Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007:, FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007:

350.A-Laiklik; ortaçağ dini rejimlerin uygulama kaosundan insanın yakasını kurtarmak için, evrimin prensipleri ise o zamanki bilme düşman dini ilimin miras kaosunda bilimin yakasını kurtarmak için icrası zorunlu ve gerekli eylemlerdi? 0, 1, 2, 3, 4
      B-İnsan mı bilim mi ve evrimin muhatap olduğu enerji boyutları  metriksi içindedir yoksa evrim ve bilim mi insanın düşünce boyutları metriksi içindedir?Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
      C-Evrimin diğer ismi doğa bilimi olabilir mi. Neden?
C.350:A-Doğru Avrupa kiliseden kurtulmak için laikliğe yönelmiştir
B-Evrim ve bilim insanın metriksi içindedir
C-Doğa yaratıldığı andan itibaren potansiyelindeki değişimi yaşar. Evrim buysa diyebiliriz. FADİLE KALKAN
C.350:A-Evet, Batı skolastik düşünceden kurtulmak için laikliğe yönelmiştir.
B-Bilim ve evrim insanın muhatap olduğu enerji boyutları içindedir.
C-Hayır diyemeyiz. Doğa bilimi insanların değer yargılarına karışmaz ve insanların kafalarını karıştırmaz. MERAL ÇELİK
C.350: A-Doğrudur. Ayrıca Laiklik yönetimler içersinde sürekli olması gerekli bir olgudur. MUSTAFA ÇAM
B- Evrim ve bilim insanın düşünce boyutları arasındadır. İnsanın düşünebilme mükemmelliğinin doğurduğu sonuçlar içersindedir bu olgular. MUSTAFA ÇAM
C- Evrimin diğer adı canlıların varlığı veya var oluş kökeni mantığı altında tartışılabilir. MUSTAFA ÇAM
C.350:A-Evet doğrudur. Laikliğin sayesinde dini kendi çıkarlarına kullanan kişilerden devleti kurtarabilmişlerdir. SELMA İFLAS
B-Bilim ve evrimi ortaya çıkaran zaten insanların düşünceleridir. Bu düşünce metriksi içinde evrim ve bilim şekillenir. SELMA İFLAS
C-Doğada ki değişimi yansıtan evrim bir bilim olabilir. Ama buna doğa bilimi demek bence yanlış olur. Çünkü evrim doğayı inceleyen bir olgu değildir. SELMA İFLAS
C.350:A-
Doğru ama laiklik yanlış kullanılıyor. TÜLAY TOPER
B-Evrim insanın düşünce boyutları içindedir. TÜLAY TOPER
C-Hayır alakası yok.İnsanın düşüncesinde olan bir şey nasıl olurda doğa bilimi olabilir ki. TÜLAY TOPER
C.350:A-Laiklik insanın ortaçağda rejimden yakasını kurtarmak için gerekli idi. Evrim ise ortaçağ rejimini değiştirmek için gerekliydi.
B-Evrim ve bilim insanın metriksi içerisindedir .İnsanın zihinsel enerjisi olayları algılayış biçimini belirler.
C- Olamaz. Doğa bilimi demek doğaya pozitif yönde katkı sağlamaktır. Evrim ise tam tersine doğayı yargılamaktadır. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.350-A-Orta çağ döneminde batıda kiliseler dinleri kendilerine göre yorumlamış daha doğrusu içeriğini halktan gizlemiştir ve halka büyük zorluklar yaşatmıştır. Laikliğin gelmesiyle batılı ülkeler rahatlamıştır. SONGÜL GÜNDÜZ
B-Evrim ve bilim insanın düşünce boyutları metriksi içindedir. Merkezde insanın düşünce boyutu bunlardan etkilenen evrim ve bilimdir. SONGÜL GÜNDÜZ
C-Evrim varlıkların, olguların olayların süreçlerin zamanın dinlerin v.b her şeyin secere kütüğünün ilişkilerini inceleyen bir araçtır.  Küllü nefsin seceresini tanımaya talip bir araçtır teoridir. Evrim varlıkların olayların ve olguların sadece biyolojik olarak nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışır. evrim bu oluşumun ilahi boyutunu baz almaz. Ancak evrim yaradılış gereğini reddeden bir felsefedir. Öte yandan teoriler bilimsel olarak ispatlanmadığı sürece doğru değildir. öte yandan doğa bilimi türlerin köken almasından doğal seçilimin önemini anlamasına ve bunu teorileştirilmesine denir. buradanda anlaşıldığı üzere evrimi doğa bilimiyle ilintilendirebiliriz. SONGÜL GÜNDÜZ
C.350:A.Doğrudur. Geçmişte hakim olan aşırı şiddetin temel nedeni dinin çok katı kuralların getirilmesi laiklik bu anlamda gerekliydi.
B.Bilim ve evrim insanın metriksi içindedir.İnsan bu konuları düşünmeseydi ikisi de oluşmazdı
C.Doğada bir değişim söz konusudur buna yok diyemeyiz .Evrim Doğa biliminin bir yan dalı olabilir. AYNUR EROĞLU
C.350: A) Laiklik bir nevi insanlığı, bazı boş düşüncelerin etkisinden kurtarmak için ortaya çıkmıştır.
           B) Evrim ve bilim insanın ortamındadır. Çünkü insan düşüncesi ile var olmuştur.
           C) Olabilir. Çünkü değişim cansız varlıkları kapsar. Canlılarla ilgisi yoktur. SERKAN DUMAN
C.350:A-  Doğrudur. Dilerim ki laiklik kağıt üzerinde kalmaz herkes kendi inancını özgür yaşar.
           B-Evrim ve bilim insanın metriksindedir.
           C-Canlıların değişim süreci olabilir. ALİ GÖÇER
C.350.A:
Evrimin siyasi veya dini biryanı olduğunu düşünmüyorum. HASAN AKKAYA
C:350.B: Evrim ve bilim insanın düşünce matriksi içindedir. HASAN AKKAYA
C.350.C: Olabilir. Doğal olayları inceliyor. HASAN AKKAYA
C.350:A-Bir kısım insanlar ilmi kendi çıkarları için kullanırlardı. ONUR HATİPOĞLU
B-Evrimde bilimde insanın metriksi içindedir. ONUR HATİPOĞLU
C-Olabilir. ONUR HATİPOĞLU
C.350:A-Bazıları inançlarını malzeme olarak kullanırlar. ADEM ÇELEBİ
B-Evrim bilim insanın metriksi içindedir. ADEM ÇELEBİ
C-Olamaz. ADEM ÇELEBİ
C.350:A-Çünkü her şeyi kendi amaçlarının hizmetine sundular. REMZİ BOĞA
B-Evrimde bilimde insanın metriksi içindedir. REMZİ BOĞA
C-Olabilir. REMZİ BOĞA
C.350: A) Doğrudur. B) Evrim ve bilim insanın matriksi içindedir. C) Olabilir. Erkan ALTUN
C-350:A:Dini kendi araç ve gereçlerine hizmet ettirilmemelidir
B:Evrim insanın metriksindedir.
C:Olabilir.İLYAS AKAD
C-350)A)Doğrudur.
B)Evrim ve bilim insanların düşünce matriksinin içindedir
C)Olamaz.Doğa her şeyi içine alır.SEYAR DİNAR
C.350:A:
Laiklik olmasaydı her kendi dini için diğer insanlar ile savaşırdı . yanlış bazı dinler insanları yanlış yönlendirirdi.
B:her şey insanın metriksi içindedir.
C:hayır olamaz çünkü doğa bilimi genel bir isim evrimin dışında kalan bilgileride içerir. Evrim onun için daha spesifik bir isim olur.MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C.350 A:Doğrudur
B:Evrim; insan sistematiğini kategorize edip, Animalia dediğimiz hayvanlar âlemine götürmektir.
C:Doğa biliminin insanlar üzerindeki sistemik uygulanmasıdır.FARİS ÇELİK
C.350-) A. Laiklik dini kötüye kullananların arttığı bir dönemde ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.Evrim ise dinin bilimle çelişir duruma geldiği noktada dine alternatif olabileceğini sanmıştır ama başaramamıştır.
B. İnsan üstün bir varlıktır.Bütün olgular onun düşünce sisteminin bir sonucudur.
C. Olabilir ama sadece insanlığın faydasına olmalıdır, kendi sınırlarını aşmamalıdır. Tolga POLAT
C.350) A)
Doğrudur.
B)Evrim insanın metriksi içinde.
C)Canlılar sadece ortama uyum sağlamak için kendi faydasına bir takım süreçler geçirir.ELİF KARAHAN
C.350.A.doğrudur
B.evrim insanın düşünce boyutları içinde
C hayır.ENGİN ATEŞ
C.350:a)evet gereklidir ancak bu zamanda laiklik farklı yorumlanıyor dine karışmaması gereken laiklik maalesef laiklik çatısı altında dine çok karışıyor
b)şuan düşünürsek genelde insan ve bilim ve evrimin matrixin içinde boğuluyor bilim insanın düşünce matrixinde olması gerekir insan değil
c)olabilir aslında evrim dogadaki olan olayları inceler varoluşları değişimleri BURHAN AVAŞ
C.350. A)
Katılıyorum o dönemlerde laiktir kurtarıcı bir vasıf olmuştur.
          B)Bana göre insan bilim ve evrimin  muhatap olduğu enerjisi içindedir  bundan dolayı insanlar bu yasaları aşması gerekmektedir.
C) Bence doğal seçilim desek daha doğru olur galiba . MURAT GÜZEL
C.350: A) Doğrudur.
B) Evrim ve bilim insanın düşünce boyutları metriksi içindedir.
C) İnsanın var oluş yeri de doğadır. Olabilir. NİHAT PİŞKEN