Beyin Fırtınası ve Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2009


115.
A-Din korunmaya muhtaç ve ahrete göç için müzelik araç mı dır?   

B-Din mi yoksa dini kötüye veya cahilce kullananlar mı rejimler için tehlikeli potansiyeldir?
C-Varsa tarihte İslamiyet’i  potansiyel tehlike gören devletlerin isimlerini yazın. Dünyada potansiyel tehlike olarak rüştünü ispatlayan dinlerin içinde İslamiyet yoktur bundan emin olabilirsiniz. Önemli olan samimi inanç sahiplerinin devlete-topluma yararları hizmetlerini hürmetine, dini potansiyel tehlike olarak menfaatleri için kullananlara(radikaller ve dini devletleştirmek isteyenler...vb)başat fert ve toplumlar yetiştiren eğitim, öğretim ve rejim sistemleri geliştirmektir. Önerilerini eleştiriniz.1, 2, 3, 4, 5
İp ucu; Din korkunç ve tartışmasız bir potansiyel. Dini aşamazsınız (hadis)veya dine engel olmak hudutlanmak imkansızdır. yaralanacak şekilde sıcak temas daha hayırlıdır. Önemli olan rejime dinde hayat buldurmaktır.Toplumsal bazda uygulamada zaten din ve rejim sıcak temastadır. Asıl olan dini kötüye kullananları egale etmekse neden dinin rejimle sıcak temasından korkuluyor?  Önemli olan dinle rejim sıcak temasta hayat bulurken her ikisini de kötüye kullananları (fert, kurum, din, devlet) laiklikle engel olmaktır.
   Beklide insan ve devlet için;asıl olan değişen geleceğe doğru uyum için;güzel ahlak kurallarını ön planda yaşatıcı olacak şekilde  sistemlerin farzlarını bölücü değil bütünleştirici ve güzel ahlakı ön planda yaşatıcı dizayn etmektir. Değişmek yok olmak değildir, yeniden hayat bulmaktır Demirkuş 2008.
Devleti gelecekte yaşatmak veya uzun ömürlü kılmak için; asıl olan din ve rejimlerin farzlarını bölücü değil toplumun doğru değer yargılarına uyumlu bütünleşik yaşatıcı kılmaktır. Devletin daha liyakatli uzun ömürlü olması için doğru zamanda değişen geleceğe devletleri yıktırıp toplumu ve halkı zelil etmeden;devletleri farzlarını toplumun istemlerine daha uyumlu olmak gerekir. Değişimin düsturu ve istemleri diğer indikatör dünya devletleri olabilir.

C 115.A-Din korunmalıdır, ama müzeden çok icra sanatıdır. Onu alıp yaşamımıza uygulamadıktan sonra dinin anlamı kalmaz. Öğretmenler bile kitap aldırtıp buradan imtihan yapacağım bu kitaba çalışın derler. Dinde böyledir.

B-tabi ki dini kötüye kullanan cahiller tehlike yaratır.

C-Vardır ve daha çok batı ülkeleri olduğunu söyleyebilirim. Özden CALP

C 115:A)Hayır.

           B)Dini kötüye kullananlar.

           C)ABD ve islamiyetin yaşanmadığı tüm ülkeler.din İslam olursa anlaşmazlıklar ortadan kalkar. Berna AYIN

C 115:A)değildir

          B)Dini kötüye kullananlar

          C)İslam ın yaşandığı tüm ülkeler. Kamuran BALYEN

C 115.A.Evet din korunmalıdır.Değiştirilmelidir.İnsanlar tarafından değiştirilen dinin geçerliliği yoktur bence.

B.Dini kötüye kullanalar ,kendi çıkarlarına uyduranlar potansiyel tehlikedir.Aslında sadece bir yönden bakılırsa başörtüsüne verilen tepkilerde kısmen haklılık payı var.Çünkü geçmişte başörtüsünü kötüye kullanmışlardır.Ama yinede biz suçsuz insanlara bu haksızlık yapılmamalıdır.

C.Batılı devletlerin çoğu.Bugün bile ABD’de çoğu insana sırf Müslüman olduğu için hayat çekilmez hale getiriliyor.Dinimiz doğru anlaşılsa ve daha çok yayılsa kendi dinleri elden gidecek diye korksunlar da. Yudum GÜRER

C 115. Din sadece bir kılavuzdur. Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür. Dini kötüye ve cahilce kullananlar tehlike potansiyelidir. A.B.D, Avrupa birliği devletleri ( Almanya, İngiltere, Fransa…) Yakup EKİNCİ

C 115. Dinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Ve din bir yaşam tarzıdır ve dini yaşamak yerine onu çıkarı için araç olarak kullanan insanlar o dinin yanlış tanınmasına sebebiyet verir, MUHARREM POLAT

C.115:A Kesinlikle bi müzelik eşya değildir ondan en mükemmel şekilde nasıl faydalanılır onun arayışı içinde olunmalıdır.

B Dini ellerinde kullanma kılavuzu olduğu halde eline yüzüne bulaştıran kişi ve kişiler rejimlere yataklık etmekte.Caner ÖZDEMİR

C 115.  A) Din(İslam dini) korunmaya muhtaç değildir. Onun bir koruyucu vardır zaten o da Allah’tır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

B)Din rejimler için bir potansiyel tehlike arz eder.

           C) İsrail, ABD, Bizans imparatorluğu. Mizbah KARATAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C 115.Din her zaman ve her konumda insanlığa güzel ahlakı ve dürüstlüğü getirmeyi amaçlamıştır. Hiçbir din inananlarına “insanları yok edin, dürüst olmayın, kötülük yapın, yakın, yıkın…” demez. Bu nedenle bir din devlet için tehlike değildir. Asıl sorun dini yanlış yorumlayan ve diğer insanlara da yanlış lanse eden insanların varlığıdır.

Bu ülkede “dinde zorlama yoktur” hadisine rağmen, dini yanlış yorumlayan insanlar din uğruna zaman zaman baskıcı tutumlar sergilediler. Hatta (dünyanın en büyük suçu olan) insan öldürmeye varana kadar dinde yeri olmayan davranışlarda bulunmuştur.

İtirazı olanlara örnekler;

-Maraş’ta “din elden gidiyor” ve “Allahu ekber “ sloganlarıyla Kürt-Alevi mahalleleri ve köyleri(benim köyüm de dâhil) basılmış ve insanlar öldürülmüştür.

- Sivas’ta ateist oldukları gerekçesiyle camiden çıkan bir gurup insan Madımak Oteli’nde 37 insanı yakarak öldürmüştür.

-Çorum’da yine alevi köyleri basılmış ve insanlar öldürülmüştür.

-Gazi Üniversitesi’nde oruç tutmadığı için 4. Kattan atılarak öldürülen bir öğrenciyi dolaylı olarak ben de tanıyorum. Ayrıca her yıl Ramazan Ayı’nda yine oruç tutmadığı için başka üniversite ve mahallelerde dövülen hatta öldürülen insanlar var.

-Ben de oruç tutmadığım için okuduğum üniversite de tehditler aldım.

-Ayrıca okulda öğle arasında sınıfa girme hakkım, içerde namaz kılındığı gerekçesiyle, elimden alındı ve içeriye giremedim.

-Van’da Ramazan ayında dükkânı açık olan lokanta sahipleri tehditler aldığı bir gerçektir.(ben kendim birebir sohbetimde lokanta sahibi insanlardan duydum). Ayrıca kendi isteğiyle lokantasını oruç dolayısıyla kapatması da yanlış bir tutumdur. Oruç tutmayan insanların haklarına gasptır.

Önemli not: Bu yazımı okuyanlar tarafından ön yargılı bir biçimde din düşmanı olarak nitelendirilmek beni çok üzecektir. Benim dinlerle hiçbir derdim olamaz aksine dinlerin, insanlık ve dünya için olması gerektiğini düşünüyorum. Benim asıl derdim dini yanlış yorumlayıp diğer inanç sistemindeki insanlara yaşama şansı vermeyen kişilerdir. Bu insanlar diğer insanların yaşama hakkını gasp ettiği gibi kendi dinlerinin de yanlış tanınmasına neden oluyorlar. Yani dinine en çok zarar verenler ve din düşmanı olanlar onlardır.

Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu; din bir devlet için kesinlikle tehdit değildir. Ama dini yanlış yorumlayan insanların bulunması ve bu insanların başkalarının inanç sistemini baskı altına alma çabası devletle din arasında uçurum teşkil etmiştir. Yani özetle devlete asıl tehdit, din değil dini yanlış yorumlayarak diğer insanların yaşama alanlarını kısıtlanmasıdır. Devlet de farklı inanç sistemindeki insanları da korumak için dinle arasına sınır koymak durumunda kalmıştır.

Öneri: Dini yanlış lanse eden, yanlış tanıtan insanlar olmasa ve devletimiz dinin güzellikleriyle bütünleşse güzel ahlaklı insanları ön plana çıkarırsa bütün kavgalar bitecektir. Ve daha huzurlu, daha refah bir toplum yaratılabilir. Süleyman SENEM

C 115.Dinler sürekli insanlara güzel ahlakı ve dürüstlüğü amaçlamıştır. Hiç bir şekilde ırk ayrımına müsaade etmemiş ve herkesi aynı çatı altında toplamayı amaçlamıştır fakat bazı din cahilleri yüzünden dinin bu kadar güzellikleri göz ardı edilmiş ve günah keçisi haline gelmiştir. Ferhat ÇENBER

C 115.A: Din korunmaya muhtaç değil zaten korunmaktadır. Din müzelik araç değil kullanılması gereken bir araçtır.

            B: Dini kötüye ve cahilce kullananlar tehlikeli bir potansiyel oluştururlar. Emine YARBA

C 115.A.Din yaşanmak için ilahi bir kaynak olarak indirilmiş bir öğretidir. Hem dünya hem de ahiret hayatını saadete götüren bir dindir.

B.Din; rejim için bir tehlike potansiyeli değildir. Dini kendi çıkar ve amaçları için kullananlar rejim için tehlike olabilir. Selçuk İNCE

C 115.A-Hayır kesinlikle bir araç değil bilakis bir amaçtır.Dini korumak gerekir ama zaten Allah gönderdiği dinleri mutlaka korur.Ahirete göç için ve orda güzelliklerle karşılaşmak için iman etmek ve İslam dinine tabi olmaktan geçer ve bu bir amaçtır.

B-Tabiki dini kötüye kullananlar rejimlere zararlı.

C-Tam olarak devlet ismi söyleyemem ama sadece kendi çıkarlarını düşünenlerin yönettiği devletler değil de o kişiler İslam dinini tehlikeli görürler çünkü eğer İslam dininin getirdiği güzellikler o kişilerin çıkarlarına tersdir. Ayşegül CAN

C 115 A) Allah zaten dinini korumaya almıştır korumaya ihtiyacı yoktur ve rehber olarak uyduğu Kuran da daima ileriye yönelik olduğundan müzelik değildir.

B) Dini kötüye kullananlar…

C) Aklıma sadece Bizans ve Nazi dönemindeki Almanya geliyor… Hatice KAPLAN

C 115. A) İslamiyet dini Allah (cc) tarafından korunmaktadır. Müzelik araç olsa sadece seyir edilir, islamiyet sadece seyirlik değil yaşanması gereken bir dindir.B) Dini kötüye kullananlar rejimler için tehlikeli potansiyeldir.C) ABD, İngiltere, Rusya... Kübra Sivri

C 115. A. Din bir inanç sistemidir. Allah c.c. tarafından gönderilen üç ilahi din vardır. Bunların değişmez kuralları vardır. Bunlara uyularak ahirette mutlu bir hayat kazanmamız için bize bir rehberdir.

            B. Rejim ve din zaten sıcak temastadır. Dini kötüye kullananlar olmazsa reji ve dinin sıcak temasından laikliğe engel olunur.

            C. Tarihte İslamiyet’i bir tehlike olarak gören devletler; Bizanslılar, ABD, İsrail, Avrupa birliği(İngiltere, Danimarka, Fransa ). Erdoğan AKÇİÇEK

 C. 115. Dinin korunmaya ihtiyacı yoktur. Ve din bir yaşam tarzıdır ve dini yaşamak yerine onu çıkarı için araç olarak kullanan insanlar o dinin yanlış tanınmasına sebebiyet verir, İHSAN YILDIZ

  C-115)A-olabilir

            B-dini kötüye ve cahilce kullananlar

            C-Bizans imparatorluğu. Ramazan BORAN

           

C 115.A.din,kendi kendini koruyabilecek kadar geniş bir anlam yelpazesi içindedir.

           B. dini kötüye kullananlar rejimler ve insanlık için potansiyel tehlikeyi oluşturur.Zaten yeryüzündeki bütün dinler için aslında  durum böyledir,büyük sorunları genellikle dini inançlardan faydalananlar yaratmışlardır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 115. Din insanların bir yol haritasıdır. M. Akif TİRYAKİOĞLU