S 128.

A-Kavram, vecize, ata sözü ve düşünce (filimi izleyin); yanılgısı, anarşisi ve terörü nedir? Kavram-düşünce yanılgısı, anarşisi ve terörü; bilmeden (cahilce) yada bilerek (münafıkça) fertten kitlesel boyutlara taşımaya vesile olacak şekilde, toplumun lisanına, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak veya uygulatmaktır.

Ör;Din nedir? Terör nedir? İnsan nedir?

İp ucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden; id, idol, değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar, gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Sonuçta bugüne gelinmiştir.

B-Neden dinlerin, rejimin, hukukun anarşisi, terörü olmazda, insanın, devletin...vb terörü veya dini olur?

İp ucu I;gerek Allah C.C. dinleri (semavi dinler uzay çağında türeyebilir !!) gerekse doğa-evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri güzel ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak o dinin kurallarını bilmeden (din cahilleri) bilerek(münafıklar) liyakatsiz veya kötüye kullananlara cahil ve münafık denir. Yoksa Yahudi, İslam’ı, Nasrani terörü, münafığı, cahili demek kavram anarşisi ve kavram terörüdür? Ör.Haçlı seferleri Nasrani bir terör değil, Nasraniliği kullanan; cahil, münafık ve oligarşik insanlardan kaynaklanan terördür. Son derece tehlikelidir. Dinsel, bilimsel ve ilimsel, zihinsel ve bedensel savaşlara-mücadelelere davetiye çıkarmanın sorumluluğunun altına girmedir. Buna insan olarak çok dikkat etmeliyiz. Bunları ortaya atan fert ve toplumların; bu noktada, bu konumda ve bu boyutlarda kim ve ne olduklarını tarife mahal yoktur. Takip ve deşifre etmek her namuslu ve dürüst insanın vicdan borcudur.

İp ucu II:Kavram yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Düşünce yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Zihinsel yanılgı mantığı nedir, nasıl oluşur? İnsanda yanlış ve eksik düşünme mantık yanılgısı nedir? İnsan neden yanlış düşünür? İnsanın yanlış ve eksik düşünmesinde;kavram eksiği ve yanılgısının rolü nedir? Nasıl eğitim ve öğretim sistemleri geliştirelim ki düşünme, mantık ve kavram yanılgımız minimum olsun.

Sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden; id, idol, değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar, gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

C-Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve uygulama saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?

İp ucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Alim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? Kadın mı üstün, erkek mi üstün, Yada her sahada kadın erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir , gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkum olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kul arsına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderildi?

D-Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Önermesi ile aşağıdaki önerme arasındaki farkları 3-4 cümle ile yazınız.

Kim okurdu kim yazardı,gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Kör düğümleri kim çözerdi?

 

C.128.Sizin söylediklerinizin üstüne söyleyecek fazla bir şeyim yok.of of bu dünyanın işi zor. Gerçek ve liyakatli bir eğitim ve öğretim lazım bize. Hamit MENÇUK

                   C 128.  A- Bilmeden cahilce yada bilerek ( münafıkça ) fertten kitlesel boyutlara taşınmaya vesile

                  olacak şekilde, toplumun insanlığa, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak ve

                  uygulatmaktır.

                              B-  Din, rejim ve hukukun gerçekleri bir çıkar amacına dayanmadan toplumu menfaatlerine olan

                  yasaları içermektedirler. Bu yüzden terör ve anarşi içermezler. Ancak insanların yaşamlarında çıkar ve

                  menfaat ilişkileri yani toprak, mal, zenginlik v.s. oldukça insan yaşamında terör ve anarşi hep var

                  olmuştur.

                              C-  Verilen bu önerme doğrudur. Çünkü kavramların kapsadığı anlamları tartışmak lüzumsuz

                  olacaktır.

D-      Liyakatli insan çözerdi. Hatice TUNCER.

C.128 ALLAH”IN C.C. dinleri gerekse doğa—evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri güzel ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır Ancak o dinin kurallarını bilmeden bilerek liyakattir veya kötüye kullananlara cahil ve münafık denir. BAHAR YILDIZ

C 128 A:Kavram yanılgısı anarşiyi bilmeden ya da bilerek kişiden toplumuna kadar yerleşen yanılgılardır. B:Dinin rejimi olmaz. Çünkü din devletin inanç hürriyetidir. Ancak devletin dini veya terörü olur, çünkü bir devlete yapılan kabuk değişimlerin bir göstergesidir. C:Bazı kavramların, eşitliklerini üstünlüklerini tartışmak yanlış şeylerdir. Doğan ERGÜN.

C 128.A)Her türlü yanlış,yıkıcı ve bölücü kavram anlamındadır.          B)Din,rejim,hukuk değer yargılarını belirleyen anlayış ve sistemler olduğu için terörist ve anarşist olamazlar.          C)Tartışmaya ve eleştiriye açık olması gerekir.Çünkü onlarda da birçok hatalar olabilir.          D)Gerçeklerin söylenmesi,açığa vurulması gerekir.Gerçekleri sadece liyakatli kişiler yaşar,bu düğümü de liyakatli kişiler çözer. İdris MANTAŞ C.128 öncelikle yapılacak olan soyut veya somut tüm adımlar bu alanlarda var olan kavramları çok iyi bilmekten geçer.sen bir işe gireceksen o işte ne edilir ne yapılır önce o işin ne ile alakadar olduğunu araştırarak girersin.kavramı bilmeden yorumu yapamazsın. İşte kimi karmaşalarda bilinmeyen olguların varlığından kaynaklanmaktadır.din alahın  ilahi kelam ve kanunlarının verildiği okullardır. bu derslerin öğretmenleri de peygamber efendimiz ve sonrasında gelenleridir.terör var olan kurumun güvenliğine ve mevcut sistemine yapılan müdahalede rol oynayan silahlı gruplardır…insan ise düşünüp kendini formatlayan canlılık özelliklerini gösteren varlıklar demektir…. Mesut ASLAN

C 128.A:İnsan zihindeki id,ego,değerleri inançlar doğa olayları doğru konumlandırılmazsa sonuçta

yanlış kişiliğe sahip insanlar ortaya çıkar ve kavram yanılgısı oluşur Seyhan IŞIK

C.128: a) Bilerek ya da bilmeyerek, fertten topluma taşınan ve o toplumun diline yerleşmiş sözlere kavram anarşisi ya da kavram terörü deriz. Düşünce boyutunda yer alan gerçeklerin birçoğu dilde taşınır. Dilin bulanıklaştırılması ise doğru düşünemeyenlerin düşüncelerinin bulanıklaşmasına yol açar.

b) Çünkü dinler tektir yani hepsi tek kaynaktır. Kucaklayıcıdır. İnsan için idrak ve imanın zayıflığından kaynaklıdır.

c) Önerme doğrudur. Bu sadece insanın kasti çabalarının ürünüdür.

d) Soruların doğru soruldu yerde mutlak kör düğümleri çözeceklerde olacaktır. Dilek KARABAYRAKTAR

C.128.Türk dil kurumunun bu hatalara değinmesi be dilde bir reformun başlatması gerek Menşure DAĞLAR

C 128. A insanları tarafsız bir göle değerlendirmemektir.

            B dini terörü olur mesela İsrail.Ömer GEZİCİ

C 128. Bence ülkemizin bu kavramları doğru bir şekilde öğretmesi gerek. Ahmet ESER

C 128. önünü görmeden adım atmak ne kadar yanlış ise bilmediği veya tam olar nereye varacağını bilmediği konular hakkında dayatmalar da bulunmak da o kadar yanlış ve ahmakçadır.CAHİT ÖZKAN

C 128. Bana göre ülkemizin bu kavramları doğru bir şekilde vermesi ve öğretmesi gerekir ki yanlışlıklar giderilsin. Abdullah DENİZEDALAN

C.128 A. Sanal soyut ve somut gerçek eğitimle zihinsel bedenden id idol değer yargıları İnanç değerleri süper ve özgün egolar gerçekler doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişiler toplumda çıkar. B. Takip ve deşifre etmek her namuslu ve dürüst insanın vicdan borcudur. C. Evet doğru ve örnekleri de ipucunda verilmiş. N.BİLGİN

C 128. insanlara  empoze etmek  bir simgeye dayatmak maksadıyla, insanın veya dinin terörü olur. Kalpazanlık ancak bu şekilde inşa bulacaktır.

          Kesinlikle hayır. İnsanoğlu sabite değildir veya safsataya dönüştürmüş meseleleri kabul etmek zorunda değildir. Aklına ve bilincine en uygun olanı seçmeye veya bulmaya çalışması en doğal hakkıdır. HAYRETTİN AYDIN

C 128. A:Anarşiyi bilmeden ya da bilerek kişiden toplumuna kadar yerleşen yanılgılardır.

           B:Dinin rejimi olmaz.

          C:Bazı kavramların, eşitliklerini üstünlüğünü doğrular.Erdinç YEŞİLYURT

C.128.A.kavramlarım yanlış anlaşılmasıdır.

          B.çünkü insan din için değil din insan için vardır.

         C.her özdeyiş doğru değildir yada uygulana bilirliği olmayabilir.

         D.samimi liyakatli ve namuslu insanlar çözer.HAYRETTİN KARABUDAK

C.128  dinin kurallarını bilmeden bilerek liyakattir veya dini kötüye kullananlara cahil ve münafık denir. Mehmet Şirin ARTUK

C 128. A) Bilmeden veya bilerek toplumları tartışmaya sokacak ortam oluşturmaktır.

B) İnsanın terörü ve dini olur .Ama devletin dini olmaz terörü olur.Din , rejim ve hukukunda terörü vardır. Terör illaki kanlı saldırılarda bulunması gerekmez insanları bilerek o dine  ,rejime ,hukuka karşı eğitmekle de olur.

C) Doğrudur.Bu gibi tartışmalar zaman kaybı boş sözler ve yerinde saymak demektir.

D) İkinci cümle daha objektiftir.okumak ,yazmak gezmek yerine doğruyu okuyup yazmak daha önemlidir.Düğümü çözmek düğüm olanlardan daha iyidir. MUZAFFER CEYLAN

C 128. Önerme doğrudur. Her kavram kendi alanında üstündür ve doğrudur. Hatice ŞAHİN

C 128.A- Din insanın doğru yolda gitmesi için verilen düzendir.

          B- Çünkü her şey insanın elinde olduğu için devleti insanlar oluşturur.

          C- Doğrudur. Çünkü insanın akıl belli bir sınıra kadar gidebilir.

           D-Gerçekleri herkes söyleyemez. Ama yaşayabilir. Kör düğümleri kimse kolay, kolay çözemez. Tekin ÖZBEY

C 128. A-Her şeyin aşırısı ve anarşisi zarar olduğu gibi terörü de zarardır.

           B-Çünkü öyle gerekiyor.

           C-Önermesini doğru olarak görüyorum.

           D-Sadece fark kim söylerdi kim yaşardı deyimiyle ayrılır. Emre Özden

C 128. Gerçeklikler zaten gözler önünde fakat bunları görebilecek insan sayısı giderek azalmaktadır. Söylemleriniz gayet doğru ve bulunulan kötü durumu açıkça ortaya koymaktadır. . ZEYNEL EDE

C 128. Belli bir simgeye dayatmak maksadıyla, insanın veya dinin terörü olur. Kalpazanlık ancak bu şekilde inşa bulacaktır.

          Kesinlikle hayır. İnsanoğlu sabite değildir veya safsataya dönüştürmüş meseleleri kabul etmek zorunda değildir. Aklına ve bilincine en uygun olanı seçmeye veya bulmaya çalışması en doğal hakkıdır. Muhsin ERSAN

C 128.Kavram kargaşası yaşadığımızda karşılıklı iletişim kopukluğu yaşarız.yanlış atasözü ve vecizeler insanlarda farklı sonuçlar doğurur.örnek her koyun kendi bacağından asılır.Cebrail HAN

C 128. -Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve uygulama saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. İfadesi doğrudur .Emine ÖZTÜRK

C 128. Dinin kuralı ve hedefi güzel ahlaklı insan yetiştirmektir. Ancak o dinin kurallarını bilmeden veya bilerek liyakattir veya kötüye kullananlara cahil ve münafık denir.A.KONUKSEVER

C 128.A.Kavram yanılgısı; insanların belli  kavramları zihninde konumlandıramamasıdır.

          B.Dinde anarşi ,başkaldırı olamaz.

          C.Hiç bir kavramın diğerine üstünlüğü söz konusu değildir.

          D.Bu iki önerme arasında pek bi fark göremedim.Meral YILMAZ

C 128. A- kavram, vecize, atasözü ve düşünce yanılgısı gelişmiş toplumların diğerlerini dünyaya  gücünü  kabul  ettirmiş  bir  devletin,  kendine tabi  olmuş  devletler  veya  milletlere  ait  yeni  nesilleri  kendi  kontrolü  altına  alarak,  onları  istediği  doğrultuda  eğitmesi  ve  kendi  devletine  veya  düşüncesine  hizmet  edecek  insan  gücünü  yetiştirmesini yani devşirmesini sağlıyor.

B- Herhangi bir Müslüman suç işleyince, suçlu İslamiyet mi olur? Hıristiyan Sırplar, ne zulümler yaptı. Kim Hıristiyan zulmü veya Hıristiyan terörü dedi? Hıristiyan Ermenilerin, Yunanlıların, Rusların zulümleri pek meşhurdur. Kim buna Hıristiyan zulmü veya terörü dedi? Denmesi de yanlış ve çirkin olur.

C-Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak insanı cehalete düşürmez. İnsan her düşündüğünü güzel ahlak çerçevesinde yaptığında cehalete düşmez.

D- birincisinde düğüm ikinci cümlede kör düğüm kelimeleri yer alır. İkinci cümlede gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Yer almıyor anlam bakımında birinci cümle ikinci cümleyi kapsar.   Abdulmevla OKTUAY

C 128. A- Kalıplaşmış yaşantılara saplanıp kalmaktır vecize yanılgısı. Anarşi ve terörü ise bunları yaşamda kullanarak çıkarlara bir sığınak oluşturmaktır.

B- Çünkü bunlar sarsılmaz belli kalıplar üzerinedir.

C- Doğrudur. Çünkü bazı şeyler tartışmaya kapalıdır.

D- Bilmek isteyen okurdu, bilen yazardı, gerçekleri bilge söylerdi, düğümü öğrenen çözerdi. Ercan ÇiFTÇi

C 128.Bir uygarlığın geleceğe yönelik umutları varsa eğer kavram vecize özdeyiş atasözlei arasında bir bağımlılık ve tutarlılığın olması kaçınılmazdır.kalıplaşmış bazı cümleler vardır ama bir çoğu yanlış anlamda kullanılmaktadır bunların arındırılması lazım gelir.Ahmet DUSAK

C 128. Kavram yanılgıları bizim ters istikamette yol almamıza sebebiyet vermektedir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 128 A:Kavram yanılgısı anarşiyi bilmeden ya da bilerek kişiden toplumuna kadar yerleşen yanılgılardır. B:Dinin rejimi olmaz. Çünkü din devletin inanç hürriyetidir. Ancak devletin dini veya terörü olur, çünkü bir devlete yapılan kabuk değişimlerin bir göstergesidir. C:Bazı kavramların, eşitliklerini üstünlüklerini tartışmak yanlış şeylerdir. İlyas AKTÜRK

C.128 Yeni nesiller inşa edilmelidir. Bugünkü  buhranlar çözülür o zaman insanlığa dair yeni burhanlar üretilir. Ne çok ihtiyaç var dimi?  İRFAN CEYLAN

C.128 Eğitimle yeni nesiller var edilmeli, hayat yeniden inşa edilmelidir. Söylediğiniz sorunlar hallolur o vakit. SEVDETA ŞİŞMAN

C.128 Dünya kişisel toplumsal ve ulusal zararlar yaratmadan yanlış da olsa herkesin kendi fikrini açıklayabilmesi ile huzuru yakalar. ADEM BATARAY

C.128 ALLAH”IN C.C. dinleri gerekse doğa—evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri güzel ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır Ancak o dinin kurallarını bilmeden bilerek liyakattir veya kötüye kullananlara cahil ve münafık denir. Bedih EROĞLU

C 128.  Bütün mesele kabullenmekten gelmektedir ki kabulleniş iki türlüdür bir bilip öğrenilerek yapılan kabulleniştir ki burada bir sorun yoktur. İkinci türü ise irade dışı  gerçekleşen kabul gibi gösterilen durumdur bu eksiklikten gelir. Bilmemekten körü körüne  yaşayıştan gelmektedir. İnkarın ve ötesindeki terörün çıkış noktasını oluşturanda budur.at gözlüklerinden bir anda kurtulmaya çalışan anlayışın tuttuğu yoldur her şeye kurum kuruluş ve anlayışa karşı olmak ve ötesini tanımak ve tatmak.BARIŞ HOZMAN

C.128.A.kavramlarım yanlış anlaşılmasıdır.B.çünkü insan din için değil din insan için vardır. C.her özdeyiş doğru değildir yada uygulanabilirliği olmayabilir.  D.samimi liyakatli ve namuslu insanlar çözer. Zehni GÜN

C 128.A)cahil insan geleceği düşünmediği için olaylara balıklama atlar neden sonuç ilişkisini fazla irdelemez münafıklar ise işe kendi menfaati doğrultusunda hareket ettıgı için baksa insanlar onu fazla ilgilendirmez

B Çünkü hukuk din ve rejim insanoğlunun rahatı, huzuru ve saadeti içindir din devleti ve insanları

kapsadığı için devletin dini olur. (FATİH KAPLAN)

C 128. bireyin düşüncesinde yanılmasıdır. Olumlu fikirlere karşı olmaktır. 

 DİN: Kurtuluşun reçetesidir. Varlığın kendini bulduğu bir nizamiyedir.

 TERÖR: insanlık dışı eylemlerde bulunan gayrı ihtiyarı, siyasi komitedir.

 İNSAN:  Yaratılanlar içinde en şerefli olanıdır. Sınırını bildiği sürece insandır. ŞEHMUS AKYÜZ

C.128.Valla ne diyem bende bilmiyorum ama bazı gerçeklerde varsa herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Osman KILINÇ

C128. b) çünkü  rejim hukuk din insanın refahı için vardır .ama bazı art niyetli insan ve devletler menfaati için baksa insanların hakkına tecavüz ederler BURHAN KORHAN

C 128.Bu tür kavramların yanlış yorumlanmasıdır. Mahmut ERBAY

C 128. A. Kavram yanılgısı anarşisi ve terörü, kavramların yanlış tanımlanmasından dolayı fertlerde yanlış düşünce anlayışlarının ortaya çıkmasıdır.

B. dinin ve hukukun temeli adalet ve güzel ahlaktır. Bu  nedenle bunların anarşisi ve terörü olmaz. Anarşi ve terörün kaynağı insandır.

C. doğrudur. Bazı kavramla birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. İnsanlar bunları tartıştıklarında farkında olmadan bir kavramın üstünlüğü konusunda şüpheye düşer.

 D. biri kimin okuyup kimin yazdığı düğümünü çözmeyi anlatır. Biri de yaşamdaki düğümleri çözdükten sonra kimin okuyup kimin yazdığını çözmeyi anlatır. Fahriye İNCE

C 128. Bunları çözecek tek çözüm eski doğal toplumunda olduğu gibi komünal yaşamdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.128

A-Düşüncelerimizde beyin fırtınası meydana getiren kavramlar düzinesi olarak düşünebiliriz.

B-Dinin devleti olmaz devletin dini olur. Bu yüzden o böyledir.

C-Yanlıştır çünkü onlar daha çok mecaz manalarda kullanılmışlardır. Bunun için bu tür vecizleri gerçek manada değil de mecaz manalarına bakmak gerek.

D-Önemli olan okumak değildir. Efendimiz de okumuş değildi ancak görüldüğü gibi sorunlara mükemmel çözümler öne sörmüştür. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 128-burada anlatılan düşünce gerçektende atasözlerini vecizeleri farklı anlamda kullanıyorlar anlatılmak istenen düşünceyi çarpıtıyorlar ve atasözlerinin arkasına sığınıyorlar bu çok yanlış bir düşünce. Nesrin EKİNCİ

C.128 A.  Kavram-düşünce yanılgısı, anarşisi ve terörü; bilmeden (cahilce) yada bilerek (münafıkça) fertten kitlesel boyutlara taşımaya vesile olacak şekilde, toplumun lisanına, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak veya uygulatmaktır. B. Din insanlar içivdir onların huzuru içindir. C.Örnekler doğru. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 128. Din; Allah’ın emri ve yasaklarını belirten ve diğer dünyaya hazırlığa, yolculukta bir rehberdir.

Terör: düzenli seyir halindeki toplumda, toplumun dışında parazitlik gösteren bir hastalıktır.

İnsan; eşref-i mahlûkat. SİNAN UZUNDEMİR

C 128.Din güzel bir duygudur ama istismar ediyor. Güzel bir yaşam şeklidir.Terör Kavramı ise çok karışık herkesin kendine göre bir teröristi vardır.Murat ÇELEN