Beyin Fırtınası ve Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2009


26.A-Kapitalizmin son taktiklerinden biriside devletin varını yoğunu özel sermayeye yedirip devleti yönetim kuşu haline çevirdikten sonra;örneğin, sermeye sınıfı ve cahil medya ile yönetim kuşlarını (orta doğu devletlerini) büyük orta doğu emelleri için toplu ele geçirmektir. Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
B-Hayvani demokrasilerde devlet zayıfladıkça özel sektör sermayesi gereği devletin bedeni dengesizce şişmanlayıp(obez) devletin yönetimine menfaati gereği yol aldırıp zengini daha zengin fakiri daha fakir insanı gülünç hayvanlar haline getiriyor. Önermesinin eksiklerini yazınız
C-Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde de bir avuç komünist parti elit sınıfının inisiyatifinde özgünlükleri komünist kurallara sindirilmiş sözde işçi yönetiminin hayvanat bahçesi (işçisi sınıfı hakimiyeti kurallarına) kurlarına halkları yem etmekten ibarettir. Önermelerinin safsatalarını çürütünüz.
İpucu;özel sermaye devlet sermayesini zorlarsa ve yönetirse devletin bedeninde şişmanlık hastalığı türer. Devlet bedeni dengesiz aşırı şişmanlaşır. Yani kapitalizmin hakimiyeti türer (bu günkü dünya düzeni). Belki de buna ve tersi komünizme engel olmanın geçerliliği evladır. Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve sosyal kurallar getirilmelidir. Hiçbir topluluk ve fert; sermaye ve adalet açısından devleti aşamaz. İnsanlığın, zayıfların ve güçsüzlerin hayırlı bekası ve adalet için devlet dinamik ve güçlü olmak zorundandır.
Beklide;özel sektörün sermaye edinme dinamizmine kuyudan çıkan kurbağanın çıkış mantığına dayalı olarak kapitalizmi ve 20. Yüz Yılın ve öncesinin tüm çıkmazlarını (liyakatsiz dinci ve devletçi köktencileri, negatif ve yetersişz;.rejimler, sistemler, liderler, siyasetler, sporlar....vb ) ebedi çukurdan çıkarmamak üzere 3 yukarı 2 (devlet her zaman bir adım ilerde olmalı) aşağı kuralı ile devleti sırtına yüklemek gerekir. Sermaye iç dinamiklerin gelişmesi gereği.
Özel sektörün haksız iç kamburu büyüdükçe vergi yüklemenin de oranı büyür. Yani şampiyon zengin olmanın anahtarı çok zeki olmakla doğru orantılı olmamalı. Akıllı (güzel ahlakla) ve çalışkan olmakla doğru orantılı olmalının kurallarını geliştirmeliyiz. Bu gün devleti kafaya al daha çok deveyi hamutu ile yut sonra artıkların devlete bağışla ve ona yaran göz boya mantığı.
Devlet bir insan bedeninin beyni gibidir aşırı dengeleyici beslenme ile her hücresinin(her insan bedeni-ailesinin) hakkını vermek zorundadır.
Bu tip bir model uluslar arası kapitalizme karşı çekinik görünse de zayıflarını ve güçsüzlerin gücü nedeniyle (aşırı halk desteği göreceği beklenir) devletin ömrü uzun olması beklenir. Batı kapitalizmin ömrü ezilenlerin(sömürdüğü ve kullandığı ülkelerin) kendisine kara delik olmaya başladığı zaman zihinsel ve fiziksel her yerlerini!! =metrikslerini sindirilmeye başlanacaktır. Besi yerlerini bekası için yaşatmanın bilincindeki kapitalizme karşı halklar bilinçlendirilmeli ve uyanık tutulmalıdır.
 D-21. ve 22. yüzyılın bilge insanları;yaşayarak;evrim dersini Darvin’den, komünizm derslerini komünistlerden (Marks, Eengels, Lenin, Stalin, Mao Zedung….vb), Şovenizm ve nasyonalizm derslerini Hitler ve Musolini’den, Kapitalizm ve hayvanı demokrasi derslerini batıdan alırken radikal ve cahil inanç sahiplerini de tanıdıktan sonra; Allah C.C’he ve dinine saygılı liyakatli güzel insanlar ocaklardır!!!
E-İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein’dan , teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Darvinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo’dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
    İpucu;Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı sosyal radikallere (toplumsal köktencilere) tabii olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine emanet olmaya  ( güzel ahlaklı/akıllı ve zekilik sıfatlarını bir arada taşıyan ve etkili pozitif kullanabilen insanları ön plana çıkaran seçim, sınav, eğitim...vb sistemleri) mecburdur.
    İpucu; makaleyi ve soruları okuyunuz
Yukarıdaki parçada okuduklarınıza katıklarınızı 2-3 cümle ile ilave ediniz

 

C 26.A.Özelleştirmelerle ülkelerin sermayesi tüketiliyor.

B.Ülkenin bir ucu aç iken diğer ucunda zenginler zevk ve eğlencenin peşindeyken ve devlet hayvani demokrasilerle yönetilirken bir ülkenin gelişmişliğinden söz edilemez.

C.Komünist partilerin başındakiler ne anlar açın halinden.

D.Bu şekildeki bir eğitim doğru olabilir bazı durumlarda fakat çoğu kişide bu eğitimler yüzünden sapkınlığa düşmüştür. Bence bu dersler yanlı anlatılmamalı. O zaman daha sağlıklı bireyler yetişir.

E.Farkındaysanız hep batılı bilim adamlarından dersler verildiğinden bahsediyorsunuz. Bence tıp ,astronomi dersleri İbn-i Sina dan da alınabilir.Matematik Ali Kuşçu’dan alınabilir.Zaten kendi alimlerimizi bırakıp zamanında onlardan faydalanmamamız nedeniyle bilimde geri kaldık.Halbuki o dönemler batılılar bu saydığım alimlerin kitaplarından ders alarak geliştiler. Yudum GÜRER

C 26:A)Özelleştirmeler ile yönetim yavaş yavaş dış güçlere geçiyor.

         B)Yanlış yok ki.

         C)İşçi hakları savunulmuyor ki

         D)Soru yok

         E)Tüm insanlar bu derslerin hepsini doğru bir şekilde alabilseler. Berna AYIN

C 26:A)Özelleştirme devletin zarar eden bazı kurumları için gereklidir.Ancak kar zarar gözetmeksizin bütün kurumlar özelleştirilmeye başlanılırsa ilk anda görülmese bile kısa bir süre sonra bunun etkileri net bir şekilde görülecektir.Devlet artık fakirleşmiş ve gücünü yitirmiş olacaktır bu açıdan düşünülürse bu yazılana katılmamak mümkün değil.

        B)Güç demokratik devlet dışında birilerinin eline geçerse muhakkak bu gücü kendi çıkarları için kullanacaklardır ve bu çıkarlar fakir halkın faydasına olmayacağı kesindir yazılan doğrudur.

        D)Allah adil ve mutlak hakimdir din ise onun insanlar için uygun bulduğu yönetim şeklidir .Değiştirilmemiş,yolundan saptırılmamış,çeşitli otoriter güçlerin etkisi altından geçirilip zayıflatılmamış olan din elbette ki insanlar için en uygun yönetim şekli ve son duraktır.

        E)Tam olarak böyle olmadığını düşünüyorum. Kamuran BALYEN

C 26.A-tek temennim Rabbim bizi özel sektörün elline düşürmesin. Çünkü insanları sömürerek az para ile çok iş yaptırıp zenginliklerine kat kat para katan çıkarcılar onlar.

B- Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve sosyal kurallar getirilmelidir.

C-İnsanları ezen, çiğneyen ve midesine koyduğunu burnundan getiren bir sistem.

D-insanları bilgileri, güzel ahlakları ve zekâları ile hayata layık oldukları yere getirmek en doğru olanıdır. Zekâ tek başına bir işe yaramadığı gibi farklı amaçlar içinde kullanılabilir.

E-bu gösteriyor ki onlar bizden daha fazla çalışıyorlar. Özden CALP

C 26. A. Büyük Ortadoğu düşüncesi büyük paravan şirketlerin daha fazla güç ve sermaye kazanması için oluşturulmuş bir düşüncedir. Yaptırımı ise Irak'ın işgal edilmesidir.

B.Hayvani demokraside baskı ve şiddet unsuru zenginin yanında olduğundan dolayı fakirin başkaldırı düşüncesine kapıldığı an açlığı ve yoksulluğu daha da hissettirilmesidir.

C.Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı sosyal radikallere tabi olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine olmaya mecburdur. Selçuk İNCE

C 26. Bu önermelerin hepsine katılıyorum. Eksik bir tarafında düşünmüyorum. Yakup EKİNCİ

C 26.

A) doğrudur.Böylece devlet zalim zenginlerin eline geçer.

B) Bir yerde demokrasi ya vardır veya yoktur.Demokrasinin olmadığı yerde hayvani emokrasidende bahsedilemez.

C) Komünizm ilk başta zayıf halkların hakkını korumak için ortaya atılmıştı ama bugün sadece baştakilerin menfaatlerini halkların isteği gibi sunuyor.

D) Katılmıyorum.

E) Bence doğru değil birçok İslam bilim adamı bunlardan önce bu buluşları bulmuştu.Ama batı her şeyi sömürdüğü için bilimleri de sömürüp kendi malı haline getirmiştir. MUHARREM POLAT

C.26:Kapitalizm daima kendi içerisinde ikilem yaşayan cahil insanlarla karnı doyurulmakta devleti de kendisine hamur olarak kullanmakta tabi hamurdan kimin şansına hangi çeşit börek çıkarsa.

İnsanı gülünç bir hayvan durumuna getirenler düzeneği kendi yol yordamına göre ayarlayıp su kanalında da öbür insanları kazma kürek yerine kullanarak o insanların ağzında para parayı kazandırır, misali iş yapamaz haline sokmuşlardır. Caner ÖZDEMİR

C 26. A) Yakın gelecekte Kemal Unakıtan sayesinde güzelim Türkiye yabancı devletlerin eline geçecektir. Yani şu an ülkemiz satılık bir ülke konumuna girmiş durumdadır. Mizbah KARATAŞ

C 26.Önermede kapitalizmin taktiği iyi tespit edilmiştir. Ülkemizde de görüldüğü gibi medya patronların elindedir ve halkı duyarsızlaştırmak, uyutmak için bir silah olarak kullanılmaktadır. Çünkü amaç patronların üstünlüğünü arttırmak yani zengini daha zengin fakiri daha fakir yapmaktır. Süleyman SENEM

C 26.Zaten kapitalizmin temel amacı kendine Pazar yeri açmak olduğundan bu önermeler tamamıyla doğrudur. Ferhat ÇENBER

C 26.Kapitalistler parayı gerçek güç, evrensel gerçekçi insanlar değişim aracı olarak kabul ederler. Bu nedenle bunu da yapmalarını beklerim.

            B:Hayvani demokrasisinde, toplumların zeki insanların menfaat farzlarına hizmet er olarak teşvik ederken arda kalan kemsini de; yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır. Emine YARBA

C 26.A-bu amaç kapitalistler için geçerli bir ülke özel sermayeye önem veriyor diye oyuncak olmaz velevki iş bilmeyenlerin elinde ola…

B-Bence özel sektörün artması bir avantajdır çünkü iş imkanları artar ve fakirlik azalabilir.

C-Günümüzde bazı insanların yaptığı gibi…bence var olan bir şey hakkında konuşmak saçma…

D-Aslında bu bizim içinde geçerli etrafımıza dikkatlice bir baksak dinimizin güzelliklerini daha iyi görürüz.

E-Şu bir gerçek insanlık ve Ortadoğu saydığımız tüm dersleri Müslüman bilim adamlarından almışlardır yada çalmışlardır.ilk önce biz bulmuşuz daha sonra onlar yasalaştırmış. Ayşegül CAN

C 26. Yorumsuz. Kübra Sivri

C 26. A. Para kazanmaya ve ekonomik çıkarlara hizmet etme uğruna tüm bedenini, zekasını kullanan kişi, toplum ve devletler kapitalizmi meydana getirirler. Kapitalizmde halk ve toplum fasıl başrol oyuncularıdırlar. Bugün hemen hemen tüm dünya kapitalizm ve sosyalizm gibi sosyal fikirlerin peşinden gitmektedir. Kapitalistler parayla her şeyi alabileceklerini düşünürler. Fakat bazı kapitalist düşmanları kendilerinde parayla satın alınamayacak değer oluşturmuşlardır. Bu sefer de kapitalistler düşüncelere saygı duyarak, hislerini, o değer verdiğiniz yargıları yıkar ve bizi içten yani inandıklarımızla ( kendi silahımızla) vururlar. Bunlar sadaka dağıtarak, ülkemizde banka açıp düşük faizli kredi-kredi kartı dağıtarak tüm halkı kendisine bağlar.

          B. Hayvani demokrasilerde, insanlar her zaman için kendi menfaatleri yararına bir başkasının haklarını çiğneyerek ona üstünlük sağlamaya çalışır. Bu yaptıkları zaman adaletli davranmazlar. Buda devletin dengesiz kişilerce yönetimine, bu kişilerin devleti güçsüz, fakir bir hale getirmelerine neden olurlar. Böyle insanlar doymak bilmezler, böylece bu sömürgecilik devam ettikçe zengin, daha zengin, fakirlerse daha fakir hale gelecektir.

         C. Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde bir avuç komünist partisi seçkin sınıfın bireylerinin insaniyetinde halkı komünizm malzemesi olarak kullanırlar. Bunlar kendi rejimlerini sürdürmek için kendilerine ortak ararlar.

         D. İnsanlar bir bilgi veya düşünceyi bunların kendi sahiplerinden öğrendikleri zaman o fikir ve düşünceyi doğru olarak kullanabilir. Çünkü bilim insanları tarafından savunulan görüşler insanlar tarafından farklı yorumlanmakta ve farklı anlamlar yüklenmektedir. Bu durumda toplumun yanlış bilgilendirilmesi söz konusu olmaktadır. Şüphesiz bunlar yapıldığı zaman günümüzde ileri sürülen birçok safsata çürütülmüş olur. Fakat bunları bu şekilde öğrenmek güzel ahlaklı bir insan olmak için yeterli değildir.

         E. İnsanlar gerekçelerini belirleyecek, yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bilimsel çalışmaları güzel ahlaklı-akıllı ve zeki insanlardan öğrenmişlerdir. Günümüzde artık böyle insanları görememekteyiz. Günümüzdeki bilim insanları birilerinin hayatını kolaylaştırırken birilerini de öldürmektedir. Erdoğan AKÇİÇEK  

C 26 A) Orta doğu ülkeleri ile yapılan bazı sözleşmeler bu ülkenin faydasına olacaktır diye düşünüyorum ve bunda da kapitalizmin izi olduğuna inanmıyorum. Bu yatırımların da samimi bir niyetle yapıldığını düşünüyorum. Bunu kötü gösteren bazı kapitalizmin kölesi haline gelmiş olan medya gruplarıdır.

B) Hâsılı; hayvani demokrasiler -ki buna demokrasi demeye bin şahit gerek- insanlar arasında bir kaus ortamı oluşturur.

C) Hakikaten de işçi yönetimi bugün kapitalist, radikal sosyalist rejimin kölesi haline gelmiş ve onun düsturlarını fiile dökmektedir.

E) Evet muhakkak bunlar dönemlerinin önemli bilim adamları veya eğitimcileridir. Fakat İslam âlimlerinin de insanlık tarihi içerisinde büyük katkıları da olmuştur. İbn-i Sina, Ali Kuşçu… v.s alimlerde muhakkak ki önemli projelerde rol üstlenmişlerdir. Hatice KAPLAN

C-26)Amerika ve İsrail’in Türkiye’deki şirketleri ve toprakları satın alarak ülkeyi kendi çıkarları için kullanmak, komünizm, sosyalizm gibi bazı düşünceleri kullanarak “özel mülkiyet yoktur ortak mülkiyet vardır” gibi düşüncelerle devleti parçalayarak ve insanlarını kullanarak midelerini şişiren bazı gruplar ya da devletler. . Ramazan BORAN

C.26.

A)doğrudur.Böylece devlet zalim zenginlerin eline geçer. İHSAN YILDIZ

B)Bir yerde demokrasi ya vardır veya yoktur.Demokrasinin olmadığı yerde hayvani emokrasidende bahsedilemez. İHSAN YILDIZ

C)Komünizm ilk başta zayıf halkların hakkını korumak için ortaya atılmıştı ama bugün sadece baştakilerin menfaatlerini halkların isteği gibi sunuyor. İHSAN YILDIZ

D)Katılmıyorum. İHSAN YILDIZ

E)Bence doğru değil birçok İslam bilim adamı bunlardan önce bu buluşları bulmuştu.Ama batı her şeyi sömürdüğü için bilimleri de sömürüp kendi malı haline getirmiştir. İHSAN YILDIZ

C 26.Halkın bir bölümünün daha da zenginleşirken diğer bir kesiminin de gittikçe yoksulluğa mahkum olduğu kapitalist düzenin etkisini en aza indirmek için devletçi ve bunun yanında halkçı bir politika izlemesi gerekmektedir.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 26. Kapitalizmin sadece orta doğu ülkeleri değil herkezi her şeyi kendini ve kendini idare edenleri bile sömürdüğü açıktır. Bir virüs gibi insan parayı kullanıyor ve paranın efendisi olduğunu sanıyor oysa para insanın efendisi oluyor. M. Akif TİRYAKİOĞLU