113.Bir kavimin; milletleri, milliyetçileri, yenilikçileri, vurucu güçleri (nefisleri)...vb her nefsi-herkesi namuslu-dürüst ve bilgili;alimlerine, bilim ve ilim ehline itaat etmezse başka kavimlerin beyinlerine amade beden gibi olurlar. Yani namuslu, dürüst alim ve bilginlerini eğitim, öğretim ve rejim sistemleriyle ön plana çıkartıp halkına ve her nefsine-herkesine kabul ettirmeyen kavimlerin veya nefislerin hali başka kavimlerin beyinlere amade beden olur.Kısaca aklına itibar ve itaat ederek güzel ahlak kurallarını benimsemeyen nefislerin yönetimi başka beyinlere emanettir ve köledir. Demirkuş 2008. Önermelerinin sini eksiğini tamamlayınız.

C 113.İnsan aklı, güzel ahlakı ve zekâsını kullanarak başkalarının düşünce metriksine girmeden yaşayabilir. Özden CALP

C 113:Aklını kullanan insan esir olmaz. Berna AYIN

C 113:Güzel ahlak çok önemlidir ancak bu önerme eksik ve yanlıştır. Kamuran BALYEN

C 113.Devletler kendi içindeki zenginlikleri çıkaramazsa  başka devletlere mecbur olur. Bununla da kalmaz diğer devletlerin istilasına uğrar.İçindeki bilim adamlarından faydalanamazsa başkasının bilimi tarafında vurulur. Yudum GÜRER

C 113. Bu hadis- i şerif olayı tamamlar: “ Bir cemaatin ölümü, bir âlimin ölümünden daha hafiftir.” Yakup EKİNCİ

C 113. Toplun kendi fertlerinin o topluma has rejim öğretim v.b yaptırımları uygulaması gerekir çünkü o toplumun değer yargılarını en iyi bilen o dur ve toplumun da kendi bilginlerine saygı göstermesi ve onlara itiba etmesi gerekir. MUHARREM POLAT

C.113:Kişiler, toplumlar veya milletler bilim ve ilim ehli insanların sözlerini itaatte bulunmazlarsa öbür kavim veya milletlerin kara delikleri olmaktan ve onlara en son olarak kendilerine hamallık etmekten alı koyamazlar.Caner ÖZDEMİR

C 113. Kendi değerlerine sahip çıkmayıp nefsinin kölesi olanlar başka güçlerin de kölesi olmaya mahkûmdurlar. Mizbah KARATAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C 113.Rejimler; bilgili, dürüst ve namuslu âlim ve kişileri bütün sistemlere benimseterek halkın idolü haline getirmeli. Bu doğrultuda halkı dürüst namuslu davranmaya teşvik ederek güzel ahlakı ön plana çıkarmalıdır. Aksi takdirde güzel ahlaktan yoksun bir kurum kuruluş veya rejimin sonu yoktur. Süleyman SENEM

C 113.Rejimler; bilgili, dürüst ve gerçekten insanlık adına bir şeyler yapmaya çalışan alimleri bütün sistemlere benimseterek halkın idolü haline getirmek lazım. Bu şekilde insanlara güzel ahlak düşüncesi en iyi şekilde gösterilir. Ferhat ÇENBER

C 113. Sen aklını kullanmazsan diğer insanlar senin aklını kullanır. Emine YARBA

C 113.Alim ve bilim insanına itibar edilmez ise toplumlar öncü kabul ettiği kişiler yenilikleri  kabul etmiyor ise mutlak gelişmiş bir toplumun egemenliği altına girecek.Bunu kendi kişiliğimize de indirgeyebiliriz.Eğer bilim ve tekniğin peşinden gitmezsek mutlak bilen birinin boyunduruğu altına gireriz.Selçuk İNCE

C 113.Önermede kişiler ve yapılanlar okadar güzel yerine konmuş ki eksik bulana şaşarım… Ayşegül CAN

C 113 Böyleleri kendi kavminin hakk olarak bildiklerini yanlış olarak idrak edip –tabi bilinçli olarak – başkalarının yanlışlarını kendilerine doğru olarak dikte edip cahilce hareket ederler. Hatice KAPLAN

C 113. Aklını kullanamayan akıllının aklı sömürülebilir. Kübra Sivri

C 113. Nefislerini kontrol edemeyen, sahip olduğu güçleri benimsemeyen milletler başka beyinlerin yönetimi altına girmeye mahkûmdur. Bunlar her zaman çirkin emeller için kullanılan piyonlar, maşalar olurlar. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 113. Toplun kendi fertlerinin o topluma has rejim öğretim v.b yaptırımları uygulaması gerekir çünkü o toplumun değer yargılarını en iyi bilen o dur ve toplumun da kendi bilginlerine saygı göstermesi ve onlara itiba etmesi gerekir. İHSAN YILDIZ

C-113)kendi değerlerine sahip olmayan milletler baksa güçlere daima köle olmaya mahkumdur . Ramazan BORAN

C 113.Her kavimin her toplumun değer yargıları farklıdır.Belki bizlerin ahlaksız,yanlışbulduğumuz bir davranış bir başka toplumda veya ileride normal karşılanabilir.Benzer şekilde bizim değerlerimizi şekillendiren alimlerin evrensel anlamda ne ifade ettiğini de bilmek gerekir.Bunun dışındaki durumlarda ise  önermenin geçerliliği aşikar. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 113. Her milletin iyiliği o milletin ilim ve bilim adamlarının liyakatine bağlıdır. M. Akif TİRYAKİOĞLU