jS123.Bir din tarih boyunca her türlü rejimle yaşamayı % 99 ispatlamışsa ve bu kesinse; rejime musallat veya şer bir din muamelesini görüyorsa/ gördürülüyorsa;sizce sebebi ne olabilir? (laikliğin gerekliliği, dinde hayır görenlerin sayısı ve ön planda yer almayışları, multimünafık ve din muhaliflerinin rant-menfaatleri açısından, ekonomik ve siyasi bağımsızlık açısından düşünün,dini için devletini talan mantığı, devletini haraca bağlama mantığı 1, 2, 3, 4
 C 123: Eğer böyle bir din rejimlerle yaşamayı başarmışsa evrensel bir dindir. ve bunu kabullenmeyen zihniyetlerin rejimlerini sürdürmeleri için dini kötü emellerine alet ederler. Ali Rıza Sertkaya
C 123:  Ne zaman ki din halkın duygularını sömürecek bir politika malzemesi olarak kullanıldı, işte o zaman politikanın yalan yanlış nutukları dinle kendini ortak bir yelpazede insanlığa sundu ve neticesinde din değerini düşürdü(düşürüldü). Rıdvan ERTUŞ
C 123: Bence bu dinin koşullar ne olursa olsun insanların sorunlarına çözüm olabilecek nitelikte olmasıyla ilgilidir. Eğer din üzerine düşen görevi yapıyorsa ve buda rejimle bir bütün oluşturabiliyorsa bu din bundan sonraki bütün rejimlere de uyum göstermeye devam edecektir.  Derya Akay
C 123: Bu durumda insanların dinlerini iyi tanımadığı ya da dinlerinin hakikatinin onların işine gelmediğini düşünürüm.         Murat AKBAŞ
C 123:  Rejimle yönetilenlerin dinden nefret etmesidir ve dinden bir şey kazanma çabasına gereksinim duymamasıdır. Tarık SOYALAN
C 123: O dinden millet zarar görüyor demektir. Yani bu orta çağda din adamları o dinin verdiği güçle halkı eziyordu. Yani aslı bozulmuş din insanlara musallat olmuştu. FETULLAH İNCE
C 123: Bazı insanların menfaatlerine ters düştüğü için.    ALİ NAZLI
C 123:  Bu tamamen din adamlarının dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları ve bunun sonucunda da insanların güvenlerini kaybetmelerinden kaynaklanır. .Kadri ÇİMEN
C 123: Bir din tarih boyunca her türlü rejimle yaşamayı başarmışsa bu dinin uyumluluğunu rejimlere zorluk çıkarmayışını zarar yerine fayda sağladığını gösterir. Buna rağmen rejime musallat din muamelesi görüyorsa bunun sebebi rejimdir din değil.  GÜLSÜN KARSLI
C 123: Din olgusunu kullanıp kitlelere yön vermek içindir. Kasım AKTOPRAK
C 123: Dinin koşulları ne olursa olsun insan sorunlarını çözüyorsa ve bu din her rejimde başarılı ise bu dinin evrensel oluşundan kaynaklanır. Ve bu din bütün rejimlere uygulanabilir Veli Yasak
C 123: Bunun sebebi dindeki münafıklardır. Bunlar devletlerini dinlerine tercih etmişlerdir Abdulkudüs KORKMAZ
C 123: Böyle bir durum varsa o zaman o toplumu siyasi olarak yönetenlerde sorun vardır.VEYSİ DEMİR
C 123: Din her zaman haklı rejimlerle yaşayabilir bunu rejime musallat görenler ise dinden dolayı rahatça hareket edemeyip menfaatleri ölçüsünde kar sağlamayan güdük ruhlu insanlardır Menduh SAYPAK
C 123: Böyle bir dinin tarih boyunca ki rejimlerin hepsi ile yaşamayı başarmış olmalıdır.  M. Emin. Arı
C 123:  yöneticilerin ve devlet adamlarının o dine mensup olmamalarından kaynaklanabilir. Mesut KAÇMAZ
C 123: Sebebi, münafıkların dış güçlerin dinimizi iyi bir şekilde yaşadığımızda dünyanın önde gelen güçlü devletlerinden biri olacağımızı bildikleri için ve din düşmanlarının sadece sırf dünya için yaşayanlarını menfaatlerine ulaşmaları için dini bir tehlikeymiş görmek istiyorlar. Bunun gibi sebepler den dolayı rejime musallat bir din olarak görüyorlar. BARIŞ BOSTANCI
C 123: Bence bu tamamıyla siyaset, çıkarcılar ve de münafıkların oyunudur. Aziz biçen
C 123:   tek sebebi olabilir bence o toplulukta münafıklar çoktur ve bunlar devletin idaresin de bulunan insanlardır. Onlar dinleri rejimlere bir musallatmış gibi gösteriyorlar. YUNUS BAYRAK
C 123:  Din doğruyu ve güzeli söyler. Ama rejimlere bu ters düşebilir. Bu nedenle dini istemeyenler olabilir. Dini istemeyenler de laiklik adı altında sistemlere sığınmaya çalışır, münafıklarda buna dâhildir.            H.Uğur MUMCU
C 123: Dini özgürce yaşamak gerekir. Rejimlere mussalat edildiğinde bir amaç rant hevesi için dini alet edip insanların inançlarını çetrefilli hale getirmek ve insanları yozlaştırmak için Esat KAN
C 123: zaten dinin en büyük özelliği hiç bir rejime bağlı olmaması. Fırat Aydınarığ
C 123: bu skoru hakkında bir fikir üretemiyorum beni aşıyor. Rumuz = Öfkeli
C 123: Çünkü din en üstte ulaşılmaz bir gücü içerir ve her asırda da insanların kontrolü için bir merkez olarak görülmüştür. Korkuları olan insanlar din adına her türlü şeye alet olabilirler ya da kendi menfaat için birçok kişi dini kullanabilir. rumuz:SU
C 123: Dinin rejime ihtiyacı yoktur. Fakat rejimlerin dine ihtiyaçları olabilir. Rejimlerde ortaya çıkan din ihtiyacı doğrultusunda münafıklar dini kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda düşüncesizce dini kullanabilirler. M.Tevfik
C 123: Çıkan mantığı olarak görüyorum. Başka bir şey diyemezsin Serhat
C 123: evet İslamiyet bütün rejimleri yaşamayı hak etmiştir. Seda
C 123:  Bazı çevrelerin rant kavgası. Münafıkların dinde söz sahibi olmaları, din çatısı altında dini kendi menfaatleri kullanmaları. Ziya
C 123: Çıkarlar olabilir. Nurgül
C 123: İnsanların menfaatleri olabilir. Sümeyra
C 123:  Dinde samimi insanlar az olup, münafıklar, düzenbazlar, üçkâğıtçılar olduktan sonra böyle durumlar yaşanmaya devam eder. Ertaç YALÇIN
C 123:  Her türlü rejimle yaşayan bir din olabileceğini sanmıyorum. Ama eğer başarabiliyorsa o zaman her rejime göre doğruları değişebilen bir din olmalı. Erdal ŞİMDİ
C 123:  bir din her türlü rejimle yaşamaya müsait değildir. Yaşıyorsa din rejimden zayıf hale gelmiştir. Naciye ATAMAN
C 123:  Sebebi kendini bilmez üst düzey yetkilileridir. NAZIM SEVEN
C 123:  Ya Din yanlıştır yâda yönlendiren yanlış yapmaktadır. Şuayp CENGİZ
C 123: o zaman din hakında durup düşünmek lazım isa ERGÜNTOP
C 123:.Bence böyle bir durumun en önemli gerekçesi menfaattir.Yani köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin misali....Buradan da anlaşılacağı üzere yaptırımların uygulanması için bir evreden geçmesi lazımdır. Mustafa ATEŞÇELİK
C 123: Eğer rejime karşı tehdit görülüyorsa o rejimin yöneticilerinin çıkarına ters düştüğü için. Mustafa yıldırım
C 123:  Bence bunun sebebi bu dinin yayılmasından ve dinle insanları sömüremeyeceklerini köleleştiremeyeceklerini anlamalarından dolayıdır. Onur Aydın
C 123:  Meyve veren ağaç toplandığı ve doğru söyleyen 90 köyden atıldığı için.     Münevver ŞAHİNKAYA
C 123:  Paranoya. NİHAT PİŞKEN
C 123:  Bir din her şeye rağmen alet edilemiyorsa o din hak dindir. Halis Kaya
C 123:  Bunun sebebi para hırsı güç hırsı bürümüş insanların iktidarda devamlılıklarını sağlamaktır. EROL ÖZLÜ
C 123: Çıkarcılara ters olmasa Ertan Artuç
C 123:  Böyle bir muameleye sebep bulamıyorum. Çünkü konu çok saçma. Fatma ÖZDEN
C 123: Sebebi dinle barışık olmayan grupların hezeyanları olabilir.yada dini farklı algılamalarından kaynaklanan sıkıntılarrdan gelebilir. Mücahide YÜKSEL
C 123:  Her türlü rejimle yaşamaya %99 ispatlanmışsa rejime göre değiştiğinin göstergesidir. Seval Dalkılıç
C 123:  Amatör görüşüme göre dini rejime musallat olmuş bir sistem olarak gören din düşmanlığı; batıyı tıpatıp kopyalamaya çalışan ve çalışkan, akıllı, verimli, doğa ile denge halindeki insanlara karşı bir dayatmadır. Bundan nasıl bir rant sağlıyorlar onu da anlamıyorum. “Hırsızın eli kesilmesin, hırsız da bir insandır diyen şahsiyetler bir dakika sonra hunharca katledilen masum insanlar için de hak etmişlerdi” cümlesini çok rahat kullanıyor. Ben anlamıyorum. Ben mi dengesizim yoksa insanlığın çivisi mi çıkmış. SELAHATTİN KAYA
C 123: Ya diğer %99luk rejimde sorun var ya o %1lik rejimde ya da o dinde. Veya diğer rejimlerde dine karşı hoşgörü varken bu rejimde yoktur. Veya ikisinde de sorun olmayabilir, sorun o dini temsil ediyor gözükenlerin dini yanlış vizyonla tanıtmaları, hakkını verememeleri veya dine karşı düşmanlıklarından dini kötü göstermeleri ve rejimin başındakilerin de o dini tam anlamayıp, bilmediklerinden veya bilmedikleri halde bildiklerini, anladıklarını zannetmelerinden kaynaklanan bir sorun olabilir.   Şems
C 123: Bence böyle bir denge mümkün değil. Bir çok –se –sa var. Kısa süreli bir olay. Semih Yalçınkaya
C 123: dini kendi menfaatleri için kullanma AKP nin rant için baş örtüsü ve kürt sorununa değinmesi gibi. Din ve rejimi farklı noktalarına oturtmamakta sebeplerindedir. Ahmet AYDOĞAN
C 123: Bir din tarih boyunca rejimlere göre yaşamışsa gerçek bir din değildir bence, kuralları yoktur yani. Nurgül AY
C 123: Bunun tek nedeni dinin demokrasiyle iç içe oluşudur. RESUL ADANAŞ
C 123: Yobazlaşan fikirler ve dine bakış açının yanlış yorumlanmasına sebep bağlıyorum. Ayrıca dini negatif görenlere kendini baş hissedip kendi menfaatlerini gözeten kişilerin ruhunun mayasının bozulmasına bağlıyorum. M. Sinan TAŞ
C 123: Herhalde rejimi sömüreni menfaatleri gereği her rejime uyum sağlayan bir din olduğu için. Nayip KOÇ
C 123: Böyle bir din varsa o dinde münafıklar çoktur demektir. Kamuran BİLDİK
C 123: Bunun sebebi o rejimde laiklik kavramının olmayışı ve kendini o rejimlerde dindar diye niteleyen ve dinin başını çeken dini kendi menfaatleri için kullanan soysuzların olmasıdır. Hüsnü ŞAKI
C 123: Dini layıkıyla yaşayıp, rejimde uygun yere gelmeyen insanlar buna sebep olabilir. Gülten SÖKMEN
C 123: Evet din tarih boyunca her türlü rejimle yaşamıştır. Ancak rejim ve dini arasına bir örgü görevi gören laiklik ilkesinin olması nihayetinde din ve rejim farklılıklarını ortaya çıkar. Bence laiklik okul ile cami arasında bir ö4rgü dengesidir. Bu dengeyi bozmamak gerekir. Faruk Karahanlı
C 123: Çünkü bu işi rant kavgasına dönüştüren insanların bundan menfaat kazanmalarıdır.
Laiklik kavramının toplumda yer edinemeyişi veya dini kullanan insanların fazlalığıdır. Ekrem MANAY
C 123: Gerçek ilahi bir din olması. Belçim HAKAN
C 123: Bana göre bunun sebebi menfaatperest insanların vurgun ve talanlarına dinin evrensel ilkeleri zerre kadar müsaade etmediği için bu tür insanlar süslü lafların arkasına geçmek iftiralarla o dini sürdürmek istiyorlar. Taner Gider
C 123: eğer bir din her rejime ayak uydurabiliyorsa ve din hala rejime musallat bir din olarak görülüyorsa bence çok büyük bir sorun vardır. Bunun sebebi ise bu durumun onların aleyhine işleyeceğini sanan insanların yaptıklarıdır MÜZEYYEN ADSOY
C 123: Sebebi insanoğlu daima inanç gibi bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmış yani midesi nasıl yemeyi arzu ediyorsa kalbi dahi inanç ihtiyacına gereksinim duyar. lyas ARVAS
C 123: Yine başka bir rejim olabilir BEHİYE DAĞ
C 123: İnançsız yaşamayı. Düşünemiyorum. Edip Güllü
C 123: Bence bunun sebebi insanların kanlarını emerek yaşayan vampirleri bir noktada menfaatlerine ters düştüğü için dini öyle göstermeye çalışıyorlar. Kenan ÇEVİK
C 123: Bence bunun sebebi insanların kanlarını emerek yaşayan vampirlerin bir noktada menfaatlerine ters düştüğü için dini öyle göstermeye çalışmalarıdır Kenan DOĞAL
C 123: Rejimin kölesi olan zavallılar sahiplerinin din kadar güçlü bir alt yapıya sahip olamayacağını anladıkları için saldırırlar. Mehmet YİĞİT
C 123: Güzel ahlak üretemeden insanların ihtiyaçları karşılanan yaşamını söndürmüş olmalı insanlara en azından iç huzurun vermeye dinler, rejimlere musallat görülmelidir. Nurettin ÖZBEK
C 123: Çünkü o rejim böyle bir din karşısında duramaz, ve mensuplarının mevki, rant korkusu vardır. Senar Bulut
C 123: Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Dünyanın yaratılış gayesi mantığı ile düşününce zıtlık olmalı ve din varsa şeytan da vardır. ZENNURE HALİLOĞLU
C 123: Münafıklıktan din muhaliflerinin rant-menfaat açısından rejime musallat edilmektedir. Deniz yalçın
C 123: Bu kesin değil. Zerdüşt’ün dini, Buda’nın dini ve daha bir kaçı; bunlar musallat olmamıştır hiçbir rejime.       GÜZ YAPRAĞI