93.
A-Halklar mı rejimler için vardır, rejimler mi halklar için vardır?
B-Halk mı değişime gereksinim duyar rejim ve dinler mi?
C-Değişen koşullara uyum için; halkın mı değişmesi lazım rejimlerin mi değişmesi gerekir, başka alternatifi nedir?
D-Değişen koşullara uyum için; halkın mı değişmesi lazım dinin mi değişmesi gerekir başka alternatifi nedir?
E-Değişen koşullara bağlı olarak toplumsal değişim gereksinimi mutlak bir gerçekse;dinin, rejimin ve toplumun zorunlu değişim denklemindeki gerçek konumları, yerleri ve parametreleri ne/ler olmalı? Neye/lere dayalı bu denklem kurulmalı?
F-Değişen dünya koşullarının sonucu olarak:dinin, rejimin ve toplumun olmazsa olamazları karşı karşıya gelince ne olur?
E-Dinde affedilmez 1 farz (tevhit) ve zorunlu tercihe dayalı 4 farzı olmasına rağmen; sayılmayacak çeşitlilikte insan fıtratlarına nasıl çözümler getirmiştir?
Rejimler bu çözümlerden yararlana bilir mi?
Dinde zorlama yoktur(ayet). Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmez(ayet). 4 mezhebin dini yaşayarak insan fıtratlarına ve değer yargılarına çözüm olarak hayat geçirilmesini düşünün,0,1, 2 ,3

C 93.A-Rejimler halklar için vardır.

B-Halk değişen rejimlere ihtiyaç duyar. Dinde değişim yoktur.

C-Halkında, rejiminde paralel değişim söz konusudur.   

D-Değişimin ölçütüne göre değişir. Kimi zaman dinle kimi zaman ise rejimle değişime uyum sağlanabilir.

E-Dinde zorlama yoktur. Ama herkes fıtratında ziyade nefsine uyduğu için bu hala geldik. Bence dini anlatan kişilere çok işler düşüyor. Özden CALP

C 93:A)Rejimle halklar için

         B)Halk ve rejim.

         C)Halk ve rejim değişmeli

        D) Halk ve rejim değişmeli.

         E)Din değişmez.

         F)İslam dini kazanır. Berna AYIN

C 93.A.Rejimler halklar için vardır.

B.Rejimler etkisini kaybettiğinde değişime gereksinim duyar.

C.Rejimlerin değişmesi lazım.

D.Halkın değişmesi lazım ve o zamanki koşulları ve dini iyice algılaması lazım.

E.Bu değişim mantık çerçevesinde olmalıdır.

F.Kargaşa olur ve burada rejimin kendinden ödün vermesi gerekir. Yudum GÜRER

C.93:A Rejimler halklar için vardır.

B Soru yanlış halk ve rejim değişime uğrar ama din değişmez

C Halkın duyarlı ve rejimin de değişebilir olması gerekir

D Dinden en güzel bir şekilde nasıl faydalanabiliriz onu yapmalıyız

E Denklem öyle bir şekilde olmalı ki ne rejim ne insanların din gibi özel değer yargıları göz önünde alınmalıdır.

F İnsanlar azda olsa bu saydığımız değer yargılarından fire vermek zorundadır.Yoksa insanlık birbirine düşer anlayış ortaklığı kurulmalıdır.

G Dinde farz zorla yapılması gerekenler sadece kişiler arasında değil Allah ve kul arasında bir şeydir diğer kurallar ise peygamberler vasıtasıyla en iyi bir şekilde uygulanmıştır.Caner ÖZDEMİR

C 93.A.Rejimler halklar için vardır zaten halk olmazsa rejimler olmaz. Rejimler halkın refahı ve düzeni için ortaya çıkarlar.

B.Halk değişime gereksinim duyar buna bağlı olaraktan rejim halkın isteklerine cevap verebilmek için değişir fakat dinler değişmezler

C.İki sininde değişmesi gerekir.

D.Halkın değişmesi gerekir buna bağlı olarak dinde kendini yenilemesi lazım Ferhat ÇENBER

 C 93:A)Rejimler halkalar için vardır.

        B)Halk değişime gereksinim duyar bununla birlikte rejim de değişir.

        C)Önce halk değişir sonra rejim değişir.

        D)İnsanlar tarafından değişitirlmemiş bir din her zaman insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliliktedir.

        E)Halkın yeni ihtiyaçları karşılanabilmeli.

        F)Böyle bir şey olamaz:Hepsinin arasında paralellik olması gerekir.

        G)Din sadece bu farzlardan ibaret değil.Elbette faydalanabilir. Kamuran BALYEN

C 93.A.rejimler halklar için vardır. Halk olmadan rejim olamaz. Rejimler halkın düzeni ve refahı için olmalıdır.

B. Halk değişime gereksinim duyar. Rejimler ve dinlerde halkın bu gereksinimi doğrultusunda değişir. Yani üçü de birbirine bağlı olarak değişim gösterir.

C.ikisinin de değişmesi gerekir. Sadece birinin değişmesi birbirine zıtlık teşkil eder ve bütünlük ortadan kalkar.

D.Her ikisinin de değişmesi gerekir.

F.Dinler, rejim ve toplumlar birbirinin bütünleyicisidir. Bu nedenle karşı karşıya gelmesi birbirine zarar verir. Süleyman SENEM

C 93. A- Rejimler halklar için olmalıdır.

B- Halk değişime gereksinim duyar. C- Her iki durum da gözetilmelidir. D-Bilmiyorum. G- Dinde zorlama yoktur. Yakup EKİNCİ

C 93.

 A. Rejimler ve birçok şey en başta insanlar için vardır. Ve buda topluma halka mahal olur.

 B. Halkı ve insanları hayvanlardan ayıran özgürlüklerinin kısıtlanması ve bazı kurallara uyması işte bu kurallar bazen dini bazen de rejimin getirdiği kurallar ve kısıtlamalardır.

 C. Değişen koşullar inanç sistemini değiştirmeye yönelik ise bundan taviz vermemesi çağdaşlık çatısı altında her zumlu yapmak bir değişim olmasa gerek ama gelişen teknoloji ve bilimi yakalamak için hem halkın hem de rejimlerin değişmesi gerekir.

 F. Toplum eğer olmazsa olmaz kurallarını değişime zorlayan değişmeler karşısında çelişkide kalıyor ise bu o toplumun değişmezleri konusundaki eksikliği sonucu ortaya çıkan bir çelişkidir. Demek oluyor ki olmazsa olmaz sandığı şeyleri tam olarak hazmedememiş ve doğruluğu noktasında şüpheleri vardır. Bence dünya ne kadar değişirse değişsin insanlar ve toplum olmazsa olmazlarından asla taviz vermemesi lazım. Muharrem POLAT

C 93. A) Rejimler halklar için vardır.

         B) Halklar değişime uğradığından rejimler de değişime gereksinim duyar. Herhangi bir topluma gelen Din’de ise kurallar mevcuttur. Ama ilahi dinler de yasalar değişmiştir. Örneğin İslam Din’inde birinin kız kardeşiyle evlenmesi haramken Hz. ADEM ’in peygamberliğinin ilk dönemlerinde bu evlilik yasak değildi soylarının devamı için bu gerekliydi. Yasak Hz. ADEM’ in peygamberliğinin son dönemlerinde getirildi. Mizbah KARATAŞ   

C 93. A: Rejimler halk için var.   

            B: Halkın değişme isteği rejimi değiştirir.

            C: Halkın ihtiyacına göre rejim değişmelidir.

            D: Gerçek dinde değişme olmaz. Halkın değişmesi gerekir.

            E: Çok bilinmeyenli bir denklemde sabit sayı din olmalıdır. Diğer değişkenler din ve toplum olmalıdır.

            F: Dinin rejimin ve toplumun olmazsa olmazları birbiri ile uyumlu olmalıdır.  Uyumlu olmazsa aralarında çatışma çıkar ve devlet yok olur.

            G: Dinde zorlama yoktur. Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmez. 4 mezhebin dini yaşayarak insan fıtratlarına ve değer yargılarına çözüm olarak gösterilebilir. Emine YARBA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C 93.A.Rejimler halklar için vardır.Bu rejimlerin gerçek amacı insanlığı dahi iyi bir toplum ve hayat düzeyine kavuşturmaktır.

B.Halk değişime gereksinim duyar.

C.Değişen koşullara göre halk değişimi arzular ve bu değişimin etrafında rejim de değişir.

D.Değişen koşullarda dinin durağan olmasından dolayı halkın değişmesi lazım.Din bir değişmezlik içinde gelmiştir.Dini hiçbir zaman ve yerde değiştiremeyiz.

E.Eğer mutlak bir değişiklik gerekli ise bu değişikliği dinin kesin kuralları dışında bazı şeyleri değiştirebiliriz.

F.Eğer bu olmazsa olmazlarla karşılaştığımızda yapacağımız; hangi taraf ağır basıyorsa o tarafa doğru bir değişimdir.

G.Bu çözümleri mezheplerde bulmaktayız.Neyin nerde ve nasıl yapılacağını bize zaten anlatmaktadır.Bu çözümler ışığında dinde olan görev ve hükümlülükler  yapılabilir.Selçuk İNCE

 

C 93.A-Rejimler halklar için olmalı değil mi…ki onun oluşturulmasının anlamı olsun

B-Din konusunda halklar değişmeli bence çünkü dinde doğrular zamana göre değişmez.Rejimlere gelince halktan ziyade onlar zamana göre değişmeli..

C-Değişen koşullara uyum için rejimler değişmeli diğer bir alternatif ise her ikisini birbirine uydurmak..

D-Din konusunda başka alternatif yok din koşullara göre değişmez ancak halklar değişebilir.

E-Din denklemin değişmeyen ögesidir buyüzden toplum ve rejim buna göre olmalı ama rejimler ve toplumlar bu denklemin değişken sabiteleri olabilirler.

F-Büyük bir ihtimal insanoğlu bunu ayaklanmayla karşılıyacak ama dinimizin gerektirdiği şekilde anlatılması ve yaşanması sonucu sulh ortamı oluşturulacak ve rejim toplumla birlikte dine göre tekrar oluşturulacak.

G-Dinimiz kolaylıklarla doludur ama hiçbir fıtratında dinimizin farzları karşısında zorlanacağını sanmam.Geçmiş göz önüne alındığında sahabe efendilerimiz farklı farklı fıtratta oldukları halde dinimizi öyle güzel yaşayıp temsil etmişler ki gıpta etmemek elde değil… Ayşegül CAN

C 93 A) Her şeyde olduğu gibi rejimler halk için vardır.

B) Din(semavi olanlar) hiçbir şekilde değişime ihtiyaç duymazlar fakat rejimler ihtiyaç duyarlar.

C) Rejimlerin değişmesi gerekir.

D) Din hiçbir şekilde değişim gösteremez halkın ona ayak uydurması gerekir.

E) Değişen koşullara bağlı olarak rejim veya halk değişebilir fakat din değişim gösteremez.

F) Farzlar karşı karşıya gelirse kargaşa, karışıklık bile çıkabilir kanaatindeyim Zaten dinimizde zorlama yoktur diye dile getirdik buna binaen sorun hiçbir zaman dinden kaynaklı değil ya rejim ya da insan kaynaklıdır. Hatice KAPLAN

C 93. A) Rejimler halk için vardır.B) Rejimin değişmesi gerekebilir.C) Rejimlerin değişmesi lazım.D) Hak din değişmez, değişmesine de gerek yoktur, her şarta uygundur.E) Din anne gibidir. Kucağında yetiştirir doğru yolu gösterir, toplum is edinin bazen yaramaz bazen uslu çocuğudur. Rejim toplumun yaşadığı evin atmosferidir.F) Kimileri dini, kimileri rejimi tercih eder. Kimileri ortak noktayı bulmayı, kimileri dini, kimileri de rejimi değiştirmeye çalışır.G) Yüce yaratıcı Allah (cc) herkese uygun tarzı sunmaktan aciz değildir. Kübra Sivri

 

C 93. A. Rejimler halklar için vardır. Halk olmazsa ona dayatılacak bir rejimde olmaz.

          B. Dinlerin değişmesi söz konusu olamaz. Fakat değişime gereksinim duyan halklar uygulanan rejiminde değişimini gerektirir. Halk değişime gereksinim duymazsa değişen rejim pek sağlıklı sonuçlar vermez.

          C. Değişen ortam koşullarında rejimin değişmesi ve bunun dayatması sonucu halklarında değişmesi gerekir. Lakin halklar değişimi kabul etmezse buda halk ile yönetim arasında çatışmalara sebep olur. Halkın değişim istemesi aynı şekilde rejiminde değişimini gerektirir.

          D. Değişen koşullara uyum için halkların değişmesi lazım. Dinlerin değişmesi onların tamamen kendi kimlilerini, inanç değerlerini kaybetmeleri olur.

          E. Eğer değişim toplum için şartsa rejimin değişmesi de lazım. Rejimin değişmesi ile halkta değişecektir. Rejimin kabul etmediği bir değişim gerçekleşmez. Halklar değişimi istemelerine rağmen kabul etmediği rejim gerçekleşemez.

          F. Değişen dünya koşullarında dinin, rejimin ve toplumun olmazsa olmazları karşı karşıya gelirse değişimi kabullenme, durumu ortay çıkar. Buda halklar arasında değişimin tam olarak etkili olacağını gösterir.

          G. Geçmişteki yaşam standartlarına göre din insanlara uyum gösterebileceği ve birini seçmek zorunda olduğu dört mezhep göndermiştir. Fakat hepsinin ortak farzı tevhittir. Rejimlerde insanların uyum gösterebileceği bir şekilde düzenlenebilir. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 93.

 A. Rejimler ve birçok şey en başta insanlar için vardır. Ve buda topluma halka maal olur. İHSAN YILDIZ

 B. Halkı ve insanları hayvanlardan ayıran özgürlüklerinin kısıtlanması ve bazı kurallara uyması işte bu kurallar bazen dini bazen de rejimin getirdiği kurallar ve kısıtlamalardır. İHSAN YILDIZ

 C. Değişen koşullar inanç sistemini değiştirmeye yönelik ise bundan taviz vermemesi çağdaşlık çatısı altında her zumlu yapmak bir değişim olmasa gerek ama gelişen teknoloji ve bilimi yakalamak için hem halkın hem de rejimlerin değişmesi gerekir. İHSAN YILDIZ

 F. Toplum eğer olmazsa olmaz kurallarını değişime zorlayan değişmeler karşısında çelişkide kalıyor ise bu o toplumun değişmezleri konusundaki eksikliği sonucu ortaya çıkan bir çelişkidir. Demek oluyor ki olmazsa olmaz sandığı şeyleri tam olarak hazmedememiş ve doğruluğu noktasında şüpheleri vardır. Bence dünya ne kadar değişirse değişsin insanlar ve toplum olmazsa olmazlarından asla taviz vermemesi lazım. İHSAN YILDIZ

C-93)A-rejimler halklar için vardır

          B-halk ve rejim değişmeye gereksinim duyar

           C-rejimin değişmesi gerekir

          D-halkı dine uydurmak gerekir. Ramazan BORAN

C 93.Tabiki rejimler insanlar-toplumlar için vardır ve değişecek koşullara bağlı olarak rejimler değişecektir.Peki uyum için insan mı yoksa dinler mi değişmeli derseniz bu soru iğneli bir sorudur ve bunun tartışmasını gerçek bir siyaset bilimci ile din bilginine bırakmak gerekir.Tabi bir de antropoloji uzmanı … Ercem Çağdaş ZOBAR

C 93. Rejimler halk için vardır. Halk değişiklik ister. M. Akif TİRYAKİOĞLU