi ve gafleti tarihte affedilmez sonuçlar ve vebali üstlenmek anlamına gelebilir. Bazen tükürdüğünü yalamanın arkasında o kadar tatlı bir erdem var ki;"40 katırın, kırk satır kazığından insanı azat eder". Siyaset dini aşamadığı için; dinleri siyasete malzeme (menfaat farzları için kullanmak) yapmak siyaseti ve devleti kanserleştirir. (Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Din kimsenin malı değil sadece Allah (CC.)'ın tekelindedir. Bilimsel yöntemlerdeki kurallar da olduğu gibi, dinde de kurallarına titizlikle-samimiyetle uyulursa verimli sonuç alınır, aksine tam tersine sonuç alınır. Dinden: fıtratları zorlamayan;toplumsal yaşantı kurallarını ortaya çıkarmak veya liyakatli -akıllı insanlar-vatandaşlar-toplumlar ortaya çıkarmak için yararlanılır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Öğrenci Yanıtları


318. Devletlerin ve vatanların liyakatine sadakat ve adalet, hayvanların ve doğanın liyakatine merhamet ve adalet evladır-kafidir. İstisna hariç sevginin liyakati sadece akıllı ve ruh sahibi yaratıklara özgü olmalıdır.
Önermesini gerekçesiyle/leriyle eleştiriniz.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları


337.Halkının, bölgesinin, kendisinin;  fıtratını bilmeden ya da bilerek  çok yönlü zorlayan-zorlatan: inat;ferdin, yöneticinin /lerin, oplumun, devletin.. Vb konumuna ne denir ya da ne sıfatla anılır?  Neye/ lere, kime/lere gereksinimi vardır? 1 Öğrenci Yanıtları341. belki de asrın "zihinsel kuduz ahlak aşısı" zamanında insanlara yapılmazsa, küresel ısınmaya ilave insanın ve küremizin; başka yerleri/şeyleride ısınmaya başlayacak. 1, 2, 3,
       
Yaradılış itibariyle güzel olan insan;sanal-gerçek fıtratı ve kapasiteleri, bedeni-nefsi-zekâsı ve ruhu -akli gereği;hüküm ettiklerinin ilahı-deccalı olamaz, olsa olsa cehaletinden ve yanlış-eksik tercihlerinden kaynaklanan ifrat, tefritle… Vb sanal dünyasına negatif-doğal nüfuz edilerek yanlış eğitilerek-yönlendirilerek şaşırtılıp ilahlaşmak isteyen zihniyete-sanal kişiliklere; malzeme, hamal veya araç olabilir. Kısaca;hiçbir fert, devlet, kavim.. Vb deccal veya ilah olamaz ancak ilahlaşmak isteyen sanal kişiliklere malzeme olabilirler. Bunu iddia etmek belki de insanlığa çok büyük iftira olur. Tarihte bir çok kötü kavim ve devlet örneği mevcuttur. belki de istisnalar-özel haller hariç (firavun, nemrut… Vb) hiç biri şeytanlıkla, deccal ve ilahlıkla itham edilmemiştir. Böyle bir iddia dünyada büyük fitneye-iftiralara sebep olabilir. Fertler gibi devletlerinde yanlışları, eksikleri hataları hatta kasti şeytana uyduğu olabilir ama tüm yaptıklarını-güzel insanlarını şeytanla bütünleştirmek-eşleştirmek -itham etmek büyük iftiradır. Belki de bu iddia tüm insanlığı-insanları yanlışa yönlendirme fitnesi olabilir. Bir pire için yorganı yakma mantığı-yakıştırması-haksızlığı-iftirasıdır. Her kavim veya kavimler birliği: güneşin doğup batması misali; yeryüzünde kendinse emanet kavimlere ait bir avuç insan ve yeryüzünde ki hükümranlık hakkını/larını ömrünün bitimiyle tamamlıyor. Onun için fertler gibi devletlerin, kavimlerin... Vb. fıtratları zorlanmamalı. Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
       İpucu;
Zenginler ve cahiller çevreyi kirletsin, erozyona ve küresel ısınmaya sebep olsun. Külfetine tüm yeryüzündeki insanlar katlansın ve taşın altına elini koysun. O zaman dünyanın nimet ve külfetlerini tüm insanlıkça hakça paylaşılmasının adalet, zarureti–zorunluluğu yasası tecelli etmiştir veya ortaya çıkmış demektir. Kimi kime şikayet edeceğiz. Herkes keserle dolaşıyor. Hiç testere ve rende taşıyana rastlamıyoruz veya bu kişilikleri eğitimle yetiştiremiyoruz ya da mevcut sistemde/lerde yok ediyoruz.
        Bu asır, bir kısım insanların, bedeninin-zihninin her şeyinin (metriksinin) kontrol mekanizmalarını elinde bulunduran güçleri ve benzer düşünce sistemlerinin tevhit edildiği kişilikleri düşünün. Bir enerji boyutu beden (nefis) olan normal insan, türdeşlerine bu asırdaki kadar işkence, açlık. .. Vb zulüm etmemesi gerekir. Bu iftirayı insana yapamayız çünkü o güzel yaratılmıştır. Fıtratına aykırı yönlendirildiği zaman çirkinleşir ya da bu sonuçlara sebep olur!!
        Bir zamanlar nefesine değer biçilemeyen insan sanki bu asır:ifrat ve tefrit hastalıklarından ölüyor. Birbirlerinin ve insanlık liyakatinin, değerinin/lerinin bilincinde değildir gibi.
      Ör, Bir kısım insan fakirlikten-açlıktan, diğer bir kısımda zenginlikten-aşırı yemekten (aşırı tokluktan-şişmanlıktan ya da obeziteden) ölüyor.
      Ör,Beden ve zihinsel enerjisinin sağlık dengesi için; bedensel-zihinsel iş üreterek (üreten spor) sağlayacağına, tam tersine;nefesine değer biçilemeyen insan enerjisini (belki de bilinen en değerli enerji halidir) israf ederek;ya koşuyor, ya boş yürüyor, ya aletle hareket yapıyor ya da boş laflıyor… Vb yapıyor.Ekonomik sorunlar nedeniyle, kendisinin veya birilerinin siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist zevki/leri için;boks yapıyor, Ekonomik sorunlar, para cazibesi ya da birilerinin kazanma hırsını tatmin için futbolla top koşturuyor. Kendi adrenalin tiryakiliği veya cehaletinden boğalarla yarışıyor ya da kendini hayvanlara çiğnetme gibi eşek şakaları yapıyor. Bu açıdan;yanlış bedensel ve zihinsel;alışkanlık, tiryakilik ve yanılgı içindeyiz. Bu mantıktan hareketle batıdan özgün ve güzel değerlerimiz yok etmeye yönelik çok örnek çıkarmak olanaklıdır. Bunları; tıbbi, genetik ve eğitim çalışmamalarının sonucu olarak; doğrualternatifleriyle yer değiştirmek; epeyce insanı uğraştıracak .
       Onun için bedensel ve zihinsel sıhhat için;gereksinim duyulan hareket ve eylemleri; üretici bir zihniyetle, israf etmeden;bedensel ve düşünsel-zihinsel, iş-hizmet-eylem... Vb. üretmekle ilişkilendirilip buna göre toplumun hizmetine olanaklar uygulamaya koymalıyız veya geliştirmeliyiz.
      Ör, Erozyonla ve küresel ısınmayla mücadele için her an, eyleme ve etkinliğe açık ağaç dikme alanlarını açmak. Sulama alanlarında çalıştırma… Vb
      Ör, Zihinsel olarak, doğru tefekkür etme etkinlik ve uygulamaları geliştirmeliyiz ki, zaman içerisinde insanlarda doğru ve pozitif düşünme alışık tepki (refleks)leri-alışkanlıkları gelişsin.Yayılan-gelişen-büyüyen bu bedensel ve zihinsel enerjiye veya insanlığın özgün toplam(total) enerjisine bağlı olarak, insan ahlakı ve giderek tüm çevre ve gelecek insanlardan pozitif etkilenip yarar görsün.
       Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlak kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . Öğrenci Yanıtları

342.Münafıklar ve cahiller ifrat ve tefridin imamlarıdırlar sanki;münafıklar menfaat farzları için hemen ; gizli-açık her türlü değişme ye hazır kişilikler iken cahillerde tüm değişimlere kapalı ve doğru ve haklı olamayan her şeyin yılmaz avukatları ve bekçileri gibidirler. Bu asrın sistemleri  bu iki kişiliği argüman olarak öne çıkarmıştır. Önermesinin eksiğini ve yanlışını ya da doğrusunu yazınız.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
  İpucu;
Matbaanın önemini çok iyi bilen dışarıdaki ve içerdeki çok yüzlü münafıklar; Osmanlı İmparatorluğunu zamanında matbaayı kabul etmemenin/ettirmemenin gerekçesini din elden gidiyor fobisini deyip/dedirtip, içerdeki çok yüzlü millet ve din münafıklarıyla birlikte; kanatlı-kanatsız, cahil tayları, atları ve katırları(cahil değişmez-katır doğurmaz) kullanarak dinin değişmez satırları arasına sığdırmayı başararak yaklaşık 400 yıl Osmanlıyı oyalamayı başarmışlardır. Değişmek İstemeyeni Allah değiştirmez
     İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
    Sanki bu asır;dışarıda ki ve içerde ki çok yüzlü-çok amaçlı münafıklar;bu gün aynı cahilleri;toplumun-halkın; haklı, bereketli ve verimli birlik berberliğinin değişimlerini engellemek için kullanıyorlar. Samimi insanlarda rejim elden gidiyor fobisini oluşturup; toplumun-devletin fıtratını zorlamayan haklı-bereketli ve gerekli asgari değişimleri yaptırmamak için;kanatlı-kanatsız-haşmetli-gösterişli cahilleri kullanmaktadırlar.
      Taktikleri her asır hep ayni;Liyakatsiz atamalarla ve liyakatsiz mevkiilendirmelerle toplumun fıtratını zorlamak. Değişmez kanunların-ayetlerin satırları arasına-arkasına gizlenip, ya da cehaletin avukatlığını cahillere yaptırarak, zamanında gerekli değişimleri; ya geciktirip kokuşturmak ya engellemek ya da eritmektir.
      Liyakatsizlik ve kuduz ahlak nedeniyle;hemen her makamda ve mevkilerde;dışarı da ve içerde çok yüzlü, millet-din münafıklarının kontrolündeki;kanatlı kanatsız;cahilleri, insanlığın;haklı–gerekli-üretici ve bereketli değişimine; bela ve köstek olacaklardır. İnsanın bu açıdan zihinsel-toplumsal bilinç bağışıklık sistemini geliştirmesi gerekir.Öğrenci Yanıtları


343.
Geleceğe doğru, doğal ve beşeri koşullara; doğru-verimli-liyakatli toplumsal - küresel ve evrensel uyum için zorunlu değişime: doğanın, dinin, rejimlerin-kanunların ve insan fıtratlarının …!! tüm döngülerdeki bereketli ve üretici hudutları içinde peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmedikçe insandan hiçbir yaratık hayır görmeyecektir1
      A-Doğdaki bereketli hudutları, liyakatsiz değişmelerle zorlayıp kemiren fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerin(Silah Teknolojisi) şok akıllıları ve çok yüzlü münafıklar; küresel ısınma, atmosferi delme, uzay çöplükleri…meyvelerine sebep olurken. toplumsal açıdan, obez-kapitalist devletlerin küresel toplumsal siyaset oyunları-savaşları ortaya çıkar. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
      B-Doğdaki bereketli hudutlar içinde liyakatli-gerekli değişimlere engel olmak ya da karşı koymak üzere; şok akıllılar ve çok yüzlü münafıklar tarafından  kullanılan;ya da habitatın değişmezliği-menfaat farzları için asra özgü, kanatlı-kanatsız-haşmetli-gösterişli cahilleri de toplumların gelişmesine engel olmaktadırlar. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
      C-Doğdaki bereketli hudutlarda yararlanmanın önemine yönelik öğretim ve teknoloji geli347.Tüm döngülerdeki mantık sistemlerini israfsızlığı ve gerekliliği dikkate alarak; eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemlerimizde insanın tüm sıfatlarını liyakatli tercihlerle kullanmalarını sağlamak ve israf etmemek mümkün ve gerekli mi? Neden?
İpucu;
insanın hayvani( kin nefret haset, kibir, ucup… Vb), insani( merhamet, şefkat, sevmek, ikram.. Vb) ve nötr sıfatlarını (ilgisiz durma, yararlı mesafede veya uzak durma… Vb) bu mantık sistemleriyle çevresindeki yaratıklara oturtması ve işler hale koymasını düşünün. Örneğin,gizli veya açık nefretini ve kibrini değişmez münafıklara(fert ve devlet bazında) karşı eyleme koymak. Cahillere karşı;yararlı olma ilişki denklemlerinde, nötr tepkilerde ve eylemlerde bulunmak . Yoksa ruhbanlar gibi insanın bu sıfatlarını yok edip melekleştirmek mi daha mantıklıdır?0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları


2008 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

10.Boks maçı ile eşek şakası, arenalarda insanları bir avuç zevki için;hayvanlar misali;Ör, maymunlar gibi asimetrik, denge ya da motosikletleri can riski bedelinde riskli atlayış yaptıran zihniyet, ahlak, insanın bedensel fıtratını zorlamakla  neyi ifade ediyor. Çamurda koşma yarışı sporu, boğalara kendini kovalatan veya arenada boğaları öldürmekten haz duyan gençlere ve kültüre sahip insanların/toplumların/devletlerin gelişmişlik ve ahlakı hakkında bilimsel bir mantıkla ne söylenebilir?1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

11.Bu dünyanın zorunlu çevre sorunlarının külfetlerine; tüm insanların geleceği mahkûm ediliyor ve yaşatılıyor da! neden nimetlerine gelince tam tersine davranılıyor hatta birleşmiş milletler bile buna malzeme ediliyor? Küresel ısınma sessiz ve sinsi bir su tufanı (depreşimdir/ tsunamidir)!!. Belki de bugünkü çevre sorunlarının sebebi: insanların/devletlerin menfaat fazlarını frenleyecek yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına sahip olamayışındandır.
İpucu;
İran'ın nükleer tesislerini, Rusya'nın denetiminde ABD ve Çok Başlı Veto İmparatorluğu Barışının Maşası Birleşmiş Milletlerce  kurallara uygun ücret karşılığı yapsın!! belki de dünyanın galibi ve yandaşları eline geçirdiği pozisyonu geri dönüşümsüz yenilmez galip bir geleceğin sarhoşluğu ve gafletinden dolayı; çevre sorunlarının geri dönüşümsüzlüğünün sonuna yaklaşmasının sebebi olduğunun farkında bile değildir.Acaba hangi tarih, yer küresinin karbondioksitinin etkisinin geri dönüşümsüz tarihi olarak kayıtlara geçecektir ya da geçmiştir. Eğer biz bu tarihleri kaçırmışsak nasıl tedbirler alacağız.Bir kara kaçanın (eşeğin) doğal döngülere katkılarını; dünyanın süper güçlerinin doğal döngülere katkılarını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüstçe mukayese ediniz.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Öğrenci Yanıtları

15.Demokrasi imparatorluğu, ilahi/peygamberi bir rejim değil, evrim matbaa değil, anayasa da ayet değildir ancak;o gün bilerek ya da bilmeyerek;menfaati ve/veya cehaleti gereği;padişahım çok yaşa diyenleri ya da tapanları, 400 yıl Osmanlı padişahlarını uyutup matbaa ayetlere aykırıdır diyen fetva uzmanlarını ; analog(ayrı kökenden) ve homolog(kökendeş) olarak bugünkü koşullarla, olaylarla özdeşleştiriniz. Her asır aynı tipler var mıdır?
İpucu;yararlı, gerekli ve zorunlu değişimlere
her asır kırmızı kartı gösteren;insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır. Her zaman insanlığın baş belası bu cahil insanlar bu asır hem sol görüş hem de sağ görüş içinde mayalanabileceğini düşünün.
Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir. Öğrenci Yanıtları

24.
          A-Bazı olguların mukayese edilmesi saçmalıktır. Tamamlayıcılıkları daha önemlidir.Önermesi doğrumu neden? Ör,insan mı üstündür din mi? bayan mı üstündür erkek mi?
Akıl mı üstündür Vahiy mi?
          B-Bir devlette;her türlü giyimli ve yaşama stilli insanın kabul görüldüğü ancak sadece, peygamberlerin, alimlerin giyimi ve baş örtülü insanların yaşam stillerinin; hoş görü ile karşılanmayacağı hor görüleceği ya da yasak olmasının zorunluluk olduğu; kurum ve kuruluşlar olmalımı? Neden? Gerekçesini yazınız ya da önermelerini; ya destekleyiniz ya çürütünüz ya da alternatif öneriniz.?1 Öğrenci Yanıtları

25.
A-Derin devlet(gizli) nedir? Eskiden derin devletin boşluğunu kimler doldururdu?
İpucu;Eskiden felaketlerde, önemli devlet kararlarında veya zorunlu nefsi müdafaa savaşlarına gidilmeden önce ... Vb durumlarda;devletin zerre lokmasından uzak ve tenezzül etmeyen alimlerin duası ve fikri alınması için eziklik hissedilerek vebali bedelinde güç bela görüş alınırdı. Yoksa bugünkü gibi sözüm ona alimlerin gönlünü almak için cebinden değil de!!! devletin kapısında bir lokma yemek yedirip İslam'ı eksik bilen islam cahilleri görgüsüzlerine ihtilal yaptıran İslam cahillerinin tarihe geçişini düşünün. belki de büyüklerimizin yaptığı her üç eylemlerininde cahilce olabileceğini düşünün!! Davet eden, davet edilenlerin ve ihtilal yapanların tüm tepkileri cahilce olabilir!!!
          Toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için;statik laikliği değil, dinamik laikliği yani büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir. Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır.Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için işe yarayanlardan uzak işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır. Demirkuş 2008.0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16
     B-Dinde siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistler kendini şişleyenlerdir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
     C-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistler iman ederse dini kurallara çerçevesinde kendi nefislerini nasıl belli ederler?
İpucu;
kendini dağlayan, şişleyen sözde inanç ehlini düşünün, Boks maçında kan revan içindeki insanlarımızı keyifle izleyen sözde inanç ehlini düşünün.Öğrenci Yanıtları33. A-Akıl ve zekânın tatbik/uygulayış alanları nelerdir? Aklımızı ve zekâmızı nerelerde kullanmalıyız?

             İpucu;Akıl:özellikle ve öncelikle;yaşama stilimiz de ki tercih ve uygulamalarımızla ilgilidir. Nefsine uysun uymasın ya da hangi nefis mertebesinde olursa olsun iradesi dahinde;akıllı insan/fert/devlet/kurum/kavim.. Vb yaşama stilinde(şeklinde) kendine peygamber ahlakın kurallarını(peygamber ahlakı) benimseyen, tercih eden ve iradesi ölçüsünde uygulayanlardır. Akıl işletim sistemi ruhun sınırsız güzelliği ve evrenselliğin ötesindeki havuzunda peygamber ahlak kurallarıyla yaşayarak yol alır. Kişi nefsi emareye sahip olsa da yani ibadetler ve kurallar kendine zor gelse de sanal ve nesnel somut gerçek dünyasında iradesinin gücü oranında bu kuralları samimiyetle benimsemesi onun akıllı bir kişilik olduğundan şüphe edilmemelidir. İnsanda Aklın Öncelik Prensibi budur. Tefekkür, ilimi kullanma-tetkik etme... Vb tatbik/uygulayış alanları var.
          zekâ;Nefsimizin dünyevi ve uhrevi (ahraet) işlerinde;özellikle ve öncelikle;menfaat farzlarımız, idlerimiz, egolar(istemler)ımız ve süper egolar(istemler)ımızın tatbik/uygulayış alanlarında kullandığımız sanal aracımızdır. Vahşi hayvanlarda akıl olmadığı için;duygularını, içgüdülerini, deneyimlerini ve zekâlarını kullanarak güçleri oranında kendi yaşam sınırlarını belirleyip can pazarında menfaat farzlarına dayalı olarak yaşarlar. Aklını kullanmayan-kullanmak istemeyen ya da aklın kurallarını kabullenmeyen/ kabul etmeyen tüm insanlar bu kategorinin kombinezonları içine dâhil edilebilirler. Bu kurallarla yaşamaya mecbur ve mahkûmdur. Ör,Kuduz ve kapitalist ahlak yaşam biçimi bu kategoriye girer.
        B-İnsanda: akıl ruh şah'ının, zekâ nefisin vezirin hizmet araçları ve işletim sistemleri gibidir.
         İpucu;İnsanda Aklın Öncelik Prensibi  Alışkanlığı (İnsanda Asil Şah Prensibi): Özel haller ve istisnalar hariç,en kaliteli insanlar;zekâ ve nefsinin tüm faaliyetlerini; aklın ve ruhun; gölgesinden, süzgecinden ve kontrolünden geçirdikten sonra uygulamaya koyanlardır . Öğrenci Yanıtları


4. İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle AIDS mikrobunu doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Yani kâinatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerde kazıyıp koparsak ne olur?(Film İzle)
İpucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları


35.A-İnsanların rutin sağlık kontrollerinin devletçe zorunlu yaptırması ve yasallaştırılması doğru bir mantık olabilir mi? Neden? Nasıl yaptırılmalı?
         B-İnsanların belli yaşlarda, rutin;kök hücre, sperm ve yumurta alımını devletçe zorunlu yaptırması ve yasallaştırılması doğru bir mantık olabilir mi? Neden? Nasıl yaptırılmalı?Öğrenci Yanıtları


42. Müslüman'ım diyen  bazı liyakatsizlerin dini icraatıyla dini yargılamak demek ne demektir? Liyakatsizlerin, dini dünyevi menfaatleri için haksız  icraatıyla, ortaya çıkan sonuçtan dini yargılamak demek ne demektir? Doğrusu bu duruma karşı nasıl bir çözüm ve tepki geliştirelim ki dinde hayır görenler ve devletimiz yarar görsün veya dini yanlış uygulayanların afatından etkilenmesin? Ülkemiz koşullarıyla güncelleyiniz.1, 2, 3, 4, 5,6,7Öğrenci Yanıtları

48.Bir fert, kurum, kuruluş ve devletin topluma/lara nüfuz gücünü hangi kriterler göre nasıl ölçersiniz?Öğrenci Yanıtları

58.Devletimizin ve tüm insanlığın hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslam'iyete iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine ya da işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslam'iyete tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları


72.20. YY Kapitalizminin akıbeti obeziteden kefene bürünmektir.Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? İpucu;Devletleri ve ferleri: zihinsel ve bedensel şişmanlık (obezite) bakımından karşılaştırınız.Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu), siyasi ve oligarşik şişmanlığı (obeziteleri) düşünün.Öğrenci Yanıtları


76. A-Parti profesörü, Bilim Profesörü, Siyasi Profesör ne demektir? B-Parti cumhuriyeti, parti devleti, parti anayasası ve mahkemesi, parti profesörü, öğretim üyesi hatta parti ordusu olabilir mi? Olsa ne nasıl olur? Öğrenci Yanıtları

78.Parti, zümre, halk, kavim, millet ve devlet kavramlarını birer cümle ile örneklerle izah ediniz. Öğrenci Yanıtları

79.Peygamber/ler(kalp devleti) > İnsan(Beyin Devleti)>Doğa ve Doğal Din (Evrimin dinleri) ehli> Halk/lar(Beden Devleti) > Millet/ler(Kemik Devleti) Milliyetçiler (İlik devleti) Parti/ler (Siyasi Azınlık devleti)> Krallık-Şahlık-Padişahlık-Çarlık, imparatorluk...Sülale-Aile Devleti>beylik ... Vb metrikslerini büyüklük sırasına göre yazınız.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne-ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü. Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir. İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine ondan peygamberler devletine doğru(Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)Ayet var), doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. Öğrenci Yanıtları79.Peygamber/ler(kalp devleti) > İnsan(Beyin Devleti)>Doğa ve Doğal Din (Evrimin dinleri) ehli> Halk/lar(Beden Devleti) > Millet/ler(Kemik Devleti) Milliyetçiler (İlik devleti) Parti/ler (Siyasi Azınlık devleti)> Krallık-Şahlık-Padişahlık-Çarlık, imparatorluk...Sülale-Aile Devleti>beylik ... Vb metrikslerini büyüklük sırasına göre yazınız.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne-ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü. Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir. İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine ondan peygamberler devletine doğru(Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)Ayet var), doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. Öğrenci Yanıtları
A-Liyakatli ve liyakatsiz ;halkçılık, milliyetçiliği tarif ediniz?
İpucu
;
      Kuramsal olarak:sosyalist  veya toplumsal demokrat bir patı düşününün;içindeki dürüstlüğün bedensel timsalini, cebren ve hile ile dışarı atmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle dürüstlüğün mirasçılarını yaşatmaya çalışılması. Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
     Kuramsal olarak: milliyetçi bir parti liderini ve kurucusunu düşünün; başka kavimler ne kadar bizden ise bizde o kadar onlardanız demeyi felsefe edinmiş. Bu liderin felsefesinin siyasi mirasçıları cebren ve hile ile dışarı atılmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle liderin mirasçılarını yaşatmaya çalışılması.Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
    Partilerin metriksini aşamayan kavimler millet olamazlar. Milleti aşamayanlar bütünleşik halk olamazlar; halkları aşamayan kavimler bütünleşik evrensel insan olamazlar. Ör,Sovyetler birliği komünist partinin devleti idi, Büyük Almanya nasyonalist Nazi parti devleti idi. Derin devlet o zamanki partiye göbekten bağlı kurumlardaki yönetici ve fertlerdi. Demokrasilerde bu tip partilerin kamuflaj olduğunu düşünün. Kenedi'yi, Reagan'ı kim silahla kontrol etmek istedi.
B-Partisiz halk meclisi mümkün mü? Nasıl?

İpucu;Yerel Devlet (Bölge) ve belde insan vekillerinin mecliste aldığı oy oranında iş yapabilirlik ve oy kullanabilirlik gücünü hesaba katınız.
C-Milletin Temsilcisi olmaz halkın Temsilcisi, İnsanın Temsilcisi olur. önermesinin safsatalarını eleştiriniz.
İpucu;liyakat, halk ve millet kavramlarının tanımını ve ilişkini tatbik/uygulayış alanlarındaki çıkmazlarıyla birlikte düşününüz.1, 2, 3
 D- Kavimin Milliyetçileri Kime Denir? Bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o milletin özgün fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir. Ancak bunu yaşam stilinin ağırlık ve kişilik merkezi haline getiren toplulukta o halkın milliyetçileridir. Bir kavimin milliyetçilerini yok ederseniz o kavimin özgün parmak izi değer yargılarını ve savunma özgünlüklerini yok etmiş olursunuz. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Bu fedakarlığın bedelinde bu kesim kemik iliği (hücre çekirdeği) gibi özel damarlarla beslenmesi lazım, özel sevgi ve ilgi görmeleri liyakatindedir. Milliyetçilerimizi seveceğiz onlara güven vereceğiz hassaslaştırıp huy sahibi etmeyeceğiz.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
     Milliyetçilerimizi; şovenizm,Siyonizm, münafıklık ve kötü ahlaka karşı zihinsel olarak aşılayıp güçlendirmemiz lazım. Cahil kalmamaları ve yanılgılarını azaltmak için örgüt başına çok yönlü bilgin-alimleri getirmek gerekir. Ör. Ülkemizin milliyetçilerini yenilikçilerine karşı  Hitler'in milliyetçileriyle özdeşleştirilmek istenmişse de bu eylemde başarılmamıştır. Bu büyük bir başarıdır.
     Gerekli zamanlarda (savunmada) ayranları kabartılıp onlarla beraber mücadeleye girilir. Onlar her zaman ortalıkta olmazlar mecralarında daha büyük değer taşırlar. Bir milletin doğal askerleri (vücudun savunma hücreleri) gibidirler. 
     Doğal olarak millet bir halka veya kavime ait değişmez milli duyguları, değerleri taşıyan değişmez (kemik) kesimidir. Millet uniterdir. Devlet kavramın evrenseldir ;globalleşme ve insan olmanın değişim yolunu tıkadığı için devletin uniter olacağını çok iddia etmemek gerekir. Tek millet ve tek devlet iddiası Allah (C.C) dinde İbrahim AS kavmi ve devletine aittir. Uniter olarak doğal tek millet ve tek iddia ediliş düşünsel ve nesnel kenetlenişi; en azından üç büyük ve/veya daha fazla yanlışa daha neden olur; Siyonizm, şovenizme ve deccalizme yani Allah (C.C) yaratıklarını ve istemlerinin yaratılışını: liyakatsiz alternatif olarak; vahşi, cahili ve /veya kasti taklite kayar. Doğal olarak devlet ve halk evrenseldir. Ümmet evrensel ötesidir. Bir halka ait birçok millet olabilir. Bu konuda bilerek kavram anarşisi yaratılmıştır. Türk halkı dediğimizde yeryüzündeki tüm Türk kökenlilerin hepsi kast edilir. Ör. Türk halkına ait devlerde;Macar, Bulgar, Azeri, Türkmen Devletlerinde pek çok halk, millet, milliyetçiler yaşar. Her birisinin milli duyguları ve değerleri kendine özgü millet gibidir. Yani bir devletin himayesin de bir çok halk ve millet olduğu için devlet kavramı milletle sürekli özdeşleşirse toplumsal tufan kopar. Onun için devlet: hükmündeki; tüm halklara, milletlere, milliyetçilere eşit uzaklıkta veya adil mesafelerde olmakla yaşam hakkını çifte standarda taşıyan marko paşa gibidir. Devlet değişen dünya koşullarına uyum için kendini değişime uğratabilirse komşu devletlerle birleşerek globalleşmenin baş rolüne veya adaylığına soyunmaya hak kazanır. Ör. Ülkemiz ortak doğal enerjiye (ör. güneş, dalga, hareket,doğal manyetik alan enerjilerine?) endeksli teknoloji üretmek için Orta Doğu ve Orta Asya devletleri ile işbirliğine gitmekle ve yapısındaki toplumsal mozaikleri harekete geçirip kenetlemekle vetonun globalleşme vatandaşlığından bizi kurtarıp alternatif olarak liyakatli sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ama ilkel insanlara teslim olmadan. Yenilikçilerini, Radikal dindarlarını, muhafazakâr milliyetçilerini... Vb gerekeli sıra dışı ve özgünlerini kaptırmadan bunu başarması vatandaşlarının güvenini kazanmakla doğru orantılı ve/veya daha fazlasıyla ilgilidir.
    Bir insan ve devlet; din duygusu ve icraatları; millet ve milliyetçiliğin metriksinde-güdümünde ve hükmüne amade ise Siyonist. Ben Arab'ım ama Araplardan değilim (hadis). Bir insanın ve devlettin;hizmetinde ve hükmündeki olanaklar sadece belli bir millete, ırka ve halka ya da herhangi bir özgün azınlığa ayrıcalıklı sunuluyorsa şovenisttir. Bu bilgiler ışığında;milliyetçi(milleti için öncelikle canını vermeye hazır), devletçi (devleti için öncelikle canını vermeye hazır), halkçı (halkı için öncelikle canını vermeye hazır), evrensel-hümanist (doğa ve insanlık için öncelikle canını vermeye hazır), ümmetçi(öncelikle ümmet için canını vermeye hazır) bu işte yağcılığa ve kıyakçılığa ya da menfaate gerek kalmadan başka halklara ait fertler kökenlerini deklere ve beyan etmek koşulu ile diğer milliyetçilerin içinde diyet olarak yaşayabilir. Aksine millet, milliyetçi münafığı olur. Ümmetçi ve devletçiler de liyakatiyle milliyetçi olamaz milliyetçilerde liyakatiyle devletçi ve ümmetçi olamaz. Zındıklık aramaya gerek yok. Hepsinin fermuarını çekersek; liyakatli insan olmak hepsinin karşılığıdır. Devletini dine ve rejime hamal edenler veya dinini, rejimini devletine hamal edenlerin hepsi Siyonist ve cahildirler. Bu sistemi halka ya da halkı sisteme yem etmeye köleleştirmeye benzer. Rejimler ve dinler halkla liyakatli kenetlenince birbirini tamamlar. Yani sadece aklımız-zekâmız-zihnimiz veya bedenimiz için yaşamıyoruz hepsi birlikte bizi biz yapıyor.
-Kavim Milliyetçiliği (Kavim Kimliğinin Doğal/Vahşi Parmak İzidirler/Kavimlerin geleceğe uyum için değişmesi gereken kültürel ve yönetimsel özgünlükleri açısından dezavantajlıdırlar/radikaldirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar);milliyetçilik duyguları sadece tek kavim ve yer küresindeki o kavmin yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara ya da yerküresi yurt-toprak parçası vatanlarına endeksli sıkışmış otistik ve güdük milliyetçiliktir. Kavim Milliyetçiliği Doğaldır, kavimlerin özgün parmak izi gibidirler (yok edilmemelidirler ancak şovenleşmeye meyillidir ve kavimin özgün geleceği için;endişeli, hassas ve hırçın risklidir mutlaka rahmani alimlerin kontrolünde olmalılar) ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
-Evrensel Milliyetçilik (insanlığın Evrensel Özgün Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar) ;tüm insanlığı yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksli ruhbani-meleği hümanist ifrat-tefrit milliyetçiliktir. Evrensel Milliyetçilik Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Budizm'den, Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider. Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
-İbrahim'i Milliyetçilik (Peygamberi Milliyetçilik);ölümlü hayattan ölümsüz hayata kadar tüm yaratıkların yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksliden cennete kadar her yaratığa liyakatli konumlar da duruşu ve tepkileri alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren peygamber ahlaklıdır. Peygamberlik milliyetçilik işletim sistemi tüm diğer etnik milliyetçilikleri yaşatıcı ve liyakatli tevhit edicidir. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) Milliyetçilik İslam Dinini Farzları (Ben Arab'ım ama Araplardan değilim Hz. Muhammed AS tüm doğal kavim/etnik milliyetçiliklere adil ve liyakatli çizgide durur ve zaruri milliyetçiliktir) kırmızı çizgilerine göre tüm yaratıkları yaşatıcıdır. Diğer milliyetçilikler Doğal olduğu için hayvani ve öldürücü olan reKâbeti tetikler. Diğer milliyetçilik işletim sistemleri doğal olup reKâbette derbeder ve yetersizdir. Peygamber Milliyetçiliği İlahidir(Mantıklı ve Allah (C.C) ıslahatına Dayanır) ve Kırmızı Çizgisini İnsanlığın Buluğ Çağı-Sorumlu Dönemi Olan Âdem AS'I Herkesin Babası Kabul Eder. Âdem Öncesi ve Sonrası(Deliler, Cahiller, Doğal... Vb İnsanlar) İnsanımsı Tüm Doğal İnsanları Sorumlu Kabul Etmez. Çünkü Kendilerine Akıl Verilmemiştir. Sanki doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansılar; insanlığın filogenetik çocukluk dönemi kabul edilmiştir. Bu yapıdaki insanlar Âdem AS'DAN günümüze kadar olanları da cahil(kendin ve çevresin bilmezler) kabul edilip Allah (C.C) tarafından onlardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.
 E- Kavim Bilmezleri (Cahilleri) Kimdir (Kavim Bilmezliğin Çocuksu Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)? bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere karşı fıtratı uyumlu ya da müsait olamayan yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere kapalı fertlerine denir. Bir kavimin bilmezlerini (bilmenin çocuksularını/cahillerini) yok ederseniz o kavimin toplumsal denklemlerinin özgünlük sabitesini/lerini yok etmiş olursunuz. Herkes her şeyi bilseydi ne olurdu? Cahillerden uzak durdurulması Allah (C.C) insanlara çözüm önerilerindendir. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlerine yansıtmaktır.
 F-Kavim Yenilikçileri Kimdir (Kavimin Değişime Uygun Parmak İzidirler (Radikalistler/köktencilerle tahrik edici ortamlara sokulmamalılar-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)?bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere uyumlu fıtrata sahip ya da yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere açık fertlerine denir. Değişmek istemeyen cahil yenilikçiler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin liyakatsiz-şaşırtan dengesiz değişkenleri); köktenciler ve fıtratı değişime uygun olmayan insanların haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11).

G-Kavim Radikalistleri (kavimlerin Tüm Özgünlüklerini Değişmez Doğal Kişilikleridirler) Kimdir-tamamen yeniliklere kapalı ve yenilikçileri öldürücü etkileri vardır. Yenilikçilerlere tahrik edici ortamlara sokulmamalılar. Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş/Ayet var).?
Kavimin sıradışılıklarını temsil eden değişmez sıra dışı;merkezcil/köktenci kişilikleridir. Ör, bilim radikalistleri, rejim radikalistleri, din radikalistleri/din köktenciler (dinin parmak izidirler)… Vb sistemlerin ifrat ve tefridin değişmezliklerini temsil eden kişiliklerdir. Radikalistler (köktenciler), toplumun normlarını zorladığı için istenmezler ve tercih edilmezler. Değişmek istemeyen cahil köktenciler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin sabiteleridirler) ; yenilikçiler ve fıtratı değişimi gerektirenlerin haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11). Tüm samimi radikalistleri severiz ve saygı duyarız çünkü, onlar olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız. Yararlı özgünlüklerimiz yok olur. Cebren ve hile ile yeryüzü kavimlerin hepsini Müslümanlaştırsak bile Allah (C.C) onların hepsini öldürüp yeniden insanı yaratabileceğine dair ayet vardır. İslam dini radikallerin bu bilincin farkındalığını kavrayışı ve insanı aşkınlıklarıyla doğru tanıyışı çok büyük önem taşır.

  Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin liyakatsiz yönetiminde ve metriksinde;kavimlerin milliyetçilerini şovenistliğe, yenilikçilerini ve radikalistleri terörizme, cahillerini günah keçisi yöneticiliğe – politikacılığa özendirilmiştir ve yönlendirilmiştir. Halklarda bu liyakatsizliğe besi yeri olarak kullanılmaktadır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız .

E.Sonuç ve Tedavimiz(yazdıklarımız tüm kavimlerin-halkların milliyetçileri içindir);Milliyetçiler neden hep olmalıdır!! Neden Milliyetçilik yok edilmek isteniyor!! Neden globalleşme uğruna milliyetçiler yok edilmek isteniyor.Sistem neden milliyetçilerin fıtratını zorluyor? Kavimlerdeki (halklardaki) özgünlükleri veya parmak izlerini yok etmek niye!! Belki de alacağını aldı!! Bugün dünyadaki milliyetçiler;ya şovenistlikle, ya teröristlikle, ya faşistlikle, ya neonazilikle … Vb ithamlarla toplumun gözünden düşürülüp yok edilmek isteniyor!! Milliyetçilere bu nefret kimden geliyor nerde başlamıştır? Neden önce yurtsever yeniliğe açık yenilikçiler teslim alınıyor sonra halkın sağcısı veya solcusu kefesine konup; halkla, sağcı veya solcularla ve ümmetle çelişkiye düşürülüyor. Helak ediliyor. Uygulanan taktikleri ve olayları bir reçete gibi okuyabilirsiniz; önce değişime meyilli/yenilikçi yurt sever milliyetçileri kafaya al, besle ve eğit düzeninin doğruluğuna iman ettir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni yükle sonra ülkesine yolla(habersiz-ajan-cahil misyoner);ülkesinin doğal fıtratlarını zorlat. Yani değişim ve yenilik adına  muhafazakâr milliyetçilerle veya tersi ile, halkla  çelişkiye ve zihinsel-bedensel savaşlara sürükle. Türkiye'ye bu yapıldı.Bu reçete şuan Kuzey Irakta uygulanmaya başlanmıştır.Aynı senaryonun kuzey Irakta şuan başlangıcı yaşatılıyor. Akıbet belli. Anadolu daki sonuçları ortaya çıkarmak. Milliyetçiler;kavimin kemik ilikleri, özgünlükleri, parmak izleri, özgün genlerinin bedenlerdeki ifadeleri gibidir.Her zaman ait olduğu kavimin veya halkın kemiklerin içinde (özünde) kendilerini rahat his ederler.Bunu arzulamak yaşamak onların fıtratı özgünlüklerinden gelir. Her kavimin (halkın) milliyetçileri için geçerlidir. Millette; tüm soydaşlarını, kendisini tasdik eden halkı ve toplumu kapsayan kitlenin içinde rahat eder. Halk da (kavimde) diğer kavimlerle veya halklarla bağ kurmuş beğenisini kazanmış evrensel, halkçı ve ümmete tabii kitlesiyle bağ kurar ve rahat içinde yaşar. Devlet buradaki tüm aşamalarda mahiyetindekilerin tümüne eşit uzaklıkta markro paşadır. Taraf tutarsa, yaşaması için çifte standart hakkını kayıp eder. Yapılacak tedavi;bazı kemikleri parçalanmış hatta ilikleri ayrılmış bedenlere ilik nakli, sağı solu bir arada dikişleşmek, kemikleri alçıya koyup ete dikişleri atmaktır. Kısaca paramparça can çekişen bedenlere cerrahın müdahalesini toplumsal hayatımıza doğru simüle (benzeterek) etmektir. Her geçen gün milliyetçilerin yok olması;kavimlerin yok olması demektir ya da kemiklerin ve etlerin çürümesi hayatımızı ve özgünlüklerimizi kayıp etmemiz anlamına geliyor. Allah (C.C).'ten yardımı borç diliyorum insanlık için. Nasyonalizmin barajını halk/lar barajına bağlarken ilkel(primitif) kavimlerden yardım dilemek cehalettir. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) stili globalleşmeye tek kelime ile hayır!! Onlar menfaat farzları için bizden daha hızlı değişirler. Tedavilerini de menfaat farzlarına göre yapacakları için güvenilmez. Ama biz olsak onları hep tedavi etmişizdir. Bu asır yolumuz onlara düşütü kapitalistlere. Menfaat farzları için yalnız bizim değil dünyanın ve doğanında dengesini bozmayı başarmışlar. Onlarında peygamber ahlak tedavisine gereksinimleri var.
      Ülkemizin birlik beraberliği lokomotifinin inşası için milliyetçilerinin el sıkıştığı bugünlerde (4-7 Temmuz 2007) bu birlik ve beraberliğin sekteye uğratılmasına bilerek-bilmeyerek sebep olan her ferdin günahının liyakatine icabetini Allah 'CC ten diliyorum. Birliğimizi isteyen insanlardan güçlerinin yettiği oranda; fikir, söz veya eylemle müdahalesini rica ediyorum. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) Değişmek istemeyeni Allah CC.HU değiştirmezmiş(Rad, 13/11).Bu ortamda ve süreçte melezlerin/lere; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dengeli, tarafsız dürüst ve cesaretli iş yapmaları ve yaptırılmaları beklenir
      Ülkenin özgün milliyetçileri her türlü iç-dış ajana karşı toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemlerini geliştirip;tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre ederek (din münafığını deşifre mantığı) ;yavaş yavaş et (halk), kemik(millet) ve iliklerin(milliyetçilerin) mecralarına liyakatli çekilip örgütlü ve uyanık halkçı işbirliğine gitmek ve kabullenmek zorundalar.Halkın iş birliğine güvenmeliler.
      Tüm gayeleri eskiden başardıkları köleleştirilmiş kavim asimilasyonunu gerçekleştirmek ve tekrarlamaktır. Kısaca bunun bugünkü adı Roma değil Veto İmparatorluğu vatandaşlarını yaratmaktır.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


      
80. A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


80. A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


86.Asil aslanlar; açken, ciğer sofrasında belli olur. Demirkuş 2008 özdeyişi batılı, doğulu, kuzeyli ve orta doğulu kavimlere uygulandığında (kıtlıkta ve açlıkta) hangi sonuçlar alınır. Birer cümle ile yanıtlayınız.
İpucu;geçmişte bu kavimler: açlık, kıtlık ve bollukta çevresine nasıl davranmışlar.dünya besin piramidinin döngülerini parçalayan(çevre sorunları) veto imparatorluğunun  aslan devletlerinin ve finolarının geçmişini  dikkate alınız.Öğrenci Yanıtları


89.Cahil kavimlerin toplumsal sınav denklemin sabitelerini; cahiller, menfaati için derin ve hızlı değişim ivmelerini; münafıklar, parametrelerini; devletin - rejimin yalakaları-yağcıları ve dalkavukları oluşturur. Liyakatsiz icabet edilmesi hallerinde toplumsal huzursuzluk ve toplumsal tufanlar ortaya çıkar. Önermesinin mantığından hareketle;sizde liyakatli ve kâmil tolumun denklemini yazınız:
İpucu;İnsanların öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklarını yaşatmak gerekir. Aşkın insanlarını razı etmeyen ve doğru adreslerde değerlendirmeyen kavimler bir gün onları razı eden başka kavimlerin saflarında kendilerine karşı buluşları sürpriz ve rastgele/tesadüf olmaz. Müslüman'lar aşkın insanlarını razı edip doğru adreslerde durmazsa (onları kanunlarla ıslah edişe kalkışırlarsa toplumsal kıyamet kopar). Ancak bu aşkınlık ve taşkınlıklar (ifrat ve tefritler) normal hayat diye empoze edilmemeli (özel hallerdir) ve örnek verilmemelidir. İnsanın kendi işlevini yapışı için tüm yaratıkların aşkınlık potansiyelini taşıyışı önemlidir. Eğitimde ifrat, tefrit, aşkın yaşam stillerinden çok normal yaşantı özendirilmelidir. Sonra öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklara hoş görüyle bakılmalıdır. Bazı radikaller düşünsel olarak toplumsal denklemin/lerin tümünü bilerek ya da bilmeden körelten tekdüze kendilerine benzetilmesini isteyecek kadar zihnen kangrenleşmiş ya da fıtratı değişime uygun olmayan insanlara doğru empati/eşduyum duymayan/duyamayan/duymak istemeyen zihnen kangrenleşmiş, kanserleşmiş özel münafıklar ya da cahilleridirler. Cahiller toplumsal denklemin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olması gereken sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü cıvık değişkenleri ve parametreleridirler. Demirkuş 2009 Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Öğrenci Yanıtları91
.Cumhuriyet büyüklerinin bize en büyük hediyesi:ülkemizi 2. ve 3. büyük dünya sıcak-soğuk savaşlarına sokmamalarıdır. Ancak dünya savaşlarının galipleri yani veto imparatorluğunun aslan devletleri ve finoları bunun bedelini biz iç savaşlarla ve antagonisttik (bir birini yok eden) toplumsal yaşantı ve siyasetle ödetmektedirler. Bize düşen bu felaketlerden olumsuz etkilenmeyen bu güzel toplumsal beyin potansiyellerimize: Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir mantıkla; ülke, dünya ve geleceğin sorularını; doğru, verimli, liyakatli çözdürmek ve hayata güncellemeyi başarmaktır. Bunu yerine getirmek-getirtmek bu ülkedeki her namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanının boyunun borcudur. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu:20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


112. Ümmetlerin rahat ettiği insan evrensel insan ve devlettir. İnsanın rahat ettiği ümmete ise gerçek dini üzerine en doğru uygulayanlardır.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları


125Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
A-Bir kavimin milliyetçileri kavimin milli duygularına, bütünlüğüne dayalı akait önceliği ile ayakta duran (gücünü milli duygulardan yani özünden alan) kökendeş fertlerin hepsidir. Kavim insanın kemik iliği (Hücre çekirdeği) gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan kemikle sarılması gerekir.
B-Bir kavimin milleti kavimin milli duygularına, bütünlüğüne sempati/eşduyum duyarak yaşayan kökendeş fertlerin hepsidir.Kavim insanın kemikleri gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan beden eti ile sarılması gerekir.
C-
Bir kavimin halkı;o kavime ait milliyetçileri, milleti, ümmeti, melezleri, millete sempati/eşduyum duyan fertlerin hepsidir.Kavim insanın beden eti gibidirler.
Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan evrensel ötesi,Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz. Yunus EMRE'LERDEN, Hz.Mevlana'dan kanı ve teninden insanlarla aşılması, kuşatılması ve diğer halklara ulaşılması gerekir.
D-
Bir kavimin evrenselleri;o kavimin vizyonunu başka kavimlere ve halklara deklere eden, saygı duydurtan, beğendiren ve kaynaştıran;Hz.Hacıbektaş Veli, Hz.Mevlana, Hz. Yunus EMRE özelliğindeki fertlerin hepsidir.Kavimin kanı ve teni gibidir.
Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan din, halk sevgisi, ilim ve hepsinden önce Allah'ın yardımına, Rab'liğine (eğitimine, ıslahatına) sadakasına gereksinimleri vardır
.E-Bir kavimin insanları; tüm yukarıdaki vasıfların hepsini ve tersini zihinsel ve bedensel havuzunda bulunduran;çok güzel, çok çirkin, çok cahil, çok âlim… Vb bu normların özelliğindeki tüm fertlerin hepsinin yek pare kuramsal bedenlerini ifade eder. Kavimin kökendeş tüm bedenleridir.
F-
Bir kavimin inanç ehli (ümmet);Yaşam stilini benimsediği dini kurallara göre düzenleyen ve hayatına uygulayan kökendeş fertlerin hepsidir.
Kavimin işletim sistemini, ahlak sigortasını ve kaynağını ifade eden kökendeş tüm bedenleridir.Acınmaması/acışmaması için inancın dokusunu tehlike görmeyen insanlarla ile sarılması gerekir. Dinde hayır görenlerin hatırına (Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz. Yunus EMRE'LERDEN, Hz.Mevlana); din, millet, halk, insan münafıkları, düşmanları,cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz radikalleriı deşifre etmekle millet, halk ve Müslüman'ın ayıbını örtme sınır ve koşullarını çok iyi bilmek ve uygulamak gerekir. 1, 2, 3

G-Devlet halkın beyni gibidir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi) rejimidir. Dinin, milletin, halkın/ların devleti mi, yoksa halkın/ların,milletlerin ve insanın devleti mi daha liyakatlidir. Genel olarak devletin, insanın; halkları dini/leri, milletleri mi olur yoksa dinin, milletin ve halkın devletimi olmalıdır? Neden? Asrımıza güncelleyin. Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? Doğrusunu siz yazın gerekçesi ile.
Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
H-İnsan olmanın yolu kemik iliğin(milliyetçilerin) kemiği ile sarmak, kemiğini (milletini) beden etiyle (halkıyla sarmak) sarmak, etini (halkını) teni ve kanıyla beslemek (evrenselleriyle) ve diğer evrensellerin ortak paydasıyla liyakatli tamamlayıcı zihniyetle insan bedenine ulaşılır.Yukarıdaki önemelerin eksiklerini ve savsaklamalarını gerekçesiyle yazınız.
İpucu;Bu asır ki sorunların çözümü için;İnsan-din ve doğa alimlerine gereksinim vardır.  Geçen asır toplumsal-evrimsel döngüde ;birçok şahlık, padişahlık, çarlık, krallık, sultanlık.. Vb sülale devletleri parti azınlık devletlerine dönüştüler. Ör. Komünist partinin Sovyet devleti veya Çin devleti. Nasyonalist ve faşistlerin İtalyan ve Almanya devletleri… Vb sonra partiler yıkılıp milletler ortaya çıktı ör;Alman milleti, Rus milleti… daha sonra milletler olgunlaştı halk ve halklar ortaya çıktı;ör;Alman halkı ve Avrupa halkları… Vb giderek insan devletleri tevhidine doğru gidişat vardır. Kısaca milletler ve milliyetçiler halkların ve giderek halkının kemik iliklerine Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir enerji ile gömülüp huzura kavuşma yolunda gibi gözükmektedir. Nedense bu inkişaf orta doğu devletlerinde analiz edici ve antagonisttik ilerlemesi kasten mi inadına mıdır.
Yani partileri aşamayan kavimler millet olamaz, milletini halkının kemik iliğine gömemeyen kavimler halk olamaz. Mahiyetindeki halklara adil olamayan kavimler evrensel insan ve devlet olamaz. Önermelerinin eksiğini/lerini yazınız
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. .Öğrenci Yanıtları

126.Devletin ve fertlerin;geleceği sıhhatli tahlil etmesi:Zihinsel bedeninde ki ve kalbinde ki;kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), ego, süper egolar(istemler) ve diğer benzer argümanların gerçekçi (bilimsel ve inançsal gerçeklerle) seçilmesi ve dizayn edilişi ile doğru orantılıdır. Onun için bugünkü siyasetin kullandığı zihinsel argümanlar hayvanidir. Bunun bilimsel argümanlarla yer değiştirmesi gerekir. Partiler için, kabuk sosyalizmi ve kabuk milliyetçiliği; içinde samimiyetin ve dürüstlüğün dışlandığı;sahte sosyalizm ve şovenizmden başka bir şey değildir. Bu tip partiler aşılmadıkça millet olunamaz. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız

Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

İpucu
;Halkın birbiriyle problemli olmadığı bir bölgede;yönetimdeki partiler, milletler, kurumların ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) boğuşturuluyor-savaştırılıyor. İdaremi ediliyoruz, idaremi ediyoruz yoksa kullanılıyormuyuz? Partilere kalsa oy için halkın sokakta;AP oğulları, DYP oğulları, Milli Nizam oğulları... Vb oğullarının kavgaya tutuşması gerekir. Kim kimi idaremi ediyor tahrik mi ediyor? Bu işte bir tek doğru yok gibi. İnsan toplum karşısında idareciler olarak peygamber ahlak adına biraz haya eder. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


128.
A-Kavram, vecize, atasözü,özdeyiş ve düşünce (filmi izleyin); yanılgısı, anarşisi ve terörü nedir? Kavram-düşünce yanılgısı, anarşisi ve terörü; bilmeden (cahilce) ya da bilerek (münafıkça)  fertten kitlesel boyutlara taşımaya vesile olacak şekilde, toplumun lisanına, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak veya uygulatmaktır.

Ör,Din nedir? Terör nedir? İnsan nedir?
İpucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinde ki ; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. Sonuçta bugüne gelinmiştir.
B-Neden dinlerin, rejimin, hukukun anarşisi, terörü olmazda, insanın, devletin... Vb terörü veya dini olur?
İpucu I;gerek Allah C.C.'HUN dinleri (semavi  dinler uzay çağında türeyebilir !!) gerekse doğa-evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri peygamber ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak o dinin kurallarını bilmeden (din cahilleri)  bilerek(münafıklar)  liyakatsiz  veya kötüye kullananlara cahil ve  münafık denir.  Yoksa Yahudi, İslam'ı, Nasrani terörü, münafığı, cahili demek  kavram anarşisi ve kavram terörüdür? Ör.Haçlı seferleri Nasrani bir terör değil, Nasraniliği kullanan; cahil, münafık ve oligarşik insanlardan kaynaklanan terördür. Son derece tehlikelidir.  Dinsel, bilimsel ve ilimsel, zihinsel ve bedensel savaşlara-mücadelelere davetiye çıkarmanın sorumluluğunun altına girmedir. Buna insan olarak çok dikkat etmeliyiz. Bunları ortaya atan fert ve toplumların; bu noktada, bu konumda ve bu boyutlarda  kim ve ne olduklarını tarife mahal yoktur. Takip ve deşifre etmek her namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanın vicdan borcudur.
İpucu II:Kavram ve özdeyiş yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Düşünce yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Zihinsel yanılgı mantığı nedir, nasıl oluşur? İnsanda yanlış ve eksik düşünme mantık yanılgısı nedir? İnsan neden yanlış düşünür? İnsanın yanlış ve eksik düşünmesinde;kavram eksiği ve yanılgısının rolü nedir? Nasıl öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri geliştirelim ki düşünme, mantık ve kavram yanılgımız minimum olsun.
     Sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinde; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
    C-Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir, gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderildi?
     D-Kim bilirdi, kim söylerdi, kim yazardı, kim okurdu düğümleri kim çözerdi? Demirkuş 2011. Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Önermesi ile aşağıdaki önerme arasındaki farkları 3-4 cümle ile yazınız.
Kim okurdu kim yazardı, gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Kör düğümleri kim çözerdi? Öğrenci Yanıtları

136.Devletin ve vatanın sevgiye değil sadakate ve samimi çalışana/lara gereksinimi vardır. Önermesinin liyakatini tartışınız, Öğrenci Yanıtları
İpucu;

141.A-Geçmişten bugüne: ahreti için; dünyasını veya dünyası için ahretini umursamayan inanç sahibi fert, toplum ve devletler varımıdır? Varsa gerekçeleriyle ve kanıtlarıyla örneklendiriniz. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vaz geçenler bizden değildir(hadis).
İpucu; İfrat ve tefridi düşünün.
      B- Değişim, Liyakatli ve Liyakatsiz değişim ne demektir örneklendiriniz? Öğrenci Yanıtları

142.Tüm patentler devlet tarafından değeri takdir edilip alınıp halka ucuza satılıp sürümden kazanma fikri nasıl bir fikirdir?Öğrenci Yanıtları


147.Özellikle tarihi gelişim içinde bazı beylikler arasında fıtratı gereği çekişme zafiyetleri olan kavimlerin bu fıtratı zafiyetinden yararlanarak partiler arasına dini-siyaseti, koyup anatgonistik etkileşim, çekişme ve sürtüşme enerjisinde yararlanmaya kalkışma alçaklığı ve bedbahtlığı varsa derhal deşifre edilmelidir.
Dini, rejimi ve laikliği Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir uyum içerisinde uygulamak mümkün mü neden?
İpucu;kuramsal olarak asırlarla boyu hiçbir rejimin şikayet etmediği veya dert yanmadığı hatta tam tersi talep edilen ettiği minnet ve şükran duyduğu bir din düşünün.
Çözüm üretmek amacıyla;
1-Dini liyakatli, doğru uygulamak ve uygulatmak
2-Dini kuralları ve toplumsal yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve toplumsal kültürel birikimlerini kavime, kavimdeki fertlere veya kavim kültürüne asimile etmek kavimi Siyonistleştirir ve delirtir. Çünkü kavimin özgünlük fıtratını zorlar-dine asimile eder liyakatsiz devrimler gibi. Zaten dini kolaylaştırın da ki maksattan hareketle çok şükür ki sınırlı sayıda mezheplere müsaade edilmiştir.
3-Dini laiklikle siyasetten uzak tutmak insanları dine ve laikliğe bekçiliğe zorlar bölücülüğe zorlar gibi. Hâlbuki din ve rejimin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) ilişkisine ket vuran;din, millet, halk ve devlet münafıklarını fert, toplum ve kurumları laikle uzak tutmak evladır. 0, 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

148.A-Bir türe ait ilk canlının/ların veya taksonun filogeni ve ontogenisi; ya birebir örtüşür veya bir birbirine ne yakın olduğu konumdur. Önermesinin eksiğini tanımlayınız. Önce Filmi izleyin sonra yanıtlamaya çalışın
      B-Homoloji, analoji ve evrimsel açılımlar (daralan, açılan, geri, ileri döngüsel evrim) bakımından;canlı ve cansız yaratıkların filogeni, ontogeni ve filo-ontogenileri!, onto-filogenileri!! arasında nasıl bir ilişki vardır?
      C-Tüm canlıların ontogeni ve filogenileri;doğa koşullarının ontogeni ve filogenilerinin daha hür ürünleridir.Önermesinin safsatası neresindedir?
      D-İlk veya son; yıldız/lar, gezegen/ler,  uzay yaratıklarının oluşumunda  veya canlı oluşumunda ontogenimi yoksa filogenimi daha öncedir veya kapsamlıdır. Önermesinin safsatası neresindedir?
      E-Canlılar da ATP enerjisi ne kadar değerli ise, uzayda da yıldız enerjisi o kadar değerlidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu; Homolog ve analog açıdan diğer ortamlara uygulayınız.
      F-Evrimde çeşitliliğin, tür oluşum mekanizmasının/larının mantık sistemlerini, mutasyonların gücü ve oluşum mekanizmalarını anlamanın bir yolu da:doğal alandaki olası sıra dışı koşulların hayat döngülerine (gen sistemlerine) etkilerini ve birim nükleotid zincirleri üzerine yapay ortamlarda (değişik ışık, ısı, kimyasal, besinsizlik..… Vb ) ve koşullarda genlerin tepkilerini test etmek ve değişik uzay koşullarına gen tepki spektrum çizelgesini/lerini oluşturmak-çıkartmak kısaca gen-çevre mantık sistemini deşifre etmek gelecek için gerekli veri tabanlarıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları


149.A-Sevginin metriksinde sevgiye bağımlı olmak sevdaya (aşka) kul olmaya doğru yol almaktır.
      B-Severek, met ederek tuzaklara düşürüp sevda (aşk) ve övgü metriksinde öldürmenin alçaklığından emin olabilirsiniz.
      C-Devletin sevgiye, kendisine taparak oyanlara değil; sadakate ve çok çalışan dürüst insanlara gereksinimi vardır.
İpucu;sevginin terk edilmesi gereken(mubah olduğu) koşullar ve konumları düşünün. Sevgiye her zaman güven duyulmayacağını düşünün. Bari onu liyakatli sadaka edin, hain emeller için değil.

      D-Batı neylerse güzel eyler arifler onu seyir eyler. Cuma hutbelerinde bazı imamlar kükreyen balyoz-çekiç, cemaat sabırlı kaya-örs; 100 yıldır İmamlar neylerse güzel eyler sabırlı kayadan cemaat onu sadece seyir eyler. Cuma günleri cemaate hutbelerde kükreyerek hitap eden bazı imamları beş vakidi camide, ezanda ve namaza devamda az bulur olduk. Cami, namaz ve ezan artık her önüne gelene (liyakatsizlere) emanet ama ne rezalet ve çığırtkan bir sesle ne ayıp lüzumsuz bağırma!!. Günümüz gerçeklerine ve uygulamalarına dayalı olarak:önermelerin;küstahlık, mantıksızlık ve ahlaksızca eksiklerini düzeltiniz.0 1 2 3 4 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

153.Her kavim insan bedeninin mutlak gerekli organ ve dokusu gibidir.Her kavimin milliyetçileri kavimin kemik iliği, milleti kemiği, halkı eti, “âlim bilginleri” beyni ve düşünce-mantık-değer sistemleri gibidir. Bu özgünlüklere kontaminasyonlar negatif tesir eder. Aslını inkâr eden bizden değildir(hadis). Bir kavim içinde kavim azınlığı olamaz;dil, din… Vb güdük özgünlükler olur. Kavim azınlığını ortaya atmak insan bedenin parçalanmasına ve zihinsel kavram anarşisine neden olur. Milliyetçilerimiz kemik iliğimizdir. Liyakatli insanları ve onları seviyoruz. Devletimize sadakatle adil çok çalışma, doğaya ve diğer canlılara adil merhamet evladır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.

167.Din bir tercih ve gönül işi ise dinde devletin bütçesinden gönül rızası olmayanların para ve pulu ile imam kiralayıp cami yaptırılır mı? Din hizmetini devletin sırtına yükleyip dinde liyakatsiz imam ve uygulamalara sebep kapitalizmin bir oyunu olabilir mi?
İpucu; Dininizle alış veriş yapmayınız!! (ayet var). İnanç sahipleri bir araya gelip paralarıyla kiraladıkları daha liyakatli ve takip edebilecekleri veya ücretsiz imamlarla bu iş yürüyemez mi? O zaman para kulu cimri ve muvafıklar da belki para için biraz daha dinden uzaklaşıp Müslüman'lar rahat eder. Devletimizde dininden hayır görenlerle güven içinde olur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,Öğrenci Yanıtları

168. İnancımla devletime parazit olamam tam tersine olmalıyım? Soru cümlesinin tam tersi muradı ne olabilir?Öğrenci Yanıtları

171.Bir sistemde halkın vekilleri ücretsiz aday olamıyorsa daha başta kapitalizme teslim olmuş demektir. Devletine sadık ve ülkesini çıplak memur maaşıyla veya gönüllü ücretsiz yönetmeye talip;akli, vicdani, irfanı, imanı hür ve liyakatli fakir ve zenginlerin halk vekilliğine bedava aday olamadığı bir sistemin eksiği neresindedir? Öğrenci Yanıtları

181.Devletlerin Ana Yasaları;toplumların; deneyimleri ve gereksinimlerinin tüme varım, tümdengelim, seçimli tüme varım ve tümdengelimin kurgu ürünüdür.Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

196. A-20 yüzyılın; siyasi,toplumsal, küresel,fiziksel ve ilkel-fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi) tufanlarını tamir etmeden önce, 21. yüzyılın gençliğinde eğitim sisteminde/miyle 20.YY'IN her şeyini yutacak bir kabir yaratmak gerekir. Sonra tedaviye başlanır iyileşirse ayağa kalkar geleceğe uyum sağlar olmazsa sizlere ömür kabrine gömülür. Aksine 20.YY'IN bu tufanları midesini ve kara deliklerini doyurana kadar gelecek asırları ve kuşakları yutar!! Önermesinin çözümündeki muradı ne olabilir.
İpucu;fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)ve ilkel teknolojinin mucitleri insani ahlak ve bu teknolojinin tatbik/uygulayış cahilliğini utanmadan devam ettiriyorlar. 21.YY'IN bilim bilginleri (bilim insanları?!) olarak ürettiğimiz her teknolojik aracın ve ürünlerin; güneş, hareket,doğal manyetik alan?, dalga... Vb doğal kaynaklı enerji tüketimine dayalı ve doğal döngülere uyumlu olmasının kriterlerini hesaplayarak yapmamız gerekir. Bunu ilkel teknoloji kavimlerinden beklemek; alkolik veya sigara kolik iş yeri patronuna avamdan birsinin bu alışkanlığı bırakması için rica etmeye benzer. Tedaviyi de kabul etmeyen patronunu akıbeti belli…Tedavi için, dünyanın her yerindeki;asaletler tahtına rezaletler katına ve bahtına davet edilmelidir, değilse rica edilmeli olmazsa  sürüklenmeli  yine olmadıysa herkes hak ettiği 20.YY'IN kara deliğine/lerine geleceğini gömer gider.
B-Bir devlet soylular ve soysuzların sevgisine muhtaç oldukça onlara adil davranmaktan aciz düşer. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
C-Soysuzların ve cahillerin; sevgisine, bilgisine ve ilgisine muhtaç; fert, toplum ve devletlerin haline ne denir?
      Asalet, adalet, siyaset ve soysuz rezaletin arasında nasıl bir liyakatli ilişki olmalı sizce.
Soysuzların ve cahillerin;bilgisine, ilgisine ve sevgisine muhtaç olan; fert, toplum ve devletlerin hali ne olur?
       Anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı kavga üzerine kurulmuş hayatının her aşaması " Vahşi Hayattaki Hayvan Felsefesi Üstüne Kurulu"  (yani yaşamak zorunlu savaşmaktır ve hayatı hep böyle kavga/av-avcı üstüne kurulu bilen habersiz tipik 20.YY'IN şövalyesi/leri) bir hayat-insan cahil;i işten atılır veya hapse girerse toplum üstündeki nüfuz gücünü nasıl kullanır, asil bir insana bu muameleler yapılırsa nasıl bir tepki gösterir. Asaletin farkını fark edin!! İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.
        20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
D-Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?
E-Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!), halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiileri cüzi paralarla gelmeyi göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu kapitalizmin amansız bir düşmanıdır ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir. Önermesinin iddiasını çürütünüz.
F-Bir ülkedeki anatgonistik her türlü enerjiyi pozitif ve verimli Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) enerjiye tevhit eden kişilikleri ve medyayı nasıl oluşturabiliriz?
G-Hercai (mozaik) yararlı özgünlüklere ve evrensel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı, algıda değişmezlik ( fıtrat kilit, eğitim-öğretim anahtar) yöntemine gerçek empati/eşduyum duyan siyasetçiler, eğitimciler kim/lerdir? Özellikleri nedir?
H-Populasyon ve tür metriksinin mantığı ile insan türü metriksi mantığı arası arasında ilişki kurup  anlamlı bir paragraf yazı yazın.
 İ-Bu asır insanların arasında en mükemmel beden ve zihne sahip olanlara hak gülüyor zayıflara gülmüyor kimin düzeni bu asır dersiniz?

J-Genel olarak tamamen kötü insan yoktur, kötü tercihleri çoğunlukta olan insanlar vardır. Önermesinin eksiğini tamamlayın.Öğrenci Yanıtları


197. Küresel Tedavinin 3 Aşılmazı Var;
1-Küresel Tedavinin Siyasetçi Aşılmazı
; siyasilerin çoğu çevre sorunlarının bilincinde değil (ya insani ahlak ya da çevre ahlakı mazlum cahilidir, ilkel teknolojinin tatbik/uygulayış cahilleri gibi).Fosil teknoloji bilgini olmak ayrı şey uygulamanın kara cahili olmak ayrı şeydir.Çevre ahlakı cahili olmak genellikle insani ahlak cahili olmanın ürünüdür.Her konudaki;kara cahil, mazlum cahil, ara cahili ve menfaat cahili kavramlarını karıştırmamak gerekir.
      Mevcut kapitalist siyaset anlayışını bilimsel ve kök hücre siyaseti metriksine veya mecrasına çekmek.En azında çevre, orman ve sanayi bakanlıklarını, çalışanlarının liyakatli atamalar için bazı yasal düzenlemeler getirmek. Doğal döngülerin bilincinde ve ulusallığı aşmış evrensel kök hücre siyaseti veya bilimsel siyaseti ön plana çıkartan siyasetçiler yetiştirmek
2-Küresel Tedavinin Eğitim Aşılmazı;Küresel tedavi için mevcut öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi olanak sağlamıyor.
     Fert, aile, toplum, belde, şehir, bölge ve ülke bazında insanlara çevre sorunları ile ilgili bilinci doğru-liyakatli aşılayıp zevkle uygulamalarını sağlamak.
3-Küresel Tedavinin Teknik Aşılmazı:Küresel tedavi konusunda dünyada yapılmış, yapılan ve yapılacak çalışmaların hemen toparlanıp, çoklu disiplin anlayışı çerçevesinde liyakatli uygulamaya aktarılması konusunda derbederlik vardır. Derli toplu sorumlu bir tek kurum yoktur.
     Küresel döngülerin; Doğal ve orijinal raylarına oturması için bilimsel açıdan;çöllere ve kutuplara sentetik ağaç dikimi, tropik ve sub tropik kuşaklara verim alınabilecek ağaç türleri dikmek (iklim, edafik özellikler, yükseklikler... Vb özelliklerle tüm ağaç türlerinin istem duyduğu özelliklerin bilgisayarda eşleştirilmesi gerekir)… Vb tabii ki bu uygulamanın külfetine sebep olanlardan hiçbir yardım beklemeden ve kabul etmeden yapmaya başlayalım ki onların bundan sonraki geri dönüşümsüz yaralara sebep olan uygulamaları hiç olmazsa yavaşlasın. Filmleri izleyin1, 2, 3
    Dünyanın bedensel dokusu olan;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.Filmlerii İzleyin 1, 2, 3
    Kısaca yaşamak ve sömürmek için;dünyanın fosil ve dirimsel beden dokusunu (biyokütle /gez-sıvı-madde/ enerjisi) bereketli hudutlar dışında yemek-kemirmek;uzaya doğum zamanı gelmiş bir bebeğin annesini sömürme-kemirme tiryakiliğinde ısrar edip ıkınmaya tepki vermeyip; ışık-hareket enerjisiyle tanışmaya soluk almaya arzulu görünmemesine benzer. Doğumunda annesinin katil adayı olan 20.YY'IN bebeği olmak istemeyiz. 21. YY insanı olarak Güneş, Hareket(dalga,uydu- gezegen, rüzgâr.. Vb) ve doğal manyetik alan enerji? kaynaklarının doğal döngüdeki yerleri konum ve etkilerini test edip kullanmalıyız.Gelecekte daha tehlikeli sonuçlara sebep olmak istemeyiz.
     Aslında burada kural şudur;döngüsüne ihanet eden, ya da doğal döngülerin kuralına uymayan tür ve metriksi(yaşam yeri) cezasını çeker yoksa istisnalar hariç dünyaya veya doğaya bir şey olamaz. O döngünün yerini diğerleri hemen doldurur. Dünyada ölen ölür uzaya kaçan sağlar bizimdir/Evrim. Zaten istisnalar hariç dünyanın başına geleceklerden daha şiddetlisini/lerini geçmişinde yaşanmıştır. Filmleri izleyin; 1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

Olası Acil Önlemler;
I-Öğretim, Öğrenim ve Eğitimde Önerilen Öncül İzler

1-Dini, bilimsel, milli, kültürel, kanuni, doğal… Vb değerlerin;fert, aile, belde, şehir, bölge, ülke, komşu ülke-toplum, millet, devletlerdeki ve toplumdaki yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını ;fert- toplum ve devletlerdeki öncelik sırasına göre çevre sorunlarıyla ilişkilendirip (hepsinin çözüm ve önerileriyle);kitleleri verimli ve sorunları çözücü olarak gruplandırıp; buna göre eğitimle zihinsel damardan; anahtar kilit, algıda değişmezlik ve köylü yöntemlerini kullanarak;internet, intranet,eksranet, yazılı basın, sanal-gerçek medya yayınları ve yüz yüze eğitimde argümanları doğru kullanmak. 
  Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve yaşam biçimlerimizin disipline edilmesi gerekir.. Fert, aile, kurum, belde, şehir, bölge, ülke ve küme ülkeler bazında; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona karşı geliştirmemiz gereken kurallar. Öncelikle sorumluluğumuz da; tüketilen ve üretilen enerji döngüsünde/lerinde nelere kadir olduğumuzun ve neler yapabileceğimizin bir çizelgesini çıkarmamız gerekir. Kısaca her kategorideki sorumluluk alanında; tüketilen, üretilen ve kullanılan enerji döngüsünde/lerinde yapılabilirlikleri çok iyi değerlendirtmek ve değerlendirmek gerekir.
A-Fert bazında;yaşam döngümüzde; evimizden çarşıya, iş yerimize, pazara… Vb öncelikle enerji tüketim, ürerim ve kullanım konumlarındaki davranışlarımızı zevkle; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon gibi çevre sorunlarına endeksli olarak değiştirmemiz gerektiğinin bilincini eğitim süreçlerinde doğru vermemiz gerekir. Ör,Kilo vermek amacıyla spor yapmak, sağlık yürüyüşü, alışıla gezilerimizdeki davranışlarımız da tükettiğimiz enerjiyi çevreden plastik türevlerini toplayarak, ağaç dikme, budama… Vb şeklinde değerlendirmemiz çok zor bir şey olmasa gerek. Aylık ve yıllık toplantılar elde edilen kazanımlar konuşulabilirr.
B- Aile bazında
;ailemizde çevre kurallarına uyulmaktadır ibaresini kapılarımıza samimiyetle yapıştırıp kurallara zevkle nasıl uyulması gerektiğinin listesi çıkartılır. Bu eğitimlede verilir. Ör,evde hangi saatlerde kaç watt lık lambalar yakılacak. Ya da sabah kadar kaç watt lik yakılacaksa bu kuralların sorumluluk takibini evdeki bireylere sırasıyla yüklemek ve rutin alışkanlıklar geliştirmek. Aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.
C-Kurum bazında; kurumumuzda çevre (küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona ) kurallarına uyulmaktadır ibaresini Ör,öğretim kurumlarında;gereksiz lamba, atık ve artıkları takibi belli fert ve grupların sorumluluğunda takip edilir ve denetlenir aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.Ör, öğrencilerle çevre dersinde kurum çevresinde plastik türevleri özel şişlerle toplatılır. Herkes yıllık olası çevre atiği plastik miktarı kadarını olası bir çevreden toplayıp çevreye katkısını artıya değer çevirmekle ilgili bir ön münazara veya tartışma sınıfta yapılır, doğada temizlik etkinliğinden sonrada çay ikram edile bilir.
D-Belde Bazında;
E-Şehir Bazında;
F-Bölge Bazında;
G-Ülke Bazında;
H-Komşu Ülkeler Bazında;
 İ-Bölge Ülkeleri Bazında;
C-Bazı Düya Ülkeleri Bazında;

2-1numaradaki önerileri; derslerle ilişkilendirip insanlarda peygamber ahlak ve özel tedavi edici çevre ahlakı ve sorumlulukları geliştirmek amacıyla, öğretim, öğrenim ve eğitime uygulamalı peygamber ahlak dersleri koymak.Ör.yukarıda ki mantık disiplinleri .çerçevesinde; küresel ısınma, erozyon ve çevre kirliliği dersinin tüm eğitim-öğretim kategorilerine aşamalı-tamlamalı ve uygulamalı serpiştirilmesi.

II- Küresel Tedavide Önerilen teknik İzler.
Dünyanın birikim dokusunu kemirmeyi, fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojiyi(Silah Teknolojisi), ürünlerini ve kullananları terk etmek.
Yerleşim yerleri ve ulaşım konumu dikkate alınarak;

1-Güneş enerjisi dönüşüm istasyonları tarlalarının: güneşi bol; uygun çöllere, erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması
2-rüzgârlı verimsiz topraklara rüzgâr enerjisi tarlalarını kurmak.
3-Dalga, gel-git ve akıntı enerjisi dönüşüm tarla istasyonları;Devasa bol dalgalı sahillere veya daha ilerisine dalga enerji tarlalarını inşa etmek.
4-Doğal Sıcak Kaynak Enerjisinden Yararlanmak ; jeotermal enerji, volkanik, magma, sıcak su-buharı kaynakları.
5-Nükleer-çekirdek!? Enerjisi.
6-Diğer doğal akışı sınırsız olan (bereketli enerji) enerjilerden yararlanmak.Ya da bu tip enerjilerin akışını kullanılabilir kılmaktır. Ör,genleşme enerjisi(okyanus sıcaklık farkı enerjisi ), karanlık enerji; kâinatın % 68 nü oluşturur
7-Hidro Elektrik
8-Sentetik ağaçların;havadaki gaz dolaşımının verimli olduğu kutup alanlarına, çöllere ve erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması.
9-Karbon dioksiti ve doğal döngülerdeki diğer fazla artık ve zararlıları;doğal döngülere uyumlu ve verimli ürünlere dönüştürme; teknik, yöntem ve izleri geliştirmek.

III-Diğer Küresel Tedavi ve İzler;
1-Kaynağından Temiz-Peygamber Ahlaklı İnsan Yetişitrmek;

İnsanların yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, olanakları ve fıtratları dikkatli analiz edilerek çıkartılan sonuçlara dayalı olarak öncelik sırasına göre gruplandırıp. peygamber ahlaklı insan yetiştirmek üzere öğretim, öğrenim ve eğitimde üretici, zevkli, verimli ilaveler ve değişimler yapmak.
2-Kaynağından Temiz Teknoloji ve Ürün Üretmek;
Bu günkü parasal gücü (sıcak sermayeyi elde tutmak için) elde tutmak için izlenen kapitalist yöntem;tilki kaç(her türlü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)-fosil terör ve teknoloji envanterini üret), tazı tut (çevre sorunları ve terörü önlemeye çare üret) mantığını terk etmek. Filmi izleyin 1
Kaynağına dan temiz teknoloji ve ürün üretmektir. Ör,güneş, hareket ve dalga, rüzgâr, doğal manyetik alan enerjisini? kullanmak
3-Yeni Sanayi ve Yerleşim Yerlerini Uygun Konumlandırmak;Yeni yerleşim yerlerini, gerçek ve sanal sanayi üretim kentlerini;toplumsal, küresel ve siyasal tufanlardan uzak küresel konumlarda; bereketli sınırsız enerji alanlarının bol olduğu yerlere kurmak ve taşımak.
4- Mevcut Yerleşim ve Sanayi Alanlarını Doğru ve Verimli Konumlandırmak;Mevcut yerleşim ve sanayi alanlarını; küresel konumları, iklimsel, coğrafik.. Vb özellikleri dikkate alınarak en yakın yerdeki bereketli sınırsız enerji üretime tesislerini kurmak üzere, araştırma ve projeleri uygulamaya koymak.Filmleri İzleyin 1,2
5-Yaşam Şeklimizi ve KullanımTercihlerimizi Değiştirmek, Ör.iç çamaşırları, tişörtleri ve bazı cins kumaşları ütülemeyi terk etmek. Bunun yerine yıkandıktan sonra ger-çek özel askılarda kurutmak.
6- Seçmeli ve Zorunlu Ders Açılması;Kullanılan; araç, gereç, teknoloji ve enerji çeşidini doğaya en uyumlu olan alternatif mantık, öneri ve proje sistemlerini geliştirmek amacıyla öğretim, öğrenim ve eğitimde seçmeli veya zorunlu ders açılması
7-Küresel Sorunları Çözüm Tatbik/Uygulayış Birimleri Kurmak;Küresel; ısınma, erozyon, kirlilik ve atık sorunlarını bir arada değerlendirip çözüm üreten akÂdemik birimlerin kurulması ve uzman elemanların yetiştirilmek üzere çalışmalar başlatılmalı. Ör,X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Tatbik/Uygulayış Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Küresel Tedavi Merkezi Birimi
8-Küresel Sorunlar Bilgi Birikim Havuzu; küresel sorunların sade-analşılır bir dille halka internet üzerinde teşhir edilmesi ve bilimsel kurallara dayalı en gerçekçi uygulanabilir çözüm önerenlere belli bir ücret verilmeli… Vb teşvik edici sunumlar getirilmeli.
9-Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik;Teorik ve Pratik Yenilikleri Toplayış ve Tatbik/Uygulayış Birimini Kurmak.Küresel sorunlarının çözümüne yönelik;teorik ve pratik yenilikleri toplayış ve ülkemiz koşullarına tatbik/uygulayış merkezini ve birimini kurmak. Filmi izleyin.1
10-Ne Kadar Gereksiz Tüketiyorsan 2 katını Vergi Olarak Öde;Ulusal ve uluslararası seviyede;fert ve toplum, devlet bazda ne kadar artık atık, kirlilik üretiyorsan o kadarının 2 katını vergi olarak ödersin. Kuralını sıcak takibe alacak teknolojiler geliştirip uluslararası arenada kabul ettirmeye çalışmak. Ör,Kahverengi bulutların müsebbipleri Filmleri izleyin 1, 2
11-Global Seviyede Klasik Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi Siyasetini ve Yönetimini Terk Etmek. Bilimsel ve kök hücre siyaseti güden ahlak sahibi bilim bilginlerine (bilim insanlarına) siyaset ve politikayı devir etmeyi zorunlu hale getirmeyi kanunlaştırmak.
     Bir bilim bilgininin (bilim insanının) siyasetçilerin cehaletini sergilemek için sarf ettiği sözler ibret vericidir. Filmi izleyin.1
12-Küresel Tahlil Merkezleri veya Birimleri Kurmak;Dinamik ve Rutin Ekosistemlerin Tahlil Merkezleri;Özellikle Çöl, Su, Tundur, Kutup-Buz, Orman ve Diğer Büyük Eko sistemlerimdeki canlı cansız ve geçişli indikatörleri (hassas belirteçler) belirleyip gezegenimizin rutin tahlillerini yaparak; bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırıp elde edilen sonuçlarla sağlıklı teknoloji ve mutual ilişkiler geliştirmek.Filmi izleyin 1, 2
13.Ekosistem Tiplerindeki Dinamik Döngüleri Doğru Tanımak; Ekosistemlerdeki küresel hastalıklara doğru teşhis koymak ve tedavi etmenin ön koşulu; her ekosistem tipinin biyotik-abiyotik doğal dinamik değerlerinin ilişkilerini doğru tanımak ve bilmek gerekir.0, 1, 2, 3, 4, 5

Küresel Isınma Sorunlarının Siyasete ve Müsebbiplerine Güncellenişi
    Toplumsal panik yaratmadan;Nuh (A.S)'ın acil eylem planını şimdiden uygulamaya koymak; fiziksel ve zihinsel değişime uyum sağlamamızı kolaylaştırır. Çünkü uzaya sığınacak, yaşam döngümüzü uzaya entegre edecek teknolojimiz yok. Olanda Karunizm (kapitalizm) ahlakından dolayı halı ve yapabilirliği belli. Onun için dünyanın fiziksel tufan sonrası olası; aşırı sıra dışı iklimsel koşulların ortaya çıkması, yer sarsıntısı tufanı, su tufanı, volkan püskürmesi, kasırga… Vb tek tek veya bir çoğu bir arada olması halinde en emniyetli ortak paydada ve özgün olarak yapmamız gerekenleri; fert, aile...ülke… Vb bazında ortaya koymamız gerekir. Buna göre;yeni yerleşim alanları, sanayi kurulurken veya mevcut yerleşim yerlerini, sanayimizi… Vb uygun alanlara taşınmak ve uyumlu değiştirmemiz gerekir. Bu bize ve gelecek nesillerimize çok şey kazandırabilir. Bundaki amaç zayiatı en aza indirmek ve uyumu sağlamaktır. Zaten bu tufan sonrası insan entegreli Yeryüzü kendini yenileyerek (rejenere ederek) büyük bir olasılıkla tarihindeki bildiğimiz bir dengeye doğru yol alırken normalleşmeye döner. Bizim yapacağımız değişen doğa koşullarına teknoloji ile hızlı uyum sağlamak ve bereketli sınırlar içinde bitmeyen doğal enerji kaynaklarından yararlanarak yerküresiyle mutual bir ilişki içinde yaşamaktır. Bu durum; gelen sert kış, yaz veya aşırı sarsıntı koşullarına doğacak bir bebeğe yeni yaşam yeri hazırlamaktan farksız bir mantık simülasyonu olmalıdır. Yer küresinin sıra dışı asırlık iklim değişimi süreci geçince, uzaya açılma planlarımızı devam ettirmektir...
     Bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;Yapay İlkel insanların ve Veto İmparatorluğu'nun bazı yerlerinin fazla ısınmasından ileri geldiğinden veya uyguladığı doğal kapitalist siyaset ve yönetimlerin ürünü olduğundan emin olabilirsiniz.Veto imparatorluğu kapitalizmi; toplumu kapitalin besi yeri olarak görür. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır.Kapitalsiz verimli fert-toplumsal-devletsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa onun metriksinden kurtulabilirsiniz. Değilse parayı güç toplumu besi yeri aracı olarak gören bir metrikse mahkûmsunuz. Siyaseti de kapitalist metriksin yumuşak-sanal sistemi olan kapitalist ekonomik sistemin kabininde yönetir.Alternatif olarak;bilim bilginlerince (bilim insanlarınca) üretilen global kök hücre ve bilimsel siyasetin metriksi ile mevcut siyaset ve ekonomiyi kuşatmaktır. Diğer taraftan liyakatli insani öğretim, öğrenim ve eğitimiyle peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmektir.
    Veto İmparatorluğu;ortaklarından; Sovyetler Birliğini hidayeti takdir ettikten sonra şimdi Afganistan'da kadir olduklarının hasılatıyla Çin'ide hidayete erdirmeyi uygulamaya koymuştur. Avrupa'daki ortaklarını kapitalist globalleştirip; Orta Doğuya doğru domuza inci dizmeye başlamıştır. Yani Türkleri ve Yahudileri Orta doğuda komşularına geri dönüşümsüz düşman etmeyi başardı. Şimdi bu uygulamayı Kürtlere ve Farisilere uyguluyor. Sıra diğerlerine gelecek adını da büyük orta doğu cenneti koymuş.
    Bu gerçeklerin ışığında küresel sorunlarımızın çözümünü kimlerle nerde/lerde aramamız gerektiğini doğru teşhis etmek ve saptamak, şimdilik çözüm aramaktan daha değerlidir.
    Bizimle aynı sorumluluk bilincinde olan tüm insanlara, öncelikle bilim bilginlerine (bilim insanlarına), öğrencilere, çevrecilere) ulaşıp bu konuda bilinçli örgütlenmek en doğal hakkımızdır.  
    Halka, öğrencilerimize ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza); hangi siyasi-toplumsal-düşünce metriksinde ve işletim sisteminde/lerinde olduğumuzu/olduklarını delilleriyle, örnekleriyle namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak anlatmamız gerekir. Amaç ve hedef savaşmak değil;fert, toplum, ülke… Vb bazında;düşünsel, sözel, eylemsel, davranışsal, örgütsel, yazılı, basılı… Vb sanal ve gerçek liyakatli çözüm üretip uygulamaya koymaktır. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)ler, besi yerlerini zehirlemek istemezler. Hemen uyum sağlamaya çalışıp yardım severlik modlarını harekete geçireceklerinden emin olabilirsiniz.
    Baksanıza üşümeyelim diye dünyamızı ıstılar bile. Onlara neden miminnetarız dersiniz acab!! Bize çözüm amaçlı;sosyalizmi, komünizmi, kapitalizmi, Laz-Çerkez, güneyli-kuzeyli, doğulu-batılıyı yaşatarak himaye ettirdikleri ve zihinsel bağışıklık sistemlerimizi geliştirdikleri için mi!!
    İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.


208. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) reçete gibi okuyabilirsiniz(içi içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için) ;
1-Kavime/lere devlet kurdur.
2-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli drama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
3-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
4-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-toplumsal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
5-Aslında çoğu ;ya cahil, ya din, ya millet münafığı ya da kim olduğunu bilmeden veya varyasyonları şeklinde yaşıyor. Müslüman'ım, Türküm, Kürdüm de sende ye!!
6- Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları birlikte oynadı/oynatıldı” Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırır?
7-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa'ya global-evrensel kapitalizmi, dışına da nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
8-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'ı inanç hidayetine(himaye), sosyalistleri de geleceğe aday olarak erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin hesabını soruyor ve meyvelerinin hasadını topluyor. 0, 1, 2, 3, 4      Öğrenci Yanıtları

210.Peygamberlerin, dürüst -pozitif samimi-çalışkan ve peygamber ahlaklı insanların; yeşerdiği rızklandığı fert, aile, kurum ve devlet benim ve evlatlarımın kabulü şiarıdır. Önermesinin eksiğini ve saçmalıklarını düzeltiniz.Öğrenci Yanıtları


222. Ülkemizde baş örtü meselesine tepkiler; kuruyla berber yaşları da (fidanları da) ateşe atma cehaleti olmuştur. Şimdiye kadar ki cahil tepkilerin karı da bazı şımarık batılılara dinde çok kötü örnek olmuş ve bu konuda çok büyük bir koz vermiştir. Ayrıca mağdur olan samimi insanların bilim ve devletine; güvensizliğine ve küskünlüğüne sebep olmuştur. Buda doğal olarak birilerinin işine yarayan istenmedik doğal sonuçları ortaya çıkarıyor. Geleceğe yönelik antagonisttik toplumsal atmosferde;öz güvensizlikten batı ile işbirliğine gitmenin ilacı-panzehiri (bizim de zehrimiz) oluyor.
 
     Dini siyasete malzeme edenler, din, millet, halk ve devlet;cahilleri, düşmanları ve münafıkları var diye(hep olacaklar); din, devlet, millet, halk terk edilmez, müzeye kaldırılmaz, korunmaz(samimiyetle yaşanır), dine-kitaba tapılmaz ya da olumsuzluklara sitem edilmez-edilemez veya din cahillere-münafıklara emanet edilemez. Bunu önlemenin yolu, dinin kurallarını kısıtlamakla değil; onu kötüye kullananı/ları laikle, özgün-genel oto kontrol titizlikle avlama veya samimi insanlara ve Müslüman'lara gizli veya açık (liyakatli) deşifre etme-ettirme anahtar(din)-kilit(fıtrat) oto kontrol kurallarını geliştirmek ve uygulamaktan geçer.
      Onlar(din, millet, halk ve devlet; cahilleri, düşmanları ve münafıkları);kavim/ler (halk/lar )olarak var olmanın özgünlüğü, peygamber ahlakın ve imanın bağışıklık sistemi/leri-kalitesi için hep var olacaklar. Onlar var diye "kuruyla berber yaşları da (fidanları da) ateşe atmanın" cehaletine girmemek gerekir. Önermeleriine ülkemizin baş örtü sorununu çözüm açısında katkılarınızı ilave ediniz. Ya da alternatif görüşler yazınız. 1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları

230-Devletin dinden hayır görmesi için;dinden uzak durmak/durdurmak,dini aşmaya çalışmak/çalıştırmak veya dini kuralları kontrol altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır!!. Dinden hayır görenlerin hakları hürmetine, dini kötüye kullananları (çok yüzlüleri ve dini menfaat farzları için kötüye kullananları) elemine edebilen oto kontrol ve toplumsal kurallar ve çözümler üretmek daha evladır. Önermelerinin safsatasını/larını yazınız.1 Öğrenci Yanıtları234.Ülkemizin gündelik; terör, baş örtü ve dindar-dinsiz, islami-insani sorunlarından çok Bâtının devletler bazında imza attığı antlaşmalara sadakat ve tatbik/uygulayış sorunu var. Hercai enerjimizi/lerimizi bu noktadan hareketle sırgiz!!! ve açık çözümlere doğru çimlendirip, ülkemize-bölgemize güncellemeliyiz.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız veya doğru alternatifini.
İpucu; Terör diye oyalayayım seni sonra tanırsın beni!! Bu durumu görmezlikten gelemeyiz. Bu geleceğimizin sonu olabilir. Müslüman bir ülkede kardeş kanı dökülüyor ve anneler şehit vermek istemiyorsa siyasi konum düşündürücüdür. Sorunun kaynağını gerçekçi bir dille halka anlatıp çözüm aramak gerekir.Dostlar gerekirse bazen acı söylemeli!! Deve kuşu huma kuşu değil ki havalansın.Siyasi sırgizlerimizi liyakatli kullanmak zorundayız. Edepsizlere, soysuzlara ve roma ahlaklılara güvenemeyiz. İktidar olma hırs ve arzularını, ülkenin özgün menfaatlerinin üstünde tutan Karagöz-Hacivat muhalefeti terk edilmeli. Medyanın, jurnalistlerin ve jurnalcilerin rotasında ve metrikslerinde olan bir devletin tercihlerini değiştirmenin belki tam zamanıdır.Duygusal ve sadık bir toplumun;karşılık bekleyen ve dediklerine itaat ettirmek isteyen Cahil, Edepsiz ve Asil Olmayan Medyanın, jurnalistlerin ve jurnalcilerin eliyle iş yapmak ve yaptırmak genellikle felaket getirir. 235 nolu soruyu okuyunuz lütfen. Öğrenci Yanıtları2009 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI


3. Ferdin, nefsini-bedenini ve zekâsını, aklının-ruhunun kontrolüne koyması gerekir. Bu çıkarsamadan hareketle;toplumlar, kavimler, devletler ve milletlerde;nefsine ve zekâsına tabii insanlarını, akıllı-evrensel insanlarının güdümüne ve yönetimine koydurtacak; eğitim, seçim, sınav, yönetim… Vb sistemleri geliştirmeleri gerekir.
Bu günkü dünya sistemlerinde hangi konum hâkim? Neden?1
İpucu;
İpler puştların elinde Öğrenci Yanıtları


6-Bir insanı, toplumu, devleti veya kavmi/leri;nefislerinin yönetmesi ne demektir?
İpucu; fert, toplum, kavim veya devletin: yönetim ve tercihlerinin ergi/leri; nefsi ve zekâsının kontrolünde ise kişi, kavim, toplum veya devlet nefsi ve arzularına mecbur kalır.Tam tersine;fert, toplum, kavim veya devletin;yönetim ve tercihlerinin ergi/leri;aklının (gelişmiş) ve ruhunun (evrensel/meleği)kontrolünde olması en makulüdür. Buna dayanarak devletlerin-kavimlerin yönetim sistemlerinin kadrolarına akıllı insanları öncelikle teşvik eden eğitim, öğretim, yönetim… Vb sistemler geliştirilmeli ki geleceğimizi garanti edelim.
        Bu günkü eğitim, öğretim, yönetim... Vb sistemler;dünya devletlerind, nefse ve zekâya dayalı insan tipini öncelikle motive eder. Öğrenci Yanıtları


7.Akıllı ve Evrensel; insan, devlet ve toplum ile Zeki ve hissi; insan, devlet ve toplum arasında ne farklar vardır? 1 Öğrenci Yanıtları

8.Devletlerin: asrın ve geleceğin radikal toplumsal ve radikal doğal değişimlerine karşı (evrimlere ve devrimlere karşı ) başat olma olasılığı; toplumsal peygamber ahlakın rejenere (yenilenme) olması ile doğru ve toplumsal peygamber ahlakın bozulmasıyla (dejenere /yıkılma) ters orantılıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları


11.Ezilen, gasp edilen fert ve toplumlar; er geç ezenlerine kabir veya kara delik olurlar.Demirkuş 2007. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Yahudiler; Hitler mezaliminin meyvesini ve hakkını Dünya halklarından almıştır. Kuntakinte ‘nin torunları bu gün dünyadaki ezilmişliğin hakkını tersine devşirmeye devam etmektedir. Kim bilir belki de ABD'de ölmüş/haksız ve haince öldürülmüş Kızılderililerin işletim sistemine emanet olduğu için;bir doğa ve teknoloji devletidir?! Öğrenci Yanıtları15.20. Y.Yılın en büyük liyakatsiz olgularından bazıları:
I- Kapitalizmin şemsiyesindeki(düşünce kefenindeki) Doğal (Vahşi) Demokrasi kurallarıyla;kavimleri; komünizm, nasyonalizm ve sosyalizm rejimlerine paralize etmek.
II- Dini inançları kullanmak amacıyla bilmeden ilahlaşmaya kalkışmaktır!!
III- Dini fert ve kavime sığdırmaya çalışmak ya da din formasyonuna uygun fert yetiştirme, devlet kurmada; fert ve kavimlerin fıtratlarını zorlamaktır.
IV-Her fıtratın hududunu dine zorlamak (Doğal (Vahşi) Demokrasi mantığı oysa koy sepet).
İpucu;
İran'da din olgusunu kullanmak amacıyla;şahlığa dominant olması için Humeyni'ye göz yuman Avrupanın, Kuzey Komünizmini yıkmak için ABD'nin Talibana yapay hidayeti (himaye) ve merhameti...Hizbullah'a ha keza. Bu günde verdiklerine kadir olmaya çalışanlar başaramayınca gülünç tablolar sergiliyorlar.
Öğrenci Yanıtları

24.Meclise partilerin değil de yerel halkın/halkların vekilleri kümelenerek insancıl hümanist paylaşmayı seven adil devletin çarklarını ve sistemlerini çalıştırır ve yönetirler. Doğal akış içerisinde geleceğe yönelirken; halkların pozitif–özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve inanç sistemini asimile etmeden. Değişime müsait olan dini ve halkın yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı olarak devletin sistemini asra –asırlara uyum için düzenlerler. Önermesinin safsatalarını çürütünüz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öğrenci Yanıtları


26.A-Kapitalizmin son taktiklerinden biriside devletin varını yoğunu özel sermayeye yedirip devleti yönetim kuşu haline çevirdikten sonra;örneğin, sermeye sınıfı ve cahil medya ile yönetim kuşlarını (orta doğu devletlerini) büyük orta doğu emelleri için toplu ele geçirmektir. Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
B-Doğal (Vahşi) Demokrasilerde devlet zayıfladıkça özel sektör sermayesi gereği devletin bedeni dengesizce şişmanlayıp(obez) devletin yönetimine menfaati gereği yol aldırıp zengini daha zengin fakiri daha fakir insanı gülünç hayvanlar haline getiriyor. Önermesinin eksiklerini yazınız
C-Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde de bir avuç komünist parti elit sınıfının inisiyatifinde özgünlükleri komünist kurallara sindirilmiş sözde işçi yönetiminin hayvanat bahçesi (işçisi sınıfı hâkimiyeti kurallarına) kurallarına halkları yem etmekten ibarettir. Önermelerinin safsatalarını çürütünüz.
İpucu;özel sermaye devlet sermayesini zorlarsa ve yönetirse devletin bedeninde şişmanlık hastalığı türer. Devlet bedeni dengesiz aşırı şişmanlaşır. Yani kapitalizmin hâkimiyeti türer (bu günkü dünya düzeni). Belki de buna ve tersi komünizme engel olmanın geçerliliği evladır. Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve toplumsal kurallar getirilmelidir. Hiçbir topluluk ve fert; sermaye ve adalet açısından devleti aşamaz. İnsanlığın, zayıfların ve güçsüzlerin hayırlı bekası ve adalet için devlet dinamik ve güçlü olmak zorundandır.
belki de;özel sektörün sermaye edinme dinamizmine kuyudan çıkan kurbağanın çıkış mantığına dayalı olarak kapitalizmi ve 20. Yüz Yılın ve öncesinin tüm çıkmazlarını (liyakatsiz dinci ve devletçi köktencileri, negatif ve yetersişz;.rejimler, sistemler, liderler, siyasetler, sporlar... Vb ) ebedi çukurdan çıkarmamak üzere 3 yukarı 2 (devlet her zaman bir adım ilerde olmalı) aşağı kuralı ile devleti sırtına yüklemek gerekir. Sermaye iç dinamiklerin gelişmesi gereği.
Özel sektörün haksız iç kamburu büyüdükçe vergi yüklemenin de oranı büyür. Yani şampiyon zengin olmanın anahtarı çok zeki olmakla doğru orantılı olmamalı. Akıllı peygamber ahlakıyla) ve çalışkan olmakla doğru orantılı olmalının kurallarını geliştirmeliyiz. Bu gün devleti kafaya al daha çok deveyi hamutu ile yut sonra artıkların devlete bağışla ve ona yaran göz boya mantığı.
Devlet bir insan bedeninin beyni gibidir aşırı dengeleyici beslenme ile her hücresinin(her insan bedeni-ailesinin) hakkını vermek zorundadır.
Bu tip bir model uluslararası kapitalizme karşı çekinik görünse de zayıflarını ve güçsüzlerin gücü nedeniyle (aşırı halk desteği göreceği beklenir) devletin ömrü uzun olması beklenir. Batı kapitalizmin ömrü ezilenlerin(sömürdüğü ve kullandığı ülkelerin) kendisine kara delik olmaya başladığı zaman zihinsel ve fiziksel her yerlerini!! =metrikslerini sindirilmeye başlanacaktır. Besi yerlerini bekası için yaşatmanın bilincindeki kapitalizme karşı halklar bilinçlendirilmeli ve uyanık tutulmalıdır.
 D-21. ve 22. yüzyılın bilge insanları;yaşayarak;evrim dersini Darvin'den, komünizm derslerini komünistlerden (Marks, Eengels, Lenin, Stalin, Mao Zedung… Vb), Şovenizm ve nasyonalizm derslerini Hitler ve Musolini'den, Kapitalizm (Karunizm) ve hayvanı demokrasi derslerini batıdan alırken radikal ve cahil inanç sahiplerini de tanıdıktan sonra; Allah C.C'HUNE ve dinine saygılı liyakatli güzel insanlar ocaklardır!!!
E-İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein'dan, teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Darvinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo'dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
    İpucu;Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı toplumsal radikallere (toplumsal köktencilere) tabii olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine emanet olmaya  ( peygamber ahlaklı/akıllı ve zekilik sıfatlarını bir arada taşıyan ve etkili pozitif kullanabilen insanları ön plana çıkaran seçim, sınav, eğitim... Vb sistemleri) mecburdur.
    İpucu; makaleyi ve soruları okuyunuz


36. Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır.Demirkuş 2008
     A-Bazı olguların mukayese edilmesi saçmalıktır. Tamamlayıcılıkları daha önemlidir.Önermesi doğrumu neden? Ör,insan mı üstündür din mi? bayan mı üstündür erkek mi?
Akıl mı üstündür Vahiy mi?
     B-Bir devlette;her türlü insanın; peygamberlerin ve alimlerin yaşam stillerinin; hoş görü ile karşılanmayacağı ya da yasak olmasının zorunluluk olduğu; kurum ve kuruluşlar olmalımı? Neden? Gerekçesini yazınız? 1 Öğrenci Yanıtları


37.Derin devlet(gizli) nedir? Eskiden derin devletin boşluğunu kimler doldururdu?
İpucu;Eskiden felaketlerde, önemli devlet kararlarında veya zorunlu nefsi müdafaa savaşlarına gidilmeden önce ... Vb durumlarda;devletin zerre lokmasından uzak ve tenezzül etmeyen alimlerin duası ve fikri alınması için eziklik hissedilerek vebali bedelinde güç bela görüş alınırdı. Yoksa bugünkü gibi sözüm ona alimlerin gönlünü almak için cebinden değil de!!! devletin kapısında bir lokma yemek yedirip İslam'ı eksik bilen islam cahilleri görgüsüzlerine ihtilal yaptıran İslam cahillerinin tarihe geçişini düşünün. belki de büyüklerimizin yaptığı her üç eylemlerininde cahilce olabileceğini düşünün!! Davet eden, davet edilenlerin ve ihtilal yapanların tüm tepkileri cahilce olabilir!!!
          Toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için;statik laikliği değil, dinamik laikliği yani büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir. Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır.0, 1, 2, 3, 4
, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16
 Öğrenci Yanıtları


47.bayan hakları için; her sermaye ve maaş sahibi fert-kurum-kuruluş ve devletler tüm bakıma muhtaç bayanları, mal yaratıklarına her zaman için % 5- 10 hür hissedar kılsın, keyfiyet ve kanunlarını getirelim acaba kapitalislerin ve hümanistlerin tepkisi ne olur? Önce karnını doyuran bakımlı anneler. Sonra arda kalan parayla sadece aklı baliğ bayan örgütleri dünya fakirlerine ve çocuklarına insanlık anneliğini yapsın.Her ay erşkin kızların bayanların özel halinden dolayı isteği üzerine 1-3 gün kamu alanlarında izinli sayılması. bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir. Önermelerinin geçerliğini ve eksiğini 3-4 cümle ile eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

51.Tarihte verdiği din hizmetini Allah rızası için değil de sadece para için meslek edinip karşılığında devletini söğüşleyen cahil resmi inanç kesimi var mı? İpucu;Allah (C.C).. gönderdiği dinler ve diğer doğal dinleri bir arada düşünün. İsim vermeden eksikleri tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

54. İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle, AIDS mikrobunun doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Yani kâinatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerden kazıyıp koparsak (yok etsek) ne olur?(Film İzle)
İpucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları


83.
A- Doğal ve toplumsal döngülere yeni halklar (taksonlar) ilave etmenin riski nedir? Güç sizin elinizde olsaydı dünyadaki tüm ülke ve belde insanlarına nasıl yönetim sistemleri geliştirirdiniz.

B-21.YY' LI, 20 YY'LIN kara deliklerine ve kaoslarına kaptırmamak için neler yapardınız?
C-Bu günden ititbaren ABD siz olsaydınız halklara ve doğaya yararlı olmak için ne/ler yapardınız? 1,2,3 Tarihi yanlışlıkların.. Vb etkisinde/lerinde kalmadan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst çözüm üretiniz.

İpucu:”I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları” sürecinde;Veto imparatorluğunun ülkeleri ele geçirmede uyguladığı virüs üreme mantığını uygulamıştır. Bu üreme mantığında;cebren ve hile ile yönetim sistemlerini darbe ile ele geçir ve kendi özgünlüğünün çoğalması için; diğer toplumları ve halkların haklı-doğru özgünlüklerini dikkate almadan hepsini besi yeri olarak tüketmedeki uygulamayı düşünün.
I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları ile değiştirdiklerini ilave olarak diğer halkları “III. Dünya Soğuk Cehalet Savaşı” sonrası;Veto İmparatorluğundaki güç birliği dinamiklerindeki ortakların güç oranlarının değişimi sonucu olarak meyvesini almak üzere; ülkeleri işgal ederken; siyaset-politika-hukuk ve ekonomik güç-tehdit oyunları ile çoğunluğu arakasına alarak işgal sonrası; demokrasi yönetim modellerini- dayatmalarını birbiriyle ilişkili düşünün. Kusursuz-alternatifsiz ve eksiksiz olduğunu düşündüğü;“Vahşi veya Doğal (Vahşi) Demokrasi İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni” işgal ettiği ülkeler cebren ve hile yükler.
ABD'nin bir millet olmadığını ve başat göçebelerin vardığı bir “Bileşik Ulusçuklar Bileşkesi” olduğunu düşünün. Ulus ve milletlere doğru empati/eşduyum duymamadaki incelik ve zafiyetlerini; etkisinde olduğu din ve ekonomi diasporaları ile birlikte düşünün. Belki de ABD büyük bir empati/eşduyum cehaleti (bilmeden) nedeniyle halklardan kendine kara delikler hazırlıyor.
“ABD Demokrasi İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni” 11 Eylemi ile sabote edenler bu gün bulundukları alanlara bu işletim sistemleri ”Demokrasi İşletim Sistemleri” yüklenirken kendileri de trojan (internette bilgisayarları gereksiz meşgul eden veya çökerten cirit ataları) muamelesi görüyor. Yanlış ve eksik eylemleri ile; halkların doğru-haklı inanç ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını dünyanın hâkim güçlerine besi yeri yapmaya sebep oldular. Önermelerinin ve yargılarının; eksiğini, savsaklığını, mantıksızlığını ve safsatalarını eleştiriniz.

İpucu;
veto imparatorluğunun makine işletim sistemi mantığı ve doğa-doğal-doğal mantık sistemlerini savaşlarda uygulamak. Ör. virüs üreme mantığı, Irak savaşında uygulanan şehre inen su vanalarını kesme mantığı yani susuz mevsimde çölde... Vb yerlerde zorunlu suya inen hayvanlara su kenarına tuzak kurma mantığı … Vb hayvanlardaki av avcı ve doğal döngü mantıklarıyla ilişkilendirin. Bâtının bu mantık sistemlerini aşamadığı için düşünce yanılgısı ve cehaleti içinde olabileceğini düşünün. 0,1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14

İpucu ve alternatif çözüm önerisi;I-Tür/lerin yaşam döngülerindeki yer değişimin taşıdığı risk tufanını anlamaya çalışın. Bulunduğu döngüde yok edilmesi veya başka biyolojik döngüye/lere ilave edilmesinin taşıdığı risk tufanın mantık sistemini anlamaya çalışın.
II-Gri kurtlar ve İzmir'in aziz kargalarının doğal döngedeki mantık sisteminin önemini iyice kavrayınız. Sonra bu doğal filogenetik tatbik/uygulayış mantık sistemlerini fert ve toplumsal insan fıtratları arasında ki döngülerle simüle (benzeştirerek) ederek, arasındaki filo genetik toplumsal denge ile ilişkilendirmeye çalışın.
   Bu mantık benzeşiminde vardığınız yargıları; Bu asır;21. yy başında;Veto imparatorluğunun hâkim güçleri ve finoları tarafından; demokrasi işletim sisteminin; halkların -verimli-uyum sağlamış doğru; inanç-kültür-yapısal/fıtratı, inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerine dayatmasının ardındaki tufanını görmeye çalışın.
   Alternatif olarak;halkların verimli ve yararlı uyum sağlamış; inanç-özgün kültür - diğer yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerinde ki incileri ortaya koyup bunlardan halkın/ların fıtratının kaldırabileceği yani değişen kesiminden (yenilikçiler) başlamak üzere geleceğe doğru-verimli yönetimsel tevhit geliştirmek. Tüm gayret ve amaç; peygamber ahlaklı, çalışkan ve başarılı fert ve toplumların yerel-tarihi ve ati özgünler mozaiğini korumak, yaratmak ve yaşatmaktır. Halklar deneme tahtası değiller.1,2,3,4,5,6 Öğrenci Yanıtları

87.
A- Evrim
mekanizmalarında uyum için gerekli değişim şarttır. Uyum sağlamayan ve uyum sağlamak yönünde değişmeyen çok şey diğerlerine malzeme ve yem olur?
B-İnsanın mı devleti, rejimi ve dini olur yoksa devletin, rejimin ve dinin mi insanı olur?
1, 2, 3, 4, 5
C-Neden İslam dininin farzları azdır (affedilmez 1 farz /kelimei tevhit ve tercihli 4 farzı)?
D-Rejimlerin farzları ile dinlerin farzları arasında ne fark vardır? Neden?

İpucu: Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi ve tüm rejimlerin yıkılışları ve izlerinin bile kalmayışının nedenleriyle topluma uyum sağlayamamaları arasında iliş ki kurmaya çalışın.
Çözüm: İlerici ya da gerici değişmek isteyen (evrimleşme  hemen her yönlü olabiliyor) toplumların gücüne;rejimlerin değişmezlerini dinsel farz gibi dayatmanın tarihsel vakalarının akıbetlerini düşünün. Ortaçağ dinsel rejimleri düşünün. Ya da bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3
              Zorunlu toplumsal değişimlerle, rejimin dogmaları karşı karşıya gelince değişmekten yana aklı selim davranmak gerekir. Yoksa değişmek istemeyen rejim taraftarları ile değişmek isteyeni kesimin bir birbirini yıpratması o toplumu hâkim güçlerin hakemliğine muhtaç ve mahkûm kılar.
              hâkim dünya güçleri;tarihte zaman zaman toplumsal istemlerin zorunlu değişimlerine uyum için kendilerini hızlı adapte ederler. İstemediği kavimleri uyum için rejimlerine düşman kılmak için; rejim sabitelerini/dogmalarını daha yaşatıcı mecralara çekmekte toplumun diğer kesimine inat ve cehalet ateşine yakarak rejimi toplumun değişmek isteyen çoğunluğuna düşman gösterilerek alternatif rejimler getirilip/getirtilip sil baştan değişim için toplumsal verimliliğin yok olmasına neden olmaktadır. Yani yeni rejimler benimsenip yeni sistemlerin cehaletini ve zaman kaybını çekmektense mevcut sistemi toplumun istemlerine uyum sağlatmak bu asır daha evla gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

92.Ne zaman ve hangi koşullarda; rejimler toplumların değişim gereksinimlerine, özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına ve fıtratlarına zarar vermeye başlar? Bu koşullarda ne/ler yapılmalı?
İpucu: tarihte değişmek istemeyen rejimlerin, toplumların ve devletlerin el değişim olay-olgu-süreçleriniı düşünün. Güçlü toplumların; değişmek istemeyen zayıf toplumları fıtratlarına aykırı değişime zorlayıp kendilerine nasıl kara delik (yıkılışlarına vesile) hazırladıklarına dikkat edin.Öğrenci Yanıtları

97.Dinde ve Doğada Uyumsal Değişim (evrimleşme) Şart mı? Evrimlerle ya da devrimlerle değişmeyenler ya da değişmek istemeyenler ne olur?
Öğrenci Yanıtları
98.Bu asır-20.YY'IN envanterleri;
1-doğal hayat felsefelerini ve yaşama stillerini 40 santim yukarıdaki ağız ve sindirim sistemi mantığına göre rejimler emperyalist sistemleridir.
2-GÖbeği/Kümesinin sıfırını açıp ırkının üstünlüğünün reklamını yapanlar şovenist sistemleridir.
3-Kalplerini ve dinini dünyasına/lığına satanlar Siyonis sistemleridir.
4-20 santim aşağı üreme ve türeme sistemini yaşama stili ve rejime tercüme edip kol ve bacakları beyine idareci kılanlar komünist sistemleridir.
Önermelerindeki ve ipucundaki yönetim sistemleri ve biyolojik insan bedeni/sistem/doku benzeşimlerindeki; terbiyesizlikleri, yerindelikleri, farkındalıkları, mantıksızlıkları… Vb eleştiriniz ve alternatifler sununuz. 1, 2, 3
İpucu;Sindirim sisteminin acın halinden anlaması için orucu ve açlığı yaşaması gerekir. Yoksa akıbetleri toplumsal şişmanlıktan ölümdür.
           Şovenislerin evrensel paylaşım ve tercihleriyle aşağılık olduklarını yaşayarak tatmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kangrendir
           Siyonistler hakiki ilim insanlarıyla deşifre edilip maskelerinin onlardan habersiz dürülerek toplumdan habersiz yaşatılmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kan kanseridir.
           Komünist sistemler ar ve hayanın fermuar arakasındaki hudutta kalmaları daha makbuldür. Akıbetleri emperyalistlerin ürettiği toplumsal cinsel hormonlarla hidayete ermektir..
           Afrika Doğal Kabile Ahlakı, Eskimo Ahlakı, Aborcin Ahlakı, Geçmiş Kavimlerin(Astekler, Mayalar,1, 2, İnkalar, Kızılderililer, Romalıların… Vb) hak ve özgürlük arayışlarını ve rejimlerine sahip çıkış edebini günümüze güncelleyip karşılaştırın. İnsanımızın ahlakını sokakta kimler temsil ediyor.Tarihteki Anadolu kavimlerinin ahlak kalitesini bu günkü sözde toplumu temsil eden ve hakkımızı devlette koparan sendikaların ve diğer sözde örgütlerin ahlak seviyesini düşünün?! Sokak medyası ve sokak fatihi insanların ki ile karşılaştırın.
          Kapitalizm (Karunizm), Emperyalizm ve Komünizmin ülkemizde söz hakkı ve egemen oluşunun temsili için:devlete baş kaldırıları ile kendi aralarında çarpıştırılan ve öldürülen güzide gençlerimizin 1970-1982 yıllarındaki sokak anarşisini düşünün. Bize ne oldu dersiniz? Bu gün bizi, Pakistanlıları… Vb ülkeleri bu edepsizliğe ve kuduz ahlaka iten geveze-boğuşturan siyasetin sebebi nedir?  Bu enkaz ahlak yapısını kimden nasıl devr aldık? Hangi önlemlere güvenerek kime teslim oluyoruz ya da kiminle iş birliğine gidiyoruz? Öğrenci Yanıtları

100.A-Edepsizler, yüzsüzler,cahiller, kuduz ahlak, roma doğal ahlak sahipleri… Vb medya mensupları ve insanlar;yazılı basında ve sokak ortasında 20 cm aşağıda ki kara delik ahlak dili kaynaklı yazılı bildiri, gazete dağıtma, kuduz ahlak eylemleri ile hak arama… Vb eylemlerle ne zaman edepli ve peygamber ahlaklı insanların hudutlarını ihlal etmiş olurlar?
          B-Bu toplumsal şov ve sokak fatihleri ne zaman gizli-açık çok yüzlü edepsiz sokak devleti/leri imparatorlarının piyonlarıdırlar?
          C-Yani edepli ve haya sahibi insanların sokaktaki edepli olma ve edepsizlik hakları kime ve kimlere emanettir?
          D-Nasıl tepki gösterilmeli? Öğrenci Yanıtları


101.A-İnsanda tatmin döngüsü/leri nedir? Fert, toplum ve sistemlerde(rejim… Vb) tatmin döngülerinin tamamlanmaması hangi sorunlara neden olur?
          B-Öğrencilerimize özgürlük verdik diye; legal ve illegal örgüt/ler, partiler... Vb kötü ve istenmeyen emelleri için kullanılmamaları gerekir.Bu nedenlerden dolayı yaklanan öğrenciyi değil, öğrenciyi ve öğrenci özgürlüğünü kötüye kullanan/kullandıran; parti, dernek, kurum ve kuruluş yetkilileri ivedilikle mahkemelere çıkartılmalı ve yargılanmalıdır.Öğrenci ailesi, arkdaş çevresi ve okulu hemen haberdar edilmelidir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
          C-Ne ayip, edepsiz ve seviyesiz bir şey tüyü bitmemiş yetimlerin okumak maksadıyla üniversiteye gönderdiği evlatlarının zafiyetlerinden yararlanıp onları kendi radikal... Vb emelleri için sokakta vatan millet, demokrasiyi, kurtarma özgürlük ayaklarıyla kullanmak ya da onların masum-körpe-doymamış-yeşermemiş zihinsel ve fiziksel bedenlerinin arakasına gizlenip karanlık emellerine ulaşmak için iş yapmak ya da yaptırmak. Sizde bu önerme ve öneriler doğrultusunda doğru çözümü için devlete önerilerde bulunun.
         D-Yeniliklere ve değişime müsait gençler çok sayıda gencimizi 70 ve 80'li yıllarda Kapitalizm (Karunizm), komünizm… Vb …..izim ve ….istler uğruna yok öldürtmüşüzdür. Öğrenci Yanıtla

115.
A-Din korunmaya muhtaç ve ahrete göç için müzelik araçmıdır?   

B-Din mi yoksa dini kötüye veya cahilce kullananlar mı rejimler için tehlikeli potansiyeldir?
C-Varsa tarihte İslam'iyeti  potansiyel tehlike gören devletlerin isimlerini yazın. Dünyada potansiyel tehlike olarak rüştünü ispatlayan dinlerin içinde İslam'iyet yoktur bundan emin olabilirsiniz. Önemli olan samimi inanç sahiplerinin devlete-topluma yararları hizmetlerini hürmetine, dini potansiyel tehlike olarak menfaatleri için kullananlara(radikaller ve dini devletleştirmek isteyenler... Vb)başat fert ve toplumlar yetiştiren eğitim, öğretim ve rejim sistemleri geliştirmektir. Önerilerini eleştiriniz.1, 2, 3, 4, 5
İp ucu; Din korkunç ve tartışmasız birpotansiyel. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis)veya dine engel olmak hudutlanmak imkansızdır. Yararlanacak şekilde sıcak temas daha hayırlıdır. Önemli olan rejime dinde hayat buldurmaktır.Toplumsal bazda uygulamada zaten din ve rejim sıcak temastadır. Asıl olan dini kötüye kullananları egale etmekse neden dinin rejimle sıcak temasından korkuluyor?  Önemli olan dinle rejim sıcak temasta hayat bulurken her ikisini de kötüye kullananları (fert, kurum, din, devlet) laiklikle engel olmaktır.
   belki de insan ve devlet için;asıl olan değişen geleceğe doğru uyum için;peygamber ahlak kurallarını ön planda yaşatıcı olacak şekilde  sistemlerin farzlarını bölücü değil bütünleştirici ve peygamber ahlakı ön planda yaşatıcı dizayn etmektir. Değişmek yok olmak değildir, yeniden hayat bulmaktır Demirkuş 2008.
Devleti gelecekte yaşatmak veya uzun ömürlü kılmak için; asıl olan din ve rejimlerin farzlarını bölücü değil toplumun doğru yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına uyumlu bütünleşik yaşatıcı kılmaktır. Devletin daha liyakatli uzun ömürlü olması için doğru zamanda değişen geleceğe devletleri yıktırıp toplumu ve halkı zelil etmeden;devletleri farzlarını toplumun istemlerine daha uyumlu olmak gerekir. Değişimin düsturu ve istemleri diğer indikatör dünya devletleri olabilir.Öğrenci Yanıtları

116.Din rejime, rejim dine fobi bir ortamda toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Ya da belki de bir kavim için en büyük tehlike geçerliliği ve kuralları kuşku götürmez bir dinle devlet rejimini birbirine anatagonistik (yok edici birliktelik) olarak bir arada yaşatmaktır. Önermelerinin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;dinin ve rejimlerin tanım, hedef, kısa ve uzun vadeli amaçlarını düşünü.1,2 Öğrenci Yanıtları

117.Din ve devlet arasında statik laiklikten çok dinamik laiklik toplum için daha yaşatıcıdır. Önermesinin eksiğin tamamlayınız veya çürütünüz.1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

118.Tüm yaratıklar için yararlı bir fert, toplum, devlet… Vb olmak için?
A-Kendimizi, var olan dinsel ve bilimsel ve diğer gerçeklere uydurmalıyız. Bu durumda aşamadığımız ve ya uyum sağlayamadığımız gerçekler bizi parçalar
B-Var olanları ideallerimiz uydurmaya çalışmalıyız. Her şeye Kadir olmadığımız için kısmen başarırız
C-Bulunduğumuz asra kendimiz doğru konumlandırıp, geleceğe doğru çimlendirmeliyiz. Başarılı olmamız;kendimiz, çevremizi ve geçmişi çok iyi bilmemize ilave olarak bunları doğru konumlandırmamızla ve doğru uygulamalarımızla doğru orantılıdır.1, 2, 3, 4, 5, 6
D-Diğer uyum olasılıkları
Önermelerinin;geçersiz taraflarını ve eksiklerini yazınız. Alternatif çözüm öneriniz.
İpucu;Tüm insanların, yaşadıkları kâinatları ortak, ilk ataları-ebeveynleri ortak, dünyaları ortak… Vb ortak paydalarını düşünün..
Tüm insanların fıtratları, anne babaları, özgün edinimleri… Vb farklıları düşünün.
Tüm insanların en önemli sermayesi; fıtratı, iradesi ve bildikleri dâhilinde doğru tercihlerle elde etiği sonuçlar olduğunu-olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

      
120.En bedbaht, geçersiz ve kötü rejim ve dinler;kendi kurallarına iman eden (inanan) insanların veya kitlelerin fıtratlarına doğru empati/eşduyum duymadan veya duymadığından, onların her nefesini başka yaratıklara, doğaya ya da doğa deryasına yem-besi yeri yaparak parçalatmasıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2, 3, 4
İp ucu;ortaçağ dönemi bilim ve siyaset insanlarının çaresizliklerini, doğaya kaçışını, çözüm arayışlarını ve laikliği icat ediş nedenlerini düşünün.Her insanı özgün ve zatına münhasır bir âlem olarak düşünün ve fıtrat çeşitliliğini anlamaya çalışın
     Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören evrensel insanlar ve özellikle bilim bilginleri (bilim insanları?!), ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile insanlığın; siyasi, bilim ve din insanlarına olan güvenleri kayıp olmuştur. Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılmışlardır veya insanla şeytan kavramları karıştırılmıştır.
      Sonuçta ortaçağ din ehilleri tarafından(eski din ehilleri) ümmet makamından laiklikle kovulan ve işe yarmaz ilan edilen evrensel insanlar (bilim insanları?!);fen bilimleri aracı ile dünyaya- doğaya dalarak ya da bilimi doğayı hortumlama sanatı edinerek, dünyanın ve insanlığın dengesini bozacak kadar olmuşlardır. Bu cahil evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve kendilerini tasdik eden tebaa ile bir zamanlar kendilerini laikle ümmet makamında kovanlara başat olmuşlardır. Bu sefer rejim şemsiyesi altında laikliği karşı güç olarak din ehillerine karşı kullanmaya başlamıştır. Bilimi ve fenni; dünyayı-doğayı hortumlama yarışı, sanatı, mantığı haline getiren bu evrensel cahil insanlar; bu sefer bir birlerine hüküm ederek I., II. sıcak dünya cehalet savaşları ve III. yarı sıcak-yarı soğuk dünya cehalet savaşıyla veto imparatorluğu doruğuna ulaşmışlardır. Velhasıl insanlık miracındaki insan ahlak paftası; doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar ve dünyaya hüküm ediyorlar.
      Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.. Belki de bu gün yönetim boşluğunu; evrimleşerek ya da kılık değiştirerek siyasileşen ortaçağ eski din ehilleri gizli dünya devletleri kurarak/kurdurarak kaybını kazanca dönüştürme gayretiyle bilimi ve insan kitlelerini kötüye kullanıyorlar. 1, 2, 3
        Belki de İmamı
Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın insanlığı vahşileştireceği (0,1, 2, 3,4) ya da peygamber ahlakından ve imandan zayıf düşüreceği felaketi;batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb evrensel insanların ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yaşantısında ve kişiliğinde ortaya çıkmıştır bu asır.1, 2, 3, 4,6, 7 . Öğrenci Yanıtları


124.Haklı ve iyilerin hatırına ve hürmetine dinler, kanunlar, rejimler ve sistemler vardır. Haksızları engelleyim derken haklıların haklarını gasp eden çok şey mantıksız ve akılsız ileri sürülmüş veya uygulamaya konmuş şeylerdir. Kısaca insanlıkta (insanlığın) geçmişteki ataerkil cehaletin mayalandığı mihrakları çağrıştırır.1, 2
A- Fert ve toplumlarda; siyaseti, dinden, bilimi, siyaseten, rejimi dinden ayırarak ve fertleri eğitim alanında bu anatagonist (yok edici) kaos denklemine bekçilik içinde sınıfta ders yapması veya eğitimde rahat tatbik/uygulayış yapmanın güçlüklerini yazınız.

B-İnsanların haklı ve geçerli inanç değerlerini kötüye kullananlar var diye samimi insanları rejime ve bilime parçalatmak ne demektir?
C-Bu inanç değerlerin insanlık için iyiye kullananların hayırlı bekası için, kötüye kullananları egale etmek için kök hücre mantığı ile önlemler ve oto kontroller getirmek olasıdır.
İpucu A-; belki de;dini, bilimi, siyaseti ve rejimin kurallarını sadece menfaati için veya cahilce kötüye kullananlar vardır veya ortaya çıkacaktır diye, bu denklemi;insanlık, ülke ve devletinin bekası için doğru ve hayırlı kullananların haklarını gasp etmiş oluyoruz. Önemli olan bu denklemi kötüye kullananları hedef alan otokontrol sistemleri geliştirilebileceğini düşünün. 1
İpucu B;evrim ve laiklikle ilişkilendirip köklü çözümler önerin.0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17
İpucu C; siyaset size, dininize, biliminize verdiğiniz derse karışacak siz siyasetle dini-bilimi karıştırmama bekçiliğini yapmakla mükellef olacaksınız. Bu, münafığı,haksızı, cahili ve kötüyü egale etmek için haklının, dinde hayır görenlerin, alimlerin, bilginlerin haklarını uçuruma yuvarlayan-yollayan mantık gerçekten güdük verimsiz hatta zararlıdır. Bunun yerine laiklikle; din, bilim, siyaset içi içe ve aralarında bir aşure hercai mantığı ilişkisi denklemi olmalıdır. Bunu bulamaç mantığı denklemleri ile karıştırmamak gerekir. Ancak bu tatlı denklemi kötüye kullanan fert, toplum, kurum, din… Vb istenmeyenleri için laiklik ulaşılmaz bir zirve ve akıbetlerine uçurum tam tersi olanlar içinde sarsılmaz bir köprü ve geçit olabilecek otokontrolü dizayn denklemi/leri ile devletle daha tutarlı hayat bulabileceğini düşünün.Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için işe yarayanlardan uzak işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır.Demirkuş 2008
İpucuD;Bir öğretim üyesi olarak ülkemizin ve insanlarımızın hatta insanlığın gelecekteki yararı için; Bir zamanlar kız çocuklarını okula emanet etmekten çekinen bu ülkenin insanlarının fedakarlık yaparak değişerek vardığı noktada baş örtü konusundaki gördüğü tepki/ler düşündürücüdür. Bu insanlarımızın bu fedakarlıklarını dikkate alıp güvenlerini kazanarak el ele ve kol kola imece usulü kâinatın bodrumlarına kadar tüm yaratıkların hayrına bilim yapma fırsatını geri tepmeyelim. Dinde bazı alimlerin haklı gerekçelere dayalı olarak doğa ilimlerine fazla meyilleşmek insanı imanda zayıf düşürür savlarına rağmen. İslam'iyet kurallarına itaat eden insanlar için kavimlerin ecdatlarının bir nefesini bile doğadaki evrim mekanizmalarına kaptırtmayan parçalatmayan eşsiz ve alternatifsiz tekamül ettirilen (önceki Allah (C.C). dinlerin kavimlerin –fıtrat ve bilinç seviyesine uygun yaşanarak vardığı doruk sistem) bir dindir. Bir lokma iftar yemeği için ihtilal yaptıran büyüklerimizin cehaletine düşmememiz gerekir. Belki de uygulanan edepsiz siyasetle ve türbana cahilce tepkilerle, İslam'iyet ve ülkemiz insanları adına kıyamete kadar acı ve anlımızda çok geç silinecek hilkat garibesi cahilce kara leke açısından dünyaya kötü örnek açılımı ve Veto Emperyalizmine deccalı malzeme oluyoruz. Hintli bir keşiş. Avrupalı bir rahibe, Takkeli bir Haham, Ortadoğulu veya Afrika'dan her türlü insanı Üniversitemizde çalışmasından ve derslerimize girip dinlemesinden gurur ve onur duymalıyız.
Yani laiklik ve devletin halkta hayat bulması için olaylar, istemler arasında değişmez farzların bir deresi değil, ilerici ve veya gerici (evrim çok yönlü işler-hep ileri işlemez. Yaşamak için değişmek-uyum sağlamak zorundayız) toplumsal sorun ve istemleri dinamikleri çözen farzlar gibi olmalıdır.
Toplumsal sorunlarımızı çözen laiklik; işe yaramaz;fert, toplum, devlet, kurum, insan, sistem, din, tarikat (Ör.ABD'deki örnekleri var) … Vb maksatlı, kötü niyetliler için tehlikeli bir uçurum, tam tersleri için aşure mantığı hercai tatlısı bir köprü (bulamaç değil) olmalı ki;cahil, ateist, radikal dindar, evrensel vatandaş… Vb haklı insanlar tarafından kusursuz destek görsün ve devlette bunda hayat bulsun.
   Vatandaşlık sıfatlarını taşıyan aile çocuğu/ları hiçbir insanı insan makamında(dünyevi en büyük makam) tecrit edemeyiz . Eğer böyle bir dayatma varsa, mağduriyetlerine mutlaka alternatif çözüm üretilmeli.
    Hayvanların, hatta hayvanlardan daha aşağılık (aşağı seviyede) her türlü insanın eğitilip tedavi gördüğü evrensel insan makamı üniversitelerden, baş örtülü insanların tecrit edilmesi, cehaletin mayalandığı nüveyi hatırlatır gibidir. Öğrenci Yanıtları


127.Aşağıdaki yazıya;katkı ve alternatif görüşlerinizi yazınız 
     Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Dersleri: fakülte ve okul arasında, öğretim üyesi, öğrenciler ve okullardaki görevli yönetici-öğretmenler açısından son derece önemli bir fırsatlar sunar. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi; orta öğretim ve yüksek öğretim arasında toplumsal –bilimsel bağlantının olmamasıdır.
     Ülkemizdeki yüksek öğretim yasaları;bilim üretimi teşvik sistemi ;öncelikle teknolojik açıdan çok teknolojik ülkelerin bilim ve teknoloji alt yapısına hizmet verecek şekilde bilim üretiliyor ve yapılıyor. Bu hizmetin yan ürünü olan yayınlarla da akÂdemik kariyer elde ediliyor. AkÂdemik kariyer açısından Bâtının menfaat farzlarına uyuma yönelik araştırma ve makale üretmeyi öncelikle teşvik ettiği için, bu konunun önemi dikkatlerden kaçmış olabilir. Örneğin patenli bir buluşunuz olsun; Buluşunuzu kendi ülkenizin orta sınıf bir kongresinde bildiri ya da poster olarak sunduğunuzda akÂdemik kariyer için verilen puan, yurt dışı kongrelerde sunulup yayınladığından daha düşüktür. Bir çalışmayı yurt dışına gidip bildiri ya da sunu yapacaksınız. Devletin veya şahsınızın en az 2-3 bin lira (2-3 milyar) masrafı olacaktır. Aynı çalışma ülke içinde olsa 300-500 lira (300-500 milyon) masraf belki yeterli olacaktır. Yani kaliteli ya da normal bir yayının-bildirinin-poster sunusunun ölçüsünü orta sınıf dergide göremeyecek ya da ölçü getiremeyecek kadar zavallı mıyız!! Bence bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) bilgilerini ve eylemlerini öncelikle ülkemiz menfaatlerine güncellemeleri için;daha liyakatli kurallar,teşvikler ve eğitim-öğretim sistemlerini uygulamaya koymamız gerekir.1, 2, 3,4
       Kısaca ülkemiz koşullarında SCI amaçlı üretilen makalelerin balının belki de %90'nı teknolojik yönden gelişmiş ülkelerce kullanılır. Ülkemize de yayını yapan öğretim elamanın akÂdemik kariyeri ve maaşı artar. Hatta bu bal üretimini teşvik için TÜBİTAK'ÇA ekstra teşvik parası verilir. Keşke ülkemiz koşullarına bilgisini makalelerle uygulamaya bal eyleyenlere de SCI makaleleri kadar, teşvik paraları, kariyerine ve maaşına artı değer verilse.
       Hâlbuki AkÂdemik kariyer, ülke vizyonu veya bilimde ileri ülkeler seviyesine ulaşmak için: ülkemiz koşullarında; yurt dışı, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf dergilere; makale, materyal üretmek; maliyetleri yüksek; proje, araç gereç, çalışma, zaman… Vb ülkemiz için pahalıya mal olan sonuçlar doğurmaktadır. Kaldı ki bu çalışmaların tüm meyvelerinden ülkemiz hemen hiç yararlanmamaktadır. Şimdiye kadar alınan sonuçlarda pek verimli gözükmemektedir. Hatta bundan dolayı;Bilimsel Öğretim Kurumlarının Yıllık Giderlerini ve Öğretim Üyelerinin Yıllık Maaşlarını amorti edip etmedikleri bile tartışma götürür. Bu duruma ilave olarak veya en azından eşdeğer koşularda teşvik edilmelidir. Son zamanlarda üniversitelerimizde; IMF para politikasının, bilimsel projelere tercüme edilişine-uygulanışına benzeyen mantığıyla, başka ülkelerin gelecekteki menfaat önceliklerini ülkemizde köklendirmek yeşertmek için(yuvasında köleleştirmek);bilim bilginlerimizi (bilim insanlarımızı) bilerek veya bilmeyerek ya da Avrupalı bilim bilgini (bilim insanı?!) olacağız aşkına-hevesine;başka ülkelerin menfaat farzlarının öncelik formatlarına hizmet eden projeler ürettirmek (kıblesi Bâtının menfaat farzlarına yönelik proje) veya bu gibi projelerde;bilim işçisi, bilim dedektifi ve bilim ajanı olarak görev almış olamazlar mı?! belki de bu işleri yapmakla ülkemizi başka ülkelerin menfaat farzlarının önceliğine; işçiliği, üretimi üstlenilmiş tarla yapmış olmuyor muyuz(yuvasında uşaklık yapmak)?! Bu krediler verilecekse veya veriliyorsa neden sorunlarımızı ve projelerimizi daha iyi tanıdığımız halde biz belirleyemiyoruz!! Bunun yerine; Ör1;Van yöresinin; eğitim, toplumsal, kurumsal, hayvansal, sağlık, topraksal(erozyon) … Vb sorunları yerel kurumlarca( muhtarlıklar, belediyeler, kaymakamlıklar... Vb)belirlenip valiliğe sunulsun. Sonrada bu envanterler; her yıl üniversite rektörlüğüne sunularak bu konuda çözüme yönelik;makale, dergi, projeler, etkinlikler, uygulamalar… Vb üretmektir. Bu amaçla yerel yönetim, valilik ve üniversiteler istişare ederek;çözümlere yönelik çalışmalar üretmeye talip öğretim üyelerinin akÂdemik kariyerlerine yönelik puanlama ve teşvikler getirilebilir. Bu mantığı ülkemize genellemek belki de daha hayırlıdır. En azından bir üniversitede sınırlıda olsa denemekte yarar vardır. Ör2,Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl. derslerinde ve uygulamalarındaki verilere dayalı;Orta öğretim ve Yüksek Öğretim arasındaki ilişkin kuvvetlenmesine-gelişmesine yönelik makale ve araştırmalar teşvik edilse en azından batıya teşvik edildiği kadar olsa bu ilişki verimli hale gelmiş olacaktır. Hatta ilerde, Orta Öğretim Okulları - Eğitim fakülteleri işbirliği ile kurulacak Sanal Okullar,K12 Eğitim ve E18-23 sisteminin ülkemiz koşullarına ve fıtratına özümsenmesine yardımcı olunmuş olacaktır.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akÂdemik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Bu derslerin(Okul Den.I, II ve Öğretmenlik Uygl.) iki ayağından: birisi, okullarda öğrencileri denetime giden öğretim üyesinin orta öğretimin tüm alt yapısını-güçlüklerini ve olanaklarını tanıma fırsatını bulur. Yukarıdaki amaçlara uygun veri toplayarak, ona yönelik; çalışmalar, projeler ve makaleler üretirken akÂdemik kariyerinde katkı sağlamış olur.
         Diğer taraftan okulda öğrencilerimizle işlediğimiz 2 şer saatlik Okul Deneyimi I, II ve Öğretmenlik Uygulamaları Derslerinde neler yapmamız gerektiğidir. Özellikle ortak payda bilgisi olarak; öğrencilere öncelikle okullarda uyması gereken kulları ve ödevlerini, etkinliklerini ve okuldaki partner öğretmeniyle nasıl çalışması gerektiği konusunda bilgi vermekteyiz. Sonra öğrencilere eğitimle ilgili kitaplardan ödevler hazırlatıp, öğrenciler sınıfta ders ve etkinlik yaparken;okullarda yapacaklarına benzer davranışları dramatize eden ortamlar oluşturmaya çalışılır. Böylece doğru davranış ve tepki alışık tepki (refleks)-alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılır. Bu yönden zihinsel bağışıklıklarının gelişmesi için, bazı özel etkinlikleri dramatize etmeye çalışmaktayız. Buna yönelik kurgular veya daha önceki okul hayatlarında şahit oldukları, duydukları veya yaşadıkları okul vakaları, olaylar.. Vb şeylerden her öğrenciye ödev hazırlatılıp sunması istenir(1, 2, 3, 4, 5). Öğrenci çözümü sunmadan önce, sınıfa vakayı dramatize eder veya en güzel şekilde sunar. Sonra sınıftaki öğrencilerde çözüme yönelik önerileri istenir. Öğrencinin kişisel çözümüne ilave olarak sınıfça kabul edilen çözüm ve öneriler ödeve ilave edilir. Tatmin edici çözüme ulaşılmayan vakar (1, 2, 3, 4, 5), olaylar hakkında; rehber öğretmen, psikologlar, deneyimli eğitim hocaları ve gerekirse psikiyatrlardan görüş alınmaya çalışılır. Bu birikimlerin ileride önemli bir veri kaynağı oluşturacağı inancındayız.
         Okul Deneyimi I Dersinde:Okula uyum konusuna yönelik bilgi ve uygulamalara öncelik verilir. Eğitim kitaplarında(Sınıf Yönetimi.. Vb). hazırladıkları sunulara ağılık verilerek konular işlenir. Sınıftaki öğretmen adayları ve öğretim üyesi: sunu süresince-bazı özel hallerde tatbik/uygulayış okullarındaki; öğrenci ve öğretmen gibi davranarak drama yaparlar. Bundaki amaç; öğretmen adayının tatbik/uygulayış okuluna uyumunu kolaylaştırmaktır. Önceki yıllardan edinilen deneyim ve çözümlerden yararlanılarak öğretmen adaylarının;okullarda hazırlayacakları ödev, çalışma, etkinlik ve toplumsal ilişkilerinde dikkat etmesi gereken konular hakkında pratik bilgiler ve çözümler verilmektedir.Öğrenci Yanıtları


128.
A-Üniversiteler;sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği kurumlar olmalıdır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disipline edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda;kuramsal olarak üniversiteler parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2

B- Üniversiteler; hasta, deli, anormal canlılar… Vb özel haller hariç her türlü yaratığın girebileceği birimlerin bulunduğu ve eğitim–öğretimin yapıldığı kâinatın bodrumundaki evrensel makamlardır. Türbanlı ve baş örtülü yaratıklar girmez diyenlerin cehaleti ya da başörtü ve türban duvarını örenlerin cehaleti; bilime, ilime, rejime, devlete, batıya, diğer milletlere, gençliğe, komünistlere, emperyalistlere, kapitalistlere, insanlığa, İslam'iyeti iyiye veya kötüye kullananlara mal edilemez. Sadece iktidarların, rejimlerin, bilimin, ilimin, yürütme ve yasama erglerini elinde bulunduran, insanlık düşmanlarına bilerek ya da bilmeden malzeme olan ve değişmek istemeyen cahillerin… Vb himayesinde olmanın ürünüdür. Özelilikle bu malzeme cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil); dine girse, dinde de olsa aynı zararı yaşadığı topluma verir. Yani bu tip malzeme cahiller inandığı dinde olmayan ya da inandığı dine ait olmayan insanlara bu korkunç zararı verir.
     Bu cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil) bir zamanlar padişahım çok yaşa matbaa gelirse din elden gider diyip devletin yönetim erginin 400 yılını şaşırtıp cehaletlerine kurban eden zihniyetin ta kendinsin kılık ve el değiştirmiş versiyonlarıdır. Dün matbaa için ellerine tutuşturulanları iddia ve inat ederek avukatlığını yapanlar; bu gün bilim ve rejim elden gidiyor diyip; evrim bilimini evrim teorisi kabuğu içine giydirip kabulleniş -sunuş biçimlerini ve laikliği daha mükemmelleştirilemez veya değiştirilemez devlet farzı olarak görenlerdir.Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.

C-Belki de, insanın ve hayvanların öğretim, öğrenim ve eğitim makamı olan üniversiteler;Patojen ve özel gerekçeler hariç; her türden insana ve hayvana açık olmalıdır. Vatandaş olarak hüküm ettiğiniz ve vergisini aldığınız insanlarınızı; insanlık makamındaki öğrenme ve öğretme haklarından tecrit etmeğe hiç kimsenin, toplumun veya kurumun haklı gerekçesi olamaz bu şimdiye kadarda dünyada duyulmamış hilkat garibesi bir cehalettir. Bu tip durumlarda tecrit edilen insanlara çözüm üreten alternatif öğretim, öğrenim ve eğitim kurumu sumak zorunluluğu ortaya çıkar.

İpucu ;Bu asır, kapitalizmin ince bir oyunu da;özellikle kurallara en sadık ve bağlı!! fert ve toplum bazında insanların cehaletinden, zayıf ve hassasiyetlerinden yararlanarak onları biri birbirine düşürmek, Allah'ın yasakladığı hududuna/larına ve dinin kesin yasaklarına (gizli-açık şirke/lere ... Vb) sürükleyip;Allah'a, dinine ve inananlara düşman etmektir
          Veto İmparatorluğunun (hâkim Güçlerin) Bu Asır ki Taktiklerinden Birkaçı;
         
0-Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek) Filmi izleyin
          
1-hâkimiyetini üzerine kesinleştirdiği veya net deşifre fert-kavime/lere mahiyetindeki diğer kavimleri, özendirerek, örnek göstererek veya asimile ettirerek sindirimini kolaylaştırmaktır. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır Demirkuş 2007.
          2-Hayvanlar âlemindeki;saldırı, sömürü ve hâkimiyet mantık sistemlerini menfaatleri gereği insanlara uygulamak ve uygulatmaktır. Ör,köleleştiren karıncalar veya imparator karıncalar mantığı;geri kalmış toplumların zeki insanlarını menfaat farzlarına( az koyup çok almak) hizmet eri olarak; talan bursları, talan kursları ve talan kredilerle  teşvik ederken, arda kalan kesimini de;yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin-fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır.
          3-Devletleri de,etnik(insan için aynı türün azınlığı olamaz),din, siyasi görüş... Vb tabana göre toplumsal doku uyuşmazlığı zemini oluşana-komşularıyla düşman olana kadar müdahale edip bekler.Akıllı-Zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak, Bilim-İlim, Okul-Camii, Alevi-Sünni, Dindar- Dinsiz, Laik-Antilaik, Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, Eğitim-Öğretim, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, Cumhuriyet Hak Partisi-Cumhuriyet Halık Partisi, A Takımlı- B Takımlı ... Vb kuzeyli güneyli, uzaylı-dünyalı!! antagonisttik(birbirini yok eden) topluluklar devletler dünyada çok. Bu gün isteselerde kısa sürede bir araya gelemeyecekleri kadar bölünmüşler.
          4-Ama Berlin duvarını yıkıp ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)-Emperyalistleşme ile toplumları kaynaştırmaya kadir olduğunu da ifade ediyor.Koca süper gücün başı;Kant'ın ebedi barış ninnilerinden, cahil inanç sahiplerinin iblisi avlama tekniklerinden dem vururken kendisini-büyüklüğünün ölçüsünü çok mükemmel tarif ediyor. Afganistan'a barış harekatı ve iblisi orda ararken bizi de yastık yapıyor.
Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?1, 2
          5-Unutmayalım ki;"Parasız ve zarurete dayalı (reKâbete değil);doğru-haklı-geçerli-kesin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa kapitalizmin ince oyunlarından emin olabilirsiniz. Demirkuş", 2008" Çoğu yabani hayvan;önce hazıra alıştırılarak evcilleştirilip özgürlükleri ve özgünlükleri ellerinden alınmıştır.Zorunlu olmadıkça bedava bile verilse insanların faizli (asalaklı-parazitli) kredi ve faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül etmemesi gerekir ya da diyetle yaklaşılmalıdır.Emeğe-emek eşitliğine değil;para ve borsa zekâ oyunlarına dayalı olan; Faiz (kapitalist asalak-parazit) (kapitalist asalak-parazit) ve faizli (asalaklı-parazitli) krediyi alan ve veren;fert/toplum/devlet ve insanlarda;zihinsel-bedensel birleştiriciliği (sentezciliği) güdükleştirir, hazıra alıştırırköleleştirir ve bağımlı kılar. Karşılıksız kazanç  veya çalışmadan, emek harcamadan kazanmak hayvanıdır. İnsanı hazırın tiryakiliğine iterken, yanı sıra üreticiliğini öldürür.Ne yazık ki bugün ki dünyanın kapitalist ekonomi metriksinin kuralları faizsiz(asalak-parazit olmayan) ekonomi şekillerinin yaşama olasılığını yok etme sınırına getirmiştir. IMF'NİN puan, beyin ve telkin hipnoz taktikleri;bir taraftan düşük faizli(asalaklı-parazitli) kredi ile kendini beslerken, diğer taraftan da toplumu hazıra alıştırıp kendine bağımlı hale getirip dünya ekonomi metriksinin rotasını elinde bulunduruyor. Faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül edilmezse ya da boykot edilse dünya ekonomi metriksi ne olur? Ucuz faizli (asalaklı-parazitli)kredi veya faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kapitalizmin ruhu gibidir. Zengin bir geleceğe sahip bir bebeğin bazı konularda ayakları üstüne kalkıp yürümemesi için (özgün sermayenizin ayakları üstünde yürümemeye alışmamamsı için) ona sürekli mama ve ikramlar takdim etmeye benzer.
          6-Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurcu, beyin, denge ve halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce beyin olur. Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.
          7-Kavimlerin düşünsel ve bedensel unsurlarını; doğanın çarkları arasına Ör, güneşin veya nükleer bir reaktörün yenişmeyen halatın etnik unsurları gibi antagonisttik(yeşerdikçe bir birini yok eden) bir yaşam denklemine itip açığa çıkan ekonomik güç ve enerjisinden sadece kendi toplumlarını ve unsurlarını besliyor.Komünistleri hidayetinden sonra kapitalistler; sosyalistleri ve toplumsal demokratları çok sever oldu çünkü onların hayat stilini kendi ahlak ve toplumsal yaşantısını geleceğin toplumuna örnek denge abideleri olarak gösterir. Son zamanlarda demokrasi dalış takımlarıyla halk denizinin zeminine dalışa geçerek; dinlere ve dindarlar bile sempati/eşduyum duyup iktidarlara getirip kadir olduklarını deneme yaparak yeni açılış ve toplumsal formüller geliştirmeye çalışmaktadır.

          8- Kaz gelen yerden tavuk esirgemeyerek;halk ve toplumu direkt veya dolaylı tapılacak veya yegâne baş vurulacak ilahi/peygamberi makam olarak empoze edip icraata koydurtmayı başaran Karunizm (kapitalizm) için aslında halk ve toplum besi yeri olarak değer bulur.
         9-Kuramsal olarak kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) iç içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için; bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
A-Kavime/lere devlet kurdur.
B-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
C-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
D-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
E-Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı”  Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye?
F-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa ya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.
G-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran ve Taliban'ı inanç hidayetine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır.  Öğrenci Yanıtları

129.bayan haklarını savunan şampiyonları uygulamada görmek veya sınamak mümkün mü? Nasıl?     
İpucu;bayan hakları için; her sermaye ve maaş sahibi fert-kurum-kuruluş ve devletler tüm bakıma muhtaç bayanları, öncelikle mal yaratıklarına her zaman için % 5- 10 hür hissedar kılsın, keyfiyet ve kanunlarını getirelim acaba kapitalislerin ve hümanistlerin tepkisi ne olur? Önce karnını doyuran bakımlı anneler. Sonra arda kalan parayla sadece aklı baliğ bayan örgütleri dünya fakirlerine ve çocuklarına insanlık anneliğini yapsın.
       Her ay; erişkin kızların, kız öğrencilerimizin ve bayanların özel halinden (aybaşı hali) dolayı isteği üzerine 3-7 gün; çalıştığı kurumda veya öğrencilik yaptığı okullarda devamdan muaf veya izinli sayılmasına ilişkin yasa çıkartalım. " Aybaşı hali bayanlar için bir eziyettir (zayıflıktır)" ( Ayet). bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir.
bayansız ve erkeksiz insan kavramı eksiktir!!! bayan veya erkek tek başına yarım insandır!!! bayan erkeğin eşitliğinden çok, insanı tamamlayıcı liyakat ve gerekliliği üzerinde durulmalıdır.
       Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır. Kadın ve erkek bir fermuarın Ya da DNA zincirinin yarımşar parçası gibidir (yarımşar insan) eşitliği değil bütünleştiriciliği daha büyük anlam taşımalıdır. Demirkuş 2008
       İnsan olarak kapitalizmin metriksini aşmak için;insanda para ile satın alınamayacak peygamber ahlakı-toplumsal değerler ortaya çıkarmak/çıkartmak ve parayı araç, bayanı insan, bazen de; çok koy az kazan veya koyduğun kadar kazan; keyfiyetinde sınamak-sınanmak ve kuralları – kanunları uygulamaya koymaktan geçer.Öğrenci Yanıtları

136. İslam'i düşünce sistemini ve hedeflerini doğru bilmeyen her fert, toplum, kurum ... Vb İslam dini cahilidir. “Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1 Belki de özeyiş;“Dini Eksik Bilenler Kör, İlimi Sakat Olanlar Topaldır” şeklinde söylenseydi daha mantıklı olurdu. Ör. bazı bilim bilgini (bilim insanı?!), üniversiteler, fert, toplum, devlet ve kurumlar... Vb İslam'i düşünce sistemini benimseyen, fert, toplum, devlet, halk, öğrenci, kurum… Vb doğru empati/eşduyum duyamadıklarından tepkilerinde;eylem ve düşünce yanılgısı içinde olduğunun farkında bile değillerdir. Bu cehalet, 21. yüzyılda ulusal ve uluslararası toplumsal tufanlara neden ve ibret verici hilkat garibesi bir örnek olabilir. Yani cahiller yanlışın avukatlığını yaptığının farkında değillerdir. Hele bu meseleyi devlet, rejim ve ulusal özgünlüklerimiz elden gidiyor deyip ulusal-duygusal sömürü bulamacı haline getirdiklerinin farkında bile değillerse bunları ikna etmek matbaa gelmesin din elden gider diyenleri ikna etmekten daha zordur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
İpucu;ali ve bilginlerine itaat etmeyen veya güvenmeyen, erg ve güç sahibi; insan ve nefisler her şeylerine zulüm etmişlerdir. Çünkü onların(cahillerin) çoğu âlim ve bilginlerinin kim olduğunun farkında bile değillerdir.
   Yaşamak için doğadan yararlanmayı hayvanlar, bitkiler... Vb canlılar başarmıştır. Hem de bir hırka bir lokmadan ve tam tersi hedefli (tüm hırkalar ve tüm lokmalar bana) hemen her yaşama şekli vardır. Ama hayvanlara insan kadar doğayı tahrip edecek ve hortumlayacak veya tam tersini/lerini becerecek; yetenek, akıl, ruh ve vicdan verilmemiştir. Belki de onun için dinde ve kitapta doğayı hortumlama sanatından çok doğada akılcı yaşama stilleri ve kuralları tarihteki sebep ve sonuçlarıyla ilişkilendirilerek bildirilmiştir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve alternatifler sununuz. Öğrenci Yanıtları2010 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

14-Din-bilim-yönetim sistemleri arasında; laiklik hangi koşullar ve bedensel-zihinsel eylemlere köprü hangilerine uçurum olmalıdır? Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için işe yarayanlardan uzak işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır. Demirkuş 2008.
Sorusunun yanıtı yerine doğru ve liyakatli oturtulmadıkça en az evrim kavramı kadar bu kavram insanları bir yerlerine oturtur. "Genellikle bilenlerin bilmeyenlere göre kendilerini yararlı konumlandırışları farzdır".Demirkuş 2008. Yani alimin zalimin halinden, Ehillin cahilin halinden, İnananın inanmayanın halinden anlaması ve çözüm üretmesi daha evla ve doğaldir.
İpucu;din, bilim ve yönetim sistemleri kavramlarını liyakatli ve algıda değişmezlik derecesinde doğru öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanarak çözüm önerin. Yani Allah dinleri göndermeseydi veya bilim yapmayı yasaklasaydı dünyanın hali bu gün ne olurdu? Dinsiz ve inanç sapıklarıyla kaynaşan bir dünya düşünün. Dinler neden Allah (C.C). Tarafından gönderildi!! Ör.Âdem AS. sabanı, Nuh AS. gemi yaptırmasaydı... Vb yani peygamberlerine bilimle ilgili olan zanaatı ret ettirip bir hırka bir lokma önerseydi ne olurdu?

21-Rezaletin, felaketin ve cehaletin kefili olan; ferde, güce, devlete veya kavimlere ne denir?

A-Din merceğinden bilim ve yönetim sistemlerine bakmak,
B-Bilim merceğinden bilim ve yönetim sistemlerine bakmak,
C-Yönetim sistemleri merceğinden bilim ve dine bakmak, arasında ne fark vardır?

32.
A-
Derin (Gizli) devlet nedir? Kapitalizmin ve dünyanın gizli devleti/leri varmıdır/mıydı/var olacak mı? Varsa kimdir/lerdir?

İpucu;tek partili dönemlerin yegâne partilerinin, ortaçağ döneminde insanları doğaya parçalatmaya karar veren yönetim sistemlerinin... Vb bugüne dek yaşamak için-evrimleşebileceklerini düşünün.
B-Bir devlette liyakatsiz derin (gizli) devletin var olabileceğinin en az 3 belirti ve kanıtını (delilini) yazınız.
İpucu;gizli devlet örgütünde (parti, tarikat,… Vb) namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların barındırılmaması veya tasfiye edilmesi en önemli ilk kanıttır. Diğerlerini siz yazınız.
C-Derin (gizli) devletin/lerin ergleri devletin asli (devletin değişmez-az değişir farzlarının ayakta durduğu temellere sızarsa) yürütme, yargı, gizli servis, ekonomik temellerine sızınca demokratik kuralları gizli-azınlık özlü emelleri için kullanmak/uygulamak oyuncak örneği legalleşir. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Bir devleti halka sevdiren süreç, olgu, ergler, eylemler, kararlar... Vb;devletin halkının olumlu arzularına ve geleceğine uyum sağlamakta gecikmemesidir. O zaman halkın gönlünde hayat bulur ve gizli devletin korumacılığınada gereksinim duymaz. 20. YY'IN hemen tüm devletlerinde parti, din... Vb maskesi altında devlet olabileceği büyük olasılıktır. 1, 2, 3

38. 21 .YY'DA Tek dünya devletine entegre edilmek istenen her hangi bir Ortadoğu toplumunda: kültür, dil, kişilik, rejim… Vb ile; bilim, siyaset ve din arasındaki liyakatli denklemi/leri nasıl olmalıdır? Böyle bir denklemin ya da denklemlerin parametreleri ( değişken, ortak payda, sabite... Vb ) neler olmalıdır?
İpucu;kavramların tanımlarını örnekleriyle ne olduğunu kusursuz öğrenin sonra denklemin sabiteleri ve değişkenleri arasına önce iki sonra… Vb çok bilinmeyenli denklem olarak önerin.
- Demokrasi imparatorluğunu (Veto), Cumhuriyetleri, Krallıkları, Komünist rejimleri … Vb rejim tiplerini dikkate almayın yani rejim tipi önemli değil.
-Tarafsız (beden ve zihninizin;içinde bulunduğu tüm koşulların yönlendirici etkisinden kurtulmak), namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve hür bir bilim insanı gibi davranın ve düşünün.
-Hedefiniz uzaya açılan legal -yaşayabilir-kurulabilir tek dünya devleti ütopyası olmalıdır.
-Olmazsa olamaz/olmaz, ortak payda ve değişken koşullarınızı önerin.

44.Kuramsal olarak;gerçekleri zihninde/ne ve içinde/ne doğru konumlandıramayan veya sindiremeyen, tüm nüfuz gücünden, medya ortamından ve olanaklarından yararlanarak; her fırsatta halkının gözünün içine baka baka; siyasi görüşleri düşüncesi dışındaki insanların hepsini sahtekar, düzenbaz, bağnaz ve hizaya getirilmesi veya gereksiz hatta mahkûm edilmesi gereken günah keçileri gözü ile bakarak; devlet büyüklerine; utanmazca, saygısızca, aşağılık, seviyesiz, tahrik edici ithamlarını, hilkat garibesi yakıştırmalarını, iftiralarını peygamber ahlak ve eylem yumurtaları kılığına büründürerek-bükerek ikram eden ya da siyasi görüşlerine ters düşenleri, düşülen her nokta ve fırsatta;gerekirse, halkı, yöneticileri, devleti, meclisi, inancı ... Vb çok şey ile geçinmeye gönlü olmayan (gerçekleri zihninde/ne ve içinde/ne doğru konumlandıramayan veya sindiremeyen) ekabir-cahil hatta dini koruma ağabeyliğine işgüzarlığına soyunma cehaletinde bulunarak ya da halkın gözüne bakarak; “Allah'ın Üstünden Menfaat Edinemezler “ diyebilecek kadar dini siyasi malzeme yapma cüretinde bulunan;Allah (C.C)'HUNE, kitaba ve inananlara hatta insanlığa karşı eşsiz inatla saygısız ve terbiyesiz seviyede/lerde davranma yaşama stili alışkanlık alışık tepki (refleks)lerine sahip aydın bir insan/lar olabilir mi?
Varsa bu zihinsel halvet içindeki insan/lar, hangi koşulların ürünü olabilir?

Bu insana/lara nasıl tepki gösterilmelidir ya da tedavi edilmelidir?

İpucu;Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?
     Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!), halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiilere cüzi paralarla gelmeyi-görev almayı göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu komünizm ve kapitalizmin amansız düşmanıdır. Belki de komünizm ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
     
51.Evrimde düşünsel ve zihinsel seçilim; işe yaramaz; enerji, düşünce, eylem… Vb çöpçü balığı misali sindirip temiz alternatiflerini üreten nefislerin, fert, toplum, kurum, devlet, halk ve millet olmak ne demektir?

52.Dinde ve bilimde yavuz hırsız; fert, toplum, kurum, devlet, halk ve millet ne demektir? Bu olasımımdır? Neden?

60. İnsan nedir? İnsanın bedensel ve zihinsel sanal araçları nelerdir? İnsanın ahlakı nedir? İnsan bedensel ve zihinsel olarak peygamber ahlakıyla evrenselleşmesi için;bedensel, eylemsel, davranışsal ve zihinsel eğitimi ve terapisi gereklimidir? Sizce nasıl olmalıdır?
İpucu:Tüm bu bilgileri; doğal, ilkel, hercai ve gelişmiş insan ahlak tipleri ile ilişkilendirmeye çalışın.
           Bu asır ki fert, kurum, devlet… Vb tokluktan ve yokluktan(ifrat ve tefritten) ölme hastalıklarını düşünün?

62.Hür insanın, toplumun, kurumun ve devletin tercihlerine dayalı düşüncesinin kıblesi ile gerçek kişiliği/sorumluluğu doğru orantılıdır. Cebren ve hile ile diğer faktörlerle kişiliği/ni yönlendiriliyorsa/yönlendiriyorsa; ya özürlü, ya cahil ya mahkûmdur ya da hem cahil hem de mahkûmdur. Önermesinin liyakatini ve eksiğini tamamlayınız.

64.Bu dünyada herhangi bir şeyi bilmeyenlerin ve o şeyin istenmeyen sonuçlarının sorumlusu o şeyi bilenlerdir.Önermesini eksiğini tamamlayınız.
İpucu:Fert, toplum, kurum, devlet…insan bazında bilenler (doğru bilgi ve uygulamaya sahip-emin olduğu sahalarda) bilmeyenleri ( o sahaların bilmeyenlerini) kendilerinden yararlandıracak;davranış, eylem, tatbik/uygulayış, mesafe, konum…geliştirmedikçe bilmeyenlerden kaynaklanan yanlışın sorumluluğu bilenlere mal edilmelidir.
O halde emin olduğu bilgilerini çevresiyle paylaşmaktan hoşlanan ve parasız ahlaki değer yangılarına sahip fertleri hangi eğitim sistemleriyle oluşturabilir önermesi çok büyük önem taşır.
İpucu:zekâ seviyesi %100 peygamber ahlak seviyesi %10 ve zekâ seviyesi %60 peygamber ahlak seviyesi %50 olan iki profesörün devlet hizmetindeki ürünlerini ve halkına hizmetierini karşılaştıranız. O halde şimdiye kadar ÖSS sınavı sadece zekâya dayalı öğrenci seçmesini geleceğimize katkılarının eksiğini düşünün.0, 1, 2, 3, 4,


68.Tera Bilgisayara denk aksamlara sahip canlı var mı? Ya da ona en yakın aksamlara sahip hangi canlı/lardır?
Uzay çalışmalarında kablosuz bir bilgisayarın kontrolünü elinde bulundurmak kesidir. Bir insanın, toplumun, devletin, halkın sanal kontrolünü ya da sanal kontrolünü denk olanaklarla tamamen ele geçirmek olasımıdır? Nasıl?

İpucu:Kapitalizmin: ahlakını, düşüncesini/lerini, ekonomik politikalarını, toplumsal ilişkilerini, işlevlerini ... Vb icraatlarının kefenin içindeki her şeyini/lerini düşünün

69.Kendini tanımak ve toplumsal dinamikler içinde-olanakları ölçüsünde liyakatli konumlandırmak arasında nasıl bir ilişki vardır?
A-Bu önermeyi hayata doğru güncellemeyi-uygulamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren ve tersi;fert ve toplumlar arasında hangi farklar vardır.
B-Bu önermenin hedefine ulaşması için nasıl eğitim sistemleri uygulanmalıdır? Neden?
C-Bu önermenin doğru hayat bulması insanlığa ne/ler kazandırır? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23,24
İpucu:Fert, toplum, devlet… Vb eğitim sistemleri ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı çevresini kendisinden pozitif yararlandırabildiği kadar vardır.

71.Bir insanın, frerdin, yaratığın, kurumun….devletin: istenmedik, yanlış veya zararlı; düşünce, söz, tefekkür, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve eylemlerine;yok edici tepki göstermekle tümünü yok edici tepki göstermek arasında ne fark vardır?
Toplumumuzda hangisi daha yaygındır?

İpucu;öldürücü kene ya da kuduz için, ne zaman yorgan veya can yakılırın ince çizgisini düşünün


82.Önce Filmleri ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) hepsini izleyin sonra  aşağıdaki önermeleri okuyun.
1-Yerküresi fiziksel normlarının birim alanını, her zaman biriminde etkileyen, çevrel (dış merkezli)  ve iç merkezli elde edilen çekim ve basınç verilerinin sürekli rasat edilmesi.
2-Yerküresinin iç basınca ait sıcak ve soğuk nefes borularından (sıcak-soğuk volkanlar), yer kürenin ince ve kalın katmanların karakteristik ve özgün nirengi noktalarında mağma tabakasına gönderilen ve yansıtılan düşük ve doğa olaylarını tetiklemeyecek dozda  elektro manyetik, ses dalgaları… Vb yüzeyden derin katmanlara kadarki basınç ve yüzey gerilim verilerinin sürekli rasat edilmesi.
3-Sürekli bilgi rasat edilmesi amacıyla;yer küresinin derinliklerine yüksek sıcaklıklara dayanıklı veri toplayış robotlarının kullanılması.
4-Volkanik ve deprem faaliyetlerinin teknolojik ve biyolojik indikatörlerini değerlendirmek.
5-Geçmiş deki tüm doğal felaketlerin;Su Tufanları(Tsunami), Depremler,  Volkanik patlamaların kronoloji olarak yer küresinin yüzeyindeki iklimsel ve jeomorfolojik olaylarıyla matematiksel olarak ilişkilendirilerek doğal kronolojik döngülerin belirlenmesi ve döngünün geleceğinin doğru okunması. Bu sonuçlara dayalı olarak geleceğe yönelik olası olağan üstü doğa olaylarının  yer küresi sistem zekâsı denklemlerinin deşifre edilerek ortaya konması.
6-1,2,3,4,5 numaralı açıklamaların ve verilerin mantık işleyiş- sistem zekâ sistemlerinin tera bilgisayarlarla simule edilmesi.
7-Tüm erken uyarı sistemlerini harmonik ve bilimsel olarak değerlendirmeye ve uygulamaya koymak....
8-Hava tahmin raporlarından daha gerçekçi olarak gelecekte olabilecek depremler, volkan püskürmeleri, su tufanları (tsunami), kasırgalara... Vb ait geleceğin doğal kronolojik döngülerin raporlarını tera bilgisayarlar yardımıyla ortaya koymak mümkün olabilecektir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

İpucu, Öneri ve Çözüm;
insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb; çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. peygamber ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir.


83.A-Analog olarak;Bir insanın beyni insandaki tüm milletlere ait ortak payda insan gemisi makamıdır. Kalp; İslam'iyeti tercih eden(peygamber ahlak temeline dayanan) insanların toplandığı İbrahim AS milletine ait Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)makamına eş değerdir.Göbek ise köken milletler (soya dayalı milletlerin) makamına eş değerdir.
B-Ümmet gemisinden millet gemisine iniş tüm halkı ve yönetilenleri Siyonistleşmeye ve şovenleşmeye motive eder ya da siyonistleşmeye ve şovenleşmeye (handikabı, çakı rakı) çifte standarda yönlendirir., İnsan gemisine çıkış cehalet kaos ve hüsranı motive eder.Yani Müslüman'a göre yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamıdır. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını; gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.
İpucu;dünyadaki globalleşme nedenlerini düşünün.
İpucu;yönetilen halkların;fıtrat çeşitliliğini, zararlı-yararlı; örf, adet, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), batıl inanç yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını düşünün . Her insanın peygamberler kadar dine motive olamayacağını tam tersi karakter ve fıtratta insanlar olabileceğini düşünün. O zaman nasıl bir rejimi dinle bir arada tutmak gerekir ya da dine sırtını dayayan sözde dini rejimlerinin nasıl çözümler ürettiğini düşünün. Örneğin İran şahlığı, Peygamberler şah gibi yaşamazlardı. Osmanlı Padişahlığı, Selçuklu İmparatorluğu rejimleri;peygamberler padişahlar ve imparatorlar gibide yaşamamışlardı.
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7
İpucu;Müslüman'ım diyip İslam'i kuralları fıtratı ölçüsünde yerine getiren;Kızılderililer, Zenciler Eskimo, Aburcin, Pigmeler... Vb herkes İbrahim AS milletine kabul edilir. Yeryüzündeki Müslüman'ım diyip kabul gören 72 fırkadan-milleten sadece İbrahim AS milleti Allah (C.C)'ÜN indinde kabul görecektir (salavatı şerife). İbrahim AS devleti kurana dayalı olarak tüm boyutlardaki kâinatı, tefekkürleri, düşünleri, ütopyaları ... Vb her şeyi aşmış ve kuşatmış (seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) Kuran-ı Kerim'in realitelerine dayalı olarak kabul edilir.Yani Müslüman'ım diyen her ferdin; milleti ve devleti İbrahim A.S. yaşantısı ile başlayan ve bu güne dek gelen İslam dini çigisi/leri ve Kuran-ı Kerimin kabullendiği ahlak ve yaşam sistemidir.


 95.A- Bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?),farkındalıklarını uyutarak ya da zafiyetlerinden yararlanarak;nefsi ve zekâsını bilimsellikle kullanarak  madde âleminden büyük kıyamete doğru kişiliklerini-hayat enerjilerini evrimin çanağına hapsetmek ne demektir?Yani insan bedensel ve zihinsel olarak aklını ve ruhunu harekete geçirerek kişiliğini evrim çanağının hayvani-meleği doğa ötesine taşımasına kement vurmak ne demektir? Hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  hedefine kilitlenmek ne demektir?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Yaşanmış Gerçek Senaryo;
Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz;orada gelişimin ve değişimin gereği vadesi dolmuş Allah (C.C)'ÜN dinlerine mensup insanların inisiyatifinde liyakatsiz ve deforme  değerlendirilen  toplumlar vardır. Sonra bu liyakatiz ve deforme  (şahsi menfaatleri için dini kullanmak)  değerlendirmeye baş kaldıran bir  veya birkaç grup insan vardır. Bu insanlar akıl,ruh ve vicdanın haksız ve kötüye kullanıldığına haklı  karar verir. Toplumu bu haksız dinsel tabuları kuşatma ve yıkma  yönünde  harekete geçirmeyi, kısmen başarırlar. Dini kontrol altına aldığını sanırlar, aslında sadece bir alt basamağa (doğaya-evrim çanağına) malzeme ve yem olarak itildiğinin farkında değiller. Bu bilim ve doğa emekçisi insanlar doğaya ve madde âlemine yani hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  kilitlendiği hedefe bilimsellikle yönelerek doğayı hortumlama sanatını yani, ilkel-patojen teknolojiyi geliştirirlerken hayvanlardan farklı olarak akıl ve ruhunu harekete geçirmekte güdükleştiler, men ve mahrum oldular.  Bu önemli ve değer biçilmez sanal araçlarını kullanamayarak insanlıklarının peygamber ahlak farkındalıklarını kayıp ettiler. Doğa çanağına dalan bu insanlar (bilim insanları)  akıl, ruh ev vicdanlarını çalıştırmayı unuttular, ihmal ettiler veya bu önemli  farkındalıklarını  yitirdiler.Böylece  akıl ve ruh cahili oldular. Geliştirdikleri patojen teknolojinin doğayı hortumlama cazibesine kapılan diğer toplumlar da  bu evrim çanağına girdiler. Hatta geçerli yegâne son dine mensup insanlardan bazıları bile bu cazibeden etkilenerek İslam'iyete hak etmediği  vadesi dolmuş eski dinlerin işe yaramaz muamelesini reva gördürmüşlerdir.Böylece doğada kendini amorti edemeyen ve daha önce dünyada yaşamış insanlardaki gibi doğanın bereketli meyveleriyle yetinemeyen, hayvanlardan daha aşağılık olarak doğaya zarar vererek-yaşam yerinin toprağını ve buzunu eriterek gaza çeviren  patojen teknoloji insanı ortaya çıktı.
Varılan nokta peygamber ahlaklı insanlardan toplumlar yetiştirmeyen devletler ve insanlık hayvanların çanağından (evrim hapishanesinden) daha aşağılık yerlerde haşır olmayı hak eder.
       Sonuç olarak bu patojen teknoloji emekçileri eski din ehline, kırallık ve imparatorluk mensuplarına  malzeme olmaktan kurtulamamışlardır. Hatta bir basmak altta  yönetimsel (kapitalizme malzeme)  ve bilimsel  (evrim tartışmaları)  siyasetle boğuşturularak-ovuşturularak belki de liyakatsiz değerlendirildiklerinin farkında bile değiller.
 Bu gün insanlığa, doğa ve gezegenimiz; patojen teknoloji-insani çevre sorunlarına tepkisini hoşt olarak gösteriyor. Yani ilkel insandan kaynaklanan çevre sorunlarına çevrenin-doğanın felaketlerle cevap vermesi.   
      İnsanları, nefisleri itibarıyla (akılları itibarıyla değil) bedenen-zihnen, yabani-vahşi, evcil ve hercai hayvan olarak düşünebilirsiniz. Toplumsal kurallara riayette ortaya koydukları sistemde  doğal olanlar fırsatını buldukça doğal hayvan gibi gizli açık avlanıyor, kuralları kılıfına uyduruyor ve insanlığın ergini ele geçirmişlerdir.


B-Doğal döngünün ürettiği bereketli hasılat hayvanların yaşaması içindir. İnsan  ürettiklerinin ölçüsünden /lerinden fazlasını doğadan  tüketmeye başlamışsa; ifrat, tefrit ve cehaletin toplumsal tufanı kopmuş demektir.  Önermelerini doğayı tüketim ve hor kullanma açısından;tarihi süreçlerde yaşayan toplumları ve asrımızın insan toplumlarıyla  mukayese ederek vardığınız sonucu ve çözümü yazınız. 1, 2

C-İnsanın kendisini ürettiği hayat enerjisini ve gerçek kişiliğini;benimsediği yaşama ve düşünce stili ile hayvani-meleği doğa ötesine taşıması ile ürettiği robotlarla kişiliğini doğa içinde ve ötesinde taşıttırması olasımıdır neden?
İpucu;akıl, ruh ve vicdan, nefis ve zekâsıyla, peygamber ahlak kurallarıyla yaşama(peygamber ahlakı) ve akıldan ve ruhtan yoksun sadece nefis ve zekâsıyla doğaya kenetlenmiş yaşama stillerini düşünün fimler izleyin.1,2,3


97.A-Doğal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Şiirsel, Vezin ve Türküsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Yanlış-Eksik Kabul Görmüş Atasal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir?
Bilimsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Sizce günümüz toplumlarında uygulamadaki düşünce ve konuşma dili/leri hangileridir sakıncaları nelerdir? Hangi düşünce ve konuşma dilleri daha çok kavram ve düşünce yanılgısına neden olup toplumsal bağlamda algıda doğru değişmezliğe engel olmaktadır? Nasıl tedavi edilerek değişime uğratılmalıdır?

İpucu;1, 2, 3

Adalet mülkün temeledir.??
Adalet her şeyin temelidir.
Allah C.C. ile kulu arasına girilmez!! Peygamberler kimin elçisidir kime aracılık eder? Orta çağ Papazlarıyla peygamberlerin hünerlerini karıştırmayalım.
Ağanın eli tutulmaz!? Her ağanın eli tutulmaz!!! Ak Akçe Kara Gün İçindir?! Ak akçe en helal olan akçedir. Ak akçe Allah (C.C)'HUN rızası için olandır. Ak Akçe Gerekli Gün İçindir. Demirkuş 2008 Ak Akçe Gereksiz Gün İçin Değildir!! Demirkuş 2008
Aklını başına devşir!? Aklını başına topla!? Aklınla her şeyi devşir! Aklını her yere devşir! Demirkuş 2009
Aklın Yolu birdir?? Aklın Yolu tektir??
Aklın yolu her zaman her konuda bir değildir? Önermelerini Eleştiriniz
İpucu;eğer aklın yolu bir olsaydı insan fıtrat özgünlüklerine farklı kolaylıklar olamazdı.
Aklın yolu birdir demek akla iftiradır.O zaman akıl dogma karar veren insandaki ilahi/peygamberi bir araç olurdu. Akla göre her şeyin dogma bir ağ olurdu? Aklın yolu bazen koşullara göre değişir.
Aklın yolu çoktur, sen koşullara en liyakatli ve hayırlısını tercih et!!
Ör. bazı koşullarda bazı kişilerin yalan konuşması mubahken aynı koşulda başka birisinin yalan konuşmaması ya da doğruyu konuşması mubahtır.
Bir yanlışı gördüğünüzde gücünüz oranında (cebine, ceddine, nefsine, menfaatine, işine … Vb göre değil) Allah (C.C) rızası için icabet ediniz.
İpucu;Aynı koşullardaki insanları aklın gösterdiği yol bazen aynı bazen farklı… Vb olabilir
Aklın yolu yerine göre tek, çok ya da hem tek hem de çok olabilir. Ortak aklın yolu tek, özgün aklın/ların çoktur. Demirkuş 2010

Allah sizi başımızdan eksik etmesin!? Allah (C.C) rızası üzerimizde eksik olmasın inşallah.Demirkuş 2010
Aslan yattığı yerden belli olur!? Aslanlar avlarken insan işbaşında belli olur. Demirkuş 2010
Ağlamayana memem yok? Bazı Koşullarda Ağlamayan Memem Yok! Ağlamayana bazen memem yok!! Demirkuş 2012
Bir-leşmiş Milletler ??? Birlikte/Beraber Milletler!!!, Milletler Birliği/Beraberliği!!! Demirkuş 2010

At atın yanında ya huyundan ya da tüyünden kapar?! At atın yanında bazen ya huyundan ve/veya tüyünden kapar. At atın yanında her zaman huyundan ve/veya tüyünden kapmaz!!! Demirkuş 2011

Atın Ölümü Arpadan Olsun!? Atın Ölümü Arpadan Olmamalı! Demirkuş 2010 At Sahibine Göre Kişner?? At Her Zaman Sahibine Kişnemez! At bazen Sahibine Göre Kişner! Demirkuş 2013

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!? Ayinesi iştir kişinin lafına da bakılmalı. Demirkuş 2010.
- Demirkuş 2010
Azmettikten sonra insanın yapamayacağı şey yoktur!? Azmettikten sonra insanın elinde hiçbir şey kurtulamaz!? Azmettikten sonra insanın yapabileceği çok şey vardır. Demirkuş 2009
Balık baştan kokar!? Balık her zaman baştan kokmaz.Demirkuş 2010
Bana Her Şey Sizi Hatırlatıyor Rabbim! Nasip DEMİRKUŞ 2014
Bana Dostunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim?? Söyle Bana Arkadaşının Kim Olduğunu,Söyleyeyim Senin Kim Olduğunu Sana?? Söyle Gerçek Dostunu/larını Bana, Söyleyeyim Senin Kim Olduğunu Sana!! Demirkuş 2010
Başından büyük işlere karışma!? Sadece başınızdan küçük işlere karışırsanız ne kaybınız olur?Yerine göre başından büyük işlere de karış. DEMİRKUŞ, 2009
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Allah rızası için ölen varsa cennet vatandır. Demirkuş 2011
Allah (C.C) rızası için üzerinde can verilen toprak (cennet) vatandır. Demirkuş 2011
Besle kargayı oysun gözünü??? Besleme nankör kargayı oyar gözünü! Demirkuş 2011
-Beşer Zulmeder, Kader Adalet Eder??! Beşer bazen zulüm etse de Allah (C.C) her zaman adalet eder. Demirkuş 2010.
-Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıptır?!!! Bazı insanların bazı şeyleri bilmemesi, sormaması ve öğrenmemesi ayıptır, günahtır veya suçtur.
-Biz tükürdüğümüzü yalamayız?! Hâlbuki;suç, günah, hata, yanılmak, bilmezlik … Vb akıllı yaratıkların yaşam döngüsünde aşamayacakları vazgeçilmez vasıflarındandır. Yanlış yere tükürmüşsek temizleriz! Demirkuş 2010 Bu yazıdaki amaç kibir, ucup, haset, eğitim, yapısal(fıtrat) ve doğal laiklikten doğan din cehaleti yöneticilerin vahşi-doğal demokrasinin seçim sistemi eserinin delillerini ortaya koymaktır.
Böyle gelmiş böyle gider. Bazı şeyler vardır ki, bunları değiştirmek ya çok zordur, Ya da bunları değiştirecek yollar tıkanmıştır. İşte, bu gibi durumlar için halk, ileriden beri sürüp gelmekte olan bir durumun, kolay kolay değişmeyeceği kanaatini taşır. Böyle gelmiş, böyle de gitmeyecektir!Demirkuş 2010.
Bükemediğin Eli Öpeceksin? Bükemediğin Elin Gücünü Kabulleneceksin!
Büyük lokma ye büyük konuşma?. Yerine göre büyük lokmada ye büyükte konuş!
DEMİRKUŞ, 2009

Bilimsel Araştırma Fonu. Bilimsel Araştır Fonu. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ?! Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu!! Demirkuş 2008.
Cennet cennet dedikleri üç beş huri üç beş melek bana seni gerek!?? Cennet, Cennet Dedikleri; Pek Çok Nimet, Pek Çok Huri, Pek çok Melek, Bana Sizi gerek Sizi. Demirkuş 2012. Ey rabbim cennetteki ne huriler nede melekler bana sizi gerek sizi Rabbim.

Çok bilen çok az bilen az yanılır? Her zaman çok bilen çok az bilen az yanılmaz! Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. Demirkuş 2010 -Yanılmayan yegâne zat Allah (C.C). Allah (C.C) her şeyi bilir. Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. - Önemli olan yanılgısını anladığı an doğru tercihlerle telafidir
-Söz gümüşse, sükût altındır. Yerine göre söz gümüşse, sükût altındır!
Çok gezen mi çok okuyan mı  çok bilir? İnsanına göre değişir. Cahiller dünyayı dolaşsa ne değişir.


Danışama Bürosu? Danış Bürosu!
Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu? Delikli demir icat oldu mertlik saflaştı! Demirkuş 2008
Domuza inci dizilmez? Domuza her zaman inci dizilmez! Demirkuş 2008 Bu düstura uygun hadis var;şerrinden emin olmak için münafığa güler yüz gösterilmiştir.
Domuza inci dizilmez? Domuza her zaman inci dizilmez! Demirkuş 2008 Bu düstura uygun hadis var;şerrinden emin olmak için münafığa güler yüz gösterilmiştir.
Rabbim diye diye nicesine secde etim benim sadık Rabbim Rahman Allah (C.C) dır. Demirkuş 2011
Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık dostum peygamberimdir.. Demirkuş 2011
Dost Her Zaman Acı Söyler?! Dost Gerekirse Acı Söyler!! Demirkuş 2008.
Düşünüyorum, öyleyse varım; René Descartes. Sözü eksik bir özdeyiştir ve düşünce yanılgısına neden olmaktadır. Biraz daha iyi bir deyişi: Düşünüyorum ve düşünülüyorum öyleyse farkımdayım. Demirkuş 2013

El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!! El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! ReKâbetten Hayvanlar için. El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!! Demirkuş 2009 İnsan için El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar.Demirkuş 2009
Elini Taşın Altına Koy?! Kaldıra Bileceğin Taşın Altına Elini Koy. Kaldırabileceğimiz Taşın Altına Elimizi Koyalım.!!! Demirkuş 2013
En yüksek mevki, en büyük servet, en yüksek puan... Vb en sitendik şey/ler her zaman en hayırlısı değildir? Demirkuş 2011
Gençlikte taş taşı ihtiyarlıkta ye aşı? Gençliğinde taş taşı ihtiyarlığında ye aşı?
Gerekirse taş taşı gereksizse yeme aşı. Demirkuş 2009
Haddini Bilmeyen hududunu bilmez!? Haddini Bilen Hududunu bilir!! Hududunu bilmeyen cahil bir gün haddiyle yüzleşebilir. Demirkuş 2013
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.??
Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah CC'HUNDUR.
Hak geldi batıl zayi oldu? Hak geldi batıl yok oldu! (İsrâ Suresi 81. Ayet) Hak ile irtibata geçince, halk ile irtiBâtınızı kesiniz??? Hz Ömer RA, Hz. Ali RA Camilerde habersizce katledilişi, Filistin'deki Camilerin silahla taranışı? Haddini Bilmeyen hududunu bilmez!? Haddini Bilen Hududunu bilir!! Hududunu bilmeyen cahil bir gün haddiyle yüzleşebilir. Demirkuş 2013
Hak geldi batıl zayi oldu? Hak geldi batıl yok oldu! (İsrâ Suresi 81. Ayet) Hak ile irtibata geçince, halk ile irtiBâtınızı tedbirli ve liyakatli konumlandırın!!!
Hayır! Hayrat, Hayır işlemek! Hayır!? Değil! Olmaz! Hu (C.C) Hu kukla/Hukukla;Toplumsal Nizam, Hay (C.C) Hay At / Yaşam (Dili ve lisani kurgulayanların; cehaleti, vahşeti ve düşünsel basireti kör eden afatı)

Her zaman doğruyu söyle. Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Yalanın mubah olduğu yerler vardır
Her doğruyu her durumda söylemek doğru değildir, ancak gücümüz oranında bazı doğruları bazı ortamlarda söylemek farzdır. Demirkuş 2011

Her şey tersi ile ayaktadır? Yaradan hariç her şey tersi ile ayaktadır? Her şeyin bir nedeni vardır? Yaradan hariç her şeyin bir nedeni vardır! .

Hizmette sınır yoktur!!?? Her Hizmette/Her Hizmetin Bir Sınırı Vardır. Hizmette sınır vardır ama sinir olmamalıdır.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1
Bu özdeyişte kavram ve düşünce yanılgısı var.
“İlimsiz Din Düşünülemez,  Dinsiz İlim Düşünülebilir”,“İlimsiz Din ve İlimin Dini Düşünülemez”,   “İlimsiz Din, İlimin de Dini Olamaz.” Her Dinin Mutlaka İlmi Vardır, Fakat Hiçbir İlimin Dini Düşünülemez. Her İlim ve Bilimde Doğru ve Hayırlı Değildir .  Demirkuş 2008 .1, 2 ,3,4“ Dinler Akıllı Yaratıklar İçin  Sunulan Sistemlerdir, İlim ve Bilim İse; Öğrenme ve Tatbik/Uygulayış  Aracıdır”  Demirkuş 2008 "Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. "Hayatta En Hakiki Akli Araç; İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Akli Araç Aramak Belki de Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir." DEMİRKUŞ 2010 En Hakiki ve Gerçekçi Mürşit Allah (C.C) veya En Hakiki ve Gerçekçi Mürşit Allah (C.C) Peygamberleri ve Rahmani Alimleridir. Demirkuş 2011
"Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. 1
"Hayatta en Hakiki/Hakkı Tek Mürşit Allah (C.C)’HU ve İşinin Ehli Olan Zatlardır” Demirkuş 2012
İstisna hariç (Allah (C.C)) ancak akıllı yaratıklar en hayırlı mürşit olabilir. En hayırlı mürşitler akıllı yaratıklar içinde aranır. En hayırlı mürşitler akıllı yaratıklar içinde çıkar. Şeytan ve ona uyanlar şeytan olmak için yaratılmamışlar. Akıllı yaratıklar olarak yaratılmışlar ancak hilkat garibesi tercihleriyle kader çizgisi/leri içinde şeytan olma unvanını hak etmiş en hayırsız ve sapık mürşit/lerdir.
-Hak (C.C) Allah (C.C) Sıfatıdır. Hak; aitlik, kazanılmış, hak edilmiş ya da zata-kişiye ya da yaratığa aitliği ifade eder. Hakka tapar!?? Hak kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
Herkes babasının oğludur!? Herkes bazen babasının oğlu değildir!
Her şey Karşılıklıdır!? Samimiyet ve ihlasta her şey karşılıklı değil Allah (C.C)’N rızası içindir. Resmiyette ve kapitalist menfaate her şey karşılıklıdır.
“İlim İlim Bilmektir İlim Kendin Bilmektir Sen Kendini Bilmezsen Ya Nice Okumaktır ” Hz. Yunus EMRE
İlim Bilmeye Araçtır, Sen Aracın Bilmez İsen Ya Nice Okumaktır. ” DEMİRKUŞ 2008"Nefsini Tanıyan Rabbini Tanır" Hadis
“İlim Çin'de Bile Olsa Gidip Alınız” Hz. Muhammed AS“"İlim(Hikmet) Müslüman'ın Yitik Malıdır, Nerede Bulursa Alır.""İlim Ö ğrenmek,Beşikten Mezara Kadar Farzdır” Hz. Muhammed AS

İki gönül bir olsa samanlık seyran olur? İki gönül bir olsa da samanlık her zaman seyran olmaz! İki gönül bir olsa samanlık bazen seyran olur! Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun.
İyilik et gerekirse denize at balık bilmezse Halik bilir!!
İşeyen Demir Işıldar!? İşleyen demir her zaman ışıldamaz.Demirkuş 2012 İşleyen demir ışıkta ışıldar. Demirkuş 2010
Kurallarda hayat vardır? Rahmani ve Akli kurallarda hayat vardır!
Rahmani kurallarda helal ve huzurlu, şeytanı kurallarda haram, doğal krallarda hayvani hayat vardır.
Rahmani kurallarda huzurlu, şeytanı kurallarda huzursuz, hayvani krallarda aşkın/doğal hayat vardır.
Rahmani kurallarda huzurlu hayat vardır. Demirkuş 2012
Kim bilirdi, kim söylerdi, kim yazardı, kim okurdu düğümleri kim çözerdi? Demirkuş 2011. Kim okurdu kim yazardı? Kör düğümleri kim çözerdi?!
Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur.
Kontrolsüz güç,sınırsız hürriyet, disiplinsiz uğraş kanserli bedene benzer? Özgür olmanın hududunu ne belirler?
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır!? Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın??
Kusursuz bir dost istersen Allah (C.C)'HUNE yeter. Fert, kavim, devlet ve benzeri insani bazlarda; fıtratı-yapısallığı ve olanakları oranında peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaka, İslam'i kurallara ve vicdanlı tercihlere uyuldukça gerçek ve yegâne tek dost Allah (C.C) olacağından emin olabilirsiniz. Demirkuş 2010. Gerçek ve Kusursuz yegâne dost Allah (C.C). Allah (C.C) İbrahim AS dostu olarak kabul etmiştir.

Mülkte Yalan Var Sende Biraz Oyalan?! Malda, mülkte, canda… hemen her şey emanet var sen etme ihanet. Malda Emanet Mülkte Emanet Var Sen Etme İhanet!! Demirkuş 2008 Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir.(hadis)

Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer, Camiler Kışlamız, Müminler Asker?
Minareler Şahadet parmağı, Kubbeler Gök Kubbesi (Arşın), Camiler Allah (C.C)'HUN evleri, Müminler insanlığın Askerleri!!! Demirkuş 2011
Ne Gelmişse Allah'tan Gelmiş?! Kaderimiz Böyle İmiş, Bizim işimiz Allah'a Kalmış?! Hür İrade Çerçevesindeki Yanlış, Eksik Tercihin Vebali Kader Çizgisine Yüklenemez. Demirkuş 2010 Hayır ve şer Allah (C.C)’dendir, tercih ve tedbirin sorumluluğu akıllı yaratıktadır.


Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi/Kurumu!? Öğrenci Seç Yerleştir Merkezi/Kurumu!! Demirkuş 2008
Öğrenci?? Öğ ren ci?? Öğrenici!!
Öğretmen?! Öğ ret men ?? Öğreten!!


Rabbim neylerse güzel eyler, arif anı seyir eyler.!? Rabbim neylerse güzel eyler, cahil onu seyir, arif anı ders eyler!! Demirkuş 2009

Sabreden Derviş Muradına Ermiş?! Sabreden Derviş Her zaman Muradına Ermemiş!! Hak üzere sabredene derviş muradına ermiş!! Demirkuş 2008
Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Doğan Güneşmiş!! Demirkuş 2008 Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Yeşeren Gülmüş!! Demirkuş 2008

Sakla samanı gelir zamanı?!. Her samanı saklamaya gücümüz ve olanaklarımız yetmez. Saklama Gereksiz Samanı Gelmez Zamanı!, Sakla Gerekli Samanı Gelir Zamanı!! Demirkuş 2008.

Merhametten (iyilikten) maraz doğar. Liyakatsız ve gereksiz Merhametten (iyilikten) maraz doğar.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır!? Tatlı dil her yılanı deliğinden çıkaramaz! Tatlı dil genellikle yılanı deliğinden çıkarır! Demirkuş 2010
Tavuk mu yumurtadan çıkmış yoksa yumurta mı tavuktan çıkmış? Her tavuk bir yumurtadan çıkmıştır, ama her yumurta bir tavuktan çıkmamıştır!

Teşbihte hata olamaz!?? Teşbihte bazen hata olabilir. Demirkuş 2012


-Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol? Her koşulda olduğumuz gibi ya da göründüğümüz gibi olmak mümkün ve liyakatli değildir. Yerine göre olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!
Yanlış hesap Bağdat'tan döner!? Yanlış hesap her zaman Bağdat'tan dönmez!!
Yiğidi öldür, hakkını yeme? Yiğidi öldürme hakkını da yeme!

Yaratılanı sev yaratanda ötürü!! Yaratılana sabret yardandan ötürü!

"Demokrasilerde çare tükenmez"??Önermesi; hem gizli düşünce ve kavram yanılgısı hem de gizli şirki içeren asrın cahillerinin bir cehalet belgesi ve kanıtıdır.Önermelerinin safsatalarına alternatifle ileri sürünüz. İpucu;1, 2, 3, 4, 5, Çıkarsayış;Dinler ve kâinat dâhil, tüm nesnel, sanal ve kuramsal sistemler belli tatbik/uygulayış sahaları için idealdirler. Hiç bir sistem veya sistemler grubu her şeye çare olamaz .Her sistemin en az bir kara deliği vardır. Tüm çaresizliğin yenik düştüğü veya çare bulduğu yegâne makam;her şeye kadir olan Allah (C.C) olarak bilinir. Demirkuş, 2008
"Genellikle her çarede en az bir demokrasi vardır ama her demokrasinin en az bir çaresizliği vardır!!" Demirkuş 2008
Ya nefsini liyakatle aşarsın ya içine düşersin sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş).Ya nefsini liyakatli aş ya da içine düş sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş) Demirkuş 2008
Öneri;Fert, toplumsal ve dünya bağlamında: gereksiz, geçersiz ve yanlış; din, inanış, örf, adet, davranış, alışkanlık, toplumsal egolar(istemler), özdeyişler, atasözleri ve kurallardan kendimizi bilimsel ve haklı olarak arındırmamız gerekir. Ancak doğru ve bilimsel alternatiflerini geliştirmek koşuluyla mümkündür.ert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gücünün yettiği oranda itine/lerine(nefsine)hoşt demezse toplumsal tufan kopar.
Çözüm;“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11). Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) Bu asrın en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet… Vb bazında zihinsel, bedensel ve toplumsal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate ve evrenselliğe değil de ulusallığa ve akrabalık akaidine öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz.Tüm dünya devletlerinin bu toplumsal sorunu için üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarının hazırlanabileceğini düşünün.1, 2 Öğrenci Yanıtları


-Yanlış, Eksik ve Sakat;İsim, Kavram, Kavramisim, Kavram Kümesi ve Cümleler Toplumsal Bilincin Kara Delikleri Gibidirler.
-Yazılı ve sözlü her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünceyi ifade eden her şeye eleştirel gözle bakılmalı ve en mantıklı-liyakatli alternatifi geliştirilmelidir. Ör.elmadan daha mantıklı alternatif isim ve kavramlar üretin.
-Çok özel haller hariç, her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünce üretirken veya düzenlerken;düşünsel ve eleştirel tercihte, doğal dillerin doğal kurallarına ve hece vezninin akıcı ses-kafiye uyumunun keyfine, zevkine ve cüşuna, akli,mantıki ve ahlaki anlamlar feda veya yem edilmemelidir.
-İsim, kelime, deyim, kavramisim ve kavramların mantık kurallarına aykırılıklarının gerekçesiyle mantıklı alternatifleri ilişkisel listesi olarak kavram araçlarıyla hazırlamak son derece önemlidir.Demirkuş 2009.

Dil ve lisanda yerleşmiş yanlış ve eksik cümlelerin daha anlamlı olanlarıyla yer değiştirerek toplumsal dinamik bilinç altı yapısını sağlamlaştırmak.
Bilimsel Araştırma Fonu!? Bilimsel Araştır Fonu. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ?! Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu!! Demirkuş 2008.


Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi/Kurumu!? Öğrenci Seç Yerleştir Merkezi/Kurumu!! Demirkuş 2008
Öğrenci?? Öğ ren ci?? Öğrenici!!
Öğretmen?! Öğ ret men ?? Öğreten!!
2011 DEVLETLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

4-A-Fert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gücünün ve bilgisinin yettiği oranda çevresine doğru empati/eşduyum duymanın(duygudaş olmanın) ve yararlı olmanın ön koşulu; bedensel, zihinsel ve toplumsal bazda;kendimizi ve çevremizi doğru tanımakla doğru orantılıdır.
B- İnsanın kendisini nasyonalist, evrensel, ümmet makamına konumlandırmasını hangi kriterler belirlemelidir?
C- İnsanın bedensel ve zihinsel tiryakilik ve zevklerini deşifre etmek veya ortaya çıkarmak olasımı nasıl?
Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
İpucu;Bu tip insan yetiştirmenin hangi eğitim sistemleri ile mümkün olacağını düşünün.

5-Bir insan kendini topluma takdim ederken;bedensel, zihinsel ve eylemsel olarak kişiliğinin hangi özelliklerinin kombinezonlarını ön plana çıkartarak ya da hangi önceliklere göre yaşamını sunmaldır-sürdürmelidir? Günümüzdeki durum saldım çayıra toplum ve çevre kayıra olarak rastgele yaşanıyor. Soru ve önermelerinin eskilerine katkıda bulunun.
İp ucu;İnsanın kendisini, fıtratını, çevresini doğru tanıması, toplumun, kendisinin kişisel menfaatleri-tiryakiliklerini liyakatli ve dürüstçe değerlendirerek kendini konumlandırmasının önemini peygamber ahlakıyla ilişkilendirmeye çalışın. Neden peygamber ahlaklı fert ve toplumlara gereksinim olduğunu düşünün. Her beyin toplumsal sınav denklemin-zincirin bir halkası, onları doğru konumlandırışın en kolay yolu insanları peygamber ahlaklı yetiştiren eğitim sistemleri, adil devlet ve yönetim düzeninde geçebileceğini düşünün. Demirkuş 2008

6-Fert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gerektiğinde gücünün yettiği oranda: horozuna kış, itine/lerine(nefsine) hoşt demezse toplumsal tufan kopar veya devam eder. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11). Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) Bu asrın en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet… Vb bazında zihinsel, bedensel ve toplumsal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate değil akrabalığa ve akrabalık akaidine yani nasyonalist afat ve cehalete öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz. I., II. ve III. Dünya nasyonalist cehalet savşlarını düşünün. Demirkuş 2008
Ceddimize ve akrabalarımıza önceliğinin bazı liyakatini toplumsal bazdaki denklem, yönetim ve eğitim sistemlerinde öne çıkartamayız. Ör.Akraba evliliğini, akraba ve aşiret siyasetinin sakatlıklarını ilişkilendirmeye çalışın. Yakın akraba evliliği kadar yakın akraba siyaseti, devleti, milleti… Vb insanda çoğu şeyin bu yakınlığı sakattır.Çeşitliliğin nesnel ve sanal gerekliğin elzem olduğu konum ve alanları düşünün. Aksi takdirde Şovenislik olur aynı durum dinde hayat bulursa Siyonizm'e kayar. Ben arabım ama Araplardan değilim. Hz. Muhammed.AS. Aslını inkâr eden bizden değildir. Hz. Muhammed.AS. Ancak aile bazında yardım, yanlışlarını düzeltme ve yararlı olma konusunda öncelik liyakati onların olabilir.Yardıma ve yararlı olmaya önce kendinizden, akrabalarınızdan ve çevrenizden başlayın (aile bazında) Hz. Muhammed.AS.

Devletimizin ve tüm insanlığın hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;
işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslam'iyete iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine ya da işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslam'iyete tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları


14.Devletimizin ve tüm insanlığın hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslam'iyete iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine ya da işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslam'iyete tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları


17 A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtlar

24.Bir insana güvenmenin kriterleri sizce nedir ve nelerdir? ÖSYM sınavı hangi kriterlere (ölçütlere) göre insan seçip devleti emanet ediyor? Sizce ÖSYM Sınavı hangi kriterlere (ölçütlere) göre yapılmalı?
İpucu;İnsan, Akıl, Ruh, zekâ, Nefis ve Ahlak çeşitleri ile ilgi kavramları bir arada düşünün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


26.A-Dünyadaki devletlerin sınırları;evrimin (doğadaki yasalarının) ve aklın ürünüdür? Soru önermesi doğrumudur? Neden?
B-Dünyadaki devrimlerin hepsi ; evrim yasaları ile hayat bulmuştur. Önermesi doğrumudur neden?
C-Evrim (doğa) yasaları; haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana işler?
İpucu;Dünyadaki devletlerin tümünün nefsin gücüne dayalı nefsi devrimlere dayalı kurulduğunu ve sadece Allah (C.C) gönderdiği dinler nefsi müdafaa savaşlarına dayalı kurulmuşlardır. Ya da akli devrimlerdirler.Bunu bir reçete gibi okuyabilirisiniz;aralarındaki anlaşmalarla bir birini eline tutuşturdukları analaşma sertifikaları geçersizidir. Çünkü gücü ele geçiren bir bahane ile menfaati gereği yeni savaşlarla sertifikaları değiştirmeye giderler veya müzeye kaldırırlar. Onlarla işbirliğine gidilmesi hayvanidir. Elinize tutuşturdukları sözde anlaşma ve devlet sertifikaları geçersizidirHayvanlar âlemindeki sürülerin bölge hâkimiyeti ve savunmasıyla ilişkilendirmeye çalışın. kâinatın toprak dolu olduğunu düşünün ve bir avuç toprak için ne tufanlar koparılmış. Dolaylı yönden toprağa tapma hırs ve cehaleti ile ilişkilendirin.Ör,Veto imparatorluğu sertifikaları 1

28.Nesnel ve sanal bedenle, şiddetli açlık ve aşırı toklukla (ifrat ve tefrit), en az normal toklukla dolaşmak, çevresini nefsinin arzularına göre aşırı hor tıka basa kullanmak; hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılar âleminde olması normal bunun tam terside yani normal toklukla dolaşmak insanda olmalıdır. Önermesini ya kabul edin ya gerekçesiyle ret ediniz ya da alternatifler sununuz. Bu asır insanlar bu önermenin neresindedir?
İpucu; Bu durumu doğal ve yapay çevresel denklem ve sistemleri değişime zorlayacak derecede patojen teknolojiyi cahilce kullanan bu günkü fert, toplum, devlet, milletlerle ve insanla ilişkilendirmeye çalışın. Nasıl tedavi edilmelidir? Çevreyi doğru kullanmanın ölçüsü ne neler olmalıdır?
İpucu;Örneğin çevre sisteminin bir parçası olan kurdun avının bedenini tüketir gibi, yer küresinin petrolünü içiyoruz, doğal gazını tüketiyoruz, yeraltı katı kaynaklarını gün geçtikçe eritiyoruz. Peki gün geçtikçe fiziksel bedeni biz ilkel insanlar tarafından eriyen ve eritilen havası kirletilen dünyada oluşan yer üstü kirlilik-ısınma ve yer altı boşlukları ufak bir depremle nasıl fiziksel yer altı-yer üstü(kasırgalar...) tufanlara dönüşe bileceğini düşünün.Yer küresi toprağı gelecek kuşaklarımızın yaşam yeri ve tarlasıdır dir bu muameleyi yapan aç gözlüler (kapitalistler) tüm insanlığın geleceğini tüketen cahil ve hainlerdir.

Önemli.Yeme içme ve çevreyi doğru kullanma konusunda, iradesini zekâsı ve nefsinin (beyni ve genlerinin) kontrolünde kullanan insanla, iradesini aklı ve ruhunun kontrolünde kullanan insanların arasındaki özgünlüklerin farkındalığı kavramaya çalışın.

36.Fert, topum, devlet, hükümetlerin… Vb cehaletten dolayı, düştükleri en büyük kavram, düşünce yanılgılarından biriside; yapıcı, yıkıcı, nötr ve varyasyon eleştiriler arasında ki ince çizgi dokularını net ayırt edememesi veya zaman zaman hepsinden yararlı, keyifli ders çıkarıma ve olumlu mesafelerde durma tepkileri geliştireme; bilimine, ilimine kültürüne sahip olamamasından ileri gelmektedir.Önermesini çürütünüz.
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

45.Dini ile alışveriş yapan fert, toplu, millet, devlet, kurum… Vb yaptığı eyleme ne denir?
İpucu;
dininizle alış veriş yapayın (ayet)

46.Doğruları ve haklıları bilenlerin: cahillere, bilmeyenlere ve miskinlere; güçleri oranında teslim olmamaları gerekir aksine her şeyelerine zülüm etmiş olurlar. İnsanlar kendilerini ve devletlerini;çok bilgili ve zeki insanlarımı yoksa çok akıllı ve peygamber ahlaklı insanlara mı emanet etmelidirler? Neden? Hangi kriterler diğerlerine ön koşul olmalıdır? Peki hangi karaktere, insanlığın geleceğimizi emanet etmeliyiz?Neden? Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.

48.Fert, tolum, kurum, devlet… Vb  insanlık ve çevre bazında;kirli ve temiz medya veya  kötü ve peygamber ahlaklı medya ne demektir?

49.Akıllı insanlar, devletler, kurumlar… Vb;kendisinden daha akıllı + bilgili olanlara tabi olmaktan çekinmeyenlerdir. Önermesini çürütünüz ya da alternatifler ileri sürünüz.

İpucu;zekâ ve aklın arasındaki ayrıcalığın farkındalığını anlamaya çalışın.Bu mantığa göre ülkemiz hangi devletler tabi olmalı ya da hangi devletlerle akılı bir topluluk oluşturmalı.

50.Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken:sağlam, güvenilir ve doğru;
1-Din bilgisine(ayet, hadis ve tatbik/uygulayış açısından),
2-Tarih bilgisine,
3-Mevcut-tarihsel anayasalar, yönetim sistemleri,
4-Toplumsal deneyim, atasözleri, vecizeler,
5-Tarihsel-güncel uygulamaları doğru eşleştirme bilgisine,
6-Var olan koşulları ve toplumsal yapıları (fıtratları) doğru tanımak-empati/eşduyum duymak,
7-Yeterince bilimsel, sanal ve nesnel alt yapılara sahip olmak gerekir.Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.


54.A-Legal köle ile illegal köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte meşru ve gayrimeşru köle; fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
B-Direkt köle dolaylı köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte dolambaçsız ve dolambaçlı köle; fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
C-Cahil köle âlim köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte kendini bilmez ve kendini bilir köle; fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
D-Zengin- zalim - münafık köle ve fakir- adil - dürüst köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte kapitalist, gaddar. çok yüzlü… Vb köle ve yoksul, tarafsız(haklı taraflı), hakşinas köle... Vb;. fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
-Tüm şıkları asrımıza güncelleyin.
-Sorulardaki tüm kavramları ve lisandaki benzer kavramları kölelikle birlikte düşünün.
"İstisnalara hariç, fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb bazında;zaliminizi, aliminizi, cahilinizi, ABD'nizi, AB'nizi, Rus'unuzu, Çin'inizi … Vb nefsinizi ve her şeyinizi zihninizde, kalbinizde, toplumunuzda, milletinizde, devletinizde, ilminizde … Vb zamanında doğru yere adil-yaşatıcı oturtmazsanız (konumlandırmazsanız) ya da siz onların doğru yerlerinde konumlanmamışsanız yakın gelecekte çok şeyinizi heba edecek şekilde, onlar sizi mutlaka liyakatsiz bir yerlerine oturtur" DEMİRKUŞ 2008
Önermelerini asrımıza güncelleyerek çürütünüz veya eksiklerini yazınız.
İpucu;"Özel haller ve istisnalar hariç, yıkılışa/lara-ölümlere yaşatıcı alternatifiniz yoksa enkazına kurban verdiğinizden emin olabilirsiniz". Demirkuş 2008 tıklayın,1, 2

55Kültürel Asimilasyon Ne Demektir? Bilimsel Asimilasyon Ne Demektir? Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Asimilasyon Ne Demektir? Bugün Kullanılan Bilimsel Dil Hangi Dildir ya da Bilimsellik Hangi Dillerle İcra Edilir?
Evrensel Yazı ve Konuşma Dili Gereklimidir, Neden?
Bilimsel Metriks İçindeki Global Yağmacılık ve Asimilasyon Kimin Lehinedir? Ne Zaman Tüm İnsanlığa Kara Delik Olacak?
Siyasetle ve Bilimsel Maske Altında, Bilim İnsanların Emeğini ve Bilimselliği Kötüye Kullanarak;Dil, Kütür, Düşünce, Devlet, Millet … Vb İnsan Yağmacılığı ve Asimilasyonu Yapmak Ne Demektir?
İpucu;Yellow stonun gri kurtlarının yerinin değişmesi ile meydana gelen ekolojik denge yıkılımı ve bozunmasının açtığı geri dönüşümsüz yaraları düşünün.
         Hatta bazı canlı türlerinin yerini değiştirdiğimizde veya başka alanlarda türemelerine izin verdiğimizde bile birçok felaketlere sebep olabiliyor.
         Bu mantıktan hareketle,yıllardır doğal süreç ve inanç ile dengeye ulaşmış insan kavimlerinin; yararlı ve denenmiş; toplumsal, kültürel, inanç, yönetim… Vb inanç, sistem ve toplumsal döngülerine bilimsel gerekçeyle değil de siyasetle değiştirmeye kalkışmanın cehaletinin meydana getireceği; toplumsal, kültürel, inanç, yönetim… Vb kaos ve tufanları düşünün. Bu tufan ve kaosların, bu tezgahı kuran ve icra eden cahilleri ve ilahını/larını bile yutabileceğini düşünün.
         İnsanın sanal dünyasının huzuru ahlakına ve davranışına da yansır. İnsanın toplumsal döngüsünde; kavimler arasındaki çeşitliliğin önemi;Yellowstone gri kurtlarının gerçek hikayesinden daha çok şey ifade etmelidir(Film İzle). Terörün en büyük nedenlerinden birisi budur.Toplumları-devletleri işgal edip, toplumsal doku uyuşmazlığı ortamını oluşturduktan sonra geri çekiliyor. Gerekirse tam tersine, Berlin duvarının fermuarını kapatarak ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Globalleşme ile toplumsal kaynaşmaya kadir olduğu şovu içindeler.Toplumsal döngünün veto aslanlarına göz kırparak, iblisi nerede arayıp-yakalamak için ebedi barış harekatına kadir olabileceğini; çevresini kullanıyor, deniyor, gösteriyor ve uyguluyor.1
         Bir bilgisayara işletim sistemi yükleme mantığı ile, bilimsel, akılcı ve mantıksal gerekçeler göstermeden, siyasetle ve sudan sebeplerle, ordusu ile müdahale ederek, sözde demokrasi işletim ve yönetim sistemini yüklemekle, asimilasyon, toplumsal tufan ve kaos çeşitlerini ilişkilendirmeye çalışın. Tüm bunları yaşadığınız dünyaya güncelleyin.1, 2


56.Bu dünyada;evrimsel güç (cebren, hile ile, ikna... Vb) ve akıl yolu ile kavimlerin muhtarlığı (dünya devleti kurma hakkı) geçmişte bir çoğuna nasip oldu ve gelecekte de hemen her kavime nasip olacak. Önemli olan muhtarlık nöbetinde; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), adil, çalışkan olmak yetmez, o insanların yararlı ve özgün;örf, adet, kültür, dil, lisan, renk, ırk, mezhep, din… Vb çeşitliliğine liyakatli çözüm, yaklaşım, eylem ve yapıcı kanunlar üreterek yaşatmaktır. Bunun yolu da liyakatli gerçek eğitimin meyvesi olan bilgili (din+bilim+ilim) ve peygamber ahlaklı yurt insanı/vatan insanı (yurttaş/vatandaş?!) yetiştirmekten geçer
Bu mantıktan hareketle, muhtarlıklar ele geçirilince ve kazanılınca uzun ve sıhhatli yaşaması için uyulması gereken minimum kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadıkça muhtarlığın ömrü kısa olur. Önermelerin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;1

57.A-Akrabalığın liyakat hudutları;liyakat, adalet, ifrat ve tefritin eylemli cahili olmamakla veya alimi olmakla doğru orantılıdır. Demirkuş 2008. Önermesini çürütünüz.
İpucu;Şovenizmin-şovenistin, Siyonizm'in-Siyonistin, kapitalizmin-kapitalistin… Vb zararlı ...izm ve ...istlerin ilacı ve çözümü yukarıdaki önermenin hayata uygulanışında var olduğunu düşünün.
B-Çeşitliliğin;önemini, gerekliliğini ve zorunluluğunun farkındalığını kavramayan;fert, toplum, devlet, milletin akıbeti;ya Siyonizm'le (toplumsal lösemi) ya da şovenizmle (toplumsal kangrenle) yaratıkları insanlıktan budanıp gider. Demirkuş, 2008 Önemesinin yetersizliğini gerekçeli ret ediniz.

58.Ülkemizdeki dil, kültür, din, tarikat... Vb azınlığının toplumsal sorunları bu mantıktan (2011/56-57 nolu sorular) hareketle hakları iade edilirken korkulmamalı, bu değişimin bedelinde devletin gelecekte hayat bulması için halklarına güvenmesi şarttır. Halk istemezse zaten devlet yaşamaz. Sünni yaşatılan devletlerde efendileri yaşadıkça yaşar ve onlara dikte ettiği değişimle yaşattığı zamanda o devleti besi yeri olarak kullanır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Alternatif çözümler önerin.
İpucu;bu dünyada bazı devletler sürekli anabolizma (biyolojik yapım) olarak, bazı devletler sürekli katabolizma (biyolojik yıkılımı) olarak, bazıları ise besi yeri olarak yaşarlar.Her üçü de de ifrat ve tefritten dolayı ömrünü kısaltır. Çünkü biri hızlı şişmanlıktan diğeri hızlı zayıflamaktan erken ölecektir. Besi yeri olarak kullanılanlarda efendisi/leri ile birlikte ölür.Yaratıkların ve sistemlerin ömrünün-dinamik hayat akışının uzun olması için içinde liyakatli katabolizma ve anabolizma olaylarını veya denkliklerini dinamik olarak içinde bulundurmaları gerekir.
Çıkarsayış/Çıkarsama!!Devletimizin birlik ve beraberliğinin/mizin mozaiğinin bilincindeki kürdünü, türkünü, lazını, çerkezini… Vb eğitim, öğretim ve yönetim sistemlerinde yeşertip kendini onların nesnel ve sanal bedeninde yaşatmalıdır. Başka kavimlerin içimizdeki hisseleri olan; yani bunun tersi mozaik her zaman olacağının da devletçe ve devleti isteyen halklarca bilincinde ve hukuki tedbirinde olunmalıdır.


65.Fert,toplum, devlet… Vb, inanç sistemleri ile yaşantıları ve yaşadıklarını ilişkilendirerek yaşayamıyorsa ya da inancı ile yaşadıkları arasındaki ilişki kopuksa;
1-Ya inancı geçersiz
2-Ya inancının cahilidir
32-Ya inancının haindir
3-Ya hayatın cahilidir
4-Ya yaşadığı sistem onu inanç ve yaşantısı arasında kopuk ilişkili-bölücü düşünmeye zorluyor
5-Ya da başka nedenler vardır.
Farazi dünyada geçerli bir inanç sisteminin var olduğunu düşünün;bunun dışındakilerin hepsi geçersiz veya güdüktür. Laikliği hangi kriterlerle donatırsınız ki insanlar yaşantıları ve inancı arasında liyakatli ilişki kurabilsin?
İpucu;orta çağ engizisyonundaki geçersiz inanç sistemlerinde ve dini yöneticilerden işkence çekmiş insanların laikle yakasını kurtarmalarını düşünün.
Acı bir gerçek;inançlarınızla;biliminiz ve yaşantınız arasında hiçbir çelişki yok ama laiklikten dolayı siz geçerli olan inanç ve biliminizi derste ve yaşantıda ilişkilendirmeniz yasak? Diğer taraftan laikle geçersiz din ve inançlardan yakasını kurtarmış ve yaşantılarını daha rahat düzene koymuş halklar ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) haklılık payını düşünün.Çözümler önerin.
Çıkarsayış;geçerli din, inanç ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına karşı laikliğin icabetinin yetersizliğini, eksikliklerini ve cehaletini düşünün.


66.Bu günkü uygulamadaki gibi insanlar mı din ve devletin bir birine karışmaması ya da bölük-ayrı durması için her kes her an laikliğe bekçilik yapması gerekir. Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) laiklik yasalarıyla; dinin/lerin, devletin/lerin, ferdin, halkların… Vb birbirine uyumlu ve destekleyici hayat bulması, çalışması, koruması ve kötüye kullananlara engel olunması desteklenmelidir. Önermelerini ülkemiz koşulları ve sıkıntıları dikkate alınarak yapıcı eleştirniz.
İp ucu;Vahşi ve Doğal Laiklik ilgili; soru, sorun ve çözümlerini inceleyiniz