S82.İdeal yaşamak için?
a-Rejimlerin ve Dinlerin mi devletlere, devletlerin mi dinlere gereksinimi vardır?
b-Dinsiz devlet olur mu? Olursa nasıl olur? Örneklendiriniz? Tarihte örneği var mıydır?
c-Değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş hükmü dinde kesindir(Ayet). Zorla güzellik olmaz(Ata sözü), Bu açıdan din tehlike olabilir mi? Dine iftira etmek ve Dini kötüye kullanmak ne demek?
d-Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir mi? İrtica nedir? İrtica tehlikesi nedir? 4 şık soru önermesi dikkate alınarak;Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi nedir? Onlarda irticacımıdır?
 C 82:Devletlerin daha doğrusu tüm insanların bir dine bir inanca gereksinimi olmuştur. Yüzyıllar öncede böyleydi şimdide. Çünkü en kötü şey inançsızlıktır. İnanç inanan toplumu birbirine bağlar refahı sağlar ve en önemlisi koruyucudur. Psikolojik bile olsa koruyucu görevi görür. Dinsiz devlet muhakkak olmuştur ama muhakkak bir inançları olmuştur. Ateş su hava toprak inek güneş put ay vs. Ali Rıza SERTKAYA 
C82: İnsanoğlu yaratılış itibariyle en eski zamanlardan günümüze kadar sürekli inanma ihtiyacı duymuşlardır. Bu kargaşalığı önlemek için yaratıcı tarafından insanlara dinler indirilmiştir.
Dini kendi politika ve çıkarları uğruna kötüye kullananlar dine ve insanlara zarar verirler.
İrtica: mevcut rejimin dini kurallarla uygulanan rejimle değiştirilmesidir.
Din kötüye kullanıldığında çok vahim sonuçlara mahal verebilir.    Rıdvan ERTUŞ
C82:a-Dinlerin devletlere gereksinimi vardır.
b-Dinsiz devlet olur fakat halk olmaz. 1928’den beri T.C dinsiz bir devlettir.
d-Olamaz. Çünkü değişmeyi etkileyen din değil akıldır. Dini kötüye kullanmak yobazlıktır.
e-Evet kullanılabilir. İrtica geriye gitmek demektir. Mevcut kurumları değiştirip yeniye değil eskiye dönük kurumları getirme isteğidir. Hayır dinde samimi insanlar irticacı değildir.  Derya AKAY
C82:a- Rejimlerin ve Dinlerin mi devletlere, devletlerin mi dinlere gereksinimi vardır?
a- devletlerin ihtiyacı vardır
b-Dinsiz devlet olur mu olursa nasıl olur örneklendiriniz? Tarihte örneği var mıydır?
b- laiklik rejimi dini olmamak denemez eğer öyle denirse laiklik ile yönetilenlerin dini yoktur demektir.
c-Değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş hükmü dinde kesindir.
c- Din hiçbir zaman bir şey arz etmez
d-Bu açıdan din tehlike olabilir mi? Dine iftira etmek ve Dini kötüye kullanmak ne demek?
e-Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir mi? İrtica nedir? İrtica tehlikesi nedir? 3 şık soru önermesi dikkate alınarak; Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi nedir? Onlarda irticacımıdır? Murat AKBAŞ
C82: A-) Devletlerin dine gereksinimi vardır. Aksi takdirde Asteklerde olduğu gibi kendi tanrılarına binlerce kişiyi kurban edecekler.
B-) Dinsiz devlet yoktur. Tarihte de görünmemiştir. İlahi veya batıl mutlaka bir dini benimsemişlerdir.
C-) Kesindir. Yoksa imtihan diye bir şey olmazdı.
D-) Din eğer ilahi ise hiçbir tehlikesi yoktur. Zaten bunları yapan ilahi bir dini değil de kendi menfaatine en uygun şeyi din olarak gösterir.
E-) İstenmeyen amaçların olmaması için kullanıla bilir. İrtica bana göre kargaşa demektir. Kargaşanın tehlikesi de bölücülüğe sebep olmasıdır. Dindeki insanların irtica ile ilişkisi yoktur. İrticacı olmadıkları gibi irticayı yok edendir.         Tarık SOYALAN
C82:a)devletlerin dine ihtiyacı vardır.
b)dinsiz devlet temelsiz bina gibi görünür. Ama en ufak bir depremde alt üst olur onun için dinsiz devlet zor buna astekler ve mayalar gösterilebilir. Dinleri var ama batıl bir din yani din diyememeyiz.
c)doğrudur
d)hak din kesinlikle tehlikeli olmaz. Ama batı din olabilir. Buna astekleri örnek verebiliriz. İnsana güneşe kurban etmek gibidir. Hak dinde kimse insan kanını Allahtan başkası alamaz.( O Haktır)
e)Maalesef kullananlar var. İrtica dini siyasete alet edip bazı saf Müslümanlardan çıkar amacı kullananlar var. Dinde samimi insanların irtica ile işi olmaz onlar irticacı değildir bence Fetullah İNCE
C82:     A-) Devletin din ve rejimlere ihtiyacı vardır.
B-) Dinsiz değil de din ve devlet işlerini birbirinden ayrı olduğu devletler vardır. Sovyet Rusya…
C-) Dini kötüye kullanmak demek: Dini siyasete alet etmek. Daha doğrusu çıkarları temelinde dinin menfaatleri doğrultusunda uygulamak.
D-) İrtica: Gericilik. Yukarıda bahsettiğim şekilde dini menfaatleri çerçevesinde kullanmak. İrtica tehlikesi de gericiliği topluma dayatmaktır.      Mevlüt ALTINDAĞ

 

C82:a)Devletlerin dine gereksinimi vardır.
b)Olmaz olursa Astek’ler gibi insan kurban ederler.
c)Doğrudur insan doğruyu aklı ile bulmalıdır.
d)Din adı altında kötü işler yapan münafıklarda ne yazık ki vardır
e)Samimi insanlar ne yazık ki iftiraya uğruyorlar. Ali NAZLI
C82: İdeal yaşamak, kişinin yaşamını toplumun ve dinin ön gördüğü kurallara göre yaşamını sürdürmektir.
a) Devletlerin dinlere gereksinimi vardır. Çünkü bir devlet üzerinde yaşayan insanların bir takım ahlaki kurallara sahip olabilmeleri için bir dine sahip olmalıdırlar.
b) Dinsiz devlet olamaz. Bunun tarihte de bir örneği yoktur. Çünkü insanlar Allahtan uzaklaşıp bir takım sapkın inanışlara göre birtakım alt yapısı olmayan dinlere yönelmişlerdir. Buda insanın kendisini tatmin etmesinden yani inanma ihtiyacından doğmuştur.
c) Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez hükmü kesindir. Onlar rezil ve kepaze olmaya mahkûmdurlar.
d) Din tehlike değildir. Onu tehlikeli hale getirip, insanların önüne bir duvar olarak koymak isteyen ortaçağ Avrupa’sındaki gibi olan insanlar tehlikelidir. Dinin önemini anlamak isteyen kişiler. Çareyi dine iftira atmakta buluyorlar. Geçmişte orta çağda bulunan Papaz ve rahipler gibi dini kötüye kullanmışlardır. Dini kendi çıkarlarına göre kullanmayı bir meslek haline getirmişlerdir.
e) Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi yoktur. Zaten irtica nifak tohumunu aramıza sokarak bizi birbirimize düşürmek isteyen batının oyunundan başka bir şey değildir. Büyük bir imparatorluk olan Osmanlı devletinde böyle bir şey olmuştu ki günümüzde irtica olsun, irtica sadece bir kuruntudan başka bir şey değildir. Batı bilimde ilerlerken bizim böyle boş işlerle uğraşacak vaktimiz yoktur.Kadri ÇİMEN
C82:Devletlerin dine ihtiyacı vardır. Çünkü inançsız boş bir toplumun veya devletin sonu sapkınlıktır.
Dinsiz devlet olur yani olmaya başlıyor. Belli bir dine mensup olmuyorlar, herkesi kendi haline bırakıyorlar. Tarihte her devletin muhakkak bir dini ya da inancı vardı. Artık inançsız insanlar gün geçtikçe artıyor tabi bu durum devlere de yansıyacak. Ama insanların bir din çatısı altında toplanmaları birlik duygusunu pekiştirir, dolayısıyla dinsiz toplumlarda birlik beraberlik söz konu olmaz ve sonu sapkınlık olur.
Hayır, olmaz çünkü kimilerinin kalbi mühürlenmiştir, ne yapsan inanmaz ama bunun mesuliyeti dine yüklenmez. Sorumlusu ya da doğacak sorunların suçlusu neden din olsun ki! Dinin amacı bu değildir ki zaten! Yapılan hataların yükünü dine yüklemek dine atılan bir iftira olur. Dini kendi menfaatlerine göre kullanmaya çalışanlar ise dini süistimal etmiş olurlar.
Din kötü emeller için kullanılamaz. Ancak o dine mensupmuş gibi görünerek süistimal edilebilir. Ama bunu yükü dine yüklenemez. Hata insandadır dinde değil! Din kötü olmayı emretmez ki! Üstelik irticanın anlamı gerilik ve geriye dönücülüktür. Hangi din gericiliği emreder ki, ya da hangi dine mensup olduğun için gericilikle suçlanmak doğru olur ki; hele de bu din Hak dinse yani İslamiyet’se! İrtica tehlikesi, irticanın tanımını dikkate alarak var olan dünya biliminden ve ilminden inatla uzak durmaktır. Dinde samimi olan insanların amacı Allah’ın rızasına nail olmaktır; Allah’ın ki bize ilk emri ‘Oku’dur. Dolayısıyla Allah rızasını hedeflemiş insanların irticayla uzaktan yakından alakası olamaz! Gülsün KARSLI
C82:A) Devletin işletim sistemi din ve rejimlerden ibarettir. Ancak günümüz insanı dinlerin devlete gereksinim duyduğu aksediliyor. B) Her devlet bir dine inanmış ve inanmak istemişlerdir. C) Tabi ki imtihanın bir gereğidir. D)Dini gerekleri eğer ilahi ve bozulmamış ise din bir kurtarıcı olur. E)İrtica din karşıtlarının oluşturduğu bir kavramdır. Kasım AKTOPRAK
C82: a-Dinlerin devletlere gereksinimi vardır. b-Dinsiz devlet olur. Örnek olarak eski Araplar putlara taparlardı. c-Kesin yer tutar. d-Olamaz. Yobazlık olur. e-Evet kullanılabilir. İrtica geriye gitmektir. Düzeni eski hale getirmek. Olamazlar Veli YASAK
C82:     A. Devletlerin dine ihtiyaçları vardır. Örneğin Astekler sapık inançları yüzünden birbirlerini kurban etmişlerdir
B. Sapık inançlar, tapınmaları din olarak değerlendirirsek – bence değerlendirilmemeli- her devletin bir dini olmuştur.
C. Kesindir. Çünkü Allahü Teala kullarına irade vermiştir. İsterse bu irade ile kul kendisini değiştirir ya da olduğu gibi kalır.
D. Sapık inançlarda, tapınmalarda din tehlike olabilir. Örneğin Astekler’de din tehlikedir. Çünkü Güneş’e kurban olarak kesilmişlerdir. Din yaşama biçimi iken bu kavimlerde yaşamama unsurudur. Kendi menfaat farzları için inanmadığı bir dine inanıyormuş gibi kamufle olmak demektir.
E. Kullanılamaz. Dinin bir hedefi vardır, bir amacı vardır. Bu hedef ve amaç doğrultusunda dini yaşayabilirsiniz ancak. Din şemsiyesi altında kendi menfaatlerini gözetmek için bölücülük yapmaktır. Bu bölücülerin dinde hüküm sürmesidir. İrticacılar dinin zehri ise samimi insanlar dinin panzehiridir. Hayır. Abdulkudüs KORKMAZ
C82: bir fikrim yok. Veysi DEMİR
C82:     A. İdeal yaşamak için devletlerin din ve rejimlere ihtiyacı vardır. Devlet denildiği zaman akla hemen toplum ve insan gelir. İnsanın olduğu yerde huzurlu bir yaşam için kanun ve kurallara ihtiyaç vardır. Bu kanunlar ise rejim ve dinde mevcuttur.
B. Dinsiz devlet olmaz. Çünkü yaratılış itibariyle insan inanma ihtiyacı duyar. Örneğin eski çağlarda yaşamış Astek topluluğu dahi inançları uğruna insanlar adamışlardır. İnanma ihtiyacı illa ki Allah’la giderilmez. Put, güneş, inek ve benzeri şeylerle giderilmiştir.
C. Kalpler Allah’ın elindedir. O hangi yöne çevirirse insanlar o yöne yönelirler. Ama verilen cüzi irade ile insanlar kendi hayatlarına yön verirler. Çünkü eğer Allah müdahale etseydi imtihanın sırrı kalmazdı.
D. Dini kendi menfaat ve çıkarlarına kullanmak dini kötüye kullanmaktır. Dinde var olan bir bilgiyi eksik veya yanlış kullanmak ise dine iftiradır.
E. Din sırf Allah rızasını kazanmak için kullanılmalıdır. Ama günümüzde el, ayak ve etek öptürenler sırf kendi enaniyetlerini okşamak için dini kullanıyorlar. Sözde irtica ile Allah yolunda olan Müslümanlar kastediliyorlar. İrtica diye bir tehlike yoktur. Dinden bugüne kadar kimseye zarar gelmemiş gelmez de. İrtica deyip insan haklarına saldıranlar Yahudi kökenli insanlardan başkası değildir. Onların tek derdi ise elimizdeki eşsiz Kur’an-ı Kerim’dir. Menduh SAYPAK
C82:A)her ikisin inde birbirlerine gereksinim vardır.
B) Dinsiz devlet vardır. Örnek olarak Çin ve Kuzey Kore bunlar belli bir dini savunmuyorlar.
C) Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez.
D) Tehlikeli olduğuna inanmıyorum. Dinin kurallarını yanlış yorumlayarak. Dine iftira edebilir.
E)Kullanılabilir. M. Emin. ARI
C82: a)Devletlerin dinlere gereksinimi vardır.
b)Dinsiz devlet olmaz Tarihte örneği yoktur diye düşünüyorum çünkü insanlar her zaman bir şeye tapma ihtiyacı hissetmişlerdir.
c)Dinin bir tehlike oluşturacağını sanmam dine iftira etmek ve dini kötüye kullanmak gibi bir saçmalık olamaz Mesut KAÇMAZ
C82:A:Devletlerin dine ihtiyacı vardır.
B:Dinsiz devlet geçici olur. Daha sonra yıkılır. Kominist Rusya da olduğu gibi
C-D:İnsan değişmek istemezse kendisi kendine zarar vermiş olur. Zarardan kurtulmak için değişmeyi istemesi gerekir
Dine iftira etmek ise dinden olmayan bir şeyi dindeymiş gibi göstermektir. İslam dinini ele aldığımızda, dinde kötülük olmadığı için kötüye kullanılamaz. Ancak bazı kimseler olmayan bir şeyi varmış gibi gösterilerse menfaatleri doğrultusundan kullanıla bilir
E:Din istenmeyen amaçlar için kullanılamaz. İrtiçanın kelime manası; geri dönmek, eski hayat tarzına dönmektir. Din de samimi insanların irtica ile işi olmaz Barış BOSTANCI
C82:A) rejimin devlete ihtiyacı var ama dinin devlete ihtiyacı yok.
B) ancak resmi dini olmayan devlet olur. Ancak toplum dinsiz olamaz.
C) doğrudur.
D) hayır. Dinin belli kurallarını çarpıtmak iftira etmektir. Dini duyguları kötüye, çıkarları için kullanmak dini kötüye kullanmaktır.
E) evet kullanılabilir. İrticanın ne olduğunu bilmiyorum Aziz BİÇEN
C 82:a) devletlerin dinlere gereksinimleri vardır
b)dinsiz devlet olmuştur ve kısa sürede çökmüştür(komünistlik)
c) evet kesindir.
d)din tehlike oluşturmaz. Dinde bazı insanların işine gelmeyen ve nefsine ağır gelen kurallar vardır. Bunun için iftira ediliyor.
e)irticacılar vardır ve bunlar dine iftira edenlerdir. Samimi değildirler Yunus BAYRAK
C82: )A-)Devletlerin dinlere gereksinimleri vardır.
B-) Dinsiz devlet olmaz. Dinsizlik dahi bir dindir. Tarihte bir örneği yoktur.
C-)Kesindir.
D-) Din tehlike olamaz. ( Yalnız İslamiyet için ) Diğer dinleri ele aldığımız zaman zaten bozulmuş dinlerdir. Bozulan dinlerin doğruyu göstermesi beklenemez. Dine iftira etmek günümüze yabancı asrımıza hitap etmiyor demek iftira olur. Hıristiyanlıkta da olduğu gibi dini değiştirirsen dini kötüye kullanmış olursun. Bazı sözde hocaların medyumluk taslaması da dine kötülüktür.
E-) Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir. İrtica gericiliktir. İrtica tehlikesi gericilik yapanın, eğer peşinden gelen bir insan kitlesi varsa tehlikelidir. Dinde samimi olan insan irticacı olamaz. Din insanı geriye değil ileriye götürür. Din gericiliği değil ilericiliği savunur. Bu din bozulmamışsa. H.Uğur MUMCU
 C  82: İdeal yaşamak için; a- devletlerin dinlere gereksinimi vardır. B-dinsiz devlet olur. Neye inandıklarını bile bilmeyenler vardır, bazı uzak doğu ülkeleri… c- evet. İrtica; gericilik demek dinde samimi insanları irtica ile hiçbir ilişkisi olmaz, olmaması lazım. İrticacıd değille Esat KAN
C82:.A.bence devletlerin dinlere gereksinimi vardır.
B.bence dinsiz devletler olursa bunların yaşam ömürleri kısa olur ve toplumda büyük sorunlar meydana çıkar. Buda devletin kısa sürede yok oluşunu hazırlar.
C.dini kötüye kullanmak bireylerin kendi çıkarları için dini kullanıp insanları istediği doğrultuda yönlendirmesiyle sağlayabilirler.
D:bence dinde irtica dini kendi emerleri için kullanmaktır Fırat AYDINARIĞ
C82: devletlerin rejimlere ihtiyacı vardır. Devlet dinsiz olmalı. Din tehlike değildir. Dini sömürenlerde vardır. Talat BOZKURT
C82:a) Devletin dinlere gereksinimi vardır.
b) Dinsizin devlet olan. c) Din tehlikeli değildirRumuz = Öfkeli
C82::
Dinsiz devlet olur. İnsanların bir arada yaşaması için dinin olması olmazsa olmaz şart değil yeterki birlikte ve birbirimize tahammül etmeye bile gerek duymadan yaşayalım. (rumuz:SU)
 C82:İnsanlar neye inanmak isterlerse ona inanmalıdırlar ne bunu tehlike haline getirmeli nede tehlike olarak görmelidirler aksi taktirde birçok öteki kavramı oluşur, kendinden olmayanı zorlama yada yok etme, kendinden olanı kayırma yada yüceltme olacaktır asıl tehlike budur.(rumuz:SU)
 C82::Din birçok toplumda istenmeyen amaç için insanlar tarafından kullanılmıştır ve kullanılabilir. İrtica kendi yandaşını statü karşılığında satın alma ve kendi kadrolarını etkinliğini güçlendirerek insanları kullanmadır. Dinde samimi olanların bu gibi bir niyeti yoktur inandığı için inanır ve bunun gereklerini yapar bu nedenle böyle insanların hiçbir tehlikesi yoktur. (rumuz:SU)
C82:A-Devletin dine ihiyaçı vardır fakat dinin devlete ihiyaçı yoktur öyle olmasa 2500 senelik Diaspora tarihi diye bir şey olmazdı...( "Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur." "Din vardır ve lazımdır." M. Kemal ATATÜRK)
B-Dinsiz devlet olabilir fakat sonları meçhuldür. "Dinsizlik, devlet ve millet yıkan bir tehlikedir" Ki tarihte de böyle bir millet yaşadığını tahmin etmiyorum.
C-Kesinlikle katılıyorum
D-Dine iftira eden kendine iftira eder. Varlığını inkâr eder. Dinin kötüye kullanılması çıkar amaçlı olarak kullanılmasıdır. Yani aslından saptırılarak kullanılmasıdır
E-Kullanılabilir fakat insanların bu kişilere karşı bilinçli ve açık gözlü olması gereklidir. Böyle olurlarsa dinlerini kötüye kullanılmasına engel olabilirler. İrtica gericilik demektir. Günümüzde bunu benimseyen geri kafalı insanlar bulunmaktadır. Din ve irticayı bir kefeye koymamalıyız. M.Tevfik
C 82: a) Rejim ve dinlerin devletlere ihtiyacı gereksinimi vardır. Çünkü kuralları devlet alır. Din devletten ayrıda olur b) Dinsiz devlet olmaz. Her devletin inandığı bir din vardır c) değişmek istemeyenin kendi elinde olan bir şeydir. Ama değişmesi için bir şey olması ani gelişe inanmadığı b,ir şey olması gerekir. Coşkun
C82:A)Devletin dinlere ihtiyacı vardır
B)Dinsiz devlet yoktur
C)Doğrudur.
D)Şu anda siyasetçilerin yaptığı gibi, dini alet ediyorlar
E)Kullanılamazlar ama şimdi kullanılır Serhat
C82:din ve devlet işlerinin karıştırılmaması gerekir. Tarihte dinsiz devlet yoktur. Hangi döneme bakarsanız bakın mutlaka bir inanış vardır. Güneş, hayvanlar gibi. İnsanların doğasında inanmak sığınmak var zaten. İnançlarını kötüye kullanmayan insanlar hariç dinlerini kendi çıkarlarına kullanan insanlar var. Din tehlikeli değil olamazda insanların yararı içindir din. İrtica: bölücülük anlamına gelir. Seda      
C82Her ikisinin de birbirine gereksinimi vardır. Ataistler dinsizdir. çoğuda dünyaya yayılmıştır. Yani dinsiz devlet olur. Mehtap
C82:a)Devletin din ve rejime ihtiyacı vardır.
b)Dinsiz devlet olmaz.
d)Din tehlike olmaz. Dini kullanarak rant sağlamak.
e)Ülkemizde irtica gibi bir tehlike yoktur. Maalesef bazı kesimler tarafından hortlatılmaya çalışılmaktadır. Ziya
C82:a-Devletlerin dine gereksinimi vardır.
b-Dinsiz devlet olmaz
c-Doğrudur.
d-Tehlike olmaz çıkarcılık olur.
e-Kullanılabilir dini suistimal ederek devleti yıkma politikası irticayı tanımlar Nurgül
C82:a)Her ikiside olabilir.
b)Dinsiz devlet oldugunu sanmıyorum amcak tarihin tamamı hakkında bir bilgim yok.
c)Hayır tehlike oluşturmaz. Değişmek istemememk kişinin kendi kararıdır.
d):İrtica tanımı yapılamamış bir terimdir. Sümeyra
C82:  a)Her ikisin inde biri birine katkısı vardır(Bir elamnın 2 yarısı gibi)
b)Olabilir.İki anlamada gelebilir.
-Hiçbir dini benimsemeyen toplum(Aztek,Mayalar)
-Yada bir dini benimseyen ama onu yaşamayan toplum(Formailiteden çıkmayan toplum-Kısmen Türkiye)
C-Önermesi dorudur.Kur’an-ı Kerimde bu söz ayet olarak belirtilmektedir.
d)Tehlike arz eder.Önemli olan doğru dini bulmaktır.Dine ifita eden ve kötüye kullanan kişidir.Dinle bi ilgisi olmayan ve kendi çıkarlarına göre kullanmaktır.
e)Kullanılabilir.İrtica dini kullanmaktır.(Çeşitli amaçlar doğrultusunda)Toplum yozlaşlaşır.Dinde samimi insanlar irticadan uzaktır.İrticacı değillerdir  Mustafa ATEŞÇELİK
C82:A) Devletlerin dinlere ihtiyacı vardır.
B) Dinsiz devlet olamaz bence.
C- Doğrudur
D) Din asla tehlike olamaz kötüye kullanılmadıkça. Dinden söz edilemez o zaman zaten yapılan dinsizliktir.
E) Yorum yok. Erdal ŞİMDİ
C82:İzafi bir soru. Kişiye, kültüre ve topluma göre değişir. Muharrem NADİROGLU
C82:A)Devletlerin. B)Olur.başı bozuk belalı olur.LUT kavmi.C-Dinin mantığını anlayan zaten sorunla karşılaşmaz.Dine inanların inandıklarıyla kendine gard almakla olur.D)Kullanılabilinir.Devlet düzenini tehlikeye sokacak şekilde sözlü veya fiili eylemde bulunma işi.Devlet otoritesini tehlikeye sokmak.Uzaktan veya yakından  alakası olmaz.Samimi kimse ise değildi Duygu IŞIK
C82:A)herikisininde karşılıklı birbirine ihtiyacı vardır.
b)bence yoktur(Murat Güzel)
C-katılıyorum.(Murat Güzel)
D)en büyük aptallıktır.(Murat Güzel)
E)bence en büyük aptallıkta menfaatleri için bu yolu kullanmaktır. Murat GÜZEL
C82:Milletlerin dine ihtiyacı vardır. Sovyet Rusya bir dönem dinsiz devlet profili çizmesine rağmen millet dinsiz mi değimliydi tartışılır. Din doğru kişilerin elinde dosdoğru uygulanırsa bir tehlike arz etmeyeceği gibi yararlı olabilir. İrtica düzeni bozmak kargaşa yaratmaktır samimi insanlar kesinlikle irtica içerisinde gösterilemez. Erol ÖZLÜ
C82: d)Sadece inanç boyutu ele aldığımızda tehlikesi olmaz.
       e)Dini kötü emellerine alet ettiğin zaman irticacı olur. Ahmet ATEŞ
C82:A)Devletlerin dinlere gereksinim vardır.
B)Olabilir. Tarihte örneğinin olup olmadığını bilmiyorum.
C-Doğrudur.
D)İnsan neye inanıyorsa kendi içinde yaşamalıdır. Seval DALKILIÇ
C82:A)) ideal yaşamak için rejim ve dinlerin değil devletlerin bunlara ihtiyacı olabilir.
b)) dinsiz devlet olmaz ancak vatandaşlarına karşı tarafsız davranabilir. Dinsiz devletin yaşama şansı yoktur.
C-) bir toplum kendini değiştirmedikçe yüce yaratıcı da onu değiştirmez.
d)) din tehlikeli değildir. ancak tarih boyunca dine iftira atan ve dini istismar ve menfaat aracı olarak yapanlar olmuştur. bu da dine en büyük kötülüktür
e))dinin emretmediği amaçları için kullana olmuştur..her şeyde olduğu gibi dinde de mürteciler vardır. Yani ileriye değil geriye bakanlar ve ona göre hayatlarını tanzim edenler olmuştur. Gerçek Müslümanlar hiçbir suretle mürteci olmamıştır. Zira dinimiz sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi esas alır. Düşünmeyi öğütler. Müslümanları mürtecilikle yaftalamak büyük bir iftiradır. Mücahide YÜKSEL
C82:a-Devlet yerine millet olursa soru doğru olur.
b-Rusya
c-Kesindir.
d-Dinden zarar gelmez. Dini bilmeden din hakkında konuşmak dine iftiradır, dine zarar verir.
e-Din istenmeyen amaçlar için kullanılamaz. İrtica; Cumhuriyet döneminde bazı İslami hareketler İslamiyetken uzaklaşma, cahiliye devrine geri dönme şeklinde tarif etmişler Halis KAYA
C82:inançsız bir millet olmaz mutlaka taptıkları bir şey vardır hiç bir şeye tapmayan bile tapmamaya tapmıştır İsa ERGÜNTOP
C82:Hidayet=Yücelmek, Liyakat=Paralel görüşe varmak, inanmak, Siyonizm=Museviliğin üstünlüğüne inanmak ve yaymak, Kapitalizm=Parayı en büyük güç bilmek ve onun esiri olmak Fatma
C82:a-Devletlerin dinlere ihtiyacı var.
b-Örneğimizi tarihte aramak gerekmiyor. Şimdiye de bakabiliriz.
c-Mutlaka bir zaman sonra değişecektir. Değişmeyen insan aşırı siyasilerdir.
d-Din bazı kişiler için tehlike arz edebilir. Dini kötüye kullanmak onu kendi menfaatlerine göre yorumlamaktır.
e-Din de samimi olan kişilerin irtica ile ilişkisi olmaz. Yasin KALEMLİ
C82:a)Devlet işinin din işinden ayrılması gerekir.
b)Astek’ler vardır. Birbirlerini öldürürler işe yaramaz şeyler için.
C-
d)Olabilir. Kâfirliktir.    e)Menfaat için kullananlar vardır. İrtica rejimine karşı yapılan faaliyetlerdir. Dinde samimi insanları belirlesek ve diğerlerinden ayırsak ve öbürlerini çıkarsak hiç bir sorun kalmaz. Ertaç YALÇIN
C82:a) Devletlerin,  rejimlere ve dinlere ihtiyaçları olabilir ancak rejim ve dinlerin devletlere ihtiyaçları yoktur.
b) Dinsiz devlet olabilir çünkü devlet denilen kurumu kuranlar insanlardır melekler değil bildiğim tüm laik devletlerin dini yoktur.
C- değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş doğrudur çünkü kişi değişime açık değilse Allah bile onu değiştiremez.
d) Dine iftira etmek onda olmayan kuralları onda varmış gibi göstermektir.
e) Din kötü niyetli insanların eline düşerse tehlike olur. irtica dini devlete karşı kullanıp halkı devlete düşman etme işlemidir. Dinde samimi olan insanların irtica ile her hangi bir ilişkileri yoktur. Mustafa YILDIRIM
C82:Dinde samimi isen senden yarardan baka bir şey gelmez:’aldatan bizden değildir.’’Müslüman herkesin elinden ve dilinden emin olduğu kişidir’’Allah’a peygamberlerine ve sizden emir sahiplerine(patron,müdür,devlet adamı v.s.)itaat edin’ ilk etapta aklıma gelenler ve bunun gibi tolumsak düzen sağlayan yüzlercesi....bunların dışına çıkıyorsa ya siz bilgilerinizi yada o dinini gözden geçirsin ki gerçekten yaşamak isteyenlere ayak bağı olmasın. Münevver ŞAHİNKAYA
C-82: a)devletin dine ihtiyacı vardır bence.
b)dinsiz devlet oldu mu bilmiyorum ancak ateist bir toplum sürecinin varlığı da gerçek.
C-evet kesinlikle bu hüküm doğrudur. Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez.
d)din kesinlikle bir tehlike olmaz inanç insana olumlu şeyler yaptırır. Dine iftira atmak bir ahmaklıktır.
e)insanın içinde kötülük varsa kesinlikle dini de kötü amaçları için kullanabilir ki buna şahitte olduk. Naciye ATAMAN
C82:a)Birbirinden bağımsız olmalı
     b)Hayır olmaz
     C-Katılıyorum
      d)Sadece inanç boyutu ele aldığımızda tehlikesi olmaz.
       e)Dini kötü emellerine alet ettiğin zaman irticacı olur. Nazım SEVEN
C82:A) her ikisinin de birbirine ihtiyacı vardır.
B) tarihte örneği var mı bilmiyorum ama bence dini bir devlet olamaz.
C- değişmek istemeyeni Allah bile değiştirmez.
D) Dini kullanarak maddi kazanç veya mevkilere gelmektir.
E) irtica bölücülük demektir. Oysa din insanları birleştirir. Onur AYDIN
C82:a-Devletlerin dine ihtiyacı vardır kambersiz düğün olurdu. b-Dinsiz devlet olur devlet sayıl masada oberjinler bir topluluktu ve dini yoktu şu an hala yaşamakta olan bu topluluğun düşünsel rahatlığı din inancı en çok olan bir devletten bile rahattırlar. c-Doğrudur. d-Din tehlike değildir dini yanlış kullanan alimler( doğru olmasa da imamlar)dine karşı tavırların oluşmasına neden olabiliyorlar. e-Din istenmeyen amaçlar için kullanan muvafıklar kimi insanların irtica kavramını yüce bir duruma getirmelerine neden olmuştur. Şuayp CENGİZ
C82:  a) Devletin dinlere gereksinimi vardır.
b) Dinsiz devlet olmaz.
C- Kesindir.
d) insanların dini duyguları kendi menfaatlerine kullanmaktır.
e) İrtica geriye dönmektir. Gericilik eski düzeni getirmektir. İstenmeyen amaçlar için kullanılabilir. İrtica tehlikesi yönetenlerin bulunmuş olduğu laik düzeni geriye götürmesidir. Laik kurumları yok etmeye başlamasıdır Nihat PİŞKEN
C82: Devletlerin rejim ve dinlere ihtiyacı vardır. Olmaz dinin olmadığı yerde büyük bir kopukluk meydana gelir. Doğrudur. Dini tehlike olamaz ama kötü amaçlar ışığında dini kullanıp tehlikeli hale getirebilirler. Dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktır yani dini kendi hizmetine sunmaktır. Bu konuda bilgim yok.           Ertan ARTUÇ
C82: a- Devletlerin dinlere ihtiyacı vardır.     b-Yoktur olursa kimliksiz olur
c-evet
d-tehlike olmaz, gerçekleri saptırarak kullanmak anlamına gelir.
e-kullanılabilir Gülcan MERTYÜZ
C82:A- devletlerin ve rejimlerin dine ihtiyacı vardır.
B- hayır yoktur. Laik lerin dini laikliktir.
C- Evet kesindir. Allah ın kanunudur.
D- evet tehlikedir ama nefislerini ilah edenler için.
E- dinde tarih boyunca istismar edilmiştir. Edenler hep olacak onun için din cahili olmamamız lazım Hasan ÇELİK
C82:İdeal yaşamak maddi ve manevi standartları yakalayıp o ölçüde yaşanmaktır
A-)Devletlerin rejimlere ve dinlere gereksinimleri vardır
B-)Dinsiz devlet yoktur. Bence hiçbir şeye inanmamakta bir çeşit inan ve dindir
D-)Dinin tehlike olacağına inanmıyorum yeter ki din insanın iftirasına kalmasın
E-)Maalesef dini amaçlarına alet eden çok insan vardır (öncelikle siyasetçiler) irtica ise dini siyasette ve emelleri uğruna kullanarak mevcut sistemleri yıkmak anlamına gelir .Ömer Faruk YILDIZ
C82:        A-) Rejimlerin devlete ihtiyacı vardır. Ancak dinin devlete ihtiyacı yoktur. Din zaten her türlü rejim ile liyakatlidir. Ve sosyal yaşamı geliştirir.
               B-) Yasalarda devletin dini yoktur yâda bu devletin 2,3 hatta daha fazla dini vardır gibi ibareler geçebilir. Ancak halk mutlaka bir inanca yani dine bağlıdır.
               C-) Teoride hiçbir sistem, rejim başarısız değildir. Ancak uygulama şekilleri yani bireylerden kaynaklanan bir hatayı sisteme mal edemeyiz. Din tehlike değildir. Dinin kurallarını menfaatler için yorumlamak dine iftiradır.
               D-) Elbette dini istenmeyen amaçlar için kullanan insanlar vardır. Zaten biz bunlara münafık diyoruz. İrtica; dinde samimi olmayıp taraf toplamak ve belki de iktidar olup rejimi tehdit etmektir. İrtica tehlikesi; irticacıların sayısının artmasıdır. Dinde samimi olanların irtica ile bir bağlantısı olmaması gerekirken, dindara da münafık muamelesi yapılmaktadır Selahattin KAYA
C82:     a-  Rejim zaten bir yönetme biçimidir. Bu yüzden bir devlete ihtiyacı vardır. Din ise devlete bağlı değildir. Din bir kişiyle bile yaşayabilir.
b- Olabilir. Din ve devlet işlerin birbirinden ayrıldığı devletler vardır.
d- Peygamberimiz müşrikleri onlar ölene kadar dine çağırmayı kesmemiştir. Kendini taşlayıp, kovanlardan dahi ümidini kesmemiştir. İnsanın vazifesi tebliğdir. İnsanların kabul edip etmeyeceği ise Allah’ın vazifesidir. Kalpler O’nun elindedir. Hidayeti istediğine verir. Bunun tehlike oluşturacak bir yanı yoktur. Nefislerinin kölesi olup, dizginleri onun eline verenler dine iftira atmak isterler. Nefisleri dinin kuralları altına girmeyi kabul etmez. Dini kötüye kullananlarda bunlardır. Münafıklar dindar görünüp dini kendi çıkarlarına kullanmışlardır.
e- Tarihte münafıklar kullanmışlardır. İrtica kelime manasıyla geri dönmek demektir. Günümüzde isteyen istediği gibi kullanıyor.
İrtica tehlikesi ise cahiliye devrinde insanlar zina, yalan, hırsızlık, dolandırıcılık, emanete hıyanet, kadınları eğlence aracı görmek gibi bütün çirkin ve insana yakışmayan şeyleri yapıyorlardı. İnsanlık şimdi o devre benzemeye başlıyor. Asıl irtica budur.
Samimi dindarlar her yerde Allah’ın kendilerini gördüğünü bilerek yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, zinadan uzak durmak, emanete hıyanet etmemek, komşusuna, yolda kalana, fakire, hastaya yardım etmek gibi davranışları yaşamaya çalıştıkları için irticacı sayılamazlar. Böyle insanlar melekleri de aşmış, yükselmektedirler. Şems
C82:İdeal bir yaşam sürme bireyin psikolojik durumuyla ilişkilidir. Bireyler toplumu toplumlar devleti oluşturduğuna göre devletin dine olan gereksinimi toplumların manevi eğilimine bağlıdır. Dinsiz toplumlar olabilir ama inançsız toplumlar olamaz. Din aslında bir boyutuyla ateşe benzer. Gerektiğinde yararlılık için kullanılabilir. Kullanılmayı bilmesek kötü yönleri de vardır. Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir hem de çok rahat. İrtica dinin olumsuz yönde kullanılmasıdır. İrtica tehlikesi din laikliği eziyorsa ortaya çıkar. Semih YALÇINKAYA
C82:A.İrticaının tam olarak ne olduğu bilinmiyor ki orada bir ilişki olsun.    Ahmet AYDOĞAN
C82:a-) Her iki sininde birbirine gereksinimi vardır b-) Dinsiz devlet yoktur olmamıştır c-) Bu açıdan dini başka amaçlar için Araçlaşarak kalkınmak tehlikeli olur din araç değil amaç olmalıdır.  d-) Evet geriye dönmek eskiyi bugünde yaşamak (dini açıdan). İrtica tehlikesice bugünün düzenini yıkıp, sadece dini kurların hüküm sürmesini istemesidir. Samimi insanların irtica ile bin bir ilgisi olmaz. Nurgül AY
C82:a. Her ikisinin birbirine ihtiyacı vardır b. Olur. Mayalar. c. Dini kendi menfaatlerine alet etmektir. Bunu dinden sapanlar yapar. d. İrtica: Dini kötüye kullanarak halkı yobazlaştırmaktır. İrtica, dine samimi insanları etkilemez. İlişkisi yoktur. M. Sinan TAŞ
C82:a)Devletler yaşamlarını sündürmek için rejim ve dinlere ihtiyaç duyar
b)Görünümde belki dinsiz devletler görüntüsü var olabilir; ama hiçbir devlet dinsiz değildir. Kendilerini dinsiz diye ifade eden devletler zamanla yok olmuş veya parçalanmıştır. Örneğin SSCB
c)Evet dinde kesindir.
d)Din tehlike teşkil etmez. Sadece kötü niyetli bireyler dini tehlike olarak algılar. Dine iftira; dinde var olmayanı varmış gibi göstermektir. Kişi kendisi yanlış yapar din bunu emrediyor der (iftara) dini kötüye kullanmak, dinin gereklerini yersiz, yanlış ve kötü emeler için kullanmaktır.
e)Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir. Bazen öyle fetvalar verilir, insan şaşırır kalır.
İrtica, dini savunan bazı kesimlerin devlet rejimine karşı çıkmasıdır. İrtica tehlikesi ise bu durumun icraat haline gelmeye başlama olasılığıdır.
C82:Dinde samimi insanlar, Allah’ın koyduğu kanun ve kurallara uymakla yükümlüdürler. Allah’ın çizdiği sınırların ihlal edilmesi onların kötüye sapmasına yol açar. İrtica kavramına baktığımızda samimi dindarlar da bu kavrama dâhildir. Nayip KOÇ
C82:a- dinlerin ve rejimlerim yaşanması için insanın dolayısıyla devletlerin olması gerekir. Aynı şekilde devletlerin devlet olabilmesi için dinlerin ve rejimlerin olması gerekir.
b- dinsiz devlet olmaz. Ancak inançsızlık(ateizm) dinine girebilir.
c- doğrudur.
d- din rejime alet edilirse tehlike olabilir.
e- irtica geçmişi istemektir. Dini samimi yaşayan insanların yaşayışı ve tercihleri bulunduğu asra uymadığı zaman hemen irticacı damgasını yiyiyor. Fakat bu o asrın dinden nasipsiz oluşunun göstergesinden başka hiçbir şey ifade etmez Kamuran BİLDİK
C82:a) Devletlerin din ve rejimlere ihtiyacı vardır. Bir yönetim biçiminin olmadığı yerde bir devletten söz edilemez.
b) Devletin siyasi olarak dini olmayabilir. Mesela TC’nin dini İslam’dır, ibaresi 24 anayasasıyla kaldırılmıştır.
d) Din tehlike olamaz. Zaten dinin amacı insanı hidayete ve doğru yola erdirmektir. Ama din canlıların elinde bazen tehlike oluşturabiliyor.
Din istenmeyen amaçlara tain kullanılabilir. Buna kâfiri Müslüman Müslüman kâfire vurdurmak örnek olarak verilebilir. İrtica dini yönetimin yani halifelik sisteminin olduğu döneme geri dönme isteğidir. Din kötüye kullanılmadığı sürece irtica tehlikesi diye bir şey olmayacaktır. Hüsnü ŞAKI
C82:Devletlerin belli bir düzen içinde olmaları için rejimlere, dinlerinde daha iyi anlam bulabilmesi için devletlere ihtiyacı vardır.
b) Devletlerde illa belli bir dine uyma söz konusu değildir. Çok dinli devletler vardır. Ama dinsiz devlet yoktur.
c) İnsan fıtrat olarak değişmeye uygunsa, değişir, zorla değişim olmaz.
d) Belli bir sistemi olan dini, kendi çıkarlarına göre değiştirene din iftira eden denir. Dini kendi amaçları için kullanan insan, dini kötüye kullanır.
e) Günümüzde her konu bazı çıkarlara alet edildiği gibi dinde bundan nasibini almıştır. Dini alet ederek, kendi düşüncelerini haklı gösterenlerin yaptığı faaliyetlere irtica denir. Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi yoktur. Olacağını sanmıyorum. Onlar gerçek anlamda dini yaşayan insanlardır, irticacı değil Gülten SÖKMEN
C82:a) Günümüzde her ikisi de birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. B) Olmaz ama eski kavimlerin mesela asteklerin, dini olmayabilir, dini bırak onların kendilerinden bile haberi yoktur. C) Değiştirmek istemeyeni kimse değiştirmez ilkesi doğrudur bence. D) Kendini ve Allah’ı tanımamaktır bence. e) Evet kullanılıyor. Her şeyi kendi kavramlarda kullanmak gerekir. Kalkıp irticayı siyasete ve bilime empoze etmek yanlıştır. Faruk KARAHANLI
C82:a) Resimlerin devletlere ihtiyacı olmalıdır ki uygulanabilsin. Ama devletlerin dinlere ihtiyacı vardır.
b) Olabilir. Ateşe, güneşe tapanlar bazı safsatalar yüzünden birbirlerini kurban ederler.
c) Evet değişmek istemeyeni Allah’ta değiştirmez.
d) Hak din hiçbir zaman tehlike arz etmez. Tam tersine huzur getirir.
e) Evet kullanılabilir. İrtica sanırım dini her türlü işlerine emel ederek, onu kullanmaktır, irtica dini malzemeleştirdiği an tehlike oluşturur. Samimi dindar insanların irtica ile işi olmaz. Ekrem MANAY
C82:a) İkisinin de birbirine ihtiyacı vardır. Çünkü dinde devlette insanlar için düzgün bir yaşamı hedefler. Kimi insanlar spritüel kimileri de otoriteden çekinir.
b) Günümüz şartları için mümkün değil. Çünkü her devlet bir dine bağlı durumdadır. Tutunabilmek, kuvvetlenmek, birlik ve beraberlik için dine zaten ihtiyaçları vardır.
c) Her şey insana bağlıdır, dinde hiçbir konuda zorlama yoktur. Doğruyu insan kendisi bulur. Değişmek istemezse değiştirmez.
d) Dinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek kendi çıkarı için insanların maneviyatını sömürmek.
e) İnsanların en hassas olduğu konuların başında din gelir. Bu nedenle dini kullanarak insanları yönetebilir ve yönlendirebilirsiniz.
İrtica gericilik hareketidir. Eskiyi bugünde yaşatabilmek, bugünün şartlarını kabullenmeyip eski düşünce sistemlerini ve yaşantılarını bugüne kanalize etmek tehlike oluşturur. Dinde samimi insanların peygamberler gibi hayata devam etmek istemesi normaldir. Ancak o dönemde yaşanıl hayatın bugünkü ismi irtica olmuştur. Günün şartlarını yansıtmaması ona bu ismi vermiştir. Belçim HAKAN
C82:İdeal yaşamak için  a- Devletlerin, dinlere ihtiyacı vardır b- Dinsiz devlet olamaz. Ateizm’de bir dindir. Din bir yaşam tarzıdır. Kim nasıl bir yaşam benimsemişse onun dini odur          c-Değişmek istemeyen kimseyi Allah değiştirmez. Kur’an’da bu hüküm kesindir. (Bir toplum kendisinde olanı değiştirmedikçe biz o toplumu değiştirmeyiz. (ayet) d- Hayır din tehlikeli değil tam tersine rahmettir. Dine iftira etmek, kötüye kullanmaya, bel’am, bidatçı denir.e- Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir.
İrtica; dini kötü amaçlar için kullanmaya denir. İrticanın tehlikesi toplumu kangrene çevirmesidir.
Dinde samimi olan insanların irtica ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu tür iyi niyetli insanların önünü kapatmak için, gerçek bölücüler tarafından, o iyi insanlara yapıştırılan bir yaftadır irtica. Taner GİDER
C82:a) devletlerin dinlere ve rejimlere ihtiyacı vardır.
b) dinsiz devlet olmaz. Tarihte örneğinin olup olmadığını bilmiyorum.
d) hayır, dinde zorlama yoktur. Onun için tehlikesi de yoktur. Dini iftira etmek dinin uygun görmediği şeyleri sanki uygunmuş gibi göstermek, dini kötüye kullanmak, kendi çıkarları için insanların dini duygularından istifade etmek.
e) evet, kullanılabilir. İrtica gericilik demektir. İrtica tehlikesi, dini kötüye kullanmak demek dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi yoktur ya da olmamalıdır. Hayır, onlar irticacı değiller. Müzeyyen ADSOY
C82:a) Devletlerin dinlere gereksinimi vardır
b) Dinsiz devlet olamaz hak dine tabi olmayanlar güneşe, ağaca, taş vs gibi saçma sapan şeylere tapmışlar Astekler gibi.
d) Din tehlike değil tam tersi din emniyettir, huzur, barış, refah ve mutluluktur.
e) İrticacı sözünü bu tür insanlara kullanan ya masonlardır ya da münafıklardır. Yoksa bu insanlara İrticacı demek utanç verici bir şeydir bence İlyas ARVAS
C82:Devletlerin sinlere ihtiyacı vardır.

  1. Bence dinsiz devlet olmaz. Devletleri oluşturan insanlar olduğu için, insanda fıtraten inanmak zorunda kaldığı için dolayısıyla dinsiz devlet olmaz. Bir ineğe tapar, güneşe tapar ya da Cenab-ı hakka tapar. Ama mutlaka bir şeye tapar. Çünkü fıtrat buna müsaade etmez.

C,D) Evet değişmek istemeyeni Allah değiştirmez. Çünkü Allah insana belli bir irade vermiştir. İnsan bu iradesini gerek iyi gerek yanlış yolda kullanır. Eğer bunu Allah yolunda kullanırsa hiç olmazsa kimden taraf olduğunu gösterirse Allah ona hidayet verir.
E)Evet kullanılabilir. Örneğin siyasette kullanılması gibidir İrtica kelime anlamı olarak geriye dönme geriye özlem anlamları ifade eder. Eğer gerçekten irticadan kasıt şeraitsel düzenin geri getirilmesiyse böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi zordur ve böyle bir tehlike yoktur.
Sadece dinden ve dindarlardan korkan bir takım insanların bir takım kuruntularından ibarettir. Yok, eğer gerçekten kelime anlamı olarak ele alınırsa bence irtica vardır. İnsanlar gittikçe geriye dönmekteler. Mesela çıplaklık kültürünün ilk insanlardaki gibi olduğunu görmekteyiz. Çünkü ilk insanların çıplak olduğu sadece avret yerlerini örtüldüğünü tarih kitaplarından hep okumuşuzdur. Günümüzde de böyle bir sorunla karşı karşıyayız. O zaman insan geçmişe özlem duyuyor diyebilir miyiz Behiye DAĞ
C82:A)Devletlerin rejim ve dinlere ihtiyacı vardır. Çünkü din ve rejim yoksa kişiler yönetilmekte zorlanılır.
B)Dinsiz toplumlar düşünülemez. Sapıklıklar çoğalır. Dinsiz devletlerin devamlılığı yoktur.
C)Bir topluluk nefislerini değiştirmedikçe Allah onların nefislerinde hiçbir değişiklik yapmaz.
D)Din doğru oldukça tehlike yaratmaz. Dini insanlar menfaatleri için kötüye kullanır.
E)Dinde gericilik, değişime karşıcılık yoktur. Derya Nuray YILGAN
C82:a) Devletlerin dinlere gereksinimi vardır
b) Dinsiz devlet olamaz.
d) Din tehlike değil tam tersi din de refah ve  mutluluk vardır..
e) Din istenmeyen amaçlar için kullanılmamalı. Edip GÜLLÜ
C82:Dinde samimi insanların irtica ile uzaktan yakından alakası yoktur. İrtica sadece dini alet edip emellerini gerçekleştirmek isteyen kesimin bir propagandasıdır. Buna alet ise genellikle din cahili insanlardır. Kenan ÇEVİK
C82:Bir devletin mutlaka benimsenmiş olduğu bir yönetim rejimine sahip olması gerek. Fakat din olarak devletin benimsemesi gereken bir din olamayabilir. Toplumun kendi inançlarını yaşamasını sağlamalı. Dinsiz devlet olabilir fakat dinsiz bir toplum olmamalı olamaz. Çünkü dinsizlik sapkınlığa işarettir       Kenan DOĞAL
C82:Devletin dine gereksinimi vardır Olmazı olursa aztekler gibi insanlar kurban edilir.Kesindir.Olamaz. Yobazlaşır. Mehmet YİĞİT
C82:A. Devletlerin dinlere gereksinimi vardır.
B. Dinsiz devlet olsa bile o devletin milleti bir dine mensup olacaktır.
C. Her hangi bir ilişkisi olmaz ve irticacı değildirler. Nurettin ÖZBEK
C82:Devletlerin dinlere gereksinimi vardır. B)Dinsiz devlet olur fakat dinsiz toplum olamaz. C)Kesindir. D) Dine iftira etmek ve kötüye kullanmak demek; dini kendi menfaat ve düzenbazlığına alet etmektir. E)İrtica içi boşaltılmış ve din karşıtlarının siyasette kullandığı bir malzemedir. D inde samimi olan bir insan o dinin mensubiyetinden başka bir şey değildir. Senar BULUT
C82:Devletlerin dine ihtiyaçları vardır. Din kuralların Allah tarafından belirlendiği bir sistemdir. Ülkeler bu din kurallarıyla yönetilseydi bugün bu kadar devlet içi sorun yaşanmazdı. Din tabi yanlış ellerde olduğu zaman tehlikelidir. Bunun örneği çok var. Yakın geçmişte Cumhuriyet kurulmasına az zaman kala Osmanlı da kırsal kesimde yaşayan bir takım insanlar halka üstünlük kurmak için halkın en zayıf noktasını (insanların tarih boyunca en zayıf noktaları din olmuştur) kullanarak liderlik taslamışlardır veya günümüzde Suudi Arabistan, Irak, İran gibi ülkelerdeki bazı tarikat hocaları dini ellerine alıp lider olmak için halka karşı kullanıyorlardı.. Bunun sonunda maalesef şiddetin ikiyüzlülüğün çifte standardın liderin zengin, halkın fakir olması şeriat adını aldı ve din düşmanları haklı olarak çoğaldılar. Bu da dine iftira değil de nedir. Zennure HALİLOĞLU
C82:a)ikisin inde birbirine ihtiyacı vardır. b)olabilir o da dine inanmayan insanları bir araya getirip kendilerine devlet kurabilirler. c)bilmiyorum. d)Dinin gerçek kriterlerini yerine getirirsek hiç bir tehlike söz konusu değildir            .Deniz YALÇIN
C82:a)Hiçbirinin –bunlara fertleri de dâhil edelim- devlete ihtiyacı olmamalı. Devletler olmamalı. Ama olan devletin de dine ihtiyacı olmamalı.
b)Dinsiz devlet olabilir. Ama dinsiz insanların bir araya gelerek oluşturdukları devlet henüz olmamıştır.
c)Değişmek istemenin niye değişmek istemediğini öncelikle araştırmak gerekir. Belki de değişmek istemeyen insan değişmemek de haklıdır.
d)Dini kullanmak tehlike yaratır.
e)Din istenmeyen amaçlar için tabiî ki kullanılmamalı. İrtica gericilik demektir ve dindeki samimi insanların irticayla bir işlerinin olmaması gerekir. Güz YAPRAĞI