91.Özel hal/ler-istisnalar hariç, rejimlerin halktan tam destek alması için dogmalarının/farzlarının/değişimlerinin/sabitelerinin bölücü olmaması gerekir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

C 91.İnsanların ihtiyaçlarına yönelik olmalı, uzun zaman kabul edilebilmeli ve değişimlere açık olmalıdır. Özden CALP

C 91:Halk her zaman kullanılıyor. Berna AYIN

C 91.Rejimlerin halktan tam destek alması için toplumun bütün kesimine hitap etmesi gerekir.Yanlı davranmaması gerekir.Eşitlikçi bir tutum sergilemelidir. Yudum GÜRER

C 91. Hiç bir rejim halktan tam destek alamaz bu mümkün değildir. İnsan ürünü olan bir rejim her zaman çürümeye mahkumdur.

C.91:Bölücü olması demek boruda meydana gelen çatlak gibidir.Caner ÖZDEMİR

C 91.Rejimler bölücü değil bütünleştirici olmalı farklı görüş ve kültürleri birbirine baskın hale getirmeyip eşbaskın hale getirebilmeli ve en önemlisi halkın isteklerine cevap verebilmeli ve değişime fırsat tanımalı. Ferhat ÇENBER

C 91.Bir rejimin değişimleri ve sabiteleri toplumun isteklerine cevap verebilmeli. Ayrıca rejimler bölücü değil bütünleştirici bir görev üstlenmeli. Farklı görüş ve kültürleri birbirine hâkim kılmak yerine onları zenginlik kabul edip hepsine eşit mesafede ve uzaklıkta-yakınlıkta olması gerekir. Süleyman SENEM

C 91. Tarafsız adaletli olması gereklidir. Yakup EKİNCİ

C 91. Rejimler insan insanlar için insanlar tarafından ortaya atılmış bir yaşama biçimi olduğundan dolayı arkasında halkın desteği kaçınılmazdır. Mizbah KARATAŞ

C 91. Rejimler bölücü değil her düşünceye hitap etmesi içinde barındırdığı her ferde hitap etmeli aksi halde azınlık ve bu azınlığın haklarını savunmayan bir rejim karşısında bölücü zihniyette bir grup bulur. MUHARREM POLAT

C 91. rejimlerin halktan tam destek alması için dogmaların, farzların, değişimlerin ve sabitelerin toplumun ihtiyaçlarına uygun olmalı gelenek ve kültürüne ters düşmemelidir. Emine YARBA

C 91.Rejimlerin tam bir birlik ve beraberlik anlayışı içinde toplumu kucaklarsa yani toplumdaki kişi ve halkları bir ayrıma tabii tutmaz ise halk tarafından tam anlamıyla benimsenir.Selçuk İNCE

C 91:Bölücü olursa halktan destek almaz. Kamuran BALYEN

C 91.Önermeye katılmamak elde değil çok güzel bir noktaya değinilmiş bir toplumda halklar göz ardı edildi mi o toplumda kaoslar çıkabilir… Ayşegül CAN

C 91 Eğer ki haktan yana değil ise bölücü olması beklenir. Ama işin içinde hak, hukuk, adalet varsa bölücülükten bahsedilemez Hatice KAPLAN

C 91. Rejim bölücü olursa insanların ihtiyaçlarına cevap vermez, fayda vermez. Kübra Sivri

C 91. Rejimlerin halktan tam destek alabilmesi için halkın kimisinin istediği, kimisinin istemediği uygulamalarda bulunmamalıdır. Kiminin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıp kimlerini özgürleştirmemelidir. Yani tüm halka eşit ve adaletli davranmalıdır. Lakin bunların aksini olduğu durumlarda halk içinde bölünmeler olur. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 91. Rejimler bölücü değil her düşünceye hitap etmesi içinde baındırdığı her ferde hitap etmeli aksi halde azınlık ve bu azınlığın haklarını savunmayan bir rejim karşısında bölücü zihniyette bir grup bulur. İHSAN YILDIZ

 

C-91)halkın ihtiyaçlarına göre değişebilmelidir. Ramazan BORAN

C 91.Rejimler bölücü olmamanın yanı sıra insanların,sosyal hayatın ve evrensel-bilimsel düşünce biçimlerinin gereksinmelerini karşılamalıdır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 91. Halkın rejimi desteklemesi gerekir. M. Akif TİRYAKİOĞLU