S 103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İp ucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim insanları; kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolarının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.

C 103.Önerme çok güzel ama maalesef bizim bilim adamları siyasete malzeme olmak için 40 değil 444 bin takla atıyorlar.Siyasetin kelime anlamı yalan. Yalan gerçeği kontrol ederse dünyanın hali bu olur. Şu olur . Hamit MENÇUK

C 103. Kök hücre oluşturulan egoların rahatsızlığa en çok neden olan kısmı olduğu göz önünde tutulursa, tedaviden sonra tekrar bir kök hücre değişimine gidilmediğini kanıtlamaz!

M. Sait DEMİR 

C 103. Siyasiler dünyamızın sorunlarına çözüm bulamıyorlar ise bunu bilimsel çözümlere bırakmaları daha doğru olacaktır. Hatice TUNCER.

C.103 Doğa doktoru adayı samimi evrensel bilim insanları kapitalist ve aç gözlü barbar insanların  hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar samimiyet ve ciddiyet hangi olguda ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini orada yeşertmek gerekmektedir. BAHAR YILDIZ

C.103 zaten bu zamanda siyaset ile bilim öyle karışmış ki artık siyaseti insanlar kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar bu da çok yanlış bir şey.Nesrin EKİNCİ

C 103.Dünyayı çürükçüller ve parazitlerin elinden kurtarıp,liyakatli topluluklar yetiştirilmeli. İdris MANTAŞ
C 103.
Dünyamızın yok olma tehlikesine karşı siyasiler kendi çıkarları uğruna duyarsız kalmaktadırlar. Ve bu siyasiler bilimi kendi oyunlarına alet etmektedirler. Doğan ERGÜN.
C.103
yaklaşılan yaklaşım büyük bir oranla haklılık payı içermektedir bunların fikir ve görüşlerini olumlu yönde geliştirecek ve o yönde hareket ettirecek bir takım fikirlerin empoze edilmesi gerekir. . Mesut ASLAN

C 103. ve bunların gerekliliğini idrak edecek insanlara ihtiyaç vardır. Cahit Özkan

C 103. onları yıkmak yerine onlara hidayet edilmelidir Ömer GEZİCİ

C.103: Bu durum sadece bilimin ve siyasetin ışığında gerçekleşecek bir durum değildir. Bilimin vicdanlı ve ahlaklı insanlarca yapılması dünyanın rahatsızlığını bir nebze olsun çözebilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 103.Siyasetin bir şey yapacağı yok o halde akıllı bir bilim tasarımıyla bir şeylere yetişmeliyiz. Seyhan IŞIK

C.103.Çıkar ve rant kavgaları adına dünyanın sonu hazırlanıyor ve bunu da kapitalist ahlaka sahip olanlar yapıyor. Menşure DAĞLAR

C 103. Evet bu bir çözüm yolu olabilir.çünkü yeniden yapılandırmak yeşertmek ama iyi bir şekilde yapmak hastalığı giderebilir. Ahmet ESER

C103.Eğer toplumum vekileri toplumun çıkarları yerine kendi çıkarını ve cebini düşünürse bilim ve halk geriler. Abdullah DENİZEDALAN

C 103.Önerme doğrudur.Siyasetin kelime anlamı yalan. Yalan gerçeği kontrol ederse dünyanın hali böyle olur. Erdinç YEŞİLYURT

C.103.Dünyamız gerçekten rahatsız ve siyasetçilerimiz bu durumun farkında olmalarına rağmen hiçbir şey yapmıyorlar hatta yangına körükle gidiyorlar.Melek BOZANER

C.103.Bu durumda siyaset kendi ilgi alanıyla uğraşmalı ve bilimin bu konu çalışmalar yapması için onun önünü açmalıdırlar.Siyaset dünyayı iyileştirmeye çalışırsa her şey daha kötü olur.Selma ZENGİN

C.103.Bu durumda bilim ve siyaset ortak bir çalışma yürütürlerse sorunun üstesinden gelebileceklerine inanıyorum.Çiğdem YİĞİT

C.103.siyasiler,siyasetlerini bilimsel verilere göre yapmalıdırlar.aksi halde dünyanın dengesi bozulacak ve yaşanmaz bir hale gelecek. HAYRETTİN KARABUDAK

C.103 Siyasiler kendi çıkarları doğrultusunda bu konularda  duyarsız kalmaktadır bunu yanında bilimi de kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedirler bu çok yıkıcı sonuçlar doğurur ..  Celal  TİLGEN

C 103. Güzel ahlaklı insanları da buna davet etmek gerekir MUZAFFER CEYLAN

C 103. Onları bozmak yerine onları bir tasarı heline dönüştürmek önemlidir.Mehmet Şirin ARTUK

C 103.  Doğa doktoru adayı samimi evrensel bilim insanları; kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar. Emre Özden

C103.Bu durumu bilen insanlara ihtiyacımız vardır.Mehmet fatih  ŞENGÜL.

C 103. Günümüz bilim adamları maalesef siyasette yer almak, siyaseti hayatlarının en üst köşesine koymak, bilimi de siyasete katmak için uğraşmaktadırlar. Konu ne olursa olsun yapılan bir işte  gerçekten samimi olunursa bir şeyler başarılabilir. Bunun için duyarlı, samimi, bilinçli, güvenilir bireylere ihtiyacımız vardır. Hatice ŞAHİN

C 103. Burada siyaseti bilimle yetiştirmek gerekir. Çünkü cahil siyaset adamları çok ve siyaseti de kendi menfaatleri üzerinde kullandıkları için varlıklara çok zarar verirler. Tekin ÖZBEY

C 103.Kapitalist insanların dünyayı hasta ettiğini bilip rejimin yeniden gözden geçirilip düzeltilmesi lazım. Kerime TAŞ

C 103. Eğer ki siyaset dünyanın dertlerine merhem olamayacak ise, yani o sorumluluğu taşıyamıyorsa, siyaset, bilimin metriksine girip, o şekilde bir gidişat sağlanmalıdır ki, siyaset yolunu bulabilsin. Muhsin ERSAN

C 103.Dünyanın sürüklendiği çevresel kaosu görmezden gelip dünya pazarında yer edinmeye çalışan siyasiler belki de bizim sonumuzu hazırlayacaklar.Meral YILMAZ

C 103. Siyasiler bilimi ve dünyayı menfaati çıkarı için kullanan menfaat cahilleridir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 103. Dünyamızın rahatsızlığını ciddiye almayan siyasetçilerin gelecekte cevre sorunu olacağını unutmamalıdırlar. Abdulmevla OKTUAY

C 103.bu durumda bilimi siyasete koyup rahatsız olan dünyanın tedavisine yardımcı olmaktır.Cebrail HAN

C 103. Hakikaten dünyamız rahatsız fakat kendini doktor zannedenler (Bu işin başında olanlar)bundan habersiz ve kendi keyiflerinde… Ercan ÇiFTÇi

C 103. Siyaset bilimin havuzundadır.doğa hasta bir insansa reçetesi dindir. Sevgi ALMAK

C.103 Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur. N.BİLGİN

C 103. onları yıkmak yerine onlara hidayet edilmelidir Bedih EROĞLU

C 103. Daha temiz daha güzel bir toplum için dürüst ahlaklı kişilerin başa gelmesi gerekiyor . Kadir AVCİ

C 103.Önermedeki temel eksiklik vurgulanan kısmın tam olarak yerine getirilmemesidir. Burada siyasilerin bu durumda bulunan kişileri tam uzaklaştırmasıdır. Mehmet Salih Gökhan

C 103. siyasetle dünya sorunları çözülmez ancak siyaset bilim ile birleşip bir şeyler yapıla bilinir. ŞEHMUS AKYÜZ

C.103. günümüzdeki yaşam standartlarını yükseltecek siyasetçilerin yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zehni GÜN

C 103. Dünyamızın yok olma tehlikesine karşı siyasiler kendi çıkarları uğruna duyarsız kalmaktadırlar. Ve bu siyasiler bilimi kendi oyunlarına alet etmektedirler. ilyas AKTÜRKC 103.Dünyamızın rahatsız olmasının nedeni kapitalizmin ve emperyalizmin giderek güçlenmesinin sonucudur.çözümü ise demokrasinin ,düşünce özgürlüğünün , insan haklarının ve eşitliğin güçlenmesiyle ve bilimin aydınlatıcılığı olur. BARIŞ HOZMAN

C.103 Siyasetçilerimiz zeki değil de güzel ahlaklı olmazsa hiçbir şey değişmez. ADEM BATARAY

C.103 Hedef ve gayesi belirlenememiş bir talim ve terbiye sistemi, nesilleri şaşkına çevireceği gibi, nelerin nasıl öğretileceği ve ter biyede takip edilecek usûl ve metot bilinmeden gençlerin kafa ve ruhlarına yerleştirilen şeyler de onları sadece birer bilgi hamalı yapacaktır. Bugüne kadar böyle olan eğitim sistemi yeniden yapılandırılmalıdır ki; önermenizdeki sorun hallolsun.İRFAN CEYLAN

C.103 Kendini aşamamış, ruhunda ölümsüzlüğe erememiş derbeder gönüller, yer yer ölüm ve zevâle takılıp kalırlar, vakit vakit bedenî hazlarında boğulurlar ve zaman zamandan efsanelikleriyle tarumar olup giderler. Sînelerinde şöhret arzusu, ruhlarında şehvet hissi ve bencilliğin kurutucu fırtınalarıyla her an hazâna maruz bu talihsizler, hep inançsız, hep ümitsiz ve hep karamsar oldukları için, yeniden eğitilmeliler. Yada yeni bir eğitimle ufukları aydınlatılmalıdır. SEVDETA ŞİŞMAN

C 103.Dünya hızla küresel ısınmaya giderken; bazı büyük devletler bunun karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor. İnsanlığa düşen görev ise bu dünyayı daha yaşanılır hale getirmek. (FATİH KAPLAN)

C 103. Var olan düzenlerin değiştirilmesi,insanını doğaya verdiği  yıkımların bir an önce durdurulması ve zararlar düzeltilmeye çalışılmalıdır. ZEYNEL EDE

C103.Eger sen kendi hastalığını bilmesen tedavisi mümkün olamaz yada hasta isen doğru teşhisi koyman gerek BURHAN KORHAN

C 103. Yeşertme için doğayı iyileştirecek samimi evrensel bilim insanları yetiştirmek gerekir. Fahriye İNCE
C. 103.
Bilim cahili dünyada olan ateşe körükle gider ve daha çıkılmaz bir hal alır. Osman KILINÇ
C 103.
doğru bir önermedir. Selman BÜYÜK

C 103.Dünyadaki bütün ülkelerin siyasetçisi herkes kendisinin ve de kendi ülkesinin menfaatleri açısından çalışırlar.Dünyadaki insanlık için yaptıkları hiçbir şey yok. Mahmut ERBAY
C 103.
Cahil insanların tavrı bunlar.A.KONUKSEVER
C 103. Var olan dünya sisteminde bilimin değil paranın sözü geçiyor. Bilim kapitalist sistemin çıkar tuzağından kurtarmak hiç de kolay değildir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 103. Doğrudur. Siyasetin bilim adamları, bilen tarafından yapılması en doğru tezdir. Siyasetten hukuktan, adaletten, demokrasiden anlamayan adamların siyasetin başında yer almaları demokrasiye, halka, Cumhuriyete, hukuka vurulmuş en büyük insanlık darbesidir. Siyasetin başında olması gereken siyaseti bilen bilim adamlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Murat ÇELEN