99.A-Tarihte anarşi ve zorbalıkla veya tam tersi akli selime dayalı kurulan sistem ve rejimler var mi neden? Örnek veriniz.
     B-Bu dünya düzeni insan aklına mı yoksa insan nefsine dayalı olarak mı kurulmuştur?
     C-Yarkadaki soru önermelerine dayalı olarak bu dünya düzen denklemi ne kadar akılcı ve güvenilirdir? Nasıl düzenlenmelidir sizce?

C 99.A-Zorbalıkların yaşandığı rejimlerin kabul edilmediği dönemler oldu. Peygamber efendimiz zamanında aklıselim bir rejimde uygulanmıştır.

B-Tabiî ki insan aklına göre kurulmuştur. Yüce yaradan insanlara akıl vermiştir. Eğer insan nefsiyle hareket ederse hayvanlardan farkı kalmaz.

C-Nefsiyle hareket edenleri düzeltmeli. Özden CALP

C 99: A)Bilmiyorum.

          B)İnsan aklına.

          C)Rabbim bilir. Kuranı kerime göre düzenlenmeli. Berna AYIN

C 99.A.Vardır.

B.Bu dünya düzeni aklın ürünü olamaz.

C.Kendi sonunu kendi hazırlayan bir düzen ne kadar güvenilir olabilir.Ne zaman ki din ,bilim ,rejim kanka olur o zaman bu sistem düzelir. Yudum GÜRER

C 99.A Tarihte hem zorbalıkla hem de akla mantığa uygun rejimler ve uygulamalar mevcuttur günümüzde ağalık sistemi eskiden ise akla ve mantığa uygun Osmanlı devleti örnekleri.

B Dünya düzeni her zaman akla uyumla bir düzen kurdurmuştur.

C Düzenlenme her zaman en iyiyi aramaya yönelik olacaktır.Her gecen gün dün yapılanı eleştirici veya yenilikçi olmalıdır yani eleştirme değiştir prensibi.Caner ÖZDEMİR

C 99.Tarihte zorbalık ve anarşi ile rejimler kurulmuştur Hitlerin rejimi tamamıyla bunun bir ürünüdür. Osmanlı devleti akli selime dayalı kurulmuş bir devlettir zaten çok farklı toplmları bünyesinde barındırmasına rağmen herkese eşit mesafede durmayı başaran nadir devletlerden biridir. Günümüzde kapitalistlerin eline geçmesiyle nefse dayalı bir düzen ortamı oluşmuştur. Ferhat ÇENBER

C 99.Dünya ne yazık ki kapitalistlerin elinde ve düzen onların istediği gibi işliyor. Bu nedenle şimdiki dünya sistemi insan nefsine dayalı işliyor. Süleyman SENEM

C 99. Anarşi ve zorbalıklar rejim ve kurulan sistemler örneğin Hitler vb. sömürgeci devletler. Tam tersi ise Osmanlı devleti…

B- Bu dünya düzeni insan nefsine göre kurulmuş ancak insan aklını kullanması lazım.

C- Bilemeyeceğim. Yakup EKİNCİ

C 99:A)Vardır

        B)İnsan nefsine dayalı olarak

        C)Aklın zerresi yoktur.Milliyetçiliğin yok edilmesiyle düzelir. Kamuran BALYEN

C99.

 A. Rejimler bazen kişisel çıkarlara hizmet ede bilir bu taktirde huzur değil anarşi ve zorbalık kaos ön plana çıkar ama rejim halkın çıkarlarına hizmet eder ve ediyor ise huzur ve refah getirir..                   

B. Her ikisine göre kurulmuştur birini diğerinden soyutlamak olmaz.

 C. Dünyanın tekrar düzenlenmesine gerek yok düzenleyen zaten çok güzel bir düzen içinde yaratmıştır. Ama insanın bu düzendeki yerini çok iyi bilmeli ve ona göre düzene ayak uydurması gerekir. MUHARREM POLAT

C 99. A) Var. Eskiden Hindistan var olan kas sistemi gibi.

         B) Ne insan nefsine ne de insan aklına dayalı olarak kurulmuştur. Mizbah KARATAŞ   

C 99. A:  Amerika’nın Irak’a yaptıkları bir zorbalıktır. Osmanlı’nın kuruluş ve yükselme dönemi akli selime dayalı kurulan sistemlere örnek verilebilir.  

            B: Hem akla hem nefse dayalı olarak kurulmuştur.

            C: Dünya düzen denklemi az bir miktarı akılcıdır.  Güzel ahlak kuralları uygulanarak  düzenlenmelidir. Emine YARBA

C 99.A.Tarih'te zorbalıkla kurulan devlete örnek olarak Moğol imparatorluğunu verebiliriz.Bu devlet tarih boyunca birçok toplum ve devleti yıkmıştır.Zorbalığa ve güce dayalı anlayışıyla dünya insanlığına ve bilime büyük zararlar vermiştir.

B.Bu dünya düzeni insan aklına dayalı olarak kurulmuştur.Çünkü insanlar aklının gösterdiği hedeflere doğru dünyayı şekillendirmektedirler.

C.Bu dünya düzeni insan aklının yetebileceği kadar akılcıdır.İnsanlar ve devletler arasında dostluk ve yardımlaşma anlayışı biraz daha gelişirse /yada çok gelişirse daha iyi bir dünya düzeni kurulabilir.Selçuk İNCE

 C 99.A-Tabiki var.Aklı selime dayalı en güzel örnek Osmanlı yükselme dönemi öyle güzel bir idare şekli geliştirilmiş ki farklı milletten insanlar bir arada yaşayabiliyormuş hemde kardeşçe…Anarşi diyince aklıma ilk gelen batılı milletler oluyor nedense….

B-Bir kısmı insan aklına bir kısmı insan nefsine dayanıyor…

C-Aslında ben kendi açımdan yaklaşacak olursam bu dünya düzeni denklemi hiç kalıcı değil,güvenilir olduğundan da şüphe ediyorum.Nasıl düzenlenmelidir konusunda pek fazla fikrim yok ama iyileştirme yapılması kesin. Ayşegül CAN

C 99 A) Zorbalıkla olanına örnek olarak Nazi zulmünü; aklıselime dayalı olarak da asrısaadet dönemini verebiliriz…

B) Bu günkü bozuk dünya düzeni insan nefsine dayalı olarak kurulmuştur…

C) Nefse dayalı olduğundan ötürü akılcı hiçbir yönünü göremiyorum çözüm için akla dayalı bir dünya sistemi olmalıdır. Hatice KAPLAN 

C 99. A)Var.Anarşi ve zorbalıkla,kurulan sistem=Naziler.Aklı selime dayalı sistem=Osmanlının kuruluş ve yükselme devirleri.B)İnsan nefsine dayalı olarak kurulmuştur.C)Akılcı değil ve güvenilmiyor, şahsi çıkarlar çok gözetiliyor, insanlar arasında eşitlik ve denge yok. Şahsa bağlı demokrasiden vazgeçilmeli. Kübra Sivri

C 99. A. Elbette tarihte zorbalıkla veya akli selime dayalı kurulan rejimler vardır. Bunlar bir ak ve kara gibidirler. Eğer zorbalıkla kurulan rejimler olmazsa akli selim yolla kurulan rejimlerin, sistemleri kıymeti bilinmez. Bu bir doğal dengedir.

         B. Dünya düzeni ilk önce akla dayalı olarak kurulmuş, fakat daha sonra kendilerini nefislerine kaptıra insanlar bu düzeni de nefislerine göre yönlendirmeye başlamışlardır.

         C. Dünya düzeni şuan ki durumda git gide kötüye gitmektedir. Giderek kötülükler artmakta, biyolojik hayat yok edilerek her şey makineleştirilmektedir. Artık insan toplulukları değersiz bir hale gelmiştir. Bu durum ancak bu saatten sonra Allah c.c. tarafından gönderilecek bir peygamber ile düzeltilebilir. Buda mümkün olmadığı için çözüm çok zor. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 99.

 A. Rejimler bazen kişisel çıkarlara hizmet ede bilir bu taktirde huzur değil anarşi ve zorbalık kaos ön plana çıkar ama rejim halkın çıkarlarına hizmet eder ve ediyor ise huzur ve refah getirir..  İHSAN YILDIZ

 B. Her ikisine göre kurulmuştur birini diğerinden soyutlamak olmaz. İHSAN YILDIZ

 C. Dünyanın tekrar düzenlenmesine gerek yok düzenleyen zaten çok güzel bir düzen içinde yaratmıştır. Ama insanın bu düzendeki yerini çok iyi bilmeli ve ona göre düzene ayak uydurması gerekir. İHSAN YILDIZ

C-99)A-kas sistemi gibi

          B-akla ve nefse göre düzenlenmiştir

          C-Allah’ın isine karışılmaz. Ramazan BORAN

C 99.A.tarihte ikisine de örnek net bir biçmde vardır.bir tarafta akıl ve mantığı ön plana oturtan çağdaş sistemler diğer tarafta  ekonomik gücü silah gücünü sömürü politikasını merkeze koyan anti-adil sistemler.şu noktayı da iyi ayırmak lazım ki sadece kapitalist düzende ekonomik güç ön planda olur diyemeyiz.Gelişimini ve bağımsızlığını kayıtsız şartsız sağlamak isteyen her ulus ekonomik bağımsızlığını da sağlamak zorundadır.Yoksa büyük balıklara yem olmaktan kurtulamaz.

         B.Dünya düzeni öncelikle insan aklına dayalı olarak kurulmalı bu ölçüde de insan nefsi akıl yoluyla kontrol altına alınmalıdır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 99. Tabii vardır. Olması da lazımdır. İnsanın olduğu her yerde vardır. M. Akif TİRYAKİOĞLU