S 122.A- Evrimin, tarihin, ecdadımızın, büyüklerinizin, bilimin, ekonominin, laikliğin, liderlerimizin, siyasetin ...vb metriksilerini; gerçekçi argümanlarla kendimizi donatıp aşmazsak ve onları liyakatli yerlerine oturtmazsak, bu metriksilerin içinde argümanız demektir. Bu metriksileri aşan birileri bizi kullanıyor demektir. Önermesini ülkemize güncelleyin ve eksiklerini yazınız.

İp ucu;dini, ilmi ve peygamberleri aşamazsınız neden?

B-Metriks;bir varlığın yaydığı enerjisiyle ulaştığı tüm boyutlar yada aşamadığı sınırların içi-iç boyutları onun metriksidir-can kefenidir. Ör;dar anlamda su balığın metriksidir.

a-Enerji metriksi>ilim metriksi> Bilim metriksi>Varlıkların metriksi;farklı enerji döngülerinden oluşan canlı veya cansız sistemlere varlık denir >İnsan metriksi Kapsam sıralamsının doğrusunu siz yapın.

b-Evrimin metriksi gelişmiş ve evrensel insanın zihinsel bedeninin bodrumundadır.İlkel ve doğal insanın zihinsel bedeni evrimin metriksinin içine gömülüdür.

c-Neden alimlerinin/bilgilerinin (doğa,evrim, din ve insan...vb alimleri) nasyonalist oluşları bir talihsizliktir?Ben Arap’ım ama Arap’lardan değilim (hadis)

d-Nasyonalist alim Siyonistleşme mahkumdur? Önermelerini size takdim etmek ülkemize ve insanlığa ne zararı yada yararı olur neden?

Yer küresinin kainatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine kainat vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!

Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta hayvani ve vahşi kalmıştır,

Ör.Bu günkü sayısal hayvani demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir?1

 

C 122.A)Eğer bir dişlinin çarkını kırıp o dişliden kurtulamazsak o dişlide dönmeye  devam edeceğiz tabi ki de o dişliyi döndüren biri  var.Onu ele geçirmek lazım.B)İlim-bilim- enerji- varlık metriksi- insan metriksi C)ben alimim bilginim diyen faşizmden uzak durması gerekir. D) Biz çok çektik bu nasyonalistlerden.Hamit MENÇUK

C 122. Evet maalesef doğru. Bu durumu ülkemiz için ele alırsak ülkemizde aynı duruma düşer. Çünkü

 bir ülkenin bireyleri, vatandaşları bizleriz. Bizler nasıl bir yol çizersek kendimizi de, ülkemizi de o yola

 sürüklemiş oluruz. Hatice TUNCER.

C.122 A-

B-VARLIK METRİKSİ>İNSAN METRİKSİ>ENERJİ>KAPSAM>İLİM>BİLİM

C-Kendi varlığı için her şeyi mubah gören düşüncenin topluma zararı olur. BAHAR YILDIZ

C.122 A:Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz düsturu günümüz gerçeklerini en bariz şekilde önümüze koymaktadır.B:Varlık metriksi,insan metriksi,enerji,kapsam,ilim,bilim.D:Kendisi için her şeyi doğru görmek yanlıştır. N.BİLGİN

C 122. Geçmişin birikintisiyle kendimizi donatmaz isek şayet; veto kurbanı yanı sıra tarihin derinliklerine gömülmeye mahkûmuzdur.  Onun için metrikse sınırımızı olduğunca geniş bir yelpaze haline getirmeliyiz. HAYRETTİN AYDIN

C 122. A: Evrimi aşmanın yolunu bulmalıyız. Yoksa başkaları tarafından kullanılmaya devam ediliriz. B: Bir canlının enerjisi ile ulaştığı yerler  veya aşamadığı sınırlar onun metriksidir. Nasyonalist:belli bir bölgeye hükmeden

. Doğan ERGÜN

C 122.A)Birkaç varlık dışında her şeyin metriksi aşılabilir ve aşılmalı.Aşılmadığı müddetçe insanlar sömürülmeye,köleleşmeye ve katledilmeye mahkumdur.Şu anda süper güç olan Amerika’nın metriksi aşılmadıkça sömürü halimiz devam edecektir.           B)Enerji metriksi>varlık metriksi>ilim metriksi>bilim metriksi>insan metriksiÖzellikle ülkemize çok büyük fayda sağlar.Çünkü her şeyden evvel geçmişimizi,bu günümüzü ve en önemlisi konumumuzu bilmek bizlere çok şeyler kazandıracaktır. İdris MANTAŞ
C.122 ülkemizde de var olan gerçekler bunların ta kendisi bizim metriksini almadığımız veya almaya çaba harcamadığımız kimi önemli olayların metriksini pis emellerle uğraşanlar alıyor ve metriksini aldığı dünyanın sürünene köleleri durumuna getiriyor bizleri eğer bizler o metriksi almış olsaydık biz onları kullanabilirdik  ama bu metriks faşist ellere geçince biz de onların sanal aleminde bir sayfa durumuna geliyoruz istedikleri gibi bizi Worde atıp üzerimiz de Photoshoptaki gibi oynuyorlar.dini boyutlar o mevkilerin sınırları belirlenmiş bundaki metriksler belli bunun ötesine geçilemez …. Mesut ASLAN

C 122.Aklın ve güzel ahlakın olduğu yerde baş etmek kolay  değildir Seyhan IŞIK

C.122: Bu durum kendimizde var olanın farkına varmamamız. Gerçeği kendimizden çok uzaklarda aramamızdan kaynaklanmaktadır. Ülkemizde en büyük yanılgı batının bizden her yönüyle daha ileride olduğunun düşünülmesi ve onların güdümünden çıkılmaması örnek verilebilir.

a) Enerji metriksi, insan metriksi, varlık metriksi, bilim ve ilim metriksi şeklinde sıralanır.

c) Âlimlerin bilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarıdır.

d) Önerme için, ülkemize zararı olur. Birbirinden farklı olmayan insanların birbirine düşman olmasına neden olur. Dilek KARABAYRAKTAR

C122.ulusunu sevmek ve ırkçılık farklıdır tarihimizi ve kültürümüzü göz ardı etmeden çağa gereksinimlerini uygulamalıyız. Fakat eskiye saplanıp kalmak doğru değildir Menşure DAĞLAR

C 122. A_dini ilmi aşamayız çünkü onlar gerçeklerdir

          B_ a- İnsan metriksi > Enerji metriksi>ilim metriksi> Bilim metriksi>Varlıkların metriksi

                B-Evrimin metriksi gelişiliş ve evrensel insanın zihinsel bedeninin bodrumundadır. Onu kullanmaz ona hükmeder İlkel ve doğal insanın zihinsel bedeni evrimin metriksinin içine gömülüdür Çünkü onu yer

                C-geniş kitleleri etkiledikleri için Ömer GEZİCİ

C 122. A- Evet bunları aşarsak gelişebiliriz. B-varlık metriksi>insan metriksi>bilim metriksi>ilim metriksi>enerji metriksi olarak sıralayabiliriz. Ahmet ESER

C 122. doğru söze ne denir bilmem ama yıllarca hep bizi başkaları yönetti. Hep vaatlerde bulundular yapmadılar ama yine hep vardılar. Demek ki biz sadece birer araçmışız. CAHİT ÖZKAN

C 122.Doğrudur.bir ülkede bireyler nasıl düşünür ve yol çizersek kendi çocuklarımızı ve vatanımıza da o yolu çizeriz.Abdullah DENİZEDALAN

C 122.A)Eğer aleti bozarsak tamir edecek biri  vardır.Onu ele geçirmek lazım.

         B)İlim-bilim- enerji- varlık metriksi- insan metriksi

         C)Alimim bilginim diyen faşizmden uzak durması gerekir.

         D) Çok çektik bu nasyonalistlerden.Erdinç YEŞİLYURT

C.122.ülkenin kaderini belirleyen içinde yaşayan halklardır.bozuk düzeni değiştirmek için hiçbir çaba göstermeyen milletler bozuk zihniyetlerin egemenliği altında yaşamaya mahkumdur. HAYRETTİN KARABUDAK

C.122 öncelikle evrim sorununu çözmemiz lazım yoksa kullanılmaya devam ediliriz ..Enerji metriksi>varlık metriksi>ilim metriksi>bilim metriksi>insan metriksi  ülkemize çok büyük bir fayda sağlar   yerimizi bilmek  bize çok şey kazandıracaktır   Celal  TİLGEN

C.122.Bugün ülkemizde de bu durum aynen geçerlidir.Bunun nedeni her zaman sorunu kendimizde değil de sürekli başkalarında aramışızdır.biz böyle yapmaya devam ettikçe bu düzende hep böyle devam eder.Selma ZENGİN

C.122.Bizler hayatta ne öğrenirsek öğrenelim onları kendi zihnimizde yerli yerine oturtamazsak bunların bir anlamı kalmaz.Yoksa bu metriksileri aşanlar bizi yönetir şu anda olduğu gibi.Melek BOZANER

C.122.İnsanlar özellikle yönetilen kesim mutlaka bu metriksileri aşmalıdır, yoksa halk olarak sürekli sömürülmeye mahkum oluruz.Aşabileceğimizi aşmalıyız gerisi kendiliğinden gelir.Çiğdem YİĞİT

C 122.A-bir dişlinin çarkını kırıp o dişliden kurtulamazsak o dişlide dönmeye  devam edeceğiz tabi ki de o dişliyi döndüren biri  var.Onu ele geçirmek lazım.B-İlim-bilim- enerji- varlık metriksi- insan metriksi. Mehmet Şirin ARTUK

C 122. A) Ülkemizde laiklik, din, ekonominin metriksin gerekiri aşamamışımızdan hep geri kalmışlığımızın temeli oluşacaktır.B) Enerji  metriksi> insan metriksi > varlıkların metriksi > ilimin metriksi > bilimin metriksi. MUZAFFER CEYLAN

C 122. Güçlü olan her konuda kendini geliştirmiş, ekonomide, bilimde, teknolojide bir noktaya gelmiş toplumlar, devletler, her şeyi kendi lehine kullanıp, başka devletleri de kendi menfaatleri doğrultusunda kullanırlar. Hatice ŞAHİN

C 122. A-İnsanlar bu gibi konularda konumunu ölüm, kalım meselesine getirmemelidir.

           B- a) Bu kapsam sıralaması ilim metriksi>bilim metriksi>enerji metriksi

                b)Evrim insan için vardır.

                c)çünkü âlimler sadece kendi topluluğuna değil diğer toplumlara muhatap oldukları için

                d)Bu önermeleri bize yöneltmeniz bize yeni bir kapı açma imkânı sağlamıştır. Tekin ÖZBEY

C 122. Geçmişin birikintisiyle kendimizi donatmaz isek şayet; veto kurbanı yanı sıra tarihin derinliklerine gömülmeye mahkûmuzdur.  Onun için metrikse sınırımızı olduğunca geniş bir yelpaze haline getirmeliyiz. Emre Özden

C 122. Ülkemiz insanı koyun sürüsü misali denilen her şeyi yapmakta ve ardından gidilmesi istendiğinde hiç düşünmeden giden insanların çoğunlukta olduğu bir ülke olduğundan bu sürüyü yöneten her daim çobanların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Boyunduruk altında kalmak insani bir istem değil fakat insanlarımız bunu bilmeden de olsa sebep yaratmaktadırlar. ZEYNEL EDE

C 122. Geçmişin birikintisiyle kendimizi donatmaz isek şayet; veto kurbanı yanı sıra tarihin derinliklerine gömülmeye mahkûmuzdur.  Onun için metriks sınırımızı olduğunca geniş bir yelpaze haline getirmeliyiz. Muhsin ERSAN

C 122.Dar kalıplara sıkışıp kalırsak bu alanları aşmış insanların esiri  oluruz.Cebrail HAN

C 122.Bence  doğru  bir  önermedir.Eğer bizde  kendimizi  aşamazsak  bizi  kullanırlar.Bunun  engellenmesi  gerekir.Ülkemizde çok örnekleri  vardır. Barış  DEMİRTAŞ

C 122. Siyaset bilimin metriksindedir.metriksi en büyük olanda dindir.Sevgi ALMAK.
C 122.
Yani bir şeyleri öcü gibi görmekten vazgeçip bazı kavramları doğru zeminlere oturtursak ve gözü açık insanların oyununa gelmezsek bazı şeyleri aşmamız daha kolay olur.

        B.Varlıkların metriksi,insan metriksi,enerji metriksi,ilim metriksi,bilim metriksi

            -Gelişmiş insan evrimi zihninin karanlık bölgesine hapseder.

            -Alimlerin sadece belli bir bölgede oluşları bir talihsizliktir.yayılım göstermeyişleri

            -Sadece belli bölgede belli doğruları savunarak açılmazlarsa Siyonistleşirler.Meral YILMAZ

C 122.Yeniliğe ve gelişime açık olmalıyız.A.KONUKSEVER

C 122. A- evrimin , bilimin , tarihin, ekonominin, laikliğin metriksini aşamazsak bunu aşanlar malzeme oluruz.
B- enerji metriksi > insan metriksi> ilim metriksi > bilim metriksi >varlık metriksi  Nasyonalist alim olmaz . alımın faydası tüm insanlığadır. Abdulmevla OKTUAY              
 C 122. A-
Beyin her zaman yönetir. Eğer beyin olamadıysak muhakkak beyni emirleri altındaki herhangi bir organız demektir. Bu da gösteriyor ki beyin değilsek yönetiliyoruz yönetmiyoruz.

            B- a)İlim metriksi>bilim metriksi>enerji metriksi>varlıkların metriksi>insan metriksi.

                 b)Evrim insan için vardır. Kainat insanı ekberdir, insan ise numune-i kainattır.

                 c)Belki de o da onların imtihanıdır.

                d) Bu önermeleri bize yönettiğinizde bize ve ülkemize faydası akla yeni bir kapı açma imkanı oluşulur. Ercan ÇiFTÇi

C 122.İnsanoğlu evrimi, bilimi ,ekonomiyi,tarihi,laikliği aşmalıdır aksi takdirde onu aşanların metriksindedir.Ahmet DUSAK

C 122. Metriks içinde argüman olmak,metrics dışında argüman kullanmaktan daha kolay gelmektedir.Buda bir cahilliktir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 122.A)Birkaç varlık dışında her şeyin metriksi aşılabilir ve aşılmalı.Aşılmadığı müddetçe insanlar sömürülmeye,köleleşmeye ve katledilmeye mahkumdur.Şu anda süper güç olan Amerika’nın metriksi aşılmadıkça sömürü halimiz devam edecektir.          
B)Enerji metriksi>varlık metriksi>ilim metriksi>bilim metriksi>insan metriksi
Özellikle ülkemize çok büyük fayda sağlar.Çünkü her şeyden evvel geçmişimizi,bu günümüzü ve en önemlisi konumumuzu bilmek bizlere çok şeyler kazandıracaktır ilyas AKTÜRK

C 122.Kendimizi aşmalı daha geniş düşünebilmeli.araştırmalı sadece bize yüklenen bilgiyle yetinmemeli bize çizilen sınırları aşmalıyız yoksa kuklası oluruz büyük kuklaların. Kadir AVCİ

C.122 Ya nefer olursunuz ya da er. Biz nefer olalım.  İRFAN CEYLAN

C.122 Ya yönetirsiniz ya da yönetilirsiniz. Ama her küçük iş eğer iyi yapılırsa çok büyük bir iş yapmış olunur. SEVDETA ŞİŞMAN

C.122 Zeki insanlardansa güzel insanların olduğu bütün ortamlar her zaman daha hayırlı ve yararlı ortamlardır. ADEM BATARAY

C 122.A)Eğer bir dişlinin çarkını kırıp o dişliden kurtulamazsak o dişlide dönmeye  devam edeceğiz tabi ki de o dişliyi döndüren biri  var.Onu ele geçirmek lazım.B)İlim-bilim- enerji- varlık metriksi- insan metriksi C)ben alimim bilginim diyen faşizmden uzak durması gerekir. D) Biz çok çektik bu nasyonalistlerden.Bedih EROĞLU

C 122.Evrimi aşmanın yolunu bulmalıyız. Yoksa başkaları tarafından kullanılmaya devam ediliriz BARIŞ HOZMAN

C.122 A:Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz düsturu günümüz gerçeklerini en bariz şekilde önümüze koymaktadır.B:Varlık metsiksi,insan metriksi,enerji,kapsam,ilim,bilim.D:Kendisi için her şeyi doğru görmek yanlıştır. Zehni GÜN

C 122.A)Din, ilim ve peygamber aşılamayacak en üst seviyede olduğu için aşılamaz.

B)İnsan metriksi bunları akıl ve zeka yardımıyla aşamaz.Bunlar hiçbir şekilde aşılmayan sabittirler. (FATİH KAPLAN)

C 122. Ülkemizde şu an atalarımızın yapmış oldukları bugün bize yanlışmış gibi gösteriliyor.Bunları hak etti yer koymadan da güven toplumu oluşamaz. ŞEHMUS AKYÜZ

C.122. Derler ya çok okuyan ve çok gezen bilir bizde bunları yapmadığımız için başkalarını bize

             sunduğu yaşamı yaşamak zorunda kalıyoruz. Osman KILINÇ

C.122  Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkumdur. Biz ilk önce elimizdekilere sıkı bağlanıp bunun üzerine ne ekleyebiliriz bunu düşünmeliyiz. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C121.Güzel ahlak kapitalist ahlaka karşı olduğu için bazılarının işine gelmez

A)      Toplum insanlara hayatı öğretir

B)       Rahatlık insanı gaflete sokar

C)      Zamanı değiştiren asıl sebep zihniyettir  BURHAN KORHAN

C 122.A)Böyle olması gerekiyor çünkü bu bir döngüdür.Aynı zamanda inançtır.

B)Varlık metriksi-insan metriksi-ilim metriksi-bilim metriksi-enerji metriksi Mahmut ERBAY

C 122.  Biz evrimin tarihin bilimin, vb.metrikslerini aşmaya çalışmalıyız ki bu metriksleri aşanların bizi kullanmalarına izin vermemeliyiz. Fahriye İNCE                                                                                     C 122. büyük fikirleri biz yaratmalıyız ki başkasına muhtaç olmayalım yoksa kapitalizmin kucağı bize her zaman açıktır. Selman BÜYÜK
C 122.
Çünkü din tartışmayı ve sorgulamayı yasaklamıştır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C122.İnsanları din,bilim,ve peygamberler yönetmiştir.bunları aşamayız.Mehmet fatih ŞENGÜL

C 122-A-katılıyorum nereye çekersen zaten oraya gelir. Örneğin bilimi siyaseti dini birbirine karıştıran o kadar çok insan var ki bu zamanda öyle yapılması çok yanlış her şeyin yeri ve zamanı vardır.

B-bilim matriksi>ilim matriksi>enerji martiksi>varlık matriksi insan için böyle düşündüm diğer şıklar ile ilgili bilgim yok. Nesrin EKİNCİ

C 122.A) Aşılması, geleceğe şekil verilmesi bakımından çeşitli metriksileri aşmak lazım. Ancak bu şekilde kendini aşan ve kullanılmayan birey oluruz.

Dini aşamayız; çünkü din insanüstü ve değişmeyen bir olgudur.

Peygamber; dinin rehberidir.

İlim; aşılması güç gerçektir

 B) Atmosfer, insanoğlunun ve doğanın metriksidir.

c) çünkü toplumu hemen değiştirmek ve onlara rasyonalist değerleri vermek kolay değildir. SİNAN UZUNDEMİR

C 122. Kendi çıkarlarını düşünen bazı devletler kendi güçlerini kullanarak (ABD) Binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Örneğin kendi ikiz kulelerini vurmuş suçu başkasına atmıştır. Murat ÇELEN