Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)

       VERİLEN DERSLER                      ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK  FEL  SAKAT/EKSİK/HAYVANİ/DOĞAL(VAHŞİ)  DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARI


Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri  2005   2006  2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DinSiyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri  


Siyaset, Bilim, Rejim ve Yönetimlerin Dindeki Konumlarından Yararlandırılışı İnsanlığın Geleceği İçin Önemlidir

- Din siyasete, ekonomiye, politikaya ve yönetimlere dayalı acımasız ve ölçüsüz menfaat kurallarını deşifre eder ve daha insancıl-rahmani kuralları ortaya koyuşa kaynak teşkil eder ve yardımcı olur.
- Siyasette din olmazsa ya da siyasetçinin gerçek dini ve inancı olmazsa dinin yerini menfaat dayalı ekonomi borsası, politik, ulusal demokrasi ve siyasi zekâ oyunları alır.
- Din siyasetçiyi, ekonomisti, politikacıyı, yöneticileri ve insanları ahlakı yönden rafine ve/veya filtre ederek kötü, iyi amelleri ve amaçlarını su yüzüne çıkarır. Hatta siyasetçinin ya da politikacının veya inanan insanın enderin samimi ahlaki ölçüsünü açığa çıkarır.
- Siyaset Dinle bağdaştırılmazsa bu sefer inançlı kitleden illegal (gayrı ahlakı ve gayrı resmi) yönden yararlanışın ve kullanışın yolu motive olur.
- Aynı durum din yönetim ve bilimle ilişkisel düşünülüp ya da yönetim ve bilimin dindeki konumları doğru tespit edilip insancıl çözümler üretilmezse bu sefer bilim ve yönetim cahili inançlı kitleden illegal (gayrı ahlakı ve gayrı resmi) yönden yararlanışın ve kullanışın yolu motive olur. Bu nedenle her medrese ve dini eğitimin mutlaka bilimsellikle güncellenip ilişkilendirilişi elzemdir.
- Biz İslam'iyeti insanlık için gönderilmiş bir din olarak kabullenip doğru değerlendirilmezsek bu sefer insan fıtratına doğru empati duymayan inanca /imana gerek duyan cahil radikal dindar kitlelerin ortaya çıkışına neden oluruz.
- Uzaya açılmadan önce tüm insanlığın bu dine sahiplenişi ve liyakatli değerlendirişi insanlığın işini gelecekte kolaylaştırmış olur.
- Bir anda düşünün Allah (C.C) bu dinleri göndermeseydi ne olurdu? Sorusunun yanıtı dinin değerini, önemini ve gereğini izahat için yeterlidir. Demirkuş 2013
- İslam'i Demokrasideki Seçim Kriterlerinin Peygamberi Oluşu; İnsani ve Vahşi/Hayvanı/Doğal Demokrasi Ayracının kırmızı çizgisidir. İnsanlığın geleceğini belirleyici önemli etkisi olacaktır. Meclise; Radikalleri (Dini, Milliyetçi, Yenilikçi... Vb ), Hayvani Hür İnsanları, Peygamberi Alim Bilgin ve Zeki Hür İnsanları, Evrensel İnsanları... Vb İnsan Tipini Meclise Direne Eden, Filtreleyerek ve Süzerek Seçen Seçim Kriterleri İnsanlığın Huzurlu Geleceğini belirleyişte önemlidir.
-Her Türlü Sosyal Çeşitliliği İç Dünyasında Doğru Konumlandıramayanlar, İnsancıl Evrensel Olamazlar.
-İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarıyla Verimli İlişkilendirilemeyen (Dizayn Edilmeyen) Anayasaların Toplum ve Halklara Vereceği Hizmetler Beyhudedir.
-Var Olan Dünyevi ya da Ulusal Anayasalara, İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarını Sığdırmaya ya da Uydurmaya Çalışmak Hendeği Devenin Üstünden Atlatmaya Benzer.
-İlahi, İnsancıl Evrensel ve Doğa Yaslarını, Ulusal Anayasalar İçine Sığmadığı Gibi Onları İşlevsiz, Verimsiz ve Zararlı Kılar.

 -Hayır Üzere, Değişmek İstemeyeni (Fert, Örgüt, Kavim, Devlet, Vb.) Allah CC'HU değiştirmez (Rad, 13/11).

                                                             SAKAT/EKSİK/HAYVANİ/DOĞAL(VAHŞİ)  DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARI
         -Dini kuralları doğal demokrasi kurallarıyla ilişkisel doğru çalıştırış ve demokraside doğru konumlandırış ile doğal demokrasi kurallarını dini kurallarla ilişkisel doğru çalıştırış ve dinde doğru konumlandırış arasında önemli farklar vardır. Bu felsefeyi doğru biliş ve uygulayış önemlidir.
        - Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi; çoğunluğun sinsi oligarşi yönetim ve rejim sistemleridir.
        - İnsani Demokrasi; Hakli bir tek fert bile olsa onun hakkını öne çıkartan ve kabul ettirten yönetim ve rejim sistemleridir. İlk dönemlerde peygamberlerin sadece bir oyu vardı.
        - Dünyada var olan vahşi/doğal rejimler ve yönetim sistemleri çoğu; deneme (deneyişe) ve yanılmaya dayalı hukuk senaryosunun demokratik yaşam tiyatrosundan ibarettir.
        - İslam'i Demokrasideki Seçim Kriterlerinin Peygamberi Oluşu; İnsani ve Vahşi/Hayvanı/Doğal Demokrasi Ayracının kırmızı çizgisidir. İnsanlığın geleceğini belirleyici önemli etkisi olacaktır. Meclise; Radikalleri (Dini, Milliyetçi, Yenilikçi... Vb ), Hayvani Hür İnsanları, Peygamberi Alim Bilgin ve Zeki Hür İnsanları, Evrensel İnsanları... Vb İnsan Tipini Meclise Direne Eden, Filtreleyerek ve Süzerek Seçen Seçim Kriterleri İnsanlığın Huzurlu Geleceğini belirleyişte önemlidir. Belki de Allah (C.C) doğal yaradılış kanunlarının insanda tecellisi sonucu olarak, demokrasiler; doğal olarak ortaya çıktıkları ya da tecelli ettiği ülkelerde doğal çoğunluğun-baskınlığın hükmündeki azınlıkları abluka yönetimi altına alışın insan mantığında kabul gören tecellisidir. Demokrasinin İslam'i-insani terbiye ve ıslah edilişe gereksinimi vardır. Demirkuş 2011

        -Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasi; Halkın çoğunluk desteğini alan partinin diğer tüm azınlık partilerine karşı fazladan aldığı oyların hürmetine (fazla oy farkı/oranı) , bazen tüm azınlık parti oylarının toplamından daha az bir farkla tüm oy sahiplerini ve tüm halkı/ları yönetim hakkını elde edişi açısından; bölücü , eksik, sakat ve vahşidir.
        -Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasi veto ilahlığı şemsiyesinde hiç evrimleşmeden ve/veya evrimleştirilmeden seçim emme-basması (çakı-rak) düzmecesi içinde; olmadı yeniden ve/veya yenisini deneyelim. Var olan demokrasi sistemi gövde hücrelerinin çoğunluğu beyin çekirdeğin hilkat garibesi hâkimiyet ve yönetimleri sunar. İnsanlığı asri ve atisi için var olan demokrasinin peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak kuralları ve bedeni yöneten beyin hücrelerinin liyakat sistemine dayalı seçim sistemlerinin geliştirilşi önemlidir.
        -Sorun Şu Ki;Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı? Doğrusu Nasıl Bir Eğitim Sitemi Olmalı, Nasıl Yeminli Seçim Yapılmalı ve Nasıl Bir Meclis Olmalıdır?
        -Sanki insanlığın düşünce kıblesi Doğal (Vahşi) Demokrasi, bilimsellik ve evrim düşüncesi ile doğanın nesnel ve sanal döngüsüne yapışmış ve kenetlenmiş gibidir. Demirkuş 2009:
        -Doğal demokrasi nefsin işletim sistemi yüksek zekâ seviyesine tabii insanlara öncelik tanır öne çıkarır ve tercih eder. Akla tabii insanlara öncelik tanımaz tam tersi aklın hiçbir değeri yok ve dez avantajlı bir yaşam döngüsüne konmuştur. Her kes zekâsı oranında her şeyden nasiplendirilme kurallarına bağlanmıştır.
        -Tüm ve her şey İslam'iyetin içinde mevcuttur ve İslam dini aşılmazdır (Ayet ve hadis vardır). Gelecekteki her türlü olay, olgu, süreç, kıyametler… Vb her şey İslam'iyetin gösterdiği şekilde gerçekleşeceğini bu günkü bilim kanıtlarıyla örtüşmektedir ve kabul etmektedir. Dinden habersiz bilim insanları bunun farkındalığını kavrayamadıkları ve/veya cahili oldukları için sorun çıkışına neden oluyorlar. Tüm yönetim biçimleri (demokrasi dâhil), bilim, laiklik, tüm düşünsel, hayali, sanal, nesnel yaratıklar, tüm zamanlar, kıyametler, iblis, şeytan, in, cin, melek…vb dinin çetelesi içinde liyakatli konumlandırılarak doğru tefekkür eden ve düşünen insan yetiştirişe yönelik öğretim, öğrenim ve eğitim yapılmalıdır. Demokrasinin içine ve/veya çerçevesine İslam'iyeti sığdırmaya, disipline etmeye kalkışmak hendeği devenin üzerinden atlatmaktan ya da ebediyetin tasarrufunu ve gerçeğini kâinatın geçiciliği içine sığdırışından daha liyakatsiz ve tersine iş yapmak anlamına gelir. Böyle bir gayret liyakatsizlik, cahillik belki de bilerek kasti yapılıyorsa insanlığa yapılacak en büyük asri kahpeliktir.
       -İktidar olmak için İslam dinini demokrasinin hizmetinde kullanan Müslüman demokrasi sofileri ile dini siyasetten men eden çağdaş laiklik sofilerinin din ve demokrasi arası ilişkilerine ifrat ve tefritten ters düz yaklaşımları ve ilişkileri çok ilginçtir.
        -Demokrasi mi İslam dinin içine yeşertilmeli ve doğru konumlandırılmalı yoksa İslam dinimi eksik ve sakat olan demokrasinin içine disipline edilmelidir? Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır.
        -Bilimi, Evrimi, Hayvani Demokrasiyi, Rejimi/leri, Devleti/leri, Fert-Topluları, Siyaseti…Vb her şeyi İslam'iyetin içinde doğru konumlandırarak yaşamak daha liyakatlidir. Herhangi bir şeyi İslam'iyetin dışında tutmaya çalışmak ya da İslam'iyeti o şeyin (onun) içine sıkıştırmaya çalışmak hendeği devenin üstünde atlatmaya kalkışan cahil-bedbaht mantık ve niyetinden farksızdır.
        -Belki de Sakat demokrasinin ilahları Veto imparatorlukları, kendilerine tabii olanlarda, demokrasinin sofi milletleridirler.
        -Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür. Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha Hayvani/Doğal/Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir.
        -Sakat Demokrasi hükmündeki azınlıkların haklı ve doğru düşüncelerine kör, aklın, vicdanın, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) olmanın bir puan bile değeri olmayan, sadece zeki insanlara öncelik, tanıyan hayvani katil, cahil, cani ve peygamberi insanların oylarının aynı değerde olduğu çoğunlukların ya da kavimlerin gözde hayvani imparatorluğudur. Demirkuş 2010
        -Sakat Demokrasi ve eğitim sistemlerinde oy hakkı liyakate ve akıllı, peygamber ahlaklı, bilgilere kördür ve cahil çoğunluğun oyu bazen haklı, daha akıllı, daha bilgili daha güvenilir…Vb istendik ama azınlıktaki kişileri yönetir.
        -Aslında doğal olan beynimizin sağ sol beyin lopları bile bedeni uyumlu birliktelik içinde yönetir bedensel rahatsızlıklar beyine muhalefet ve sorunlarını geri bildirir. Bu çıkarsayıştan hareketle ya da bu duruma göre bilimsel olarak var olan demokrasiye doğal demek bile onu yüceltmektir. Belki de en cahili, en sakat ve en eksik talihsiz bir demokrasi çeşidi ya da türüdür.
        -Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür. Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha Hayvani/Doğal/Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir.
        -Aslında doğal demokrasi de bile tüm halkın oyundan oluşmuş bir düşünsel, nesnel, kültürel, zihinsel… Vb hercai bir beyindir. Önemli olan toplumun değer yargılarına uyumlu-yaşatıcı kurallarla ve yasalarla oylarla seçilen tüm beynin iktidar olarak çalışması için kurallar ıslah edilmelidir. Muhalefet halk, bölge meclisi ve merkezi meclisteki muhalefet kabul ve disipline edici gruplarca dile getirilir. İnsani demokrasi doğal demokrasiden sonra geliştirilmelidir. Bu demokrasi bir tek haklı kişi bile tüm arda kalan çoğunluğu pes ede bilmelidir.
-Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasi; Halkın çoğunluk desteğini alan partinin diğer tüm azınlık partilerine karşı fazladan aldığı oyların hürmetine (fazla oy farkı/oranı) , bazen tüm azınlık parti oylarının toplamından daha az bir farkla tüm oy sahiplerini ve tüm halkı/ları yönetim hakkını elde edişi açısından; bölücü , eksik, sakat ve vahşidir. -Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasi veto ilahlığı şemsiyesinde hiç evrimleşmede ve/veya evrimleştirilmeden seçim emme-basması (çakı-rak) düzmecesi içinde olmadı yeniden ve/veya yenisini deneyelim. Var olan demokrasi sistemi gövde hücrelerinin çoğunluğu beyin çekirdeğin hilkat garibesi hâkimiyet ve yönetimleri sunar. İnsanlığı asri ve atisi için var olan demokrasinin peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak kuralları ve bedeni yöneten beyin hücrelerinin liyakat sistemine dayalı seçim sistemlerinin geliştirilşi önemlidir.
        -Allah (C.C) kâinatları ve tüm yaratıkları bir tek peygamberin (Hz Muhammed AS) şerefine yaratlışı ve/veya Bir tek Nuh As'IN haklı hatırına kavminin tüm sapkınlarını su tufanıyla boğuşu ya da bir çığlıkla bazı kavimlerin yok edilişi doğal ya da var olan "Sırtlan Demokrasisi" kurallarının her koşulda geçerli olmayışının kanıtı gibi dimdik ayakta durmaktadır. Bazen bir çoğunluğun hepsi içindeki bir fert kadar değerli değildir (Ör. Nuh As'ın, Hud As'ın ve Salih As'ın kavimleri) . Bazen de bir çoğunluğun hepside çok değerli insanlardır (Ör.Tüm peygamberler, Ashab-ı Kiramlar, Rahmani âlimler müminler ve Müslüman'lar). Bazen bir fert bir kavimden daha değerlidir. Bunu hiçbir akıl ve nefis ret edemez.
        -Sakat Demokrasinin idari olarak en büyük zaaflarından birisi, çoğunluğa güvenmeyi ve iman etmeyi hatta bazen tapmayı farz kılar(gizli şirk), liyakatli ve haklı yani peygamberi fert ya da azınlığa genel olarak insanları körleştirmesi ya da köreltmesidir. Demirkuş 2010
        -Belki de Hayvani/Doğal Ya da Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasiler; fert, dil, din, kültür … Vb insani azınlıklara (insanın etnik azınlığı olmaz) kör olduğu için;haklı ya da haksız devasa azınlıkların çoğunluğunu bir avuç ırk ve millet çoğunluğuna köleleştiren deccal-i bir rejimdir.

        -Demokrasilerde çare tükenmez. Önermesi; hem gizli düşünce ve kavram yanılgısı hem de gizli şirki içeren asrın cahillerinin bir cehalet belgesi ve kanıtıdır.
       "Genellikle her çarede en az bir demokrasi vardır ama her demokrasinin en az bir çaresizliği vardır!!" Demirkuş 2008
Yönetim sistemlerinde;bilenin, bilmeyenin, zalimin, katilin, sapığın, yarı delinin, velinin… Vb oylarının gücü aynı oldukça ve bu koşullarda çoğunluğun oy gücüne dayalı sadece en zeki-nefsi, nefsini ezberleyip kullanmaya kadir olduğu ya da baskın temsilcilere ya da ceddinin menfaatine-kültürüne evcilleştirdiği... Vb insanlara hükmündekilerinin geleceğini emanet ettikçe demokrasi sürü rejimi olmaktan kendini kurtaramaz ya da insani yönetim sistemi olamaz.Demirkuş 2008
        -Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır.1, 2, 3, 4, 5
        -Çıkarsma; Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek veya çok parti ve tek milletin, bilimselliğin... Vb kültür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.
        -Uzun vadede fert ve azınlığın yüzde yüz haklı, doğru ve gerçekçi olduğu bir ortamda ve toplumda;bir rejimin ya da yönetim sisteminin bu hakikate kör, sağır, sakat ve cahil olması ne acıdır!! Bu gücü kendine siper edinen kapitalistler, şovenistler, Siyonistler, siyoşovenistler... Vb ...istler ortalıkta cirit atıyor ve ne yazık ki halkları ve bilim bilgilerinide (bilim insanlarınıda) bu siyasetle liyakatsiz kullanıyorlar.
Sürülerde de çoğunluğun ve güçlünün/lerin istemleri geçerlidir. Yani doğal demokrasi de adalet en güçlüye ayrıcalıklı kullanılır ya da en güçlüye hizmet eder. İslam'i ve İnsancıl demokraside tüm fani güçleri adaletin kontrolündedir. İnsanda fert, azınlık veya çoğunlukta;ispata gereksinimi olmayan ya da tartışma götürmeyen haklıların, doğruların ve gerçekçilerin istemleri geçerli olmalıdır.
İpucu;çoğu peygamberler kavimin de hep azınlıkta kişilerdi. Haklı oldukları halde peygamber ahlakının haklı hâkimiyeti uğruna şehit olmuşlardır.
        -Halkların; doğru ve haklı iradesi ile cahil, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist iradelerinin meclislerde tecellisi arasındaki farkı doğal ve insani demokrasi ile ilişkilendirmek önemlidir.
        -Tek adamcılık, Monarşi ve Kuvvetler ayrılığı /zıtlığı (Antagonisttik Liyakatli sinerji ile karıştırılmamalıdır. Liyakatli sinerji: Kuvvetler ayrılığının şer-i ve hukuki oluşun liyakatli birlikteliğidir. Antagonisttik nefsi/hayvanidir, Liyakatli sinerji Rahmanidir. ) belki de kurumlar arasın da “Derebeyi Kurum ve Tek Adam Demokrasinin” ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kuvvetler birlikteliğine (sinerji) dayalı kurumlarla ayakta duran; fert, toplum, devlet veya kavim arasında ki farkındalığı doğru kavramak gerekir.
Tek adamcılık, Monarşi ve Kuvvetler ayrılığı /zıtlığı (Antagonisttik Liyakatli sinerji ile karıştırılmamalıdır. Liyakatli sinerji: Kuvvetler ayrılığının şer-i ve hukuki oluşun liyakatli birlikteliğidir. Antagonisttik nefsi/hayvanidir, Liyakatli sinerji Rahmanidir. ) belki de kurumlar arasın da “Derebeyi Kurum ve Tek Adam Demokrasinin” ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Belli kurumlar arası güç dengesine dayalı bir düzenle, sinerji ve anatagonistik (yok edici birliktelik) zıtlık arasında ne fark vardır?
        -Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ; Demokraside, Siyasette, Eğitimde, Ekonomide… Vb her türlü doğal, doğal ya da Doğal zayıf ve güçsüzlerini; çökerten, besi yeri olarak kullanan, eleyen ya da öldüren reKâbettir. Uyum sağlayamayanı öldürücü yok edici-antagonisttik olan; Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sadece çıtayı atlayanları yaşatıcıdır.
        -Rahmani ReKâbet (Diğer Adıyla Zarurettir):Rahmani Ahlakla; Adil , Vicdanlı, Akıllı… Vb öncelikleriyle; demokraside, siyasette, eğitimde, ekonomide… Vb her türlü insani ve gerekli yaratıkların zayıf ve güçsüzlerini; liyakatli yaşatan reKâbettir (Uyumlu-Liyakatli sinerjitik birliktelik) yani zayıflarını yaşatır ve tedavi eder. Zayıflarımız zayıf oldukları her şeye (şeylere) karşı bizim erken uyarı sistemlerimiz gibi çalışır ya da bizi erken uyaran hayırlı sebepleri vardır. Yani zayıfların varlıklarının ve yaşatılışının hayırlı sebepleri vardır. Zayıflar en azında hastalık ve istenmedik etmenlerine karşı canı bedelinde bizi uyarır. Hâlbuki doğal olan evrim ya da evrimleşme vahşice zayıflarını ve güçsüzlerini öldürür ya da güçlülere malzeme (ör. Karuni kapitalizm) eder. Hâlbuki Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet; zayıflarını ya öldürür ya yok eder ya da kapitalistler gibi besi yeri olarak yaşatırlar.
        -Rahmani (insani ve doğal döngü için gerekli zayıfları yaşatan ve tedavi eden) , şeytani (Kapitalistlerin zayıflarını besi yeri olarak yaşatması) ve hayvani/cahili (hayvanlar arasında zayıflarını eleyen ya da yem olarak kullanan) reKâbetler arasındaki farkın farkındalığını kavrayıp kurallarını peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ilişkilendirişe çalışın. Vahşi/Doğal/Hayvani /Cahili ve Şeytani; Siyasetin ve Demokrasinin deşifre edemediği, kudurtmadığı ya da kudurtamadığı; fert, toplum… Vb insan tipi, her türlü istendik değer yargıları (inançsal İslam'i değer yargıları dâhil) geleceğimizin öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim, rejim… Vb sistemleri için çok büyük değer taşmaktadır ve çok çok önemlidir.

Sonuçta, bilimi daha etkili biçimde kullanan kapitalistler;Müslüman'ları yanlarına çekmek için;kafircikleri alt edelim diye bazı Müslüman kavimleri menfaatleri gereği hidayete erdirme(Taliban ve İran hidayeti), bedava teknolojiler takdim ederek (Pakistan nükleer enerji... Vb) planlarını uygulamaya koyan Karunizm (kapitalizm) komünist sitemin başını hidayete erdirmeyi başarmıştır.
      Bu gün ise kapitalistler;demokrasi sistemini yayacağım bahanesiyle Gayri Müslim inanç ehline (eski din ehli kavimlere, birleşmiş milletler, sosyalistler ve ılımlı komünistlere) göz kırparak veya yanlarına alarak hidayet ettiği müslüman ülkelere rableşmeye kalkışıyor ve Karunizm (kapitalizm) için Büyük Ortadoğu besi yerini hazırlıyor gibi. Kapitalizmin tarihi ortaklarına oynadığı oyunlarıyla örtüşen örneklerini hayvanlar âleminde (av ve avcı ilişkilerinde) görmek olasıdır.

         Siyaset; dünyevi rejim ve yönetimlerde hayvani, cahili ve şeytani kullanılır, samimiyet Rahmani ve insani kabul edilmelidir. Bu nedenledir ki dinde yönetimde samimiyet ve liyakat temel alınır. Siyaset ve yalan diyet olarak uygulanır. Demirkuş 2011
        Vahşi ve doğal ya da liyakatsiz laiklikle; şeytan ve imamı iblise (Azazil ibn-i Menazil) ve onlara uyanlar; tüm insanlığa ve dinlere gizli açık elini kolunu sallayarak karışacak, dindekiler ve insanlar laiktir diye onun hilkat garibesi davranışlarına saygı gösterilecek anlamı çıkıyor.
        -Sakat/Eksik/Doğal (Vahşi) Demokrasinin Cehalet İncileri; Bir insan düşünün;dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), cesur, bilgili, zengin, makam sahibi (ör.başbakan), zeki, akıllı… Vb sadece eşinin haline doğru empati/eşduyum duymamanın(duygudaş olmamanın) ve değişimin eğitim ya da yapısal cahili, baş örtülü insanların haline doğru empati/eşduyum duymamanın (duygudaş olmamanın) din, eğitim ve yapısal(fitrati) cahili, ülkesindeki yasaları fetişleştirerek rejim elden gidiyor fobisi bahane halkının ya da tüm insanlığın yararlı yapısal, inançsal ve kültürel değer yargıları için değiştirmek istemeyen ya da içine sindiremeyen eğitim, yapısal ve din cahili kişiliklerin veya başbakanın olabileceğinden emin olun.
       
        -Biz tükürdüğümüzü yalamayız?! Hâlbuki;suç, günah, hata, yanılmak, bilmezlik … Vb akıllı yaratıkların yaşam döngüsünde aşamayacakları vazgeçilmez vasıflarındandır. Yanlış yere tükürmüşsek temizleriz! Demirkuş 2010 Bu yazıdaki amaç kibir, ucup, haset, eğitim, yapısal(fıtrat) ve doğal laiklikten doğan din cehaleti yöneticilerin vahşi-doğal demokrasinin seçim sistemi eserinin delillerini ortaya koymaktır.
        -Vahşi demokraside muhalefettekiler karşı tarafa ya da taraflara; yalan, yanlış ve doğru her türlü malzemeyi kullanarak karşı tarafa sosyal virüs bulaştırmak için ne gerekiyorsa yapmasını muhalefet olarak yapma algısı ve düşünce yanılgısı içindedir. Vahşi demokrasinin düşünsel vahşetinin reKâbetini anlayamayan çoğu insanımız bu muhalefet virüsünden kurutulamazlar. Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokraside başkasına oy için yalan konuşmak ve sözlü dolandırmak ya da söz vermekten hemen hiçi kimse şimdiye kadar ceza almamıştır.. Yeter ki hedef fert ve kitleyi ikna et ve tercihini ele geçir. Kim kimi inandırdı ve ikna etiyse onun tercihini ele geçirir.
        -İnsani demokrasilerde;bilimsel, toplumsal ve dini olarak her fert ve her azınlığın veya siyasetçilerin (ezbere ve rastgele değil) görüşlerinin liyakatli sınırlarını takdire bağlayan dinbilim ve toplum uzmanlarından kurulu yeminli resmi ve yarı resmi kurumlar geliştirilmelidir.Doğal millet, doğal devlet ve insani millet insani devlet kavramları liyakatli tanımlarıyla yerine oturtulmalıdır.
        -Okul öncesi eğitim hayatında başlamak üzere;öğrenciye hocalık yapan her öğretmen yeddi yeminli olmak üzere;öğrencinin liyakat, peygamber ahlak, çeşitliliğin gerekliliği bilinci, bilgili olmanın elzem oluşu, peygamber ahlak kurallarına riayeti, paylaşım duygu ve sıfatları… Vb konularda puanlansın. Üniversiteye girişte de bu ahlak puanı en az % 50 tesir etsin. Üniversiteyi bitirince hocalarından aldığı ahlak puanını da, üniversiteye girişte ki ahlak puanına ilave edilerek toplam ahlak puanı kullanacağı oyun güncü belirlesin. Yaşam süresinde hayat döngüsünde aldığı cezalar, kötü ahlak sergilediği durumlar oyunun gücünü düşürsün hatta katilse ömür boyu oy kullanmasın. Hakkıyla Müslüman Devlete (İbrahim'i-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) Devlete) karşı ihaneti durumunda oy gücü elinden alınır veya düşürülür. Yalan habercilik yaptığı saptanan medya mensupları, kötü ahlak örneği eylemler, yalan ve dolandırıcılık yapan siyasilerin oy gücü aldığı cezaya göre düşürülür, siyasetten men edilir… Vb
        -Ülkemiz özgün demokrasisi seçimleri ülkemizi ilk kuran kurucu meclisi usulü olmalıdır. Ancak bu ilk kurucu meclis bazı, alicengiz oyunları, korsan girişimlerle ve doğal demokrasi oyunlarıyla devre dışı edilip günahına girilip ahi alınmış ve ülkemiz bu günlere gelmiştir.
        -Her an oylama ve bilgisayar kullanımı olanakları çoğu kanunları bölge halkına oylatmak olası olacaktır.
        -Yerel Devlet (Bölge) ve belde insan vekillerinin meclisinde;halktan aldığı oy oranında; oy kullanabilirlik, deneteleme ve çözüm üretmeyi hesaba katınız.Bu meclislerde bölgesel ve yöresel sorunların çözümleri üretilir.
        -Var olan doğal demokraside birilerinin oyları diğerlerini yönetime dayalı liyakatsiz ve gayri adil sistemdir. Tüm meclis iktidar olmalıdır. Alınan oy oranları olasılıklarına göre hazırlanmış görev taksimatı cetvelleri önceden belirlenir ve/veya yapılır. Devletin değişmez ortak ve özgün akıl yolları ve kuralları politikaları belirlenir bunlara genellikle dokunulmaz. Tüm seçmeni temsil eden meclisin hepsi iktidar; seçmenlerinden aldığı oy oranında;hükümette görev alması ve her İnsan vekilinin mecliste kullanacağı oyun gücü; temsil ettiği seçmen sayısıyla bire bir örtüşmelidir. Hatta internet, iletişim ve bilgisayarın olanaklarını ve gücünü kullanarak(Ör.parmak izi, retina özgünlüğü... Vb organ kişisel özgünlükleri internetten kullanarak oy kullanmak) her İnsan Temsilcisi oyunu aldığı seçmenin nokta adresine kadar iletişim içinde olması bile mümkündür. Seçim esnasında kullanılan oylar; 1-... Vb evet oyu 2-... Vb hayır oyu (herhangi bir veya birkaç partiye karşıt veya tersi kişileri/partileri oy tercihi sıralayışı kullanış) 3-Oylamaya katılmamak (seçimi boykot/seçim iptali);seçmenin katılma oranı belli bir seviyesinin altına (belki de %50) düşerse seçim iptal olur 4-Oylamada özgün-genel alternatifleri yazılı veya sesli sunmak (alternatif çözümlere katkıda bulunmak amacıyla) 5-Bu 4 kategorinin dışındaki seçmenin oylama esnasında diğerler başlığında belirtilir. Tüm toplanan istatistikî veriler halkın genel istemleri internet üzerinde deklere edilir. Her hangi bir konudaki;Alimin, Zalimin, Cahilin, Hainin… Vb oyu aynı güçte olamayacağı unutulmamalı ve bu kriterler mutlaka ömür boyu peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakı davranışları hasılatıyla belirlenmelidir. Kısaca ailenin-kişinin vekilini sıcak denetim hakkını da elde etmiş olur. Bu geçici tümel temsil sistemi( insan demokrasisine geçişi) daha verimli az kavgacı bir düzen olabilir.
Kamu oyundan gelen istendik, istenmedik… Vb istemleri toplayan merkez ve bölgesel meclisin telefon ve internet bilgileri değerlendirme merkezleri dikkate alınarak muhalefet görüşler dile getirilir ve çözümler öneriler. İktidarlar bölge-yöre halk meclisleri tarafından periyodik olarak denetlenip raporları kamu oyuna duyurulur. Yıllık bütçede ekonomik seviyesi yüksek olanlar serçe parmaklarını taşın altın koyarak düşük bölgelere-yörelere özürlü-yaşlı kişilere, ülkedeki tüm işsizlere … Vb ulaşmak üzere belli yüzdede ör %5-10 gelişim vergisi toplanır. Halka yarı zorunlu ve teşvik edici; sanayi, yerleşim, tarım vb çarpık gelişimin tersine motive edici kredi ve vergiler uygulanır...Ayrıntı için tıklayın;1, 2, 3, 4, 5, 6
        -Yönetimlerin, rejimlerin ve sistemlerin kalite ölçüsü: peygamberi insanlar, asil insanlar, akıllı insanlar, Rahmani alimler icabet ediyorsa ya da eğittiği ve çalıştırdığı insanlar; nesnel, düşünsel ve sanal eylemlerinde topluma peygamber ahlak açısından örnek iseler hedefe ulaşılmıştır. Değilse ya yönetim, rejim ve sistem eksik-bozuk-yanlış ya içindeki insanlar eksik-bozuk-yanlış ya da her ikisi de eksik-bozuk-yanlış. Demirkuş 2008
.
        -Özellikle birbirini tamamlayıcı kavram, yaratık, olay, olgu… Vb karşılaştırılmak veya eşitlemeye kalkışmak saçmalık, cehalet, akılsızlık ve mantıksızlıktır. Bu durum mantığı ve özdeyişleri sadece hece vezninde arama hastalığı gibi bir cehalettir.
Ör. Akıl mı üstündür vahi mi? Vahi akıl için rehber, akılda vahinin rehberliğini hayata uygulayan Allah (C.C)'HUN insanlara, meleklere ve cinlere verdiği ruhun meleği işletim sistemi düşünsel ahlaki araçtır. Hukuk mu üstündür insan mı? bayan mı üstündür erkek mi? bayan ve erkeği biyolojik veya matematiksel eşitlemeye kalkışmak ya da eşitlik koşullarını yaratmaya kalkışmak gizli cehalet ve gizli akılsızlıktır. Tek başına bir kadın ve bir erkek yarımşar insandır. Ancak üretken bir kadın+ üretken bir erkek= Bir insan eder.
Kurallarına uydukça-uyuldukça, hukuk bize kul köle değilse;ya köleleştiriyoruz ya köleleştiriliyoruz ya da köleleşiyoruz veya hukuka nötrüz.
Belki de insani açıdan üretilen çok az şey üreteninden üstündür. Hukukun üstünlüğü değil, kurallarına itaatin değeri ve önemi üstünlük kavramı ile karıştırılmamalıdır (kavram yanılgısına dikkat ediniz). Bilim ve İlim insandan üstün olabilir mi ? Hukukun, uygulamasını ve üstünlüğüne yemini düşünün!! 1 Öğrenci Yanıtları
İnsani demokrasi için tüm dünya devletlerince hür kimliğin kabul edilmesi belki daha hayırlıdır. 
Doğal (Vahşi) Demokrasinin yönetim sistemlerinden ve buna bağlı-uydurulan toplumsal eksik, cahil, liyakatsiz ve yanlış; öğretim, öğrenim ve eğitimden kaynaklanan doğal insan ahlakından kaynaklanan (İnsanın Ahlaken Doğallaşması/Vahşileşmesi/Tarzanlaşması) fiziksel ve toplumsal tufanların doğaya, topluma ve geleceğe zarar vermemesi için sorunlarını çözmek gerekir.
Belki de bu sorunların 21. YY'DA ve gelecekte yaşanmaması için Doğal (Vahşi) Demokrasi ile İnsani Demokrasi arasındaki çizgilerin radikal ve geçişken farzlarla ayırmaktan geçer.
Sanki Vahşi(Doğal) Demokrasi;Çoğunluğun monarşiliği, padişahlığı ve partilerin tarikat gibi görev yaptığı demokrasi tipidir.
        -Doğal (vahşi) demokrasi rejimine tabii bazı ülkelerde tabanı, tavanı ve her şeyi doluşturan halk analaşıyor iktidarı oluşturanlar boğuşuyor tüm yaratıklara kötü örnek oluyor. Aynı rejim sisteminde bazı ülkeler ise iktidarlar iyi geçiniyor halk geçinemiyor. Ya da bazı ülkelerde Doğal (vahşi) demokrasi daha verimli sonuçlar verir.
A-Önerme sonuçlarından hangisi ülkemizi de görülür?
B-Neden Kaynaklanıyor?
C-Sizce en verimli sonuç için hangi koşulları getirmek gerekir?
-Bir ülke düşünün halk peygamber ahlaklı geçiniyor, iktidara gelenler geçinemiyor o zaman belki de seçim sistemi döngüsündeki hata ve eksikler nedeniyle iktidara getirilenler liyakatsiz seçilmişledir.
-Yani seçilenler halkın bir birbiriyle geçinmeyen zıt görüşlerini temsil edenlerin nüvesi iktidara seçimle gelmişlerdir ya da getirilmişlerdir.
-Var olan meclis ve iktidar peygamber ahlak kurallarıyla geçinen mozaiğini çekirdeğini temsil etmiyor, tam tersi doğal ahlaklıların çekirdeğini temsil eden kişilerden müteşekkil demektir.
-Bizim yapacağımız; öyle bir seçim sistemi geliştirilmelidir ki, peygamber ahlak kurallarıyla (peygamber ahlakı) bir birbirine bağlı ve saygılı aşure halk mozaiğinden (bulamaç-kaos mozaiği değil) insanların arasındakilerden meclise mantıki-liyakatli hercai çiçek açtırmaktır.
-Demokrasilerde fert, toplum ve halkların fıtratları, inanç değerleri, kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından;değişmemesi, düzenlenmesi gereken yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, çevre ve olanakları çok iyi ve sağlıklı tanındıkça sağlıklı seçim, eğitim ve yönetim sistemleri geliştirilir.
-Fert, toplum ve halk bazında nefsini ve çevresini doğru tanıyıp, olanakları ölçüsünde kendini doğru konumlandıran unsurların bekası hayra gider. (nefsini tanıyan rabbini tanır hadis var)
-Bir ülkede demokraside ısrar ediliyorsa; öyle bir seçim sistemi geliştirilmelidir ki, 70 milyondan 1 tek fert haklı ve doğru ise kalan herkes yanlışsa haklı ve doğru olanın dediği ve savunduğu uygulamaya konulmaya engel olunmamalıdır.
-Doğal (vahşi) demokrasiler bu duruma kördür.
-Var olan Doğal (vahşi) demokrasilerde durum tam tersine gözükmektedir.
-Belki de, kısa vadede köyleri temsil eden köy nüfusu oranında 1-2 veya 3 kişi, kazaları 2, 3, 4 kışı, kaza merkezi nüfusu oranında, il merkezi nüfusu oranında partiler değil, halkın kendisi kendi aralarında ve kendi beldesinde yaşayanlardan temsilci seçer Yerel Devlet (Bölge) meclisi oluşur.
-Seçim için para gereksinimin hepsini yaşam beldelerine devlet yöre koşullarına göre verir ve seçim vergisi olarak halktan vergi toplar.
-Seçilen belde temsilcileri Yerel Devlet (bölge) meclisini oluşturur.
-En deneyimli dinde ve bilimde anlayan halklara ve çevreye doğru duygudaşlığı olan peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı kişiler başkan ve yardımcı olur.
-Genel seçimlere bölgeden herkes katılır hiç kimse devletin parası dışında seçim masrafı için para harcayamaz bağış kabul edilmez.
-Bölge kontenjanına ayrılan halkın vekillerinin hepsi bölge meclisindekilerden girerler.
-Genel meclise bölgesel seçimlerde ilk sırda girenler aldıkları oy oranında ülke meclisine gönderilir.
-Yani seçilen zatın mecliste kullandığı her oy temsil ettiği seçmenin oyunun sayısı ile örtüşür.
-Anadolu Devletler Birliği (Ülke) meclisinin hepsi iktidardır, Yerel Devlet (bölge) meclisleri tarafından denetlenir.
-İktidar meclisin hepsidir. Beynin sağa ve sol yarım kümeleri (iktidar ve muhalefeti) Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir uyum içinde münavebeli ve birlikte çapraz olarak Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) denge ve uyumla ile bedensel tüm faaliyetleri sevk ve idare eder. Koşullar meclisin hangi organlarını gerektiriyorsa orası bedene iktidar olarak hüküm eder. Genellikle asıl faal olan organ görev yaparken diğer simetrik ve simetrisiz organlar işlevsel yardım edici, eksiğini tamamlayıcı, kaliteyi-verimi artırcı ve motive edici yardım eder. Yani muhalefet
1-İşlevsel olan organın eksiğini tamamlamak
2-Yanlış ve hatalarını görüp düzeltmesi için hatırlatmak
3-Kaliteyi, verimi, güdülemeyi artırıcı etkiler
-Anadolu Devletler Birliği (Ülke) meclisini temsil eden kişiler edepsiz, asabi, kavgacı, kuma-bayan, gevşek-erkek, bölücülük, ırkçılık, bölgecilik, tek millete özgü milliyetçilik zihniyeti ile siyaset yapamazlar.
-Dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve peygamber ahlakıyla halkına örnek olmak zorundadır.
-Şeffaf olacağız diye küfrü kefene veya bir yerine gizleyerek siyaset yaparsa derhal bölge ve halk meclisinde düşürülüp oy ve yönetme hakkı elinde alınır, gerekirse ömür boyu edepsizlikten siyasetten men edilir… Vb
-Aslında üniversite bitimine kadarki toplanan yeddi yeminli ve emniyet nedeniyle isimleri gizli tutulan eğitimcilerden her öğrencinin aldığı toplam ahlak puanında belli bir seviyeyi tutturmayanlar meclislere seçilemez, din eğitimcisi ve öğretmen olamaz, yargıç... Vb olamazlar.
-Ülke meclisine bölge meclisinin seçimi kazananların kümesi girer.
-Anadolu Devletler Birliği (Ülke) Meclisinin Tümü Yerel Devlet (Bölge) Meclisi üyelerinden oluşur.
-Yerel Devlet (Bölge) Meclisleri ya da Anadolu Devletler Birliği (ülke) Meclisi kökendeşlik, ırk, millet, milletçilik siyaseti yapamazlar.
- Gerekirse bir bölgenin seçilen meclis üyelerini tümü farklı bölgelerin üyeleriyle yer değiştirerek ülkeyi yönetmede kimlik soy kuduzluğunu (şovenizmi), din kuduzluğunu (siyonizmi), soydini kuduzluğunu (siyoşovenizmi) ve tapındık-taptık (putçuluğu/put perestliği) kırmak ya da deşifre etmek için denemelerinin verimini artırabilir!!!
-Bölgesini temsil ederler.
-Bu durumu tespit edilenler bölücülükten dolayı gizli veya açık oylamayla elde edilen sonuçlarla devletin bölge yargıçlar grubu tarafından yargılanırlar.
-Yerel Devlet (Bölge) ve Anadolu Devletler Birliği (ülke) Meclisi gerekirse ülke bazında;zararlı ve yararlı örf, adet, kültürel değerleri gerekçesini göstererek yönlendirici ve men edici kararlar alabilirler.1,2,3,4,5
-Halkı yanıltıcı, dolandırıcı… Vb siyaset yapanlar geriye ve ileriye yönelik yargılanabilirler.
-Parti padişahlığı ve parti başkanlığı krallığı geçerli değildir.
-Ülke;parti, mahkeme, yargı, tek ırk, millet, askeri güç ülkesi değildir.
-Tüm mozaiğin ülkesidir. Bu mozaik ülke bedeninin ve insanlığın olması gereken liyakatli ve gerekli parçası kabul edilir.
-Meclise gönderilen insanların peygamber ahlaklı, akıllı, yeterince zeki, kültürlü, kanaatkar ve her türlü yaratığa doğru empati/eşduyum duyan ve doğru tepkiler geliştiren özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir.
-Devleti yönetenlerin;yönetim masrafları, ev kırası, iş masrafları, yaşadığı beldedeki en uygun koşullardan yararlanmak için zorunlu ve gerekli aile masrafları;parasal olarak değil kendisine verilmez fiili olarak devlet tarafından karşılanır.
-Padişah, parti paşası, paşalar… Vb gibi masraflı yaşayamazlar.
-Tüm yıllık masrafları devletin resmi gazetesinde yayınlanarak halklara maliyetleri deklere edilir.
-Yaşama şekli ve ahlak konusunda halkına örnek olmak zorundadır.
-Asgari ücret üzerinde maaş alır.
-Emekliliği için normal devlet memurları için ne gerekli ise o ücret ödenir.
-Lüzumu halinde ve gerekçesi geçerli ise bedava korunma kararı verilir.
-Ülkesinin insanlarını cüzi bir paraya ve canı pahasına korumasız dolaşarak yönetmek Hz. Ömer RA şanında ve kutsal bir görevdir.
-Böylece para için talip olan parapalaz takımının zeki afatından ülkenin geleceği emin olur. Para, kimlik, süper istem, tapındık-taptık(put), mal... Vb palazların uşaklığı için halkın Temsilcisi olunmayacağının onuru ve peygamber ahlakı zaten vekil adaylarından aranır.

            -Fert, Kavim, Ulusallık ve Devlet Bazında Dengedeki Ana Fikrim; Fert, kavim, ulusallık ve devlet bazında özgünlüğümüz payımızdır. Tüm insan hakları ve evrensellik paydamızdır.
-Özgünlüğümüzü (fert, kavim, ulusallık ve devlet bazında) koruyacak kadar milliyetçi, tüm insan haklarına karşı adil, namuslu, vicdanlı ve merhametli olacak evrensel olmalıyız. Bu denge çok önemlidir. Paydamızı payımıza yutturmaya kalkışsak pay patlar, payımızı paydamızda eritirsek kişiliğimiz yok olur.


          -Vahşi/Doğal ve Günümüz Demokrasideki Ana Fikrim;Doğal (günümüz) demokrasisi liyakatsiz çoğunluğun monarşisidir. Hukukun üstünlüğüne dayanır. Hâlbuki hukuk: adil, namuslu, vicdan, merhamet… Vb. insani değerlere dayalı bir kurallar sistemi aracıdır. Bu demokrasi çeşidinde, katilin, velinin, bilginin, cahilin...Vb. oyu eşittir.
         -İnsani (evrensel) Demokrasideki Ana Fikrim; İnsani demokrasi (evrensel demokrasi) insanın üstünlüğüne dayanır. Liyakatli çoğunluğun monarşisidir. Hukuk insani kanunlara ve kurallara dayalı bir hizmet aracıdır. Hukuk insandan üstün olamaz. Bu demokrasi çeşidinde, evrensel/insancıl (güzel ahlaki) ahlaki ve bilgili olma yönün den üstün olan insanların puanı en üstün (100), evrensel/insancıl (güzel ahlaki) ahlaki yönünde zayıf olan insanların puanları daha düşük, kat il, zalim ve suçlular oy kullanmaz (0) veya en azında belli bir süre oy kullanmazlar. Yani oyları puanı güzel ahlaklı ve bilgili olmakla doğru orantılıdır. Her insanın çocukluktan erişkine itibaren yeminli uzaman ve bilginlerce gizli ahlaki zafiyet ve beceri öz geçmişleri tutulur. Devlet arşivinde gizlidir.
-İnsani demokraside güç tek kişide toplanıyorsa yardımcıları kendisine karşı hür ve bağımsız olmalıdır ki gücün dengeli ve liyakatli kullanımı etkisini göstersin. Değilse başkanın nefsine tabii şakşakçılıklarla güç dengesiz ve liyakatsiz kullanılır. İnsani demokraside güç sistemde ise; yönetim ve yürütme: yargının liyakatli ve tarafsız denetimde olmalıdır.
-İnsani demokraside esas olan liyakatli eğitimle toplumda insancıl-evrensel ahlaklı (ulusal ahlaklı değil) liyakatli insanların sayısını artırmaktır. Bir toplumun sosyal evrensel-insancıl ahlaki alt yapısı sağlamsa tepesine liyakatsiz yöneticiler bile getirilse önemli sos yal depremler beklenmez. Tam tersine toplumun sosyal evrensel-insancıl ahlaki alt yapısı sağlam değilse başına Hazreti Ömer getirilse bile sosyal depremler kaçınılmazdır.
-İnsani demokraside esas ve liyakatli olan eğitimle insanları: kendi dinine, azınlığına, kavmine evcilleştirmek, asimile etmek ve devşirmek yasaktır. İnsancıl ve evrensel ortak payda özgürlüğü çerçevesinde insanlar, kavimler ya da azınlıklar tercihlerinde hürdürler. Tüm kavimler ve azınlıklar devlet bazında eşit ve liyakatli haklara sahiptirler. Hakları başka kavimlere emanet edilmez ve devşirilemezler.

     
  -İslam'i Demokrasideki Ana Fikrim;  - İslam'i Demokrasideki Seçim Kriterlerinin Peygamberi Oluşu; İnsani ve Vahşi/Hayvanı/Doğal Demokrasi Ayracının kırmızı çizgisidir. İnsanlığın geleceğini belirleyici önemli etkisi olacaktır. Meclise; Radikalleri (Dini, Milliyetçi, Yenilikçi... Vb ), Hayvani Hür İnsanları, Peygamberi Alim Bilgin ve Zeki Hür İnsanları, Evrensel İnsanları... Vb İnsan Tipini Meclise Direne Eden, Filtreleyerek ve Süzerek Seçen Seçim Kriterleri İnsanlığın Huzurlu Geleceğini belirleyişte önemlidir. Belki de Allah (C.C) doğal yaradılış kanunlarının insanda tecellisi sonucu olarak, demokrasiler; doğal olarak ortaya çıktıkları ya da tecelli ettiği ülkelerde doğal çoğunluğun-baskınlığın hükmündeki azınlıkları abluka yönetimi altına alışın insan mantığında kabul gören tecellisidir. Demokrasinin İslam'i-insani terbiye ve ıslah edilişe gereksinimi vardır. Demirkuş 2011 Çevresini ve toplumsal ilişkilerini liyakatli kullanan, nefsini doğru tanıyan ve kendisini doğru konumlandıran bir insanın;tüm sanal, nesnel araçları, tüm sıfatlarına ait mekanizmalarının düşünsel ve nesnel eylemlerinin;fertlerin ve halkların yararlı özgünlükleri, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, nefis mertebeleri, fıtratlarının değişebilirlik ve tersi çeşitlilikleri dikkate alınarak; toplumsal yönetim, devlet, millet, ümmet… Vb insanlık kavramlarına ve toplumsal yaşam normlarına ( insanın düşünsel, nesnel ve fizyolojik çeşitliliklerine ait sistemlerin) kusursuz benzetimi yapılarak ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla toplumsal hayata doğru güncellemekle ile işe başlamaktır.
-Veto Hakkının Liyakati; Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasilerde bileşmiş milletlerde haklı ve/veya haksız oylayışı sunulan bir tasarı ve/veya kanun ret ediş hakkı dünyanın 5 ülkesinde vardır buna Veto Hakkı (Demokraside ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi ülkelere verilen sahte, liyakatsiz insanlığın haddini aşan geçici çapulcu ilahlık yetkisidir.) . Bu yetkinin insani düşünülüp ıslah edilişi önemlidir.
-İnsani Demokrasinin Hedefi; Her an yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerini, tüm yaratıkların uyumlu ve dengeli yararına verimli kılmak üzere; insanları yapabilirliklerine, yeteneklerine, bilgilerine …. Vb özelliklerine peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerine göre liyakatli ve doğru adreslere tahsis edilmesi için insanlık bazında yapılan her şey olmalıdır.
        -Çıkarsayış;İnsan Temsilcisi maaşları devlet memuru maaşına indirgenip yolsuzlukları ve taraflı davranmaları halinde deklere edilme kapısı açılırsa belki yararlı olur.  
-Aslında doğal olan beynimizin sağ sol beyin lopları bile bedeni uyumlu birliktelik içinde yönetir bedensel rahatsızlıklar beyine muhalefet ve sorunlarını geri bildirir. Bu çıkarsayıştan hareketle ya da bu duruma göre bilimsel olarak var olan demokrasiye doğal demek bile onu yüceltmektir. Belki de en cahili, en sakat ve en eksik talihsiz bir demokrasi çeşidi ya da türüdür.
-Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür. Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha Hayvani/Doğal/Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır.
-Ataerkil Demokrasi, ataerkil devlet anlayışı ve politikalarıyla ile hükmündeki kavimleri ceddine asimile ediş bu asrın modası olmuştur. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir.
-Aslında doğal demokrasi de bile tüm halkın oyundan oluşmuş bir düşünsel, nesnel, kültürel, zihinsel… Vb hercai bir beyindir. Önemli olan toplumun değer yargılarına uyumlu-yaşatıcı kurallarla ve yasalarla oylarla seçilen tüm beynin iktidar olarak çalışması için kurallar ıslah edilmelidir. Muhalefet halk, bölge meclisi ve merkezi meclisteki muhalefet kabul ve disipline edici gruplarca dile getirilir. İnsani demokrasi doğal demokrasiden sonra geliştirilmelidir. Bu demokrasi bir tek haklı kişi bile tüm arda kalan çoğunluğu pes ede bilmelidir.
-Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasi; Halkın çoğunluk desteğini alan partinin diğer tüm azınlık partilerine karşı fazladan aldığı oyların hürmetine (fazla oy farkı/oranı) , bazen tüm azınlık parti oylarının toplamından daha az bir farkla tüm oy sahiplerini ve tüm halkı/ları yönetim hakkını elde edişi açısından; bölücü , eksik, sakat ve vahşidir. -Sakat/Eksik/Doğal (vahşi) Demokrasi veto ilahlığı şemsiyesinde hiç evrimleşmede ve/veya evrimleştirilmeden seçim emme-basması (çakı-rak) düzmecesi içinde olmadı yeniden ve/veya yenisini deneyelim. Var olan demokrasi sistemi gövde hücrelerinin çoğunluğu beyin çekirdeğin hilkat garibesi hâkimiyet ve yönetimleri sunar. İnsanlığı asri ve atisi için var olan demokrasinin peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak kuralları ve bedeni yöneten beyin hücrelerinin liyakat sistemine dayalı seçim sistemlerinin geliştirilşi önemlidir.
-Allah (C.C) kâinatları ve tüm yaratıkları bir tek peygamberin (Hz Muhammed AS) şerefine yaratlışı ve/veya Bir tek Nuh As'IN haklı hatırına kavminin tüm sapkınlarını su tufanıyla boğuşu ya da bir çığlıkla bazı kavimlerin yok edilişi doğal ya da var olan "Sırtlan Demokrasisi" kurallarının her koşulda geçerli olmayışının kanıtı gibi dimdik ayakta durmaktadır. Bazen bir çoğunluğun hepsi içindeki bir fert kadar değerli değildir (Ör. Nuh As'ın, Hud As'ın ve Salih As'ın kavimleri) . Bazen de bir çoğunluğun hepside çok değerli insanlardır (Ör.Tüm peygamberler, Ashab-ı Kiramlar, Rahmani âlimler müminler ve Müslüman'lar). Bazen bir fert bir kavimden daha değerlidir. Bunu hiçbir akıl ve nefis ret edemez.
Adil ve hayırlı oy ya da helal oy sahipleri adil ve hayırlı insanları yönetime getirmek isterler. Helal oy sahipleri iktidar ettiklerine musallat değillerdir. Helal oy ve lokma sahipleri temsilcisine haram lokma ve oy sahipleri gibi musallat ve parazit değillerdir. Belki de bu mantıki sonuç helal ve haram kazanç içinde geçerlidir. Ola ki; haram oylar, mutlaka iktidar ettiklerinin; ya bedenine, ya düşüncesine, ya maneviyatına, ya zihnine ya da kalbine ulaşarak haram erglerini gerçekleştirirler.
-Cahil, kahpe, katil, şeytani, iblisi, istenmedik radikaller… Vb istenmeyen (haram ve cahil oy sahipleri) ahlak sahibi insanların oyları menfaatleri gereği kullana bilecekleri insanları yönetime getirmek isterler.
-Bu iki cümleden olmak üzere; yönetime talip fert ve kurumlar her türlü oya talip olmama şerefli ve haysiyetli davranış ve istem içinde olmalıdırlar. Sakat, Eksik ve Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasilerde; helal, haram, şeytani, iblisi…Vb oyları ya da istendik ve istenmedik insani oyları aynı cephede toplayışa zorlayıp ya da harmanlayıp bazı ifrat, tefrit ve kaoslara neden olunmaktadır.
-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) insanlarla ile iblisi/şeytanilerin oyunun örtüştüğü, ayrıldığı hedeflerin özgünlükleri ve nedenleri açısından demokrasinin insanlıktaki yeri ve konumu tartışılabilir niteliktedir.
Demokrasinin gücünün; peygamberi ve iblis yaratıkların oylarının çerçevesindeki konumu ve yeri?
Helal oy verenlerin oylarla bir yere gelen bir politikacının çevresiyle ve seçmeniyle olan ilişkilerinin vicdani ve rahmani yönlenişi nasıl olur?
Haram oy verenlerin oylarla bir yere gelen bir politikacının çevresiyle ve seçmeniyle olan ilişkilerinin vicdani ve rahmani yönlenişi nasıl olur?
Mekruh ve muallak oy verenlerin oylarla bir yere gelen bir politikacının çevresiyle ve seçmeniyle olan ilişkilerinin vicdani ve rahmani yönlenişi nasıl olur?
Helal, Haram, Mekruh ve/veya Muallak oy verenlerin oylarla bir yere gelen bir politikacının çevresiyle ve seçmeniyle olan ilişkilerinin vicdani ve rahmani yönlenişi nasıl olur?
-Öyle bir demokrasi seçim kuralları ve kriterleri getirelim ki kavmin tüm çeşitli, kimliklerin temsil edenlerin peygamberi ve akli ortak payda anlaşabilecek kişilikler olsun. Bu günkü doğal demokrasi seçim sisteminde toplumun farklı çeşitliliklerini temsil eden cahil, radikal, bilgisiz ve zombi zihniyetler meclise gidebiliyor.
-
-Ola ki her kavimdeki namuslu, dürüst ve bilgili insanların, diğer tüm istenmedik toplumsal ahlak virüsüne sahip insanlara karşı (Nemrut, Çin, Firavun, Atilla'i, Cengiz Han, Hitler… Vb karşı) doğru adreslerde düşünsel, zihinsel, sanal, bedensel ve eylemsel olarak bir arada bulunuşu alışık tepki haine (refleks) geliştirişi tevhidi farzdır.
-Çeşitlilikleri Ve toplum mozaiklerini temsil eden kişiliklerin özgünlüklerinin ve fıtratının peygamber ahlakı kıstasları ön plana çıkarıcı seçim ve insani demokrasi kıstaslarla donatılışı önemlidir.
-Bu nedenledir ki yönetime talip/istekli/gönüllü kişilerin; kendilerine kefil tanınmış ile kendilerine kefil (en az yedi en çok istedikleri kadar sayıda ) yeddi yeminli noter ve/veya resmi tasdikli tanınmış itibar sahibi; fert, toplum ve kurumları halka teşhir etmeliler.
-Yönetime talip fert ve kurumların vaatlerini yeddi yeminli noter ve/veya resmi tasdikli olarak halka teşhir etmeliler. Bu bilgiler yaşam boyu internette ve medyada herkes teşhir edilmelidir
-Vaatlerini yönetimde liyakatli uygulamayanlara dava açılmalı cezalandırabilmeli ve bedeli tahsis edilmelidir ya da gerekirse geleceğe ve geçmişe yönelik milletvekili/Halk Temsilcisi (Halkın temsilcisi olur.Allah (C.C)'HUN Vekili olur ki oda İnsandır. Vekil (C.C), Allah (C.C)'HUN sıfatıdır. Milletin Temsilcisi olmaz. Dünyada Millet diye bir şey yapay ve geçersizdir. İnsanlıkta Uhrevi ve Dünyevi tek millet var oda İbrahim AS Milletidir. Dünyada diğer 72 milletin türeyeceğine dair hadis vardır. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri Cennete, doğru yoldan ayrılan 72’si ise Cehenneme gidecek. Bu hadis 19. Yüz Yılda hayat bulmuştur. Milletler tek tük türemeye başlamıştır.
-Sandık başına giden her seçmende insanlık adına oy kullanmadan önce yeddi yeminini sesli yapabilmelidir.
-Demokrasilerde çoğunluğun oyunu elde ediş için; Vatan-Millet, Sağcı-Solcu, Dindar-Dinsiz, Aç-Tok, Siyah-Beyaz, Alevi-Sünni, muhalefet ediyoruz- eleştiriyoruz kılıfı içinde şer-şirret-dövüş-kavga… Vb tezatlarla danışıklı dövüş oyunlarıyla hükmündeki dil, din, ırk, renk… Vb etnik kavimleri ortalıkta apışıp kalacak kadar düşünsel olarak abandone ederek, şaşırtarak cetlerini asimile ederek monolog kavim-millet yaratmaya kalkışmak düşündürücüdür.

-Aslında doğal laiklik önce ortaçağda dini kurallara itaat etmeyenleri yani orta çağdaki dini doyurucu ve yeterli görmeyen bazı bilim insanları ve sanatçıları toplu dinden aforoz olarak ortaya çıkartılmıştır. Sonrada doğa yasalarını asimile ederek eşyayı köleleştiren yani teknolojiyi yaratan bu insanlar, laikliği haklı olarak ortaçağda; vadesi dolmuş yetersiz ve geçersiz dinlerden halkları ve insani yapay rejimleri korumak için ortaya atılmıştır. Ancak tüm dinler laikliğe her zaman baskındır. Onun için rejimleri korumak için İslam'iyet'teki insani ve evrensellik ötesi laikle ilgili ayetleri uygulayışa yeminli koyuş daha liyakatlidir. Bir din laiklik ve yaratıkların koruyuşuna gereksinim duyuyor ve her şeyi içermiyorsa geçersiz ve/veya en azından aciz ve yetersizdir. Allah (C.C) kıyamete kadar dinini koruyacağına ve âlim göndereceğine dair ayet ve hadisler vardır. İslam'iyet zaten insani laikliği koruyan ve teminat alan ayetleri içerir.
-Laiklik, her sahada işe yaramaz eylemlerin düşünce sistemi kıblesine sahip insanların “o eylemleri için” toplumsal yasalardan bir uçurum tersine olanlar için bir bekçi köprü ise işe yarar, değilse bu günkü gibi din ve devletin birbirine karışmama zihinsel otistiki, düşünsel ve insani bölücülüğü, kangrenleştiriciliği, imanı, insani ve ahlaki ilişkilendiriciliği körelticiliği, dini hayata tatbik/uygulayış gereksizliği, din cahilliği, bilim cahilliği için insanlığı kendine bekçi kılar. Ola ki dini hayata diyet siyaseti hayata tam uygulayış değil de dini hayata tam samimiyet siyaseti diyet uygulayış daha doğrudur. Laiklik ya da laik bir toplum dini koruyamaz din (islamiye) ve Müslüman'lar Laikliği teminat altına alabilir. Yani laiklik dinin ve Müslüman'ların koruyuşuna muhtaçtır. Lekum dinikum …Ayet var. Demirkuş 2008
Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakın,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin

                          Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.2005 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

XXXII SORU:Parti(azınlık) Demokrasisi ilahi/peygamberi bir rejim midir? Daha iyisi düşünülemez mi? Hayvanların yönetim sistemlerinde ve lider-yönetim kadrosu seçiminde; parti(azınlık) demokrasisi benzeri bir sistem var mi? Daha mükemmeli olabilir mi? Demokraside gerçekten aş ve iş ehline veriliyor mu? Hangi koşullarda,İnsanlar demokrasiye-hukuka araç olur? Tam tersi hangi koşullarda olur?Kim/ler; demokrasiye amaç ve araçtır?İnsan beyininin; sağ lobu vücudun sol tarafını, sol lobu da sağ tarafını yönetir, sağ lop vücudun sağ tarafını sol lopta vücudun sol tarafını veya sağ-sol lop vücudu tek başına yönetse ne olurdu? Parti(azınlık) Demokrasi hangisinin neticesine daha çok benziyor? Koloni oluşturan canlılarda benzer seçim sistemi vardır.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965;parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kral ve kraliçeyi düşünerek; şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der, sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der.
Roma ahlakının; doğayı yağmacı, jurnalist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, hayvanlara insanları parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının türediği dönemidir. Bu gün insanı insana yarıştırıp-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip parçalatan zihniyet, yarın  kapitalist zihniyetin menfaat farzlarına göre globalleştirerek roma ahlakının tevhidini rayına oturtabilir.1 Öğrenci Yanıtları


LVII SORU:Antagonist ve sinerjik kavramları nedir? Devletlerin hayırlı bekası ve halklara/milletlere hizmet için varlığına paha biçilmez parti(azınlık) demokrasisi – çok yüzlü parti siyasetinin araçları olan partilerin ilişkileri; bu gün insanlığa Antagonist mi yoksa sinerjik hizmet mi veriyor neden?
Öğrenci Yanıtları


LXV SORU:Devlet, Millet, Demokrasi, Parti,İnsan, Fıtrat,İktidar, Erg, Mevkii, Makam,Gebe Olma, Sorumluluk, Adalet, Liyakat(yakışırlık), Hakikat, gerçek (sanal, soyut ve somut), Güç, Rejim ve Yönetim Kavramlarını/danİçeren/ Oluşan, Güncel- Doğru-Haklı 3 paragraflık bir yazı yazınız. Öğrenci Yanıtları


2006 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

6-A-Bu günkü ahlak, zevk, spor anlayışı, Avrupa'nın güdük krallıkları ve vetolu kapitalistlerin gölgesinde tevhit edilmiş/ettirilmiş parti(azınlık) demokrasisi geçmişte hangi kavimde/lerde görülmüştür?  Neden, niçin ve nasıl  ortadan kalkmıştır? Soru önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965; parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kimi düşünerek? Şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der? sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der. Roma ahlakının I ;
doğayı yağmacı, jurnalist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, insanları hayvanlara parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının I türediği dönemidir.
      B-Bu gün bazı ülkelerde kapitalist zihniyetin menfaat farzları için;çingene rejimlerini soysuzları /cahilleri/ kopukları/ münafıkları kullanarak: insanı; insana, hayvana, eşyaya (bilgisayara) yarıştırıp-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip, yönettirip parçalatan zihniyet, yarın  globalleştirerek roma ahlakının tevhidini hayvanlarla-robotlarla oyalayıp gafil-cahil... Vb kullanılan insanların sorumluluk rayına oturtabilir. Önermesi; asil bir deyiş mi yoksa  bir iftira mıdır?
İpucu;parti(azınlık) demokrasisi hangi ahlak, kişilik ve servet anlayışına sahip insan tiplerini öne çıkarıyor. Hangilerine yaşama ve yönetme hakkı vermiyor. Sürü halinde yaşayan primatlar;maymun lar (Gelada, Harabe, Bonobo ve Hamadri maymunları),şempanzeler, goriller vb. reKâbetle, gücünü -kendini kabul ettiren primatlar açısında simülasyon yapınız. İnsanlarda hile, kandırma, para ve gerçekleri harmanlayarak gücünü öne çıkarmayı, hayvanlardakiyle simülasyon ediniz.
      Parti(azınlık) demokrasisinin;Roma İmparatorluğu dönemlerinde ve 20 asırdan bu güne kadar bize ortaya çıkardığı insan tipinin; doğaya ve insanlığa katkıları açısından düşünün. Doğada ki sürü şeklinde yaşama biçimleri ile simülasyon yapınız. Sürülerin verdiği kararlar her zaman doğru mu? Neden? Sürü halinde verilen yanlış kararları insan demokrasi biçimi ile eşleştiriniz. İpucu;Lut kavmini düşünün?
1, 2 Öğrenci Yanıtları


7-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır? İpucu :kandırmak, ümitlendirmek, halk, tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu rejimle vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçlar (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.peygamber ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişi, açısından düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

8- A-Akıllı/Asil + Zeki +zihni ile ileriyi görebilen insanları, keşfetmenin veya göreve davet etme liyakatinin(yakışırlığın) adabı-usulü parti(azınlık) demokrasisi midir? Gerçekten bu insanlar, demokrasinin (Romen rejimi) habitatında ne yapabilirler/ne durumdalar? İpucu;herkesin sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı hızlandıran; adil, akıllı ve insancıl sistemler kurmayı düşünün
   B-Asil ve akıllı insanı, nefsi ile Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirmek mümkün mü? İpucu; sorumluluklarını yerine getirmeyi harekete geçirici sistemler kurmak.
   C-Soyluları (akıllı ve asilleri) soysuzlarla yarıştırmanın-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirmenin bir yolu-rejimi var mı? İpucu;yarıştırmak değil de; karıştırmak ve sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı düşünün
   D-Halk eli öpülesi akıllı/asil insanları tanıyabilir mi ya da akıllı/asil insanların kriterlerini halka öğretmenin ulaştırmanın /seçtirmenin/taklit ettirmenin bir yolu var mı? Öğrenci Yanıtları 


100-Dünyadaki mevcut parti siyaseti ve demokrasinin ürünü olarak;Öğrenci Yanıtları
Akıllı-zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak,Bilim-İlim,Okul-Camii, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Dindar-Dinsiz,Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, A Takımlı- B Takımlı ... Vb antagonisttik (birbirini yok eden) kuzeyli-güneyli, doğulu-batılı; devletler /toplumlar/topluluklar/gruplar/ fikirler ve görüşlerin, tek ve çok simetrili oluşumun zıtlaşması/laştırılması size neyi çağrıştırır? 12007 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI


140-Bu günkü kapitalist parti siyaseti:doğal Bâtının parti(azınlık) demokrasisi arenasında; doğal kapitalizmin acımasız pazarlama aracı, işletim sistemi ve bilimidir. Bu doğal aslanı kafese kapatıp evcilleştirmenin yolu;bilimsel ve ilimsel olarak üretilen çözümlerle besleyip sonra onu eğitimin tarlasına atmaktır. Önermesi doğrumudur? Neden? Değilse doğrusunu siz yazın.
1 Öğrenci Yanıtları

141-Demokrasinin metrikslerindeki(aurasında,gölgesinde, enerji kabuğunda veya kuralları havuzunda) yasal boşluklardan yararlanarak, parti siyaset işletim sistemiyle -propagandayla oy elde etmek için ya da illegal siyasi görüşlerinin hâkimiyeti için; haklı-haksız, doğru- yanlış, gerçek- yalan… Vb her türlü malzemeyi ve devletin olanaklarını menfaat farzları için kullanan kişiye/lere veya kişilik sıfatına/larına ne denir? İnanç sahibi biri şaş kaza Nataşa- Fadime'ye kış ders-bakar nikâhlı hayat arkadaşı olursa asil olmayan medyanın icrasıyla toplumsal tufan oluyor!! Hiç günah işlenmeyecek mi? Suçumuzu Günahımızı kim kontrol edecek? Bunların tarihte veya yaşayan örnekleri var mı? Öğrenci Yanıtları

142- Namuslu, akıllı, yetenekli ve dürüst insanların kazanımları açısından sürülerden farklı olarak;toplumda çoğunluğun verdiği kararların doğru, haklı, verimli ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) olması için; sizce,siyaset, propaganda ve seçim sistemlerinde, hangi kurallar kombinezonlarının olması gerekir?
İpucu;Lut kavmini düşünün? 1, 2, 34 Öğrenci Yanıtları

143- Din 1 ve Doğa hırsızı, hortumcusu ve yağmacısı olmak ne demek? Bunu sağlamanın kriterleri nedir? Fert/ler toplum/lar, millet/ler, devlet/lerin inanç-din ve doğa hırsızı, yağmacısı veya hortumcusu, olabilir mi? Örneklendiriniz? İpucu;bugünkü teknolojik olanaklar,siyaset, parti(azınlık) demokrasisi fırsat ve zaman önceliği denklemlerinin net ürünü olan günümüzdeki sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları


146.Parti siyasetinin hukuk kuralları sistemi ile işleyen bu günkü demokrasinin vardığı sonuçları bakımından, daha verimli olan insan demokrasisine (21. Y.Y.' la hazırlık ve uzay-bilgi çağlarına uyum açısından) doğru evrimleştirmek mümkün mü? Vaktinde ve yeterince evrensel bireylerin tercihine ve yüreğine terfi etmeyen kavimler kangren olur giderler. Örneklerle açıklayınız 1 Öğrenci Yanıtları


147-Toplumlarda çoğunluğun verdiği kararların doğruluğu ve geçerliliği hangi oranlarda gerçekçidir? Bu açıdan parti(azınlık) demokrasisi alternatifsiz bir rejim olabilir mi? İpucu;
Lut kavmini düşünün? 1, 2, 3, 4,
  İpucu;
parti demokrasisi, hukuk ve siyasetteki kuralları ve uygulamada varılan sonuçları (spor çeşitleri, ahlak, seçim, öğretim, eğitim, üreme... Vb sonuçlar) hayvan sürüleriyle simüle ediniz(eşleştiriniz ve benzeştiriniz) ? Lütfen alternatif görüşlerinizi yazınız. Öğrenci Yanıtları

149-Bu asır, İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtları kadar toplumsal döngüde insanların özgünlüklerine antagonisttik icabetleriyle, kendilerine değer biçen hâkim güçler(Film İzle)dil, din,renk, kültür çeşitliliği ve azınlığı olur. İnsan türünün kavim azınlığı ya da etnik azınlığı olmaz, kavim azınlığı ya da etnik azınlık kavramını kullanmak bölücülüktür veya liyakatsizdir. Çünkü tüm kavimlerin birbiri içinde dil, din, kültür azınlıkları vardır. Yani tüm kavimlerin etnik azınlık kavramını kullanmaktan vazgeçmesi gerekir.Nedense 19. ve 20.Yüz Yılın kurucu canileri; inanç, kültür, dil, lisan-din çeşitliliği ve herhangi biri azınlık tabanlı fert sayısı az olan özgün kavimleri; hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb den dikilmiş ceketi giydirilerek ya da yurdundan kovdurularak asimilasyonunu reva görmüştür.Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan... Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır. Tarih boyunca yaşadığı halde, bu gün özgünlük ve özgürlüklerin bir arada iç içe yaşaması neden zorlaşmıştır? İlla av-avcı sürü ve asimilasyon muamelesi/lerini mi görmesi/leri gerekir ?Ayni türe ait olmasına rağmen(insan), tarih boyunca, insanlık adına bu utanç verici kavram, kimin ve kimlerin ekmeğine yağ sürmüştür? Irk,dil,kültür,inanç, din... Vb azınlık ve güdük farlılıklardan dolayı, azınlık(etnik) diye nitelendirilmek istenen toplum ve kavimler çeşitliliktir.Çeşitliliğin özgünlüğü;Patojen (öldüren)istisnalar hariç, misafirlik, güç ve berekettir, ör;renk, dil, kültür, mülk göçebeleri, din çeşitliliği olabilir;asimile edilmeden çoğunluğun aşure mantığı ile tevhit edileceğine, nedense, bu asır özgünlükleri evrim yasalarının gereği asimile, teşhir ve tecrit edilmek istenmektedir. Ör, Zenci, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Hıristiyan, Yahudi, ...Vb etnik azınlık değildirler. Aynı türün etnik azınlığı olmaz bu bilime, doğa ve ilahi/peygamberi yasalara ya da dine de aykırıdır. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var), Yoksa çoğunluklar azınlıkları asimile etsin değil. Kaldı ki çoğunluğun değil, bazılarının yegâne ana dilleri ve yegâne ana vatanlarıdır. Bir insan, fert ya da toplum kendi ana yurdunda sonradan gelme çoğunluğa asimile ettirilerek etnik azınlığa düşe bilir mi? Bu asrın Sakat Demokrasi ve deccalı hilkat garibesi saçmalıktır. Bunlar dil azınlığı, din azınlığı, renk azınlığı, ya da kültür azınlığı durumuna düşürülmüş kavimlerdir. Kaldı ki çoğunlukta olan kavimlerinde başka toplumların ve kavimlerin içinde azınlıklarının olması söz konusu olması da çok doğaldır.
-Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür. Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha doğal demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir. Unutulmamalıdır ki çoğunluğun verdiği kararların her koşulda haklı olmayacağı kesindir. Peygamberlerin sadece bir oyu vardı, demokrasi bu kadar değerli olsaydı o zamanda uygulanırdı. İnsan aklının ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak sahip olmanın bir puan bile değer biçilmeyen sadece nefsin işletim sistemi olan zekâya dayalı insanları öne çıkaran bu deccal-i asırda demokrasi malzeme edilerek eskiden bir ailenin (padişahlık, şahlık, imparatorluk, krallık… Vb ) hükmündeki halkların tepesine bu sefer bir milletinin küllü çoğunluk balyozu azınlıkların ve halkların beline bindirdiler. Bunu yapan veto imparatorluğu üyeleri ve aksamları tehlikeyi görünce globalleşme yoluna değişmekte hiç tereddüt etmediler. Ancak değişmekte bilinçsiz, duygusal ve tutucu kavimleri birbirine boğduruyorlar ya da değişim için kendilerine muhtaç kılmışlardır. Çeşitlilikleri özgünlükleriyle-hoş görü içinde barındıran ve barındırmayan /amayan kavimlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız. İpucu:biyolojik çeşitliliğin, kültürel, zihinsel, beyinsel ve düşünsel çeşitliliği, melezlerin, zengin kültür harmanlanması... Vb güçlülüğünü ya da avantajlarını düşünün. Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve yarı sıcak (III. Dünya savaşı) savaş galiplerinin himayelerinde kurdurulan!! devletlerin kuruluş; zemin, amaç ve stillerinin bölücülüğe teşvik ediciliği, dünya devlerinin (güdük batılı krallıklar ve vetolu kapitalistlerin) daha çok sömürmek için (demokrasiyi ve bilimi kullanmak) bilimsellik, işçi hakları, demokratik haklar-özgünlükler-özgürlükler bahane başka kavimlerin içindeki azınlıkları menfaat farzları için hortlatıp-kullanmayı düşünün. Bu önermeler doğru değilse doğrusunu siz yazın. 1
Öğrenci Yanıtları

Çeşitliliğin- Özgünlüğün, Tek Düzeliğin (Monologluğun) Avantajları Ve Dezavantajları (Evrimsel Açıdan); Örneğin, bir bitkinin iletim ve destek sistemindeki hücrelerin-iletim elemanlarının çeşitli oluşunun kazandırdıklarını anlayış için tüm iletim ve destek sistemin tek düze bir çeşit hücre ve iletim elemanlarından oluştuğunu düşünün. Örneğin bir tür içinde ya da aynı bakteri türüne ait çeşitli alt grupların değişik ısı seviyelerine dayanıklı alt türler ya da alt kategorideki taksonlara ait varyasyonlar düşünün; en çok -50, +20 dereceye dayanıklı , en çok -40, +30 dereceye dayanıklı bir grup, en çok -30, +40 dereceye dayanıklı başka bir alt gruptaki tüm bakteriler; +20, -20 dereceye dayanıklı olabileceğini hayal ediniz. Bir anda ortamda ısı +35 dereceye çıkarsa bu ısı dercesine dayanıklı olmayan türler ortadan kalkar ama + 35 derce ısının üzerine dayanıklı olanlar yaşayarak kayıp olan neslin genlerini geleceğe taşır. Bunun tam tersine ısı -35 dereceye düşmüş olsa yine soğuğa dayanaklı ölmeyenler dayanıklı olanlar türün devamını sağlamış olacaklardır. Bu nedenledir ki özel haller hariç yaşamayı başaran çeşitliliğin avantajı; yaratıkların ve türlerin yaşama şanslarını artırırlar. Çeşitliliğin dezavantajı yaratıkların arasındaki uyumu ve iletişimi zorlaştırır. Nesnel ya da bedensel çeşitliliğin yaşama gücünü ve olasılığını artırdığını bilimsel, inançsal olarak biliyoruz Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)/ayet). Bu mantıktan hareketle değer yargıları (ana dil, inanç, kültür, örf, adet… Vb) açısından çeşitlilik kavimlerin; hoşgörüsünü, zihinsel ve düşünsel yaşam gücü olasılığını artırır. Kısaca nesnel, düşünsel ve zihinsel çeşitlilik;yaşam gücünü artırıcılar olarak bir birini tamamlayan unsurlardır. Birinin eksik olması diğerinin verimli oluşunu olumsuz yönden etkiler. Özel haller hariç; insanın bedenine, düşüncesine ve davranışlarına zarar verecek bazı kavimlerdeki kültürel, inançsal, düşünsel… Vb tabu ya da değer yargıları zararlı çeşitlilikler olup;uluslararası seviyede yeddi yeminle gerekçeleri bilimsel ve inançsal açıdan ortaya konup alternatifleri ile yer değiştirilip öğretim, öğrenim ve eğitimle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir sınıf ve ders düşünün; her milleten bir öğrenci ve kendi ülkesinin kültür kıyafetiyle (aynı sınıfta farklı kıyafet ve küldürler ait öğrenciler) derse alınmışlar ve ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bir sınıf ve ders düşünün; hepsi aynı ya da farklı millet veya kavimlerden; ancak tek dil , tek kültür, tek din, tek tip kıyafete... Vb tek tipliğe zorlanmış olarak derse alınmışlar ve zorunlu ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bu iki sınıfa ders veren hocalar ve öğrencilerin; hoş görü, iletişim, çeşitlilik… Vb açılardan avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın. Fert, toplum ve kavim bazında Monolog ve tersi olmayı bir arada karşılaştırın. Ola ki Allah (C.C) tüm yaratıkların çeşitliliğinin her şeyini sadece insanda tevhit ettiği için insanı halife kılmış ve tüm insanlığı Müslüman olarak yaratmamıştır. İnsanlığın hepsini Müslüman yaratsaydım öldür tekrar insanı yaratırdım diye ayet vardır. İnsanlığı yaşantılarından verim alışı için İslam'iyet'te Müslümanlığa davet etmiştir. Ayet var. (Monologluğu ret ediş ayeti). Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti). Evrensel olarak insanlıkla kaynaşışın avantajlarına hazırlanışı düşünün. Yaşatıcı aşure mantığı çeşitlilik ile bölücü ve kangrenleştirici bulamaç çeşitliliğin farkındalığını insanlara kavratış çok önemlidir. Bu çok dilliliği, çok kültürlülüğü… Vb; Lazca, Çerkezce, İngilizce, Zazaca, Arapça, Rumca, İbranice, Farsça… Vb anadilde eğitim ve ana dilleri seçmeli ders olarak düşünerek ülkemize tüm dünyadaki çeşitliliğin farkındalığını yakalayış ve anlayış için; içindeki din, dil ve kültür azınlıklarının çeşitliliğini hayata güncelleyişi hatta dünyaya bu dilleri kabul ettiriş çabasını ve gayretini düşünün sonuç vahimse sınıfta söz hakkı ve görüş isteyin. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var), İnsanların hepsini Müslüman yaratsaydım öldürür tekrar insanı yaratırdım ya da Dünyada tek tip kavim yaratsaydım insanlığı öldürür tekrar bu günkü gibi çeşitliliği yaratırdım (Ayet var). İpucu; kâinatta gelmiş, geçmiş ve gelecekteki tüm çiçekleri ya da güzellikleri içi, içe ve rastgele döşendiğini düşünün. Sizden istenen: düşünsel ve uygulanışta; bu çiçekleri, güzellikleri ya da düşünsel, nesne, sanal ... Vb olarak aşure mantığı ile iç içe karışmış her şeyi fert ve toplum bazında ya da işin ehli/uzmanları tarafından; Rahmani, peygamberi, insani…Vb peyzajcı, mimar, dekoratör, editör…vb mantığı ile dizayn ederek ya da düzenleyerek uygulayışınızdır. 11. Kuran Suresi/ 7. Ayet O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler. Her şeyi bu mantıkla; öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim… Vb sahalarda uygulanışını düşünün. Örneğin dünyadaki tüm insanların her şeyinin birbirinin aynı kopya olduğunu düşünün. Bu günkü doğal insan çeşitliliğini düşünün. Muhtariyet nöbetini elinde bulunduran kavimlerin hükmündeki kavimleri kendi kültür ve ırklarına asimile edişi afatını düşünün. İslam'iyetin Abbasi, Emeviler … Vb kavimler döneminde bu özgünlük ve çeşitliği koruyuşunu düşünün. Muhtariyet; hükmündekileri Allah (C.C)'HUN misafir ve emaneti kabul edişle liyakatli hayat bulur. Ancak muhtariyet; hükmündekilerin ceddine, dinine, ırzına, vicdanına, topraklarına… Vb her şeyine ilahlaşmakla da deccalleşilir.


191.Yer küresindeki koşulları dikkate alarak;güzel gelecekler için;bugün Âdem oğulları ve kızlarının;acilen hangi insan tipine/lerine gereksinimi vardır?Kısaca demokrasi  iklim çeşidinde hangi insan tipleri yeşeriyor hangileri yeşermiyor? Neden?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 13, 14,15,16 Öğrenci Yanıtları


217. Bilim ve Gelişmişlik Bu İse!!
     A
-İnsanların hayvanları sollayacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu toplumsal konum/ların ve döngünün/lerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kâinatta. Yaratıklara parazit Tarzanlara insanı nasıl sevdirebilirizacaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ve doğa beyinli süper zeki  Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükü metmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştışmaktan ve reKâbetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Affedip çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İpucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yararlandırmak ve asker, öğrenci... Vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumuzun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disipline ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Peygamber Ahlak" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.14

    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-toplumsal süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav... Vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zekâ derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri… Vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranında; doğal ve toplumsal döngülere uyumlu yararlanmış olsun. İpucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş çevreci aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı çevreci etkinlik ve uygulamalar yapan insan seveer çevreci dernek kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere;zararlı oluşları ve ekonomik güçleri oranında; zorunlu sentetik, gerçek ağaç, güneş, dalga ve rüzgâr panelleri diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek… Vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslararası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; toplumsal olay ve doğal deprem-su tufanı(tsunami /depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem planları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda verdikleri zarar ve ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslararası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline getirmek. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
0, 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9
    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, dünyanın damarlarındaki katı-gaz ve sıvı fosil canını hortumlayan ilkel yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında peygamber ahlak sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
         Bir toplum peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.Öğrenci Yanıtları

      Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği; Fosil, İlkel ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi)Sanayi Devriminin Başlamasıyla Başlamıştır.
      Dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon külfetlerine sebep olanlar (Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji tiryakileri) ;kim okurdu kim yazardı, küresel ısınma düğümünü parayla kim çözerdi hesabını yapmaktalar. Bu kördüğümün çözümüne sağır durmalarının bir sebebi de bu düğümü parayla biz çözeriz diyecek kadar namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı ve insaflıdır belki de!
        Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek). Filmi izleyin
       Bir zamanlar iklim, doğa ve çevre bizim kültürümüze yön vermiş ve etkilemiştir. Bu gün biz ilkel insanların Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojisiyle(Silah Teknolojisi) çevremizi etkileyerek doğaya karşı ahlaksız ve ölçüsüz davranmanın (doğal döngülerin bereketli hudutlarını zorlamanın) doğaya hiçbir şey yapamadığımızın götergesi olup, sadece doğal şamarın tufanını suratımıza yemek üzereyiz. Neden ve kiminle suç ortaklığına gidiyoruz bu durum devam ederse tarihi şaşırtıp bizi bu tufanın günah keçisi ilan etmeye kalkışacak kadar şahsiyetli olacaklarından şüphem yoktur. Çünkü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojinin ahlak ve tatbik/uygulayış cahilleri (ilkel insanları) her zaman dediğim dedik olması gereken toplumsal sabitelerdir. Onlarsız çözüm aramak ve onlardan uzak durmaktan daha hayırlı tercih bilmiyorum öğrenmedim duymadım.
         Aslında yapılması gereken şey dünyanın tüm nimetlerini ve külfetlerini global olarak doğal döngülerin bereketli hudutları içinde paylaşmaktır. Artık bunun için çok geç olmuş. Ancak veto imparatorluğunun fosil ve Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknoloji(Silah Teknolojisi) tiryakiliğinden vazgeçmesi olası değildir ve bu kesindir. Çünkü onlar ahlak cahilleri olduklarını bilmiyor ve değişmeleri veya bunu kabullenmeleri de mümkün değildir.
        Ahlak cahillerini değiştirmektense(toplumsal denklemin olması gereken sabitelerini değiştirmekten farksızdır) kendimizi, yeni nesillerimiz ve peygamber ahlaklı insanlarımızı kısaca halkımızın değişebilirlik ivmelerinin ufuklarından eğitimle (din dâhil) çözüme koşmak ve davet etmek ne şerefli haysiyetli, onurlu ve asil bir davranıştır. Onların elini öper, onlara yalvarır çözüme ortak ederiz. Halkımıza onların zavallılığını ve cehaletini anlatarak teselli bulacağız.
         Yapay İlkel insan ve fosil teknolojinin ürünü;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin küresel tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.
         Bu insanlığın onur savaşıdır. Ekmek ve peynire evet. Bizler Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji cahilleri olabiliriz ama asla peygamber ahlak cahili olmayı istemeyiz. Cahil ve obez kapitalistlerden para, yardım ve çözüm dilenmek onlardan daha cahil ve liyakatsiz kişilik seviyesine inmektir.Onlardan ve çözümlerinden uzak durarak haklı tepkimizle bundan sonraki zararlarını diyete indirgemek bizim için büyük bir başarı olacaktır.
          Bütün çabamız 20.yy'ın toplumsal, zihinsel ve fiziksel kara deliklerine gelecek nesillerimizi kaptırmadan 21yy'la 20.yy'ın tüm getirdiklerini işlevsel ve kontrollü kabrine gömmektir.
Hızla 20. YY'lın ilkel insanları; Fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerini (Silah Teknolojisi) aşı kabul edip, buna karşı fiziksel, toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemimizi insani evrimleştirip!!! onları sollamalıyız. Aksi takdir de bizi yeryüzünde;zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlarla baş başa bırakıp doğal evrimleşmiş olarak!!! uzaya kaçmaktan başka düşündükleri yoktur. Onlar her zaman evrimin hapishanesini, metriksini ve doğal şamarı suratına hak eden ilkel zavallılar olarak tarihte anılacaklardır.
         Dünyamızı cadı kazanına çevirenlere ve bizi de kendilerine suç ortaklığına kenetleyerek, ilkel teknoloji tiryakiliğine teslim olmayacağız ve güvenmeyeceğiz. Hatta suçları ve günahlarına bizi günah keçisi ilan etmeye kalkışacaklarından ve çözüm üretmek için bu suç ve günahlarının küresel tedavisinden de para kazanmak için bile parayla bize bir şeyler satmaya kalkışabileceklerinden zerre şüphemiz yoktur. Amaç bu konudaki sorumluluğun ve her türlü ödemenin kıblesini çevre sorunlarına sebep olanlara yönlendirmektir.
          Küresel Isınma, Çevre Temizliği ve Erozyon Tedavimizin Ana Başlıkları; Bu sorunlar gerçekte;liyakatsiz sistemler ve doğal insanın ahlak ürünüdür.
1-Kapitalizmin ilahı paradır.Parayla satın alınmayacakları yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve olguları toplumda geliştirirseniz;uyum sağlamakta-değişmekte sıkıntı çekmezler.Hemencecik toplumunuza,ülkenize rejiminize ve dininize sempati/eşduyum duyar hatta tabii sadık zengin insanlar olarak katılırlar.Ucuz faizli-asalalık-parazitli kredilerini, fakirlere sadakalarını ve zekâtlarını çoğaltıp rablerine tabiiliklerini paralarına kazıtarak koşarak size katılıp yanınızda yer aldıkları gibi ifrat ve tefritleriyle sizi sollamaya bile kalkışacaklarından emin olabilirsiniz. Eylemleri ve amaçları belli...!!! ah o eski günler gelsede ...
    Biz eminiz ki veto imparatorluğu bu gün gereksinim duyduğumuz dönüşüm teknolojisni üretmiş;doğal koşulların toplumları zorlama zamanını belkiyorlar.Ürettiği küresel tedavi teknolojisini hemen seramayeye çevirmek için. Bu bilinçten emin olabilirisiniz.Dünyanın kaderi üzerine paralı ilahları oynamak istiyorlar. Tarihte hep 50-100 yıl sonraki teknolojiler sumen altında zamanını bekler. Onun için vurdum duymaz arada bir duyarlar. Menfaat cahilleri.
2-Doğru eğitimle:kök hücre (insan) demokrasisi, bilimsel siyaseti ve siyasetçileri yaratmak. En kısa sürede kapitalizmim metriksindeki kapitalist demokrasi, ekonomi ve siyaseti bilimsel siyasetin eğitim tarlasına acımadan ve dinlemeden sürüklemektir. Halkın kapitalist metrikse olan güvenini aşamalı geri çekmek.
3-Doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) insanın eğitimi ile bilinçli ve peygamber ahlaklı çalışkan vatandaşlar yaratmak.
4-Mevcut üniversiteler; ileri kapitalist öğretim üniversiteleri olup; döngüleri kemiren, ilkel, doğal ve fosil teknolojiye dayalı zihinsel eğitim vermektedirler.
5-Eğitim ve öğretimde kavram çarpıklığını yok edip doğru yere oturtmak. Yani üniversitelerde eğitim kavramının doğru hayat bulmasını sağlamaktır. Bundaki amaç toplumun bilimsellikle ve peygamber ahlakıylaörtüşen her türlü yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını!! kullanarak insan ve çevre ahlakı eğitimi ile ilgili uygulamalı bilgileri öğretimle -eğitimle doğru kenetlemektir. Sinerjik /birbirni destekleyen ve tamamlayan öğretim, öğrenim ve eğitim yapmak.
6-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiden doğal döngüye uyumlu güneş teknolojisine terfii etmek. Enerji tüketen her cihazda mutlaka Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiye bütünleşik; sırasıyla güneş, hareket. dalga, doğal manyetik alan?… Vb doğal döngüye bütünleşik yayılan bedava enerji kaynaklarında ki enerjiyi emen veya kullanabilen teknolojiye uygun üretmek ve geliştirmek. Yani üretilen her ürün mutlaka bu teknolojilerden en az 1-2 tanesini kullanabilmeli. Mutlaka ürün güneşli ortamda veya diğer doğal döngü enerjinin var olduğu ortamlarda hemen o teknolojiye yönelik enerjiyi kullanıma geçecek şekilde üretilmeli. Güneş pilleri, Gneş arabaları mantığı. Hareket enerjisiyle çalışan saatler gibi.
7- Fosil enerjiler karne ile kullanılmalı.Dünya bedeninin;gazını, sıvısını ve maddesinin iliklerini boşaltıyoruz.
8- Bilinen ve keşif edilen çözümlerin yüksek verim alınımı amacıyla doğru adreslerde ve doğru zamanda uygulamaya konmalı. Bilimsel gerekçesiyle/leriyle uygulamaya geçilmeden önce kısa ön denemeler yapılmalı.
9- Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi) hastalarını; kapitalistlerin ve sözde sosyalistlerin ve komünistlerin dünyayı ne hale getirdikleri, Hatta bu konuda çözüm üretmek için bile;küresel suçlarını ve günahlarını bile parayla bize satmaya kalkışabileceklerini doğrudan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak halka anlatmak. Gerekirse ülke dışındaki çevrecilerle diyet ve kontrollü iş birliğine gitmek.
10-Resmi ve sivil kurumlardan; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda yapa bileceklerini resmi ve özel olarak belirlemek. Ör,bu kurumda, şehrimizde, köyümüzde küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine önlem kuralları uygulanmaktadır. Kanunla değil gönüllü Ör."Mağazamizda Küresel Isınmaya Önlem Amacıyla IşıklandırmadaTasarrufa Gidilmiştir".
11-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda; toplumun yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları dikkate alınarak;bu yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla örtüşen spektrumlarda halkın değişim ivmeleri ve gücünün kaldırabildiği kadarına icabet etmek ve bu nirengi noktalarından hareketle eğitim vermek yani devrimlerle halkın fıtratlarını zorlamamak.Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusundaki halkın değişim ivmesinin fıtratını/larını halkın özgün değerleriyle özdeşleştirip harekete geçirmek evaldır.
12-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve ürünlerine alternatif olarak çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirmeye bilim çevrelerini ikna ve teşvik etmek.
13-Küresel ısınma, çevre temizliği ve erozyona sebep olan ürünleri satın almamaya veya satmamaya, kullanmamaya ya da diyetle kullanmaya kalkışmak. Zorunlu kullanılıyorsa “bu ürün küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona neden olduğu halde zorunluluk nedeniyle kullanılmaktadır" ibaresini üzerine yazmak.
14-Doğal Döngü ve Canlı Bilim (Biyoloji) Patent-Standartları Enstitülerinde;yeni buluşun; doğaya uyum patenti ve standardı ;üretilen yeni ya da   eski buluşun doğal döngülerde ki konumları, doğal döngüler ve güneş enerjisi teknolojilerine uyumu aranmalı ve istenmeli.
15-Var olan tüm ürün ve buluşların; Doğal Döngü ve Canlı Bilim (biyoloji) Patent Enstitülerinde yeniden standartları ve patentleri gözden geçirilmeli. Gerekirse derhal piyasadan kaldırılmalı 1
16-Avamın Kullandığı Teknolojik ve Tüketim Ürünlerindeki Sadeliğin Gerekliliği
Pazarda, bakkalda, süper markette … Vb; kullanım, beslenme, tüketim… Vb, amaçlı bir ürün satın alınmak istendiğinde; o kadar çok çeşit var ki, bunlar arasında; koşullarına uygun seçim yapmak ve kriter belirlemek çok zor. Ör, diş macunu, elektrik anahtarı, priz... Vb seçimi zor. Aynı emeğe farklı değer; güç-para-borsa matrixi ekonomi kuralları gemisinde, menfaat farzları gereği, farklı değer biçtiren kapitalistlerin sermaye sınıfı; serbest ekonomi diye insanların ceplerine sermaye edinme emeçlerini-furyasını-karmaşa ve şaşırtmacasını da avamın kan damarlarına sokmuştur.1, 2
Çözüm: Aynı kategorideki mallara; TSE veya yeni kurulacak benzeri kurumlarca; gerekçeli puanlama yapılarak halkın hizmetine sunulabilir.


219. İnsanlar ve hayvanların;zihinsel, bedensel ve toplumsal hayat döngüleri (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)arasındaki çizgilerin doğru hududunu/larını  ne/neler belirler? Elde  ettiğiniz sonuçların uygulamalarını  toplumsal açıdan;geçmişimiz, günümüz ve geleceğin uygulamalarıyla benzeştirip-örtüştürmeye çalışıp farklarını yazınız.
İpucu;Hayvanlarda;hırsızlıktık yapmaktan, habersiz öldürmeye, sokakta sevişmekten dikiş meye dâhil çok şey hayat döngülerinde mubahtır. Neden insanlar bu kadar hür olmasın.Yani insanlarda aynısını yapsa ne kazanır veya kayıp eder. Ya da uygulanan/mış  haller var mı? Demokrasi, yönetim sistemleri-şekillerini, hukuk sistemlerini,dinleri dikkate alarak bunlardan hangileri daha mantıklı ve doğru nedenlerden dolayı haklı çizgilerle hudutları belirliyor. İlkel, doğal ve gelişmiş insan davranışlarını-özelliklerini hayvanlarla karşılaştırınız.Öğrenci Yanıtları


224.Tüm enerji hallerini ve yaratıkları talan teknolojisi ve bilimi önermesini tarif ediniz? 1, 2, 3   İpucu;evrimi-doğa yasalarını (Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik),adalet, demokrasi,siyaset, hukuk yasalarını, insanların  vekaletini bölüp parçalamayı ve enerji- doğa barbarlığının mantık sistemlerini bir arada muhakeme ederek düşünün. Yaşatan ve tüm doğal döngülere-enerji hallerine (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) pozitif değer katan bilim ve teknolojinin; yaşaması için gerçekten neye/lere gereksinimi vardır. Sonucu en çok 5 cümle ile vecizeleştiriniz. Öğrenci Yanıtları


232.Yaşamak için;akli demokrasi, hukuk, adalet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), samimiyet, yaradılış ve sadece birkaç yaşama stili reçetesine karşılık; menfaate ve güce dayalı;demokrasi, hukuk adalet, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, siyaset, dogma doğa yasaları-evrim ve sonsuz yaşama stili reçeteleri insanlarda denenseydi hangi koşullarda denge oluşurdu? İpucu;hayvanların, ilkel insanların ve gelişmiş insanların yaşama stillerini,  insanların özgün fıtratlarını ve tercihlerini mukayese ederek sonucu eğitimle ilişkilendirerek 4-5 cümle güncellemeye çalışın. 1 Öğrenci Yanıtları2
39.Din ve demokrasi yönetim şekilleriyle doğal döngüde verimli yaşamak için;mutlaka canlıların özgün-liyakat çizgilerini(kırmızı-yeşil-sarı–gri-bilinmez çizgilerini=doğru hercai çizgiler) doğru kullanmamız gerekir. Doğru ve haklı yönetim ve eğitim-öğretim biçimlerinde;canlılar, doğal ve toplumsal döngülere parazit ve Patojen (öldüren)değildir, verimlidir.Yönetim şekillerinin ölçüsünü, kalitesini ve doğruluğunu:etkilediği canlıları; doğal ve toplumsal döngülere; Patojen (öldüren), parazit veya verimli oluşları belirler. Önermeleri doğru mu? Neden? Eksik ve yanlışlarını ilave ediniz. İpucu: Toplumsal yaşantının şekilleri ve habitatı açısından:dine, demokrasiye ve doğal döngülere(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)ait dogmalarının- serbestilerinin; sayısını, sınırlarını, hassaslık derecesini göre canlı türlerin fıtratlarını dikkate alarak, liyakatleri bakımından; kırmızı-yeşil- sarı –gri-bilinmez çizgilerini bir arada mukayese ve simüle etmeyi düşünün. Vardığınız yargıları; günümüz, geçmiş ve gelecek yönetim biçimlerinin doğal ve toplumsal döngülere etkilerini yapıcı tarafsız örneklendirerek düşünün. Hangi yönetim şeklinin/llerinin dogmaları-değişkenleri, geleceğe doğru değişen soysal-doğa koşullara paralel olarak; insanın/ların fıtratları ile doğal ve toplumsal döngüleri arasında verimli ilişkileri ortaya çıkarıyorsa, bizim 21.YY'dan ötesine aradığımız-istenen yönetim biçimleridir ki; geçmişi–günümüzü dikkate alarak dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), tarafsız ve evrense öncelikli düşünün-eleştirin. Çözümü, özgün öncelikler mutlaka evresel önceliğin bereketi ve kari olarak düşünülmeli ve uygulanmalı şeklinde düşünebilirsiniz.1 Öğrenci Yanıtları

259.Neden bazı ülkelerde partiler arasında yapıcı, bütünleşik muhalefet varken, bazılarında antagonisik(yok edici, nötrleştirici) muhalefet vardır? İpucu;demokrasi, ekonomi, hukuk sistemini, halkın kültür ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını düşünün.Öğrenci Yanıtları


263.Dinde bazı kuralları bilerek veya bilmeden kötüye kullananlar varsa; bununla mücadelede, mutlaka samimi-dürüst insanlarla, dinde samimi olanlar ve dinde hayır görenlerle istişare edip, kısaca siyasetin, dinin, bilimin, demokrasinin, hukukun milletlerin hatta komünist ve milliyetçilerin çok yüzlü münafıklarını, menfaatperestlerini öylece fıtratına uygun defetmek-deşifre etmek gerekir.Aksini yapmaya kalkmak, belki hendeği deveden atlatmaya çabalamaktan farksızdır?! Önermesinin çözüme yönelik amacını ifade etmedeki eksik ve yanlışları nedir/lerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a- 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Öğrenci Yanıtları


297.Dünyada varılan doğal ve toplumsal sonuçlara dayalı olarak;insan, siyaset, politika, demokrasi ve peygamber ahlakı tanımlayınız.
İpucu;
ipin ucu sizi ve her şeyinizi kaçırmış düşünün siz az önceki siz değilsiniz; ipler puştun/ların elinde!! 1 Öğrenci Yanıtları308.Demokrasilerde günümüz seçim sistemlerindeki çoğunluğun verdiği kararların liyakatleri bilimsel açıdan:hangi koşulda/larda: kesin geçerli ve doğru, hangi koşulda/larda kesin yanlış ve geçersiz ya da hangi koşulda/larda kesin görecelidir? Kısaca;bilimsel olarak, ne zaman ve hangi koşulda/larda çoğunluğun kararına kesin gereksinim vardır veya yoktur ya da göreceli vardır?İpucu;
Lut kavmini düşünün?
0,1, 2,3,4,
İpucu;
aynı soruyu çoğunluk için değil de fert ve uzman grup-toplum için kendinize sorun.Öğrenci Yanıtları

322.Bu dünyanın geçmişi dikkatlice analiz edildiği zaman sanki;her asırdaki insanların aklından geçen maksatlı niyetleri bir yerlerde tevhit olup geleceğe doğru belli dönemlerde insan bedeninde icraatına yönelik hayat bulur. Hatta mabut olmak isteyenlerin bu illegal ve legal devasa bedbaht duygularına fırsat verilecek veya verilmiş gibi ibret verici bir arenadır. Önermelerin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

340.Doğal (Vahşi) Demokrasilerde ve  siyasette politikacıların; sözel, eleştirel, davranış ve eylemleri; kötü ve kuduz ahlak, insani(kök hücre ) demokrasilerde  ve siyasette ise, peygamber ahlak abidelerinin örnek eylemleri gibidirler. Önermesini zaman spektrumlarına güncelleyerek eksiğini/lerini örneklerle tamamlayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları


345.Sürü oy mantığı, Doğal (Vahşi) Demokrasi, insan demokrasisi, liyakatli oy mantığı size neyi çağrıştırır? 1 Öğrenci Yanıtları

2008 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

15.Demokrasi imparatorluğu, ilahi/peygamberi bir rejim değil, evrim matbaa değil, anayasa da ayet değildir ancak;o gün bilerek ya da bilmeyerek;menfaati ve/veya cehaleti gereği;padişahım çok yaşa diyenleri ya da tapanları, 400 yıl Osmanlı padişahlarını uyutup matbaa ayetlere aykırıdır diyen fetva uzmanlarını ; analog(ayrı kökenden) ve homolog(kökendeş) olarak bugünkü koşullarla, olaylarla özdeşleştiriniz. Her asır aynı tipler var mıdır?
İpucu;yararlı, gerekli ve zorunlu değişimlere
her asır kırmızı kartı gösteren;insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır. Her zaman insanlığın baş belası bu cahil insanlar bu asır hem sol görüş hem de sağ görüş içinde mayalanabileceğini düşünün.
Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir. Öğrenci Yanıtları


18.Demokrasinin fıtratına aykırı; fert ve toplumlar olabilir mi? Neden? Öğrenci Yanıtları

69.Evrim Bilimine kafa tutan cahiller sabitedir (Darwin psikozu, Sabite psikozu, Evrim sendromu)(1). Anayasanın değişmez maddeleri ya da dinin farzları gibidirler. Bunlara karşı evrimi inatla savunanlar (Değişim psikozu, Değişim sendromu ) ise değişimdir. İkisinin arasına girmek akıl işi değildir. Hatta taraf tutmak, fahri avukatlık yapmak, kafa zımparalamak ya da kafa ütülemeye gelmez? Önermesinin safsatalarını eleştiriniz. İpucu;Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş (Rad, 13/11), 400 yıl matbaayı düşünün. İnatla azim arasındaki farkı bilmek gerek.
İpucu: Bedensel ve zihinsel olarak çözdüğümüz çoğu şeyin hasılatı ve enerjisi bize döner ve onu kullanırız. Zihinsel enerji dengemiz sıhhatli doyuma ulaşır.Artık evrim için ve evrimin ara formlarını bulmak için değerli bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) kafa yorduğu bu enerjinin kendilerine neden dönmediğini düşünün. Burası yemen giden enerjimiz gelmiyor acep neden. Kendini akıllı sanan biri/leri bilerek bilmeyerek kontrolündeki kara deliğe/lere bir taş atmış… Vb Sonuç veremeyecek tartışmalar da inatla azim arasındaki çizgiyi beynimize kazımak zorundayız, kayıp etsek bile. Her mide her yemeği, her zihinde her sorunu, problemi, kitabı her zaman çözemez, kaldıramaz. Türkiye toplumu, halkı olarak adil ve liyakatli iş yapmaya karar vermeliyiz.
     
  Bu ip ucunu, birçok toplumsal, ekonomik, iktisadi ve bilimsel sahaya genelleye bilirsiniz. Ör,demokrasinin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) enerjisi bize niye dönmüyor. Daha güzel çözümler üretmek için; Veto İmparatorluklarının metriksilerini aşmak zorundayız.
       İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları
         Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlak kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 1,3, 4, 5, 6, 7


79.Peygamber/ler(kalp devleti) > İnsan(Beyin Devleti)>Doğa ve Doğal Din (Evrimin dinleri) ehli> Halk/lar(Beden Devleti) > Millet/ler(Kemik Devleti) Milliyetçiler (İlik devleti) Parti/ler (Siyasi Azınlık devleti)> Krallık-Şahlık-Padişahlık-Çarlık, imparatorluk...Sülale-Aile Devleti>beylik ... Vb metrikslerini büyüklük sırasına göre yazınız.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne-ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü. Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir. İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine ondan peygamberler devletine doğru(Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)Ayet var), doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. Öğrenci Yanıtları
A-Liyakatli ve liyakatsiz ;halkçılık, milliyetçiliği tarif ediniz?
İpucu
;
      Kuramsal olarak:sosyalist  veya toplumsal demokrat bir patı düşününün;içindeki dürüstlüğün bedensel timsalini, cebren ve hile ile dışarı atmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle dürüstlüğün mirasçılarını yaşatmaya çalışılması. Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
     Kuramsal olarak: milliyetçi bir parti liderini ve kurucusunu düşünün; başka kavimler ne kadar bizden ise bizde o kadar onlardanız demeyi felsefe edinmiş. Bu liderin felsefesinin siyasi mirasçıları cebren ve hile ile dışarı atılmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle liderin mirasçılarını yaşatmaya çalışılması.Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
    Partilerin metriksini aşamayan kavimler millet olamazlar. Milleti aşamayanlar bütünleşik halk olamazlar; halkları aşamayan kavimler bütünleşik evrensel insan olamazlar. Ör,Sovyetler birliği komünist partinin devleti idi, Büyük Almanya nasyonalist Nazi parti devleti idi. Derin devlet o zamanki partiye göbekten bağlı kurumlardaki yönetici ve fertlerdi. Demokrasilerde bu tip partilerin kamuflaj olduğunu düşünün. Kenedi'yi, Reagan'ı kim silahla kontrol etmek istedi.
B-Partisiz halk meclisi mümkün mü? Nasıl?

İpucu;Yerel Devlet (Bölge) ve belde insan vekillerinin mecliste;halktan aldığı oy oranında iş yapabilirlik ve oy kullanabilirlik gücünü hesaba katınız.
C-Milletin Temsilcisi olmaz halkın Temsilcisi, İnsanın Temsilcisi olur. önermesinin safsatalarını eleştiriniz.
İpucu;liyakat, halk ve millet kavramlarının tanımını ve ilişkini tatbik/uygulayış alanlarındaki çıkmazlarıyla birlikte düşününüz.1, 2, 3
 D- Kavimin Milliyetçileri Kime Denir? Bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o milletin özgün fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir. Ancak bunu yaşam stilinin ağırlık ve kişilik merkezi haline getiren toplulukta o halkın milliyetçileridir. Bir kavimin milliyetçilerini yok ederseniz o kavimin özgün parmak izi değer yargılarını ve savunma özgünlüklerini yok etmiş olursunuz. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Bu fedakarlığın bedelinde bu kesim kemik iliği (hücre çekirdeği) gibi özel damarlarla beslenmesi lazım, özel sevgi ve ilgi görmeleri liyakatindedir. Milliyetçilerimizi seveceğiz onlara güven vereceğiz hassaslaştırıp huy sahibi etmeyeceğiz.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
     Milliyetçilerimizi; şovenizm,Siyonizm, münafıklık ve kötü ahlaka karşı zihinsel olarak aşılayıp güçlendirmemiz lazım. Cahil kalmamaları ve yanılgılarını azaltmak için örgüt başına çok yönlü bilgin-alimleri getirmek gerekir. Ör. Ülkemizin milliyetçilerini yenilikçilerine karşı  Hitler'in milliyetçileriyle özdeşleştirilmek istenmişse de bu eylemde başarılmamıştır. Bu büyük bir başarıdır.
     Gerekli zamanlarda (savunmada) ayranları kabartılıp onlarla beraber mücadeleye girilir. Onlar her zaman ortalıkta olmazlar mecralarında daha büyük değer taşırlar. Bir milletin doğal askerleri (vücudun savunma hücreleri) gibidirler. 
     Doğal olarak millet bir halka veya kavime ait değişmez milli duyguları, değerleri taşıyan değişmez (kemik) kesimidir. Millet uniterdir. Devlet kavramın evrenseldir ;globalleşme ve insan olmanın değişim yolunu tıkadığı için devletin uniter olacağını çok iddia etmemek gerekir. Tek millet ve tek devlet iddiası Allah (C.C) dinde İbrahim AS kavmi ve devletine aittir. Uniter olarak doğal tek millet ve tek iddia ediliş düşünsel ve nesnel kenetlenişi; en azından üç büyük ve/veya daha fazla yanlışa daha neden olur; Siyonizm, şovenizme ve deccalizme yani Allah (C.C) yaratıklarını ve istemlerinin yaratılışını: liyakatsiz alternatif olarak; vahşi, cahili ve /veya kasti taklite kayar. Doğal olarak devlet ve halk evrenseldir. Ümmet evrensel ötesidir. Bir halka ait birçok millet olabilir. Bu konuda bilerek kavram anarşisi yaratılmıştır. Türk halkı dediğimizde yeryüzündeki tüm Türk kökenlilerin hepsi kast edilir. Ör. Türk halkına ait devlerde;Macar, Bulgar, Azeri, Türkmen Devletlerinde pek çok halk, millet, milliyetçiler yaşar. Her birisinin milli duyguları ve değerleri kendine özgü millet gibidir. Yani bir devletin himayesin de bir çok halk ve millet olduğu için devlet kavramı milletle sürekli özdeşleşirse toplumsal tufan kopar. Onun için devlet: hükmündeki; tüm halklara, milletlere, milliyetçilere eşit uzaklıkta veya adil mesafelerde olmakla yaşam hakkını çifte standarda taşıyan marko paşa gibidir. Devlet değişen dünya koşullarına uyum için kendini değişime uğratabilirse komşu devletlerle birleşerek globalleşmenin baş rolüne veya adaylığına soyunmaya hak kazanır. Ör. Ülkemiz ortak doğal enerjiye (ör. güneş, dalga, hareket,doğal manyetik alan enerjilerine?) endeksli teknoloji üretmek için Orta Doğu ve Orta Asya devletleri ile işbirliğine gitmekle ve yapısındaki toplumsal mozaikleri harekete geçirip kenetlemekle vetonun globalleşme vatandaşlığından bizi kurtarıp alternatif olarak liyakatli sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ama ilkel insanlara teslim olmadan. Yenilikçilerini, Radikal dindarlarını, muhafazakâr milliyetçilerini... Vb gerekeli sıra dışı ve özgünlerini kaptırmadan bunu başarması vatandaşlarının güvenini kazanmakla doğru orantılı ve/veya daha fazlasıyla ilgilidir.
    Bir insan ve devlet; din duygusu ve icraatları; millet ve milliyetçiliğin metriksinde-güdümünde ve hükmüne amade ise Siyonist. Ben Arab'ım ama Araplardan değilim (hadis). Bir insanın ve devlettin;hizmetinde ve hükmündeki olanaklar sadece belli bir millete, ırka ve halka ya da herhangi bir özgün azınlığa ayrıcalıklı sunuluyorsa şovenisttir. Bu bilgiler ışığında;milliyetçi(milleti için öncelikle canını vermeye hazır), devletçi (devleti için öncelikle canını vermeye hazır), halkçı (halkı için öncelikle canını vermeye hazır), evrensel-hümanist (doğa ve insanlık için öncelikle canını vermeye hazır), ümmetçi(öncelikle ümmet için canını vermeye hazır) bu işte yağcılığa ve kıyakçılığa ya da menfaate gerek kalmadan başka halklara ait fertler kökenlerini deklere ve beyan etmek koşulu ile diğer milliyetçilerin içinde diyet olarak yaşayabilir. Aksine millet, milliyetçi münafığı olur. Ümmetçi ve devletçiler de liyakatiyle milliyetçi olamaz milliyetçilerde liyakatiyle devletçi ve ümmetçi olamaz. Zındıklık aramaya gerek yok. Hepsinin fermuarını çekersek; liyakatli insan olmak hepsinin karşılığıdır. Devletini dine ve rejime hamal edenler veya dinini, rejimini devletine hamal edenlerin hepsi Siyonist ve cahildirler. Bu sistemi halka ya da halkı sisteme yem etmeye köleleştirmeye benzer. Rejimler ve dinler halkla liyakatli kenetlenince birbirini tamamlar. Yani sadece aklımız-zekâmız-zihnimiz veya bedenimiz için yaşamıyoruz hepsi birlikte bizi biz yapıyor.
-Kavim Milliyetçiliği (Kavim Kimliğinin Doğal/Vahşi Parmak İzidirler/Kavimlerin geleceğe uyum için değişmesi gereken kültürel ve yönetimsel özgünlükleri açısından dezavantajlıdırlar/radikaldirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar);milliyetçilik duyguları sadece tek kavim ve yer küresindeki o kavmin yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara ya da yerküresi yurt-toprak parçası vatanlarına endeksli sıkışmış otistik ve güdük milliyetçiliktir. Kavim Milliyetçiliği Doğaldır, kavimlerin özgün parmak izi gibidirler (yok edilmemelidirler ancak şovenleşmeye meyillidir ve kavimin özgün geleceği için;endişeli, hassas ve hırçın risklidir mutlaka rahmani alimlerin kontrolünde olmalılar) ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
-Evrensel Milliyetçilik (insanlığın Evrensel Özgün Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar) ;tüm insanlığı yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksli ruhbani-meleği hümanist ifrat-tefrit milliyetçiliktir. Evrensel Milliyetçilik Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Budizm'den, Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider. Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
-İbrahim'i Milliyetçilik (Peygamberi Milliyetçilik);ölümlü hayattan ölümsüz hayata kadar tüm yaratıkların yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksliden cennete kadar her yaratığa liyakatli konumlar da duruşu ve tepkileri alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren peygamber ahlaklıdır. Peygamberlik milliyetçilik işletim sistemi tüm diğer etnik milliyetçilikleri yaşatıcı ve liyakatli tevhit edicidir. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) Milliyetçilik İslam Dinini Farzları (Ben Arab'ım ama Araplardan değilim Hz. Muhammed AS tüm doğal kavim/etnik milliyetçiliklere adil ve liyakatli çizgide durur ve zaruri milliyetçiliktir) kırmızı çizgilerine göre tüm yaratıkları yaşatıcıdır. Diğer milliyetçilikler Doğal olduğu için hayvani ve öldürücü olan reKâbeti tetikler. Diğer milliyetçilik işletim sistemleri doğal olup reKâbette derbeder ve yetersizdir. Peygamber Milliyetçiliği İlahidir(Mantıklı ve Allah (C.C) ıslahatına Dayanır) ve Kırmızı Çizgisini İnsanlığın Buluğ Çağı-Sorumlu Dönemi Olan Âdem AS'I Herkesin Babası Kabul Eder. Âdem Öncesi ve Sonrası(Deliler, Cahiller, Doğal... Vb İnsanlar) İnsanımsı Tüm Doğal İnsanları Sorumlu Kabul Etmez. Çünkü Kendilerine Akıl Verilmemiştir. Sanki doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansılar; insanlığın filogenetik çocukluk dönemi kabul edilmiştir. Bu yapıdaki insanlar Âdem AS'DAN günümüze kadar olanları da cahil(kendin ve çevresin bilmezler) kabul edilip Allah (C.C) tarafından onlardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.
E- Kavim Bilmezleri (Cahilleri) Kimdir (Kavim Bilmezliğin Çocuksu Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)? bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere karşı fıtratı uyumlu ya da müsait olamayan yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere kapalı fertlerine denir. Bir kavimin bilmezlerini (bilmenin çocuksularını/cahillerini) yok ederseniz o kavimin toplumsal denklemlerinin özgünlük sabitesini/lerini yok etmiş olursunuz. Herkes her şeyi bilseydi ne olurdu? Cahillerden uzak durdurulması Allah (C.C) insanlara çözüm önerilerindendir. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlerine yansıtmaktır.
F-Kavim Yenilikçileri Kimdir (Kavimin Değişime Uygun Parmak İzidirler (Radikalistler/köktencilerle tahrik edici ortamlara sokulmamalılar-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)?bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere uyumlu fıtrata sahip ya da yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere açık fertlerine denir. Değişmek istemeyen cahil yenilikçiler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin liyakatsiz-şaşırtan dengesiz değişkenleri); köktenciler ve fıtratı değişime uygun olmayan insanların haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11).

G-Kavim Radikalistleri (Kavimlerin Tüm Özgünlüklerini Değişmez Doğal Kişilikleridirler) Kimdir-tamamen yeniliklere kapalı ve yenilikçileri öldürücü etkileri vardır. Yenilikçilerlere tahrik edici ortamlara sokulmamalılar. Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş/Ayet var).?
Kavimin sıradışılıklarını temsil eden değişmez sıra dışı;merkezcil/köktenci kişilikleridir. Ör, bilim radikalistleri, rejim radikalistleri, din radikalistleri/din köktenciler (dinin parmak izidirler)… Vb sistemlerin ifrat ve tefridin değişmezliklerini temsil eden kişiliklerdir. Radikalistler (köktenciler), toplumun normlarını zorladığı için istenmezler ve tercih edilmezler. Değişmek istemeyen cahil köktenciler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin sabiteleridirler) ; yenilikçiler ve fıtratı değişimi gerektirenlerin haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11). Tüm samimi radikalistleri severiz ve saygı duyarız çünkü, onlar olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız. Yararlı özgünlüklerimiz yok olur. Cebren ve hile ile yeryüzü kavimlerin hepsini Müslümanlaştırsak bile Allah (C.C) onların hepsini öldürüp yeniden insanı yaratabileceğine dair ayet vardır. İslam dini radikallerin bu bilincin farkındalığını kavrayışı ve insanı aşkınlıklarıyla doğru tanıyışı çok büyük önem taşır.

  Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin liyakatsiz yönetiminde ve metriksinde;kavimlerin milliyetçilerini şovenistliğe, yenilikçilerini ve radikalistleri terörizme, cahillerini günah keçisi yöneticiliğe – politikacılığa özendirilmiştir ve yönlendirilmiştir. Halklarda bu liyakatsizliğe besi yeri olarak kullanılmaktadır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız .

E.Sonuç ve Tedavimiz(yazdıklarımız tüm kavimlerin-halkların milliyetçileri içindir);Milliyetçiler neden hep olmalıdır!! Neden Milliyetçilik yok edilmek isteniyor!! Neden globalleşme uğruna milliyetçiler yok edilmek isteniyor.Sistem neden milliyetçilerin fıtratını zorluyor? Kavimlerdeki (halklardaki) özgünlükleri veya parmak izlerini yok etmek niye!! Belki de alacağını aldı!! Bugün dünyadaki milliyetçiler;ya şovenistlikle, ya teröristlikle, ya faşistlikle, ya neonazilikle … Vb ithamlarla toplumun gözünden düşürülüp yok edilmek isteniyor!! Milliyetçilere bu nefret kimden geliyor nerde başlamıştır? Neden önce yurtsever yeniliğe açık yenilikçiler teslim alınıyor sonra halkın sağcısı veya solcusu kefesine konup; halkla, sağcı veya solcularla ve ümmetle çelişkiye düşürülüyor. Helak ediliyor. Uygulanan taktikleri ve olayları bir reçete gibi okuyabilirsiniz; önce değişime meyilli/yenilikçi yurt sever milliyetçileri kafaya al, besle ve eğit düzeninin doğruluğuna iman ettir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni yükle sonra ülkesine yolla(habersiz-ajan-cahil misyoner);ülkesinin doğal fıtratlarını zorlat. Yani değişim ve yenilik adına  muhafazakâr milliyetçilerle veya tersi ile, halkla  çelişkiye ve zihinsel-bedensel savaşlara sürükle. Türkiye'ye bu yapıldı.Bu reçete şuan Kuzey Irakta uygulanmaya başlanmıştır.Aynı senaryonun kuzey Irakta şuan başlangıcı yaşatılıyor. Akıbet belli. Anadolu daki sonuçları ortaya çıkarmak. Milliyetçiler;kavimin kemik ilikleri, özgünlükleri, parmak izleri, özgün genlerinin bedenlerdeki ifadeleri gibidir.Her zaman ait olduğu kavimin veya halkın kemiklerin içinde (özünde) kendilerini rahat his ederler.Bunu arzulamak yaşamak onların fıtratı özgünlüklerinden gelir. Her kavimin (halkın) milliyetçileri için geçerlidir. Millette; tüm soydaşlarını, kendisini tasdik eden halkı ve toplumu kapsayan kitlenin içinde rahat eder. Halk da (kavimde) diğer kavimlerle veya halklarla bağ kurmuş beğenisini kazanmış evrensel, halkçı ve ümmete tabii kitlesiyle bağ kurar ve rahat içinde yaşar. Devlet buradaki tüm aşamalarda mahiyetindekilerin tümüne eşit uzaklıkta markro paşadır. Taraf tutarsa, yaşaması için çifte standart hakkını kayıp eder. Yapılacak tedavi;bazı kemikleri parçalanmış hatta ilikleri ayrılmış bedenlere ilik nakli, sağı solu bir arada dikişleşmek, kemikleri alçıya koyup ete dikişleri atmaktır. Kısaca paramparça can çekişen bedenlere cerrahın müdahalesini toplumsal hayatımıza doğru simüle (benzeterek) etmektir. Her geçen gün milliyetçilerin yok olması;kavimlerin yok olması demektir ya da kemiklerin ve etlerin çürümesi hayatımızı ve özgünlüklerimizi kayıp etmemiz anlamına geliyor. Allah (C.C).'ten yardımı borç diliyorum insanlık için. Nasyonalizmin barajını halk/lar barajına bağlarken ilkel(primitif) kavimlerden yardım dilemek cehalettir. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) stili globalleşmeye tek kelime ile hayır!! Onlar menfaat farzları için bizden daha hızlı değişirler. Tedavilerini de menfaat farzlarına göre yapacakları için güvenilmez. Ama biz olsak onları hep tedavi etmişizdir. Bu asır yolumuz onlara düşütü kapitalistlere. Menfaat farzları için yalnız bizim değil dünyanın ve doğanında dengesini bozmayı başarmışlar. Onlarında peygamber ahlak tedavisine gereksinimleri var.
      Ülkemizin birlik beraberliği lokomotifinin inşası için milliyetçilerinin el sıkıştığı bugünlerde (4-7 Temmuz 2007) bu birlik ve beraberliğin sekteye uğratılmasına bilerek-bilmeyerek sebep olan her ferdin günahının liyakatine icabetini Allah 'CC ten diliyorum. Birliğimizi isteyen insanlardan güçlerinin yettiği oranda; fikir, söz veya eylemle müdahalesini rica ediyorum. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HU değiştirmezmiş (Rad, 13/11) (Rad, 13/11).Bu ortamda ve süreçte melezlerin/lere; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dengeli, tarafsız dürüst ve cesaretli iş yapmaları ve yaptırılmaları beklenir
      Ülkenin özgün milliyetçileri her türlü iç-dış ajana karşı toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemlerini geliştirip;tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre ederek (din münafığını deşifre mantığı) ;yavaş yavaş et (halk), kemik(millet) ve iliklerin(milliyetçilerin) mecralarına liyakatli çekilip örgütlü ve uyanık halkçı işbirliğine gitmek ve kabullenmek zorundalar.Halkın iş birliğine güvenmeliler.
      Tüm gayeleri eskiden başardıkları köleleştirilmiş kavim asimilasyonunu gerçekleştirmek ve tekrarlamaktır. Kısaca bunun bugünkü adı Roma değil Veto İmparatorluğu vatandaşlarını yaratmaktır.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


80. A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


82.Sadece  sanal, soyut ve somut gerçekler, doğadaki yasalar, ayetler ve gerçek hadisler öğrencilerimizin idlerini, idollerini ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını oluştursa ne olur?
Sadece süper egolardan ya da süper ego öncelikli; kimlik (id), idoller (putlar), inanç değerleri ve toplumsal değere sahip bir toplum oluşturursanız, belki de bilimsel açıdan toplumsal tufan olur. Neden?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 İpucu;Vahşi ilişki, savaşların deneyim ve güç ürünü olan: dünyadaki;anayasaları, demokrasileri ve laikliğin bilimsel gerçeklere aykırı olarak kimin/lerin menfaat farzlarına hizmet ettiğini düşünün.Öğrenci Yanıtları92. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlak kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C.'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlamaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın, tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın kalbine ve zihinsel bedenine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1
        Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlak kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.1, 2,4, 5, 6, 7

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
-Bu kâinatta çok şey ya geçici, ya sihir ya illüzyon ya da yalan olup enerji ve tüm yaratıklar kalıcı değil enerji yaşamak için mutlaka hal değişmeye mecbur ve meyillidir.
Bilimsel olarak ta
A-Enerji ilk ilimdeki haline yaradılış önceki haline dönmeye meyillidir.
B- kâinatta ki kütle çekimi ve özgün çekimleriyle enerji kâinatın iskeletinin tutkalı yani kâinat bedeninde bütünlük oluşturur .
C- kâinat hala genişleyerek kontrollü büyüyerek potansiyel enerjini ilk yaradılış öncesini tersine bir genişlemektedir.
D-Tümleşik boyut zaman-mekân , eylem, hayat, yaratık ve diğer boyutlar.
E- kâinattaki 3 dengelenen kuvvetin boyutu (genişleme/gelecek boyutu, kütle/hayatta kalış-bedensel ve ilk haline dönme eğilimi/ilme iniş boyutu) dışındaki diğer kural ve sıra dışı kuvvetler.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar diski misali bir bedeli vardır.Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve hayvani-meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlak kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.1 Öğrenci Yanıtları


103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!); kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolar(istemler)ının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Öğrenci Yanıtları


118.Bu asır, sanki insanların bir kısmı;ifrat ve tefritle ayrılmış gibidir.
I-
Bedensel ve zihinsel olarak hayvanlarla kenetlenmiş olup doğa yasalarının evrimsel metriksini aşamadığı için doğal ahlakla doğanın bir parçası konumundadır.
II-
Bunun tam tersi olarak bazı insanlarda ruhbanlaşmıştır.
III-
Liyakatsiz laiklikle birbirinden ayrılan dünyevi ve uhrevi (ahraet) çizgiler arasında; münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Kısaca cahillere; mahiyetindekilere karşı sözde laiklik ve demokrasi bekçiliğini yaptırarak, dünya besin piramidinin tepesinde münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Önermesinin Eksiğini yazınız.
İpucu
;toplumların fıtratını zorlamayan her iki tarafın halinden-fıtratından anlayan, tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre eden ve cahillere yararlı, güçlü evrensel insanlara (insan, doğa ve din alimi insanlara ) gereksinim vardır.Öğrenci Yanıtları


122.
A-
Evrimin, tarihin, ecdadımızın, büyüklerinizin, bilimin, ekonominin, laikliğin, liderlerimizin, siyasetin ... Vb metriksilerini; gerçekçi argümanlarla kendimizi donatıp aşmazsak ve onları liyakatli yerlerine oturtmazsak, bu metriksilerin içinde argümanız demektir. Bu metriksileri aşan birileri bizi kullanıyor demektir. Önermesini ülkemize güncelleyin ve eksiklerini yazınız. İpucu;dini, ilmi ve peygamberleri aşamazsınız neden?

B-Metriks;
bir yaratığın yaydığı enerjisiyle ulaştığı tüm boyutlar ya da hayat enerjisi ile aşamadığı sınırların içi-iç boyutları onun metriksidir-hayat kefeni-cankefenidir. Ör,dar anlamda su balığın metriksidir.
a-Enerji metriksi>ilim metriksi> Bilim metriksi>Yaratıkların metriksi;farklı enerji döngülerinden oluşan canlı veya cansız sistemlere yaratık denir >İnsan metriksi  Kapsam sırlamsının doğrusunu siz yapın.
b-Evrimin metriksi gelişmiş ve evrensel insanın kalbinin ve zihinsel bedeninin bodrumundadır. İlkel ve doğal insanın kalbi ve zihinsel bedeni evrimin metriksinin içine gömülüdür.
c-Neden alimlerin/bilginerin (doğa,evrim, din ve insan... Vb alimleri) nasyonalist oluşları bir talihsizliktir?Ben Arab'ım ama Arap'lardan değilim (hadis)
d-Nasyonalist âlim veya bilgin Siyonistleşme mahkûmdur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır, Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir?
       Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlak kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.1, 2, 3, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları


128.
A-Kavram, vecize, atasözü,özdeyiş ve düşünce (filmi izleyin); yanılgısı, anarşisi ve terörü nedir? Kavram-düşünce yanılgısı, anarşisi ve terörü; bilmeden (cahilce) ya da bilerek (münafıkça)  fertten kitlesel boyutlara taşımaya vesile olacak şekilde, toplumun lisanına, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak veya uygulatmaktır.

Ör,Din nedir? Terör nedir? İnsan nedir?
İpucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalpten; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. Sonuçta bugüne gelinmiştir.
B-Neden dinlerin, rejimin, hukukun anarşisi, terörü olmazda, insanın, devletin... Vb terörü veya dini olur?
İpucu I;gerek Allah C.C.'HUN dinleri (semavi  dinler uzay çağında türeyebilir !!) gerekse doğa-evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri peygamber ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak o dinin kurallarını bilmeden (din cahilleri)  bilerek(münafıklar)  liyakatsiz  veya kötüye kullananlara cahil ve  münafık denir.  Yoksa Yahudi, İslam'ı, Nasrani terörü, münafığı, cahili demek  kavram anarşisi ve kavram terörüdür? Ör.Haçlı seferleri Nasrani bir terör değil, Nasraniliği kullanan; cahil, münafık ve oligarşik insanlardan kaynaklanan terördür. Son derece tehlikelidir.  Dinsel, bilimsel ve ilimsel, zihinsel ve bedensel savaşlara-mücadelelere davetiye çıkarmanın sorumluluğunun altına girmedir. Buna insan olarak çok dikkat etmeliyiz. Bunları ortaya atan fert ve toplumların; bu noktada, bu konumda ve bu boyutlarda  kim ve ne olduklarını tarife mahal yoktur. Takip ve deşifre etmek her namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanın vicdan borcudur.
İpucu II:Kavram ve özdeyiş yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Düşünce yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Zihinsel yanılgı mantığı nedir, nasıl oluşur? İnsanda yanlış ve eksik düşünme mantık yanılgısı nedir? İnsan neden yanlış düşünür? İnsanın yanlış ve eksik düşünmesinde;kavram eksiği ve yanılgısının rolü nedir? Nasıl öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri geliştirelim ki düşünme, mantık ve kavram yanılgımız minimum olsun.
     Sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalpten; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
    C-Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir, gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderildi?
     D-Kim bilirdi, kim söylerdi, kim yazardı, kim okurdu düğümleri kim çözerdi? Demirkuş 2011. Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Önermesi ile aşağıdaki önerme arasındaki farkları 3-4 cümle ile yazınız.
Kim okurdu kim yazardı, gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Kör düğümleri kim çözerdi? Öğrenci Yanıtları133. A- Akıllı, Zeki ve Doğal tasarım ne demektir? 0,1, 2, 3,
İpucu;Akıllı tasarım peygamber ahlakıyla doğru orantılı tasarım demektir. Peygamber ahlakıylauyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır. ör.Peygamberlerin ayetleri ve Allah (C.C)'HÜN sözlerini-kelamını üzerine uygulayarak, peygamber ahlakıyla donatılmış eylemleri (hadisleri) üretmesi kısmen kontrollü akıllı tasarım ürünüdür.
     Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan güdük ve mono tipik madde, doğa ve dünyevi tabanlı tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. ör.patojen, müsrif teknoloji, Budizm ahlak kuralları zeki tasarım ürünüdür.(Filmleri izleyin 1, 2 )
     Akıllı tasarıma örnek; doğrubilen bilmeyene, haklı güçlü kendini zayıfa yararlı olabileceği mesafede ayarlamalı düşüncesi akıllı tasarımın ürünüdür.
Zararlarından emin olmak ve toplumun menfaati için;münafık, mümin, cahil, kâfir, ateist, âlim, zalim, müzik dehaları, çizim dehaları… Vb sıra dışı karizmatik insanları zamana bağlı olarak periyodik sınava tabi tutmak (her seviyeye hitap eden soru havuzu) ve bu fertlerin orijinal tip örneklerini baz alarak; insani karakter tip örneği havuzu oluşturmak. Sonra öğrencilerimizi aynı soru havuzunda değerlendirmelere tabii tutarak;fıtratlarının geleceğini sonuçlardan benzetimle bulmaya çalışmak. Önermesi akıllı tasarıma bir örnektir. Allah C.C.'HUN dinleri akıllı insanların (akıl sahipleri) hayat döngüsündeki arayışlarına; bedenen ve zihnen yol gösterici ;anahtar- kilit (akıl-eylem/peygamber ve kitap) misali israfsız ve asrıyla kusursuz örtüşen, bir birini tamamlayan yaşam kuralları-yaşamın geleceği-her tercihin bedeli; kitaplarla ve peygamberlerin eylemleriyle (hadisler ve diğer eylemler) pekişerek/pekiştirilerek tamamlanmıştır. En son kitapla (Kuran-ı Kerim) inkişafın Allah C.C. tarafından tamamlatıldığı ve kıyamete kadar Kuran-ı Kerim'in korunacağı bildirilmiştir.
    Zeki ve doğal Tasarıma örnekleri;Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlak kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. Küresel ısınma zeki tasarım ürünüdür. Doğayı deşifre etmeye yönelik çoğu bilimsel çalışma planları zeki tasarımlara örnek teşkil eder niteliktedir. Olmayan sanal-gerçek olağan üstü ilahlara güçler inanma cehaleti.
Budizm insanın doğal evrimin ahlak peygamberinin zeki ve doğal bir din tasarımıdır. Yani Budha; bir hırka, bir lokma felsefesi, riyazete ve istenmeyen sıfatları köreltmeye dayalı zeki bir din tasarımını geliştirmiştir. Küresel dinlerin ve gelecekte insanlar tarafından türetilecek uzay dinleri ya da kâinat kökenli dinlerin hepside zeki tasarım ve evrimin metriksinin ürünü dinlerdir. Zeki tasarım ürünleri için Filmleri izleyin 1, 2, 3
        B-Doğadaki sanal, soyut ve somut gerçek (evrimsel) olaylara akıllı tasarım ile zeki tasarım modeli ile yaklaşımla bilimsellik arsında nasıl bir ilişki vardır? Hangi çelişkiler ortaya çıkar?
İpucu; Evrimin akıl ve zekâ ile ilişkisini düşünün, Akıl ve zekânın tanım ve konumunu düşünün. Bu iki kavram açısında kavram ve özdeyiş yanılgısına düşmemek için özen gösterilmelidir.              
       C-Teoriler var olan sanal, soyut ve somut gerçekler veya sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlarını açıklamaktan aciz varsayım mantıklardan ibaret güdük iddialardır veya görüşlerdir? Önermesinin eksiklerini tamamlayınız.
İpucu; Sonuçlar ve gerçekler her zaman onların hakkında ileri sürülüne teorilerden daha değerli şeylerdir. Mantığından hareketle;gerçeklere veya var olan sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlara mı kafa yoralım yoksa başkalarının %10 luk beyinlerin ürünü ileri sürdüğü güdük yorumlarını tasdik eden ve savunan bilim avukatlarımı olalım. Ya da bilerek veya bilmeyerek % 10 luk beyinleri boğuşturmak için ileri sürülen teoriler için boğuşalım mı?
       D-İnsanın azminin elinden bir şey kurtulamaz, azmetsin insanın başarmayacağı şey yoktur? Koca bir yalan mı yoksa bir gerçek mi? Peki gerçekleri algıda değişmezlik mesabesinde nasıl doğru öğrenebiliriz. Önermesinin amacını açıklamakta; ahlaki ve sanal, soyut ve somut gerçek boyutlarını daha edepli bir dille eleştiriniz.
İpucu;Geçekleri açıklamaktan ve anlamaktan aciz, hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayan % 10 luk kuş beyinli insanların  ürettiği teorileri düşünün.10 tanemiz ancak bir adam ederiz. Dost Gerekirse acı söyler. Bu soruları bedensel ve zihinsel boyutta önce ayrı ayrı sonra vardığınız sonuçları iki boyutla güncellemeye çalışın. Zihinsel olarak ürettiğiniz temel şeyi/leri neden bedensel olarak hayat geçirilmeyince önemi kayıp oluyor? İnsanın zihinsel ve bedensel;aşamazlarını-aşılmazlarını ilişkilendirmeye çalışın. Neden insanlar aşamazlarını, aşılmazlarını ve zafiyetlerin namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve en güçlü odakla/larla paylaşmalı önermesini düşünün. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet). Öğrenci Yanıtları

     Allah C.C.'HUN dinlerine semavi din deme cehaleti gelecekte büyük bir iftira ve kavram anarşisine neden olma olasılığı yüksektir (uzay çağında Yeryüzüne doğru insan kaynaklı semavi dinlerin türemesi olasıdır). Bunun için bu kavram olgusunu; saygılı, ölçülü ve gerçekçi konumlandırmak yerinde olur. Bu herkesi şad eder. "Allah C.C.'HUN Gönderdiği Dinler" demek ne kadar güzelse onu sadece gönderdiği isimleriyle de anmak gerekir. Onu isimleriyle anın (ayet var). Allah C.C'HUNE isim takmak ne ayıp ve ilkel şeydir. Onu isimleriyle anmak daha güzel, ona saygımızın ölçüsünü gösterir. Kargaşaya engel olur. Ben güzel yaratık koca çocuk tüm insanlarımız için Allah C.C.'HUNE afları için yalvarmayı, dua etmeyi isterim ve değer bulurum. Allah C.C.'HUNDEN bana bunu nasip etmesini dilerim, Nasip olsa yaparım bu kıyağı insanlara. Gelecek nesillerin selameti açısından önem taşır.
      rakamdizini (barkot) sistemi ve mantığı varken; biz bilimde kargaşaya sebep olmasın diye milyonlarca hatta milyarlarca yaratığın Latince ismini öğrencilerimizin beynine kazıyoruz ya da kazıtıyoruz-kazıtılıyoruz. Gerekçesi de tüm dillerdeki bilgilerin; sağlıklı, iletişimi ve tevhit edilmesidir.

Çevre ve din;
Allah'C.C. gönderdiği ve birbirini destekleyen ve tamamlayan dinlerin inkişaf esnasında yeni dinlere uyum sağlayamayan veya değişmeyi ret eden din cahilleri ya da bazı art niyetli teolog ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) doğanın doğal metriksi içine veya çarkları arasına ( evrimin metriksi) düşmüştür. Önermesinin safsata ve saplantılarını yazınız.
İpucu;Varılan çevre, ahlak sorunlar, doğayı acımasızca hortumlamanın sonuçları ve primitif kavimlerin çizgilerini düşünün
İslam'iyet'te peygamberlerin, alimlerin ve İslam büyüklerimizin gösterdiği diyetle bu dünyada yaşansaydı bu günkü geri dönüşümsüz çevre koşulları ortaya çıkarmaydı? Ya da bu dünya daha kaç yıl hastalanmadan yaşardı? Dünyayı obezce kullanmanın sonucu varılan obezite sorunu için bu gün bu diyet hayatına mecburiyetten mi döneceğiz.

Sadece samimi inanç sahiplerine hitaben yazılmıştır. Diğerlerinin de Hoşgörüsüne Güvenerek Yazıyorum!!!
Hoşgörünüze Güvenerek İtiraf Ediyorum
;Allah (C.C)' ün en son ayetlerde peygamberine;insanın(Müslüman'ın değil!!) rabbine, sahibine ve ilahına sığın demesi, her fıtrat ve nefse özgün sorumluluk yüklemesi, fıtratının seviyesinde sorumluluk istemesi ve herkesi affa kadir olması, cehennemi bile yanlış-eksik tercihlerimizle edindiğimiz; kirimizi, pasımızı temizleyip eksiğimizi tamamlamamız gereken israfı yok eden bir yer olarak yaratması beni insan olarak sadece Müslüman'a değil tüm insanlara dua etmek ve af dilmekte şahlandırmış ve keyifle secde ettirmiştir.Çok sıkıntıların nedenini ve gerekçesini öğrenip tam tersi güzellikleri yaşatarak (bana güzel eş ve çocuklar vermesi, sanal dünyamdaki ikramları) razı ve ikna etmiştir.Sanal, soyut ve somut gerçek ve zihinsel bedeni ve kalbi; kırılmış bir yumurta ya da zihinsel bedeni ve kalbi mayınla parçalanmış bir insan gibi olmuştum inanç kaosu içinde. Hiç kimse bana yardım etmemiştir ondan başka. Hırs ve arzularımı ikna ve razı ederek;içinde bulunduğum habitatlardan yararlı olabileceğim bir konuma yeşertti. Ayrıca tüm emeğimi, bi-polipolar (kopuk ve birbirinden habersiz çok kişilikli) şizofrenik dünyevi kişiliklerimi özgün kişiliğime tevhit etmesi, beni sanal, düşünsel, bedensel ve bilinmedik dünyevi hastalıklardan kurtarıp benliğimi doyurup, doyumsuz gözlem-arzularımı, doyumsuz meraklarımı, doyumsuz öğrenme arzularımı; inandırması, ikna etmesi, razı etmesi, doyurması ve çok sevdiğim ilk habitatımı (bilimi) bana bağışlaması kârım olmuştur. Rabbime (Allah C.C.'HUN bana icabetinin külliyatına ve ötesine) tapıyorum.

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
-Bu kâinatta çok şey ya geçici, ya sihir ya illüzyon ya da yalan olup enerji ve tüm yaratıklar kalıcı değil enerji yaşamak için mutlaka hal değişmeye mecbur ve meyillidir.
Bilimsel olarak ta
A-Enerji ilk ilimdeki haline yaradılış önceki haline dönmeye meyillidir.
B- kâinatta ki kütle çekimi ve özgün çekimleriyle enerji kâinatın iskeletinin tutkalı yani kâinat bedeninde bütünlük oluşturur .
C- kâinat hala genişleyerek kontrollü büyüyerek potansiyel enerjini ilk yaradılış öncesini tersine bir genişlemektedir.
D-Tümleşik boyut zaman-mekân , eylem, hayat, yaratık ve diğer boyutlar.
E- kâinattaki 3 dengelenen kuvvetin boyutu (genişleme/gelecek boyutu, kütle/hayatta kalış-bedensel ve ilk haline dönme eğilimi/ilme iniş boyutu) dışındaki diğer kural ve sıra dışı kuvvetler.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesinden kaynaklanan ve her seviyeye hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecek ilgili kanıtlanmış gerçek örneklerle dolu( davet eden bir kitap).
3-Bu davet kitabının kurallarını yani farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi fıtratınızı zorlamadan (mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var) edindiğiniz alışkanlıkları hayatınıza uygulamak ve hayatınızla kanıtladığınız yaşama şekliniz ile örnek olmaktır. Yanı kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Diğer olasılıklar kara deliklere çekiyor.
5.Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır. Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya terslerini samimiyetle üzerine uygulayanları saptamaktır. Sonra deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedelini:bazen yanarak format yiyip değişen bir bilgisayar misalidir. Buna tahammül edemeyenlerin fıtratını dine zorlayıp perişan etmek, Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.  Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
      Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Mazlum cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1


134.Size hazin ve acı bir gerçek sunacağım;bu gün bir bilgisayarı tanımak için kaç çeşit test yapılır. Sahip olduğu sanal ve gerçek araçlarına bakılır. İnsanlığın geleceğini belirleyen kişilere yön veren öğrenci seç ve yerleştir sınavı, öğrencilerimizin kaç özelliğine dayalı bir sınavdır. Ör. Akıllı olmanız ölçülmüyor, peygamber ahlaklı olmanız ölçülmüyor, çalışkan olmanız ölçülmüyor, performanslı olmanız ölçülmüyor, sabırlı olmanız ölçülmüyor, kapasiteniz ölçülmüyor, sağlıklı olmanız ölçülmüyor, genlerinizin ve gelişimin geç veya erken açılımı (geç veya erken meyve veren/olgunlaşan yavrularımız) ölçülmüyor, fıtratınızın yatkınlığı ölçülmüyor… Vb insanı yetenek, sıfat ve özelliklerinize bakılmaz. Sadece hızlı ve doğru kavrayan-sonuçlandıranlar tüm liyakatlilerin yerini haksız işgal ediyor. Senelerdir uygulanan bu sınavın meyveleri ortadır.Sadece zeki ol yeter yani zeki olmakla asrın nimetlerinden yaralanma arasında doğru orantılı olmuş bir sınav ve yönetim sistemleri vardır. Sadece çok zeki ol; biraz kapasiten ve ön belleğin olsun yeter. Bir insanın fıtrat ve kalite testi, bir bilgisayarın ki kadar hatta bir hayvan kadar değer taşımayan; hangi asrı ve kimin asrını yaşıyoruz. İnsanın nefesine paha biçilmez bir düzen ve inanç sistemi istiyorum Allah C.C.'HUNDEN ve geleceğimde. 20.yüzyılın her şeyinin üstüne kapağı kapatası geliyor insanın. Zaten demokrasinin ana kartı uzay çağının rejim sistemleriyle artık çalışamıyor. Demokrasi evrimin metriksini aşamadı. Bir delinin, hayvandan daha aşağılık birisinin oyu; bir veli, bir âlim, bir bilginle aynı olur mu?
Yeterince İngilizce bilmeyen bilim bilgini (bilim insanı?!) doçent olamaz.
Arapça'nın yağmurundan kurtulduk İngilizce'nin dolusuna tutulduk. Hem de İngilizce'yi iyi bilene para bile veriyorlar hatta teşvik edip ulusal kaynaklardan burs bile veriyorlar. Arapça'yı iyi bilene ne veriyorlardı acaba.Ürettiğinizi İngilizce yayınlasanız daha erken profesör olursunuz. Yayınlamazsanız size daha az puan veriyorlar. Güzeldir dilimiz bize, başka diller diyet bize. Artık robotlar ve ucuz para çapulcusu yabancı tercüme büroları internet üzerinde insanımızı bu asimilasyondan kurtarmaya aday. Büyüklerimiz ne der bu önümüze getirdiği sınav sistemlerine. Yabancı dilin bilimsel kariyere baraj olması gelecekte çok gülünç ve acı ile anılacak büyüklerimizin cehaletlerindendir. Bu cehalet kartopu en son kimin elinde eriyip (hangi cahil günah keçisinin elinde kalacak) kalacak dersiniz!! Yukarıdaki parçanın yontulması, ilave edilmesi ve değişmesi gereken kısımlarını yazınız.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9. Öğrenci Yanıtları

169.
A- İnsanların kendi tercihlerini ifade etmede daha liyakatli oy kullanmaları mümkün mü?

Öneri;Lehte(evet, olumlu, pozitif)-Aleyhte (hayır, olumsuz, negatif)- Çekimser(hiçbiri, ortada, nötr)- özel ve genel diğer haller. Yani seçmen bir seferde; her kişi veya parti için ayrı ayrı bu 3 oy hakkını istediği kombinezonda kullanabilmelidir. En Büyük Orta Doğuluyuz. Batıya ikramımız olsun demokrasi bize dar geliyor uygulamaları da genellikle zor geliyor.1
İpucu;hayvanlarda lider seçerken zaman zaman demokrasiye baş vururlar. Yani ya evet ya hayırlı oy kullanır.Ör. vejetaryen Gelada dişi maymunları erkek seçerken tercihlerini eylemle ifade ederler.Filmi izleyin


194.
A-Sovyetler Birliği veya  Kuzey Komünizmi dağılmadı; Veto İmparatorluğu'nun özel sanal güçleri tarafından kapitalizmin ve demokrasinin hidayetine erdi. 
Önce sabrın meyvesi ve sözde-yazıda sadakatin güvencesi olarak Hong-Kong'u Doğu Komünizm'ine veya Çin'e hediye etti. Sonra Afganistan'dan Çin'e uzanan NATO'nun dostluk eline karşı Çin'in sabırlı şirinliğine doyum olmaz. Sıra Çin'in Karunizm (kapitalizm) ve demokrasi hidayetine ermesindedir. Cebren ve hile ile Büyük Orta Doğu Veto vatandaşlığı hidayeti uygulamadadır. Önermelerinin geçerliliğini veya savsaklığını çürütünüz.0,1, 2
B-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'i inanç hidayetine (himaye), sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını  topluyor. Öğrenci Yanıtları


197. Küresel Tedavinin 3 Aşılmazı Var;
1-Küresel Tedavinin Siyasetçi Aşılmazı
; siyasilerin çoğu çevre sorunlarının bilincinde değil (ya insani ahlak ya da çevre ahlakı mazlum cahilidir, ilkel teknolojinin tatbik/uygulayış cahilleri gibi).Fosil teknoloji bilgini olmak ayrı şey uygulamanın kara cahili olmak ayrı şeydir.Çevre ahlakı cahili olmak genellikle insani ahlak cahili olmanın ürünüdür.Her konudaki;kara cahil, mazlum cahil, ara cahili ve menfaat cahili kavramlarını karıştırmamak gerekir.
      Mevcut kapitalist siyaset anlayışını bilimsel ve kök hücre siyaseti metriksine veya mecrasına çekmek.En azında çevre, orman ve sanayi bakanlıklarını, çalışanlarının liyakatli atamalar için bazı yasal düzenlemeler getirmek. Doğal döngülerin bilincinde ve ulusallığı aşmış evrensel kök hücre siyaseti veya bilimsel siyaseti ön plana çıkartan siyasetçiler yetiştirmek
2-Küresel Tedavinin Eğitim Aşılmazı;Küresel tedavi için mevcut öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi olanak sağlamıyor.
     Fert, aile, toplum, belde, şehir, bölge ve ülke bazında insanlara çevre sorunları ile ilgili bilinci doğru-liyakatli aşılayıp zevkle uygulamalarını sağlamak.
3-Küresel Tedavinin Teknik Aşılmazı:Küresel tedavi konusunda dünyada yapılmış, yapılan ve yapılacak çalışmaların hemen toparlanıp, çoklu disiplin anlayışı çerçevesinde liyakatli uygulamaya aktarılması konusunda derbederlik vardır. Derli toplu sorumlu bir tek kurum yoktur.
     Küresel döngülerin; Doğal ve orijinal raylarına oturması için bilimsel açıdan;çöllere ve kutuplara sentetik ağaç dikimi, tropik ve sub tropik kuşaklara verim alınabilecek ağaç türleri dikmek (iklim, edafik özellikler, yükseklikler... Vb özelliklerle tüm ağaç türlerinin istem duyduğu özelliklerin bilgisayarda eşleştirilmesi gerekir)… Vb tabii ki bu uygulamanın külfetine sebep olanlardan hiçbir yardım beklemeden ve kabul etmeden yapmaya başlayalım ki onların bundan sonraki geri dönüşümsüz yaralara sebep olan uygulamaları hiç olmazsa yavaşlasın. Filmleri izleyin1, 2, 3
    Dünyanın bedensel dokusu olan;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.Filmlerii İzleyin 1, 2, 3
    Kısaca yaşamak ve sömürmek için;dünyanın fosil ve dirimsel beden dokusunu (biyokütle /gez-sıvı-madde/ enerjisi) bereketli hudutlar dışında yemek-kemirmek;uzaya doğum zamanı gelmiş bir bebeğin annesini sömürme-kemirme tiryakiliğinde ısrar edip ıkınmaya tepki vermeyip; ışık-hareket enerjisiyle tanışmaya soluk almaya arzulu görünmemesine benzer. Doğumunda annesini öldürmeye aday bebek ve insanlık geleceğinin katil adayı olan 20.YY bebeği olmak istemeyiz. 21. YY insanı olarak Güneş, Hareket(dalga,uydu- gezegen, rüzgâr.. Vb) ve doğal manyetik alan enerji? kaynaklarının doğal döngüdeki yerleri konum ve etkilerini test edip kullanmalıyız.Gelecekte daha tehlikeli sonuçlara sebep olmak istemeyiz.
     Aslında burada kural şudur;döngüsüne ihanet eden, ya da doğal döngülerin kuralına uymayan tür ve metriksi(yaşam yeri) cezasını çeker yoksa istisnalar hariç dünyaya veya doğaya bir şey olamaz. O döngünün yerini diğerleri hemen doldurur. Dünyada ölen ölür uzaya kaçan sağlar bizimdir/Evrim. Zaten istisnalar hariç dünyanın başına geleceklerden daha şiddetlisini/lerini geçmişinde yaşanmıştır. Filmleri izleyin; 1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

Olası Acil Önlemler;
I-Öğretim, Öğrenim ve Eğitimde Önerilen Öncül İzler

1-Dini, bilimsel, milli, kültürel, kanuni, doğal… Vb değerlerin;fert, aile, belde, şehir, bölge, ülke, komşu ülke-toplum, millet, devletlerdeki ve toplumdaki yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını ;fert- toplum ve devletlerdeki öncelik sırasına göre çevre sorunlarıyla ilişkilendirip (hepsinin çözüm ve önerileriyle);kitleleri verimli ve sorunları çözücü olarak gruplandırıp; buna göre eğitimle zihinsel damardan; anahtar kilit, algıda değişmezlik ve köylü yöntemlerini kullanarak;internet, intranet,eksranet, yazılı basın, sanal-gerçek medya yayınları ve yüz yüze eğitimde argümanları doğru kullanmak. 
  Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve yaşam biçimlerimizin disipline edilmesi gerekir.. Fert, aile, kurum, belde, şehir, bölge, ülke ve küme ülkeler bazında; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona karşı geliştirmemiz gereken kurallar. Öncelikle sorumluluğumuz da; tüketilen ve üretilen enerji döngüsünde/lerinde nelere kadir olduğumuzun ve neler yapabileceğimizin bir çizelgesini çıkarmamız gerekir. Kısaca her kategorideki sorumluluk alanında; tüketilen, üretilen ve kullanılan enerji döngüsünde/lerinde yapılabilirlikleri çok iyi değerlendirtmek ve değerlendirmek gerekir.
A-Fert bazında;yaşam döngümüzde; evimizden çarşıya, iş yerimize, pazara… Vb öncelikle enerji tüketim, ürerim ve kullanım konumlarındaki davranışlarımızı zevkle; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon gibi çevre sorunlarına endeksli olarak değiştirmemiz gerektiğinin bilincini eğitim süreçlerinde doğru vermemiz gerekir. Ör,Kilo vermek amacıyla spor yapmak, sağlık yürüyüşü, alışıla gezilerimizdeki davranışlarımız da tükettiğimiz enerjiyi çevreden plastik türevlerini toplayarak, ağaç dikme, budama… Vb şeklinde değerlendirmemiz çok zor bir şey olmasa gerek. Aylık ve yıllık toplantılar elde edilen kazanımlar konuşulabilirr.
B- Aile bazında
;ailemizde çevre kurallarına uyulmaktadır ibaresini kapılarımıza samimiyetle yapıştırıp kurallara zevkle nasıl uyulması gerektiğinin listesi çıkartılır. Bu eğitimlede verilir. Ör,evde hangi saatlerde kaç watt lık lambalar yakılacak. Ya da sabah kadar kaç watt lik yakılacaksa bu kuralların sorumluluk takibini evdeki bireylere sırasıyla yüklemek ve rutin alışkanlıklar geliştirmek. Aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.
C-Kurum bazında; kurumumuzda çevre (küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona ) kurallarına uyulmaktadır ibaresini Ör,öğretim kurumlarında;gereksiz lamba, atık ve artıkları takibi belli fert ve grupların sorumluluğunda takip edilir ve denetlenir aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.Ör, öğrencilerle çevre dersinde kurum çevresinde plastik türevleri özel şişlerle toplatılır. Herkes yıllık olası çevre atiği plastik miktarı kadarını olası bir çevreden toplayıp çevreye katkısını artıya değer çevirmekle ilgili bir ön münazara veya tartışma sınıfta yapılır, doğada temizlik etkinliğinden sonrada çay ikram edile bilir.
D-Belde Bazında;
E-Şehir Bazında;
F-Bölge Bazında;
G-Ülke Bazında;
H-Komşu Ülkeler Bazında;
 İ-Bölge Ülkeleri Bazında;
C-Bazı Düya Ülkeleri Bazında;

2-1numaradaki önerileri; derslerle ilişkilendirip insanlarda peygamber ahlak ve özel tedavi edici çevre ahlakı ve sorumlulukları geliştirmek amacıyla, öğretim, öğrenim ve eğitime uygulamalı peygamber ahlak dersleri koymak.Ör.yukarıda ki mantık disiplinleri .çerçevesinde; küresel ısınma, erozyon ve çevre kirliliği dersinin tüm eğitim-öğretim kategorilerine aşamalı-tamlamalı ve uygulamalı serpiştirilmesi.

II- Küresel Tedavide Önerilen teknik İzler.
Dünyanın birikim dokusunu kemirmeyi, fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojiyi(Silah Teknolojisi), ürünlerini ve kullananları terk etmek.
Yerleşim yerleri ve ulaşım konumu dikkate alınarak;

1-Güneş enerjisi dönüşüm istasyonları tarlalarının: güneşi bol; uygun çöllere, erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması
2-rüzgârlı verimsiz topraklara rüzgâr enerjisi tarlalarını kurmak.
3-Dalga, gel-git ve akıntı enerjisi dönüşüm tarla istasyonları;Devasa bol dalgalı sahillere veya daha ilerisine dalga enerji tarlalarını inşa etmek.
4-Doğal Sıcak Kaynak Enerjisinden Yararlanmak ; jeotermal enerji, volkanik, magma, sıcak su-buharı kaynakları.
5-Nükleer-çekirdek!? Enerjisi.
6-Diğer doğal akışı sınırsız olan (bereketli enerji) enerjilerden yararlanmak.Ya da bu tip enerjilerin akışını kullanılabilir kılmaktır. Ör,genleşme enerjisi(okyanus sıcaklık farkı enerjisi ), karanlık enerji; kâinatın % 68 nü oluşturur
7-Hidro Elektrik
8-Sentetik ağaçların;havadaki gaz dolaşımının verimli olduğu kutup alanlarına, çöllere ve erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması.
9-Karbon dioksiti ve doğal döngülerdeki diğer fazla artık ve zararlıları;doğal döngülere uyumlu ve verimli ürünlere dönüştürme; teknik, yöntem ve izleri geliştirmek.

III-Diğer Küresel Tedavi ve İzler;
1-Kaynağından Temiz-peygamber ahlaklı İnsan Yetişitrmek;

İnsanların yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, olanakları ve fıtratları dikkatli analiz edilerek çıkartılan sonuçlara dayalı olarak öncelik sırasına göre gruplandırıp. peygamber ahlaklı insan yetiştirmek üzere öğretim, öğrenim ve eğitimde üretici, zevkli, verimli ilaveler ve değişimler yapmak.
2-Kaynağından Temiz Teknoloji ve Ürün Üretmek;
Bu günkü parasal gücü (sıcak sermayeyi elde tutmak için) elde tutmak için izlenen kapitalist yöntem;tilki kaç(her türlü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)-fosil terör ve teknoloji envanterini üret), tazı tut (çevre sorunları ve terörü önlemeye çare üret) mantığını terk etmek. Filmi izleyin 1
Kaynağına dan temiz teknoloji ve ürün üretmektir. Ör,güneş, hareket ve dalga, rüzgâr, doğal manyetik alan enerjisini? kullanmak
3-Yeni Sanayi ve Yerleşim Yerlerini Uygun Konumlandırmak;Yeni yerleşim yerlerini, gerçek ve sanal sanayi üretim kentlerini;toplumsal, küresel ve siyasal tufanlardan uzak küresel konumlarda; bereketli sınırsız enerji alanlarının bol olduğu yerlere kurmak ve taşımak.
4- Mevcut Yerleşim ve Sanayi Alanlarını Doğru ve Verimli Konumlandırmak;Mevcut yerleşim ve sanayi alanlarını; küresel konumları, iklimsel, coğrafik... Vb özellikleri dikkate alınarak en yakın yerdeki bereketli sınırsız enerji üretime tesislerini kurmak üzere, araştırma ve projeleri uygulamaya koymak.Filmleri İzleyin 1,2
5-Yaşam Şeklimizi ve KullanımTercihlerimizi Değiştirmek, Ör.iç çamaşırları, tişörtleri ve bazı cins kumaşları ütülemeyi terk etmek. Bunun yerine yıkandıktan sonra ger-çek özel askılarda kurutmak.
6- Seçmeli ve Zorunlu Ders Açılması;Kullanılan; araç, gereç, teknoloji ve enerji çeşidini doğaya en uyumlu olan alternatif mantık, öneri ve proje sistemlerini geliştirmek amacıyla öğretim, öğrenim ve eğitimde seçmeli veya zorunlu ders açılması
7-Küresel Sorunları Çözüm Tatbik/Uygulayış Birimleri Kurmak;Küresel; ısınma, erozyon, kirlilik ve atık sorunlarını bir arada değerlendirip çözüm üreten akÂdemik birimlerin kurulması ve uzman elemanların yetiştirilmek üzere çalışmalar başlatılmalı. Ör,X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Tatbik/Uygulayış Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Küresel Tedavi Merkezi Birimi
8-Küresel Sorunlar Bilgi Birikim Havuzu; küresel sorunların sade-analşılır bir dille halka internet üzerinde teşhir edilmesi ve bilimsel kurallara dayalı en gerçekçi uygulanabilir çözüm önerenlere belli bir ücret verilmeli… Vb teşvik edici sunumlar getirilmeli.
9-Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik;Teorik ve Pratik Yenilikleri Toplayış ve Tatbik/Uygulayış Birimini Kurmak.Küresel sorunlarının çözümüne yönelik;teorik ve pratik yenilikleri toplayış ve ülkemiz koşullarına tatbik/uygulayış merkezini ve birimini kurmak. Filmi izleyin.1
10-Ne Kadar Gereksiz Tüketiyorsan 2 katını Vergi Olarak Öde;Ulusal ve uluslararası seviyede;fert ve toplum, devlet bazda ne kadar artık atık, kirlilik üretiyorsan o kadarının 2 katını vergi olarak ödersin. Kuralını sıcak takibe alacak teknolojiler geliştirip uluslararası arenada kabul ettirmeye çalışmak. Ör,Kahverengi bulutların müsebbipleri Filmleri izleyin 1, 2
11-Global Seviyede Klasik Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi Siyasetini ve Yönetimini Terk Etmek. Bilimsel ve kök hücre siyaseti güden ahlak sahibi bilim bilginlerine (bilim insanlarına) siyaset ve politikayı devir etmeyi zorunlu hale getirmeyi kanunlaştırmak.
     Bir bilim bilgininin (bilim insanının) siyasetçilerin cehaletini sergilemek için sarf ettiği sözler ibret vericidir. Filmi izleyin.1
12-Küresel Tahlil Merkezleri veya Birimleri Kurmak;Dinamik ve Rutin Ekosistemlerin Tahlil Merkezleri;Özellikle Çöl, Su, Tundur, Kutup-Buz, Orman ve Diğer Büyük Eko sistemlerimdeki canlı cansız ve geçişli indikatörleri (hassas belirteçler) belirleyip gezegenimizin rutin tahlillerini yaparak; bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırıp elde edilen sonuçlarla sağlıklı teknoloji ve mutual ilişkiler geliştirmek.Filmi izleyin 1, 2
13.Ekosistem Tiplerindeki Dinamik Döngüleri Doğru Tanımak; Ekosistemlerdeki küresel hastalıklara doğru teşhis koymak ve tedavi etmenin ön koşulu; her ekosistem tipinin biyotik-abiyotik doğal dinamik değerlerinin ilişkilerini doğru tanımak ve bilmek gerekir.0, 1, 2, 3, 4, 5

Küresel Isınma Sorunlarının Siyasete ve Müsebbiplerine Güncellenişi
    Toplumsal panik yaratmadan;Nuh (A.S)'ın acil eylem planını şimdiden uygulamaya koymak; fiziksel ve zihinsel değişime uyum sağlamamızı kolaylaştırır. Çünkü uzaya sığınacak, yaşam döngümüzü uzaya entegre edecek teknolojimiz yok. Olanda Karunizm (kapitalizm) ahlakından dolayı halı ve yapabilirliği belli. Onun için dünyanın fiziksel tufan sonrası olası; aşırı sıra dışı iklimsel koşulların ortaya çıkması, yer sarsıntısı tufanı, su tufanı, volkan püskürmesi, kasırga… Vb tek tek veya bir çoğu bir arada olması halinde en emniyetli ortak paydada ve özgün olarak yapmamız gerekenleri; fert, aile...ülke… Vb bazında ortaya koymamız gerekir. Buna göre;yeni yerleşim alanları, sanayi kurulurken veya mevcut yerleşim yerlerini, sanayimizi… Vb uygun alanlara taşınmak ve uyumlu değiştirmemiz gerekir. Bu bize ve gelecek nesillerimize çok şey kazandırabilir. Bundaki amaç zayiatı en aza indirmek ve uyumu sağlamaktır. Zaten bu tufan sonrası insan entegreli Yeryüzü kendini yenileyerek (rejenere ederek) büyük bir olasılıkla tarihindeki bildiğimiz bir dengeye doğru yol alırken normalleşmeye döner. Bizim yapacağımız değişen doğa koşullarına teknoloji ile hızlı uyum sağlamak ve bereketli sınırlar içinde bitmeyen doğal enerji kaynaklarından yararlanarak yerküresiyle mutual bir ilişki içinde yaşamaktır. Bu durum; gelen sert kış, yaz veya aşırı sarsıntı koşullarına doğacak bir bebeğe yeni yaşam yeri hazırlamaktan farksız bir mantık simülasyonu olmalıdır. Yer küresinin sıra dışı asırlık iklim değişimi süreci geçince, uzaya açılma planlarımızı devam ettirmektir...
     Bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;Yapay İlkel insanların ve Veto İmparatorluğu'nun bazı yerlerinin fazla ısınmasından ileri geldiğinden veya uyguladığı doğal kapitalist siyaset ve yönetimlerin ürünü olduğundan emin olabilirsiniz.Veto imparatorluğu kapitalizmi; toplumu kapitalin besi yeri olarak görür. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır.Kapitalsiz verimli fert-toplumsal-devletsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa onun metriksinden kurtulabilirsiniz. Değilse parayı güç toplumu besi yeri aracı olarak gören bir metrikse mahkûmsunuz. Siyaseti de kapitalist metriksin yumuşak-sanal sistemi olan kapitalist ekonomik sistemin kabininde yönetir.Alternatif olarak;bilim bilginlerince (bilim insanlarınca) üretilen global kök hücre ve bilimsel siyasetin metriksi ile mevcut siyaset ve ekonomiyi kuşatmaktır. Diğer taraftan liyakatli insani öğretim, öğrenim ve eğitimiyle peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmektir.
    Veto İmparatorluğu;ortaklarından; Sovyetler Birliğini hidayeti takdir ettikten sonra şimdi Afganistan'da kadir olduklarının hasılatıyla Çin'ide hidayete erdirmeyi uygulamaya koymuştur. Avrupa'daki ortaklarını kapitalist globalleştirip; Orta Doğuya doğru domuza inci dizmeye başlamıştır. Yani Türkleri ve Yahudileri Orta doğuda komşularına geri dönüşümsüz düşman etmeyi başardı. Şimdi bu uygulamayı Kürtlere ve Farisilere uyguluyor. Sıra diğerlerine gelecek adını da büyük orta doğu cenneti koymuş.
    Bu gerçeklerin ışığında küresel sorunlarımızın çözümünü kimlerle nerde/lerde aramamız gerektiğini doğru teşhis etmek ve saptamak, şimdilik çözüm aramaktan daha değerlidir.
    Bizimle aynı sorumluluk bilincinde olan tüm insanlara (öncelikle bilim bilginlerine (bilim insanlarına), öğrencilere, çevrecilere) ulaşıp bu konuda bilinçli örgütlenmek en doğal hakkımızdır.  
    Halka, öğrencilerimize ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza); hangi siyasi-toplumsal-düşünce metriksinde ve işletim sisteminde/lerinde olduğumuzu/olduklarını delilleriyle, örnekleriyle namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak anlatmamız gerekir. Amaç ve hedef savaşmak değil;fert, toplum, ülke… Vb bazında;düşünsel, sözel, eylemsel, davranışsal, örgütsel, yazılı, basılı… Vb sanal ve gerçek liyakatli çözüm üretip uygulamaya koymaktır. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)ler, besi yerlerini zehirlemek istemezler. Hemen uyum sağlamaya çalışıp yardım severlik modlarını harekete geçireceklerinden emin olabilirsiniz.
    Baksanıza üşümeyelim diye dünyamızı ıstılar bile. Onlara neden miminnetarız dersiniz acab!! Bize çözüm amaçlı;sosyalizmi, komünizmi, kapitalizmi, Laz-Çerkez, güneyli-kuzeyli, doğulu-batılıyı yaşatarak himaye ettirdikleri ve zihinsel bağışıklık sistemlerimizi geliştirdikleri için mi!!
    İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.


229-"İnsan demokrasisinde" Her yaratığın oyuna tenezzül edilmemeli. Önermesinin eksiğini yazınız.Öğrenci Yanıtları


2009 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

15.20. Y.Yılın en büyük liyakatsiz olgularından bazıları:
I- Kapitalizmin şemsiyesindeki(düşünce kefenindeki) Doğal (Vahşi) Demokrasi kurallarıyla;kavimleri; komünizm, nasyonalizm ve sosyalizm rejimlerine paralize etmek.
II- Dini inançları kullanmak amacıyla bilmeden ilahlaşmaya kalkışmaktır!!
III- Dini fert ve kavime sığdırmaya çalışmak ya da din formasyonuna uygun fert yetiştirme, devlet kurmada; fert ve kavimlerin fıtratlarını zorlamaktır.
IV-Her fıtratın hududunu dine zorlamak (Doğal (Vahşi) Demokrasi mantığı oysa koy sepet).
İpucu;
İran'da din olgusunu kullanmak amacıyla;şahlığa dominant olması için Humeyni'ye göz yuman Avrupanın, Kuzey Komünizmini yıkmak için ABD'nin Talibana yapay hidayeti (himaye) ve merhameti...Hizbullah'a ha keza. Bu günde verdiklerine kadir olmaya çalışanlar başaramayınca gülünç tablolar sergiliyorlar.
Öğrenci Yanıtları

23.Kuramsal olarak Doğal (Vahşi) Demokrasi ile insan demokrasisi arasında ne fark vardır?
İpucu;günümüz demokrasilerin devrimleri;evrime dayalı doğal (fiziki ve siyasi) güçle mi yoksa akla-mantığa dayalı gücle migerçekleşmiştir? Akla dayalı demokrasiyi insan demokrasisi olarak muhakeme etmeye çalışın. Aradaki farkları 3-5 cümle ile yazınız. Öğrenci Yanıtları

25.Milliyetçilerin gerçek partisi milletler, halkçıların halklar, hümanistlerin gerçek partisi insandır. Kuramsal olarak çoğunluğun partisi de hayvanlardır.
A-Tüm kavimlerin samimi (halkların) milliyetçilerini severiz çünkü onlar kavimlerin özgünlükleridir. Onlar yok olursa kavimde(halk da)  yok olur. Çeşitlilik ve özgünlüğün bereketli ayrıcalıklarıdır. Kapitalizm (Karunizm) bu asır onları şovenleştirmeye çalışıp insanın gözünde düşürmeye çalışmıştır.
B-Tüm samimi yenilikçilere severiz ve saygı duyarız çünkü onlar;halkın geleceğe uyum için mutlak değişimine hazır askerleri gibidirler. Kapitalizm (Karunizm) ve komünizm bu asır onlardan önce kavim jön olarak yararlanmış sonra  terörist olarak halkın gözünde düşürmeye çalışmıştır.
C-Tüm samimi radikalistleri severiz ve saygı duyarız çünkü, onlar olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız ve yararlı özgünlüklerimiz yok olur.
-Radikaller;insanların fıtratına doğru empati/eşduyum duymayan, herkesi kendi köktenci düşünce farzları çizgisine getirmek isteyen ve halden anlamaz cahillerdir.
D-Tüm samimi ümmetçi insanlara saygı duyarız ve severiz. Çünkü onlar peygamber ahlak kuralları gereği insanlara örnek olur, hürriyetlerini ve külli sermayelerini insanlığa vakıf ederler. Önermelerinin eksiğini samimiyetle tamamlayınız.
İnsanız;her kavim ve pozitif insani özgünlük; insanın vazgeçilmez ve olması gereken bir değeridir. Doğru ve liyakatli değerlendirilip tüm insanlığa liyakatli tevhit edilmesi gerekir.
İpucu:yukarda ki önermeleri günümüz demokrasileri ve insani demokrasilerle ile ilişkilendirip mukayese ediniz. Öğrenci Yanıtları

26.A-Kapitalizmin son taktiklerinden biriside devletin varını yoğunu özel sermayeye yedirip devleti yönetim kuşu haline çevirdikten sonra;örneğin, sermeye sınıfı ve cahil medya ile yönetim kuşlarını (orta doğu devletlerini) büyük orta doğu emelleri için toplu ele geçirmektir. Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
B-Doğal (Vahşi) Demokrasilerde devlet zayıfladıkça özel sektör sermayesi gereği devletin bedeni dengesizce şişmanlayıp(obez) devletin yönetimine menfaati gereği yol aldırıp zengini daha zengin fakiri daha fakir insanı gülünç hayvanlar haline getiriyor. Önermesinin eksiklerini yazınız
C-Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde de bir avuç komünist parti elit sınıfının inisiyatifinde özgünlükleri komünist kurallara sindirilmiş sözde işçi yönetiminin hayvanat bahçesi (işçisi sınıfı hâkimiyeti kurallarına) kurallarına halkları yem etmekten ibarettir. Önermelerinin safsatalarını çürütünüz.
İpucu;özel sermaye devlet sermayesini zorlarsa ve yönetirse devletin bedeninde şişmanlık hastalığı türer. Devlet bedeni dengesiz aşırı şişmanlaşır. Yani kapitalizmin hâkimiyeti türer (bu günkü dünya düzeni). Belki de buna ve tersi komünizme engel olmanın geçerliliği evladır. Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve toplumsal kurallar getirilmelidir. Hiçbir topluluk ve fert; sermaye ve adalet açısından devleti aşamaz. İnsanlığın, zayıfların ve güçsüzlerin hayırlı bekası ve adalet için devlet dinamik ve güçlü olmak zorundandır.
belki de;özel sektörün sermaye edinme dinamizmine kuyudan çıkan kurbağanın çıkış mantığına dayalı olarak kapitalizmi ve 20. Yüz Yılın ve öncesinin tüm çıkmazlarını (liyakatsiz dinci ve devletçi köktencileri, negatif ve yetersişz;.rejimler, sistemler, liderler, siyasetler, sporlar... Vb ) ebedi çukurdan çıkarmamak üzere 3 yukarı 2 (devlet her zaman bir adım ilerde olmalı) aşağı kuralı ile devleti sırtına yüklemek gerekir. Sermaye iç dinamiklerin gelişmesi gereği.
Özel sektörün haksız iç kamburu büyüdükçe vergi yüklemenin de oranı büyür. Yani şampiyon zengin olmanın anahtarı çok zeki olmakla doğru orantılı olmamalı. Akıllı (peygamber ahlakıyla) ve çalışkan olmakla doğru orantılı olmalının kurallarını geliştirmeliyiz. Bu gün devleti kafaya al daha çok deveyi hamutu ile yut sonra artıkların devlete bağışla ve ona yaran göz boya mantığı.
Devlet bir insan bedeninin beyni gibidir aşırı dengeleyici beslenme ile her hücresinin(her insan bedeni-ailesinin) hakkını vermek zorundadır.
Bu tip bir model uluslararası kapitalizme karşı çekinik görünse de zayıflarını ve güçsüzlerin gücü nedeniyle (aşırı halk desteği göreceği beklenir) devletin ömrü uzun olması beklenir. Batı kapitalizmin ömrü ezilenlerin(sömürdüğü ve kullandığı ülkelerin) kendisine kara delik olmaya başladığı zaman zihinsel ve fiziksel her yerlerini!! =metrikslerini sindirilmeye başlanacaktır. Besi yerlerini bekası için yaşatmanın bilincindeki kapitalizme karşı halklar bilinçlendirilmeli ve uyanık tutulmalıdır.
 D-21. ve 22. yüzyılın bilge insanları;yaşayarak;evrim dersini Darvin'den, komünizm derslerini komünistlerden (Marks, Eengels, Lenin, Stalin, Mao Zedung… Vb), Şovenizm ve nasyonalizm derslerini Hitler ve Musolini'den, Kapitalizm (Karunizm) ve hayvanı demokrasi derslerini batıdan alırken radikal ve cahil inanç sahiplerini de tanıdıktan sonra; Allah C.C'HUNE ve dinine saygılı liyakatli güzel insanlar ocaklardır!!!
E-İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein'dan, teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Darvinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo'dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
    İpucu;Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı toplumsal radikallere (toplumsal köktencilere) tabii olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine emanet olmaya  ( peygamber ahlaklı/akıllı ve zekilik sıfatlarını bir arada taşıyan ve etkili pozitif kullanabilen insanları ön plana çıkaran seçim, sınav, eğitim... Vb sistemleri) mecburdur.
    İpucu; makaleyi ve soruları okuyunuz
Yukarıdaki parçada okuduklarınıza katıklarınızi 2-3 cümle ile ilave ediniz Öğrenci Yanıtları

39. İnsani Demokrasi nedir? İnsan Demokrasisi nedir? Soru önermeleri arasında fark var mı yok mu? Var sa nedir yoksa neden?
İpucu; 1 2 3 4 5 6 7 8 Öğrenci Yanıtları

40 .Tam versiyonu;güdük batı krallıklarının ve kapitalizmin  veto aslanlarının menfaat farzlarının tevhidine hizmet ettirilen!! kullandırılan ve uygulatılan doğal parti(azınlık) demokrasisinin; dünyanın diğer ülkelerine, empoze edilen kısıtlı versiyonlarının ürünleri bakımından; iktidar-muhalefetin kavgacı; Karagöz-Hacivat parti(azınlık) demokrasisi, çığırtkan, ulusları bölücü, komşularına düşman edici ve kısır gözükmektedir.
Bunun yerine; Var olan doğal demokraside birilerinin oyları diğerlerini yönetime dayalı liyakatsiz ve gayri adil sistemdir. Tüm meclis iktidar olmalıdır. Alınan oy oranları olasılıklarına göre hazırlanmış görev taksimatı cetvelleri önceden belirlenir ve/veya yapılır. Devletin değişmez ortak ve özgün akıl yolları ve kuralları politikaları belirlenir bunlara genellikle dokunulmaz. Tüm seçmeni temsil eden meclisin hepsi iktidar; seçmenlerinden aldığı oy oranında;hükümette görev alması ve her İnsan vekilinin mecliste kullanacağı oyun gücü; temsil ettiği seçmen sayısıyla bire bir örtüşmelidir. Hatta internet, iletişim ve bilgisayarın olanaklarını ve gücünü kullanarak her İnsan Temsilcisi oyunu aldığı seçmenin nokta adresine kadar iletişim içinde olması bile mümkündür. Seçim esnasında kullanılan oylar; 1-... Vb evet oyu 2-... Vb hayır oyu (herhangi bir veya birkaç partiye karşıt veya tersi kişileri/partileri oy tercihi sıralayışı kullanış) 3-Oylamaya katılmamak (seçimi boykot/seçim iptali);seçmenin katılma oranı belli bir seviyesinin altına (belki de %50) düşerse seçim iptal olur 4-Oylamada özgün-genel alternatifleri yazılı veya sesli sunmak (alternatif çözümlere katkıda bulunmak amacıyla) 5-Bu 4 kategorinin dışındaki seçmenin oylama esnasında diğerler başlığında belirtilir. Tüm toplanan istatistikî veriler halkın genel istemleri internet üzerinde deklere edilir. Her hangi bir konudaki;Alimin, Zalimin, Cahilin, Hainin… Vb oyu aynı güçte olamayacağı unutulmamalı ve bu kriterler mutlaka ömür boyu peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakı davranışları hasılatıyla belirlenmelidir. Kısaca ailenin-kişinin vekilini sıcak denetim hakkını da elde etmiş olur.  Bu geçici tümel temsil sistemi( insan demokrasisine geçişi) daha verimli az kavgacı bir düzen olabilir.
            Kamu oyundan gelen istendik, istenmedik… Vb istemleri toplayan merkez ve bölgesel meclisin telefon ve internet bilgileri değerlendirme merkezleri dikkate alınarak muhalefet görüşler dile getirilir ve çözümler öneriler. İktidarlar bölge-yöre halk meclisleri tarafından periyodik olarak denetlenip raporları kamu oyuna duyurulur. Yıllık bütçede ekonomik seviyesi yüksek olanlar serçe parmaklarını taşın altın koyarak düşük bölgelere-yörelere özürlü-yaşlı kişilere, ülkedeki tüm işsizlere … Vb ulaşmak üzere belli yüzdede ör %5 gelişim vergisi toplanır. Halka yarı zorunlu ve teşvik edici; sanayi, yerleşim, tarım vb çarpık gelişimin tersine motive edici kredi ve vergiler uygulanır... Önermesi insan demokrasisine ne kayıp ettirir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları


65.Demokrasi doğal mi yoksa insani mi yoksa ilahi/peygamberi bir rejim midir?
     İpucu;alternatif rejimler sunun.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Öğrenci Yanıtları

66.Günümüzde sokakta hak arama yöntem ve stillerini günümüz demokrasisi ile ilişkilendirmeye çalışın. Doğru mu? Doğrusu nasıl olmalı? Öğrenci Yanıtları

71.
A-
İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir.  Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları


73. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlak kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
     Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
    Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine hayvani-meleği doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir düşünsel özürlünün, delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
-Bu kâinatta çok şey ya geçici, ya sihir ya illüzyon ya da yalan olup enerji ve tüm yaratıklar kalıcı değil enerji yaşamak için mutlaka hal değişmeye mecbur ve meyillidir.
Bilimsel olarak ta
A-Enerji ilk ilimdeki haline yaradılış önceki haline dönmeye meyillidir.
B- kâinatta ki kütle çekimi ve özgün çekimleriyle enerji kâinatın iskeletinin tutkalı yani kâinat bedeninde bütünlük oluşturur .
C- kâinat hala genişleyerek kontrollü büyüyerek potansiyel enerjini ilk yaradılış öncesini tersine bir genişlemektedir.
D-Tümleşik boyut zaman-mekân , eylem, hayat, yaratık ve diğer boyutlar.
E- kâinattaki 3 dengelenen kuvvetin boyutu (genişleme/gelecek boyutu, kütle/hayatta kalış-bedensel ve ilk haline dönme eğilimi/ilme iniş boyutu) dışındaki diğer kural ve sıra dışı kuvvetler.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar diski misali bir bedeli vardır.Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve hayvani-meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlak kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek idayet Allah C.C.'HUNDENDİR.1 Öğrenci Yanıtları

83.
A- Doğal ve toplumsal döngülere yeni halklar (taksonlar) ilave etmenin riski nedir? Güç sizin elinizde olsaydı dünyadaki tüm ülke ve belde insanlarına nasıl yönetim sistemleri geliştirirdiniz.

B-21.YY' LI, 20 YY'LIN kara deliklerine ve kaoslarına kaptırmamak için neler yapardınız?
C-Bu günden ititbaren ABD siz olsaydınız halklara ve doğaya yararlı olmak için ne/ler yapardınız? 1,2,3 Tarihi yanlışlıkların... Vb etkisinde/lerinde kalmadan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst çözüm üretiniz.
İpucu:”I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları” sürecinde;Veto imparatorluğunun ülkeleri ele geçirmede uyguladığı virüs üreme mantığını uygulamıştır. Bu üreme mantığında;cebren ve hile ile yönetim sistemlerini darbe ile ele geçir ve kendi özgünlüğünün çoğalması için; diğer toplumları ve halkların haklı-doğru özgünlüklerini dikkate almadan hepsini besi yeri olarak tüketmedeki uygulamayı düşünün.
I., II. Dünya Sıcak Cehalet Savaşları ile değiştirdiklerini ilave olarak diğer halkları “III. Dünya Soğuk Cehalet Savaşı” sonrası;Veto İmparatorluğundaki güç birliği dinamiklerindeki ortakların güç oranlarının değişimi sonucu olarak meyvesini almak üzere; ülkeleri işgal ederken; siyaset-politika-hukuk ve ekonomik güç-tehdit oyunları ile çoğunluğu arakasına alarak işgal sonrası; demokrasi yönetim modellerini- dayatmalarını birbiriyle ilişkili düşünün. Kusursuz-alternatifsiz ve eksiksiz olduğunu düşündüğü; “Vahşi veya Doğal (Vahşi) Demokrasi İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni” işgal ettiği ülkeler cebren ve hile yükler.
ABD'nin bir millet olmadığını ve başat göçebelerin vardığı bir “Bileşik Ulusçuklar Bileşkesi” olduğunu düşünün. Ulus ve milletlere doğru empati/eşduyum duymamadaki incelik ve zafiyetlerini; etkisinde olduğu din ve ekonomi diasporaları ile birlikte düşünün. Belki de ABD büyük bir empati/eşduyum cehaleti (bilmeden) nedeniyle halklardan kendine kara delikler hazırlıyor.
“ABD Demokrasi İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni” 11 Eylemi ile sabote edenler bu gün bulundukları alanlara bu işletim sistemleri ”Demokrasi İşletim Sistemleri” yüklenirken kendileri de trojan (internette bilgisayarları gereksiz meşgul eden veya çökerten cirit ataları) muamelesi görüyor. Yanlış ve eksik eylemleri ile; halkların doğru-haklı inanç ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını dünyanın hâkim güçlerine besi yeri yapmaya sebep oldular. Önermelerinin ve yargılarının; eksiğini, savsaklığını, mantıksızlığını ve safsatalarını eleştiriniz.

İpucu;
veto imparatorluğunun makine işletim sistemi mantığı ve doğa-doğal-doğal mantık sistemlerini savaşlarda uygulamak. Ör. virüs üreme mantığı, Irak savaşında uygulanan şehre inen su vanalarını kesme mantığı yani susuz mevsimde çölde... Vb yerlerde zorunlu suya inen hayvanlara su kenarına tuzak kurma mantığı … Vb hayvanlardaki av avcı ve doğal döngü mantıklarıyla ilişkilendirin. Bâtının bu mantık sistemlerini aşamadığı için düşünce yanılgısı ve cehaleti içinde olabileceğini düşünün. 0,1, 2, 3,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14

İpucu ve alternatif çözüm önerisi;I-Tür/lerin yaşam döngülerindeki yer değişimin taşıdığı risk tufanını anlamaya çalışın. Bulunduğu döngüde yok edilmesi veya başka biyolojik döngüye/lere ilave edilmesinin taşıdığı risk tufanın mantık sistemini anlamaya çalışın.
II-Gri kurtlar ve İzmir'in aziz kargalarının doğal döngedeki mantık sisteminin önemini iyice kavrayınız. Sonra bu doğal filogenetik tatbik/uygulayış mantık sistemlerini fert ve toplumsal insan fıtratları arasında ki döngülerle simüle (benzeştirerek) ederek, arasındaki filo genetik toplumsal denge ile ilişkilendirmeye çalışın.
   Bu mantık benzeşiminde vardığınız yargıları; Bu asır;21. yy başında;Veto imparatorluğunun hâkim güçleri ve finoları tarafından; demokrasi işletim sisteminin; halkların -verimli-uyum sağlamış doğru; inanç-kültür-yapısal/fıtratı, inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerine dayatmasının ardındaki tufanını görmeye çalışın.
   Alternatif olarak;halkların verimli ve yararlı uyum sağlamış; inanç-özgün kültür - diğer yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve tarihi doğal yönetim biçimlerinde ki incileri ortaya koyup bunlardan halkın/ların fıtratının kaldırabileceği yani değişen kesiminden (yenilikçiler) başlamak üzere geleceğe doğru-verimli yönetimsel tevhit geliştirmek. Tüm gayret ve amaç; peygamber ahlaklı, çalışkan ve başarılı fert ve toplumların yerel-tarihi ve ati özgünler mozaiğini korumak, yaratmak ve yaşatmaktır. Halklar deneme tahtası değiller.1,2,3,4,5,6 Öğrenci Yanıtları 101.A-İnsanda tatmin döngüsü/leri nedir? Fert, toplum ve sistemlerde(rejim… Vb) tatmin döngülerinin tamamlanmaması hangi sorunlara neden olur?
          B-Öğrencilerimize özgürlük verdik diye; legal ve illegal örgüt/ler, partiler... Vb kötü ve istenmeyen emelleri için kullanılmamaları gerekir.Bu nedenlerden dolayı yaklanan öğrenciyi değil, öğrenciyi ve öğrenci özgürlüğünü kötüye kullanan/kullandıran; parti, dernek, kurum ve kuruluş yetkilileri ivedilikle mahkemelere çıkartılmalı ve yargılanmalıdır.Öğrenci ailesi, arkdaş çevresi ve okulu hemen haberdar edilmelidir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
          C-Ne ayip, edepsiz ve seviyesiz bir şey tüyü bitmemiş yetimlerin okumak maksadıyla üniversiteye gönderdiği evlatlarının zafiyetlerinden yararlanıp onları kendi radikal... Vb emelleri için sokakta vatan millet, demokrasiyi, kurtarma özgürlük ayaklarıyla kullanmak ya da onların masum-körpe-doymamış-yeşermemiş zihinsel ve fiziksel bedenlerinin arakasına gizlenip karanlık emellerine ulaşmak için iş yapmak ya da yaptırmak. Sizde bu önerme ve öneriler doğrultusunda doğru çözümü için devlete önerilerde bulunun.
         D-Yeniliklere ve değişime müsait gençler çok sayıda gencimizi 70 ve 80'li yıllarda Kapitalizm (Karunizm), komünizm… Vb …..izim ve ….istler uğruna yok öldürtmüşüzdür. Öğrenci Yanıtları


128.
A-Üniversiteler;sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği kurumlar olmalıdır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disipline edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda;kuramsal olarak üniversiteler diasporanın, parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2

B- Üniversiteler; hasta, deli, anormal canlılar… Vb özel haller hariç her türlü yaratığın girebileceği birimlerin bulunduğu ve eğitim–öğretimin yapıldığı kâinatın bodrumundaki evrensel makamlardır. Türbanlı ve baş örtülü yaratıklar girmez diyenlerin cehaleti ya da başörtü ve türban duvarını örenlerin cehaleti; bilime, ilime, rejime, devlete, batıya, diğer milletlere, gençliğe, komünistlere, emperyalistlere, kapitalistlere, insanlığa, İslam'iyeti iyiye veya kötüye kullananlara mal edilemez. Sadece iktidarların, rejimlerin, bilimin, ilimin, yürütme ve yasama erglerini elinde bulunduran, insanlık düşmanlarına bilerek ya da bilmeden malzeme olan ve değişmek istemeyen cahillerin… Vb himayesinde olmanın ürünüdür. Özelilikle bu malzeme cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil); dine girse, dinde de olsa aynı zararı yaşadığı topluma verir. Yani bu tip malzeme cahiller inandığı dinde olmayan ya da inandığı dine ait olmayan insanlara bu korkunç zararı verir.
     Bu cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil) bir zamanlar padişahım çok yaşa matbaa gelirse din elden gider diyip devletin yönetim erginin 400 yılını şaşırtıp cehaletlerine kurban eden zihniyetin ta kendinsin kılık ve el değiştirmiş versiyonlarıdır. Dün matbaa için ellerine tutuşturulanları iddia ve inat ederek avukatlığını yapanlar; bu gün bilim ve rejim elden gidiyor diyip; evrim bilimini evrim teorisi kabuğu içine giydirip kabulleniş -sunuş biçimlerini ve laikliği daha mükemmelleştirilemez veya değiştirilemez devlet farzı olarak görenlerdir.Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.

C-Belki de, insanın ve hayvanların öğretim, öğrenim ve eğitim makamı olan üniversiteler;Patojen ve özel gerekçeler hariç; her türden insana ve hayvana açık olmalıdır. Vatandaş olarak hüküm ettiğiniz ve vergisini aldığınız insanlarınızı; insanlık makamındaki öğrenme ve öğretme haklarından tecrit etmeğe hiç kimsenin, toplumun veya kurumun haklı gerekçesi olamaz bu şimdiye kadarda dünyada duyulmamış hilkat garibesi bir cehalettir. Bu tip durumlarda tecrit edilen insanlara çözüm üreten alternatif öğretim, öğrenim ve eğitim kurumu sumak zorunluluğu ortaya çıkar.

İpucu ;Bu asır, kapitalizmin ince bir oyunu da;özellikle kurallara en sadık ve bağlı!! fert ve toplum bazında insanların cehaletinden, zayıf ve hassasiyetlerinden yararlanarak onları biri birbirine düşürmek, Allah'ın yasakladığı hududuna/larına ve dinin kesin yasaklarına (gizli-açık şirke/lere ... Vb) sürükleyip;Allah'a, dinine ve inananlara düşman etmektir
          Veto İmparatorluğunun (hâkim Güçlerin) Bu Asır ki Taktiklerinden Birkaçı;
         
0-Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek) Filmi izleyin
          
1-hâkimiyetini üzerine kesinleştirdiği veya net deşifre fert-kavime/lere mahiyetindeki diğer kavimleri, özendirerek, örnek göstererek veya asimile ettirerek sindirimini kolaylaştırmaktır. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır Demirkuş 2007.
          2-Hayvanlar âlemindeki;saldırı, sömürü ve hâkimiyet mantık sistemlerini menfaatleri gereği insanlara uygulamak ve uygulatmaktır. Ör,köleleştiren karıncalar veya imparator karıncalar mantığı;geri kalmış toplumların zeki insanlarını menfaat farzlarına( az koyup çok almak) hizmet eri olarak; talan bursları, talan kursları ve talan kredilerle  teşvik ederken, arda kalan kesimini de;yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin-fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır.
          3-Devletleri de,etnik(insan için aynı türün azınlığı olamaz),din, siyasi görüş... Vb tabana göre toplumsal doku uyuşmazlığı zemini oluşana-komşularıyla düşman olana kadar müdahale edip bekler.Akıllı-Zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak, Bilim-İlim, Okul-Camii, Alevi-Sünni, Dindar- Dinsiz, Laik-Antilaik, Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, Eğitim-Öğretim, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, Cumhuriyet Hak Partisi-Cumhuriyet Halık Partisi, A Takımlı- B Takımlı ... Vb kuzeyli güneyli, uzaylı-dünyalı!! antagonisttik(birbirini yok eden) topluluklar devletler dünyada çok. Bu gün isteselerde kısa sürede bir araya gelemeyecekleri kadar bölünmüşler.
          4-Ama Berlin duvarını yıkıp ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)-Emperyalistleşme ile toplumları kaynaştırmaya kadir olduğunu da ifade ediyor.Koca süper gücün başı;Kant'ın ebedi barış ninnilerinden, cahil inanç sahiplerinin iblisi avlama tekniklerinden dem vururken kendisini-büyüklüğünün ölçüsünü çok mükemmel tarif ediyor. Afganistan'a barış harekatı ve iblisi orda ararken bizi de yastık yapıyor.
Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?1, 2
          5-Unutmayalım ki;"Parasız ve zarurete dayalı (reKâbete değil);doğru-haklı-geçerli-kesin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa kapitalizmin ince oyunlarından emin olabilirsiniz. Demirkuş", 2008" Çoğu yabani hayvan;önce hazıra alıştırılarak evcilleştirilip özgürlükleri ve özgünlükleri ellerinden alınmıştır.Zorunlu olmadıkça bedava bile verilse insanların faizli (asalaklı-parazitli) kredi ve faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül etmemesi gerekir ya da diyetle yaklaşılmalıdır.Emeğe-emek eşitliğine değil;para ve borsa zekâ oyunlarına dayalı olan; Faiz (kapitalist asalak-parazit) (kapitalist asalak-parazit) ve faizli (asalaklı-parazitli) krediyi alan ve veren;fert/toplum/devlet ve insanlarda;zihinsel-bedensel birleştiriciliği (sentezciliği) güdükleştirir, hazıra alıştırırköleleştirir ve bağımlı kılar. Karşılıksız kazanç  veya çalışmadan, emek harcamadan kazanmak hayvanıdır. İnsanı hazırın tiryakiliğine iterken, yanı sıra üreticiliğini öldürür.Ne yazık ki bugün ki dünyanın kapitalist ekonomi metriksinin kuralları faizsiz(asalak-parazit olmayan) ekonomi şekillerinin yaşama olasılığını yok etme sınırına getirmiştir. IMF'NİN puan, beyin ve telkin hipnoz taktikleri;bir taraftan düşük faizli(asalaklı-parazitli) kredi ile kendini beslerken, diğer taraftan da toplumu hazıra alıştırıp kendine bağımlı hale getirip dünya ekonomi metriksinin rotasını elinde bulunduruyor. Faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül edilmezse ya da boykot edilse dünya ekonomi metriksi ne olur? Ucuz faizli (asalaklı-parazitli)kredi veya faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kapitalizmin ruhu gibidir. Zengin bir geleceğe sahip bir bebeğin bazı konularda ayakları üstüne kalkıp yürümemesi için (özgün sermayenizin ayakları üstünde yürümemeye alışmamamsı için) ona sürekli mama ve ikramlar takdim etmeye benzer.
          6-Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurcu, beyin, denge ve halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce beyin olur. Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.
          7-Kavimlerin düşünsel ve bedensel unsurlarını; doğanın çarkları arasına Ör, güneşin veya nükleer bir reaktörün yenişmeyen halatın etnik unsurları gibi antagonisttik(yeşerdikçe bir birini yok eden) bir yaşam denklemine itip açığa çıkan ekonomik güç ve enerjisinden sadece kendi toplumlarını ve unsurlarını besliyor.Komünistleri hidayetinden sonra kapitalistler; sosyalistleri ve toplumsal demokratları çok sever oldu çünkü onların hayat stilini kendi ahlak ve toplumsal yaşantısını geleceğin toplumuna örnek denge abideleri olarak gösterir. Son zamanlarda demokrasi dalış takımlarıyla halk denizinin zeminine dalışa geçerek; dinlere ve dindarlar bile sempati/eşduyum duyup iktidarlara getirip kadir olduklarını deneme yaparak yeni açılış ve toplumsal formüller geliştirmeye çalışmaktadır.
          8- Kaz gelen yerden tavuk esirgemeyerek;halk ve toplumu direkt veya dolaylı tapılacak veya yegâne baş vurulacak ilahi/peygamberi makam olarak empoze edip icraata koydurtmayı başaran Karunizm (kapitalizm) için aslında halk ve toplum besi yeri olarak değer bulur.
         9-Kuramsal olarak kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) iç içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için; bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
A-Kavime/lere devlet kurdur.
B-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
C-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
D-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
E-Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı”  Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye?
F-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa ya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.
G-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran ve Taliban'ı inanç hidayetine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır.  Öğrenci Yanıtları2010 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

37.A-Laikliği dünyada ilk defa baş örtü ile ilişkilendirip sözde dini siyasetten koruyoruz avukatlığı, bahanesi veya cehaleti ile İslam'iyet'ten ve Müslüman'ların tepkisinden dolayı hiç bir ülke insanın cesaret edmediği/edemeyeceği ilk örnek uyguma cehaleti ve toplumsal tepkileri harekete geçiren-tetikleyen veya tetiklemeye cesaret eden cahil mucitleri ve cahil bilim bilgini (bilim insanı?!) öncüleri ülkemizden çıkmıştır veya çıkartılmıştır!!!
B-Belki de rejimlerin ölçüsü ve adaleti uygulandığı kitlelerin ona memnuniyeti ile doğru orantılı olmalıdır. Değilse demokrasi ve rejim için kitleler değil, kitlelerin fıtratı–olumlu kültürleri ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ölçüsünde rejimler ve demokrasiler değişebilmelidir veya değiştirilebilmelidir. A ve B Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. 1,2, 3, 4


38. 21 .YY'DA Tek dünya devletine entegre edilmek istenen her hangi bir Ortadoğu toplumunda: kültür, dil, kişilik, rejim… Vb ile; bilim, siyaset ve din arasındaki liyakatli denklemi/leri nasıl olmalıdır? Böyle bir denklemin ya da denklemlerin parametreleri ( değişken, ortak payda, sabite... Vb ) neler olmalıdır?
İpucu;kavramların tanımlarını örnekleriyle ne olduğunu kusursuz öğrenin sonra denklemin sabiteleri ve değişkenleri arasına önce iki sonra… Vb çok bilinmeyenli denklem olarak önerin.
- Demokrasi imparatorluğunu (Veto), Cumhuriyetleri, Krallıkları, Komünist rejimleri … Vb rejim tiplerini dikkate almayın yani rejim tipi önemli değil.
-Tarafsız (beden ve zihninizin;içinde bulunduğu tüm koşulların yönlendirici etkisinden kurtulmak), namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve hür bir bilim insanı gibi davranın ve düşünün.
-Hedefiniz uzaya açılan legal -yaşayabilir-kurulabilir tek dünya devleti ütopyası olmalıdır.
-Olmazsa olamaz/olmaz, ortak payda ve değişken koşullarınızı önerin.

61.Doğal (Vahşi) Demokrasilerde bile olsa, her düşünceye saygı duymak büyük bir cehalettir. Her düşünceye saygı duyulmaz. Önermelerinin liyakatini eleştiriniz.
İpucu:Saygı duyulmamayı hak eden düşünce ve fikirleri düşünün. Sizce saygı duyulmayı, saygı duyulamamayı (tepki gösterilmeyi) ve icabet ettirilmemeyi(uzak durmayı/tepki gösterilmemeyi) hak eden düşünceler arasında nasıl bir ince çizgi vardır.
          Çocuksu düşünce-fikirleri, eksik düşünce-fikirleri, doğal düşünce-fikirleri, cahil, kötü (münafık) ve iyi ahlaklı âlim insanları bir arada düşünün.

84.Bilim bilginleri (bilim insanları?!) din cahili, iman edenler bilim cahili olduğu sürece, üniversiteler; Doğal (Vahşi) Demokrasi ve siyasetle;kapitalizmin, komünizmin, şovenizmin, Siyonizm… Vb …izim ve diğer ...istlerin çiftliği ve hizmetkarları olmaktan kurtulamazlar. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını;gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14


100.A-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek yani insanların kalplerini, güvenlerini talan için; siyasetle kılıfını hazırla, sistemle ortalığı muzırla, bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır?
İpucu
:kandırmak, ümitlendirmek, halk, tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu rejimle vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçlar (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.peygamber ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişi, açısından düşünün.


B-Siyasette konjonktürün akÂdemik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve toplumsal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir? Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20
  İpucu;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini ilişkilendirmeye  çalışın.


2011 DEMOKRASİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI
17- A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları

20.
Bu gün ortaya çıkan ilkel insan tipi; Karunizm (kapitalizm) ve Doğal (Vahşi) Demokrasinin eseridir. Parayı güç ve amaç olarak kabul eden Kapitalizmin insanları yanılttığı noktalardan biriside; yeryüzündeki bütün insanların ekonomik sorunlarını hal edildiğinde tüm insanlık sorunlarını hal edileceğine iman ettirmesi ve inandırmaya çalışması ile insanları yanıltmasıdır.Önermelerini ya ret ediniz ya da alternatifler ileri sürünüz.
İpucu;İnsani demokrasiler ve peygamber ahlaklı eğitim sistemleri ile doğru orantılı olarak; insanların öz egolar(istemler)ının liyakatli istem seviyesini aşmayacağını düşünün ve yapısal (fıtratı) istisnalar hariç bundan emin olabilirsiniz.

35
.Yönetim sistemlerinde;bilenin, bilmeyenin, zalimin, katilin, sapığın, yarı delinin, velinin… Vb oylarının gücü aynı oldukça ve bu koşullarda çoğunluğun oy gücüne dayalı sadece en zeki-nefsi, nefsini ezberleyip kullanmaya kadir olduğu ya da baskın temsilcilere ya da ceddinin menfaatine-kültürüne evcilleştirdiği... Vb insanlara hükmündekilerinin geleceğini emanet ettikçe demokrasi sürü rejimi olmaktan kendini kurtaramaz ya da insani yönetim sistemi olamaz.Demirkuş 2008
Önermesini ya çürütünüz ya da alternatifler öneriniz.


37.Bu asır mevcut doğal demokrasiler, eğitim ve yönetim sistemleri, insanlığı hayvanlaştırmaya-vahşileştirmeye daha meyilli, peygamber ahlak cahili ve beyni güdük beyinli ilkel insanların (kuş beyinli insan, beyninden tam yararlanamayan) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Veto imparatorluğu üylerine akıllı çözümler önermesiniz.
İpucu;
insani demokrasileri ve hangi koşullarda çoğunluğun oyuna baş vurulmalı düşünün!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15
İp ucu;bu asır ki mevcut sistemler insanın dikkatini/lerini yok edici analitik olarak sadece nefisine doğru ve doğayı liyakatsiz-doğal yol aldırıp vahşileştiriyor.Alternatifi eksik olan bu yol alışa akıl (…peygamber ahlak) ve ruhunu olgunlaştırıcı insan yetiştiren sistemler geliştirmektir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,38.Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir, gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderdi?

Matematiksel, tamamlayıcı, liyakat hukuksal, bilimsel ve fıtratı (yapısal) eşitlikleri ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir? bayan ve erkek için hangi eşitlik daha liyakatlidir? Bir bütündeki elamanların; özgün, liyakatli ve tamamlayıcı eşitlikleri arasında nasıl ilişkiler ve   farklar vardır?
1, 2, 3
İpucu;bayana hürriyeti kadar, bayanlık fıtratına ve liyakatine uygun uyumlu icabet edilmesi gerekir. bayansız ve erkeksiz insan kavramı eksiktir!!! bayan veya erkek tek başına yarım insandır!!! bayan erkeğin eşitliğinden çok, insanı tamamlayıcı liyakat ve gerekliliği üzerinde durulmalıdır.
     Tamamlayıcı şeylerin üstünlüğünü kıyaslamak, karşılaştırmak veya tartışmak cehalet ve akılsızlıktır. Kadın ve erkek bir fermuarın Ya da DNA zincirinin yarımşar parçası gibidir (yarımşar insan) eşitliği değil bütünleştiriciliği daha büyük anlam taşımalıdır. Demirkuş 2008

     Tek bayan yarım insan, tek erkekte yarım insan. Yani bir şeye insan demek için minimum normal bir bayan ve normal bir erkek bir arada olması gerekir (X+Y=insan). O halde insan için, bütünün birer parçası olan bayan ve erkeği matematiksel eşitliğini veya eşitsizliğini ileri sürmenin (X=Y);cehaleti ve ortaya çıkardığı kavram ve düşünce yanılgısını anlamaya ve düşünmeye çalışın.
Fiziksel, düşünsel, duygusal, yapısal(fıtratı), becerileri, fizyoloji yapısı ve zihinsel olarak bir bayan ve bir erkeğin;ortak ve özgün özelliklerini düşünün. bayan ve Erkeği matematiksel eşitlemeye kalkışmanın veya bu amaçla eğitim ve tatbik/uygulayış ile eşitlemeye kalkışmanın uygulamada yaratacağı toplumsal tufanı anlamaya ve düşünmeye çalışın.
     Bedenen, zihnen, eylemsel ve iş olarak;bayan ve erkek eşitliği kisvesi altında; dişilik ve erkeklik fıtratlarını denkleştirme liyakatine aykırı eşitlemeye kalkışmakla toplumsal dişilik ve erkeliğin özgünlüğünün fıtratını güdükleştirip (anti maço ve anti feministleştirmek veya tam tersi) toplumsal transseksüelliği yaygınlaştırmaya kalkışmasıdır! Yani normal cinsellikten sapan radikaller; ifrat, tefrit ve normalin cıvıklaştırılmasıdır.
      Yorum;belki de evrim bilimini unutturacak kadar evrim teorisini ileri sürüp Âdem AS'MI primattan, Primatlar mı Âdem AS'DAN türedi safsatası ile insanları bitmez-tükenmez düşünce stresine sokanlar;bu günde, bayan erkek eşitliğinin altına da ilerde;Allah (C.C)'UN indinde adalet varsa neden bayanlardan peygamber olmadı cehaleti, liyakatsizliği ve küstahlığını ileri sürerek insanları bitmez-tükenmez liyakatsiz düşünce stresine-yanılgılarına sürüklemektir. İnsanı aşan ve zamanından erken sorgulamanın (alt yapısı müsait olmayan evdeki çocuklara silah emanet etmek gibi) insanları liyakatsiz çatışma ve streslere sokabileceği hesaplanmalıdır.


53.
Demokrasilerde çare tükenmez. Önermesi; hem gizli düşünce ve kavram yanılgısı hem de gizli şirki içeren asrın cahillerinin bir cehalet belgesi ve kanıtıdır.Önermelerinin safsatalarına alternatifle ileri sürünüz.
İpucu;1, 2, 3, 4, 5,
Çıkarsayış;Dinler ve kâinat dâhil, tüm nesnel, sanal ve kuramsal sistemler belli tatbik/uygulayış sahaları için idealdirler. Hiç bir sistem veya sistemler grubu her şeye çare olamaz .Her sistemin en az bir kara deliği vardır. Tüm çaresizliğin yenik düştüğü veya çare bulduğu yegâne makam;her şeye kadir olan Allah (C.C) olarak bilinir. Demirkuş, 2008