Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

145.A-Bir devletin mahiyetindeki kavimlerin  tüm milliyetçileri;ait olduğu kavimlerin;kemik ilikleri gibidirler (bağışıklık sisteminin hücre çeşitleri = kemik iliği ve lenf sistemleri); özgünlükleri/ni dinleriyle siyonistleştirildikleri/siyonistleştirdikleri (kanserleştirdikleri) ve ırklarıyla şovenistleştirildikleri/  şovenistleştirdikleri (kangrenleştir dikleri) zaman; kavimindeki ve insanlık bedenindeki hakikatlerini-haklarını kayıp etmiş olurlar.Devletin güvenlik kuvvetleri;vücudun savunma hücreleri gibidirler ki bunlar kemik iliği bağışıklık sistemi hücreleri ve lenf sistemlerince=bağışıklık sistemleri tarafından  eğitilirler. Kapitalizmin leşi bile kavgaya-savaşa neden oluyor:kapitalizmin-kapitalistlerin  akıbeti genellikle obezite (şişmanlık) belirtileri ardında ona bağlı bir semptomla çöker ancak bu sefer leşi için kavgalar başlar.Bunada dünya savaşları denir. Önermeleri yeterli mi? Değilse doğrusunu siz yazın.Tanışasınız diye, sizi kavimlere ayırdık (Allah C.C.)!! 1, 2, 3, 4

145-B-
Siyonist fert, devletler...vb (dinine tapan, dinlerini toplumunun menfaat farzları için malzeme yapan, dinleriyle alış veriş yapan veya dinlerine hamal fert ve devletler)dindaşlarını sosyal kanser, Şovenist fert ve devletler (ırkına tapan veya ırkına hamal devletler) ırkdaşlarını sosyal kangren, Monotipik milliyetçi devletler , milliyetçilerini sosyal bölücü kangrenleşmiş grup yaparlar(melezler buna güler). Kavimlerin milliyetçileri-vatandaşları devletine sadakat; devletten tüm vatandaşların her hakkına/larına liyakatli adalet evladır ve kafidir. Devlet monotipik milliyetçi olamamalı (liyakat ve adaletin değişmez kuralına aykırı), olursa mahiyetindeki kavimlerin milliyetçi evlatlarını;ya kayıp eder (devlet bedeninin kemik iliğini oluşturan bağışıklık hücre çeşitleri) ya bölücü yapar yada düşmanlarına kaptırır-malzeme yapar. Önermelerin eksiğini tamamlayın.
       İp ucu I;Sıcak (I ve II. Dünya savaşları), yarı soğuk ve soğuk dünya savaşlarının çok yüzlü senarist ve baş aktör devletleri: menfaatleri gereği;I. ve II. dünya savaşından sonra kavimlerin değişmeye hazır-müsait değişebilen-esnek-milliyetçi evlatlarını (jönlerini) ülkelerinde misyoner eğitimi aldırıp, değiştirdikten sonra (kendi menfaatlerinin işletim sistemlerini yükledikten sonra) ülkelerine geri gönderip halkı şaşırtmayı başarmışlardır. Bu kayıp edilen değişebilen esnek milliyetçiler, ülkesinin öz evlatlarına (doku hücrelerine)  uyum sağlamakta sıkıntı çeker hale getirilmiştir.Ülke içindede gerek kurumlar gerekse muhafazakar milliyetçilerin ahlak değerlerini ve sosyal ilişkilerini cahillerin-liyakatsizlerin ellerine emanet ederek şaşırtılmayı-esnek milliyetçilerle düşman etmeyi başarmışlardır. Ülkelere hakimiyete bu noktadan başlayarak ve olayı ülkenin tarihsel-uyumlu özgün mozaiklerini kangrenleştirip bölücülüklere kadar genişletmişlerdir. Vakit geçirmeden bu bulgular çerçevesinde ülkemizin birlik - beraberliği ve bölge ülkeleriyle beraber tedavimizi zamanında yapmazsak bizi Irak benzeri ciddi bir savaş felaketi bekliyor demektir. Büyük Ortadoğu federe devletleri topluluğunun oluşumu için;bölge ülkelerinin esnek ve muhafazakar milliyetçi evlatlarına da aynı taktikleri uygulamaktadırlar bugünlerde. Bu durum orta doğunun fıtratını zorlamak anlamına gelecek ve ne yazık ki bu da ABD'nin kara petrol deliklerine kafasını kaptırma girdabına girmiştir. Allah CC.den önce yaşadığım bölgeye sonrada tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ciddi ve cahili-mabudu bir iddia!!
       Tıpta;
gerek dışardan değiştirilerek  devlet bedenine enjekte edilen jönlerin yabancılaştırılması, gerekse içerden bağışıklık sistemi hücre çeşitlerinin hastalıklarından dolayı (muhafazakar milliyetçilerin şaşırtılması) eksik-yanlış eğitimli vücut savunma hücrelerinin, vücut hücrelerini düşman görüp saldırması(oto-immün hatalığı); bu iki bağışıklık sistemi hastalıklarının kaosuna denktir. Bunun tedavisi tıptaki tedavinin sosyalleştirilmesi (sosyal hayata simüle edilerek eyleminin doğru tercüme edilmesi) gerekir. İlave olarak mazlum cahillerin eğitiminde (çocukların eğitiminde) uygulanan;güvenilir-biligili-bilge kişiliklere yönlendirme-güven kazandırma eğitim tedavisinin uygulanması gerekir.
     Bu gün ise menfaatleri gereği  bu senaristler ;hemen değişime hazır veya başlamış olmalarına karşın, kendi dışındakileri: din,sülale ve millet devletlerine böldüklerini, sonra antlaşmalara ve sözünde durmadıklarına dikkat ediniz!! Onlarla işbirliğine gitmeyiniz, samimi değiller!!(ayet): değişmez (cahil)- çözümsüz sosyal-ekonomik sorunları zorunlu beraber yaşamaları gereği-nedeniyle biri birlerine nasıl düşman ettiklerini/edildiklerini veya nasıl çıkmazlara sürüklediklerini düşünün. Sonuçta menfaatleri gereği hemen değişen çok yüzlü münafıklar (fert ve devletler) yaşayacaklar, buna karşı din ve millet devletlilerine; parçalatılan, kurulan/kurdurulan ve zorunlu cahilleştirdikleri-biri birlerine düşman ettirdikleri kavimleri:Avrupa ve orta-doğu federasyon devletlerine dönüştürmenin-bağlamanın geleceği için( Ülkemizi de bu ayrımın çelişkisi için de antagonistik iç siyasetle eritirken, orta doğuyu almış kucuna hem öper hem söyleter); ya zamanında teslim olup değişimi kabul edecekler veya kapitalistlere, münafıklara veya doğaya; aksam yada yem olmak zorunda bırakılmış olduklarını düşünün.Orta doğudakiler oynamıyor oynatan oynatıyor. Buna göre bazen bilinçli teslimiyetin ve bilinçli kaybetmenin tadının arkasına parlak zaferleri gizlemek mümkündür. Nasıl yapalım ki kaybımız kazancımız olsun! Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez (ayet). 1
 145-C;
Kendi mahiyetindeki mini devletlere ve bazı işbirlikçi ulus devletlere; kurduğu/kurdurduğu dünya ulus devletlerini kültürel ve ekonomik olarak asimile etmek/ ettirmek yani barbarlık yaptırma ve efendilik taslama tiryakiliğini geliştirip astlarına geri dönüşümsüz düşman yapmak. I–II. sıcak ve soğuk dünya savaşlarıyla asya devletlerine hidayet edip dini rejim kurdurmak, tek kavime veya sülaleye devlet emanet ederken; mahiyetindeki kavimleri de bu devletlere asimile ettirerek efendilik taslama tiryakiliğini-barbarlık-asimilasyon hastalığını bu devletlerde teşvik etme alışkanlık ve bağımlılıklarını meydana getirmek. Sonuç olarak kuduz ahlak hasatlığını yaymaktır. Zira kapitalistler bu sosyal kuduz enerjiden çok çok keyif  ve feyiz alırlar.Ekonomik ve teknolojik yönden geri kalmışlığın sebeplerini dinlerine bağlayıp bu devletlerdeki ortak payda ahlaki değerleri ve özgünlükleri arasında anatagonistik(birbirini yok etme) düşünsel ve bedensel;politik-siyasi eylemler geliştirmek.

C.145.A: A ırkından olan bir insan doğumundan itibaren B ırkı insanların arasında yetiştirilsin, onların kültürünü alsın. Eğer bu şovenist bir insan olarak yetiştirilmişse kendi mensubu olduğu A ırkından nefret edebilir. Bu yüzden insanların yetiştirilme tarzları hayat görüşleri bakımından çok önemlidir. HASAN AKKAYA
C.145.B: Bir devletin güçlü olabilmesi için tüm halkının çalışması gerekir. Örneğin kuruluş savaşını Türkler tek başlarına kazanamazdı. HASAN AKKAYA
C.145.C: ABD gibi devletlerin orta asyayı parçalayıp küçük devletler kurulması yönündeki çabaları bu bölgeyi daha kolay sömürmelerini sağlar. Bunu yapabilmek için kullanabilecekleri tek şey bu bölge halklarının renkli kültürü ve inançlarıdır. Yaptıkları şey ise halkları bu farklı özelliklerinden dolayı birbirlerine karşı kışkırtmak ve birbirlerine düşman edip bölgeyi karıştırmak ve güçsüzleştirmektir. HASAN AKKAYA
C145_A_ Kimse ırkının yukardan zembille indiğine inanmazsa kimsenin ırkçılık yapmasına gerek yoktur. Siz öksürün ama hasta olmayın diyorsunuz yani milliyetçilik yapın ama farklı ırklara zarar vermeyin diyorsunuz bu çok yanlış bir şeydir milliyetçi olmaktansa hümanist olup insanlığın milliyetçisi olurum. Kimsenin de farklı bir antijeni olmaz agulasyon gerçekleşmez. Benim dediğim anlayışta kimsenin kan kurudu farklı değil ve herkes birbirine kan verebilir herkesin kemik iliği aynı olduğu için kangrenleşenlere kök hücre yoluyla nakil yapılabilir.
B_ dedim ya hümanist olup insanın milliyetçisi olursanız böyle bir sorununuz olmaz.  MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.145:A-Her toplumun belli milliyetçi grupları vardır. Her ırkın milliyetçilerinin olması şarttır. Ama milliyetçilik başka ırklara zarar vermek anlamında değildir. Kendi milletini ve insanları sevmektir. Sevip değer verdiği gibi diğer ırklara da saygı duymalıdır. SELMA İFLAS
C.145:B-Bir devlete köle olmaktansa hümanist bir milliyetçilikle hem kaosu hem de bölücülüğü ortadan kaldırmak mümkün. SELMA İFLAS
C.145-A:
Kapitalizmin leşi büyük lokma demektir.Bütün leş yiyenlerde büyük lokmayı yemek isterler. Bu kez kendileri kapitalist olur obeziteden giderler.Yani önerme yeterlidir TÜLAY TOPER
C.145-B:Devlet milliyetçi olursa milliyetçiler devleti kullanıp diğer kavimlere zarar verir ve bir iç savaş başlatabilir.Devlet tarafsız ve hoşgörülü olmalıdır. TÜLAY TOPER
C.145-C:Tıpkı batının Osmanlı üzerinde kurduğu politika gibi onları yok etmek için dinlerini insanlıklarını sömürdüler. TÜLAY TOPER
C.145- A:
Aynen katılıyorum. Dünya savaşlarına örnek Irak’ daki iç çatışmalar (din, mezhep, ırk çatışmaları ) ve petrol uğruna Irak’ı işgal etmesidir. SONGÜL GÜNDÜZ
 B: Siyonist devletlere örnek olarak İsrail’in Filistin ‘i işgal etmesi ve Orta Doğuda Siyonist devlet egemenliği kurmak istemesi. SONGÜL GÜNDÜZ
             C: Evet, doğrudur. SONGÜL GÜNDÜZ
C.145A- Evet doğrudur.kendi milliyetçiliğini yapabilirsin ancak bunu aşırıya kaçırmak ve diğer ırk ve milletlerin varlığını kabul etmemek yanlış ilişkiler bu bilincin farkında olarak kurulmalı .Kendi türüne sahip olunan bu yanlış düşüncelerle hareket edip katletmek son derecede yanlış.kapitalizmin leşi bile diğer devletler tarafından paylaşılmak için saldırıya uğrar ve bu devletler arasında bile bir savaş başlar  
B- Bu durumda devletin yok olmasının bir nedeni olur. Devleti devlet yapan devlete bağlı insanlarıdır. Bu nedenle evlatlarını kaybeden devletin sonu gelmiş demektir.
             C-günümüzde de olduğu gibi bir devletin çatısı altındaki farklı görüşlere sahip olan insanları kışkırtıp bir iç isyan çıkartma ve bu isyanlar sonucunda devletin bölünmesini sağlama bir devletin sonunu getirir. AYNUR EROĞLU
C.145:A-Milliyetçiler şöveniştleşmedikce iyidirler. SİNAN KAPLAN
B-Devlet eğer kendi içindeki insanlar arasında ayrım yaparsa dağılmaya zemin hazırlamış olur. SİNAN KAPLAN
C- Amaç kendi yaşadığı yozlaşmayı onlara da empoze etmektir. SİNAN KAPLAN
C-145)A)Yeterlidir,çünkü günümüz insanlarımız hep birbirlerini sömürmek için uğraşırlar.
B)Bunun sonucunda güçlü olan kazanır,gariban ise ezilir.Böylece ülkede iç çatışmalar başlar ülkede bundan büyük bir zarar görür.Bunun en bariz örneğini geçmişte Hitlerin uygulamış olduğu politikadan gördük. İLYAS AKAD

C.145: A- Ülke içinde kavimlere eğer sahip çıkılır, bu kavimler vücudun değişik sistemlerine dahil edilir ise bağışıklık sistemine bir görev düşmez. Ayrıca kavimler kendi içinde kültürüne sahip çıkmalı ve bütün olarak bedeni savunmalı. İnsanlık içinde insanı insan olduğu için sevmek düşüncesi benimsenmelidir. Kapitalizmin açgözlülüğü tabii olarak kendi sonunu getirecektir. MUSTAFA ÇAM
B- Bir sistem içinde bütün olarak düşündüğümüzde kavimler bütünün belirli bir kısmı olarak kendilerini benimsemeli, bütünde kendi içine sahip çıkmalıdır. MUSTAFA ÇAM
C- Geniş zamanlı dünya programı ( Mackinder …. v.s. gibi kişilerin kurduğu uzun zaman alacak programlar) ile dünyaya hükmetme amacında olan Amerika orta doğudan başlayarak amacının basamaklarını gerçekleştirmekte ve girdiği ülkelerin kardeş havasını içindeki kavimleri birbirine düşürerek bozmakta ve parçalayarak ele geçirme amacı gütmektedir. MUSTAFA ÇAM
145:A-Güvenlik kuvvetlerinin etkinliğini arttırıp, devletin bünyesindeki milliyetçi,siyonist, şovenist kişilikleri aynı çatı altında toplamaya çalışılmalıdır.
B-Devlet politipik bir demokrasi anlayışı içerisinde olması gerekmektedir.
C-Günümüz kapitalist fert ve toplumları kendi çıkarları doğrultusunda önce demokrasi getireceğiz diye onları okşamakta sonra da onları yokuşa sürüklemektedir. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.145:A-Bu önerme yeterlidir.bir takım Siyonistleştirme ve şovenizm hareketleri sonucunda devletin üniter yapısını tehdit edecek herhangi bir durum karşısında devleti savunacak kuvvetler bunu engelleme halkı eğitmekle görevlidir. MERAL ÇELİK
B-Buna karşılık devletin yapacağı en uygun hareket bütün vatandaşlarını dil,din ve ırk ayırımı yapmaksızın bunlara kucak açmak ve dış mihrakların yapacağı olumsuz faaliyetleri engellemektir.böylece bu tehlike ortadan kalkar.MERAL ÇELİK   
C-Büyük emperyalist devletler  amaçlarını gerçekleştirmek için bazen devletleri bazen de devlet içerisindeki insanları birbirlerine düşürerek hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.MERAL ÇELİK
C.145: A-Bir ülkeyi en kolay şovenistleştirip, Siyonistleştirip bölebilirler. Topraklara da büyük devletler üşüşür ve paylaşma savaşları çıkar.
B-Devlet halkına sahip çıkmalı.
C-Yabancı devletlere fırsat vermemeli FADİLE KALKAN
C.145:A-Allah cc insanları tanışıp kaynaşsınlar diye kavimlere ayırdı.Ancak maalesef kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada Siyonist ve şövenistler insan avcıları olmuş ırkçılık baş göstermiştir.İnsanlar birkaç yıl sonra birbirinin leşlerine saldıracaklar kanımca
B-Ben bir devletin milletini  kan dokusu hücrelerine benzetirim.Eritrositler,lökositler ve trombositler.Bunlar nasıl kan dokusunu oluşturuyorsa;Kürtler,Türkler,Araplar,Çerkezler….vb de devletimizi oluşturuyor.Önemli olan Siyonist ve emperyalist batı güçlerine birlik olmamızdır.
C-Siyonist ABD ve onun müttefikleri sıcak ve soğuk savaş döneminde insanlar arasında  ırkçılık yaparak ülkeleri ele geçirmek istiyor ve insanlar kapitalizmin kurbanı oluyorlar. FARİS ÇELİK
C.145:  A) Kavimlerin, din, dil, ırk ayrımı yapmadan, birbirlerine destek çıkarak yaşamaları gerekir. Çünkü hepimize yaşama hakkı Cenabı Hak tarafından verilmiştir. Ve bu vatan hepimizindir. Bunun bilincinde olmak gerekir.
B) Devlet herkese eşit olmalı ve insanlarında bunun farkında olup devlete sahip çıkması gerekir.
C) Hiçbir fert, toplum ve devletin bizi eli altına izin vermemeli ve bunun için birlikte hareket etmeliyiz. SERKAN DUMAN
C-145)A)Doğru bir önerme.Milliyetçilik olmalıdır ama ırkçılık ayrımcılık yapmamak şartıyla.
           B)Önce bağışıklık sistemi zayıflatılır sonra insanlar din,dil,ırk ayrımı ile birbirine düşürülür,daha sonra içten çökertilir devlet,kurum,kuruluş ve fertlerin hepsine egemen olunur.
           C)Bu politikayı izleyen devlet ve milletlerin amacı belli,insanlar bu tahriklere kapılmamalı,yoksa onlar kazançlı çıkar.SEYAR DİNAR
C.145: Bu önerme yeterlidir.emperyalizme ve siyonistlikle devletin üniter yapısını tehdit edecek herhangi bir durumda devleti savunacak kurumlar bunu engellemeli halk bilinçlendirilmeli.ALİ GÖÇER
C-145)A)Aslını inkar eden bizden değildir. ONUR HATİPOĞLU
           B)Milliyetçilikle ırkçılığı birbirinden ayırt etmek lazım.ONUR HATİPOĞLU
C-145)A)Milliyetçilik kavramı doğru anlaşılırsa gereklidir. ADEM ÇELEBİ
B)Milliyetçiliğe sahip çıkmak lazım. ADEM ÇELEBİ
C-145)A)Doğrudur devletin yöneticileri ve memurları amaçları ve araçlarını yerinde kullanmamaktadırlar. REMZİ BOĞA
          B)İdeolojik takınan rejimlerin hiç birinde müspet bir yaşam beklenemez. REMZİ BOĞA
C.145:
A) Yeterlidir.
B)  Farklı ırklardan oluşmuş gen sistemleri toplumlar için zenginliktir. Devlet tüm bireylerine sahip çıkmasa birileri bugün olduğu gibi bu zenginliği o devletin çöküşü için kullanır.
C)  İngilizler Müslümanları yok etmenin tek yolu onları Kuran’dan uzaklaştırmaktır. Demişlerdir. Gerçekten pek az düşünüyoruz. Erkan ALTUN
C- 145 ) A- Yeterlidir. Ayrıca bu konuları tartışmamakta önerilmeli.
               B-  bağışıklık sistemi zayıflatılmalı devlete gerekli olan ihtiyaçları itinayla geri verilmeli. ELİF KARAHAN
C.145-) A. Doğru bir önermedir.Çünkü gerçek manada milliyetçilik toplumun refleksini oluşturur. Mikroplara ve enfeksiyonlara karşı bir lenf düğümü görevi görür. Güvenlik güçleri de gücünü bu noktadan kökenlenerek alır, tıpkı bir monositten türeyen lenfositler gibi.
Doymak bilmeyen bir aç olan kapitalizm çok yemekten çatlayınca payını almak isteyen akbabalar daha fazla yemek için birbirleriyle kavga ederler.
B.Güzel bir önerme doğrusu. Senin sokağa attığın bir eşyayı ihtiyacı olan bir başkası alacak ve kullanacaktır. Monotipik milliyetçilik aslında zararlıdır ve parçalanmanın bir başlangıcı da olabilir. Toplumların daha kucaklayıcı olması lazım. Burada bahsedeceğimiz milliyetçilik ulusun birliği ve bütünlüğü olmalıdır. Her türlü kültürün iç içe mutlu ve huzurlu yaşadığı bir devleti arzulamak ve özlemini çekmeliyiz.
Eğer insanlar nankör ve yemek yediği tabağa tüküren cinsten olursa tıpkı sakal tıraşı olur gibi kesi verirsin, bilirsin ki yeni gelen sakal daha gür çıkacaktır.
C. Milletleri oluşturan insanlar çok çeşitlilik arz edebilir bu bir zenginliktir.Ama birbirlerine ihanet etmeden değer verdikleri kutsallarına sadık kalarak medeniyetlerininin bekası ve üstünlüğünü sağlamak hedefinde olmalıdırlar. Tolga POLAT
C.145)Farklı etnik kökenlerin bir arada yaşadığı yerlerde bir başkasının hakkına saldırmadan, onlara karşı milliyetçilik yapılmadığı ve milliyetçiliği uç noktalara taşınmadığı sürece milliyetçilik her bireyin beyninde yer alması gereken bir olgudur örneğin birçok yönüyle eleştirdiğimiz ABD nin uyguladığı farklı dil,din, ırka mensup bireyleri barındırdığı ve bu bireylerin tümünün bu ülke için bir şeyler yapma cabası içine girme çabası gibi.Gönül isterdi ki yaşadığımız topraklarda yüzyıllar boyu beraber yaşamış atalarımızın da çocukları veya torunları olarak hep beraber bu topraklarda birlik ,bütünlük içinde yarınlarımıza umutlu girebilmek ve tüm dünyaya bunu göstermek.ERTAN ARTUÇ
C.145: A. Aşırı milliyetçilik iyi bir şey değildir bunu ırakta da görebiliriz. B.   Türkiye deki sistem buna en iyi örnektir. NİHAT PİŞKEN
C. 145.A.yeterli B.eksik yok.ENGİN ATEŞ