BBiyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007:, FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)

252.A-Dinlerin; devleti, toplumu, cumhuriyeti, yönetimi, rejimi, insanı olmaz/olamaz;böyle olursa toplumlar Siyonistleşir.İnsanların fıtratlarını zorladığı için münafıklığı stimüle eder ve kara deliğini baş ucunda yeşertir. Kavimlerin, toplumların ferdin...akli baliğ kişiliklerin dini olur (din akli baliğ kişiliği/leri muhatap alır). Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İp ucu;din devleti adı altında yer yüzünde dünya yönetim, eğitim ve öğretim sistemleriyle rekabet ve yarışa girmeyi düşünün. Belkide; din, bilim ve ilim metrikslerine, siyaseti süvari edip; dünya yönetim, eğitim ve öğretim sistemleriyle rekabet ettirip  yarıştırmak cehalettir. Dinde savaş, genellikle dini yaşama şekline mudahale durumunda ve nefsi müdafaa  hallerinde çıkar. Bu günkü devletler evrim veya doğa yasalarına dayalı dünya sıcak ve soğuk savaşın zoruna ve gücüne göre kurulmuş, mahiyetidekine hüküm eden ve diğer devletlerlede gücü oranında olanaklar matrikisinden yararlanan sistemlerdir.Siyasi görüşleri, inançları ve fıtratları hayatla pozitif-doğru olarak güncelleyen:liyakatli yönetim, eğitim, öğretim ve sınav sistemleri geliştirilmek gerekir. 1

B-Yaşadığı devlette, ırklarının menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler şovenist ve tek bir milletin menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler bölücüdürler.Önermeleri doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın.

C-Dinlerini kendisine/lerine rab edinenler (dinin hamallığına dayalı yaşam stilini benimseyenler) Siyonisttirler. Önermesi doğru mu? İp ucu;
Dini aşamazsınız (hadis). Din devleti olursa devletin içinde sadece o dini kurallarına uyabilen tercihlere sahip kişiler rahat yaşar. Fıtratı(doğası, tabiatı) müsait olamayanlar sisteme karşı kara delik(sisteme karşı örgüt ajanı..vb) olmaya müsait kişilikler olmaya zorlanabileceğini düşünün. Zorlaştırmayın kolaylaştırın(hadis?!). İfrat ve tefritin teşvikini düşünün. Beklide devletin dini olması veya dinlerin fıtratına eşit-adil uzaklıkta olması daha verimli ve hayırlıdır. 1

C.252:A-Din insanın içindeki sevgi gibidir.Sevgi sınır tanımaz, her şeyi seversin ve her şey sevgiyle başlar.
B-Doğrudur. Kürt milliyetçileri türk yönetimini istemiyor.ayrı bir ülke kurmak istiyorlar.
C-Dinin kölesi olmak yerine onu uygun bir şekilde hayatımıza yansıtmalıyız. TÜLAY TOPER
C.252:A-Dinin devleti olmaz devletin dini olur.Dinin devleti olursa devlet özgünlüğünü koruyamaz.
Devletin dini olursa insanlar yaşamaya müsaittir.Devlet dinine saygı gösterir ve din devlete saygı göstermeyebilir.
B-Şovenistler kendi ırklarını her şeye üstün görürler.Bölücülerde kendinden olan milleti savunur ve kuduz olmak zorundadır.
C-Dini kendine rab edinenler siyonisttir.Sonuçta, inandığın şeyi kutsallaştırıp dini göndereni değil dinin kendisine tapıyorsun. İBRAHİM SELCUK KURU
C.252:A-Devletin dini olmaz.Herkesin kendine göre inancı vardır.
B-Doğrudur.İnsana insan olduğu için değer verilmelidir.
C-Doğrudur. SİNAN KAPLAN
C.252:A-dinin devleti olmaz devletin dini olur.herkes birbirine saygı duymalı dürüst davranmalı ve hoşgörü içerisinde yaşamalıdır. SONGÜL GÜNDÜZ
B-doğrudur. SONGÜL GÜNDÜZ
C-doğrudur. SONGÜL GÜNDÜZ
C.252: A-Dinin devleti olamaz bunun getireceği sorunlar hayatta ilerlemeyi gelişmeyi engeller kanısındayım. MUSTAFA ÇAM
B-Doğrudur. Bütün olarak sistem hükümlerini benimsemek durumundayız. MUSTAFA ÇAM
C- Doğrudur, din adına yapıldığını sandığımız çoğu unsur tehlikeye gebedir. MUSTAFA ÇAM
C.252:A-Bir insanın dini olabilir ama devletin dini olmaz.Devlet dini kullandığında Siyonistleşir ve artık o dini araç olarak kullanır.MERAL ÇELİK
B-Doğrudur.Yaşadığı devlette ırkdaşlarını gözeten diğer ırktan olanları dışlayan bölücüdür.MERAL ÇELİK
C-Evet doğrudur.MERAL ÇELİK
C.252: A) Sadece sapmış bir din olarak kalmaz dinin amaçlarının tersini yaratır
.B) Doğrudur, ırk ayrımı toplumu bölmeye götürür.
C)Doğrudur.Din yaratıcının yolundan gidilmek içindir tapılmak için değildir. FADİLE KALKAN  
C.252:A- dinin devleti olmaz.Din evrenseldir .ama geçerli değildir
B- Doğrudur.ırk renk din ayrımı bölücülüğe davettir
C-Doğrudur .dini kendine rab edinenler siyonisttir.AYNUR EROĞLU
C.252: A) Dinin devleti toplumu olmaz din insanlar içindir ve  din doğrultusunda ahlaklarını tamamlarlar.
C.252: A:tamdır
 B: Önerme doğrudur. Ama bazen insanları şeytandan korumak için şeytandan savunmak lazım. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
 C.252: A-üzelleştirirler. SELMA İFLAS
B) Doğrudur.SELMA İFLAS
C) Doğrudur. SELMA İFLAS
C.252: A) Din herkesindir, herkese hitap eder. Bir yere bağlı değildir. O buyurur ve emreder, her şey ve herkes ona uyar.
B) Doğrudur. Çünkü herkesin kendi çıkarları için ayırım yaparak, insanları birbirine düşürürler.
C) Allah (C.C.) dinin gereklerini yerine getirin der. Ancak işimiz, çalışmamızdan ve eğitimizden geri kalmamamızı emreder. SERKAN DUMAN
C.252:A-Önerme doğrudur.insanın vicdanidir.B-doğru C-Doğru ALİ GÖÇER
         C-252)A) Bana göre her toplumun dini olur yalnızca işlerine gelmediği için uygulamazlar.
B)Evet doğrudur.Günümüz de bu insanlardan çok var.Örnek;Amerika
           C)Evet.Sebebi ise böyle yaşayan insanlar daha rahat bir hayat yaşarlar.İLYAS AKAD
C-252)A)Din kişiye özeldir.Topluma mal edilemez. ADEM ÇELEBİ
          B)Doğrudur. ADEM ÇELEBİ
C)Evet.ADEM ÇELEBİ
C-252)A)Devletin dini yoktur.Dolayısıyla ibadeti de söz konusu olamaz. ONUR HATİPOĞLU
           B)Doğrudur.ONUR HATİPOĞLU
           C)Evet.ONUR HATİPOĞLU
C-252)A)Dinin devleti olmaz devletin dini olur. REMZİ BOĞA
           B)Doğrudur.REMZİ BOĞA
           C)Din herkesin ortak amacıdır kimsenin malı değildir. REMZİ BOĞA
C-252)A)Din evrenseldir bu yüzden devleti olmaz olmamalı
B)Doğrudur.Menfaatçiler,ayrımcı ve bölücüdürler
C)Din her zaman iyiliği güzelliği hoşgörüyü adaleti merhameti emreder kişinin zararına olan bir şeyi ön görmez.SEYAR DİNAR
C.252A: İnsanların din kurallarına uyması için bu kuralların kanunlaştırılması gerekmez. Kanunlar dinleri uygulatmak için değildir. Bu yüzden din devleti olmaz. HASAN AKKAYA
C.252B: Tek ir milletin menfaatlerini kendilerine rab edinenlerde şovenisttir. HASAN AKKAYA
C.252C: Dinlerini kendilerine rab edinenler hem Siyonist hem de cahildirler. HASAN AKKAYA
C.252: A:Dinlerin devleti olmaz. Olursa İsrail gibi insanlık düşmanı fitne fesat yuvası Siyonist devletler oluşur. Veya İran gibi insanların fıtratlarını zorlarsak münafıklar meydana getiririz. Erkan ALTUN
C.252: A-Dinin devleti olamaz bunun getireceği sorunlar hayatta ilerlemeyi gelişmeyi engeller kanısındayım.
B-Doğrudur. Bütün olarak sistem hükümlerini benimsemek durumundayız.
C- Doğrudur, din adına yapıldığını sandığımız çoğu unsur tehlikeye gebedir
ALİ ERDURGUT.
C.252 A: Bazı insanlar, kavramlar ve devletler dün üzerinde siyaset yapıyorlar. Yani dini araç olarak kullanıyorlar. Dünün devleti değil, devletin dünü olmalıdır. FARİS ÇELİK
B: Bence; ırklarının menfaatlerini rab edinenler sosyalist, tek bir millet düşünenler ise bölücü olmalıdır. FARİS ÇELİK
C:Doğrudur.FARİS ÇELİK
C.252-) A.Devletlerin dini olur, dinin devleti olmaz.
         B.Monotipik milliyetçilik olur ki bu tehlikelidir.
         C.Din insanın mutluluğu içindir.Dini yaşamak lazım ki faydasını görebilelim. Tolga POLAT
C.252:a)Din bir okyanustur.Diğerleri bu okyanusta bir su damlasıdır.
          b)Doğrudur.
          c)Yanlıştır.Dinin hamallığını düşünemiyorum.Dinini yaşayan müslümandır.Hamalı değildir.BURHAN AVAŞ 
C.252)A)Dinin bütünlüğü devlete topluma ve ferde zarar değil yarar sağladığı için vardır.
B)Doğrudur.bu menfaatlere yol açan bölücüdür. Ayrımcıdır.
C)Önce din niye var gerçekten zararlımı bu araştırılmalı.ELİF KARAHAN
C.252..A.eksiği yok
B. doğrudur
C.doğrudur. ENGİN ATEŞ
C.252. A) Bence asıl dini ve siyaseti bir araya karıştırmamalıyız ki ne dinde nede siyasette hiçbir zaman sorun çıkmasın
B)  Sadece bölücü değiller katiller,haydutlar vb .
C) Gerçektende katılıyorum . MURAT GÜZEL
C.252: A) Devletin dini olur.
B) Doğrudur ama bunan fazlası da söylenebilir.
C) Doğrudur. NİHAT PİŞKEN
C.252:A)Doğrudur eğer böyle bir şey olsaydı dinin çeşitleri partileri birbirinden farklı önermeleri olurdu.
B)Doğrudur bu tür insanlarında ALLAH C.C cezalarını verecek pis herifler.

C)Valla hocam bilmiyorum inşallah doğru demişsinizdir.ERTAN ARTUÇ