Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER       ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK FEL
  
Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2006 (20052007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                              
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu Bilim Bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı zihniyet ve sistemler; geleceğin liyakatsiz katilleri ve insanlığın en derin kahpe rabliklerini günah keçisi olarak kullandıkları insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diy en mazlum cahillere üsteletenlerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
      Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin


               Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza doğrusunu öneriniz.

1- A-Fiziksel, düşünsel, kişisel olarak size; en uzak ve en yakın nokta/lar nerelerdir? Neden? İpucu;Çok şeyi tersi ile düşünün. Öğrenci Yanıtları

2-Kâinat, hayvan ve insanların; kaç tane özgün ve ortak boyutu vardır? Neden? Öğrenci Yanıtları

3- Suyun halleri mantığına dayalı olarak;Enerji ve Enerji hali nedir? Doğada kaç enerji hali vardır? Hiç değişime uğrayamayan ve/veya uğramamış enerji hali/leri var mıdır? Öğrenci Yanıtları

4-.Cebren ve hile ile liyakatsiz (siyasi-hayvani) hidayet olabilir mi? Fert, toplum, Devlet... Vb dünya düzeninde;%70-%100  arası liyakatsizlik(yakışmazlık)olabilir mi? Ör,inanmaması veya dinde olmaması gerekenlere kasten yapay himaye ve hidayet edilmiş, inanması gerekenlerde kasten ateist ve din dışı edilmişse dinin hali toplum gözünde-nazarında, toplumun hali dinin içinde ne olur? Ya da bir din; münafıklara, din düşmanlarına ve çok yüzlülere işgal ettirilebilir mi? Bir toplum cebren ve hile ile liyakatsiz hidayet ettirile bilir mi? Farz edelim ki her şeyi tam tersine dizayn edilmiş bir fert veya toplum  yaşıyor?  Gerçekten yaşıyor mu/ yaşatılıyor mu? neden?!  Somut bir örnek verebilir misiniz? Böyle kokuşmuş, deşifre ve malzeme bir toplumu dünyayı düzeltmek/onarmak mı? Yeniden yaratmak mı daha akılcı olur? Liyakatsiz (yakışmazlık) hiç bir şey cezasız kalmaz? Önermesi doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın.
İpucu;
-İran'a Avrupa'nın himaye ve hidayetini,
-Afganistan'a-Taliban'a ABD'nin himaye ve hidayetini,
-Irak'a ABD'nin entrika ve siyasetle dünyayı yanına alarak sözde demokrasi işletim sistemini yükleyişini,
-Ülkemizde kurtuluş savaşından sonra icabetlerinin realitelerini bir arada düşünün. Bu asır icabet edilen bu halkların halen kendi içlerinde düşman oluşlarını, mazlumyetlerini ve dost geçmişlerini düşünün.
-Bu liyakatsizliği dünya ölçeğinde tüm kavimlerdeki yönetimler, demokrasi ve veto imparatorluğu üyeleriyle bir arada düşünün.
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din yaratıklara peygamber ahlakı kurallar ve yapısal uygunluk merkezli mantıkla ya da uygulayışla yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?. 0
, 1, 2, Öğrenci Yanıtları

5-Bir toplumun düzenin politikacıları arasında: saflar hapishanelik, dürüstler hastanelik oluyorsa;çok yüzlüler ne lik olur sizce? Cevap: Baş köşelik ve türbelik olur. Öğrenci Yanıtları

6-A-Bu günkü ahlak, zevk, spor anlayışı, Avrupa'nın güdük krallıkları ve vetolu kapitalistlerin gölgesinde tevhit edilmiş/ettirilmiş parti(azınlık) demokrasisi geçmişte hangi kavimde/lerde görülmüştür?  Neden, niçin ve nasıl  ortadan kalkmıştır? Soru önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965; parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kimi düşünerek? Şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der? sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der. Roma ahlakının I ;
doğayı yağmacı, jurnalist, siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, insanları hayvanlara parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının I türediği dönemidir.
      B-Bu gün bazı ülkelerde kapitalist zihniyetin menfaat farzları için;çingene rejimlerini soysuzları /cahilleri/ kopukları/ münafıkları kullanarak: insanı; insana, hayvana, eşyaya (bilgisayara) yarıştırıp-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip, yönettirip parçalatan zihniyet, yarın  globalleştirerek roma ahlakının tevhidini hayvanlarla-robotlarla oyalayıp gafil-cahil... Vb kullanılan insanların sorumluluk rayına oturtabilir. Önermesi; asil bir deyiş mi yoksa  bir iftira mıdır?
İpucu;parti(azınlık) demokrasisi hangi ahlak, kişilik ve servet anlayışına sahip insan tiplerini öne çıkarıyor. Hangilerine yaşama ve yönetme hakkı vermiyor. Sürü halinde yaşayan primatlar;maymun lar (Gelada, Harabe, Bonobo ve Hamadri maymunları),şempanzeler, goriller vb. reKâbetle, gücünü -kendini kabul ettiren primatlar açısında simülasyon yapınız. İnsanlarda hile, kandırma, para ve gerçekleri harmanlayarak gücünü öne çıkarmayı, hayvanlardakiyle simülasyon ediniz.
      Parti(azınlık) demokrasisinin;Roma İmparatorluğu dönemlerinde ve 20 asırdan bu güne kadar bize ortaya çıkardığı insan tipinin; doğaya ve insanlığa katkıları açısından düşünün. Doğada ki sürü şeklinde yaşama biçimleri ile simülasyon yapınız. Sürülerin verdiği kararlar her zaman doğru mu? Neden? Sürü halinde verilen yanlış kararları insan demokrasi biçimi ile eşleştiriniz. İpucu;Lut kavmini düşünün?
1, 2 Öğrenci Yanıtları

7-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır? İpucu :kandırmak, ümitlendirmek, halk, tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu rejimle vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçlar (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.Peygamber ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişi, açısından düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

8- A-Akıllı/Asil + Zeki +zihni ile ileriyi görebilen insanları, keşfetmenin veya göreve davet etme liyakatinin(yakışırlığın) adabı-usulü parti(azınlık) demokrasisi midir? Gerçekten bu insanlar, demokrasinin (Romen rejimi) habitatında ne yapabilirler/ne durumdalar? İpucu;herkesin sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı hızlandıran; adil, akıllı ve insancıl sistemler kurmayı düşünün
   B-Asil ve akıllı insanı, nefsi ile Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirmek mümkün mü? İpucu; sorumluluklarını yerine getirmeyi harekete geçirici sistemler kurmak.
   C-Soyluları (akıllı ve asilleri) soysuzlarla yarıştırmanın-Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirmenin bir yolu-rejimi var mı? İpucu;yarıştırmak değil de; karıştırmak ve sorumluluklarına davet, teşvik etmek ve önlemler almayı düşünün
   D-Halk eli öpülesi akıllı/asil insanları tanıyabilir mi ya da akıllı/asil insanların kriterlerini halka öğretmenin ulaştırmanın /seçtirmenin/taklit ettirmenin bir yolu var mı? Öğrenci Yanıtları 

9-rastgele/tesadüfe inanılmamalı, keramete ve tevafuka da güvenilmemeli? Önermesi doğru mudur?
İp ucu; Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır.
Öğrenci Yanıtları

10-Dilenciler,yağmacılar, cimriler, kumarbazlar,kopuklar, kapitalistler, şovenistler, Siyonistler, inat... Vb insanlar;asil ve doğru tercihlerle değişebilir mi? Nasıl?1 Öğrenci Yanıtları

11-Evrensel ve asillerden daha değerli olmak için;akıllı ve soyluların davranışlarını, samimiyetle kendi hayatına güncellemektir? Önermesi doğrumudur?  Öğrenci Yanıtları

12-Bilim bilgini (bilim insanı?!) kimdir? Cevap: Bilim gerçeğinin/gerçeklerinin aktörüdür. Öğrenci Yanıtları

13-Her yaratık, kader senaryosunun bir aktörü mü?Öğrenci Yanıtları

14-İnsanın mı çevre sorunu var? Çevrenin mi ilkel insan sorunu var? Öğrenci Yanıtları

15-Niye, tuvalette oturak yerinde sabun-sabunluk yok ya da ayak lavabosu yokta, ayak havlusu var? Başsız yaşanmaz; ama ayaksız yaşandığı için her halde! Ne  cevap ama!? Cevap; Dünyanın En güzel Ölçüleri; 90-60-90,Afrodit Mantığı, Güzelliğe ve Sağlığa Davet. Öğrenci Yanıtları

16-Tüm Nükleer Santraller;Tüm dünya devletleri ve Birleşmiş Milletler adına; yoksul ülkeler ve tüm dünya yararına; sadece çöllere/çöllerde yeraltına, derin okyanus diplerine veya dürüst bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) uygun gördüğü alanlarda kurulamaz mı? Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)ler, veto imparatorluğunun aslanları neden bu tip globalleşme mantık, siyaset ve politikaların açılımlarını kabullenmezlerde bu tip kozlarla dünyayı kontrol etmeyi, cadı kazanına çevirmeyi tercih ederler ? İpucu;genel olarak aç, fakir ve yoksul ülkelerein insanları çöller daha yakın olur. 1 Öğrenci Yanıtları

17-Dünyadaki tüm nükleer ve geri dönüşümü uzun zaman alan atık-artık/ları;yer üstü ve derin okyanus yanar dağların magma tabakasına dökmek mümkün değil mi? İpucu:Atıkları biyotik ve abiyotik döngülerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) hangi aşamalarına-katmanlarına dökelim ki en az zarar görelim.Öğrenci Yanıtları

18-A-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğinin, akla tesiri nedir?
    B-Eğitim, öğretim, çevre ve genetiğin; kişilik ve genetiğe etkileri nedir? Örneklendiriniz.
    C-Hayat döngüsünde ve yaşanan çevrede: kötü ve iyi tercihlerin, insan kişiliğindeki; asil(Peygamber ahlaklı insan) ve rezil-soylu ve soysuz kavramlarını ne kadar pozitif ve negatif etkiler? Örneklendiriniz.
    D-Gen nedir? Suçlu genler olabilir mi? Genler; nasıl çalışır, çalıştırılır ve kılık değiştirir?Geni bozuk insan olabilir mi?
İpucu; asil insan geni, gen hastalıklarını ve hayvanların gen sistemleri açısından düşünün.
A-
Akıl ebeveynden yavrulara geçen bir olgu değil, kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Çevrenin akıla hiçbir tesiri yok, aklın çevreye tevhit ve analiz edici pozitif tesiri var.
B-
Eğitimli ve zeki birkaç çift ebeveynden alınan hakiki ikiz yavruları;yukarıdaki koşulları denemek ve test etmek için tasarlanan kurallar çerçevesinde, kullanılarak net neticeler almak mümkündür. zekâ nefse tabii(hayvani) olduğu için ebeveynden yavrulara geçer.
C-
Bunu: çevresindeki yaratıklar arasındaki ilişkileri; doğru simule ederek (benzeşimler yaparak) ya da başka yaratıklara zarar vermeyecek şekilde; drama ederek veya yaşayarak öğrenmek olasıdır. Asil bir insanı: ormanda geri dönüşümsüz huylar edinene kadar doğal hayatla baş başa bırakırsanız netice bellidir. Genetik yapı: sanki asillerin genetiği mayalanmış, asil olmayanların genetik yapıları mayalanmamış hamurun sonuçları gibidir. Çevre ve eğitimle bu mayalanmamış hamura müdahalenin doğru yerde zamanda yapılmaması halinde sonuç doğal doğanın yasalarına (evrime) emanet olur.Öğrenci Yanıtları

19-Müzik - eğlence: nefsin ve zekâ nın; adalet, güzel haslet, ibadet, liyakatli (yakışık,örtüşen) hürriyet, güzel tefekkür… Ruhun ve Aklın Gıdasıdır. Önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

20-Akıl her şeye çok ayna mantığı ile bakar düz ayna ile (gerçekçi)değerlendirir: zekâ ise (izafi bakar);doğa'ya dev, doğa ötesine tümsek(pire), sadece frekansındakilere düz ayna ve tersi kombinezonları ile bakmak ve görmek ister. Önermesindeki eksik ve yanlışlar nedir? Neden? Öğrenci Yanıtları

21-İnsanın kendini tanıması; sadece beden organlarını-fonksiyonlarını bilmek ve tanımak değildir.Aslında buna ilaveten, insanın zihinsel sanal araçlarını, bu araçların güçlerini, özelliklerini, ilişkilerini, toplumsal, doğal ve bilimsel değerlerini, kullanımlarını ve yararlarını tanıması önemlidir. İnsanın kendini tanıması;çoğu şeyin toplumsal açıdan pozitif, negatif ve nötr etkilerini tanıması demektir. Tüm meziyetlerinden toplumun ve kendisinin tam yarar görmesi için, önce kendini tanıması gerekir. Buna göre; yaratıklar ve çevre insanın aynası gibidir. Düz ve gerçek (sanal, soyut ve somut) ayna mantığı ile doğru ve dürüst değerlendirilirse kendimizi-nefsimizi daha net tanımış oluruz. Önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

22-İnsanın kendini tanıması ne demektir? Bir insanın kendisini tanımadığının ölçütü/leri nedir ?İnsanın kendini tanımasının ne zararı olabilir? Öğrenci Yanıtları

23-Zihin ne ile meşgulse, onu asimile eder veya ediyor. Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

24-Sizce son 7 asır insanın dikkati doğanın neresinde idi? Ya da insanın dikkatini ve sevgisini yutan ya da hak eden ne idi? Acaba doğamı bu asır insanın dikkatini ve sevgisini yuttu? Öğrenci Yanıtları

25-Sevgi ve merhametin liyakatini(yakışırlık), insan ve diğer yaratıklar açısından eşleştiriniz? Neden? Öğrenci Yanıtları

26-İnsanı gerçeklere, hakikate ve huzura ulaştıran sistemin/lerin kaynak kodları soysuzlar ve liyakatsizlerin(yakışmazların) eline geçmiş ve kötüye kullanılıyorsa? Sizce başat olmak için ne yapmalı? Peygamber ahlakı hasletlerine sahip çıkılması için ne yapmalı sizce?İpucu;ipler puştların eline geçerse ne yapmalı? 1 Öğrenci Yanıtları

27-Gerçeklere - hakikate karşı şerrini koyarak, mücadele eden ve değişmek istemeyen fert ve toplumlara ne denir?Öğrenci Yanıtları
İpucu; İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.

28-Amacına ulaşmak için;insanlara uşaklık ederek, tiryakilik ve tembellik hasletlerini olgunlaştırarak, kendine, mahkûm etmeye çalışan insanın hastalığına ne denir? İnsanların zayıf noktalarını hazıra alıştırma hizmetini yapan insanlar ne sıfatla çağrılır? Öğrenci Yanıtları

29-Met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Önce sev, okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa? Örneklendiriniz.1 2 3 4 5Öğrenci Yanıtları

30-Önce okşa okşa, hazıra alıştır sonra yokuşa yokuşa. Met et, fethet, ikram et sonra kendine mahkûm ve mat et. Sonuç: böl parçala,içine dışına düşman et, özelleştir, hudutlandır, kendine yönettir. Önermeleri ayrı ayrı ve bir arada size neyi, kimi ve hangi dostları hatırlatır? Öğrenci Yanıtları

31-Kol-bacak ve sindirim sistemini beyne baş kılan rejim/ler var mı neden? İpucu, parayı veren düdüğü çalar. Üzüm üzüme baka baka kararır!? Öğrenci Yanıtları

32-Darwin'in(1) gemisi uzaya açılırken(canlı gen havuzu gemisi); Nuh (as) gemisindeki asgari çiftlere gereksinimi vardır. Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

33-Doğa ve canlılar, insanın/ların; kalp ve zihin gemisinde olması gerekir. Önermesi mi yoksa tam tersi mi doğrudur? Öğrenci Yanıtları

34-En başarılı insan/lar kimdir? Her hangi bir zamanda:bulunduğu koşullarda;fıtratı-sağlığı ölçüsünde/lerinde;kendinden, sağlıklı ve edepli en yüksek verimi alabilen ve aldırtan insan/lardır. Öğrenci Yanıtları

35-İş yapanın mı? yoksa yaptıranın mı olmalı sizce? Ya da bu önermenin doğru şeklini siz yazın. Öğrenci Yanıtları

36 A.Afgan-Sovyet Rusya, İran-Irak savaşları dikkate alınarak(20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın)?11 Eylül'ü, Taliban'ı, İran'ı Hizbullah'ı kim/ler himaye etti veya Taliban, Hizbullah ve İran hangi mantık sistemleri metriksinde(ortamında)/lerinde icraya geçirildi ve bu gün kimlerce yargılanıyorlar? Afganistan'a ebedi barış harekatı ve iblisi yakalama iddiası ile ilişkilendirin ve Kant'ın ebedi barış planını düşünün. Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur. Şeytanında sana gelişine affı için çaresi yoktur. Kim olursan ol gel, herkese çağrıyı kim yapmış? Sizce doğru mu?  Neden? Kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısını saptamaya çalışın.Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır? 1
            İpucu:
Deneyimler göstermiştir ki;insanda menfaat için  yapay hidayet (himaye) mahlûkattan olunca hidayet edilenler sahte mabuduna/larına kara delik oluyorlar. Kontrol elden kaçırılıyor ve toplumsal lösemiye dönüşüyor. Fert ve toplumsal denetim için tasarrufa dayalı hidayetin dini-inancı, tasarrufu bitince biter. Hidayetin liyakati Allah'tan olanıdır.
         B.Afganistan-Sovyet savaşından önce himaye ettiği talibanı, bu gün ebedi barış harekatı ile iblis diye avlamaya gidiyor. İran şahını yıkarak destek verip himaye ettiği İran'ı bu gün yargılıyor. Belki de, dininden çok hayır görmeyen Müslüman'larla doluşmuş devletimiz ve ülkemizin geçmişinde de Bâtının bu maksatlı liyakatsiz yapay hidayeti yatıyor. Bu üç olgu nefsini doğru tanıyor mu? Neden ve Niçin?
         İpucu;
ortaçağda insanları kullanan mantık sistemleri ve tarih boyunca menfaat farzları için çoğunluğa hâkim ve başat olmak isteyen düzenbaz azınlık zihniyetleri   düşünün.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
         C-Tera güçler ebedi barış harekatı ile iblisi avlamaya giderken bir taşla; neyi ve kaç çeşit kuşu avlıyor ve zehirliyor mantığı size neyi/leri çağrıştırır?
  İpucu;1Öğrenci Yanıtları

37-Devletlerin işletim sistemi varmıdır? Varsa  Nedir? BM, Veto Üyelerinin, Sovyetlerin ve ABD'nin işletim sistemini kim yükledi? Kimler yüklemiş olabilir? Bu devletlerin maddi ve manevi hasılatları-ürünleri kimin ve kimlerin metriksinde(ortamında) değerlendiriliyor ve harcanıyor?Avrupa Birliğinin işletim sistemini şu an kimler yüklüyor? Bu devletler, kendilerini dizayn eden zihniyet/leri fark ederse veya anlarsa ne olur? Öğrenci Yanıtları

38-Sindirim sistemi mantığı ile yönetmek ve menfaat farzlarına göre globalleşme nedir? Örneklendiriniz. Öğrenci Yanıtları

39-Evrimin, küfrün, parti siyasetinin ve yalanın gerçeklerine talip olmak gereklidir. Önermesi sizce doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

40-Evrim; yaratıkların, olguların, olayların, süreçlerin, zamanın, dinlerin… Vb her şeyin şecere kütüğünün ilişkilerini inceleyen bir araçtır. Önermesi sizce yeterli ve doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

41-Eşyanın, olguların, olayların süreçlerin, zamanın, dinlerin, insanların ve hayvanların şeceresini, yapısını,soy kütüğünü, gerçek (sanal, soyut ve somut) hayat hikayelerini,  ilişkilerini tanıyan-bilen veya nefsini tanıyan-bilen rabbini tanır? Evrim, külli nefsin şeceresini tanımaya talip bir araçtır-teoridir. Önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

42-A-Yaratıklarda bu gün varılan sonuçlar; doğadaki yasaların ürünüdür ve evrimden daha değerlidir, önermesinden hareket ederek; külli nefsin şeceresini sorgulamak için evrimin kriterlerinden daha değişik kriterlere (ölçütlere) sahip farklı araçla/larla sorgulamak mümkün mü?
    B-Bilim genellikle yasalarla ayaktadır ve hayat bulur. Neden yalnız evrim biliminin özgün prensip ve yasaları varda, diğer bilim dallarının(ör; biyoloji... Vb)özgün yasaları yoktur? Evrimde her bilim dalı gibi hür olsa ne olur? ne değişir? İpucu
;diğer bilim dallarından yararlanması ve uyum sağlaması açısından düşünün.
    C-Evrimin kapsamına girmeyen yaratık, olay olgu var mı dır?
    D-Hal değiştirmeyen enerji hali var mı ?
    E-Evrim külli enerjiyi aşıp havuzunu izah edebilir mi?
    F-Sizce külli enerji kaç yaşındadır?
   G-Enerjisiz bir hayat formuna ulaşmak mümkün mü? (ip ucu yemeden içmeden, hal değiştirmeden yaşamak). İstisna hariç;yaşamak için;ya avla, ya avlan ya da; hem avla hem de avlan kural-önermesi doğrumudur? neden?
Öğrenci Yanıtları

43-Nefsini ilahlaştırıp kendini kandırmak nedir?Dini, İnancı, teknolojisi ile dünyaya ve kâinata rezil olmanın kriterleri nedir sizce? 1 İpucu;nefsine zülüm etmenin vasıflarını düşünün. Öğrenci Yanıtları

44-Bir fert, toplum/lar veya devlet/ler düşünün; o/onlar varsa habitatında savaş-kan-gözyaşı var, o/onlar orda/oralarda yoksa savaş-kan-gözyaşı da yok ve bu kesin ise ? Böyle bir; ferdi,toplumu/ları veya devleti/leri yaşatan zihniyete ne denir? 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

45-Şizofren-kapitalist bir dünyadayız. Önermesi doğrumudur? Tedavisi nedir? Öğrenci Yanıtları

46-
A-Toplumun topluma/lara üstünlüğü vardır. Milletin millete/ler üstünlüğü vardır. İnsanın insana/lara üstünlüğü vardır. Kişini kişiye/lere üstünlüğü vardır. Önermelerinden hangisi/leri doğrudur neden?
Öğrenci Yanıtları

B-Hiçbir fert ve toplumun diğerine üstünlüğü yoktur;hepsi aynı kâinatın içinde özgün bedenler ve kişiliklerle hayat döngüsüne katılan insanlığın birer ferdidir. Neden üstünlükten çok tamamlayıcı zihniyet teması eğitimde işlenmiyor.
1-En üstün fert ve toplumlar en peygamber ahlaklı olanlardır.
2-Üstünlük izafi kavramdır.
3-İnsanlar arsında üstünlük kavramını aramak saçmalıktır.
Bu üç önermede hangisi/leri doğrudur?

47-Üstünlüğün ölçüsü nedir sizce? Öğrenci Yanıtları

48-En zayıf ve haklı özeliğinize/özelliklerinize zarar verenin/lerin kör noktasına/larına kara delikten mayın tarlası döşer miydiniz? Neden?Öğrenci Yanıtları

49-Bilim hacı var mı? Varsa kıblesi ne tarafıdır? Genellikle ne zaman bilim haccı yapılır?Öğrenci Yanıtları

50-Bilim hacı var mı? Varsa kıblesi ne tarafıdır? Genellikle ne zaman bilim haccı yapılır? Bilimde hac nereye yapılır herkes hacca gidebilir mi?Bilim haccında neler yapılır?Bilimde hac herkese farz mı? Bilim haccına hak nasıl kazanır? 1 Öğrenci Yanıtları

51-Dünyada dinleri-inanç sahiplerini potansiyel tehlike gören zihniyetlerinmi, yoksa tam tersi zihniyetlerin mi eğitime-tedaviye gereksinimleri vardır? Neden? Soru eksik ise, doğrusunu siz yazın? Öğrenci Yanıtları

52-Doğada insanlar tarafından istenmeyen şeylerin var oluş hikmeti ne olabilir sizce? İpucu, aşı kavramını çok yönlü dikkate alarak ta düşünebilirsiniz? kâinat sanki;insanların, gerçeklerin-hakikatin ve tercihlerin pekişmesini/tirmesini vurgulayan aşı gibidir. Önermesi doğrumudur? neden? Öğrenci Yanıtları

53- Kaç olmazsa olmazınız varsa, en az o kadar çıkmazınız -aşmazınız var demektir? Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

54-Sizce insanın kaç aşmazı olmalı? Neden? Öğrenci Yanıtları

55-Bir insanın cahilliğinin, değişmezlerinin ve aşmazlarının keşif edilmesi için hangi sorular sorulmalıdır? İpucu; Öğrenci Yanıtları

56-Hiçbir rejim; akıllıları ve soyluları; soysuzlarla yarıştıramaz? Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

57- kâinat nefistir? kâinatta başlangıçta çok şey(tüm enerji halleri ve katmanları ) yapışıktı. Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedik/Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet. Hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet var.Bu güne kadar tedrici olarak gelişen-genişletilen her katmanındaki çeşitli enerji hallerinden beden gibidir.Makro enerji katman kombinezonları;madde katmanı... Vb diğer katmanlar şeklindedir. kâinatın devasa büyüklüğü yanında küçücük kara delikleriyle(ağzı-dolin ... Vb benzeri) yutar, geçici statikleşir ( kâinatta mevcut kısmi statik bir enerji vardır-sabit enerji direkleri), sonra ak deliklerle(tahliye deliği)püskürerek denge ve hal değişimine devam edip genişler. Bulunduğumuz toprak katmanı en aşağıda ki artık ve istenmeyen, ilkel, yoz katman gibidir. kâinattaki makro enerji katmanları sanki:ilk başlangıç halinden;ilk basınç,ilk sıcaklık, ilk hız... Vb. temel koşulların-faktörlerin, tedrici-kontrollü olarak parçalanması elde edilen parçalarla ile imal edilmiş veya yaratılmış gibidir. Her şeyin yavaşlatılmasıyla kısmen durdurulmasıyla diğer kâinat boyutlarının (zaman ve diğer boyutların) oluşumu bugün hala devam etmektedir (genişlemektedir). kâinatın devasa büyüklüğü yanında; kâinattaki patlamalar ve püskürmeler o kadar cüzidir ki;yer küre büyüklüğü yanında;volkan püskürmeleri, yıldırım çakmaları veya insan bedeninde eksite olmuş (uyarılmış =enerji yüklü) elektronların stokromlardan kayarken, enerjisinin, ATP' ye/lere dönüşümünün bedendeki sessizliğinden daha cüzi ve küçük olaydır. Asıl devasa patlamalar kâinatın kıyametinde olacaktır. Simülasyon Önermesi doğrumudur? İpucu; Elektron-Gezegen;Özgünlük ve Benzeşim Oranları, Büyük Patlamanın (Big Bang)-Parçalanmanın-Tümden Gelimin- Analizin;Tedriciliğini ve kâinatın Büyüklüğünü Düşünün . Öğrenci Yanıtları

Özel açıklama;Sanki kâinatın sabite enerji direkleri kâinat içinden; yer altı mağarasının bacasından inen dinamik güneş ışığının sürekli demetleri gibidir. kâinat bu demetler kümesinin/lerinin üzerinde ve içinde uçuşan toz zerrecikleri misali enerji katmanlarından oluşmuş ve kuvvetli bir basınç içinde kontrollü genişlemektedir.

58-Enerji, külli nefisin 1 tek kavrama tevhit edilmiş karşılığıdır;yaşaması için hal değiştirmesine gereksinimi duyar. Önermeleri doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

59-Doğruya ulaşmak için 99 kez yazıp silen ve neticeye ulaşan bir insanın zekâsı ve aklı hakkında ne söylenebilir? Öğrenci Yanıtları

60-Fert, toplum ve devletin/lerin diğerlerine parti siyaseti malzemesi olması ne demektir? Öğrenci Yanıtları

61-Müzik nefsin-zekânın ibadetler ruhun-aklın gıdasıdır? Soru önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

62-Keşifler; kaşiflerin, zihinsel-bedensel olarak simule ettiklerini insanların anlayabileceği bir dille disipline ederek hayata güncellemesiyle olur. Buluşlar;mucitlerin iç ve dış dünyasının tortularından hayata güncelledikleri orijinalitelerdir. Önermeleri doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

63-gerçek (sanal, soyut ve somut) adalet güneşin gezegenlere yararlı olduğu mesafe mantığı benzeri; fert ve toplumun(insanların fıtrat);özgün kültür seviyesi, özgün olanak ve özgün bilincine göre doğru ölçü/lerde bulunmayı icabettirir. Önermesi doğrumudur? İpucu;Aynı suçtan(ör; hırsızlık.. Vb) bir avukatla bir çoban aynı cezaya mı çarptırılmalı? Neden? Bilinç seviyesi, fıtrat ve kültür seviyesi açısından düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

64-Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmekte felsefe taş topluyor? Soru önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

65-Dünyada savaşın girmemesi gereken yer/ler neresi/ler olmalı mı? Neden? İpucu;Mukaddes yerleri düşünün. Bu tatbik/uygulayış insanlığa neyi aşılar?20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

66-Bulunduğu ortamında; doğruve dürüst tercihlerle yaşamayı benimseyen ve uygulayabilen kişi/ler en iyi insanlardır. Önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

67-Satrançta kusursuz sınırlı sayıda açılış kombinezonu olduğu kesinleşirse (ilk 5 hamle de= e2-e4, Af3, Ac3,... Vb hatasız hamleler); Sizce büyük ustaların defalarca yanlış açılış yaparak daha ilk 5 hamleyi doğru görmemeleri konusunda ne söylenebilir? Bu mantığı hangi oyunlara genellemek mümkün? İpucu;tera bilgisayarlarla 123, 4, 56 satrançta hatasız-risksiz ve olası eşit ağırlıklı- dengeli hamle sayısını(sınırlı sayıda her varyasyon hamlesine bir oyun mantığı) ve tüm olası oyun sonları (0-0, 0-1,1-0, pat.. Vb) ile, hatasız sınırlı sayıda oyun olabileceğinden emin olarak düşünün.1 Öğrenci Yanıtları Filmi izleyin

68-İnsanlara peygamber ahlakı hasletlerini kazanmaları için: fert ve toplumların en büyük; idolleri(vazgeçilmezler, farzlar), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından hareketle (uyumlu), öğretim - eğitim program ve uygulamalarla peygamber ahlakı hasletleri kazandırılmalı. Ör1: din için mutlak ibadetlerden yarar sağlatmak. Ör2: Bilim tapındık-taptık(put) (idol)ü için bilimsel ahlak Ör3:Sanat idolleri için peygamber ahlakıyla motive edici sanat sunulmalı. Ör4:Peygamber ahlakına hitabeden, film,animasyon ve hayata güncellemeler. Önermeleri ve örnekleri doğrumudur? Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

69-Ziyaretlerinde benim için; bir çiçek dik, koparma! Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

70-Doğadaki izafi güç şaşırtmaya, Mutlak güç yozlaştırmaya Kontrollü (kadir güç) güç öldürmeye meyillidir? Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

71-Sanki her insan: külliyatta, aynı potansiyel, güç… Vb haklara sahip; ancak bu dünyaya; belli bir takdirle her fert; külliyatının özgün bir bedeniyle açılış yaparak;mecburiyetleri, mahkûmiyetleriyle birlikte yaşarken, sadece, iradesi ölçüsündeki tercihleri ile varlığının samimi amaçlarını,arzularını ifade ederek yaşar ve hak edişinin geleceğine göç eder(hal değiştirir). Önermesi doğru mu neden? Öğrenci Yanıtları

72-İnsanların hakikatlerine dirilmesi ile menfaatlerine hortlatılması size neyi çağrıştırır? Asrımıza ve diğer asırlara güncelleyiniz? Öğrenci Yanıtları

73-Geçmişi ve geleceği; inancıyla liyakatli güncellemek- güncellenmek ne demektir? Öğrenci Yanıtları

74-Fert, Toplum/lar, Devletler, Dinler... Vb:asra/lara ve geleceğe;zamanındadinine/lerine, gerçeklerine, özgün fıtratına/lara, yararlı özgün kültürlerine/lere, özgünlüklerine/lere ve doğal çeşitliliklere; doğru, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst güncellenmezse, doğa ve asırlara uyum sağlayanlar; onu ve onları kendine günceller? Soru önermesi doğrumudur neden?
A-Din, devlet, toplum, insan hangisi/hangileri asra güncellenmeli ya da asırlar(geçmiş-gelecek ve yaşanan asırlar) bunların hangisine/lerine güncellenmeli?
B-Geçmişini, yararlı özgün kültürünü, geleceğini ve asrını;dinine, devletine, toplumuna, ailesine ve kendisine doğru güncelleyip, çağdaş yaşam stili/leri geliştirip vaktinde değişmeyen bilinçli fertler ve toplumlar; ya yok olurlar, ya doğaya ya da değişimi başaranlara aksam olurlar. Kısaca verimli doğal ve toplumsal döngülerin arasındaki ilişkilerin; çeşitliliğine, özgünlüklerine, hassasiyetinin değişim ve denge kurallarına-kanunlarına doğru riayet etmeyen fert ve toplumlar elenmeyi hak ederler.1 Öğrenci Yanıtları

75-Hangi mantıkla veya mantık sistemleriyle kendimizi; geçmişe, asrımıza ve geleceğe güncelleyebiliriz? Özgün ve <a href="ortak.pdf" target="_blank">ortak payda</a>;yaratık, eylem (olay) veya olgularla örneklendiriniz? Öğrenci Yanıtları

76-İnsanların güvenini kaybetmektense; zamanımdan veya karımdan kayıp etmeyi tercih ederim. Önermesi doğrumudur? Değilse neden veya doğrusunu yazınız?  1    Öğrenci Yanıtları

77-Yeterli yabancı bir lisan bilme koşulu; ne zaman makama-akÂdemik kariyere baraj olabilir? Ülke menfaatinin bu koşulla ilgisi var mı? Öğrenci Yanıtları

78-Arapça bilmeyen Müslüman, yabancı dil(İngilizce) bilmeyen doçent olamaz? Soru önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

79- Cahile ne tesir eder? Cahiller ittifakının şerrinden-iftirasından emin olmak veya korunmak için;iyilik mi? Kötülük mü? Şerhli küfür mü? Yoksa uzak durmak mı gerekir? Neden ? İnsan; doğru uygulamadığı/yamadığı bilginin hamalı, yanlış kullandığının;ya cahili ya da hainidir veya insan genellikle sahip olduğu bilginin; ya bilmezi, ya cahili, ya alimi, ya sakatı ya da hamalıdır!! (Demirkuş 2006) Önermesi doğru mu? Öğrenci Yanıtları

80-Parti siyaseti nedir? Siyasette samimiyet ne ölçüde olmalı? Yoksa olmamalı mı? Öğrenci Yanıtları

81-Rejim, inanç ve din nedir?Aralarında ne fark vardır? Rejimin dini-dinin rejimi olamaz? Soru önermesi doğrumu? neden?1 Öğrenci Yanıtları

82-İdeal yaşamak için?
a-Rejimlerin ve Dinlerin mi devletlere, devletlerin mi dinlere gereksinimi vardır?
b-Dinsiz devlet olur mu? Olursa nasıl olur? Örneklendiriniz? Tarihte örneği var mıydır?
c-Değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş hükmü dinde kesindir(Rad, 13/11). Zorla güzellik olmaz(atasözü), Bu açıdan din tehlike olabilir mi? Dine iftira etmek ve Dini kötüye kullanmak ne demek? İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
d-Din istenmeyen amaçlar için kullanılabilir mi? İrtica nedir? İrtica tehlikesi nedir? 4 şık soru önermesi dikkate alınarak;Dinde samimi insanların irtica ile ilişkisi nedir? Onlarda irticacımıdır?
Öğrenci Yanıtları

83-Yapay Hidayet, Liyakat(yakışırlık), Siyonizm ve Karunizm (kapitalizm) nedir?1, Dini alet etmekle-dine alet olma ilişkilerini yakın dünya tarihi ile güncelleyiniz? Öğrenci Yanıtları

84-A)Peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmek için ya da insanların peygamber ahlakı kurallarını benimsemeleri için;sizce nasıl ve hangi yöntem-yol ve kuralları benimsetmek gerekir? (İnsanların idolleri, sempati/eşduyumleri, inançları,bilim, sanat... Vb etkenleri dikkate alınız)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

     B)İnsan/lar;zihinsel ve bedensel;fıtrat, filogeni ve ontogenilerine uygun doğru tercihlerle yeşertilip eğitilirse; insanlığın en büyük sorunu hal edilmiş olur. Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

85-İki cümle ile; insanın sorunlarının çözümünde  vazgeçilmez faktörlerini   sırlayınız? Öğrenci Yanıtları

86-Doğa  yasaları; her zaman başattan-güçlülerden (başat fert/ler, toplumlar, sürüler ve özellikler) yana işler. Bu asır bunlara evrim yasaları deniyor. Evrim teorisi ileri sürülmeden öncede bu yaslar vardı. Önermesi doğrumu? Neden? Öğrenci Yanıtları

87-Doğa yasaları insanların yönetim sistemine uygulansaydı ne olurdu? Öğrenci Yanıtları

88-Bu gün doğa yasaları insanın uygulanıyor mu? Neden? Mümkünse Örneklendiriniz. Öğrenci Yanıtları

89-Sizce; insana/insanlara (milletlere, kavimlere… Vb) uygulanan yasalarla; evcil ve yabanıl(yabani) yaratıklara uygulanan yasalar arasındaki benzerlik ve ayrıcalıklar ne olmalı? Asrımızın uygulamalarıyla örneklendirip güncelleyiniz? Öğrenci Yanıtları

90-Gezegenler besi yeri kabul edilirse;insan bu besi yerlerine; hangi mantıkla simülasyon yaparak ekim yapmalıdır sizce? İpucu;Evrim Bilimini Düşünün Öğrenci Yanıtları

91-Uzaya yayılma ve açılma girdabında olduğumuz bu asırda; kâinatı mayalayamayacak kadar az ve değerli olan, insan neslinin doğal çoğalmasını benimseyip, doğum kontrolü yerine, besin ve barınma sorunlarına yönelik çözümler üretmek, bakış açısı doğru olabilir mi? Neden? 12, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

92-İnsanın üreme duygularını köreltmek ve insanda üreme fobisini oluşturmak mümkün mü? Neden? Öğrenci Yanıtları

93-İstisna hariç;Uzayda olmayan en az 5 yaratığın adını yazınız? İpucu;Yaratıklara olarak kişilik kazanmamış enerji hallerini düşünün Öğrenci Yanıtları

94-Zihinsel operasyonlarla; doğru bildiklerimizden hareketle, bilinmeyenlere kusursuz-eksiksiz ulaşmanın mantığını nasıl geliştirebiliriz?(Bunu; başarmış, başaran kişiler ve bilgisayar- veri tabalarını … Vb zihinsel bağışıklık sistemini/lerini geliştirmeyi dikkate alarak yanıtlamaya çalışınız). Öğrenci Yanıtları

95-Beynimizin sağ yarı küresi sağı, sol yarı küresi sol tarafımızı yönetseydi nasıl bir beden ve kişilik olurduk sizce? 1, 2, 3, 4,5, Öğrenci Yanıtları

96-Sindirim sistemimiz ve el-ayaklarımız bedenimizi yönetseydi, nasıl olurdu sizce ? Öğrenci Yanıtları

97-Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) sistem insan sistemlerine simüle edildiğinde, en çok hangi sisteme benzer? Beslenme ve ekim tarlası/ları nedir? Neden?Öğrenci Yanıtları

98-Proletarya sistemleri; insan sistemlerine simüle edildiğinde, en çok hangi sisteme benzer? Beslenme ve ekim tarlası/ları nedir? Neden? Öğrenci Yanıtları

99-Sosyalist sistemi insan sistemlerine simüle edildiğinde, en çok hangi sisteme benzer? Beslenme ve ekim tarlası/ları nedir? Neden? Öğrenci Yanıtları

100-Dünyadaki mevcut parti siyaseti ve Doğal (Vahşi) Demokrasinin ürünü olarak;Öğrenci Yanıtları
Akıllı-zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak,Bilim-İlim,Okul-Camii, Alevi-Sünni, Kürt-Türk, Dindar-Dinsiz,Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, A Takımlı- B Takımlı ... Vb antagonisttik (birbirini yok eden) kuzeyli-güneyli, doğulu-batılı; devletler /toplumlar/topluluklar/gruplar/ fikirler ve görüşlerin, tek ve çok simetrili oluşumun zıtlaşması/laştırılması size neyi çağrıştırır? 1

101-Bir insanın yaşamı süresince:vardığı tüm sonuçlarda ve yaptığı tüm tercihlerinde;bedenini oluşturan tüm dinamik  element kombinezonu/ları-orijinleri-yaşları, tüm Atasal genler ve çevresel faktörlerin etkileşimleri dışında, ne/neler etkili olabilir? neden? Öğrenci Yanıtları

102-Dünyadaki devletlerin sınırları;evrimin (doğadaki yasalarının) ve aklın ürünüdür? Soru önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

103-Dünyadaki devrimlerin hepsi ; evrim yasaları ile hayat bulmuştur. Önermesi doğrumudur neden? Öğrenci Yanıtları

104-Evrim (doğa) yasaları; haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana işler? Öğrenci Yanıtları

105-Trafiğin canavarı mı, yoksa canavarın trafiği mi olur? Trafik kazaları kaderin cilvesi mi yoksa intiharı tercihin meyvesi midir? Öğrenci Yanıtları

106-Bilgisayarlar  medyumlaşıp; maymunlar melekleşecek denirse, teknolojinin Tarzanları ne olur? Öğrenci Yanıtları

107-Evrimsel ağacının son dönemlerindeki bir takson kendisinden önceki taksona/lara ata olabilir mi? Neden? Böyle bir öneriyi insanların zaaflarından yararlanmak üzere sunulsaydı ne olurdu? Ya da neden ve ne amaçla böyle bir öneri sunulabilir? Kısaca, doğal veya yapay olarak;soy ağacının öncelik kuralı yıkılabilir mi veya yeri değişebilir mi? Neden? Örneklendiriniz. İpucu:evrimin geriye doğruda çalıştığını-işlediğni ya da fert veya ailenin  kendisinden önceki ataların ve yaşayan çağdaşların tüm genetik potansiyelini taşıdığını düşünün(potansiyel ata-cet).Öğrenci Yanıtları

108-sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyunuzla algılayamadığınıza veya ulaşamadığınıza (görmediğiniz, işitmediğiniz, tatmadığınız, koklamadığınız ve dokunmadığınız) inanır mıydınız? İpucu: A-Bilimin objektifliği açısından düşününüz B-İlmin soyut ve somut oluşu açısından düşününüz.Öğrenci Yanıtları

109-108 Nolu soruya dayalı olarak; bilimin ve ilmin <a href="ortak.pdf" target="_blank">ortak payda</a>, geçiş ve özgün özelliklerini yazınız. Öğrenci Yanıtları

110-Bu dünya kimindir? İpucu; parayı verip düdüğü çalan ve çaldıranlarındır. Soru ve ipucu önermesi doğru mu? Değilse doğrusunu siz yazınız. Öğrenci Yanıtları

111-ReKâbete ve liyakate dayalı sınav size; neyi/leri, kimi/leri ve hangi dostları hatırlatır? Soru yanlış sorulmuşsa doğrusunu siz yazın.0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

112-Liyakatli zaruret(rahmani-insani birliktelik) ve adalet reKâbetten daha güçlüdür. Önermesi doğrumudur? Neden? İpucu insani ve doğal açılardan düşünün.ReKâbetin meyvesi/leri sadece güçlülerdir, liyakatli adalet ve zaruretin meyvesi/leri herkestir(insan). Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sadece güçlü canlıları, zaruret(rahmani-insani birliktelik) ve adalet ise tüm insanları yaşatır. Ya da doğrusunu siz yazın.
İpucu;Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır. Öğrenci Yanıtları

113- kâinat var odluğundan beri: doğal döngüleri-zincirleri(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin);ilk defa hangi yaratık tarafından, hangi tarihlerde menfaatleri gereği kötüye kullanılmıştır-riske edilmiştir. Örneklerle somutlaştırınız.Bunun sorumluluğunu kime/ler hangi gerekçe/lerle atıf edilmeli.Sizce, insan ilk defa hangi tarihte kâinata Müsrif, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel olmaya başladı? Tedavisi nedir? Öğrenci Yanıtları

114-Bir insanın;kronolojik yaşı? Element yaşı? Doğum yaşı? Gönül yaşı? Biyolojik yaşı? Zihin yaşı? Size neyi çağrıştırır? İpucu;Dünya 4,5 milyarlık ya siz?1 Öğrenci Yanıtları

115-İlim ve doğaki yasalar; sanki tüm canlı ve cansızların, bilim ise doğanın işletim sistemi gibidir. Önermesi doğru mu? Neden? Öğrenci Yanıtları

116-
A- Batıyı  engizisyon metriksinden(ortamından) kurtarmak için benimsenen büyük laiklik aracı (Laiklikle batıl din cehaletinden insanlığa terfi etti) ;İnsana/lara, Kavime/lere ve devlete/lere yararlı olmayan din-yönetim sistemleri için aşılmaz bir uçurum-handikap, tam tersine ise;vazgeçilmez bir hizmet aracı olmalı önermesi ve temennisi doğrumudur? Neden? Yakın batıda antilaikliğe dönüş başladı önermesi doğru mu?
B-
Laik gelecekte;devlet ile liyakatli din ve fertler için köprü liyakatsizler için uçurum ve aşılmaz dere olmalı. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu
;Belki de, toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için; büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir.Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, Öğrenci Yanıtları

117-Menfaati için; aslını inkâr eden güdük insandır. Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

118-Din milletleri asimile edebilir mi? Tarihte olmuşsa örneklendiriniz.
İpucu:Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez(Rad, 13/11). İ
nsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.. Zorla güzellik olmaz(atasözü), Aslını inkâr edenler (soysuzlar) bizden değildir (Hadis),İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.1 Öğrenci Yanıtları

119-Millet/ler dinin değerlerini asimile edip yağmalayabilir mi? Neden? Farz edelim ki böyle bir şey olursa ne olur sizce?
İpucu;
mümkünse "Yerine ya ayağını yorganına ya da yorganını ayağına liyakatli uzat”, sadece "Ayağını yorganına göre değil!! 1 Öğrenci Yanıtları

120-Dilenciler sokakta para dağıtsalardı!
A-Kim/ler kuyrukta yer almazdı veya ihtiyaç duyduğunu bile almaktan ar ederdi?
B-A şıkkının tam tersi durumundaki kişilikler kim/ler olurdu? Neden?İpucu
kapitalizim, para araç- amaç, peygamber ahlakı açısından düşünün) Öğrenci Yanıtları

121-Dini; rejime/lere sığdırmak-bütünleştirmek veya disipline etmek-asimile ettirmek; hendeği devenin üzerinde atlatmaktan daha zordur? Önermesi doğrumudur neden? Öğrenci Yanıtları

122-gerçek (sanal, soyut ve somut) dinin rejimlerden önemli farklarından biride; evrensel oluşu ve rejimlere hayat hakkını tanıyan ve saygı duyan peygamber ahlaklı-verimli fertler yetiştirmektir. Önermesi doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

123-Bir din tarih boyunca her türlü rejimle yaşamayı % 99 ispatlamışsa ve bu kesinse; rejime musallat veya şer bir din muamelesini görüyorsa/ gördürülüyorsa;sizce sebebi ne olabilir? Laikliğin gerekliliği, dinde hayır görenlerin sayısı ve ön planda yer almayışları, multimünafık ve din muhaliflerinin rant-menfaatleri açısından, ekonomik ve siyasi bağımsızlık açısından düşünün,dini için devletini talan mantığı, devletini haraca bağlama mantığı.
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din yaratıklara peygamber ahlakı kurallar ve yapısal uygunluk merkezli mantıkla ya da uygulayışla yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

124-Rejimlerle yaşamasına, akılcı çözüm ve ahlak ölçüsü getirmeyen din/ler geçersizdir? Ne zaman dinler rejime baş kaldırmaya hak kazanır?(ip ucu;nefsi müdafaa hakkı açısından düşünün)
İpucu;
.Siyaset dâhil hiç bir şey İslam'iyete aykırı değildir. Önemli olan helale aykırı olmayı dine aykırı olma ile karıştırmanın cehaleti, gafleti ve dalaletine düşmemek ve her şeyin dindeki yerini doğru konumlandırarak peygamber ahlaklı tepki ve davranışlar geliştirmektir. Bu açıdan İslam'iyet yeryüzünde hemen her türlü rejimi içinde barındırmıştır. Geçici olan ortaçağ ve öncesi Allah (C.C) dinleri bilimi ve siyaseti İçin de yekpare konumlandırmamasının nedeni doğaldır. Çünkü geçici ve vadesi dolmuş dinlerdir, Bu nedenledir ki laikle bu dinlerin çıkmazları aşılmaya çalışılmıştır. İslam'iyet hariç diğer tüm dinlere için laiklik farz gibi gözükmektedir. İslam'iyete laiklik ceketini giydirmeye kalkmak büyük bir iftiradır. İslam'iyetin içinde doğal ve insani demokrasi siyaseti mümkündür. Tüm gizli ve açık; münafıklar, cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz radikalleri deşifre etme siyasetle ilgilidir. Dinini satan, kötüye kullanan, yaratıklar her şeyini kötüye kullanabilecek kadar tehlikelidir. Onun için İslam'iyet'te zaten rahmani, cahili, vahşi, doğal ve şeytani (münafık) siyaset vardı ve olacakta. Önemli olan siyaseti doğru konumlandırıp kötü niyetlileri de dinle etkisiz ve pasifsize etmektir. Öğrenci Yanıtları

125-Bilim ve gerçek (sanal, soyut ve somut) dinde hayır görmenin yegâne yolu:kuralların titizlikle;namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak fıtratından verim alabileceği şekilde uygulamak;  yapamadıklarını ve uygulayamadıklarını gerekçeleriyle samimiyetle açıklamak-itiraf etmektir. Önermesi amacını açıklamada yeterli mi? Öğrenci Yanıtları

126-Bu asır; insanlık ve Ortadoğu;Evrim dersini Darwin'den(1), materyalizm ve diyalektik dersini Marks ve Engels'den, proletaryanın aktivasyon enerjisi 1 dersini Lenin ve Mao'dan, Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel Teknolojinin dersini uzak batı, uzak doğu ve uzak kuzeyden, kapitalizmin dersini batıdan, komünizm dersini uzak doğu ve uzak kuzeyden almıştır. Önermesi doğrumudur? Neden? Ya da doğru önermeyi siz yazın.1 Öğrenci Yanıtları

127-Güçlü olduğun zaman, üstüne tahrik et ki haklı olasın. Önermesi size neyi/leri çağrıştırır. İp ucu;güçlenmek ve hükmetmek için geçinmeye gönlünüz yok veya birilerinin kör noktalarına, Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojinin kara delikleri açılmış!. Öğrenci Yanıtları

128-Sizce birileri kullanılmak üzere; doğadaki hayat ve hüküm hakkını ışık hızı ile yaşatılırken;laiklikle engizisyon çukurundan insanlığa, sonrada ebedi barış ninnisi harekatı ve iblisi yakalama safsatasıyla, Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji çöplüğüne, özgün tercihleriyle terfi ettirilmenin hak edişi içinde olabilir mi? Neden? Değilse; doğrusoru önermesinin kurgusunu siz yapın. Yakın batıda antilaikliğe dönüş başladı önermesi doğru mu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

129-Sizce, toplum/ların:tüm; din, örf, adet özgünlüklerini ve ananelerini;gerçek (sanal, soyut ve somut) ve doğal kaynaklarına dayalı olarak bilimsel-ilimsel açıdan;gerçekçi olarak masaya yatırmanın ve günümüze-geçmişe,geleceğe güncellemenin tam zamanımıdır? Neden? Değilse sizce ne zaman masaya yatırılmalıdır?Bu fırsat kaçarsa veya gecikirse;uzay bilgi keşif çağında insanlık ne/ler kayb eder. Telafisi mümkün mü? Öğrenci Yanıtları

130-Atalarımızın tüm kültürel miraslarını (örf, adet,inanç-din... Vb)muhafaza etmek veya değiştirmek doğrumudur? Neden? Ya da doğru soruyu siz sorun. Çözüm nedir? İpucu;bazı Afrika, Asya, Avustralya doğal kavimlerinin örf ve adetlerini düşünün. Öğrenci Yanıtları

131-Günümüzdeki sorunların en önemli nedenlerinden biriside:yakın geçmişte, pek çok şeyin; bilimsel, ilimsel açıdan zamanında, maksatlı dürüst ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) güncellenip(belli güçlerin menfaat farzlarına göre güncellenip)geçmiş-gelecekle doğru iletişimin kurulmamamsından ileri gelmektedir. Önermesi doğru mu? Neden? Öğrenci Yanıtları

132-Başka yaratıklara asimile olunarak;özgünlükleri korumak olasımıdır? Neden? Örneklendiriniz. Öğrenci Yanıtları

133-İstisna hariç;tüm yaratıkların ilk isimleri bir öncekileri tarafından konulur ve anılır? Önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

134-Kendi ismini koyan ve öylece anılmasını(onu bildirdiği isimleriyle anın) isteyen yegâne kişi kimdir? Öğrenci Yanıtları

135-İnsanın/lığın sorunlarını kim/ler en doğru çözer?
İpucu
;İnsanın tüm enerji hallerini ve hayvani-meleği doğa ötesini en iyi tanıyan. İnsan ve hayvanların davranış ve durumlarını kusursuz doğru okuyabilen,uygulayabilen-uygulatabilen, anlayan;namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-dürüst fert ve toplumlar çözer. Öğrenci Yanıtları

136-Münafık nedir? Din ve millet/lerin münafıkları arasında ne fark vardır? Münafıklar neden cahilleri çok sever!! Çok yüzlü münafıklara karşı insan nasıl eğitilmeli? İpucu: Aslını inkâr edenler(soysuzlar) bizden değildir (Hadis). Arabım, Kürdüm, Türküm... Vb de canını ye, Müslüman'ım de imanını ye, kabuğunu hediye et. Met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Severek kredilendir ve hazıra alıştır, önce okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa; hepsini özgün menfaatleri için çakı-rak metriksine(ortamına)/lerine koy Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettir.
Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) reçete gibi okuyabilirsiniz(içi içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için) ;
1-Kavime/lere devlet kurdur.
2-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumlarin en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
3-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
4-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutuştur.
5-Aslında çoğu ;ya cahil, ya din, ya millet münafığı ya da kim olduğunu bilmeden veya varyasyonları yaşıyor. Müslümümanım, Türküm, Kürdüm de sende ye!!
6- Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı” Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırı
r?
7-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupaya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
8-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'i inanç himayesine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır. 0, 1, 2, 3      Öğrenci Yanıtları

137-Bugün pek çok enerjiyi, ATP enerjisine dönüştürme aşamasına gelen Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji hamlesi ile: doğaya hüküm ettirilip; kıtlık var, doğum kontrolü için yatak odası özel hayatına kadar kaput giydirip; insanı kuşatayım, üremesini kontrol edeyim derken?!, bir zamanlar birbirine karşı kullandıklarına, 11 Eylülde çoban matı ettirilen güçler; karşı hamle olarak, hala mazlum orta doğunun, köhne petrol enerji kaynakları ve toprağı için; yarıştırılıp, dünya-satranç tahtasında taş toplattırılıyorlar. Önermesi için ne söylenebilir? Öğrenci Yanıtları