VERİLEN DERSLER                     ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYG , BAYT, FTT, BMAT  BİK   FEL ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARI


Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri  2005   2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DinSiyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, RejimDemokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri   

                                                                                                

İnsanın mı çevre sorunu var? Çevrenin mi ilkel insan sorunu var?1, 2 Öğrenci Yanıtları

Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, Toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.

 

Videoları izleyin.


10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiğibu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir.

izleyin

                                             Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

2005 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
XXV SORU:Fert ve toplumların;önce kendisine/lerine, sonra yakın, daha sonra ırak çevresine/lerine yararlı olmalıdırlar? Önermesi doğrumudur? Neden? Kazara/kasti/hak edişle  rektörsünüz:Van ilinin; olanakları, potansiyeli, sorunları ve gücü belli? Van hakkında nasıl-neden hangi eylem/leri, proje/leri ve makale/leri üretir ve ürettirirdiniz?    Öğrenci Yanıtları

XLVIISORU: En hayırlı insan, sırasıyla;yaşadığı çevresine, ülkesine, dünya, doğa ve tüm yaratıklara kök hücre (2,3) zihniyetiyle yararlı olmaya çalışmalı. Hangi koşularda bu mümkün değildir? Neden? Öğrenci Yanıtları


2006 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

14-İnsanın mı çevre sorunu var? Çevrenin mi ilkel insan sorunu var? Öğrenci Yanıtları

18-A-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğinin, akla tesiri nedir?
    B-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin; kişilik ve genetiğe etkileri nedir? Örneklendiriniz.
    C-Hayat döngüsünde ve yaşanan çevrede: kötü ve iyi tercihlerin, insan kişiliğindeki; asil(peygamber ahlaklılı insan) ve rezil-soylu ve soysuz kavramlarını ne kadar pozitif ve negatif etkiler? Örneklendiriniz.
    D-Gen nedir? Suçlu genler olabilir mi? Genler; nasıl çalışır, çalıştırılır ve kılık değiştirir?Geni bozuk insan olabilir mi?
İp ucu; asil insan geni, gen hastalıklarını ve hayvanların gen sistemleri açısından düşünün.
A-
Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil, kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-
Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için tasarlanan kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. zekâ nefse tabii(hayvani) olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-
Bunu: çevresindeki yaratıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek (benzeşimler yaparak) ya da başka yaratıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar doğal hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç doğal doğanın yasalarına (evrime) emanet olur.Öğrenci Yanıtları
21-
İnsanın kendini tanıması; sadece beden organlarını-fonksiyonlarını bilmek ve tanımak değildir.Aslında buna ilaveten, insanın zihinsel sanal araçlarını, bu araçların güçlerini, özelliklerini, ilişkilerini, toplumsal, doğal ve bilimsel değerlerini, kullanımlarını ve yararlarını tanıması önemlidir. İnsanın kendini tanıması;çoğu şeyin toplumsal açıdan pozitif, negatif ve nötr etkilerini tanıması demektir. Tüm meziyetlerinden toplumun ve kendisinin tam yarar görmesi için, önce kendini tanıması gerekir. Buna göre; yaratıklar ve çevre insanın aynası gibidir. Düz ve gerçek ayna mantığı ile doğru ve dürüst değerlendirilirse kendimizi-nefsimizi daha net tanımış oluruz. Önermesi
doğrumudur? neden? Öğrenci Yanıtları2007 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

167.Evrenin, bilinen galaksi, yıldızların, gezegenlerin, yer küresinin, tüm canlı ve cansız yaratıkların gerçek (sanal, soyut ve somut) hayat hikayelerinin (iklimsel,mikro,makro ve dinamik hayat döngüleri(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, Toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)... Vb mikroskobik ve mikroskobik bilimsel bilgiler) bilimsel dokümanlarını tera bilgisayarlara; kullanılabilir - ilişkilendirilebilir veritabanları olarak kayıt edelim. Evrimi aşarak ve zamanı sıfıra indirecek hızda genetik çalışmalar yapılabilir mi ? Yani geleceğe yönelik; örneğin Ay, Mars koşullarına uyum sağlayacak canlıları üretmek? Ya da canlılar Ay'da-Mars'ta evrimleşmeye başlayıp bugüne ulaşana dek geçirmesi gereken filogenetik döngüde elde edilecek sonuçlara, ontogenetik döngüdeki genetik çalışmalarla kestirmeden ulaşmak mümkün mü? Nasıl? İp ucu; yerküresindeki tüm koşulların kombinezonlarını uzaydaki koşullara simüle ediniz. Genleri tek tek, çoklu kombinezonlar halinde istenen çevre koşullarına uyumlu hale getiren genetik ıslah çalışmaları? 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları
217.
     A
-İnsanların hayvanları sollayacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu toplumsal konum/ların ve döngünün/lerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kâinatta. İnsanı nasıl sevdirebiliriz yaratıklara parazit Tarzanlara acaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Patojen, fosil ve ilkel teknoloji ve doğa beyinli süper zeki  Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hüküm etmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştırıp, yarışıp, reKâbetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Sadakanız olsun çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İp ucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yaralandırmak ve askeri, öğrenciyi .. Vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumuzun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disipline ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Peygamber Ahlakı" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.14
    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-toplumsal süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav.. Vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zekâ derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri… Vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranına da doğal ve toplumsal döngülere uyumlu yararlanmış olsun. İp ucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı etkinlik ve uygulamalar yapan insan sevenler derneğini kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere; ekonomik güçleri oranında; zorunlu ağaç diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek… Vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslararası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; toplumsal olay ve doğal deprem-su tufanı(tsunami /depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem pilanları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslararası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline koymak. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, doğayı hortumlayan yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek, veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında peygamber ahlak sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
Bir toplum peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.Öğrenci Yanıtları
292.Bu asır; İnsanın mı çevre sorunu var yoksa çevrenin mi ilkel insan diye bir sorunu var? Dünyanın; küresel ısınma sorunu mu var yoksa insanın ısı artışını küreselleştirmesi sorunu mu var? 1, 2Öğrenci Yanıtları
315. Çevrenin mi ilkel insan diye bir sorunu var yoksa insanın mı çevre sorunu var? Bu konuda insanın ne sorunu var? İp ucu;dünya da en güzel kusursuz sistemleri getirseniz bile, peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe, sadece bedenen hayvanlardan faklı insanlarla yaşıyorsunuz demektir önermesini düşünün.1Öğrenci Yanıtları
321.Tarih boyunca:samimiyetsizliği çok yüzlülüğü (münafıklığı) susamışçasına gizli yaşamış fert ve toplumların eline fırsat geçmiş olsaydı bu hünerlerini hangi legal (hukuki) rejim ve siyasetle pazara sürebilirlerdi? Farz edelim ki böyle bir sistem ve rejim varyasyonunu/ları-versiyonlarını münafıklar kursalardı; kendi toplumları nasıl uyum sağlardı? Fıtratı ve kültürü; samimiyet, mertlik ve kök hücre zihniyeti üzerine kurulmuş fert ve toplumlar nasıl uyum sağlardı? Ya da bunlarla yarışmaya ve karışmaya: fıtratı-kültürü uyum ve değişime müsait olmayan (değişmez peygamber ahlakının değer bulmaduğu fert ve toplumlar); dürüst, samimi inançlı ve saf: fert ve toplumların;her şeyi paraya endekslilere emanet olanların, bu rejim ve siyaset arenasındaki halini(helakini) düşünün.
321A-Edepsizliğe ve çok yüzlülüğe uyum sağlamakta, değişmekte fıtratı gereği sıkıntı çeken fert ve toplumlara evrimsel açıdan ne denir? Farz edelim ki böyle dürüst relik (kalıntı) bir tebaa olsa imdadına evrimsel açıdan kim/ler yetişir?
321B- Değişmezliğin mubah olduğu yerler, değerler ve kurallar var mıdır? Ya da hangi koşullarda bu değerleri terk etmek mubahtır? Dinlerin, rejimlerin ve sistemlerin, iktidarların katırları olur mu? İp ucu;Evrimleşmeyi,devrimi, cahilleri, değişimin gerekliliğini düşünün. Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart1, 2
321C-Kavimlerin, toplumların her asır değişmeye müsait bize emek vermiş, şehit olmaya hemen hazır en öndeki güzide;gen sistemleri(gençleri), evlatları ve tebaaları bu çok yüzlü bedbaht zihniyetlerin iktidarlarında hangi pozisyonlarda ve hallerde olurlardı veya kullanırlılardı?
321D- Bu günkü siyasetin ahlakımıza katkıları ve insanlık ahlakının vardığı küresel sonuçları size neyi/neleri hatırlatır ve düşündürür? Öğrenci Yanıtları
341. Belki de asrın "zihinsel kuduz ahlak aşısı" zamanında insanlara yapılmazsa, küresel ısınmaya ilave insanın ve küremizin; başka yerleri/şeyleri de ısınmaya başlayacak. 1, 2, 3,
       Yaradılış itibariyle güzel olan insan;sanal-gerçek (sanal, soyut ve somut) fıtratı ve kapasiteleri, bedeni-nefsi-zekâsı ve ruhu -akli gereği;hüküm ettiklerinin ilahı-deccalı olamaz, olsa olsa cehaletinden ve yanlış-eksik tercihlerinden kaynaklanan ifrat, tefritle… Vb sanal dünyasına negatif-doğal nüfuz edilerek yanlış eğitilerek-yönlendirilerek şaşırtılıp ilahlaşmak isteyen zihniyete-sanal kişiliklere; malzeme, hamal veya araç olabilir. Kısaca;hiçbir fert, devlet, kavim.. Vb deccal veya ilah olamaz ancak ilahlaşmak isteyen sanal kişiliklere malzeme olabilirler. Bunu iddia etmek belki de insanlığa çok büyük iftira olur. Tarihte bir çok kötü kavim ve devlet örneği mevcuttur. Belki de istisnalar-özel haller hariç (firavun, nemrut… Vb) hiç biri şeytanlıkla, deccal ve ilahlıkla itham edilmemiştir. Böyle bir iddia dünyada büyük fitneye-iftiralara sebep olabilir. Fertler gibi devletlerinde yanlışları, eksikleri hataları hatta kasti şeytana uyduğu olabilir ama tüm yaptıklarını-güzel insanlarını şeytanla bütünleştirmek-eşleştirmek -itham etmek büyük iftiradır. Belki de bu iddia tüm insanlığı-insanları yanlışa yönlendirme fitnesi olabilir. Bir pire için yorganı yakma mantığı-yakıştırması-haksızlığı-iftirasıdır. Her kavim veya kavimler birliği: güneşin doğup batması misali; yeryüzünde kendinse emanet kavimlere ait bir avuç insan ve yeryüzünde ki hükümranlık hakkını/larını ömrünün bitimiyle tamamlıyor. Onun için fertler gibi devletlerin, kavimlerin... Vb. fıtratları zorlanmamalı. Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
      
İp ucu;Zenginle ve cahiller çevreyi kirletsin, erozyona ve küresel ısınmaya sebep olsun. Külfetine tüm yeryüzündeki insanlar katlansın ve taşın altına elini koysun. O zaman dünyanın nimet ve külfetlerini tüm insanlıkça hakça paylaşılmasının zarureti–zorunluluğu yasası tecelli etmiştir veya ortaya çıkmış demektir. Kimi kime şikayet edeceğiz. Herkes keserle dolaşıyor. Hiç testere ve rende taşıyana rastlamıyoruz veya bu kişilikleri eğitimle yetiştiremiyoruz ya da mevcut sistemde/lerde yok ediyoruz.
        Bu asır, bir kısım insanların, bedeninin-zihninin her şeyinin (metriksinin) kontrol mekanizmalarını elinde bulunduran güçleri ve benzer düşünce sistemlerinin tevhit edildiği kişilikleri düşünün. Bir enerji boyutu beden (nefis) olan normal insan, türdeşlerine bu asırdaki kadar işkence, açlık. .. Vb zulüm etmemesi gerekir. Bu iftirayı insana yapamayız çünkü o güzel yaratılmıştır. Fıtratına aykırı yönlendirildiği zaman çirkinleşir ya da bu sonuçlara sebep olur!!
        Bir zamanlar nefesine değer biçilemeyen insan sanki bu asır:ifrat ve tefrit hastalıklarından ölüyor. Birbirlerinin ve insanlık liyakatinin, değerinin/lerinin bilincinde değildir gibi.
      Ör, Bir kısım insan fakirlikten-açlıktan, diğer bir kısımda zenginlikten-aşırı yemekten (aşırı tokluktan-şişmanlıktan ya da obeziteden) ölüyor.
      Ör,Beden ve zihinsel enerjisinin sağlık dengesi için; bedensel-zihinsel iş üreterek (üreten spor) sağlayacağına, tam tersine;nefesine değer biçilemeyen insan enerjisini (belki de bilinen en değerli enerji halidir) israf ederek;ya koşuyor, ya boş yürüyor, ya aletle hareket yapıyor ya da boş laflıyor… Vb yapıyor.Ekonomik sorunlar nedeniyle, kendisinin veya birilerinin siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist zevki/leri için;boks yapıyor, Ekonomik sorunlar, para cazibesi ya da birilerinin kazanma hırsını tatmin için futbolla top koşturuyor. Kendi adrenalin tiryakiliği veya cehaletinden boğalarla yarışıyor ya da kendini hayvanlara çiğnetme eşek şakaları yapıyor. Bu açıdan;yanlış bedensel ve zihinsel;alışkanlık, tiryakilik ve yanılgı içindeyiz. Bu mantıktan hareketle batıdan özgün ve güzel değerlerimiz yok etmeye yönelik çok örnek çıkarmak olanaklıdır. Bunları; tıbbi, genetik ve eğitim çalışmamalarının sonucu olarak; doğrualternatifleriyle yer değiştirmek; epeyce insanı uğraştıracak .
       Onun için bedensel ve zihinsel sıhhat için;gereksinim duyulan hareket ve eylemleri; üretici bir zihniyetle, israf etmeden;bedensel ve düşünsel-zihinsel, iş-hizmet-eylem... Vb. üretmekle ilişkilendirilip buna göre toplumun hizmetine olanaklar uygulamaya koymalıyız veya geliştirmeliyiz.
      Ör, Erozyonla ve küresel ısınmayla mücadele için her an, eyleme ve etkinliğe açık ağaç dikme alanlarını açmak. Sulama alanlarında çalıştırma… Vb
      Ör, Zihinsel olarak, doğru tefekkür etme etkinlik ve uygulamaları geliştirmeliyiz ki, zaman içerisinde insanlarda doğru ve pozitif düşünme alışık tepki (refleks)leri-alışkanlıkları gelişsin.Yayılan-gelişen-büyüyen bu bedensel ve zihinsel enerjiye veya insanlığın özgün toplam(total) enerjisine bağlı olarak, insan ahlakı ve giderek tüm çevre ve gelecek insanlardan pozitif etkilenip yarar görsün. Öğrenci Yanıtları2008 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
7.Bir devlet kurumunda çalışıyorsunuz;çevre köylerde getirilen köpeklerin sayısı lojman başına 5-6 taneye ulaşmıştır. Gece geç saatlere kadar  çalışıp eve dönerken saldırıyorlar. Gece-gündüz çöp bidonlarını karıştırıp etrafa naylon, plastik, çöp ve pislik yayıyorlar.  Yazın bazen  gece sabaha kadar havlama ve ulama ile  köpeklik egolar(istemler)ını, zevklerini tatmine çalışıyorlar. Bu koşullar altında en üst kurum yetkilisine dilekçe ile durumu iletiyorsunuz. Aldığınız yanıt;hayvan sevenler derneğinden çekiniyoruz. İl valiliğine yazı yazdık cevap alınamamıştır. 8 yıldır aynı hikayeyi  yaşıyorsunuz. Sizce bunun sebebi ne olabilir?  
İpucu;Hindistan'da hayvanlara tapanları(doğa dinleri,Akıllı tasarım dinleri (Budizm… Vb), hayvan sevenlerin deneklerini, sevgi ve merhametin liyakatsizliği, bilimin görkemliliğini bırakıp; siyasi akÂdemik şeyhlerini kendine süvari edinmiş akÂdemik cahil yöneticileri... Vb  kavram ve cümleleri bir arada düşünün.1
11.Bu dünyanın zorunlu çevre sorunlarının külfetlerine; tüm insanların geleceği mahkûm ediliyor ve yaşatılıyor da! neden nimetlerine gelince tam tersine davranılıyor hatta birleşmiş milletler bile buna malzeme ediliyor? Küresel ısınma sessiz ve sinsi bir su tufanı (depreşimdir/ tsunamidir)!!. Belki de bugünkü çevre sorunlarının sebebi: insanların/devletlerin menfaat fazlarını frenleyecek yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına sahip olamayışındandır.
İp ucu;İran'ın nükleer tesislerini, Rusya'nın denetiminde ABD ve Çok Başlı Veto İmparatorluğu Barışının Maşası Birleşmiş Milletlerce kurallara uygun ücret karşılığı yapsın!! Belki de dünyanın galibi ve yandaşları eline geçirdiği pozisyonu geri dönüşümsüz yenilmez bir galip geleceğin sarhoşluğu ve gafletinden dolayı; çevre sorunlarının geri dönüşümsüzlüğünün sonuna yaklaştığının sebebi olduğunun farkında bile değildir.Acaba hangi tarih, yer küresinin karbondioksitinin etkisinin geri dönüşümsüz tarihi olarak kayıtlara geçecektir ya da geçmiştir. Eğer biz bu tarihleri kaçırmışsak nasıl tedbirler alacağız.Bir kara kaçanın (eşeğin) doğal döngülere katkılarını; dünyanın süper güçlerinin doğal döngülere katkılarını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüstçe mukayese ediniz.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
12. İddia edilir ki peygamber ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, hiç bir yönetim sistemi işe yaramaz  ve insanlık sorununu çözemez. Aksine hangi yönetim sistem olursa olsun, insan hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İp ucu;"Ben peygamber ahlakı tamamlamak üzere gönderildim Hz. Muhammed A.S."

34. İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle AIDS mikrobunu doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Yani kâinatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerde kazıyıp koparsak ne olur?(Film İzle)
İp ucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1

86.Asil aslanlar; açken, ciğer sofrasında belli olur. Demirkuş 2008 özdeyişi batılı, doğulu, kuzeyli ve orta doğulu kavimlere uygulandığında (kıtlıkta ve açlıkta) hangi sonuçlar alınır. Birer cümle ile yanıtlayınız.
İp ucu;geçmişte bu kavimler: açlık, kıtlık ve bollukta çeverine nasıl davranmışlar.dünya besin esin piramidinin döngülerini parçalayan(çevre sorunları) veto imparatorluğunun  aslan devletlerinin ve finolarının geçmişini  dikkate alınız.

103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İp ucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!); kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolar(istemler)ının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
107.
A-
Dünyanın çevresel sorunları bakımından bu hale gelmemesi için; hangi diyetle-reçete ile yaşanmalıydı? Bu diyeti öneren din ve rejimler var mıydı? Bu dünyanın hastalanmasına; hangi teknoloji ile hangi kavimler ve hangi ümmet/lere ait insanlar neden olmuştur?
Dünya ve gelecek nesiller bu konuda kimi kimleri dava edecek?
Bu parazitlerin ve mikropların ilacı ne/neler ve kimdir/lerder?
Hangi teknolojilerle;dünyayı kim kirletti/kirlettirdi/kirelletircek, kime/kimlere temizlettirecek?
Geleceğin günah keçisii çevre düşmanları kim nasıl olacak?
Önce çevre sorununu mu, yoksa insan sorununu mu halletmek gerekir, ya da almaşlı eş güdümlümü hal edilmesi gerekir?
İp ucu;Biliminde, dininden ve ilminden hayır görmeyenlerin çevrelerine olan pis boğaz ilişkilerinin, kokusu ve zararı komşularına da sıçramıştır. Önermesinin fitnesini eleştiriniz.
B-Bu mantıktan hareketle gelecekte çevre ile nasıl bir ilişki içinde yaşanmalıdır?
132.
A- Çevresine liyakatli güven verme nedir, ya da akıllı insan çevresinde kimlere nasıl güven vermelidir?Bir insanın çevresindeki insanlara  liyakatli güven, güvensizlik ve tehlike arz etmesimi daha doğru yoksa tek düze herkesin emin olduğu bir kişilik olarak çevresine güven vermesi mi daha doğrudur?
Eğitimle hangi tip insanı neden ve nasıl geliştirmeliyiz. 1 2
İp ucu;münafıklar sizin her şeyinizden emin olsun mu? üç kağıtçılara, ipsiz sapsılara, şovenistlere, Siyonistlere güven vermek ve onlara bana değmeyen kurt bin yaşasın  güvenini vermeyi  düşünün.Akıllı insan bir bakıma her türlü sıfatını ve hünerini toplum yararına kullanandır.
B-Hangi karakterdeki  insana/lara deliden daha tehlikeli, hangisine/lerine  tam güven ve hangisine/lerine  nötr veya  uzak  olmak isterdiniz?  Neden? Önermesinin gerekliliğini ve gereksizliğini  eleştiriniz.
135. A-İstisnalar hariç; neden kendimizi, büyüklerimizi ve tarihi aşmalıyız hatta öğrencilerimizi de bizi aşacak şekilde yetişitrmeliyiz?
İp ucu;Akıllı insanlar (zihinsel ve bedensel olarak), Yapay İlkel insanın tersine : kâinatın, doğa ötesinin, pozitif, nötr, negatif ve varyasyon; tüm aşmazlarını, aşılmazlarını, marifet ve zafiyetlerini, emanetlerini, risklerini, davranışlarını, eylemlerini ve değerlerini;en doğru zaman, süreç ve olguda/larda; doğru yerde/kişi-kişilerde değerlendiren ve değerlendirtenlerdir.
         Akıllı insanların en çarpıcı özelliklerinden birisi, gerektikçe;sıra dışı, negatif, istenmeyen veya güdük insan sıfatlarını (drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekâlılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık.. Vb özellikler) toplumun menfaatleri için diyet olarak kullanmalarıdır. Akıllı insanda tüm bedensel(beyin, kalp... Vb) ve zihinsel araçlar (akıl, zekâ... Vb) verimli kapasite ile israfsız çalışır.Evrensel insan; ulaştığı bu sıra dışı;aşmaz, aşılmaz hudutlardan;edindiği, kavradığı ve sağladığı bilgileri, asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini mutlaka kesin doğru teşhis ettikten sonra çevresini inandırıp, rahatlatıp; geleceğe yönelik çözümler üretir ve yeni yollar açar. Öğrencilerimiz sağken bizi, tarihi aşmazsa veya aşacak şekilde yetiştirilmezse, biz öldükten sonra ölü kalbimiz ve zihinsel bedenimizin ve tarihin metriksi içinde bocalar dururlar.Bu gerçeği içine sindiremeyenler mutlaka bir gün belki de emin olmadıkları birine/lerine kendini/lerini;aksam,sindirilmiş görecek veya bulacaklar.
       B-İnsan dünyada gelmiş geçmiş tüm sistemleri ve liderleri, bilginleri.. Vb hemen her şeyi  aşabilir/siniz ama dini ve peygamberleri aşamaz/mazsınız? Önermesinin  eksiğini veya safsatasını  yazınız.
148.A-Bir türe ait ilk canlının/ların veya taksonun filogeni ve ontogenisi; ya birebir örtüşür veya bir birbirne ne yakın olduğu konumdur. Önermesinin eksiğini tanımlayınız. Önce Filmi izleyin sonra yanıtlamaya çalışın
      B-Homoloji, analoji ve evrimsel açılımlar (daralan, açılan, geri, ileri döngüsel evrim) bakımından;canlı ve cansız yaratıkların filogeni, ontogeni ve filo-ontogenileri!, onto-filogenileri!! arasında nasıl bir ilişki vardır?
      C-Tüm canlıların ontogeni ve filogenileri;doğa koşullarının ontogeni ve filogenilerinin daha hür ürünleridir.Önermesinin safsatası neresindedir?
      D-İlk veya son; yıldız/lar, gezegen/ler,  uzay yaratıklarının oluşumunda  veya canlı oluşumunda ontogenimi yoksa filogenimi daha öncedir veya kapsamlıdır. Önermesinin safsatası neresindedir?
      E-Canlılar da ATP enerjisi ne kadar değerli ise, uzayda da yıldız enerjisi o kadar değerlidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İp ucu; Homolog ve analog açıdan diğer ortamlara uygulayınız.
      F-Evrimde çeşitliliğin, tür oluşum mekanizmasının/larının mantık sistemlerini, mutasyonların gücü ve oluşum mekanizmalarını anlamanın bir yolu da:doğal alandaki olası sıra dışı koşulların hayat döngülerine (gen sistemlerine) etkilerini ve birim nükleotid zincirleri üzerine yapay ortamlarda (değişik ışık, ısı, kimyasal, besinsizlik..… Vb ) ve koşullarda genlerin tepkilerini test etmek ve değişik uzay koşullarına gen tepki spektrum çizelgesini/lerini oluşturmak-çıkartmak kısaca gen-çevre mantık sistemini deşifre etmek gelecek için gerekli veri tabanlarıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
157.Bilim bilginlerimizin (Bilim insanlarımızın);çevresinin ve bölgesinin kendisinden yaralanacağı seviyeye inmesi gerekir. Bölge gereksinimlerine ve koşullarına uygun kağnı mantığı hizmet, çözüm ve proje üretmesi ile akÂdemik rant ve biz bu işte varız deyip her şeyle batıyı taklit edip, onların menfaat farzlarına göre Jaguar- Cadillac -Rolls Royce mantığı proje ve hizmet üretmenin önemini ve gerkliliğini 3-4 cümle ile örneklendiriniz.1,
       İp ucu;
"Jaguar- Cadillac -Rolls Royce arabaları ve mantığı (batı!!) Van yollarında her zaman kağnıya (köylü mantığına) karşı kayıp etmeye mahkûmdur". Demirkuş 2008. Önermesinin mantığını, deneyim, liyakat ve fıtratla ilişkilendirmeye çalışın. ortak payda mantığı, geçiş mantığı ve özgün mantığın yaratıklarını anlamaya, ayırt etmeye ve kabullenmeye çalışın.   Alimler bile cahillere karşı genellikle kayıp ederler neden!! 1
160.Doğanın ayetleri (farzları)doğadaki kanunlardır, hadisleride bu kanunların;uygulamada bize yansıyan, yaratık olay, olgu, süreç ve eylemlerin toplamıdır. Biz bu farz ve sünnetlerin bereketli hudutları içinde yaşamayı zevkli ve verimli alışık tepki (refleks)/ler haline getirmek zorundayız. Aksı durumda sonuç bu günkü çevre sorunları olur.Önermelerinin mutlak mantıksızlığını kanıtlamaya çalışın.
179.Her taksonun (canlı kategorinsin) ya da türün;doğal döngülere katkıları sırlansa(kısaca her tür; doğaya pozitif, negatif ve nötür katkılarını çanağa döksün);ilk ve som sırada hangi takson ve türler yer alırdı?
İp ucu;insan türünü ve bitki kategorilerini anımsamaya çalışın
180.Doğada aynı türe ait hayvanlar mı daha iyi anlaşıyor veya bir birini daha az zarar veriyor yoksa insanlar mı? Neden?
İp ucu;aynı türe ait hayvanların dil birliğini ve insan türündeki; dil çeşitliliğini, algı hızını… Vb bir arada düşünün.
182.A-İnsanın özgürlüğü özel haller hariç, doğal, toplumsal ve yapay döngülerin verimli ve liyakatli hudutları içinde kaldıkça değerlidir. Önermesini tamamlayınız.
İp ucu:Doğal döngü sınırları zorlanınca meydana gelebilecek olumsuzlukları düşünün.
     B- Başkasının hürriyetinin başladığı yerde sizin hürriyetiniz biter. Özdeyişini kavram va düşünce yanılgısını izah edip alternatif mantıklı bir özdeyiş üretin.
Doğal hayatta bir yaşam döngünsün hürriyeti diğer yaşam döngülerinin; Bittiği ve başladığı aralıkta olmak zorundadır. Buna ve insanların fıtratlarına… Vb. dayanarak, insanların fert ve toplum bazında hürriyetlerinin liyakatli hududu nerden beşleyip nerde bitmelidir.
İp ucu;insanlar hayvanlar misalinde daha verimli anahtar kilit mantığıyla; doğal döngünün bereketli hudutları içinde zevkle ve şevkle yaşamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek zorundadırlar.
189.21. yüzyıl insanı değişmek istemiyorsa, 22., 23…..30. vb asılar da değişmek isteyen insanlara hitaben yaşadığınız asırdan ne miras bırakmak isterdiniz?
İp ucu;sattıklarınıza talip bulamıyorsunuz.. Ama şeytana uyana inci dizmenize gerek yok daha liyakatli olanların moduna ve frekansına hitaben bir şeyler ikram etmek istiyorsunuz.
193. İnsanlık adına ahlak cahili olmak teknoloji cahili olmaktan daha tehlikelidir. Önermesini orta doğu, uzak-yakın batı, uzak-yakın doğu, Afrika ve kuzey kavimlerine tek tek ve çoklu olarak kronolojik geçmişine uygulayıp. Günümüz patojen, fosil ve ilkel teknoloji kovboylarına güncelleyin.
İp ucu;çevrenin mi ilkel insan sorunu var insanın mı çevre sorunu var neden? Asrımızın tüm kavimlerini tek tek düşünün hangisi/leri olmasaydı da bir karakaçan olsaydı dünyaya daha daha hayırlı olurdu….isim vermeden görüşünüzü belirtiniz.1
198.Orman ve Çevre Bakanlıkları çevreci kitle ve bilim camiası tarafından meclise önerilse ve bakanın/ların her aşamadaki elemanı/ları çevrecilerden, bitkicilerden, hayvancılardan,uzaycılar, toprakçılar ve yer bilimcilerden seçilse orijinal olur mu? 1
.


2009 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
18.Yaşadığınız toplum içerisinde: size baskın, çekinik ve denk; bakış, davranış ve ilişkilere karşı çevrenize nasıl tepkiler geliştirmelisiniz?
Öğrenci Yanıtları
27.Bu asrın en büyük iki hastalığı;
1-İnsanın hayat enerjisi ile doğa ve hayvanın hayat enerjisinin tamamen harmanlanıp insanın doğal ahlaklı olması ve çevreden(doğadan ) zarar görmesine veya doğaya zarar vermesine neden olmaktadır.
2-İnsani faaliyetlerde: fiziksel zihinsel ve diğer eylemlerde inansın hudutları ne olmalıdır? 1
İpucu; bu sorunların liyakatli yanıtları ve çözümleri; inanç sisteminde, bilimsel bilimlerde, toplumsal deneyimlerde vardır. Samimiyetle alınan sonuçların insana kazandırdıkları o sonuçlara neden olan kuralların geçerlilik oranını belirler.
       İnsan zihni; makine sistemleri, hayvanin döngüler ve doğal döngü mantık sistemleri ortamına/larına (metrikslerine) çekiniktir. Kendi haline bırakılırsa hayvanlarla birlikte bu doğal ve yapay formatları(nadasları) yer ve bu doğal işletim sistemlerinin etkisinde kalır. Bu na ilave olarak insana doğayı aşan akıl, ruh ve vicdan formatının (nadasının) yapılması ve işeltim sistemini eğitimle taklit edilerek yüklenmesi gerekir (peygamber ahlaklı olması için). Aksi takdirde içinde bulunduğu ortamın/ların (metrikslerin) etkisinde kurtulamaz. Öğrenci Yanıtları

29.20. Yüz yılın çelişkilerini ve toplumsal antagonistliklerini(zıtların yok ediciliği) yaşayıp 21. yüz yılı hazırlayan bilim bilginleri (bilim insanları?!); 21. yüz yılın, toplumsal-çevresel sorunlarını, problemlerini, doğadaki kanunları, bilimi ve dini!! çok iyi bilmeli ve üzerine uygulayıp uygulamalarını üretirken; en az bir peygamberin toplumsal ahlaki yararı için ayetleri üzerine uygulayıp hadisleri üretirken ki mantığı kadar hassas ve dengeli şeyler üretmeli ki toplum ve doğanın uyumuna pozitif değer kazandırsın. Ayrıca bu tip bilim bilginleri (bilim insanları?!); kendilerinin ve toplumun; ürettiklerinden yararlanabilecek seviyelere inmeli veya toplumu biliminden/lerinden yararlandıracağı dinamik mesafelerde-konumlar da bulunmayı bedensel ve zihinsel alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmelidir. Aksini zaten bu asra kadar; batı, kuzey ve uzak doğunun bu günkü Müsrif, İlkel, Öldürücü (Patojen ve Silah) Teknolojisi türemiştir. Önermesinin geçerliliğini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları
İpucu;1,2

34A-Anne ve babalar olarak; eğitimde hedefimiz sırasıyla; çocuklarımızın; sınıfın en peygamber ahlaklı, en çalışkan sonra en başarılı kişilikler olmaları beklentisi ve gayreti içinde olmalıyız. Eğitim, öğretim, düşünce ve mantık sistemlerimizde buna göre dizayn edilmelidir. DEMİRKUŞ 2008
Önermesi doğrumu neden?
İpucu;nefis, zekâ, akıl, peygamber ahlak, çalışkanlığı haz ve alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeyi bir arada düşünün.
         B-"Peygamber ahlakı ve çalışkanlığın metriksindeki başarı liyakatli başarıdır" veya "Peygamber ahlakı ve çalışkanlığın meyvesi olan başarı liyakatli başarıdır" ya da "Peygamber ahlaklı ve çalışkanlığın ürünü olan başarı makbuldür". DEMİRKUŞ 2008. Önermesi doğrumu neden?
İpucu;bu günkü sadece bazı çok zeki (akıl ve peygamber ahlakından mahrum) ve başarılı insanlardan neden toplum hayır görmüyor?
        C-Sizce liyakatli başarıyla gençlerimizi donatmak için nasıl bir öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi elzemdir?
İpucu; liyakatli başarıda aklın hissesi peygamber ahlak, eğitim,fıtrat ve tercihin hissesi ise çalışkanlık olmalıdır. Yani peygamber ahlak ve çalışkanlıkla donatılmış başarı insanidir.DEMİRKUŞ 2008
İpucu:Peygamber ahlakı tamamlamak üzere gönderildim(Hadis/peygamber ahlakı). ve Bir günü diğerine uyan zarardadır -Hadis/çalışkanlık
        D-Liyakati takdir sınavı nedir? zekâya dayalı başarı sınavı nedir? Fıtrat özgünlüğünü belirleme sınavı nedir? Bu sınavlar nerelerde uygulanmalı? Sizce ÖSS sınavı yerine nasıl sınavlar yapılmalı?
         E-Bir öğrencinin çalışarak kazandığı çalışma performansı alışkanlığını başarıya yansımamamsı ne demektir? Ne demek değildir?
İpucu;sınavla veya sınavsız bunu başarıya (başarı puanına) yansıtmanın bir yolu var mı?
        F-Zeki olana ekmek var zeki olmayana ekmek yok mantığı ya da çok zeki olana çok, az zeki olana az ekmek var. Önermeleri ÖSS ile ne kadar örtüşür?
İpucu;sınav sistemlerini her fıtratın yapabileceği iş çeşitliliğini insanların sıfatlarıyla ilişkilendirin. Akıllı olmanıza ve peygamber ahlaklı olmanıza puan verilmiyor, doğal kökenli, genetik(irisi) ve çevrenin ürünü olan zekâya sahip ol yeter . Yetenek sınavları hariç, her imkan sadece bu insanlara açık.

Önemli Çıkarsayış;zekâya, düşünceye ve el becerilerine dayalı tüm mesleklere mümkünse aynı değere yakın maaş konursa, Ailelerin, öğrencilerin yetenekli ve daha başarılı olduğu konulara yönelik meslek tercihi yapmalarına büyük bir imkan doğmuş olacaktır. Dolayısıyla var olan sistem fazla para verilen mesleklere öğrenci tercihlerini cezp ettiği için yeteneklerin yaşam döngünde liyakatsiz dağılımına ve güncellenişi/güncellenmesine neden olmaktadır.
Önemli
Öğrenmek için fıtratı oranında bütün gücünü liyakatli sarf eden ancak soruya  eksik yanıt veren öğrenciye hangi veya  ne not verilecek?
-Liyakatli çalışama puanı tam yanıtı eksik,
Öğrenmek için fıtratı oranında bütün gücünü liyakatsiz sarf eden ancak soruya  eksik yanıt veren öğrenciye hangi veya  ne not verilecek?
Liyakatsiz çok çalışama puanı tam yanıtı eksik,
-Yoksa son derece zeki az bir zaman harcayarak soruya tam yanıt veren öğrenciye hangi veya  ne not verilecek?
Eksik Çalışma Puanı ve yanıt tam,
Öğrencilerin yeni teknoloji olanakları  ile kaç saat çalıştıkları kısmende olsa ortaya koymak olanaklı olacaktır.

Öneri ve Geçici Çözüm:belki de:ÖSS sınavlarının karşılığı:lise son sınıfa kadar;her öğretmenin yazılı yeddi yeminli olarak her öğrenci için verdiği ahlak puanların (peygamber ahlak baz alınarak/peygamber ahlakı) lise sondaki toplam puanı, Öğrencinin çalışma performansı ve alışkanlığına verilen toplam puanı, Öğrencilerin derslerde aldığı toplam ve branş puanlarının dağılım oranı,.....!!!!!!!! ÖSS genel sınavında aldığı toplam ve branş puanları. Her biri başarının bir paftası olarak dikkate alınırsa geleceğimizi daha seçkin ve liyakatli ekiplere emanet etmiş oluruz.Örneğin, doktorluk(ahlak-performans-çalışkanlık), öğretmenlik (ahlak,çalışkanlık), siyaset(ahlak ve performans), hemşirelik(ahlak, şefkat,özveri, çalışkanlık, performans)… Vb meslekler için ahlak ve çalışkanlık puanları çok büyük şeyler ifade edilmelidir.0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

Yapay, Güdük, Taklidi Yaratıcılık Gücü, Özgünlüğü, Gelişimi ve Uyum Oranı İvmesi
1-Öğrencinin sentez yeteneği (yapay kısmi yaratıcılık yeteneği).
2-Öğrencinin özgünlüğünün bereketini ve verimliliğini ifade etme gücü.
3-Öğrencinin 1 ve 2 şıkka uyumu, gelişimi oranı ve ivmesi .

Davranış, Sorumluluk ve Ahlak Arşivi Nedir ve Neler İçerir

-Öğrencilerin davranışlarına doğru ve gerçekçi empati/eşduyum duymak ve okumak için öğrencinin; fıtratı, içinde bulunduğu koşulları hocaları tarafından çok iyi bilinmesi zorunludur. Örneğin gündüz çalışıp gece derse devam eden öğrencilerin sıkıntıları iyi değerlendirilmeli.
-Okul öncesinden, üniversite bitimine kadar öğrencinin dersine giren hocaları tarafından mutlaka “Davranış, Sorumluluk ve Ahlak Arşivi” tutulmalıdır.
- Bu arşivin verilerinden alınan değerlere göre öğrenciye puan kategorileri ortaya çıkar. Mesleğe yönlendirmede, mesleğin fıtratına göre kullanılmalıdır.Amaç öğrencinin fıtratı, yetenekleri, gücü, güvenirlik, zayıflık, güvensizlik ve tehlikeli … Vb özgünlüklerinin sınırlarını çizerek liyakat denklemini ortaya çıkarmak ve belirlemektir.
Veriler;
1-Bedensel ve zihinsel olarak, radikal saplantı ve hastalıkların olup olmadığı mutlaka hastaneden heyet raporu ile belgelenmelidir.
2-Öğrenci sınıfta mezun olana kadar hangi derse ne kadar devam etmemişliğin toplamı ve sıkı devam etmişliğinin gerekçesi. Optimum koşularda derse devam sıklığı ve gerekçesi.
3-Öğrenci sınıfta dersi dinlemeye ilgisizliği veya aşırı ilginin gerekçesi.
4- derse aktif katılımın ve sıra dışılıkların gerekçesi/leri
5-Hocanın uyarılarına tepkileri netleştirilmeli varsa gerekçesi. Tepkilerinde istenmeyen hissi kastilikler var mıdır?

Öğrencinin Doğal Yapısını (Fıtratını) Doğru Tanı!!! (Değişmezleri, Değişirleri, Nötrleri, Titrek Özellikleri, +/- / Nötr; Yapısal (Fıtratı), İnanç, Kültürel... Vb Değer Yargıları ve Diğerleri)
1-Kişilik yapısının değişmezleri (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
2-Aşılmaz istenmeyen ve istenen yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları
3-İstenmeyen ve istenen takıntıları (sürekli veya sık meşguliyetleri)
4-Aşırı ilgileri alanı/ları (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
5-Topluma pozitif katkılarda bulanabilecek genel-özgün özellikleri
6-Toplumu negatif etkileyecek genel- özellikleri
7-Kişisel özgünlükleri (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
8-Sıra dışılıkları (pozitif-negatif, nötr veya titrek)
9-Sevdiği alanlar, konular ve dersler (peryodik yoklama)
10-Başarılı olduğu alanlar, konular ve dersler (peryodik yoklama)
11-Sevdiği ve başardığı alanlar, konular ve dersler arasında nasıl bir ilişki vardır(zıtlık, bütünlük, nötr, titrek  veya ilgisiz ilişkiler)
12-Diğerleri……(pozitif-negatif, nötr veya titrek) veya (zıtlık, bütünlük, nötr, titrek  veya ilgisiz ilişkiler)

-Başarılı Olmaktan Haz Duymak
-Çalışmaktan Haz Duymak
-Paylaşmaktan Haz Duymak
-Sorumluluk Taşımaktan Haz Duymak
-………….. vb haz duyma çeşitleri ve özgünlükleri sınırlarının bilinmesi çok büyük önem taşır.

-Yapısal Özgünlükler
-İstemsel Özgünlükler
-Tercihsel Özgünlükler
-Sevgisel Özgünlüklerin
-... Vb diğer özgünlüklerin olumlu uyumunu liyakatli ve doğru sağlamaya yönelik öğretim, öğrenim ve eğitimin verilmesi çok önemlidir.

-Peygamber Ölçüsünde Çalış, Dinlen ve Uyu Yöntemi;günde 8 saat çalışın, 8 saat dinlenin ve 8 saat uyuyun. Burada vurgulanan yaşam için nefes alıp vermenin gereği kadar çalışmanın, dinlenmenin ve uymanın 8 er saatlik ölçüsünün yaşama için mutlak gerekliliğinin önemi eğitimle öğrencilerimizde alışık tepki (refleks) haline getirmektir.
-Düsturu süper zeki ve tersi sıra dışı öğrenciler için ne kadar esnetilmelidir?
-Bir öğrenciden ne beklenir?
-Hedefin Sadece Başarı olmasını istemek belki de sonuç bir felaket olabilir.
-Fıtratı ya da yapısı oranında;günde en az 8 saat çalışırlık alışkanlığı ve peygamber ahlaklı olmayı ani tepki-alışkanlıkları haline getirmesi beklenir. Günde en az 8 saat çalışmayı ve peygamber ahlaklı olmayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmiş fıtratı zekâsını ve aklını verimli kullanan ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) akıllı doğru ve liyakatli tercihler yapabilen kişilikler olmaları iastenmelidir.
Bir öğrencinin şu hallerini düşünün;
1- Çok zeki ders notları başarılı ancak tembel(ders çalışmaz), eğlence tiryakiliklerine mahkûm ve duçar günde 8 saatten fazla zaman ayırıyor. Gerçek hayatta fert, toplum, insanlığa ve doğaya karşı nasıl bir insan olur?
2- Çok zeki ve günde 8 saatten fazla çalışan çalışma hastası ancak vahşi-doğal ahlak alışkanlıklarına duçar ya da mahkûm tiryakilikleri olan Gerçek hayatta fert, toplum, insanlığa ve doğaya karşı nasıl bir insan olur?
3-Bu asır;tembel zeki veya tembel ama çok zeki insanlar;var olan doğal öğretim, öğrenme ve eğitim sisteminin aslan avcıları gibidirler. Kurulu düzenin çıtasını aşan ve peygamber ahlaklı olmamaları halinde toplumun parazit kişilikleri olurlar.
Tembellik hemen her şeyi kirletir ve kokuşturur.
En zeki insanları nasıl seçeceğimiz bildik önemli olan geleceğimizi emanet edeceğimiz; en akıllı insanları nasıl seçeceğimizdir. Demirkuş 2010

Öğrencilerde Bazı Ahlak Kriterleri Her Öğrenci Zatına Özgü Olanaklara ve Yapıya (Fıtrata) Sahip Olduğu Dikkate Alınarak Öğrencinin Fıtrat Ölçüsünde
1-Öğrencinin fıtratı ölçüsünde yapa bildiği iş/ler veya gösterdiği tepkiler
2-Öğrencinin dersteki tepkileri ve davranışların kalitesi
3-Sınıftaki genel davranışların kalitesi
4-Okul içinde ve çevresinde veya sokakta gösterdiği davranışların kalitesi
5-Öğrencinin ani olaylara verdiği alışık tepki (refleks) davranışlar ve tepkilerin kalitesi
6-Verilen sıradan ödev ve sorumlulukları yerine getirmesine gösterdiği ilgi derecesi (takip edilen ve serbest sorumluluk özelliği)
7-Günlük, haftalık ve aylık ödevleri- sorumlulukları yerine getirmesine gösterdiği ilgi derecesi
8-Ders hocasına karşı gösterdiği tepki ve davranışlar
9- Arkadaşlarına karşı gösterdiği tepki ve davranışlar
10-Güzel hasletleri ve davranışları
11-İstenmeyen hasletleri ve davranışları
12-Diğerleri……

Çalışkanlık, Özveri, Şefkat ve Performans Kriterleri;(Her Öğrencinin;zekâsı, Sağlığı, Zatına Özgü Hasletleri, Olanakları ve Fıtrata Sahip Olduğu Dikkate Alınarak veya Öğrencinin Sağlığı, Fıtrat,  Olanakları ... Vb İradesi Dışındaki Etkenler Dikkate Alınarak Değerlendirişler Yapılmalı )
1-Verilen sıradan ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde fıtratı ölçüsünde gösterdiği gayret ve performans
2-Günlük, haftalık ve aylık ödevleri-sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde fıtratı ölçüsünde gösterdiği gayret ve performans
3-Verilen sorumluluk ve ödevi yerine getirmeye verdiği önem (zaman ve olanakları ölçüsünde)
4-Şefkatlık performansı
5-Hoş görü performansı ve kalitesi
6-Özveri performansı ve kalitesi
7- Diğerleri……Öğrencinin Sanal Kapasitesi(Hafızasının Global Sınırları) Aşağıdaki sınırları belirleyici periyodik sınavlar yapılmalı ve özel sorular hazırlanmalıdır.
1-İdlerinin sınırları
2-İdollerinin sınırları
3-Egolarının sınırları
4-Hoş görü sınırları
5-İlgi ve sevgisinin sınırları
6-Taptığının/larının özellikleri
7-Sıradışılıkları
8-Kendisine tüm olanaklar verildiği halde neler yapa bileceği öğrenilmeli!!!
9-Olmasını ve gerçekleşmesini istemediği en önemli X şey-olay
10-Olmasını ve gerçekleşmesini istediği en önemli X şey-olay
11-Onun için en önemli X tane yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları nelerdir.
12-Diğerleri……

Öğrencinin Paylaşma Yatkınlığı. Çevresini;Bilgi, Olanak ve Becerilerinden Yararlandırmaya Yatkınlığı-Özverisi
1-Olanaklarını paylaşım duygusunun kalitesi
2-Özverilerinin kalitesi ve çok yönlülüğü.
3-Çevresine yardım etme kalitesi ve yatkınlığı
4-Olanak ve yeteneklerinden yararlandırmaya yatkınlık ve kalitesi. Öğrenci Yanıtları

Öğrencinin;
-Kapasite, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), dini-toplumsal-özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, kuralları ve farzlarının kalite +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
Arkadaşlarıyla paylaşım +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Aile bütçesini kullanım +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Ailesiyle gururlanması, mütevazılığı, böbürleniş +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Sokaktaki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, davranışları oranları
-Sınıf içindeki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, davranışları oranları
-Okul içindeki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, davranışları oranları
-Sorumluluk çeşitlerini yerine getirme +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Sorumlulukları üstlenmeye cesareti +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Bedensel, zihinsel ve davranışsal olarak geri dönüşümsüzlükleri
-Genetik avantajları ve özverileri;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Genetik dezavantajları; özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Değişime uyumluluk +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Değişmezlerin +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Olay, süreç, olgu, yaratık, davranış… Vb İrade +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, gücü oranları
-İstemleri, beklentileri, uygulamaları ve yetenekleri arasındaki uyum ve çelişki +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-zekâsını, aklını, nefsini, ruhunu ve iradesini doğru konumlandırma kullanım +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Anne, baba, yakın çevresi… Vb kendisi hakkındaki yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ile uygulamalarda gösterdiği davranış ve eylemler arasındaki örtüşme +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4, oranları.
-Çevresine tepkileri ve ilgisinin +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Bedensel, zihinsel, toplumsal çevre ile iletişimin sağlılı oluş ;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Kendini yenileme, ;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
-Kendini, giyim, kuşam, bedensel bakım ve sağlığına önem vermedeki;özellikleri ve +,-,0,+/2/3/4...,-/2/3/4...,0/2/3/4…, oranları
… Vb tüm bu özellikleri her veya derse giren gerekirse gönüllü rapor vermek isteyen öğretmenler tarafından her dönem rapor edilip öğrencinin ahlak notuna kayıt edilmelidir. Öğrencilerimizde ve yavrularımızda yukarıdaki istenen hasletler en güzel şekilde geliştirmek için aşağıdaki istem ve temennileri, doğumdan üniversiteyi bitirene kadar asgari hangi seviyelerde kimlere verdirmemiz gerektiğinin önemini öğretim, öğrenim ve eğitim spektrumuna doğru konumlandırmamızın aciliyeti vardır.Neden, İlim ve ahlak eğitimi ve öös puanı, halen yapılan nesnel öğretim, öğrenim ve eğitim puanının paralelinde verilmeli?
Örneğin1- bir öğrencinin ve yetişkinin, ağız sağlığına dikkat etmemesinin yarattığı sağlık problemi ve çevresine eşine, arkadaşlarına yaydığı leş gibi ağız kokusunun görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli. Örneğin 2 Bir öğrencinin neden banyo yapası gerektiğinin, toplu taşıma ve yaşam yerlerindeki koltukaltı pis kokusunun çevreye verdiği sessiz rahatsızlığı görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.

Örneğin 3 Öğrencinin neden çıplak ve aşırı erotik giyinmemesi gerektiğinin gerekçeleri toplumdan alınan kesitlerle görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli. Neden normal ve akli-ruhi duygulara hitap eden ifrat ve tefritten uzak giyimi tercih etmesi gerektiği yaşatılarak öğretilmelidir. Resmi, başkalarını tahrik-kışkırtıcı, erotik, çekici, akli, düşündürücü, ilgi çekici, modern, klasik… Vb giyim, tepki, davranış… Vb ne zaman, nerede ve hangi koşullarda hayata uygulanışın gerekliliği mutlaka “Öğretim Öğrenim ve Eğitimde İnsan” konulu derste gerekçeleriyle verilmelidir. Halkın ortak kullanım alanlarında kişi ve toplumun neden; kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, tahrik edici, aşırı imrendirici, kışkırtıcı… Vb. ifrat ve tefriti davranış, giyim, söz, eylem… Vb. şekilde bulunmaması gerektiğinin gerekçesiyle öğretim, öğrenim ve eğitimde verildiğinden emin olmalıyız. Bundan sonrası kişi ve toplumun iradesi çerçevesindeki tercihi/tercihleri onun ve onların ölçüsünün kalitesini gösterir. Yargısından emin oluruz. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır.
Örnek 4 Öğrencinin neden peygamber ahlaklı bir kişilik olmayı tercih etmesi gerektiğini yaşanmış ve yaşayan örneklerle örneklendirilmeli.

Örnek 5 Hayat arkadaşını seçerken neden önce her iki tarafında, zayıf, güçsüz, geri dönüşümsüz, vazgeçilmez farzlarını, idlerini, idollerini, dini-toplumsal yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını … Vb ortaya koyarak birbirini, tanıma işine girişmeleri gerektiğinin önemi görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.
……..
Ör 1, 2, 3, 4, 5… Vb yerine getirmemenin bedelinin ne/ler olacağı mutlaka görsel ve işitsel filmler ve ortamlarla verilmeli.
35. İnsanların bu dünyada herkesi razı etmek için olmadıkları kesin. Peki evrensel bir insanın benimsediği ve alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirdiği güzel davranış ve tepkilerinin kombinezonları nasıl olmalı? Kimleri korkutmalı? Kimlere güven vermelidir?
İpucu; Tüm yaratıklara yararlı olabileceğimiz şekilde tüm sıfatlarımızı peygamber ahlak hasletleri (peygamber ahlakı) gereği konumlandırıp yaşamımızda alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek.Örneğin bir bilim bilgini (bilim insanı?!) tüm görüş hallerine namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve doğru empati/eşduyum duymalı. Çalışkan ve peygamber ahlaklıyla çevresinden uzaklara doğru en güzel çözümler üretmelidir.1 Öğrenci Yanıtları

41.A-Cami nedir? Din ve ilim nedir? Medrese nedir? Nerelerdir? Dinin-ilimin hedefi ve amacı (alimlerin hedefi ve amacı) nedir?
B-Okul Nedir? Bilim nedir? Üniversite nedir? Nerelerdir? Bilimin hedefi ve amacı (bilginlerin, bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hedefi ve amacı) nedir?
İpucu; alimlerin peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin öncelik prensibi ile bilim bilginin (Bilim insanın?!) doğayı doğru anlama, doğru kullanma, toplumsal deneyimlerden doğru çıkarsamalar kazanma ve teknolojiler geliştirmeyi bilimle ilişkilendirmeye çalışın.Din ve bilimin;özgünlüklerini ve tamamlayıcılığının bütünleşik olmasının mutlak gerekliliğini düşünün. Peygamber ahlaklı insanların ve peygamber ahlakının hâkim olmadığı her şeydeki felaketleri görmeye çalışın.
C-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek büyük bir düşünce,özdeyiş ve kavram yanılgısıdır? Neden?
D-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek-uygulamak toplumsal tufanlara neden olur ve amansız-sinsi bölücülüklerdendir.1
İpucu I;
Her birinin özgünlüğü ve liyakatinin ayrıcalığını anlamaya çalışın biri diğeri değildir. Hedefleri, kuralları, istemleri ve amaca ulaşmadaki öncelikleri bakımından çok cüzi alanlarda alternatif olabileceğini düşünün.Neden din ve bilim toplumun/ların büyük kesimince doğru öğretilmedikçe-uygulanmadıkça ya da din ve bilimde toplumun/ların büyük kesimince  doğru yararlanılmadıkça ;bunun boşluğunu hurafe, yanlış doğal ananeler, gelenekler, yanlış veya eksik kavramlar ve düşünceler toplumun inanç ve hayat felsefesi içinde yer alacağını düşünün. Toplum bunun farkına varmazsa zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlara neden olabileceğini dikkate alınız.

İpucu II:
Dinin Hedefi;Din hemen her konu açısından kümülâtiftir. Yaratıkların; gelecek, geçmiş ve yaşantı biçimleri ile ilgili olarak insana hitaben kurallar koyar ve örneklerle bilgi verir.Peygamber ahlakının benimsemesi için:hemen her enerji seviyesine ve haline hitaben yani her seviyedeki aklı baliğ kişinin giriş yapabileceği veya açılış yaparak nefes alabileceği (bir şeyler öğrenip veya öğreneceği) özgün kabin seviyeleri vardır. Akıllı kişilerin fıtratı ve bilgisi ölçüsünde ileriye yol alabileceği yazılı ve eylem bütünlüğü taşır. Dinde öncelikle istenen hedefe ulaşmak için ahlak prensiplerini uygulatarak (farz ve sünnetlerini) peygamber ahlaklı insan yetiştirmektir. Doğanın bereketli hudutlarından yararlanmayı ilk hedefe bütünleşik verir(israfı... Vb ret eder). Dinin içinde çok sayıda yönetim biçimleri çıkartıla bilir. İslam'iyet (Müslüman'lar) tarihte hemen her türlü rejimle yaşamayı başarmış tek dindir. Bu asır batıdaki dinlerin ortaçağ fobisine tepki olarak ortaya çıkan Laiklikten İslam'iyet hak etmediği iftiraya uğramıştır.

Yönetim Şekillerinin Hedefi;kendisi ve/veya toplumun yaşamı ve hayırlı gördüğü bekası için;koyduğu hukuk kurallarına toplumun uymasını amaçlar ve icraata koyar.

Bilimin Hedefi;bilimsel yöntemlerle doğayı ve tüm yaratıkları düzenli öğrenip doğru deşifre etmek ve insana-diğer yaratıklara-çevreye yararlı olacak şekilde edindiği sonuçları hayata doğru uygulamaktır. Öncelik hedefi doğayı ve tüm yaratıkları deşifre ve ondan/lardan yararlanmaktır. Öğrenci Yanıtları

54. İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle, AIDS mikrobunun doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Yani kâinatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerden kazıyıp koparsak (yok etsek) ne olur?(Film İzle)
İpucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları


71.
A-
İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir.  Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


118.Tüm yaratıklar için yararlı bir fert, toplum, devlet… Vb olmak için?
A-Kendimizi, var olan dinsel ve bilimsel ve diğer gerçeklere uydurmalıyız. Bu durumda aşamadığımız ve ya uyum sağlayamadığımız gerçekler bizi parçalar
B-Var olanları ideallerimiz uydurmaya çalışmalıyız. Her şeye Kadir olmadığımız için kısmen başarırız
C-Bulunduğumuz asra kendimiz doğru konumlandırıp, geleceğe doğru çimlendirmeliyiz. Başarılı olmamız;kendimiz, çevremizi ve geçmişi çok iyi bilmemize ilave olarak bunları doğru konumlandırmamızla ve doğru uygulamalarımızla doğru orantılıdır.1, 2, 3, 4, 5, 6
D-Diğer uyum olasılıkları
Önermelerinin;geçersiz taraflarını ve eksiklerini yazınız. Alternatif çözüm öneriniz.
İpucu;Tüm insanların, yaşadıkları kâinatları ortak, ilk ataları-ebeveynleri ortak, dünyaları ortak… Vb ortak paydalarını düşünün..
Tüm insanların fıtratları, anne babaları, özgün edinimleri… Vb farklıları düşünün.
Tüm insanların en önemli sermayesi; fıtratı, iradesi ve bildikleri dâhilinde doğru tercihlerle elde etiği sonuçlar olduğunu-olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları
125. Bir bilim bilginin (bilim insanının) birinci vazifesi, öncelikle; bir peygamber  misali ve mantığı ile bulunduğu en yakın çevresinin toplumsal, ekonomik… Vb sorunlarını öncelik sırasına göre dizayn etmek. Sonra bu sorunları ve problemleri üstüne güncelleyip uygulamalı ve çözüm üretmelidir. Ya da üzerine uygulayarak veya yaşayarak  kendi fıtratı ve yeteneklerine uygun  ölçülerle  samimiyetle özdeşleştirip,  çözümler üretip hayatına güncelleyip uygulamalıdır. Önermesi doğrumu neden?
Öğrenci Yanıtları

126.Çevresini;bilgisinden, becerilerinden yeteneklerinden   ve olanaklarından yararlandırmayı başarmak nedir? Neden Önemlidir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10
Bilim bilginlerimizin (Bilim insanlarımızın) ve üniversitelerimizin; sırasıyla en yakın çevresini, beldesini, bölgesini,….ülkesini…dünyayı;bilgisinden, becerilerinden  ve olanaklarından yararlandırmayı başaramaması büyük bir kayıptır. Önermesinin eksiği ve geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;Becerilerimizden,Yeteneklerimizden, Bilgimizden ve Olanaklarımızdan Çevremizi Nasıl Yararlandırabiliriz? Kendimizi(özümüzü), fıtratımızı ve yeteneklerimizi tanıyalım. İnsan;Fıtratları, zekâları,Nefisleri,Sıfatları, .. vb İnsani Sanal Araçlar Nelerdir? İnsanda Peygamber Ahlak ve Akıl Hasletleri Nasıl Geliştirilmelidir. Şeklinde konularla ilgili dersler müfredata konulabilir. Öğrenci Yanıtları

2010 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

18-Bu günkü eğitim sistemleri; insanlara doğada var olanbilim işletim sistemlerini yani doğal doğa işletim sistemini/lerini zihnine-kalbine yüklediği için; insanlarda, doğayı hayvanca ve vahşice kullanma güdü ve doğal ahlakın gelişmesine neden olmuştur. Bu günkü toplumsal ve çevre sorunlarına neden olan toplumsal-bilimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, sistemler, ilkel-patojen enkaz teknolojiler bunun sonucu ve ürünüdür.Kısaca insanda akıl, ruh ve vicdanıa ait peygamber ahlak işletim sistemi hiç dikkate alınmadan insanlar eğitiliyor ve yetiştiriliyor.Önermesini çürütünüz. Öğrenci Yanıtları

24. Rejimlerin ve eğitim sistemlerinin İslam'iyet'ten alacakları en önemli derslerden biride; tüm (her türlü) insani fıtratları zorlamadan, yapabilirlikleri ölçüsünde ve bazında (irade güçleri oranında) sorumluluk yükleme–eğitim hizmeti verme ve olanaklardan yararlandırma sabrı-sebatı-eşitliği-adaleti ve eylemi içinde olmasıdır. Kısaca zaruretten dolayı zayıflarını ve güdük yeteneklilerimizi de verimli kılmayı başarmasıdır.
      İslam'iyet'te;insanların;yaşama hakkı açısından;ateist-kâfir, ibadet olarak sadece kelime-i tevhidi (;"La İlahe İllallah") söyleyebilen bilen fıtrattaki insanlardan, Hz. Muhammed AS'I pür taklit edebilecek insanların fıtratlarının yani her türlü-çeşit fıtratın;doğadan ve olanaklardan yararlanma adalet, bağış, yardım ve eşitliğin liyakati çok büyük değer taşır.
      Bu asır: rejimler, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri;her alandaki reKâbetten, çok zeki oluşu oranında nimetlerden yararlanma/landırma doğal felsefesi insanlığa ve doğal çevreye belki de geri dönüşümsüz yaralar açmıştır. Bu yargıları ve mantık sistemini gerekçeli çürütmeye çalışınız. Öğrenci Yanıtları

29
.21.YY'LI insanı; gücü, iradesi, olanakları ölçüsünde ve oranında;çevresini artılarından yararlandırmayı/yararlandırmasını başaran konumda/larda yaşamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirerek; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst, çalışkan ... Vb insanlara güven ve cesaret veren tam tersi insanlara güvensizlik ve korku salan insan olmalıdır. Önermelerini;ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları
49.Ayın ve dünyanın güneşe olan uzaklıkları konumundaki yararlı mantığı ile insanlara yararlı olma mesafelerini eğitimle alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek olasıdır. Önermesinin liyakatini eleştiriniz.
İpucu; çevreye yararlı insanlar hangi mantık sistemlerine dayalı eğitimle yetiştirmeliyiz.Öğrenci Yanıtları

64.Bu dünyada herhangi bir şeyi bilmeyenlerin ve o şeyin istenmeyen sonuçlarının sorumlusu o şeyi bilenlerdir.Önermesini eksiğini tamamlayınız.
İpucu:Fert, toplum, kurum, devlet…insan bazında bilenler (doğru bilgi ve uygulamaya sahip-emin olduğu sahalarda) bilmeyenleri ( o sahaların bilmeyenlerini) kendilerinden yararlandıracak;davranış, eylem, tatbik/uygulayış, mesafe, konum…geliştirmedikçe bilmeyenlerden kaynaklanan yanlışın sorumluluğu bilenlere mal edilmelidir.
O halde emin olduğu bilgilerini çevresiyle paylaşmaktan hoşlanan ve parasız ahlaki değer yangılarına sahip fertleri hangi eğitim sistemleriyle oluşturabilir önermesi çok büyük önem taşır.
İpucu:zekâ seviyesi %100 peygamber ahlak seviyesi %10 ve zekâ seviyesi %60 peygamber ahlak seviyesi %50 olan iki profesörün devlet hizmetindeki ürünlerini ve halkına hizmetierini karşılaştıranız. O halde şimdiye kadar ÖSS sınavı sadece zekâya dayalı öğrenci seçmesini geleceğimize katkılarının eksiğini düşünün.0, 1, 2, 3, 4, Öğrenci Yanıtları

67.Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin, siyasetin... Vb bilim çakalı olmakla, çevresinin ve insanlığın bilim bilgini (bilim insanı?!) olmak arasın da ne fark vardır? 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

69.Kendini tanımak ve toplumsal dinamikler içinde-olanakları ölçüsünde liyakatli konumlandırmak arasında nasıl bir ilişki vardır?
A-Bu önermeyi hayata doğru güncellemeyi-uygulamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren ve tersi;fert ve toplumlar arasında hangi farklar vardır.
B-Bu önermenin hedefine ulaşması için nasıl eğitim sistemleri uygulanmalıdır? Neden?
C-Bu önermenin doğru hayat bulması insanlığa ne/ler kazandırır? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23,24
İpucu:Fert, toplum, devlet… Vb eğitim sistemleri ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı çevresini kendisinden pozitif yararlandırabildiği kadar vardır. Öğrenci Yanıtları

73.Çoğunluğu;haklı, haksız, cebren ve hile ile arakasına alarak:bilimi, ilimi ve dini liyakatsizce; siyasetin ölü kefenine (metriksine) kapitalist yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve kurallarıyla sığdırmaya çalışmak, insanlığın ve tüm yaratıkların; sanal ve gerçek dünyasına, fiziksel-toplumsal tufanlara davetiye çıkarmaya eşdeğerdir. Önermesini eleştiriniz ve daha doğru alternatifler sununuz.
İpucu;önermeyi günümüz şizofren dünya düzeninin toplumsal-çevresel uygulamaları ve vardığı sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları


77.Öğretim, öğrenim ve eğitimle; insanı evrenselleştirmek, insanlaştırmak ve geliştirmek ile insanı hayvanlaştırmak ve doğaya musallat olarak yaratıklaştırmanın belirtileri ve ölçüleri neler olabilir?
İpucu;
dünyada mevcut eğitim sistemlerinin ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının tarihi uygulanışını;ilk insandan günümüze ve geleceğe doğru değerlendirip;Roma İmparatorluğunda arenalarda insanı- hayvanları dövüştürmeyi-yarıştırmayı (sadizm tiryakiliği-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistleri), günümüzdeki kavga-şiddet ve doğal sporların liyakatsizliğine ve insanın çevreye-geleceğe-doğaya musallat sorunlarına alternatifler geliştirerek düşünün. Parasız ve menfaatsiz ikram yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına sahip edepli insanları öğretim, öğrenim ve eğitimle nasıl ortaya çıkarırsınız.
   İnsanın bedensel ve zihinsel uğraşılarının bilinç altına kaydedilir ve zamanla ahlakına yansıyacağından emin olabilirsiniz. Yani insani öğretimle ve eğitimle peygamber ahlakı ile donatılması zaruridir.
   İnansın sevgisini, aşklarını, ilgisini doğaya ve hayvanlar âlemine kaptırdığının farkındalığnı yitirdiğini yani bu konuda cahilleşmiş olduğunu-olabileceğini düşününün.1,2,3,4
    deccalı bir zihniyetle insanın sömürü ve bilgi edinme aracı olarak kullanılabileceği kadar zayıf ve farkındasız yaratık olabileceğinden emin olabilirsiniz. Toplumsal mantığın ferdi mantığa oranla hantal ve zavallı olabileceğinden emin olabilirsiniz. Öğrenci Yanıtları

82.Önce Filmleri ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) hepsini izleyin sonra  aşağıdaki önermeleri okuyun.
1-Yerküresi fiziksel normlarının birim alanını, her zaman biriminde etkileyen, çevrel (dış merkezli)  ve iç merkezli elde edilen çekim ve basınç verilerinin sürekli rasat edilmesi.
2-Yerküresinin iç basınca ait sıcak ve soğuk nefes borularından (sıcak-soğuk volkanlar), yer kürenin ince ve kalın katmanların karakteristik ve özgün nirengi noktalarında mağma tabakasına gönderilen ve yansıtılan düşük ve doğa olaylarını tetiklemeyecek dozda  elektro manyetik, ses dalgaları… Vb yüzeyden derin katmanlara kadarki basınç ve yüzey gerilim verilerinin sürekli rasat edilmesi.
3-Sürekli bilgi rasat edilmesi amacıyla;yer küresinin derinliklerine yüksek sıcaklıklara dayanıklı veri toplayış robotlarının kullanılması.
4-Volkanik ve deprem faaliyetlerinin teknolojik ve biyolojik indikatörlerini değerlendirmek.
5-Geçmiş deki tüm doğal felaketlerin;Su Tufanları(Tsunami), Depremler,  Volkanik patlamaların kronoloji olarak yer küresinin yüzeyindeki iklimsel ve jeomorfolojik olaylarıyla matematiksel olarak ilişkilendirilerek doğal kronolojik döngülerin belirlenmesi ve döngünün geleceğinin doğru okunması. Bu sonuçlara dayalı olarak geleceğe yönelik olası olağan üstü doğa olaylarının  yer küresi sistem zekâsı denklemlerinin deşifre edilerek ortaya konması.
6-1,2,3,4,5 numaralı açıklamaların ve verilerin mantık işleyiş- sistem zekâ sistemlerinin tera bilgisayarlarla simule edilmesi.
7-Tüm erken uyarı sistemlerini harmonik ve bilimsel olarak değerlendirmeye ve uygulamaya koymak....
8-Hava tahmin raporlarından daha gerçekçi olarak gelecekte olabilecek depremler, volkan püskürmeleri, su tufanları (tsunami), kasırgalara... Vb ait geleceğin doğal kronolojik döngülerin raporlarını tera bilgisayarlar yardımıyla ortaya koymak mümkün olabilecektir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

İpucu, Öneri ve Çözüm;
insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb; çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir.Öğrenci Yanıtları

86.Sıfırın dengesine üfleyerek siyaset yapmak ne demektir?

İpucu;Kapitalizmin; menfaatleri için insanların farkındalıklarını uyutarak, hile ile veya cehaletinden yararlanarak sinsice kullanmasını düşünün. 1
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb; çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

88.Kızışmış/ı görene güven verir, görmeyene kokusu ve namı yayılır. Önermesinin hayata uygulanıp uygulanamayacağının liyakatini yazınız.
İpucu;Vahşi hayvanların hepside çıplak dolaşır.  İnsan olarak giyim ve kuşamımızla çevremizdekilere karşı saygılı ve edepli (ifrat ve tefritten uzak) giyinmek evladır. Zihinsel ve nesnel giyim ve davranış konusunda;maymun iştahlı ve nefsi emareye sahip insanları tahrik etmemeliyiz, zihinsel ve nesnel bedenlerimizi gereksinimleri oranında doğru adreslide bulundurmalıyız-beslemeliyiz ve yaşatmalıyız.
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli (ifrat ve tefritten uzak) yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette,sokaklarda, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

89.Gelişmiş insanı hayvanlardan farklı kılan;yaşadığı dünyaya artı değer kazandıran ve kendisini asgari amorti edebilen ahlak ve yaşantı özellikleridir. Önermesini sözde gelişmiş ülkelerin yaşantısı üretimleri ve çevre ile ilişkileriyle karşılaştırarak görüşünüzü belirtiniz. Öğrenci Yanıtları

94.A-Gerçekleri yaşayarak tanımak ve geleceğe yürümekle, gerçeklere iman ederek yaşamak arasındaki farkların ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar nelerdir nasıl çözülebilir? Gerçekler hakkındaki iletişimsizlikler, düşünce ve kavram yanılgılarını eğitimle nasıl ve hangi yöntemler-uygulamalarla–olanaklarla çözülmeli? Toplumsal, hayvansal ve çevresel bağlamlarda Gerçekler hakkında algıda doğru değişmezliği sağlamak için neler yapabiliriz?
İpucu;bir bilim insanının bilimsel gerçekleri bedensel, zihinsel ve çevresel olarak üzerine uygulaması ile, bir peygamberin ayetleri üzerine uygulayarak yaşayarak hayatına güncellemesi ile ortaya çıkan sonuçları yani bilimsel makaleler ve peygamber hadisleri düşünün.
B-İzafi ve geçici gerçekleri (kalıcı-sürekli olamayan enerji halleri konumu) yani doğa ve hayvani-meleği doğa ötesindeki realiteleri;zihinsel, bedensel ve çevresel olarak bilimsel ilahlaştırmak veya deccallaştırmak ne demektir?
C- Doğayı, İnsanları, Sistemleri,Evrimin Prensipleri,Evrimsel Mekanizmaları, Evrim Bilimini, Evrimleşmeyi, Evrim, Evrim Kuramı kavramlarını kaosa sürüp kavram yanılgısını ortaya çıkartarak, … Vb insanların inanmaya ve iman etmeye fıtratı (yapısal) yatkınlıklarından ve gereksinimlerinden yararlanarak veya bu gereksinim ve yatkınlarını bilimsel olarak suiistimal ederek liyakatsiz ilah ve inanç sistemleriyle doldurmak ne demektir?
İpucu; günümüzde, evrimciler (evrimin avukatları-horozları) ve yaradılışçıların(dinin avukatları-horozları) bilimsellik adına yaptıkları,sözde tartışma, kargaşa ve keşmekeşlerinin cehaletini düşünün. Öğrenci Yanıtları

 95.A- Bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?),farkındalıklarını uyutarak ya da zafiyetlerinden yararlanarak;nefsi ve zekâsını bilimsellikle kullanarak  madde âleminden büyük kıyamete doğru kişiliklerini-hayat enerjilerini evrimin çanağına hapsetmek ne demektir?Yani insan bedensel ve zihinsel olarak aklını ve ruhunu harekete geçirerek kişiliğini evrim çanağının doğa ötesine taşımasına kement vurmak ne demektir? Hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  hedefine kilitlenmek ne demektir?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Yaşanmış Gerçek Senaryo;Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz;orada gelişimin ve değişimin gereği vadesi dolmuş Allah (C.C)'UN dinlerine mensup insanların inisiyatifinde liyakatsiz ve deforme  değerlendirilen  toplumlar vardır. Sonra bu liyakatiz ve deforme  (şahsi menfaatleri için dini kullanmak)  değerlendirmeye baş kaldıran bir  veya birkaç grup insan vardır. Bu insanlar akıl, ruh ve vicdanın haksız ve kötüye kullanıldığına haklı  karar verir. Toplumu bu haksız dinsel tabuları kuşatma ve yıkma  yönünde  harekete geçirmeyi, kısmen başarırlar. Dini kontrol altına aldığını sanırlar, aslında sadece bir alt basamağa (doğaya-evrim çanağına) malzeme ve yem olarak itildiğinin farkında değiller. Bu bilim ve doğa emekçisi insanlar doğaya ve madde âlemine yani hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  kilitlendiği hedefe bilimsellikle yönelerek doğayı hortumlama sanatını yani, ilkel-patojen teknolojiyi geliştirirlerken hayvanlardan farklı olarak akıl ve ruhunu harekete geçirmekte güdükleştiler, men ve mahrum oldular.  Bu önemli ve değer biçilmez sanal araçlarını kullanamayarak insanlıklarının peygamber ahlakı farkındalıklarını kayıp ettiler. Doğa çanağına dalan bu insanlar (bilim insanları)  akıl, ruh ev vicdanlarını çalıştırmayı unuttular, ihmal ettiler veya bu önemli  farkındalıklarını  yitirdiler.Böylece  akıl ve ruh cahili oldular. Geliştirdikleri patojen teknolojinin doğayı hortumlama cazibesine kapılan diğer toplumlar da  bu evrim çanağına girdiler. Hatta geçerli yegâne son dine mensup insanlardan bazıları bile bu cazibeden etkilenerek İslam'iyete hak etmediği  vadesi dolmuş eski dinlerin işe yaramaz muamelesini reva gördürmüşlerdir.Böylece doğada kendini amorti edemeyen ve daha önce dünyada yaşamış insanlardaki gibi doğanın bereketli meyveleriyle yetinemeyen, hayvanlardan daha aşağılık olarak doğaya zarar vererek-yaşam yerinin toprağını ve buzunu eriterek gaza çeviren  patojen teknoloji insanı ortaya çıktı.
Varılan nokta peygamber ahlaklı insanlardan toplumlar yetiştirmeyen devletler ve insanlık hayvanların çanağından (evrim hapishanesinden) daha aşağılık yerlerde haşır olmayı hak eder.
       Sonuç olarak bu patojen teknoloji emekçileri eski din ehline, kırallık ve imparatorluk mensuplarına  malzeme olmaktan kurtulamamışlardır. Hatta bir basmak altta  yönetimsel (kapitalizme malzeme)  ve bilimsel  (evrim tartışmaları)  siyasetle boğuşturularak-ovuşturularak belki de liyakatsiz değerlendirildiklerinin farkında bile değiller.
 Bu gün insanlığa, doğa ve gezegenimiz; patojen teknoloji-insani çevre sorunlarına tepkisini hoşt olarak gösteriyor. Yani ilkel insandan kaynaklanan çevre sorunlarına çevrenin-doğanın felaketlerle cevap vermesi.   
      İnsanları, nefisleri itibarıyla (akılları itibarıyla değil) bedenen-zihnen, yabani-vahşi, evcil ve hercai hayvan olarak düşünebilirsiniz. Toplumsal kurallara riayette ortaya koydukları sistemde  doğal olanlar fırsatını buldukça doğal hayvan gibi gizli açık avlanıyor, kuralları kılıfına uyduruyor ve insanlığın ergini ele geçirmişlerdir.

B-Doğal döngünün ürettiği bereketli hasılat hayvanların yaşaması içindir. İnsan  ürettiklerinin ölçüsünden /lerinden fazlasını doğadan  tüketmeye başlamışsa; ifrat, tefrit ve cehaletin toplumsal tufanı kopmuş demektir.  Önermelerini doğayı tüketim ve hor kullanma açısından;tarihi süreçlerde yaşayan toplumları ve asrımızın insan toplumlarıyla  mukayese ederek vardığınız sonucu ve çözümü yazınız. 1, 2

C-İnsanın kendisini ürettiği hayat enerjisini ve gerçek kişiliğini;benimsediği yaşama ve düşünce stili ile doğa ötesine taşıması ile ürettiği robotlarla kişiliğini doğa içinde ve ötesinde taşıttırması olasımıdır neden?
İpucu;akıl, ruh ve vicdan, nefis ve zekâsıyla, peygamber ahlakı kurallarıyla yaşama(peygamber ahlakı) ve akıldan ve ruhtan yoksun sadece nefis ve zekâsıyla doğaya kenetlenmiş yaşama stillerini düşünün fimler izleyin.1,2,3 Öğrenci Yanıtları

97. Doğal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Şiirsel, Vezin ve Türküsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Yanlış-Eksik Kabul Görmüş Atasal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Bilimsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Sizce günümüz toplumlarında uygulamadaki düşünce ve konuşma dili/leri hangileridir sakıncaları nelerdir? Hangi düşünce ve konuşma dilleri daha çok kavram ve düşünce yanılgısına neden olup toplumsal bağlamda algıda doğru değişmezliğe engel olmaktadır? Nasıl tedavi edilerek değişime uğratılmalıdır?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6

Adalet mülkün temeledir.??
Adalet her şeyin temelidir.
Allah C.C. ile kulu arasına girilmez!! Peygamberler kimin elçisidir kime aracılık eder? Orta çağ Papazlarıyla peygamberlerin hünerlerini karıştırmayalım.
Ağanın eli tutulmaz!? Her ağanın eli tutulmaz!!! Ak Akçe Kara Gün İçindir?! Ak akçe en helal olan akçedir. Ak akçe Allah (C.C)'HUN rızası için olandır. Ak Akçe Gerekli Gün İçindir. Demirkuş 2008 Ak Akçe Gereksiz Gün İçin Değildir!! Demirkuş 2008
Aklını başına devşir!? Aklını başına topla!? Aklınla her şeyi devşir! Aklını her yere devşir! Demirkuş 2009
Aklın Yolu birdir?? Aklın Yolu tektir??
Aklın yolu her zaman her konuda bir değildir? Önermelerini Eleştiriniz
İpucu;eğer aklın yolu bir olsaydı insan fıtrat özgünlüklerine farklı kolaylıklar olamazdı.
Aklın yolu ender koşullarda tektir demek akla iftiradır. O zaman akıl dogma karar veren insandaki ilahi/peygamberi bir araç olurdu. Akla göre her şeyin dogma bir ağ olurdu? Aklın yolu bazen koşullara göre değişir.
Aklın yolu çoktur, sen koşullara en liyakatli ve hayırlısını tercih et!!
Ör. bazı koşullarda bazı kişilerin yalan konuşması mubahken aynı koşulda başka birisinin yalan konuşmaması ya da doğruyu konuşması mubahtır.
Bir yanlışı gördüğünüzde gücünüz oranında (cebine, ceddine, nefsine, menfaatine, işine … Vb göre değil) Allah (C.C) rızası için icabet ediniz.
İpucu;Aynı koşullardaki insanları aklın gösterdiği yol bazen aynı bazen farklı… Vb olabilir
Aklın yolu yerine göre tek, çok ya da hem tek hem de çok olabilir. Ortak aklın yolu tek, özgün aklın/ların çoktur. Demirkuş 2010
Allah sizi başımızdan eksik etmesin!? Allah (C.C) rızası üzerimizde eksik olmasın inşallah.Demirkuş 2010
Aslan yattığı yerden belli olur!? Aslanlar avlarken insan işbaşında belli olur. Demirkuş 2010
Ağlamayana memem yok? Bazı Koşullarda Ağlamayan Memem Yok! Ağlamayana bazen memem yok!! Demirkuş 2012
Bir-leşmiş Milletler ??? Birlikte/Beraber Milletler!!!, Milletler Birliği/Beraberliği!!! Demirkuş 2010
At atın yanında ya huyundan ya da tüyünden kapar?! At atın yanında bazen ya huyundan ve/veya tüyünden kapar. At atın yanında her zaman huyundan ve/veya tüyünden kapmaz!!! Demirkuş 2011

Atın Ölümü Arpadan Olsun!? Atın Ölümü Arpadan Olmamalı! Demirkuş 2010 At Sahibine Göre Kişner?? At Her Zaman Sahibine Kişnemez! At bazen Sahibine Göre Kişner! Demirkuş 2013

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!? Ayinesi iştir kişinin lafına da bakılmalı. Demirkuş 2010.
- Demirkuş 2010
Azmettikten sonra insanın yapamayacağı şey yoktur!? Azmettikten sonra insanın elinde hiçbir şey kurtulamaz!? Azmettikten sonra insanın yapabileceği çok şey vardır. Demirkuş 2009
Balık baştan kokar!? Balık her zaman baştan kokmaz.Demirkuş 2010
Bana Her Şey Sizi Hatırlatıyor Rabbim! Nasip DEMİRKUŞ 2014
Bana Dostunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim?? Söyle Bana Arkadaşının Kim Olduğunu,Söyleyeyim Senin Kim Olduğunu Sana?? Söyle Gerçek Dostunu/larını Bana, Söyleyeyim Senin Kim Olduğunu Sana!! Demirkuş 2010
Başından büyük işlere karışma!? Sadece başınızdan küçük işlere karışırsanız ne kaybınız olur?Yerine göre başından büyük işlere de karış. DEMİRKUŞ, 2009
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Allah rızası için ölen varsa cennet vatandır. Demirkuş 2011
Allah (C.C) rızası için üzerinde can verilen toprak (cennet) vatandır. Demirkuş 2011
Besle kargayı oysun gözünü??? Besleme nankör kargayı oyar gözünü! Demirkuş 2011
-Beşer Zulmeder, Kader Adalet Eder??! Beşer bazen zulüm etse de Allah (C.C) her zaman adalet eder. Demirkuş 2010.
-Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıptır?!!! Bazı insanların bazı şeyleri bilmemesi, sormaması ve öğrenmemesi ayıptır, günahtır veya suçtur.
-Biz tükürdüğümüzü yalamayız?! Hâlbuki;suç, günah, hata, yanılmak, bilmezlik … Vb akıllı yaratıkların yaşam döngüsünde aşamayacakları vazgeçilmez vasıflarındandır. Yanlış yere tükürmüşsek temizleriz! Demirkuş 2010 Bu yazıdaki amaç kibir, ucup, haset, eğitim, yapısal(fıtrat) ve doğal laiklikten doğan din cehaleti yöneticilerin vahşi-doğal demokrasinin seçim sistemi eserinin delillerini ortaya koymaktır.
Böyle gelmiş böyle gider. Bazı şeyler vardır ki, bunları değiştirmek ya çok zordur, Ya da bunları değiştirecek yollar tıkanmıştır. İşte, bu gibi durumlar için halk, ileriden beri sürüp gelmekte olan bir durumun, kolay kolay değişmeyeceği kanaatini taşır. Böyle gelmiş, böyle de gitmeyecektir!Demirkuş 2010
Bükemediğin Eli Öpeceksin? Bükemediğin Elin Gücünü Kabulleneceksin!
Büyük lokma ye büyük konuşma?. Yerine göre büyük lokmada ye büyükte konuş! DEMİRKUŞ, 2009
Bilimsel Araştırma Fonu. Bilimsel Araştır Fonu. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ?! Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu!! Demirkuş 2008
Cennet cennet dedikleri üç beş huri üç beş melek bana seni gerek!?? Cennet, Cennet Dedikleri; Pek Çok Nimet, Pek Çok Huri, Pek çok Melek, Bana Sizi gerek Sizi. Demirkuş 2012. Ey rabbim cennetteki ne huriler nede melekler bana sizi gerek sizi Rabbim.

Çok bilen çok az bilen az yanılır? Her zaman çok bilen çok az bilen az yanılmaz! Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. Demirkuş 2010 -Yanılmayan yegâne zat Allah (C.C). Allah (C.C) her şeyi bilir. Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. - Önemli olan yanılgısını anladığı an doğru tercihlerle telafidir .
-Söz gümüşse, sükût altındır. Yerine göre söz gümüşse, sükût altındır!
Çok gezen mi çok okuyan mı  çok bilir? İnsanına göre değişir. Cahiller dünyayı dolaşsa ne değişir.


Danışama Bürosu? Danış Bürosu!
Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu? Delikli demir icat oldu mertlik saflaştı! Demirkuş 2008
Domuza inci dizilmez? Domuza her zaman inci dizilmez! Demirkuş 2008 Bu düstura uygun hadis var;şerrinden emin olmak için münafığa güler yüz gösterilmiştir.
Domuza inci dizilmez? Domuza her zaman inci dizilmez! Demirkuş 2008 Bu düstura uygun hadis var;şerrinden emin olmak için münafığa güler yüz gösterilmiştir.
Rabbim diye diye nicesine secde etim benim sadık Rabbim Rahman Allah (C.C) dır. Demirkuş 2011
Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık dostum peygamberimdir.. Demirkuş 2011
Dost Her Zaman Acı Söyler?! Dost Gerekirse Acı Söyler!! Demirkuş 2008.
Düşünüyorum, öyleyse varım; René Descartes. Sözü eksik bir özdeyiştir ve düşünce yanılgısına neden olmaktadır. Biraz daha iyi bir deyişi: Düşünüyorum ve düşünülüyorum öyleyse farkımdayım. Demirkuş 2013

El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!! El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! ReKâbetten Hayvanlar için. El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!! Demirkuş 2009 İnsan için El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar.Demirkuş 2009
Elini Taşın Altına Koy?! Kaldıra Bileceğin Taşın Altına Elini Koy. Kaldırabileceğimiz Taşın Altına Elimizi Koyalım.!!! Demirkuş 2013
En yüksek mevki, en büyük servet, en yüksek puan... Vb en sitendik şey/ler her zaman en hayırlısı değildir? Demirkuş 2011
Gençlikte taş taşı ihtiyarlıkta ye aşı? Gençliğinde taş taşı ihtiyarlığında ye aşı?
Gerekirse taş taşı gereksizse yeme aşı. Demirkuş 2009
Haddini Bilmeyen hududunu bilmez!? Haddini Bilen Hududunu bilir!! Hududunu bilmeyen cahil bir gün haddiyle yüzleşebilir. Demirkuş 2013
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.??
Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah CC'HUNDUR.
Hak geldi batıl zayi oldu? Hak geldi batıl yok oldu! (İsrâ Suresi 81. Ayet) Hak ile irtibata geçince, halk ile irtiBâtınızı kesiniz??? Hz Ömer RA, Hz. Ali RA Camilerde habersizce katledilişi, Filistin'deki Camilerin silahla taranışı? Haddini Bilmeyen hududunu bilmez!? Haddini Bilen Hududunu bilir!! Hududunu bilmeyen cahil bir gün haddiyle yüzleşebilir. Demirkuş 2013
Hak geldi batıl zayi oldu? Hak geldi batıl yok oldu! (İsrâ Suresi 81. Ayet) Hak ile irtibata geçince, halk ile irtiBâtınızı tedbirli ve liyakatli konumlandırın!!!
Hayır! Hayrat, Hayır işlemek! Hayır!? Değil! Olmaz! Hu (C.C) Hu kukla/Hukukla;Toplumsal Nizam, Hay (C.C) Hay At / Yaşam (Dili ve lisani kurgulayanların; cehaleti, vahşeti ve düşünsel basireti kör eden afatı)

Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Yalanın mubah olduğu yerler vardır.
Her doğruyu her durumda söylemek doğru değildir, ancak bazı doğruları bazı ortamlarda söylemek farzdır. Demirkuş 2011
Her şey tersi ile ayaktadır? Yaradan hariç her şey tersi ile ayaktadır? Her şeyin bir nedeni vardır? Yaradan hariç her şeyin bir nedeni vardır!
Hizmette sınır yoktur!!?? Her Hizmette/Her Hizmetin Bir Sınırı Vardır. Hizmette sınır vardır ama sinir olmamalıdır.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1
Bu özdeyişte kavram ve düşünce yanılgısı var.
“İlimsiz Din Düşünülemez,  Dinsiz İlim Düşünülebilir”,“İlimsiz Din ve İlimin Dini Düşünülemez”,   “İlimsiz Din, İlimin de Dini Olamaz.” Her Dinin Mutlaka İlmi Vardır, Fakat Hiçbir İlimin Dini Düşünülemez. Her İlim ve Bilimde Doğru ve Hayırlı Değildir .  Demirkuş 2008 .1, 2 ,3,4“ Dinler Akıllı Yaratıklar İçin  Sunulan Sistemlerdir, İlim ve Bilim İse; Öğrenme ve Tatbik/Uygulayış  Aracıdır”  Demirkuş 2008 "Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. "Hayatta En Hakiki Akli Araç; İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Akli Araç Aramak Belki de Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir." DEMİRKUŞ 2010 En Hakiki ve Gerçekçi Mürşit Allah (C.C) veya En Hakiki ve Gerçekçi Mürşit Allah (C.C) Peygamberleri ve Rahmani Alimleridir. Demirkuş 2011
"Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. 1
İstisna hariç (Allah (C.C)) ancak akıllı yaratıklar en hayırlı mürşit olabilir.
"Hayatta en Hakiki/Hakkı Tek Mürşit Allah (C.C)’HU ve İşinin Ehli Olan Zatlardır” Demirkuş 2012
-Hak (C.C) Allah (C.C) Sıfatıdır. Hak; aitlik, kazanılmış, hak edilmiş ya da zata-kişiye ya da yaratığa aitliği ifade eder. Hakka tapar!?? Hak kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
Herkes babasının oğludur!? Herkes bazen babasının oğlu değildir!
Her şey Karşılıklıdır!? Samimiyet ve ihlasta her şey karşılıklı değil Allah (C.C)’N rızası içindir. Resmiyette ve kapitalist menfaate her şey karşılıklıdır.
“İlim İlim Bilmektir İlim Kendin Bilmektir Sen Kendini Bilmezsen Ya Nice Okumaktır ” Hz. Yunus EMRE
İlim Bilmeye Araçtır, Sen Aracın Bilmez İsen Ya Nice Okumaktır. ” DEMİRKUŞ 2008"Nefsini Tanıyan Rabbini Tanır" Ayet/ Hadis
“İlim Çin'de Bile Olsa Gidip Alınız” Hz. Muhammed AS“"İlim(Hikmet) Müslüman'ın Yitik Malıdır, Nerede Bulursa Alır.""İlim Ö ğrenmek,Beşikten Mezara Kadar Farzdır” Hz. Muhammed AS

İki gönül bir olsa samanlık seyran olur? İki gönül bir olsa da samanlık her zaman seyran olmaz! İki gönül bir olsa samanlık bazen seyran olur! Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun.
İşeyen Demir Işıldar!? İşleyen demir her zaman ışıldamaz.Demirkuş 2012 İşleyen demir ışıkta ışıldar. Demirkuş 2010
Kurallarda hayat vardır? Rahmani ve Akli kurallarda hayat vardır!
Rahmani kurallarda helal ve huzurlu, şeytanı kurallarda haram, doğal krallarda hayvani hayat vardır.
Rahmani kurallarda huzurlu, şeytanı kurallarda huzursuz, hayvani krallarda aşkın/doğal hayat vardır.
Rahmani kurallarda huzurlu hayat vardır. Demirkuş 2012

Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur.
Kontrolsüz güç,sınırsız hürriyet, disiplinsiz uğraş kanserli bedene benzer? Özgür olmanın hududunu ne belirler?
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır!? Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın??
Kusursuz bir dost istersen Allah (C.C)'HUNE yeter. Fert, kavim, devlet ve benzeri insani bazlarda; fıtratı-yapısallığı ve olanakları oranında peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaka, İslam'i kurallara ve vicdanlı tercihlere uyuldukça gerçek ve yegâne tek dost Allah (C.C) olacağından emin olabilirsiniz. Demirkuş 2010. Gerçek ve Kusursuz yegâne dost Allah (C.C). Allah (C.C) İbrahim AS dostu olarak kabul etmiştir.

Mülkte Yalan Var Sende Biraz Oyalan?! Malda, mülkte, canda… hemen her şey emanet var sen etme ihanet. Malda Emanet Mülkte Emanet Var Sen Etme İhanet!! Demirkuş 2008 Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir.(hadis)

Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer, Camiler Kışlamız, Müminler Asker?
Minareler Şahadet parmağı, Kubbeler Gök Kubbesi (Arşın), Camiler Allah (C.C)'HUN evleri, Müminler insanlığın Askerleri!!! Demirkuş 2011
Ne Gelmişse Allah'tan Gelmiş?! Kaderimiz Böyle İmiş, Bizim işimiz Allah'a Kalmış?! Hür İrade Çerçevesindeki Yanlış, Eksik Tercihin Vebali Kader Çizgisine Yüklenemez. Demirkuş 2010 Hayır ve şer Allah (C.C)’dendir, tercih ve tedbirin sorumluluğu akıllı yaratıktadır.


Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi/Kurumu!? Öğrenci Seç Yerleştir Merkezi/Kurumu!! Demirkuş 2008
Öğrenci?? Öğ ren ci?? Öğrenici!!
Öğretmen?! Öğ ret men ?? Öğreten!!

Rabbim neylerse güzel eyler, arif anı seyir eyler.!? Rabbim neylerse güzel eyler, cahil onu seyir, arif anı ders eyler!! Demirkuş 2009

Sabreden Derviş Muradına Ermiş?! Sabreden Derviş Her zaman Muradına Ermemiş!! Hak üzere sabredene derviş muradına ermiş!! Demirkuş 2008
Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Doğan Güneşmiş!! Demirkuş 2008 Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Yeşeren Gülmüş!! Demirkuş 2008

Sakla samanı gelir zamanı?!. Her samanı saklamaya gücümüz ve olanaklarımız yetmez. Saklama Gereksiz Samanı Gelmez Zamanı!, Sakla Gerekli Samanı Gelir Zamanı!! Demirkuş 2008.

Merhametten (iyilikten) maraz doğar. Liyakatsız ve gereksiz Merhametten (iyilikten) maraz doğar.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır!? Tatlı dil her yılanı deliğinden çıkaramaz! Tatlı dil genellikle yılanı deliğinden çıkarır! Demirkuş 2010
Teşbihte hata olamaz!?? Teşbihte bazen hata olabilir. Demirkuş 2012


-Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol? Her koşulda olduğumuz gibi ya da göründüğümüz gibi olmak mümkün ve liyakatli değildir. Yerine göre olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!
Yanlış hesap Bağdat'tan döner!? Yanlış hesap her zaman Bağdat'tan dönmez!!
Yiğidi öldür, hakkını yeme? Yiğidi öldürme hakkını da yeme!

Yaratılanı sev yaratanda ötürü!! Yaratılana sabret yardandan ötürü!
"Demokrasilerde çare tükenmez"??Önermesi; hem gizli düşünce ve kavram yanılgısı hem de gizli şirki içeren asrın cahillerinin bir cehalet belgesi ve kanıtıdır.Önermelerinin safsatalarına alternatifle ileri sürünüz. İpucu;1, 2, 3, 4, 5, Çıkarsayış;Dinler ve kâinat dâhil, tüm nesnel, sanal ve kuramsal sistemler belli tatbik/uygulayış sahaları için idealdirler. Hiç bir sistem veya sistemler grubu her şeye çare olamaz .Her sistemin en az bir kara deliği vardır. Tüm çaresizliğin yenik düştüğü veya çare bulduğu yegâne makam;her şeye kadir olan Allah (C.C) olarak bilinir. Demirkuş, 2008
"Genellikle her çarede en az bir demokrasi vardır ama her demokrasinin en az bir çaresizliği vardır!!" Demirkuş 2008
Ya nefsini liyakatle aşarsın ya içine düşersin sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş).Ya nefsini liyakatli aş ya da içine düş sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş) Demirkuş 2008
Öneri;Fert, toplumsal ve dünya bağlamında: gereksiz, geçersiz ve yanlış; din, inanış, örf, adet, davranış, alışkanlık, toplumsal egolar(istemler), özdeyişler, atasözleri ve kurallardan kendimizi bilimsel ve haklı olarak arındırmamız gerekir. Ancak doğru ve bilimsel alternatiflerini geliştirmek koşuluyla mümkündür.ert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gücünün yettiği oranda itine/lerine(nefsine)hoşt demezse toplumsal tufan kopar.
Çözüm;“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11). Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) Bu asrın en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet… Vb bazında zihinsel, bedensel ve toplumsal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate ve evrenselliğe değil de ulusallığa ve akrabalık akaidine öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz.Tüm dünya devletlerinin bu toplumsal sorunu için üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarının hazırlanabileceğini düşünün.
1, 2 Öğrenci Yanıtları

-Yanlış, Eksik ve Sakat;İsim, Kavram, Kavramisim, Kavram Kümesi ve Cümleler Toplumsal Bilincin Kara Delikleri Gibidirler.
-Yazılı ve sözlü her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünceyi ifade eden her şeye eleştirel gözle bakılmalı ve en mantıklı-liyakatli alternatifi geliştirilmelidir. Ör.elmadan daha mantıklı alternatif isim ve kavramlar üretin.
-Çok özel haller hariç, her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünce üretirken veya düzenlerken;düşünsel ve eleştirel tercihte, doğal dillerin doğal kurallarına ve hece vezninin akıcı ses-kafiye uyumunun keyfine, zevkine ve cüşuna, akli,mantıki ve ahlaki anlamlar feda veya yem edilmemelidir.
-İsim, kelime, deyim, kavramisim ve kavramların mantık kurallarına aykırılıklarının gerekçesiyle mantıklı alternatifleri ilişkisel listesi olarak kavram araçlarıyla hazırlamak son derece önemlidir.Demirkuş 2009.

Dil ve lisanda yerleşmiş yanlış ve eksik cümlelerin daha anlamlı olanlarıyla yer değiştirerek toplumsal dinamik bilinç altı yapısını sağlamlaştırmak.
Bilimsel Araştırma Fonu!? Bilimsel Araştır Fonu. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ?! Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu!! Demirkuş 2008.


Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi/Kurumu!? Öğrenci Seç Yerleştir Merkezi/Kurumu!! Demirkuş 2008
Öğrenci?? Öğ ren ci?? Öğrenici!!
Öğretmen?! Öğ ret men ?? Öğreten!!
2011 ÇEVREYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
2-A- Bu asır bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve avam bir avuç kapitalistin eseri olan; kapitalizmin sermaye büyültme tiryakiliklerine ve kapitalist siyasete malzeme bilim işçileri olarak kullanılmaktadır. İnsanların zihinsel, bedensel ve eylemsel yaratıkları bu asır bir avuç kapitalizmin metriksindedir.Bu asır, insanlar mı kapitalizmin metriksine malzemedirler yoksa Karunizm (kapitalizm) mi insanların Metriksine malzemedir? Savlarını çürütünüz.
B-
Bir zamanlar, Büyük Patlama Kuramı'nın adı yanlış konduğu gibi,nedense!! bu yıl (2008 Eylül) Cern ve Atlas adlı partikül hızlanıcılarla yapılan deneyin adı da yanlış kondu!! Bu deney partikül kıyameti deneyidir. Kara deliklerin oluşacağı falanda yok. Sonucu bilmek için müneccim olmaya ve beklemeye de gerek yok. Çünkü mikroskobik, makroskobik ve küçük parçacıklar seviyesinde her an zaten çok çok daha devasa bu tip olaylar, geçmişte, bugün ve gelecekte olmuş ve olacak. Sonuç; bu deneyle yeni fizik parçacıklarının varyasyonlarının ortaya çıkışıdır. Önermesinin çevrenizde bilir kişilerle tartışınız. Varılan yargıyı eleştiriniz.
İp ucu;İpucu;aslında yapılan bu deneyle bir kara delik oluşacağından endişe edip ortalığı velveleye verenlerin belki de kendileri dünyanın, çevrenin ve kâinatın geleceğine kara delik olarak, kullanıldıklarının, hizmet verdirildiklerinin farkında bile değillerdir. İlmine ve kendisine amil olmanın önemini düşünün.Batı ilmine amil olmadığı için ve bilim kaos olarak geliştiği için bugünkü çarpık teknolojik ve çevre sorunları ortaya çıktı.Başıboş ve kontrolsüz yapılan-üretilen çok şey sahibine ve mekân ına kara delik olur! Demirkuş 2008

5-Bir insan kendini topluma takdim ederken;bedensel, zihinsel ve eylemsel olarak kişiliğinin hangi özelliklerinin kombinezonlarını ön plana çıkartarak ya da hangi önceliklere göre yaşamını sunmaldır-sürdürmelidir?
Günümüzdeki durum saldım çayıra toplum ve çevre kayıra olarak rastgele yaşanıyor. Soru ve önermelerinin eskilerine katkıda bulunun.
İp ucu;İnsanın kendisini, fıtratını, çevresini doğru tanıması, toplumun, kendisinin kişisel menfaatleri-tiryakiliklerini liyakatli ve dürüstçe değerlendirerek kendini konumlandırmasının önemini peygamber ahlakıyla ilişkilendirmeye çalışın. Neden peygamber ahlaklı fert ve toplumlara gereksinim olduğunu düşünün. Her beyin toplumsal denklemin-zincirin bir halkası, onları doğru konumlandırışın en kolay yolu insanları peygamber ahlaklı yetiştiren eğitim sistemleri, adil devlet ve yönetim düzeninde geçebileceğini düşünün. Demirkuş 2008
Ör. Peygamber gündüz toplum içinde temiz giyimli, üzerinde hoş koku, misvak, ayna taşır ve gecede gözüne sürme çekermiş. Bu uygulaması ifrat ve tefritten uzak uygularmış. Yani insanların 5-8 duyusunun dikkatini (aşırı dikkat) çekicilikten özellikle uzak bir konum ve tercih sergilermiş. Günümüzde bazı insanların uygulamada ki ifrat ve tefritlerinin topluma verdiği nesnel ve sanal zararları düşünün.
Evrensel İnsanı Hayvanlardan ayıran toplumsal özgünlüklerden birisi de; giyiminden, davranışlarından ve her türlü ürettiklerinden başka yaratıkların yarar gördüğü insandır. Ya da evrensel insan;giyim ve yaşama şekli ile; başka insanların peygamber ahlaki ortak payda duyu ve duygularını kasten harekete geçiren insandır. Resmi, başkalarını tahrik-kışkırtıcı, erotik, çekici, akli, düşündürücü, ilgi çekici, modern, klasik… Vb giyim, tepki, davranış… Vb ne zaman, nerede ve hangi koşullarda hayata uygulanışın gerekliliği mutlaka “Öğretim Öğrenim ve Eğitimde İnsan” konulu derste gerekçeleriyle verilmelidir. Halkın ortak kullanım alanlarında kişi ve toplumun neden; kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, tahrik edici, aşırı imrendirici, kışkırtıcı… Vb. ifrat ve tefriti davranış, giyim, söz, eylem… Vb. şekilde bulunmaması gerektiğinin gerekçesiyle öğretim, öğrenim ve eğitimde verildiğinden emin olmalıyız. Bundan sonrası kişi ve toplumun iradesi çerçevesindeki tercihi/tercihleri onun ve onların ölçüsünün kalitesini gösterir. Yargısından emin oluruz. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Bir kişilik: dikkat ve ilgilerin üzerinde olmasına mutlak gereksinim duyuyorsa ya da çok hoşlanıyorsa;başkalarının nefsi duyguları yerine ruhi, ulvi ve akli duygularını harekete geçirecek şekilde;giyim, davranış, eylem ve üretimde bulunmayı tercih edebilir. İfrat ve tefritin giyimi, davranışları ve eylemleri yerine; normal olanlarının çevresinde uyandırdığı duygular kişinin toplumsal duygularının ortak paydasına gösterdiği saygıyı ifade ettiğinin bilincinde olması önemlidir. Ya da giyimiyle, davranışlarıyla ve eylemleriyle;mütevazı, aşırı dikkat çekmemek toplumsal ahlaki değerlere saygının ifadesidir. Giyim ve eylemleriyle yokluğunu sergilemek toplumdan çok kişiyi ilgilendiren özel bir tercihtir.
Daha fazlaya sevilmeye ve dikkatlerin üzerinde olmasına fıtraten gereksinim duyanların hallerinin liyakati özeldir.

6-Fert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gerektiğinde gücünün yettiği oranda: horozuna kış, itine/lerine(nefsine) hoşt demezse toplumsal tufan kopar veya devam eder. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11). Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) Bu asrın en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet… Vb bazında zihinsel, bedensel ve toplumsal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate değil akrabalığa ve akrabalık akaidine yani nasyonalist afat ve cehalete öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz. I., II. ve III. Dünya nasyonalist cehalet savşlarını düşünün. Demirkuş 2008
Ceddimize ve akrabalarımıza önceliğinin bazı liyakatini toplumsal bazdaki denklem, yönetim ve eğitim sistemlerinde öne çıkartamayız. Ör.Akraba evliliğini, akraba ve aşiret siyasetinin sakatlıklarını ilişkilendirmeye çalışın.Yakın akraba evliliği kadar yakın akraba siyaseti, devleti, milleti… Vb insanda çoğu şeyin bu yakınlığı sakattır. Çeşitliliğin nesnel ve sanal gerekliğin elzem olduğu konum ve alanları düşünün. Aksi takdirde Şovenislik(soy kuduzu) olur aynı durum dinde hayat bulursa Siyonizm'e kayar. Ben arabım ama Araplardan değilim. Hz. Muhammed.AS. Aslını inkâr eden bizden değildir. Hz. Muhammed.AS. Ancak aile bazında yardım, yanlışlarını düzeltme ve yararlı olma konusunda öncelik liyakati onların olabilir.Yardıma ve yararlı olmaya önce kendinizden, akrabalarınızdan ve çevrenizden başlayın (aile bazında) Hz. Muhammed.AS.

7.Her şeyi nesnel bilimin farzlarıyla izah etmek olası mı neden? Değilse alternatifler üretiniz?
İpucu
;Enerjinin tanımını ve hallerini düşünün. Enerji hallerinin çeşitliliğini düşünün. Minimum kaç enerji hali ile tüm enerji hallerini izah edebiliriz?
İp ucu Allah C.C'UN gönderdiği dinler ve peygamberle değişimin gereği ve tarihsel süreçler içerisinde; insanların zihinsel, bedensel, toplumsal; koşul, konum, kaosun, sorun ve gereksinimlerine yanıt verecek liyakatte aşamalı gönderilmiştir. İslam dini ve Hazreti Muhammed AS'la bu inkişaf tamamlanmıştır
. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Allah 'cc dinleri insanlığın buluğ çağına erdiği veya akli baliğ olduğu yaptıklarında sorumlu tutulan insan Âdem AS 'la ilkokul seviyesi ahlakı suhufları (sayfa gönderdi) insanlığın ve çevrenin liyakatli değişimine uygun olarak...Hz. Muhammed AS' la insanlık olgunluğa erişilmiş ve Ahlak Üniversitesiyle Kuran-ı kerimini tamamladığını düşünün.
Mertiks filmindeki gibi bu dinde başarılı olunmadı haydı diğerini gönderelim diye değil. Gönderilen, din, peygamber ve toplumsal özellikleri muhakeme ve mukayese etmeye çalışın. Ör,Romalılara İslam'iyet gönderilseydi ne olurdu!? Ya da bu gün İslam'iyet'ten önceki dinler başarısız olduklarının düşünmek korkunç bir düşünce yanılgısı ve yargısı olur.

8- kâinattaki tümlerin (tüm yaratıkların, olguların, olayları, süreçlerin, eylemlerin…); en yükseği, en derini, en büyüğü, en küçüğü, en parlağı… Vb benzerini saptayacak, öğrenecek bilinçteki her insan çiftine bir gezegen düşecek şekle bir hayatı uzayda hayal edin. Yer küresi tabanlı, uzaydaki iletişim olanaklarının ilkelliğinin ve gelişmişliğin dönemlerini hayal ediniz. Yer küresinin adı belki de Âdem ve havanın gezegeni adını alacak.Belki de şöyle bir masal dillerde dolaşacak; belik varmış, belki de yokmuş eskiden insanları tümünün genleri bir bayanın yumurtası içinde iş görmeye ve hayat bulmaya çalışmış sonra Âdem ve havanın gezenine yayılmışlar ondan sonra uzaya ve bu güne yayılmışlar. Hatta Âdemle Havva'da o gezegenlerine cennetten gelmiş ve tekrar cennetlerine geri dönmüşler bizde orya gideceğiz. Onun için uzayda insanlar Âdemle havanın Gezegenine (dünyaya, insanlık beşiğine) dönerek ibadet ederler. Uzay çağında da insanlığın kıblesi dünyaya dönük olacak. İddiası ve ütopyası ne kadar gerçekçidir. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;
bilimin tarihsel  gelişimi içerisinde kâinatın geleceği ve yaratılışı-ortaya çıkış  olgusu hakkındaki cehaletini düşünün.  Bilime  göre   kâinat sonsuz ve ebedi idi, bilimin bilmediği konulara ne kadar kör ve cahil  olduğunu düşünün. Bu asır nesnel bilimin gözde oluş nedenleri ve vardığı çevre sorunları ve liyakatsiz tüketim ve yozlaşmış insanlığın cehaletini düşünün

12-
I.Nasıl ki bir peygamber ayetleri hayatına uygulayarak peygamber ahlakı ve verimli yaşam kurallarını (doğal ve toplumsal döngülere uyumlu-verimli kuralları) hadis olarak hayatına direne ederek-kayıt ederek toplumsal sorunları çözüyorsa, bilim bilginlerinizde (bilim insanlarımızda);bilimde öğrendiklerini,toplumsal ve çevresel sorun - problemleri hayatına namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüstçe uygulayarak doğada ve toplum içerisinde liyakatli yaşama kurallarını direne ederek sadece işe yarar-yararlı doğal ve toplumsal dögülere uyumlu olanları;ders notu, toplumsal kural, doğa yasası, matematiksel bağıntı, buluş, keşif… Vb insanlığa takdim etmelidir. Diğerlerinin izini kayıp etmesi veya emniyete alınması gerekir.
II.Bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve peygamberin ürettiklerinin çelişkiye düştüğü noktaları;dini ve bilimi çok iyi bilen (fert olarak;dinbilim bilginleri-alimler ya da din ve bilim cahili olmayanlar) tarafından tekrar araştırmaya konarak din-bilim fermuarı doğru eşleştirilmeli-çekilmeli. Ateistler ve fanatik dindarlarında bundan rahatsız olmamaları ve tahammül etmeleri gerekir. İpucu;1,2
I ve II. önermeleri;Ya çürütünüz. Ya tutarsız, gereksiz ve ütopyaları eleştiriniz. Ya da alternatif görüş öneriniz.


17- A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Ancak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


28.Nesnel ve sanal bedenle, şiddetli açlık ve aşırı toklukla (ifrat ve tefrit), en az normal toklukla dolaşmak, çevresini nefsinin arzularına göre aşırı hor tıka basa kullanmak; hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılar âleminde olması normal bunun tam terside yani normal toklukla dolaşmak insanda olmalıdır. Önermesini ya kabul edin ya gerekçesiyle ret ediniz ya da alternatifler sununuz. Bu asır insanlar bu önermenin neresindedir?
İpucu; Bu durumu doğal ve yapay çevresel denklem ve sistemleri değişime zorlayacak derecede patojen teknolojiyi cahilce kullanan bu günkü fert, toplum, devlet, milletlerle ve insanla ilişkilendirmeye çalışın. Nasıl tedavi edilmelidir? Çevreyi doğru kullanmanın ölçüsü ne neler olmalıdır?
İpucu;Örneğin çevre sisteminin bir parçası olan kurdun avının bedenini tüketir gibi, yer küresinin petrolünü içiyoruz, doğal gazını tüketiyoruz, yeraltı katı kaynaklarını gün geçtikçe eritiyoruz. Peki gün geçtikçe fiziksel bedeni biz ilkel insanlar tarafından eriyen ve eritilen havası kirletilen dünyada oluşan yer üstü kirlilik-ısınma ve yer altı boşlukları ufak bir depremle nasıl fiziksel yer altı-yer üstü(kasırgalar...) tufanlara dönüşe bileceğini düşünün.Yer küresi toprağı gelecek kuşaklarımızın yaşam yeri ve tarlasıdır dir bu muameleyi yapan aç gözlüler (kapitalistler) tüm insanlığın geleceğini tüketen cahil ve hainlerdir.

Önemli.Yeme içme ve çevreyi doğru kullanma konusunda, iradesini zekâsı ve nefsinin (beyni ve genlerinin) kontrolünde kullanan insanla, iradesini aklı ve ruhunun kontrolünde kullanan insanların arasındaki özgünlüklerin farkındalığı kavramaya çalışın.


29.
Yer küresinin fiziksel bedeninin ne kadarını nasıl tüketmeliyiz?, Bitmez gözüken, güneş, dalga, manyetik, rüzgâr… Vb enerjiyi kullanmaya başlasak bile, çok aşırı ve liyakatsiz kullanırken de yer küresinin dengesini bozmuş olmuyormuyuz? Tüketim ölçümüz ne neler olmalıdır.
İpucu;yer küresinin yüzeyine taşan petrol, su, sızan gaz ... Vb görünür cevherleri tüketmek sistemim doğal akışı içinde kullanmak en evla olanıdır. Yenilenebilir(sürekli) enerji kaynaklarını tüketirken de göğü ısıtmadan, doğal çevre döngüleriyle geri dönüşümsüz veya uzun vadeli kirliliğe sebep olmadan tüketmeliyiz.

33.Bedbaht zihniyetler; önce insanların ahlakını yedi bitirdiler. Sonra arda kalan doğal ahlaklı insan kendiliğinden hayvanların miracından aşağıya akmaya başladı. Bu cahil insanlara bilim işçisi olarak toplumların, dünyanın ve doğanın fiziksel-sanal bedenini kemirterek kötüye ve liyakatsiz kullanarak günümüz fiziksel-çevresel doğal ve toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Yer küresinin nesnel bedenini eriterek, gelecek insan neslinin yeryüzünde türeme ve üreme şansını sıfıra yaklaştıran bu insan düşmanı zihniyet ne olabilir sizce? Bu asır bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve avam; bir avuç kapitalistin, geçersiz din ve eski yönetim ehlinin eseri olan; kapitalizmin sermaye büyültme tiryakiliklerine ve kapitalist siyasete malzeme bilim işçileri olarak kullanılmaktadır. İnsanların zihinsel, bedensel ve eylemsel yaratıkları bu asır bir avuç kapitalizmin metriksindedir.Bu asır, insanlar mı kapitalizmin metriksine malzemedirler yoksa Karunizm (kapitalizm) mi insanların Metriksine malzemedir? Soru önermesindeki liyakatsizlik, iftira ve paranoyaları eleştiriniz. Alternatif görüş ve çözümler öneriniz.
İpucu;Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
  
 İnsanın yaradılış ve var oluş serüvenini tarihsel çerçevesinde sanal-nesnel dost ve düşman zihniyetlerinin; insanlık bedeninin işletim sistemini ele geçirişini düşünün.
   İlerde doğayı kemiren günah keçileri olarak ilan edilecek bu evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) onlara göre sözde bilim bilgini (bilim insanı?!) -toplum ve doğa bilginleridir. Aslında bu temiz ve saf kitle bilinçsiz-farkındasız-cahilliğinden yararlanılan özde samimi doğa ve toplum bilginleri ve bilim bilginleridir (bilim insanlarıdır).
   Doğa alimleri-bilginleri olarak liyakatli, bilinçli ve inançlı örgütlendikleri zaman onları kapiatlizmin deneyimli şahinlerinin … Vb deneyimli kalıntı zihniyetlerin kullanamayacaklarını/ kullanamayacaklarını/ kullanılmayacaklarını sağlayacak şekilde düşünün.

40.Hilkat garibesi gizli; cehaletlerini, saçmalılarını, mantıksızlıklarını, düşüncesizliklerini, fikirlerini, Allah (C.C) her şeye kadirse bunlara da kadirdir.istese bunları da yarabilir.Hâlbuki yaradılışı israf ve haram olan şeyler hikmetsiz ve mantıksızdır. Önermesinin hayata uyglanışı, toplumda toplumu bilerek ve bilmeden gizli şaşırtan-yanıltan hilkat garibesi sıra dışı gizli ve açık ;mantık yanılgısı, fikir yanılgısı ve muhakeme yanılgılarına neden olur. Bu insanlara nasıl tepki gösterilmeli.
İpucu;bir an her şeye kadir olduğunuzu farz edin ve toplumdaki-doğal yaşamdaki beğenmediğiniz ne varsa her şeyi düşünün. Örneğin vahşeti tera bilgisayar sanal ortamlarında daha insancıl yaratmaya çalışın. Göreceksiniz ki yarattıklarınıza yem olmak, malzeme olmak, bekçi ve hamal olmaktan öteye zavallı bir sebil olmayı aşamamış veya geçememişsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Kısaca ya her şeyiniz size kara delik olur ya da doğru zamanda yaptığınız şeyden vazgeçip onlara kara delik olursunuz.
         Kendi saçma sapan, mezbelelik ve ne olduğu belirsiz düşüncelerini yaratmaya ve hayata geçirmeğe değer buldurmanın gereksiz ve mantıksızlığını ya da bu söze sıra dışı düşüncelerin ölüsü üstüne dirilmeye çalışmanın dindeki cehaletini düşünün.
Çıkarsayış; doğada var olan sistemden daha mükemmel bir içi dinamik sistem oluşturamazsınız. Yapacağınız en mükemmel şey doğaya en mükemmel uyum sağlayıp onu aşa bilen şeylerdir. Bunun yolu da önce kendini doğru tanıyıp doğada ve toplumsal çevrede doğru-namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-verimli konumlandırmaktan geçer.Doğaya uyum sağlamak daha doğrudur. Doğayı liyakatsiz ve uyumsuz değiştirmeye kalkışmak (), sahibine geri tepen silahtan daha tehlikelidir.

47.A-Güzel ve Görsel sanatları eğitime tevhit etmek ne demektir? Güzel Sanatlar Öğretim ve Eğitim Yöntemi Nedir? Güzel sanat dallarını eğitim mutfağında değerlendirmek ne demektir?
     Müziği eğitimde kullanmak;müzikte fon müziği ve eş müzik beyini dinlendirdiği(yumuşattığı) ve bilgi alış kapılarını açtığı bilinir ve beklenir. Ses ve sözle de anlamlı fikirle akıtılır. Her müzik bu özellikleri taşımaz hatta tam tersi olanlar bile vardır.
        Bir derste ve konuda ;sürekli veya uzun vadeli monotonluklarla beynin aynı bölgelerini çalıştırarak beyni yorduğu ve öğrenmeye olumsuz tesiri şüphe götürmez kanıtlarla ortadadır.
        Bir derste ve konuda beynimizin değişik bölgelerini almaşlı kullanacak şekil de farklı veya değişik yöntem ve teknikler uygulayarak bazı konularda daha verimli olacağı görülmektedir.
ses, görüntü, film, ses+görüntü, ses+görüntü+müzik, ses+müzik, müzi+görüntü yöntemler ve teknikler listesi.
İpucu;bazı dersleri;görsel ve işitsel veya görsel+işitsel sanat yapıtı haline getirerek işlemek.

B-Nasrettin Hocanın Öğretim ve Eğitim Yöntemi Nedir? Eğitimde hangi alan ve koşullarda kullanılabilir?
İpucu;asistan sıkıntısı nedeniyle, hızlı algılama, öğrenme yeteneğine sahip, öğrendiğini hızlı ve pratik uygulayan öğrencileri sınıfta diğer öğrenci gruplarına yardımcı olmaya ve konuyu anlatmada kısa süreli görevlendiriş.Ör,her bilgisayar masasındaki öğrenci gruplarına gidip finereader ya da farklı bir sanal aracın kısa uygulayış bir iki tekniğini ve aksamların uygulayışında geçici olarak görevlendirmek.Rehber Öğrenciyi İzle, Öğrendiğini;Yap, Öğreterek Yaptır

C-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n Hadis Eğitimi ve Öğretme Yöntemi Nedir? Eğitimde hangi alan ve koşullarda kullanılabilir?
İpucu;Ayetleri, toplumsal ve çevresel sorun - problemleri hayatına - üzerine uygulayan peygamberin (Hz. Muhammed AS); uygulamalarla ve bazen istişare ile ürettiği vecizler ve çıkarsamaların meyvelerine hadis denir. Atasözleri ve vecizeler; deneyimlerin ürünüdür. Hadislerde ayetlerin uygulamadaki ürünüdür.
Bu mantıktan hareketle, dersi, konuyu ve kanunları üzerine uygulayan öğretim üyesi-öğrenci... Vb vardığı yargıların uygulamadaki geçerlilik sınırlarını;öğrencileri ve uzmanlarla istişare ederek;orijinal ders notları, yeni yöntemler, geçerli yeni teknikler, yeni kuramlar, yeni keşifler ve yeni icatlarda bulunur. İpucu;1, 2


.48.Fert, tolum, kurum, devlet… Vb  insanlık ve çevre bazında;kirli ve temiz medya veya  kötü ve peygamber ahlaklı medya ne demektir?


50.Kendimden; daha;akıllı (peygamber ahlaklı) + daha bilgili herkese mürit olurum ama benden daha bilgili + daha zeki olanlara asla!! Demirkuş 2008 Önermesinin liyakatini eleştiriniz.
Kısaca akıllı ve yeterince zeki insanlara güvenilir. Yeterince akıllı olmayan (aklı az) çok zeki ve çok bilgili insanlara güvenilmez. İddiasını gerekçeli çürütünüz.
İpucu;ülkemizin ve insanlığın geleceğini hangi özellik ve öncelikli kişilere emanet edeceğinizi düşünün. Bu gün insanlık ve ülkeler hangi öncelik ve özelliklere sahip insanlara emanettir? Dünyadaki toplumsal ve çevresel tufanlarla ilişkilendirmeye çalışın.

58.
A-Ülkemizdeki dil, kültür, din, tarikat... Vb azınlığının toplumsal sorunları bu mantıktan (2011/56-57 nolu soruları okuyun) hareketle hakları iade edilirken korkulmamalı, bu değişimin bedelinde devletin gelecekte hayat bulması için halklarına güvenmesi şarttır. Halk istemezse zaten devlet yaşayamaz. Sünni yaşatılan devletlerde efendileri yaşadıkça yaşar ve onlara dikte ettiği değişimle yaşattığı zamanda o devleti besi yeri olarak kullanır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Alternatif çözümler önerin.
İpucu;bu dünyada bazı devletler sürekli anabolizma (biyolojik yapım) olarak, bazı devletler sürekli katabolizma (biyolojik yıkılımı) olarak, bazıları ise besi yeri olarak yaşarlar.Her üçü de de ifrat ve tefritten dolayı ömrünü kısaltır. Çünkü biri hızlı şişmanlıktan diğeri hızlı zayıflamaktan erken ölecektir. Besi yeri olarak kullanılanlarda efendisi/leri ile birlikte ölür.Yaratıkların ve sistemlerin ömrünün-dinamik hayat akışının uzun olması için;çeşitliliğin;önemini, gerekliliğini, ilahi/peygamberi ve insani kanun olarak zorunluluğunun farkındalığını kavrayarak içinde liyakatli katabolizma ve anabolizma olaylarını veya denkliklerini dinamik olarak bulundurmaları gerekir.
      Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek veya çok parti ve tek milletin, bilimselliğin... Vb kültür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
Çıkarsayış/Çıkarsama!!Devletimizin, birlik ve beraberliğinin/mizin mozaiğinin bilincindeki; kürdünü, türkünü, lazını, çerkezini… Vb eğitim, öğretim ve yönetim sistemlerinde yeşertip kendisini onların nesnel ve sanal bedeninde yaşatmalıdır. Başka kavimlerin içimizdeki hisseleri olan; yani bunun tersi mozaik her zaman olacağının da devletçe ve devleti isteyen halklarca bilincinde ve hukuki tedbirinde olunmalıdır.
B-Bu asır eğitimde;liyakatin, çeşitliliğin, peygamber ahlakının, kendimizi doğru tanımanın, yeterince bilgili olmanın ve doğru empati/eşduyum duymanın mutlaka gerekliliğinin farz olduğunu öğretmek ve uygulamak insanlığın farzlarındandır!! Düşünsel, davranışsal ve yapısal; istendik, istenmedik, cahil, bilinmeyen, zayıf, her türlü kör noktalarımız… Vb her şeyimizin düşünsel dinamik düz aynasını ; dürüst, bilgili, akıllı, güvenilir ebeveynimiz, arkadaşlarımız… Vb çevremizdekilerden öğrenmeli ve aldığımız bilgileri hayata uygulayıp ve doğruluğunu yaşayarak teyit etmeliyiz. Belki de yapısal özelliğimiz, olanaklarımız, düşünsel değerlerimizden; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüs, hayırlı ve helal sonuçlar almak için ; kendimizi çevremize peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı olarak konumlandırmalıyız. Bu konumlandırış; tercih ceddimize, cebimize, sadece çıkarlarımıza… Vb olabilir. Bu konudaki tercihler insanın kalitesini belirler.
C-Fert, kavim, toplum, devlet, millet… Vb;çeşitliliğin, liyakatin, peygamber ahlakının, çalışkanlığın ve bilgili olmanın öneminin bilincinde değilse hali ne olur? Ya da bunların bilincinde ve bilincinde olmayanların farkını kapatmak için nasıl bir eğitim sistemi ve yemin önerirdiniz?
D-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
E-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
F-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 G.Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
Sonuç;
1-Liyakatin gerekliliği yasası
2-Çeşitliliğin gerekliliği yasası ve dil, din, kültür, ırk… Vb azınlığını insani etnik azınlık anlamında kullanmayacağıma,
3-Peygamber Ahlaklı olmanın gerekliliği yasası
4-Bilgili olmanın gerekliliği yasası
5-Kendini doğru tanımanın ve dürüst konumlandırma gerekliliği yasası
Çocuklar ve özel haller hariç, bu 5 toplumsal fıtratı yasadan mahrum olan fert ve toplumlar; ya eksik insandırlar, ya cahildirler veya hayvandırlar. Önermesini gerekçeli çürütünüz ya da ret ediniz.
İpucu;Bu yasaların, 19. ve 20. YY'LIN hatalarına düşmemek için, 21. yüzyılın gözde yemini olabileceğini düşünün.Yirmici yüzyılın deccalı sonuçları bazı canileri kullanarak doğal insan ırklarını kokuşturduğu için 21. Yüzyılın insanının geleceği 20. Yüzyılın gözü dönmüş katil, cani, entrikacı, ateist, ırkçıların, Siyonist .. Vb ifrat ve tefrit mantık sistemleri, istemleri, hırsları, bitmez tükenmez anatagonistik (yok edici birliktelik) liyakatsiz kapitalist (Karuni) sistem ve istemlerin ötüşük sonucudur. Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet zihniyetlerine asla teslim olamayacaktır. Aksi halde insanlığın sonu olacak gibi görünüyor.19. ve 20. yüzyılın her şeyine güzel iki zihinsel enkaz ve kaos kabir hazırlamalılar. Geleceğe 19. ve 20. YY'LIN kalıntı zihniyetine sahip insanlara güvenemeyiz. Bu enkazları tedavi etmektense belki de bu enkazın kabri üzerinde beyaz sayfalarla ve temiz yeni insan ırklarıyla geleceğe açılmalıyız. Çevreyi, insanlığı hemen her şeyi kötüye kullanan 19. ve 20.YY insan tipi gelecek nesillerin haklarını gasp ettiği için suçlu ve tutuklu bir insanlık kuşağıdır. 19-20. Yüz Yılda her ırka bir Truva atı insan yaratarak kavimleri cetçililiğe bölen şovenizmi tevhit ettirdikten sonra insanın cet ve ırklarını kokuşturan zihniyete 21. ve geleceğin insanları emanet edilemez. Kıyamete kadar yeryüzünde mühletli yaşayacak olan insanlık düşmanları hepsini yoldan atacaklarına yemin etmişçesine insanlara bu iki asır çok bedeller ödettiler ve ödetiyorlar hatta Yeryüzü ve kâinat ebediymiş imanını his ettirtip insanlığın geleceğini kullandıkları malzeme karakterlere ve denklemlere ait insan tipine yeryüzü ipotek altına almış durumdalar. 19. ve 20. yüzyılın canilerini yetiştiren deccalı kavimlerin birlik ve beraberliğin enkaz ve kaos zihniyeti 21. yüzyılın ve geleceğin mimarları olmamalılar ve olamazlar. Olsa olsa 21. YY'LIN içinde özel ve ders verici bir zihinsel kabre girmeyi hak eden şer, şirret, kanlı deccale malzeme cahil kavimleri olmalılar. Belki de 21. yüzyılın ve geleceği insanlığını 19. ve 20. Yüzyılın canilerini yetiştiren zihniyetin ürünlerine emanet etmek dalalet, cehalet hatta insanlığa ihanettir. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
1-Öğretim, öğrenim ve eğitim;Evrensel hümanist insanlığı aşan akli olan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma alışık tepki (refleks)lerini kazandırmak.Küfür, yalan, öldürme, dayak… Vb istenmeyen özellik ve tatbik/uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Doğal döngüleri ıslah ve verimli hale getiriş üzerine uygulayış çalışmaları verilmeli. İçinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp kendini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-vicdanlı ve doğru konumlandırma alışık tepki (refleks)lerini geliştirmeni vazgeçilmez avantajları eğitimi. Tatbik/Uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati/eşduyum duyma ve çözüm üretimini alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin,erozyon, salgın hastalık, deprem… Vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme
7-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.

61.Fosil Teknoloji Yönünde Gelişmiş Ülkelerin Bilim İnsanları;
A-Nelerin Bileni (Alimi)?
B-Nelerin Zalimi?
C-Nelerin Bilmezidirler (Cahili)?
D-Nelere Malzemedirler?
E-Nasıl İcabet Edilmelidir? Soru önermelerini eleştiriniz ve eksiklerini tamamlayınız.
İpucu;
A-Yapboz Fosil Teknolojisi ile doğal döngünün bileni olma yolunda çok yol kat etmişler ancak doğal döngüler ve toplumsal döngüleri yanlış-hor kullanmanın sonucu varılan çevre ve toplumsal sorunlar geri dönüşümsüz tufanları tetiklemek üzerdir. Çabuk toparlanmasalar kayıpları kesin gözüküyor.
-Zeki ve doğal (nefsi); nesnel ve sanal doğa-doğal doğa ötesinin kısmi bilenidirler(alimidirler).
B-Bu bilim bilginleri (bilim insanları?!) eksik farkındalıkları ve siyasilerin emeklerini kötüye kullanmaları nedeniyle doğal ve toplumsal döngülerin özgünlükleri-işleyişlerinin zalimlerine malzeme olmuşlardır.
C-Sanal akli ve meleği doğa ötesinin ve insan fıtratının bilmezidirler (cahilidirler).

D-Siyasilere, yaşayan eski krallık kalıntılarına, İmparatorluk kalıntılarına ve eski din ehline malzemedirler ve bunun farkında değillerdir.
E-Bilmezlere nasıl davranılması gerekiyorsa öyle icabet edilmeli. Bildikleriyle yararlı ilişkilerde bulunulmalı.
F-Bazı yönleri ile cahil evrensel insandırlar. Bilinçlenmesi halinde insanlığın geleceğine ümit ışığı yakmaya adaydırlar.
.
S-1:Ekolojik denge nedir?
S-2:Çevre nedir? Çevre ne değildir?
S-3:Fert nedir?
S-4:Toplum nedir?
S-5:İnsan nedir?
S-6: Bilinç nedir?
S-7:Zihin ve zihinsel kirlilik nedir?
S-8: Beden ve bedensel kirlilik nedir?
S-9:Fen ve fenni kirlilik nedir?
S-10:Teknoloji ve teknolojik kirlilik nedir?
S-11:Gözlem nedir?
S-12:Sorun ve Çözüm nedir?
S-13:Küresel ve bedensel ekonomi nedir?
S-14:Ekosistem nedir?
S-15: Biyotik, abiyotik ve yarı biyotik döngü nedir?
S-16:Kirlilik ve temizlik nedir?
S-17:Doğa ve doğa ötesi nedir?
S-18:Materyal ve yaratık nedir?
S-19:Çevre nedir neye göre değişir?
S-20:Fert nedir, fert açısından kaç çeşit çevre vardır
S-21:Kaç çeşit çevre vardır ?
S-22:Zihinsel (iç) çevre nedir?
S-23: Bedensel çevre nedir?
S-24:Dış çevre nedir?
S-25:Çevresi olmayan bir yaratık söyleyin?
S-26:İnsan nedir ? Hangi çevre koşullarında yaşar?
S-27:Çevre açısından kaç çeşit fert vardır? Fert açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-28:Çevresiz birey var mı?(yararlı, zararlı, nötr)
S-29:Suyu ne kirletmez?
S-30:Toplum açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-31:Çevre açısından kaç çeşit toplum vardır?( yararlı, zararlı, nötr)
S-32:Ekolojik döngü nedir?
S-33:İnsan açısından kaç çeşit çevre vardır?
S-34:İnsan kirlenmesi nedir?
S-35:İnsanda zihinsel çevre nedir
S-35:İnsanın bedensel çevresi nedir?
S-36:İnsanın dış çevresi nedir?
S-37:Çevre açısından kaç çeşit insan vardır?
S-38:Fert toplum ve insan aS-41:Toplum açısından kirlilik nedir?
S-42:İnsan açısından kirlilik nedir?
S-43:Çevre ile fert arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-44:Çevre ile toplum arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-45:Çevre ile insan arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-46:Çevre ile ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-47:Çevre ile teknoloji arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-48:Çevre,teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-49:Fert çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-50:Toplum çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-51:İnsan çevre teknoloji ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
S-52:Çevrenin mi ilkel insan sorunu vardır yoksa insanın mı çevre sorunu vardır?
S-53:İnsanın oluşturduğu çevre sorunlarının nedenleri nelerdir?
S-54:Temizlik nedir ? kaç çeşit temizlik vardır.çısından ortak payda özellikleri nelerdir?
S-39:Kaç çeşit kirlilik vardır?
S-40:Fert açısından kirlilik nedir?