SONUÇ VE ÇÖZÜM


Geçici ve Acil Çözüm;insanın biyolojik çeşitliliği, sosyolojik gelişim döngüleri-dengeleri, genç tür oluşu bakımından eşsiz güzel olan ve belki de bilmediğini bilmeyen(cahil) kapitalist ve vetolu ülkeleri yıkmaktan kesinlikle geçmez. Kaldı ki alternatiflerinin talipleri daha büyük kaoslar yaratır. Kök hücre siyaseti/İnsani siyaset( pozitif bilim siyaseti) gütmek- dünya-insan sorumluluğunu adil paylaştırmak daha namuslu ve haklı bir insanın geleceğini garanti eder. 1
İnsanlığa – asrına yararlı olmanın ön koşulu:
her şeyi olduğu gibi kabullenmek ve her kesin; tapma, id, idol, sevgi, merhamet, sadakat, güven, saygı ve adalet olgularına karşı sosyolojik kök hücre mantığıyla yaklaşmak ve yeşermek-yeşertmek gerekir.
Uzun Vadeli Çözüm;bugün, zekaya ve doğal-yapay seçilime dayalı sistemin meyveleri ortadadır. Aslında dünyada terör sorunu yoktur; güzel ahlak ve adil olmayan düzen sorunu vardır. Çözüme güzel ahlaklı insan yetiştirmekle yaklaşılmalıdır. Yeşil teknoloji ve gelecek için; Akıllı, güzel ahlaklı, zeki, adil olmayı ve paylaşmayı seven mert-cesur insanları ön plana çıkartan, eğitim, seçim, sınav, yönetim…vb sistemleri geliştirmek gerekir. Aynı zamanda; geçmişte ve bugün  sorunlarını çözmeyi kesin  başarmış  toplumlar, eğitimciler, davranış bilimcileri ve ilgili uzmanların çözüm yollarını taklit edilerek, eğitim sorunlarımızı çözmeliyiz. Kısaca insanı insan yapan %1lik akıl – ruha ve doğa-doğa ötesine  ait özgün genlerdir. % 99 luk nefis – zeka ve doğaya ait gen sistemine baskın gelmesini sağlamak için; eğitim, seçim, sınav, yönetim…vb sistemleri akla ve sağ duyuya dayalı geliştirmek-değiştirmek gerekir.
Tam versiyonu;güdük batı krallıklarının, kapitalizmin  veto aslanlarının; menfaat farzlarının tevhidine hizmet ettirilen!! kullandırılan ve uygulatılan vahşi
parti(azınlık) demokrasisinin; dünyanın diğer ülkelerine, empoze edilen kısıtlı versiyonlarının ürünleri bakımından; iktidar-muhalefetin kavgacı; Karagöz-Hacivat parti(azınlık) demokrasisi ve Kuma kadın muhalefeti, çığırtkan, ulusları bölücü, komşularına düşman edici ve kısır gözükmektedir.
Bunun yerine; tüm seçmeni temsil eden meclisin hepsi iktidarı; seçmenlerinden aldığı oy oranında;hükümette görev alması ve her milletvekilinin mecliste kullanacağı oyun gücü; temsil ettiği seçmen sayısıyla bire bir örtüşmelidir.Hatta internet, iletişim ve bilgisayarın gücünü kullanarak her milletvekili oyunu aldığı seçmenin nokta adresine kadar iletişim içinde olması bile mümkün kısaca ailenin-kişinin vekilini sıcak denetim hakkını da elde etmiş olur.  Bu geçici tümel temsil sistemi( insan demokrasisine geçişi) daha verimli az kavgacı bir düzen olabilir.İnsanlar eğitilirken:İnsanın nefsini tanıması için;insanın sanal araçları, insan sıfatları dersleri uygulamalı olarak verilmelidir.

      Tarihte kötü ahlak sıfatlarına sahip insanların yaptıkları da örneklerle somutlaştırılmalıdır.Bu simaların ahlak işletim sistemlerini değişik kılıklarda icra eden fert ve toplumlar hala yaşıyorlar. Ör. Çin Kıralı;MÖ.261’de 2 milyon insan katili ve kabri bilinmesin diye on binlerce insanı öldürttü,Firavun;binlerce ton dünya harikası taşın altında yatmak için on binlerce insana taş taşıttıracak kadar aptallık ve inatlık timsali, Nemrut;İnsanları ateş çemberinde kızartmayı seven inat bir sapık, kraterin yanında o harika püskürmeyi beklemeye hevesli bir sima, yayla gülü. Astekler- Mayalar-İnkalar-Kızıl Derililer- Amerika Yerlilerinin katilleri, Lut Kavmi,Cengiz Han'ın ve Patojen Teknoloji şahinlerinin;yanlış hesapları Bağdat'tan dönmüştür, radikal komünist, radikal kapitalist zihniyetler…vb.ahlak hastalarının, insanlığa pahalıya mal oluşu kadar,  bunlara yanlış tepkilerde belki daha pahalıya olmuştur. Kadın erkeğin tamamlayıcı ve özgün baskın-çekinik  özelliklerinin önemi öğretilmeli. Ör.Aile, namus, adalet, cimrilik, Siyonizm, şovenizm…vb kavramların-insani sıfatlarının önemi; uygulamalı ve tarihteki pozitif ve negatif etkileri-meyveleri somutlaştırılmalıdır.
       Kadın ve erkeğin; fıtrat ve özgünlüklerini eşitlemeye kalkışmak veya meslekler geliştirmek yada bunların tam tersini yapmak; bedensel ve zihinsel eşcinselleştirmeye veya maçolaştırmak, feministleştirmeye kalkışmak gibi bir cehalet olur.İnsan davranış ve tercihleriyle ilgili genlerin analiz edilmesi sonucu; genetik ve davranışları bakımından uyum oranı mekanizmalarına bakılarak evlilik, arkadaşlık,çalışma grubu oluşturma…vb.sonuçlar hakkında çıkarsamalar yapmak olağan olacaktır yakın gelecekte. Hatta hangi kişiliklerin hangi topografik(yeryüzü şekli)-klimatolojik(iklimsel) yada sosyal ortamda/larda daha verimli olabileceği bilinecektir. Kısaca insanın; nefsi, aklı sıfatları (pozitif,negatif ve nötr sıfatlar) somutlaştırılıp uygulamalı anlatılmalıdır. Bu sıfatların hayvanlardaki karşılıkları örneklenmeli;Ör. Arabistan’daki çöl babunları (hamadri maymunlar) kıskanç maymunlarıDemokratik Kongo Cumhuriyetinin Bonobo) deyyus  veya pezevenk maymunlar, Gelada maymunları (Etopya) ve şempanzelerde hayvani hakimiyet genleri örnek verilebilir.