S 126.Devletin ve fertlerin;geleceği sıhhatli tahlil etmesi:Zihinsel bedeninde ki;id, idol, ego, süper egolar ve diğer benzer argümanların gerçekçi (bilimsel ve inançsal gerçeklerle) seçilmesi ve dizayn edilişi ile doğru orantılıdır. Onun için bugünkü siyasetin kullandığı zihinsel argümanlar hayvanidir. Bunun bilimsel argümanlarla yer değiştirmesi gerekir. Partiler için, kabuk sosyalizmi ve kabuk milliyetçiliği; içinde samimiyetin ve dürüstlüğün dışlandığı;sahte sosyalizm ve şovenizmden başka bir şey değildir. Bu tip partiler aşılmadıkça millet olunamaz. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız

Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

İp ucu;Halkın birbiriyle problemli olmadığı bir bölgede;yönetimdeki partiler, milletler, kurumların ve bilim insanları boğuşturuluyor-savaştırılıyor. İdaremi ediliyoruz, idaremi ediyoruz yoksa kullanılıyor muyuz? Partilere kalsa oy için halkın sokakta;AP oğulları, DYP oğulları, Milli Nizam oğulları...vb oğullarının kavgaya tutuşması gerekir. Kim kimi idaremi ediyor tahrik mi ediyor? Bu işte bir tek doğru yok gibi. İnsan toplum karşısında idareciler olarak güzel ahlak adına biraz haya eder.

C 126.İpler kimin elindeyse halkı  bir  o yana bir bu yana çeviriyor.Ama bu cahil toplulukların hiç mi suçu yok. Uyansınlar  kardeşim   daha meclis nerede onu bile bilmeyenler  var  e tabii ki bu insandan ne hayır gelecek memlekete. Hamit MENÇUK

C 126. Her siyasi partinin amaç ve hedefi hayvani argümanlardan oluşmadığından, oluşan bu tür partilerin yıkılması elbette yerindedir. Fakat bahsedilen boşluğu doldurma projesi ise neden onunda hayvani argümanlardan tam anlamıyla temizlenememiş olmasıdır! M. Sait DEMİR

C 126. Çünkü bir ülkenin hayatta kalabilmesi için ülkeyi oluşturan, vatanı oluşturan öğelerin, yani halkın, halkın temsilcileri olan hükümetin samimi, dürüst olması gerekir. Ancak o zaman milli değerini ve kültürünü koruyan, vatanını seven koruyan bir millet, bir toplum oluruz. Hatice TUNCER.

C.126 Doğru bir siyaset için bu prensipler gerçekçilik için etkendir.bugünkü siyaset olumsuzluk arz ettiği için yukarıda ifade edilen meziyetlere uymaz.BAHAR YILDIZ

C 126. Bugünkü yapılan siyasetler hep çıkar amaçlıdır. Siyasetçiler bunun yerine bireylerin id, idol, ego gibi değerlerin gerçekçi bilimsel verilere dayandırılması ile toplum rahata ulaşabilir. Doğan ERGÜN.

C 126.Millet olmanın ilk ve temel yolu üzerimizi örten,daha doğrusu sığınmaya mecbur bırakıldığımız sahte ve ilkel insan kabuğunu üzerimizden atmalıyız.Bunu başardığımız an millet kimliğine bürünmüş oluruz. İdris MANTAŞ
C.126
var olan evrensel millet olmak için her şeyi kaidesi ve usulüyle yapmak gerek…temsil etmek ne demek önce onu bilmeli sonra siyasete atılmalı ve siyasette yapılması gerekenleri iyi tahlil edip, millete nasıl fayda verilebileceğinin bilincinde olmak demektir…siyaset vb kavramlar iyice bilinmeli ve bu işe sadece faydalı olmak amacıyla girilmeli fayda sağlamak amacıyla değil ve gerçekten de  faydalı olacak çalışmalar yapılarak evrensel boyutu yakalamak lazım…. Mesut ASLAN

C 126.Devletin ve fertlerin id,ego olarak ne istediğini iyi seçmesi gerekir partiler dürüst  ve samimi olmalıdır. Seyhan IŞIK

C.126: Bu önerme doğrudur. Bugün Afrika da aynı dile aynı dine sahip insanların birbiriyle savaşması birbirine düşman edilmesi ve sınırlarının cetvellerle çizilmesi örnek gösterilebilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 126.Bukalemun  gibi renk değiştiren siyasetçilerden ,yöneticilerden arınmalıdır Menşure DAĞLAR

C 126. samimi duyguları taşıyanları yok sayılmıştır bu önermede Ömer GEZİCİ

C 126. Evet çünkü insan ancak insan gibi davrandığında bir sonuca ulaşır ve  millet oluşur. Ahmet ESER

C 126. aynen katılıyorum . küçük siyasi oyunlar ile muhalefet yapmak bu söylediklerimize örnek tir bence.CAHİT ÖZKAN

C 126. Tüm insanlarımız için geçerli olan bu durum, millet olma bilincine darbe vurulmaktadır. Samimi ve dürüst insanlar yetiştirme adına çaba sarf etmiyoruz. Bunu önlemek gerekir. Yoksa tufanlar baş gösterecektir.  HAYRETTİN AYDIN 

C 126.İnsanlar neleri sever ve isterse siyasette de seçimini o düşünceye uygun likayetli insandan oy kullanmalıdır. Abdullah DENİZEDALAN
C 126.Evrensel millet olmak için her şeyi kaidesi ve usulüyle yapmak gerek.Temsil etmek ne demek önce onu bilmeli sonra siyasete atılmalı ve siyasette yapılması gerekenleri iyi tahlil edip, millete nasıl fayda verilebileceğinin bilincinde olmak demek.Erdinç YEŞİLYURT

C.126.millet olabilmek için sözüne söylediklerine önem verilen insanların samimi,liyakatlı namuslu olmaları gerekmektedir. İkiyüzlü davranmaktan vazgeçmelidirler. HAYRETTİN KARABUDAK

C.126:başa gelmek için birtakım bazı kandırmaların olması gerek böyle bir durumda partiler birbirlerinin politikalarını çürütmeye çalışacaktırlar. Celal  TİLGEN

C.126.Önermeye katılıyorum.Çünkü partideki insanları halk seçiyor eğer bu insanlar iki yüzlü ,dürüst olmayan liyakatçi olurlarsa biz asla bir millet olamayız.Selma ZENGİN

C.126.Bir parti içinde samimiyet ve dürüstlük olmazsa o parti yok olmaya mahkumdur.Ancak bunun zararı sadece partiye değil o millete de olur.Bir devleti de yıkıma sürükleyen bunlardır.Melek BOZANER

C.126.Günümüzde ki siyasette artık böyle bir hal almıştır.Herkes menfaatçi çıkarcı ve yalancı olmuştur.Bunun en büyük bedelini de o ülkenin halkı ödemektedir.Partiler halkın sorunlarını çözmek için vardır ancak şimdi ki partilerin bunu yapmak yerine daha çok zararı oluyor. Çiğdem YİĞİT

C 126. partilerde hareketler gayet önemlidir.nerede ve nasıl davranmak siyasi problemler için gereklidir.Mehmet Şirin ARTUK

 C 126.Herkes gerçek görüşünü ortaya koymadan bunlar aşılamaz.İleriye ket vurmuş oluruz. MUZAFFER CEYLAN

C 126. Partilerin kendi içinde hedeflerinin, bir düzeninin, bireylerinin sorumlu olması diğer partilerin düşüncelerine saygılı olmaları gerekir. En azından topluma karşı güzel ahlaklı olunmalıdır. Hatice ŞAHİN

C 126. Bu ancak güzel ahlaklıkla mümkündür. Böyle olmasa ırkçılık v.s ortaya çıkar. Tekin ÖZBEY

C 126. Halkın birbiriyle problemi olmadığı bölgelerde yetiştirmektir. Emre Özden

C 126.Toplumu yöneten idarecilerin güzel ahlaka sahip olmaları gerekir. İnsan hayvani duygulardan arınmalıdır. Kerime TAŞ

C 126. Önermelerde eksik olan bir kısım yoktur. Mutlaka ki toplum olabilmek için sistemin derinden değiştirilmesi ve yeniden inşası şarttır. . ZEYNEL EDE

C 126. Tüm insanlarımız için geçerli olan bu durum, millet olma bilincine darbe vurulmaktadır. Samimi ve dürüst insanlar yetiştirme adına çaba sarf etmiyoruz. Daha sonra bireyin içinde farklı ruh haletleri oluşmaktadır. Bunu önlemek gerekir. Yoksa tufanlar baş gösterecektir.  Muhsin ERSAN 

C 126.Riyakarca ve sahtekarca sürdürülen siyasetin tapuma iç bir yararı olmaz.Cebrail HAN

C 126.Kafalar karıştırılıp sahip olunan değerler ve yargıların yönleri değiştirilip yeni ve yanlış olan kavgacı eti kemiğinden ayrılmış bir toplum yaratılmak isteniyor sonrası malum..Emine ÖZTÜRK

C 126. Yine karamsar yaklaşacağım.İlmi siyaset ,bugünkü siyaset anlayışı.Demokrasi adı altında.A.KONUKSEVER

C 126.Devletin bekası; fertlerin isteklerine önem vermesi ile doğru orantılıdır.Meral YILMAZ

C 126. Devletin ve fertlerin;geleceği sıhhatli tahlil etmesi zihin bedenindeki id ego süper ego ve diğer benzer argümanlarının hepsini güzel ahlak çerçevesinde oluşturmalıdır. Abdulmevla OKTUAY

C 126. Bu ancak dürüstlükle mümkündür. Dürüstlüğü dışladığı zaman otomatik olarak sahte sosyalizm ve şovenizme biner bu da o devleti ve fertleri ters takla attırır. Ercan ÇiFTÇi

C 126.bir devletin geleceğinin sağlıklı olabilmesi için onları  öncelikle güzel ahlak çerçevesinde yetiştirmek zorundadır.Ahmet DUSAK

C 126. Devletin en uç noktaları işin liyakatli kısmını görmezden gelmemelidir.Uğur YÜCEDAĞ

C 126. Bugünkü yapılan siyasetler hep çıkar amaçlıdır. Siyasetçiler bunun yerine bireylerin id, idol, ego gibi değerlerin gerçekçi bilimsel verilere dayandırılması ile toplum rahata ulaşabilir.

ilyas AKTÜRK

C 126.İnsanlar duyarsızlaştırılmaya çalışılıyor koyun sürü ahlakı misali uyanmalıyız artık uyanmalı. Kadir AVCİ

C.126 Hizmete talip insanlara hasret kaldık. İRFAN CEYLAN

C.126 BİZİ düşünen liderler nerede. SEVDETA ŞİŞMAN

C.126 Kapitalizmin egemen olduğu dünyada siyasi argümanlar kaçınılmazdır. ADEM BATARAY

C 126.İpler kimin elindeyse halkı  bir  o yana bir bu yana çeviriyor.Ama bu cahil toplulukların hiç mi suçu yok. Uyansınlar  kardeşim   daha meclis nerede onu bile bilmeyenler  var  e tabii ki bu insandan ne hayır gelecek memlekete.Bedih EROĞLU

C 126. Devletin  sakız misali çiğnenen parçaları patlatılmadan önce iyice kıvama getirilmek istendiğinden ve bu bağlamda aynı sakıza farklı çiğneme metotları uygulanmak istendiğinden doğan anlayışlar (anlaşılamamalar)içerisinde kimin ağız kimin sakız olduğu belirsiz bir şekilde oyalanıp gitmekteyiz.

Kesin olan bir şey varsa ağızla sakız piyasadayken sahibin hep perde arkasında kalışıdır. BARIŞ HOZMAN                                

C 126.Toplumu yöneten idarecilerin güzel ahlaka sahip olmaları gerekir. İnsan hayvani duygulardan arınmalıdır. Zehni GÜN

C 126.Bazı kesimler halkın huzurlu olmasını istemiyor. Vaatler vererek halkı kandırıyorlar. Veto imparatorlukların orta doğuda ve Müslüman ülkelerini karıştırıyorlar.Bunun sayesinde büyük veto ülkeleri bundan çıkar elde ediyor. (FATİH KAPLAN)

C 126. Bunu yenmenin yolu bilinçli halk yetiştirip bilinçli ve duyarlı yöneticiler seçmektir. ŞEHMUS AKYÜZ

C.126.Siyasi partideki kişiler kendi menfaatlerine göre davranırlarsa zaten başta o yok olmaya mahkum dur.Tartışmaya bile gerek yoktur tarihte de bir sürü örnekleri var. Osman KILINÇ

C126.bazı kesim halkın kargaşasından menfaat sağlıyorlar BURHAN KORHAN

C 126.Bu düşünce kesinlikle doğrudur.Bu tip partilerin içi başka dışı başka söyler. Mahmut ERBAY

C 126.  Devletlerin ve fertlerin geleceğini zihinsel olarak yapılan tercikler belirler. İnsanların milliyetçilik hassasiyetlerini kullanarak ülke insanının birbirleri ile ola samimiyetlerini bozup insanlar bir millet olma yolundan alı koyar. Fahriye İNCE
C 126.
Bence doğrudur.Bu tip partiler topluma fayda sağlamaz.Barış DEMİRTAŞ
C 126.
kapitalizmin koyun sürü ahlakından kurtulmalıyız artık. Selman BÜYÜK

C 126.
Zaten partiler doğru kavramları kendi çıkarları için dillendirir ama bunu yüreklerinde hissetmezler. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.126 bu tür prensipler doğru ve gerçekçi siyaset için elzemdir. Mama fi bugünkü yapılan siyaset menfi (olumsuz) görünümü taşıdığı için yukarıdaki ifade edilen meziyetlere dahil değildir. N.BİLGİN

C.126 Biz hep ileriyi düşünmeliyiz . Planlarımızı buna göre yapmalıyız. Konumumuz bunu gerektiriyor. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 126-katılıyorum ben bu düşünceye bu günkü partilerin çoğu başka amaçlar altında birçok şeyi sömürüyorlar. Dürüst olmuyorlar bu böyle olduğu sürece bu ülke ilerlemez. Nesrin EKİNCİ

C.126 artık partiler tamamen kendi çıkarları için bir şeyler yapıyor. Yukarda yazılan meziyetler doğru gerçekçi siyaset için geçerli. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 126. Bir ülkede siyasiler ve bunların oluşturduğu partiler, o toplum ve ülkeyi, sanki bir bozukluk var anlayışıyla değişik bir ideoloji parçacıklarına ayırarak aynı kökteş ve anlayıştan gelen toplumu adeta birbirlerine karşı düşman konuma getiriler. Bu durumla, halkın manevi durumlarını istismar ederler. SİNAN UZUNDEMİR

C 126.Fazla fikrim yok .Murat ÇELEN