S 125.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

A-Bir kavimin milliyetçileri kavimin milli duygularına, bütünlüğüne dayalı akait önceliği ile ayakta duran (gücünü milli duygulardan yani özünden alan) kökendeş fertlerin hepsidir. Kavim insanın kemik iliği (Hücre çekirdeği) gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan kemikle sarılması gerekir.

 

B-Bir kavimin milleti kavimin milli duygularına, bütünlüğüne sempati duyarak yaşayan kökendeş fertlerin hepsidir.Kavim insanın kemikleri gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan beden eti ile sarılması gerekir.

 

C-Bir kavimin halkı;o kavime ait milliyetçileri, milleti, ümmeti, melezleri, millete sempati duyan fertlerin hepsidir.Kavim insanın beden eti gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan evrensel ötesi,Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz.Yunus EMRE’LERDEN, Hz.Mevlana’dan kanı ve teninden insanlarla aşılması, kuşatılması ve diğer halklara ulaşılması gerekir.

 

D-Bir kavimin evrenselleri;o kavimin vizyonunu başka kavimlere ve halklara deklere eden, saygı duydurtan, beğendiren ve kaynaştıran;Hz.Hacıbektaş Veli, Hz.Mevlana, Hz.Yunus EMRE özelliğindeki fertlerin hepsidir.Kavimin kanı ve teni gibidir. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan din, halk sevgisi, ilim ve hepsinden önce Allah’ın yardımına, Rab’liğine (eğitimine, ıslahatına) sadakasına gereksinimleri vardır.

 

E-Bir kavimin insanları; tüm yukarıdaki vasıfların hepsini ve tersini zihinsel ve bedensel havuzunda bulunduran;çok güzel, çok çirkin, çok cahil, çok alim…vb. bu normların özelliğindeki tüm fertlerin hepsinin yek pare kuramsal bedenlerini ifade eder. Kavimin kökendeş tüm bedenleridir.

 

F-Bir kavimin inanç ehli (ümmet);Yaşam stilini benimsediği dini kurallara göre düzenleyen ve hayatına uygulayan kökendeş fertlerin hepsidir. Kavimin işletim sistemini, ahlak sigortasını ve kaynağını ifade eden kökendeş tüm bedenleridir.Acınmaması/acışmaması için inancın dokusunu tehlike görmeyen insanlarla ile sarılması gerekir. Dinde hayır görenlerin hatırına (Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz.Yunus EMRE’LERDEN, Hz.Mevlana); din, millet, halk, insan münafıkları, düşmanları ve hainlerini deşifre etmekle millet, halk ve Müslüman’ın ayıbını örtme sınır ve koşullarını çok iyi bilmek ve uygulamak gerekir. 1, 2, 3

 

G-Devlet halkın beyni gibidir. İşletim sistemi rejimidir. Dinin, milletin, hakın/ların devleti mi, yoksa halkın/ların,milletlerin ve insanın devleti mi daha liyakatlidir. Genel olarak devletin, insanın; halkları dini/leri, milletleri mi olur yoksa dinin, milletin ve halkın devletimi olmalıdır? Neden? Asırmıza güncelleyin. Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? Doğrusunu siz yazın gerekçesi ile.

 

Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

H-İnsan olmanın yolu kemik iliğin(milliyetçilerin) kemiği ile sarmak, kemiğini (milletini) beden etiyle (halkıyla sarmak) sarmak, etini (halkını) teni ve kanıyla beslemek (evrenselleriyle) ve diğer evrensellerin ortak paydasıyla liyakatli tamamlayıcı zihniyetle insan bedenine ulaşılır.Yukarıdaki önemelerin eksiklerini ve savsaklamalarını gerekçesiyle yazınız.

 

İp ucu;Bu asır ki sorunların çözümü için;İnsan-din ve doğa alimlerine gereksinim vardır. Geçen asır toplumsal-evrimsel döngüde ;birçok şahlık, padişahlık, çarlık, krallık, sultanlık..vb sülale devletleri parti azınlık devletlerine dönüştüler. Ör. Komünist partinin Sovyet devleti veya Çin devleti. Nasyonalist ve faşistlerin İtalyan ve Almanya devletleri…vb sonra partiler yıkılıp milletler ortaya çıktı ör;Alman milleti, Rus milleti… daha sonra milletler olgunlaştı halk ve halklar ortaya çıktı;ör;Alman halkı ve Avrupa halkları…vb giderek insan devletleri tevhidine doğru gidişat vardır. Kısaca milletler ve milliyetçiler halkların ve giderek halkının kemik iliklerine sinerjitik bir enerji ile gömülüp huzura kavuşma yolunda gibi gözükmektedir. Nedense bu inkişaf orta doğu devletlerinde analiz edici ve antagonistik ilerlemesi kasten mi inadına mıdır.

Yani partileri aşamayan kavimler millet olamaz, milletini halkının kemik iliğine gömemeyen kavimler halk olamaz. Mahiyetindeki halklara adil olamayan kavimler evrensel insan ve devlet olamaz. Önermelerinin eksiğini/lerini yazınız

 

C 125. Hocam gayet güzel açıklama ve bilgiler vermişsiniz. ben ne diyeceğimi şaşırdım.ama Osmanlının pek de sağlıklı bir politika izlediği söylenemez.ikinci Abdulhamid meşrutiyet ilanında diyor ki keşke bu kadar fetih yerine ticaretle uğraşsaydık. Bu sözü gayet anlamlı ve manidardır. Hamit MENÇUK
C.125 A
-öncelikle aynı köken ve etnisyeden gelen milletin birbirine  bağlılık oranları daha fazladır çünkü ortak değerleri paylaşıyorlar.

B-millet ise var olan ortak normları üzerinde ilişkilerini ve duygularını aynı yere inşa edip bu inşaatta yaşayan topluluklardır.

C-halkı ,ise topluluğu meydana getiren bireylerdir…

D-örf ,adet,tarihi ve inançlarından taviz vermeyen milletler evrenseldir…

E-önermesi de doğrudur kavim insanları çok çeşit olgularla çeşitli etnisyenler oluşturmaktır…beş parmağın beşi de bir olmaz…..

F- inanç ehli var olan inanç kanunlarını olduğu gibi uygulayıp yaşayan kimseledir…katılıyorum.

G- devlet doğru insanların işletim sistemidir insanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlamak amacıyla bu amaçların gerektirdiği kuralları uygulayan birimlerdir. Öncelikle devlet ihtiyaçlar doğrultusunda kanunlar ve yapısını şekillendirir günümüzde bu olgu katiyen geçerli değildir buda var olan nüfusun yüzde biri güçlerin sabotaj durumundan öteye gitmez…
H- insanlar kendilerini birbirine bağlayan olgularla sımsıkı olmalı ve bu olguları uygulayacak almaları iyi bilmeli.Mehmet Şirin ARTUK

C 125.  Bir devletin sanal bedeni yıkılınca ilik devletleri ( milliyetçi devletleri ) ve kemik devletleri ( millet devletleri ) ortaya çıkar. Halk yani toplumun beden eti kemikten ayrılır, yenilir, çürütülür. Sorunun çözümü için insan, din ve doğa alimlerine gereksinim vardır. Hatice TUNCER

C 125. Yabancı amellerin Osmanlı devleti üzerindeki oyunları artınca, devletin yıkılması için gereken tüm çabalar kullanıldı. Devletin özü olan milli unsura darbe vurarak başladılar işe. HAYRETTİN AYDIN

C.125 İnsanlar kendi kavimi ni diğer kavimlerden hiçbir ayırma gitmeden birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin kalkınması için çalışmalarının iyi bir şekilde götürülmesi şarttır.Devlet halk içindir halkın olmayan dini korumayan örf ve adetlerden uzak kalan bir devlet anlayışının olması mümkün değildir şayet böyle bir devlet varsa o zulüm devletidir. BAHAR YILDIZ

C 125. Osmanlı Devleti güçsüz durumuna düştüğünde batılılar bunu fırsat bilerek Osmanlı Devletindeki milletleri kışkırtarak bağımsız devlet kurmalarını sağlamıştır. Doğan ERGÜN.

C 125.Önce Osmanlının metriksini ele geçirip,bir kısım alimlerin kışkırtılmasıyla bu devlet yıkılmıştır. İdris MANTAŞ
C.125 A
-öncelikle aynı köken ve etnisyeden gelen milletin birbirine  bağlılık oranları daha fazladır çünkü ortak değerleri paylaşıyorlar. .
B-millet ise var olan ortak normları üzerinde ilişkilerini ve duygularını aynı yere inşa edip bu inşaatta yaşayan topluluklardır.
C-halkı ,ise topluluğu meydana getiren bireylerdir…
D-örf ,adet,tarihi ve inançlarından taviz vermeyen milletler evrenseldir…
E-önermesi de doğrudur kavim insanları çok çeşit olgularla çeşitli etnisyenler oluşturmaktır…beş parmağın beşi de bir olmaz….
F- inanç ehli var olan inanç kanunlarını olduğu gibi uygulayıp yaşayan kimseledir…katılıyorum.
G- devlet doğru insanların işletim sistemidir insanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlamak amacıyla bu amaçların gerektirdiği kuralları uygulayan birimlerdir. Öncelikle devlet ihtiyaçlar doğrultusunda kanunlar ve yapısını şekillendirir günümüzde bu olgu katiyen geçerli değildir buda var olan nüfusun yüzde biri güçlerin sabotaj durumundan öteye gitmez…
H- insanlar kendilerini birbirine bağlayan olgularla sımsıkı olmalı ve bu olguları uygulayacak almaları iyi bilmeli bu olgulara müdahale edilmesini önlemeli…. Mesut ASLAN

C 125.Halkın,milletin,insanın devleti daha liyakatlidir.daha çok toplumun ihtiyaçları  göz önünde

bulundurulur.  Seyhan IŞIK

C.125: g) Devlet halkın beyni, işletim sistemi rejimi ise dinin, milletin ve halkın devleti olmalıdır. Çünkü bir milleti, bir halkı, bir dini idare edecek bir yöneticiye yani beyine yani devlete gereksinim vardır.

h) Bir devleti ayakta tutan iskelet iliği dindir. O ayakta olduğu müddetçe eti, teni yani dili, ırkı da sorunsuz bir arada kalabilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C125.osmanlı devleti adil olduğu için asırlarca ayakta kaldı fakat adalet ve eğitim sisteminin bozulmasıyla çözülmeler başaldı Menşure DAĞLAR

C 125.

A Acınmaması/acımaması için dokusuna yabancı olan kemikle sarılması gerekir

B yabancı olan doğa etiyle sarılmalıdır

C bahsedilen kişiler evrenseldir ırksal değildir

D fakat inşaların bunu istemesi gerekir

F bunların yanında farklı insanlarda olmalıdır

G Devlet halkın beyni del tuğlasıdır       Ömer GEZİCİ

C 125. Devlet bir bütündür beden gibi ama başlangıcı olan her şeyin her zaman bir sonu olacaktır çünkü insanlar hep bir arayış içindedirler. Ahmet ESER

C 125. zaten amaç da bu değil miydi. Osmanlının yıkılması bu oyunun başlangıcı sayılabilir. Osmanlının uzun süre ayakta kalmasının sebebi her ırk ve milletten insanı kardeşçe bir arada tutması idi. Bir ülkeyi bölmek istiyor iseniz onu içten çökertmeniz gerekir.CAHİT ÖZKAN

C 125. Osmanlı devleti tüm milletlere likayetli davrandığından toplumunu mutlu bir şekilde binlerce yıl dünyada en mutlu ülke oldu.Abdullah DENİZEDALAN

C125.Kavmin vatan parçası üzerinde diğer kavimdaşlarıyla hiçbir ayırıma girmeden et ve kemik misali butünlük içeririsinde vatanlarının kalkınması için çalışmaları ırkçılık duylarından arınmaları gerekir. N.BİLGİN

C 125. Osmanlı Devleti yıkılma durumuna düştüğünde düşmanlar bunu fırsat bilerek Osmanlı Devletindeki milletleri kışkırtarak bağımsız devlet kurmalarını istemiştir.Erdinç YEŞİLYURT

C.126:her siyasi partnin kendine özgü bir kafa yapısı ve savunduğu bir takım düşünceler vardır. Millet figüranlık yapar partilerde başrol oyunculuğu yapar. Celal  TİLGEN

C.126.Bir insanın beyni nasıl ki işlevini yetirirse o insan ölmeye mahkumdur bir devleti yönetenler için de aynı durum söz konusudur.Bir ülkede ki halk milliyetçisiyle,halkıyla bir bütün halindedir.Selma ZENGİN

C.126.Bir ülkeyi yönetenler ülkenin beyni gibidir.Ülke bu yöneticilerin elinde şekillenir.Zaten osmanlı devletinin yıkılmasının başlıca sebeplerinden biri de padişahların ülkeyi eskisi gibi iyi yönetememesinden kaynaklanmıştır. Melek BOZANER

C.126.İnsan bedeninde nasıl ki kemik iliği sarıyor, ette kemiği devlette de bu böyle olmalıdır.devlet halkını kavmini ,milliyetçisini korumalıdır ki o ülke ancak öyle kalkınır ve varlığını devam ettirir.Çiğdem YİĞİT

C 125. F) Ancak bu şartlardan sonra milletin ayakta kalması sağlanır.Dimi bir hale gelmek için bir adım atılır.

G) Halkın , insanın,milletin,devleti daha liyakatlidir. Çünkü devlet bunlar için vardır. Bunlarsız devlet olmaz, MUZAFFER CEYLAN

C 125. Bir topluluğun bir arada olması için o topluluğun ortak değerlerinin, inançlarının, değer yargılarının ortak payda da buluşup,birbirlerine bağlı olması gerekir. Hatice ŞAHİN

C 125.A-Evet hepsi birbirine bağlı olarak birbirini yönetir.

           B-yani insanın ayakta durması ve birbirine yardım ederek yaşanmasıdır.

           C-Bunlar birbirinde bazı bilgiler olsun genler olsun birbirine aktararak soylarını devam ettirmeli.

           D- Burada anlaşıldığı gibi düşmanlarının bile seni tasdik etmeleridir

           E-Her tipten insan olduğu ve bu insanların iç içe yaşaması.

           F-Biz insanlar en büyük en güzel peygamberin ümmeti olarak gurur duyuyoruz.

           G-Devletin dini olur. Çünkü bunların birbirleriyle ayrı olmaması daha iyi olur çünkü din devleti iyi yönetir

            H-Zaten burada anlaşıldığı gibi hepsi birbirleriyle bağlı olarak ayakta durur. Tekin ÖZBEY

C 125. Dış güçlerin Osmanlı devleti üzerindeki emelleri artınca, devletin yıkılması için gereken tüm çabalar kullanıldı. Devletin özü olan milli unsura darbe vurarak başladılar işe. Emre Özden  

C 125. İmparatorluk devletleri ancak bünyesinde bulundurduğu devletlere iyi davrandığı sürece kalıcı olur. Ama buda yönetim şeklinin iyi olmasına bağlıdır. Bünyesindeki her ulusa aynı muameleyi uyguladığı sürece devamlılığı sağlanır. Osmanlı imparatorluğu bunu hiçbir zaman hayata geçirememiştir ki buda yıkılışının en büyük sebeplerinden biridir. ZEYNEL EDE

C 125. Dış güçlerin Osmanlı devleti üzerindeki emelleri artınca, devletin yıkılması için gereken tüm çabalar kullanıldı. Devletin özü olan milli unsura darbe vurarak başladılar işe. Muhsin ERSAN

C 125. İnsanlar kendi kavmini diğer kavimlerden hiçbir ayrıma gitmeden birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin kalkınması için çalışmalarının iyi bir şekilde götürülmesi şarttır.

            Devlet halk içindir halk adına eylemde bulunmayan, dini korumayan. örf ve adetlerden uzak kalan bir devlet anlayışı olmamalı.A.KONUKSEVER
C 125.A.
Bir vatanseveri kendi vatanı dışında bir yerde düşünemezsiniz.

          B.Bir toplumdaki fertleri o toplumun dışında başka milletlerin himayesi altında düşünemezsiniz.

          C.Bir milleti yine onun bağrından kopan alimlerin aşması,tanıtması beklenir.

          D.Bir milleti evrenselleştiren,ona saygı duydurtan yine o milletin alimleridir.

          E.Millet kavramı insan farkı gözetmez.

          F.Millet kavramı ortak inanç çevresinde bir araya gelmeyi de kapsar.

          G.Genel olarak insanın,dinin milletin devleti olur.

          H.İnsan devletine ,milletine canıyla ,kanıyla bağlıdır.Meral YILMAZ

C 125. A- bir kavimdeki milletçiler  kavmin milli duygularını kabartarak kavmin birliğini ve beraberliğini sağlarlar.

B-kavimdeki milliyetçiler kavmin kemiği gibidir.

C- bir kavmin halkı kavmin beden eti gibidir.

D- Hz.Hacıbektaş Veli, Hz.Mevlana, Hz.Yunus EMRE özelliğindeki fertlerin hepsidir.kavmin omurgasıdır.  

E-bir kavmin tüm insanları beden kavminin birer hücresidir.

F- Bir kavimin inanç ehli kavmin bedeninin işletim sistemidir.

G-halkın/ların,milletlerin ve insanın devleti  daha liyakatlidir. Devlet  halkın bağışıklık sistemi gibidir.

H- insan olmanın yolu  kavim  bedenindeki konumunun gerektiklerini eksiksiz yapmaktır. Abdulmevla OKTUAY

C 125. A-Milleti millet yapan insandır. İnsanı insan yapan ise kökendeş fertlerdir. Bundan dolayı insanın varlığı şarttır.

            B-Milleti millet yapan insanın bir bedende olması gerekmektedir dolayısıyla bu da onun bir beden etiyle sarılmasıyla mümkündür.

            C-İnsanın etle sarılması için kavim olmasa olmazdır bu da ancak kavim öncüleri ile mümkündür.   

            D-Kavmi oluşturan kökendeş insanlardır bu da bütünsel bir bedeni içerir.

            E-Kavmin olması için insan şarttır insanlığın devamı için ise belli kuralları içeren din olması elzemdir.        

            F-Kavmin öncüleri önde giderek yol gösterir onların rehberi ise dindir.

            G-Dinin, halkın, milletin devleti daha liyakatlidir. İnsanın halkları dinleri milletleri olur çünkü o kurallar insanlar için özgüdür.

            H-Aslında bu insanlığın gerekliliği için farz olan şeylerdir ama uygulayabilene. Ercan ÇiFTÇi

C 125.Ne zaman ki bir milleti parçalamak isteyenler öncelikle onları inancından soyutlama yoluna girmişlerdir yabancılar Ahmet DUSAK

C 125. Toplumumuzun yabancılaşmaması için et ve tırnağı parmak üzerinde tutmalıyız. . Uğur YÜCEDAĞ

C.125 A-öncelikle aynı köken ve etnisyeden gelen milletin birbirine  bağlılık oranları daha fazladır çünkü ortak değerleri paylaşıyorlar. .

B-millet ise var olan ortak normları üzerinde ilişkilerini ve duygularını aynı yere inşa edip bu inşaatta yaşayan topluluklardır.

C-halkı ,ise topluluğu meydana getiren bireylerdir…

D-örf ,adet,tarihi ve inançlarından taviz vermeyen milletler evrenseldir…

E-önermesi de doğrudur kavim insanları çok çeşit olgularla çeşitli etnisyenler oluşturmaktır…beş parmağın beşi de bir olmaz…..

F- inanç ehli var olan inanç kanunlarını olduğu gibi uygulayıp yaşayan kimseledir…katılıyorum.

G- devlet doğru insanların işletim sistemidir insanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlamak amacıyla bu amaçların gerektirdiği kuralları uygulayan birimlerdir. Öncelikle devlet ihtiyaçlar doğrultusunda kanunlar ve yapısını şekillendirir günümüzde bu olgu katiyen geçerli değildir buda var olan nüfusun yüzde biri güçlerin sabotaj durumundan öteye gitmez…

H- insanlar kendilerini birbirine bağlayan olgularla sımsıkı olmalı ve bu olguları uygulayacak almaları iyi bilmeli bu olgulara müdahale edilmesini önlemeli…. ilyas AKTÜRK

C.125 İnsanlık yine muhtaç Muhammedi soluklara. İRFAN CEYLAN

C.125 Mevlanalara. Yunuslara , hasretiz. SEVDETA ŞİŞMAN

C.125 Yeni dünya üzerinde vitrinde yapılan bir siyaset var. Yani devletlerin halklar ve hakları için var olduğu gösterilmeye çalışılıyor. ADEM BATARAY

C.125 A-öncelikle aynı köken ve etnisyeden gelen milletin birbirine  bağlılık oranları daha fazladır çünkü ortak değerleri paylaşıyorlar.
B
-millet ise var olan ortak normları üzerinde ilişkilerini ve duygularını aynı yere inşa edip bu inşaatta yaşayan topluluklardır.
C
-halkı ,ise topluluğu meydana getiren bireylerdir…
D-örf ,adet,tarihi ve inançlarından taviz vermeyen milletler evrenseldir…
E-önermesi de doğrudur kavim insanları çok çeşit olgularla çeşitli etnisyenler oluşturmaktır…beş parmağın beşi de bir olmaz…..
F- inanç ehli var olan inanç kanunlarını olduğu gibi uygulayıp yaşayan kimseledir…katılıyorum.
G-
devlet doğru insanların işletim sistemidir insanların bir arada huzur içinde yaşamasını sağlamak amacıyla bu amaçların gerektirdiği kuralları uygulayan birimlerdir. Öncelikle devlet ihtiyaçlar doğrultusunda kanunlar ve yapısını şekillendirir günümüzde bu olgu katiyen geçerli değildir buda var olan nüfusun yüzde biri güçlerin sabotaj durumundan öteye gitmez…
H- insanlar kendilerini birbirine bağlayan olgularla sımsıkı olmalı ve bu olguları uygulayacak almaları iyi bilmeli.Bedih EROĞLU

C 125. Fatih ist.  Feth  ettikten sonra bir caminin yapılışını Hıristiyan bir mimara verir sorarlar sebebini devletliye ve oda ‘ adam işinin ehli bunun için verdim unutmayın hakkın dini olmaz ‘der bu anlayıştaki bir devlet yönetiminden bırakın dinler arası adaleti aynı dine sahip din kardeşleri arasındaki adaleti sağlamak adına alt üst  kimlik arasında sıkışmış bir anlayışla adaleti bir yana bırakıp dini kullanarak  devlet olmak adına harç karılmaya kalkışılmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu millet adalete hasrettir.ve buda devlet olmaya çalışanların en önemli vazifesidir. BARIŞ HOZMAN
 C 125. A.
Bir vatanseveri kendi vatanı dışında bir yerde düşünemezsiniz. B Milleti millet yapan insanın bir bedende olması gerekmektedir dolayısıyla bu da onun bir beden etiyle sarılmasıyla mümkündür. C halkı ,ise topluluğu meydana getiren bireylerdir. D- Hz.Hacıbektaş Veli, Hz.Mevlana, Hz.Yunus EMRE özelliğindeki fertlerin hepsidir.kavmin omurgasıdır.Zehni GÜN

C 125.A)Osmanlı ülkesinin dağılmasından sonra ülkede milliyetçilik duygusuyla sözde ülkeyi kurtaracak bazı kimseler türedi.

B)Bir ülkenin en küçük yapı taşı olan  halk; ülkeye bağımlı tek kurumdur.

C)Bir ülkenin kavimleri o ülkenin milliyetçileri,halkı, milleti ve ümmetidir. (FATİH KAPLAN)

C 125. Bir topluluğun ilerleye bilmesi için yalnız bir ırkla oluşacak bir şeydir. Irkların birleşiminden ve bütünleşmesinden oluşacak bir şeydir. ŞEHMUS AKYÜZ

C.125.Geçmişte de ve bugünde ekonomisi güçlü olanın sözü her yerde geçer.Akılılık yetmiyor bazı şeylere Osman KILINÇ

C.125 Toplumun bedeninin yeniden bir araya gelmesi için, yeniden bir dirilişin olması için doğa olaylarından anlayan alim kişiler, gelişmişlik düzeyini yükseltecek ilim adamlarına ihtiyaç vardır. Bu açıdan da baktığımızda geçmişten ders almış ferasetli insanlara ihtiyaç vardır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C125.A)Üstünlük ancak takvadadır

         D baskasının sana  kıymet vermesini istiyorsan ona ver dığin kıymete bak BURHAN KORHAN

C 125. Sürekli sömürülen halk bir yerde kendisini yönetenleri yerinden indirir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C125.Arap’ın Arap’tan üstünlüğü yoktur üstünlük ancak takva ile olur.sözünü düşünün.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 125- zaten bir toplumu oluşturan kökendeş fertlerdir. Bir toplumu oluşturan kavimdir yani torlumun kemiğini oluşturur buna da zarar vermemek ve başka etlerle örtmemek lazım yoksa toplum bizim toplum olmaktan çıkar. Nesrin EKİNCİ   

C 125.hakkaniyet çemberi doğrultusunda millet esasına dayanarak Osmanlı devleti güç kaybedince millet sistemi bozulmaya başlar ve milletler kendi kaderlerini belirlemeye çalışırlar. Bu durum da beden eti kemikten ayrılır ve sanal beden yıkılmaya başlar.

A ) bir toplumu ayakta tutan ve devamını sağlayan şey, aynı kanı taşımaktan gelmektedir.

B ) devletin beden kemiğini oluşturan asıl unsur kökteş fertler yani kavimdir.

C ) kavim bütün halkı bütünleştiren beden eti gibidir.

D ) kavimin içinden çıkan evrensel değerler ve bu değerleri diğer halklara ulaştıran şahıslar, bu kavimi haklar arenasında saygın konuma getirir. SİNAN UZUNDEMİR
C 125.Bu soruya cevap vermek istemiyorum çok siyasi.Sonra sizinle özel konuşalım. Murat ÇELEN