Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER        ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK  FEL
  
Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2011 (2005, 20062007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2019                                               
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan,peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin


Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.
1-Asrımızın ifrat ve tefrit rejimleri olan kapitalist ve komünist sistemlerin;medya iletişiminde halka sunduğu her türlü yayının mutlak hakemli hatta bilimsel yayınlardan daha titizlikle kontrolden geçtikten sonra topluma sunulmalıdır? Hatta halkı yanlış bilgilendirmenin varlığı toplumsal düşünce tufanı yanılgısının bedeli en sert cezalarla cezalandırılmalı ve yargıya yetki verilmeli. Önermesinin geçersizliğini kanıtlayın. Ya da Çözümler önerin.
İpucu;
Menfaatleri gereği kitleleri yalan, yanlış, eksik… Vb bilgileri halklara sunmakla kaç asırdır insanların bilinç altını nasıl kaotik cehalete ve düşünce yanılgılarına neden olduklarını düşünün.
Gazete dergi, kitap, roman, sinema TV… Vb medya iletişim araçlarıyla;menfaatleri için halka verilen-sunulan "bilgimi saldım çayıra halk sermayemi-paramı kayıra" abur cubur bilgilerin de kontrollü ve sorumluluk gerektirdiğini düşünün. Senelerce menfaatleri gereği cahilce-sorumsuzca halka sunulan sorumsuzluk örneği bilgilerin insanlarda özellikle halkta varlığı tarihsel düşünce yanılgısı cehaletini, değer yargıları, kavram, iletişim yanılgılarının devasa boyutunu düşünün. İnsanların zihninin farkına varmadan nasıl zehirlendiği ve cahilce abur cubur bir toplumsal bilinç oluşturulduğunu düşünün. Toplumsal sorunlarımız ve ahlakı yozlaşma ile ilişkilendirin.
İpucu;
birde uzay çağında bu kaotik cehalet tiryakiliklerinin açacağı toplumsal kaotik iletişim cehaletinin zararlarını-toplumsal yaralarını düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları, Öğrenci Yanıtları

2-A- Bu asır bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve avam bir avuç kapitalistin eseri olan; kapitalizmin sermaye büyültme tiryakiliklerine ve kapitalist siyasete malzeme bilim işçileri olarak kullanılmaktadır. İnsanların zihinsel, bedensel ve eylemsel yaratıkları bu asır bir avuç kapitalizmin metriksindedir.Bu asır, insanlar mı kapitalizmin metriksine malzemedirler yoksa Karunizm (kapitalizm) mi insanların Metriksine malzemedir? Savlarını çürütünüz.
B-
Bir zamanlar, Büyük Patlama Kuramı'nın adı yanlış konduğu gibi,nedense!! bu yıl (2008 Eylül) Cern ve Atlas adlı partikül hızlanıcılarla yapılan deneyin adı da yanlış kondu!! Bu deney partikül kıyameti deneyidir. Kara deliklerin oluşacağı falanda yok. Sonucu bilmek için müneccim olmaya ve beklemeye de gerek yok. Çünkü mikroskobik, makroskobik ve küçük parçacıklar seviyesinde her an zaten çok çok daha devasa bu tip olaylar, geçmişte, bugün ve gelecekte olmuş ve olacak. Sonuç; bu deneyle yeni fizik parçacıklarının varyasyonlarının ortaya çıkışıdır. Önermesinin çevrenizde bilir kişilerle tartışınız. Varılan yargıyı eleştiriniz.
İp ucu;İpucu;aslında yapılan bu deneyle bir kara delik oluşacağından endişe edip ortalığı velveleye verenlerin belki de kendileri dünyanın, çevrenin ve kâinatın geleceğine kara delik olarak, kullanıldıklarının, hizmet verdirildiklerinin farkında bile değillerdir. İlmine ve kendisine amil olmanın önemini düşünün.Batı ilmine amil olmadığı için ve bilim kaos olarak geliştiği için bugünkü çarpık teknolojik ve çevre sorunları ortaya çıktı.Başıboş ve kontrolsüz yapılan-üretilen çok şey sahibine ve mekân ına kara delik olur! Demirkuş 2008 Öğrenci Yanıtları

3-Parmakmatik/Parmakizibilir/bilenmatik, sözelmatik ne demektir? Sizinde bir buluşunuz neden olmasın!! Artık sizinde bir buluşunuz olabilir bundan emin olabilirsiniz
.
Bankamatik kartları yerine, yakın gelecekte bankamatiklerde herhangi bir parmak izimizi, bilinmez özgün dokuya sahip bir eşyamızı scan ederek (taratarak) daha pratik olarak parasal işlemlerimizi halletmek mümkün mü?
İpucu;yüksek dpi(çözünürlükle) taranan parmak izi veya bilinmez özgün dokuya sahip bir eşyamızı önceden şifrelenerek ya da üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak dijital(hesabi) görüntüsü banka ya teslim edilir. Sonrada bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) hafızasına ve görüntü havuzuna kayıt edilen bilgiler(dijital/hesabi) görüntü) herhangi bir parmakmatikte/parmakizmatikte yapılan tarama eşleştirme programı mantığı ile işlem tamamlanır. Aynı mantığı sözele eşleştirip(mikfonmatik) yaparsanız buda sözelmatik olur. Bu güne kadar yapılan emek israfına akıl erdirmeye çalışın. Bunu hemen yapın artık sizinde bir buluş ve patentiniz olur.Öğrenci Yanıtları

4-A-Fert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gücünün ve bilgisinin yettiği oranda çevresine doğru empati/eşduyum duymanın(duygudaş olmanın) ve yararlı olmanın ön koşulu; bedensel, zihinsel ve toplumsal bazda;kendimizi ve çevremizi doğru tanımakla doğru orantılıdır.
B- İnsanın kendisini nasyonalist, evrensel, ümmet makamına konumlandırmasını hangi kriterler belirlemelidir?
C- İnsanın bedensel ve zihinsel tiryakilik ve zevklerini deşifre etmek veya ortaya çıkarmak olasımı nasıl?
Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
İpucu;Bu tip insan yetiştirmenin hangi eğitim sistemleri ile mümkün olacağını düşünün. Öğrenci Yanıtları

5-Bir insan kendini topluma takdim ederken;bedensel, zihinsel ve eylemsel olarak kişiliğinin hangi özelliklerinin kombinezonlarını ön plana çıkartarak ya da hangi önceliklere göre yaşamını sunmaldır-sürdürmelidir?
Günümüzdeki durum saldım çayıra toplum ve çevre kayıra olarak rastgele yaşanıyor. Soru ve önermelerinin eskilerine katkıda bulunun.
İp ucu;İnsanın kendisini, fıtratını, çevresini doğru tanıması, toplumun, kendisinin kişisel menfaatleri-tiryakiliklerini liyakatli ve dürüstçe değerlendirerek kendini konumlandırmasının önemini peygamber ahlakıyla ilişkilendirmeye çalışın. Neden peygamber ahlaklı fert ve toplumlara gereksinim olduğunu düşünün. Her beyin toplumsal denklemin-zincirin bir halkası, onları doğru konumlandırışın en kolay yolu insanları peygamber ahlaklı yetiştiren eğitim sistemleri, adil devlet ve yönetim düzeninde geçebileceğini düşünün. Demirkuş 2008
Ör. Peygamber gündüz toplum içinde temiz giyimli, üzerinde hoş koku, misvak, ayna taşır ve gecede gözüne sürme çekermiş. Bu uygulaması ifrat ve tefritten uzak uygularmış. Yani insanların 5-8 duyusunun dikkatini (aşırı dikkat) çekicilikten özellikle uzak bir konum ve tercih sergilermiş. Günümüzde bazı insanların uygulamada ki ifrat ve tefritlerinin topluma verdiği nesnel ve sanal zararları düşünün
Evrensel İnsanı Hayvanlardan ayıran toplumsal özgünlüklerden birisi de; giyiminden, davranışlarından ve her türlü ürettiklerinden başka yaratıkların yarar gördüğü insandır. Ya da evrensel insan;giyim ve yaşama şekli ile; başka insanların peygamber ahlakı ortak payda duyu ve duygularını kasten harekete geçiren insandır. Resmi, başkalarını tahrik-kışkırtıcı, erotik, çekici, akli, düşündürücü, ilgi çekici, modern, klasik… Vb giyim, tepki, davranış… Vb ne zaman, nerede ve hangi koşullarda hayata uygulanışın gerekliliği mutlaka “Öğretim Öğrenim ve Eğitimde İnsan” konulu derste gerekçeleriyle verilmelidir. Halkın ortak kullanım alanlarında kişi ve toplumun neden; kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, tahrik edici, aşırı imrendirici, kışkırtıcı… Vb. ifrat ve tefriti davranış, giyim, söz, eylem… Vb. şekilde bulunmaması gerektiğinin gerekçesiyle öğretim, öğrenim ve eğitimde verildiğinden emin olmalıyız. Bundan sonrası kişi ve toplumun iradesi çerçevesindeki tercihi/tercihleri onun ve onların ölçüsünün kalitesini gösterir. Yargısından emin oluruz. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Bir kişilik: dikkat ve ilgilerin üzerinde olmasına mutlak gereksinim duyuyorsa ya da çok hoşlanıyorsa;başkalarının nefsi duyguları yerine ruhi, ulvi ve akli duygularını harekete geçirecek şekilde;giyim, davranış, eylem ve üretimde bulunmayı tercih edebilir. İfrat ve tefritin giyimi, davranışları ve eylemleri yerine; normal olanlarının çevresinde uyandırdığı duygular kişinin toplumsal duygularının ortak paydasına gösterdiği saygıyı ifade ettiğinin bilincinde olması önemlidir. Ya da giyimiyle, davranışlarıyla ve eylemleriyle;mütevazı, aşırı dikkat çekmemek toplumsal ahlaki değerlere saygının ifadesidir. Giyim ve eylemleriyle yokluğunu sergilemek toplumdan çok kişiyi ilgilendiren özel bir tercihtir.
Daha fazlaya sevilmeye ve dikkatlerin üzerinde olmasına fıtraten gereksinim duyanların hallerinin liyakati özeldir.0,1, 2,3, 5,6, 7 Öğrenci Yanıtları


6-Fert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet… Vb bazında, toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti… Vb için her kes gerektiğinde gücünün yettiği oranda: horozuna kış, itine/lerine(nefsine) hoşt demezse toplumsal tufan kopar veya devam eder. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11). Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) Bu asrın en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet… Vb bazında zihinsel, bedensel ve toplumsal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate değil akrabalığa ve akrabalık akaidine yani nasyonalist afat ve cehalete öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz. I., II. ve III. Dünya nasyonalist cehalet savşlarını düşünün. Demirkuş 2008
Ceddimize ve akrabalarımıza önceliğinin bazı liyakatini toplumsal bazdaki denklem, yönetim ve eğitim sistemlerinde öne çıkartamayız. Ör.Yakın akraba evliliğinin sakatlıklarını, aile, ebeveyn, cet, ata, ecdat, nesep, sülale, aşiret; siyaseti, yönetimi, devleti akraba ve aşiret siyasetinin sakatlıklarını bilimsel ilişkilendirmeye çalışın.Yakın akraba evliliği kadar yakın akraba siyaseti, devleti, milleti… Vb insanda çoğu şeyin bu yakınlığı sakattır.Çeşitliliğin nesnel ve sanal gerekliğin elzem olduğu konum ve alanları düşünün. Aksi takdirde Şovenislik(soy-cet kuduzu) olur aynı durum dinde hayat bulursa Siyonizm'e(din kuduzu) kayar. Ben arabım ama Araplardan değilim. Hz. Muhammed.AS. Aslını inkâr eden bizden değildir. Hz. Muhammed.AS. Ancak aile bazında yardım, yanlışlarını düzeltme ve yararlı olma konusunda öncelik liyakati onların olabilir.Yardıma ve yararlı olmaya önce kendinizden, akrabalarınızdan ve çevrenizden başlayın (aile bazında) Hz. Muhammed.AS.2, 3, 4,5, 6, 7, Öğrenci Yanıtları

7.Her şeyi nesnel bilimin farzlarıyla izah etmek olası mı neden? Değilse alternatifler üretiniz?
İpucu
;Enerjinin tanımını ve hallerini düşünün. Enerji hallerinin çeşitliliğini düşünün. Minimum kaç enerji hali ile tüm enerji hallerini izah edebiliriz?
İp ucu Allah C.C'UN gönderdiği dinler ve peygamberle değişimin gereği ve tarihsel süreçler içerisinde; insanların zihinsel, bedensel, toplumsal; koşul, konum, kaosun, sorun ve gereksinimlerine yanıt verecek liyakatte aşamalı gönderilmiştir. İslam dini ve Hazreti Muhammed AS'la bu inkişaf tamamlanmıştır
. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Allah 'cc dinleri insanlığın buluğ çağına erdiği veya akli baliğ olduğu yaptıklarında sorumlu tutulan insan Âdem AS 'la ilkokul seviyesi ahlakı suhufları (sayfa gönderdi) insanlığın ve çevrenin liyakatli değişimine uygun olarak...Hz. Muhammed AS' la insanlık olgunluğa erişilmiş ve Ahlak Üniversitesiyle Kuran-ı kerimini tamamladığını düşünün.
Mertiks filmindeki gibi bu dinde başarılı olunmadı haydı diğerini gönderelim diye değil. Gönderilen, din, peygamber ve toplumsal özellikleri muhakeme ve mukayese etmeye çalışın. Ör,Romalılara İslam'iyet gönderilseydi ne olurdu!? Ya da bu gün İslam'iyet'ten önceki dinler başarısız olduklarının düşünmek korkunç bir düşünce yanılgısı ve yargısı olur.Öğrenci Yanıtları

8- kâinattaki tümlerin (tüm yaratıkların, olguların, olayları, süreçlerin, eylemlerin…); en yükseği, en derini, en büyüğü, en küçüğü, en parlağı… Vb benzerini saptayacak, öğrenecek bilinçteki her insan çiftine bir gezegen düşecek şekle bir hayatı uzayda hayal edin. Yer küresi tabanlı, uzaydaki iletişim olanaklarının ilkelliğinin ve gelişmişliğin dönemlerini hayal ediniz. Yer küresinin adı belki de Âdem ve havanın gezegeni adını alacak.Belki de şöyle bir masal dillerde dolaşacak; belik varmış, belki de yokmuş eskiden insanları tümünün genleri bir bayanın yumurtası içinde iş görmeye ve hayat bulmaya çalışmış sonra Âdem ve havanın gezenine yayılmışlar ondan sonra uzaya ve bu güne yayılmışlar. Hatta Âdemle Havva'da o gezegenlerine cennetten gelmiş ve tekrar cennetlerine geri dönmüşler bizde orya gideceğiz. Onun için uzayda insanlar Âdemle havanın Gezegenine (dünyaya, insanlık beşiğine) dönerek ibadet ederler. Uzay çağında da insanlığın kıblesi dünyaya dönük olacak. İddiası ve ütopyası ne kadar gerçekçidir. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;
bilimin tarihsel  gelişimi içerisinde kâinatın geleceği ve yaratılışı-ortaya çıkış  olgusu hakkındaki cehaletini düşünün.  Bilime  göre   kâinat sonsuz ve ebedi idi, bilimin bilmediği konulara ne kadar kör ve cahil  olduğunu düşünün. Bu asır nesnel bilimin gözde oluş nedenleri ve vardığı çevre sorunları ve liyakatsiz tüketim ve yozlaşmış insanlığın cehaletini düşünün.Öğrenci Yanıtları

9-1-İnsanın Kronolojik yaşı veya Doğum Yaşı (Dünyaya Geliş Yaşı) ;Doğum tarihi itibarıyla.
2-Biyolojik yaşı
3-Kozmik yaş=toplam element yaşı;bedenindeki tüm elementlerin toplam dinamik yaşı.
4-zekâ yaşı
5-Nefis (sanal+soyut+somut gerçek ebedi doğal bedensel ve sanal araç).
şı. Önermelerini eleştiriniz.
Yukarıdaki bilgilere dayalı olarak insanlar hangi yaşa veya yaşlara göre ya da neye göre evlenmeli? Neden?
İpucu;
belki de Akıl, ruh ve vicdanın yaşı olmaz bunlar zaten ebedi gerçek-sanal araçlardır.
İlk yaradılış veya bilimin büyük patlama dediği dönem ve periyotlar dan günümüze kadar her dönemde element ve atomlar oluşmuştur. Bedenimizdeki bazı element atomları ilk dönem ve dönemlere ait bazıları ise en son güneşle oluşan elementlere ait atomlardır.Filmi izleyin 1, 2, 3, 4, 5
İpucu;yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar özdeyişini ve tam tersini düşünün. bedensel erkek zihinsel dişi ya da tam tersi insanların durumunu analog ilişkilendirmeye çalışın. Yani zihinsel ve bedensel denklik olmalıdır. Bir taraftan kös diğer taraf trampet olmamalı.Belki de ikisi de olmalı.Güç Yaşı, Kişilik Yaşı/Hissetme Yaşı/Kendini Hissettiği Yaş/Arzu edilen/Hissedilen Duygu Yaşı.Öğrenci Yanıtları

10-İnsanın;yaradılışı, geçmişi, biyolojik ve sanal  fıtratları gereği uzay çağında;tüm namazların, oruçların… Vb tüm ibadetlerin uzaydaki konumu yerküresi orijinal kriterlerine göre hesaplanması ve uygulanması daha liyakatlidir. Önermesinin geçersizliğini kanıtlayınız. Öğrenci Yanıtları

11-A-Sanal ve nesnel teknoloji;insanın ilim ve bilimle doğadan ve zihninden geliştirip ürettiği üründür.Önermesinin eksiklerini tamamlayınız.
İp ucu;
B-Uzay çağında evrensel alfabenin en israfsız akılcı kolay anlaşılabilir sembolleri sizce hangileri olmalıdır? Uzay-Bilgi çağında mutlaka böyle bir ortak evresel dil alfabesine gereksinim vardır. Önerlerini çürütünüz.
İpucu; düz çizgi (yatay-dikey-sağa eğik-sola eğik), c harfi (aşağıya dönük-yukarıya dönük-sağa dönük-sola dönük), o harfi ve nokta sembollerini yazın ve her sembolün kombinezonlarını nokta ile altlı üstlü ve uçlu varyasyonlarını düşünün.0,1, 2 Öğrenci Yanıtları

12-
I.Nasıl ki bir peygamber ayetleri hayatına uygulayarak peygamber ahlakı ve verimli yaşam kurallarını (doğal ve toplumsal döngülere uyumlu-verimli kuralları) hadis olarak hayatına direne ederek-kayıt ederek toplumsal sorunları çözüyorsa, bilim bilginlerimizde (bilim insanlarımızda);bilimde öğrendiklerini,toplumsal ve çevresel sorun - problemleri hayatına namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüstçe uygulayarak doğada ve toplum içerisinde liyakatli yaşama kurallarını direne ederek sadece işe yarar-yararlı doğal ve toplumsal dögülere uyumlu olanları;ders notu, toplumsal kural, doğa yasası, matematiksel bağıntı, buluş, keşif… Vb insanlığa takdim etmelidir. Diğerlerinin izini kayıp etmesi veya emniyete alınması gerekir.
II.Bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve peygamberin ürettiklerinin çelişkiye düştüğü noktaları;dini ve bilimi çok iyi bilen (fert olarak;dinbilim bilginleri-alimler ya da din ve bilim cahili olmayanlar) tarafından tekrar araştırmaya konarak din-bilim fermuarı doğru eşleştirilmeli-çekilmeli. Ateistler ve fanatik dindarlarında bundan rahatsız olmamaları ve tahammül etmeleri gerekir. İpucu;1,2
I ve II. önermeleri;Ya çürütünüz. Ya tutarsız, gereksiz ve ütopyaları eleştiriniz. Ya da alternatif görüş öneriniz.Öğrenci Yanıtları

13-
Münafıklar inançlarıyla menfaatleri için evrimleşmiş insanladır. Ya gizli-açık Siyonistleşmişler ya da gizli açık iki yüzlü dindar gözüken şovenlerdir(soy kuduzu).
İslam'ı birilerine/bir yerlere veya bedbaht münafıklara asimile ettirmek ya da Siyonistleştirmek için malzeme olmak/etmek ne demektir? Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları


14
.Devletimizin ve tüm insanlığın hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslam'iyete iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine ya da işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim bilginleri (bilim insanları?!)o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslam'iyete tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları


15-
Âdem AS'la insanlara akıl - ruh verilmeye başlanmış ve insanlık akli baliğ olmuştur. İnsanlık onunla yaptıklarından sorumlu tutulmuş ve muhatap alınmıştır. Ondan öncekilerden primatlara kadar olan insansılar (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) hiçbir zaman akli baliğ değillerdi ve hayvanlar gibi yaptıklarından sorumlu tutulmamış olan ve nefsine teslim cahillerdi. Bu günde bu gerçek insanlıktan habersiz-nasipsiz bazı insansılar (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) böyledir ve kendilerini insanlık için yaptıkları kötülüklerden sorumsuz hissederler. Tüm insanları da kendileri gibi sanarak cehalete sürükleyen sorumsuz insan cahilleridirler. Önermelerle varılan yargıları çürütmeye ve alternatifler ileri sürmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


16
-Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları
İpucu;bir kurdun doğal döngüde yeri değiştiği zaman eko sitemdeki çöküşün mantık simülasyonundan hareketle toplumsal çeşitlilikleri için asimilasyonla dil, din, kültür… Vb azınlıkları yok etmenin açacağı toplumsal tufanların ardındaki toplumsal felaketleri anlamaya ve göremeye çalışın. Yok olan toplumların sistemin çöküşüne ve yeniden Yellow Stonun Kurtları gibi geri getirilmeyeceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

17. A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Ancak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


18.Bilim siyasetin metriksin de, bilim bilginleri de(bilim insanları da), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların)metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. Öğrenci Yanıtları


19
.Değişmek istemeyenleri ya da değişmeye fıtratı yeterince müsait olmayanları; cebren, hile ile siyasetle dine koymaya çalışanların yaptıkları işe ve hasılatlarına ne denir?
İpucu;
liyakatsiz hiçbir iş, iyilik, eylem... Vb cezasız kalmaz Demirkuş 2006. Liyakatsiz inanç sahiplerini düşünün. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları


20.
Bu gün ortaya çıkan ilkel insan tipi; Karunizm (kapitalizm) ve Doğal (Vahşi) Demokrasinin eseridir. Parayı güç ve amaç olarak kabul eden Kapitalizmin insanları yanılttığı noktalardan biriside; yeryüzündeki bütün insanların ekonomik sorunlarını hal edildiğinde tüm insanlık sorunlarını hal edileceğine iman ettirmesi ve inandırmaya çalışması ile insanları yanıltmasıdır.Önermelerini ya ret ediniz ya da alternatifler ileri sürünüz.
İpucu;İnsani demokrasiler ve peygamber ahlaklı eğitim sistemleri ile doğru orantılı olarak; insanların öz egolar(istemler)ının liyakatli istem seviyesini aşmayacağını düşünün ve yapısal (fıtratı) istisnalar hariç bundan emin olabilirsiniz.Öğrenci Yanıtları

21.Yeryüzünde Müslüman'ların hepsi asrını inancına tam güncelleyemeyebilir bu büyük bir hata veya eksik değildir. Kimsi dini ile 1400 yıl öncesini, kimisi 500 yıl öncesini, kimisi 100 yıl öncesi… Vb dini koşullarını baz alarak dini inancıyla bu gününü yaşar. Önemli olan asrını dini inancına doğru güncelleyen insanların alimlerin zamanında onlara ulaşması ve asrın soysal ve doğal tufanlarından-afetlerinde ve cehaletlerinden onları koruyabilecek çözümleri üretip geleceğe yol açmasıdır. Ayrıca;o asrın alimlerinin;Müslüman'ların asrın-koşullarını dini inancına eksik veya yanlış güncelleme saflık ve zaaflarını kötüye kullanan bedbahtları deşifre etmesi kusursuz önem ister... Önemelerinin eksiğini tamamlayınız. Asrımızda Müslüman'ların bu zafiyetlerinden yararlanılıyor mu?
İpucu;
Müslüman'ların bu saf temiz duygularının ötesinde toplumsal bir günah işlemelerini bedelini medyanın nasıl abartıp çökerttiğini düşünün.Öğrenci Yanıtları

22
.Atasözleri ve vecizeleri uygularken kavram, düşünce, ödeyiş yanılgısı ve eksiğine düşülmektedir onun için uygulanan atasözü ve vecizenin geçerlilik boyutları bilimsel olarak belirlenip toplumsal olarak sonra uygulamaya koymalıyız. Önermelerini ya ret ediniz ya da alternatifler ileri sürünüz. Öğrenci Yanıtları

23
.Her insanın bedenine son yolculuğu için bir bilet çıkar, önemli olan gücümüz ve fıtratımız oranında bu yolculuk bileti çıkmadan önce yapabileceklerimizi doğru bilmek ve uygulamaktır.. Önermesi neyi ifade etmek istiyor?
İpucu;hastalık gelmeden sağlığınızın değerini bilin(hadis) Öğrenci Yanıtları

24.Bir insana güvenmenin kriterleri sizce nedir ve nelerdir? ÖSYM sınavı hangi kriterlere (ölçütlere) göre insan seçip devleti emanet ediyor? Sizce ÖSYM Sınavı hangi kriterlere (ölçütlere) göre yapılmalı?

İpucu;İnsan, Akıl, Ruh, zekâ, Nefis ve Ahlak çeşitleri ile ilgi kavramları bir arada düşünün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Öğrenci Yanıtları

25.Yalan ve yokluk kavramlarının eksik ve yanlış tanımlarının düşünce ve kavram yanılgısı nedeniyle; enerji korunumu prensibinin tanımları eksik ve yanlış bilinir. Önermesini çürütünüz veya alternatifler ileri sürünüz.
İpucu;yaratıklar yaratılmadan önce ve sonrada her zaman her boyutta, her mekanda … Vb ve tersineler de (zamansız, mekansız, boyutsuzlarda… Vb de) Allah (C.C) ilmi ve nuru her yeri kuşatmıştır. "O Her şeyin eksiksiz ve kusursuz en güzel kadiridir" ayeti ve başka ayetleri var. Öğrenci Yanıtları

26.A-Dünyadaki devletlerin sınırları;evrimin (doğadaki yasalarının) ve aklın ürünüdür? Soru önermesi doğrumudur? Neden?
B-Dünyadaki devrimlerin hepsi ; evrim yasaları ile hayat bulmuştur. Önermesi doğrumudur neden?
C-Evrim (doğa) yasaları; haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana işler?
İpucu;Dünyadaki devletlerin tümünün nefsin gücüne dayalı nefsi devrimlere dayalı kurulduğunu ve sadece Allah (C.C) gönderdiği dinler nefsi müdafaa savaşlarına dayalı kurulmuşlardır. Ya da akli devrimlerdirler.Bunu bir reçete gibi okuyabilirisiniz;aralarındaki anlaşmalarla bir birini eline tutuşturdukları analaşma sertifikaları geçersizidir. Çünkü gücü ele geçiren bir bahane ile menfaati gereği yeni savaşlarla sertifikaları değiştirmeye giderler veya müzeye kaldırırlar. Onlarla işbirliğine gidilmesi hayvanidir. Elinize tutuşturdukları sözde anlaşma ve devlet sertifikaları geçersizidirHayvanlar âlemindeki sürülerin bölge hâkimiyeti ve savunmasıyla ilişkilendirmeye çalışın. kâinatın toprak dolu olduğunu düşünün ve bir avuç toprak için ne tufanlar koparılmış. Dolaylı yönden toprağa tapma hırs ve cehaleti ile ilişkilendirin.Ör,Veto imparatorluğu sertifikaları 1 Öğrenci Yanıtları

27.A-Özgürlüğün ve Hürriyetin liyakatli sınırlarının kriterleri ne olmalı?
    B-İnsana, nefret, husumet, çekememezlik ve terbiyesizliğinden dolayı;kıyamete kadar
insanlara her türlü kötülüğü yapmtırma özgürlük mühleti verilen insan düşmanı aşağılık yaratığın adı nedir?
İpucuYaratılanı sev yaratandan ötürü?!  1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

28.Nesnel ve sanal bedenle, şiddetli açlık ve aşırı toklukla (ifrat ve tefrit), en az normal toklukla dolaşmak, çevresini nefsinin arzularına göre aşırı hor tıka basa kullanmak; hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılar âleminde olması normal bunun tam terside yani normal toklukla dolaşmak insanda olmalıdır. Önermesini ya kabul edin ya gerekçesiyle ret ediniz ya da alternatifler sununuz. Bu asır insanlar bu önermenin neresindedir?
İpucu; Bu durumu doğal ve yapay çevresel denklem ve sistemleri değişime zorlayacak derecede patojen teknolojiyi cahilce kullanan bu günkü fert, toplum, devlet, milletlerle ve insanla ilişkilendirmeye çalışın. Nasıl tedavi edilmelidir? Çevreyi doğru kullanmanın ölçüsü ne neler olmalıdır?
İpucu;Örneğin çevre sisteminin bir parçası olan kurdun avının bedenini tüketir gibi, yer küresinin petrolünü içiyoruz, doğal gazını tüketiyoruz, yeraltı katı kaynaklarını gün geçtikçe eritiyoruz. Peki gün geçtikçe fiziksel bedeni biz ilkel insanlar tarafından eriyen ve eritilen havası kirletilen dünyada oluşan yer üstü kirlilik-ısınma ve yer altı boşlukları ufak bir depremle nasıl fiziksel yer altı-yer üstü(kasırgalar...) tufanlara dönüşe bileceğini düşünün.Yer küresi toprağı gelecek kuşaklarımızın yaşam yeri ve tarlasıdır dir bu muameleyi yapan aç gözlüler (kapitalistler) tüm insanlığın geleceğini tüketen cahil ve hainlerdir.
Önemli.Yeme içme ve çevreyi doğru kullanma konusunda, iradesini zekâsı ve nefsinin (beyni ve genlerinin) kontrolünde kullanan insanla, iradesini aklı ve ruhunun kontrolünde kullanan insanların arasındaki özgünlüklerin farkındalığı kavramaya çalışın. Öğrenci Yanıtları

29.
Yer küresinin fiziksel bedeninin ne kadarını nasıl tüketmeliyiz?, Bitmez gözüken, güneş, dalga, manyetik, rüzgâr… Vb enerjiyi kullanmaya başlasak bile, çok aşırı ve liyakatsiz kullanırken de yer küresinin dengesini bozmuş olmuyormuyuz? Tüketim ölçümüz ne neler olmalıdır.
İpucu;yer küresinin yüzeyine taşan petrol, su, sızan gaz ... Vb görünür cevherleri tüketmek sistemim doğal akışı içinde kullanmak en evla olanıdır. Yenilenebilir(sürekli) enerji kaynaklarını tüketirken de göğü ısıtmadan, doğal çevre döngüleriyle geri dönüşümsüz veya uzun vadeli kirliliğe sebep olmadan tüketmeliyiz.Öğrenci Yanıtları

30. İnsanlar arasında:kültür, dil, lisan, düşünce... Vb çeşitliliğinde;iletişim, kavram, düşünce... Vb yanılgısını algıda değişmezlikle ilişkilendirmek ne demektir?
İpucu;
Öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar arasında kusursuz, verimli ve eksiksiz iletişiminin ve buna uygun ders materyalinin hazırlanışını önemini düşünün.
İpucu;Algıda değişmezlik Prensibinin Uluslararası iletişimde kullanılması için, sırasıyla;
A-Yapay evrensel alfabe aşaması,
B-Matematiksel rakamdizini (barkot) iletişimi aşaması,
C-Evrensel yazılı dil aşaması
D-Evrensel lisana geçiş aşaması.
İpucu;
Canlıları genel yönetici yapı taşı alfabesi DNA ve canlıları genel kısmi yönetici yapı taşı alfabesi RNA'nın yapıtaşlarından rastgele DNA ve RNA zincirleri üretirseniz bunlardan çoğunun karşılığı gerçek hayat bulamayacaktır ya da gerçek hayattaki karşılıkları ölüdür veya yoktur.
-Periyodik cetveldeki elementlerin sembollerinden ve rakamlardan rastgele bileşikler yazın bunlardan çoğunun gerçek hayatta karşılığı bulunamayacaktır ya da gerçek hayattaki karşılıkları ölüdür veya yoktur.
-ABCDEFGĞ………XYZ… Vb Vahşi alfabede rastgele kelimeler ve cümleler üretirseniz bunlardan çoğunun gerçek hayatta karşılığı bulunamayacaktır ya da gerçek hayattaki karşılıkları ölüdür veya yoktur.
-Matematikte;0123456789... Vb rastgele kombinezonlar yazın bunlardan çoğunun karşılığı bizde bir anlam taşır ya da gerçek hayatta karşılıkları diridir veya vardır.
-Matematiksel yazı dilinin daha evrensel ve iletişimi kolaylaştırdığına dikkat ediniz. Bu yazı dilinin lisana dirilişini düşünün. Bu mantıkla evrensel yapay alfabe ile evrensel lisanı hayata diriltme ve tatbik/uygulayış düşüncesini iç dünyanızda harekete geçirmeye çalışın. Belki de yeryüzünde devlet sınırları erimeye başlamadıkça, insanlık mantıki, tarafsız ve liyakatli ortak;dil, lisan, alfabeye adım atmadıkça insanlık kemale ermeye adım atmamış sayılmalıdır. Demirkuş 2010
-Matematik yazı dilini, toplumsal bazda ortak payda dil ve lisanda iletişim dili olarak kullanmayı hayata uygulamayı düşünün. Örneğin kırmızı elmanın ;matematiksel rakamdizini (barkot) ismi olsun veya koyalım.
-Bilinen tüm dillerdeki kırmızı elmanın isimleri bu rakamdizini (barkot) ismin havuzuna(isim torbasına) ilave edelim.
-Canlılar ve mahsulleri için özgün genetik rakamdizini (barkot)(Özgün DNA Barkodu).
-Cansız yaratıklar için nano, molekül ve atom seviyesinde atomların dizilim özgünlüklerinin barkot(rakamdizin-sayısaldizin) isim olarak karşılıkları,
-Taşınmaz doğal yaratıklar için yerküresi ve uzay konumu Doğal GPRS Barkodu, eşyalar için özgünlüklerinin tanım barkodu mantığı gelecekte daha kalıcı, sağlıklı ve mantıklı evrensel iletişim vaat etmektedir.
-Tüm yaratıkların ve eylemlerin matematiksel rakamdizini (barkot) isim kodlarını 21 YY'DA böyle kodlayıp uyguladığımızı düşünün.
-Konuşulan lisanda da en israfsız sembollerden oluşmuş alfabeyi; matematiksel rakamdizini (barkot) dili ara yüz olarak kullanarak insanlıkta ortak dil birliğine gidilebileceğinden emin olabilirsiniz.

-Evrensel alfabeyle bu kombinezonları üretip,Örneğin,öyle alfabe sembolleri yazalım ki;okunuşları ve ağızda çıkan sesleri temsil eden sembol arasında mantıki bir ilişki bulunsun. Neden bu aşamaya geçmeden geçici olarak matematiksel dil ve lisana benzer dil ve lisan üretmemiz gerektiği konusunda bir yargıya varmaya çalışın ve bundan emin olun.0,1, 2, 3

OKUMA PARÇASI
İnsanların eğitiminde bilimi ve bilimselliği insanların yararlı özgün yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına uyumlu hafızasına konumlandırmakla, eğitim adı altında insanların yararlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını bilim farzlarıyla budamak arasında ne fark vardır?
İpucu; ortaçağda eski din ehli bilim bilginleri (bilim insanları?!) laikle dinden men etmiş daha sonrada bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ zihniyetini laikle haklı olarak egale etmiştir.
Bilim ve bilimselliği Müslüman'ların; yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb pozitif değer yargılarına uyumlu ve ilişkisel hafızalarına konumlandırarak uygulanan bir öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi düşünün.
Deneyimsel Çıkarsayış ve Çözüm Önerileri;dünyadaki tüm alfabe dilleri vahşi-doğal-rastgele-maksatlı… Vb hercai ürünü ve sonucudur. Demirkuş 2009
-Allah (C.C) gönderdiği suhuf ve kitap dilleri hariç;Dünyada hiçbir dil ve lisan tamamen insanın mantık, akıl örgüsü üzerine yaratılmamıştır. Bu doğal alfabe, lisan ve dil oluşumuna sonradan mantıki kurgular bu vahşete giydirilerek ilave edilmiştir ya da insani mantığa dayalı disipline edilmeye çalışılmıştır. Tüm dillerin ortak payda insani ve mantıki ıslahata ihtiyacı vardır. Her asır bilimselliği ve bilim dilinin ortak paydasını doğal hükümranlığının ürünü devletlerin dillerine emanet etmek; israf, haram, cehalet hatta insanlığa ihanettir. İnsanlığın cahil kalmasının ve toplumsal iletişimdeki yanılgıların baş kaynaklarında biriside tüm toplumsal dil ve lisanların doğal oluşundan kaynaklanmaktadır. Bilimin özgürlüğünü Doğal dillerin hükmüne emanet israf ve haramdır. 19. ve 20. yüzyılın canilerini yetiştiren deccalı kavimlerin birlik ve beraberliğin enkaz ve kaos zihniyeti 21. yüzyılın ve geleceğin mimarları olmamalılar ve olamazlar. Olsa olsa 21. YY'LIN içinde özel ve ders verici bir zihinsel kabre girmeyi hak eden şer, şirret, kanlı deccale malzeme cani cahil kavimleri olmalılar.
Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye Ayet vardır.
Matematiksel rakamlar ve iletişim lisan insanın güdük bir mantık ürürünü sayısal alfabedir. Bu mantıktan ve düşünsel kurallardan hareketle; eğitim sistemlerinde mantıksal-düşünsel-zihinsel çimlendirerek algıda değişmezlik kuralına en uygun hareketle önce bilimsel iletişimde geçici olarak matematiksel barkot dilini kullanmalıdır. Demirkuş 2009
Örneğin ülkelerin isimleri yerine Doğal GPRS koordinatları, nesnelerin, canlıların, şekilsel parçalarındaki nicel, nesnel, yarı nesnel özgünlüklerinin matematiksel barkot dilinin kullanılması.
Soyut kavramların özgün tanımlarının ortak payda nitel-nice-yarı nicel... Vb özgünlüklerinden geçici olarak matematiksel barkot isimleri türetilmelidir.
Sonra her dildeki çoğu şeyin yazılı karşılığında mutlaka uluslararası barkot isim karşılığı bir sembol ilave edilmelidir. Bu barkot sembolüne tıklananınca internette o kavramın tüm dillerdeki karşılığı harf sırasına göre verilmelidir.
Bu iletişim mantığının emeklemesinin mayalanması sonrası evrensel alfabe ve lisanın uygulamasına geçilmelidir. Bu eylemler mutlaka insanlığın uzaya açılmadan önce gerçekleşmesi farz olarak gözükmektedir. Demirkuş 2009
Yazılı ve sözlü her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünceyi ifade eden her şeye eleştirel gözle bakılmalı ve en mantıklı-liyakatli alternatifi geliştirilmelidir. Ör.elmadan daha mantıklı alternatif isim ve kavramlar üretin.
Çok özel haller hariç, her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünce üretirken veya düzenlerken;düşünsel ve eleştirel tercihte, doğal dillerin doğal kurallarına ve hece vezninin akıcı ses-kafiye uyumunun keyfine, zevkine ve cüşuna, akli,mantıki ve ahlaki anlamlar feda veya yem edilmemelidir.
Kavramların listesini kavram kümesi araçları şeklinde hazırlamak son derece önemlidir.
Öyle bir yazılı-sözlü alfabe ve lisan ilişkisi hazırlayalım ki her harfi ve harfleri bir araya geldiğinde, matematikteki rakamlar gibi mutlaka bir veya birkaç mantıklı anlam taşıyacak şekilde dizayn edilmelidir. İnsanların yaşadığı çevrede ya da çevre havuzunda algıladığı her şey duyulardan süzülerek ya da düşünsel olarak üretilerek zihinsel havuza bu bilgi birimleri kayıt edilirken (zihinsel bedene bu bilgiler kayıt edilirken) oluşan havuz yani çevresel havuzla ve zihinsel bilgi birimleri havuzları çok benzerdir. Bu nedenle doğal olarak insanların bilinçaltlarının bir birine çok benzediği için; bu benzer bilgi deposunun zihinsel ve düşünsel dokuları evrensel alfabe ve dil olarak dışa doğru deşifre edilirse insanlığın ortak payda iletişimi algıda değişmezliğe yaklaşmış olacaktır. Var olan sistemdeki hemen hemen tüm (Kuran Dili ve Okunuş Stili/Tecvidi Hariç) kültür, alfabe ve lisanların hepsi yarı doğal oluşu ve algıda değişmezlik ilkesine/lerinede aykırı ya da uzak olması iletişim için çok büyük engeldir. Bu mantıktan hareketle çevremizden ya da çevre ve iç havuzumuzdan ürettiğimiz bilgi birimleri anadil ya da kültür dili, kavramlarıyla kodlanış katmanın farklılığı dilde iletişime engel olmaktadır. Zihinsel havuzda bilgi birimlerinin iletişim amaçlı kültürel dile ait kavramsal olarak kodlandığı iletişim dokusu kavimler arasında çeşitlilik gösterdiği için kavimler arası iletişime engeldir. Bu durum kısmen matematik iletişim sembolleriyle aşılmıştır.


Âdemi (Ortak) Matematiksel Alfabe Oluşturuşun Kuramsal Uygulayışı;
-Tüm alfabelerin her birine ait birer torba hazırlayın.
-Her torbaya  her alfabeye ait yüzer harf-rakam, sembol... Vb koyun.
-Her torbada rastgele eşit sayıda harf-rakam, sembol... Vb çekin ve çıkış sırasına göre dizin ve yazın.
-Deneme sayısını artırarak her alfabenin  harf-rakam, sembol... Vb gerçek hayatta karşılıkları en yüksek olan alfabeleri sırasıyla ortaya koyun.
-Sonuçta matematiğin birinci sırada olduğunu göreceksiniz.Öğrenci Yanıtları

31. A-Bir kuramın (teorinin);ispatlanması, yeterli olması, yetersiz olması, eksik olması, yanlış olması ve topluma etkisinin yarar ve zararları ne anlama gelir?
      B-Evrim Kuramı, İzafiyet(Genel ve Özel Göreli/Göreceli Kuramları) Kuramları, Hücre Kuramı, Zihinsel Yapılanma Kuramı, Büyük Patlama Kuramlarını yukarıdaki soru önemesine göre kategorize ediniz.
Hangi kuramlar bu gün; yetersiz, eksik, tam, yanlış, ispatlanmış… Vb
Öğrenci Yanıtları

32. Allah (C.C) birbirini tamamlayan; suhuflarını, dinlerini ve peygamberlerini insanlığa göndermeseydi, bu gün insanlığın inanç konusundaki hali ne olurdu?

İpucu;Yeryüzünde Âdem AS öncesi;Yontma Taş, Cilalı Taş, Demir Devri Dönemi İnsanları, Astekleri, Mayaları, İnkaları, Romalılar, Sümerler, Mısırlılar, Yunalılar, Bazı Uzak Doğu Halkları, Hatta Bugünkü Bazı Hindistan ve Bazı Afrika Kavimleri…İnançları gereği, Doğaya, Yıldızlara, İnsanlara, bayana… Vb liyakatsiz tapınmaların insanlığın başına getirdiği toplumsal felaket ve tufanları(düşünce, kavram ve yaşam şekli yanılgılarını) düşünün. Astekleri, Mayaları,1, İnkaları,… Vb kavimlerin inançları gereği doğaya ve elamanlarına tapınma, cahilce insanları güneşe kurban etme... Vb. Allah (C.C) tapan; Habil ve Kabil'in kurban adama arzularında ortaya çıkan husumete Allah (C.C) kusursuz icabeti ibret vericidir. İbrahim AS'da Oğlu İsmail AS'I dağa götürüp Allah (C.C) kurban olarak kesmek istemesine, Allah (C.C) bu cehalete kusursuz icabeti;bir koç kesmesini ve oğlunu azat etmesini istemesinin önemini kurban kesiminin hayvanlara doğru yoğunlaşması bu cehaleti ortadan kaldırmaya yönelik önemini tarihsel cehalete dayalı olarak dikkatle düşünün.1,2, 3, 4
Önemli not;Bu gün İslam'iyet'teki kurban bayramını hayvanların katliamı olarak gösterenler dün ;Astekleri, Mayaları,1, İnkaları,Kızılderilileri… Vb doğal cahil Amerika kavimlerini şeytan diyerek katıl eden zihniyetler hala Afganistan'da iblisi avlama ütopyları peşinde koşan zihniyetlerdir. Öğrenci Yanıtları

33.Bedbaht zihniyetler; önce insanların ahlakını yedi bitirdiler. Sonra arda kalan doğal ahlaklı insan kendiliğinden hayvanların miracından aşağıya akmaya başladı. Bu cahil insanlara bilim işçisi olarak toplumların, dünyanın ve doğanın fiziksel-sanal bedenini kemirterek kötüye ve liyakatsiz kullanarak günümüz fiziksel-çevresel doğal ve toplumsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Yer küresinin nesnel bedenini eriterek, gelecek insan neslinin yeryüzünde türeme ve üreme şansını sıfıra yaklaştıran bu insan düşmanı zihniyet ne olabilir sizce? Bu asır bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve avam; bir avuç kapitalistin, geçersiz din ve eski yönetim ehlinin eseri olan; kapitalizmin sermaye büyültme tiryakiliklerine ve kapitalist siyasete malzeme bilim işçileri olarak kullanılmaktadır. İnsanların zihinsel, bedensel ve eylemsel yaratıkları bu asır bir avuç kapitalizmin metriksindedir.Bu asır, insanlar mı kapitalizmin metriksine malzemedirler yoksa Karunizm (kapitalizm) mi insanların Metriksine malzemedir? Soru önermesindeki liyakatsizlik, iftira ve paranoyaları eleştiriniz. Alternatif görüş ve çözümler öneriniz.
İpucu;Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
  
 İnsanın yaradılış ve var oluş serüvenini tarihsel çerçevesinde sanal-nesnel dost ve düşman zihniyetlerinin; insanlık bedeninin işletim sistemini ele geçirişini düşünün.
   İlerde doğayı kemiren günah keçileri olarak ilan edilecek bu evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) onlara göre sözde bilim bilgini (bilim insanı?!) -toplum ve doğa bilginleridir. Aslında bu temiz ve saf kitle bilinçsiz-farkındasız-cahilliğinden yararlanılan özde samimi doğa ve toplum bilginleri ve bilim bilginleridir (bilim insanlarıdır).
   Doğa alimleri-bilginleri olarak liyakatli, bilinçli ve inançlı örgütlendikleri zaman onları kapitalizmin deneyimli şahinlerinin … Vb deneyimli kalıntı zihniyetlerin kullanamayacaklarını/ kullanamayacaklarını/ kullanılmayacaklarını sağlayacak şekilde düşünün.Öğrenci Yanıtları
        

34.Uzmanlarca denetimden geçmiş, bilimsel çalışmalar ve etkinlilikler mi en etkili yayın araçlarıyla halka deklere ediliyor veya edilmeli yoksa bu günkü gibi;denetimsiz medyanın yaptığı;insanların özel hayatlarını takip, deşifre, sermaye sınıfının menfaatine hizmet amaçlı toplumsal iletişim ve güven sağlığını çürüten yayınlar mı daha doğrudur. İnsanlığın hayırlı bekası için alternatif çözüm önerileri sunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

35
.A-Yönetim sistemlerinde;bilenin, bilmeyenin, zalimin, katilin, sapığın, yarı delinin, velinin… Vb oylarının gücü aynı oldukça ve bu koşullarda çoğunluğun oy gücüne dayalı sadece en zeki-nefsi, nefsini ezberleyip kullanmaya kadir olduğu ya da baskın temsilcilere ya da ceddinin menfaatine-kültürüne evcilleştirdiği... Vb insanlara hükmündekilerinin geleceğini emanet ettikçe demokrasi sürü rejimi olmaktan kendini kurtaramaz ya da insani yönetim sistemi olamaz.Demirkuş 2008
C-Bilimsel Olamayan Ya da Gerçeklere Dayanmayan Kontrolsüz Medya Yayınları ve Siyaseti, Hangi Çevresel, Toplumsal Tufanlara ve Sonuçlara Mal Olmuştur?
D-Bugünkü Medyanın Topluma Yararlı Olması İçin Hangi Kriter ve Kuralları Önerirsiniz?
İpucu;hitap ettiği kitle ve önemi dikkate alındığında en az bilimsel yayınlar kadar medyadaki her türlü yayında ciddiye alınmalıdır. Gerekirse yanlış iletişim ve bilgi veren fert, kurum... Vb oy hakkına müdahale edilmesine, topluma yanlışlarının belli sürelerle rutin deklere edilmesine, para cezasına, hapis cezasına, vatandaşlıktan çıkartılmaya, halka açık internet kimliği davranışlarına zorunlu deklere edilmesine, inanç ehline ve bilim ehline camilerde ve okullarda ihbar edilmesine … Vb cezalara çarptırıla bilmelidir. Önermesini ya çürütünüz ya da alternatifler öneriniz.Öğrenci Yanıtları

36.Fert, topum, devlet, hükümetlerin… Vb cehaletten dolayı, düştükleri en büyük kavram, düşünce yanılgılarından biriside; yapıcı, yıkıcı, nötr ve varyasyon eleştiriler arasında ki ince çizgi dokularını net ayırt edememesi veya zaman zaman hepsinden yararlı, keyifli ders çıkarıma ve olumlu mesafelerde durma tepkileri geliştireme; bilimine, ilimine kültürüne sahip olamamasından ileri gelmektedir.Önermesini çürütünüz.
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

37.Bu asır mevcut doğal demokrasiler, eğitim ve yönetim sistemleri, insanlığı hayvanlaştırmaya-vahşileştirmeye daha meyilli, peygamber ahlakı cahili ve beyni güdük beyinli ilkel insanların (kuş beyinli insan, beyninden tam yararlanamayan) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Veto imparatorluğu üylerine akıllı çözümler önermesiniz.
İpucu;
insani demokrasileri ve hangi koşullarda çoğunluğun oyuna baş vurulmalı düşünün!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15
İp ucu;bu asır ki mevcut sistemler insanın dikkatini/lerini yok edici analitik olarak sadece nefisine doğru ve doğayı liyakatsiz-doğal yol aldırıp vahşileştiriyor.Alternatifi eksik olan bu yol alışa akıl (…peygamber ahlakı) ve ruhunu olgunlaştırıcı insan yetiştiren sistemler geliştirmektir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Öğrenci Yanıtları

38.Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirmeyi gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderdi?

Matematiksel, tamamlayıcı, liyakat hukuksal, bilimsel ve fıtratı (yapısal) eşitlikleri ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir? bayan ve erkek için hangi eşitlik daha liyakatlidir? Bir bütündeki elamanların; özgün, liyakatli ve tamamlayıcı eşitlikleri arasında nasıl ilişkiler ve   farklar vardır?
1, 2, 3
İpucu;bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir. bayansız ve erkeksiz insan kavramı eksiktir!!! bayan veya erkek tek başına yarım insandır!!! bayan erkeğin eşitliğinden çok, insanı tamamlayıcı liyakat ve gerekliliği üzerinde durulmalıdır.
     Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır.Kadın ve erkek bir fermuarın Ya da DNA zincirinin yarımşar parçası gibidir (yarımşar insan) eşitliği değil bütünleştiriciliği daha büyük anlam taşımalıdır. Demirkuş 2008

     Tek bayan yarım insan, tek erkekte yarım insan. Yani bir şeye insan demek için minimum normal bir bayan ve normal bir erkek bir arada olması gerekir (X+Y=insan). O halde insan için, bütünün birer parçası olan bayan ve erkeği matematiksel eşitliğini veya eşitsizliğini ileri sürmenin (X=Y);cehaleti ve ortaya çıkardığı kavram ve düşünce yanılgısını anlamaya ve düşünmeye çalışın.
Fiziksel, düşünsel, duygusal, yapısal(fıtratı), becerileri, fizyoloji yapısı ve zihinsel olarak bir bayan ve bir erkeğin;ortak ve özgün özelliklerini düşünün. bayan ve Erkeği matematiksel eşitlemeye kalkışmanın veya bu amaçla eğitim ve tatbik/uygulayış ile eşitlemeye kalkışmanın uygulamada yaratacağı toplumsal tufanı anlamaya ve düşünmeye çalışın.
     Bedenen, zihnen, eylemsel ve iş olarak;bayan ve erkek eşitliği kisvesi altında; dişilik ve erkeklik fıtratlarını denkleştirme liyakatine aykırı eşitlemeye kalkışmakla toplumsal dişilik ve erkeliğin özgünlüğünün fıtratını güdükleştirip (anti maço ve anti feministleştirmek veya tam tersi) toplumsal transseksüelliği yaygınlaştırmaya kalkışmasıdır! Yani normal cinsellikten sapan radikaller; ifrat, tefrit ve normalin cıvıklaştırılmasıdır.
      Yorum;belki de evrim bilimini unutturacak kadar evrim teorisini ileri sürüp Âdem AS'MI primattan, Primatlar mı Âdem AS'DAN türedi safsatası ile insanları bitmez-tükenmez düşünce stresine sokanlar;bu günde, bayan erkek eşitliğinin altına da ilerde;Allah (C.C)'UN indinde adalet varsa neden bayanlardan peygamber olmadı cehaleti, liyakatsizliği ve küstahlığını ileri sürerek insanları bitmez-tükenmez liyakatsiz düşünce stresine-yanılgılarına sürüklemektir. İnsanı aşan ve zamanından erken sorgulamanın (alt yapısı müsait olmayan evdeki çocuklara silah emanet etmek gibi) insanları liyakatsiz çatışma ve streslere sokabileceği hesaplanmalıdır.Öğrenci Yanıtları

39.Sanki kâinatta dişiler hayat üreten gezegen erkekler ona ışık yollayan yıldız gibidir. Sanki evlilikte bayan gezegen erkek ışık veren yıldız gibidir. Bu işin hayat bulması için; Yıldızın görevi hayat bulduracak mesafe/lerde durmayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirip konumlanmaktır. Gezegeninde hayat üreteceği yörüngede seyir etme sebat ve sabrını göstermesidir.
bayanlar eğri bir dal gibidir düzeltmeye kalkışırsanız onları kırarsınız (Hz. Muhammed AS.) Buradan şu sonuç çıkar bayanları olduğu gibi kabullenmek, onların fıtratlarını değiştirmeye kalkışmak her şeyi berbat eder. Önermelerini ret ediniz veya alternatifler öneriniz. Öğrenci Yanıtları

40.Hilkat garibesi gizli; cehaletlerini, saçmalıklarını, mantıksızlıklarını, düşüncesiz fikirlerini, Allah (C.C) her şeye kadirse bunlara da kadirdir. İstese bunları da yarabilir.Hâlbuki yaradılışı israf, mantıksız ve haram olan şeyler ilişkilendirmek hikmetsiz ve mantıksızdır. Önermesinin hayata uyglanışı, toplumda toplumu bilerek ve bilmeden gizli şaşırtan-yanıltan hilkat garibesi sıra dışı gizli ve açık ;mantık yanılgısı, fikir yanılgısı ve muhakeme yanılgılarına neden olur. Bu insanlara nasıl tepki gösterilmeli.
İpucu;bir an her şeye kadir olduğunuzu farz edin ve toplumdaki-doğal yaşamdaki beğenmediğiniz ne varsa her şeyi düşünün. Örneğin vahşeti tera bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) sanal ortamlarında daha insancıl yaratmaya çalışın. Göreceksiniz ki yarattıklarınıza yem olmak, malzeme olmak, bekçi ve hamal olmaktan öteye zavallı bir sebil olmayı aşamamış veya geçememişsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Kısaca ya her şeyiniz size kara delik olur ya da doğru zamanda yaptığınız şeyden vazgeçip onlara kara delik olursunuz.
         Kendi saçma sapan, mezbelelik ve ne olduğu belirsiz düşüncelerini yaratmaya ve hayata geçirmeğe değer buldurmanın gereksiz ve mantıksızlığını ya da bu söze sıra dışı düşüncelerin ölüsü üstüne dirilmeye çalışmanın dindeki cehaletini düşünün.
Çıkarsayış; doğada var olan sistemden daha mükemmel bir dinamik sistem oluşturamazsınız. Yapacağınız en mükemmel şey doğaya en mükemmel uyum sağlayıp onu aşa bilen şeylerdir. Bunun yolu da önce kendini doğru tanıyıp doğada ve toplumsal çevrede doğru-namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-verimli konumlandırmaktan geçer.Doğaya uyum sağlamak daha doğrudur. Doğayı liyakatsiz ve uyumsuz değiştirmeye kalkışmak (), sahibine geri tepen silahtan daha tehlikelidir.Öğrenci Yanıtları

41.20YY'LI yaratıktan ağzında dişleri çürüyen, sigara ile ciğerleri harab olan, pislikten bedeni, koltuğu kokan, derbeder yaşamdan zihinsel sorunları olan insanlarla geçirdik. Fakir ve yoksulları tenzih ederim.
21YY'DA Bu durumlarla karşılaşmamak için neler yapabiliriz acaba? Nesnel ve sanal bedenlerine en çok dikkat edenler büyük önem taşır. Bu sağlığa dikkat etmeyen işe, okula… Vb kurumlara alınmamalı veya …zorunlu hallede şartlı alınmalıdır. Böylece toplumun zihinsel ve nesnel sağlığına dikkatini çekmiş oluruz.Engelli, hasta, Fakir ve yoksulların özel durumlarını ve kendilerine bakım ücretini unutmayalım. Önermelerini ya ret ediniz ya da alternatifler önerin. Öğrenci Yanıtları

42.Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) methetmek ten ve anmaktan Allah (C.C) unutan-unutturan, farz borcu kenarda duranın sünnetleri kaçırmamakta inat eden insanlara ne denir? Asrın bu hastalığına tedavi önerin.
İpucu;Liyakatli yaşamak ve iş yapmayı düşünün. Öğrenci Yanıtları

43. İnsanlar hayat arkadaşı seçimi konusunda görüşmeleri ve tanışmaları esnasına da hangi aşamalarda birbirine aşılmazlarını, kara deliklerini veya farzlarını nasıl açıklamalıdır?
İpucu;önceden hep uyumlu yönlerini gösterip en sonunda bir kara delik veya farz her şeyi yutar gider ve zaman kaybı olur. Tersi durumda da tez canlılık ve patavatsızlık olur. İfrat ve tefritleri dikkate alarak önerilerde bulunun.Öğrenci Yanıtları

44.Saf akrabalığa dayalı her çok şey;ya yapışır(şovenleşir), ya karışı ya da çatışır(zıtlaşır) Demirkuş 2008. Özdeyişi çürütünüz. Alternatifler sununuz.
İpucu; Aile, ebeveyn, cet, ata, ecdat, nesep, sülale, aşiret; siyaseti, yönetimi, devleti;yakın akraba evliliğinin sonuçları gibi, akrabalığa dayalı çok şey sakat sonuçlarla doluşuyor.Yakın akraba evliliği kadar yakın akraba siyaseti, devleti, milleti… Vb insanda çoğu şeyin bu yakınlığı sakattır. “Çeşitliliğin-Farklılığın Bir Aradaki Yaşama-Kaynaşma Gerekliliği” Yasasını anlamaya çalışın Sizi tanışasınız diye kavimlere ayırdım (doğal soylara ve kökenlere dayalı kavimler ayırdık ki) (ayet). Ben Arab'ım ama Arap'lardan değilim.(Hz. Muhammed)
İpucu;Yakın akraba evliliğinin sakatlıklarını, aile, ebeveyn, cet, ata, ecdat, nesep, sülale, aşiret; siyaseti, yönetimi, devleti akraba ve aşiret siyasetinin sakatlıklarını bilimsel ilişkilendirmeye çalışın.13, 4,5, 6, 7, Öğrenci Yanıtları

45.Dini ile alışveriş yapan fert, toplu, millet, devlet, kurum… Vb yaptığı eyleme ne denir?
İpucu;
dininizle alış veriş yapayın (ayet) 1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları

46.Doğruları ve haklıları bilenlerin: cahillere, bilmeyenlere ve miskinlere; güçleri oranında teslim olmamaları gerekir aksine her şeylerine zülüm etmiş olurlar. İnsanlar kendilerini ve devletlerini; sadece çok bilgili ve zeki insanlarımı yoksa hem zeki, hem bilgili hem de çok akıllı ve peygamber ahlaklı insanlara mı emanet etmelidirler? Neden? Hangi kriterler diğerlerine ön koşul olmalıdır? Peki hangi karaktere, insanlığın geleceğimizi emanet etmeliyiz?Neden? Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;ÖSYM sınavını, zekâ, Akı, Ahlak, Ruh ve Nefisle ilişkilendirmeye çalışın Öğrenci Yanıtları

47.A-Güzel ve Görsel sanatları eğitime tevhit etmek ne demektir? Güzel Sanatlar Öğretim ve Eğitim Yöntemi Nedir? Güzel sanat dallarını eğitim mutfağında değerlendirmek ne demektir?
     Müziği eğitimde kullanmak;müzikte fon müziği ve eş müzik beyini dinlendirdiği(yumuşattığı) ve bilgi alış kapılarını açtığı bilinir ve beklenir. Ses ve sözle de anlamlı fikirle akıtılır. Her müzik bu özellikleri taşımaz hatta tam tersi olanlar bile vardır.
        Bir derste ve konuda ;sürekli veya uzun vadeli monotonluklarla beynin aynı bölgelerini çalıştırarak beyni yorduğu ve öğrenmeye olumsuz tesiri şüphe götürmez kanıtlarla ortadadır.
        Bir derste ve konuda beynimizin değişik bölgelerini almaşlı kullanacak şekil de farklı veya değişik yöntem ve teknikler uygulayarak bazı konularda daha verimli olacağı görülmektedir.
ses, görüntü, film, ses+görüntü, ses+görüntü+müzik, ses+müzik, müzi+görüntü yöntemler ve teknikler listesi.
İpucu;bazı dersleri;görsel ve işitsel veya görsel+işitsel sanat yapıtı haline getirerek işlemek.

B-Nasrettin Hocanın Öğretim ve Eğitim Yöntemi Nedir? Eğitimde hangi alan ve koşullarda kullanılabilir?
İpucu;asistan sıkıntısı nedeniyle, hızlı algılama, öğrenme yeteneğine sahip, öğrendiğini hızlı ve pratik uygulayan öğrencileri sınıfta diğer öğrenci gruplarına yardımcı olmaya ve konuyu anlatmada kısa süreli görevlendiriş.Ör,her bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) masasındaki öğrenci gruplarına gidip finereader ya da farklı bir sanal aracın kısa uygulayış bir iki tekniğini ve aksamların uygulayışında geçici olarak görevlendirmek.Rehber Öğrenciyi İzle, Öğrendiğini;Yap, Öğreterek Yaptır

C-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n Hadis Eğitimi ve Öğretme Yöntemi Nedir? Eğitimde hangi alan ve koşullarda kullanılabilir?
İpucu;Ayetleri, toplumsal ve çevresel sorun - problemleri hayatına - üzerine uygulayan peygamberin (Hz. Muhammed AS); uygulamalarla ve bazen istişare ile ürettiği vecizler ve çıkarsamaların meyvelerine hadis denir. Atasözleri ve vecizeler; deneyimlerin ürünüdür. Hadislerde ayetlerin uygulamadaki ürünüdür.
Bu mantıktan hareketle, dersi, konuyu ve kanunları üzerine uygulayan öğretim üyesi-öğrenci... Vb vardığı yargıların uygulamadaki geçerlilik sınırlarını;öğrencileri ve uzmanlarla istişare ederek;orijinal ders notları, yeni yöntemler, geçerli yeni teknikler, yeni kuramlar, yeni keşifler ve yeni icatlarda bulunur. İpucu;1, 2


Yukarıdaki üç önermeyi gerekçesiyle geçerliliğini çürütünüz veya alternatifler ileri sürünüz.Öğrenci Yanıtları


48.Fert, tolum, kurum, devlet… Vb  insanlık ve çevre bazında;kirli ve temiz medya veya  kötü ve peygamber ahlaklı medya ne demektir? Öğrenci Yanıtları

49. Akıllı insanlar, devletler, kurumlar… Vb;kendisinden daha akıllı + bilgili olanlara tabi olmaktan çekinmeyenlerdir. Önermesini çürütünüz ya da alternatifler ileri sürünüz.
İpucu;zekâ ve aklın arasındaki ayrıcalığın farkındalığını anlamaya çalışın.Bu mantığa göre ülkemiz hangi devletlere tabi olmalı ya da hangi devletlerle akılı bir topluluk oluşturmalı.Öğrenci Yanıtları

50.Kendimden; daha;akıllı (peygamber ahlaklı) + daha bilgili herkese mürit olurum ama benden daha bilgili + daha zeki olanlara asla!! Demirkuş 2008 Önermesinin liyakatini eleştiriniz.
Kısaca akıllı ve yeterince zeki insanlara güvenilir. Yeterince akıllı olmayan (aklı az) çok zeki ve çok bilgili insanlara güvenilmez.
Her zaman bizden daha ahlaklı insanlar güvenebiliriz ama bizden daha zeki ve daha bilgili olanlara değil. Kısaca insanlara güvenmenin yegâne ön koşulu peygamber ahlaklı olmaktır.
İddiasını gerekçeli çürütünüz.
İpucu;ülkemizin ve insanlığın geleceğini hangi özellik ve öncelikli kişilere emanet edeceğinizi düşünün. Bu gün insanlık ve ülkeler hangi öncelik ve özelliklere sahip insanlara emanettir? Dünyadaki toplumsal ve çevresel tufanlarla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

51
.Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken:sağlam, güvenilir ve doğru;
1-Din bilgisine(ayet, hadis ve tatbik/uygulayış açısından),
2-Tarih bilgisine,
3-Mevcut-tarihsel anayasalar, yönetim sistemleri,
4-Toplumsal deneyim, atasözleri, vecizeler,
5-Tarihsel-güncel uygulamaları doğru eşleştirme bilgisine,
6-Var olan koşulları ve toplumsal yapıları (fıtratları) doğru tanımak-empati/eşduyum duymak,
7-Yeterince bilimsel, sanal ve nesnel alt yapılara sahip olmak gerekir.Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

52.Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.Önermelerinin gereğini çürütünüz ve alternatifler sununuz. Öğrenci Yanıtları
Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı?
1-Öğretim, öğrenim ve eğitim;Evrensel hümanist insanlığı aşan akli olan akli olan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma alışık tepki (refleks)lerini kazandırmak.Küfür, yalan, öldürme, dayak… Vb istenmeyen özellik ve tatbik/uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Doğal döngüleri ıslah ve verimli hale getiriş üzerine uygulayış çalışmaları verilmeli. İçinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp kendini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-vicdanlı ve doğru konumlandırma alışık tepki (refleks)lerini geliştirmeni vazgeçilmez avantajları eğitimi. Tatbik/Uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati/eşduyum duyma ve çözüm üretimini alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin,erozyon, salgın hastalık, deprem… Vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme
7-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.
53.Demokrasilerde çare tükenmez. Önermesi; hem gizli düşünce ve kavram yanılgısı hem de gizli şirki içeren asrın cahillerinin bir cehalet belgesi ve kanıtıdır.
"Genellikle her çarede en az bir demokrasi vardır ama her demokrasinin en az bir çaresizliği vardır!!" Demirkuş 2008. Önermelerinin safsatalarına alternatifle ileri sürünüz.
İpucu;1, 2, 3, 4, 5,
Çıkarsayış;Dinler ve kâinat dâhil; tüm nesnel, sanal ve kuramsal sistemler belli tatbik/uygulayış sahaları için idealdirler. Hiç bir sistem veya sistemler grubu her şeye çare olamaz. Her sistemin en az bir kara deliği vardır. Tüm çaresizliğin yenik düştüğü veya çare bulduğu yegâne makam;her şeye kadir olan Allah (C.C) olarak bilinir. Demirkuş, 2008 Öğrenci Yanıtları

54.A-Legal köle ile illegal köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte meşru ve gayrimeşru köle; fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
B-Direkt köle dolaylı köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte dolambaçsız ve dolambaçlı köle; fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
C-Cahil köle âlim köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte kendini bilmez ve kendini bilir köle; fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
D-Zengin- zalim - münafık köle ve fakir- adil - dürüst köle ne demektir?
İpucu; tarihi süreçte kapitalist, gaddar. çok yüzlü… Vb köle ve yoksul, tarafsız(haklı taraflı), hakşinas köle... Vb;. fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb köleleri düşünün.
-Tüm şıkları asrımıza güncelleyin.
-Sorulardaki tüm kavramları ve lisandaki benzer kavramları kölelikle birlikte düşünün.
"İstisnalara hariç, fert, toplum, kurum, millet, devlet… Vb bazında;zaliminizi, aliminizi, cahilinizi, ABD'nizi, AB'nizi, Rus'unuzu, Çin'inizi … Vb nefsinizi ve her şeyinizi zihninizde, kalbinizde, toplumunuzda, milletinizde, devletinizde, ilminizde … Vb zamanında doğru yere adil-yaşatıcı oturtmazsanız (konumlandırmazsanız) ya da siz onların doğru yerlerinde konumlanmamışsanız yakın gelecekte çok şeyinizi heba edecek şekilde, onlar sizi mutlaka liyakatsiz bir yerlerine oturtur" DEMİRKUŞ 2008 Önermelerini asrımıza güncelleyerek çürütünüz veya eksiklerini yazınız.
İpucu;"Özel haller ve istisnalar hariç, yıkılışa/lara-ölümlere yaşatıcı alternatifiniz yoksa enkazına kurban verdiğinizden emin olabilirsiniz". Demirkuş 2008 tıklayın,1, 2 Öğrenci Yanıtları

55.Kültürel Asimilasyon Ne Demektir? Bilimsel Asimilasyon Ne Demektir? Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Asimilasyon Ne Demektir? Bugün Kullanılan Bilimsel Dil Hangi Dildir ya da Bilimsellik Hangi Dillerle İcra Edilir?
Evrensel Yazı ve Konuşma Dili Gereklimidir, Neden?
Bilimsel Metriks İçindeki Global Yağmacılık ve Asimilasyon Kimin Lehinedir? Ne Zaman Tüm İnsanlığa Kara Delik Olacak?
Siyasetle ve Bilimsel Maske Altında, Bilim İnsanların Emeğini ve Bilimselliği Kötüye Kullanarak;Dil, Kütür, Düşünce, Devlet, Millet … Vb İnsan Yağmacılığı ve Asimilasyonu Yapmak Ne Demektir?
İpucu;Yellow stonun gri kurtlarının yerinin değişmesi ile meydana gelen ekolojik denge yıkılımı ve bozunmasının açtığı geri dönüşümsüz yaraları düşünün.
         Hatta bazı canlı türlerinin yerini değiştirdiğimizde veya başka alanlarda türemelerine izin verdiğimizde bile birçok felaketlere sebep olabiliyor.
         Bu mantıktan hareketle,yıllardır doğal süreç ve inanç ile dengeye ulaşmış insan kavimlerinin; yararlı ve denenmiş; toplumsal, kültürel, inanç, yönetim… Vb inanç, sistem ve toplumsal döngülerine bilimsel gerekçeyle değil de siyasetle değiştirmeye kalkışmanın cehaletinin meydana getireceği; toplumsal, kültürel, inanç, yönetim… Vb kaos ve tufanları düşünün. Bu tufan ve kaosların, bu tezgahı kuran ve icra eden cahilleri ve ilahını/larını bile yutabileceğini düşünün.
         İnsanın sanal dünyasının huzuru ahlakına ve davranışına da yansır. İnsanın toplumsal döngüsünde; kavimler arasındaki çeşitliliğin önemi;Yellowstone gri kurtlarının gerçek hikayesinden daha çok şey ifade etmelidir(Film İzle). Terörün en büyük nedenlerinden birisi budur.Toplumları-devletleri işgal edip, toplumsal doku uyuşmazlığı ortamını oluşturduktan sonra geri çekiliyor. Gerekirse tam tersine, Berlin duvarının fermuarını kapatarak ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Globalleşme ile toplumsal kaynaşmaya kadir olduğu şovu içindeler.Toplumsal döngünün veto aslanlarına göz kırparak, iblisi nerede arayıp-yakalamak için ebedi barış harekatına kadir olabileceğini; çevresini kullanıyor, deniyor, gösteriyor ve uyguluyor.1
         Bir bilgisayara işletim sistemi yükleme mantığı ile, bilimsel, akılcı ve mantıksal gerekçeler göstermeden, siyasetle ve sudan sebeplerle, ordusu ile müdahale ederek, sözde demokrasi işletim ve yönetim sistemini yüklemekle, asimilasyon, toplumsal tufan ve kaos çeşitlerini ilişkilendirmeye çalışın. Tüm bunları yaşadığınız dünyaya güncelleyin.1, 2 Öğrenci Yanıtları

56. kâinatın büyük kıyametine kadar;nesnel, düşünsel, eylemsel ve sanal olarak geleceğe yönelen kâinattaki her partikülden tüm kâinatın global ve özgün döngüsel mevsimlerin yer küresindeki toplumsal ve çevresel döngülerin değişimine tesiri ve özgün ilahi/peygamberi takdirlerin sonucu;bu dünyada;evrimsel güç (cebren, hile ile, ikna... Vb) ve akıl yolu ile kavimlerin muhtarlığı (dünya devleti kurma hakkı) geçmişte bir çoğuna nasip oldu ve gelecekte de hemen her kavime nasip olacak.El ele emanettir insan için el elden güçlüdür hayvan ve nefisler için geçerlidir. Önemli olan muhtarlık nöbetinde; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), adil, çalışkan olmak yetmez, o insanların yararlı, geçerli ve özgün;örf, adet, kültür, dil, lisan, renk, ırk, mezhep, din… Vb çeşitliliğine liyakatli çözüm, yaklaşım, eylem ve yapıcı kanunlar üreterek yaşatmaktır. Bunun yolu da liyakatli gerçek eğitimin meyvesi olan bilgili (din+bilim+ilim) ve peygamber ahlaklı yurt insanı/vatan insanı (yurttaş/vatandaş?!) yetiştirmekten geçer
Bu mantıktan hareketle, muhtarlıklar ele geçirilince ve kazanılınca uzun ve sıhhatli yaşaması için uyulması gereken minimum kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadıkça muhtarlığın ömrü kısa olur. Önermelerin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;1 Öğrenci Yanıtları

57.A-Akrabalığın liyakat hudutları;liyakat, adalet, ifrat ve tefritin eylemli cahili olmamakla veya alimi olmakla doğru orantılıdır. Demirkuş 2008. Önermesini çürütünüz.
İpucu;Şovenizmin-şovenistin(soy kuduzu), Siyonizm'in-Siyonistin, kapitalizmin-kapitalistin… Vb zararlı ...izm ve ...istlerin ilacı ve çözümü yukarıdaki önermenin hayata uygulanışında var olduğunu düşünün.
B-Çeşitliliğin;önemini, gerekliliğini, ilahi/peygamberi ve insani kanun olarak zorunluluğunun farkındalığını kavramayan ve samimiyetle ders olarak eğitime sokmayan ;fert, toplum, devlet, milletin akıbeti;ya Kapitalizmle, Siyonizm'le (toplumsal lösemi) ya da Şovenizmle (soy kuduzu) (toplumsal kangrenle)... Vb ...izm veya ...istle yaratıkları insanlıktan budanıp gider. Demirkuş, 2008 Önemesinin yetersizliğini gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

58.
A-Ülkemizdeki dil, kültür, din, tarikat... Vb azınlığının toplumsal sorunları bu mantıktan ( Lütfen önce 2011/56-57 nolu soruları okuyun) hareketle hakları iade edilirken korkulmamalı, bu değişimin bedelinde devletin gelecekte hayat bulması için halklarına güvenmesi şarttır. Halk istemezse zaten devlet yaşayamaz. Sünni yaşatılan devletlerde efendileri yaşadıkça yaşar ve onlara dikte ettiği değişimle yaşattığı zamanda o devleti besi yeri olarak kullanır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Alternatif çözümler önerin.
İpucu;bu dünyada bazı devletler sürekli anabolizma (biyolojik yapım) olarak, bazı devletler sürekli katabolizma (biyolojik yıkılımı) olarak, bazıları ise besi yeri olarak yaşarlar.Her üçü de de ifrat ve tefritten dolayı ömrünü kısaltır. Çünkü biri hızlı şişmanlıktan diğeri hızlı zayıflamaktan erken ölecektir. Besi yeri olarak kullanılanlarda efendisi/leri ile birlikte ölür.Yaratıkların ve sistemlerin ömrünün-dinamik hayat akışının uzun olması için;çeşitliliğin;önemini, gerekliliğini, ilahi/peygamberi ve insani kanun olarak zorunluluğunun farkındalığını kavrayarak içinde liyakatli katabolizma ve anabolizma olaylarını veya denkliklerini dinamik olarak bulundurmaları gerekir.
      Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek veya çok parti ve tek milletin, bilimselliğin... Vb kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
Çıkarsayış/Çıkarsama!!Devletimizin, birlik ve beraberliğinin/mizin mozaiğinin bilincindeki; kürdünü, türkünü, lazını, çerkezini… Vb eğitim, öğretim ve yönetim sistemlerinde yeşertip kendisini onların nesnel ve sanal bedeninde yaşatmalıdır. Başka kavimlerin içimizdeki hisseleri olan; yani bunun tersi mozaik her zaman olacağının da devletçe ve devleti isteyen halklarca bilincinde ve hukuki tedbirinde olunmalıdır.
B-Bu asır eğitimde;liyakatin, çeşitliliğin, peygamber ahlakının, kendimizi doğru tanımanın, yeterince bilgili olmanın ve doğru empati/eşduyum duymanın mutlaka gerekliliğinin farz olduğunu öğretmek ve uygulamak insanlığın farzlarındandır!! Düşünsel, davranışsal ve yapısal; istendik, istenmedik, cahil, bilinmeyen, zayıf, her türlü kör noktalarımız… Vb her şeyimizin düşünsel dinamik düz aynasını ; dürüst, bilgili, akıllı, güvenilir ebeveynimiz, arkadaşlarımız… Vb çevremizdekilerden öğrenmeli ve aldığımız bilgileri hayata uygulayıp ve doğruluğunu yaşayarak teyit etmeliyiz. Belki de yapısal özelliğimiz, olanaklarımız, düşünsel değerlerimizden; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüs, hayırlı ve helal sonuçlar almak için ; kendimizi çevremize peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı olarak konumlandırmalıyız. Bu konumlandırış; tercih ceddimize, cebimize, sadece çıkarlarımıza… Vb olabilir. Bu konudaki tercihler insanın kalitesini belirler.
C-Fert, kavim, toplum, devlet, millet… Vb;çeşitliliğin, liyakatin, peygamber ahlakının, çalışkanlığın ve bilgili olmanın öneminin bilincinde değilse hali ne olur? Ya da bunların bilincinde ve bilincinde olmayanların farkını kapatmak için nasıl bir eğitim sistemi ve yemin önerirdiniz?
D-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);“Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
E-Kardeşlik sevdası ile muhtarlık ve imamlık hırsı bir arada yürümez. Demirkuş 2008 Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir.Kavimler arasına akli olan akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim.
F-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 G.Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
Sonuç;
1-Liyakatin gerekliliği yasası
2-Çeşitliliğin gerekliliği yasası ve dil, din, kültür, ırk… Vb azınlığını insani etnik azınlık anlamında kullanmayacağıma,
3-Peygamber ahlakının gerekliliği yasası
4-Bilgili olmanın gerekliliği yasası
5-Kendini doğru tanımanın ve dürüst konumlandırma gerekliliği yasası
Çocuklar ve özel haller hariç, bu 5 toplumsal fıtratı yasadan mahrum olan fert ve toplumlar; ya eksik insandırlar, ya cahildirler veya hayvanların mesafesindedirler. Önermesini gerekçeli çürütünüz ya da ret ediniz.
ipucu;Bu yasaların, 19. ve 20. YY'LIN hatalarına düşmemek için, 21. yüzyılın gözde yemini olabileceğini düşünün.Yirmici yüzyılın deccalı sonuçları bazı canileri kullanarak doğal insan ırklarını kokuşturduğu için 21. Yüzyılın insanının geleceği 20. Yüzyılın gözü dönmüş katil, cani, entrikacı, ateist, ırkçıların, Siyonist ... Vb ifrat ve tefrit mantık sistemleri, istemleri, hırsları, bitmez tükenmez anatagonistik (yok edici birliktelik) liyakatsiz kapitalist (Karuni) sistem ve istemlerin ötüşük sonucudur. Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet zihniyetlerine asla teslim olamayacaktır. Aksi halde insanlığın sonu olacak gibi görünüyor.19. ve 20. yüzyılın her şeyine güzel iki zihinsel enkaz ve kaos kabir hazırlamalılar. Geleceğe 19. ve 20. YY'LIN kalıntı zihniyetine sahip insanlara güvenemeyiz. Bu enkazları tedavi etmektense belki de bu enkazın kabri üzerinde beyaz sayfalarla ve temiz yeni insan ırklarıyla geleceğe açılmalıyız. Çevreyi, insanlığı hemen her şeyi kötüye kullanan 19. ve 20. YY insan tipi gelecek nesillerin haklarını gasp ettiği için suçlu ve tutuklu bir insanlık kuşağıdır. 19-20. Yüz Yılda her ırka bir Truva atı insan yaratarak kavimleri cetçililiğe bölen şovenizmi tevhit ettirdikten sonra insanın cet ve ırklarını kokuşturan zihniyete 21. ve geleceğin insanları emanet edilemez. Kıyamete kadar yeryüzünde mühletli yaşayacak olan insanlık düşmanları hepsini yoldan atacaklarına yemin etmişçesine insanlara bu iki asır çok bedeller ödettiler ve ödetiyorlar hatta Yeryüzü ve kâinat ebediymiş imanını his ettirtip insanlığın geleceğini kullandıkları malzeme karakterlere ve denklemlere ait insan tipine yeryüzü ipotek altına almış durumdalar. 19. ve 20. yüzyılın canilerini yetiştiren deccalı kavimlerin birlik ve beraberliğin enkaz ve kaos zihniyeti 21. yüzyılın ve geleceğin mimarları olmamalılar ve olamazlar. Olsa olsa 21. YY'LIN içinde özel ve ders verici bir zihinsel kabre girmeyi hak eden şer, şirret, kanlı deccale malzeme cahil kavimleri olmalılar. Belki de 21. yüzyılın ve geleceği insanlığını 19. ve 20. Yüzyılın canilerini yetiştiren zihniyetin ürünlerine emanet etmek dalalet, cehalet hatta insanlığa ihanettir. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları
Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı?
1-Öğretim, öğrenim ve eğitim;Evrensel hümanist insanlığı aşan akli olan akli olan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma alışık tepki (refleks)lerini kazandırmak.Küfür, yalan, öldürme, dayak… Vb istenmeyen özellik ve tatbik/uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Doğal döngüleri ıslah ve verimli hale getiriş üzerine uygulayış çalışmaları verilmeli. İçinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp kendini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-vicdanlı ve doğru konumlandırma alışık tepki (refleks)lerini geliştirmeni vazgeçilmez avantajları eğitimi. Tatbik/Uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati/eşduyum duyma ve çözüm üretimini alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin,erozyon, salgın hastalık, deprem… Vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme
7-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.
59."Kötüler-kötülükler ve işe yaramaz gözükenler;iyilerin-iyiliklerin yararı hatırına yaşatılır". "Kanunlarda bunun için vardır".Demirkuş 2008 Önermesi bu günkü laik uygulamalarıyla örtüşür mü? Neden? Çözüm önerin.
İpucu;1,2, 3 Öğrenci Yanıtları

60
.Sanal dünyası ölü ve diri insan ne demektir?
İpucu;ilkel, doğal, normal,çağdaş, evrensel ve gelişmiş insan tiplerini bir arada düşünün. Öğrenci Yanıtları

61.Fosil Teknoloji Yönünde Gelişmiş Ülkelerin Bilim İnsanları;
A-Nelerin Bileni (Alimi)?
B-Nelerin Zalimi?
C-Nelerin Bilmezidirler (Cahili)?
D-Nelere Malzemedirler?
E-Nasıl İcabet Edilmelidir? Soru önermelerini eleştiriniz ve eksiklerini tamamlayınız.
İpucu;
A-Yapboz Fosil Teknolojisi ile doğal döngünün bileni olma yolunda çok yol kat etmişler ancak doğal döngüler ve toplumsal döngüleri yanlış-hor kullanmanın sonucu varılan çevre ve toplumsal sorunlar geri dönüşümsüz tufanları tetiklemek üzerdir. Çabuk toparlanmasalar kayıpları kesin gözüküyor.
-Zeki ve doğal (nefsi); nesnel ve sanal doğa-doğal doğa ötesinin kısmi bilenidirler(alimidirler).
B-Bu bilim bilginleri (bilim insanları?!)ı eksik farkındalıkları ve siyasilerin emeklerini kötüye kullanmaları nedeniyle doğal ve toplumsal döngülerin özgünlükleri-işleyişlerinin zalimlerine malzeme olmuşlardır.
C-Sanal akli ve meleği doğa ötesinin ve insan fıtratının bilmezidirler (cahilidirler).
D-Siyasilere, yaşayan eski krallık kalıntılarına, İmparatorluk kalıntılarına ve eski din ehline malzemedirler ve bunun farkında değillerdir.
E-Bilmezlere nasıl davranılması gerekiyorsa öyle icabet edilmeli. Bildikleriyle yararlı ilişkilerde bulunulmalı.
F-Bazı yönleri ile cahil evrensel insandırlar. Bilinçlenmesi halinde insanlığın geleceğine ümit ışığı yakmaya adaydırlar. Öğrenci Yanıtları

62.Ölü aşkların kıblesini nereye nasıl tevhit edelim ki dirilip aşkımıza katılsınlar? Öğrenci Yanıtları

63.Gelişmiş insan diğer insanların; hangi enerji hallerine, kişiliklerine ve araçlarına empati/eşduyum duyabilir?
İpucu;ruhsal enerjisine, nefsi enerji, sanal gerçek özgün kişiliğine, zekâsına, diğer sanal araçlarına, hatta tüm zaman boyutlarına meydan okuyan ve yaşayan gen havuzundaki tüm genlerine … Vb doğru empati/eşduyum (kendisini karşısındakinin konumuna koyarak hissetme) duyma ve bu enerji halini/lerini sanal dünyasına doğru simüle etmeyi düşünün. Öğrenci Yanıtları

64. İnsanlar doğuştan;
-Nefisleri ve zekâsı itibari ile hayvandırlar
-Ruhu ve Aklı itibari ile melektirler.
-Kişiliği itibariyle başlangıçta cahildirler.
-Sonradan kişiliklerini kazanırlar. Yani günümüz insanı buluğ çağından ontogenik olarak 12-15 yaş arasında kişiliğini kazanır (tamamlar). Filogenetik olarak olgun insan Âdem AS'LA başlar, Âdem AS öncesi ve sonrası insansılar ya da insan nefsi olanlar (İnsanımsılar;Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri, Demir Devri, Tunç Devri, Astekler, Mayalar, İnknalar, Eskimolor, Aborcinler, Kızıl Derililer, Amazon Yerlileri, Bazı Afrika Doğal kavimleri… Vb) çocuksu cahil kabul edilirler geçersiz ve mazlumdurlar. Bunları filogenetik yaşları 9-12 arasına denktir. İnsanlığın ahlaki olarak bugünkü Filogenetik yaşı 14-18 yaşa denk gözükmektedir. Yani insanlık toplu (Filogenetik) ahlaki olarak henüz delikanlılık yaşındadır. Henüz olgunluğa ermemiştir. Bu hesaba (tarihsel filogenetik hesaba) göre insanın ahlaken filogenetik olarak olgunluğa ermesine daha yaklaşık 12000-15000 yıl vardır.
-Olanakları ve irade ölçüleri oranında tercihleri itibariyle kalitelerini ve gelecekte varacakları hedefi ya da yeri ifade ederler ve belirlerler.
-Dünyadaki uğraşlarında sadece doğa ve maddeyle ilgilenirseler(sadece nefsi gelişir) hayvanlaşırlar. Demirkuş 2008 Öğrenci Yanıtları
Önermelerini eleştiriniz


65.Fert,toplum, devlet… Vb inanç sistemleri ile yaşantıları ve yaşadıklarını ilişkilendirerek yaşayamıyorsa ya da inancı ile yaşadıkları arasındaki ilişki kopuksa;
1-Ya inancı geçersiz
2-Ya inancının cahilidir
3-Ya inancının hainidir
4-Ya hayatın cahilidir
5-Ya yaşadığı sistem onu inanç ve yaşantısı arasında kopuk ilişkili-bölücü düşünmeye zorluyor
6-Ya da başka nedenler vardır.
Farazi dünyada geçerli bir inanç sisteminin var olduğunu düşünün;bunun dışındakilerin hepsi geçersiz veya güdüktür. Laikliği hangi kriterlerle donatırsınız ki insanlar yaşantıları ve inancı arasında liyakatli ilişki kurabilsin?
İpucu;orta çağ engizisyonundaki geçersiz inanç sistemlerinde ve dini yöneticilerden işkence çekmiş insanların laikle yakasını kurtarmalarını düşünün.
Acı bir gerçek;inançlarınızla;biliminiz ve yaşantınız arasında hiçbir çelişki yok ama laiklikten dolayı siz geçerli olan inanç ve biliminizi derste ve yaşantıda ilişkilendirmeniz yasak? Diğer taraftan laikle geçersiz din ve inançlardan yakasını kurtarmış ve yaşantılarını daha rahat düzene koymuş halklar ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) haklılık payını düşünün.Çözümler önerin.
Çıkarsayış;geçerli din, inanç ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına karşı laikliğin icabetinin yetersizliğini, eksikliklerini ve cehaletini düşünün. Öğrenci Yanıtları

66.Bu günkü uygulamadaki gibi insanlar mı din ve devletin bir birine karışmaması ya da bölük-ayrı durması için her kes her an laikliğe bekçilik yapması gerekir. Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) laiklik yasalarıyla; dinin/lerin, devletin/lerin, ferdin, halkların… Vb birbirine uyumlu ve destekleyici hayat bulması, çalışması, koruması ve kötüye kullananlara engel olunması desteklenmelidir. Önermelerini ülkemiz koşulları ve sıkıntıları dikkate alınarak yapıcı eleştirniz.
İpucu;Vahşi ve Doğal Laiklik ilgili; soru, sorun ve çözümlerini inceleyiniz, Öğrenci Yanıtları


67.Duygusal hukuk ve yargı, Bilimsel hukuk ve yargı, Hukuksal hukuk ve yargı arasında ne fark vardır? Ülkemizde hangisi/leri uygulanır neden?
İpucu;fıtraten sıcak kanlı ve duygusal kavimler de hukukun uygulanışını, soğuk kanlı ve uysal kavimler de hukukun uygulanışını mukayese ediniz.Her kavimin fıtratına yakışır yargısal ve hukuksal özgün çözümler önerin. Öğrenci Yanıtları

68.Liyakatsizliklerin, adaletsizliklerin ve terbiyesizliklerin; rotasını geri dönüşümsüz işgal ettiği;fert, toplum, devletin… Vb yakın akıbetleri; neyi ve neleri hak etmiş olur? Neden? Öğrenci Yanıtları

69. İnsanlara doğa işletim sitemi bilimle  yüklenir (doğayı anlamak için), peki hayvani-meleği doğa ötesini anlamak için ilimi ne ile yüklemeliyiz?  Nasıl?

İpucu;doğa ve hayvani-meleği doğa ötesinin birer işletim sisteminin(doğadaki yasalar ve enerji halleri ilişkilerlerinin)  var olduğundan emin olabilirsiniz.
- Bu asır çoğu bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?), ilkel ve doğal insanların; doğal ve meleği doğa ötesi işletim sistemleri yüklü olmadığı veya çalıştırılmadığı için peygamber ahlakı cahili olduklarının farkındalıklarının ölü olduğunu düşünmeye çalışın. Dünyanın güzle ahlaktan yoksun insan sorunu olabileceği kanısına ulaşmaya çalışın. Öğrenci Yanıtları

70.Öğrenmek için; fanatikleriniz, ifrat ve tefritlerinizle flört edin ama asla Katolik nikâhı yapmayınız.Demirkuş 2007
İnsan fanatikleriyle; en kaliteli drama yeteneği ile flört ederek onu yakın takibe alacak, ama asla onunla Katolik Nikahı yapmayacaktır.
İnsanı ve gerçekleri öğrenmek için ifrat ve tefritleriyle ilim yapmak diyet flört etmeli ancak onlarla Katolik nikahı yapmamalıdır.
İnsanlar diyet olarak; sıra dışılıklarla flört etmeli asla onlarla Katolik nikahı yapmamalıdır.Öğrenci Yanıtları

71.Kalbiyle düşünmeyi ve tefekkür etmeyi başaranlar;bedeniyle de düşünmeyi başarmış demektir. Bu da şu demektir bu insan tipi düşündüğü ahlak ve eylemi bedenine rahatlıkla uygulayabilir. Önermelerini çürütünüz.
İpucu;ilkel insanların beyninin maksimum % 10 çalışır. Mukayese ediniz. Öğrenci Yanıtları

72.Canlılara güneşten ve bilemediğimiz kaynaklardan gelen hayat enerjisi, nesnel ve sanal bedenlerde ömrünü tamamladıktan sonra nerde ya da hangi havuzda birikir sizce?
Her insan bedeninden yayılan enerji ile diğer canlılardan yayılan enerjilerin biriktiği tabakalar biri birine karışır mı yoksa her türün zatına özgü bir havuzunda birikir hatta aynı türe ait her ferdin hayat enerjileri bile karışmadan aynı havuzda zatına özgü tabaklarda birikir. Önermelerini; pozitif, negatif, nötr ve varyasyonları şeklinde eleştiriniz.
İpucu;biriken doğal ve insani hayat havuzundaki döngüsel hayatı hidayet çeşitleriyle ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

73.Nesnel Canlı Yaratık:aktif kalıtım maddesi taşıyan ve doğal koşullarda kendisine benzer fertler verebilen nesnel yaratıklara denir. Önermesini çürütünüz.Öğrenci Yanıtları

74.
I-Bir mevki ye gelirken onun nimetlerinden çok, külfet sıkıntı ve sorunlarını çözmeyi hesaba katarak koltuğuna oturmak daha liyakatlidir.
II-Bir mevki ye külfetlerini ve sorunlarını çözmeye talip olmak, nimetleri için talip olmak daha evladır.
III-Bir mevki ye nimetleri için değil külfetlerini çözmek için talip olunmalı.
IV-Bir mevkiinin nimetlerine değil külfetlerine talip olunur?
Önermelerini;
A-En geçerli olandan en az geçerli olana göre sıralayınız.
B-Önermelere;Ya alternatif öneriniz veya gerekçeli çürütünüz. Öğrenci Yanıtları


75.Bir ülkede yöneticilerin kalitesi;hizmetin siyaseti ile ters liyakatiyle doğru orantılıdır.Demirkuş 2008 Önermesini çürütünüz. Öğrenci Yanıtları

76.
-Bedeli ödenemez, af edilmez tek bir dogması olan(cümleyi tevhit),
-Diğer tüm dogmalarının (4 Farz)  bedeli fıtratlar  ve olanaklar ölçüsünde ödenebilir,.
-İnsanları fıtratları oranında ve liyakatinde kurallarını uygulamaya  davet eden ve fıtratının  liyakatine uygun  icabet gösteren yegâne din ve yönetim İslam'dır.
Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;
-
Olanakları zayıf olanlar;hac ve zekâtlarından muaftırlar. Sıhhati elverişli olmayanlar oruçtan muaftır. Olanakları varsa bedelini mal olarak verirler. Olanakları olduğu halde, hac, oruç, namaz ve zekât farzlarını yerine getirmeyenler en kötü ihtimalle cezalarını çeker ebedi af teskeresini alırlar. yalnız cümle-i tevhit(yegâne mabut ve ilah Allah (C.C)) inkârın bedeli af edilmez.
-Yerküresindeki rejimlerin hemen tümü(hepsi dünyevidir) yaratıklarının devamı için hemen çoğu kuralları bedeli ödenmez dogmalarla dolu olabileceğini muhakeme ediniz.
Hatta okuldan mezun olmanız için her dersinizi tek tek başarmanız bile  birer farzdır.Öğrenci Yanıtları

77.
A
-Doğru ve haklı alimine tabii olmayan kişilik ve nefis;ya zalime, ya cahile ya da liyakatsizlere mahkûmdur!! mahkûmdur!! ya da Alimine teslim olmayan veya edilmeyen kişilik ve  nefis; ya zalimine ya da cahiline duçar olur. Demirkuş 2008, Aliminin hakkına itaat etmeyen kişilik ve nefis zaliminin kapısında secdeye hazır olmalıdır. Demirkuş 2008. Önermelerini çürütünüz
B-Allah (C.C) birbirini tamamlayan; suhuflarını, dinlerini ve peygamberlerini insanlığa göndermeseydi, bu gün insanlığın inanç konusundaki hali ne olurdu?
İpucu;Yeryüzünde Âdem AS öncesi (nefsi Âdem-nefsi insan);Yontma Taş, Cilalı Taş, Demir Devri Dönemi İnsanları, Astekleri, Mayaları,1, İnkaları, Romalılar, Sümerler, Mısırlılar, Yunalılar, Bazı Uzak Doğu Halkları, Hatta Bugünkü Bazı Hindistan ve Bazı Afrika Kavimleri…İnançları gereği, Doğaya, Yıldızlara, İnsanlara, bayana… Vb liyakatsiz tapınmaların insanlığın başına getirdiği toplumsal felaket ve tufanları(düşünce, kavram ve yaşam şekli yanılgılarını) düşünün. Asteklerin, Mayaların, İnkaların… Vb kavimlerin inançları gereği doğaya ve elamanlarına tapınma, cahilce insanları güneşe kurban etme... Vb. Allah (C.C) tapan; Habil ve Kabil'in kurban adama arzularında ortaya çıkan husumete Allah (C.C) kusursuz icabeti ibret vericidir. İbrahim AS'da Oğlu İsmail AS'I dağa götürüp Allah (C.C) kurban olarak kesmek istemesine, Allah (C.C) bu cehalete kusursuz icabeti;bir koç kesmesini ve oğlunu azat etmesini istemesinin önemini kurban kesiminin hayvanlara doğru yoğunlaşması bu cehaleti ortadan kaldırmaya yönelik önemini tarihsel cehalete dayalı olarak dikkatle düşünün.1,2, 3, 4
Önemli not;Bu gün İslam'iyet'teki kurban bayramını hayvanların katliamı olarak gösterenler dün ;Astekleri, Mayaları, İnkaları, Kızılderilileri… Vb doğal cahil Amerika kavimlerini şeytan diyerek katıl eden zihniyetler hala Afganistan'da iblisi avlama ütopyları peşinde koşan zihniyetlerdir. Öğrenci Yanıtları

78.A-Liyakatli ve kusursuz bir sistemi (din veya rejim) liyakatsiz hidayetle, siyasetle, cebirle ve entrikalarla konumlandırılmış yaratıkların içinde ve uygulanışında düşünün.
Bu sistemin uygulanmaması veya liyakatsiz uygulanması;sisteme ne kayıp ettirir ve ne kazandırır?
İpucu;bu asır İslam'iyetin kadrinin bilinmesiyle ilişkilendirin.
B-Cebren ve hile ile liyakatsiz (siyasi-hayvani) hidayet olabilir mi? Fert, toplum, devlet... Vb dünya düzeninde;%70-%100  arası liyakatsizlik(yakışmazlık)olabilir mi? Ör,inanmaması veya dinde olmaması gerekenlere kasten yapay himaye ve hidayet edilmiş, inanması gerekenlerde kasten ateist ve din dışı edilmişse dinin hali toplum gözünde-nazarında, toplumun hali dinin içinde ne olur? Ya da bir din; münafıklara, din düşmanlarına ve çok yüzlülere işgal ettirilebilir mi? Bir toplum cebren ve hile ile liyakatsiz hidayet ettirile bilir mi? Farz edelim ki her şeyi tam tersine dizayn edilmiş bir fert veya toplum  yaşıyor?  Gerçekten yaşıyor mu/ yaşatılıyor mu? neden?!  Somut bir örnek verebilir misiniz? Böyle kokuşmuş, deşifre ve malzeme bir toplumu dünyayı düzeltmek/onarmak mı? Yeniden yaratmak mı daha akılcı olur? Liyakatsiz (yakışmazlık) hiç bir şey cezasız kalmaz? Önermesi doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın.
İpucu;
-İran'a Avrupa'nın himaye ve hidayetini,
-Afganistan'a-Taliban'a ABD'nin himaye ve hidayetini,
-Irak'a ABD'nin entrika ve siyasetle dünyayı yanına alarak sözde demokrasi işletim sistemini yükleyişini,
-Ülkemizde kurtuluş savaşından sonra icabetlerinin realitelerini bir arada düşünün. Bu asır icabet edilen bu halkların halen kendi içlerinde düşman oluşlarını, mazlumyetlerini ve dost geçmişlerini düşünün.
-Bu liyakatsizliği dünya ölçeğinde tüm kavimlerdeki yönetimler, demokrasi ve veto imparatorluğu üyeleriyle bir arada düşünün.
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din Peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?. 0, 1, 2 Öğrenci Yanıtları

79.20.asırda;Çin ve Avrupa hariç, dünya halklarının imparatorluk, çarlık, şahlık, padişahlık, krallıktan, ırka- kültüre dayalı ulusalcığın milletlere indirgenmesi-ayrılması ve 21. asırda globalleşmeye gitmesi bakımında dünya geçmişte hangi asrı çağrıştır?
İpucu;Avrupa'daki krallıkların ve sonradan veto imparatorluğunun; düzenlediği orta doğu, bazı Afrika kırallıklarının hala yaşadığına, diğer bölgelerdeki;imparatorluk, çarlık, şahlık, padişahlık, krallıkların yıkılışına Orta Doğu'ya ve Afrika'ya yönelişe dikkat edin. Sizi kavimlere ayırdık ki (doğal soylara ve kökenlere dayalı kavimler ayırdık ki) tanışasınız diye (ayet vardır).0, 1, 2 Öğrenci Yanıtları

80.A-Fert ve toplum bazında;insanın kendisini tanımadan ya da insana kendini tanıma ilimi verilemeden, sadece doğayı tanımak, deşifre ederek ondan yararlanmak için öğretim, öğrenim ve eğitim yapmak belki de büyük bir cehalet hatta ihanettir. Önermesini gerekçeleriyle ret ediniz.
İpucu;kendini doğru tanımayan insan doğayı tanısa bile doğal döngülere gerçekçi ve ciddi empati/eşduyum duyamadığı için belki de bugünkü insan cehaleti kaynaklı çevre sorunları ortaya çıkmıştır.
B-Asrımızın eğitim sistemlerindeki kara delik misali eksiği ile ilişkilendir meye çalışın.
İpucu;Asrımızın toplumsal ve çevresel tufanlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

81.A-Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek,
B-Asrını dinine güncellemek,
C-Dinini asrına  güncellemek  ne demektir?
D-İnsanın hangisini/lerini uygulaması en doğrudur?

İpucu;Ülkemizde yakın geçmişe kadar liyakatsiz uygulanan laik uygulamasıyla, dinini asrın koşullarına güncellemeye kalkışan devletin ve bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) halkına karşı düştüğü zavallı cehalet durumlarının farkındalığını anlamaya çalışın. Asrın liyakatli ve liyakatsiz... Vb değişimlerin sayısının çokluğuna ve fert veya toplum bazında fıtratın ve dinin mutlak; liyakatli, doğru, gerçek ve haklı değişmezliklerin azlığına dikkat ediniz!!
Kendinizi olduğu gibi asrın tüm değişimlerine ya da asrın hepsini kendinize uydurmaya çalışırsanız helak olursunuz. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste liyakatli çimlenmeyi kendinizi ve yaşadığınız asrı doğru tanımakla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

82.Peygamber ahlakının süper kuralları (peygamber ahlakı) ile toplumsal süper kurallar (süper egolar(istemler) arasında ne farklar vardır?
İpucu;
-Toplumsal süper kurallar;özgün, yanlış, doğru, eksik, … Vb hercai kuralların hamurundan ibarettir. Bazen yöresel olarak çok değişkenlik gösterirler. Yani pozitif evrensellikleri, insancıllıkları ve bilimsellikleri bazen abes kaçan doğal kurallar bütünüdür.
- Peygamber ahlakının süper kurallarının çoğu;genellikle peygamberlerin hayatına uygulamış veya üzerinde denenmiş ve nedenlerini bilimsel olarak araştırmakla; bilimselliğin, insancıllığın ve evrenselliğin ötesinde yararlı, güzel olduklarını kanıtlamak zor değildir.Öğrenci Yanıtları

83.Liyakatsizliğinin/lerin farkında olmayan/olamayan,  inanlara şirin gözükmek ya da hayatın gereği icabı alışkanlılar ve gizli açık  menfaatleri için  inancının gereklerini sözde yerine getirerek ülkeyi yönetim kaderine derebeylik zihniyet, davranışlarıyla (çığırtkan, kavgacı, şer, şirret ve kötü ahlaki değerlerle topluma kötü örnek olan) hak dünyasının kıblesini şaşırtarak bu dünyanın ahretine çevirecek kadar ölümü ve ahreti unutturan hırsla ortalıkta cirit atarak insanları bağıra çağıra en iyisi benim-biziz doğru yanlış bulamaç kanıtlarla kafaları bulandırarak ikna etmeye çalışan fert, toplum, parti… Vb ve bu gibileri öne çıkartıp yaşatan sistemlere ne denir veya ne ad verilir?
İpucu;kara cahilleri, inanç cahilleri, hayvani ve cahil yönetim sistemlerini düşünün Öğrenci Yanıtları


84.Liyakatle, siyasetle ve adaletle; fert ve toplumları yönetmenin aralarında ki farkları birer cümle ile yazınız ve günümüze güncelleyici 2-3 cümle yazınız.
İpucu
;önce liyakat, siyaset ve adalet kavramlarını net bir şekilde tanımlayınız ve örneklendiriniz sonra soruyu yanıtlamaya çalışınız. Öğrenci Yanıtları

85.En değerli buluş;doğaya en uyumlu, en ucuza mal edilen ve kendi kategorisinde en gerekli ve kaliteli sonuç verendir.Önermesini Eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları


86.A-Mahiyetindekilere ve nüfuzundakilere; kendi kimliğini, kültürünü ve hükümranlığını cebren, hile ile siyasetle giydiren-empoze eden fert, devlet ve kurumlara ne denir?
Ör,Veto imparatorluğu ve finolarının diğer dünya halklarına örneğin orta doğu ve bazı Asya halklarının inanç ve ulusal kimliklerine demokratik icabet ve ateşten gömlek demokrasiyi götürme icraatlarını ve asimilasyonu düşünün.
B-Irak'ın vardığı sonuç, haktan yana görünen zalimin esaretinden kurtulup, cahilin rezaletine tutulmuştur. Demirkuş 2008 Önermesini gerekçeli ret ediniz.
C-Vahşi ve Doğal Laiklik hangi koşullarda insanın bilimsel-nesnel dünyevi ve uhrevi (ahraet) bilincine pozitif ilişkilendirici katkıda bulunmalı, hangi koşullarda gereksiz ve geçersiz uhrevi (ahraet) ve dünyevi bilgi ve uygulamalardan insanı korumalıdır? Laikliğin çözümsel bir modelini kurgulayınız ya da öneriniz. Vahşi ve Doğal Laiklik;ilahi, doğal veya bilimsel bir yasa değildir. Beşeridir değişebilir. Yani değişmez bir dogma değil bundan emin olunuz ve hür düşününüz. Eğer öyle olsa o zaman dünyevi bir ayet olur ki bu saçma olur. Batı ülkeleri için farzdır!!
İpucu;fert ve toplum bazında olumlu-olumsuz; inanç, örf, adet, gelenek, vadesi dolmuş-tamamlanmış dinler, dünyevi dinler, rejimler, dünyevi kurallar… Vb kaynaklı geçerli ve geçersiz bilgilerin sınırlarını tanımlarla kategorize ediniz. Sonra laiklikle toplumsal bazda gerekli olanları motive edici yasalar önerin. Zararlı, gereksizleri ve nötrleri için önleyici yasalar önerin.1 Öğrenci Yanıtları

87.A-Fıtrat cahili ve eğitim cahili kimdir?
B- Bu kişiliklere hangi mesafelerde durulmalı? Neden?

C-Liyakatli yapılan çoğu şeyin sonuçlarına üzülmek liyakatsizliktir. Yaptıklarına vicdanı rahat olanın sonuçlarına üzülmesi aptallıktır. Önermelerinin geçersizliğini gerekleriyle kanıtlayınız.Öğrenci Yanıtları

88.Hangi özel hallerde övgü gereklidir?

Kendisiyle, milletiyle, diniyle, yaptıklarıyla veya herhangi bir şeyle kasten gösteriş yapmak ve övünmek tahrik edici bir düşünce ve ahlak yanılgısıdır. Demirkuş 2008
Önermesini bilimsel bir mantıkla analiz ederek sakıncalarını veya gerekliliğini ya da hem sakıncalarını hem de gerekliliğini gerekçeleriyle eleştiriniz.
İpucu;neden peygamber ahlakı abidesi insanlar bu afattan uzak durmuşlardır? Birisi size karşı yaptıklarıyla övündüğü zaman kendinizi nasıl his edersiniz? Hangi duygularınızı motive eder? Siz o insan kadar o işte yeterli fıtrat, zekâ ve yeteneğe sahip değilseniz, ya da aynı olanaklara sahip değilseniz üstünüze iyilik ona her zaman size karşı kendini övme hakkını verir mi? Bu mantığı siyasilerin; iktidar muhalefet şeffaf politika diye toplumun gözü önünde liyakatsiz gösterişli her an oy kapmak ve daha üstün yetenekleriyle ayakta olduğu çığırtkanlığını yaptıklarına dikkat ediniz.
Asil insanlar, akıllı krallar, akıllı imparatorla… Vb peygamberler toplumları yönetirken hangileri peygamber ahlakı kurallarına en çok itaat ederdi? Bu gün yönetenler mi(iktidar ve muhalefet) topluma peygamber ahlakı örneğidirler yoksa toplum mu sukutu haliyle yaşarak bir yerlere duş çekiyor? Öğrenci Yanıtları

89.Giyim, kuşam, yaşantı şekli… Vb fert ve toplumsal bazdaki hayat döngümüzün durakların da ve uygulamaların da;kişisel zevklerimiz, keyfiyetlerimiz, arzularımız, menfaatlerimiz, süper istemlerimiz… Vb ifrat, tefrit veya birinci derecede önemli olmayan tercihlerimiz ile başkasının/larının nefsani, fıtratı duygularını tahrik ve negatif motive etmenin sınırı-çizgisi ne ve nasıl olmalıdır?

İpucu; Bir insanın özgün tercihleri ve toplumsal peygamber ahlakının süper kurallarının çerçevelerindeki tercihler arasında fıtratından azami verim alabileceği şekilde kombinezon tercihler geliştirmesi gerekir. Bunda başarılı olmanın ön koşulu; fert ve toplumun kendisini ve çevresini doğru tanımakla, doğru ilişkilendirmekle ve doğru empati/eşduyum duymakla doğru orantılıdır.
Yani bir insan tercihlerinde ne zaman diyet olarak peygamber ahlakı süper kurallarının dışına taşmalıdır? Özgün tercihine yönelmelidir? Gerçekten samimiyetle peygamber ahlakı süper kurallarının o tercihi/leri fıtratını zorluyor ve elem veriyorsa;ya ahlak uzmanından-ehlinden tedavi, yardım görmeli ya da onların kontrolünde afiyetle özgün tercihini diyet olarak kullanarak yaşamalıdır. Peygamber ahlakının kurallarıyla ilgili tercihler kendisini-fıtratını zorlamıyor ve elem vermiyorsa; peygamber ahlakının süper kurallarının önerdiği tercihi yapmalıdır. Bu çizgide ihanet ve samimiyetsizlik; topluma ve kendisine ihanet olacağını çok iyi bilmelidir. Gerekirse bu görüşü veya çözüm önerisini gerekçeli ve alternatif çözüm önererek ret ediniz.
Kısaca; peygamber ahlakının süper kurallarının (Peygamber ahlakı) sınırı;fıtratımızın bunu kaldıramadığı yerde, ahlak uzmanından veya ehlinden yardım eşliğinde özgün tercihe yönelir yoksa kişisel zevklerimiz, keyfiyetlerimiz, arzularımız, menfaatlerimiz, süper istemlerimiz… Vb başkalarını tahrik ve tahrip vesilesi olamaz. Başkasının hürriyetinin başladığı ve bizim hürriyetimizin bittiği yerin sınırı veya çizgisi bu olmalıdır. Demirkuş 2008 0,1,2, 3, 4, 5,6 Öğrenci Yanıtları

90.A-
Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
Sonuç;
1-Liyakatin gerekliliği yasası
2-Çeşitliliğin gerekliliği yasası ve dil, din, kültür, ırk… Vb azınlığını insani etnik azınlık anlamında kullanmayacağıma,
3-Peygamber ahlakının gerekliliği yasası
4-Bilgili olmanın gerekliliği yasası
5-Kendini doğru tanımanın ve dürüst konumlandırma gerekliliği yasası
Çocuklar ve özel haller hariç, bu 5 toplumsal fıtratı yasadan mahrum olan fert ve toplumlar; ya eksik insandırlar, ya cahildirler veya hayvanların mesafesindedirler. Önermesini gerekçeli çürütünüz ya da ret ediniz.
ipucu;Bu yasaların, 19. ve 20. YY'LIN hatalarına düşmemek için, 21. yüzyılın gözde yemini olabileceğini düşünün.Yirmici yüzyılın deccalı sonuçları bazı canileri kullanarak doğal insan ırklarını kokuşturduğu için 21. Yüzyılın insanının geleceği 20. Yüzyılın gözü dönmüş katil, cani, entrikacı, ateist, ırkçıların, Siyonist ... Vb ifrat ve tefrit mantık sistemleri, istemleri, hırsları, bitmez tükenmez anatagonistik (yok edici birliktelik) liyakatsiz kapitalist (Karuni) sistem ve istemlerin ötüşük sonucudur. Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet zihniyetlerine asla teslim olamayacaktır. Aksi halde insanlığın sonu olacak gibi görünüyor.19. ve 20. yüzyılın her şeyine güzel iki zihinsel enkaz ve kaos kabir hazırlamalılar. Geleceğe 19. ve 20. YY'LIN kalıntı zihniyetine sahip insanlara güvenemeyiz. Bu enkazları tedavi etmektense belki de bu enkazın kabri üzerinde beyaz sayfalarla ve temiz yeni insan ırklarıyla geleceğe açılmalıyız. Çevreyi, insanlığı hemen her şeyi kötüye kullanan 19. ve 20.YY insan tipi gelecek nesillerin haklarını gasp ettiği için suçlu ve tutuklu bir insanlık kuşağıdır. 19-20. Yüz Yılda her ırka bir Truva atı insan yaratarak kavimleri cetçililiğe bölen şovenizmi tevhit ettirdikten sonra insanın cet ve ırklarını kokuşturan zihniyete 21. ve geleceğin insanları emanet edilemez. Kıyamete kadar yeryüzünde mühletli yaşayacak olan insanlık düşmanları hepsini yoldan atacaklarına yemin etmişçesine insanlara bu iki asır çok bedeller ödettiler ve ödetiyorlar hatta Yeryüzü ve kâinat ebediymiş imanını his ettirtip insanlığın geleceğini kullandıkları malzeme karakterlere ve denklemlere ait insan tipine yeryüzü ipotek altına almış durumdalar. 19. ve 20. yüzyılın canilerini yetiştiren deccalı kavimlerin birlik ve beraberliğin enkaz ve kaos zihniyeti 21. yüzyılın ve geleceğin mimarları olmamalılar ve olamazlar. Olsa olsa 21. YY'LIN içinde özel ve ders verici bir zihinsel kabre girmeyi hak eden şer, şirret, kanlı deccale malzeme cahil kavimleri olmalılar. Belki de 21. yüzyılın ve geleceği insanlığını 19. ve 20. Yüzyılın canilerini yetiştiren zihniyetin ürünlerine emanet etmek dalalet, cehalet hatta insanlığa ihanettir. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz..
B- Bir insanın kimliğinde devletin koyduğu şablon ve zorunlu resmi kimlik kurallarıyla kendini ifade şekline ilave olarak gönül kimliğinin ilave edilmesi;

1-Kendini nasıl his ediyor veya his etmek istiyorsa özgün hanesine isterse kendini ifade edebilmelidir. Ör,kendimi batlı, Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, Müslüman, ümmet, Hıristiyan…. biri olarak his ederim veya görmek isterim ibaresi,
2-Özgün dünyevi temenni ibaresi;dünyanın hepsinin Hümanist olmasını, Müslüman olmasını, Hıristiyan ….şeklinde olmasını isterdim. İbaresi.
3-İnsanlık için temennisi;……olmasını istedim
4-Hangi kimlikle kendisini ön planda görmek istediğini ifade edebilmesi. Ör,ümmet, milliyet, devlet, bölge, kıta... Vb
5-Diğer özgün ifade şekillerine de yer verilmelidir.
Bu 5.veya daha fazala ibarenin kişilerin tercihine dayalı nüfus cüzdanına kayıt edilmesinin sakıncaları ve insanlık için avantajlarını gerekçeli olarak yazınız?
İpucu;hür iradelerine dayalı olarak insanların yer küresinde;kendini ifade etmenin ferahlığı-hürriyeti-samimiyeti, insancıllığı ve dünyevi-insani temenni bilgilerinin gerçeğe yakın derlemesinin sonuçlarını, İnsanları kendi ifadeleriyle tanımanın güzelliğini, kendini ifadede çeşitliliğinin çiçek açışını… Vb düşünün. Birde bunu tam tersi dogma sorulara zorunlu dogma-dayatma kimlikleri düşünün.
Örnek;ABD'DE yaşayan bir Müslüman'ın; hür, gönül veya tercih kimliği
-Milleti;İbrahim (Müslüman'lar için), Arap, İsrail,
-Dini;İslam, Yahudi, Hıristiyan.
-Yaşantı Şekli;Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, Ermeni(Kültür), Batılı(kültür), Avrupalı, Amerikalı, Latin Amerikalı, Japon(Kültür), Çin(Kültür)… Vb
-Kökeni;Kürt, Arap, İsrail, ABD,
-Devleti;İbrahim (Müslüman'lar için)
-Resmi Kimlik Devleti; ABD, AB, Çin, Rusya, Orta Doğu,Kafkasya, Orta Asaya, Afrika, Latin Amerika, Pakistan-Hindistan, Avustralya... Vb
-İnsanlık İçin Temennisi ve Duası;Herkesin Müslüman Olması, Hümanist Olması… Vb
-Vatandaşı Olduğu Devlet;ABD, AB, Çin, Rusya, Orta Doğu,Kafkasya, Orta Asaya, Afrika, Latin Amerika, Pakistan-Hindistan, Avustralya.
-Kendisini Nasıl Hisseder;Müslüman, Zenci, Avrupalı,… Vb
-Kendisini Nasıl Hissetmek İster; Müslüman, Zenci, Avrupalı,… Vb
-Cinsiyeti;Erkek, bayan, Eşcinsel… Vb
-Kendisini Hissettiği Cinsiyeti; Erkek, bayan, Eşcinsel… Vb Öğrenci Yanıtları
Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı?
1-Öğretim, öğrenim ve eğitim;Evrensel hümanist insanlığı aşan akli olan akli olan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma alışık tepki (refleks)lerini kazandırmak.Küfür, yalan, öldürme, dayak… Vb istenmeyen özellik ve tatbik/uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Doğal döngüleri ıslah ve verimli hale getiriş üzerine uygulayış çalışmaları verilmeli. İçinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp kendini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-vicdanlı ve doğru konumlandırma alışık tepki (refleks)lerini geliştirmeni vazgeçilmez avantajları eğitimi. Tatbik/Uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati/eşduyum duyma ve çözüm üretimini alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin,erozyon, salgın hastalık, deprem… Vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme
7-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.
91.(2011/56-57 nolu soruları okuyun) Ülkemizdeki dil, kültür, din, tarikat... Vb azınlığının toplumsal sorunları bu mantıktan hareketle hakları iade edilirken korkulmamalı, bu değişimin bedelinde devletin gelecekte hayat bulması için halklarına güvenmesi şarttır. Halkları istemezse zaten devlet yaşayamaz. Sünni yaşatılan devletlerde efendileri yaşadıkça yaşar ve onlara dikte ettiği değişimle yaşattığı zamanda o devleti besi yeri olarak kullanır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Alternatif çözümler önerin.
İpucu;bu dünyada bazı devletler sürekli anabolizma (biyolojik yapım) olarak, bazı devletler sürekli katabolizma (biyolojik yıkılımı) olarak, bazıları ise besi yeri olarak yaşarlar.Her üçü de ifrat ve tefritten dolayı ömrünü kısaltır. Çünkü biri hızlı şişmanlıktan diğeri hızlı zayıflamaktan erken ölecektir. Besi yeri olarak kullanılanlarda efendisi/leri ile birlikte ölür.Yaratıkların ve sistemlerin ömrünün-dinamik hayat akışının uzun olması için;çeşitliliğin;önemini, gerekliliğini, ilahi/peygamberi ve insani kanun olarak zorunluluğunun farkındalığını kavrayarak içinde liyakatli katabolizma ve anabolizma olaylarını veya denkliklerini dinamik olarak bulundurmaları gerekir.
      Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek veya çok parti ve tek milletin, bilimselliğin... Vb kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
Çıkarsayış/Çıkarsama!!Türkün yanı başında;Bir Arap'ın Arapça, Kürdün Kürtçe, Laz'ın gürcüce konuşmasının yaygınlaşmasının yararı ve zararı ne olabilir?
İpucu; eskiden Osmanlı döneminde böyle bir sorun yoktu ve kültür kaynaşması veya kültür evliliği olmuştu. Bu taşları Osmanlı sonrası yerinde oynatan bedbaht zihniyetler bugün bize bedelini kanla revanla ödeterek eski kültür evliliğine dönüşümüze siyonizm ve şovenizmi şerbetiyle sözde yardımcı oluyorlar.Bölücüler her zaman olacak önemli olan aynı hedef ve gelecek tercihlerine sahip olmamızdır.
A-
Devletimizin, birlik ve beraberliğinin/mizin mozaiğinin bilincindeki; kürdünü, türkünü, lazını, çerkezini… Vb eğitim, öğretim ve yönetim sistemlerinde yeşertip kendisini onların nesnel ve sanal bedeninde yaşatmalıdır. Başka kavimlerin içimizdeki hisseleri olan; yani bunun tersi mozaik her zaman olacağının da devletçe ve devleti isteyen halklarca bilincinde ve hukuki tedbirinde olunmalıdır.
B-Bu asır eğitimde;liyakatin, çeşitliliğin, peygamber ahlakının, kendimizi doğru tanımanın, yeterince bilgili olmanın ve doğru empati/eşduyum duymanın mutlaka gerekliliğinin farz olduğunu öğretmek ve uygulamak insanlığın farzlarındandır!! Düşünsel, davranışsal ve yapısal; istendik, istenmedik, cahil, bilinmeyen, zayıf, her türlü kör noktalarımız… Vb her şeyimizin düşünsel dinamik düz aynasını ; dürüst, bilgili, akıllı, güvenilir ebeveynimiz, arkadaşlarımız… Vb çevremizdekilerden öğrenmeli ve aldığımız bilgileri hayata uygulayıp ve doğruluğunu yaşayarak teyit etmeliyiz. Belki de yapısal özelliğimiz, olanaklarımız, düşünsel değerlerimizden; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüs, hayırlı ve helal sonuçlar almak için ; kendimizi çevremize peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı olarak konumlandırmalıyız. Bu konumlandırış; tercih ceddimize, cebimize, sadece çıkarlarımıza… Vb olabilir. Bu konudaki tercihler insanın kalitesini belirler.
C-Fert, kavim, toplum, devlet, millet… Vb;çeşitliliğin, liyakatin, peygamber ahlakının, çalışkanlığın ve bilgili olmanın öneminin bilincinde değilse hali ne olur? Ya da bunların bilincinde ve bilincinde olmayanların farkını kapatmak için nasıl bir eğitim sistemi ve yemin önerirdiniz?
D-Belki de Siyonizm(din kuduzu), şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
E-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
F-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.Öğrenci Yanıtları
Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı?
1-Öğretim, öğrenim ve eğitim;Evrensel hümanist insanlığı aşan akli olan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma alışık tepki (refleks)lerini kazandırmak.Küfür, yalan, öldürme, dayak… Vb istenmeyen özellik ve tatbik/uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Doğal döngüleri ıslah ve verimli hale getiriş üzerine uygulayış çalışmaları verilmeli. İçinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp kendini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-vicdanlı ve doğru konumlandırma alışık tepki (refleks)lerini geliştirmeni vazgeçilmez avantajları eğitimi. Tatbik/Uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati/eşduyum duyma ve çözüm üretimini alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin,erozyon, salgın hastalık, deprem… Vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme
7-Belki de Siyonizm, şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Hayvani/Vahşi/Doğaldemokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.
92.A-Bu kâinatta, cansız, canlı ve insan öyle bir güçlü sistemin içine oturtulmuş ki; yaşama şeklinde ifrat ve tefrite kaçanlar kâinatın şamarını suratına yer ya da bedelini döngüde kayıp olmakla öder. Demirkuş 2008 Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;Müslüman'ların çoğu peygamberin insanlara davrandığı şekli ile davransaydı dünyanın toplumsal ve fiziksel çevresi nasıl olurdu. Bu gün neden toplumsal ve fiziksel çevre tufanları vardır.
Çevreye ve insanların toplumsal yaşantılarına;liyakatsiz davranan 20. YY'IN hâkim güçleri ve patojen teknolojinin ağaları(Veto İmparatorluğu);çevremizde oluşan doğal şamarın yanında, halklara liyakatsiz icabetin ortaya çıkardığı toplumsal tufanların şamarları kendilerine döndüğü zaman, kabirlerinin zamanında hazırlanmamasının gafletinde insanlar hayretler içinde kalacağını söylemek hayal ve müneccimlik değil bir realite olduğundan emin olunuz. Allah (C.C) İslam'la koyduğu hudutların ve kuralların doğa ile uyumlu yaşantısının ortaya çıkması mucizenin ötesinde kusursuzluk abidesi gibi gözükmektedir.20. Yüzyılda cebren ve hile ile ellerine sahte kıralık muhtarlık tutuşturulan azınlıkları kullanarak eski dinlerin ve roma ahlakının şoven ve Siyonist tohumlarını cebren ve hile ile Müslüman toplumlara eken bedbahtlar;20 YY' da İslam'iyet gibi güzide bir dine Siyonizm ve şovenizmi aşılayarak Müslüman toplumlarda milletleri-milliyetçilikleri ön plana ve ortaya çıkararak toplumsal tufanları koparan bedbahtlar hayır görmeyeceklerini anlayıp hemen geri çekildiler (globalleşme) ve Müslüman toplumları da bıraktıkları toplumsal tufanlarda boğuyorlar. İbadet etsin etmesin; fert ve toplum bazında İslam'i ahlak(peygamber ahlakı) çerçevesinde akrabalığın, ceddini sevmenin ve başka kavimleri/ce sevmenin-sevilmenin akaidi daha, tatlı ve daha güzel olduğunu İslam'daki yapay cahil şoven ve cahil Siyonistler (ki bu asır türemişler) yaşasalar anlayacaklardır. Onlar İslam yetin içerisinde eğitim cahilleri olup ders alınması gereken ibret ve hayret verici abideleri gibidirler. Onların Müslüman'lara verdiği vereceği zararları kara çevirmesini Allah (C.C) dileriz.
B-Yaşantı şekli ve getirdiği kurallarla;Her insan fıtratına en liyakatli icabet eden, kâinata, doğal çevreye ters düşmeyen ve her şeyi ile yeterli olan;
yegâne Din;İslam,
yegâne Devlet;İbrahim
yegâne Millet;İbrahim
yegâne Yaşam Şekli;Müslümanlıktır. Önermelerinin safsatalarını ve geçerliliğini gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

93.A-Öğrencilerin bilincini yoğurarak öğretim, öğrenim ve eğitim yapmanın; uygulanması gereken;yaş dönemi, liyakatli alan ve dersleri yazınız.
B-Öğrencilerin düşünce denklemlerinin formatını bozmadan öğretim, öğrenim ve eğitimin liyakatli olduğu;yaş dönemi, saha ve dersleri yazınız.

İpucu;İlk öğretimden üniversite bitimine kadarki verilen dersler ve dini eğitimin gerçeklerini bir arada düşünün.Öğrenci Yanıtları


94.A-Bayram değil seyran değil kapitalist enişte orta parmak salladı mı?
B-Savaşlar hariç fol yok yumurta yok; 2008 küresel krize hangi küresel masraf gerektiren olaylar (bu ekonomik fırtınaya) neden oldu ki;bedeli borsa oyunlarıyla kimlere ödetiliyor?
C-Küresel kriz; Veto imparatorluğu ve yandaşlarının Ortadoğu ve Asya savaşları nedeniyle bütçelerinde meydana gelen boşluğu kapatmak için;IMF ye karşılıksız para bastırıp, ekonomik borsanın besi yeri halklarına dolaylı zorunlu kredi olarak ödetmek olabilir mi?
Öğrenci Yanıtları
İpucu;ipler puştların elinde

95A-Kadirine, hâkimiyetindekine, Liyakatlisine inanmak ve iman etmek ne demektir?
B-Hangi koşullar da hangisine/lerine güvenmek gerekir?

İpucu;peygamber ahlakıtan mahrum, insan, toplum ve fertler yetiştiren devletlerin bekasının hayvanlar âleminden daha aşağılık fiziksel ve toplumsal tufanlarla dolu olacağından emin olun.Öğrenci Yanıtları

96.I-Din siyasete malzeme  olamaz siyaseti düşüncesinin kıblesine malzeme yapan çok yüzlü hainler vardır.Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;
Hiç bir olgu veya süper ego (toplumsal kural) dinin metriksini aşamaz veya dini metriksine alamaz önermesi kesindir. Dini aşamazsınız  (Hadis vardır). Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Dindeki münafıkları laikle elemekle,doğru eğitimle cahillere yararlı olmakla, dini laiklik deresiyle ayırtıp potansiyel tehlike görmenin kavram ve tatbik/uygulayış tepki yanılgısı ve cehaleti olabilir mi? Neden?
II- Siyaset nedir? Bilim nedir? Din nedir?Bu üç olgunun tanımını ve uygulamalarını dikkate alarak;
A-
Din siyasete malzeme olacak kadar; zavallımı, dokunulmaz bir mabut mu, müzelik mi, tabu veya olgumudur?
B-Din siyasete alet edilmez bahanesiyle siyasetle de dini kemirmek ne demektir?
C-Neden dini siyasetle kemirmek değil de, eğitimde ve öğretimde ondan yararlanmamız gerekir.
D-Kuramsal olarak:bir kavim;bir dini kendi kültürel ve toplumsal değerlerine asimile edip ya da tevhit edip sonra laikle egale etmeye kalkışılmış olsa sonuç ne olur?
İpucu;
Siyonizmi düşünün. Dindeki tarihi, yaşayan ve gelecekte ki bir yere sığdırılamaz muazzam düşünsel potansiyel gücün metriksini düşünün.Öğrenci Yanıtları


97.A-Liyakatli değişim için;insanın kendisini ve dinini asrına güncellemekle, asrını inanç sistemine güncellemesi arasında ne fark vardır?
B-Bu gün  hangisi insanlara  yaptırılıyor ve insanlığa neler kayıp ettirmiştir?
C-Doğrusu hangisidir?

İpucu;bulunduğunuz dünyada nefsiniz ve fıtratınızdan verim almak ve yarar görmek için;
1-Dünyayı kendinize uydurmaya kalkışırsanız gücünüzü aştığı için helak olursunuz.
2-Kendinizi tüm dünyaya uyadurmaya kalkışırsanız gücünüz yetmediği için param parça olursunuz.
3-Kendinizi ve dünyanızı doğru tanıyıp, dünyada yararlı olabileceğiniz boyut ve koordinatlarda yaşantınızla verimli yeşermek için inanç ve düşünce sisteminizin ruhuna aykırı olmayan liyakatli uygulamalarla kendimizi değiştirmeye kalkışmak daha evladır.Nefsini tanıyan Rabbini tanır (ayet vardır) Öğrenci Yanıtları

98.A-.Demokrasi adı altında teknolojik güce dayalı kapitalist besin zinciri ve piramidi ne demektir?
B-Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) besin zinciri ve piramidinin besi yeri için;demokrasi adı altında oy çokluğu piramidine göre güç toplatmak, ecdat, soy… Vb liyakatsiz azınlığı piramidine dayalı;toplumları, kurumları, halkları, devletleri… Vb yönettirmek ne demektir?
C-Sınavlarla zekâ piramidine dayalı besin ve maaş piramidi oluşturmak ne demektir?
Soru önermeleri eksikse tamamlayınız, değilse gerekçeli ret ediniz. Sizden istenen siz olsaydınız ülkeniz için bu sisteme nasıl ve hangi alternatif çözümü getirisiniz.

Unutmayın ki kapitalistlerin düşündüğü gibi insanların ekonomik sorunlarını çözmekle toplumsal sorunları çözülemez. Demirkuş 2009. Her aşamaya endeksli peygamber ahlaklı insanlar yetiştiren eğitim sistemlerini mutlaka düşünün.
İpucu;toplumsal huzur ve besin zincirinin ters basık piramidinin en altında yer alan devletin yönetim kadrosunun hava atmaya, parti ağalığı, parti dere beyliğini… Vb yapmaya bile zamanı olamayacak kadar halktan daha büyük sorumluluk, sıkıntı altında ezilen zayıflayan ya da çözümler için havlu atan peygamber ahlaklı mütevazi devlet insanları düşünün. Dünyadaki diğer devletlerin ve halkların karşısına bu örnek vizyon sorumluluk taşıyan kadrolarla ülkeniz için çözüm üreten sınav, yönetim ve sistemler önerin.
İpucu; Doğal döngülerde ışık ve suyu tüketerek veya kullanarak en çok besin üretenden canlı türlerinden (en geniş yayılış alanlarına ve en büyük toplam bedensel kitleye sahiptirler) en az besin üreten canlı türlere doğru(en dar yayılış alanlarına ve en küçük toplam bedensel kitleye sahiptirler) besin zincirleriyle içi içe yayılmış daralan yaşam yerlerinden oluşmuştur. Bu besin zincirinin ve yayılış alanlarının her aşamasında hazırı tüketen mikroorganizmaların yayılış alanları vardır.
Diğer bir deyişle;doğal döngülerde canlılar arasında besin piramidi ve zinciri açısından Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet vardır.
Ot yiyenler, et yenler, hem ot hem de et yiyenler.
Ör,Afrika düzlüklerindeki besin zinciri ve piramidinin tepesinde aslanlar, onun altında leoparlar!!,  çitalar en alt kısımda ot yiyenler ve bunların her aşamasında hastalık ve leşleri temizleyen mikro organizmalarda düşünülmeli.
Bu mantıktan hareketle yerküresinde ki;fert ve kavimler arasında, besin zinciri ve zekâ piramidi; zekâya dayalı sınav sistemleri ve ekonomik borsa oyunları reKâbetbetleri ve eleme sınavlarında en üstte en büyük pastayı sahiplenenler en zeki  ve en hilebaz olanlar  demokrasi,  siyaset ve politika  kuralları-oyunları ile cebren ve hile ile  piramidin tepesinde bulunmayı hak ederler. Altta kalanların hepsi besi yeri olarak icabet görürüler.
İpucu;İnsanın dışındaki tüm nesnel canlıların besin döngüleri ve piramitlerin ilişkilerini ve mantık sistemlerini (yukarda izah edilen) insan türündeki besin döngülerinde yer alan fert ve aileler için tam tersine düşünün!! İnsanların fıtrat, gereksinim, yetenek, ahlak… Vb çeşitliliğine göre düşey ve yatay olarak kategorize ediniz. Sonra toplumsa besin dağılımını temsilini oluşturan bu geometrik şekilde sayısı ve kitlesi en çok olandan en az olana doğru ters geometrik şekillere örtüşen çözümler ve sistemler önerin.Yani en çok üretenler çok sayıda en az üretenler az sayıda olsun ve piramidin tepesi altta olsun ve ters basık veya yarı basık ters piramit olsun. Peygamber Ahlaklı insanlar her döngüde ve katmanda çok olsun.
Üstünlük, öncelik, yeterlik ve liyakat sınavları niçin yapılmalı? zekâ Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sınavı nedir?

Dünyadan Dinin Metriksine (Kefenine) Ve Dinin Metriksinden (Kefeninden) Dünyaya Geçiş
İSLAM;Sözlükte “kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak” anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiştir.Hazreti Muhammet AS'IN yaydığı ve Kuran’da kuralları bulunan din. Kurandaki tüm bilgilerin bazıları kodlanmış ve ziplenmiş gibidir. Kâinatın zerre nurdan çözülüşü ve / veya unzipleniş mantığı her geçen aşırı koşullara Kuran-ı kerimin doğru yorumlarla unziplenilşiyle paralel homolog ve analogluk vardır. Kökendeş ve kökendeş olmayan benzerlikler vardır. Ola ki Kâinattaki tüm yaratıklarla ilgili bilgiler Kuran-I Kerimde çok cüzi bir yer kaplamaktadır.
İslam Dini tüm ilahi ve yaratıksal ilmi bilgilerin ziplendiği (Kodlandığı) kurallar bütünü gibi gözükmektedir. Ola ki bu asır önemli olan tüm inançsal , beşeri, felsefi, bilimsel , yaşamsal, yaratıksal....Vb tüm bilgilerin Kuranı Kerim İçindeki konumlarını doğru ve liyakatli bir şekilde ilişkisel unziplenişidir ya da kodlarının doğru ve liyakatli çözümlenişi önemlidir. Bu unzipleniş ya da kodların çözümlenişinin Kuran-ı Kerim (C.C)'HUN Daki Değişmezlerle, Bilimselliğin, Felsefenin ve Diğer Alanlardaki (Örneğin, diğer geçici ilahi dinlerdeki değişmezleri) Değişmezler Arasında Doğru İlişkisel Değişmezlerin İstendik Omurgasının Otaya Çıkarılışı Çok Büyük Önem Taşır. Bu doğru eşleştiriş omurgası doğru bir şekilde bittikten sonra unzipleniş ve/veya kodların çözümlerine geçilmelidir. Değişmek istemeyenleri Allah (C.C) değiştirmez (Rad, 13/11). Ola ki değişen koşullarca değişime zorlanarak yönlendirilir.


Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz.
1-Orada bir  uzay ve içinde bir dünya var. Üzerinde de insanlar, devletler  ve kavimler  yaşar.
-Bu kâinatta çok şey ya geçici, ya sihir ya illüzyon ya da yalan olup enerji ve tüm yaratıklar kalıcı değil enerji yaşamak için mutlaka hal değişmeye mecbur ve meyillidir.
Bilimsel olarak ta
A-Enerji ilk ilimdeki haline yaradılış önceki haline dönmeye meyillidir.
B-Kâinatta ki kütle çekimi ve özgün çekimleriyle enerji kâinatın iskeletinin tutkalı yani kâinat bedeninde bütünlük oluşturur .
C-Kâinat hala genişleyerek kontrollü büyüyerek potansiyel enerjini ilk yaradılış öncesini tersine bir genişlemektedir.
D-Tümleşik boyut zaman-mekân , eylem, hayat, yaratık ve diğer boyutlar.
E-Kâinattaki 3 dengelenen kuvvetin boyutu (genişleme/gelecek boyutu, kütle/hayatta kalış-bedensel ve ilk haline dönme eğilimi/ilme iniş boyutu) dışındaki diğer kural ve sıra dışı kuvvetler.
2-Yerküresi ve uzay olanakları var.
-Sizden istenen;liyakatli çalışarak bereketli hududlar içinde bu olanaklardan yararlanarak ortaya çıkan pastalardan; fert veya toplumların adil ve liyakatli yararlanma sistemini geliştirmenizdir.
-Kısaca orada besinler- pasta/lar veya olumlu olanaklar var. Herkesin(her ferdin ve ailenin!!) gereksinimleri, fıtratı... Vb oranında liyakati nemalanması gerekir!!
-Pastayı doğal koşulların bereketli hudutları içinde, her ferdin, ailenin … Vb insan unsurunun gereksinimleri, fıtratı, yetenekleri, zekâsı, akli… Vb öğrenmek için sınavlar düşünün-düzenleyin insanları ve çevreyi doğru tanıyın.Her kesi akıllı oluşları, yapabilecekleri, yetenekleri, zekâsı … Vb şeklinde gruplayın ancak fert ve aile bazında herkesi mutlak ve liyakatli gereksinimleri oranında; pastanın üretimine, bereketlendirilmesine ve tüketimine liyakatli konumlandırmaya çalışın.
-Bu paylaşımda hayvanlarda reKâbeti farz olarak, insanlarda diyet ve kısıtlı düşünün.
-İnsanlarda da  zarureti farz olarak, düşünün,
-Mecliste yönetime bedava, hobi olarak çalışmaya talip; akıllı+yetenekli+ zeki ve peygamber ahlaklı insanları düşünün,
-Meslek eğitiminde yeterlik sınavlarını düşünün,  
-Çeşitliliği ve zayıflarını yaşatmanın zaruret(rahmani-insani birliktelik) yemini ve bilincinde paylaşımcı peygamber ahlaklı toplumları eğitimle yetiştirmeyi düşünün,
-Sınavla;peygamber ahlaklı+ hem en yetenekli + en zeki olma özelliklerini taşıyan fertleri tepeye-yönetime getirirken ya da en üstün peygamber ahlaklı, bilgili ve yeteneklisi olunca bu tip insanların tiryakiliği para-Karunizm (kapitalizm) değil toplumu razı etmekten huzur duymak ve zevk almaksa ya da hümanizm olacağı için  yönetime cüzi bir paraya razı edebileceğinizi düşünün.
-En tepedekilerin veya yönetimdekilerin özellikleri sırasıyla;en peygamber ahlaklı, en bilgili, en zeki, en yetenekli... Vb olduğunu düşünün.1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları


99.A-Fert, devlet, kurum, toplumların… Vb insan unsurları;özlem, tefekkür, güncel hayal gündemi… Vb ölmüş ve vadesi tamamlamış ecdadının özgün din ve yaşantı akaidini aşamıyor ya da düşüncesinin kabrinde(ecdadın düşüncesinin kıblesi ve metriksinde ) olma ve yaşama arzusunu aşamıyorsa sizce geleceği nasıl olur?
B-Böylesi bir takıntı ile o insan unsuru geleceğe ecdadını aşarak daha hayırlı bir insan unsuru olabilir mi?
C-Tüm olanaklar ve ipler elinizde olsaydı kasten böyle bir insan unsuru ortaya çıkarmak için ne yapardınız?
D-İstemeden bedbahtları tarafında bu girdaba ve inat ateşine sürüklenmiş insan unsurlarına yardımcı olmak için ne yapardınız?

İpucu;Ölen tüm ecdatların; zaaflarının bedbahtları (avcıları) tarafından bilinmesi, deşifre olmaları o ecdadın moduna giren ya da siyasi oyunla sokulan yeni nesillerin aynı zaaflarla donatılacağı için deşifre etmenin kolaylığını, asimilasyonunun cehaletini ve bedbahtlığını düşünün.
-Biyolojik döngülerde; avcıların avınını deşifre mantığının varlığından emin olun. Avcıya azami besi yeri olmaktan kurtuluşun yolu liyakatli değişmektir. Bu mantık münafıktan kurtulmak isteyen mümin için, kapitalizmden kurtulup liyakatli yaşamak isteyen halklar için, Siyonizm ve şovenizm hastalıklarından kurtulmak isteyen fert ve toplumlar için… Vb hatta hayvanlar için bile zamanın da liyakatli değişmek elzem bir kuraldır(değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş Rad, 13/11).
-Avın olası tek kurtulma şansı yaşantı stilini, kendisini veya yaşam yerini liyakatli değiştirmek... Vb kamufle edip değiştirmektir.
-Zeki avlar, avcılarından ancak genlerinden değişime giderek veya yeni buluş çözümler üreterek doğada yaşamam şansını artırırlar.Doğaya konan bu kanun kavimlerin nefisleri içinde söz konusudur.
-Tarihteki ecdadından ve başkalarınınkinden ibret verici dersler çıkarmada; ifrata, tefrite ve özgün kavim akaidinin sarhoşluğuna kaçmanın toplumsal tufanlarını anlamaya çalışın.
-Her şeyi kendisinin ve ceddinin menfaatine veya akaidine endeksli icra etmek veya düşünme hastalığı toplumsal tufanın felaketlerindendir.
Çıkarsayış;Ben Arab'ım ama Araplardan değilim. Hz. Muhammed AS. Kaldı ki Müslüman olmasına rağmen ceddi İbrahim AS'I pek övmemiştir.Ceddi ile övünmek imrenmek peygamber ahlakı kurallarına terstir. Ahlaken üstün kimselerden sıkça bahsi edilir veya anılırlar övülmez. Arap'ın aceme veya tam tersi üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır(hadis).Öğrenci Yanıtları


100.A-Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız (İbrahim AS Milletinde ya da İbrahim AS Milleti olarak) diye (ayet var) hariç diğer kavimleri asimile ederek kökene dayalı kavim düşünmek ve yaratmak;siyonitslik, saçmalık, mantıksızlık ve liyakatsizliktir. Dinsel ve Bilimsel olarak aynı türe ait bireylerin farklı kökeni olmaz; kültür, dil... Vb doğal kökeni olur.
B-Kültürdaşlığa, dildaşlığa, ırkdaşlığa, renge, yöreye... Vb dayalı kavim kavramı; doğal, vahşi, doğal ve nefsanidir. İnsani değildir. Doğadaki tüm hayvanların kökendeşliği böyledir. Ancak söz konusu olan insan ise farklı kültür, dil, ırk, renk, yöresel kökenlilerden benzer tercih, istem... Vb düşünce birliğine dayalı kavim kavramı daha liyakatlidir.Habil ile Kabili ayni kavme koyamazsınız, koysanız liyakatsizlik yapmış olursunuz. Tercihdaşlar ve fıtratdaşların aynı kavimde olması daha liyakatlidir.
C-İstemlere, arzulara ve tercihlere dayalı birlikteliğe ait kavim düşünmek daha doğru ve liyakatlidir.
D-Kavim ve kökendeşliği özdeşleştirmek liyakatsizliktir .
E-Sanal-nesnel toplumsal ve nefsi kökene dayalı; inanç, kavim ve devlet/leri doğal, doğal ve nefsidir. Tercihe dayalı;inanç, kavim ve devletler daha mantıklı, akli ve insanidir.
F-Bir insanın kavmini tercihleri belirler ait olduğu köken kavimi ve ceddi değil.
G-Kökene dayalı devlet, millet, halk, toplum kavramı doğal ve bölücüdür, tercihlere dayalı devlet, millet, halk, toplum kavramları daha yapıcı ve akılcıdır.
H-Devlet/ler millet yaratmaya kadir değillerdir. Bu girişimleri geçmişin soydaşlarının-dindaşlarının kara delikleri ve geleceğin baskın-uyumlu kavimlerine çekinik oluşu nedeniyle ya şovenizme ya Siyonizm'e ya da kaosa… Vb kaymaya mahkûmdur. Bu yaşanmış deneyimlerin kesin bir hükmüdür. Islah edilmiş kavim(Millet), dil, lisan… Vb yaratmak Allah (C.C) aittir. Doğada yegâne doğal olmayan ve ıslah edilerek yaratılanlar; Allah (C.C) gönderdiği sayfalar, kitapların dili ve peygamber ahlaklı yegâne örnek millet ise İbrahim AS'IN Milleti'dir. Tüm diğer diller, lisanlar, kavimler… Vb doğal ve yari doğal olarak doğal sistemde takdir edilen türemeye dayalı yaratmanın ürünüdürler. Yarı doğal ve tam doğal kavimlerde ilahi/peygamberi kurallara ve peygamber ahlakına dayalı olarak İbrahim AS'IN milletine davet edilmiştir. Bunun dışın da hükmündeki ve hükmü dışındaki kavimleri kendi kavmine/lerine asimile etmek ya da özendirmek; Allah (C.C) hükmüne ters, nefsani, şeytani ve deccalidir ya da tamamen liyakatsizdir.Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var). Demirkuş 2010.
A, B, C, D, E, F, G ve H Önermelerinin ya geçersizliğini ve liyakatsizliğini kanıtlayınız ya da gerekçeli ret ediniz.

İpucu; 1-Tarihteki realitelere, kültür, dil, ırk, renk. yöreye... Vb dayalı kökendeşlikten kavimlere geçişi  düşünün. Vahşi kökendeşlik(şovenizm) ve dindaşlığın (siyonizm) yanılgısını aşamamanın acısının ve bedelinin; biyolojik,  genetik(yakın akraba  evliliği)  ve toplumsal yönden başarısızlığından emin olabilirsiniz.
2-Yakın akraba evliliği kadar yakın akraba siyaseti, devleti, milleti… Vb insanda çoğu şeyin bu yakınlığı sakattır.Yakın akrabalığa dayalı;evlilik, siyaset, devlet, millet… Vb bilimsel olarak sakat sonuçlarından emin olunuz.
3-Her şeyi kendisinin ve ceddinin menfaatine endeksli tatbik/uygulayış veya düşünme hastalığı toplumsal tufanların bilimsel, nesnel ve sanal felaketlerindendir.
4-Nedeni;bu konumlarda (yakın akrabalığa dayalı) biyolojik ve toplumsal olarak kavimlerin çevreye icabetlerinde katlamalı zayıf ve çekinik özellikleri ya da yakın akrabalığa dayalı;evlilik, siyaset, devlet, millet… Vb örtüşen katlamalı zafiyetleri /kör noktaları/bilincin kara delikleri her türlü afetlere ve tufanlara karşı korumasızdır. Yani çeşitlilik yakın akraba kavimciliğin (şovenizmin-siyonizmin) katlamalı zayıf özelliklerinin veya yakın akrabalığın ileri birliktelik zayıflığının kalkanı gibidir.
5-Allah (C.C) kavimlere icabetini düşünün. Sizi kavimlere  ayırdık ki (doğal soylara ve kökenlere dayalı kavimler ayırdık ki) yani sizi doğal kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (insani tercih ve tevhidi ayet var).Öğrenci Yanıtları