114.İstisnalar hariç her nefsin dünyada yaşamaya hakkı varda, kapitalistlerin hakkı yok mu? Mevcut dünya konjonktüründe onlarında aramızda/aranızda yaşmaları için gerçekçi, namuslu ve dürüst çözümler öneriniz.
İpucu;20.YY’DAKİ insani ve toplumsal hataların tekrar etmemesi için ABD ve diğer teknoloji ülkelerinin aşağıdaki kurallara uymaları önerilebilir;
1-Kavimleri işgal ederken;istendik değer yargıları ve inanç sistemleri; rejimlerle liyakatli harmanlanarak güzel ahlaklı insanları ön plana çıkartan yönetim sistemine/lerine liyakatli kategorize eden;eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemleri geliştirmeliyiz.
2-Güneş, dalga, manyetik alan, nano enerji, diyet nükleer enerji kaynaklarını kullanarak yer kürenin bedeninde ki; sıvı, gaz ve katıları emmekten ve kemirmekten vazgeçmek zorundayız.
3-

C 114.Şüphe yok ki herkesin yaşamaya hakkı var. Onlara bu dünyadaki her şeyin para olmadığını, bazı duyguların para ile satın alınamayacağını, paranın sadece geçimimizi sağlamak için bir amaç değil araç olduğunu hissettirecek sözler söylemek ve hareketler sergilemek. Özden CALP

C 114: Var. Onları islama yönlendirmeliyiz. Berna AYIN

C 114.Hayır yaşamaya hakkı yoktur.Çünkü siz hangi namuslu çözümü önerirseniz önerin sömürüden olayları kendilerine çevirmekten vazgeçmeyeceklerdir. Yudum GÜRER

C 114:Her nefsin bu dünya da yaşamaya hakkı vardır.Bizim onlardan bir farkımız yok ki onların elinde ki imkanlar bizde olsaydı onların yaptıklarının katmerlisini yapardık.Kendimizi sırt üstü atıp şu yaşayabilir şu yaşayamaz hakkını kendimizde göememeliyiz, boş atıp dolu tutturma gayretine girmemeliyiz. Kamuran BALYEN

C 114. Herkesin rahatça ve özgürce yaşayabileceği demokratik bir ortam oluşturulmalı. Yakup EKİNCİ

C 114. Her fert bulunduğu konum itibarı ile bir çevresi vardır eğer çevresinin geniş olmasını istiyorsa düşüncesi de geniş olmalı dar kalıplar içine mahkum olmalı bütün insanları benimseme ve saygı duyma liyakatini göstere bilmelidir. MUHARREM POLAT

C.114:O insanların aramızda var olmaları demek bizim her geçen gün kendimize ve milletimize veya insanlığa daha sıkı bağlanmamız gerektiğinin bir göstergesi olduğundan olmamaları çok iyi olmaları iyi yani kim öyle kim böyle görünmesi açısından.Caner ÖZDEMİR

C 114. Kapitalist oldu da ne oldu sanki. Adil bir sistemde onlara kontenjan ayırmak yanlıştır. Mizbah KARATAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C 114.Bir kapitalist devlet bu kuralları yerine getirirse zaten kapitalist olmanın dışına çıkacaktır. Kültürleri yok etmeyen, sömürmeyen bir yapı kazanırsa bu devlet kapitalist değildir. Süleyman SENEM

C 114.Bir kapitalist bu kuralları yerine getirdiği taktirde zaten başka bir kimliğe bürünür ve artık kültürleri yok etmeyen, sömürmeyen ve yaşamalarına imkan tanıyan bir sistem haline gelir buda kapitalist bir rejim olmaktan tamamıyla çıkar. Ferhat ÇENBER

C 114.Kapitalistlerinde yaşama hakkını vardır. Onlar bize paraya bu kadar önem vermememiz gerektiğini hatırlatırlar. Onları paranın fazla önemli olduğu yerlerde çalıştırarak devlete uygun bütçeyi oluşturmalarını sağlardım. Parayı onlara kaptırmamak koşulu ile. Emine YARBA

C 114.Her toplum kendi çalışmasının karşılığını alıp bunun ile yetinmelidir.Eğer daha fazla ister ise daha fazla çalışmalıdır.Verdiğin emeğin karşılığını hak ettiğin kadar almalıdır.Şayet başka toplumların varlığını gasp edip kendin için kullanmanın hiç bir haklı gerekçesi olmaz/olmamalıdır.Uğursuz bir sülük gibi bedavacı hayat tarzı onursuzcadır.Selçuk İNCE

C 114.Herkesin dünyada yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyorum buna kapitalistlerde dahil belki yanlışlar olmazsa doğruların kıymeti anlaşılmaz.Bence kapitalistlerin hedeflerini dar tutmalı sadece kendilerine zararları olduğu halde başkasına zarar vermelerine izin verilmemeli düşünce dünyaları üstünde hakimiyet kurmalı. Ayşegül CAN

C 114 Onları tatmin etmek imkânsız olduğundan onların kendilerini değiştirmeleri gerekir… Hatice KAPLAN

C 114. Tahmin edemiyorum. Kübra Sivri

C 114. Nefsin dünyada yaşamaya hakkı olduğu kadar kapitalistlerinde yaşamaya hakkı vardır. Kapitalist devlet ve kavimler; işgal ettikleri topraklardaki rejim sıkıntısını ortadan kaldırarak halka güzel ahlakı benimseten eğitim sistemleri geliştirilmeli, sahip olduğu ekonomik kaynaklar halk için kullanılmamalı, çeşitli sivil toplum örgütlerinin kurulmasına imkan verilmeli, insanlara iş imkanları sunulmalı. Erdoğan AKÇİÇEK

   C. 114. Her fert bulunduğu konum itibarı ile bir çevresi vardır eğer çevresinin geniş olmasını istiyorsa düşüncesi de geniş olmalı dar kalıplar içine mahkum olmalı bütün insanları benimseme ve saygı duyma liyakatini göstere bilmelidir. İHSAN YILDIZ

C-114)onları düzeltmek imkansız ancak imana davet ederiz. Ramazan BORAN  

C 114.Onların da yaşayabilmeleri için gerekli barışcı,çözüme dayalı gerçekçi adımı kendilerinin atması gerekir ki aksi takdir de gerçekten doğru ve dürüst yaşamayı yaşam biçimi şekline getiren sorumluluk sahibi insanlar veya toplumlar tarafından uyarılmaya ve dışlanmaya mahkum olurlar. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 114. İnsanlar karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde yaşayabilirler. M. Akif TİRYAKİOĞLU