98.Bu asır-20.YY’IN envanterleri;
1-Hayvani hayat felsefelerini ve yaşama stillerini 40 santim yukarıdaki ağız ve sindirim sistemi mantığına göre rejimler emperyalist sistemlerdir.
2-Göbeğinin sıfırını açıp ırkının üstünlüğünün reklamını yapanlar şovenist sistemlerdir.
3-Kalplerini ve dinini dünyasına/lığına satanlar Siyonis sistemlerdir.
4-20 santim aşağı üreme ve türeme sistemini yaşama stili ve rejime tercüme edip kol ve bacakları beyine idareci kılanlar komünist sistemlerdir.
Önermelerindeki ve ipucundaki yönetim sistemleri ve biyolojik insan bedeni/sistem/doku benzeşimlerindeki; terbiyesizlikleri, yerindelikleri, farkındalıkları, mantıksızlıkları…vb eleştiriniz ve alternatifler sununuz. 1, 2, 3
İpucu;Sindirim sisteminin acın halinden anlamsı için orucu ve açlığı yaşaması gerekir. Yoksa akıbetleri toplumsal şişmanlıktan ölümdür.
           Şovenistlerin everensel paylaşım ve tercihleriyle aşağılık olduklarını yaşayarak tatmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kangrendir.
           Siyonistler hakiki ilim insanlarıyla deşifre edilip maskelerinin onlardan habersiz dürülerek toplumdan habersiz yaşatılmaları gerekir. Akıbetleri toplumsal kan kanseridir.
           Komünist sistemler ar ve hayanın fermuar arakasındaki hudutta kalmaları daha makbuldür. Akıbetleri emperyalistlerin ürettiği toplumsal cinsel hormonlarla hidayete ermektir..
           Afrika Doğal Kabile Ahlakı, Eskimo Ahlakı, Aborcin Ahlakı, Geçmiş Kavimlerin(Astekler, Mayalar, İnkalar, Kızılderililer, Romalıların…vb) hak ve özgürlük arayışlarını ve rejimlerine sahip çıkış edebini günümüze güncelleyip karşılaştırın. İnsanımızın ahlakını sokakta kimler temsil ediyor.Tarihteki Anadolu kavimlerinin ahlak kalitesini bu günkü sözde toplumu temsil eden ve hakkımızı devlette koparan sendikaların ve diğer sözde örgütlerin ahlak seviyesini düşünün?! Sokak medyası ve sokak fatihi insanların ki ile karşılaştırın.
          Kapitalizm, Emperyalizm ve Komünizmin ülkemizde söz hakkı ve egemen oluşunun temsili için:devlete baş kaldırıları ile kendi aralarında çarpıştırılan ve öldürülen güzide gençlerimizin 1970-1982 yıllarındaki sokak anarşisini düşünün. Bize ne oldu dersiniz? Bu gün bizi, Pakistanlıları…vb ülkeleri bu edepsizliğe ve kuduz ahlaka iten geveze-boğuşturan siyasetin sebebi nedir?  Bu enkaz ahlak yapısını kimden nasıl devraldık? Hangi önlemlere güvenerek kime teslim oluyoruz yada kiminle iş birliğine gidiyoruz?

C 98.Oruç olmasaydı günümüzün hastalığı olan obezite hastalığı daha da artacaktı. Üreme olmasaydı hiçbir canlı neslini sürdüremeyecekti. Peygamber efendimiz bile “çoğalın” buyurmuştur. Özden CALP

C 98.Çok doğru tespitlerde bunmuşsunuz.20.yy da tok açın halinden anlamaz haldedir.İnsanlar dinini paraya satmış,yaşamı maddeden ibaret görmeye başlamıştır. Yudum GÜRER

C.98:Her şey yenilir yutulur cinste olmamalıdır her şeyi sindirime bırakmak kişiye sağlık açısından ne kazandıracak o düşünülmeli yani sayılan siyonist ve şovenist ve diğerleri hep kendi çıkarsamaları uğruna yapıyorlar ancak en önemli ortak düşünce beyin felsefesinde yatmaktadır.Yani üremesi de türemesi de her neyse her şeyi beyin kontrolün de kullanmalıdır sade birini kullanma insanı insan olmaktan çıkarmakta. Caner ÖZDEMİR

C 98.Namus anlayışı her toplumda farklılık gösterir onun için namus anlayışını rejimlere mal etmek bence yanlış olur. Ferhat ÇENBER

C 98:Hepsi islamdan uzak düşüncelerdir. Berna AYIN

C 98.Bence ar ve namusu bir rejimle bağdaştırmak yanlıştır. Örneğin önermede komünizm; üreme türeme sistemiyle sınırlandırmış. Benim komünist arkadaşlarım var ve kendini namuslu diye tanımlayanlardan çok daha namuslu.

Not: komünizmi savunmak amacında değilim ama bu denli bir yakıştırmayı uygun bulmuyorum. Süleyman SENEM

C 98:Kısmen doğrudur.Teknolojik olarak ne kadar ilerlemiş olsakta Anadolu medeniyetleri ahlak kalitesi yönünden bize fark attılar.değişmeye çalıştık ancak rejim değişmek istemedi değişmemekte diretti.Ancak halkın isteklerine de cevap vermediği bir gerçekti.Sonuçta olanlar oldu. Kamuran BALYEN

C 98. Önermeler gayet doğru ve oturaklı ifadeler… Yakup EKİNCİ

C 98. Ahlaktan yoksun bu uygulamalar değil ahlak ve insani değerler ön planda olmalı onurlu bir şekilde yaşanmalı insan insanlığını kaybettiğinde hayvanlardan daha zalim ve tehlikeli ve hayvanlardan daha ahlaksız olur hayvanlarda ahlak anlayışı yoktur… MUHARREM POLAT

C 98. Eleştirmeye gerek duymuyorum. Bunları kökten temizlemek gerek. Mizbah KARATAŞ

C 98. Verdiğiniz ip uçlarına katılıyorum. Emine YARBA

C 98.A.Tarihte aklı selime dayalı sistem ve rejimler vardır.Bunun en iyi örneği Osmanlı İmparatorluğu'dur.Akıllıca ve en iyi kararları almak için oluşturduğu divan 650 yıl halkını  ve devletini yönetti.

B.Bu dünya düzeni insan aklına göre kurulmuştur.

C.Bu dünya düzeni yeteri kadar akılcı kurallara göre kurulmuştur.Ancak bu düzenin mutlak eksiklikleri vardır.Bu eksiklikler tespit edilip en iyisine doğru yol alınmalıdır.Şu an dünyada insanlık için hangi düzen daha iyi ise o alınmalıdır.Aklın ve bilimin ışığında ve ayrılmaz bir parçası olan biriken tarihte göz önünde bulundurularak bir düzen oluşturulabilir.Selçuk İNCE

 

  C 98.Evet önerme karışık olduğu kadar doğruda.Benzeşmeler doğru olmuş ama çok açık ifadeler kullanılmış.Bu sistemler yerilmiş ve yapılan benzeştirmeler yerinde kullanılmış…

 Emperyalist sistem aynı sindirim sistemi gibi içine gireni sindiriyor.Şovenist sistem ırkçılık kelimesini ağzına sakız yapmış.Siyonist sistem dini kullanmaya devam ediyor.Kominist sistem ancak insanların zaaflarından yararlanıyor… Ayşegül CAN

C 98 Kısacası bu yanlış, cahilce davranan insan güruhunun başının dikine gitmeyip kendi o dar kabuklarının veya dar dünyalarının içinden çıkıp biraz daha hoşgörü ile davranıp acaba diğerlerinin düşüncesi ya da inançları gerçekten yanlış mı (tabi bu onun kalıplaşmış yanlış düşüncesinden ileri gelir) diye bir bakması gerekir. Hatice KAPLAN

C 98. Yorumsuz. Kübra Sivri

C 98. Emperyalizm; Bir toplumu sosyal ve ekonomik çıkarlar için egemenlik altına almaktadır. Önermede verilen emperyalist düşünce emperyalizmi tam olarak tanımlamasa da bu düşünceye sahip insanların fıtratlarını kısmen de olsa açıklamaktadır.

          Şovenist; Kendi ırklarını inkâr edenler olarak nitelendirilir. Önermede verilen Şovenist tanımında ise ırkını tanıtma, onun daha üstün olduğunu gösterme vardır.

          Komünist; Toplum içerisindeki her şey ortak kullanmayı amaçlayan bir düşüncedir. Önermede ise komünizm cinsellikle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

          Siyonizm; Yahudi devletlerinin İslam toprakları üzerinde bağımsız devlet kurmalarını amaçlayan düşüncedir. Önermede de kalplerini ve dinlerini dünyasına satanlar şeklindeki ifadede Siyonizm’i tam olarak tanımlamaktadır.

            İnsanımızın ahlakını Siyonistler, komünistler, şovenistler temsil etmektedir. bu düşünceye sahip insanlar gençlerimizi sömürerek kendi emelleri uğruna yönetime karşı örgütler kurup halkı birbirine düşürmüşlerdir. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 98. Ahlaktan yoksun bu uygulamalar değil ahlak ve insani değerler ön planda olmalı onurlu bir şekilde yaşanmalı insan insanlığını kaybettiğinde hayvanlardan daha zalim ve tehlikeli ve hayvanlardan daha ahlaksız olur hayvanlarda ahlak anlayışı yoktur… İHSAN YILDIZ

C-98)bazen terbiyesiz kelimeler yerinde kullanılınca çok güzel ve anlamlı olur yanı yakıştığı yerde güzeldir. Ramazan BORAN

C 98.Aslında hem yönetenler hem de yönetilenler girdikleri çıkmazın ne olduğunu gayet iyi biliyorlar fakat belki ellerindeki güç yetersizliği belki kendisinden başkasını düşünmeme dürtüleri başkalarının çıkarlarına alet olmalarına ve enkaza bile bile kendilerini veya kendi dışında kalanları atlamalarına sebep oluyor. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 98. Evet. Katılıyorum. M. Akif TİRYAKİOĞLU