S6.Bu günkü ahlak, zevk, spor anlayışı, Avrupa'nın güdük krallıkları ve vetolu kapitalistlerin gölgesinde tevhit edilmiş/ettirilmiş parti(azınlık) demokrasisi geçmişte hangi kavimde/lerde görülmüştür?  Neden, niçin ve nasıl  ortadan kalkmıştır? Soru önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın.
Churchill, Sir Winston (Leonard Spencer) 1874-1965; parti(azınlık) demokrasisi nasıl bir rejimdir diye sorulduğunda, kimi düşünerek; şimdiye kadar zaman zaman denenen en berbat ve kötü rejimlerden biridir der? sonra dökülen basının suratına bakarak şaka şaka söyledim der. Roma ahlakının I ;
doğayı yağmacı, jurnalist, sadist, doyumsuz zevki; köşe başlarında bir birini düzen-dizen, insanları hayvanlara parçalatan, vur patlasın çal oynasın insan zihniyetinin ve ahlakının I türediği dönemidir.
6A- Bu gün bazı ülkelerde kapitalist zihniyetin menfaat farzları için;çingene rejimlerini soysuzları /cahilleri/ kopukları/ münafıkları kullanarak: insanı; insana, hayvana, eşyaya (bilgisayara) yarıştırıp-rekabet ettirip, yönettirip parçalatan zihniyet, yarın  globalleştirerek roma ahlakının tevhidini hayvanlarla-robotlarla oyalayıp gafil-cahil...vb kullanılan insanların sorumluluk rayına oturtabilir. Önermesi; asil bir deyiş mi yoksa  bir iftira mıdır?
İp ucu;parti(azınlık) demokrasisi hangi ahlak, kişilik ve servet anlayışına sahip insan tiplerini öne çıkarıyor. Hangilerine yaşama ve yönetme hakkı vermiyor. Sürü halinde yaşayan primatlar;maymun lar (Gelada, Harabe, Bonobo ve Hamadri maymunları),şempanzeler, goriller vb. rekabetle, gücünü -kendini kabul ettiren primatlar açısında simülasyon yapınız.İnsanlarda hile, kandırma, para ve gerçekleri harmanlayarak gücünü öne çıkarmayı, hayvanlardakiyle simülasyon ediniz.
      Parti(azınlık) demokrasisinin;Roma İmparatorluğu dönemlerinde ve 20 asırdan bu güne kadar bize ortaya çıkardığı insan tipinin; doğaya ve insanlığa katkıları açısından düşünün. Doğada ki sürü şeklinde yaşama biçimleri ile simülasyon yapınız. Sürülerin verdiği kararlar her zaman doğru mu? Neden? Sürü halinde verilen yanlış kararları insan demokrasi biçimi ile eşleştiriniz.
C-6:Ahlak zevk demokrasi ve spor kavimlerden kavimlere farklılık göstermiştir.Bazıları bu adetlerini korumuştur fakat bazıları koruyamamıştır.Bu biraz isteklerle alakalıdır.İstekler artıkça adetlerde farklılık göstermiştir.Mesela Roma da zevk vardı gladyatörler vardı ve sadizme para kazandırılırdı.Yunanistan da felsefe ve sanat vardı.Çingenelerde müzik ve oyun vardı.Fakat bugün felsefenin en önemli isimlerinin yaşadığı Yunanistan a bakarsak en mükemmel filozof olan Sokrates i idam etmişlerdir.Ama bir yandan da çingenelere bakacak olursak hala müzikleri ile tanınırlar.Türkiye yi ele alırsak Türkiye de adetlerinden vazgeçmemiştir çünkü hala iç savaş vardır.Ve bitirme niyeti de yoktur. Ali Rıza SERTKAYA 
C-6:Eski Yunanlılarda görülmüştür. Ortadan kaldırılmamıştır, günümüze kadar sürekli gelişmiştir. Rıdvan ERTUŞ   
C-6:Zevk-tüm Ege Medeniyetlerinde, ahlak- Çin Medeniyetlerinde, demokrasi ve spor-Roma da görülmüştür. Bunlar coğrafi yapı, yüzölçümü büyüklüğü, siyaset, savaşlar, göçler, doğal afetler sebebiyle ortadan kalkmıştır. Derya AKAY.                                                                                                                         
C-6:Ortaçağ Avrupa sı da ve asr-ı saadet öncesi Arap toplulukları da vardı. Doğaya ve insana eş zamanlı zararlarından ötürü yıkılmışlardır.    Murat AKBAŞ
C-6:Sporun ilk kaynağı ast eklerdir. Ahlak ise ilahi bir  din ile başlamıştır. Demokrasi ise Fransa ve İspanya da; Zevk ise her zaman ve her yerde. Ortadan kalkmamış çünkü bu gün bile çoğu devam ediyor. Önermede asil bir değiştir.  Tarık SOYALAN
C-6:Eğer denilse iyi ahlak bende derim İslami yaşayan kavimlerde görülmüştür. Zevk desen yine meşru olmak koşuluyla İslam ı yaşayan toplumlarda görülmüştür. Demokrasi ise arı ve karınca topluluğu buna örnek olabilir. FETULLAH İNCE
C-6:Roma’daki düzenin daha acımasızıdır. Çünkü eskiden dengeler birazda olsa daha dengeliydi şimdi artık kaplumbağa ile tavşan değil gökdoğan yarışıyor.Ali NAZLI
C-6:Bugünkü ahlak ve zevk Lut kavmindeydi çünkü onlarda ahlaksızlık ve eğlence üst safhadaydı. Bugünkü demokrasi geçmişte hiçbir toplumda yoktu. Spar anlayışı ise Antik Yunanda vardı. Tanrıları için Spor oyunları düzenlerdi. Birden fazla tanrıya inanırlardı. Günümüzde çok tanrılı dinleri terk etmelerine rağmen bu oyunları devam ettirmektedirler. Bence yukarıdaki önerme asil bir deyiştir. Çünkü eskiden insanlar sırf zevk için bu eğlenceleri düzenlerken bugün para için buna benzer eğlenceler düzenlemektedirler.  Kadri ÇİMEN
C-6:Bence Bizans İmparatorluğu’nda görülmüştür. Bizans’ı yıkan Fatih Sultan Mehmet dır. Ve Fatih büyük bir imparatorluğun şanlı kumandanlarından biridir. Umut edilir ki bu günkü çarpık toplumları düzene sokacak adil bir fatih daha gele! Önerme ne asil bir deyiş ne de bir iftiradır. İftira olmayacak kadar gerçek payı olsa da bir deyiş olacak kadar özgün değil.   Gülsün KARSLI
C-6:
Geçmişte sapık düşünceler ahlaksızca zevk ve spor anlayışları Lut Kavmi’nin hela kına sebep olmuştur. Günümüz ahlak ve zevk, demokrasi ve spor anlayışları ise bu yapılanlara yaklaşmıştır. (Bu da yeniden doğuşun bir habercisidir).Sir Winston söylediği önerme bir değiştir. Kasım AKTOPRAK
C-6:Zevk,spor ve demokrasinin çıkış yeri Roma imparatorluğudur.Roma imparatorluğu sporda insanları insanlara ve insanı eşyaya- hayvana yarıştırıp rekabet ettiriyordu.Günümüzde ise bu kapitalist düşünce azda olsa kalmıştır.Kalkmasının nedeni Roma ahlak kurallarının günümüzde uygulanmamasından kaynaklanıyor. İftiradır  Veli Yasak
C-6:Günümüzdeki ahlak, zevk, spor, demokrasi anlayışı geçmişte Lut Kavmi’nde görülmüştür. Çünkü halk bunu talep etmiştir. Lut Kavmi’ndeki Livata günümüzde birçok Avrupa ülkesinde son derece normal karşılanacak duruma gelmiştir.Dolce ve Gabbana bunun en açık örneğidir. Önerme doğrudur.Roma evrimin yasalarını benimsemiştir. Evrimde rekabet vardır. Güçlü olanın yaşama şansı vardır. Güçsüzlere yaşama fırsatı vermeyen bir zihniyet hayvanidir. Roma’da olduğu gibi.    ABDULKUDÜS KORKMAZC-6:Eski yunanlıları örnek verebiliriz.Etkisi halen devam etmektedir.                     VEYSİ DEMİR
C-6:C veremiyorum.    MENDUH SAYPAK
C-6:Bugünkü ahlak, zevk, ve spor anlayışının hangi kavimlerde görüldüğü tam söylemeye cem. Ama bunu ortadan kalktığını düşünmüyorum hatta daha büyük rağbet görüyor.              M. Emin.ARI
C-6:
Bu anlayışlar genellikle Yahudi kavimlerin de görülmüş ve bu kavimler birçok defa helak edilmişlerdir. Bu önerme yerinde bir tespittir. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Mesut KAÇMAZ
C-6:Asilce bir değiştir.Doğrudur. Barış BOSTANCI
C-6:Bilindiği gibi geçmişte her şeye evet diyen yani hep piyon olan kavimler bunların sayesinde hep uyutulmuştur. Bunun için bunlar bu tür kavimlerde bulunur. Aziz BİÇEN  
C-6:bu günkü ahlak, zevk, demokrasi ve spor anlayışı Lut kavminde görülmüştür. Bu değerler anormal bir şekilde işlendiği için Allah (cc) bu tür kavimleri helak etmiştir. Lut kavmi şiddetli bir sesle helak edilmiştir.  Yunus BAYRAK
C-6:Geçmişte Semud , Lut Kavmi gibi kavimler ve kendilerini en güçlü en büyük en güzel ev sahibi, en güzel bahçe sahibi zannedip insanlıktan çıkmış yada eş cinslerini unutup kendi cinslerinde zevki arayarak helak olmuşlar.Ama helak olmaları uyarıldıktan sonra yol gösterilip yanlış yaptıkları belirtildikten sonra yok olmuşlardır.          H.Uğur MUMCU
C-6:Ahlak ve zevk tüm kavimlerde vardır ama bunun dozunu kaçıranlar örneğin;lut kavmi ile Roma ahlakı dönemi bunun dozunu kaçırmışlar.Spor ve demokrasi anlayışı Roma imparatorluk dönemine kadar dayanmaktadır önermesi asil bir deyiştir.İnsanlara hep zararı olmuştur,insanları birbirine parçalattıran hayvani bir ortam bir rekabete sürüklemiştir.     Esat KAN
C-6:Tarihe baktığımız zaman bir sürü peygamberlerin kavimlerinin  sonu zevk,eğlence,akılsızlık ve küfürdür. Allah bu kavimleri helak etmiştir. Soruda düşüncesi geçen arkadaş günümüzü anlatıyor.   Ramazan ÇAPLIK           
C-6:Evet doğru katılıyorum.     Fırat AYDINARIĞ
C-6:sürülerin verdiği kararlar çoğu zaman yönlendirildikleri için doğru olmayabilir. Talat BOZKURT
C-6:Önumasi  asil bir değildir. Yani gerçekçi yanları çoktur.         Rumuz = ÖFKELİ                
C-6:
Bugün yaşadığımız demokrasi şekli sürü demokrasisi olabilir ancak bu demokrasisinin suçu değil bu uygulayıcıların  yanlışıdır. Bence demokrasi olmazsa olmazdır çünkü bunun alternatifi yoktur teokrasimi, diktatörlük mü? “hayır” bunlar değilse evet demokrasidir. Ancak demokrasi genellenmezse daha iyi uygulanır bence bunun içinde yönetim alanları da daha küçük parçalarla yapılmalıdır. Bunun içinde bölgesel yönetimler daha idealdir. Çünkü yönetimler küçüldükçe o bölgede yaşayan insanların kendini temsil hakkı ve de temsil edeninde samimiyeti daha iyi sınanır. RUMUZ:SU
C-6:Roma imparatorluğu döneminde rastlanmıştır.Ezilen, sömürülen halkın tepkisi ve etkileri sonucu ortadan kaldırılmıştır. Belirtilen parça tamamıyla ve kesinlikle bir iftiradır.  M.TEVFİK ARAS
C-6:
Yorum yok .                                                                                              Coşkun KOÇ
C-6:Önceden beri süre gelen farklar halen günümüzde yaşanıyor.             Serhat ÇUBUKÇU
C-6:Roma da bu görülebilir. Orda insanlar hayvanlar gibi arenada dövüştürülürdü. Orda Kraliyet ve köleler vardı. Her zaman asillerin sözü geçerdi. Hayır, asil bir deyiştir.               Seda OCAK
C-6: Ad kavmi.Sapkınlığa dalmışlar yanardağ patlaması sonucu helak olmuşlar.    Ziya DEMİRÖRS
C-6:Bu önerme asil bir değiş olabilir.                                                                  NURGÜL KATURMAN
C-6:Asil bir değiştir.İftira değildir Tarih de kötüye giden toplumları bu hallerden kurtarmak için yol gösteren birilerinin varlığına rastlarız.bu günde böyle bir kurtarıcı ortamın düzelmesi için sebep olabilirdi.                                                                                                         SÜMEYRA SAVAŞ
C-6:ahlak ,zevk,demokrasi,spor anlayışına sahip geçmişte bu özellikleri içeren bir kavim yoktur.verilen açıklama ise bence bir deyiştir. Mustafa ATEŞÇELİK
C-6:Bugün ahlak,zevk,demokrasi ve spor anlayışı tamamen güçlülerden zenginlerden yana olarak işliyor. Hangi kavimde görüldüğüne değil halen devam eden bu anlayışın yıkılmasına bakılmalı.   Erdal ŞİMDİ
C-6:Ortadoğu, yunan ve roma dönemlerinde kaldığı biliyorum. ortadan kalktığına inanmıyorum.Ahmet Ateş
C-6:sayılanları yunan ve roma medeniyetleri diye biliyorum. ortadan kalktıkları görüşüne katılmıyorum. Muharrem NADİROĞLU
C-6: bence dünyanın şu andaki durumu tarihte yaşamış lut kavmine benzemektedir.bu kavim kendi cahilliklerinden dolayı kendi sonlarını hazırlamışlardır ve helak olmuşlardır.çünkü her şeyi boş vermişlik politikasına uygun yapmaya çalışmışlardır.                                Duygu Işık
C-6:roma yunan medeniyetlerinde görülmüştür.yıkılma sebepleri kendini sürdürebilecek toplum anlayışı ortada yoktur yapılan önerme her şartta asil bir önermedir. insanı insan hayvana yem eden bir medeniyet anlayışına edilebilecek en hafif ithamlardır            Erol Özlü
C-6:roma diye biliyorum.halkı istemesiyle,arzulamasıyla.iftiradır               Sedat KARAKOÇ
C-6:bütün kavimlerde ortadan kalkmamıştır.                                Seval Dalkılıç
C-6:ahlak anlayışı ilk insandan itibaren varolmuştur. günümüzde bu günkü anlayışların mide üzerine kurulu olması ahlak anlayışına zarar vermiştir.demokrasi 1789 yılından sonra diğer canlılardan insanlara geçmiştir.insanlara geçtiğin den  orijinalini kaybetmiştir.spor anlayışı ise sürekli değişen bir anlayıştır.İngiltere başkanı churchill, kral ve kraliçenin gözüne girmek için şakadanda olsa demokrasiyi kötülemiştir.                                                          Halis Kaya
C-6:bugün   matadorlar,siyonistler     ve buna benzer bir çok hadise bu önermenin ne olduğunun   açık bir  göstergesidir.  İsa ERGÜNTOP
C-6:bugünkü ahlak , zevk, spor ve demokrasi anlayışı  geçmişte helak olan toplumlarda görülmekte idi .hadlerini astıkları için yok edilmek suretiyle  tarih sahnesinden silinmişlerdir.  farklı cezalara  çarptırılarak yer ile yeksan olmuşlardır.                         Mücahide Yüksel
C-6:bugünkü ahlak zevk demokrasi ve spor anlayışı hangi kavimlerde görüldü bilmiyorum ama eminim bu bozuk anlayışlar nedeni ile o kavimler ortadan kalkmıştır. demokrasi özünde çok mantıklı bir rejimdir ama uygulanmaya gelince o mantıktan eser kalmıyor.Fatma
C-6:-Eski toplumlarda ahlak anlayışı bizimkinden daha iyiydi.Zevk anlayışı sınırlıydı.Demokrasi tam ve düzgündü.Spor ise vücudun ihtiyacı olarak yapılırdı.Şimdiki toplumlarda ise bunlar sadece menfaat olarak kullanılıyor.Nedeni ise açıkça belli sadece menfaat için kaldırıldı diyebiliriz. Yasin KALEMLİ  
C-6:Roma İmparatorluğunda görülmüştür. İnsanlar zevk için dövüştürülmüştür şimdi de olduğu gibi (boks , karate vs), önerme doğrudur.          ERTAÇ YALÇIN
C-6:Romalılar döneminde görülmüştür halkı ve diğer toplumları daha rahat sömüre bilmek için aşağıda bulunan önerme bence asil bir deyiştir.Mustafa YILDIRIM
C-6:Belki Romalılardır.onlar da hala Yunanistan’da.Sporun geliştiği yer burası olduğu için. Münevver ŞAHİNKAYA
C-6:bu günkü ahlak,zevk,demokrasi ve spor anlayışı geçmişte hangi kavimlerde olduğu hakkında bir bilgim yok.ama bunlar eski dönemlerde kral ve kraliçe döneminde vardı. bunlar ortaya çıktıktan sonra düzen de bir bozulma oldu. Naciye ATAMAN
C-6:kendini bilen kavim ortaya çıkmıştır.kapitalist zihniyet bunları yok etmiştir. NAZIM SEVEN
C-6:Bugünkü ahlak düzeni tamamen olmasa da dere beylik düzenidir insanları sınıflara ayıran bir sistemdir bu sistem Avrupa da yıkılmıştır denilmektedir. Önerme ise iftiradır.Onur Aydın                 
C-6:Hangi kavimlerde görülmüş bilmiyorum ama şu an en üst düzeyde bunu biliyorum.Ortadan kalkmamış en üst düzeyde şu an.Asil bir deyiş olarak nitelendirilebilir ;Lale devri insanları da gelip geçmiştir buda unutmamalıdır.                        ŞUAYP CENGİZ
C-6:Doğa önceki toplum örneği vardır. Eski Roma da Arenada dövüşen lejyonlar Osmanlıda görülen lale devrindeki zevk, eğlence İngiltere’deki majna carta. Toplumun zaman aşımından bilinçlenmişinden yeterli derecede karşılayamamıştır. Liderlerin değişmesi herkes eski düzeni yıkıp yenilik getirmiştir. Bugünde böyle yarında böyle olacak. Deyiştir. NİHAT PİŞKEN
C-6:Olabilirde olmayabilirde.       ERTAN ARTUÇ
C-6:Asil bir değiştir.                   GÜLCAN MERTYÜZ
C-6:Gerçekten asil bir deyiştir. İnsanlık tarihinin en kötü dönemlerinden biri de roma döneminin insan dışı vasıflarıdır.                      Hasan Çelik
C-6:Bu durum insan nefsini toplumsal kültürlerle boğuşturulması gibi bir şeydir. İnsan nefsi doyumsuz olduğu için her zaman boğuşmada galip çıkar. Sodon ve gomore de aynı durum yaşamıştır. ÖMER FARUK YILDIZ
C-6: Ahlak; sahabelerde, Zevk; Lut Kavmi’nde, Spor; Romalılarda, Demokrasi; Adem (as)’dan ilk devletin kurulması ve Yüce Peygamberimizin zamanında en üst seviyedeydi. Ahlak; gücün (siyasi, ekonomik) yanlış insanların kontrolü altında olması ile ortadan kalkmıştır. Zevk; özgürlük kavramının tanımlanması ve benimsenmesi ile kontrol altına alınmıştır. Demokrasi; İlk devlet kavramı oluştuğunda demokrasi yerini hayvan(evrim) yasalarına bıraktı. Spor; şiddet spor sayılalı spor olmaktan çıktı. SELAHATTİN KAYA
C-6: Mesela Roma, Azteksler gibi kavimlerde de vardı. Menfaatleri, dünyevi inançları için petrol için kan dökmeyi mubah sayan ülkeler şu anda da mevcuttur. Eğlenmek için eskiden gladyatörlere arenalarda kan döktürürlerken şimdi boks, kick boks gibi sporlarla ringlerde kan döktürüyorlar. Bir iftira sayılmaz. Şems
C-6:
Roma-Cermen kavimlerinde görülmüştür. Pragma tik olarak kötüyü elemişlerdir bu yüzden eskiyle arada bazı farklar vardır. Hayvan-robot öngörüsü biraz falcılık gibi görünüyor. Semih YALÇINKAYA
C-6:Demokrasi ve spor anlayışı ilk Romalılarda görülmüştür. Demokrasi ve spor günümüzün en güncel ve vazgeçilmez konuları…Demokrasi ve spor yönetim üzerinde bile etkili hâla ahlak ve zevk insanla doğup, yaşayıp, ölecektir. NURGÜL AY                    
C-6:
Aztek ve mayalarda görülmüştür. İsyanlarla ortadan kalkmıştır.          RESUL ADANAŞ
C-6:
Kainat her zaman değişime uğradığı için bu tür kavramlarda insanların zihninde farklılaşma olmuştur. Böyle bir kavimin olduğunu zannetmiyorum. Önermeye yorum getirilmiştir.M. Sinan TAŞ
C-6:Romalılarda, Lut kavminde ve Nuh kavminde görülmüştür. Romalılarda Gladyatörler kökleri birbirleriyle ve hayvanlarla dövüştürüyorlardı. Ölen ölür, kalanlar bir dahaki dövüşe kalırdı. Lut kavminde eşcinsellik yaygındı. Nuh ve Lut kavmi o kadar aşırı bir sapkınlığa düşmüştü ki Allah’ın takdiriyle yer ve su bu kavimlerin sapkınlığını yuttu ve yok etti. İfade edilen önerme asil bir değiştir. Doğruyu ifade ediyor.                                       NAYİP Koç
C-6:Roma halkının veya kapitalist dünyanın bahsedilen zamandaki demokrasi anlayışı yaşadığımız şu asırda soyut olarak yine mevcut bence. Hızla gelişen teknoloji yeni kurnaz/gizli emperyalist düşünceler insanı adeta esaret altına almış durumda… KÂMURAN BİLDİK
C-6:
Bugünkü ahlak, zevk, demokrasi ve spor anlayışı bazı eski toplumlarda mevcuttur.Buna Lut Kavmi,Romalılar gibi toplumlardır.Ortadan kalkması ya helak ile olmuştur ya da dış güçlerin müdahalesiyle  ya da iç çöküntülerle ortadan kalkmıştır.                        Hüsnü ŞAKI
C-6:Kavimler hakkında tam olarak bir bilgim yok ama daha modern olabilmek için ve kendi çıkarları için çeşitli yapıtları ortadan kaldırmışlardır. Bunu da çeşitli propagandalarla yapmışlardır. Bu önerme bir itiraftır. Çünkü gidişata bakılarsa gerçekten sonumuz bu önermeyi doğrulayacak tarzda olacaktır. Gülten SÖKMEN
C-6:İslamiyet öncesi kavimlerde görülüyordu herhalde. İnsanın, insan olarak yaşam geçirdiği dönem esnasında, bu anlayışlar ortadan kalkmıştır. Ancak bazı alanlarda örneğin antik çağ dönemi veya aydınlanma çağı olarak tabir ettiğimiz çağlarda veya asırlarca spor, matematik gibi alanların olması bugünkü bu dalların birer meyvesidir. Diye düşünüyorum çünkü bilim bir aşamaya dayalı bir gerçek ve gözlemler zinciridir.              Faruk KARAHANLI
C-6:Bugünkü ahlak ve zevk lut kavminde de yaşanmıştı.onlarda epey bir azıtmışlardı ki kadınlar dururken birbirleriyle cinsi münasebet yaşıyorlardı. Spor anlayışı ast eklerde de yaşanılıyordu. Demokrasi roma anlayışıydı.                          Ekrem MANAY
C-6:Tarihe göre spor yunan uygarlığından, demokrasi ise roma imparatorluğundan kalmıştır. Spor anlayışının ortadan kalktığını tam olarak söylemek doğru olmaz bence. Bugün yapılan uluslar arası spor müsabakaları bile bunun göstergesidir. Hatta yapılan maraton koşusu bile Pers Kralı Dariusun Atina’yı ele geçirmek için Atina’dan 45km uzaktaki maraton’a çıkması ve bir koşucunun maraton’dan Atina’ya kadar koşması sayesinde engellendi. Bu olay İ.Ö. 490’da yaşanmasına rağmen etkisi iyileşerek hala sürmektedir.Demokrasinin varlığına hiç şahit olmadım. Tanıma göre demokrasi halk hâkimiyetine dayanır. Temel insan haklarını güvenceye alan siyasi bir rejimin insanlar lehine kullanılması onun yokluğuna işaret ediyor. Halkın temsil gücünün başka güçler tarafından, kontrolü halkın pek yararına olmuyor. Ahlak ve zevk ise insanla beraber doğmuş o yeryüzünden silinmedikçe yok olmayacak iki kavramdır. BELÇİM HAKAN
C-6:
Ahlak ve zevk lut kavminde ve çağdaş lut kavmi olan (şehvet perestlik) şu anki batı medeniyetinde zirve noktasına ulaşmış durumda. Ahlakın ve zevkin olumsuz yönünü lut kavminde gördük yarın zamanımıza baktığımızda batı medeniyetinde görüyoruz. Lut kavminde erkekler bayanları bırakıp, erkek erkekle sevişiyordu burada lutilik deniliyor ve bu kaim helak oldu şu an lut kavminin helak olduğu bölge dünyanın en ölçek yeridir. Deniz seviyesinin bile aşağısına düşüyor. Batı uygarlığına baktığımızda aynı iğrençlik şuan dahi yaşanıyor. Hatta devlet erkeğin erkekle evlenmesini ağlıyor. Nikahlarını kıyıyor. Okuduğum bir kitabın yazarı anlatıyor. Cebimde şuan 20 yaşlarında bir gencin fotoğrafı var ve bu genç 70 yaşındaki ninesiyle kilisede nikahını kıyıyor. İşte batı medeniyeti… Önerme bir deyiş değil bir itiraftır. Taner Gider                                 
C-6:Bence demokrasi hariç diğerleri bütün kavimlerde görülmüştür. Demokrasi ise ilk olarak Yunanlılarda ortaya çıkmıştır. Bana göre ahlak, zevk, spor ve demokrasi kavramı ortadan kalkmış değil. Bu önerme bence asil bir deyiştir.                                          MÜZEYYEN ADSOY
C-6: gerçekçi ve mantıklı bir yaklaşımdır.                                               Ahmet AYDOĞAN
C-6:Bence bu bir iftira                                                                           İLYAS ARVAS
C-6:Gerçekten günümüzde bu anlayışlar çok farklı boyutlarda.Örneğin ahlak ilk çağdaki gibi insanlar çıplak sadece bazı kısımları örtülü yani günümüz insanında görülen şekliyle aynı.Zevk,demokrasi ve spor anlayışı da ilk çağdaki gibi.Yani bilimden ve bilgiden tamamen yoksun.Çünkü tarih kitapları ilk çağ insanının hep böyle olduğunu yazıyor ve bu durum sürekli tekrar ettiğinden maalesef ortadan kalkamamıştır.Spor halen farklı amaçlar uğruna kullanılmakta,insanların zevk anlayışı kimi zaman adam öldürmeye kadar gidebiliyor.Yukarıdaki önermede doğrudur bence. BEHİYE DAĞ
C-6:Yunanlılarda ve Mısırlılarda görülmüştür. Çağ atladıkça yaşam şekilleriyle bağdaşmamış olduğu için ortadan kalkmıştır. Önerme asil bir deyiştir çünkü; kapitalistler siyasal davranışlarda bulunarak insanları araç olarak kullanıp bu anamalcılık düşüncelerini rayına oturtabilirle.DERYA NURAY YILGAN
C-6:Roma ahlakı. Edip Güllü
C-6:Ahlak asr-ı sadette zevk Lut kavminde spor İspanyolların Gladyatörlerin hayvanlarla boğuşturulmasında görülmüş. Bazıları halla mevcut iken bazıları da insanların bilinçlenmesiyle ortadan kalkmıştır. Curçıl dediği bence asil bir değiştir. Çünkü zamanın teknolojisinin oyalayıp cahil bıraktığı insanlar hayvanların parçaladıkları insanlardan daha acıklı durumdadır.            Kenan ÇEVİK
C-6:
Demokrasi ve ahlak en güzel şekliyle asr-ı sadette yani Peygamber Efendimizin döneminde yaşanmıştır. Zevk ise Lut kavminde belirgin bir şekilde önemsenmiştir. Sporda eski Yunan medeniyetlerinde olimpiyat oyunları olarak bilinir. Bunların bazıları günümüze kadar ulaştı… (spor, zevk) diğerleri ise zamanla insanlar nefislerinin kölesi olarak yok olmalarına veya birçok safsata ekleyerek onların gerçek manalarını kaybetmelerine sebep olmuşlardır. (Demokrasi, ahlak) Kenan DOĞAL
C-6:
Dinden yoksun güçlü kavimlerde görülmüştür. Sebebi inanç yönünden eksik olan duygularını tatmin etmek için.  Mehmet YİĞİT
C-6:
Sayılan kavramlar eski yunan döneminde görülmüştür. Galiba insanların aslanlara yem edilmesine dayanamayanları başkaldırışıyla ortadan kaldırmışlardır.     Nurettin ÖZBEK
C-6:
Daha çok helak edilen kavimlerde çünkü sadece hayvani duygulara göre yaşanmıştı. İnsanı hayvandan ayırtan genlerini işleme koymamışlardı.    SENAR BULUT   
C-6:
Bugünkü ahlak zevk ve spor anlayışı ilk çağda daha çok görülmüş herhalde. İlk çağda insanların amaçları yemek içmek gibi şeylerdir. Ahlak anlayışı çok farklı giyim yok. Sadece toplum içerisinde avret yerlerini örtecek şeyler takıyorlar. Yani bugünkü modern giyim anlayışından farksız. Eğlence çığırından çıkıyor. insan öldürmeye kadar ulaşabiliyor. Yani bugünkü eğlence anlayışından farksız. Spor anlayışına baktığımızda artık yavaş yavaş insanların duygularını sinirlerini yatıştıracak dövüş sanatları rağbet görüyor. Boks,  boğa, insanları hayvanlara karşı dövüştürüp para kazanıyorlar. Aslında baktığımızda ilk çağlardaki bu sporlar zevk için değil belirli tabular uğruna yapılıyordu. Yani günümüz spor anlayışı daha iğrenç. ZENNURE HALİLOĞLU
C-6:
Daha önce bu roma kavimin de görülmekte idi.                                 Deniz yalçın
C-6:
Hiçbiri.Sadece güzel bir saptamadır.                                                GÜZ YAPRAĞI