Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER     ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK FEL
  
Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri
.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2010 (2005, 20062007, 2008, 2009, 2011, 20122013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                               
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan,peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.

Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir.      Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyinAşAşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

1-
A-Tüm zamanlar da kâinatın;en büyük-küçük yıldızları, kâinatın en büyük-küçük gezegenleri, en yüksek tepesi, en derin çukuru, en düz ovası….enlerle ilgili bilgileri bilmenin size ve insanlığa ne yararı var? Yararı yoksa alternatif yararlı enleri öneriniz.
B-Tüm zamanlar da Dünyanın en rekorlar kitabının içeriğinde yer alan bilgileri bilmenin size ve insanlığa ne yararı var? Yararı yoksa alternatif yararlı enleri öneriniz.
C-Tüm zamanlar da Dünya olimpiyatlarının enleri ile ilgili bilgileri bilmenin size ve insanlığa ne yararı var? Yararı yoksa alternatif yararlı enleri öneriniz.
İpucu;tek başına bir bayan ve bir erkek yarımşar insandır. Bir bayan +bir erkek=bir insandır.
1-Günümüzde ırkçı, bölücü ve kötü ahlak örneği, sözde–sözüm ona ve gözde dünyanın en güzel bedensel genç insanı ya da top modeline alternatif, dünyanın en peygamber ahlaklı insanların izinleri ölçüsünde tümü birlikte şampiyon (birden fazla şampiyon) ilan edilse veya onurlandırılarak bazen de olaydan habersiz seçilse ya da bu peygamber ahlaklı davranışlarını kazanma gayreti içindeki şampiyonların izlediği yolun, yöntemin vardığı sonuçları gençlerimize örnek oluşunu düşünün.
2-Dünyanın en fakir ve en yoksul en kimsesizlerine olanakları ölçüsünde en güzel şekildeki ahlakla icabet etme davranışını gösteren şampiyonlar.
3-Dünyanın en onurlu fakirleri, yoksulları, kimsesizleri… Vb
4-Dünyanın en kötü olaylarına, süreçlerine, koşullarına; en verimli ve akıllı davranış-tepkilerde bulunan şampiyonları.
5-Dünyanı yoksul ve kimsesizlerine yardım ve buluş çözümleri getiren liyakatli şampiyonları.
6-Her branş için;belde, bölge, ülke ve dünyanı en peygamber ahlaklı-çalışkan ve örnek davranışlara sahip veya gayreti içindeki ders hocalarının şampiyonlarını gerekirse tümünü ödüllendirsek veya buna motive etsek
.
.
... Vb Dünyada nesnel (bedensel), sanal(zihinsel), eylemsel, davranışsal... Vb var doğal şampiyonlukların içinden sadece peygamber ahlakına endeksli hünerlerini şampiyon olarak geliştirmeye ve deklere etmeye çalışın ve alternatif düşünün.. Öğrenci Yanıtları


2-A-Sabreden derviş her zaman muradına ermemiş. Hak üzere sabredene derviş muradına ermiş!!, Sabreden derviş muradına ermiş
. Önermelerinin eksiğini tamamlayarak en doğrusunu siz önerin.
İpucu;Sabrı doğru uygulamayan gerçek selameti bulamaz. DEMİRKUŞ 2008
-B-İş yapanın değil yaptıranındır. Özdeyişin eksiğini fark edin ve tamamlayın veya düşünce yanılgısını düzeltiniz.
İp ucu;Hayvanlar ve insanlar açısında düşünerek karşılaştırın. Eksik ve yanlış özdeyiş, atasözü ve vecizelerin düşünce yanılgısına ve eksikliğine neden olabileceğini düşünün.1.2 Öğrenci Yanıtları

3-İktidar ve muhalefet bir bedene ait beynin yarim kürleri misali bütünleşik çalışmalı.
Önermesinin geçerliliğini yargılayınız.
İpucu;Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) (destekleyici) ve anatagonistik (yok edici birliktelik) (yok edici) muhalefet kavramlarını düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Öğrenci Yanıtları

4-Olaya/lara, sürece/lere, olguya/lara, yaratığa/lara, enerji haline/lerine, zamana… Vb herhangi bir şeye;
A-Meleği (Ruhumuzla) ve Akli Kişilik Merceği ile Bakmanın,
B-Hayvani(Nefsi) ve Zeki Kişilik Merceği ile Bakmanın,
C-Eşya ve Enerji Doğal Mantık Merceği ile Bakmanın,
D-İnsani (Ruh+Akıl+ zekâ +Nefis) Kişilik Merceği ile Bakmanın farkındalığı insana neleri kazandırır.
İpucu; doğru duygudaşlık veya doğru empati/eşduyum duymanın eğitimini düşünün.Öğrenci Yanıtları

5-Geçmişten geleceğe;boyutlarda bulunmak yürümek ve dolaşmak olasımı? Neden?

İpucu; geçmişten geleceğe, başlangıçtan sona doğru… Vb tüm boyutlardaki
A-Hiç değişmeyen-değişmez-sürekli; olay, süreç, olgu, yaratık, enerji hali, zaman… Vb herhangi bir şeyi düşünün.Ör, oldum olası, dünyada güneş; kuzeyden, doğudan ve batıdan doğmaz. Ör,Yer küresinin ekseni etrafında dönmesi, Ör, Gece ve gündüz ardışıktı. Dünya yaşadıkça da gelecekte de böyle olma olasılığı yüksek
B-Hep değişen; olay, süreç, olgu, yaratık, enerji hali, zaman… Vb herhangi bir şeyi düşünün.
Ör, birim zamandaki olay, süreç, olgu, yaratık, enerji hali, zaman… Vb hiçbir şey öteki değildir.
C-Hep değişken, Hep Geçişken ve diğer olay, süreç, olgu, yaratık, enerji hali, zaman… Vb aynı mantıkla kategorize ediniz.
Düşüncenizde bu olay, süreç, olgu, yaratık, enerji hali, zaman… Vb hangilerinin üzerinde yürürdünüz. Hangileri sizi yarı yolda bırakırdı. Öğrenci Yanıtları

6- kâinatın ve bir insanın; değişken, değişen, değişmez(sürekli), geçişken ve diğer boyutları arasındaki ortak paydaları ne özgünlükleri fardır? Öğrenci Yanıtları

7-İslam'iyet'te 5 farzdan sadece 1 tanesi affedilmez dogmadır (Kelime-i Tevhit/yegâne İlah ALLAH C. C. Ondan Başka İlahlar Yalandır ya da Yoktur!). Diğer 4 farzın bedeli ödenebilir. Önemesinin eksiğini tamamlayınız.
Sadece kalime-i Tevhit ile Müslümanlığı Kendine yeterli kabul eden bir kişinin yaşama şekli ile tüm İslam'i farzları peygamberden farksız üzerine uygulayarak yaşayan kişilerin fıtrat ve tercih farklılığında hangisi topluma örnek olmalıdır. Sizce bu gün hangi tip daha çok söz hakkını kullanıyor doğrusu nasıl olmalıdır?
İslam'iyetin fıtrat çeşitliliğine hoş görsü ile dogmaları ilişkilendirmenine farklılığına mezheplerin gerekliliğini ve sınırlı sayıda oluşunun mükemmel dengesini düşünün. Allah (C.C). Bu dinleri göndermeseydi, inanca gereksinim duyan insan kitlesinin inanç konusunda düşebilecekleri inanç cehaleti ve sapıklığı düşünün. Allah C.C. dinleri gönderilmeden önceki; inanç sahiplerinin ya da inanan insanların düştüğü cehalet ve sapıklıkların günümüze dek uzanan ve geçmişteki ve günümüzdeki vahşetini düşünün. Sizce din insanlık için gerekli mi? Allah dinleri göndermeseydi yeryüzün de nasıl bir insan kitlesi bu gün var olurdu?1,2, 3 Öğrenci Yanıtları

8- kâinattaki yıldızlar erkelik, gezegenler ise dişilik sıfatına daha uygun düşmektedir. Önermesinin liyakatini eleştiriniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

9-Yer küresine gelmiş ve gelecek veya tüm gelecekteki ve geçmişteki her insana (bir çifte/bayan+Erkek) en az birer gezegen ve yıldız düşecek-yetecek kadardan çok gök cisimleri kâinatta vardır. Önermesinin geçerliliğini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

10-Her insan (çift ) bir gezegende olsaydı uzayda insanlar arasında nasıl ilişki kurardınız.
İp ucu;eşyaya, hayvana sadece adalet ve merhametin, insana ise sevgi, merhamet ve adaletin liyakatini düşünün. Tüm iletişim araçları ve insanlarda kalpten kalbe bir iz vardır görülmez aşk-kalp iletişimini sevgi ile ilişkilendirmeye çalışın,0, 1, 2 Öğrenci Yanıtları

11-A-İnsan bilmediğinin cahilidir. Cehalette felaketlerin kaynağıdır. Peki 21. yüzyılda bir insanın ne kadar ne/neleri bilmesi gerekli? Yani kime hangi bilgileri ne oranda yüklemeliyiz? Ya da bir insanın neyi ne kadar neleri bilmesi gerektiğini ne/neler belirler veya belirlemeli?
B-Fertlerin ve toplumların tüm ortak payda (benzerlikleri), özgünlüklerinin (paylarının) ve özel hallerin; fıtrat, zekâ, yetenek, değer yargıları ... Vb çeşitliliğine dayalı fıtrat (yapısal) eğitimi yaptırmak ne demektir?
Kısaca; bir insanın minimum ve maksimum neyi/leri bilmesi gerektiğinin ölçülerini ele veren eğitim sistemleri hangileridir. Bir insan; ne kadar özelleşmiş bilgi, ne kadar ortak payda ve ne kadar geçişken bilgilerle donatılmalıdır? Günümüzdeki eğitim sistemleri bu gereksinimlerin hangi boyutlarına hizmet vermektedir?
İp ucu;Bir insanın; bedensel, toplumsal ve zihinsel;sınırlarını, ideallerini, sıfatlarını, ifrat ve tefritlerini, normalitelerini, özgünlüklerini ve özgünlük-hoşgörü sınırlarını, genetik ve zihinsel yapısının (fıtratının) özgünlükleri-ortak paydaları, değişebilirliklerini, farzlarını, sünnetlerini, varyasyonlarını, tiryakiliklerini değer yargılarını, id lerini, idollerini, doğru tahmin edebilme-ileriyi doğru görebilme… Vb yeteneklerini, tercihlerini… Vb özelliklerini doğru tanımamıza net yardımcı olabilecek tanıma sınav ve sistemleri geliştirmeyi düşünün. Zaman içerisinde tüm bu özelliklerin değişebilirlik olasılıkları da hesaba katılarak;fıtrat(yapı), zekâ, akıl, ahlak, yetenekleri, tercih mantık sistemini… Vb konulardaki; özgünlük, geçişken ve genel özelliklerini belirleyen ölçüm araçlarını (testler, sınavlar… Vb) ve envanterlerini geliştirmeyi düşünün.
A-Fotoğrafik veya mantıki taklit eden nefis fıtratı,
B-Ezberci nefis fıtratı,
C-Yaratıcılığı taklit eden nefis fıtratı,
D-Mükemmelliğe taklit eden nefis fıtratı,
E-Eksik, hasarlı, mazeretli, özürlü nefis fıtratı,
F-Tembel veya çalışkan nefis fıtratı,
G-Bağımlılığa meyilli nefis fıtratı,
H-Kapasitesi büyümeye meyilli nefis fıtratı... Vb
I-A,B.....H kombinezonları nefisler
İ-Diğer nefis fıtratları bu ölçümlerin varılan sonuçları olamlıdır.
Örneğin,fıtratı özgünlük, değişkenlik, geçişkenlik, değişmezlik ve ortak payda belirleyici testleri. Bu mantıktan hareketle;kişinin eğitimle alabileceği meslek ve yüklenebileceği bilgilerin taslağı belirlenmelidir. Gerekirse biyolojik gen sistemleri dizaynları incelemesi bilginsine baş vurularak bunlara ve diğer edinilenlere dayalı özgün eğitim programı verilir.
Fıtratlarla ilgili ölçümlerde mümkünse çok farklı uzman ekipler ve farklı ölçümlerle varılan sonuçlar örtüştükten sonra verilecek eğitim programına karar verilmelidir.1Öğrenci Yanıtları

12-Gerçek Evrensel ve Ümmi İnsanlar (Ümmet) nasyonalist insanların zihnine ve kalbine sığamaz. Önermesini çürütünüz. Öğrenci Yanıtları
İpucu;1, 2, 3

13-Peygamber ahlaklı toplumsal ilişiklerin hayat suyu gibidir. Hayat suyu çekilirse arda doğal ve çamur ahlak kalır. Önermesini çürütünüz. Öğrenci Yanıtları

14-Din-bilim-yönetim sistemleri arasında; laiklik hangi koşullar ve bedensel-zihinsel eylemlere köprü hangilerine uçurum, hangilerne tarafsız... Vb olmalıdır? Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için;... Vb tarafsızlara fırsat, işe yarayanlara köprü işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır. Demirkuş 2008.Sorusunun yanıtı yerine doğru ve liyakatli oturtulmadıkça en az evrim kavramı kadar bu kavram insanları bir yerlerine oturtur. "Genellikle bilenlerin bilmeyenlere göre kendilerini yararlı konumlandırışları farzdır".Demirkuş 2008. Yani alimin zalimin halinden, Ehillin cahilin halinden, İnananın inanmayanın halinden anlaması çözüm üretmesi daha evla ve doğaldır.
İpucu;din, bilim ve yönetim sistemleri kavramlarını liyakatli ve algıda değişmezlik derecesinde doğru öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanarak çözüm önerin. Yani Allah dinleri göndermeseydi veya bilim yapmayı yasaklasaydı dünyanın hali bu gün ne olurdu? Dinsiz ve inanç sapıklarıyla kaynaşan bir dünya düşünün. Dinler neden Allah (C.C). Tarafından gönderildi!! Ör.Âdem AS. sabanı, Nuh AS. gemi yaptırmasaydı... Vb yani peygamberlerine bilimle ilgili olan zanaatı ret ettirip bir hırka bir lokma önerseydi ne olurdu?0,1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

15-Yapay, doğal ve ilahi/peygamberi hidayet nedir?

A-Yapay, Siyasi, Şeytani, ve/veya Deccal-i Hidayet (İlahi Hidayeti Taklit):Siyasi erglerin gerçekleyişi için, siyasi ve düşünsel olarak fert, kavim ve devlet bazında insanları bazı tercihler empoze ve zorlayışın tecellisidir. İran, Afganistan… Vb ülkelerin kontrollü İslamlaştırılışı. Ola ki; tecelli edilen fert, toplum ve kavimler ya da devletler; tecilli edilen yaratığın kalbi-zihni ve beyni tecelli edilen amacın gerçekleyişi için pazılı ya da çözmece iskeleti, çerçevesi, çetelesi; çevresindeki her şeyi pazılın ya da çözmece iskeletinin eksik veya tamamlayıcı bir parçası kabul ederek ve çözmece iskeletinin bütünlüğüne katarak ya da tevhit ederek her gün biraz daha büyüyerek yapay fert ve kavimler yaratılmaya çalışılır. deccalı Hidayet çeşididir.Ör. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) Hidayet;fert ve toplumların politik ve ekonomik çıkarlar gereği dinlerinin icraatını teşvik edilerek kendilerini yönetenlere kadar motive edilmesi suni-yapay hidayet sonucudur. Örneğin kapitalistler bu asır böyle hidayetleri yapıp sonra onlara rableşmeye kalkıştırlar.Bu kavimlerin (hidayete erdirilen kavimlerin) iyi niyetli inanç duyguları, saflıkları, temiz duyguları kapitalistlerce kullanıldığının farkında değillerdir. Bu yapay hidayete erdirilen kavimlerin en tipik özelliği; ya tam teslimiyet ya da rab olmaya kalkan kapitalistlere tepkileri çözümsel değil mücadele ve baş kaldırı şeklindedir.

B-Şeytani Hidayet (İlahi Hidayeti Taklit): Bu hidayetin tipik özgünlüğü fert, toplum, kavim, devlet… bazın çalışmadan ve hak etmeden insanlığın beyin haritasını ele geçirip menfaat farzları için insanlığı kullanmaktır. İnsanlarla yan yanan kavim kardeşliğini basamak ve hikâye kabul eden hidayetin iblisin kavim ehlidir. İblisi, münafık'ı… Vb istenmedik ahlakın ve eylemlerin bazı kişiliklerin tercihlerinin ürünü olarak kalplerine şeytanın teccelisini tercihleridir. Ola ki; tecelli edilen fert, toplum ve kavimler ya da devletler; tecilli edilen yaratığın kalbi-zihni ve beyni tecelli edilen amacın gerçekleyişi için pazılı ya da çözmece iskeleti, çerçevesi, çetelesi; çevresindeki her şeyi pazılın ya da çözmece iskeletinin eksik veya tamamlayıcı bir parçası kabul ederek ve çözmece iskeletinin bütünlüğüne katarak ya da tevhit ederek her gün biraz daha büyüyerek büyük munafıklar ve iblisiler türer. deccalı Hidayet çeşididir.

C-Doğal Vahşi Hidayet (Evrimleşme):Dâhilerin, mucitlerin, kaşiflerin… Vb zihninde, kalbinde doğanın tecellisidir. Ola ki; doğal tecelli edilen fert, toplum ve kavimler ya da devletler; tecilli edilen yaratığın kalbi-zihni ve beyni tecelli edilen amacın gerçekleyişi için pazılı ya da çözmece iskeleti, çerçevesi, çetelesi; çevresindeki her şeyi pazılın ya da çözmece iskeletinin eksik veya tamamlayıcı bir parçası kabul ederek ve çözmece iskeletinin bütünlüğüne katarak ya da tevhit ederek her gün biraz daha büyüyerek doğal dâhiler ve doğal mucitler-kaşifler türer. Vahşi Doğal İnsani Hidayet Çeşididir. Astekler,Astekleri, Mayaları,1, İnkaları,Budist kavimler, Bazı Doğal Afrika ve Asya kavimleri (Bazı;Hindistan, Filipinler ve Endonezya kavimleri) doğanın tesirine ve etkileşimine dayalı olarak ortaya çıkardıkları Doğal dinlerdir. Yani bu insanların zihinsel ve sanal dünyaları doğa ile kenetlenmiştir. Dinleride;doğaya, bu zihinsel-bedensel kenetlenmenin doğal ürünüdür. Ola ki-Belki de; doğal hidayete yaratıkların tepkileri sırasıyla; önce düşünsel-davranışsal-gensel, bedensel-yaşam döngüsel-çevresel olarak etkilerini gösterir. Yaratıkların Doğal hidayete tepkilerinden çok genetik-düşünsel potansiyellerinin uyumu çok önemlidir. Vahşi doğa yasaları ve doğa;almış yaratığı kucağına; hem öper, hem döver, hem öldürür hem de söyletir… Vb. Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş RA'D (13) 11. ayet.
-Belki de; her dahi akıllı değildir, ama her akıllı insan birazda olsa dahidir.
-Ola ki-Belki de Allah (C.C) doğal yaradılış kanunlarının insanda tecellisi sonucu olarak dâhiler; dehası olduğu alan ve konuların kendilerinde (zihinlerinde ve düşünsel kalplerinde) Doğal olarak tecelli ettiği ve bu tecelliyi benimseyerek hayata uygulayışı tercih eden insanlardır. Demirkuş 2011
-Vahşi inanç, dâhilik, mucitlik, milliyetçilik, demokrasi, kapitalizm, şovenizm, siyoşovenizm, siyonizm, komünizm… Vb şeyler; vahşi/doğal doğa yaslarının insan zihninde, insan zihnindeki kabullenişleri-benimseyişleri ve insan genlerini yoğuruşunda/un daha sonra insan bedeninde tecellisi ve etkisinin yaşam döngüsüne yansıyışı ya da ürünü olabilir (Doğal Hidayet). Doğadaki Baskınlıkların İnsanda/larda ve/veya İnsan Zihinlerinde Kabullenişin, Deha, Mucit, Milliyetçilik, Demokrasi, Kapitalizm, Şovenizm, Siyoşovenizm, Siyonizm, Komünizm…Vb Olarak Tecelli Edişi-Ortaya Çıkışı İle Allah (C.C) Kulunun Bâtını (Düşünsel) Kalbine Tecelli Edişi (İlahi Hidayet) Arasında Ne Fark Vardır Sizce?

D-İlahi Hidayet; Allah (C.C). Peygamberlerine ve kıyamete kadar dinini desteklemek üzere göndereceği alimleredir. Allah (C.C) peygamberlerin, rahmani alimlerin… Vb kullarının kalbinde tecellisidir. Ola ki; tecelli edilen fert, toplum ve kavimler ya da devletler; tecilli edilen yaratığın kalbi-zihni ve beyni tecelli edilen amacın gerçekleyişi için pazılı ya da çözmece iskeleti, çerçevesi, çetelesi, serveri/sunucusu; çevresindeki her şeyi pazılın ya da çözmece iskeletinin eksik veya tamamlayıcı bir parçası kabul ederek ve çözmece iskeletinin bütünlüğüne katarak ya da tevhit ederek her gün biraz daha büyüyerek peygamberler ve alimleri yaratılır. Sanki alimlerin kalbinde tecelli eden Allah (C.C) takdir ettiği kadar; o asrın, önceki asırların ve/veya gelecekteki asırların Allah (C.C) iman edişlerinin ya da tüm iman edenlerin hepsinin imanlarını toplayıp âlim zatın kalbini içerisine yerleştirip tevhit ederek toplum içerisinde alimin düşünsel sistemini yayarak tevhit eder. Bu hidayetin özelliği; asrı koşulları mürşit İslam'i farz-sünnetlere dayalı olarak üzerine uygular ve çözümler üreterek nefsini peygamberahlaklı -edepli olmaya arif eder ve âlim-bilgin yapmaya çalışır. Belki de Allah (C.C) asrın değişim koşullarına ve gerçeklerine fıtratı müsait olanları hidayet eder. Müsait olmayanlara da teslimiyetleri halinde hangi konumlarda da tüm yaratıklara ve kendilerine en yararlı olabilecekleri konusunda yardımcı oluyor. Her bilgisayarın yapısı her işletim sistemine ya da server/sunucu oluşa uygun değildir.Öğrenci Yanıtları

16-Tek adamcılık, Monarşi ve Kuvvetler ayrılığı /zıtlığı (Antagonisttik Liyakatli sinerji ile karıştırılmamalıdır. Liyakatli sinerji: Kuvvetler ayrılığının şer-i ve hukuki oluşun liyakatli birlikteliğidir. Antagonisttik nefsi/hayvanidir, Liyakatli sinerji Rahmanidir. ) belki de kurumlar arasın da “Derebeyi Kurum ve Tek Adam Demokrasinin” ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kuvvetler birlikteliğine (sinerji) ve kuvvetler ayrılığı dengesine dayalı kurumlarla ayakta duran; fert, toplum, devlet, veya kavim arasında ne fark vardır?Dünyada örneklendirin.
İpucu;hangisinin daha insanı olduğunu düşünün. Çelişkilerin, ayrıcalıkların, antagonizme dayalı dengeler ile bütünleşik verimli Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) dengelerin farkındalığını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

17-Kapitalizm (Karunizm) parayla düdüğü çalan ve çalınan kavimlerin sistemidir. Kapitalizm (Karunizm);fert ve toplumları, dövüştürme, boğuşturma, yarıştırma, sürtüştürme, gerilim… Vb enerjisi ile ayaktadır. Dün Roma imparatorluğu ahlakı ile hayvanları insanlarla boğuşturmaktan ve öldürtmekten hoşlanan zihniyet bu gün bedensel olarak dövüş, akrobasi… Vb öldürücü sporlarla insani insanla bedensel ve zihinsel (siyaset ve bilimle ;boğuşturuyor, sürtüştürüyor, dövüştürüyor.
Karşılıksız, parasız, bedava, beklentisiz… Vb yararlı değer yargıları olan;fert, toplum, kurum… Vb unsurlar kısmen de olsa kapitalizmi aşmışlardır yoksa parayı veren düdüğü çalar. Ya da kapitalsiz yararlı değer yargılarımız varsa biz peygamber ahlaklı insanız değilse başka bir şeyiz. Önermelerini çürütünüz.Öğrenci Yanıtları

18-Bu günkü eğitim sistemleri; insanlara doğada var olanbilim işletim sistemlerini yani doğal doğa işletim sistemini/lerini zihnine-kalbine yüklediği için; insanlarda, doğayı hayvanca ve vahşice kullanma güdü ve doğal ahlakın gelişmesine neden olmuştur. Bu günkü toplumsal ve çevre sorunlarına neden olan toplumsal-bilimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, sistemler, ilkel-patojen enkaz teknolojiler bunun sonucu ve ürünüdür.Kısaca insanda akıl, ruh ve vicdana ait peygamber ahlaklı işletim sistemi hiç dikkate alınmadan insanlar eğitiliyor ve yetiştiriliyor.Önermesini çürütünüz. Öğrenci Yanıtları

19-Yer yüzünde av-avcı ekonomik ve siyasi kurallarını kabullendirerek kuralların cahillerinden yararlanarak yaşayan fert ve toplumlara ne denir?Öğrenci Yanıtları

20-Dürüstlük ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) olmak;bazen yalancılığı, şerefsizliği, namussuzluğu gerektirir. Önermesinin eksiğini ve edepsizliğinin liyakatini yazınız. Öğrenci Yanıtları

21-Rezaletin, felaketin ve cehaletin kefili olan; ferde, güce, devlete veya kavimlere ne denir?
Öğrenci Yanıtları
A-Din merceğinden bilim ve yönetim sistemlerine bakmak,
B-Bilim merceğinden bilim ve yönetim sistemlerine bakmak,
C-Yönetim sistemleri merceğinden bilim ve dine bakmak, arasında ne fark vardır? Öğrenci Yanıtları

22.
A-Din ve rejimlerin; fert ve toplum için var olması ile fert ve toplumun din ve rejimler için var olması arasında ne fark vardır?
B-Günümüz yönetim sistemlerinde hangi alternatif uygulanıyor.
C-Fert ve toplumun; dini ve rejimi mi olur yoksa din ve rejimlerin; fert ve toplumu olur? Neden?
D-Fert ve Toplumun değişim arzusu ve zorunluluğu söz konusu olunca;rejim, din, kurum... Vb hangi koşullarda toplumun gereksinimine uyum sağlaması zorunludur.
E-Rejimin dinleştirilmesi ne zaman ve hangi koşullarda gerçek olur?1
F-Rejimin dinleştirilmesi ve hukukun ilahlaştırılması;cehalet tufanına neden olur.
G-21.Yüzyılda bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) din cahili olması toplumsal tufanlara neden olur. Önemelerinin, yanlışını, eksiğini veya daha doğru alternatifini sunun.
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din Peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
İpucu;
Öğrencilerine, halka ve insanlara eksik empati/eşduyum (duygudaşlık) duyabileceğini, düşünün.1 Öğrenci Yanıtları

23.Kurallarına uydukça-uyuldukça, hukuk bize kul köle değilse;ya köleleştiriyoruz ya köleleştiriliyoruz ya da köleleşiyoruz veya hukuka nötrüz. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
İpucu;Belki de insani açıdan üretilen çok az şey üreteninden üstündür. Hukukun üstünlüğü değil, kurallarına itaatin değeri ve önemi üstünlük kavramı ile karıştırılmamalıdır (kavram yanılgısına dikkat ediniz). Bilim ve İlim insandan üstün olabilir mi ? Hukukun, uygulamasını ve üstünlüğüne yemini düşünün!!
1 Öğrenci Yanıtları

24. Rejimlerin ve eğitim sistemlerinin İslam'iyet'ten alacakları en önemli derslerden biride; tüm (her türlü) insani fıtratları zorlamadan, yapabilirlikleri ölçüsünde ve bazında (irade güçleri oranında) sorumluluk yükleme–eğitim hizmeti verme ve olanaklardan yararlandırma sabrı-sebatı-eşitliği-adaleti ve eylemi içinde olmasıdır. Kısaca zaruretten dolayı zayıflarını ve güdük yeteneklilerimizi de verimli kılmayı başarmasıdır.
      İslam'iyet'te;insanların;yaşama hakkı açısından;ateist-kâfir, ibadet olarak sadece kelime-i tevhidi (;"La İlahe İllallah") söyleyebilen bilen fıtrattaki insanlardan, Hz. Muhammed AS'I pür taklit edebilecek insanların fıtratlarının yani her türlü-çeşit fıtratın;doğadan ve olanaklardan yararlanma adalet, bağış, yardım ve eşitliğin liyakati çok büyük değer taşır.
       Bu asır: rejimler, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri;her alandaki reKâbetten, çok zeki oluşu oranında nimetlerden yararlanma/landırma doğal felsefesi insanlığa ve doğal çevreye belki de geri dönüşümsüz yaralar açmıştır. Bu yargıları ve mantık sistemini gerekçeli çürütmeye çalışınız. Öğrenci Yanıtları

25.Hayvanların, hatta hayvanlardan daha aşağılık (aşağı seviyede) her türlü insanın eğitilip tedavi gördüğü evrensel insan makamı ( kâinatın bodrumu) eğitim-öğretim kurumları üniversitelerden, baş örtülü insanların tecrit edilmesi, cehaletin mayalandığı nüveyi hatırlatır gibidir.Kısaca insanlıkta (insanlığın) geçmişteki ataerkil cehaletin mayalandığı mihrakları çağrıştırır. Önermelerini;ya destekleyiniz ya çürütünüz ya da alternatif öneriniz.1, 2, 3
İpucu;"Belki de bilginsiz ve âlimsiz(dinbilim âlimsiz) baş/lar;haksızlara,cehalllere, yoldaş/lar, iş/ler ve aş/lar" DEMİRKUŞ 2008 Öğrenci Yanıtları

26.Anayasaların insan analarının baş örtüsünü içine sindirmemesi farzı gelecekte cehaletin ta kendisi olan toplumsal tufanlara sebep olur.Önermesini çürütünüz.Öğrenci Yanıtları

27.Rejimler, Atasal kültürler ve yaşama şekilleri gerçek din değiller ve dinleştirmemek veya dinlerle yarıştırmamak-karıştırmamak gerekir. Rejimlerin kavimlerde hayat bulması için, dinlerle verimli-uyumlu geçinmesi toplumlarına uyum sağlaması farzdır. Önermelerini çürütünüz.
    Çıkarsayış;Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din peygamber ahlakı merkezli mantık ve uygulayışlarla yaratıklara yaklaşır ve d in hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
   İpucu;Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi, tüm rejimlerin yıkılışları hatta izlerinin bile kalmayışını düşünün. Bu önerme olgusunu tarihsel nedenleriyle rejimlerin yaşamak için sürekli tüm dünya kavimlerine uyum sağlamaları ve sağlayamamaları arasında ilişki kurmaya çalışın.Evrim ve devrim açısından, rejimler her zaman geçerli dine çekiniktir!!! 0, 1, 2 Öğrenci Yanıtları

28.Dürüst, akıllı insanları ve peygamber ahlaklı hasletlerini içinde yeşertmeyen ve yaşatmayan; kurum, kuruluş, parti… Vb çok şey insan özüne bedbaht ve hor bakan yaratık gibi gözükmektedir. Önermelerini;ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;fert, toplum, kurumun... Vb hayırlı oluşunun çeşitli kriterlerini düşünün.
Öğrenci Yanıtları

29.21.YY'LI insanı; gücü, iradesi, olanakları ölçüsünde ve oranında;çevresini artılarından yararlandırmayı/yararlandırmasını başaran konumda/larda yaşamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirerek; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst, çalışkan ... Vb insanlara güven ve cesaret veren tam tersi insanlara güvensizlik ve korku salan insan olmalıdır. Önermelerini;ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları

30.
A-Düşüncenin kıblesi nedir? Bilimin, ilimin ve disiplinlerin kıblesi nedir, ne tarafadır? Neden?
B-Disiplin, bilim ve ilim nedir? Aralarında ne fark vardır?
C-Bilim alan akÂdemisyeni ve bilim alanı insanı kimdir?
D-Bilim alanları ve bilim alanlar arası akÂdemisyeni ve bilim bilgini (bilim insanı?!) kimdir?
E-Disiplinler arası bilim ve bilim sahası nedir, ikisi arasında ne fark vardır?
G-Disiplinler arası bilim bilgini (bilim insanı?!) ve akÂdemisyen kimdir?
F-Disiplinler ve bilim alanları arası bilim bilgini (bilim insanı?!) ve akÂdemisyen yetiştirmek ne demektir?
Öğrenci Yanıtları

31.Bir insanın dini;onun düşünce sisteminin bileşkesinin yönü ve metriksinin kıblesidir. Buna göre herkesin dini vardır. Bir kimseyi dincilikle suçlamak cahil bölücülüktür. Aşırı ifrat, terfide ya da radikalizme geçişi zorla, hile ile siyasetle empoze eden herkes bölücüdür.0,1Önermelerini;ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Ör.Düşüncesinin kıblesi; doğadaki sistemlere, yaratıklara, doğaya ve doğa üstüne tapanlara yönelik olanların dinleri; zeki tasarım(1, 2) dinleri, ya doğal sitemin rastgele-mantıklı doğal kültürel ritüellerdir ya da doğadır. Ateistlerin dini peygamberlerin düşünce sistemi bileşkesinin kıblesinin tam tersi olan ateizmdir. Düşüncenin kıblesi; doğal ve tarihi Atasal kültürlerine yönelik olanların dinleri doğadaki sistem, doğal ve Atasal kültürleridir. Radikal komünistlerin düşünce sisteminin tüm kıblesi komünizme olduğu için dinleri komünist rejimdir. Ha keza düşünce sisteminin pür kıblesi rejime doğru olanların dini rejimleridir veya düşünce sisteminin pür kıblesi bilime doğru olanların dini bilimdir. Irkçıların düşüncesinin kıblesi sadece milletinin ve ırklarının üstünlüğü ve menfaatine doğru olduğu için dinleri şovenizmdir. Siyonistlerin düşüncelerinin kıblesi din+ırk (sözde üstünlüğü ve menfaat farzları gereği) bütünleşiğine doğru olduğu için dinleri siyonizmdir.Öğrenci Yanıtları

32.
A-
Derin (Gizli) devlet nedir? Kapitalizmin ve dünyanın gizli devleti/leri varmıdır/mıydı/var olacak mı? Varsa kimdir/lerdir?

İpucu;tek partili dönemlerin yegâne partilerinin, ortaçağ döneminde insanları doğaya parçalatmaya karar veren yönetim sistemlerinin... Vb bugüne dek yaşamak için-evrimleşebileceklerini düşünün.
B-Bir devlette liyakatsiz derin (gizli) devletin var olabileceğinin en az 3 belirti ve kanıtını (delilini) yazınız.
İpucu;gizli devlet örgütünde (parti, tarikat,… Vb) namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların barındırılmaması veya tasfiye edilmesi en önemli ilk kanıttır. Diğerlerini siz yazınız.
C-Derin (gizli) devletin/lerin ergleri devletin asli (devletin değişmez-az değişir farzlarının ayakta durduğu temellere sızarsa) yürütme, yargı, gizli servis, ekonomik temellerine sızınca demokratik kuralları gizli-azınlık özlü emelleri için kullanmak/uygulamak oyuncak örneği legalleşir. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Bir devleti halka sevdiren süreç, olgu, ergler, eylemler, kararlar... Vb;devletin halkının olumlu arzularına ve geleceğine uyum sağlamakta gecikmemesidir. O zaman halkın gönlünde hayat bulur ve gizli devletin korumacılığınada gereksinim duymaz. 20. YY'IN hemen tüm devletlerinde parti, din... Vb maskesi altında devlet olabileceği büyük olasılıktır. 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

33.Bu soruyu yanıtlamak zorunda değilsiniz. İsteyen yanıtlayabilir.
İslam'iyet'te;sadece, "La İlahe İllallah" diyebilen nefisten Hz. Muhammed AS'IN tüm eylemlerini (güzel ahlak eylemleri) kusursuz asrına güncelleyip hayatına uygulayabilen insana kadar, her fert Müslüman kabul edilir. İslam'iyetin insan fıtratlarını kabullenişteki; dizayn ve bu kabulleniş kriterleri, yelpazesi ve güzelliği hiçbir rejim, inanç… Vb sisteminde görülmemiştir. Ne acıdır ki, İslam dini cahillerini ve rejimleri menfaat farzları için kullanmak amacıyla;dinde oto kontrol çözümü yerine, İslam dinini kötüye kullananlar potansiyel tehlike bahanesiyle; İslam cahilleri ve çeşitli rejimlerle İslam dinini kontrol ettirmeye/etmye kalkışmak/tırmak isteyen İslam münafıkları (İslam dinindeki çok yüzlüler) İslam'i koşulları yerine getiriyor ve ezbere biliyor. Bu asır at oynatıyorlar kimsede onlara bir şey demiyor ya da onları deşifre etmiyor. Kendilerini de örnek Müslüman tipi ilana etmişler. Kısaca 20. asır onların asrı idi. Önermesini çürütünüz veya eksiğini tamamlayınız
İpucu;Bazı Gerçekler Değişmez, Bazısı Göreceli, Bazısı da Değişkendir... Vb
Hayatın da sadece "La İlahe İllallah" diyerek Müslüman olmakla yetinen bir fert ile Allah CC.HUN resulünü net taklit ederek eylemlerini hayatına uygulayarak çevresine yararlı olmaya çalışan Müslüman bir ferdin arasında ne fark vardır? Hangisi bu asır dinden daha çok dem vuruyor dine örnek olmak istiyor/isteniyor? Sizce tüm fıtratlara hitap eden ve uygun cevaz ve çözüm üreten-veren İslam'iyet'te hangisi daha çok söz sahibi olmalı bu asır bu söz sahipliğini, yetkinliğini ve hürriyetini hangi tipler üstlenmiş neden? Sizce bu sorun nasıl düzeltilmeli?
Cehaleti, menfaati, kasti ve samimiyeti ile;Müslüman'ım demekle gerçek Müslüman olmak arasındaki fakındalığı anlamaya çalışın. Bu asır ki yönetim sistemleri hangi tip insanları yeşertiyor ve söz hakkını artırıyor? Öğrenci Yanıtları

34.Toplumsal peygamber ahlakının, zihinsel ve toplumsal bağışıklık sisteminin güçlenmesi için: sanki, münafıklar;toplumsal denklemlerin olması gereken değişkenleri, cahillerde bu dinamik denklemlerdeki sabiteleri gibidir. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları

35.
A-AkÂdemik Kariyer İçin Proje Üretmek,
-Başka Ülkeler ve Ülkemizin Ortak Menfaatlerine Yönelik Proje Üretmek,
-Bölge ve Ülke Sorunlarını Çözümlemeye Yönelik Proje Üretmek,
-Ekonomik Sorunları Çözümlemeye Yönelik Proje Üretmek,
-Buluş Yapmaya Yönelik Proje Üretmek Nedir?

B-Üniversitelerimizde, Özel Sektörlerde ve Kamu Kuruluşlarımızda Daha Çok Hangisi/lerine Yönelik Projeler Üretiliyor. Sizce Daha Doğrusu ve Liyakatlisi/leri Nasıl Olmalıdır?
İpucu; liyakatli proje üretme bilinci ve alışkanlıklarını üniversite öğretim üyelerinde alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek ve geliştirmeyi düşünün.
“Projeler;Nerede, Nereye, Kime, Niçin, Nasıl, Neden ve Kimlerle Hazırlanıp Üretilir Dersi” Üniversitelerimize Konmalıdır.0,1, 2, 3, 4, 5

C-
Bir ülkede;bilimsel araştır (araştırma) kurumu/ları kendini ve masraflarını;direkt ve dolaylı olarak yıllarca amorti edememesinin nedeni ne olabilir?
İpucu;yukarıdaki a ve b şıklarıyla ilişkilendirmeye çalışın.1Öğrenci Yanıtları

36. İlk-Orta ve yükseköğretimde ;”İnsan Sıfatlarını-Fıtratlarını; Doğru Kullanma, Kendini Doğru Tanıma, Doğru Konumlandırma ve Doğru Değerlendiriş ”, “Toplumsal ve Çevresel;Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, Zaruret (Rahmani/insani birliktelik), Adalet ve Liyakat ”, “Küresel Isınmaya (Cadı Kazanına) Katkıda Bulunanların Yaşama Tiryakiliklerini Tedavi Etmeye Yönelik Yaşama Şekilleri ve Alışkanlıkları Geliştirmek”, “Ülkemiz Kültürlerindeki; Kavram, Özdeyiş, Vecize, Atasözleri, Fikir ve Düşünce Yanılgıları” Dersleri konmalı ve bu alanlara yönelik akÂdemik çalışmalar ve tezler hazırlanıp derhal uygulamaya konulmalıdır. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları


37.A-
Laikliği dünyada ilk defa baş örtü ile ilişkilendirip sözde dini siyasetten koruyoruz avukatlığı, bahanesi veya cehaleti ile İslam'iyet'ten ve Müslüman'ların tepkisinden dolayı hiç bir ülke insanın cesaret edmediği/edemeyeceği ilk örnek uyguma cehaleti ve toplumsal tepkileri harekete geçiren-tetikleyen veya tetiklemeye cesaret eden cahil mucitleri ve cahil bilim bilgini (bilim insanı?!) öncüleri ülkemizden çıkmıştır veya çıkartılmıştır!!!
B-Belki de rejimlerin ölçüsü ve adaleti uygulandığı kitlelerin ona memnuniyeti ile doğru orantılı olmalıdır. Değilse demokrasi ve rejim için kitleler değil, kitlelerin fıtratı–olumlu kültürleri ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ölçüsünde rejimler ve demokrasiler değişebilmelidir veya değiştirilebilmelidir. A ve B Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. 1,2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

38. 21 .YY'DA Tek dünya devletine entegre edilmek istenen her hangi bir Ortadoğu toplumunda: kültür, dil, kişilik, rejim… Vb ile; bilim, siyaset ve din arasındaki liyakatli denklemi/leri nasıl olmalıdır? Böyle bir denklemin ya da denklemlerin parametreleri ( değişken, ortak payda, sabite... Vb ) neler olmalıdır?
İpucu;kavramların tanımlarını örnekleriyle ne olduğunu kusursuz öğrenin sonra denklemin sabiteleri ve değişkenleri arasına önce iki sonra… Vb çok bilinmeyenli denklem olarak önerin.
- Demokrasi imparatorluğunu (Veto), Cumhuriyetleri, Krallıkları, Komünist rejimleri … Vb rejim tiplerini dikkate almayın yani rejim tipi önemli değil.
-Tarafsız (beden ve zihninizin;içinde bulunduğu tüm koşulların yönlendirici etkisinden kurtulmak), namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve hür bir bilim insanı gibi davranın ve düşünün Öğrenci Yanıtları .
-Hedefiniz uzaya açılan legal -yaşayabilir-kurulabilir tek dünya devleti ütopyası olmalıdır.
-Olmazsa olamaz/olmaz, ortak payda ve değişken koşullarınızı önerin.
-İnsanların öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklarını yaşatmak gerekir. Aşkın insanlarını razı etmeyen ve doğru adreslerde değerlendirmeyen kavimler bir gün onları razı eden başka kavimlerin saflarında kendilerine karşı buluşları sürpriz ve rastgele/tesadüf olmaz. Müslüman'lar aşkın insanlarını razı edip doğru adreslerde durmazsa (onları kanunlarla ıslah edişe kalkışırlarsa toplumsal kıyamet kopar). Ancak bu aşkınlık ve taşkınlıklar (ifrat ve tefritler) normal hayat diye empoze edilmemeli (özel hallerdir) ve örnek verilmemelidir. İnsanın kendi işlevini yapışı için tüm yaratıkların aşkınlık potansiyelini taşıyışı önemlidir. Eğitimde ifrat, tefrit, aşkın yaşam stillerinden çok normal yaşantı özendirilmelidir. Sonra öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklara hoş görüyle bakılmalıdır. Bazı radikaller düşünsel olarak toplumsal denklemin/lerin tümünü bilerek ya da bilmeden körelten tekdüze kendilerine benzetilmesini isteyecek kadar zihnen kangrenleşmiş ya da fıtratı değişime uygun olmayan insanlara doğru empati/eşduyum duymayan/duyamayan/duymak istemeyen zihnen kangrenleşmiş, kanserleşmiş özel münafıklar ya da cahilleridirler. Cahiller toplumsal denklemin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olması gereken sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü cıvık değişkenleri ve parametreleridirler. Demirkuş 2009 Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak.

39.Tarihsel gelişim içinde siyasi bağışıklık sistemleri kabarık olan çok yönlü münafıklardan dolayı siyaset hiçbir zaman hiç bir dini/leri aşamaz ve aşamayacaktır (Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)/hadis). İslam onları her zaman oto kontrol kanıtlarla topluma deşifre ettirmiş ama yaşama haklarına dokunmamıştır. Kendileri de deşifre olduklarını bilirlerdi. Bu asır siyaset onlardan yana toplumu besi yapmıştır. Hatta deşifre edilmemeleri için bu asrın yönetim sistemleri her türlü olanaklarını seferber etmiştir.Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları

40.
I-Fen-Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi arsında ne fak vardır?

Birisi öncelikle, ulusal ve Uluslararası bilim ve zihin mutfağı (insanlığın) için; bilim, bilgi, çözüm ve teknoloji üretirken diğer öncelikle bu bilimsel ve zihinsel mutfakta insanlar için sanal ve nesnel bilgilerden zihinsel iştah açıcı; bilimsel yemek çeşitlerini üretir, sunar ve servis yapar.
II-Sanal, Düşünsel, Nesnel, Yarı Nesnel... Vb: Bilim/i, Bilgi/yi, Çözüm/ü ve Teknoloji/yi;
A-Üretmek
B-Uygulamak
C-Kullanmak
D-Hazırlamak
E-Sunmak
F-Servislemek
G-Güncellemek
Ne demektir? Örneklerle tanımlayınız.
III-Uydu, Özgün, Yörünge, Çekirdek, Ulusal, Evrensel, Uluslararası ve Hür Bilim Bilgini (Bilim İnsanı)/leri-ları Kimdir/lerdir?
A-Bir ülkede öncelikle hangi tip bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) ne tip üretim yapması gerekir?1, 2, 3, 4,
B-Ülkemiz eğitim ve bilim kurumlarında (sistemlerinde) çalışan bilim bilginlerine (bilim insanlarına) hangi yöntemler izletiliyor. Kısaca ülkemiz bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?): bilim, bilgi, çözüm ve teknolojiyi; üretim, tatbik/uygulayış, kullanma ve güncellemesinin önceliği ve kıblesi ne tarafadır? Sizce nasıl olmalıdır, neden? Öğrenci Yanıtları

41.Bu asır insanlığın vardığı sonuç, güzel ahlaksız insanla ve liyakatsiz sistemlerle geleceğe yönelmek, çoğu şeyin tufanına davetiye çıkarmakla doğru orantılı olduğunu kanıtlamıştır (Demirkuş 2008).Önermesini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları

42.
A- Atasal geleneklerin yönetim biçimlerini ve rejimleri gerçek dinlerle karıştırmamak gerekir. Mümkünse rejimlerin temel kanunları farzlaştırılmamalı ya da farzlaştırılırsa  rejim dinleşir. En liyakatli farz sayısı ve uygulanışı İslam'iyet'te vardır.
B-Her konuda liyakatli değişimin geri dönüşümsüz tufanına tutulmanın acısını en çok cahiller çeker.
C-Kendini bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) misali asrın koşullarına ve toplumunun gereksinimlerine güncellemeyen rejimler çökmeye mahkûm işletim sistemleri gibidirleri.
Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Yeni rejimler kurmak;sistemi çökmüş bir bilgisayara yeni işletim sistemini yakarak kurmak ve programları yüklemeye benzer. Toplum için felaketin ablukası gibidir. Toplumun hepsine format atmak gibi zor ve her şeye sil baştan başladır ve mutlak bulunan noktadan geriye götürür.
İpucu;bu olgu Osmanlı İmparatorluğu'nun başına gelmiş son vakadır. Umarım bu asır gecikmeyiz. Öğrenci Yanıtları

43.Kuramsal olarak;anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı siyasi kavga üzerine kurulmuş hayatının her aşaması " Vahşi Hayattaki Hayvan Felsefesi Üstüne Kurulu" Yani yaşamak siyasi savaşmaktır. Hayatı hep böyle siyasi kavga, siyasi av-avcı üstüne kurulu bilen insanlıktan habersiz tipik 20.YY'IN siyasi cahil şövalyesi/lerinden bir hayat ve insan cahili; işten atılır veya hapse girerse toplum üstündeki nüfuz gücünü nasıl kullanır? Asil bir insana bu muameleler yapılırsa nasıl bir tepki gösterir?
     Asaletin ve peygamber ahlakının farkını fark edin!!   
     İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.
     İpucı;20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. 
Yani 20.YY'IN soğuk savaşı döneminde (ABD, Çin ve Sovyetler Birliği Arasındaki Cehalet Soğuk Savaşı): öğrenci yurtlarında, siyasi kavga, dövüş, sokak gösterileri, boykot, grev … Vb eylemlerin ürünleridir bu günkü olgun insanlarımızın hayati ve bilinç altı.Öğrenci Yanıtları

44.Kuramsal olarak;gerçekleri zihninde/ne ve içinde/ne doğru konumlandıramayan veya sindiremeyen, tüm nüfuz gücünden, medya ortamından ve olanaklarından yararlanarak; her fırsatta halkının gözünün içine baka baka; siyasi görüşleri düşüncesi dışındaki insanların hepsini sahtekar, düzenbaz, bağnaz ve hizaya getirilmesi veya gereksiz hatta mahkûm edilmesi gereken günah keçileri gözü ile bakarak; devlet büyüklerine; utanmazca, saygısızca, aşağılık, seviyesiz, tahrik edici ithamlarını, hilkat garibesi yakıştırmalarını, iftiralarını peygamber ahlakı ve eylem yumurtaları kılığına büründürerek-bükerek ikram eden ya da siyasi görüşlerine ters düşenleri, düşülen her nokta ve fırsatta;gerekirse, halkı, yöneticileri, devleti, meclisi, inancı ... Vb çok şey ile geçinmeye gönlü olmayan (gerçekleri zihninde/ne ve içinde/ne doğru konumlandıramayan veya sindiremeyen) ekabir-cahil hatta dini koruma ağabeyliğine işgüzarlığına soyunma cehaletinde bulunarak ya da halkın gözüne bakarak;Sözüm ona/sözde dini ve Allah (C.C) korumaya kalkan zavallılar. "Allah'ın Üstünden Menfaat Edinemezler “ diyebilecek kadar dini siyasi malzeme yapma cüretinde bulunan;Allah (C.C), kitaba ve inananlara hatta insanlığa karşı eşsiz inatla saygısız ve terbiyesiz seviyede/lerde davranma yaşama stili alışkanlık alışık tepki (refleks)lerine sahip aydın bir insan/lar olabilir mi?
Varsa bu zihinsel halvet içindeki insan/lar, hangi koşulların ürünü olabilir?

Bu insana/lara nasıl tepki gösterilmelidir ya da tedavi edilmelidir?

İpucu;Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?
     Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!), halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiilere cüzi paralarla gelmeyi-görev almayı göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu
komünizm ve kapitalizmin amansız düşmanıdır. Belki de komünizm ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları
     
45.Bir ülkedeki anatgonistik her türlü toplumsal enerjiyi pozitif ve verimli Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) toplumsal enerjiye tevhit eden kişilikleri ve medyayı nasıl oluşturabiliriz?
Öğrenci Yanıtları

46.Aşk var mı? Varsa beslendiği kaynağı nedir/lerdir? Aşık olmanın kriterleri nedir/lerdir? Sizce kaç çeşit sevda (aşk) vardır? Yeryüzünde füzyon sevdayı (aşkı) olasımıdır?
İpucu;yalan aşkın tuzudur dozu kaçırılmamalı. Demirkuş 2008 Öğrenci Yanıtları

47.Ha babam sınıfı mantığından daha aşağılık seviyede; siyasi maksatlı, ön yargılı ve art niyetli olarak tükürülecek bir suratla ders anlatmak, ders dinlemek veya tükürülecek davranış, eylem, söz ve/veya vücut dili ile sınıfı deşifre etmek olasımıdır?
Olası ise;sınıfın derse/lere ilgisinin kıblesini bu tükürülesi söz, eylem ve vücut dili ahlakına malzeme etmeye çalışan cahil ve/veya münafık öğrencilere veya hocalara tepkiniz nasıl olmalıdır?
İpucu;baş örtünün ahlak vecibelerini yerine getirmediği halde baş örtüyü malzeme yapan cahil ve çok yüzlü öğrencileri, hocaları ve tam tersi olanları (samimi olanları ve onların haklarını ) aynı safta bir arada düşünün.0, 1, 2, 3, 4, 5, Doğru tepki, çözümler üretin ve önerin. Öğrenci Yanıtları

48.
A-Element seviyesinde, enerji halleri seviyesinde (katı, sıvı, gaz… Vb), işlev seviyesinde… Vb göre çok yönlü bir arada bakmak, tanımlamak ve izah etmek ne demektir?
B- Etle toprağın ortak paydaları nelerdir?

C-Eğitimde bir şeyi kusursuz izah etmek için veya insanların bir şeyi doğru anlamaları için onlarda doğru ve gerçek bilgiyi!! algıda değişmezliği oluşturmak için (kavram ve düşünce yanılgısını yok etmek için) bu çok yönlü kusursuz bakış mantığını bir arada vurgulayarak kullanmak olasımıdır? Bu izah yönteminin örnekleri var mı? Nerde, Nasıl?
D-Sizce bu çok yönlülüğü bir arda kullanarak kusursuz anlatmaya çalışma yöntemine ne ad verilmeli? (Algıda değişmezliği düşünün).
İpucu;insan bedeni topraktan mı, etten mi, balçıktan mı yoksa hepsinden mi oluşmuştur. Öğrenci Yanıtları


49.Ayın ve dünyanın güneşe olan uzaklıkları konumundaki yararlı mantığı ile insanlara yararlı olma mesafelerini eğitimle alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek olasıdır. Önermesinin liyakatini eleştiriniz.
İpucu; çevreye yararlı insanlar hangi mantık sistemlerine dayalı eğitimle yetiştirmeliyiz.Öğrenci Yanıtları

50.-Evrim mekanizmalarından, doğal seçilim, değişen koşullara en iyi uyumu sağlayan fertleri yaşatır.
- Evrim mekanizmalarından, doğal seçilim, değişen koşullara en güçlü fertleri yaşatır. Önermelerinden hangisi doğrudur?
İpucu;
iki fert düşünün bir tanesinin tüm genleri baskın sadece değişen koşullara ait genleri uyum sağlamakta sıkıntısı var. Diğeri hem çekinik ve hem de baskın genleri içeriyor ve değişen koşullara ait genleri uyum sağlamakta sıkıntısı yok. Öğrenci Yanıtları

51.Evrimde düşünsel ve zihinsel seçilim; işe yaramaz; enerji, düşünce, eylem… Vb çöpçü balığı misali sindirip temiz alternatiflerini üreten; nefis, fert, toplum, kurum, devlet, halk ve millet olmak ne demektir?Öğrenci Yanıtları

52.Dinde ve bilimde yavuz hırsız; fert, toplum, kurum, devlet, halk ve millet ne demektir? Bu olasımımdır? Neden? Öğrenci Yanıtları

53. kâinatın zaman boyutunu;mekana bağlı (mekân içinde) düşünmek ve hesaplamakla, mekân ı zaman boyutu içinde düşünmek ve hesaplamak arasında ne fark vardır?
İpucu;yaklaşık 20-21 milyar yıllık kâinatı tüm boyutlara parçalayarak Ör.eş(bir birine en yakın) zamanlı veya benzer (bir birine en çok benzeyen;eylem, mekân , yaratık.vb oluşumlar) boyutlardan birer kavuşma boyutu düzlemler sistemini geçirerek kâinatı birde böyle şekillendirin. kâinatın sonsuz boyutlar sisteminden oluşan mükemmel, devasa ve çok yönlü bir sistemler bütünlüğü olduğunu anlamaya çalışın. Ör, Bir plazma boncuğuna, … bir elektrona!!,…. gezegene, yıldıza, sisteme… Vb galaksilere bağlı zamanları düşünün.
İpucu I; kâinat olmadan ya da yaratılmadan öncede zaman vardı ki biz kâinata ömür biçebiliyoruz. Tersini düşünün o zaman daha rahat anlarsınız. kâinatla birlikte zaman mekân , eylem, yaratık… Vb oluşum boyutlarıyla çok yönlü parçalanarak kenetlendi ve sonlu mekanların içine sızdı. O halde zaman boyutu yaratık boyundan önce vardı.
Öncelik sırasıyla;En önce (El Evvel) İlim boyutu> Sonsuzluk Boyutu>Çok Yönlü Kuvvet Boyutu ve Tersi >Çok Yönlü Zaman Boyutu ve Tersi >Çok Yönlü Basınç Boyutu ve Tersi?>Çok Yönlü Hız Boyutu ve Tersi >Çok Yönlü mekân Boyutu ve Tersi>Çok Yönlü Yaratık Boyutu ve Tersi> Çok Yönlü Oluşumlar Boyutu ve Tersi, Genişleme ve eylemler Boyutu ve Tersi… Vb En son (Vel Ahir) devreye girmesiyle bu güne, geleceğe ve geçdiğimiz boyutlara yönelmişiz en son ortaya çıkılan ilim boyutunun içinde ve aslına dönüş söz konusudur.
İpucu II; kâinattaki ulaşılacak tüm enerji halleri açılımların bir toplu iğnenin ucundan daha küçük bir zerrenin içinde ilmen çok yönlü yapışık olduğunu düşünün. Sonra tam tersi bir kuvvet ve anti basınçla tedrici bir açılımı düşünün (BU GÜNKÜ KAİNATIN GELECEĞE YÖNELİŞ SERÜVENİ).Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedik/Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet. Hala göğügenişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet var.
En son (Vel Ahir) tüm boyutların aslına dönüşü söz konusudur. Hasılat ve kârımız aklında bir sayı tut adı kâinat olsun!!! Kötü niyetli;kişilikle, topumlar, kurumlar... Vb tercihler, eylemler ve odaklar terslerine keyfiyet malzemesi olacak gibi gözükmektedir. 1, 2 Öğrenci Yanıtları

54.Sonsuzluk belirsizlikten çok; ilim içinde başı sonu kavuşmuş ancak içerdiği yaratıklar tarafından tüm ayrıntılarının aşılması ve kavranması imkansız (istisnalar hariç) devasa devirli devinimlerle dolu çok yönlü sisteme verilen kavramisimdir. Demek belki daha makuldür. Önermesini çürütünüz.1, 2 Öğrenci Yanıtları

55. kâinat, sonsuz kavramı içinde aklında bir sayı tut adı kâinat olsun… Vb sonuçta;ancak içerdiği yaratıklar tarafından tüm ayrıntılarının aşılması ve kavranması imkansız (istisnalar hariç) devasa devirli devinimlerle dolu çok yönlü sisteme verilen kavramisimdir. Tüm hasılat yine bu devasa kavramın içine (ilim ve sonsuzluk )gömülüp gidecek. Önermesini çürütünüz.1, 2 Öğrenci Yanıtları

56.Eğitimde; zamana ve mekana bağlı düşünce sistemlerine sahip insanlar yetiştirmek arasında ne fark vardır?
İpucu;
bu gün varılan sonuç ve uzay çağını düşünün. Öğrenci Yanıtları

57. İnsanı düşünce boyutları kâinattaki en hızlı enerji boyutlarını aşabilir mi nasıl? Kanıtlayınız.Öğrenci Yanıtları

58.Varlığın/bolluğun/afiyetin değerini bilmek/bilmeyen/bilmezler için, yokluğun orucu evladır. Demirkuş 2008. özdeyişin/lerin en liyakatlisini seçiniz. Öğrenci Yanıtları

59.A-DNA Nedir? Gen nedir? Gen zekâsı nedir? Genler nasıl çalışır? Görevleri nelerdir? Gen terapisi nedir? Gen tedavisi nedir? Genlerinin ve beyninin arzularına kul olmakla onlara hükmetmek arasında nasıl bir ilişki vardır? Kromozom Nedir? Din nedir? Ahlak nedir? Eğitimle genlerimizin ve beynimizin kontrolünü aşmak-ele geçirmek olası mı nasıl?
Genlerimiz mi bizi (insanı) yönetiyor ve tercihlerini/mizi belirleyip geleceğimize yön veriyor yoksa gerçek kişiliğimi/miz mi genlerimizi yönetip geleceğimize yön veriyor?
İpucu;Tüm canlıların, hayvanların ve insanların bedeni; yapısal biyolojik bileşenler ve genler(özellik birimi) sisteminden ibarettir. Bundan emin olabilirsiniz. Hayvanların çoğunu ve bazı insanları genleri (beden sistemlerini) yönetiyor bundan emin olabilirsiniz.
           Genler açısından; cahil(kendin bilmez), zalim(zulüm kar), siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist(başkalarına eza çektirmekten hoşlanan), siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist (dövülmekten ve kendisine işkenceden hoşlanan) ve âlim (kendin bilir) insanlar arasında ne fark ve nasıl bir ilişki vardır?
          Tüm bu bilgileri; cahil(kendin bilmez) kötü ahlaklı âlim (münafık) ve peygamber ahlaklı alimle ile ilişkilendirmeye çalışın.
B-Beyniniz mi sizi yönetiyor siz mi beyninizi yönetiyorsunuz. Genleriniz mi sizi yoksa siz mi onları yönetiyorsunuz?Aklımızın bizi yönetmesi ile zekâmızın bizi yönetmesi arasında ne fark vardır? Eğitim ile iradesini; nefsi veya aklı kontrolüne koyan insanlar arasında ne fark vardır?
İpucu;
İradeyi; zekice ve akıllıca kullanmak arasındaki farkları analamaya çaılışın.

C.Nefsimiz(nesnel- sanal doğal bedenlerimiz ve doğal sanal araçlarımız/zekâ… Vb) mi bizi yönetiyor biz mi nefsimizi yönetiyoruz? Nefsini doğru tanımanın ne yararı vardır? Nefsini tanıayn rabbini tanır (ayet). Bir insanın;zekâsının, beyninin ve aklının yönetiminde oluşunun arasında ki farkları yazınız.
İpucu
;tüm normal yabani(vahşi) hayvanlar, bedensel organlar ve zekâlarının kontrolünde olduğundan emin olabilirsiniz. Tüm evcil hayvanların yabanilerinden(doğal akrabalarından farkı) doğal olanlarına ilave olarak evcil kültürleri, öğrendikleri, eğitildikleri ve evcil genleriyle hareket ederler.

D.Bir insanın bir an;iradesi ve kişiliği sadece, aklının kontrolünde ise akli selim, ruhunun kontrolünde ise ruhban, nefsinin kontrolünde ise hayvan (ilkel insan), pür zekâsının kontrolünde ise şeytan, sistemin kontrolünde ise sistem aksamı (örneğin, teknolojik veya doğal insan). Önermesinin eksiğini ve safsatalarını eleştiriniz.
Sizce sürekli,aklının kontrolünde insan yetiştirmek için nasıl öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri uygulamak gerekir.
İpucu ;insanların her an ve her zaman aklının kontrolünde olma olasılığının çok zayıf olabileceğini düşünün. İnsanın fıtratı ve yaşam denklemi gereği ideal dengeyi oturtması zor. Genellikle insanlar hercai kontrolde olabileceğini düşünün. Bu gerekçeler dayalı olarak eğitimde insanlara, hoş görülü davranmanın zaruretini düşünün.

E.Sıhhatli bir yaşam için;çok yediğimiz kadar az yemeye, az çalışmışlığımız kadar çok çalışmaya ve hareket etmemiş kadarda hareket etmeye mahkûmuz. Önermelerini eksiğini tamamlayınız.
İpucu:ifrat ve tefrit dayalı doğal yaşam-beslenme şekli/leri ile sıhhatli yaşamak için;nefes almak kadar çalışmanın, hareket etmenin ve normal beslenmenin önemini eğitimde vurgulamayı ilişkilendirin.Öğrenci Yanıtları

60. İnsan nedir? İnsanın bedensel ve zihinsel sanal araçları nelerdir? İnsan ahlakı nedir? İnsan bedensel ve zihinsel olarak peygamber ahlakıyla evrenselleşmesi için;bedensel, eylemsel, davranışsal, zihinsel eğitimi ve terapisi gereklimidir? Sizce nasıl olmalıdır?
İpucu:Tüm bu bilgileri; doğal, ilkel, hercai ve gelişmiş insan ahlak tipleri ile ilişkilendirmeye çalışın.
           Bu asır ki fert, kurum, devlet… Vb tokluktan ve yokluktan(ifrat ve tefritten) ölme hastalıklarını düşünün? Öğrenci Yanıtları

61.Doğal (Vahşi) Demokrasilerde bile olsa, her düşünceye saygı duymak büyük bir cehalettir. Her düşünceye saygı duyulmaz. Önermelerinin liyakatini eleştiriniz.
İpucu:Saygı duyulmamayı hak eden düşünce ve fikirleri düşünün. Sizce saygı duyulmayı, saygı duyulamamayı (tepki gösterilmeyi) ve icabet ettirilmemeyi(uzak durmayı/tepki gösterilmemeyi) hak eden düşünceler arasında nasıl bir ince çizgi vardır.
          Çocuksu düşünce-fikirleri, eksik düşünce-fikirleri, doğal düşünce-fikirleri, cahil, kötü (münafık) ve iyi ahlaklı âlim insanları bir arada düşünün.Öğrenci Yanıtları

62.Hür insanın, toplumun, kurumun ve devletin tercihlerine dayalı düşüncesinin kıblesi ile gerçek kişiliği/sorumluluğu doğru orantılıdır. Cebren ve hile ile diğer faktörlerle kişiliği/ni yönlendiriliyorsa/yönlendiriyorsa; ya özürlü, ya cahil ya mahkûmdur ya da hem cahil hem de mahkûmdur. Önermesinin liyakatini ve eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

63.Kapitalizm (Karunizm), Komünizm, Köktenizm… Vb izmlere malzeme olmuş ve ders almışların dirilişi. Önermesinde ne demek isteniyor? Öğrenci Yanıtları

64.Bu dünyada herhangi bir şeyi bilmeyenlerin ve o şeyin istenmeyen sonuçlarının sorumlusu o şeyi bilenlerdir.Önermesini eksiğini tamamlayınız.
İpucu:Fert, toplum, kurum, devlet…insan bazında bilenler (doğru bilgi ve uygulamaya sahip-emin olduğu sahalarda) bilmeyenleri ( o sahaların bilmeyenlerini) kendilerinden yararlandıracak;davranış, eylem, tatbik/uygulayış, mesafe, konum…geliştirmedikçe bilmeyenlerden kaynaklanan yanlışın sorumluluğu bilenlere mal edilmelidir.
O halde emin olduğu bilgilerini çevresiyle paylaşmaktan hoşlanan ve parasız ahlaki değer yangılarına sahip fertleri hangi eğitim sistemleriyle oluşturabilir önermesi çok büyük önem taşır.
İpucu:zekâ seviyesi %100 peygamber ahlakı seviyesi %10 ve zekâ seviyesi %60 peygamber ahlakı seviyesi %50 olan iki profesörün devlet hizmetindeki ürünlerini ve halkına hizmetierini karşılaştıranız. O halde şimdiye kadar ÖSS sınavı sadece zekâya dayalı öğrenci seçmesini geleceğimize katkılarının eksiğini düşünün.0, 1, 2, 3, 4, Öğrenci Yanıtları

65.Doğruları ve haklıları bilenlerin: cahillere, bilmeyenlere ve miskinlere; güçleri oranında teslim olmamaları gerekir aksine her şeylerine zülüm etmiş olurlar. İnsanlar kendilerini ve devletlerini;çok bilgili ve zeki insanlarımı yoksa çok akıllı ve peygamber ahlaklı insanlara mı emanet etmelidirler? Neden? Hangi kriterler diğerlerine ön koşul olmalıdır? Peki hangi karaktere, insanlara geleceğimizi emanet etmeliyiz. Neden? Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. 1 Öğrenci Yanıtları

66.Her öğrenmek isteyen ve gafilin yegâne sorumlusu doğruyu bilenlerdir? Cahillerin sorumlusu kimdir? Sizce cahil, gafil, bilmeyen ve çocuksu bilgiye sahip kişilikler arasında ne fark vardır?
Her birine karşı nasıl davranılmalıdır ve nasıl eğitilmelidirler?
İpucu;
- Çocuklar fıtratlarına uygun eğitilmeli,
-Gafiller asgari gereksinimleri oranında uyandırılmalı ve uyarılmalılar,
-Öğrenmek isteyen bilmezler fıtratına uygun eğitilmelidir.
-Cahillerin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı olarak fıtratlarına uygun; ya uzak durulmalı ya da kabulleniş/kabullendikleri yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından yararlı olunacak mesafelerde eğitimlerine girilmeli veya güvendikleri dürüst âlim kişilikler aracılığı ile fıtratlarının kaldırabildiği değişim değerlerine dayalı eğitim programı uygulanmalıdır.
İpucunun eksiğini siz tamamlayınız ve önerilerde bulunuz. Öğrenci Yanıtları

67.Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin, siyasetin... Vb bilim çakalı olmakla, çevresinin ve insanlığın bilim bilgini (bilim insanı?!) olmak arasın da ne fark vardır? 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

68.Tera Bilgisayara denk aksamlara sahip canlı var mı? Ya da ona en yakın aksamlara sahip hangi canlı/lardır?
Uzay çalışmalarında kablosuz bir bilgisayarın kontrolünü elinde bulundurmak kesindir. Bir insanın, toplumun, devletin, halkın sanal kontrolünü ya da sanal kontrolünü denk olanaklarla tamamen ele geçirmek olasımıdır? Nasıl?

İpucu:Kapitalizmin: ahlakını, düşüncesini/lerini, ekonomik politikalarını, toplumsal ilişkilerini, işlevlerini ... Vb icraatlarının kefenin içindeki her şeyini/lerini düşünün Öğrenci Yanıtları

69.Kendini tanımak ve toplumsal dinamikler içinde-olanakları ölçüsünde liyakatli konumlandırmak arasında nasıl bir ilişki vardır?
A-Bu önermeyi hayata doğru güncellemeyi-uygulamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren ve tersi;fert ve toplumlar arasında hangi farklar vardır.
B-Bu önermenin hedefine ulaşması için nasıl eğitim sistemleri uygulanmalıdır? Neden?
C-Bu önermenin doğru hayat bulması insanlığa ne/ler kazandırır? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23,24
İpucu:Fert, toplum, devlet… Vb eğitim sistemleri ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı çevresini kendisinden pozitif yararlandırabildiği kadar vardır. Öğrenci Yanıtları

70. İnsan doğru bildiği ve uyguladığının alimi tersinin(bilmediklerinin) cahilidir.Önermesini eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları

71.Bir insanın, frerdin, yaratığın, kurumun….devletin: istenmedik, yanlış veya zararlı; düşünce, söz, tefekkür, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve eylemlerine;yok edici tepki göstermekle tümünü yok edici tepki göstermek arasında ne fark vardır?
Toplumumuzda hangisi daha yaygındır?

İpucu;öldürücü kene ya da kuduz için, ne zaman yorgan veya can yakılırın ince çizgisini düşünün Öğrenci Yanıtları

72. kâinatın her şeyini sanal dünyasında gerçekçi yaşayabilen bir insanla tam tersi kâinatın içinde sadece evrendeki sistemlerin bir parçası (beden olarak) yaşayan iki insanın düşünün.Eğitimle bu ifrat ve tefrit iki insanın arasındaki iletişim veya hayata bakış açılarının uçurumlarını nasıl otobana çevirirdiniz?
İpucu:âlim ve cahil insanları bir arada düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

73.Çoğunluğu;haklı, haksız, cebren ve hile ile arakasına alarak:bilimi, ilimi ve dini liyakatsizce; siyasetin ölü kefenine (metriksine) kapitalist yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve kurallarıyla sığdırmaya çalışmak, insanlığın ve tüm yaratıkların; sanal ve gerçek dünyasına, fiziksel-toplumsal tufanlara davetiye çıkarmaya eşdeğerdir. Önermesini eleştiriniz ve daha doğru alternatifler sununuz.
İpucu;önermeyi günümüz şizofren dünya düzeninin toplumsal-çevresel uygulamaları ve vardığı sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

74.Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir! Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır!
Her doğruyu her durumda söylemek doğru değildir, ancak bazı doğruları bazı ortamlarda söylemek farzdır. Demirkuş 2011

Bir yanlışı gördüğünüz zaman gücünüz oranında(eylemsel, sözel veya düşünsel) düzeltiniz (tepki gösteriniz) (Hadis/HZ. Muhammed AS).
İlk iki önerme son önermenin kapsamını aşamaz veya İlk iki önerme son önermenin aksamlarıdır. Önermesinin liyakatini tartışınız. Öğrenci Yanıtları

75.Yapılan iyiliklere; satılma yalakalığı, kendini kullandırma sadakati ve cehaleti ne demektir? İyilik yapma kisvesi altında insanı kullanmak, satın almak ve kayırma cehaleti ne demektir?
Bu iki önermenin eylemleri ve uygulamalarının cehaleti eğitimde nasıl işlenmelidir? Öğrenci Yanıtları

76. İt mahiyetindekine hükmeder, çoban idare eder. İt kirişi kırılırsa sürüye yaslanır. İt kirişi kırılırsa sürü bayram eder.Demirkuş, 2008. Önermelerinin safsatalarını yazınız.
İpucu; akıllı insanlar, kendisinden daha edepli ve akıllı olanların vasıflarını kabullenişte sıkıntı çekmeyenlerdir. Miskinlere. güçlülere, cahiller... Vb menfaatleri, cehaletleri, korkaklıkları gereği teslim olanlar hiç kuşkusuz zarardadırlar. Öğrenci Yanıtları

77.Öğretim, öğrenim ve eğitimle; insanı evrenselleştirmek, insanlaştırmak ve geliştirmek ile insanı hayvanlaştırmak ve doğaya musallat olarak yaratıklaştırmanın belirtileri ve ölçüleri neler olabilir?
İpucu;
dünyada mevcut eğitim sistemlerinin ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının tarihi uygulanışını;ilk insandan günümüze ve geleceğe doğru değerlendirip;Roma İmparatorluğunda arenalarda insanı- hayvanları dövüştürmeyi-yarıştırmayı (sadizm tiryakiliği-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistleri), günümüzdeki kavga-şiddet ve doğal sporların liyakatsizliğine ve insanın çevreye-geleceğe-doğaya musallat sorunlarına alternatifler geliştirerek düşünün. Parasız ve menfaatsiz ikram yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına sahip edepli insanları öğretim, öğrenim ve eğitimle nasıl ortaya çıkarırsınız.
   İnsanın bedensel ve zihinsel uğraşılarının bilinç altına kaydedilir ve zamanla ahlakına yansıyacağından emin olabilirsiniz. Yani insani öğretimle ve eğitimle peygamber ahlakıyla(peygamber ahlakı) ile donatılması zaruridir.
   İnansın sevgisini, aşklarını, ilgisini doğaya ve hayvanlar âlemine kaptırdığının farkındalığnı yitirdiğini yani bu konuda cahilleşmiş olduğunu-olabileceğini düşününün.1,2,3,4
    deccalı bir zihniyetle insanın sömürü ve bilgi edinme aracı olarak kullanılabileceği kadar zayıf ve farkındasız yaratık olabileceğinden emin olabilirsiniz. Toplumsal mantığın ferdi mantığa oranla hantal ve zavallı olabileceğinden emin olabilirsiniz. Öğrenci Yanıtları

78.Ülkemizde neden Uluslararası kabul görmüş teşvikli dergilerde yapılan yayınlara (makalelere) teşvik ödülü verilirde, yöresel ve ülkesel çözümleri üreten makale ve araştırmalara teşvik ödülü verilmiyor?
İpucu;tıklayın,
İpucu;teşvikli uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri tekeline alan kapitalistler daha sonra şifreleyerek, tüm dünyaya, bilim insanlarımıza ve ülkemiz kütüphanelerine yıllık yüklü paralarla ve geçici izinle hizmetine sunulmaktadırlar. Öğrenci Yanıtları

79.Eğitim;insana, doğayı-ötesini, nefsini, tüm nesnel ve sanal araçlarını doğru tanıtıp, toplum içerisinde; kendilerini liyakatli, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst konumlandırışları gerektiğinin mutlak üstünlük ve liyakatin bilincini bilimsel verilere dayalı olarak kavratmak, öğretilenleri-öğrenilenleri düşünce ve davranışlarında alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirtmektir. Herkesin her şeyi bilmesi amaçlı değil de, her ferdin topluma ve tüm yaratıkları yararlı ve hayırlı olacak kadar bilgilendirilişi ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak sahibi oluşu kadar öğretimi, öğrenimi ve eğitimini veriş daha uygundur. Örneğin cani karakterli kişiliklerin bazı mesleklerde olmaması ve bazı şeyleri mutlaka bilmemesi gerektiği çıkarsayışından hareketle her kese her bilgi ve fırsat verilmemelidir. Fırsat eşitliğinden çok liyakatli fırsat verilişi üzerinden duruluş önemlidir. Bu sonuç insanlığın kabullenişinde zorunlu ve acı bir gerçektir. Hatta medya haberleri ve bilgileri de bu mantığın süzgecinden geçirilerek ortak payda merceğinden verilişi önemlidir. Önermesini gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz. Öğrenci Yanıtları

80.Japonlar kasırga, depreme karşı tedbirini almış biz ise Allah emanet yaşıyoruz. Önermesi toplumsal cehalet, Allah (C.C) ve dinine iftiradır. Aslında bizim yaptığımıza;saldım bayıra doğa ve çevre kayıradır.Yani biz doğaya emanet yaşıyoruz.
Hâlbuki dinde bir işin tedbirini alın Allah (C.C) öyle emanet ediniz.(bu konuda hadis var) Allah (C.C)'HE emanette aklın  hakkın vermek gerekir, akla ihanet etmemek gerekir.
Çıkarsayış;toplumsal kültürümüzdeki:tüm yerli ve yabancı; özdeyiş, atasözleri, deyimlerin, düşüncelerin geçerlilikleri üzerine bilimsel ve ilimsel akÂdemik tez çalışmaları yapılarak kaynakları namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst gösterilerek en doğru uygulanış alanları, eksikleri, yanlışları, geçerlilik sınırları veya daha geçerli alternatifleri üretilerek topluma sunmalıyız.
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsünün cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğa konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb; çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

81.A-İnsanın zihinsel ve bedensel üretiği enerji ile kendini doğaya ve doğal mekanizmalarının sınırlı gerçeklerine liyakatsiz  teslimiyeti: insanların akıbetini hayvanları ve diğer doğal metalarını aşmayan aczi ve liyakatsizliği anlamına  gelir. Önermesini eleştiriniz.
        B-Gerçeğin sadece bir parçası olan doğa ve  doğa mekanizmalarını (evrimsel mekanizmaları) gerçeğin tümü ve ta kendisidir demek hayvanların zekice  liyakati için  bile belki de yetersizidir.  İnsan için gerçeği, bu kadarcık bilimle sunmaya kalkışmak belki de abes, ayıp, insafsız ve  liyakatsizliktir. Bu birazda şuna benzer;biri ayakta duran filin kulağını tutar;bu nedir diye sorar, yanıtlar izafidir. A-Kulak B- Fil Kulağı C-Fildir … Vb Burada algıda ve kavramada değişmezliğe ulaşmak son derece önemlidir. Önermesini eleştiriniz
İpucu;Işık hızından daha hızlı düşünebilen;insanın mutlaka doğadaki diğer yaratıklardan farklı olarak kişiliğini ve ürettiği bedensel-zihinsel enerjisini doğal ve meleği doğa ötesine taşımasının reçetesini bilmesi daha liyakatli gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

82.Önce Filmleri ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) hepsini izleyin sonra  aşağıdaki önermeleri okuyun.
1-Yerküresi fiziksel normlarının birim alanını, her zaman biriminde etkileyen, çevrel (dış merkezli)  ve iç merkezli elde edilen çekim ve basınç verilerinin sürekli rasat edilmesi.
2-Yerküresinin iç basınca ait sıcak ve soğuk nefes borularından (sıcak-soğuk volkanlar), yer kürenin ince ve kalın katmanların karakteristik ve özgün nirengi noktalarında mağma tabakasına gönderilen ve yansıtılan düşük ve doğa olaylarını tetiklemeyecek dozda  elektro manyetik, ses dalgaları… Vb yüzeyden derin katmanlara kadarki basınç ve yüzey gerilim verilerinin sürekli rasat edilmesi.
3-Sürekli bilgi rasat edilmesi amacıyla;yer küresinin derinliklerine yüksek sıcaklıklara dayanıklı veri toplayış robotlarının kullanılması.
4-Volkanik ve deprem faaliyetlerinin teknolojik ve biyolojik indikatörlerini değerlendirmek.
5-Geçmiş deki tüm doğal felaketlerin;Su Tufanları(Tsunami), Depremler,  Volkanik patlamaların kronoloji olarak yer küresinin yüzeyindeki iklimsel ve jeomorfolojik olaylarıyla matematiksel olarak ilişkilendirilerek doğal kronolojik döngülerin belirlenmesi ve döngünün geleceğinin doğru okunması. Bu sonuçlara dayalı olarak geleceğe yönelik olası olağan üstü doğa olaylarının  yer küresi sistem zekâsı denklemlerinin deşifre edilerek ortaya konması.
6-1,2,3,4,5 numaralı açıklamaların ve verilerin mantık işleyiş- sistem zekâ sistemlerinin tera bilgisayarlarla simule edilmesi.
7-Tüm erken uyarı sistemlerini harmonik ve bilimsel olarak değerlendirmeye ve uygulamaya koymak....
8-Hava tahmin raporlarından daha gerçekçi olarak gelecekte olabilecek depremler, volkan püskürmeleri, su tufanları (tsunami), kasırgalara... Vb ait geleceğin doğal kronolojik döngülerin raporlarını tera bilgisayarlar yardımıyla ortaya koymak mümkün olabilecektir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

İpucu, Öneri ve Çözüm;
insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb; çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir.Öğrenci Yanıtları

83.A-Analog olarak;Bir insanın beyni insandaki tüm milletlere ait ortak payda insan gemisi makamıdır. Kalp; İslam'iyeti tercih eden(peygamber ahlakı temeline dayanan) insanların toplandığı İbrahim AS milletine ait Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)makamına eş değerdir.Göbek ise köken milletler (soya dayalı milletlerin) makamına eş değerdir.
B-Ümmet gemisinden millet gemisine iniş tüm halkı ve yönetilenleri Siyonistleşmeye ve şovenleşmeye motive eder ya da siyonistleşmeye ve şovenleşmeye (handikabı,çakı rakı) çifte standarda yönlendirir., İnsan gemisine çıkış cehalet kaos ve hüsranı motive eder.Yani Müslüman'a göre yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamıdır. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını; gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.
İpucu;dünyadaki globalleşme nedenlerini düşünün.
İpucu;yönetilen halkların;fıtrat çeşitliliğini, zararlı-yararlı; örf, adet, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), batıl inanç yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını düşünün . Her insanın peygamberler kadar dine motive olamayacağını tam tersi karakter ve fıtratta insanlar olabileceğini düşünün. O zaman nasıl bir rejimi dinle bir arada tutmak gerekir ya da dine sırtını dayayan sözde dini rejimlerinin nasıl çözümler ürettiğini düşünün. Örneğin İran şahlığı, Peygamberler şah gibi yaşamazlardı. Osmanlı Padişahlığı, Selçuklu İmparatorluğu rejimleri;peygamberler padişahlar ve imparatorlar gibide yaşamamışlardı.
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7

İpucu;Müslüman'ım diyip İslam'i kuralları fıtratı ölçüsünde yerine getiren;Kızılderililer, Zenciler Eskimo, Aburcin, Pigmeler... Vb herkes İbrahim AS milletine kabul edilir. Yeryüzündeki Müslüman'ım diyip kabul gören 72 fırkadan-milleten sadece İbrahim AS milleti Allah (C.C)'UN indinde kabul görecektir (salavatı şerife). İbrahim AS devleti kurana dayalı olarak tüm boyutlardaki kâinatı, tefekkürleri, düşünleri, ütopyaları ... Vb her şeyi aşmış ve kuşatmış (seni âlemlere rahmet olarak gönderdik) Kuran-ı Kerim'in realitelerine dayalı olarak kabul edilir.Yani Müslüman'ım diyen her ferdin; milleti ve devleti İbrahim A.S. yaşantısı ile başlayan ve bu güne dek gelen İslam dini çizgisi/leri ve Kuran-ı Kerimin kabullendiği ahlak ve yaşam sistemidir. Öğrenci Yanıtları

84.Bilim insanları din cahili, iman edenler bilim cahili olduğu sürece, üniversiteler; Doğal (Vahşi) Demokrasi ve siyasetle;kapitalizmin, komünizmin, şovenizmin, Siyonizm… Vb …izim ve diğer ...istlerin çiftliği ve hizmetkarları olmaktan kurtulamazlar. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını;gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14 Öğrenci Yanıtları

85.Bilim siyasetin metriksin de, bilim bilginleri da (bilim insanları da), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların) metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14
Öğrenci Yanıtları

86.Sıfırın dengesine üfleyerek siyaset yapmak ne demektir?
İpucu;Kapitalizmin; menfaatleri için insanların farkındalıklarını uyutarak, hile ile veya cehaletinden yararlanarak sinsice kullanmasını düşünün. 1
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb; çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

87.Tüm yaratıkların ve tersinin ürettiği:yalan, yanlış;eylemler, kavramlar-düşünce yanılgıları… Vb her türlü istenmeyen normları aşarak kuşatan, onların kıblesini gerçeklere ve doğrulara çevirebilen- sistem ve yaratık denklemi var mıdır? Nedir/lerdir? Nasıl? Öğrenci Yanıtları

88.Kızışmış/ı görene güven verir, görmeyene kokusu ve namı yayılır. Önermesinin hayata uygulanıp uygulanamayacağının liyakatini yazınız.
İpucu;Vahşi hayvanların hepside çıplak dolaşır.  İnsan olarak giyim ve kuşamımızla çevremizdekilere karşı saygılı ve edepli (ifrat ve tefritten uzak) giyinmek evladır. Zihinsel ve nesnel giyim ve davranış konusunda;maymun iştahlı ve nefsi emareye sahip insanları tahrik etmemeliyiz, zihinsel ve nesnel bedenlerimizi gereksinimleri oranında doğru adreslide bulundurmalıyız-beslemeliyiz ve yaşatmalıyız.
İpucu, Öneri ve Çözüm;insan evladı;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak; yaşanabilir (ifrat ve tefritten uzak) Richter ölçeğine göre; ayıbıyla nerelerde ne zaman dolaşması ve yaşaması gerektiğinin ölçüsü hudutlarına çekilmesini  alışık tepki (refleks) olarak bilmelidir. Yoksa sonuç kesin ve nettir. Yaşanabilir edepli Richter ölçeği sınırları dışındaki ahlak ölçüsü cehaletinin sonuçları yaşanmış, yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğada edepli ve itidalli (ifrat ve tefritten uzak) yaşamanın doğaya konmuş bir yasa olduğunu bir gün;internette,sokaklarda, sahillerde ve çıplaklar kampında... Vb;bedensel, fiziksel, çevresel ve zihinsel olarak çıplak dolaşanlarında bedelini ödeyerek kavrayacağından emin olabilirsiniz. Peygamber Ahlaklı (peygamber ahlaklı) insanlar yetiştirmek yegâne ilacımız gibi gözükmektedir.0,1, 3, 4, 5,67, Öğrenci Yanıtları

89.Gelişmiş insanı hayvanlardan farklı kılan;yaşadığı dünyaya artı değer kazandıran ve kendisini asgari amorti edebilen ahlak ve yaşantı özellikleridir. Önermesini sözde gelişmiş ülkelerin yaşantısı üretimleri ve çevre ile ilişkileriyle karşılaştırarak görüşünüzü belirtiniz. Öğrenci Yanıtları

90.Menfaati için, bilerek veya bilmeyerek;işine geldiği gibi kafasın da (nefsinde) ürettiklerine-gönül tercihlerine-seçtiklerine göre bilim ve dinden yaralanıp örnek olmaya gayreti ve cehaleti ile yaşamakla, dindeki ve bilimdeki gerçek kuralları üzerine uygulayıp keşif ederek, öğrenerek yaşamak arasında ne fark vardır. Günümüzde hangi alternatif uygulanıyor? Sizce bu realiteyi hayata doğru uygulamak için eğitimde nasıl bir yol izlemek gerekir? Öğrenci Yanıtları

91.Işık hızından daha hızlı düşünebilen beyine sahip insan;bedensel ve zihinsel olarak evrim mekanizmasının tehlike sınırları dışına taşınmayı ve ondan hızlı ileri giderek onun geleceğini görmezse,  afatından korunmayı başaramazsa  o zaman herkes, evrim hapishanesinde mahkûm ve  mekanizmasının çarkları arasında yok olup gidecek demektir. İnsan gibi bir yaratık için;bu çok ucuz, cahilce ve basit bir mantık olmalıdır. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını;gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

92.Evrim Bilimi, Evrim Mekanizması ve Evrim Teorisi ne demektir? Aralarındaki farkları ve sırasıyla kapsamlarını yazınız.Evrim Bilimi neler ile ayakta duruyor.
İpucu; Hücre Bilimi>Hücre Mekanizması>Hücre Teorisinin tanımı hatırlayınız. İnsanlar hücre teorinse inansalar da inanmasalar da hücre bilimini ve hücre mekanizmasının hakikatini kabullenir ve uygulamalarından yaralanırlar. Bir bilim dalı gerçekler ve doğru sonuçlarıyla kabul görüp ayakta durur yoksa teorilerle ayakta durmaz.Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını;gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz. Öğrenci Yanıtları

93.Matematiksel, tamamlayıcı, liyakat hukuksal, bilimsel ve fıtratı (yapısal) eşitlikleri ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir? bayan ve erkek için hangi eşitlik daha liyakatlidir? Bir bütündeki elamanların; özgün, liyakatli ve tamamlayıcı eşitlikleri arasında nasıl ilişkiler ve   farklar vardır? 1, 2, 3
İpucu;tek bayan yarım insan, tek erkekte yarım insan. Yani bir şeye insan demek için minimum normal bir bayan ve normal bir erkek bir arada olması gerekir (X+Y=insan). O halde insan için, bütünün birer parçası olan bayan ve erkeği matematiksel eşitliğini veya eşitsizliğini ileri sürmenin (X=Y);cehaleti ve ortaya çıkardığı kavram ve düşünce yanılgısını anlamaya ve düşünmeye çalışın.
Fiziksel, düşünsel, duygusal, yapısal(fıtratı), becerileri, fizyoloji yapısı ve zihinsel olarak bir bayan ve bir erkeğin;ortak ve özgün özelliklerini düşünün. bayan ve Erkeği matematiksel eşitlemeye kalkışmanın veya bu amaçla eğitim ve tatbik/uygulayış ile eşitlemeye kalkışmanın uygulamada yaratacağı toplumsal tufanı anlamaya ve düşünmeye çalışın.
      Yorum;belki de evrim bilimini unutturacak kadar evrim teorisini ileri sürüp Âdem AS'MI primattan, Primatlar mı Âdem AS'DAN türedi safsatası ile insanları bitmez-tükenmez düşünce stresine sokanlar;bu günde, bayan erkek eşitliğinin altına da ilerde;Allah (C.C)'UN indinde adalet varsa neden bayanlardan peygamber olmadı cehaleti, liyakatsizliği ve küstahlığını ileri sürerek insanları bitmez-tükenmez liyakatsiz düşünce stresine-yanılgılarına sürüklemektir. İnsanı aşan ve zamanından erken sorgulamanın (alt yapısı müsait olmayan evdeki çocuklara silah emanet etmek gibi) insanları liyakatsiz çatışma ve streslere sokabileceği hesaplanmalıdır. Öğrenci Yanıtları

94.A-Gerçekleri yaşayarak tanımak ve geleceğe yürümekle, gerçeklere iman ederek yaşamak arasındaki farkların ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar nelerdir nasıl çözülebilir? Gerçekler hakkındaki iletişimsizlikler, düşünce ve kavram yanılgılarını eğitimle nasıl ve hangi yöntemler-uygulamalarla–olanaklarla çözülmeli? Toplumsal, hayvansal ve çevresel bağlamlarda Gerçekler hakkında algıda doğru değişmezliği sağlamak için neler yapabiliriz?
İpucu;bir bilim insanının bilimsel gerçekleri bedensel, zihinsel ve çevresel olarak üzerine uygulaması ile, bir peygamberin ayetleri üzerine uygulayarak yaşayarak hayatına güncellemesi ile ortaya çıkan sonuçları yani bilimsel makaleler ve peygamber hadisleri düşünün.
B-İzafi ve geçici gerçekleri (kalıcı-sürekli olamayan enerji halleri konumu) yani doğa ve hayvani-meleği doğa ötesindeki realiteleri;zihinsel, bedensel ve çevresel olarak bilimsel ilahlaştırmak veya deccallaştırmak ne demektir?
C- Doğayı, İnsanları, Sistemleri,Evrimin Prensipleri,Evrimsel Mekanizmaları, Evrim Bilimini, Evrimleşmeyi, Evrim, Evrim Kuramı kavramlarını kaosa sürüp kavram yanılgısını ortaya çıkartarak, … Vb insanların inanmaya ve iman etmeye fıtratı (yapısal) yatkınlıklarından ve gereksinimlerinden yararlanarak veya bu gereksinim ve yatkınlarını bilimsel olarak suiistimal ederek liyakatsiz ilah ve inanç sistemleriyle doldurmak ne demektir?
İpucu; günümüzde, evrimciler (evrimin avukatları-horozları) ve yaradılışçıların(dinin avukatları-horozları) bilimsellik adına yaptıkları,sözde tartışma, kargaşa ve keşmekeşlerinin cehaletini düşünün. Öğrenci Yanıtları

 95.A- Bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?),farkındalıklarını uyutarak ya da zafiyetlerinden yararlanarak;nefsi ve zekâsını bilimsellikle kullanarak  madde âleminden büyük kıyamete doğru kişiliklerini-hayat enerjilerini evrimin çanağına hapsetmek ne demektir?Yani insan bedensel ve zihinsel olarak aklını ve ruhunu harekete geçirerek kişiliğini evrim çanağının doğa ötesine taşımasına kement vurmak ne demektir? Hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  hedefine kilitlenmek ne demektir?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Yaşanmış Gerçek Senaryo;Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz;orada gelişimin ve değişimin gereği vadesi dolmuş Allah (C.C)'UN dinlerine mensup insanların inisiyatifinde liyakatsiz ve deforme  değerlendirilen  toplumlar vardır. Sonra bu liyakatiz ve deforme  (şahsi menfaatleri için dini kullanmak)  değerlendirmeye baş kaldıran bir  veya birkaç grup insan vardır. Bu insanlar akıl, ruh ve vicdanın aksız ve kötüye kullanıldığına haklı  karar verir. Toplumu bu haksız dinsel tabuları kuşatma ve yıkma  yönünde  harekete geçirmeyi, kısmen başarırlar. Dini kontrol altına aldığını sanırlar, aslında sadece bir alt basamağa (doğaya-evrim çanağına) malzeme ve yem olarak itildiğinin farkında değiller. Bu bilim ve doğa emekçisi insanlar doğaya ve madde âlemine yani hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  kilitlendiği hedefe bilimsellikle yönelerek doğayı hortumlama sanatını yani, ilkel-patojen teknolojiyi geliştirirlerken hayvanlardan farklı olarak akıl ve ruhunu harekete geçirmekte güdükleştiler, men ve mahrum oldular.  Bu önemli ve değer biçilmez sanal araçlarını kullanamayarak insanlıklarının peygamber ahlakı farkındalıklarını kayıp ettiler. Doğa çanağına dalan bu insanlar (bilim insanları)  akıl, ruh ev vicdanlarını çalıştırmayı unuttular, ihmal ettiler veya bu önemli  farkındalıklarını  yitirdiler.Böylece  akıl ve ruh cahili oldular. Geliştirdikleri patojen teknolojinin doğayı hortumlama cazibesine kapılan diğer toplumlar da  bu evrim çanağına girdiler. Hatta geçerli yegâne son dine mensup insanlardan bazıları bile bu cazibeden etkilenerek İslam'iyete hak etmediği  vadesi dolmuş eski dinlerin işe yaramaz muamelesini reva gördürmüşlerdir.Böylece doğada kendini amorti edemeyen ve daha önce dünyada yaşamış insanlardaki gibi doğanın bereketli meyveleriyle yetinemeyen, hayvanlardan daha aşağılık olarak doğaya zarar vererek-yaşam yerinin toprağını ve buzunu eriterek gaza çeviren  patojen teknoloji insanı ortaya çıktı.
Varılan nokta peygamber ahlaklı insanlardan toplumlar yetiştirmeyen devletler ve insanlık hayvanların çanağından (evrim hapishanesinden) daha aşağılık yerlerde haşır olmayı hak eder.
       Sonuç olarak bu patojen teknoloji emekçileri eski din ehline, kırallık ve imparatorluk mensuplarına  malzeme olmaktan kurtulamamışlardır. Hatta bir basmak altta  yönetimsel (kapitalizme malzeme)  ve bilimsel  (evrim tartışmaları)  siyasetle boğuşturularak-ovuşturularak belki de liyakatsiz değerlendirildiklerinin farkında bile değiller.
 Bu gün insanlığa, doğa ve gezegenimiz; patojen teknoloji-insani çevre sorunlarına tepkisini hoşt olarak gösteriyor. Yani ilkel insandan kaynaklanan çevre sorunlarına çevrenin-doğanın felaketlerle cevap vermesi.   
      İnsanları, nefisleri itibarıyla (akılları itibarıyla değil) bedenen-zihnen, yabani-vahşi, evcil ve hercai hayvan olarak düşünebilirsiniz. Toplumsal kurallara riayette ortaya koydukları sistemde  doğal olanlar fırsatını buldukça doğal hayvan gibi gizli açık avlanıyor, kuralları kılıfına uyduruyor ve insanlığın ergini ele geçirmişlerdir.


B-Doğal döngünün ürettiği bereketli hasılat hayvanların yaşaması içindir. İnsan  ürettiklerinin ölçüsünden /lerinden fazlasını doğadan  tüketmeye başlamışsa; ifrat, tefrit ve cehaletin toplumsal tufanı kopmuş demektir.  Önermelerini doğayı tüketim ve hor kullanma açısından;tarihi süreçlerde yaşayan toplumları ve asrımızın insan toplumlarıyla  mukayese ederek vardığınız sonucu ve çözümü yazınız. 1, 2

C-İnsanın kendisini ürettiği hayat enerjisini ve gerçek kişiliğini;benimsediği yaşama ve düşünce stili ile doğa ötesine taşıması ile ürettiği robotlarla kişiliğini doğa içinde ve ötesinde taşıttırması olasımıdır neden?
İpucu;akıl, ruh ve vicdan, nefis ve zekâsıyla, peygamber ahlakı kurallarıyla yaşama(peygamber ahlakı) ve akıldan ve ruhtan yoksun sadece nefis ve zekâsıyla doğaya kenetlenmiş yaşama stillerini düşünün fimler izleyin.1,2,3 Öğrenci Yanıtları

96.A-Aşağıdaki şiirin;başlığı ne olabilir? Şiir Dinleyin
B-Tutarsız ve gereksiz taraflarını 3-5 cümle ile  eleştiriniz.
Bir vatan istiyorum; hudutları çizilmeyecek kadar engin, vatan hastalarını doyurmaktan öteye derin, içinde her insan;kâinat ve tersi kadar evrensel, bedeni gibi kişisel.
Her şeyle yer değiştirmeye hazır;yaratıkları razı etmeye kâdir bir yürek istiyorum.
Bir dost her zaman her yerde ve tersine, tersinin ötesinde haklı bir düşman istiyorum, öğretecek kadar.
Tüm şiirlerin anlattığı, o eksik şiiri okumak, çoğu şeyin tersiyle el sıkışıp, dengeye kalktığı notumu, yani sıfırı istiyorum.
Hakkından gafil, habersiz yaratıkları ve tersini, İnsanım hakkımı, gücümü, kendimi tanımak tüm yaratıkları kuşatmak istiyorum.
Şaka! Şaka! bu hayatın bir rüya olmasını, hatta bu şiirin tersini,uzun bir rüya da yaşamak istiyorum.
Öğrenci Yanıtları

97.Doğal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Şiirsel, Vezin ve Türküsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Yanlış-Eksik Kabul Görmüş Atasal Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Bilimsel Düşünce ve Konuşma Dili Ne Demektir? Sizce günümüz toplumlarında uygulamadaki düşünce ve konuşma dili/leri hangileridir sakıncaları nelerdir? Hangi düşünce ve konuşma dilleri daha çok kavram ve düşünce yanılgısına neden olup toplumsal bağlamda algıda doğru değişmezliğe engel olmaktadır? Nasıl tedavi edilerek değişime uğratılmalıdır?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6
Adalet mülkün temeledir.??
Adalet her şeyin temelidir.
Allah C.C. ile kulu arasına girilmez!! Bu takdirin yetkisi kime aittir? Peygamberler kimin elçisidir kime aracılık eder? Orta çağ papazlarıyla peygamberlerin hünerlerini karıştırmayalım.
Ağanın eli tutulmaz!? Her ağanın eli tutulmaz!!! Ak Akçe Kara Gün İçindir?! Ak akçe en helal olan akçedir. Ak akçe Allah (C.C)'HUN rızası için olandır. Ak Akçe Gerekli Gün İçindir. Demirkuş 2008 Ak Akçe Gereksiz Gün İçin Değildir!! Demirkuş 2008
Aklını başına devşir!? Aklını başına topla!? Aklınla her şeyi devşir! Aklını her yere devşir! Demirkuş 2009
Aklın Yolu birdir?? Aklın Yolu tektir??
Aklın yolu her zaman her konuda bir değildir? Önermelerini Eleştiriniz
İpucu;eğer aklın yolu bir olsaydı insan fıtrat özgünlüklerine farklı kolaylıklar olamazdı.
Aklın yolu ender koşullarda tektir demek akla iftiradır. O zaman akıl dogma karar veren insandaki ilahi/peygamberi bir araç olurdu. Akla göre her şeyin dogma bir ağ olurdu? Aklın yolu bazen koşullara göre değişir.
Aklın yolu çoktur, sen koşullara en liyakatli ve hayırlısını tercih et!!
Ör. bazı koşullarda bazı kişilerin yalan konuşması mubahken aynı koşulda başka birisinin yalan konuşmaması ya da doğruyu konuşması mubahtır.
Bir yanlışı gördüğünüzde gücünüz oranında (cebine, ceddine, nefsine, menfaatine, işine … Vb göre değil) Allah (C.C) rızası için icabet ediniz.
İpucu;Aynı koşullardaki insanları aklın gösterdiği yol bazen aynı bazen farklı… Vb olabilir
Aklın yolu yerine göre tek, çok ya da hem tek hem de çok olabilir. Ortak aklın yolu tek, özgün aklın/ların çoktur. Demirkuş 2010

Allah sizi başımızdan eksik etmesin!? Allah (C.C) rızası üzerimizde eksik olmasın inşallah.Demirkuş 2010
Aslan yattığı yerden belli olur!? Aslanlar avlarken insan işbaşında belli olur. Demirkuş 2010
Ağlamayana memem yok? Bazı Koşullarda Ağlamayan Memem Yok! Ağlamayana bazen memem yok!! Demirkuş 2012
Bir-leşmiş Milletler ??? Birlikte/Beraber Milletler!!!, Milletler Birliği/Beraberliği!!! Demirkuş 2010

At atın yanında ya huyundan ya da tüyünden kapar?! At atın yanında bazen ya huyundan ve/veya tüyünden kapar. At atın yanında her zaman huyundan ve/veya tüyünden kapmaz!!! Demirkuş 2011

Atın Ölümü Arpadan Olsun!? Atın Ölümü Arpadan Olmamalı! Demirkuş 2010 At Sahibine Göre Kişner?? At Her Zaman Sahibine Kişnemez! At bazen Sahibine Göre Kişner! Demirkuş 2013


Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!? Ayinesi iştir kişinin lafına da bakılmalı. Demirkuş 2010.
- Demirkuş 2010
-Azmettikten sonra insanın yapamayacağı şey yoktur!? Azmettikten sonra insanın elinde hiçbir şey kurtulamaz!? Azmettikten sonra insanın yapabileceği çok şey vardır. Demirkuş 2009
-Balık baştan kokar!? Balık her zaman baştan kokmaz.Demirkuş 2010
Bana Her Şey Sizi Hatırlatıyor Rabbim! Nasip DEMİRKUŞ 2014
-Bana Dostunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim?? Söyle Bana Arkadaşının Kim Olduğunu,Söyleyeyim Senin Kim Olduğunu Sana?? Söyle Gerçek Dostunu/larını Bana, Söyleyeyim Senin Kim Olduğunu Sana!! Demirkuş 2010
-Başından büyük işlere karışma!? Sadece başınızdan küçük işlere karışırsanız ne kaybınız olur?Yerine göre başından büyük işlere de karış. DEMİRKUŞ, 2009
-
Besle kargayı oysun gözünü??? Besleme nankör kargayı oyar gözünü! Demirkuş 2011
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Allah rızası için ölen varsa cennet vatandır. Demirkuş 2011
Allah (C.C) rızası için üzerinde can verilen toprak (cennet) vatandır. Demirkuş 2011
-Beşer Zulmeder, Kader Adalet Eder??! Beşer bazen zulüm etse de Allah (C.C) her zaman adalet eder. Demirkuş 2010.
-Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıptır?!!! Bazı insanların bazı şeyleri bilmemesi, sormaması ve öğrenmemesi ayıptır, günahtır veya suçtur.
-Biz tükürdüğümüzü yalamayız?! Hâlbuki;suç, günah, hata, yanılmak, bilmezlik … Vb akıllı yaratıkların yaşam döngüsünde aşamayacakları vazgeçilmez vasıflarındandır. Yanlış yere tükürmüşsek temizleriz! Demirkuş 2010 Bu yazıdaki amaç kibir, ucup, haset, eğitim, yapısal(fıtrat) ve doğal laiklikten doğan din cehaleti yöneticilerin vahşi-doğal demokrasinin seçim sistemi eserinin delillerini ortaya koymaktır.
Böyle gelmiş böyle gider. Bazı şeyler vardır ki, bunları değiştirmek ya çok zordur, Ya da bunları değiştirecek yollar tıkanmıştır. İşte, bu gibi durumlar için halk, ileriden beri sürüp gelmekte olan bir durumun, kolay kolay değişmeyeceği kanaatini taşır. Böyle gelmiş, böyle de gitmeyecektir!Demirkuş 2010
Bükemediğin Eli Öpeceksin? Bükemediğin Elin Gücünü Kabulleneceksin!
Büyük lokma ye büyük konuşma?. Yerine göre büyük lokmada ye büyükte konuş!
DEMİRKUŞ, 2009

Cennet cennet dedikleri üç beş huri üç beş melek bana seni gerek!?? Cennet, Cennet Dedikleri; Pek Çok Nimet, Pek Çok Huri, Pek çok Melek, Bana Sizi gerek Sizi. Demirkuş 2012. Ey rabbim cennetteki ne huriler nede melekler bana sizi gerek sizi Rabbim.

Çok bilen çok az bilen az yanılır? Her zaman çok bilen çok az bilen az yanılmaz! Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. Demirkuş 2010 -Yanılmayan yegâne zat Allah (C.C). Allah (C.C) her şeyi bilir. Mahlûkat bazen, yaratan asla yanılmaz. - Önemli olan yanılgısını anladığı an doğru tercihlerle telafidir
-Söz gümüşse, sükût altındır. Yerine göre söz gümüşse, sükût altındır!
Çok gezen mi çok okuyan mı  çok bilir? İnsanına göre değişir. Cahiller dünyayı dolaşsa ne değişir. Çok-şok gezen mi yoksa çok okuyan mı çok bilir? İnsanına göre göre değişir?

Danışama Bürosu? Danış Bürosu!
Delikli demir icat oldu mertlik bozuldu? Delikli demir icat oldu mertlik saflaştı! Demirkuş 2008
Domuza inci dizilmez? Domuza her zaman inci dizilmez! Demirkuş 2008 Bu düstura uygun hadis var;şerrinden emin olmak için münafığa güler yüz gösterilmiştir.
Domuza inci dizilmez? Domuza her zaman inci dizilmez! Demirkuş 2008 Bu düstura uygun hadis var;şerrinden emin olmak için münafığa güler yüz gösterilmiştir.
Rabbim diye diye nicesine secde etim benim sadık Rabbim Rahman Allah (C.C) dır. Demirkuş 2011
Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık dostum peygamberimdir.. Demirkuş 2011
Dost Her Zaman Acı Söyler?! Dost Gerekirse Acı Söyler!! Demirkuş 2008. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu?! Durdu durdu hedefi on ikiden vurdu!!! Demirkuş 2012
Düşünüyorum, öyleyse varım; René Descartes. Sözü eksik bir özdeyiştir ve düşünce yanılgısına neden olmaktadır. Biraz daha iyi bir deyişi: Düşünüyorum ve düşünülüyorum öyleyse farkımdayım. Demirkuş 2013 .

El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!! El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! ReKâbetten Hayvanlar için. El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!! Demirkuş 2009 İnsan için El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar.Demirkuş 2009
Elini Taşın Altına Koy?! Kaldıra Bileceğin Taşın Altına Elini Koy. Kaldırabileceğimiz Taşın Altına Elimizi Koyalım.!!! Demirkuş 2013
En yüksek mevki, en büyük servet, en yüksek puan... Vb en sitendik şey/ler her zaman en hayırlısı değildir? Demirkuş 2011
Gençlikte taş taşı ihtiyarlıkta ye aşı? Gençliğinde taş taşı ihtiyarlığında ye aşı?
Gerekirse taş taşı gereksizse yeme aşı. Demirkuş 2009
Haddini Bilmeyen hududunu bilmez!? Haddini Bilen Hududunu bilir!! Hududunu bilmeyen cahil bir gün haddiyle yüzleşebilir. Demirkuş 2013
Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.??
Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah CC'HUNDUR.
Hak geldi batıl zayi oldu? Hak geldi batıl yok oldu! (İsrâ Suresi 81. Ayet) Hak ile irtibata geçince, halk ile irtiBâtınızı kesiniz??? Hz Ömer RA, Hz. Ali RA Camilerde habersizce katledilişi, Filistin'deki Camilerin silahla taranışı? Haddini Bilmeyen hududunu bilmez!? Haddini Bilen Hududunu bilir!! Hududunu bilmeyen cahil bir gün haddiyle yüzleşebilir. Demirkuş 2013
Hak geldi batıl zayi oldu? Hak geldi batıl yok oldu! (İsrâ Suresi 81. Ayet) Hak ile irtibata geçince, halk ile irtiBâtınızı tedbirli ve liyakatli konumlandırın!!!
Hayır! Hayrat, Hayır işlemek! Hayır!? Değil! Olmaz! Hu (C.C) Hu kukla/Hukukla;Toplumsal Nizam, Hay (C.C) Hay At / Yaşam (Dili ve lisani kurgulayanların; cehaleti, vahşeti ve düşünsel basireti kör eden afatı)

Her şeyin bir nedeni vardır? Yaradan hariç her şeyin bir nedeni vardır!
Her şey tersi ile ayaktadır? Yaradan hariç her şey tersi ile ayaktadır? Her şeyin bir nedeni vardır? Yaradan hariç her şeyin bir nedeni vardır!

Her doğruyu her yerde söylemek doğru değildir. Yalanın mubah olduğu yerler vardır.
Her doğruyu her durumda söylemek doğru değildir, ancak bazı doğruları bazı ortamlarda söylemek farzdır. Demirkuş 2011
Hizmette sınır yoktur!!?? Her Hizmette/Her Hizmetin Bir Sınırı Vardır. Hizmette sınır vardır ama sinir olmamalıdır.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1
Bu özdeyişte kavram ve düşünce yanılgısı var.
“İlimsiz Din Düşünülemez,  Dinsiz İlim Düşünülebilir”,“İlimsiz Din ve İlimin Dini Düşünülemez”,   “İlimsiz Din, İlimin de Dini Olamaz.” Her Dinin Mutlaka İlmi Vardır, Fakat Hiçbir İlimin Dini Düşünülemez. Her İlim ve Bilimde Doğru ve Hayırlı Değildir .  Demirkuş 2008 .1, 2 ,3,4“ Dinler Akıllı Yaratıklar İçin  Sunulan Sistemlerdir, İlim ve Bilim İse; Öğrenme ve Tatbik/Uygulayış  Aracıdır”  Demirkuş 2008
"Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. "Hayatta En Hakiki Akli Araç; İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Akli Araç Aramak Belki de Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir." DEMİRKUŞ 2010 En Hakiki ve Gerçekçi Mürşit Allah (C.C) veya En Hakiki ve Gerçekçi Mürşit Allah (C.C) Peygamberleri ve Rahmani Alimleridir. Demirkuş 2011
"Hayatta en Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. 1
"Hayatta en Hakiki/Hakkı Tek Mürşit Allah (C.C)’HU ve İşinin Ehli Olan Zatlardır” Demirkuş 2012
İstisna hariç (Allah (C.C)) ancak akıllı yaratıklar en hayırlı mürşit olabilir.
-Hak (C.C) Allah (C.C) Sıfatıdır. Hak; aitlik, kazanılmış, hak edilmiş ya da zata-kişiye ya da yaratığa aitliği ifade eder. Hakka tapar!?? Hak kavramının uygulanışında;cinaslılık, anlamsal ayrılık, şekli benzeyişlik, şaşırtıcılık ve kavram yanılgısı vardır.
Herkes babasının oğludur!? Herkes bazen babasının oğlu değildir!
Her şey Karşılıklıdır!? Samimiyet ve ihlasta her şey karşılıklı değil Allah (C.C)’N rızası içindir. Resmiyette ve kapitalist menfaate her şey karşılıklıdır.
“İlim İlim Bilmektir İlim Kendin Bilmektir Sen Kendini Bilmezsen Ya Nice Okumaktır ” Hz. Yunus EMRE
İlim Bilmeye Araçtır, Sen Aracın Bilmez İsen Ya Nice Okumaktır. ” DEMİRKUŞ 2008" Nefsini Tanıyan Rabbini Tanır" Ayet/Hadis
“İlim Çin'de Bile Olsa Gidip Alınız” Hz. Muhammed AS“"İlim(Hikmet) Müslüman'ın Yitik Malıdır, Nerede Bulursa Alır.""İlim Öğrenmek, Beşikten Mezara Kadar Farzdır” Hz. Muhammed AS

İki gönül bir olsa samanlık seyran olur? İki gönül bir olsa da samanlık her zaman seyran olmaz! İki gönül bir olsa samanlık bazen seyran olur! Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun.
İyilik et gerekirse denize at balık bilmezse Halik bilir!!
İşeyen Demir Işıldar!? İşleyen demir her zaman ışıldamaz.Demirkuş 2012 İşleyen demir ışıkta ışıldar. Demirkuş 2010
Kurallarda hayat vardır? Rahmani ve Akli kurallarda hayat vardır!
Rahmani kurallarda helal ve huzurlu, şeytanı kurallarda haram, doğal krallarda hayvani hayat vardır.
Rahmani kurallarda huzurlu, şeytanı kurallarda huzursuz, hayvani krallarda aşkın/doğal hayat vardır.
Rahmani kurallarda huzurlu hayat vardır. Demirkuş 2012
Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur.
Kontrolsüz güç,sınırsız hürriyet, disiplinsiz uğraş kanserli bedene benzer? Özgür olmanın hududunu ne belirler?
Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır!? Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın??
Kusursuz bir dost istersen Allah (C.C)'HUNE yeter. Fert, kavim, devlet ve benzeri insani bazlarda; fıtratı-yapısallığı ve olanakları oranında peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaka, İslam'i kurallara ve vicdanlı tercihlere uyuldukça gerçek ve yegâne tek dost Allah (C.C) olacağından emin olabilirsiniz. Demirkuş 2010. Gerçek ve Kusursuz yegâne dost Allah (C.C). Allah (C.C) İbrahim AS dostu olarak kabul etmiştir.

Mülkte Yalan Var Sende Biraz Oyalan?! Malda, mülkte, canda… hemen her şey emanet var sen etme ihanet. Malda Emanet Mülkte Emanet Var Sen Etme İhanet!! Demirkuş 2008 Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir.(hadis)

Minareler Süngü, Kubbeler Miğfer, Camiler Kışlamız, Müminler Asker?
Minareler Şahadet parmağı, Kubbeler Gök Kubbesi (Arşın), Camiler Allah (C.C)'HUN evleri, Müminler insanlığın Askerleri!!! Demirkuş 2011
Ne Gelmişse Allah'tan Gelmiş?! Kaderimiz Böyle İmiş, Bizim işimiz Allah'a Kalmış?! Hür İrade Çerçevesindeki Yanlış, Eksik Tercihin Vebali Kader Çizgisine Yüklenemez. Demirkuş 2010 Hayır ve şer Allah (C.C)’dendir, tercih ve tedbirin sorumluluğu akıllı yaratıktadır.


Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi/Kurumu!? Öğrenci Seç Yerleştir Merkezi/Kurumu!! Demirkuş 2008
Öğrenci?? Öğ ren ci?? Öğrenici!!
Öğretmen?! Öğ ret men ?? Öğreten!!


Rabbim neylerse güzel eyler, arif anı seyir eyler.!? Rabbim neylerse güzel eyler, cahil onu seyir, arif anı ders eyler!! Demirkuş 2009

Sabreden Derviş Muradına Ermiş?! Sabreden Derviş Her zaman Muradına Ermemiş!! Hak üzere sabredene derviş muradına ermiş!! Demirkuş 2008
Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Doğan Güneşmiş!! Demirkuş 2008 Sabreden Dervişin Muradı Vaktinde Yeşeren Gülmüş!! Demirkuş 2008

Sakla samanı gelir zamanı?!. Her samanı saklamaya gücümüz ve olanaklarımız yetmez. Saklama Gereksiz Samanı Gelmez Zamanı!, Sakla Gerekli Samanı Gelir Zamanı!! Demirkuş 2008.

Merhametten (iyilikten) maraz doğar. Liyakatsız ve gereksiz Merhametten (iyilikten) maraz doğar.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır!? Tatlı dil her yılanı deliğinden çıkaramaz! Tatlı dil genellikle yılanı deliğinden çıkarır! Demirkuş 2010
Tavuk mu yumurtadan çıkmış yoksa yumurta mı tavuktan çıkmış? Her tavuk bir yumurtadan çıkmıştır, ama her yumurta bir tavuktan çıkmamıştır!
Teşbihte hata olamaz!?? Teşbihte bazen hata olabilir. Demirkuş 2012-Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol? Her koşulda olduğumuz gibi ya da göründüğümüz gibi olmak mümkün ve liyakatli değildir. Yerine göre olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!
Yanlış hesap Bağdat'tan döner!? Yanlış hesap her zaman Bağdat'tan dönmez!!
Yiğidi öldür, hakkını yeme? Yiğidi öldürme hakkını da yeme!

Yaratılanı sev yaratanda ötürü!! Yaratılana sabret yardandan ötürü!
"Demokrasilerde çare tükenmez"??Önermesi; hem gizli düşünce ve kavram yanılgısı hem de gizli şirki içeren asrın cahillerinin bir cehalet belgesi ve kanıtıdır.Önermelerinin safsatalarına alternatifle ileri sürünüz. İpucu;1, 2, 3, 4, 5, Çıkarsayış;Dinler ve kâinat dâhil, tüm nesnel, sanal ve kuramsal sistemler belli tatbik/uygulayış sahaları için idealdirler. Hiç bir sistem veya sistemler grubu her şeye çare olamaz .Her sistemin en az bir kara deliği vardır. Tüm çaresizliğin yenik düştüğü veya çare bulduğu yegâne makam;her şeye kadir olan Allah (C.C) olarak bilinir. Demirkuş, 2008
"Genellikle her çarede en az bir demokrasi vardır ama her demokrasinin en az bir çaresizliği vardır!!" Demirkuş 2008
Ya nefsini liyakatle aşarsın ya içine düşersin sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş).Ya nefsini liyakatli aş ya da içine düş sakın sürekli sürtüşme (diyetle sürtüş) Demirkuş 2008
Öneri;Fert, toplumsal ve dünya bağlamında: gereksiz, geçersiz ve yanlış; din, inanış, örf, adet, davranış, alışkanlık, toplumsal egolar(istemler), özdeyişler, atasözleri ve kurallardan kendimizi bilimsel ve haklı olarak arındırmamız gerekir. Ancak doğru ve bilimsel alternatiflerini geliştirmek koşuluyla mümkündür.
Çözüm;“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Tirmizi, Fiten 11). Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, akrabasına iyilik etsin!..” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 85; Müslim, Îmân, 74, 75) Bu asrın en büyük toplumsal felaketlerinden biriside, fert, aile, kurum, bölge, ülke, devlet… Vb bazında zihinsel, bedensel ve toplumsal ilişkilerinde insanlara değer verirken ve konumlandırırken; liyakate ve evrenselliğe değil de ulusallığa ve akrabalık akaidine öncelik verilmesinden kaynaklandığına dikkat ediniz.Tüm dünya devletlerinin bu toplumsal sorunu için üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarının hazırlanabileceğini düşünün.1, 2 Öğrenci Yanıtları

-Yanlış, Eksik ve Sakat;İsim, Kavram, Kavramisim, Kavram Kümesi ve Cümleler Toplumsal Bilincin Kara Delikleri Gibidirler.
-Yazılı ve sözlü her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünceyi ifade eden her şeye eleştirel gözle bakılmalı ve en mantıklı-liyakatli alternatifi geliştirilmelidir. Ör.elmadan daha mantıklı alternatif isim ve kavramlar üretin.
-Çok özel haller hariç, her kavram, kavramisim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünce üretirken veya düzenlerken;düşünsel ve eleştirel tercihte, doğal dillerin doğal kurallarına ve hece vezninin akıcı ses-kafiye uyumunun keyfine, zevkine ve cüşuna, akli,mantıki ve ahlaki anlamlar feda veya yem edilmemelidir.
-İsim, kelime, deyim, kavramisim ve kavramların mantık kurallarına aykırılıklarının gerekçesiyle mantıklı alternatifleri ilişkisel listesi olarak kavram araçlarıyla hazırlamak son derece önemlidir.Demirkuş 2009.

Dil ve lisanda yerleşmiş yanlış ve eksik cümlelerin daha anlamlı olanlarıyla yer değiştirerek toplumsal dinamik bilinç altı yapısını sağlamlaştırmak.
Bilimsel Araştırma Fonu!? Bilimsel Araştır Fonu. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ?! Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu!! Demirkuş 2008.


Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi/Kurumu!? Öğrenci Seç Yerleştir Merkezi/Kurumu!! Demirkuş 2008
Öğrenci?? Öğ ren ci?? Öğrenici!!
Öğretmen?! Öğ ret men ?? Öğreten!!


98.Her insanın;aldığı eğitim, sanal-bedensel araçları ve fıtratı gereği, algıladığı her şeyi düz ayna mantığı ile gerçekçi değerlendirip yorumlayamamaktadır. Bunun önlemenin en önemli kuralıda;verilen eğitimle kişinin nefsini dost doğru tanıyıp ve adil bir şekilde(Düz ayna mantığı ile dev ve pire ayna mantığı ile değil) ölçülendirdikten sonra, kendini toplumsal denklem içinde namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst konumlandırma ahlakına sahip olması gerekir.Nefsini tanıyan Rabbini tanır (Ayet). Önermesinin eksiklerini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

99.Boşanmayı hesaba katmadan, batıyla katolik nikâhlı gerdeğin sevdasına tutulmak/yı itiraf etmek ne demektir? Öğrenci Yanıtları

100.A-Tarihte ülkesini, kurumlarını... Vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller bu asır parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin ortak payda egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının(çoğunluğun) parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek yani insanların kalplerini, güvenlerini talan için; siyasetle kılıfını hazırla, sistemle ortalığı muzırla, bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır?
İpucu
:kandırmak, ümitlendirmek, halkı tanımak, propaganda, yalan, dolan... Vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu demokrasi ile vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçları (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) açısından düşünün.Peygamber Ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), adalet ve akla değer verilmeyişinin liyakatini bir arada düşünün.
Acaba gücümüz halk ve millet işimiz insanlığı talan ve illet olmasın!!

B-Siyasette konjonktürün akÂdemik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve toplumsal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir? Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20
İpucu
;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini ilişkilendirmeye  çalışın.
Öğrenci Yanıtları