Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

217.
     A
-İnsanları hayvanlara sollatacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu sosyolojik konum/ların ve döngünün/lerin (dijital-sanal, zihinsel, sosyolojik, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kainatta. İnsanı nasıl sevdirebiliriz varlıklara parazit Tarzanlara acaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe patojen teknoloji ve doğa beyinli Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzetiz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükümetmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştırıp, yarışıp, rekabetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Sadakanız olsun çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İp ucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yaralandırmak ve askeri, öğrenciyi ..vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumızun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disiplinize ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Güzel Ahlak" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-sosyolojik süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav..vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zeka derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri…vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranına da doğal ve sosyolojik döngülere uyumlu yararlanmış olsun.İp ucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı etkinlik ve uygulamalar yapan insan sevenler derneğini kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere; ekonomik güçleri oranında; zorunlu ağaç diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek…vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslar arası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; sosyolojik olay ve doğal deprem-tsunami (depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem pilanları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslar arası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline koymak. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, doğayı hortumlayan yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek, veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin insan sorunu vardır, insanında güzel ahlak sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
Bir toplum güzel ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.

C.217:A-
Gerçekten de insanlık artık insanlıktan çıkmış ve neredeyse insanlar iblisleşmiş ve sorunlarımızı bile göremez olmuşuz. Beklide yok oluştayız. Küresel ısınma giderek artmakta ve insanlar üzerine düşenleri yapmamaktadır. Söylenenlerse sadece dilde kalıyor. Önce içimize kadar aldığımız iblisten kurtulmalıyız.SELMA İFLAS
C.217:B-Öncelikle devletler ve toplumların farkını ortadan kaldırmak gerekir. Neticede herkes Adem oğullarıdır. Toplumlar arasında bir birlik kurulmalıdır. Eğitim ve öğretim konusunda ise insanların eğilimlerine göre onları daha ilkokul sıralarında zekası ve becerisi düzeyinde eğitmelidir. SELMA İFLAS
C.217:C-Teknolojik gelişme olarak yapılan çalışmalar insanları rahata kavuştururken doğadan da bir şeyler alıyor. Bir iş yaparken hem insanlık hem de aldığını geri vermek adına yapmak gerekir. SELMA İFLAS
C.217:A-
Teknolojinin önüne geçemezsin küresel ısınmayı engellemek için yeni enerji kaynakları bulmalıyız. .  TÜLAY TOPER
B-
Para dağılımı konusu doğru olabilir.Günlük çalışma ücreti sabit tutulur ve  herkese aynı para verilebilir. .  TÜLAY TOPER
C-
İleride küresel ısınmadan dolayı dünya yok olduğu zaman ne teknoloji bizi kurtaracak nede başka bir şey.  TÜLAY TOPER
C.217:A-
Daha çok para kazanmak için doğaya zarar vermek ya da rekabete girmek oldukça saçmadır ve güçsüzü ezmek ve çıkar uğruna başkalarından faydalanmak yanlıştır. Bunların yerine doğaya pozitif şeyler katmak, savaşmamak ve en önemlisi de insanı sevmektir. SONGÜL GÜNDÜZ
B
-İnsanların dini, dili, ırkı, zeka düzeyi ne olursa olsun o insanların beyin güçleri toplumsal, ekonomik ve sosyal alanda işbirliği içerisinde çalışmalıdır. SONGÜL GÜNDÜZ
C-
Hayır, değildir. Gelişmişliğin ölçüsü genel olarak her şeye pozitif şeyler katmaktır. Bunun kaynağı ise her şeyden önce güzel ahlaklı ve doğayı koruyan insanların yetiştirilmesi gerekir. SONGÜL GÜNDÜZ
C.217: A-İnsani değerlerin önemini kavratarak, insanı insan olduğu için sevme bilincini aşılayarak sevgiyi yayabiliriz. MUSTAFA ÇAM
B- Öyle bir sistem oturtulmalı ki insanları insan olma vasfından dolayı sevelim güzel ahlakı yayalım. MUSTAFA ÇAM
C- Kesinlikle hayır gelişmişlik bilimle, teknoloji ile var olacaktır. MUSTAFA ÇAM
C.217:A-Küre ısınmıştır, önlemi yoktur.Ancak daha fazla ısınması yavaşlatılabilir.Başka yerlerimiz ısınmadan yavaşlatmalıyız.
B-Eğitimin temel taşı sevgidir.İnsanlığı birbirine sevdirmeliyiz. C- Gelişmişlik doğaya pozitif katkıda bulunmaktır.İBRAHİM SELÇUK KURU
C-217)A:Sırf para kazanma amacı için insanlara zarar vereceklerine kazandıkları paraları doğanın daha çok gelişmesini,insanların sağlığı için,barışçıl bir ortam oluşturarak ve aralarında savaş olmadan.
          B:Doğaya zarar vermeyerek aksine onu koruyarak ve daha çok gelişmesini sağlayarak.
          C:Gelişmişliğin ölçüsü doğaya zarar vermek değil aksine onu korumaktır.İLYAS AKAD
C.217:A-Dünya düzeni hızlı bir şekilde değişiyor.Bunu ancak yavaşlata biliriz.                                     B-Dünyadaki insanların kardeşliğiyle bunu sağlaya biliriz.           C-Aynen katılıyorum. SİNAN KAPLAN
C.217:  A- Dünyadaki her insanın en azından bir ağaç dikmesi sağlanmalı, taşıt araçlarında havayı kirletmeyecek bir yakıtın oluşturulması yoluna gidilmelidir. Küresel ısınmanın tehlikesini insanlara bildirmesi gerekir.
B- Kardeş aileler oluşturulabilir. Sorunlara problem çözebilecek yaratıcı zekaları geliştirmek.
C- Gelişmişliğin ölçüsü doğal dengeye pozitif değer katmaktır. .AYNUR EROĞLU
C.217:A-Geri dönüşümsüz nokta insanın doğayı vahşice tahrip etmeye başladığı andır. Bütün devlet ve insanların el ele vererek bu işi yapan insanlara müdahale etmesi ve şimdi tahrip olan doğayı onarmak için gerekenleri yapmasıdır.
          B-Yapılacak önemli işlerden biri bu konuyla ilgilenecek gönüllü gruplar oluşturmaktır.
          C-Hayır değildir. Doğru olan insanın yararına olan, doğayı mahvetmeyen doğaya yararlı olandır. MERAL ÇELİK
C.217: A) İnsana insanı sevdirdiğimizde para hırsının zararını gösterebiliriz.B) Dünyadaki zenginler çiftçinin doğasını hortumlamazsa o çiftçiye yeter yardıma muhtaç kalmaz. FADİLE KALKAN
C.217: A) İnsana dünyada var oluşumuzun amacını anlatarak sevgi çerçevesinde yaşamalıyız.
B) Sevginin, saygının, ahlak’ın olduğu bir toplum oluşturmak.
C) Elimizdeki değerlerin kıymetini bilip, ondan dürüstçe faydalanmaktır. SERKAN DUMAN
C-217)A)Küresel ısınma sorunu çok ciddi boyutlara ulaşmıştır.Toplum,fert,birey beklide işin yeterince ciddiyetinde değildir.Hayat yok oluşa doğru gidiyor ama hiç kimse kılını bile kıpırdatmıyor.Bireysel evrensel sorun ve sorumluluk söz konusudur.
B)Doğru bir önerme.Bunun için herkese sorumluluk verilmeli ve herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.
C)Teknoloji önceleri gelişmişliğin ölçüsü sayılsa da şu an yok oluşa sürüklenmenin ölçüsüdür. SEYAR DİNAR
C.217: A-Amerika ve benzeri ülkeler küresel ısınmaya karşı önlem almamaya direndikçe bu dünya yok olmaya mahkumdur.
B-Kirliliğe en fazla neden olan endüstri kuruluşları ve nükleer santrallerden başlayarak önlem alınmalı.
C-Katılıyorum. ALİ GÖÇER
C-217)A)Ahlak, israf,kanaat,itaat,tevekkül ve sorgulama yeterli. REMZİ BOĞA
           B)İlahi kanunlara riayet etmekle gerçekleşir. REMZİ BOĞA
           C)Hayır REMZİ BOĞA
C-217)A)Kıyamete işarettir.İlk çağdan itibaren her gün biraz daha yaklaşılmaktadır. ONUR HATİPOĞLU
           B)İnsanların fıtratına uygun bir sistem gereklidir. ONUR HATİPOĞLU
           C)Gelişmişlik diye bir kavram sınıf ayrımının ta kendisidir.ONUR HATİPOĞLU
C-217)A)Cehennemdir.Gelişmiş ülkeler dediğimiz sistemin cahilleridir. ADEM ÇELEBİ
           B)Huzur İslam’dadır. ADEM ÇELEBİ
           C)Gelişmişlik bunun yanında özgürlüktür. ADEM ÇELEBİ
C.217: A:
Eğer para icat edilmemiş olsaydı ve insanlar emeklerinin karşılığını başka bir yolla alsaydı, küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirleri için karşılıksız emek verilmesi gerekirdi. Bu sorun bir insanın, bir ülkenin veya bir kıtanın sorunu değil, tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu sorunun üstesinden gelinebilmesi içinde insanların iyice bilinçli hale gelmesi gerekir. HASAN AKKAYA
B: Sınırların kalkması, milletlerin birbirine daha da yaklaşması gerekli. HASAN AKKAYA
C: Gelişmişliğin ölçüsü doğadaki tüm sistemlere yapılan pozitif katkıların ölçüsüdür. Bugün kendini gelişmiş sayan ülkeler, yaptıkları faaliyetlerle aslında bindikleri dalı kesiyorlar.  HASAN AKKAYA
C- 217 ) A- Devletler halkın durumundan çok içinde bulundukları halden kurtulmanın derdinde. ( savaşlar gibi )
B-Bunun için insanların çok iyi eğitilmesi lazım.
C- Bence de insanın ahlakı düzelirse dünya yaşanacak yere gelecek. ELİF KARAHAN
C.217: A:Bu ülkeyi yok etmek isteyenlere kafa tutup Allah’a, Kuran’a, İslam’a sarılarak tek vücut olmalı ve eski günlerimize dönmeliyiz. Batının değil kendi değerlerimize sarılarak eğitimde, ahlak, inanç, insani değerleri, pozitif bilimleri insanımıza aşılayarak yeni bir nesil oluşturulmalı ülkelerine örnek olarak insanlığı yok etmek isteyenlere dar etmeliyiz.
B:İslam bize yeter. Ülkemizde zekât uygulansaydı bugün bu ülkemizde hatta tüm Müslüman ülkelerde yoksul kalmazdı. Böylece zengin yoksulu korur yoksulda zengine düşman olmaz ülkesini sever.
C:Toplumlar ahlakları ölçüsünde gelişmişlerdir. Erkan ALTUN
C217:A)Doğayı katledenler bugün bize “gelin küresel ışımayı durdurmak için bir reçete hazırladık gidip ilacı almak için bana para verin diyorlar” şerefsizler yılarca sen kirletin doğayı tıpkı ahlakı git kendi yanlışını kendin düzelt. Diyemiyoruz çünkü onlar bizim sol cebimize parayı koyarken sağ cebimizden de diğer parayı alıyorlar. Daha önce Ahmet arifin dizeleriyle açıkladımya: onlar ergenekler ve Çıyanlardır. Onlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Bunları iyi tanıyıp büyümeliyiz.
B)insanlar ilk önce insan olma paydası altında toplanmalı. Yani matematikte rasyonel sayıları toplamak için paydaları eşit olması gerekiyorsa işte bu şekilde toplanıp ülke, ekonomi, coğrafik konum vb. durumlar dikkate alınarak ülke sayılarına bölünüp fiziken heterojen ahlaki olarak homojen toplumlar yaratılmalıdır. Ve sorunlara bilmi ve aklı selim insanlar tarafından çözüler üretilip mevcut durumdan kurtarılmalıdır. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C)Doğrudur. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C.217 A: Birilerine zevk verdiği için insanlar; hayvanlar gibi dövüştürülüyor. Hayvanlar gibi eziyet ediliyor. FARİS ÇELİK
B: Bunu yapmak için insanlar toplum içinde birbirini sevmeli çiğnememeli, ilim ve bilime önem vermelidir. FARİS ÇELİK
C:Olabilir.FARİS ÇELİK
C.217-) A. Kapitalizm denen dev o kadar büyüdü ki artık doymak bilmiyor.Kendine giyecek elbise bulamıyor.Her gün yeni bir elbise değiştiriyor.
B. Sevmeyi öğrenmek insanlığın şimdiye kadar öğrendiği en değerli bilgi olacak. Tolga POLAT
C:217:İnsanların onları değil onların insanların sevmesi gerekir.Küresel ısınma kıyameti getiriyor.Bunu
başlatan devletlerin başında ABD geliyor.
b)Bence gelecekte herkese eşit torpilsiz,halkı düşünen kişilerin halkı yönetmesi gerekir.Bugünkü
siyaset gibi değil eğitim sisteminde herkes eğitimi görmeli.Fakir olan insanların zengin ailelere kardeş
olarak verilmesi gerekir.
c)Gelişmişliğin ölçüsü doğayı parçalamak değildir.Ona şu anki ülkeler bu gözle bakıyor.Küresel
ısınma,Çernobil ve ben ülkemde rahat yaşayayım diğerleri nasıl olursa olsun umurumda değil
düşüncesi vardır.BURHAN AVAŞ
C:217)İnsanları ve hayvanları biri birinden ayırt edemediğimiz bir süreç içerisindeyiz.
B)Öncelikle şu olguyu kavramamız gerekir dili,dini,ırkı ne olursa olsun herkesin insan ortak paydası üzerinde birleşmemiz gerekir.
C)Salt çıkar uğruna doğaya ve çevreye verdiğimiz zararlar bugün karşımıza bir çöplük yığını olarak çıkmıştır.ERTAN ARTUÇ
C.217A.saygı duyarak hoşgörüyle yaklaşarak  ozon delinmezdi. en küçük olarak sigar belasından gençliği çekip almalı onlara milli benliğimiz ve kimliğimiz anlatılmalı onlara doğru yolu göstermeliyiz.
B. Hak ve hukuk kurallarını Osmanlının sistemini uygulamaktır.
C. Hayır ENGİN ATEŞ
C.217: A)dünyanın sonu geliyor ama haberimiz yok. NİHAT PİŞKEN
B) Güzel ahlaklı bilgili insanları oluşturmak. NİHAT PİŞKEN
C) Elindekinin kıymetini bil ve onu koru. NİHAT PİŞKEN