41.A-Cami nedir? Din ve ilim nedir? Medrese nedir? Nerelerdir? Dinin-ilimin hedefi ve amacı (alimlerin hedefi ve amacı) nedir?
B-Okul Nedir? Bilim nedir? Üniversite nedir? Nerelerdir? Bilimin hedefi ve amacı (bilim insanlarının hedefi ve amacı) nedir?
İpucu; alimlerin güzel ahlaklı insan yetiştirmenin öncelik prensibi ile bilim insanın doğayı doğru anlama, doğru kullanma, sosyal deneyimlerden doğru çıkarsamalar kazanma ve teknolojiler geliştirmeyi bilimle ilişkilendirmeye çalışın.Din ve bilimin;özgünlüklerini ve tamamlayıcılığının bütünleşik olmasının mutlak gerekliliğini düşünün. Güzel ahlaklı insanların ve güzel ahlakın hakim olmadığı her şeydeki felaketleri görmeye çalışın.
C-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek büyük bir düşünce,özdeyiş ve kavram yanılgısıdır? Neden?
D-Dini, bilimi ve yönetim şekillerini alternatif düşünmek-uygulamak sosyal tufanlara neden olur ve amansız-sinsi bölücülüklerdendir.1
İpucu I;
Her birinin özgünlüğü ve liyakatinin ayrıcalığını anlamaya çalışın biri diğeri değildir. Hedefleri, kuralları, istemleri ve amaca ulaşmadaki öncelikleri bakımından çok cüzi alanlarda alternatif olabileceğini düşünün.Neden din ve bilim toplumun/ların büyük kesimince doğru öğretilmedikçe-uygulanmadıkça yada din ve bilimde toplumun/ların büyük kesimince  doğru yararlanılmadıkça ;bunun boşluğunu hurafe, yanlış doğal ananeler, gelenekler, yanlış veya eksik kavramlar ve düşünceler toplumun inanç ve hayat felsefesi içinde yer alacağını düşünün. Toplum bunun farkına varmazsa zihinsel, sosyal ve fiziksel tufanlara neden olabileceğini dikkate alınız.

İpucu II:
Dinin Hedefi;Din hemen her konu açısından kümülâtiftir. Varlıkların; gelecek, geçmiş ve yaşantı biçimleri ile ilgili olarak insana hitaben kurallar koyar ve örneklerle bilgi verir. Güzel ahlakın benimsemesi için:hemen her enerji seviyesine ve haline hitaben yani her seviyedeki aklı baliğ kişinin giriş yapabileceği veya açılış yaparak nefes alabileceği (bir şeyler öğrenip veya öğreneceği) özgün kabin seviyeleri vardır. Akıllı kişilerin fıtratı ve bilgisi ölçüsünde ileriye yol alabileceği yazılı ve eylem bütünlüğü taşır. Dinde öncelikle istenen hedefe ulaşmak için ahlak prensiplerini uygulatarak (farz ve sünnetlerini) güzel ahlaklı insan yetiştirmektir. İDoğanın bereketli hudutlarından yaralanmayı ilk hedefe bütünleşik verir(israfı...vb ret eder). Dinin içinde çok sayıda yönetim biçimleri çıkartıla bilir. İslamiyet (Müslümanlar) tarihte hemen her türlü rejimle yaşamayı başarmış tek dindir. Bu asır batıdaki dinlerin ortaçağ fobisine tepki olarak ortaya çıkan Laiklikten İslamiyet hak etmediği iftiraya uğramıştır.

Yönetim Şekillerinin Hedefi;kendisi ve/veya toplumun yaşamı ve hayırlı gördüğü bekası için;koyduğu hukuk kurallarına toplumun uymasını amaçlar ve icraata koyar.

Bilimin Hedefi;bilimsel yöntemlerle doğayı ve tüm varlıkları düzenli öğrenip doğru deşifre etmek ve insana-diğer varlıklara-çevreye yararlı olacak şekilde edindiği sonuçları hayata doğru uygulamaktır. Öncelik hedefi doğayı ve tüm varlıkları deşifre ve ondan/lardan yararlanmaktır.

C 41.A-Cami=Ezanın okunduğu, namazların kılındığı, Kuran_ı Kerimin okunduğu ve okutulduğu, Müslümanların bir araya gelip ibadet ettiği yerdir.

Din=Peygamberi ve kitabı olan ayrı inanış tarzıdır. Örn; Hıristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik vb…

İlim=Dini bilgileri içeren kaynakların bütünü.

Medrese=Din ve ilim bilgilerinin verildiği yer.

Dinin ve ilmin amacı peygamberler çizgisinde insanlar yetiştirmektir.

B-Okul=Eğitim ve öğretimin verildiği yerlerdir.

Bilim= Pozitif öncelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaların hayatla gerçek ilişki ve tanımlarıyla şekillenen  kavramdır. Bilim, daha çok objektif verilere dayalı olarak gelişip ilme doğru emekler. Daha çok öğretim  kavramı ile ilişkilidir.

Üniversite=Kişilerin 12 senelik emeklerinin ürünü ve çabaları doğrultusunda kazandıkları sınavın sonucunda bilgi dağarcığını daha fazla genişlettikleri ve belli bir branşa yöneldikleri bir eğitim programıdır.

Bilimin hedefi ve amacı=İnsanların hayatını kolaylaştırmak, yeni alternatifler üretmek, var olan şartları en iyi şekilde değerlendirmek vb…

C-Çünkü din, bilim ve yönetim şekli birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır.

D-Asıl amaç dini, devleti ve yönetim şeklini eleştirerek toplumun kafasında sorun işaretleri oluşturmak, toplumdaki cahilleri kendi metrikslerine alarak bölücülük propagandasını suçsuz insanlara uygulatıp milleti birbirine düşürmektir. Özden CALP

C 41: A) Cami ibadethanedir.Din yaratanın insanlar için çizdiği sınırlardır.Medrese din ve fen ilimlerinin verildiği yerdir.Din ve ilim insanı yüceltir.Bunlar çıkarsa insan boş bir kabuğa döner.

         B) Eskiden medreseydi bugün okul oldu üniversite özgür ve orijinal düşünce kuruluşlarıdır insanlara daha iyi şartlar oluşturmaktır.

         C) Doğrudur çünkü bunlar birbirinin alternatifleri değildir.

         D) Kaz tavuk olmaz , tavuk da kaz olmaz kaz’ı tavuk tavuğu da kaz yapmaya çalışırsan aptallık etmiş olursun .Aptallıkların da sonuçları her zaman hüsran olmuştur. Kamuran BALYEN

C 41:A)İbadet edilen yer (cami).

         Din:Allahın kulları için belirlemiş olduğu snırlardır.

         İlim:Bilgilere ulaşmaktır

         Medrese:Din eğitiminin verildiği yerlerdir.

        B)İnsanları Allaha ibadet etmeye yöneltmektir.

       C)Hepsi birbiri ile iç içedir.

       D)Doğru,din alternatif değil yaşayış şeklidir Berna AYIN

C 41.A.cami.Müslümanların ibadet yerine denir.

Din:Kuralları olan inanç sistemidir.

İlim:Güzel ahlak ve bilginin oluşturduğu bütünlüğe denir.

Medrese:Din ve pozitif bilimlerin ders olarak okutulduğu mekan.

Dinin-ilmin amacı insanları huzura kavuşturmaktır.

B.Okul:Eğitim ve öğretimin yapıldığı mekan.

Bilim:Genel geçerliliği kanıtlanmış bilgidir.

Üniversite:Yüksek öğretim kurumlarıdır.

Bilim insanlarının hedefi ve amacı doğayı anlayarak  insanlara yararlı bilgiler elde etmektir.

 C.Bilim yanılgıya düştüğü durumda dini veya yönetimin yanılgıya düştüğü anda bilimi veya dini alternatif olarak sunmak saçmalıktır.Çünkü bu üç kavram birbirini tamamlar.Biri ötekine alternatif olmaz.

 D.Bir ülkede değişik düşünce sistemine sahip insanlar vardır.Yönetimde hepsine hitap etmek zorundasınız.Dindarına da ateistine de.Eğer yönetimde sadece din,bilim veya rejim etkili olursa bölücülükler ortaya çıkar.Yudum GÜRER

,C.41:Cami sadece Müslümanlarda Allaha ibadet edilen oralarda yapılan ibadetin öbür yerlerde yapılana göre 27 kat daha fazla sevap kazandırıldığı yer olarak isimlendirilmekte veya Allahın evi olarak bilinen yerdir. Din insanların atalarınca da benimsendiği ve Allah tarafından peygamberlerle önemsetilen bir inanca dayalı kavramdır. İlim ise din kitaplarına dayanarak hayatla ilişkilendiren genelde âlim adamlarla yapılan bir kuramdır. Medrese ise sadece dini konularda yoğunlaşan ev veya hanelere verilen isimdir. Dinin görevi veya amacı olamaz ortaya kendisini koyar isteyen alır ilim ise bunun pazarlamacılığını yapan olmaktadır yani projeksiyon görevi görürler.

B Okul eğitim ve öğretimin yapıldığı yerdir yani kişiyi tamamıyla davranışlarında güzel değişimlere yönelten devlet veya özel kurumların yaptığı yerlerdir. Bilim ise doğada ve kendisinde neler oluyor bitiyor öğrenmek için genelde araştırmaya yönelik olan çalışma alanına verilen addır. Üniversite ise araştırmaların yoğun olarak yapıldığı bilim insanlarının yetiştirildiği ve halka hizmet için birilerinin tamamıyla bilgilerle donatıldığı yerlerdir. Bilimin ve insanların hedefi insanlığa fayda verebilmektir. Ancak bunu kötüye kullanacaklarda çıkacaktır.

C Çünkü onların kendilerine göre doğruları olmakta bu bizim doğrularımızla örtüşmeyebilir o yüzden o kavramlara neyse o deyip geçmek kesinlikle yanlış olur onlarında eleştirilebilir ve esnekleştirilebilir taraflarının olacağına inanmaktayım. Caner ÖZDEMİR

C 41.Cami: Müslüman âleminde iman edenlerin ibadetlerini yerine getirdiği yerlerdir.

Din: Dünya ile ahret arasında köprü görevi gören ve insanları bütünleştiren inanç sistemidir.

Medrese: Din eğitimi veren okullardır.

İlim: bilim ile ilim yaklaşık aynı anlama gelmesine rağmen ilimde din daha fazla hâkimdir. Süleyman SENEM

C 41.Cami; Müslümanların ibadetlerini icra ettiği bir mekândır. Din; ona inananların onun koyduğu kurallara göre yaşamlarını düzenleyen bir inanç sistemidir.

Medrese; Dini eğitimin yapıldığı yerlerdir. Ferhat ÇENBER

C 41. A. Medrese günümüzdeki şekliyle eğitim yuvalarıdır. Medreseler, Osmanlı devletinin kurtuluşuyla birlikte başlamıştır. Medreseler, çoklukla camilerin yanında, bazen da camilerle birlikte yapılırdı. Din:  İnsanların kutsal bir kudrete inanması ve bu inanışı ibadet şeklinde ifade etmesi Sosyologlara göre din ilkel insanların bazı kişileri, hayvanları ya da tabiat olaylarını kutsal saymalarından meydana gelmiştir. İlim, kanunlarını bulma yolu ile tabiat kuvvetlerini kontrol altına almayı sağlamaya çalışır. Cami ibadet mekânı olarak bilinir. Aslında kelime anlamıyla cemaatin bir araya gelip toplandığı mekândır. Dinin ve ilmin amacı insanlığı hayvanlardan daha yüksek mertebeye getirmektir. Alay-ı illine ulaştırmaktır.  

         B. Okul insanların eğitim ve öğretim aldıkları müesseselerdir. Bilim herkes tarafından kabul edilen görüşlerdir. Üniversite özgürlüklerin yaşandığı, bilimsel araştırmaların yapıldığı, insanlara yüksek öğretim veren örgün eğitim kurumlarıdır. Bilimin amacı nesnel olan her şeyi insanlara aktarmaktır.

         C. Din dogmadır. Herhangi bir şekilde eleştirilemez. Belli bir kuraları vardır ve sınırları belinlenmiştir. Yakup EKİNCİ

C 41.

A.                Cami ilim medrese gibi kurum ve yerler dini yanı ağır basan kurum ve kişilerdir. Topluma dini bilgileri kazandırmaya çalışmak. Ve toplumun din cahili olmasını önlemek hedefi ve amacıdır.

B.                Okul bilim üniversite gibi kurumlar bilim ve teknolojiye yönelen ve insanların bilgi ve bilim cahili olmasının önüne geçmeye çalışan kurumlardır. Muharrem Polat

 

C 41.A)İnsanların toplu ibadet yeri camidir.

 Din: İnanma, yaşama biçimi.

 İlim: Öğrenmedir.

 Medrese: İlim görülen yerdir.

 Dinin-İlimin hedefi: Din daima ilimi hedefler ve ilim yönünde teşvik eder.

B)Okul: Pozitif öğrenmenin olduğu yerdir.

Bilim: Araştırıp öğrenme biçimidir.

Üniversite: Öğrencilerin mesleklerine yönelik eğitildikleri yerdir.

Bilimin hedefi: İnsanları araştırmaya yönetilip hakikati bulmaya çalışmaktır. Mizbah KARATAŞ

C 41. A:Cami Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirdiği ve kardeşlik muhabbetin artığı yerdir. Din, insanın her iki cihanda mutluluğu elde etmek için uyması gereken kanunlardır. İlim, bilime ilave olarak; ahlakı, doğa ötesi ve tasavvufu içeren, tüm bilgi ve uygulamaların hayatla gerçek ilişki ve tanımlarıyla şekillenen en kapsamlı kavramdır. Medrese ilmin görüldüğü yerlerdir.  Amacı, alim yetiştirmektir.

            B:Okul insana sosyal özellikler kazandıran bir kurumdur. Bilim, doğadaki pozitif öncelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarını içeren en kapsamlı kavramlardan biridir. Üniversite, farklı kültürlerin buluştuğu, farklı düşüncelere saygılı yeniliklere açık özgür bir kurumdur. Bilimin amacı, var olan bilgileri gün ışığına çıkararak insanlara faydalı hale getirmektir.

            C:Din insan için tüm alternatifleri sunmuştur ve değişmez. Bilim ve yönetim şekilleri insanı güzel ahlaka ulaştıracak alternatifler sunmalı.

            D:Din ve bilim toplumlara doğru öğretilmedikçe ya da din ve bilimden toplumların büyük çoğunluğu doğru yararlanmadıkça bunun boşluğunu hurafe, yanlış doğal ananeler, gelenekler, yanlış veya eksik kavramlar ve düşünceler toplumun inanç ve hayat felsefesi içinde yer alacak toplum bunun farkına varmazsa zihinsel, sosyal ve fiziksel tufanlara neden olabilecek.  Emine YARBA

C 41.A.Müslümanların ibadet ettiği yerdir. Din; insanların ahlak ve ibadet yapısıdır. İlim; insanları daha iyi bir hayat tarzına götüren yoldur. Medrese; Osmanlı devleti döneminde eğitim kurumudur(örnek; Süleymaniye medresesi).Dinin ve ilmin amacı insanoğlunu daha iyi yaşanabilir refah ortamına götürmektir.

B.Okul; eğitim kurumudur. Bilim; insanın doğayı doğru kullanma, doğru anlama, teknolojik gelişmeyi sürdürmektir. Üniversite; yüksek düzeyde eğitim kurumudur(yyü).Bilim insanının doğayı doğru anlama, doğru kullanma, sosyal deneyimlerden doğru çıkarsamalar ve teknolojiler geliştirmeyi amaç edinen kişidir. Selçuk İNCE

 

C 41.A-Cami ibadetlerin topluca yapıldığı yer. Medrese dini bilimlerin verildiği yer.Alimlerin amacı insanların hidayetine vesile olmaktır,insanlara dini anlatmaktır.Güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek ilk hedeflerindendir.

B-Okul kişilerin fenni bilimler noktasında eğitildiği yerdir.Aslında üniversitede aynı tanım içerisine girebilir.bilim ise buralarda okutulan ve ıspatlanmış gerçeklerdir.Bilim insanlarının amacı ise dünyada var olan bilinmeyen olayları deneylerle ıspatlayıp ortaya çıkarmaktır.

C-Evet aslında bunları iç içe düşünmek olanaksızdır çünkü her birinin amacı ve hedefi farklıdır.Bunları birbirine karıştırmamak gerekir.hepsi ayrı ayrı kendi içinde değerlendirilip uygun ölçülerde birbirlerine yardımcı olabilirler.

D-Zaten bölücülerin hedefide bunları karıştırarak bir tufan oluşturmak değimli….. Allah fırsat vermesin inşallah… Ayşegül CAN

C 41.A-Cami topluca veya tek başına ibadetlerin yapıldığı yerlerdir. Din Allah’ın koyduğu kanunlardır. İlim bilimi de içine alan çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Medrese dini bilimlerin sunulduğu yerlerdir.Dinin amacı güzel ahlaklı kişiler yetiştirmektir,ilmin amacı bilgili ve güzel ahlaklı kişiler yetiştirmektir.

B-Okul bir eğitim kurumudur ve kişilere fenni ve sosyal bilgileri sunar. Üniversite bu fenni ve sosyal bilgilerin derinlemesine sunulduğu ortamlardır. Bilimin amacı doğayı doğru anlayıp ondan doğru faydalanmayı sağlamaktır.

C-Aslında din, bilim ve yönetim şekillerini ayrı ayrı düşünmek olanaksızdır bunlar bir düşünüldüğü zaman fayda sağlarlar.

D-Başımızda hep bu bela var. Bölücülerin hedefinde hep dini, bilimi ve yönetim şekillerini karıştırıp kaos oluşturmak var. Hatice KAPLAN 

C 41. A) Cami= 5 vakit namazın cemaat ile birlikte kılınıp vesair ibadetlerinde yapıldığı ibadet yeridir. Din= İnanç sistemidir. İlim= Bilimsel olayları dinin ışığında incelemek.

Medrese= İlim öğretilen yer. Dinin-ilminin amacı= Gönlü ve ruhu eğitmek. B) Okul= Eğitim ve öğretim yapılan yer. Bilim= Doğa olaylarını araştırmak, inceliklerini öğrenmek. Üniversite= Yüksek öğrenim yapılan yer. Bilimin hedefi ve amacı= Maddenin davranışlarını anlayabilip bunu insanlık yararına kullanmak. C) Hepsi bir bütün olduğu zaman anlam kazanır. D) Katılıyorum. Kübra Sivri

C 41. A. Cami: İslam mabedinin yapıldığı yerdir. İnsanların içinde toplanarak Allah’a ibadet ettikleri yerdir. 

               Din: Allah’ın insanları dünya ve ahi rette rahat, huzur ve saadete kavuşturmak için peygamberler vasıtasıyla bildirdiği yol, emir ve yasaklardır.

                İlim: Bir şeyin suretinin, görüşünün zihinde şekillenmesi, bilme, bilgi.

               Medrese: İslam medeniyetinde üniversite seviyesindeki eğitim ve öğretim müesseseleri.

               Âlimler bilen, ilim sahibi insanlardır. Bunlar peygamberlerin varisleridirler. Âlimler büyük bir ihlâs ve ciddiyetle ve çok güzel bir niyetle içtihat alanında çalışırlar. Dini hükümleri ayrıntılı delillerden anlayıp çıkarmaya yetkisi olan İslam âlimlerinin her birine fakih, çoğuna fukah denir. Bunlar dini konularda insanları bilgilendirir, onlara Allah’ın emir ve yasaklarını iletirler. Âlimlerin en büyük amacı güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir.

         B. Okul: okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer.

         Bilim: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

          Üniversite:  Bilimsel özelliğe sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü ve yüksek okul gibi kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu.

          Bilim insanları, doğayı anlayıp bunun üzerinde araştırma yapma, teknolojik ürünler geliştirmek, insanların daha kolay yaşamasına yardımcı olacak bütün etkinlikleri gerçekleştirirler. Yalnız insanlara ahlaki yönden hiçbir şey kazandırmaz, aksine kaybettirirler.  

Bunlar sadece insanlara yaşadıkları süre içerisinde üretmeyi, kirletmeyi, yok etmeyi öğretirler. Sevgiyi, aşkı, ruhun ve kalbin derinliklerine inerek insanlara öğretmeye çalışmazlar.

          C. Din ve bilimin başka bir alternatifi olmaz. Çünkü din insanların tercih ettikleri değil, onların bu dünyada belli şartlara bağlı olarak yaratıcı tarafından sunulmuştur. Bilim ise hayatımızın ta kendisidir. Bilim olmazsa bugünkü teknolojik gelişmeler olmayacak,  kökünü yere salan bir ağaç gibi mevsimden mevsime yaprak dökerdik. Yönetim şekillerine alternatifler düşünülebilir. Sonuçta bu hizmet makamıdır. Kim nasıl hizmet görmek istiyorsa bunu aralarında anlaşarak yönetimi de buna yönelik kurabilirler.

            D. Din, bilim ve yönetim şekilleri birbirinin alternatifleri olamazlar. Bunların hepsi de çok farklı olanlara hizmet eder. Din insanların ahlaki gelişimleri için oldukça önem taşırken, bilim ise doğayı ve tüm varlıkları öğrenip, bunları geliştirmeyi amaçlar, yönetim şekilleri ise kendisi ve toplumun mutluluk içinde yaşaması için toplum içerisine hukuk kuralları koyar ve icraata geçirir. Bunlar doğru öğretip uygulatılmadıkça mazoşist, sadist insan grupları ile devlete anarşi, yanlış inanç ve hayat felsefeleri yaşanabilir. Erdoğan AKÇİÇEK

C-41)A-Allahın evidir Müslümanların toplandığı yerdir. din:Allahın kurallarının yaşatıldığı kurallar topluluğudur.

İlim: öğrenmedir. medrese:dini ilimlerin görüldüğü okullardır. Güzel ahlaklı insanlar yetiştirmektir.

B-okul: pozıtıf öğrenmenin olduğu yerdir. bilim: araştırma öğrenme bicimidir. üniversite: öğrencilerin mesleklerine yönelik eğitildiği yerlerdir. bilimin hedefi: insanları araştırmaya yönelterek yeni buluşlar keşfetmektir. . Ramazan BORAN

C.41.

A)cami Allaha ibadet edilen yerdir. Medrese ise İslami ve diğer ilimlerin tahsil edildiği yerdir.Dinin amacı insanları yalnızca Allaha kul olmalarını sağlamaktır. İHSAN YILDIZ

B)Okul ve üniversite bilimin yanında ahlakında öğretildiği yerdir.Bilimin en büyük hedefi insanlara faydalı olmaktır. İHSAN YILDIZ

C)Bu kavramların hepsi insanlara yardımcı lomak için geliştirilmiştir. Bence kavram yanılgısı olamaz. İHSAN YILDIZ

D) Katılmıyorum. İHSAN YILDIZ

C 41.A.Camiler islamiyette insanların ibadetlerini gerçekleştirdiği yerdir.Medreseler ise dini eğitimin gerçekleştiği yerdir.Din,insanların manevi olarak huzurunu sağlayan inanç sistemlerini ortaya koyan yazılı kurallarla sınırları belirlenmiş olan bir kavramdır.

        B.Okul,insanların beyinsel,bedensel,ruhsal,psikolojik eğitimlerini ve öğretimlerini uzman kişilerin rehberliğinde gerçekleştirdikleri yerlerdir.Bilim buna bağlı olarak pozitif,akılcı,ilerici ve gelişmeye tamamen açık mantıksal düşünce sistemidir.Üniversite ise temel eğitimlerini ve öğrenimlerini tamamlamış kişilerin bilimsel yollarla,seçtiği ve uzmanlaşmak istediği alanda gerekli mesleki bilgilerini aldıkları veya tamamladıkları yerlerdir.

C Bu konular zaten temel konulardır,bu nedenle alternatif olarak düşünülemez.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 41.  Bunların hepsi ilim ve irfan yuvasıdır. Hepsinin işlevi ve amacı iyi insan yetiştirmek. M. Akif TİRYAKİOĞLU