120.En bedbaht, geçersiz ve kötü dinler;kendi kurallarına uyan insanların veya kitlelerin fıtratlarına doğru empati duymadan veya duymadığından, onların her nefesini doğaya yada doğa deryasına yem yapması ve parçalatmasıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2, 3, 4
İp ucu;ortaçağ dönemi bilim ve siyaset insanlarının çaresizliklerini, doğaya kaçışını, çözüm arayışlarını ve laikliği icat ediş nedenlerini düşünün.Her insanı özgün ve zatına münhasır bir alem olarak düşünün ve fıtrat çeşitliliğini anlamaya çalışın

C 120.Her şey kriterler doğrultusunda yapılmalıdır. Özden CALP

C 120.Tarihin her döneminde dini kullanan insanlar çıkacaktı. Ve kendi menfaatlerine göre dini lastik gibi her yöne çekebilirler.Ortaçağda da din adamları kullanmıştır.Ve tarih onları hak ettiği yere gömmüştür. Yudum GÜRER

C 120:Din bir yaşam şeklidir Kamuran BALYEN

C 120. her şeyde denge önemli. Azı karar ortası yarar çoğu zarardır demişler. Yakup EKİNCİ

C 120. Toplumda faydalı ve kural tanıyan insanlar birilerinin çıkarlarına ter işlediği için o tür insanlar ezik ve düzensiz rejimlerde hak ettiği erde değillerdir. Ve bu zayıf rejimin kurbanı olurlar. MUHARREM POLAT

C.120:Bu gibi dönemler her zaman yaşanmak zorundadır.Nitekim doğru yolu bulmak ve bilim veya ilim insanlarını ve onların toplumlarını ayakta tutanda bu davranışların önceden sergileniyor olmasıdır bir nevi sen gör ama yapma tamamıyla bir vahşettir.Caner ÖZDEMİR

C 120. İnsan, fıtratına uygun olmayan dinlere düşman kesilir. Mizbah KARATAŞ  

C 120: Din ve bilim iç içedir. Berna AYIN

C 120.Doğayı anlamaya çalışan bilim adamlarını parçalanmış, hayvanlar aleminin miracından nasipleniyor veya güzel ahlaktan yoksun diye nitelendirmeyi doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü bilimsel bir problem ortaya koymuş ve bunun ispatı için çalışma yapıyor. Dünyayı dine göre değil doğanın evrimsel sürecine bağlıyor. Bu düşünce belki doğru belki yanlıştır. Bunu anlamak için; dini esas alan bilim adamına da doğayı esas alan bilim adamına da ihtiyaç vardır. Süleyman SENEM

C 120. Doğru bir önermedir. Bazı dinler insanlarının gereksinimlerini karşılayamadığı için insanını doğaya kaptırmıştır. Dinimiz inananlarını doğaya kaptırmayan ender, belki de tek dindir. Ferhat ÇENBER

C 120. Ortaçağ papazları kendi dinlerini kullanarak halkın tamamen dinden uzaklaşmasına halkın bilm ve siyasete yönelmesine neden olmuştur. Bu durum halkın fıtratına uygun empati kuramamalarındandır.

 Emine YARBA

C 120.Din insanları tamamen kendi çıkar ve amaçları için kullanıyorsa ''orta çağ engizisyon'' bu din ilahi kaynaklı olmayıp insanların kendi hizmetine yönelik bir din anlayışı olduğu ortaya çıkar. Selçuk İNCE

C 120.Aslında İslam dini dışında kalan dinler özlerini koruyabilselerdi kötü din tabiri kullanılmazdı beklide.İnsanlar kendi emelleri için bir şeyleri hiçe sayıyorlarsa onlar kaybederler.Kötü rejimler insan eseridir onlar her zaman menfaat uğruna insanları aynı hayvanlar gibi parçalayabilir parçalatabilir. Ayşegül CAN

C 120 Ve en bedbaht, en talihsiz rejimler hep yıkılmaya yüz tutmuş rejimler; en geçersiz dinler ise bir akım menfaat farzlarını düstur edinen, ilahi yoldan uzak dinlerdir. Hatice KAPLAN

C 120. Bu tarz dinler insan uydurmasıdır İlahi din insanlar tarafından değiştirilmemişse böyle bir anlayışsızlık içermez. bu tarz rejimler ise eskiden günümüze hep olagelmiştir. Kübra Sivri

C 120. Kötü dinlere inanan insanların dinleri onların fıtratlarıyla empati kuramadığı için bu insanlar dinden kaçarak kendilerini doğaya atmışlardır.ve böylece dini kendi işlerine karıştırmamak için laikliği üretmişlerdir. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 120. Toplumda faydalı ve kural tanıyan insanlar birilerinin çıkarlarına ter işlediği için o tür insanlar ezik ve düzensiz rejimlerde hak ettiği erde değillerdir. Ve bu zayıf rejimin kurbanı olurlar. İHSAN YILDIZ

C-120)insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Ramazan BORAN

C 120.Rejimlerin veya dinlerin kötülüğünün yanında onların bu duruma gelmesine  yol açan sebep ve kişilerin de sorgulanması gerekir.Fakat şu bir gerçektirki bazı totaliter rejimler veya dinler zaman içerisinde geçerliliklerini ve benliklerini yitirmişlerdir.Hala geçmişin karanlığına sürüklenmek isteyen insanların varlığı ise asıl düşündürücü olandır bence. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 120. Size katılıyorum. M. Akif TİRYAKİOĞLU