Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER      ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK FEL


  

Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2015  (2005, 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                              
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.  
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin


Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

1-Sanki Vahşi(Doğal) Demokrasi;Çoğunluğun monarşiliği, padişahlığı ve partilerin tarikat gibi görev yaptığı demokrasi tipidir. Önermesini Eleştiriniz Öğrenci Yanıtları

2.Aklını başına devşir!? Aklını başına topla!? Aklınla her şeyi devşir! Aklını her yere devşir! Demirkuş 2009
Aklın yolu her zaman tek dogma değildir?
Aklın Yolu birdir?? Aklın Yolu tektir??
Aklın yolu her zaman konuda bir değildir? Önermelerini Eleştiriniz
İpucu;eğer aklın yolu bir olsaydı insan fıtrat özgünlüklerine farklı kolaylıklar olamazdı.
Belki de aklın yolu ender koşullarda tektir. Aklın yolu her koşullarda tektir demek akla iftiradır. O zaman akıl dogma karar veren insandaki ilahi/peygamberi bir araç olurdu. Akla göre her şeyin dogma bir ağ olurdu? Aklın yolu bazen koşullara göre değişir.
Aklın yolu çoktur, sen koşullara en liyakatli ve hayırlısını tercih et!!
Ör. bazı koşullarda bazı kişilerin yalan konuşması mubahken aynı koşulda başka birisinin yalan konuşmaması ya da doğruyu konuşması mubahtır.
Bir yanlışı gördüğünüzde gücünüz oranında (cebine, ceddine, nefsine, menfaatine, işine … Vb göre değil) Allah (C.C) rızası için icabet ediniz.
İpucu;Aynı koşullardaki insanları aklın gösterdiği yol bazen aynı bazen farklı… Vb olabilir
Aklın yolu yerine göre tek, çok ya da hem tek hem de çok olabilir. Ortak aklın yolu tek, özgün aklın/ların çoktur. Demirkuş 2010 . Öğrenci Yanıtları

3.A-Belki de matematikte buluş olmaz keşif olur.
B-İnsanları uyruğuna zorlamak, özendirmek ya da tercih ettirmeyi empoze edenler ne denir?
C-İslam'iyet salavatı şerefeye alternatif olarak uyruğunu empoze ettirenlere ne denir? Önermelerini Eleştiriniz Öğrenci Yanıtları

4.Bir öğrencinin öğrendiklerinin her aşamasını, yaşadığı; sınıfa, aileye, beldeye, köye, ilçeye… dünyaya, evrene olası geleceğe/lere güncelleme mantığını geliştirmek için öğrencinin kendisini ve çevresini doğru tanımakla doğru orantılıdır. Önermesinin Eksiğini Tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

5
.Önemli olan;münafıkları, cahilleri, radikalleri, liyakatsiz; milliyetçileri, Siyonistleri, şovenistleri… Vb istenmedik özgünlükleri tamamen yok etme değil, eğitim sistemi ile aşı stoku için yaşamaları gerektiğinin önemini ve farkındalığında olarak;özellikle onları yaşam döngüsünde doğru-liyakatli konumlandıracak toplumsal sistemler  kurmaktır. Önermenin Eksiğini tamamlayınız.
İpucu;toplumsal döngülerde; bu kavramlar ve kişilikler yok edilerek  hayattaki gerçeklerden arındırılsa ne olur?
Rahmani Alimlerin bilgeleşmesi için münafıkların,  Münafıkları tanımak için cahillerin yaşaması, değişimin önemini anlamak için radikallerin yaşaması gerekir, Kavimlerin özgünlülerinin yaşaması gerektiği ile ilişkilendirmek gerekir.
Günahsız kavim yaratsaydım helak ederdim Allah (C.C) ayeti Öğrenci Yanıtları

6.Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Önemli olan her fert, kurum ve toplumun... Vb çok şeyi liyakatli konumlamayı-konumlandırmayı liyakatli, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüstçe kabullenerek hayata uygulamaktır .Önermesinin Eksiğini Tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

7.Sevmek, ilgi duymak, hoşlanmak, minnet duymak, minnettar olmak, güzel bulmak, erotik sevgi, erotik hoşlanış, gerçek sevgi, sevda (aşk) kavramlarını bir insanda doğru bilinmenin ve hayatına liyakatli uygulamanın ölçüleri nelerdir? Öğrenci Yanıtları

8.-Hayvanların ilgisine ve sevisine muhtaç insanlar olabilir mi?
-Sevgi ihtiyacı olana liyakatli verilir.
-İnsan sevgisi insana, hayvan sevgisi hayvana verilir.
-Merhamet hayvanlar için yeterlidir.
-Her şeyi sevmeye, saygı göstermeye vaktimiz ve olanağımız yoktur.
İpucu; Vatana, devlete ilgi duymak, varlığına sadakat göstertmek,
Çevreye liyakatli tepkilerde ve eylemlerde bulunmak
Allah (C.C) İnsanı, meleği, cini  sevmek .Önermelerini Gerekçeli Eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

9.-Yer küresinde Müslüman'ın kimlik ve devlet sorunu olamaz.
-Yani İslam'da Müslüman'ların kimlik ve devlet sorunu yoktur.
- Ancak 2. dünya savaşı sonuçları ve tersine kahramanları halkları cet ve milletlere ayırarak bölücülük zihniyeti ile  sayısal azınlıkta olanları sayısal çoğunluktaki cet-millet  kimliği ile çoğunluk monarşisine (vahşi-doğal demokrasisine) devşirmiştir.
-Müslüman Doğal (vahşi) ceddindeki hakkını ve nefsini Allah teslim eder ve peygamber  ahlakı ceddine (İbrahim AS) terfi eder. -Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var).(Ayet var)
-20 YY da Doğal (Vahşi) Demokrasinin doğal  fıtratı ve kuralları kisvesi altında  halkları milletlere bölerek sayısal bölücülük yaparak ya da kapitalizmin sindirim sistemine indirerek, sayısal azınlıktaki özgünlükleri sayısal çoğunluğun kültürel, dil… Vb  tümel gücünün devasa özgünlüğüne özümsenerek çökertilmiştir ve pek çok sayısal azınlıkları yok etmiştir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları
İpucu;Yönetim sistemlerinde;her ceddin en az kokuşturan bir kara deliği olduğu için nefsi cet kardeşliği vahşidir. Bu kardeşliğe  dayalı hiçbir şeye güvenilmez. akli olan peygamber kardeşliği denenmiş ve tercihe dayalı olup Allah (C.C) kontrolünde ve teminatında olduğu için güvenilirdir. Nefsi cet kardeşliğinin içindeki savunucuları; cet kuyusundaki Nemrutları, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunları, Çinleri, Hitleri… Vb peygamber ahlakı hastalarının, katilleri, canileri ve kahpeleri pasifize ya da razı edemez. Akli olan peygamber kardeşliği bu tipleri hemen deşifre eden, egale eden kurallara sahiptir ve ilahi/peygamberi kontroldedir. Aslında insanlığın yaşamsal döngüleri, yönetim ve eğitim sistemleri peygamber kardeşliğine dayalı lokomotif ve vagon çekiş omurgasına göre olmalı cet kardeşlikleri istenen özgün veya ortak vagonda yaşanabilir. Peygamber kardeşliğinin lokomotifini direksiyonunda peygamber vardır. Hedefi ve sonuçları bellidir.Cet kardeşinin kardeşliğinin lokomotifinin direksiyonuna bazen iyi insanlar bazen de cet kuyusundaki Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler… Vb peygamber ahlakı düşmanları ya da hastaları geçince insanlığın geleceği tehlikeye ve riske girer. Onun için cet kardeşliğinde hedef; evrimseldir, nefsidir, doğal ya da doğaldır, ender olarak peygamberidir.

10.-Nasıl bir rejim olmalı ki  birim alandaki  farklılıklar yaşadığı alanı sahiplensin ve kaosa neden olmasın?
-Şu an dünyada var olan belli kavme ve dine ait çoğunluk monarşisine  Sakat Demokrasisiz  bir rejim senaryosu hayal etmeye kendiniz zorlayın.
İpucu;Nefsi cet kardeşliğine, Siyonist ve şoven din kardeşliği… Vb devletlerde cet, din… Vb bu asır ki çoğunluk monarşisine dayalı Sakat Demokrasinin kefenini yırtarak hür düşünerek yeni fikirle beyan edin ve korkmayın. Nefsi cet kardeşliğinin içindeki savunucuları; cet kuyusundaki Nemrutları, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunları, Çinleri, Hitleri… Vb peygamber ahlakı hastalarının, katilleri, canileri ve kahpeleri pasifize ya da razı edemez. Akli olan peygamber kardeşliği bu tipleri hemen deşifre eden, egale eden kurallara sahiptir ve ilahi/peygamberi kontroldedir. Aslında insanlığın yaşamsal döngüleri, yönetim ve eğitim sistemleri peygamber kardeşliğine dayalı lokomotif ve vagon çekiş omurgasına göre olmalı cet kardeşlikleri istenen özgün veya ortak vagonda yaşanabilir. Peygamber kardeşliğinin lokomotifini direksiyonunda peygamber vardır. Hedefi ve sonuçları bellidir.Cet kardeşinin kardeşliğinin lokomotifinin direksiyonuna bazen iyi insanlar bazen de cet kuyusundaki Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler… Vb peygamber ahlakı düşmanları ya da hastaları geçince insanlığın geleceği tehlikeye ve riske girer. Onun için cet kardeşliğinde hedef; evrimseldir, nefsidir, doğal ya da doğaldır, ender olarak peygamberidir. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Öğrenci Yanıtları

11.Bu asır insanlar o kadar bilimi, doğayı, parayı, menfaatlerini, eşyayı, teknolojiyi, yaratıkları, ilimi … Vb  şaşırtmanın-fetişleştirmenin  cahili olmuşlar ki onlara Allah (C.C) insanlığa önerdiği gerçekleri-hakikatleri izah etmekten,  anlatmaktansa ve iman ettirmektense onların ilahlaştırdıkları; eşyayı, yaratıkları, idleri, idolleri ve putları, bilimi, ilimi, doğayı… Vb gayri insani her şeye hakikati izah etmenin-anlatmanın elzem olduğu asrı-koşulu olabilir mi? Neden?
İpucu;Ola ki insanlık öyle bir cehalet kaosuna sürüklenmiş ki;Kâbe'yi, eşyayı, camileri, toprağı,… Vb her şeyi ceddininmiş gibi empoze ederek hakikati/leri  Allah (C.C) olduğuna unutturmak–şaşırtmak ve ceddininmişçesine  topyekun bir düşünce yanılgısı ve gafletinin apışmışlığın cahilce emeğin, emekleme-şahlanışın yoğun gayretinin şoven, Siyon ve kapitalist cephelerin sarhoşluğu içinde olabilir mi? Öğrenci Yanıtları

12.Çevredeki istenmedik teknolojik silahları, doğal potansiyelli tehlikeli hastalıkları-silahları, öldürücü radyasyon dozlarını, vücudumuzda ki Kanser, AIDS... Vb çaresiz hastalıkların özgünlüklerini çok çok uzaktan ve önceden algılayıp sos-siren veren hassasiyette mikro ve makro dinleme teknolojilerin detektörlerini; sokaklarda, evimizde ya da çip olarak bedenimizde konumlandırmak gerekli mi neden? Öğrenci Yanıtları

13.Atom-atom altı enerji halleri yaratıklar ile element üstü enerji hallerindeki yaratıkların üzerinde kâinatta yolculuk etseydik, yolculuk hangisi üzerinde daha kısa olurdu?.
İpucu;
Periyodik cetvelde yer alan ve alabilecek elementler, elektromanyetik çekimler ve çeşitli atom altı  enerji hallernini kâinattaki tüm atom üstü yaratıkların hamurunu oluşturduğunu düşünün.Öğrenci Yanıtları

14. -Bir insanın nesnel, düşünsel, zihinsel ve sanal aksamlarını-araçlarını hakikatle/lerle donatması ile egosunu-kişiliğini hakikatle/lerle donatması arasında ne fark vardır?
İpucu;Yani insanda çoğu nesnel, düşünsel, zihinsel-sanal akasmaların-araçların kullanımı kişiliğin tercihlerine boyun eğdirilmiştir. Cümlesinin farkındalığını kavramaya ve hayatınıza güncellemeye çalışın.
- Zerre nurda yaratılan kâinat; yaratıkların zayıf çekimleri, özgün çekimleri ve kütlesel kâinat çekimi ile çeşitli enerji hallerindeki yaratıklar kâinatın devasa bedeninde birer döngüsel alt birim olarak boyun eğdirilmiştir. Öğrenci Yanıtları

15.A- kâinattaki her şey doğanın ve bilimin  eseridir savı doğru mu neden?
B-Bilerek ya da bilmeden kendini ve her şeyini liyakatsizce rastgele/tesadüfleştirip rastgele/tesadüfçe ve rastgele/tesadüfler üretip yaratıkları şaşıran-şaşırtan yaratığa veya yaratıklara ne denir?
İpucu
;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. Kulağını tıka, karşındakine/ler sen/siz lalsın/sınız, gözünü kapa sen yoksun demeyi düşünce sistemini ve düşüncesinin kıblesini rastgele/tesadüfe (kendini yanlış) konumlandırıp yaratıklara … Vb her şeye yanlış, eksik duygudaşlığın (empati/eşduyum duymanın) cehaletini ilişkilendirmeye çalışın.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .Öğrenci Yanıtları

16.Gerçekler hangi fert ve kavimlere göre rastgele/tesadüf, aşağılık, kötü, çirkin, gereksiz, liyakatsiz… Vb olabilir?
İpucu;
Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır.Gerçeklerin hakkında varılan yargıları;münafıklarla, şeytanla/larla ve cahillerle ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

17.Bir şeyin her şeydeki; doğruve liyakatli yeri konumu, kişiliği, hakkı… Vb her şeyi ile her şeyin bir şeydeki doğru ve liyakatli yeri konumu, kişiliği, hakkı… Vb şeylerinin ortak payada-özgünlük(pay) ve geçişken (değişken fıtratı-özgünü örtüşümler) ölçü, liyakat ve nizamı ne olmalıdır?
İpucu;
-Bir insanın çevresinde ve dışındaki her şeyin özgün, ortak payda ve geçişkenliklerini ilişkisel olarak kendi iç dünyasında doğru, mantıklı ve liyakatli konumlandırması ile tüm insanlığın ortak paydasında her ferdin özgün, ortak payda ve geçişkenliklerini ilişkisel olarak konumlandırma eğitimi vermenin önemini peygamber eğitimi ve peygamber ahlakıyla ilişkilendirmeye çalışın.
-Bir insanda tüm insanların; ortak payda-özgünlük(pay) ve geçişken(değişken fıtratı-özgünü örtüşümler) her şeylerini doğru konumlandırmakla, tüm insanların ortak payda-özgünlük(pay) ve geçişken(değişken fıtratı-özgünü örtüşümler) her şeylerini bir insanda doğru ve liyakatli konumlandırışın peygamber  ahlakı eğitimle liyakatli olabileceğini ilişkilendirmeye çalışın.
-akli olan peygamber kardeşliği havuzunda milliyetçilik ve kavim kardeşliği liyakatli hayat bulur ve sıhhatli nefes alış verişi olur.
-Demokrasilerde(çoğunluluk monarşisi) ve nefsi cet kardeşliğine dayalı sistemlerde milliyetçilik liyakatsiz kabuk tutar  şovenleştirilip kangrenleşir, ya dini cetleştirip Siyonistleşir veya nefes alıp vermekte sıkıntı çeker boğulur. Nefsi cet kardeşliğinin içindeki savunucuları; cet kuyusundaki Nemrutları, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunları, Çinleri, Hitleri… Vb peygamber ahlakı hastalarının, katilleri, canileri ve kahpeleri pasifize ya da razı edemez. Akli olan peygamber kardeşliği bu tipleri hemen deşifre eden, egale eden kurallara sahiptir ve ilahi/peygamberi kontroldedir. Aslında insanlığın yaşamsal döngüleri, yönetim ve eğitim sistemleri peygamber kardeşliğine dayalı lokomotif ve vagon çekiş omurgasına göre olmalı cet kardeşlikleri istenen özgün veya ortak vagonda yaşanabilir. Peygamber kardeşliğinin lokomotifini direksiyonunda peygamber vardır. Hedefi ve sonuçları bellidir.Cet kardeşinin kardeşliğinin lokomotifinin direksiyonuna bazen iyi insanlar bazen de cet kuyusundaki Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler… Vb peygamber ahlakı düşmanları ya da hastaları geçince insanlığın geleceği tehlikeye ve riske girer. Onun için cet kardeşliğinde hedef; evrimseldir, nefsidir, doğal ya da doğaldır, ender olarak peygamberidir.
-Bu durum 20.YY' DA Hayvani demokrasilerde ispatlanmıştır. Öğrenci Yanıtları

18.Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini;katletmiş, öldürmüş ya da kahpece öldürtmüş ya da kayıp etmiş bedbaht kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olur.  Önermesini gerekçeli eleştiriniz.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. Öğrenci Yanıtları

19A-
Yeryüzünde Müslümanlığın hükümranlığını tesis etmek için; kendini kavmini nemalandırarak İslam'iyeti yaşamakla, peygamberi yaşantısı ile hükmündekilere namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) adil davranarak yer yüzü nefislerine örnek olarak yaşamak arasındaki farkındalığı günümüzde Müslüman'ım diyen fert, toplum, devlet ve kavimlere güncelleyerek 3-5 cümle ile durumu yorumlayınız.
B-Müslümanlığı liyakatli, liyakatsiz, çok yüzlü, ceddi ve cahilce yaşayan fert, toplum, kavim ve devletler bazında muhasebe, muhakeme ve karşılaştırmanın sonuçlarını somut örneklerle  tek tek düşünerek yanıtınızı 3-5 cümle ile verin. Öğrenci Yanıtları

20.Kurandaki bazı ayetleri eksik ve kopuk ilişkisel göstererek ya da liyakatsiz yorumlar veya tarihteki meydana gelmemiş ya da gelmiş liyakatsiz olay-olgu-süreç-savaşlardan İslam'i'ymiş gibi  hükümler çıkararak;İslam dinini ve Müslüman'ların varlığını ve bekasını gayri Müslim'lerin yok oluşu ya da Müslümanlaştırılmasının bekası üzerine dogma inşa  ettirmenin liyakatsizliğine dayalı politikalar ve siyasetler üreterek Müslüman'ım diyip Allah (C.C) rızası-indindeki dini ve Müslümanlık üzerinde  nemalanan   fert, toplu, kavim ve devletler ne denir?
İpucu;Hayat felsefesini ve inanç sisteminin her şeyini kimin, kimlerin, devletlerin, kavimlerin, eski din ehlinin düşmanlığı üzere kurmuşsan;dünyada ve gelecekte  onunla/larla  aynı kara delikte haşır olursun ya da onların kişiliğine büründüğünü bile anlayamazsın.
Onun için bazı ayetlerin anlatımına tutunarak İslam'iyeti Yahudi ve Hıristiyanlığın düşmanlığına odaklayarak Müslüman'ların maddi ve maneviyatı üzerinde rant sağlayanlar kazıdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Öğrenci Yanıtları

21. İslam'iyetin dışında hiçbir dinde bilimselliğin her şeyini, siyasetin her şeyini... Vb her şeyi liyakatli konumlandırarak insanların inançları dâhilinde bilimselliğe ve her şeye hayırlı  ve peygamber ahlakıyla konumlandırmak olası değildir. Önermesinin gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

22. İnsanlar markalarına(soylarına)  göre değil hür iradeleri, olanakları ve fıtratları ölçüsünde tercih ve tasdik ettikleri işletim sistemine(tercih ve tastık ettikleri inanç değerlerine) göre icabet edilir ve edileceklerdir. Önermesin de ne demek isteniyor?
İpucu;
İnsanları Doğal cet kökenlerine göre disipline eden sözde bilimsel ve gerçekçi öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle şaştırtmamak gerek. Bir insanın kavmini hür iradesiyle tercihi belirlemeli ve doğal kökendeşleride (doğal soydaşları) buna saygı duymalı ya da duydurulmalıdır.
-Allah (C.C) insanların cet markalarından çok tercihlerine bakar ve sorumlu tutar. Öğrenci Yanıtları


23. Bu gün ahlaken varılan sonuçlar  insanlığın ve İslam'iyetin dogma kaderi değil, edepsizliğin, cehaletin ve vahşeti tercihlerin kaderleşmiş(tercihinin kader çizgisi)  hüneridir. Önermesin de ne demek isteniyor?.Öğrenci Yanıtları

24.Yazı ve konuşma dillerindeki kurallar; yarı doğal zihniyetlerin-yaşantıların insancıllarla harmanlamasının mozaik doğal ürünleridir. Bu nedenden dolayı mevcut bütün dillerde ve lisanlarda kavram ve düşünce yanılgısı vardır. Mutlaka peygamber ahlakı kurallarına  dayalı ıslah edilmesine gereksinim vardır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

25.Bir insan düşünün;dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), cesur, bilgili, zengin, makam sahibi (ör.başbakan), zeki, akıllı… Vb ama din, baş örtü, siyaset cahili olabilir mi?
İpucu;
Bir insan düşünün;dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), cesur, bilgili, zengin, makam sahibi (ör.başbakan), zeki, akıllı… Vb sadece eşinin haline doğru empati/eşduyum duymamanın(duygudaş olmamanın) ve değişimin eğitim ya da yapısal cahili, baş örtülü insanların haline doğru empati/eşduyum duymamanın (duygudaş olmamanın) din, eğitim ve yapısal(fitrati) cahili, ülkesindeki yasaları fetişleştirerek rejim elden gidiyor fobisi bahane halkının ya da tüm insanlığın yararlı yapısal, inançsal ve kültürel değer yargıları için değiştirmek istemeyen ya da içine sindiremeyen eğitim, yapısal ve din cahili kişiliklerin veya başbakanın olabileceğinden emin olun.
     
     -Biz tükürdüğümüzü yalamayız?! Hâlbuki;suç, günah, hata, yanılmak, bilmezlik … Vb akıllı yaratıkların yaşam döngüsünde aşamayacakları vazgeçilmez vasıflarındandır. Yanlış yere tükürmüşsek temizleriz! Demirkuş 2010 Bu yazıdaki amaç kibir, ucup, haset, eğitim, yapısal(fıtrat) ve doğal laiklikten doğan din cehaleti yöneticilerin vahşi-doğal demokrasinin seçim sistemi eserinin delillerini ortaya koymaktır.
     Vahşi demokraside muhalefettekiler karşı tarafa ya da taraflara; yalan, yanlış ve doğru her türlü malzemeyi kullanarak karşı tarafa sosyal virüs bulaştırmak için ne gerekiyorsa yapmasını muhalefet olarak yapma algısı ve düşünce yanılgısı içindedir. Vahşi demokrasinin düşünsel vahşetinin reKâbetini anlayamayan çoğu insanımız bu muhalefet virüsünden kurutulamazlar. Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokraside başkasına oy için yalan konuşmak ve sözlü dolandırmak ya da söz vermekten hemen hiçi kimse şimdiye kadar ceza almamıştır.. Yeter ki hedef fert ve kitleyi ikna et ve tercihini ele geçir. Kim kimi inandırdı ve ikna etiyse onun tercihini ele geçirir.

-Anasının baş örtülü kıyafetini, kız kardeşinin baş örtülü kıyafetini... Vb haklı ve hayırlı baş örtülü insanlarını halkını temsil makamında (halkların temsili meclisinde) temsilci olarak içine sindiremeyecek kadar liyakatsiz sistem ve kurallara körü körüne bağlı dürüst bir insan ya da başbakan olabilir mi düşünün.
-Bu asır Peygamber  ahlak hasletleri kümelerinin parçalanıp insanlara serpilmiş olmasıyla ve otistikleştirilerek yer küresinde yaşanmış ve yaşanan ahlak felaketi ve tufanlarıyla  ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

26.A-Kaçınılmaz ölüme ve yıkılışlara mutlaka günah keçisi arayan fert ve kavimlere ne denir?
B-Tarihi olayların semeresini, ceremesini ve sorumluluğunu kavminin ve ceddinin hesabına övünerek üslenmenin inanç ve toplumsal açıdan bir felaketi veya toplumsal tufanı olabilir mi?
C-İnsanları şaşırtarak yaşamı boyunca hayvanlar gibi başka yaratıkların sırtında parazit geçinerek yaratıkların her şeylerini kendinin ve ceddinin varlığına Atilla'i, Cengiz Han mantığı ve makamında armağan kabul ettirten yaratık/ yaratıklara ne denir?

İpucu;av avcı kavramını insan ve hayvanların yaşantı döngüleriyle ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

27.Çok düşünmekle, çalışmakla ve savaşmakla elde edilen her şey peygamber ahlakı çerçevesinde değilse her şeyi her şeye kara deliktir. Önermesini gerekçeli eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

28.-Hece vezni, kulak zevki ve lisanın  doğal kurallarına uysun diye kavram, kavramisim, isim, özdeyiş, cümle  yapılarının anlamları katlediliyorsa ya da mantıksızlaştırılıyorsa  bunu yapana ne ad verilir? Bu kural ve şekilcilerin geliştirdiği lisan ve dile ne dili-lisanı ya da mantığı denir?
İpucu
;Tüm kavimlerin dili, lisanı ve alfabesi; vahşi, doğal ve cahili olabilir mi?
bilinçli hür irade ve tercihleriyle; mantığını/kendini kimlere/kimlerin mantıksızlıklarına at edenler (etmişlerse)ona/onlara mat ettirmeyi de hak ederler.Demirkuş 2009
Rahmani hal ve hakikatten uzaklaşanın  akıbeti şeytani ve hayvani hal ve hakikate düşmektir.Demirkuş 2009 Öğrenci Yanıtları

29.A-Aklını terk edenler başka yerlerine ve şeylerine (nefsani şeylerine) dayalı, düşünce, iş ve hayat üretirler.
B-İnsanları tanımanın  bir ölçüsü de  ürettiklerinin, davranışlarının, eylemlerinin, düşündüklerinin hangi ahlak tipine/tiplerine/ölçülerine ve hangi sanal araca/araçlara dayalı olduklarını doğru okumak ya da  bakarak-ilişkilendirerek onların hakkında bilgi sahibi olmakla ilişkilidir. Önermesinin eksiğini gerekçeli tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

30Bağımsızlık hiçbir şeye bağımlı ve muhtaç olmamak demektir..
yegâne bağımsız zat Allah (C.C), diğer mahlûkatın hepsi mutlaka Allah (C.C) ve diğer yönlerden  tüm mahlûkat biri birine direk  veya dolaylı olarak sistemin bir parçası olarak bağımlı kılınmış ve boyun eğdirilmiştir. Önermesini gerekçeli ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

31.Bu asır yeryüzünde doğal ırklar üzerinde yaşadığı toprağı vatanım diyip geçmişteki ve gelecekteki nesillerin vatan hislerinin hakkını gasp etmektedirler. Eskiden geçici emanet toprak denirdi şimdi artık her kes cebren ve hile, dalavere veya hakkıyla  ile elde ettiği toprağı üzerinde rableşmeye ya da toprağı ilahlaştırarak şaşırtmaya kalkışıyor. Bazıları da Bilimi ve doğayı  fetişleştirip ilahlaştırıp insanları ve gelecek neslin yaşama hakkını gasp ettikleri  gibi geçmişte vatan sahibi olanlarının hakları üzerine sözde ebediyetlerini kurup onları çökertip tarihleştirmişlerdir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız
İpucu;Bir insan Toprak olsaydı ne yapardı?
1.,2. veya her asır deneme amaçlı bazı kavimler bazı Yeryüzü toprak parçalarının muhtariyetine geçici sahip olurlar. Her asır gelen üstüne yaşadığı toprağa ceddimizindir derse tarihi, toprağı, diğer yaratıkları ve insanlığı düşünce yanılgısına götüreceğinden emin olun .Öğrenci Yanıtları

32. İnsan fert, toplu, kavim.. Vb olarak  kendini neye/lere göre konumlandırmalıdır?
İpucu
;kendini;herhangi bir şeye göre konumlandırırken;ceddine, cebine, ruhuna, nefsine, ensine, kişiliğine, her şeyine ... Vb her birine göre konumlandırmak nefsani olup insan ve çevresi için kara deliktir. İnsanı diğer kavimlerin insan haklarından uzaklaştırır. Bu karaktere sahip insanları hangi eğitim sistemleriyle  geliştirebiliriz. Öğrenci Yanıtları

33. Bu dünyada muhtariyeti elinde bulunduranlar;dil, din, kültür… Vb özgünlüklerine  kendi kültürlerine, inançlarına,  dillerine… Vb tarlası olarak muamele edenler  tarihte  hiçbir zaman ders almamış demektir. Gelecek olanlara yaptıkları cehaletinin bedelini yaşatacaktır. Önermesinin geçersizliğini kanıtlayıcı 3-5 cümle yazınız. Öğrenci Yanıtları

34.Besin döngüsü gücünü kontrol etmekle doğal yaratıkları kontrol etmek arasındaki bir ilişki vardır. Kapitalizmin ambargo kararı arasında nasıl ilişki vardır? İnsanın bu zinciri kırmanın yolu nedir?
İpucu;Doğal dengenin ve döngülerin bereketli ve verimli sınırları içinde yaşamanın en iyi eğitim işletim  sistemi İslam'da verilen peygamber ahlakıdır.Öğrenci Yanıtları

35.Değişim nedir neden kaynaklanır? Değişim Var mıdır? Allah (C.C) değişimi uyumu dininde nasıl sağlamıştır?
İpucu;
. kâinat gittikçe belli oranlarda genişlemekte ve hızlanmaktadır. Biz göğü hala genişlemekteyiz.(ayet var) Bu kâinatsal değişimin her türlü enerji hali olarak evrimsel değişimlere neden olabileceğinden emin olun.
-Her asır veya asırlarda Allah (C.C) değişen koşullara insanların dindeki konumlarını belirlemek için kıyamete kadar  âlim göndereceğine söz vermiş. Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş RA'D (13) 11. ayet.(Ayet var). Öğrenci Yanıtları

36. İnsanın, sevgisinin, merhametinin, duygularının… Vb kıblesi ve ilgisini her yaratığa yönelik olmasına gücü yeter mi?
Bu kavramların liyakatli kıblesinin ölçüsü ne/neler olmalıdır?
A-İnsani ve Doğal (vahşi-hayvani)sevgi nedir aralarında ne fark vardır?
B-İnsani ve Doğal (vahşi-hayvani)sadakat nedir aralarında ne fark vardır?
C-İnsani ve Doğal (vahşi-hayvani)merhamet nedir aralarında ne fark vardır?
D-İnsan/lar sevgisini, merhametini ve sadakatini liyakatli ve doğru kullanmazsa gelişim, zaman, süreç ve olguların liyakatsizliği nedeniyle; toplumsal sürüsel ve çevresel tufanlar kopar. Önermesinde ne demek isteniyor?
İpucu;
Tıklayın
Doğa, insan, çocuk, evlilik, teknoloji-doğal eşya, hayvan, bitki, vatan, millet… Vb …lerden;
-Hangisi/leri mutlak insan sevgisine, hayvan sevgisine mutlak muhtaçtır yani insan sevgisi ve hayvan sevgisi (vahşi-doğal sevgi) olmadan doğal gelişimi tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
-Hangisi/leri mutlak insani merhamete ve hayvan merhametine(doğal merhamete) muhtaçtır yani insan ve hayvan(doğal-vahşi) merhameti olmadan doğal gelişimi ve hayat döngüsünü tamamlayamaz ya da eksik kalır? Neden?
İnsan sevgisi, ilahi, insani ve akli yaratıklar için, hayvani veya doğal sevgi hayvanlar için yeterli ve evladır Demirkuş 2009
Hangisi/leri hem mutlak insani sevgiye ve hem de mutlak insani merhamete muhtaçtır yani insan sevgisi ve merhameti olmadan doğal gelişimi tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
? Neden?
-Hangisi/leri insan sadakatine muhtaçtır yani insan sadakati olmadan doğal gelişimini tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
-Hangisi/leri insan sevgisine, merhametine ve sadakatine muhtaçtır yani insan sadakati, sevgisi ve merhameti olmadan doğal gelişimini tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
İp ucu;vatana insani sadakate, hayvanlara insani merhamet, insanlara hem insani sevgi, hem insani saygı ve hem de insani merhamet kafidir. Demirkuş 2009
Hayvanlara insani sevgi insana doğal-doğal sevgi olarak döner, eşya ve vatana insani sevgi ve merhamet insana dönmez.Öğrenci Yanıtları

37. İnsanları liyakatsiz reKâbetle hayvanlaştıran ve yozlaştıran öğretim, öğrenme ve eğitim sistemleri nasıl olur sizce?
İpucu;
toplumsal kültürel, dil-din-ırk, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları azınlığı-özgün ve doğa ile olan ilişkilerde insanlarda bölücü (Kürt-Türk, Laz-Çerkez, dindar-dinsiz, sağcı-solcu, alevi-Sünni, batılı-doğulu- kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, kuzey Vietnam-güney Vietnam, kuzey Yemen- Güney Yemen, 8 Gelişmiş—20 gelişmiş ülke, birleşmiş milletlerli-birleşmiş milletlersiz kavimler, zekiler-geri zekiler, beyazlar-siyahlar, gelişmişler-geri kalmışlar… Vb) vahşileştirici(doğallaştırıcı) ifrat ve tefritleri artırıcı normalleşmeyi eritici, ör.fakir ve zenginleri teşvik orta direği eriticiliği teşvik edici, liyakatsiz özgünlere sahip doğal-doğal nesilleri hortlatarak yetiştiren eğitim sistemi.Öğrenci Yanıtları

38. İt ve kurt genellikle insan sahibine değil kadirine itaat eder. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dünyada meydanı boş bulan itin ve kurdun iradesi elinden alınan insan sahiplerine itaat etmez.
-Tarihte benim itim senin kurdundan asildir diyip nefsine göz kırpan insanların cehaletini ve çektiklerini düşünün.
-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n yarabbi bir an bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma diye duası vardır.Öğrenci Yanıtları

39.Sindirim sistemi mantığı ile hükmüne tabi  başka fert, toplum ve kavimlerin özgünlüklerine kendi ceddine ve ırkına ve kültürüne devşirme mantığında olan fert ve toplumlara ne denir?
İpucu.
Her şeyi ile ceddini tercih edenler mutlaka ceddinin kara deliklerine yem olurlar. Hindiler bir zaman dinozormuş ifrat ve tefritle ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

40. A-Cennete bile koysanız kimin canı sıkılır?
B- İnsan hatasından ders çıkarırda  şeytan hatasından ders çıkarmaz?

İpucu;İnsanla şeytanın arasındaki farkındalığı anlamaya çalışınız.Öğrenci Yanıtları

41. Alternatifsiz eleştiri genellikle yanlış, eksik şüphe ve vesvesenin kafesindedir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

42.Hattı ve sathı müdafaa yoktur, nefsi müdafaa vardır. O nefis bütün mazlum ve haklı insanlardır. Demirkuş 2010 . Önermesini eksiğini tamamlayınız ya da doğrusunu siz yazın. Öğrenci Yanıtları


43.A-Kuramsal olarak;geçmişten geleceğe;bilerek, bilmeden ya da mecburiyetten ceddinin ve kendi hükmündeki tüm kavimlerin yararlı özgünlükleri(zafer paylar, sadakları… Vb )  ve dindeki özgünlüklerin hepsini veya bir kısmını  kavminin örf adetine talan etme  asimile ettirerek/ettirilerek tarihi yanıltan günah keçisi konumuna düşen veya düşürülen fert ve toplumlara ne denir?
B-Gelecek nesiller bu sahtekarlığa düşmemek için nasıl tepkiler geliştirmelidir? 

İpucu;Liyakatli tercihleriyle ceddini aşamayan nefsini aşamaz. Demirkuş 2009 Ceddini aşarak kendini tanımayan nefsini tanıyamaz.
-Bilerek ya da bilmeden ceddini ve haddini aşarak kendini (nefsini) tanıyan nefsine liyakatli (peygamber ahlakı ile) örnek olmayan fert, kurum, toplum.. Vb  iblisidir.
-Rabbini  tanıyarak Müslüman olmak için önce insan olmak lazım/nefsini tanımak lazım  Önermelerinin eksiğini ve liyakatsizliğini tamamlayınız
nefsini tanımayan rabbini tanımaz (ayet vardır).
-İstisnalar hariç doğal insanla normal insan arasındaki fark  biri nefsini tanımaz hayvan gibidir, bu dünyada oluşunu hayvanlar gibi bilir, diğer nefsini ve rabbini tanır ve neden bu dünyada olduğunu bilir.
Öğrenci Yanıtları

44.Kuramsal olarak insanlığın inanç değerleri liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle; eşyaya, doğaya- kâinata, tüm yaratıklara, çevresine, vatanına, toprağına, milletine, çoğunluğa … Vb her şeye severek, araştırarak taptırılıp şaşırtılsaydı nasıl bir dünyada olurdunuz?
İpucu;
severek ve  taparak methet, fethet , mat et sonrada pat et, önce okşa sonra yokuşa yokuşa mantığını düşünün. Öğrenci Yanıtları


45. İnsanları kategorize ederken  hangisine ve hangilerine göre kategorize etmek gerekir?
İpucu
;zekâ akıl, yetenek ve diğer hünerlerin tanımlarını tek tek öğrenin.
A- Sadece süper akıllı
a-süper  b-norma b- az zeki  insanları nerelerde, hangi mesleklerde veya  hangi işlerde çalıştırırdınız
a-süper  b-norma b-az yetenekli  insanları nerelerde, hangi mesleklerde veya  han işlerde çalıştırırdınız

B- Sadece süper zeki

a-süper  b-norma b- az akıllı  insanları nerelerde, hangi mesleklerde veya  hangi işlerde çalıştırırdınız
a-süper  b-norma b-az yetenekli  insanları nerelerde, hangi mesleklerde veya  han işlerde çalıştırırdınız

C-Sadece süper yetenekli
a-süper  b-norma b- az zeki  insanları nerelerde, hangi mesleklerde veya  hangi işlerde çalıştırırdınız
a-süper  b-norma b- az akıllı  insanları nerelerde, hangi mesleklerde veya  hangi işlerde çalıştırırdınız
Bugün dünyada ve ülkemizde hangi kategoriye göre insan seçiliyor? ÖSYM ve meslek kullarını düşünün.
İpucu; Aklın hünerine göre(çevresi, iç âlemi ve doğa ötesini ilişkisel düşünebilen ve yaşayabilen peygamber ahlakıyla doğru orantılı hüner) insanları kategorize etmek,
-Yeteneğin hünerine( Yapabilirlik, uygulaya bilirlik yarata bilirlik orijinal üretebilirlik hüneri) hüneri)göre insanları kategorize etmek, (Müzikçi, resimci, … Vb sanatçı,
-zekânın hünerine göre(Doğal çevresine zihinsel operasyonla hızlı ve düzgün algılama kavrama ve sonuçlandırma nefsi uyum yeteneği) kavrana insanları kategorize etmek.Öğrenci Yanıtları


46.A-Eyleme dayalı müzik üretmekle melodiye dayalı eylem üretmenin hangisi daha liyakatlidir?
B-Hangi eylemleri ve melodileri nasıl eşleştirmeliyiz ki liyakatli iş yapmış olalım?
C-Özgün, geçişken, evrensel;melodi, eylem, lafız… Vb ne demek tir?

İpucu;Tırısta giden revan atındaki gidişi misali bazı yaratıkların eylemlerinde inanılmaz melodiler. Bazı melodilerde de liyakatli eylemler vardır.Önemli onları hayata liyakatli, doğru ve  peygamber ahlakı üzere güncellemektir. Demirkuş 2010 Öğrenci Yanıtları


47.-Her şeyin  ör. topyekun monarşi veya topyekun çoğulcu doğal demokrasi ya da ikisinin köktenci ortası veya varyasyonları(demokrasiler ve monarşiler), topyekun menfaate dayalı olması(kapitalistçe) ve tersine topyekun ortak olması(komünistçe) ya da  köktencice(yekpare) ortada  olması her koşulda ifrat ve tefrite  dayalı hayvanidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;gayri insani yaratıkların hayat döngülerinde hemen hepsi mevcuttur. Bu kalıplara girmek insan için şeytani ve hayvanidir.Öğrenci Yanıtları


48.Tüm yaratıkların, İnsanın bedensel ve zihinsel olarak ürettiği enerjinin bir kısmını eylemle yaşam ortamına iş ve uğraşı olarak bağlar.
-Peki tüm yaratıkların, insanın isteyerek ve istemeyerek bedenen ve zihnen çevreye-uzaya yaydığı hayat enerjisi;
A-Nereye gidiyor?
B-Bu enerjinin kendisine döneme olasılığı var mı?
C-Düşünsel ve batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu ne demektir?
D-Düşünsel olarak ürettiğiniz ve hatırlamak istediğiniz bilgileriniz size sadece beyinsel kökenli olaylar zinciri olarak mı dönüyor?

İpucu;enerji vardan görünmez,  görünmezden görünür hale dönüştürülebilirle yani ancak hal değiştirilebilir, orijinine döndürülebilirlikle  ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


49.A-Müslüman'ım diyip nöbetteki askerin uykudaki tasarrufunu veya uykusunu liyakatsiz değerlendirmek nedir?
B-İslam'iyetin halifelik emaneti ne zaman ve kimlerin eliyle batıya neyin karşılığında ikram edildi?
C-İslam'iyete ve Müslüman'lara tersine kenetlemek ve yapay hidayet edilmiş olabilir mi?
D-İran'a ve Taliban'a kim yapay hidayet etti?
E- Neden Taliban ve İran kapitalizme karşı liyakatli duruş ve davranış geliştirememiştir?
İp ucu; İbadetinde hayır görüyorsa bilen bilmeyenin halinde anlaması lazım.0, 1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları


50.A-Bir din tüm yaratıkları ve ürettiği enerji hallerinin tümünü aşarak her şeye öneriler ve çözüm üretmiyorsa o din; ya eksik, ya geçici, ya doğal ya da geçersizdir?
B-Siyaset, bilim, evrim, şeytan… Vb yaratık ve yaratıkların düşünsel-nesnel ürettikleri dini aşabilir mi?
İpucu;
Siyaset dâhil hiç bir şey İslam'iyete aykırı değildir. Önemli olan helale aykırı olmayı dine aykırı olma ile karıştırmanın cehaleti, gafleti ve dalaletine düşmemek ve her şeyin dindeki yerini doğru konumlandırarak peygamber ahlaklı tepki ve davranışlar geliştirmektir. Bu açıdan İslam'iyet yeryüzünde hemen her türlü rejimi içinde barındırmıştır. Geçici olan ortaçağ ve öncesi Allah (C.C) dinleri bilimi ve siyaseti İçin de yekpare konumlandırmamasının nedeni doğaldır. Çünkü geçici ve vadesi dolmuş dinlerdir, Bu nedenledir ki laikle bu dinlerin çıkmazları aşılmaya çalışılmıştır. İslam'iyet hariç diğer tüm dinlere için laiklik farz gibi gözükmektedir. İslam'iyete laiklik ceketini giydirmeye kalkmak büyük bir iftiradır. İslam'iyetin içinde doğal ve insani demokrasi siyaseti mümkündür. Tüm gizli ve açık; münafıklar, cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz radikalleri deşifre etme siyasetle ilgilidir. Dinini satan, kötüye kullanan, yaratıklar her şeyini kötüye kullanabilecek kadar tehlikelidir. Onun için İslam'iyet'te zaten rahmani, cahili, vahşi, doğal ve şeytani (münafık) siyaset vardı ve olacakta. Önemli olan siyaseti doğru konumlandırıp kötü niyetlileri de dinle etkisiz ve pasifsize etmektir.
-Deneyimlere dayalı olarak ortaçağda vadi dolmuş ilahi/peygamberi dinlere tepki olarak dini siyasetten ayırma olan laiklik buluşu istenmedik, geçersiz ve yetersiz fert, toplum ve dinler için bir ilaçtır.
-Geçerli bir din(İslam) içinde belki de af edilmez bir iftiradır.
-Dinin içinde çok yüzlü münafıkların hepside din ve insanlık olalı beri iki yüzlü siyasetle hayat buluyorlardı ve kıymete kadar bu böyle olacak. Geçerli bir dinin siyasetten ayrılması ya da koparılması; kapitalistler (sermaye kuduzluğu), radikaller (empati/eşduyum kuduzluğu), Şovenistler (cet kuduzluğu), Siyonistler(din kuduzluğu), münafıklar (çok yüzlü kuduzluğu) ve cahiller(bilmezlik kuduzdu/değişmezlik kuduzluğu) için çifte start getirme anlamını taşır. kâinattaki tüm yaratılmış, yaratılan ve yaratılacakları içeren, kâinatta nasıl yaşaması gerektiğini örnek peygamber ahlakı kurallarıyla yaşatarak ve gelecekte tüm olacakların (tüm akıbetlerini) bildiren yegâne din İslam'dır. Öğrenci Yanıtları

51.A-Hayatta en hakiki mürşit kimdir? Neden?
B-Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı ve zeki insanları kimlerdir?
C-Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki ancak akılsız insanları kimlerdir?
Beşer tane isism veriniz Öğrenci Yanıtları