Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)


XXXII SORU:Parti(azınlık) Demokrasisi ilahi bir rejim midir? Daha iyisi düşünülemez mi? Hayvanların yönetim sistemlerinde ve lider-yönetim kadrosu seçiminde; parti(azınlık) demokrasisi benzeri bir sistem var mi? Daha mükemmeli olabilir mi? Demokraside gerçekten aş ve iş ehline veriliyor mu? Hangi koşullarda, İnsanlar demokrasiye-hukuka araç olur? Tam tersi hangi koşullarda olur?Kim/ler; demokrasiye amaç ve araçtır? İnsan beyininin; sağ lobu vücudun sol tarafını, sol lobu da sağ tarafını yönetir, sağ lop vücudun sağ tarafını sol lopta vücudun sol tarafını veya sağ-sol lop vücudu tek başına yönetse ne olurdu? Parti(azınlık) Demokrasi hangisinin neticesine daha çok benziyor? Koloni oluşturan canlılarda benzer seçim sistemi vardır.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965;parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kral ve kraliçeyi düşünerek; şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der, sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der.
Roma ahlakının; doğayı yağmacı, jurnalist, sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, hayvanlara insanları parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının türediği dönemidir. Bu gün insanı insana yarıştırıp-rekabet ettirip parçalatan zihniyet, yarın  kapitalist zihniyetin menfaat farzlarına göre globalleştirerek roma ahlakının tevhidini rayına oturtabilir.1ziyor?

C32: demokrasi ilahi bir rejim olamaz. Demokrasinin daha iyileştirilmesi mümkündür. Şöyle ki her toplumun en akıllı insanları seçim yapmak şartı ile en iyi insanın yönetime gelmesini sağlayabilir. Hayvanlardaki yönetim kadrosu güç merkezlidir. Güçlü olan liderdir.
Demokraside aş ve iş ehline verilmemekte, en iyi ikiyüzlülük yapan bireylere verilmektedir.
İnsanın sağ lopu sol tarafını, sol lopu sağ tarafını yönettiği için insan denge durumundadır. Aksi durumda insanın dengesi bozulur. Demokraside ise sağ lopun sağ tarafı, sol lopun sol tarafı yönetmesine benziyor. Bu da beraberinde bir yönetim dengesizliği oluşturuyor. Abdulkadir SÜRÜCÜ
C32: alfabe her topluma göre değişir bence Latin alfabesi. ÜMİT ARAT
C32: her ne yaparsak yapalım insanın oğlu gene bu dili bozar ilginç ilginç sesler çıkarır ve gene bu dili bozup kendine farklı bir dil yaratacaktır. Bence bu bir hayal. Dünya halinden memnun ama Türkiye bir zamanlar birileri hariç. Yok şu dili kullanma yok bu harfi kullanma. Yok terbiyeli konuş yok bilmem ne ve daha bir çok tantana. Dilin yasaklandığı bir ülkedeyiz. Diliniz kıymetini bilin. -Ömer kurt-
C32: Her şeyin her zaman daha iyisi vardır. Hayvanların yönetim sisteminin demokrasiyle alakası yoktur. Onlarda bir lider ve onun peşinden  yargılamadan ,düşünmeden sürüklenen diğerleri. Demokrasi gerçekten iş ve aş ehline verilseydi  hala tartışmalarımızda baş köşeye oturmazdı. .(Semra SÜPHANDAĞI)
C32: Bence ilahi bir rejimdir.çünkü demokrasi barış demektir.daha iyisi düşünülemez.çünkü en iyisi demokrasidir.hayvanların yaşayış sistemi demokrasi ile ilgili değildir.çünkü orda güçlü olanın üstünlüğü ele geçirmesi söz konusudur.demokrasi aş ve iş ehline vermek anlamına geliyor.eğer verilmiyorsa bu sorun baştaki kişinin vicdansızlığından kaynaklanıyordur.eşitsizlik ve zulüm olduğunda ya da insanın hak olduğu özgürlüğü kısıtlanmaya çalışıldığında.sağ ve sol lob ayrı işlevleri görmekte ve düzen böyle sağlanmakta.bunların farklı farklı işlevleri olduğundan yerleri değişir veya bir elden yönetilirse yalnızca belirli yönler gelişecek ve ya bazı yönlerin gelişmesi engellenecektir.bir ilkokul öğrencisine öğretmenin  yerine bir doktorun derse girmesi gibi bir durum meydana gelecektir. Demokrasi herkesin kendi görevini üstlenmesi  şekline daha çok benziyor. (Yüksel ERİBOL)
C32: Demokrasi;eşitlik demektir,adalet içerir.daha iyisi düşünülemez.Çünkü eşitlik dışında adalet sağlayan başka bir şey yoktur. (Sevil GÜLEŞÇE)
C32: bence ilahi bir rejim değil.daha iyisi tabi ki vardır.insanı yaratan insana en uygun rejimi de onunla beraber göndermiştir.hayvanlarda demokrasi yoktur.demokrasilerde aş ve iş ehline verilmiyor.demokrasi beyne benzemek zorundadır.her iki tarafı(sağ ve sol) da birbirine yardımcı olmakl zorundadır.yoksa tıpkı beyin gibi bitkisel hayat sürer.. (Tuncay DEMİRADAM)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir bence.Çünkü nefsi olan insan kendi kendini yönetemez.Bunun için yaratıcı tarafından seçilen mükemmel insan(peygamber)yaratıcının koyduğu kurallara göre yönetimi sağlar.Hayvanlar arasında ise yaratıcının cömert davrandığı canlı lider olur ve gelebilecek tehlikelere karşı korur.Bu onun iç güdüsüdür.Demokrasi hayvanlarda da yoktur.Demokrasi de aş ve eş ehline veriliyor diyemeyiz. (Emine TİMUR)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir. Sadece bilinen en iyi rejimdir. Her zaman her şayin daha iyisi bulunabilir. Hayvanlar arasında en güçlü olan liderdir. Demokrasi yoktur. Demokraside aş ve iş başta olanın istediği kişilere veriliyor liyakat yok yani. Sağın solu solun sağı yönetmesi üstünlük kavramını ortadan kaldırıyor. Demokrasi böyle olmalı. (Nazlı Gül KUBBA)
C32: Bence demokrasiden iyi bir rejim olabilir ama daha bulunamamıştır. Hayvanlarda demokrasi benzeri bir sistem yoktur. Orda güçlü olan başa gelir. Demokrasi aş ve iş ehline verilmiyor kesinlikle. Kim daha çok propaganda yaparsa, kim daha çok pilav üstü döner verirse, halk oyunu ona veriyor ve bu geçerli bir çözüm olmuyor. İyi ki de beynimizin sağ lobu sağ tarafı, sol lobu sol tarafı yönetmiyor. Sağ lobun sol tarafı, sol lobun sağ tarafı yönetmesi daha iyidir. Böylece hiçbir ayrım ve torpil olmadan hak yerini bulmaktadır. (Derya KANDEMİR)
C32: İlahi rejimden öte ilahi rejimi daimileştirmek için bir araç olabilir. Şu an ki koşullarda insanlar için en uygun olanıdır. Hayır. Daha çok güçlü olanın zayıfı ezme gibi bir durum var. Tam olarak sağlanamazsa bile çalışan ve üreten insan hakkını alabiliyor. Hukuk ve demokrasinin uygulamaya konulduğu zaman bunu sağlayan insanlardır diyebiliriz. İnsanlar da egemen olduklarında demokrasi ve hukuku kullanırlar. İkilik ve anlaşmazlık ortaya  çıkardı  diye düşünüyorum. Çünkü demokraside de sağ kesim sol kesimi yönetmeye kalkıştığın da uzlaşılmaz noktalar artmaktadır. Oysa her ikisinin de temsil edildiği durumda üretilen fikirler üzerinde insanlığın yararına bir denge sağlanabilir. (Veysel KACAR)
C32: Bence, ilahi bir rejim değildir. Eğer demokrasi gerçek anlamda uygulanabilirse; bundan daha iyisinin olabileceğini zannetmiyorum. Hayvanlar, birbirlerine üstün gelerek; lider seçerler. hayvanlarda güçlü olan liderdir. Böyle bir durumda da demokrasiden söz edilemez (Aslıhan KESİCİ)
C32: zeki ve akıllı insanların bir araya gelip din olgusundan uzak bir sistemle yönetilmelidir.Bu sistemde art niyetli insanların özellikle görüşleri alınıp olabilecek ihtimaller önceden kestirilmelidir. (Mehmet Hüznü AKKURT)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir. Demokrasi elbette en uygun yönetim ehli ama gerçekte var olan –uygulananda – demokrasiden eser yok Hayvanlarda ise asla demokratik bir sistemden söz edilmez bence. Çünkü onlarda güçlü egemen olan güçtür Bu da emeğin işin, aşın onu asıl hak ederek verilmediğiniz. Göstergesi insan dahi beyinsel yönetime gelince her şeyde bir düzen olduğu insanın beyin yönetiminde de kendini gösteriyor, ilahi kudret. (Sevcan ÜLKÜ)
C32: Demokrasi hangisinin neticesine daha çok benziyor? Koloni oluşturan canlılarda benzer seçim sistemi vardır. (Mustafa SOYALP)
C32: Bence demokrasi ilahi bir rejimdir. Çünkü ilahi olarak verilen irade insanların kendilerini yönetme ve onları toplum halinde yönetecek kişileri seçmeleri için verilmiştir. Bu olmasa iradenin bir anlamı olmaz.
- Hayvanlarda demokrasi yoktur. Çünkü hayvanda irade yoktur. Hayvanlarda en güçlü olan her zaman yönetendir.
-insan iradesine dayalı tek rejim demokrasidir. Daha iyisi düşünülemez.. Demokrasi bir araçtır. İş ehline vermek insanların elindedir. İnsanlar iradelerindeki zaaflara bakmadan sucu demokrasiye atarlar.
- Beynin loplarının yönetiminde bir çapraz yapı mevcuttur. Beli bir noktada birleşirler. Fakat tersi olursa bir paralellik olur ve asla birleşme olmaz.
-Demokrasi her zaman birleştiricidir. Kesinlikle ayrılıkçı değildir. Çünkü demokraside toplumun her bölümü temsil edilir.
-Koloni canlılarında ve hayvanlarda güce dayalı bir yönetim vardır. Güçlü olan her zaman yönetir. (Abdurrahman ZEBEK)
C32: Demokrasi her durumda en iyi yönetim şeklidir ve daha iyisi düşünülemez. Hayvanların yönetim sistemi ve lider seçiminin demokrasi ile alakası yoktur. Burada güç, güçlü olan esastır. Güçlü olan her durumda lider, gurubun başıdır. Aş ve iş kesinlikle ehli olana veriliyor demek kesinlikle yanlıştır. Ben bunun hak edene verilmediğine inanıyorum. İnsan yeri gelince daha doğrusu mecbur kalındığında  demokrasi ve hukuka araç olur. Nasıl olur derseniz, bazı kişiler emellerini gerçekleştirmek için demokrasi yoluyla lider olmak istediklerinde insanı bu emellerine alet ederler. Beynin hangi lobunun hangi tarafı yönetmesi gerektiğine gelince siyaset gibi sağcının sağı solcunun solu yönetmesi nasıl ki yanlışlığa yol açarsa bu durumda aynı sonucun ortaya çıkmasına yol açar. Her düzenin kendi zıddı olanı da yönetmesi gerekir ki gerçek bir demokrasiden sözedilsin. (Hayrullah Kuşman)
C32: Bence ilahi bir rejimdir.çünkü demokrasi barış demektir.daha iyisi düşünülemez.çünkü en iyisi demokrasidir.hayvanların yaşayış sistemi demokrasi ile ilgili değildir.çünkü orda güçlü olanın üstünlüğü ele geçirmesi söz konusudur.demokrasi aş ve iş ehline vermek anlamına geliyor.eğer verilmiyorsa bu sorun baştaki kişinin vicdansızlığından kaynaklanıyordur.eşitsizlik ve zulüm olduğunda ya da insanın hak olduğu özgürlüğü kısıtlanmaya çalışıldığında.sağ ve sol lob ayrı işlevleri görmekte ve düzen böyle sağlanmakta.bunların farklı farklı işlevleri olduğundan yerleri değişir veya bir elden yönetilirse yalnızca belirli yönler gelişecek ve ya bazı yönlerin gelişmesi engellenecektir.bir ilkokul öğrencisine öğretmenin  yerine bir doktorun derse girmesi gibi bir durum meydana gelecektir. Demokrasi herkesin kendi görevini üstlenmesi  şekline daha çok benziyor. (Ümmetullah DEMİR)
C32: Hayır.Düşünülebilir.Güçlü olan lider oluyor.Olabilir.Hayır.Çıkar ve yanlış düşünceden.Adalet ve doğru düşünce.Yıkım olurdu.Yıkıma daha çok benziyor. (Murat ÇİFTÇİ)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir ama benzer özellikleri çoktur. Halifeler seçimle iş basına gelmiştir. Aslında lider nasıl seçiliyor da çok lider nasıl uygulamalar yapıyor ona bakmak gerekir. Bir otorite demokratik yollarla seçilmemişse ama uygulamalarıyla tebaanın ihtiyaçlarına cevap veriyor, farklılıkları aynı anda barındırıyorsa ne olursan ol insan olarak değerlendiriyorsa buna tepkimiz nasıl olur?  % 100 halkın tercihiyle gelen bir otorite defoluysa sırf herkes istiyor diye onaylamak mümkün mü? Bence bu soruları yanıtladığımız zaman gerçek yönetim biçimini kafamızda oluştururuz. (İlhan POLAT)
C32: Bana göre beşeri hiçbir sistem insanları mutlu etmeye yeterli değildir.Örneğin yeni icat edilmiş bir makinayı kullanma kılavuzuna göre kullanmazsanız bozarsınız.Birkaç defa denedikten sonra doğru kullanmayı bulabilirsiniz ama bu tarz da kılavuzdaki tarz olacaktır.Yani icat edenin tarzı. .(Barış KOCABEY)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir her zaman daha iyisi vardır. Bütün insanların insanüstü ne ulaştığı toplumlar zaten bir yönetim biçimine ihtiyaç . böyle bir şeyi simüle etmek imkansızdır. İnsanın sadece beynin sağlobu tarafından yönetilmesi demek matematikte ilerlememe sözel ve dilsel, görsel olarak büyük ilerleme kaydetmek demektir. Böyle bir ilerleme ne kadar büyük olursa olsun matematik ve sayısaldan yoksun olduğu için eksik kalacaktır. demokrasi tamamıyla bir tarafın kullanılmaması manasına gelmese de büyük ölçüde gözden gelinmesidir. (Ahmet Özkan TURHAN)
Demokrasinin yapılan tariflerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği yoktur. Hayvanların yönetim sisteminde ise demokrasinin izine bile rastlanılmaz. Demokratik yönetimler ise adaleti ve gerçek temsiliyeti sağlayamadığı için aşı ve işi ehline teslim edememektedir. Hukuk ve demokrasi amaç olduğunda insanlar bunlar için araç olur. Amaç insan olduğunda ise hukuk ve demokrasinin araç olması düşünülür. Yönetimlerde tabi, matbu tarafından idare edilir. İdareci değişirse veya birçok kişinin işini bir kişi yapmaya kalkarsa düzen bozulur. Allah’ın koyduğu sistemde ise Allah’ın işine karışılmaz. (Muhammed Vesim KARABIYIK)
C32: ilahi rejime benzetebiliriz. Çünkü ilahi dinlerin temelinde insanların mutluluğu ve esası vardır.eğer gerçekten demokrasi bu temele oturtulursa daha iyisini düşünmeye gerek kalmaz. Hayvan gruplarındaki liderler grubun iğliliğini düşündüğü için demokratik davranıyor diyebiliriz. Ne yazık ki günümüzdeki demokratik toplumlarda aş ve iş ehline verilmiyor. Demokrasi ve hukukun uygulama aşamasında insanlar araçtır. Biyolojik olarak beynin sağ ve sol loblarının vücudun kendilerine benzer kısımlarını yönetmesi ne gibi sonuçlar doğurur bilmiyorum ama demokrasiyi benzetirsek herhalde sağcıların sağcıyı, solcuların solcuyu yönetmesine benzetebiliriz.buda bence demokratik değildir. (Özlem ARSLANBOĞA)
C32: Günümüz demokrasisi ilahi bir rejim kesinlikle değildir. Ama ilahi rejim demokrasiyi bazı bölümleriyle kısmen ihtiva etmiştir. Hayvanların yönetim sistemlerinde pekde demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Orda güçlü olan daha çok fiziki anlamda güçlü olan bir şekilde lider konumdadır. Yaşam şartları bunu gerektirmektedir.  Daha mükemmeli ilahi rejimdir. Demokraside aş ve iş ehline değil aslında tam tersine verilmektedir. Yani bugünkü yaşadığımız demokrasi sistemi için söylenebilir. Hatta serveti millet hain ve zalimlerin elinde toplanmaktadır. İnsanın değilde kuralların merkeze oturtulduğu bir zamanda hukuk ve kurallar,  insanların kullandıkları araçlar değil,  insanlar hukukun ve kuralların araçları olacaktır. Ama insan merkeze alınıp gerçek değerinde yerine oturtulursa o zaman hukuk ve kurallar insana hizmet eden araçlar olacaktır. Lob meselesine gelince o bir denge tam tersi durumunda dengesizlik meydana gelecektir(Nazım ÇOĞALTAY)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir çünkü bu rejimi de ortaya koyan insanlardır.Hayvanlarda galiba monarşi  vardır(ör.: arılar).Eğer bir organımızdan memnun değilsek bunun alternatifini bulmadan değiştirmek bizi eksik bırakacaktır.Sağ ve sol loblar birbirinin yerini alsaydı galiba o zaman da vücudumuz kendisini buna göre ayarlardı. İLHAN ARAR
C32: Duruma göre değişir.daha iyisi düşünülebilir.hayvanlarda böyle bir sistem gelişmemiştir.her zaman işler ehline verilmez.bunun nedeni çıkar savaşıdır.sağ ve sol lob eğer beyni bereber yönetirlerse bence bu hayat çekilmez olur. .(ZEKİ ASLAN)
C32: Demokrasi ilahi bir rejimdir. Şuan en uygun rejim budur. Sağlıklı ve güçlü olan hayvan lider seçilir, bu yüzden demokrasi hayvanlar aleminde demokrasi pek işlememektedir. Sağ lop ya da sol lop tek başına yönetirse vücudumuz sağlıklı bir şekilde işleyemez. Semiha EROL
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir beşeri bir rejimdir.Hayvanların yönetim sistemi rekabete dayalıdır. Daha mükemmel bir rejim geliştirilebilir.Günümüz demokrasilerinde aş ve iş ehline verilmiyor.Demokrasi ve hukuk insanlar içindir,insanlar buna araç olamaz.Sağ lobun sağ tarafı  sol lobun da sol tarafı yönetmesi mümkün değildir.Demokrasi doğal olanın neticesine daha çok benziyor.   Rukiye DOĞAN
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir beşeri bir rejimdir.Hayvanların yönetim sisteminde rekabet hakimdir güçlü olan  lider olur.Demokrasiden daha mükemmel bir rejim geliştirilebilir.Günümüz demokrasilerinde aş ve iş ehline verilmiyor.Kaldı ki demokrasi tam olarak uygulanmıyor bile.Demokrasi ve hukuk insanlar içindir.Dolayısıyla bunlar insanlar için bir araç konumundadır.İnsan beyninin sağ lobu vücudun sağ tarafını ,sol lobu sol tarafını yönetirse biyolojik bir dengesizlik yaşanır.Sosyal yaşamda da bu mümkün değildir.Yönetim sistemi toplumun her tabakasına hitap etmeli ve çıkarlarını korumalıdır.      LEYLA KIZILYILDIZ
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir. Hakkıyla uygulanmazsa daha iyi uygulama yolları düşünülebilir. Hayvanlarda böyle bir sistem olmaz. Demokraside iş ve aşın ehline verilmesi gerekiyor verilmesini gerektiriyor;fakat ne yazık ki uygulayıcısına göre değişiyor. Hak hak edene verilmediğinde insanlar demokrasiye araç olur.Tam tersi; Demokrasi olması gerektiği gibi uygulanmadığında olur.Sağ sol beyinden biri vücudu tek başına yönetirse vücudun diğer tarafı çürümeye mahkum olurdu. gerçek anlamda uygulanan demokrasi birincisine daha çok benziyor.Koloni oluşturan canlılar konusunda  bir fikrim yok. BELKIS AYDIN    
C32: İlahi bir rejim olduğuna inanmıyorum ( sadece kullarda ). İlahi kaynaklı sistemlerde her kez adına karar veren biri mutlaka olmuştur. En iyi sistem doğrudan demokrasi olmalıdır. Hayvanlarda güç kimdeyse lider odur. Vücutta ise bu farklıdır solun sağı, sağında solu yönetmesi ilahi bir rejimdir. EŞREF KANAN
C32: İlahi bir rejim değildir. İran ve S.Arabistan'a bakınca  görülür.Hayvanlarda güçlü kazanır felsefesi vardır.Demokrasiden daha iyisi doğrudan demokrasidir. En iyisini yapıyor vücut. Sol sağın, sağın da solo yönetmesi en iyisidir OSMAN ÇELİK
C32: Kesinlikle ilahi bir rejim değildir. Bence düşünülebilmeli.  Hayvanların böyle bir iradeleri yok.   Demokrasi bugün ihtiyaca cevap verememektedir.  Aslında ilginç bir yaklaşım. Tek başına yönetse insanın bir yanı sürekli eksik kalırdı.
İsmail Aydoğdu
C32: Demokrasi sadece halkın kendini yönetmesi ve bu yönetimde kendisinin de rol almasıdır. Hayvanlarda kişiliğin yapılarında olan bilinç olmadığı ve düşünemediklerinden hayvanlarda demokrasiden bahsedilemez. Çünkü hayvanlara göre demokrasi şiddetten başka bir şey olamaz. Bu gösteriyor ki demokrasi zorlukla değil akılla çözülebilmeli. M.Vasfi YURĞUN
C32: İlahi olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü demokraside eşitlik söz konusudur. Ve yaratıcının da ilahi olarak eşit olduğu kaçınılmazdır. Her ne kadar günümüzde Tanrının eşit olmadığı düşünülse de. Zaten günümüzde de görüyoruz ki demokrasi saptırılmakta eşitlikten uzaklaşmaktadır. Bunu günümüzle ilişkilendirecek olursak demokrasinin eşitlikten uzaklaştığını ve ilahi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü saptırmalar vardır. (SERVET AKAY)
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir. İnsanoğlunun gereksinim duyduğu şeylerden dolayı ortaya çıkmıştır. İnsanların demokrasi anlayışlarında liderlik vasfı taşıyan kişiler ön plana çıkarken hayvanlarda güçlü olan zorla lider oluyor. Yani hayvanlarda demokrasi benzeri bir sistem yoktur. Toplumumuzda ‘ Ekmeği ver ekmekçiye bir ekmekte fazla ver ‘ diye bir deyim vardır.Ancak bizim toplumumuzda işin ehli insan yok varsayılıyor veya sistemin onu gerektirdiği  ön koşularak iş ve aş ehline verilmiyor.(Emrah GÜRCAN)
C32: Tabi ki demokrasi ilahi bir rejim değil ama bugünün koşullarında tam anlamıyla uygulansa en bugün için en iyi rejim olduğunu düşünüyorum. Hayvanlarda böyle bir sistem yoktur. Çünkü hayvanlarda güçlü olan kazanıyor. Aslında beynin yapısını örnek alırsak solcu kişi sağcıları sağcı kişide solcuları yönetebilir Mahmut KARA
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değil aslında daha alternatifi bulunmadığı için öyle görünüyor. Daha iyisini şimdilik maalesef ufukta görünmüyor tabi bunu fazla görenler bile var… Hayvanlarda demokrasi yoktur çünkü güçlü olan zayıfı ezer nitekim biz bunu da hayvanlar kralı aslanlarda biliyoruz. Kral ya istediğini yapar kimse karşı çıkamaz. Demokraside işi asıl ehline verilmesi lazım ama biz şimdi bunu göremiyoruz beklide insanların yanlış kullanmalarından kaynaklanıyor. Diğerine fazla vakıf değilim.  Kazım KOÇ
C32: Hz.Muhammed ‘ten sonra halife seçim ile belirlenmişti gerçek demokrasi budur ve ilahi bir rejimdir. Ama halife ölünceye kadar halifedir aynı zamanda muhalefette yoktur. Bizdeki demokrasi ise bundan farklıdır dolayısı ile ilahi olduğu söylenemez. Hayvanlardan güçlü olan baş olur olay biter. Şu an itibariyle rüşvet tüm devlet kurumlarında yasalmış gibi işlem görüyor. Hatta başbakanlardan biri ‘benim memurum ne yapması gerektiğini bilir’ diyerek zam yapmamıştır. Artık hangi iş ehline veriliyor ki . gerçek demokraside sağ sol yoktur tek bir lider vardır. Yani tek bir beyin ve tek bir vücut olması gereken budur. Saadet POLAT
C32: Değildir. Düşünülebilir. Din kurallarına göre bağlı olarak.  Hayvanlarda güçlü olan liderdir. Aş iş ehline değil torpili olana veriliyor. Oy kullanma zamanı insanlar demokrasi-hukuk için araç olur. Sağ sol lob olması Allah’ın bir nimetidir. Elbet bir hayır vardır. M.Emin ERDEM
C32: şimdi aklıma gelmiyor herhalde varsa er geç dünya toplumlarında benimsenecektir. Kim bile bilir ki  ikinci bir Fransız ihtilaliyle demokrasinin yıkılıp yerine başka bir rejimin kurulmayacağını  Serkan KÖROĞLU
C32: Demokrasi bir rejimdir. Daha iyisi ilahi bir sistemdir bence. Hangi yönetim olursa olsun şekil değil insanların samimiyeti önemlidir. Yusuf ATEŞ
C32: Demokrasi, sadece akıllı varlıklar tarafından yaşanabilecek bir sistemdir. Bu nedenle,hayvanlarda demokrasinin olabilmesini düşünemiyorum. Çünkü, demokrasi, zekanın değil; aklın bir ürünüdür. Başkalarının özgürlüklerini sınır kabul etmek şartıyla, özgürlük kavramını temel aldığı için de, ilahi kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Dinde zorlama yoktur. İlahi mesajı, insanların, seçim yapmada, her şeyden önce bir seçim yapma özelliğiyle yaratıldıklarının göstergesidir. Bu şekilde, demokrasinin ilahi rejim olduğu söylenebilir. Ama, teorideki tanımıyla..Demokrasinin görevini,tam olarak yerine getirdiği söylenemez. Günümüzde, demokrasiden başkası da çıkar yol değildir. İnsanların, çeşitli etkin güç ve nüfuzlara sahip oldukları bir dönemde, dünyada evrensel bir barış ve huzurun yegane anahtarı demokrasidir. Ancak, demokrasi için, demokrasinin kendisi yetmiyor. Nitekim, günümüzde, demokrasinin sadece kendisinin, yaşama ve yaşatmaya yetmediğini görebiliyoruz. Buradaki sorun, demokrasinin kendisinden kaynaklanmamaktadır. Onun, iyi kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Yani, insan, kendisine –yaşam sistemine- verilmiş olan yegane anahtarı, cebinde taşıyor; ama, bununla kapıyı açmak yerine, kapıyı hala ayağıyla kırarak açmaya çalışıyor.Hayvanların demokrasiye –akıl ürünü olması sebebiyle-sahip çıkamayacağını söyledim. Ama, eğer, hayvanlar, akıl sahibi olsalardı insanlardan daha iyi yaşatabilirlerdi bunu. Çünkü, onlarda nefis olduğunu düşünmüyorum….Demokrasinin gerektiği gibi yaşanamamasının nedeninin, onu kullananlar varlıkların, nefse sahip olmalarına bağlıyorum…ama, nefis terbiye edilemez diye bir kaide de yok tabii.. dolayısıyla, demokrasi –nefislerin terbiyesiyle-istenirse gayet güzel yaşatılabilir.Ben, insanın bir mikro-cosmos olduğunu düşünüyorum. Tam bir evren. Her şeyiyle. İnsanda, nasıl davranmasını belirleyen bir iç sistem, nasıl davrandığını sağlayan bir dış sistem ve bu iki sistemin nasıl çalıştığını denetleyen bir otokontrol sistemi var.Bunlardan sadece bir sistemi, kısaca anlatmaya çalışırsam; demokrasinin –bir micro-cosmos olarak- bedenimize nasıl girdiğini göstermeyi başarabilirim sanırım:Sindirim, çok güzel bir yemeği görmekle, gözde başlar. Daha sonra, beynimiz, o şeyi yememiz için bizi uyarır. Uyarılan sinir hücreleri, kasları harekete geçirterek; o nesneye doğru uzanır.önce, ellerimizden işe başlarız. Daha sonra bu güzel görünen şeyi ağzımıza doğru götürürken, burnumuz, olayı test eder. İyiyse, işlem devam eder. Ve nihayet ağzımıza alırız bu nesneyi.. önce dilimizle tadını çıkarırız.dilimizin hangi bölgesi daha çok zevk verecekse bize biz o bölgesini kullanırız..tuzluysa dilin ucunda döner durur. Dişlerle çiğneriz.. Sonra bir kanaldan aşağıya doğru bir dalga hareketiyle, mideye doğru yol alır. Mide bunu, evirir çevirir ve nesi var nesi yok diye kontrol eder. Nitekim sindirir. Ordan gerekli maddeleri, alır diğerlerini ince bağırsağa gönderir. İnce bağırsak da kendi işine yarayanları aldıktan sonra, nesnenin hiç işe yaramayan kısmını bildiğimiz işlemi yapması için kalın bağırsağa gönderir…Ve sonuç olarak, alınan besin, bedenin tümüne yarar verecek şekilde  sindirilmiş olur.. Bence, demokrasi, en azından bu tür bir örnekle, ilahi bir rejim olduğunu kanıtlıyor. Beynin sağ ve sol loblarının farklı üstelik ters bölgelerini çalıştırması da çabası…(AYTAÇ BİLDİRİCİ)
C32: Demokrasi ilahi bir rejimdir. Çünkü adalete ve eşitliğe dayanır. Daha iyisi düşünülemez. Hayvanlar âleminde güçlü olan kazanır ve başa geçer. Nitekim aslan, ormanlar kralı ünvanını azı dişlerine borçludur. Her lob kendi tarafını yönetmeye çalışsa aralarındaki çekişmeden dolayı dengemizi kaybedebilirdik. Her ikisinin de söz sahibi olması demokrasiye yakışıyor. Cahit AYYILDIZ
C32: Her şeyin olduğu gibi demokrasinin de önüne geçebilecek bir sistem olabilir ama şu anda henüz bilinmiyor veya kullanılmıyor. Gerçekten iş ve aş ehline verilmiyor ki demokrasilerde bunca sorun yaşanıyor. Hangisi daha üstündür? Sorunun cevabı hangisinin araç olacağını belirler. Demokrasi bir tarafın diğer tüm tarafları yönetmesine benziyor şu an ki asırda. İ.Halil KAYA
C32: Demokrasi ilahi bir rejim olarak düşünülebilir. Hayvanların yönetim sisteminde ve lider seçiminde demokrasi benzeri bir sistem yoktur. Demokraside aş ve iş ehline verilmiyor; örneğin haklıyı savunma gereksinimi duyduğumuz zamanlarda demokrasi için amaç değil araç oluruz. Beyini bir toplum olarak düşünürsek toplumdaki tüm bireylerin söz sahibi olması gereklidir. Çiğdem BOZDAĞ
C32: Demokrasi ilahi bir rejim midir değil midir o tartışılır ve içinden çıkılmaz bir şeydir.Kesinlikle daha iyi düşünülebilir.Fakat bu dünya düzeni içinde demokrasi kağıt üzerinde menfaat platformunda Amerika tarafından kullanılmakta insanlara rahat getirecem diye insanların canına mal olmaktadır.Yarattığı demokrasi evreninde dünya insanıyla adeta oynamaktadır(ırak,afganistan gibi).hayvanlardaki demokrasiye gelince zaten yukarda dediğim gibi menfaat platformundaki demokrasi zaten hayvanlarda işliyor( yani amerikanın  demokrasi evreni).Nasıl diyecekseniz hayvanlarda eğer güçsüzsen yani bir yem var ve onlarca aç kurt var(G8’ler gibi) ne olur bu aç kurtlar kendi yaşam alanları dışındaki kurt popilasyonlarına(G8’lerdışındaki ülkeler)  bu yemi bırakır mı? Bu sorunun net cevabı hayırdır yani diğer kurt popilasyonuda  ya mücedele yada ölümüne mahküm bırakılmış olacak , bunu içindir ki bu günkü demokrasi sistemi kağıtlarda yada bazı ülkelerin kafalarında(amerka gibi).Gerçekten demokrasi ehline işi aşı verseydi sizce Türkiye de hortumcu diye bir terim olurmuydu ben şahsen bu kelimeyi cem uzanla dağarcığıma kattım ne yazık ki demokrasinin bu taraflarıda var insanlara koyduğu kazığı ilişkilendirip kelime haline nihayetine de dağarcığına koyup insanın hayatını zindan ediyor.Başka bir çözüm yolu onuda bulacaklarından eminim çünkü bu sistemde artık insanlar tarafından deşifre oldu(Osmanlıdaki monarşi sistemi 16yy’da bu günkü demokrasiyi bine katlamıyordu ne oldu taki sistem çöktü yani sistem menfaatler doğrultusunda işledi tıpkı bugünkü demokrasi gibi insanlar başka çözüm yolları yani başka sistemler şifrelendirip insanların hizmetine sunulacak yani şifre çözülene kadar peki bunun sonu diyecek olursanız panzehir derim çünkü bu böyle devam edecektir.Ama biz onların ürettiği siste mi panzehirle yok edeceğiz panzehirin sırrı ahlaklı çevreyle oyumlu insan yetiştirmek tüm dünyaca).Bu lop meselesi çok güzel bir şey aslında eğer sol olsaydı;yani CHP(gerçi bugün sol olduğu da tartışılır. Biz eskisinden bahsedelim)’nin 1923-1950 arası gibi sağ lop olsaydı bu günkü AKP gibi olur.Nihayetinde şimdi ki Türkiye doğmuş ve şimdi ki konumu devam etmekte.Bakalım bizi  ne zaman gerçek uyum yani beyin sol tarafıyla bedenin sağ tarafı veya beyinin sağ tarafı doğru düzgün işleyerek en üst refak seviye ye çıkaracak. Celal EŞSİZ
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir.Daha iyisi düşünülebilir.İnsan beyni sağ ve sol loblarla etkileşim içerisindedir. . A.Vahap ASLAN
C32: Demokrasi ilahi bir rejim değildir. İnsanın kendi aklı ile ortaya çıkardığı en iyi sistemdir denilebilir fakat gene de birçok eksiği mevcuttur. İnsanların yararlanabileceği bir çok nimeti olduğu gibi bütün insanların hak ve ihtiyaçlarını karşılayabilme potansiyeline sahip değil çünkü bütün insanlığın ortak aklıyla ortaya çıkmamıştır belli kültür ve insanların kendi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortaya çıkarılmıştır. Demokrasi ve hukuk değiştirilemez ilkeleriyle temellendirildiği zaman, yani bir tabu haline getirildiği zaman insanlar bu sistemlere bir araç olur. Bunlar insanlığın yararına değil; insan bunların ebediyeti için kullanılan bir araca dönüştürülür. Hayvanlarda demokrasi benzeri yönetimler olamaz çünkü onlar için yaşam bir mücadeledir. Muhittin DEMİR
C32: Tabi ki daha iyisi düşünülebilir.Hayvanlarda böyle bir sistemin olacağını sanmıyorum.Demokrasi güzel ama bazılarının elinde kötüye kullanıldığı gün gibi ortada.Eğer insanların arasında eşitsizlik doğarsa kişiler demokrasiye ihtiyaç duyar.Saydığınız koşullar gerçekleşse belki daha iyi  belki de kötü olurdu bilemeyiz.Bence demokratsı bunlardan ilkine benziyor yani sağın solu ,solun ise sağı yönetmesine benziyor.Zaten bu durumda da kötü niyetliler işlerine ve amaçlarina ulaşmıyorlar mı?  M.Can ÖZBAY
C32: Demokrasi, ilahi bir rejim değildir. Gelişmiş toplumların en kayda değer yönetim biçimlerinden birisidir. Toplumların gelişimlerine ve işleyişlerine göre, daha uygun bir rejimle seçilebilir. Demokrasi özünde gerçekten iş ve aşın, ehline verilmesi gerekir. Fakat, demokrasi insanların elindeyken, kimlik değiştirilebilir. Doğru bir insanın elindeyken, müthiş çalışabildiği gibi,yanlış insanların elindeyken de bir o kadar kötüye yönelik ve olumsuz sonuçlar doğurabilir.
İnsan beyninin bölümleri ile işleyişlerinin pek önemli bir ölçüt olduğu düşünülemez. Onun için de yer değiştirmeleri, birtakım biyolojik farklılıklar yaratabilmesinin dışında, pek bir anlam ifade etmez. (YILMAZ CAN)
C32: Hayır değildir. Daha iyi bir anlayış olabilir.hayvanlarda güç egemenliği vardır. Demokrasi ne yazık ki sadece lafta kalan bir terim olarak hayatımızda yer alıyor güçlüler demokrasiyi kendi çıkarlarına göre yönlendirirler. İnsan hareketlerinde dengesizlik olur. Sıracettin ADIGÜZEL
İlahi değildir. Ütopyadır. Daha iyisi kominizimdir. Yoktur. Çünkü hayvanlarda liderlik fiziki güce bağlıdır. C32: Bazen veriliyor. Demokrasi ve hukukun yürürlüğe girebilmesi için insanın araç niteliğinde olması gerekir. İnsan beyni sağ ve sol olarak yönetim merkezi dengesi kurulmuştur. Eğer bu değiştirilirse insan harmonisi bozulur. A.Hekim KUTLUK
C32: İlahi rejim değildir fakat günümüzde  ki toplumsal yapıya en uygun olanıdır. Sağ lob veya sol lob vücudu tek başına yönetirse bedenle zihin arasında bir dengesizlik oluşur. Çünkü burada yaratılıştan gelen bir özellik olarak loblarla vücut arasında bir bütünlük bulunmaktadır. Aytekin DAŞBURUN
C32:  Demokrasi, insanlar inandığı ölçüde ilahi bir rejim olabilir.Daha iyisi düşünülse bile yinede bu demokrasinin başka bir versiyonu olur.Hayvanlarda demokrasinin en iyi şeklini görebiliyoruz( örneğin,karıncalar).Burada insanoğlu için güze örnekler vardır(düşünenler için).Demokraside iş tabi her zaman ehline verilmiyor.Aslında insanlar amaç olmalı fakat , bazen araç da olabilmektedir.İnsan beyninin sağ ve sol lopları yar değişince o zaman karmaşık,dengesiz durumlar ortaya çıkar. (M.Emin Aras
C32: Demokrasi en iyi yönetim biçimi olduğu için şu an bununla yetinmek zorundayız. Daha iyisi de düşünülebilir.
Hayvanların yönetim sisteminde, güçlü olanın(oligarşik)  başta olması demokrasiye aykırıdır.
İnsanlar  hukuk ve demokrasinin vazgeçilmez aracıdırlar. Çünkü hukuk ve demokrasinin varlığı, insana hizmet ettiği ölçüde var olur.
İnsan     beynin ; lobu ve vücudun sol tarafını, sol lobu da sağ tarafını yönetir.
İşte demokratsı da buna benzer. Yani sadece bir yönüyle hareket etmez, çeşitli yönleriyle hareket ederek ne gibi alternatifleri olduğunu göstermek ister. (Yahya TORİ)
C32: Hayır katılmıyorum demokrasiden daha iyi bir rejim söz konusu olabilir.  
Hayır hayvanlar sürü halinde yaşar.       Fuat TANIŞIR    
C32: demokrasi ilahi bir rejim değildir. Günümüz şartlarında eğer ilahi bir rejim olsaydı bugün sürekli olarak birtakım yerlere demokrasi götürmeye çalışan barış timsali bir devlet (ABD) o kadar insan kıyımı yapmazdı. Kezibe ÖZDEL                                                           
C32: Hayır demokrasi ilahi bir rejim değildir. Daha iyisi düşünülebilir. Her geçen gün her şeyin daha iyisinin icad edilmesi gibi. Hayvanlarda demokrasi yoktur. Çünkü: onlarda güçlü olan başa geçiyor. Yani, üyelerin  seçimi ile lider olunmuyor. Demokrasilerde işin ehline verildiğini söylemek biraz güç olsa gerek. Çünkü halk kimi kendisine daha yakın görse veya kendisini hangisine daha çok benzetse onu seçiyor. İnsanlar demokrasiyi değil de demokrasi insanları yönetirse işte o zaman insanlar demokrasiye araç olurlar. Loplarda terslik olursa işletmede de terslik olur. Düzen bozulur. Demokraside sağın solu solun sağı yönetmesi daha iyi olur. Çünkü sağ sağı, solda solu yönetirse hepsi aynı görüşte olduklarından yanlışların farkına varılmaz. Hamdullah KUŞMAN