Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER             ÖÖYI , ÖÖYII , OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT BİK FEL


  


Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2008 (2005, 200620072009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                             
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.

Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan
, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilirkişi, Bilim Bilgini, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
      Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin

       Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda  hocanıza doğrusunu öneriniz.

1 . İçinde yaşadığımız kâinatta; elle tutulur, gözle görülür tartışma götürmez ve değişmez sanal ve nesnel 3 gerçek (sanal, soyut ve somut ) şeyi yazınız? Öğrenci Yanıtları

2 .Eylem, olay, süreç, olgular ve mekân ı aynı fakat zamanı farklı olan hallerdeki boyutların gelecekte enerji hallerinin varacağı konum, mekân ve zaman için ne söylenebilir?
Öğrenci Yanıtları

3.belki de hayvanların hepsi ateist  ama hiçbir ateist insan hayvan olamaz? Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları
İpucu;her şeyini bedensel(madde) merkezli kişiliğine göre düşünüp karar veren güdük insanları düşünün.

4.Din ne ve kimin içindir? Kim ve ne/ler din içindir? Soru  önermelerinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

5. İnsanın tüm mantık sistemleri ve sıfatları ile doğal döngülerdeki tüm mantık sistemleriyle, arasında nasıl ilişki vardır? Öğrenci Yanıtları

6.Sizce  insanda özgürlüğün sınırlarının bedeli ve ölçüleri ne/neler olmalıdır? İpucu;doğal döngülerin bereketli sınırlarını düşünün Öğrenci Yanıtları

7.Kuramsal olarak bir kurumda çalışıyorsunuz;çevre köylerde getirilen köpeklerin sayısı lojman başına 5-6 taneye ulaşmıştır. Gece geç saatlere kadar  çalışıp eve dönerken saldırıyorlar. Gece-gündüz çöp bidonlarını karıştırıp etrafa naylon, plastik, çöp ve pislik yayıyorlar.  Yazın bazen  gece sabaha kadar havlama ve ulama ile  köpeklik egolar(istemler)ını, zevklerini tatmine çalışıyorlar. Bu koşullar altında en üst kurum yetkilisine dilekçe ile durumu iletiyorsunuz. Aldığınız yanıt;hayvan sevenler derneğinden çekiniyoruz. İl valiliğine yazı yazdık cevap alınamamıştır. 8 yıldır aynı hikayeyi  yaşıyorsunuz. Sizce bunun çözümsüzlük nedeni/leri ne olabilir?   Çevre köylerden doluşan köpekleri kurumdan uzaklaştırmak için çözümler önerin.
İpucu;Hayvanlara ve insanlara karşı duygusal ve merhametli davranmanı farkındalık, özgünlük ve ayrıcalığını düşünün.Doğa dinlerinden;Hindistan'da hayvanlara tapanları, hayvan sevenlerin derneklerini (belki de adı hayvanları koruyanlar derneği olmalı), sevgi ve merhametin liyakatsizliği, bilimin görkemliliğini bırakıp; siyasi akÂdemik şeyhlerini kendine süvari edinmiş akÂdemik cahil yöneticileri... Vb  kavram ve cümleleri bir arada düşünün, 0,1 Filmi izleyin
Olası çözüm;Özel veya üniversite güvenlik personeline yakaladığı köpek başına ek para ödemesi yapılarak periyodik (haftalık veya aylık) olarak yakalanan köpeklerin kulaklarına; uzaktan fark edilecek büyüklükte başıboş köpek etiketleri zımbalanarak topluca koruma altına alınır. Toplanan köpekler Veteriner Fakültesice  kısırlaştırılarak hayvan sevenler derneğine topluca hediye edilir. Ya da onların görüşleri çerçevesinde;doğaya salmak, kaynağına, kullanım alanlarına yönelik… Vb çözümler aranır. Öğrenci Yanıtları

8.Peygamber ahlaklı insanlar neden kuduz ve kapitalist ahlaka başat değildir? Akıl neden zekâyı metriksine alamıyor? Sistem hangisini (hangi insan tipini öne çıkarıyor) öne çıkarıyor? O zaman bu sistem hakkında ne düşünülür? İpucu;ipler kimin/lerin elinde? Öğrenci Yanıtları

9.Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) ahlak nedir? Aylık 2500 dolar maaş verilirse acaba % kaç öğretim üyesi veya insan ülkesini terk edip vatandaşlık değiştirebilir?Öğrenci Yanıtları

10.Boks maçı ile eşek şakası, arenalarda insanları bir avuç zevki için;hayvanlar misali;Ör, maymunlar gibi asimetrik, denge ya da motosikletleri can riski bedelinde riskli atlayış yaptıran zihniyet, ahlak, insanın bedensel fıtratını zorlamakla  neyi ifade ediyor. Çamurda koşma yarışı sporu, boğalara kendini kovalatan veya arenada boğaları öldürmekten haz duyan gençlere ve kültüre sahip insanların/toplumların/devletlerin gelişmişlik ve ahlakı hakkında bilimsel bir mantıkla ne söylenebilir?1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

11.Bu dünyanın zorunlu çevre sorunlarının külfetlerine; tüm insanların geleceği mahkûm ediliyor ve yaşatılıyor da! neden nimetlerine gelince tam tersine davranılıyor hatta birleşmiş milletler bile buna malzeme ediliyor? Küresel ısınma sessiz ve sinsi bir su tufanı (depreşimdir/ tsunamidir)!!. Belki de bugünkü çevre sorunlarının sebebi: insanların/devletlerin menfaat fazlarını frenleyecek yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına sahip olamayışındandır.
İpucu;
İran'ın nükleer tesislerini, Rusya'nın denetiminde ABD ve Çok Başlı Veto İmparatorluğu Barışının Maşası Birleşmiş Milletlerce  kurallara uygun ücret karşılığı yapsın!! belki de dünyanın galibi ve yandaşları eline geçirdiği pozisyonu geri dönüşümsüz yenilmez galip bir geleceğin sarhoşluğu ve gafletinden dolayı; çevre sorunlarının geri dönüşümsüzlüğünün sonuna yaklaşmasının sebebi olduğunun farkında bile değildir.Acaba hangi tarih, yer küresinin karbondioksitinin etkisinin geri dönüşümsüz tarihi olarak kayıtlara geçecektir ya da geçmiştir. Eğer biz bu tarihleri kaçırmışsak nasıl tedbirler alacağız.Bir kara kaçanın (eşeğin) doğal döngülere katkılarını; dünyanın süper güçlerinin doğal döngülere katkılarını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüstçe mukayese ediniz.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Öğrenci Yanıtları

12. İddia edilir ki peygamber ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, hiç bir yönetim sistemi işe yaramaz  ve insanlık sorununu çözemez. Aksine hangi yönetim sistemi olursa olsun, insan hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;"Ben peygamber ahlakını tamamlamak üzere gönderildim" Hz. Muhammed A.S." Öğrenci Yanıtları

13. İnsanların:inançlarının, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının ve tercihlerinin dayandığı; idollerini, idlerini, tiryakiliklerini ne kadar iyi bilir ve bu verileri eğitimde ne kadar doğru kullanırsak o kadar yararlı oluruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Öğrenci Yanıtları

14.Her hangi bir şekilde;dini doğru anlamayan/anlamak istemeyen insan din cahili, bilimi doğru anlamayan/anlamak istemeyen insan bilim cahilidir? Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

15.Demokrasi imparatorluğu, ilahi/peygamberi bir rejim değil, evrim matbaa değil, anayasa da ayet değildir ancak;o gün bilerek ya da bilmeyerek;menfaati ve/veya cehaleti gereği;padişahım çok yaşa diyenleri ya da tapanları, 400 yıl Osmanlı padişahlarını uyutup matbaa ayetlere aykırıdır diyen fetva uzmanlarını ; analog(ayrı kökenden) ve homolog(kökendeş) olarak bugünkü koşullarla, olaylarla özdeşleştiriniz. Her asır aynı tipler var mıdır?
İpucu;yararlı, gerekli ve zorunlu değişimlere
her asır kırmızı kartı gösteren;insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır. Her zaman insanlığın baş belası bu cahil insanlar bu asır hem sol görüş hem de sağ görüş içinde mayalanabileceğini düşünün.
Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir. Öğrenci Yanıtları

16.Bugün ülkemizin;geleceğin Ortadoğu savaşları konusundan kaçınmak-yıpranmaması için; siyaset oyunlarından çok samimiyete ve bilinçli çok çalışanlara gereksinimi vardır?
Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;komşularımız üzerinde ufak rant ve oyunların daha ilerisini süper güçler hesaplamıştır. Onları samimiyet ve dürüstlük ancak pasifsize veya etkisiz kılabileceğini düşünün.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

17. ABD ve AT bütünleşik toplum olma yolunda sessiz ve tatlı bir yol alırken; neden diğer toplumlara hürriyeti-bağımsızlığı önce millet ve kavim bazında sonra soğuk nasyonalist savaş uygulatılıyor. Ya da uygulamaya ve empoze etmeye çalışıyor. Sonra toplu globalleşmeyi onlara vaat ediyor?

İpucu:20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


18
.Demokrasinin fıtratına aykırı; fert ve toplumlar olabilir mi? Neden? Öğrenci Yanıtları

19.Mahiyetindeki iki asistanı çalıştıramayan bir bilim bilgini (bilim insanı?!) Anabilim Dalı Başkanı olabilir mi? Neden?Belki de bilim bilgini (bilim insanı?!) ve asistanına göre değişir.
Önermelerin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

20. Bilim mi doğru söylüyor din mi doğru söylüyor? Evrim halden  anlar mı? Kendimizi evrime emanet etmemenin ya da onu aşmanın bir yolu var mı? İnsan primattan mı? Âdem den mi türemiştir? bayan mı üstün, erkek mi üstündür? İnsanın gerçeklerini ve aslını inkâr etmeye/ ettirmeye hakkı var mı?  Bilerek ve bilmeden inkâr ederse/ettirilmeye zorlansa ne ad alır? Soru önermelerinin eksiklerini, safsatalarını ve ve yanıtların yazınız.
İpucu; Belki de çok şey gerçeğin bir parçası. Bazı şeyleri vaktinden önce ve geç delilsiz veya eksik delillerle(vakitsiz) karşılaştırmak insanlık açısından yıpratıcı olabilir. Yeryüzünde putlara, ecdadına, çocuklara/ına ve hayvanlara kadar tapanlar vardır.Doğa dinleri, zeki ve doğal döngü evrim sonucu tasarım dinleri (Budizm, Hinduizm, Astekleri, Mayaları,1, İnkaları, Dinleri… Vb). İnsanlar genel olarak tercihlerini ilahi/peygamberi makamdan ilhamla değil;yetişme tarzına, aldığı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına, gerçeklerine, deneyimlerine, menfaat farzlarına... Vb dayalı yaparlar. Kaldı ki bu günkü bilimin doğal inkişafı daha emekleme aşamasındadır. İnsanın tüm enerji halleri deşifre edilmediği gibi insanları 5 duyunun ötesinde düşünmeye de teşvik etmiyor. Bilim henüz gençtir. Bilim;sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyudan emekleyerek bu güne gelmiş ve daha çok zalimlerin, zorbaların menfaat farzlarına hizmet etmektedir. Doğaya zarar verecek bir nitelikte kullanılmaktadır. Onun için bilimi insanların inanç sistemlerini tahrik edici, iddialarla kendi egolar(istemler)ımıza ve haksız menfaatlere araç etmek ya da empoze  ederek, bu insanları bilime düşman edebileceği gibi bu konuda vakitte henüz erkendir.Öğrenci Yanıtları

21.
A-Aşağıdaki şiirin;başlığı ne olabilir?
Şiir Dinleyin
B-Tutarsız ve gereksiz taraflarını 3-5 cümle ile  eleştiriniz.
Bir vatan istiyorum; hudutları çizilmeyecek kadar engin, vatan hastalarını doyurmaktan öteye derin, içinde her insan;kâinat ve tersi kadar evrensel, bedeni gibi kişisel.
Her şeyle yer değiştirmeye hazır;yaratıkları razı etmeye kâdir bir yürek istiyorum.
Bir dost her zaman her yerde ve tersine, tersinin ötesinde haklı bir düşman istiyorum, öğretecek kadar.
Tüm şiirlerin anlattığı, o eksik şiiri okumak, çoğu şeyin tersiyle el sıkışıp, dengeye kalktığı notumu, yani sıfırı istiyorum.
Hakkından gafil, habersiz yaratıkları ve tersini, İnsanım hakkımı, gücümü, kendimi tanımak tüm yaratıkları kuşatmak istiyorum.
Şaka! Şaka! bu hayatın bir rüya olmasını, hatta bu şiirin tersini,uzun bir rüya da yaşamak istiyorum.

İpucu; kâinat toprak dolu. İnsan ana vatanına (uzaya) hüzünle ve hüsranla çimleniyor. Enerjisiz bir yer düşünülemiyor.
     Bana bir gerçek söyleyin tarif edin ki; en önce, en sonra, her zaman-her yerde, hiçbir zaman- hiçbir yerde, her zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman her yerde, hiçbir boyutta, her boyutta, tüm varlıların ve enerjilerin toplam gücünden daha güçlü, adil, merhametli ve ikram sahibi … Vb olsun. Bu akıllı tasarım veya enerji olabilir mi? Yoksa Allah (C.C).'HUNE İftiramıdır? Allah insana şah damarından daha yakındır.(ayet). Allah (C.C). mahlûkattan münezzehtir.(ayet)
     Bana öyle bir zat tarif ediniz ki:sıfatlarını öyle konumlandırsın ki yaratıkların ona icabet ederken her türlü özgün, genel özelliklerini, niyetlerini, gücünü zaafını... Vb her şeyini tarif etmiş olsun. Tüm bu tariflerden Allah C.C.'HUNU tenzih ederim. O mutlaka kendisini tanıttığı ve tarif ettiği gibidir. Öğrenci Yanıtları

22.Al bayrağın;kırmızı rengi alyuvar, beyaz ay yıldızı;akyuvar kan hücreleri gibi düşünmek size neyi neleri hatırlatır. İpucu;Aya gidildi, Merih-kızıl gezegene gidildi ve güneşe yaklaşıldığını düşünün.Öğrenci Yanıtları

23.Özgürlük anıtı ve ebedi barış harekatı? Size neyi/leri çağrıştırır.
1 Öğrenci Yanıtları

24.
          A-Bazı olguların mukayese edilmesi saçmalıktır. Tamamlayıcılıkları daha önemlidir.Önermesi doğrumu neden? Ör,insan mı üstündür din mi? bayan mı üstündür erkek mi?
Akıl mı üstündür Vahiy mi?
          B-Bir devlette;her türlü giyimli ve yaşama stilli insanın kabul görüldüğü ancak sadece, peygamberlerin, alimlerin giyimi ve baş örtülü insanların yaşam stillerinin; hoş görü ile karşılanmayacağı hor görüleceği ya da yasak olmasının zorunluluk olduğu; kurum ve kuruluşlar olmalımı? Neden? Gerekçesini yazınız ya da önermelerini; ya destekleyiniz ya çürütünüz ya da alternatif öneriniz.? 0,1,2, 4, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

25.
A-Derin devlet(gizli) nedir? Eskiden derin devletin boşluğunu kimler doldururdu?
İpucu;Eskiden felaketlerde, önemli devlet kararlarında veya zorunlu nefsi müdafaa savaşlarına gidilmeden önce ... Vb durumlarda;devletin zerre lokmasından uzak ve tenezzül etmeyen alimlerin duası ve fikri alınması için eziklik hissedilerek vebali bedelinde güç bela görüş alınırdı. Yoksa bugünkü gibi sözüm ona alimlerin gönlünü almak için cebinden değil de!!! devletin kapısında bir lokma yemek yedirip İslam'ı eksik bilen islam cahilleri görgüsüzlerine ihtilal yaptıran İslam cahillerinin tarihe geçişini düşünün. belki de büyüklerimizin yaptığı her üç eylemlerininde cahilce olabileceğini düşünün!! Davet eden, davet edilenlerin ve ihtilal yapanların tüm tepkileri cahilce olabilir!!!
          Toplum ve devletin dininden hayır görenlerden yararlanması-hayır görmesi için;statik laikliği değil, dinamik laikliği yani büyük laiklik (makro laiklik) ve küçük laiklik (mikro laiklik ) sistemini diriltmemiz ve revize etmemiz gerekecektir. Ferde özgü laiklik (mikro laiklik) işe yaramaz fertlerin inançlarının (inanç sahibi münafıkların, yaramaz insan münafıklarının, kapitalistlerin ve din-bilim-insan cahillerinin) afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır. Makro laiklik ise batıl işe yaramaz inanç sistemlerinin afatından devlet ve toplumun kurtulması için uygulanmalıdır.Kısaca Vahşi ve Doğal Laiklik sistemi;İnsanlığın, devletlerin… Vb hayırlı bekası için işe yarayanlardan uzak işe yarmazların suçlarına ve günahalarına liyakatli yakın tuzak olmalıdır. Demirkuş 2008.0, 1, 2, 3, 4
, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16
     B-Dinde siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşistler kendini şişleyenlerdir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
     C-siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadistler iman ederse dini kurallara çerçevesinde kendi nefislerini nasıl belli ederler?
İpucu;
kendini dağlayan, şişleyen sözde inanç ehlini düşünün, Boks maçında kan revan içindeki insanlarımızı keyifle izleyen sözde inanç ehlini düşünün.Öğrenci Yanıtları

26A-Münafıkların değişimi ile gerçek müminlerin değişim hudutları arasındaki farklar ve özgünlüğü nedir/lerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B-Münafıklar, cahiller ve kapitalistler toplumda olmazsa ne olur?
İpucu;Belli süreç ve olgularda,toplumsal-biyolojik döngülerde çoğu şeyin ve varlığın gerekliliğinin mantığından hareketle düşünün. Yalan olmazsa ne olur? İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle(Film İzle) AIDS mikrobunu doğal döngülere (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Mikro organizmaların doğal döngülerdeki katkı payı henüz iyi bilinmemektedir!! Batı bunun bilincinde mi? Öğrenci Yanıtları

27.Atasözü, vecize ve özdeyişlerin yanılgılarını; öğrencilere değerlendirmek. Öğrencilerimize ve ülkemize ne/ler kazandırır.
İpucu; Sanal ve nesnel somutlara dayalı gerçek eğitimle;zihinsel bedende ve kalbinde; kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar.
Başından büyük işlere karışma. Sadece başınızdan küçük işlere karışırsanız ne kaybınız olur?
Bu Dünya Böyle Gelmiş Böyle Gidecek !? Bu Dünya Böle Gelmemiş, Böylede Gitmeyecektir.Demirkuş 2010
Bükemediğin Eli Öpeceksin? Bükemediğin Elin Gücünü Kabulleneceksin!
Büyük lokma ye büyük konuşma. Hep küçücük lokma yemenin ve küçücük konuşmanın zararlarını düşünün.
Allah C.C. ile kulu arasına girilmez!! Bu takdirin yetkisi kime aittir? Peygamberler kimin elçisidir kime aracılık eder? Orta çağ papazlarıyla peygamberlerin hünerlerini karıştırmayalım.
Kuşkusuz doğal hayatta!! her tavuk bir yumurtadan çıkmıştır, ama her yumurta bir tavuktan çıkmamıştır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öğrenci Yanıtları


28. Hangi sporların hayvani, hangilerinin insani olduğunu öğrencilere değerlendirmek. Öğrencilerimize ve ülkemize ne/ler kazandırır?
İpucu;Üniversitede bayanlar boks maçında kıran kırana, kan revan galibiyeti. Dağcı, hümanist, sporcu çağdaş bir rektörü kuramsal olarak düşünün!!;topluma öhnek olsun diye;kampusun doğal köpek sevgisi ve hayvan sevenlerden derneğinden madalyalı, Van haşottan Van sokaklarına doğru heyecan hormonu tutkunlarına örnek olsun diye fedakarca kendini İspanyol boğalarına parçalatıyor-kovalatıyor, araksında diğer itaatkar–sporsever;bazı primatlar, öğretim üyeleri ve doğal sporun güzelliği!! Videoları izleyin 1, 2, 3, 4,
İpucu:Hayvanlara ve insanlara karşı duygusal ve merhametli davranmanı farkındalık, özgünlük ve ayrıcalığını düşünün.

29.Spor; Din ve bilim insan içindir ile insan; spor, din ve bilim içindir? soru önermelerini tatbik/uygulayış açısında günümüze güncelleyip örneklendiriniz.

İpucu;
I.koşul uygulandığında hangi sonuçlar ortaya çıkar. II koşul uygulandığında hangi sonuçlar ortaya çıkar.Öğrenci Yanıtları

30.Evrim (Doğa Bilimi), Evrim Kuramı ve Evrimin Prensiplerinin biri birini bağlayıcılıklarını izah ediniz?
Öğrenci Yanıtları

31.Hayvanlar ve Bilgisayarlar hiçbir zaman insanı sollayamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve eleştireniz. Öğrenci Yanıtları
İpucu;
insan bedenindeki ve zihninde ki; araçları-hünerlerini-uyumlarını ve özgün enerji hallerini diğer tüm hayvanlarla ve bilgisayarlarla mukayese ediniz.Öğrenci Yanıtları

32.Acaba uyuyan özel-güzel şoförlerimizi tetkik için; 2 fare alsak, sonra birini 2 gün hep uykusuz bıraksak ve diğeri derin uykusuna doymuş olsun. Bu iki farenin; fizyolojik, biyo enerji, biyometri tanıma teknolojisi(gözü inceleme..), doğal manyetik enerji? ve termal, kızıl ötesi enerji tetkiklerini yapalım. Bu olayın kontrol grubunu ve fare sayısını artıralım. Sonrada parayla gönüllü uykulu-uykusuz 3-5 insan üzerinde bu deney tekrarlansa ne olur? Sonuçta;trafiğe çıkışta araç ve şoför muayenesinde uyuyan güzel şoförün kanından, teninden, tükürüğünden, gözünden, enerji hallerinden bir fark bulunup uyku detektörü veya indikatörü geliştirmek mümkün mü? Artık sizde bir kahramansınız sizinde bir buluşunuz var?
     
  Önceden 1-60 kat büyülterek scan(tarama) edilen parmak izlerimiz bankamatik hafızalarıyla  kayıt edilip sonra tipoloji örtüşüm mantığı ile bankamatikler de uygulanması mümkün olamaz mı?  
Artık sizde patent alıp zengin olabilirsiniz. Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu (TÜBİTAK'A) dâhilerine ve Fahri Avukatlarına duyurulur. Bu mantıktan hareketle ülkemizin sorunlarını listeleyip dâhilerimize- bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) projelendirelim ve çözdürelim. Tabii Avrupa'nın sünnetlerine dayalı teşvik edici kabul ettiğimiz/edeceğimiz Bâtının menfaat farzlarına malzeme kredi projelerinden vakit ve zaman bulursak!!
Yuvasında köleleştiren-uşaklaştıran projeler.
Köleleştiren karıncalardan feyizlenmiş-esinlenmiş ve biraz daha evrimleşmiş bir tatbik/uygulayış.
İMF' ile ekonomi işgal edildi ve kontrol ediliyor. Bilimsel projelerle de artık bilim yuvalarımız işgal edilip ülkemizdeki bilim bilginlerimiz (bilim insanlarımız) ve üniversitelerimizde kontrol edilmek üzeredir. Hayırlı olsun. Bizde bedensel ve zihinsel bağışıklık sistemimizi geliştiriyoruz. Kabul edilecek projelere kim karar veriyor!! Saygılarımızla!! 1, 2, 3
Çözüm;belki de bu zihniyetle öncelikle çevresinin, ülkesinin, dünyanın, kâinatın… Vb doğal ve toplumsal sorunlarını ve problemlerini avlayıp çözüm üretmeyi alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren dahi bilim insanları yetiştirmemiz gerekecektir.tıklayınız 1 
Filmleri izleyin 1 2
İpucu;
Neden batılıların aklına böyle bir şey gelsin ki. Her şey kaderin bir cilvesi.Gölcük depremi niye oldu dersiniz!! Kara sakallı hocaya sorun!! Günah işleyen her yaratığa-tüm insanlara icabet edilseydi yeryüzünde yaratık-insan kalmazdı (ayet).Öğrenci Yanıtları

33. A-Akıl ve zekânın tatbik/uygulayış alanları nelerdir? Aklımızı ve zekâmızı nerelerde kullanmalıyız?

             İpucu;Akıl:özellikle ve öncelikle;yaşama stilimiz de ki tercih ve uygulamalarımızla ilgilidir. Nefsine uysun uymasın ya da hangi nefis mertebesinde olursa olsun iradesi dahinde;akıllı insan/fert/devlet/kurum/kavim.. Vb yaşama stilinde(şeklinde) kendine peygamber ahlakının kurallarını(peygamber ahlakı) benimseyen, tercih eden ve iradesi ölçüsünde uygulayanlardır. Akıl işletim sistemi ruhun sınırsız güzelliği ve evrenselliğin ötesindeki havuzunda peygamber ahlakı kurallarıyla yaşayarak yol alır. Kişi nefsi emareye sahip olsa da yani ibadetler ve kurallar kendine zor gelse de sanal ve nesnel somut gerçek dünyasında iradesinin gücü oranında bu kuralları samimiyetle benimsemesi onun akıllı bir kişilik olduğundan şüphe edilmemelidir. İnsanda Aklın Öncelik Prensibi budur. Tefekkür, ilimi kullanma-tetkik etme... Vb tatbik/uygulayış alanları var.
          zekâ;Nefsimizin dünyevi ve uhrevi (ahraet) işlerinde;özellikle ve öncelikle;menfaat farzlarımız, idlerimiz, egolar(istemler)ımız ve süper egolar(istemler)ımızın tatbik/uygulayış alanlarında kullandığımız sanal aracımızdır. Vahşi hayvanlarda akıl olmadığı için;duygularını, içgüdülerini, deneyimlerini ve zekâlarını kullanarak güçleri oranında kendi yaşam sınırlarını belirleyip can pazarında menfaat farzlarına dayalı olarak yaşarlar. Aklını kullanmayan-kullanmak istemeyen ya da aklın kurallarını kabullenmeyen/ kabul etmeyen tüm insanlar bu kategorinin kombinezonları içine dâhil edilebilirler. Bu kurallarla yaşamaya mecbur ve mahkûmdur. Ör,Kuduz ve kapitalist ahlak yaşam biçimi bu kategoriye girer.
        B-İnsanda: akıl ruh şah'ının, zekâ nefisin vezirin hizmet araçları ve işletim sistemleri gibidir.
         İpucu;İnsanda Aklın Öncelik Prensibi  Alışkanlığı (İnsanda Asil Şah Prensibi): Özel haller ve istisnalar hariç,en kaliteli insanlar;zekâ ve nefsinin tüm faaliyetlerini; aklın ve ruhun; gölgesinden, süzgecinden ve kontrolünden geçirdikten sonra uygulamaya koyanlardır . Öğrenci Yanıtları

34. İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtlarının doğal döngüye katkıları mantığından hareketle AIDS mikrobunu doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ne katkısı/ları olabilir? Yani kâinatta AIDS HIV virüsünü vakitsiz doğal döngülerde kazıyıp koparsak ne olur?(Film İzle)
İpucu;"Veto İmparatorluğunu Aslan Devletleri ve Finoları "nin bilmeden çevre ve insanı kötüye kullanmasının ne anlama geldiğini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

35.A-İnsanların rutin sağlık kontrollerinin devletçe zorunlu yaptırması ve yasallaştırılması doğru bir mantık olabilir mi? Neden? Nasıl yaptırılmalı?
         B-İnsanların belli yaşlarda, rutin;kök hücre, sperm ve yumurta alımını devletçe zorunlu yaptırması ve yasallaştırılması doğru bir mantık olabilir mi? Neden? Nasıl yaptırılmalı?Öğrenci Yanıtları

36.Gelişmişliğin ölçüsü, doğayı-doğal döngülerle ilişkisi doğru-pozitif, insani değerleri hortumlamakla ters orantılıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız 0, 1, 2, 3, 4,.Öğrenci Yanıtları

37.Doğal ve toplumsal dinamik dengeler gereği;doğal afetler, felaketler, yalan, cahillik, hırsızlık, münafıklık… Vb istenmeyen; olay, olgu, süreç...davranış, tepki, eylemler … Vb doğal ve toplumsal döngülerde-denklemler olması gerekir. Önemli olan;insanların bunları doğru anlayıp, doğru ve verimli tepki gösterecek fert ve toplumları yeşertecek liyakatli sistemler geliştirmesi ve uygulamaya koymasıdır.0, 2, 3, 4, Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

38. İnsanda; her zaman, her durumda, doğruyu bilen/ler; o an, o eylemde, o olayda, o konuda, o sözde... Vb bilmeyenin/lerin sorumlusudur!! Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve eleştiriniz. İpucu;
Mahiyetinizdekilerin çobanısınız!! (Hadis).0, 1,3, 4, Öğrenci Yanıtları

.Ülkemizdeki profesörler ve müstahdemlerin aldıkları maaşlarını amorti etme bakımından mukayese ediniz.
Hangisinin maaşını amorti etme olasılığı daha yüksektir neden?0, 1, 2,4, Öğrenci Yanıtları

40.Belki de evrim bilimini;evrim teorisiyle, evrimin prensipleri ile %100 özdeşleştirenler ve bu konularda; vaktinden erken açılan-yapılan tartışmalar bahane (Darwin veya Evrim Teorisi Sendromu)(1), bilim dalları arası  bilim tevhit örümceği misali ilişki ağı kuran ve dinamik bir doğa bilimi olan evrimle geleceğimizin tatbik/uygulayış alanları ve uzay çağı için sağlıklı envanter toplanmasına, ilişkilendirilmesine ve gelişmesine engel olunmamalı. Buna engel olanların tepkileri, bir zamanlar Osmanlı'nın matbaayı kabullenişte 400 yıl zaman kayıp ettirenleri bize çağrıştırıyor. Bu tepkiler maksatlı ve maksatsız münafık ve cahillerin o zaman yaptıklarını bize hatırlatıyor. Önermesinin eksiklerini ve safsatalarını eleştiriniz.tıklayınız.
İpucu;
Belki de evrim biliminin gerçeklerine talip olmamak, gafletten, cehaletten öteye ihanettir. Yalanın mubah olduğu yerlerde bile yalana talip olmak elzemdir.En azında, düşmanı, kafiri, iblisi, şeytanı, deccalı oturtacak bir yer bulanlar, evrimi zamanında doğru yere oturtmasalar, evrim onları 400 yıllık matbaa misali bir yerlerine oturtur. Ör, hücre teorisiyle ilgili tartışmalar hücre biliminin gelişmesine engel olmamalıdır mantığıyla benzeştirmeye çalışınız.Öğrenci Yanıtları

41.Hayvanların ve doğanın gölgesinde-feyzinden huzur duymaktansa, ilahına baş kaldırmak evladır!!!
özdeyişini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

42. Müslüman'ım diyen  bazı liyakatsizlerin dini icraatıyla dini yargılamak demek ne demektir? Liyakatsizlerin, dini dünyevi menfaatleri için haksız  icraatıyla, ortaya çıkan sonuçtan dini yargılamak demek ne demektir? Doğrusu bu duruma karşı nasıl bir çözüm ve tepki geliştirelim ki dinde hayır görenler ve devletimiz yarar görsün veya dini yanlış uygulayanların afatından etkilenmesin?
Ülkemiz koşullarıyla güncelleyiniz.1, 2, 3, 4, 5,6,7Öğrenci Yanıtları

43.
Evrim bilimi (Evrim Teorisi Değil) ve İslam dini arasındaki analaşmazlık ve çelişki  yapaydır. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
Öğrenci Yanıtları

44. İ
nsanda liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle zihnen-bedenen enerji hallerini algılama yetenekleri geliştikçe ve tüm enerji hallerini algılayabileceği seviyede teknoloji geliştirdiği zaman dinle bilimin anlaşamayacağı hiçbir problem kalmayacaktır. Önermesinin  Eksiğini tamamlayınız?Öğrenci Yanıtları

.Bilenler bilmeyenlerin halinden zamanında anlamazlarsa, bilmeyenler biliyoruz diyenlere kara delik olurlar.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
Bilim ve din cahillerini düşünün.Öğrenci Yanıtların

46.Bir insanın  metriksi(ortam) nedir? Bedensel,  zihinsel ve düşünsel  olarak bulunduğu her yer ya da aşamadığı hudutların içidir. Bu tanım fert, toplum ve tüm kurumlara güncellenebilir. Buna göre en tehlikeli metriksiler(ortam) sizce hangisidir? İpucu;Ortaçağ dönemi engizisyonunu düşünün.Öğrenci Yanıtları

47.Sanki bu asır insanlar, hayvanlar misali doğal döngünün/lerin çarklarının bir elemanıdır(doğa metriksinde). Doğrusu insanın doğal döngüyü aşması ve afatlarından emin olması için, insanla doğal döngü arasında nasıl bir ilişki ve yaşam stili benimsenmelidir?1, 2, 3. Öğrenci Yanıtları
İpucu;
Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
     Dünya'da bilim gerçek araç kabul ediliyorsa, değişmeye hevesli veto imparatorluğu ülkeleri anayasalarını; neden adil-bilimsel yasa ve kurallara lara dayalı hazırlanmamış ve hazırlanmak istemezler.
      Dünya siyasetinin arkasındaki güç ve erg; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst ve adil insanlarımı yoksa tam ters, münafıklarımı yeşertip geleceğimize miras bırakıyor önemesi çok önem taşır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 2, 3, 4, 5, 6, 7

48.Bir fert, kurum, kuruluş ve devletin topluma/lara nüfuz gücünü hangi kriterler göre nasıl ölçersiniz?
Öğrenci Yanıtları

49.Dünya merkezli, kâinat merkezli ve hayvani-meleği doğa ötesi merkezli düşünmek arasında ne fark vardır?
İnsan hangi koşullarda, hangisi/leri merkezli düşünülmeli sizce.Öğrenci Yanıtları

50.Çevreci ve sağlıklı bir zihniyetle;geceleri evlerimizde ve sokak lambaların da ışıkı şiddeti kaç olmalıdır?
İpucu;
İdeal bir gecede dolun ayın ve güneşin gündüz ki ışık şiddetini düşünün.Öğrenci Yanıtları

51.Bilimine kadir Liyakatli bilim bilgini (bilim insanı?!) kimdir?Bilimsel veri toplayabilen ve bilimini araç olarak kullanabilendir. Örneğin,makama ait her türlü envanteri toplayabilen ve kullanmayı beceren, maaşını amorti edebilen bilimsel eylem profesörü düşünün. Makam profesörü, Püsküllü ve Zihnen fistüllü profesörü , dasporanın illegal ve legal profesörü, siyasete malzeme profesörü değil.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

52.Bilimine malzeme bilim bilgini (bilim insanı?!) Kimdir? Biliminin akamsı olandır. Örneğin,doçent olmak doçentlik makamını elde etmek, bu makamda döngüsüne bir şey katamayan ya da maaşını bile amorti edemeyen bilim bilgini (bilim insanı?!) dır.Bilime veri toplamak bu makamda yaşamını idame etmek üzere yaşayan veya ölen kişidir.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

53.Bilimi kullanmakla bilime aksam olmak arasında ne fark vardır?
Biri bilime aksam diğeri bilimi kullanandır.Öğrenci Yanıtları

54.Filogenetik açılım ve ontogenetik döngü bakımından;cansızları, canlıları karşılaştırın.
Aradaki kesin farkları maddeler halinde yazınız.Öğrenci Yanıtları

55.Bir profesörü ve müstahdemi;zekâ ve akıl yönünde karşılaştırın. Hangisi daha akıllı veya zeki olabilir? Hangi koşul ve durumlarda?
İpucu;
akıl ve zekânın;tatbik/uygulayış alanları, tanımları, kuralları bakımında karşılaştırıp yanıt vermeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

56. İstisnalar hariç;bilim, doğa ve evrim metriksi aşılabilir ama din aşılamaz.
Önermesinin eksiğini gerekçeleriyle tamamlayınız.
İpucu;
Seni âlemler rahmet olarak gönderdik(ayet). Rahmetin metriksini düşünün.Öğrenci Yanıtları

57.Sevgilerini-selamlarını menfaat farzlarının arkasına gizleyenlerin afatından, tiryakilerinden emin olmak için ne /ler yapmamız gerekir.
İpucu;
sevgisizliğe karşı veya samimi sevgiyi tanımaya bağışıklık sisteminin geliştirmek. Öğrenci Yanıtları

58.Devletimizin ve tüm insanlığın hayırlı bekası için;bilinçli, basireti açık, adil ve liyakatli laikliği fert, toplum ve sistem-yönetim bazında hangi kurallar sistemi ile uygulamaya koyardınız. İpucu;
işe yaramaz yönetim, eğitim ve dinlerin devletten uzak tutmak. Cahil insan, din cahili, din-insan-millet münafıklarını egale eden, bunların tam tersi fert ve toplumları yeşerten-ön plana çıkaran ve motive eden laiklik kurallarını geliştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları
İpucu:zorunlu nedenlerden dolayı laiklik batıda eski dinlerin ortaçağ uygulamaları; bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yakasını batıl dinden/lerden kısmen de olsa kurtarmıştır. Bu gün bu eski dinlere görülen din tehlikelidir revası İslam'iyete iftiradır. Bundan emin olabilirsiniz. O dinlerin yönetimi veya şemsiyesine ya da işbirliğine bir daha bilimin emanet edilemeyeceğini düşünün. Çünkü siyasiler ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) o acı sonuçları yaşamışlardır. Bu dinler bu gün İslam'iyete tutunarak bilimi metriksine alma çabalarını olabileceğini düşünün. Bilimin dinden uzak tek başına hareket etmesi halinde;kendisine kara delik olabilecek haklı, geçerli ve güçlü inanç kesiminin olurunu yanında bulmasının avantajını insanlığın geleceği açısından düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları

59.Değişen tüm koşullara rağmen insanda değişmemesi gereken mutlak kuralları yazınız. İpucu;akıl ve zekâ sanal araçlarının kurallarını düşünün. Öğrenci Yanıtları.

60.Yontma Taş devrinden günümüze kadarki süreçlerde; İnsan zihinsel işletim sistemlerini (akıl ve zekâ ) zamana bağlı olarak değişimini hayvanlarla karşılaştırınız? Buna dayalı olarak, insanın hayvanlardan farklı olarak hiçbir asır değişmemesi ve değişmesi gereken kurallarını - farkları yazınız. İpucu;İnsan ve hayvanların sanal dünyasının bir birinden etkileniş ve feyiz alışını belirleyen bedensel ve zihinsel araçlarımızın kullanım şekli ve kurallarının yönlendirici etkilerini düşünün. Hayvanların insanlardan etkilenişinin sürülerine etkili sonuçları ile tersinin insan toplumuna etkilerini yorumlayınız.Öğrenci Yanıtları

61. Filogeni ve ontogeni bakımından;canlıları; A-Bedensel gelişimi, B- İdlerin(hayvanı sanal istekleri) gelişimi, C-Zihinsel(sanal araçların) gelişimi, D-Ego(benlik-kişilik) gelişimi, E-Süper Egoların(toplumsal ve sürü kurallarını gelişimi, F-Diğer varyasyon gelişimi, İnsanın aynı gelişim kategorileriyle karşılaştırınız. Öğrenci Yanıtları

62.Filogeni ve ontogeni bakımından;cansızları, canlıları karşılaştırın. Aradaki kesin farkları maddeler halinde yazınız.Öğrenci Yanıtları

63. İnsan evrimini düşünürken, beden insanı insan yapan tüm enerji boyutlarından ve enerji hallerinden sadece bir tanesidir. Diğer haller ve boyutların kökeni ve görevi en azından beden kadar önemlidir. Hepsinin paftaları tamamlanınca insan evriminin sanal-nesnel somut gerçek hikayesinin senaryosu deşifre edilmiş olacak. Bunun için henüz zaman erkendir. Sonuç ne olursa olsun evrim bilimi öğrenilmesi gereken bir bilimdir. Önermesinin safsatalarını veya realitelerini yazınız.Öğrenci Yanıtları

64.Osmanlı imparatorluğundan sonra (hilafetin yıkılışından sonra) insanın hâkimiyet ve yönetim emaneti Veto İmparatorluğunun eline geçti. Önermesini eleştiriniz İpucu;Tarihin akışı içinde hilafeti elinde bulunduran kavimleri karşılaştırıp sıra dışı durum,kavimleri insan açısından eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

.Bir ferdin genleriyle diğerlerini geleceğini ıslah etmenin yolu nedir? İpucu;
geni bozukları evlendirin  ama kiminle neden? Öğrenci Yanıtları
İpucu;Deneme ve sınama dünyası gözü ile bakınız. Öğrenci Yanıtları

66.20 santim aşağı, 40 santim yukarıda ki konuşma ve ahlak dilinin-adabınıdilin kurallarına göre tercüme edip uygulamanın mubah olduğu yer/ler varımıdır? Nerelerde, ne zaman kullanılır?İpucu;1970-2000 yıllarının Meclisteki  en büyük parti liderlerin demeçlerini internet arşivlerinde tarayın  ve halkına  peygamber ahlakı abidelerinin incilerini, büyüklerimizi tanıyalım kaçırmayın!!1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

67.Siyasetin akÂdemik aygır ve beygiri olur mu? Nasıl?
İpucu;Bedenini ve bilimsel potansiyellerini;sermayenin, toplumsal edepsizlerin, partilerin ve siyasi azınlıkların özgün menfaat farzlarına yarış atı olarak sunmuş akÂdemik kariyer sahibi cahil bilim bilginlerini (bilim insanlarını) düşünün. 1, 2, 3
          20 yüzyılın siyasi, eğitim, öğretim, politik arenalarının ve hapishanelerinin;alışkanlık, akait ve tiryakiliklerinden kendini kurtaramamış veya aşamamış (20.yy kara deliklerince yutulmuş) değişmek istemeyen güdük bilim bilginlerini (bilim insanlarını) düşünün.
          İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
1, Öğrenci Yanıtları

68.Bilim siyasetin metriksin de, bilim bilginleri de (bilim insanları da), siyasilerin, eylem malzemesi ve müridi olamaz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Dinde gerçek alimler ne kadar değerli ise dünyadaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) dünyevi uygulamalar için en az o kadar değerli olmalı yani o işin alimidirler . Onları kötüye kullanamayız. O zaman dünyevi-insani bilimsel, eğitimsel, siyasi ve yönetimsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının uygulanış ve hazırlanışında edepli ve peygamber ahlaklı bilim bilginlerin (bilim insanların) metriksileri ve gösterdiği rotalarından en öncelikle yararlanmamız gerekir. Öğrenci Yanıtları


69.Evrim Bilimine kafa tutan cahiller sabitedir (Darwin psikozu, Sabite psikozu, Evrim sendromu)(1). Anayasanın değişmez maddeleri ya da dinin farzları gibidirler. Bunlara karşı evrimi inatla savunanlar (Değişim psikozu, Değişim sendromu ) ise değişimdir. İkisinin arasına girmek akıl işi değildir. Hatta taraf tutmak, fahri avukatlık yapmak, kafa zımparalamak ya da kafa ütülemeye gelmez? Önermesinin safsatalarını eleştiriniz. İpucu;Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş (Rad, 13/11), 400 yıl matbaayı düşünün. İnatla azim arasındaki farkı bilmek gerek.
İpucu: Bedensel ve zihinsel olarak çözdüğümüz çoğu şeyin hasılatı ve enerjisi bize döner ve onu kullanırız. Zihinsel enerji dengemiz sıhhatli doyuma ulaşır.Artık evrim için ve evrimin ara formlarını bulmak için değerli bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) kafa yorduğu bu enerjinin kendilerine neden dönmediğini düşünün. Burası yemen giden enerjimiz gelmiyor acep neden. Kendini akıllı sanan biri/leri bilerek bilmeyerek kontrolündeki kara deliğe/lere bir taş atmış… Vb Sonuç veremeyecek tartışmalar da inatla azim arasındaki çizgiyi beynimize kazımak zorundayız, kayıp etsek bile. Her mide her yemeği, her zihinde her sorunu, problemi, kitabı her zaman çözemez, kaldıramaz. Türkiye toplumu, halkı olarak adil ve liyakatli iş yapmaya karar vermeliyiz.
     
  Bu ip ucunu, birçok toplumsal, ekonomik, iktisadi ve bilimsel sahaya genelleye bilirsiniz. Ör,demokrasinin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) enerjisi bize niye dönmüyor. Daha güzel çözümler üretmek için; Veto İmparatorluklarının metriksilerini aşmak zorundayız.
       İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları
         Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 1,3, 4, 5, 6, 7

70.Darwin 1 hangi tarihte ve hangi adalarda; Doğal ve evrimsel hidayete erdi veya hayvanların miracına indi?
İpucu;
ispinoz kuşları, kaplumbağalar ve iguanalar bu beldenin meşhur hayvanlarıdır. 1, 2, 3.Öğrenci Yanıtları

71.Bilimsel siyaset, Dini siyaset ile siyasi siyaseti tanımlayınız. Neden bugünkü siyasi siyaset bilimsel siyasetin metriksine alınmalıdır?

İpucu;Hukuk mu üstündür,İnsan mı üstündür?, bilim mi üstündür? Din mi üstündür? Bu gün insanlığın dürüstlük ve samimiyeti hangisine sarkmış?Neden siyasetin; elindeki envanteri/leri evrime malzeme yapması ve olmaktansa kıblesinin bilime çevrilmesi gerektiğini düşünün.1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları

72.20. YY Kapitalizminin akıbeti obeziteden kefene bürünmektir.Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? İpucu;Devletleri ve ferleri: zihinsel ve bedensel şişmanlık (obezite) bakımından karşılaştırınız.Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu), siyasi ve oligarşik şişmanlığı (obeziteleri) düşünün.Öğrenci Yanıtları

73.Bilerek ya da bilmeyerek;aşamadığı yaratığa/lara veya güçlere taparak ilahlaştırıp, sonrada onları yarıştırıp en güçlüsünün gölgesine sığınıp kendine ilah edinen veya ona ilahlaşan yaratık veya yaratıklara ne denir?
İpucu:İlahlık hastalığını, ilahlaşmayı hak edişe yeltenişin çapulcu ilahlık hududunu ve deccalı düşünün!! Öğrenci Yanıtları

74.Değişmek istemeyenleri ya da değişmeye fıtratı müsait olmayanları; cebren, hile ile siyasetle dine koymaya çalışanların yaptıkları işe ve hasılatlarına ne denir? İpucu;liyakatsiz hiçbir iş, iyilik, eylem... Vb cezasız kalmaz Demirkuş 2006.
-Liyakatsiz inanç sahiplerini düşünün. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

75.Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmesi için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları
İpucu;bir kurdun doğal döngüde yeri değiştiği zaman ekosistemdeki çöküşün mantık simülasyonundan hareketle toplumsal çeşitlilikleri için asimilasyonla dil, din, kültür… Vb azınlıklarını yok etmenin açacağı toplumsal tufanların ardındaki toplumsal felaketleri anlamaya ve göremeye çalışın. Yok olan toplumların sistemin çöküşüne ve yeniden Yellow Stonun Kurtları gibi geri getirilmeyeceğini düşünün.
İp ucu; Diğer Evrim Soruları;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

76. A-Parti profesörü, Bilim Profesörü, Siyasi Profesör ne demektir? B-Parti cumhuriyeti, parti devleti, parti anayasası ve mahkemesi, parti profesörü, öğretim üyesi hatt
a parti ordusu olabilir mi? Olsa ne nasıl olur? Öğrenci Yanıtları

77. Allah'ın Temsilcisi(tayin), İnsanın Temsilcisi(tercih), Halkın(seçilen) Temsilcisi ile Milletin Temsilcisi (milletin vekile gereksinimi var mı?) kavramların arasındaki farklar nedir sizce?İpucu; Vekil nedir? Tayin edilen, Tercih edilen ve Seçilen vekil kavramları liyakat açısından yanıt veriniz.Öğrenci Yanıtları

78.Parti, zümre, halk, kavim, millet ve devlet kavramlarını birer cümle ile örneklerle izah ediniz. Öğrenci Yanıtları

79.Peygamber/ler(kalp devleti) > İnsan(Beyin Devleti)>Doğa ve Doğal Din (Evrimin dinleri) ehli> Halk/lar(Beden Devleti) > Millet/ler(Kemik Devleti) Milliyetçiler (İlik devleti) Parti/ler (Siyasi Azınlık devleti)> Krallık-Şahlık-Padişahlık-Çarlık, imparatorluk...Sülale-Aile Devleti>beylik ... Vb metrikslerini büyüklük sırasına göre yazınız.Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne-ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü. Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir. İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine ondan peygamberler devletine doğru(Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti) Ayet var), doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler. Öğrenci Yanıtları
A-Liyakatli ve liyakatsiz ;halkçılık, milliyetçiliği tarif ediniz?
İpucu
;
      Kuramsal olarak:sosyalist  veya toplumsal demokrat bir patı düşününün;içindeki dürüstlüğün bedensel timsalini, cebren ve hile ile dışarı atmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle dürüstlüğün mirasçılarını yaşatmaya çalışılması. Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
     Kuramsal olarak: milliyetçi bir parti liderini ve kurucusunu düşünün; başka kavimler ne kadar bizden ise bizde o kadar onlardanız demeyi felsefe edinmiş. Bu liderin felsefesinin siyasi mirasçıları cebren ve hile ile dışarı atılmış sonra parti hatasını anlayınca yapay olarak oy toplamak için serada domates yetiştirir gibi yapay teneffüsle liderin mirasçılarını yaşatmaya çalışılması.Siyasetin insanımızı getirdiği ahlak seviyesini düşünün.
    Partilerin metriksini aşamayan kavimler millet olamazlar. Milleti aşamayanlar bütünleşik halk olamazlar; halkları aşamayan kavimler bütünleşik evrensel insan olamazlar. Ör,Sovyetler birliği komünist partinin devleti idi, Büyük Almanya nasyonalist Nazi parti devleti idi. Derin devlet o zamanki partiye göbekten bağlı kurumlardaki yönetici ve fertlerdi. Demokrasilerde bu tip partilerin kamuflaj olduğunu düşünün. Kenedi'yi, Reagan'ı kim silahla kontrol etmek istedi.
B-Partisiz halk meclisi mümkün mü? Nasıl?

İpucu;Yerel Devlet (Bölge) ve belde insan vekillerinin mecliste aldığı oy oranında iş yapabilirlik ve oy kullanabilirlik gücünü hesaba katınız.
C-Milletin Temsilcisi olmaz halkın Temsilcisi, İnsanın Temsilcisi olur. önermesinin safsatalarını eleştiriniz.
İpucu;liyakat, halk ve millet kavramlarının tanımını ve ilişkini tatbik/uygulayış alanlarındaki çıkmazlarıyla birlikte düşününüz.1, 2, 3
 D- Kavimin Milliyetçileri Kime Denir? Bir milletin varlığı için düşünmeden canını vermeye hazır o milletin özgün fertlerinin hepsinin tepkisi milliyetçiliktir. Ancak bunu yaşam stilinin ağırlık ve kişilik merkezi haline getiren toplulukta o halkın milliyetçileridir. Bir kavimin milliyetçilerini yok ederseniz o kavimin özgün parmak izi değer yargılarını ve savunma özgünlüklerini yok etmiş olursunuz. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Bu fedakarlığın bedelinde bu kesim kemik iliği (hücre çekirdeği) gibi özel damarlarla beslenmesi lazım, özel sevgi ve ilgi görmeleri liyakatindedir. Milliyetçilerimizi seveceğiz onlara güven vereceğiz hassaslaştırıp huy sahibi etmeyeceğiz.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
     Milliyetçilerimizi; şovenizm,Siyonizm, münafıklık ve kötü ahlaka karşı zihinsel olarak aşılayıp güçlendirmemiz lazım. Cahil kalmamaları ve yanılgılarını azaltmak için örgüt başına çok yönlü bilgin-alimleri getirmek gerekir. Ör. Ülkemizin milliyetçilerini yenilikçilerine karşı  Hitler'in milliyetçileriyle özdeşleştirilmek istenmişse de bu eylemde başarılmamıştır. Bu büyük bir başarıdır.
     Gerekli zamanlarda (savunmada) ayranları kabartılıp onlarla beraber mücadeleye girilir. Onlar her zaman ortalıkta olmazlar mecralarında daha büyük değer taşırlar. Bir milletin doğal askerleri (vücudun savunma hücreleri) gibidirler. 
     Doğal olarak millet bir halka veya kavime ait değişmez milli duyguları, değerleri taşıyan değişmez (kemik) kesimidir. Millet uniterdir. Devlet kavramın evrenseldir ;globalleşme ve insan olmanın değişim yolunu tıkadığı için devletin uniter olacağını çok iddia etmemek gerekir. Tek millet ve tek devlet iddiası Allah (C.C) dinde İbrahim AS kavmi ve devletine aittir. Uniter olarak doğal tek millet ve tek iddia ediliş düşünsel ve nesnel kenetlenişi; en azından üç büyük ve/veya daha fazla yanlışa daha neden olur; Siyonizm, şovenizme ve deccalizme yani Allah (C.C) yaratıklarını ve istemlerinin yaratılışını: liyakatsiz alternatif olarak; vahşi, cahili ve /veya kasti taklite kayar. Doğal olarak devlet ve halk evrenseldir. Ümmet evrensel ötesidir. Bir halka ait birçok millet olabilir. Bu konuda bilerek kavram anarşisi yaratılmıştır. Türk halkı dediğimizde yeryüzündeki tüm Türk kökenlilerin hepsi kast edilir. Ör. Türk halkına ait devlerde;Macar, Bulgar, Azeri, Türkmen Devletlerinde pek çok halk, millet, milliyetçiler yaşar. Her birisinin milli duyguları ve değerleri kendine özgü millet gibidir. Yani bir devletin himayesin de bir çok halk ve millet olduğu için devlet kavramı milletle sürekli özdeşleşirse toplumsal tufan kopar. Onun için devlet: hükmündeki; tüm halklara, milletlere, milliyetçilere eşit uzaklıkta veya adil mesafelerde olmakla yaşam hakkını çifte standarda taşıyan marko paşa gibidir. Devlet değişen dünya koşullarına uyum için kendini değişime uğratabilirse komşu devletlerle birleşerek globalleşmenin baş rolüne veya adaylığına soyunmaya hak kazanır. Ör. Ülkemiz ortak doğal enerjiye (ör. güneş, dalga, hareket,doğal manyetik alan enerjilerine?) endeksli teknoloji üretmek için Orta Doğu ve Orta Asya devletleri ile işbirliğine gitmekle ve yapısındaki toplumsal mozaikleri harekete geçirip kenetlemekle vetonun globalleşme vatandaşlığından bizi kurtarıp alternatif olarak liyakatli sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Ama ilkel insanlara teslim olmadan. Yenilikçilerini, Radikal dindarlarını, muhafazakâr milliyetçilerini... Vb gerekeli sıra dışı ve özgünlerini kaptırmadan bunu başarması vatandaşlarının güvenini kazanmakla doğru orantılı ve/veya daha fazlasıyla ilgilidir.
    Bir insan ve devlet; din duygusu ve icraatları; millet ve milliyetçiliğin metriksinde-güdümünde ve hükmüne amade ise Siyonist. Ben Arab'ım ama Araplardan değilim (hadis). Bir insanın ve devlettin;hizmetinde ve hükmündeki olanaklar sadece belli bir millete, ırka ve halka ya da herhangi bir özgün azınlığa ayrıcalıklı sunuluyorsa şovenisttir. Bu bilgiler ışığında;milliyetçi(milleti için öncelikle canını vermeye hazır), devletçi (devleti için öncelikle canını vermeye hazır), halkçı (halkı için öncelikle canını vermeye hazır), evrensel-hümanist (doğa ve insanlık için öncelikle canını vermeye hazır), ümmetçi(öncelikle ümmet için canını vermeye hazır) bu işte yağcılığa ve kıyakçılığa ya da menfaate gerek kalmadan başka halklara ait fertler kökenlerini deklere ve beyan etmek koşulu ile diğer milliyetçilerin içinde diyet olarak yaşayabilir. Aksine millet, milliyetçi münafığı olur. Ümmetçi ve devletçiler de liyakatiyle milliyetçi olamaz milliyetçilerde liyakatiyle devletçi ve ümmetçi olamaz. Zındıklık aramaya gerek yok. Hepsinin fermuarını çekersek; liyakatli insan olmak hepsinin karşılığıdır. Devletini dine ve rejime hamal edenler veya dinini, rejimini devletine hamal edenlerin hepsi Siyonist ve cahildirler. Bu sistemi halka ya da halkı sisteme yem etmeye köleleştirmeye benzer. Rejimler ve dinler halkla liyakatli kenetlenince birbirini tamamlar. Yani sadece aklımız-zekâmız-zihnimiz veya bedenimiz için yaşamıyoruz hepsi birlikte bizi biz yapıyor.
-Kavim Milliyetçiliği (Kavim Kimliğinin Doğal/Vahşi Parmak İzidirler/Kavimlerin geleceğe uyum için değişmesi gereken kültürel ve yönetimsel özgünlükleri açısından dezavantajlıdırlar/radikaldirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar); milliyetçilik duyguları sadece tek kavim ve yer küresindeki o kavmin yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara ya da yerküresi yurt-toprak parçası vatanlarına endeksli sıkışmış otistik ve güdük milliyetçiliktir. Kavim Milliyetçiliği Doğaldır, kavimlerin özgün parmak izi gibidirler (yok edilmemelidirler ancak şovenleşmeye meyillidir ve kavimin özgün geleceği için;endişeli, hassas ve hırçın risklidir mutlaka rahmani alimlerin kontrolünde olmalılar) ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
-Evrensel Milliyetçilik (insanlığın Evrensel Özgün Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar) ;tüm insanlığı yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksli ruhbani-meleği hümanist ifrat-tefrit milliyetçiliktir. Evrensel Milliyetçilik Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Budizm'den, Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider. Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar. İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
-İbrahim'i Milliyetçilik (Peygamberi Milliyetçilik);ölümlü hayattan ölümsüz hayata kadar tüm yaratıkların yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital(hesabi), nesnel... Vb mekanlara endeksliden cennete kadar her yaratığa liyakatli konumlar da duruşu ve tepkileri alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren peygamber ahlaklıdır. Peygamberlik milliyetçilik işletim sistemi tüm diğer etnik milliyetçilikleri yaşatıcı ve liyakatli tevhit edicidir. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) Milliyetçilik İslam Dinini Farzları (Ben Arab'ım ama Araplardan değilim Hz. Muhammed AS tüm doğal kavim/etnik milliyetçiliklere adil ve liyakatli çizgide durur ve zaruri milliyetçiliktir) kırmızı çizgilerine göre tüm yaratıkları yaşatıcıdır. Diğer milliyetçilikler Doğal olduğu için hayvani ve öldürücü olan reKâbeti tetikler. Diğer milliyetçilik işletim sistemleri doğal olup reKâbette derbeder ve yetersizdir. Peygamber Milliyetçiliği İlahidir(Mantıklı ve Allah (C.C) ıslahatına Dayanır) ve Kırmızı Çizgisini İnsanlığın Buluğ Çağı-Sorumlu Dönemi Olan Âdem AS'I Herkesin Babası Kabul Eder. Âdem Öncesi ve Sonrası(Deliler, Cahiller, Doğal... Vb İnsanlar) İnsanımsı Tüm Doğal İnsanları Sorumlu Kabul Etmez. Çünkü Kendilerine Akıl Verilmemiştir. Sanki doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansılar; insanlığın filogenetik çocukluk dönemi kabul edilmiştir. Bu yapıdaki insanlar Âdem AS'DAN günümüze kadar olanları da cahil(kendin ve çevresin bilmezler) kabul edilip Allah (C.C) tarafından onlardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.
E- Kavim Bilmezleri (Cahilleri) Kimdir (Kavim Bilmezliğin Çocuksu Doğal Parmak İzidirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)? bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere karşı fıtratı uyumlu ya da müsait olamayan yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere kapalı fertlerine denir. Bir kavimin bilmezlerini (bilmenin çocuksularını/cahillerini) yok ederseniz o kavimin toplumsal denklemlerinin özgünlük sabitesini/lerini yok etmiş olursunuz. Herkes her şeyi bilseydi ne olurdu? Cahillerden uzak durdurulması Allah (C.C) insanlara çözüm önerilerindendir. Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlerine yansıtmaktır.
F-Kavim Yenilikçileri Kimdir (Kavimin Değişime Uygun Parmak İzidirler (Radikalistler/köktencilerle tahrik edici ortamlara sokulmamalılar-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar)?bir kavimin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere uyumlu fıtrata sahip ya da yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları yeniliklere açık fertlerine denir. Değişmek istemeyen cahil yenilikçiler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin liyakatsiz-şaşırtan dengesiz değişkenleri); köktenciler ve fıtratı değişime uygun olmayan insanların haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11).

G-Kavim Radikalistleri (Kavimlerin Tüm Özgünlüklerini Değişmez Doğal Kişilikleridirler) Kimdir-tamamen yeniliklere kapalı ve yenilikçileri öldürücü etkileri vardır. Yenilikçilerlere tahrik edici ortamlara sokulmamalılar. Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş/Ayet var).?
Kavimin sıradışılıklarını temsil eden değişmez sıra dışı;merkezcil/köktenci kişilikleridir. Ör, bilim radikalistleri, rejim radikalistleri, din radikalistleri/din köktenciler (dinin parmak izidirler)… Vb sistemlerin ifrat ve tefridin değişmezliklerini temsil eden kişiliklerdir. Radikalistler (köktenciler), toplumun normlarını zorladığı için istenmezler ve tercih edilmezler. Değişmek istemeyen cahil köktenciler (toplumsal/bilimsel… Vb denklemin sabiteleridirler) ; yenilikçiler ve fıtratı değişimi gerektirenlerin haline doğru empati/eşduyum ya da duygudaşlık yapamadığı için tehlikelidirler. Allah (C.C) her türlü cahilden gerekli hallerde uzak durulması ya da yüz çevirilmesi gerektiğini peygamberine bildirmiştir. Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HUDE değiştirmez(Rad, 13/11). Tüm samimi radikalistleri severiz ve saygı duyarız çünkü, onlar olmazsa sıra dışılıklarımızı yanı ifrat ve tefrit sınırlarımızı kavrayamayız. Yararlı özgünlüklerimiz yok olur. Cebren ve hile ile yeryüzü kavimlerin hepsini Müslümanlaştırsak bile Allah (C.C) onların hepsini öldürüp yeniden insanı yaratabileceğine dair ayet vardır. İslam dini radikallerin bu bilincin farkındalığını kavrayışı ve insanı aşkınlıklarıyla doğru tanıyışı çok büyük önem taşır.

  Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin liyakatsiz yönetiminde ve metriksinde;kavimlerin milliyetçilerini şovenistliğe, yenilikçilerini ve radikalistleri terörizme, cahillerini günah keçisi yöneticiliğe – politikacılığa özendirilmiştir ve yönlendirilmiştir. Halklarda bu liyakatsizliğe besi yeri olarak kullanılmaktadır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız .

E.Sonuç ve Tedavimiz(yazdıklarımız tüm kavimlerin-halkların milliyetçileri içindir);Milliyetçiler neden hep olmalıdır!! Neden Milliyetçilik yok edilmek isteniyor!! Neden globalleşme uğruna milliyetçiler yok edilmek isteniyor.Sistem neden milliyetçilerin fıtratını zorluyor? Kavimlerdeki (halklardaki) özgünlükleri veya parmak izlerini yok etmek niye!! Belki de alacağını aldı!! Bugün dünyadaki milliyetçiler;ya şovenistlikle, ya teröristlikle, ya faşistlikle, ya neonazilikle … Vb ithamlarla toplumun gözünden düşürülüp yok edilmek isteniyor!! Milliyetçilere bu nefret kimden geliyor nerde başlamıştır? Neden önce yurtsever yeniliğe açık yenilikçiler teslim alınıyor sonra halkın sağcısı veya solcusu kefesine konup; halkla, sağcı veya solcularla ve ümmetle çelişkiye düşürülüyor. Helak ediliyor. Uygulanan taktikleri ve olayları bir reçete gibi okuyabilirsiniz; önce değişime meyilli/yenilikçi yurt sever milliyetçileri kafaya al, besle ve eğit düzeninin doğruluğuna iman ettir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi)'ni yükle sonra ülkesine yolla(habersiz-ajan-cahil misyoner);ülkesinin doğal fıtratlarını zorlat. Yani değişim ve yenilik adına  muhafazakâr milliyetçilerle veya tersi ile, halkla  çelişkiye ve zihinsel-bedensel savaşlara sürükle. Türkiye'ye bu yapıldı.Bu reçete şuan Kuzey Irakta uygulanmaya başlanmıştır.Aynı senaryonun kuzey Irakta şuan başlangıcı yaşatılıyor. Akıbet belli. Anadolu daki sonuçları ortaya çıkarmak. Milliyetçiler;kavimin kemik ilikleri, özgünlükleri, parmak izleri, özgün genlerinin bedenlerdeki ifadeleri gibidir.Her zaman ait olduğu kavimin veya halkın kemiklerin içinde (özünde) kendilerini rahat his ederler.Bunu arzulamak yaşamak onların fıtratı özgünlüklerinden gelir. Her kavimin (halkın) milliyetçileri için geçerlidir. Millette; tüm soydaşlarını, kendisini tasdik eden halkı ve toplumu kapsayan kitlenin içinde rahat eder. Halk da (kavimde) diğer kavimlerle veya halklarla bağ kurmuş beğenisini kazanmış evrensel, halkçı ve ümmete tabii kitlesiyle bağ kurar ve rahat içinde yaşar. Devlet buradaki tüm aşamalarda mahiyetindekilerin tümüne eşit uzaklıkta markro paşadır. Taraf tutarsa, yaşaması için çifte standart hakkını kayıp eder. Yapılacak tedavi;bazı kemikleri parçalanmış hatta ilikleri ayrılmış bedenlere ilik nakli, sağı solu bir arada dikişleşmek, kemikleri alçıya koyup ete dikişleri atmaktır. Kısaca paramparça can çekişen bedenlere cerrahın müdahalesini toplumsal hayatımıza doğru simüle (benzeterek) etmektir. Her geçen gün milliyetçilerin yok olması;kavimlerin yok olması demektir ya da kemiklerin ve etlerin çürümesi hayatımızı ve özgünlüklerimizi kayıp etmemiz anlamına geliyor. Allah (C.C) yardımı borç diliyorum insanlık için. Nasyonalizmin barajını halk/lar barajına bağlarken ilkel(primitif) kavimlerden yardım dilemek cehalettir. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) stili globalleşmeye tek kelime ile hayır!! Onlar menfaat farzları için bizden daha hızlı değişirler. Tedavilerini de menfaat farzlarına göre yapacakları için güvenilmez. Ama biz olsak onları hep tedavi etmişizdir. Bu asır yolumuz onlara düşütü kapitalistlere. Menfaat farzları için yalnız bizim değil dünyanın ve doğanında dengesini bozmayı başarmışlar. Onlarında peygamber ahlakı tedavisine gereksinimleri var.
      Ülkemizin birlik beraberliği lokomotifinin inşası için milliyetçilerinin el sıkıştığı bugünlerde (4-7 Temmuz 2007) bu birlik ve beraberliğin sekteye uğratılmasına bilerek-bilmeyerek sebep olan her ferdin günahının liyakatine icabetini Allah 'CC ten diliyorum. Birliğimizi isteyen insanlardan güçlerinin yettiği oranda; fikir, söz veya eylemle müdahalesini rica ediyorum. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) Değişmek istemeyeni Allah C.C.'HU değiştirmezmiş (Rad, 13/11).Bu ortamda ve süreçte melezlerin/lere; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dengeli, tarafsız dürüst ve cesaretli iş yapmaları ve yaptırılmaları beklenir
      Ülkenin özgün milliyetçileri her türlü iç-dış ajana karşı toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemlerini geliştirip;tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre ederek (din münafığını deşifre mantığı) ;yavaş yavaş et (halk), kemik(millet) ve iliklerin(milliyetçilerin) mecralarına liyakatli çekilip örgütlü ve uyanık halkçı işbirliğine gitmek ve kabullenmek zorundalar.Halkın iş birliğine güvenmeliler.
      Tüm gayeleri eskiden başardıkları köleleştirilmiş kavim asimilasyonunu gerçekleştirmek ve tekrarlamaktır. Kısaca bunun bugünkü adı Roma değil Veto İmparatorluğu vatandaşlarını yaratmaktır.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
      
80. A- İnsanda;yukardan aşağıya;Allah'ın Temsilcisi, insan ( beyin devleti) gemisi Temsilcisi, Ümmet gemisi (hem dünyevi ve hem de uhrevi olduğu için; evrensel ve ulusal gemilerinden büyüktür)(kalp devleti), halk (göbek devleti) gemisi Temsilcisi, Millet (soy devleti) gemisi Temsilcisi, parti (...devleti) gemisi Temsilcisi, beylik (....devleti) gemisi Temsilcisi, sülale-aşiret(devleti) gemisi Temsilcisi, kurum-kuruluş-dernek-belde-bölge (devleti) gemisi Temsilcisi. İnsan makamına ulaşmanın yolu genellikle sırasıyla yukarıdaki aşamalara aşağıdan yukarıya geçmeyi gerektirir. Anacak, kalpten yukarısı hüsran(sabrı, imanı, hakkı tavsiye edenler ve iyi amel işleyenler hariç), aşağısı heyelan makamı gibi gözükmektedir. Bu önermeye göre ülkemizin konumu nedir sizce?
İpucu;
uygulamada parti devletini, parti vekilini aşamamış kavimleri düşünün Ör,Nazi Almanyası nasyonal, Sovyetler ve Çin'deki komünist parti devletini/lerin düşünün. Sözüm ona halk ve proleter devleti. Demokrasi adı altında veto imparatorluğundaki lobi ve eski din ehli aslan devletlerini ve finolarını düşünün.Bilimsel ve toplumsal fıtrat gerçeklerinden yoksun, süper istemlere (egolara) dayalı mevcut rejim ve siyasetin; bilim ve çevreci insanları, yoksul halkları ve bilimsel envanterleri-hasılatların nasıl hor kullandığını ve talan ettiğini düşünün
  Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
   Kemik iliği (hücre çekirdeği) kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
  "Sağduyulu Evrensel İnsan Devleti"ne ulaşmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır. İslam Devleti yegâne idare edicisi, yöneticisi ve yürütücüsü Allah (C.C) olan, yaradılıştan kıyametin kopuşuna ve ebedi hayata kadarki dünyevi, uhrevi (ahraet) tüm yaratıkların (canlı, cansız ve diğer yaratıkların) haşır olacağı Kuran-i ve İlahi bir sistemdir. İnsan devleti dünyevi ve beşeri ağırlıklıdır.
B-Ben kimim? Ya ben kimim? Ene çatışması yukarıdaki (71. sorudaki) hangi rejim-yönetim tiplerinde ortaya çıkar?
Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
Tatbik/Uygulayış bakımından veto imparatorluğu aslanları, finoları ve ülkemiz bu gemi silsilesinin neresindedir.Öğrenci Yanıtları

81. Gereksiz toplumsal ve bilimsel süper egolar(istemler)ın (toplumsal hukuk kanunları- kuralların) yani bilimsel ve yararlı olmayan toplumsal hukuk kanunları- kuralların ilahlaştırılmasına bilimsel alternatiflerle  karşı koymayı öğrencilerimize öğretim, öğrenim ve eğitimle aşılamalıyız. Önermesinin eksiğini tamamlayınız İpucu;halkının fıtratını zorlayan; devrimler, liyakatsiz; rejim, sistem ve  laiklik;mahiyetindekilerin akıbetini;somon balıklarının akıbetinin kıblesine çevirir. Öğrenci Yanıtları.

.Sadece  sanal, soyut ve somut gerçekler, doğadaki yasalar, ayetler ve gerçek hadisler öğrencilerimizin idlerini, idollerini ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını oluştursa ne olur?
Sadece süper egolardan ya da süper ego öncelikli; kimlik (id), idoller (putlar), inanç değerleri ve toplumsal değere sahip bir toplum oluşturursanız, belki de bilimsel açıdan toplumsal tufan olur. Neden?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 İpucu;Vahşi ilişki, savaşların deneyim ve güç ürünü olan: dünyadaki;anayasaları, demokrasileri ve laikliğin bilimsel gerçeklere aykırı olarak kimin/lerin menfaat farzlarına hizmet ettiğini düşünün.Öğrenci Yanıtları

83. A-Bana öyle gerçekçi bir öğretim, öğrenim ve eğitim düzeni öneriniz ki;her fıtrattaki, görüşteki ve inançtaki insan toplumsal yaşantısında rahat etsin. Ya da tüm insanlar bir bedendeki özgünlükler kadar rahat etsin. kısaca Öyle bir eğitim sistemi düşünün ve kurun ki; eğitim anahtar, fıtrat kilit şeklinde peygamber ahlakıyla çimlenip filiz versin.
İpucu;
sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinden ; kimlik (id), tapındık-taptık(tapındık-taptık(put) ) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar.
       
   Bilimsel gerçeklere dayalı insan fıtratlarının çeşitlerini, insanların yararlı istem, inanç, keyif ve diğer yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb Değer Yargıları ve Eşik Bilgilerin;ortak payda, geçiş varyasyonları ve özgünlüklülerini tevhit edelim. Sonra bu çeşitliliğin ara yüzlerini insan sanal ve bedensel araçlarının öğretim, öğrenim ve eğitimi ile ilişkilendirelim. Ör,insanların objektif kimlik (id), idollerini,, egolar(istemler)ını; bilimsel gerçeklerle donatalım. İnanç sistemlerini tercih edenleri; bilimsel gerçeklere ilave olarak ara yüzlerine ayet ve hadisleri verelim(gelişmiş insan alimi yetiştirmek)… Vb O zaman bir ateist, bir inanç sahibi ile bilim ara yüzü ile muhatapken, Bir fanatik veya ruhbanda inanç sahibinin ilim(inanç) ara yüzü ile muhatap olur. Düşünce ve mantık sistemine/lerine dayalı olarak yanıt vermeye çalışınız.
B.Nasıl bir öğretim, öğrenim ve eğitim verelim ki;güzel ahlak davranışları tercih etmede, gelece doğru görmede ve yaratıkların davranışlarını doğru okumadaki yanılgı sıfır olsun.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
İpucu;
        A-Geçmişte mars gezegeni ve marslılar hakkındaki teorileri bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp insan düşünce sistemleri ve habitatını doğru deşifre ve analizine dayalı olarak; geçmişte bu yanılgıya düşmemizin gerekçelerini günümüze doğru güncelleyip geleceği doğru görebilen daha gerçekçi eğitim sistemleri geliştirmek
        B-Geçmişteki kuduz ve sürü ahlak ürünlerinin tercihleri sonucu ; çıkan toplumsal tufanları(savaş, kıtlık… Vb) bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp insan ahlak sistemleri ve habitatını doğru deşifre ve analizine dayalı olarak; geçmişte bu yanılgıya düşmemizin gerekçelerini günümüze doru güncelleyip, geleceğe yönelik doğru tercihler yapabilen ahlaki değerler dayalı daha gerçekçi eğitim sistemleri geliştirmek.
        C-Geçmişte yaratıkların ve döngülerin davranışlarını eksik ve yanlış okumanın; bizi ulaştırdığı toplumsal ve çevre sonuçlarını; bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp, yaratıkların ve döngülerin davranışlarını doğru okunmasına, deşifre edilmesine ve analizine dayalı olarak; geçmişte bu yanılgıya /lara düşmemizin gerekçelerini günümüze doru güncelleyip geleceğe yönelik daha gerçekçi eğitim sistemleri geliştirmek.
        D-Rüyalarımızı bilinçli görmemiz için eğitim almamız gerekir.Fıtratı uygun olanlar bu eğiti sisteminde öğrenecek uygun olmayanlar öğrenmeyecek. Karabasan görmek ve beynimize bilgi için format atma. Olabilir mi? İpucu;ben uyurum ama kalbim uyumaz Hz. Muhammed.   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öğrenci Yanıtları

84.Belki de bu günkü insanlığın en büyük ikinci sorunu(peygamber ahlağından sonra); bu gün ilim ve bilim birbirinden ayrılmış iki DNA zinciri durumundadır. Bize düşen bilimsel siyaset ve fenni çalışmalarla; bu zincirin toplumsal, zihinsel ve fiziksel bazlarını doğru eşleştirip doğru çalıştırmaktır. Önermesi hangi amaca hizmet eder? Öğrenci Yanıtları

85.Dinin,külli ilimin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinin ;avukatlığını ve bekçiliğini yapmakla; olanaklar ölçüsünde bunların metriksini aşıp, yaşamak ve kullanmak arasındaki farkları örneklerle yazınız. İpucu;
Dinin ve külli ilmin metriksini aşamazsınız!! ama diğerlerini aşabilirsiniz neden!!Öğrenci Yanıtları

86.Asil aslanlar; açken, ciğer sofrasında belli olur. Demirkuş 2008 özdeyişi batılı, doğulu, kuzeyli ve orta doğulu kavimlere uygulandığında (kıtlıkta ve açlıkta) hangi sonuçlar alınır. Birer cümle ile yanıtlayınız.
İpucu;geçmişte bu kavimler: açlık, kıtlık ve bollukta çevresine nasıl davranmışlar.dünya besin piramidinin döngülerini parçalayan(çevre sorunları) veto imparatorluğunun  aslan devletlerinin ve finolarının geçmişini  dikkate alınız.Öğrenci Yanıtları

87.Geçmişten geleceğe;Dünyadaki ve doğadaki tüm güzelliklerden bir cennet, tam tersinden (çirkinlik, ateşten ve buzdan) bir cehennem yapabilseydiniz; bu fırsatı nasıl değerlendirirdiniz?
İpucu;Müslüman'ın görevi bu dünyada peygamber ahlakı kurallarını üzerine uygulamaktır. Nefsiyle yarışmak, dini ayakta tutmak, dine bekçilik etmek, insanlara cehennem amelini hazırlamak değildir. İslam'iyet bir dava dini değil. İnsanları fıtratları, koşulları ve iradeleri ölçüsünde barışa ve peygamber ahlakı kurallarına davet dinidir. Müslüman'ın görevi de bulunduğu koşullarda bu dini üzerin uygulayarak insanlara lisanı halle örnek olmaktır.Başka kavimleri işgal aracı, fetih ve sömürü aracı değildir. Hz.Muhammed A.S döneminde nefsi müdafaa ve şerlerden emin olmak için savaşlar yapılmıştır(20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.). Savaş ve kavga genellikle nefsi müdafaa ve nefsi ıslaha engel (dini icraya engel konumlarda) müdafaalarda mubahtır. Öğrenci Yanıtları

88. Allah C.C'HUN indinde adalet vardıysa, neden bizlerden veya bayanlardan peygamber olmadı ? Demirkuş 1977  Soru önermesinin cehaleti ve küstahlığı neresindedir? Nedenini, yazınız. İpucu;
Liyakat, fıtrat ve adaleti bir arada düşünün.Öğrenci Yanıtları

89.
Cahil kavimlerin toplumsal sınav denklemin sabitelerini; cahiller, menfaati için derin ve hızlı değişim ivmelerini; münafıklar, parametrelerini; devletin - rejimin yalakaları-yağcıları ve dalkavukları oluşturur. Liyakatsiz icabet edilmesi hallerinde toplumsal huzursuzluk ve toplumsal tufanlar ortaya çıkar. Önermesinin mantığından hareketle;sizde liyakatli ve kâmil tolumun denklemini yazınız.Öğrenci Yanıtları

90.

91
.Cumhuriyet büyüklerinin bize en büyük hediyesi:ülkemizi 2. ve 3. büyük dünya sıcak-soğuk savaşlarına sokmamalarıdır. Ancak dünya savaşlarının galipleri yani veto imparatorluğunun aslan devletleri ve finoları bunun bedelini biz iç savaşlarla ve antagonisttik (bir birini yok eden) toplumsal yaşantı ve siyasetle ödetmektedirler. Bize düşen bu felaketlerden olumsuz etkilenmeyen bu güzel toplumsal beyin potansiyellerimize: Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir mantıkla; ülke, dünya ve geleceğin sorularını; doğru, verimli, liyakatli çözdürmek ve hayata güncellemeyi başarmaktır. Bunu yerine getirmek-getirtmek bu ülkedeki her namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanının boyunun borcudur. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu:20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları


92. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlakı kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C.'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1
        Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.1, 2,4, 5, 6, 7

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen bilgisayar diski misali bir bedeli vardır.Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve doğal - meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlakı kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.1 Öğrenci Yanıtları


93.
A- Dinde yukarılarını bilerek;menfaat farzlarına göre kaşıyanlar önce kendini/lerini haklı ve uyanık hissederlersede, kesinlikle  bir gün aşağıları; ağrımaya,  ağarmaya ve eğirmeye başlar (Demirkuş 2007).
özdeyişinde ne demek isteniyor?

B-Peygamber ahlakı sadece dünyevi menfaatleri için peygamber ahlakını taklit edecek şekilde evrimleşmiş insanlar hangi kategoriye girerler?
İpucu;samimiyeti aşacak kadar izini kayıp etmeye çalışan, dünyevi-şahsi menfaatleri için gizli yüksek drama yeteneğine sahip insan sıfatlarını düşünün.C-Eksik, yetersiz ve yanlış;düşünce, ahlak ve kavram yanılgıları insanlarda toplumsal ve düşünsel deformasyonlara neden olmaktadır.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalpten; kimlik (id), tapındık-taptık(tapındık-taptık(put) ) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Filmleri izleyin 1, 2 Öğrenci Yanıtları

94.I-Din siyasete malzeme  olamaz siyaseti dine malzeme yapanlar vardır.Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;Hiç bir olgu veya süper ego (toplumsal kural) dinin metriksini aşamaz veya dini metriksine alamaz önermesi kesindir. Dini aşamazsınız  (Hadis vardır). Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Dindeki münafıkları laikle elemekle,doğru eğitimle cahillere yararlı olmakla, dini laiklik deresiyle ayırtıp potansiyel tehlike görmenin kavram ve tatbik/uygulayış tepki yanılgısı ve cehaleti olabilir mi? Neden?
II- Siyaset nedir? Bilim nedir? Din nedir?
Bu üç olgunun tanımını ve uygulamalarını dikkate alarak;
A-Din siyasete malzeme olacak kadar; zavallımı, dokunulmaz bir mabut mu, müzelik mi, tabu veya olgumudur?
B-Din siyasete alet edilmez bahanesiyle siyasetle de dini kemirmek ne demektir?
C-Neden dini siyasetle kemirmek değil de, eğitimde ve öğretimde ondan yararlanmamız gerekir.
D-Kuramsal olarak:bir kavim;bir dini kendi kültürel ve toplumsal değerlerine asimile edip ya da tevhit edip sonra laikle egale etmeye kalkışılmış olsa sonuç ne olur?
İpucu;Siyonizmi düşünün. Dindeki tarihi, yaşayan ve gelecekte ki bir yere sığdırılamaz muazzam düşünsel potansiyel gücün metriksini düşünün
-Laikle geçerli ve verimli dini değerlerle devlet, din, yönetim ve toplum döngüsü arasında köprü tam tersi hurafeler için uçurum olayı düşünün.
-Birde laikle İslam dinini ve inananları kontrol etmeye ve dünyevi menfaatlerinize malzeme yapmaya veya bükmeye kalkışmanın toplumsal Siyonist tufanın liyakatsizliğini düşünün. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis)
.Öğrenci Yanıtları

95. İslam dini ve bilimsel değerler henüz tanışma aşamasının arifesinde iken:siyaset; bilimsel ve dini değerlerin ifrat ve tefritlerinin arkasına gizlenerek, bilim insanlarını bu iki arenada boğuşturuyor. Önermesini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;evrimin ve yaradılışçılığın avukatlıklarını düşünün. tıklayın Öğrenci Yanıtları

96. İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein'dan, teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Darvinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo'dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları

97. İnsanın genital bölge florası, ağız ve boğazına bulaşınca genellikle Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)etki yapar. Hatta bazı türleri doğal yayılış alanlarından diğer alanlar taşımakta yeni alanlarda Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)(öldürücü) etki yapmaktadır. İnsanda liyakatsiz her şeyde buna benzer toplumsal potojen (öldürücü) etki yapar. Önermesinin mukayesesi doğrumudur ? Neden? Filmi izleyin,Öğrenci Yanıtları

98.Doğayı en çok hortumlayan ve türdeşlerine en çok zülüm edip öldüren hayvan türü/türleri hangisidir/leridir? Doğada en ileri evrimleşmiş hayvan veya canlının özellikleri ne/ler olabilir? Bu hayvan tür/leri evrim açısından en çok evrimleşmiş olarak kabul etmek mümkün mü? Neden?
İpucu;evrimi aşan/aşabilecek yaratıkları düşünün Öğrenci Yanıtları

99.Bu dünyaya; bereketli ve liyakatli hudutlar içinde;diyetle yaşanması ve yaklaşılması gereken bir gezegen gibi icabet edilseydi. Doğa ve çevre ile ilgili hangi sorunlar değişmezdi? Önermesinin eksiğini yazınız. Öğrenci Yanıtları

100. Allah C.C'HUN dinlerinde (semavi dinler uzay çağında türeyebilir)ve doğanın dininde/lerinde(dünyevi dinler) şansa ve affa yer var ama evrimleşmede affa yer yoktur. Evrim her zaman güçlünün yanında yer alır ve güçlüyü yaşatır. Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

101.Doğada ki evrimsel yasalar ve doğal hayatın yaşam kuralları;hatayı af etmeyen;av-avcı misali güce dayalı sıcak bir can pazarı ve yaşam kavgasıdır. Önermesini dikkate alarak;bu gün insanlığın yaşam döngüsü konumu nedir? Nasıl olmalıdır? Öğrenci Yanıtları

102. Gök cisimlerinin ontogenileri;ör,elektron!!...... gezegen, uydu, yıldız… Vb küçük gök cisimlerinin, tek tek yörüngelerin ömrünü temsil ederken, galaksilerin toplam (total) yörüngeleri bu yaratıkların filogenisini temsil eder gibidir. 1 Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

103.Dünyamız rahatsız, siyasiler onun hastalığını ciddiye almayacak kadar cahil ise siyaseti bilimin kucağında bilimsel ve kök hücre siyaseti ve rejim sistemlerini de acilen yeşertmek gerekiyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;Doğa doktoru adayi samimi evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!); kapitalist ve aç gözlü barbar insanların hasta ettiği dünyanın sancısını hisseder ve samimi çevreciler onun için havlu atar.Süper egolar(istemler)ının(siyaset, hukuk ve demokrasinin), süper idleri,süper idolleri çürümüş gibidir bu gün. Samimiyet ve ciddiyet hangi olguda(bilimde) ise akıllı bir tasarımla insanlığın yönetimini oradan yeşertmek, elzem ve zorunludur.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Öğrenci Yanıtları

104.Devşirme ve Devşirilmek nedir? Devşirme bilim bilgini (bilim insanı?!), siyasetçi, asker, adam, halk, millet ne demektir? Yerinde devşirmek ve yuvasına taşıyıp devşirmek nedir?
İpucu;İmparator karıncalar normal karınca yuvasını yağma ederek yumurtalarını kendi yuvasına taşır. Çıkan yavrulara yalancı ebeveyn draması yaparak köle olarak kullanır ve çalıştırır.
         Bu asır evrimleşen kapitalizmin başka ülkelerin insanlarını;ör.sermaye sınıfını yuvasında-yerinde devşirerek, işine gelen kaymak gençlerini de ;kendi yuvasına -batıya taşıyıp devşirerek-köleleştirme mantığını fark edin.
        Yeniçeri askerlerinin devşirilmesinden ecdatları adına gizli-açık ayaklanış ihanetine kadarki döngülerini düşünün.
        Osmanlının ülkesinden yeniçerilerin devşirildiği ülkelere kovdurulması ve kovulmasının liyakatsizliğini düşünün.Avrupa'daki krallık ailelerinin hepsi yaşıyor.
Bu mantığı ülkemiz ve orta doğu ülkelerinin geçmiş ve batı ile yaşanan dinamik sistemlerinde;öğrenci, vatandaş, bilim bilginleri (bilim insanları?!), askerleri… Vb ne Bâtının icabetini/lerini güncelleyin.
        Avrupa da o kadar Yahudi kanı döküldü ki sanki karşılık olarak;bu gün Avrupa, Amerika ve orta doğu onların zihinsel metriksi ve işletim sistemi içinde haşir olur gibi.
        Varılan sonucun/ların farkındalığının adaletini fark edin. Asimilasyon, toplum, kavim, dış burslar, dış krediler, öğrenci, tarihin adil-namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dönüşümlü tekerrürlerini ve özgünlük kavramlarının önemini bir arada düşünün. Öğrenci Yanıtları

105.Bilimsel Araştır Teknikleri Ders'imi Yoksa Bilimsel Araştırma Teknikleri dersi'mi içeriğini ve amacını en güzel temsil eden ders ismidir?
İpucu;Aynı mantığı ülkemiz ve dilinizdeki benzerliklere uygulayın. Ör.Türkiye Bilimsel Araştırma/Araştır/Araştıran Kurumu, Öğrenci  Seçme/Seç/Seçen Yerleştirme/Yerleştir/Yerleştiren Merkez Öğrenci Yanıtları

106.Sabitesiz canlı, yarı canlı veya cansız değişim hayat denklemi/leri-sistemi/leri olabilir mi? kâinattın sürekli gelişen-genişleyen dinamik bedeninde pek çok değişim enerji halleri-döngüleri ve çekim yasalarının mükemmel kaosu ve karmaşası vardır. Sizce; 170, 90-60-90 uygulamalı Afrodit eğitim-mantık sistemlerinin ürünü % 10 luk beyinimiz/lerimiz bu kâinatın gözle görülür neyini keşif edememiştir?
İpucu;sabitesiz değişim olamayacağını düşünmeye çalışın. kâinatta değişmeyen sabite niteliğinde ya da değişim içinde "sürekli dinamik denge sabite/leri" olma sıfatını- özeliğini üzerinde bulunduran enerji boyutlarının mevcut olabileceğini düşünün. Değişmez dinamik enerji boyutları, dengelerini ve hallerini düşünün. Artık sizde bir doğa kaşifisiniz. 1, 2
Özel açıklama;Sanki kâinatın sabite enerji direkleri kâinat içinden; yer altı mağarasının bacasından inen dinamik güneş ışığının sürekli demetleri gibidir. Ki bu demetlerin ulaştığı ortam (ayakta tutan) değimez kişilikteki enerji boyutudur. kâinat bu demetler kümesinin/lerinin üzerinde ve içinde çeşitli enerji katmanları ve hallerinden oluşmuş uçuşan toz zerrecikleri misali kuvvetli bir basınç içinde-altında kontrollü genişlemektedir. Öğrenci Yanıtları

107.
A-
Dünyanın çevresel sorunları bakımından bu hale gelmemesi için; hangi diyetle-reçete ile yaşanmalıydı? Bu diyeti öneren din ve rejimler var mıydı? Bu dünyanın hastalanmasına; hangi teknoloji ile hangi kavimler ve hangi ümmet/lere ait insanlar neden olmuştur?
Dünya ve gelecek nesiller bu konuda kimi kimleri dava edecek?
Bu parazitlerin ve mikropların ilacı ne/neler ve kimdir/lerder?
Hangi teknolojilerle;dünyayı kim kirletti/kirlettirdi/kirlettirecek, kime/kimlere temizlettirecek?
Geleceğin günah keçisi çevre düşmanları kim nasıl olacak?
Önce çevre sorununu mu, yoksa insan sorununu mu halletmek gerekir, ya da almaşlı eş güdümlümü hal edilmesi gerekir?
İpucu;Biliminde, dininden ve ilminden hayır görmeyenlerin çevrelerine olan pis boğaz ilişkilerinin, kokusu ve zararı komşularına da sıçramıştır. Önermesinin fitnesini eleştiriniz.
B-Bu mantıktan hareketle gelecekte çevre ile nasıl bir ilişki içinde yaşanmalıdır? Öğrenci Yanıtları

108.Önemli olan insanın;drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekâlılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık.. Vb sıfatlarının mübah olduğu yerlerde liyakatli ve etkili bir biçimde toplumun menfaat farzları için kullanmasıdır. Eğitimde bu verimi almak için ne yapılmalıdır? Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

109.Müslüman'lar yaşam döngülerinde;daha çok dürüst, diyetle bilimsel ve siyasi olmalılar. Önermesinin eksiğini ve savsaklığını yazınız.Öğrenci Yanıtları

110.Zihinsel beden ve kalp açısından gelişmiş insan, sadece evrimleşmiş insanla Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet edebilir mi? Kimin kazanacağını oyunun kuralları belirler. Önermesinin geçerliliğini tartışınız ve günümüz yönetim sistemlerine göre güncelleyiniz.
İpucu;Bir insan hem gelişmiş hem evrimleşmiş olabilir mi? Bu gün ipler kimin elinde? Öğrenci Yanıtları

111.Bir öğretim elemanı öğrenci notlarının düşük olması nedeniyle;sınıfta öğrencileri kast ederek;malzeme kötü olduğu için iş çıkartamıyoruz. Demekle ne demek istiyor? Nasıl tepki gösterilmeli? Öğrenci Yanıtları

112. Ümmetlerin rahat ettiği insan evrensel insan ve devlettir. İnsanın rahat ettiği ümmete ise gerçek dini üzerine en doğru uygulayanlardır.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

113.Meslek,iş icat etmek ve üretmek zihniyetini insanlarda nasıl geliştirebiliriz. Öğrenci Yanıtları

114.Evrim, Evrim Bilimi, Evrimleşme, Evrimin Prensipleri, Evrim Teorisi kavramlarını;
A-
Tek tek tanımlayınız.
B-Kavram çözümleme tablosu, İlişkisel Kavram Kümesi ve Koşullu Kavram Kümesi prensiplerine göre;kavramların sınırlarını, yakınlık derecelerini ve kapsamlarını ilişkilendiriniz.
C-Bu bilgilere göre evrimde kavram ve düşünce yanılgısı nedir?
D-Evrim biliminde; temel kavram ve düşünce yanılgısına düşen bilim bilginleri (bilim insanları?!) olabilir mi?
İpucu;Evrim sempozyumu bildirilerini tek tek okuyup kavramları inceleyiniz. Öylece soruları yanıtlayınız.1, 2  Öğrenci Yanıtları

115.Darwin; Teobiyolog dur (biyolojidin bilgini)1, Einstein Teofizik kaşifidir (din fizik kaşif alimidir. Dinsiz ilim...ilimsiz din..), Mendel Teogenetikçidir (Dingenetik bilgini),Leonardo da Vinci Teofensanatteknolog mücit-kaşiftir.  Edison tenoloji mühendisi mucittir, Mevlana  doğa-din ve insan alimidir (Teofensosyologu filozofu dur), İbrahim Hakkı Hazretleri doğa-din ve insan alimidir. Hacı Bektaş Veli Din ve İnsan alimidir. Haci Bayram Veli din alimidir. Yunus Emre;dil ve ahlak alimidir. Önermesini bizdeki laiklik anlayışı ile bir arada düşünün ve eksiğini tamamlayın ya da eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

116.Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) din fobisi, Laiklerin din fobisi, inanç sahibinin bilim ve laiklik fobisi, kapitalistlerin fakirlik ve açlık fobisini, şovenitslerin, Siyonistlerin halk olma- evrenselleşme fobisi, milletlerin halk olma-evrenselleşme fobisini kırmak veya evrenselleştirmek için nasıl bir yol ve eğitim politikası izlemek gerekir?
İpucu;İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. Tam tersi bilim bilginlerini (bilim insanlarını) ve insan tiplerini düşünün. Farkı eksik fark  edeceksiniz!!
     
En azından bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?): bu fobileri; cehennem bile olsa tersini denemeye, can kulağı ve yüreği ile;aptallığın, mantıksızlığın, yarı deliliğin, serseriliğin, yalanın,….istenmeyen negatif süper ego ve kötü-istenmeyen insanı sıfatların hazinelerindeki ışığı keşif edip-öğrenip mubah olduğu yerde/lerde, toplum menfaatleri için kullanmaya-uygulamaya değer ya da en azında cahili olmayacak kadar öğrenmek ve belli bir süre drama etmeleri gerekir.Ya da bu insan sıfatlarını ve negatif süper egolar(istemler)ı en iyi ve en kötü uygulayanlarla flört edip sonucu izlemeye değer.
     Bu görüşleri;önce Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojik yönden doğayı-insanları az hortumlayan ülkelerin bilim bilginlerine (bilim insanlarına) güncelleyin (evrim, bilim ve laikliğin avukatlığını düşünün)
     Sonra veto imparatorluğu ülkelerin (Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojik yönden doğayı-insanları çok hortumlayan) bilim bilgini (bilim insanı?!) dahi şahinlerine ve dahi aslanlarına güncelleyiniz( parayı veren düdüğümü çaları düşünün). Günümüzdeki ifrat ve tefrit ortamına/larındaki askeri, politik, sivil toplum örgütlerinin teknolojik yönden doğayı-insanları az ve çok hortumlayan ülkeleri karşılaştırmayı düşünün. Öğrenci Yanıtları
     
117.Liyakatiyle dininde ve biliminde yekpare hayır gören evrensel insanlar, yetiştirmedikçe, yeşertilmedikçe /yeşermedikçe,ülkenin her tarafını cami, okul, üniversite ile doldursan da boştur. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu:sabitelerin sanal, soyut ve somut gerçek aşmazlarını (Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün), kâinatın sabite-değişmez enerji halleri vardır ) ve çeşitliliğin değişim hakikatini-liyakatini(dinamik kâinat, değişim ve
evrimi) doğru kavramayan-uygulamayan-kabullenmeyenlerden baş icracı oldukça(bu insanların zihninde;kimlik (id),taptıkları-tapındıklar(puları-idoller), süper egolar(istemler)ı ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ölçüsüz, oransız ve liyakatsiz şekillendiği ve ilkel insanları model-örnek aldıkları için cahildirler değişmezler);kuramsal olarak; ister bütün camileri okullara ve üniversitelere çevir: İster tersini yap. İstersen Ali hocama evrim üniversitesi-fakültesi-enstitüsü, yüksek okulu aç, ister yaşarlara ilahiyat, istersen cücel şaşkınlarına üniversite aç ya da tüm ülkeyi camiye veya tersine okula çevir nafiledir!!! Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; onların yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıların kabullenip doğru eğitimle yaklaşıp ve var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

118.Bu asır, sanki insanların bir kısmı;ifrat ve tefritle ayrılmış gibidir.
I-
Bedensel ve zihinsel olarak hayvanlarla kenetlenmiş olup doğa yasalarının evrimsel metriksini aşamadığı için doğal ahlakla doğanın bir parçası konumundadır.
II-
Bunun tam tersi olarak bazı insanlarda ruhbanlaşmıştır.
III-
Liyakatsiz laiklikle birbirinden ayrılan dünyevi ve uhrevi (ahraet) çizgiler arasında; münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Kısaca cahillere; mahiyetindekilere karşı sözde laiklik ve demokrasi bekçiliğini yaptırarak, dünya besin piramidinin tepesinde münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Önermesinin Eksiğini yazınız.
İpucu
;toplumların fıtratını zorlamayan her iki tarafın halinden-fıtratından anlayan, tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre eden ve cahillere yararlı, güçlü evrensel insanlara (insan, doğa ve din alimi insanlara ) gereksinim vardır.Öğrenci Yanıtları

119.Nasyonalist Lider Kimdir? Evrensel Lider Kimdir?  Sosyalist Lider Kimdir? Önder Kimdir? Âlim Kimdir? Bilgin Kimdir? Peygamber Kimdir? Bunlardan hangisi/leri aşılabilir hangisi/leri aşılamaz neden?

İpucu;gerçek dini aşamazsınız/İslam'ı (seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün), sindirmeye kalkışırsanız Siyonistleşir;ya toplumsal lösemi veya kangren olursunuz, Laikle uzak durayım derseniz dini kötüye kullananlardan emin olmazsınız.Buda bizi laiklik bekçiliğine iter. Belki de liyakatli laikle dinden yararlanma mesafenizi ya öğrenecek veya bileceğiz ya da baracağız(otokonrol).
   
Lider kimdir? Kavimlere yaşam döngülerinde özellikle beşeri olaylarda, olgularda ve süreçlerde öncülük yapan, yol açan ve yaşayarak örnek olan koşulların ürünü başat kişilerdir. Kavimlerin Önderi Kimdir? Bir kavimde herhangi bir sahada veya çok sahada zor koşullarda en ön safta, çarpışan, yol açan koşuların ortaya çıkardığı kişidir. Lider ve önder evrimin (koşulların) ürünüdür. Peygamber ve alimler kimdir? Ahlak,eylem ve yaşam biçimi itaat ettiği kitabı vardır ve rabbi Allah C.C.'HUNDENDIR.önermesinin safsataların eleştiriniz.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 .Öğrenci Yanıtları

120.A-Alimlerle ve cahillerle fazla kapışmaya ve tartışmaya ters düşmeye gelmez. Sonuç bellidir. B-Alimi duası, cahili inadı ele verir Demirkuş 2007. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

121.Peki neden bir toplum içinde doğru konuma/lara(peygamber ahlakı liyakati doğrultusunda) değişmek isteyenler; bu kadar çok az?
A-Toplum yaşadığının en iyisi olduğuna iman etmiştir. Bu durumda; ya cahildir ya âlim ya da güdüktür (parçalatılmıştır, sağlıklı ve yekpare düşünemez).1, 2
B-Toplum besin piramidinin tepesinde olduğu için düşünmeye gereksinim duymaz ve uyuşmuş.
C-Yukarıdaki her iki durumda da asıl neden fert ve toplumsal bazda toplumsal peygamber ahlakının bozulması-dumura uğraması, toplumsal peygamber ahlakının birlikteliği dumura uğratılması nedeniyle;antagonistık kurum, kuruluşlar gelişmiştir. Sağlıklı düşünemeyen fert ve toplum konumunda olduğunun bilincinde değildir. Zamanında değişimi kabullenmemesinin arakasında total evrimsel tufanı göremiyor. Ne yazık ki bazı nasyonalist evrimciler, cahil değişmeye hazır olsada, bilim bilginlerimiz (bilim insanlarımız) bile bu liyakatsiz toplumsal değişim ve değişmezliğin arkasındaki ki tufanı göremiyor.Matbaa ve evrim dersinin varlığını kabul etmemenin cehaletine rağmen ki bunun arkasında yani değişmezlik acısının arkasında yok olma riski vardır. Ama evrimleşmiş veto imparatorluğunun kapitalistleri, münafıkları içimize düşürdüğü nasyonalizm ateşini aşıp değişime hazır adaylıklarını hemen ilan ettiler bile.Lütfen yukarıdaki 114. sorudan 128.soruya kadarki soruları okuyup sonucu bir arada düşünüp değerlendirmeye çalışın.
    İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

122.
A-
Evrimin, tarihin, ecdadımızın, büyüklerinizin, bilimin, ekonominin, laikliğin, liderlerimizin, siyasetin ... Vb metriksilerini; gerçekçi argümanlarla kendimizi donatıp aşmazsak ve onları liyakatli yerlerine oturtmazsak, bu metriksilerin içinde argümanız demektir. Bu metriksileri aşan birileri bizi kullanıyor demektir. Önermesini ülkemize güncelleyin ve eksiklerini yazınız. İpucu;dini, ilmi ve peygamberleri aşamazsınız neden?

B-Metriks;
bir varlığın yaydığı enerjisiyle ulaştığı tüm boyutlar ya da hayat enerjisi ile aşamadığı sınırların içi-iç boyutları onun metriksidir-hayat kefeni-cankefenidir. Ör,dar anlamda su balığın metriksidir.
a-Enerji metriksi>ilim metriksi> Bilim metriksi>Yaratıkların metriksi;farklı enerji döngülerinden oluşan canlı veya cansız sistemlere yaratık denir >İnsan metriksi  Kapsam sırlamsının doğrusunu siz yapın.
b-Evrimin metriksi gelişmiş ve evrensel insanın zihinsel bedeninin ve kalbin bodrumundadır. İlkel ve doğal insanın zihinsel bedeni ve kalbi evrimin metriksinin içine gömülüdür.
c-Neden alimlerin/bilginerin (doğa,evrim, din ve insan... Vb alimleri) nasyonalist oluşları bir talihsizliktir?Ben Arab'ım ama Arap'lardan değilim (hadis)
d-Nasyonalist âlim veya bilgin Siyonistleşme mahkûmdur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır, Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir?
       Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.1, 2, 3, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

123.Siyaset, evrim ve devrimler güçlüden yana mı yoksa haklıdan yana mı? Peki alternatifleri ne olmalı?
İpucu;20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Samimi ve doğru kalp enerjisi doğru okununca doğru çözümler üretilir.Yani hangi siyaseti, devrim ve evrim stilini geliştirelim ki haklıyı ve güçsüzü korusun.
      Bu günkü siyaset, evrim ve devrimle ne kadar örtüşüyor? Partisiz, bölge ve halk vekillerinden parasız halkı yöneten bir seçim sistemi olamaz mi ?
      Büyük orta doğu savaşları ve küresel ısınma tufanları gelmeden bölgemizi bu afattan korusaydık. 0, 1, 2, Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir?
Öğrenci Yanıtları

124.Küçük orta doğunun var olan denklem huzuru ve küçük küresel ısınma; geleceğin büyük orta doğu huzurunun ve büyük küresel ısınma tufanlarının kırmızı habercisi ve delilidir . Önermesini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), adil ve samimi bir niyetle eleştiriniz. 0, 1, 2,
İpucu;20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Büyük orta doğu savaşları ve büyük küresel ısınma tufanları gelmeden bölgemizi bu afattan korusaydık. Öğrenci Yanıtları

125Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
A-Bir kavimin milliyetçileri kavimin milli duygularına, bütünlüğüne dayalı akait önceliği ile ayakta duran (gücünü milli duygulardan yani özünden alan) kökendeş fertlerin hepsidir. Kavim insanın kemik iliği (Hücre çekirdeği) gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan kemikle sarılması gerekir. B-Bir kavimin milleti kavimin milli duygularına, bütünlüğüne sempati/eşduyum duyarak yaşayan kökendeş fertlerin hepsidir.Kavim insanın kemikleri gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan beden eti ile sarılması gerekir.C-Bir kavimin halkı;o kavime ait milliyetçileri, milleti, ümmeti, melezleri, millete sempati/eşduyum duyan fertlerin hepsidir.Kavim insanın beden eti gibidirler. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan evrensel ötesi,Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz. Yunus EMRE'LERDEN, Hz.Mevlana'dan kanı ve teninden insanlarla aşılması, kuşatılması ve diğer halklara ulaşılması gerekir.D-Bir kavimin evrenselleri;o kavimin vizyonunu başka kavimlere ve halklara deklere eden, saygı duydurtan, beğendiren ve kaynaştıran;Hz.Hacıbektaş Veli, Hz.Mevlana, Hz. Yunus EMRE özelliğindeki fertlerin hepsidir.Kavimin kanı ve teni gibidir. Acınmaması/acışmaması için dokusuna yabancı olmayan din, halk sevgisi, ilim ve hepsinden önce Allah'ın yardımına, Rab'liğine (eğitimine, ıslahatına) sadakasına gereksinimleri vardır.E-Bir kavimin insanları; tüm yukarıdaki vasıfların hepsini ve tersini zihinsel ve bedensel havuzunda bulunduran;çok güzel, çok çirkin, çok cahil, çok âlim… Vb bu normların özelliğindeki tüm fertlerin hepsinin yek pare kuramsal bedenlerini ifade eder. Kavimin kökendeş tüm bedenleridir.F-Bir kavimin inanç ehli (ümmet);Yaşam stilini benimsediği dini kurallara göre düzenleyen ve hayatına uygulayan kökendeş fertlerin hepsidir. Kavimin işletim sistemini, ahlak sigortasını ve kaynağını ifade eden kökendeş tüm bedenleridir.Acınmaması/acışmaması için inancın dokusunu tehlike görmeyen insanlarla ile sarılması gerekir. Dinde hayır görenlerin hatırına (Haci Bayram Veli, Hz. İbrahim Hakkı Hazretleri, Hz. Yunus EMRE'LERDEN, Hz.Mevlana); din, millet, halk, insan münafıkları, düşmanları,cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz radikalleriı deşifre etmekle millet, halk ve Müslüman'ın ayıbını örtme sınır ve koşullarını çok iyi bilmek ve uygulamak gerekir. 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.

G-Devlet halkın beyni gibidir. İşletim Sistemi (Düşünsel/Nesnel/Kültürel... Vb Dinamik Değer Yargılarının Mimarisi) rejimidir. Dinin, milletin, halkın/ların devleti mi, yoksa halkın/ların,milletlerin ve insanın devleti mi daha liyakatlidir. Genel olarak devletin, insanın; halkları dini/leri, milletleri mi olur yoksa dinin, milletin ve halkın devletimi olmalıdır? Neden? Asrımıza güncelleyin. Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? Doğrusunu siz yazın gerekçesi ile.

Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletleri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

H-İnsan olmanın yolu kemik iliğin(milliyetçilerin) kemiği ile sarmak, kemiğini (milletini) beden etiyle (halkıyla sarmak) sarmak, etini (halkını) teni ve kanıyla beslemek (evrenselleriyle) ve diğer evrensellerin ortak paydasıyla liyakatli tamamlayıcı zihniyetle insan bedenine ulaşılır.Yukarıdaki önemelerin eksiklerini ve savsaklamalarını gerekçesiyle yazınız.
İpucu;Bu asır ki sorunların çözümü için;İnsan-din ve doğa alimlerine gereksinim vardır.  Geçen asır toplumsal-evrimsel döngüde ;birçok şahlık, padişahlık, çarlık, krallık, sultanlık.. Vb sülale devletleri parti azınlık devletlerine dönüştüler. Ör. Komünist partinin Sovyet devleti veya Çin devleti. Nasyonalist ve faşistlerin İtalyan ve Almanya devletleri… Vb sonra partiler yıkılıp milletler ortaya çıktı ör;Alman milleti, Rus milleti… daha sonra milletler olgunlaştı halk ve halklar ortaya çıktı;ör;Alman halkı ve Avrupa halkları… Vb giderek insan devletleri tevhidine doğru gidişat vardır. Kısaca milletler ve milliyetçiler halkların ve giderek halkının kemik iliklerine Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir enerji ile gömülüp huzura kavuşma yolunda gibi gözükmektedir. Nedense bu inkişaf orta doğu devletlerinde analiz edici ve antagonisttik ilerlemesi kasten mi inadına mıdır.
Yani partileri aşamayan kavimler millet olamaz, milletini halkının kemik iliğine gömemeyen kavimler halk olamaz. Mahiyetindeki halklara adil olamayan kavimler evrensel insan ve devlet olamaz. Önermelerinin eksiğini/lerini yazınız.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.Öğrenci Yanıtları

126.Devletin ve fertlerin;geleceği sıhhatli tahlil etmesi:Zihinsel bedeninde ki ve kalbindeki;kimlik (id), tapındık-taptık(tapındık-taptık(put) ) (idol), ego, süper egolar(istemler) ve diğer benzer argümanların gerçekçi (bilimsel ve inançsal gerçeklerle) seçilmesi ve dizayn edilişi ile doğru orantılıdır. Onun için bugünkü siyasetin kullandığı zihinsel argümanlar hayvanidir. Bunun bilimsel argümanlarla yer değiştirmesi gerekir. Partiler için, kabuk sosyalizmi ve kabuk milliyetçiliği; içinde samimiyetin ve dürüstlüğün dışlandığı;sahte sosyalizm ve şovenizmden başka bir şey değildir. Bu tip partiler aşılmadıkça millet olunamaz. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız

Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.

İpucu
;Halkın birbiriyle problemli olmadığı bir bölgede;yönetimdeki partiler, milletler, kurumların ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) boğuşturuluyor-savaştırılıyor. İdaremi ediliyoruz, idaremi ediyoruz yoksa kullanılıyormuyuz? Partilere kalsa oy için halkın sokakta;AP oğulları, DYP oğulları, Milli Nizam oğulları... Vb oğullarının kavgaya tutuşması gerekir. Kim kimi idaremi ediyor tahrik mi ediyor? Bu işte bir tek doğru yok gibi. İnsan toplum karşısında idareciler olarak peygamber ahlakı adına biraz haya eder. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

127.Partilere kalsa oy için halkın sokakta;AP oğulları, İşçi oğulları, DYP oğulları, Refah oğulları, Milli Nizam oğulları... Vb oğullarının kavgaya tutuşması gerekir. Kim kimi, idare mi ediyor tahrik mi ediyor? Bu işte bir tek doğru yok gibi. İnsan toplum karşısında idareciler olarak peygamber ahlakı adına biraz haya eder. Ayıptır. Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir? Öğrenci Yanıtları

128.
A-Kavram, vecize, atasözü,özdeyiş ve düşünce (filmi izleyin); yanılgısı, anarşisi ve terörü nedir? Kavram-düşünce yanılgısı, anarşisi ve terörü; bilmeden (cahilce) ya da bilerek (münafıkça)  fertten kitlesel boyutlara taşımaya vesile olacak şekilde, toplumun lisanına, lisan bilincine ve eylemine maksatlı-maksatsız sunmak veya uygulatmaktır.

Ör,Din nedir? Terör nedir? İnsan nedir?
İpucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinde; kimlik (id), tapındık-taptık(tapındık-taptık(put) ) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. Sonuçta bugüne gelinmiştir.
B-Neden dinlerin, rejimin, hukukun anarşisi, terörü olmazda, insanın, devletin... Vb terörü veya dini olur?
İpucu I;gerek Allah C.C.'HUN dinleri (semavi  dinler uzay çağında türeyebilir !!) gerekse doğa-evrim dinlerinin hemen hepsinin temel kuralları ve hedefleri peygamber ahlaklı insan yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak o dinin kurallarını bilmeden (din cahilleri)  bilerek(münafıklar)  liyakatsiz  veya kötüye kullananlara cahil ve  münafık denir.  Yoksa Yahudi, İslam'ı, Nasrani terörü, münafığı, cahili demek  kavram anarşisi ve kavram terörüdür? Ör.Haçlı seferleri Nasrani bir terör değil, Nasraniliği kullanan; cahil, münafık ve oligarşik insanlardan kaynaklanan terördür. Son derece tehlikelidir.  Dinsel, bilimsel ve ilimsel, zihinsel ve bedensel savaşlara-mücadelelere davetiye çıkarmanın sorumluluğunun altına girmedir. Buna insan olarak çok dikkat etmeliyiz. Bunları ortaya atan fert ve toplumların; bu noktada, bu konumda ve bu boyutlarda  kim ve ne olduklarını tarife mahal yoktur. Takip ve deşifre etmek her namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanın vicdan borcudur.
İpucu II:Kavram ve özdeyiş yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Düşünce yanılgısı mantığı nedir nasıl oluşur? Zihinsel yanılgı mantığı nedir, nasıl oluşur? İnsanda yanlış ve eksik düşünme mantık yanılgısı nedir? İnsan neden yanlış düşünür? İnsanın yanlış ve eksik düşünmesinde;kavram eksiği ve yanılgısının rolü nedir? Nasıl öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri geliştirelim ki düşünme, mantık ve kavram yanılgımız minimum olsun.
     Sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden ve kalbinden; kimlik (id), tapındık-taptık(tapındık-taptık(put) ) (idol), yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar(özgün istemler), gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış eksik ve sakat;mantık, düşünce, kavram… Vb yanılgısına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Doğru zamanda kendisini çevresine doğru konumlandırışın ön koşulu; kendisini ve çevresini yeterince doğru tanıyıp kendisini Allah (C.C) rızası için namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), liyakatli ve dürüstçe konumlandırmaktan geçer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
    C-Bazı kavramların, deyimlerin ve özdeyişlerin; eşitliklerini, üstünlüklerini tartışmak ve uygulamak: insanı; kavram, düşünce, eylem ve tatbik/uygulayış saçmalıklarına, yanılgısına-cehaletine düşürür. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;Akıl mı üstün, vahi mi üstün? Hukuk mu üstün, kelam mı üstün yoksa insan mı üstün? Âlim mi üstündür yoksa cahil toplum (ör. Lut kavim) mu? bayan mı üstün, erkek mi üstün, Ya da her sahada bayan erkek eşitliği doğrumu? Toplumsal, zihinsel ve bedensel eş cinselleştirme nedir, gerçekleştirmek için hangi yanlışları yapmak gerekir? Çoğunluğun kararlarına ve tercihlerine her zaman teslim ve mahkûm olmak doğrumudur? Neden? Çoğunluğa taptırmak nedir? Çoğunluğu ilahlaştırmak ve demokrasiye ters düşer mi? Neden? Allah C.C. ile kulu arasına girilmez !? Allah C.C. peygamberlerini ve elçilerini kime niye gönderildi?
     D-Kim bilirdi, kim söylerdi, kim yazardı, kim okurdu düğümleri kim çözerdi? Demirkuş 2011. Kim okurdu kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Önermesi ile aşağıdaki önerme arasındaki farkları 3-4 cümle ile yazınız.
Kim okurdu kim yazardı, gerçekleri kim söyler di, kim yaşardı? Kör düğümleri kim çözerdi? Öğrenci Yanıtları

129.“Türkün Türk ten başka dostu yoktur deyişi” Bir cehalet mi? Kasti bir ihanet mi?  Bir gerçek mi? Neden?
İpucu;Ülkemizin Uluslararası arenada; komşularıyla düşürülmek istenen siyasi konumunu düşünün? Özel durumlar (lut, semut... Vb) hariç bir kavim herkese düşman olabilir mi neden? Ya da kasten liyakatsizliklere taptırılarak, liyakatli değer yargılarının ve düşünce sisteminin pür kıblesini saptırarak bu duruma konabilir mi? Mevlanaların, Hacıbektaşların, Hacı bayramların, Ak Şemsettinlerin torunlarını düşünün? Tarihte tam tersi olan tatbik/uygulayış durumunu/larının varlığını düşünün? Osmanlının siyasetle ecdadına düşman ilan ettirilip ülkesinden kovdurulmasını ve bu gün ülkemizin Osmanlıyı iftiradan korumaya kalkışmasının tezadını bir arada düşünün? Hepsini demokratlaştıralım kendi Avrupa krallıkları ve papalıkları her şeyi balkonlarından seyir eder.Zaten bu asır;Cuma'yı;Cumartesi ve Pazarın kucağına oturtan hahamlar, batılı krallıklar ve papalar Doğal (Vahşi) Demokrasinin işleyişine karışmadan rejimini balkonlarından seyir etmektedirler. Bizde devlet olarak bu rejimin neferlerindeniz. Şimdi sıra Ortadoğu ülkelerineve
Suudi Arabistan'a!! ayni taktiğin uygulamasında mı yoksa? Osmanlı Padişahina ve İran şahına daha edepli davranılamazımıydı? Sıra Kürtlere-Araplara benzer konumlar getirtmekte mi yoksa! Rahman olan Allah C.C. özel durumlar (sapkınlar, peygamber katilleri, lut... Vb) hiçbir insan kavimin düşmanı değildir.Önce severek met et sonra mat et!! Öğrenci Yanıtları

130.Menfaatlerinden fedakarlık edenler bazen içinde bulundukları metriksin plakasını okurlar. Önermesinin eksiğini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

131.Çöplükteki ve ölü aşklara nasıl hayat verelim, nasıl tevhit edelim ve kıblesini nereye doğru tevhit edelim ki liyakatli iş yapmış olalım. Öğrenci Yanıtları

132.
A- Çevresine liyakatli güven verme nedir, ya da akıllı insan çevresinde kimlere nasıl güven vermelidir?Bir insanın çevresindeki insanlara  liyakatli güven, güvensizlik ve tehlike arz etmesimi daha doğru yoksa tek düze herkesin emin olduğu bir kişilik olarak çevresine güven vermesi mi daha doğrudur?
Eğitimle hangi tip insanı neden ve nasıl geliştirmeliyiz. 1 2
İpucu;münafıklar sizin her şeyinizden emin olsun mu? üç kağıtçılara, ipsiz sapsılara, şovenistlere, Siyonistlere güven vermek ve onlara bana değmeyen kurt-yılan bin yaşasın  güvenini vermeyi  düşünün.Akıllı insan bir bakıma her türlü sıfatını ve hünerini toplum yararına kullanandır. 1
B-Hangi karakterdeki  insana/lara deliden daha tehlikeli, hangisine/lerine  tam güven ve hangisine/lerine  nötr veya  uzak  olmak isterdiniz?  Neden? Önermesinin gerekliliğini ve gereksizliğini  eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

133. A- Akıllı, zeki ve Doğal tasarım ne demektir? 0,1, 2, 3,
İpucu;Akıllı tasarım peygamber ahlakıyla doğru orantılı tasarım demektir. Peygamber ahlakıyla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır. ör.Peygamberlerin ayetleri ve Allah (C.C) sözlerini-kelamını üzerine uygulayarak, peygamber ahlakıyla donatılmış eylemleri (hadisleri) üretmesi kısmen kontrollü akıllı tasarım ürünüdür.
     Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlakı kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan güdük ve mono tipik madde, doğa ve dünyevi tabanlı tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. ör.patojen, müsrif teknoloji, Budizm ahlak kuralları zeki tasarım ürünüdür.(Filmleri izleyin 1, 2 )
     Akıllı tasarıma örnek; doğrubilen bilmeyene, haklı güçlü kendini zayıfa yararlı olabileceği mesafede ayarlamalı düşüncesi akıllı tasarımın ürünüdür.
Zararlarından emin olmak ve toplumun menfaati için;münafık, mümin, cahil, kâfir, ateist, âlim, zalim, müzik dehaları, çizim dehaları… Vb sıra dışı karizmatik insanları zamana bağlı olarak periyodik sınava tabi tutmak (her seviyeye hitap eden soru havuzu) ve bu fertlerin orijinal tip örneklerini baz alarak; insani karakter tip örneği havuzu oluşturmak. Sonra öğrencilerimizi aynı soru havuzunda değerlendirmelere tabii tutarak;fıtratlarının geleceğini sonuçlardan benzetimle bulmaya çalışmak. Önermesi akıllı tasarıma bir örnektir. Allah C.C.'HUN dinleri akıllı insanların (akıl sahipleri) hayat döngüsündeki arayışlarına; bedenen ve zihnen yol gösterici ;anahtar- kilit (akıl-eylem/peygamber ve kitap) misali israfsız ve asrıyla kusursuz örtüşen, bir birini tamamlayan yaşam kuralları-yaşamın geleceği-her tercihin bedeli; kitaplarla ve peygamberlerin eylemleriyle (hadisler ve diğer eylemler) pekişerek/pekiştirilerek tamamlanmıştır. En son kitapla (Kuran-ı Kerim) inkişafın Allah C.C. tarafından tamamlatıldığı ve kıyamete kadar Kuran-ı Kerim'in korunacağı bildirilmiştir.
    Zeki ve doğal Tasarıma örnekleri;Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlakı kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. Küresel ısınma zeki tasarım ürünüdür. Doğayı deşifre etmeye yönelik çoğu bilimsel çalışma planları zeki tasarımlara örnek teşkil eder niteliktedir. Olmayan sanal-gerçek olağan üstü ilahlara güçler inanma cehaleti.
Budizm insanın doğal evrimin ahlak peygamberinin zeki ve doğal bir din tasarımıdır. Yani Budha; bir hırka, bir lokma felsefesi, riyazete ve istenmeyen sıfatları köreltmeye dayalı zeki bir din tasarımını geliştirmiştir. Küresel dinlerin ve gelecekte insanlar tarafından türetilecek uzay dinleri ya da kâinat kökenli dinlerin hepside zeki tasarım ve evrimin metriksinin ürünü dinlerdir. Zeki tasarım ürünleri için Filmleri izleyin 1, 2, 3
        B-Doğadaki sanal, soyut ve somut gerçek (evrimsel) olaylara akıllı tasarım ile zeki tasarım modeli ile yaklaşımla bilimsellik arsında nasıl bir ilişki vardır? Hangi çelişkiler ortaya çıkar?
İpucu; Evrimin akıl ve zekâ ile ilişkisini düşünün, Akıl ve zekânın tanım ve konumunu düşünün. Bu iki kavram açısında kavram ve özdeyiş yanılgısına düşmemek için özen gösterilmelidir.              
       C-Teoriler var olan sanal, soyut ve somut gerçekler veya sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlarını açıklamaktan aciz varsayım mantıklardan ibaret güdük iddialardır veya görüşlerdir? Önermesinin eksiklerini tamamlayınız.
İpucu; Sonuçlar ve gerçekler her zaman onların hakkında ileri sürülüne teorilerden daha değerli şeylerdir. Mantığından hareketle;gerçeklere veya var olan sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlara mı kafa yoralım yoksa başkalarının %10 luk beyinlerin ürünü ileri sürdüğü güdük yorumlarını tasdik eden ve savunan bilim avukatlarımı olalım. Ya da bilerek veya bilmeyerek % 10 luk beyinleri boğuşturmak için ileri sürülen teoriler için boğuşalım mı?
       D-İnsanın azminin elinden bir şey kurtulamaz, azmetsin insanın başarmayacağı şey yoktur? Koca bir yalan mı yoksa bir gerçek mi? Peki gerçekleri algıda değişmezlik mesabesinde nasıl doğru öğrenebiliriz. Önermesinin amacını açıklamakta; ahlaki ve sanal, soyut ve somut gerçek boyutlarını daha edepli bir dille eleştiriniz.
İpucu;Geçekleri açıklamaktan ve anlamaktan aciz, hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayan % 10 luk kuş beyinli insanların  ürettiği teorileri düşünün.10 tanemiz ancak bir adam ederiz. Dost gerekirse acı söyler. Bu soruları bedensel ve zihinsel boyutta önce ayrı ayrı sonra vardığınız sonuçları iki boyutla güncellemeye çalışın. Zihinsel olarak ürettiğiniz temel şeyi/leri neden bedensel olarak hayat geçirilmeyince önemi kayıp oluyor? İnsanın zihinsel ve bedensel;aşamazlarını-aşılmazlarını ilişkilendirmeye çalışın. Neden insanlar aşamazlarını, aşılmazlarını ve zafiyetlerin namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve en güçlü odakla/larla paylaşmalı önermesini düşünün. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet). Öğrenci Yanıtları

     Allah C.C.'HUN dinlerine semavi din deme cehaleti gelecekte büyük bir iftira ve kavram anarşisine neden olma olasılığı yüksektir (uzay çağında Yeryüzüne doğru insan kaynaklı semavi dinlerin türemesi olasıdır). Bunun için bu kavram olgusunu; saygılı, ölçülü ve gerçekçi konumlandırmak yerinde olur. Bu herkesi şad eder. "Allah C.C.'HUN Gönderdiği Dinler" demek ne kadar güzelse onu sadece gönderdiği isimleriyle de anmak gerekir. Onu isimleriyle anın (ayet var). Allah C.C'HUNE isim takmak ne ayıp ve ilkel şeydir. Onu isimleriyle anmak daha güzel, ona saygımızın ölçüsünü gösterir. Kargaşaya engel olur. Ben güzel yaratık koca çocuk tüm insanlarımız için Allah C.C.'HUNE afları için yalvarmayı, dua etmeyi isterim ve değer bulurum. Allah C.C.'HUDEN bana bunu nasip etmesini dilerim, Nasip olsa yaparım bu kıyağı insanlara. Gelecek nesillerin selameti açısından önem taşır.
      rakamdizini (barkot) sistemi ve mantığı varken; biz bilimde kargaşaya sebep olmasın diye milyonlarca hatta milyarlarca yaratığın Latince ismini öğrencilerimizin beynine kazıyoruz ya da kazıtıyoruz-kazıtılıyoruz. Gerekçesi de tüm dillerdeki bilgilerin; sağlıklı, iletişimi ve tevhit edilmesidir.

Çevre ve din;
Allah'C.C. gönderdiği ve birbirini destekleyen ve tamamlayan dinlerin inkişaf esnasında yeni dinlere uyum sağlayamayan veya değişmeyi ret eden din cahilleri ya da bazı art niyetli teolog ve bilim bilginleri (bilim insanları?!) doğanın doğal metriksi içine veya çarkları arasına (evrimin metriksi) düşmüştür. Önermesinin safsata ve saplantılarını yazınız.
İpucu;Varılan çevre, ahlak sorunlar, doğayı acımasızca hortumlamanın sonuçları ve primitif kavimlerin çizgilerini düşünün
İslam'iyet'te peygamberlerin, alimlerin ve İslam büyüklerimizin gösterdiği diyetle bu dünyada yaşansaydı bu günkü geri dönüşümsüz çevre koşulları ortaya çıkarmaydı? Ya da bu dünya daha kaç yıl hastalanmadan yaşardı? Dünyayı obezce kullanmanın sonucu varılan obezite sorunu için bu gün bu diyet hayatına mecburiyetten mi döneceğiz.

Sadece samimi inanç sahiplerine hitaben yazılmıştır. Diğerlerinin de Hoşgörüsüne Güvenerek Yazıyorum!!!
Hoşgörünüze Güvenerek İtiraf Ediyorum
;Allah (C.C) en son ayetlerde peygamberine;insanın(Müslüman'ın değil!!) rabbine, sahibine ve ilahına sığın demesi, her fıtrat ve nefse özgün sorumluluk yüklemesi, fıtratının seviyesinde sorumluluk istemesi ve herkesi affa kadir olması, cehennemi bile yanlış-eksik tercihlerimizle edindiğimiz; kirimizi, pasımızı temizleyip eksiğimizi tamamlamamız gereken israfı yok eden bir yer olarak yaratması beni insan olarak sadece Müslüman'a değil tüm insanlara dua etmek ve af dilmekte şahlandırmış ve keyifle secde ettirmiştir.Çok sıkıntıların nedenini ve gerekçesini öğrenip tam tersi güzellikleri yaşatarak (bana güzel eş ve çocuklar vermesi, sanal dünyamdaki ikramları) razı ve ikna etmiştir.Sanal, soyut ve somut gerçek ve zihinsel bedeni; kırılmış bir yumurta ya da zihinsel bedeni ve kalbi mayınla parçalanmış bir insan gibi olmuştum inanç kaosu içinde. Hiç kimse bana yardım etmemiştir ondan başka. Hırs ve arzularımı ikna ve razı ederek;içinde bulunduğum habitatlardan yararlı olabileceğim bir konuma yeşertti. Ayrıca tüm emeğimi, bi-polipolar (kopuk ve birbirinden habersiz çok kişilikli) şizofrenik dünyevi kişiliklerimi özgün kişiliğime tevhit etmesi, beni sanal, düşünsel, bedensel ve bilinmedik dünyevi hastalıklardan kurtarıp benliğimi doyurup, doyumsuz gözlem-arzularımı, doyumsuz meraklarımı, doyumsuz öğrenme arzularımı; inandırması, ikna etmesi, razı etmesi, doyurması ve çok sevdiğim ilk habitatımı (bilimi) bana bağışlaması kârım olmuştur. Rabbime (Allah C.C.'HUN bana icabetinin külliyatına ve ötesine) tapıyorum.

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesinden kaynaklanan ve her seviyeye hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecek ilgili kanıtlanmış gerçek örneklerle dolu( davet eden bir kitap).
3-Bu davet kitabının kurallarını yani farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi fıtratınızı zorlamadan (mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var) edindiğiniz alışkanlıkları hayatınıza uygulamak ve hayatınızla kanıtladığınız yaşama şekliniz ile örnek olmaktır. Yanı kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Diğer olasılıklar kara deliklere çekiyor.
5.Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır. Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya terslerini samimiyetle üzerine uygulayanları saptamaktır. Sonra deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denemeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedelini:bazen yanarak format yiyip değişen bir bilgisayar misalidir. Buna tahammül edemeyenlerin fıtratını dine zorlayıp perişan etmek, Allah.C.C isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Gerçek Hidayet Allah C.C.'HUDENDİR.  Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kurallar metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlanmaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Mazlum cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine ve kalbine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1

134.Size hazin ve acı bir gerçek sunacağım;bu gün bir bilgisayarı tanımak için kaç çeşit test yapılır. Sahip olduğu sanal ve gerçek araçlarına bakılır. İnsanlığın geleceğini belirleyen kişilere yön veren öğrenci seç ve yerleştir sınavı, öğrencilerimizin kaç özelliğine dayalı bir sınavdır. Ör. Akıllı olmanız ölçülmüyor, peygamber ahlaklı olmanız ölçülmüyor, çalışkan olmanız ölçülmüyor, performanslı olmanız ölçülmüyor, sabırlı olmanız ölçülmüyor, kapasiteniz ölçülmüyor, sağlıklı olmanız ölçülmüyor, genlerinizin ve gelişimin geç veya erken açılımı (geç veya erken meyve veren/olgunlaşan yavrularımız) ölçülmüyor, fıtratınızın yatkınlığı ölçülmüyor… Vb insanı yetenek, sıfat ve özelliklerinize bakılmaz. Sadece hızlı ve doğru kavrayan-sonuçlandıranlar tüm liyakatlilerin yerini haksız işgal ediyor. Senelerdir uygulanan bu sınavın meyveleri ortadır.Sadece zeki ol yeter yani zeki olmakla asrın nimetlerinden yaralanma arasında doğru orantılı olmuş bir sınav ve yönetim sistemleri vardır.
Sadece çok zeki ol; biraz kapasiten ve ön belleğin olsun yeter. Bir insanın fıtrat ve kalite testi, bir bilgisayarın ki kadar hatta bir hayvan kadar değer taşımayan; hangi asrı ve kimin asrını yaşıyoruz. İnsanın nefesine paha biçilmez bir düzen ve inanç sistemi istiyorum Allah C.C.'HUDEN ve geleceğimde. 20.yüzyılın her şeyinin üstüne kapağı kapatası geliyor insanın. Zaten demokrasinin ana kartı uzay çağının rejim sistemleriyle artık çalışamıyor. Demokrasi evrimin metriksini aşamadı. Bir delinin, hayvandan daha aşağılık birisinin oyu; bir veli, bir âlim, bir bilginle aynı olur mu?
Yeterince İngilizce bilmeyen bilim bilgini (bilim insanı?!) doçent olamaz.
Arapça'nın yağmurundan kurtulduk İngilizce'nin dolusuna tutulduk. Hem de İngilizce'yi iyi bilene para bile veriyorlar hatta teşvik edip ulusal kaynaklardan burs bile veriyorlar. Arapça'yı iyi bilene ne veriyorlardı acaba.Ürettiğinizi İngilizce yayınlasanız daha erken profesör olursunuz. Yayınlamazsanız size daha az puan veriyorlar. Güzeldir dilimiz bize, başka diller diyet bize. Artık robotlar ve ucuz para çapulcusu yabancı tercüme büroları internet üzerinde insanımızı bu asimilasyondan kurtarmaya aday. Büyüklerimiz ne der bu önümüze getirdiği sınav sistemlerine. Yabancı dilin bilimsel kariyere baraj olması gelecekte çok gülünç ve acı ile anılacak büyüklerimizin cehaletlerindendir. Bu cehalet kartopu en son kimin elinde eriyip (hangi cahil günah keçisinin elinde kalacak) kalacak dersiniz!! Yukarıdaki parçanın yontulması, ilave edilmesi ve değişmesi gereken kısımlarını yazınız.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9. Öğrenci Yanıtları

135. A-İstisnalar hariç; neden kendimizi, büyüklerimizi ve tarihi aşmalıyız hatta öğrencilerimizi de bizi aşacak şekilde yetişitrmeliyiz?

İpucu;Akıllı insanlar (zihinsel ve bedensel olarak), Yapay İlkel insanın tersine : kâinatın, hayvani-meleği doğa ötesinin, pozitif, nötr, negatif ve varyasyon; tüm aşmazlarını, aşılmazlarını, marifet ve zafiyetlerini, emanetlerini, risklerini, davranışlarını, eylemlerini ve değerlerini;en doğru zaman, süreç ve olguda/larda; doğru yerde/kişi-kişilerde değerlendiren ve değerlendirtenlerdir.
         Akıllı insanların en çarpıcı özelliklerinden birisi, gerektikçe;sıra dışı, negatif, istenmeyen veya güdük insan sıfatlarını (drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekâlılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık.. Vb özellikler) toplumun menfaatleri için diyet olarak kullanmalarıdır. Akıllı insanda tüm bedensel(beyin, kalp... Vb) ve zihinsel araçlar (akıl, zekâ... Vb) verimli kapasite ile israfsız çalışır.Evrensel insan; ulaştığı bu sıra dışı;aşmaz, aşılmaz hudutlardan;edindiği, kavradığı ve sağladığı bilgileri, asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini mutlaka kesin doğru teşhis ettikten sonra çevresini inandırıp, rahatlatıp; geleceğe yönelik çözümler üretir ve yeni yollar açar. Öğrencilerimiz sağken bizi, tarihi aşmazsa veya aşacak şekilde yetiştirilmezse, biz öldükten sonra ölü zihinsel bedenimizin-kalbimizin ve tarihin metriksi içinde bocalar dururlar.Bu gerçeği içine sindiremeyenler mutlaka bir gün belki de emin olmadıkları birine/lerine kendini/lerini;aksam,sindirilmiş görecek veya bulacaklar.
       B-İnsan dünyada gelmiş geçmiş tüm sistemleri ve liderleri, bilginleri.. Vb hemen her şeyi  aşabilir/siniz ama dini ve peygamberleri aşamaz/mazsınız? Önermesinin  eksiğini veya safsatasını  yazınız.
        İpucu; Dinin metriks boyut ve konumlarını düşünün. Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün.Öğrenci Yanıtları

136.Devletin ve vatanın sevgiye değil sadakate ve samimi çalışana/lara gereksinimi vardır. Önermesinin liyakatini tartışınız, Öğrenci Yanıtları
İpucu;

137.Kader, rastgele/tesadüf, tevafuk ve olasılık kavramlarını tanımlayınız. Bu kavramları bir biriyle ilişkilendirip bilimsel yargılara dayalı bir sonuç önerin.
İpucu;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. hâkim olduğunuz veya hâkim olabileceğiniz ya da kısaca; her şeyine vakıf-kadir olabileceğiniz bir ortamda;olasılık ve 3 kavram arasındaki ilişkiyi/leri net bir arada düşünün. Ör,Bir havuzda 1, 2 ve 3 farklı topun arasında ki olasılıkları bir arada düşünün.Başlangıçta yer ve gökler yapışıktı(ilmen yer ve göklerin çok yönlü yapışık olduğunu düşünün). Biz onları açtık sonra isteseniz de istemeseniz de bir araya gelin dedik/Enbiya 21. Suresi 30.Ayet Fussilet 41. Suresi 11. Ayet. Hala göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet. . Ya da kâinatın başlangıcını bu kadar sade olasılık içinde düşünün. Sonra çoğu şeyin orijinlendiği bilinen bu olasılığı unutun. Kendinizi bu şişirilmiş ve karmaşıklaşmış olasılık içinde bir yaratık olarak düşünün. Zihninizle düşünerek, bedeninizle test ederek, bu ortamı aşmaya çalışın. İlminizle kâinatın her şeyini ya da kısmen temel değişimlerini, sabitelerini(değişmezler) ve nötrlerini anlayıp aşamaya, kâinatın büyük patlamadan az önceki ya da ilk yaradılıştaki sadeliğine ulaşmaya çalışın. Var olan kâinatı orijine doğru erimiş/ergimiş bir toplu iğnenin ucuna kotlayıp sıkıştırıp hızlandırılmış düşünün. Her tek, ikili ve üçlü noktada uzak ve yakın olasılık oranlarını bir arada düşünerek olasılığın içinde rasgeleyi anlamaya çalışın.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .0,1,2, Filmi izleyin 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8,
İp ucu;Son derece sade ve basit. Adeta kusursuz bir başlangıç kümesi veya çorbasındaki en küçük fiziki ama en büyük potansiyel noktasındaki:hiçbir olasılığın hesap-kitap dışı olmadığı ya da tüm olasılıkların hesap-kitap içinde kaderlendiği ve takdir edildiği bir kümeyi hayal edin.
İpucu; kâinattaki canlı yaratıkların güçlerin ve tüm özellik-hünerlerin en kusursuz bir şekilde tek bedene veya bir çifte tevhit edilmiş olarak düşünün. Bu çifte kuramsal olarak Âdem AS ve Havva Annemiz Deyin. Ya da ilk insan çifti deyin.Her iki uçta (toplu iğne ucu ve  bu günkü kâinat) yaratıkların arasındaki boyutları ve olasılık oranlarını bir arada düşünmeye çalışın.
Din-Bilim Açısından;Her şeyi Allah (C.C) Âlim (C.C) sıfatına ait ilminin içinde zerreden daha küçük takdir edildiği gibidir. Sonra Allah (C.C) ilmindeki bu nur zerresinden daha küçük olan kâinatın taslağına hayat verdi (patlama ile değil yaratarak) ve kâinata ait ilk taslak bereketlenerek zerreden daha küçük ilk ışık olarak göründü doğmadı!!. Işık nesnel yansıtıcılara çarparak görünür oldu! Ve taktır ettiği şekilde indindeki zaman ve gün kavramına göre 6 Günde/Evrede (Kuran-ı Kerim CC 10.Sure /3. ayet, Kuran-ı Kerim CC 11.Sure /7.ayet) dünya dâhil tüm kâinatı yarattı ve göğü hala genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayeti vardır. Öğrenci Yanıtları

138.Roma İmparatorluğu ve VETO-NATO imparatorluklarının;insan ve diğer yaratıklara değer verişini ve edepli insan yetiştirmedeki eğitim sistemlerini mukayese ediniz.
İpucu;NATO'dan dolayı veto imparatorluğuna geçildiğini düşünün.(20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.)Sovyetlerin yıkılması bir düzmece belki' de. Her asır günde: kaç ton insan; ölür,savaşır, kavga eder para için boksla dövüştürülürlüğünü (eşek şakası) karşılaştırınız.Gelecek nesillerimize insan nefesinin 5 para etmediği günlerin cehaletini unutmamaları ve ahlaki olarak zihinsel bağışıklık sistemlerinin gelişmesi için fikirler geliştirip kanıtları derslere koymayı düşünün. 1, 2 Öğrenci Yanıtları

139.1-Kronolojik yaşı veya Doğum Yaşı (Dünyaya Geliş Yaşı) ;Doğum tarihi itibarıyla.
2-Biyolojik yaşı
3- Kozmik yaş=toplam element yaşı;bedenindeki tüm elementlerin toplam dinamik yaşı.
4-zekâ yaşı
5-Nefis (sanal+soyut+somut nesnel ebedi doğal bedensel ve sanal araç).
şı. Önermelerini eleştiriniz.
İpucu;
belki de akıl, ruh ve vicdanın yaşı olmaz bunlar zaten ebedi gerçek-sanal araçlardır.
İlk yaradılış veya bilimin büyük patlama dediği dönem ve periyotlar dan günümüze kadar her dönemde element ve atomlar oluşmuştur. Bedenimizdeki bazı element atomları ilk dönem ve dönemlere ait bazıları ise en son güneşle oluşan elementlere ait atomlardır.Filmi izleyin 1, 2, 3, 4, 5;


140.Yukarıdaki 139. nolu soruya dayalı olarak insanlar hangi yaşa veya yaşlara göre evlenmeli? Neden?

İpucu;yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar özdeyişini ve tam tersini düşünün. bedensel erkek zihinsel dişi ya da tam tersi insanların durumunu analog ilişkilendirmeye çalışın. Yani zihinsel ve bedensel denklik olmalıdır. Bir taraftan kös diğer taraf trampet olmamalı.Belki de ikisi de olmalı.Güç Yaşı, Kişilik Yaşı/Hissetme Yaşı/Kendini Hissettiği Yaş/Arzu edilen/Hissedilen Duygu Yaşı.Öğrenci Yanıtları

141.A-Geçmişten bugüne: ahreti için; dünyasını veya dünyası için ahretini umursamayan inanç sahibi fert, toplum ve devletler varımıdır? Varsa gerekçeleriyle ve kanıtlarıyla örneklendiriniz. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vaz geçenler bizden değildir(hadis).
İpucu; İfrat ve tefridi düşünün.
      B- Değişim, Liyakatli ve Liyakatsiz değişim ne demektir örneklendiriniz? Öğrenci Yanıtları

142.Tüm patentler devlet tarafından değeri takdir edilip alınıp halka ucuza satılıp sürümden kazanma fikri nasıl bir fikirdir?Öğrenci Yanıtları

143.A-Gelişmiş insanın diğer insanların; hangi enerji hallerine, kişiliklerine ve araçlarına empati/eşduyum duyabilir?
İpucu;bilen neden bilmeyenin halinden anlaması gerekir? İlkel ve gelişmiş insanların sanal araçlarını ve bedenlerinin kullanış biçimlerini, kimlik (id), tapındık-taptık(tapındık-taptık(put) ) (idol), süper egolar(istemler)ını ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını mukayese ediniz.     B-Uyku ve rüya da da iken gerçek kişiliğimiz bedenden; zihinsel bedenimize ve kalbize geçer. Uyanınca gerçek kişiliğimiz ve bilincimiz bedenimize döner. Bazen düşününce de gerçek sanal kişiliğimiz bedenden zihin havuzuna(bedenine) geçer ya da bir anda transta iki yerde de bulunur. Önermesini yaşantınıza ve usunuza vurarak doğruluğunu eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

144. İnsanları birbirini anlamada ve algıda değişmezliği nasıl evrenselleştirebiliriz? Algıda değişmezliğin insanlığa ne zararı veya dezavantajı olabilir?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, Öğrenci Yanıtları

145. A-Akıl verilerini ruhsal beden havuzundan ve mantık sistemlerinden alır ve meyvesi peygamber ahlaklı gelişmiş insandır. zekâ ise;verilerini hem vücuttan, hem doğadan hem de hayvanı sanal beden havuzundan(sanal nefisten) alır;meyvesi evrimleşmiş mantık sistemlerine sahip primitif ve doğal insandır. Önermelerinin safsatalarını yazınız.
      B-En gelişmiş yaratıkla en evrimleşmiş yaratık arasındaki farkları yazınız.
İpucu;aynı tür içinde en gelişmiş ve en evrimleşmiş birey özellikleri düşünün. En evrimleşmiş insan ile en gelişmiş insan arasındaki farkı/ları; bedensel, zihinsel ve ahlaksal olarak düşünün.
      C-Evrimleşmiş insanla gelişmiş insan Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirilse sonuç ne olur? Evrimleşmiş insan gelişmiş insanın nefsi mesabesindedir. Değişimle sabite arasında kafa zımparalamak, teorilere avukatlık yapmak akıl işi değildir
      D-Akıllı, zır deli yarı deli, delideniz, asabi ve celali insanlar arasındaki en önemli üç farkı sırasıyla yazınız?
      E-Bir yerde sınırsız Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet varsa ortada mutlak birileri veya bir şeyler elenerek haklarını veya canlarını kayıp edecek demektir. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Doğal seçilim. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
       İpucu; Dürüstlük değeri ne konumda, ekonomideki sonucu belli borsa oyunu ve serbest piyasa reKâbetini düşünün. Öğrenci Yanıtları

146.A-İnsanda kaç boyut vardır? kâinattaki boyut sayısı mı yoksa insandaki boyut sayısı mı fazla? Hangisinde sistemler daha mükemmel neden?
İpucu:
insan ve kâinatın: objektif ve sanal araçların mükemmelliğini düşünün.
      B-İnsanın bedensel ve zihinsel araçları arasında dengeli karar/lar vererek özgün kişiliğine güncellemelidir. Ya da dengeli tercihler yapmalı, karar vermeli ve hareket etmelidir. Taraf tutması ve meyilli oluşu evrensel insani sıfatlardan ilkel insanı sıfatlara yönelen güdük insan olmasına neden olabilir.
Önermesinin safsatalarını yazınız.
İpucu;nefsin sanal hayvanı bedeni boyutu, Ruhsal beden boyutu, Sanal kişilik beden boyutu, Nefsi vücut beden boyutunu bir arada ilişkili düşünün. Ruhbanlık, ateistlik .. Vb nasıl ve hangi düşünce şekli ve biçiminin ürünüdür.
     C-İnsandaki olası temel boyutlar;
değişmezlik (sabit) X değişim, özgünlük X benzerlik, zaman X karşı zaman (henüz yaratık aşamasına girmemiş sıfır zaman boyutlu yaratıkların konumu), genişleme X daralma, hız X ters hız, mekân X mekansızlık… Vb
Önermesini disipline ediniz. Öğrenci Yanıtları

147.Özellikle tarihi gelişim içinde bazı beylikler arasında fıtratı gereği çekişme zafiyetleri olan kavimlerin bu fıtratı zafiyetinden yararlanarak partiler arasına dini-siyaseti, koyup anatgonistik etkileşim, çekişme ve sürtüşme enerjisinde yararlanmaya kalkışma alçaklığı ve bedbahtlığı varsa derhal deşifre edilmelidir.
Dini, rejimi ve laikliği Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) bir uyum içerisinde uygulamak mümkün mü neden?
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din yaratıklara peygamber ahlakı kurallar ve yapısal uygunluk merkezli mantıkla ya da uygulayışla yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
İpucu;kuramsal olarak asırlar boyu hiçbir rejimin şikayet etmediği veya dert yanmadığı hatta tam tersi talep edilen ettiği minnet ve şükran duyduğu bir din düşünün.
Çözüm üretmek amacıyla;
1-Dini liyakatli, doğru uygulamak ve uygulatmak
2-Dini kuralları ve toplumsal yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve toplumsal kültürel birikimlerini kavime, kavimdeki fertlere veya kavim kültürüne asimile etmek kavimi Siyonistleştirir ve delirtir. Çünkü kavimin özgünlük fıtratını zorlar-dine asimile eder liyakatsiz devrimler gibi. Zaten dini kolaylaştırın da ki maksattan hareketle çok şükür ki sınırlı sayıda mezheplere müsaade edilmiştir.
3-Dini laiklikle siyasetten uzak tutmak insanları dine ve laikliğe bekçiliğe zorlar bölücülüğe zorlar gibi. Hâlbuki din ve rejimin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) ilişkisine ket vuran;din, millet, halk ve devlet münafıklarını fert, toplum ve kurumları laikle uzak tutmak evladır. 0, 1, 2, 3, 4
Öğrenci Yanıtları

148.A-Bir türe ait ilk canlının/ların veya taksonun filogeni ve ontogenisi; ya birebir örtüşür veya bir birbirine ne yakın olduğu konumdur. Önermesinin eksiğini tanımlayınız. Önce Filmi izleyin sonra yanıtlamaya çalışın
      B-Homoloji, analoji ve evrimsel açılımlar (daralan, açılan, geri, ileri döngüsel evrim) bakımından;canlı ve cansız yaratıkların filogeni, ontogeni ve filo-ontogenileri!, onto-filogenileri!! arasında nasıl bir ilişki vardır?
      C-Tüm canlıların ontogeni ve filogenileri;doğa koşullarının ontogeni ve filogenilerinin daha hür ürünleridir.Önermesinin safsatası neresindedir?
      D-İlk veya son; yıldız/lar, gezegen/ler,  uzay yaratıklarının oluşumunda  veya canlı oluşumunda ontogenimi yoksa filogenimi daha öncedir veya kapsamlıdır. Önermesinin safsatası neresindedir?
      E-Canlılar da ATP enerjisi ne kadar değerli ise, uzayda da yıldız enerjisi o kadar değerlidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu; Homolog ve analog açıdan diğer ortamlara uygulayınız.
      F-Evrimde çeşitliliğin, tür oluşum mekanizmasının/larının mantık sistemlerini, mutasyonların gücü ve oluşum mekanizmalarını anlamanın bir yolu da:doğal alandaki olası sıra dışı koşulların hayat döngülerine (gen sistemlerine) etkilerini ve birim nükleotid zincirleri üzerine yapay ortamlarda (değişik ışık, ısı, kimyasal, besinsizlik..… Vb ) ve koşullarda genlerin tepkilerini test etmek ve değişik uzay koşullarına gen tepki spektrum çizelgesini/lerini oluşturmak-çıkartmak kısaca gen-çevre mantık sistemini deşifre etmek gelecek için gerekli veri tabanlarıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

149.A-Sevginin metriksinde sevgiye bağımlı olmak sevdaya (aşka) kul olmaya doğru yol almaktır.
      B-Severek, met ederek tuzaklara düşürüp sevda (aşk) ve övgü metriksinde öldürmenin alçaklığından emin olabilirsiniz.
      C-Devletin sevgiye, kendisine taparak oyanlara değil; sadakate ve çok çalışan dürüst insanlara gereksinimi vardır.
İpucu;sevginin terk edilmesi gereken(mubah olduğu) koşullar ve konumları düşünün. Sevgiye her zaman güven duyulmayacağını düşünün. Bari onu liyakatli sadaka edin, hain emeller için değil.

      D-Batı neylerse güzel eyler arifler onu seyir eyler. Cuma hutbelerinde bazı imamlar kükreyen balyoz-çekiç, cemaat sabırlı kaya-örs; 100 yıldır İmamlar neylerse güzel eyler sabırlı kayadan cemaat onu sadece seyir eyler. Cuma günleri; teggani (türkü çağırır gibi) sela verilişi ve Memur Memur Maaşlı (Paralı) İmamlar cemaate hutbelerde kükreyerek hitap eden bazı imamları beş vakidi camide, ezanda ve namaza devamda az bulur olduk. Cami, namaz ve ezan artık her önüne gelene (liyakatsizlere) emanet ama ne rezalet ve çığırtkan bir sesle ne ayıp lüzumsuz bağırma!!. Günümüz gerçeklerine ve uygulamalarına dayalı olarak:önermelerin;küstahlık, mantıksızlık ve ahlaksızca eksiklerini düzeltiniz.0 1 2 3 4 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

150.Akıllı İnsanların bazı özellikleri de;
1-Çevresine: maddi ve manevi olanakları ölçülerinde liyakatli olarak yararlı; konum, davranış, eylem ve üretim içinde bulunanlardır. Önermesini mükemmelleştirmeye çalışın.
2-Yaşantısında yaratıkların ve sistemlerin değişmez ve değişebilir fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak:onların metrikslerini doğru değerlendirip kullanabilenlerdir. Öğrenci Yanıtları

151.Belki de inanç sistemlerinin kurallarının doğruluğunu test etmenin 3 temel yolu vardır;
1
-Kuralları üzerine kesinlikle en samimi ve net; doğru ve net yanlış uygulayanları yaşayarak-empati/eşduyum duyarak izlemek.
2-
Samimiyetle kuralları net doğru veya yanlış olarak üzerine uygulamaktır.
3....Siz yazın
ve tamamlayın. Öğrenci Yanıtları

152.Namuslu-liyakatli insanları;namussuz insanlara, vicdanlı insanları;vicdansızlara… Vb emanet eden, muhtaç kılan, mahkûm eden veya yönettiren; fert, toplum veya sisteme ne ad verilir?Öğrenci Yanıtları

153.Her kavim insan bedeninin mutlak gerekli organ ve dokusu gibidir.Her kavimin milliyetçileri kavimin kemik iliği, milleti kemiği, halkı eti, “âlim bilginleri” beyni ve düşünce-mantık-değer sistemleri gibidir. Bu özgünlüklere kontaminasyonlar negatif tesir eder. Aslını inkâr eden bizden değildir(hadis). Bir kavim içinde kavim azınlığı olamaz;dil, din… Vb güdük özgünlükler olur. Kavim azınlığını ortaya atmak insan bedenin parçalanmasına ve zihinsel kavram anarşisine neden olur. Milliyetçilerimiz kemik iliğimizdir. Liyakatli insanları ve onları seviyoruz. Devletimize sadakatle adil çok çalışma, doğaya ve diğer canlılara adil merhamet evladır. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.1 Öğrenci Yanıtları

154.Bilimin metriksi ve kıblesi;derbederlikten en büyük orta doğunun insanlık beşiğine, peygamber ahlakıyla harmanlanan insanlara dönmedikçe insanlık rahat edemeyecektir!Önermesinin iddiasını ve eksiğinin mantıksızlığını tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

155.Mevkii ve makam... Vb için Kurum içinde daha büyük kurum ispiyonculuğunu yaparak (kurum ajanı-prensi/prensesi), akÂdemik rant elde etmek ne demektir? Kuramsal olarak örneklendiriniz Öğrenci Yanıtları

156.Kurum içinde menfaati, kariyeri için yöneticilere, büyük hocalara yalaklık etmekle (Ör.4 ders kitabını 100 milyona öğrenciye dayatan fotokopisini yasaklayan öğretim üyesi ) saygılı olmanın arasındaki farkı üç cümle ile izah ediniz.Önermeyi kuramsal olarak örneklendiriniz. İpucu;sahte,sinsi ve samimi saygıyı anlamaya çalışın. Öğrenci Yanıtları

157.Bilim bilginlerimiz (bilim insanları?!);çevresinin ve bölgesinin kendisinden yaralanacağı seviyeye inmesi gerekir. Bölge gereksinimlerine ve koşullarına uygun kağnı mantığı hizmet, çözüm ve proje üretmesi ile akÂdemik rant ve biz bu işte varız deyip her şeyle batıyı taklit edip, onların menfaat farzlarına göre Jaguar- Cadillac -Rolls Royce mantığı proje ve hizmet üretmenin önemini ve gerekliliğini 3-4 cümle ile örneklendiriniz.1,
       İpucu;
Orta doğu ile batı arasında;Din farklı, Felsefe farklı, kültür farklı, anlayış farklı… Vb çok az şeyi aynı"Jaguar- Cadillac -Rolls Royce arabaları ve mantığı (batı!!), (eğitim sistem ve yöntemleri) Van yollarında her zaman kağnıya (köylü mantığına) karşı kayıp etmeye mahkûmdur". Demirkuş 2008. Önermesinin mantığını, deneyim, liyakat ve fıtratla ilişkilendirmeye çalışın.ortak payda mantığı, geçiş mantığı ve özgün mantığın yaratıklarını anlamaya, ayırt etmeye ve kabullenmeye çalışın. Alimler bile cahillere karşı genellikle kayıp ederler neden!!
1 Öğrenci Yanıtları

158.Kavram anarşisi nedir? Kavram ve özdeyiş  yanılgısı nedir? Düşünce yanılgısı nedir? Filmi izleyin. Akıl nedir? Eşya akıllı olabilir mi? Akıl kime özgüdür?
Bazı eğitim-öğretim cahilleri batıdan taklit olarak akıllı tahta, akıllı sınıf derler. Tamamlayan, tamamlar, otomatik, bilir, bilgili veya bilen sınıf, tamamlayan, otomatik veya bilir-bilen-bilgili tahta demek daha doğrudur. Aksine büyük bir kara cahilliktir. Ağzı olan arzu ederse böğürebilir ama her böğürtüleninde sadece gerçek payını; hayata ve yazı diline doğru-sanal, soyut ve somut gerçek değerler göre aktarılması gerekir. Bu kavram curcunasındaki her şeyi olduğu gibi dilimize geçiremeyiz kaldı ki sözde bazı bilim bilginleri (bilim insanları?!) eksik ve yanlış kavram türetiyor ya da motomot batıdan dilimize devşiriyorlar.
. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;belki de ülkemizin, akıllı sınıflara, yeni camilere, yeni üniversitelerden çok daha;akıllı insanlara, en azından maaşını amorti edecek kadar liyakatli öğretim üyelerine ve sadık, çalışkan dürüst vatandaşlara gereksinimi vardır. Kurum içi anatagonistk(bir birini yok edici) reKâbetten çok; motive edici Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik)(bir birini tamamlayıcı) atmosfere sahip insanlara gereksinimi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,Öğrenci Yanıtları


159.A- Bir dünya düşünün;para, güç, yönetim ve sermaye; Doyumsuz-Liyakatsiz; Dilenci Çingen- Dilenci Mıtrıp, Dilenci Poşa gen sistemine sahip kişilerin kavimlerin elinde Metriks inde olursa insanlığın hali olur?
     B-Bir ülkede ortanın solunu savunarak partiyi ele geçiren dürüst bir insan neden ortanın sağında nefes almak zorunda kalmış olabilir?
Kuramsal cümleye mantıklı bir yanıt vermeye çalışın.
İpucu:kişinin dürüst olduğundan emin olabilirsiniz. Neden dürüstlük bu ortamda zaferi kazanamıyor ya da kayıp ediyor. Nasıl bir düzen ve düşünce metriksinde olduğunuzu anlamaya çalışın. Liyakatsizliği, cahilliği....her şeyi tam tersine bağlanmış bir ortamla ve sistemin varlığını ilişkilendirmeye çalışıp düşünün.
     C-İnsana ve insanlığa(insanın her nefesine) en liyakatli kim nasıl değer verir?
     D-Bilenin bilmeyenin halinden anlaması ya da anlamaya çalışması farz gibidir.Demirkuş 2008
Önermesinin eksiğini ve iddiasını açıklayınız.
İpucu;
cahilleri ve alimleri, öğrencileri ve profesörleri bir arada düşünün 1, 2
      E- Bir toplumsal sisteminin, sınavın, partinin, kurumun… Vb verimli oluşunun ölçütü nedir/lerdir? Neler olmalıdır?
İpucu;toplumsal yönetim sistemi, sınav veya parti düşünün;içinde dürüstlüğünden, ahlakından, çalışkanlığından, performansından… Vb emin olduğunuz insan/lar yaşatılmıyorsa, zelil oluyorsa veya ön planda liyakatinden yaralanılmıyorsa ya da tam tersi oluğunu düşünerek yanıtlayınız.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,Öğrenci Yanıtları

160.Doğanın ayetleri (farzları) doğadaki kanunlardır, hadiseleri de bu kanunların;uygulamada bize yansıyan, yaratık olay, olgu, süreç ve eylemlerin toplamıdır. Biz bu farz ve sünnetlerin bereketli hudutları içinde yaşamayı zevkli ve verimli alışık tepki (refleks)/ler haline getirmek zorundayız. Aksı durumda sonuç bu günkü çevre sorunları olur.Önermelerinin mutlak mantıksızlığını kanıtlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

161. Allah C.C.'HUN dinleri;gereksinimlerin ürünü olarak peygamberlerin bir buluşu, keşfi veya ürünü olabiliri mi neden?
İpucu;Her şeyin gerçek (sanal, soyut ve somut ), yalan ve nötrünü bir arada düşünün.
-Tasdik eden insan potansiyelini ve kalitesini diğer doğal dinlerdekilerle mukayese ediniz.
-Peygamberler neden modası geçmeyen insanlardır!! Yaptıklarının ve önerdiklerinin geçerliliğini düşünün.
-Eğer insanların inanç gereksinim ve arzuları doğal dinlere emanet kalsaydı her yıl kaç insan adak olarak kesilecekti!! Filmi izleyin 1, 2, 3, 4, Öğrenci Yanıtları

162.Abanın altındaki sopayı kaçırana/lara ne denir?Öğrenci Yanıtları

163.Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi;ahlaki, toplumsal, ekonomik ve bilimsel açıdan minimum liyakatli Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik)(bir birini destekleyen-motive eden) döngülerin oluşmamış olmasından kaynaklanıyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;hiç olmazsa her kurumda 1-2 tane liyakatli döngü düşünün. Liyakatli komisyonu-mahkemesi, Adalet komisyonu-mahkemesi, Fıtrat komisyonu ve mahkemesi kavramlarının uygulamada gerekliliğini düşünün.Öğrenci Yanıtları

164.Algıda gerçek (sanal, soyut ve somut )  değişmezliği sağlamanın avantaj ve dezavantajlarını 3 cümle ile izah ediniz.
İpucu;kavram ve özdeyiş yanılgısı, düşünce yanılgısı, öğrenme yanılgısı, eğitim yanılgısı, öğretme yanılgısı, algıda bozukluk, algı eksikliği, algı yanılgısı, algıda yanılgı.. Vb kavramları tanımlayın. Algıda değişmezlikle ilişkilendirmeye çalışın. sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyumuzda sırasıyla hangisi/leri algıda değişmeliğin yöntemini/lerini uygulamak için daha yatkındır sıralayınız. Bedensel-zihinsel özür veya engelden dolayı öğrenme yanılgısı, eksik zihinsel ve bedensel alt yapıdan kaynaklanan yanılgıları algıda değişmezliğe ulaşmayla ilişkilendirin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, Öğrenci Yanıtları

165.
A-Sanal ve objektif olan gerçeklere önce insanı değil, imanı iman ettirmek gerekir. Sonradan insanda iman ederse bile onun imanına tam güvenmemek gerekir.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.0, 1, 2, 3, 4,5
B-Fıtratı ölçüsünde:gerçeğe/lere(gerçek bildiği) iman ederek yaşamakla; mutlak gerçeklere liyakatli kenetlenerek yaşamak arasında ne fark vardır?
İpucu;imanı iman eden Firavunun imanı geçersiz sayılmıştır!!, Yalana ve tersine iman etmeyi denemeye çalışın farkınızı far edin!! Ne kadar ne neyiz!? Öğrenci Yanıtları

166. İnsan, fert ve toplum; ne zaman ve hangi koşullarda işlediği günahının/larının cezasını hemen çekmeyi hak eder?
İpucu;başka fert, toplumların ve yaratıkların örneğin dünyanın (küresel ısınmayı düşünün!!!) haklarını gasp ederek, yaşam döngülerini veya fıtratını zorlayarak nefsi müdafaaya ve kendini yenilemeye mecbur bırakmak… Vb koşulları  veya Semud ve Lut kavimini düşünün.Öğrenci Yanıtları

167.Din bir tercih ve gönül işi ise dinde devletin bütçesinden gönül rızası olmayanların para ve pulu ile imam kiralayıp cami yaptırılır mı? Din hizmetini devletin sırtına yükleyip dinde liyakatsiz imam ve uygulamalara sebep kapitalizmin bir oyunu olabilir mi? 1, 23
İpucu; Dininizle alış veriş yapmayınız!! (ayet var). İnanç sahipleri bir araya gelip paralarıyla kiraladıkları daha liyakatli ve takip edebilecekleri veya ücretsiz imamlarla bu iş yürüyemez mi? O zaman para kulu cimri ve muvafıklar da belki para için biraz daha dinden uzaklaşıp Müslüman'lar rahat eder. Devletimizde dininden hayır görenlerle güven içinde olur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,Öğrenci Yanıtları

168. İnancımla devletime parazit olamam tam tersine olmalıyım? Soru cümlesinin tam tersi muradı ne olabilir?
Öğrenci Yanıtları

169.
A- İnsanların kendi tercihlerini ifade etmede daha liyakatli oy kullanmaları mümkün mü?

Öneri;Lehte(evet, olumlu, pozitif)-Aleyhte (hayır, olumsuz, negatif)- Çekimser(hiçbiri, ortada, nötr)- özel ve genel diğer haller. Yani seçmen bir seferde; her kişi veya parti için ayrı ayrı bu 3 oy hakkını istediği kombinezonda kullanabilmelidir. En Büyük Orta Doğuluyuz. Batıya ikramımız olsun demokrasi bize dar geliyor uygulamaları da genellikle zor geliyor.1
İpucu;hayvanlarda lider seçerken zaman zaman demokrasiye baş vururlar. Yani ya evet ya hayırlı oy kullanır.Ör. vejetaryen Gelada dişi maymunları erkek seçerken tercihlerini eylemle ifade ederler.Filmi izleyin
  B- Toplumsal bir sisteminin, sınavın, partinin, kurumun… Vb verimli oluşunun ölçütü nedir/lerdir? Neler olmalıdır?
İpucu;toplumsal yönetim sistemi, sınav veya parti düşünün;içinde dürüstlüğünden, ahlakından, çalışkanlığından, performansından… Vb emin olduğunuz insan/lar yaşatılmıyorsa, zelil oluyorsa veya ön planda liyakatinden yaralanılmıyorsa ya da tam tersi oluğunu düşünerek yanıtlayınız.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9
Öğrenci Yanıtları

170.Kuramsal olarak namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst, mert ve peygamber ahlaklı insanları tersi kişiliğe zorlayan bir sistem olsaydı adı ne olurdu?Öğrenci Yanıtları

171.Bir sistemde halkın vekilleri ücretsiz aday olamıyorsa daha başta kapitalizme teslim olmuş demektir.
Devletine sadık ve ülkesini çıplak memur maaşıyla veya gönüllü ücretsiz yönetmeye talip;akli, vicdani, irfanı, imanı hür ve liyakatli fakir ve zenginlerin halk vekilliğine bedava aday olamadığı bir sistemin eksiği neresindedir? Öğrenci Yanıtları

172.Doğal döngülerde her yaratığın nedeni az çok biliniyor. Doğal döngüde/lerde bitkiler mi daha önemli insan mı daha önemli. Hangisi olmazsa ne olur? O zaman insan niye var? Önermesini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

173.Güzel ve Görsel Sanatlar;fiziksel, toplumsal, düşünsel, sanal ve zihinsel olarak;kritik ve ilgi çekici mantık incilerinin dizildiği düşündürücü bir gerdanlık gibidir.Demirkuş 2007 Önermesini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları.

174.
Her tohumun toprakta çimleneceği derinlik aralığı kısıtlıdır. Mantığından hareketle;emin olduğumuz fikir tohumlarını ve tomurcuklarını; öğrencilerimizin ve çevremizin bizden yaralanacağı konumda/larda ve frekanslarda öğretmemiz şuana kadarki düşünülmemiş veya az önem verilmiş en önemli konulardan birdir. Önermesini eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

175. kâinattaki her şeyin, her konum,durum… Vb boyuttaki;basınç, sıcaklık,çekim, kütle … Vb orijinine doğru kodlayarak ilk yaratılmanın başladığı noktada ya da big-bangin az öncesinde çoğu şeyin arasındaki olasılık sıfır olmalıydı?
1,2, 3 4 Önermesinin savsaklığını çürütünüz.Öğrenci Yanıtları.

176.
Cahillerle insanın en büyük sorunu; her konumda her şeye kendilerini doğruya baz ve eş kabul etmelerinin (her doğrunun merkezi onlardır) ürünü olarak insanların fıtratlarını zorlamasıdır. Cahillerin fıtratını zorlar veya onları liyakatsizlere emanet ederseniz her şeyi berbat edersiniz. Önermesinin savsaklığını çürütünüz.Öğrenci Yanıtları

177.21.Y.Y'DA; asalet tahtına, rezalet bahtına ve cevval insan liyakat makamına oturmazsa;dünyada toplumsal ve fiziksel tufanları beklemek rastgele/tesadüf olmayacaktır. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. Bu afata düşmemenin ilacı;bilim ve ilim fermuarını doğru eşleştirmiş “cevval insanlara” gereksinim vardır. 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Önermelerini eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

178.Cinsellikte İfrat ve tefrit nedir? örneklendiriniz  Filmleri izleyiniz 1 2

179.Her taksonun (canlı kategorinsin) ya da türün;doğal döngülere katkıları sırlansa(kısaca her tür; doğaya pozitif, negatif ve nötür katkılarını çanağa döksün);ilk ve son sırada hangi takson ve türler yer alırdı?İpucu;insan türünü ve bitki kategorilerini anımsamaya çalışın. Öğrenci Yanıtları

180.Doğada aynı türe ait hayvanlar mı daha iyi anlaşıyor veya bir birini daha az zarar veriyor yoksa insanlar mı? Neden?İpucu;aynı türe ait hayvanların dil birliğini ve insan türündeki; dil çeşitliliğini, algı hızını… Vb bir arada düşünün. Öğrenci Yanıtları

181.Devletlerin Ana Yasaları;toplumların; deneyimleri ve gereksinimlerinin tüme varım, tümdengelim, seçimli tüme varım ve tümdengelimin kurgu ürünüdür.Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

182.A-İnsanın özgürlüğü özel haller hariç, doğal, toplumsal ve yapay döngülerin verimli ve liyakatli hudutları içinde kaldıkça değerlidir. Önermesini tamamlayınız. İpucu:Doğal döngü sınırları zorlanınca meydana gelebilecek olumsuzlukları düşünün.
     B- Başkasının hürriyetinin başladığı yerde sizin hürriyetiniz biter. Özdeyişini kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısını izah edip alternatif mantıklı bir özdeyiş üretin.
Doğal hayatta bir yaşam döngünsün hürriyeti diğer yaşam döngülerinin; Bittiği ve başladığı aralıkta olmak zorundadır. Buna ve insanların fıtratlarına… Vb. dayanarak, insanların fert ve toplum bazında hürriyetlerinin liyakatli hududu nerden beşleyip nerde bitmelidir.
İpucu;insanlar hayvanlar misalinde daha verimli anahtar kilit mantığıyla; doğal döngünün bereketli hudutları içinde zevkle ve şevkle yaşamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmek zorundadırlar.Öğrenci Yanıtları

183.Bilinç Altı ve üstü ; algıda gerçek (sanal, soyut ve somut ) değişmezlik akış tekniği nedir? Neden din ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) bu asır: fen ve sosyobiyolojik bilinç mantık sistemlerini ve algıda doğru değişmezlik tekniğini /lerini verimli çoklu disiplin içinde uygulamaları gerekir? 1, 2, 3, 4
İpucu;Bilinç altı, bilinç seviyesi ve bilinç üstü akış tekniklerini eğitimde insanların anlayabileceği bilinç seviyesinde;algıda gerçeğin değişmezliğine(çoğu şeyin tüm insanlar tarafından gerçeğe en yakın haliyle aynı algılanması ve anlaşılması) sadeleştirerek ve anlaşılabilir kılmak için hangi yöntem ve yöntemleri izlemek gerekir.Öğrenci Yanıtları

184.Evrim bilimini ve evrim teorisinin teamüllerini; ifrat ve tefritte, kavram,özdeyiş veya düşünce yanılgısına zorlamak ne demektir? Sizce kim insanın özgür ve edepli bir yaratık oluşuna gocunur? Neden?
İpucu;hücre bilimi ve hücre teorisi arasındaki yaşanmış ve sonuca ulaşmış bilimsel süreçlerin gerçeklerini düşünün. Her konuda olduğu gibi (doğayı kullanmada,toplumsal ilişkilerden…boks maçlarına kadar….) bilim ve ilimi antagonisttik tartışmalara sürüklerken insanın malzeme edildiğini düşünün. Bazı güneşler ve güller vakitsiz belirmezler.
A-İnsanı Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ye teşvik
B-İnsanı yaşama şeklinde ifrat ve tefrite zorlama
C-İnsanı hızlı ve gereksiz lüks tüketime alıştırmak
D-İnsanı vaktinden önce anatogonistik(yok edci-kısır) yorum ve tartışmalarla kafaları bulandırmak.
E-Ferdi ve toplumsal altyapı, bilinç seviyesi, insan fıtratı ve olanakların yeterliliği düşünülmeden; insanı maddi ve manevi ateşe- toplumsal tufanlara sürüklemek niye!!
F-Bilimsellikte insanı % 10 beyinle 5 duyu hapishanesine kapatan zihniyet evrimin çarkları içinde insanı yozlaştırmaktan yana elinden geleni esirgemeyenleri ve yandaşlarını düşünün. 1 2,Öğrenci Yanıtları

185.
A- Rabbim neylerse güzel eyler, arif anı seyir eyler.!?

Rabbim neylerse güzel eyler, cahil onu seyir, arif anı ders eyler!! Demirkuş 2009 özdeyişlerinin her biri kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısına neden olma olasılığı ne olabilir? Neden?
Gereksiz, eksik, geçersiz ve yanıltıcı Atasal yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına, özdeyişlerine, kimliklerine (idlerine), putlarına (idollerine), egolar(istemler)ına ve süper egolar(istemler)ına düşüncelerin liyakatsiz kul olması ne demektir?
B- Kant'ın ebedi barış planını düşünün. Kim olursan ol gel? Kim olursan ol Allah (CC)’HUNA git! Allah (C.C) Herkesi Davet Etmemiştir. Peygamberler, Âlimlerin... Vb kimseye ya da sana gelişe ihtiyaçları yoktur. Şeytanında sana gelişine affı için çaresi yoktur. Kim olursan ol gel, herkese çağrıyı kim yapmış? Sizce doğru mu?  Neden? Kavram yanılgısını saptamaya çalışın. l!! Hangi insan olursan ol gel!! Önermeler arasındaki fark nedir? Hangisi yabancı lisanlara çevrilince yanlış? Ya da yanlışa yorumlanabilir? Neden?
C.Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?
İpucu;
Kant'ın ebedi barış çağrısı ve Afganistan'a yapılan ebedi barış operasyonu(iblisi avlama operasyonu) ilişkilendirmeye çalışın 1 Öğrenci Yanıtları

186.Neden dünyadaki tüm hayvanların tür seviyesinde (ör.eşeklerin, atların) ortak bir dili varda insanların ortak bir dili yoktur. Acaba böyle bir konuşulan ve yazılan ortak lisan geliştirmek mümkün mü nasıl? Neden? Neye dayanarak? Gereklimi bu lisan? Öğrenci Yanıtları

187.Asimetrik dengesiz düşündükleri için aşağıların aşağısına doğru yol almış ahlakları hayvandan beter olmuş. Biraz simetrik dengeli veya çoklu simetrik küresel düşünseler belki daha edepli nesiller olabilirler.özdeyişin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu;Onun için akıl ve zekâ, nefis ve ruh zıt kutuplara insanı yönlendiren tamamlayıcı sanal araçlar olup;yani bir ağacın gövde ve dalları akıl -ruh, kök - dallanması zekâ ve nefsin bir aradaki anlamlı bulunuşu gibidir. Bu dört sanal aracın konumlarının yararı; asimetrik düşünmemize engel olup daha küresel, simetrik dengeli ve verimli düşünmemizi sağlar. Bu araçları dengeli çalıştırmayan primitif insanlarda düşünce a simetrik olduğu için ahlak doğal ve asimetriktir.
   İnsanlar bu asır ağaç köklenmesi misali ya da ceninin anne rahminde göbek kordonunun çimlenmesi örneği gibi doğanın ve dünyanın iliklerine doğru emeçlerini ve düşüncelerini saldılar (zekâ ve nefsin inkişafı). Ancak bu arada gövde üzerindeki organlar misali kâinata yeşeremedikleri için ya da ceninin gövdesinin anne rahminde gelişmemesi-premature (güdük) gelişmesi sonucu (akıl, ruh ve vicdanın inkişafı) bu günkü ahlaki ve kürsel tufan sorunları ortaya çıktı. Önermesinin eksiğini tamamlayınız ya da gerekçeleriyle ret ediniz. Öğrenci Yanıtları

188. İnsanın yetenek ve fıtratının yatkın olduğu ve nefret etmediği bir konuda mı çalışması gerekir yoksa çok sevdiği ancak yetenek ve fıtratının yatkınlığı daha az bir konuda mı çalışması gerekir? Neden?
İpucu;sizce bu zıt konumun Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) (bir birini tamamlayan ve destekleyen ) bir kişiliğin gelişmesi için çocuklarımızı eğitirken nasıl bir yol ya da yöntemler izlememiz  gerekir.Tercihleri; fıtrat ve yeteneğe yönlendirmeyi düşünün Öğrenci Yanıtları

189.21. yüzyıl insanı değişmek istemiyorsa, 22., 23…..30. vb asılar da değişmek isteyen insanlara hitaben yaşadığınız asırdan ne miras bırakmak isterdiniz?
İpucu;sattıklarınıza talip bulamıyorsunuz.Ama şeytana uyana inci dizmenize gerek yok daha liyakatli olanların moduna ve frekansına hitaben bir şeyler ikram etmek istiyorsunuz;.20.yy. lider kadroları 21y.y.la ait yeni nesillere kara delik olmuşsa ve yutmuşsa veya başarmışsa, boşuna uğraşmayın, yatırımınızı 22.y.y ve ötesi kuşaklara yapın. Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş (Rad, 13/11). Öğrenci Yanıtları

190.


191.

192.Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurucu, beyin, denge ve din-halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce misyonerlerle veya atadıklarıyla beyin olur? Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

193. İnsanlık adına ahlak cahili olmak teknoloji cahili olmaktan daha tehlikelidir. Önermesini orta doğu, uzak-yakın batı, uzak-yakın doğu, Afrika ve kuzey kavimlerine tek tek ve çoklu olarak kronolojik geçmişine uygulayıp. Günümüz Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji kovboylarına güncelleyin.
İpucu;çevrenin mi ilkel insan sorunu var insanın mı çevre sorunu var neden? Asrımızın tüm kavimlerini tek tek düşünün hangisi/leri olmasaydı da bir karakaçan olsaydı dünyaya daha daha hayırlı olurdu….isim vermeden görüşünüzü belirtiniz.1, Öğrenci Yanıtları

194.
A-Sovyetler Birliği veya  Kuzey Komünizmi dağılmadı; Veto İmparatorluğu'nun özel sanal güçleri tarafından kapitalizmin ve demokrasinin hidayetine erdi. 
Önce sabrın meyvesi ve sözde-yazıda sadakatin güvencesi olarak Hong-Kong'u Doğu Komünizm'ine veya Çin'e hediye etti. Sonra Afganistan'dan Çin'e uzanan NATO'nun dostluk eline karşı Çin'in sabırlı şirinliğine doyum olmaz. Sıra Çin'in Karunizm (kapitalizm) ve demokrasi hidayetine ermesindedir. Cebren ve hile ile Büyük Orta Doğu Veto vatandaşlığı hidayeti uygulamadadır. Önermelerinin geçerliliğini veya savsaklığını çürütünüz.0,1, 2
B-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'i inanç hidayetine (himaye), sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını  topluyor. Öğrenci Yanıtları

195.Bu gün veto imparatorluğunun ayakta durması ve geleceğinin hayat bulması için; isteyerek veya istemeyerek canı pahasına zihinsel ve bedensel çarpışan kitleler ne adlarla anılıyor? Kuramsal olarak eğer bu düzen hakça olsaydı, bu kolayca hedefe kenetlenen/kenetletilen haklı-doğru özgünlüğünden/lerinden ödün vermeyen veya değişime müsait en samimi ve değerli halk tabakası faşist, terörist, şovenist ve oligarşik zihniyetli insanların adına ne denirdi ve ne için çarpıştırılırdı?
İpucu;Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş (Rad, 13/11), Peki değişime müsait veya değişmek isteyeni veto imparatorluğu nasıl değiştiriyor. 400 yıl matbaayı düşünün. İnatla azim arasındaki farkı bilmek gerek.? Öğrenci Yanıtları

196. A-20 yüzyılın; siyasi,toplumsal, küresel,fiziksel ve ilkel-fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi) tufanlarını tamir etmeden önce, 21. yüzyılın gençliğinde eğitim sisteminde/miyle 20.YY'IN her şeyini yutacak bir kabir yaratmak gerekir. Sonra tedaviye başlanır iyileşirse ayağa kalkar geleceğe uyum sağlar olmazsa sizlere ömür kabrine gömülür. Aksine 20.YY'IN bu tufanları midesini ve kara deliklerini doyurana kadar gelecek asırları ve kuşakları yutar!! Önermesinin çözümündeki muradı ne olabilir.
İpucu;fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)ve ilkel teknolojinin mucitleri insani ahlak ve bu teknolojinin tatbik/uygulayış cahilliğini utanmadan devam ettiriyorlar. 21.YY'IN bilim bilginleri (bilim insanları?!) olarak ürettiğimiz her teknolojik aracın ve ürünlerin; güneş, hareket,doğal manyetik alan?, dalga... Vb doğal kaynaklı enerji tüketimine dayalı ve doğal döngülere uyumlu olmasının kriterlerini hesaplayarak yapmamız gerekir. Bunu ilkel teknoloji kavimlerinden beklemek; alkolik veya sigara kolik iş yeri patronuna avamdan birsinin bu alışkanlığı bırakması için rica etmeye benzer. Tedaviyi de kabul etmeyen patronunu akıbeti belli…Tedavi için, dünyanın her yerindeki;asaletler tahtına rezaletler katına ve bahtına davet edilmelidir, değilse rica edilmeli olmazsa  sürüklenmeli  yine olmadıysa herkes hak ettiği 20.YY'IN kara deliğine/lerine geleceğini gömer gider.
B-Bir devlet soylular ve soysuzların sevgisine muhtaç oldukça onlara adil davranmaktan aciz düşer. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
C-Soysuzların ve cahillerin; sevgisine, bilgisine ve ilgisine muhtaç; fert, toplum ve devletlerin haline ne denir?
      Asalet, adalet, siyaset ve soysuz rezaletin arasında nasıl bir liyakatli ilişki olmalı sizce.
Soysuzların ve cahillerin;bilgisine, ilgisine ve sevgisine muhtaç olan; fert, toplum ve devletlerin hali ne olur?
       Anatgonistik düşünceye sahip, dünyası-hayatı kavga üzerine kurulmuş hayatının her aşaması " Vahşi Hayattaki Hayvan Felsefesi Üstüne Kurulu"  (yani yaşamak zorunlu savaşmaktır ve hayatı hep böyle kavga/av-avcı üstüne kurulu bilen habersiz tipik 20.YY'IN şövalyesi/leri) bir hayat-insan cahil;i işten atılır veya hapse girerse toplum üstündeki nüfuz gücünü nasıl kullanır, asil bir insana bu muameleler yapılırsa nasıl bir tepki gösterir. Asaletin farkını fark edin!! İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.
        20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
D-Neden politikacıları ve siyasetçileri günah keçisi ilan etmek kolay ama çözümleri onlara kabul ettirmek zordur?
E-Ülkesinin halk mozaiğinden;bütünleşik milliyetçi askerler, devletçi millet vekilleri, evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!), halkçı aydınlar,ortaya çıkarmanın bir yolu da; bu mevkiileri cüzi paralarla gelmeyi göze alanların hakkını onlara iade eden liyakatli sistemleri getirmekten geçer. Bu olgu kapitalizmin amansız bir düşmanıdır ve kapitalizmin kara deliklerinden biridir. Önermesinin iddiasını çürütünüz.
F-Bir ülkedeki anatgonistik her türlü enerjiyi pozitif ve verimli Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) enerjiye tevhit eden kişilikleri ve medyayı nasıl oluşturabiliriz?
G-Hercai (mozaik) yararlı özgünlüklere ve evrensel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına dayalı, algıda değişmezlik ( fıtrat kilit, eğitim-öğretim anahtar) yöntemine gerçek empati/eşduyum duyan siyasetçiler, eğitimciler kim/lerdir? Özellikleri nedir?
H-Populasyon ve tür metriksinin mantığı ile insan türü metriksi mantığı arası arasında ilişki kurup  anlamlı bir paragraf yazı yazın.
 İ-Bu asır insanların arasında en mükemmel beden ve zihne sahip olanlara hak gülüyor zayıflara gülmüyor kimin düzeni bu asır dersiniz?

J-Genel olarak tamamen kötü insan yoktur, kötü tercihleri çoğunlukta olan insanlar vardır. Önermesinin eksiğini tamamlayın.Öğrenci Yanıtları

197. Küresel Tedavinin 3 Aşılmazı Var;
1-Küresel Tedavinin Siyasetçi Aşılmazı
; siyasilerin çoğu çevre sorunlarının bilincinde değil (ya insani ahlak ya da çevre ahlakı mazlum cahilidir, ilkel teknolojinin tatbik/uygulayış cahilleri gibi).Fosil teknoloji bilgini olmak ayrı şey uygulamanın kara cahili olmak ayrı şeydir.Çevre ahlakı cahili olmak genellikle insani ahlak cahili olmanın ürünüdür.Her konudaki;kara cahil, mazlum cahil, ara cahili ve menfaat cahili kavramlarını karıştırmamak gerekir.
      Mevcut kapitalist siyaset anlayışını bilimsel ve kök hücre siyaseti metriksine veya mecrasına çekmek.En azında çevre, orman ve sanayi bakanlıklarını, çalışanlarının liyakatli atamalar için bazı yasal düzenlemeler getirmek. Doğal döngülerin bilincinde ve ulusallığı aşmış evrensel kök hücre siyaseti veya bilimsel siyaseti ön plana çıkartan siyasetçiler yetiştirmek
2-Küresel Tedavinin Eğitim Aşılmazı;Küresel tedavi için mevcut öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi olanak sağlamıyor.
     Fert, aile, toplum, belde, şehir, bölge ve ülke bazında insanlara çevre sorunları ile ilgili bilinci doğru-liyakatli aşılayıp zevkle uygulamalarını sağlamak.
3-Küresel Tedavinin Teknik Aşılmazı:Küresel tedavi konusunda dünyada yapılmış, yapılan ve yapılacak çalışmaların hemen toparlanıp, çoklu disiplin anlayışı çerçevesinde liyakatli uygulamaya aktarılması konusunda derbederlik vardır. Derli toplu sorumlu bir tek kurum yoktur.
     Küresel döngülerin; Doğal ve orijinal raylarına oturması için bilimsel açıdan;çöllere ve kutuplara sentetik ağaç dikimi, tropik ve sub tropik kuşaklara verim alınabilecek ağaç türleri dikmek (iklim, edafik özellikler, yükseklikler... Vb özelliklerle tüm ağaç türlerinin istem duyduğu özelliklerin bilgisayarda eşleştirilmesi gerekir)… Vb tabii ki bu uygulamanın külfetine sebep olanlardan hiçbir yardım beklemeden ve kabul etmeden yapmaya başlayalım ki onların bundan sonraki geri dönüşümsüz yaralara sebep olan uygulamaları hiç olmazsa yavaşlasın. Filmleri izleyin1, 2, 3
    Dünyanın bedensel dokusu olan;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.Filmlerii İzleyin 1, 2, 3
    Kısaca yaşamak ve sömürmek için;dünyanın fosil ve dirimsel beden dokusunu (biyokütle /gez-sıvı-madde/ enerjisi) bereketli hudutlar dışında yemek-kemirmek;uzaya doğum zamanı gelmiş bir bebeğin annesini sömürme-kemirme tiryakiliğinde ısrar edip ıkınmaya tepki vermeyip; ışık-hareket enerjisiyle tanışmaya soluk almaya arzulu görünmemesine benzer. Doğumunda annesini öldürmeye aday bebek ve insanlık geleceğinin katil adayı olan 20.YY bebeği olmak istemeyiz. 21. YY insanı olarak Güneş, Hareket(dalga,uydu- gezegen, rüzgâr.. Vb) ve doğal manyetik alan enerji? kaynaklarının doğal döngüdeki yerleri konum ve etkilerini test edip kullanmalıyız.Gelecekte daha tehlikeli sonuçlara sebep olmak istemeyiz.
     Aslında burada kural şudur;döngüsüne ihanet eden, ya da doğal döngülerin kuralına uymayan tür ve metriksi(yaşam yeri) cezasını çeker yoksa istisnalar hariç dünyaya veya doğaya bir şey olamaz. O döngünün yerini diğerleri hemen doldurur. Dünyada ölen ölür uzaya kaçan sağlar bizimdir/Evrim. Zaten istisnalar hariç dünyanın başına geleceklerden daha şiddetlisini/lerini geçmişinde yaşanmıştır. Filmleri izleyin; 1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

Olası Acil Önlemler;
I-Öğretim, Öğrenim ve Eğitimde Önerilen Öncül İzler

1-Dini, bilimsel, milli, kültürel, kanuni, doğal… Vb değerlerin;fert, aile, belde, şehir, bölge, ülke, komşu ülke-toplum, millet, devletlerdeki ve toplumdaki yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını ;fert- toplum ve devletlerdeki öncelik sırasına göre çevre sorunlarıyla ilişkilendirip (hepsinin çözüm ve önerileriyle);kitleleri verimli ve sorunları çözücü olarak gruplandırıp; buna göre eğitimle zihinsel damardan; anahtar kilit, algıda değişmezlik ve köylü yöntemlerini kullanarak;internet, intranet,eksranet, yazılı basın, sanal-gerçek medya yayınları ve yüz yüze eğitimde argümanları doğru kullanmak. 
  Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve yaşam biçimlerimizin disipline edilmesi gerekir.. Fert, aile, kurum, belde, şehir, bölge, ülke ve küme ülkeler bazında; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona karşı geliştirmemiz gereken kurallar. Öncelikle sorumluluğumuz da; tüketilen ve üretilen enerji döngüsünde/lerinde nelere kadir olduğumuzun ve neler yapabileceğimizin bir çizelgesini çıkarmamız gerekir. Kısaca her kategorideki sorumluluk alanında; tüketilen, üretilen ve kullanılan enerji döngüsünde/lerinde yapılabilirlikleri çok iyi değerlendirtmek ve değerlendirmek gerekir.
A-Fert bazında;yaşam döngümüzde; evimizden çarşıya, iş yerimize, pazara… Vb öncelikle enerji tüketim, ürerim ve kullanım konumlarındaki davranışlarımızı zevkle; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon gibi çevre sorunlarına endeksli olarak değiştirmemiz gerektiğinin bilincini eğitim süreçlerinde doğru vermemiz gerekir. Ör,Kilo vermek amacıyla spor yapmak, sağlık yürüyüşü, alışıla gezilerimizdeki davranışlarımız da tükettiğimiz enerjiyi çevreden plastik türevlerini toplayarak, ağaç dikme, budama… Vb şeklinde değerlendirmemiz çok zor bir şey olmasa gerek. Aylık ve yıllık toplantılar elde edilen kazanımlar konuşulabilirr.
B- Aile bazında
;ailemizde çevre kurallarına uyulmaktadır ibaresini kapılarımıza samimiyetle yapıştırıp kurallara zevkle nasıl uyulması gerektiğinin listesi çıkartılır. Bu eğitimlede verilir. Ör,evde hangi saatlerde kaç watt lık lambalar yakılacak. Ya da sabah kadar kaç watt lik yakılacaksa bu kuralların sorumluluk takibini evdeki bireylere sırasıyla yüklemek ve rutin alışkanlıklar geliştirmek. Aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.
C-Kurum bazında; kurumumuzda çevre (küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona ) kurallarına uyulmaktadır ibaresini Ör,öğretim kurumlarında;gereksiz lamba, atık ve artıkları takibi belli fert ve grupların sorumluluğunda takip edilir ve denetlenir aylık ve yıllık toplantılarda elde edilen kazanımlar konuşulur.Ör, öğrencilerle çevre dersinde kurum çevresinde plastik türevleri özel şişlerle toplatılır. Herkes yıllık olası çevre atiği plastik miktarı kadarını olası bir çevreden toplayıp çevreye katkısını artıya değer çevirmekle ilgili bir ön münazara veya tartışma sınıfta yapılır, doğada temizlik etkinliğinden sonrada çay ikram edile bilir.
D-Belde Bazında;
E-Şehir Bazında;
F-Bölge Bazında;
G-Ülke Bazında;
H-Komşu Ülkeler Bazında;
 İ-Bölge Ülkeleri Bazında;
C-Bazı Düya Ülkeleri Bazında;

2-1numaradaki önerileri; derslerle ilişkilendirip insanlarda peygamber ahlakı ve özel tedavi edici çevre ahlakı ve sorumlulukları geliştirmek amacıyla, öğretim, öğrenim ve eğitime uygulamalı peygamber ahlakı dersleri koymak.Ör.yukarıda ki mantık disiplinleri .çerçevesinde; küresel ısınma, erozyon ve çevre kirliliği dersinin tüm eğitim-öğretim kategorilerine aşamalı-tamlamalı ve uygulamalı serpiştirilmesi.

II- Küresel Tedavide Önerilen teknik İzler.
Dünyanın birikim dokusunu kemirmeyi, fosil-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojiyi(Silah Teknolojisi), ürünlerini ve kullananları terk etmek.
Yerleşim yerleri ve ulaşım konumu dikkate alınarak;

1-Güneş enerjisi dönüşüm istasyonları tarlalarının: güneşi bol; uygun çöllere, erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması
2-rüzgârlı verimsiz topraklara rüzgâr enerjisi tarlalarını kurmak.
3-Dalga, gel-git ve akıntı enerjisi dönüşüm tarla istasyonları;Devasa bol dalgalı sahillere veya daha ilerisine dalga enerji tarlalarını inşa etmek.
4-Doğal Sıcak Kaynak Enerjisinden Yararlanmak ; jeotermal enerji, volkanik, magma, sıcak su-buharı kaynakları.
5-Nükleer-çekirdek!? Enerjisi.
6-Diğer doğal akışı sınırsız olan (bereketli enerji) enerjilerden yararlanmak.Ya da bu tip enerjilerin akışını kullanılabilir kılmaktır. Ör,genleşme enerjisi(okyanus sıcaklık farkı enerjisi ), karanlık enerji; kâinatın % 68 nü oluşturur
7-Hidro Elektrik
8-Sentetik ağaçların;havadaki gaz dolaşımının verimli olduğu kutup alanlarına, çöllere ve erozyonu geri dönüşümsüz alanlara kurulması.
9-Karbon dioksiti ve doğal döngülerdeki diğer fazla artık ve zararlıları;doğal döngülere uyumlu ve verimli ürünlere dönüştürme; teknik, yöntem ve izleri geliştirmek.

III-Diğer Küresel Tedavi ve İzler;
1-Kaynağından Temiz-peygamber ahlaklı İnsan Yetişitrmek;

İnsanların yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları, olanakları ve fıtratları dikkatli analiz edilerek çıkartılan sonuçlara dayalı olarak öncelik sırasına göre gruplandırıp. Peygamber ahlaklı insan yetiştirmek üzere öğretim, öğrenim ve eğitimde üretici, zevkli, verimli ilaveler ve değişimler yapmak.
2-Kaynağından Temiz Teknoloji ve Ürün Üretmek;
Bu günkü parasal gücü (sıcak sermayeyi elde tutmak için) elde tutmak için izlenen kapitalist yöntem;tilki kaç(her türlü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)-fosil terör ve teknoloji envanterini üret), tazı tut (çevre sorunları ve terörü önlemeye çare üret) mantığını terk etmek. Filmi izleyin 1
Kaynağına dan temiz teknoloji ve ürün üretmektir. Ör,güneş, hareket ve dalga, rüzgâr, doğal manyetik alan enerjisini? kullanmak
3-Yeni Sanayi ve Yerleşim Yerlerini Uygun Konumlandırmak;Yeni yerleşim yerlerini, gerçek ve sanal sanayi üretim kentlerini;toplumsal, küresel ve siyasal tufanlardan uzak küresel konumlarda; bereketli sınırsız enerji alanlarının bol olduğu yerlere kurmak ve taşımak.
4- Mevcut Yerleşim ve Sanayi Alanlarını Doğru ve Verimli Konumlandırmak;Mevcut yerleşim ve sanayi alanlarını; küresel konumları, iklimsel, coğrafik.. Vb özellikleri dikkate alınarak en yakın yerdeki bereketli sınırsız enerji üretime tesislerini kurmak üzere, araştırma ve projeleri uygulamaya koymak.Filmleri İzleyin 1,2
5-Yaşam Şeklimizi ve KullanımTercihlerimizi Değiştirmek, Ör.iç çamaşırları, tişörtleri ve bazı cins kumaşları ütülemeyi terk etmek. Bunun yerine yıkandıktan sonra ger-çek özel askılarda kurutmak.
6- Seçmeli ve Zorunlu Ders Açılması;Kullanılan; araç, gereç, teknoloji ve enerji çeşidini doğaya en uyumlu olan alternatif mantık, öneri ve proje sistemlerini geliştirmek amacıyla öğretim, öğrenim ve eğitimde seçmeli veya zorunlu ders açılması
7-Küresel Sorunları Çözüm Tatbik/Uygulayış Birimleri Kurmak;Küresel; ısınma, erozyon, kirlilik ve atık sorunlarını bir arada değerlendirip çözüm üreten akÂdemik birimlerin kurulması ve uzman elemanların yetiştirilmek üzere çalışmalar başlatılmalı. Ör,X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Doğal Döngüler ve Küresel Sorunlar Çözümü Tatbik/Uygulayış Bilim Dalı X Üniversitesi Y Fakültesi Küresel Tedavi Merkezi Birimi
8-Küresel Sorunlar Bilgi Birikim Havuzu; küresel sorunların sade-analşılır bir dille halka internet üzerinde teşhir edilmesi ve bilimsel kurallara dayalı en gerçekçi uygulanabilir çözüm önerenlere belli bir ücret verilmeli… Vb teşvik edici sunumlar getirilmeli.
9-Küresel Sorunların Çözümüne Yönelik;Teorik ve Pratik Yenilikleri Toplayış ve Tatbik/Uygulayış Birimini Kurmak.Küresel sorunlarının çözümüne yönelik;teorik ve pratik yenilikleri toplayış ve ülkemiz koşullarına tatbik/uygulayış merkezini ve birimini kurmak. Filmi izleyin.1
10-Ne Kadar Gereksiz Tüketiyorsan 2 katını Vergi Olarak Öde;Ulusal ve Uluslararası seviyede;fert ve toplum, devlet bazda ne kadar artık atık, kirlilik üretiyorsan o kadarının 2 katını vergi olarak ödersin. Kuralını sıcak takibe alacak teknolojiler geliştirip Uluslararası arenada kabul ettirmeye çalışmak. Ör,Kahverengi bulutların müsebbipleri Filmleri izleyin 1, 2
11-Global Seviyede Klasik Yapay ve/veya Doğal Vahşi Demokrasi Siyasetini ve Yönetimini Terk Etmek. Bilimsel ve kök hücre siyaseti güden ahlak sahibi bilim bilginlerine (bilim insanlarına) siyaset ve politikayı devir etmeyi zorunlu hale getirmeyi kanunlaştırmak.
     Bir bilim bilgininin (bilim insanının) siyasetçilerin cehaletini sergilemek için sarf ettiği sözler ibret vericidir. Filmi izleyin.1
12-Küresel Tahlil Merkezleri veya Birimleri Kurmak;Dinamik ve Rutin Ekosistemlerin Tahlil Merkezleri;Özellikle Çöl, Su, Tundur, Kutup-Buz, Orman ve Diğer Büyük Eko sistemlerimdeki canlı cansız ve geçişli indikatörleri (hassas belirteçler) belirleyip gezegenimizin rutin tahlillerini yaparak; bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırıp elde edilen sonuçlarla sağlıklı teknoloji ve mutual ilişkiler geliştirmek.Filmi izleyin 1, 2
13.Ekosistem Tiplerindeki Dinamik Döngüleri Doğru Tanımak; Ekosistemlerdeki küresel hastalıklara doğru teşhis koymak ve tedavi etmenin ön koşulu; her ekosistem tipinin biyotik-abiyotik doğal dinamik değerlerinin ilişkilerini doğru tanımak ve bilmek gerekir.0, 1, 2, 3, 4, 5

Küresel Isınma Sorunlarının Siyasete ve Müsebbiplerine Güncellenişi
    Toplumsal panik yaratmadan;Nuh (A.S)'ın acil eylem planını şimdiden uygulamaya koymak; fiziksel ve zihinsel değişime uyum sağlamamızı kolaylaştırır. Çünkü uzaya sığınacak, yaşam döngümüzü uzaya entegre edecek teknolojimiz yok. Olanda Karunizm (kapitalizm) ahlakından dolayı halı ve yapabilirliği belli. Onun için dünyanın fiziksel tufan sonrası olası; aşırı sıra dışı iklimsel koşulların ortaya çıkması, yer sarsıntısı tufanı, su tufanı, volkan püskürmesi, kasırga… Vb tek tek veya bir çoğu bir arada olması halinde en emniyetli ortak paydada ve özgün olarak yapmamız gerekenleri; fert, aile...ülke… Vb bazında ortaya koymamız gerekir. Buna göre;yeni yerleşim alanları, sanayi kurulurken veya mevcut yerleşim yerlerini, sanayimizi… Vb uygun alanlara taşınmak ve uyumlu değiştirmemiz gerekir. Bu bize ve gelecek nesillerimize çok şey kazandırabilir. Bundaki amaç zayiatı en aza indirmek ve uyumu sağlamaktır. Zaten bu tufan sonrası insan entegreli Yeryüzü kendini yenileyerek (rejenere ederek) büyük bir olasılıkla tarihindeki bildiğimiz bir dengeye doğru yol alırken normalleşmeye döner. Bizim yapacağımız değişen doğa koşullarına teknoloji ile hızlı uyum sağlamak ve bereketli sınırlar içinde bitmeyen doğal enerji kaynaklarından yararlanarak yerküresiyle mutual bir ilişki içinde yaşamaktır. Bu durum; gelen sert kış, yaz veya aşırı sarsıntı koşullarına doğacak bir bebeğe yeni yaşam yeri hazırlamaktan farksız bir mantık simülasyonu olmalıdır. Yer küresinin sıra dışı asırlık iklim değişimi süreci geçince, uzaya açılma planlarımızı devam ettirmektir...
     Bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;bu günkü küresel ısınmanın baş sebebi;Yapay İlkel insanların ve Veto İmparatorluğu'nun bazı yerlerinin fazla ısınmasından ileri geldiğinden veya uyguladığı doğal kapitalist siyaset ve yönetimlerin ürünü olduğundan emin olabilirsiniz.Veto imparatorluğu kapitalizmi; toplumu kapitalin besi yeri olarak görür. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır.Kapitalsiz verimli fert-toplumsal-devletsel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa onun metriksinden kurtulabilirsiniz. Değilse parayı güç toplumu besi yeri aracı olarak gören bir metrikse mahkûmsunuz. Siyaseti de kapitalist metriksin yumuşak-sanal sistemi olan kapitalist ekonomik sistemin kabininde yönetir.Alternatif olarak;bilim bilginlerince (bilim insanlarınca) üretilen global kök hücre ve bilimsel siyasetin metriksi ile mevcut siyaset ve ekonomiyi kuşatmaktır. Diğer taraftan liyakatli insani öğretim, öğrenim ve eğitimiyle peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmektir.
    Veto İmparatorluğu;ortaklarından; Sovyetler Birliğini hidayeti takdir ettikten sonra şimdi Afganistan'da kadir olduklarının hasılatıyla Çin'ide hidayete erdirmeyi uygulamaya koymuştur. Avrupa'daki ortaklarını kapitalist globalleştirip; Orta Doğuya doğru domuza inci dizmeye başlamıştır. Yani Türkleri ve Yahudileri Orta doğuda komşularına geri dönüşümsüz düşman etmeyi başardı. Şimdi bu uygulamayı Kürtlere ve Farisilere uyguluyor. Sıra diğerlerine gelecek adını da büyük orta doğu cenneti koymuş.
    Bu gerçeklerin ışığında küresel sorunlarımızın çözümünü kimlerle nerde/lerde aramamız gerektiğini doğru teşhis etmek ve saptamak, şimdilik çözüm aramaktan daha değerlidir.
    Bizimle aynı sorumluluk bilincinde olan tüm insanlara (öncelikle bilim bilginlerine (bilim insanlarına), öğrencilere, çevrecilere) ulaşıp bu konuda bilinçli örgütlenmek en doğal hakkımızdır.  
    Halka, öğrencilerimize ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza); hangi siyasi-toplumsal-düşünce metriksinde ve işletim sisteminde/lerinde olduğumuzu/olduklarını delilleriyle, örnekleriyle namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak anlatmamız gerekir. Amaç ve hedef savaşmak değil;fert, toplum, ülke… Vb bazında;düşünsel, sözel, eylemsel, davranışsal, örgütsel, yazılı, basılı… Vb sanal ve gerçek liyakatli çözüm üretip uygulamaya koymaktır. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)ler, besi yerlerini zehirlemek istemezler. Hemen uyum sağlamaya çalışıp yardım severlik modlarını harekete geçireceklerinden emin olabilirsiniz.
    Baksanıza üşümeyelim diye dünyamızı ıstılar bile. Onlara neden miminnetarız dersiniz acab!! Bize çözüm amaçlı;sosyalizmi, komünizmi, kapitalizmi, Laz-Çerkez, güneyli-kuzeyli, doğulu-batılıyı yaşatarak himaye ettirdikleri ve zihinsel bağışıklık sistemlerimizi geliştirdikleri için mi!!
    İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.

198.Orman ve Çevre Bakanlıkları çevreci kitle ve bilim camiası tarafından meclise önerilse ve bakanın/ların her aşamadaki elemanı/ları çevrecilerden, bitkicilerden, hayvancılardan,uzaycılar, toprakçılar ve yer bilimcilerden seçilse orijinal olur mu? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . Öğrenci Yanıtları

199.Halkın ve Milletin Yenilikçisi Kimdir? Milliyetçi ile arasında ne fark vardır? İpucu;toplumun değişime müsait kesimi ve ivmesini düşünün.Öğrenci Yanıtları

200.Sahte ve gerçek;özür dilemek ve tövbe etmenin arsıdaki fark nasıl fark edilir?İpucu;içi dolu ve boş aynı paketleri; samimiyet, zaruret(rahmani-insani birliktelik) ve keyfiyetle ilişkilendirin.Öğrenci Yanıtları
201.Fıtratın bereketli hudutları-sınırları ne demektir? Liyakat,din ve bilimle bir arada ilişkilendirin.

İpucu;dinde, yönetimde, işte, bilimde… Vb yerlerde fıtratı zorlamayı ve liyakatsiz atamaları, sınavları, adam kayırmayı... Vb düşünün. Ülkemizin sorunlarıyla ilişkilendirip çözüm/ler önerin.1 Öğrenci Yanıtları

202. Toplumsal sınav denkleminin; ifrat, tefrit değişim ve sabite (cahil) parametrelerine denk düşen kesimlerine çok doğru empati/eşduyum duyup icabet etmek gerek. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

203.Yaratılanı sev yaratanda ötürü!? Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Her yaratılanı veya yaratılan her yaratığın/ların her davranışını sevmek zorunda değiliz. Şeytana (bilerek ve kasten sapıklığa düşenlere) veya ona uyana inci dizmeye veya sevgiyi drama etmeye gerek yoktur.
İnsana, nefret, husumet, çekememezlik ve terbiyesizliğinden dolayı;kıyamete kadar insanlara her türlü kötülüğü yapmtırma özgürlük mühleti verilen insan düşmanı aşağılık yaratığın adı nedir?
İpucu;Yaratanın sevdiğini sev, sevmediğine sabret ondan ötürü.Yaratılan her yaratık sevilmeye layık değil!! Lanet olası şeytanı ve İblisi sevecek halimiz yok!! "Hayvan Sevenler Derneği", "Hayvanlara Acıyanlar Derneği" ve “Hayvanları Koruma/Koruyanlar Derneği” Önermelerini sevginin liyakati açısında hangisi daha doğrudur? Neden? Ters düz bir arada düşünün.Filmleri izleyin 1, 2, 3, 4 ...Sizce fert ve toplumun bu yanılgılara düşmemesi için ve mevcut duyusal yanılgımızı tedavi için (algıladığımız şeylere yanıltıcı hayal ve düşüncelerimizi katma yanılgısı)nasıl eğitim ve doğru düşünme sistemleri geliştirmemiz gerekir? Çözüm önerin.
Kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısının toplumsal değerlere hangi süreçlerde kabul edildikten/ettirildikten sonraki durumu düşünün.Neden toplumsal devrimleri yaparken dikkatli olmamız gerekir. Vazgeçilmez yararlı gerçek yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımızı devrim kurallarına veya devrim kurallarını vazgeçilmez gerçek yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza devşirmenin önemini ve toplumsal asimilasyonu bir arada düşünün. Sonra toplumsal mantığı, düşünceyi nasıl yanıltıp yönlendirip düşünce biçimini nasıl cahilleştirdiğini düşünün ve anlamaya çalışın. Toplum neden bu yanılgılara düşer. Ya da neden ve nasıl orijinal çözümlerin kaynağını unutup/unutturulup terk eder/ettirilir!!. Toplumumuzun gelecekte bu duruma düşmemesi için çözümler önerin.
"Yaratılana adalet ve merhamet et yaratandan ötürü", "Yaratanı sev güzel yaratılanlardan ötürü!" veya "Yaratanı sev güzellikleden ötürü!" ya da "Yaratılana liyakatli ol yaratandan ötürü" !!Demirkuş 2007...sizde farklı alternatifler geliştiriniz.0
 0, 1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

204.Sizce algıda değişmezliği en doğru ya da en yüksek olan insanlar kimlerdir neden?

İpucu;dinde ve bilimde, yararlı;sözleriyle, fikirleriyle ve eylemleriyle yaptıklarının modası geçmeyen insanları düşünün. Düşünce yanılgısını ve her zaman doğru hayal edemeyeceğimizi dikkate alın.1 Öğrenci Yanıtları

205.Devrimlerde ve evrimleştirmede;sürü ve toplumsal sınav denklemin/lerin; ifrat, tefrit değişim ve sabite (cahil) parametrelerine denk düşen kesimlerine çok doğru empati/eşduyum duyup icabet etmek gerek. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;İnsanların öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklarını yaşatmak gerekir. Aşkın insanlarını razı etmeyen ve doğru adreslerde değerlendirmeyen kavimler bir gün onları razı eden başka kavimlerin saflarında kendilerine karşı buluşları sürpriz ve rastgele/tesadüf olmaz. Müslüman'lar aşkın insanlarını razı edip doğru adreslerde durmazsa (onları kanunlarla ıslah edişe kalkışırlarsa toplumsal kıyamet kopar). Ancak bu aşkınlık ve taşkınlıklar (ifrat ve tefritler) normal hayat diye empoze edilmemeli (özel hallerdir) ve örnek verilmemelidir. İnsanın kendi işlevini yapışı için tüm yaratıkların aşkınlık potansiyelini taşıyışı önemlidir. Eğitimde ifrat, tefrit, aşkın yaşam stillerinden çok normal yaşantı özendirilmelidir. Sonra öldürücü, zararlı, cahili ve yozlaştırıcı tabu olmayan aşkınlıklara hoş görüyle bakılmalıdır. Bazı radikaller düşünsel olarak toplumsal denklemin/lerin tümünü bilerek ya da bilmeden körelten tekdüze kendilerine benzetilmesini isteyecek kadar zihnen kangrenleşmiş ya da fıtratı değişime uygun olmayan insanlara doğru empati/eşduyum duymayan/duyamayan/duymak istemeyen zihnen kangrenleşmiş, kanserleşmiş özel münafıklar ya da cahilleridirler. Cahiller toplumsal denklemin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olması gereken sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü cıvık değişkenleri ve parametreleridirler. Demirkuş 2009 Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı;1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Öğrenci Yanıtları

206.Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır!? veya özdeyişin tersini zihinsel, düşünsel ve algıda kavram ve özdeyiş yanılgısı açısından değerlendirin? Ne demek isteniyor? Nasıl ifade edilmeliydi? Neden?
İpucu;
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein 1
“İlimsiz Din Düşünülemez,  Dinsiz İlim Düşünülebilir”,“İlimsiz Din ve İlimin Dini Düşünülemez”,   “İlimsiz Din, İlimin de Dini Olamaz.” Her Dinin Mutlaka İlmi Vardır, Fakat Hiçbir İlimin Dini Düşünülemez.  Demirkuş 2008,
Dinin mi;körü, topalı, ilimi olur, yoksa ilimin mi; dini, körü ve topalı olur? İnsanın mı dini, ilimi, körü topalı yoksa dinin, ilimin, körün, toplan mı insanı olur?1 Öğrenci Yanıtları

207.Kuramsal olarak zihinsel bağışıklık sisteminizi geliştirmek için; çalıştığınız kurumunuzun en başına yarı seçim yarı atama ile cahil bir yönetici atanırsa ve 10 yıl liyakatsizlikle kullanılıp ortalığı toplumsal tufanlara boğsa ve siz bundan eminseniz. Üstünüze afiyet aka binden cahilden kurtuldunuz kölesine tutulmak üzeresiniz (kölesi onun yerine atanmaya kalkışılırsa ya da atansaydı) ne yapardınız?Öğrenci Yanıtları

208. Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)lerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) reçete gibi okuyabilirsiniz(içi içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için) ;
1-Kavime/lere devlet kurdur.
2-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli drama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
3-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
4-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-toplumsal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
5-Aslında çoğu ;ya cahil, ya din, ya millet münafığı ya da kim olduğunu bilmeden veya varyasyonları şeklinde yaşıyor. Müslüman'ım, Türküm, Kürdüm de sende ye!!
6- Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları birlikte oynadı/oynatıldı” Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırır?
7-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa'ya global-evrensel kapitalizmi, dışına da nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
8-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye, İran, Hizbullah'ı ve Taliban'ı inanç hidayetine(himaye), sosyalistleri de geleceğe aday olarak erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin hesabını soruyor ve meyvelerinin hasadını topluyor. 0, 1, 2, 3, 4      Öğrenci Yanıtları

209.Halkının haklı tercihlerini içine sindirmeyenin/lerin önemli şeyleri ve yerleri kokuşmuş demektir?
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
çoğunluğun verdiği kararlar her zaman doğru değildir. Lut kavmini düşünün? 1, 2, 3, 4, Öğrenci Yanıtları

210.Peygamberlerin, dürüst -pozitif samimi-çalışkan ve peygamber ahlaklı insanların; yeşerdiği rızklandığı fert, aile, kurum ve devlet benim ve evlatlarımın kabulü şiarıdır. Önermesinin eksiğini ve saçmalıklarını düzeltiniz.Öğrenci Yanıtları

211. Rastgelenin, veya rastgele/tesadüfün  mantık sistemlerindeki karşılığı, mantıksızlıktır. Sizce mantıksızlık nedir ya da çoğu şeyinmantıklı bir sebebi var mı? Ya da bana sebepsiz bir şey söyleyin!! Neden?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . Öğrenci Yanıtları

212. Bedensel, sanal ve zihinsel araçlarımızı;hangi koşulda/larda neye/lere  veya kime/lere göre;  dayalı dizayn etmeliyiz? Hangi eğitim sistemi/leri ile? Neden-Nasıl?
İpucu;
dış, iç ve melez dünya koşullarına, peygamberlere, büyük alimlere, asrın büyük insanlarına… Vb her birinin davranış, eylem, habitat, konjonktür… Vb  örnek  alınız. Öğrenci Yanıtları

213.Hiçbir tercih ve şey kader çizgisini/lerini aşamaz(her şey mutlak bir sonla-yanıtla kaderlenmiş gibi). Tercihler ya da koşullar insanı/ları farklı mecralara sürükleyebilir. Önemli olan doğru tercihler uğruna;bulunduğu koşullarda insanlığı kendisinden yararlandıracak şekilde fıtratını yeşermek ve yararlı eylemlere koymak/koyulmaktır. Ya da eğitimle bu tip insanlar yaratmaktır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

214.Nominal dini veya inancı  yaşamak nedir? Günümüzle ilişkilendirin. Öğrenci Yanıtları

215.Hırsızlık, gasp, katletmek, yalan, numara, dalavere, terör, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, avlamak, avlanmak,  şaşırtmak… Vb kavramlar açısından;insan ahlakı, hayvan ahlakı ve robot ahlakı arasındaki;benzerlik, ayrıcalık, özgünlük, ortak payda, geçiş, nötr ve diğer özelliklerine göre kategorize ediniz.
Öğrenci Yanıtları

216.Bu asır tüm kavimler; barış, adalet ve kardeşliğin susuzluğun çekmektedir. Sebebi/leri nedir? Çözümü/leri nedir sizce?
İpucu;
Asrınızı geçmiş asrın/ların birim yaşantı kesitleriyle simüle ediniz (eşleştirin ve benzeştirin) ve her zaman boyutunda vardığınız yargı ve aldığınız sonuçları bütünleşik ve mantıklı bir-iki paragrafla günümüze güncelleyiniz. Asrımızın özgünlüğünü de son paragrafa ilave ediniz.
Öğrenci Yanıtları

217. İpucu kuralı:
ulusal yumurtadan/lardan sırasıyla önce ülkeniz sonra doğayı en çok hortumlayan ülkelerden en az hortumlayan ülkelere doğru yararlanma kuralı geçerlidir. Uluslararası yumurtadan/lardan da doğayı en çok hortumlayan ülkelerden en aza doğru yararlanma kuralı geçerlidir.1
 A-Kuramsal olarak ulusal ve Uluslararası altın yumurtlasaydınız, % kaç ulusal, % kaç uluslararası yumurtlardınız? Yumurtayı/ya tıklayın
 B-Namuslu bir insan olarak yaşamak için bu yumurta probleminizi nasıl liyakatli çözerdiniz? Ne istersiniz!!
Öğrenci Yanıtları

218.Hikmet incilerinin erozyon molozlarından farkı bazen izafidir. Demirkuş 2007.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

219.Konuşmak gümüşse susmak altındır?? Çok bilen çok az bilen az, cahiller özel konuşturulsun!!! Demirkuş 2007    İki önermedeki ortak payda ve özgünlük açısından kavram,özdeyiş, düşünce ve deyim yanılgısını belirleyiniz.
İpucu;konuşma özgürlüğünü ve eşitlik ilkesini dikkate alarak yanıtlayınız.Öğrenci Yanıtları

220.Öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ne demektir? İpucu;
şuurluluk, bilinçlilik kavramlarını düşünün, Öğrenci Yanıtları

221.Çevre sorunlarının siyasi sınırları yoktur. Önermesinin siyasi ve doğal düşünce yanılgısını/larını açıklayınız.
İpucu; siyasi düşünce
;beşeri ve menfaat ilişkilerine dayalı mantık sistemlerine göre düşünmektir. Doğal düşünce; doğal akış (doğada var olan, olması gereken, doğal  olan) mantık sistemlerine dayalı düşünmektir. Öğrenci Yanıtları


222. Ülkemizde baş örtü meselesine tepkiler; kuruyla berber yaşları da (fidanları da) ateşe atma cehaleti olmuştur. Şimdiye kadar ki cahil tepkilerin karı da bazı şımarık batılılara dinde çok kötü örnek olmuş ve bu konuda çok büyük bir koz vermiştir. Ayrıca mağdur olan samimi insanların bilim ve devletine; güvensizliğine ve küskünlüğüne sebep olmuştur. Buda doğal olarak birilerinin işine yarayan istenmedik doğal sonuçları ortaya çıkarıyor. Geleceğe yönelik antagonisttik toplumsal atmosferde;öz güvensizlikten batı ile işbirliğine gitmenin ilacı-panzehiri (bizim de zehrimiz) oluyor.
 
     Dini siyasete malzeme edenler, din, millet, halk ve devlet;cahilleri, düşmanları ve münafıkları var diye(hep olacaklar); din, devlet, millet, halk terk edilmez, müzeye kaldırılmaz, korunmaz(samimiyetle yaşanır), dine-kitaba tapılmaz ya da olumsuzluklara sitem edilmez-edilemez veya din cahillere-münafıklara emanet edilemez. Bunu önlemenin yolu, dinin kurallarını kısıtlamakla değil; onu kötüye kullananı/ları laikle, özgün-genel oto kontrol titizlikle avlama veya samimi insanlara ve Müslüman'lara gizli veya açık (liyakatli) deşifre etme-ettirme anahtar(din)-kilit(fıtrat) oto kontrol kurallarını geliştirmek ve uygulamaktan geçer.
      Onlar(din, millet, halk ve devlet; cahilleri, düşmanları ve münafıkları);kavim/ler (halk/lar )olarak var olmanın özgünlüğü, peygamber ahlakının ve imanın bağışıklık sistemi/leri-kalitesi için hep var olacaklar. Onlar var diye "kuruyla berber yaşları da (fidanları da) ateşe atmanın" cehaletine girmemek gerekir
. Önermeleriine ülkemizin baş örtü sorununu çözüm açısında katkılarınızı ilave ediniz. Ya da alternatif görüşler yazınız. 1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları

223.
A- Kapitalizm (Karunizm);menfaat farzları için ;drama, davranış, taktik, taklit, kamuflaj ve saldırı bakımından; buhur fareleri, hipnoz mürekkep balığı ve taklitçi ahtapottan daha çok devrimleşmiş ve evrimleşmiştir. Kapitalizmi;kök hücre siyaseti ve eylemleriyle önce tedavi etmek gerekir. Değilse biyolojik ve toplumsal döngülerin insancıl hassasiyetlerine kısmen gerdekte boğdurup evrensel insanlara peygamber ahlakı aşısı mesabesinde yaşatmak gerekir.1, Filmi izleyin.
B-İnsan insalığını ispata muhtaç asırları yaşamış ve yaşıyor. İnsanın insanlığa terfii etmesinin tam zamanıdır. Çünkü kapitalizmin delilleri yeterli aşıdır.0,1
Önermelerinin safsatalarını düzeltin.Öğrenci Yanıtları
224.

225. İnsanları bir makama atamada;tercih etmek zorunda kalırsanız. Liyakatlisini mi yoksa sadakatlisini mi atardınız? Neden? Ülkemiz üst kÂdeme yönetici atama koşullarıyla ilişkilendirin. İpucu;
her ikinsinin zorunlu atana bileceği hallerin olabileceğinden emin olun. Liyakat, Sadakat, Menfaat (ülke menfaatleri) ve Adaleti bir arada düşünün. Öğrenci Yanıtları

226.
Hayvanlar âleminin evriminde yaşamak için güçlüleri taklit etmek (genellikle şekil ve davranış ) vardır. Ör,Ahtapot filogenisinde o kadar çok zehirli yılanın içinde hapsedilmiş ve yaşamıştır ki, sanki yaşadıkları genlerine zamanla kayıt edilip tedrici-kesintili olarak hayatına güncellenmiştir.   Fimi izleyin. Sanki hayvanlarda hayatta yaşanan çok şey filogeni havuzuna(genlere) kayıt edilip zamanla fenotipe ve davranışlara güncellenir veya hayat bulur . Önermelerinin saçmalıklarını yazınız. Çıkarsayış; doğruinsanların doğru şeylerini taklit edip hayatımıza doğru güncellemeliyiz. İpucu;dinde de peygamberler taklit edilerek; onların ulaştığı rahmete (hayat enerjisi) ve gerçek-sanal dünyasının peygamber ahlakı nimetlerinden yararlanılır.Öğrenci Yanıtları

227.Liyakatsiz Maddi ve manevi dilenci kimdir? Hazıra alışmakla/ alışmışlıkla ve ehli İslam, ehli insan, ne ilgisi var? İpucu;dinde de liyakatsiz dilenciler ve münafıklar olabileceğini düşünün.Öğrenci Yanıtları

228.Dindar kesim deyişi bölücülüğü yani tersi olan dinsizliği çağrıştırır. Bunun yerine ehli İslam, ehli insan, ehli Hıristiyan kavramı daha akli, insancıl ve makuldür.
Önermesini eleştirin gerekirse alternatifler önerin. Öğrenci Yanıtları

229-"İnsan demokrasisinde" Her yaratığın oyuna tenezzül edilmemeli. Önermesinin eksiğini yazınız.Öğrenci Yanıtları

230
-Devletin dinden hayır görmesi için;dinden uzak durmak/durdurmak,dini aşmaya çalışmak/çalıştırmak veya dini kuralları kontrol altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır!!. Dinden hayır görenlerin hakları hürmetine, dini kötüye kullananları (çok yüzlüleri ve dini menfaat farzları için kötüye kullananları) elemine edebilen oto kontrol ve toplumsal kurallar ve çözümler üretmek daha evladır. Önermelerinin safsatasını/larını yazınız.1 Öğrenci Yanıtları

231.Her şey tersiyle (zıddıyla) ayakta mıdır? Sorusu doğru mu? Her şeyin bir nedeni var mıdır? Sorusu doğru mu? Sebepsiz hiçbir şey yoktur. Önermesi Doğru mu? Sonucun tersi nedir? Gerçekten nedensizlik var mıdır? Enerji niye vardır veya külli enerji niye vardır? Soru ve önermelerden yanlış ve eksik olanlarının yerine doğrusunu ilave ediniz.Öğrenci Yanıtları

232.Bana öyle bir soru sorun ki yanıtı nedensizlik olsun? Nedensiz hiçbir şey olmaz. Her şey zıddı ile tanımlanır ya da ayaktadır. Önermelerinin geçerliliğini ve arasındaki ilişkiyi 1-2 cümle ile izah ediniz. Öğrenci Yanıtları

233.Zayıflarını yaşatmanın biyolojik döngülere ve ait olduğu türe ne kazandırır?
İpucu;hayvanların ve insanların zayıflarına liyakatli icabetinin farkını günümüz; yönetim, sınav ve eğitim-öğretim sistemleri ile güncelleyiniz.Hangisini size ve bize yaşatıyorlar?Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet varsa kayıp eden var demektir. İnsan için zaruret(rahmani-insani birliktelik) evladır. Öğrenci Yanıtları

Özel not;Poulasyonların, sürülerin ve toplumların metriks mantık sistemleri, kolektif zekâları, hükümleri… Vb fertlerin ki kadar mükemmel değildir. Önemli olan fertlerin ürettiklerinden bu metriksin; mantık sistemlerini, uygulamalarını…. Vb doğru beslemektir. Onun için toplumları fertle karşılaştırıp onlara aptal gözüyle bakmak mantıksızlıktır.

234.Ülkemizin gündelik; terör, baş örtü ve dindar-dinsiz, islami-insani sorunlarından çok Bâtının devletler bazında imza attığı antlaşmalara sadakat ve tatbik/uygulayış sorunu var. Hercai enerjimizi/lerimizi bu noktadan hareketle sırgiz!!! ve açık çözümlere doğru çimlendirip, ülkemize-bölgemize güncellemeliyiz.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız veya doğru alternatifini.
İpucu; Terör diye oyalayayım seni sonra tanırsın beni!! Bu durumu görmezlikten gelemeyiz. Bu geleceğimizin sonu olabilir. Müslüman bir ülkede kardeş kanı dökülüyor ve anneler şehit vermek istemiyorsa siyasi konum düşündürücüdür. Sorunun kaynağını gerçekçi bir dille halka anlatıp çözüm aramak gerekir.Dostlar gerekirse gerekirse acı söylemeli!! Deve kuşu huma kuşu değil ki havalansın.Siyasi sırgizlerimizi liyakatli kullanmak zorundayız. Edepsizlere, soysuzlara ve roma ahlaklılara güvenemeyiz. İktidar olma hırs ve arzularını, ülkenin özgün menfaatlerinin üstünde tutan Karagöz-Hacivat muhalefeti terk edilmeli. Medyanın, jurnalistlerin ve jurnalcilerin rotasında ve metrikslerinde olan bir devletin tercihlerini değiştirmenin belki tam zamanıdır.
İpucu;
Bu gün dünyadaki toplumsal tufanların ana nedenlerinden bir tanesi de liyakatsiz yanlış iletişime ve bilgilendirmeye neden olan kapitalizmin eseri liyakatsiz ve cahil medyadır.
Hitap ettiği kitle ve önemi dikkate alındığında en az bilimsel yayınlar kadar medyadaki her türlü yayında ciddiye alınmalıdır. Gerekirse yanlış iletişim ve bilgi veren fert, kurum.. Vb oy hakkına müdahale edilmesine, topluma yanlışlarının belli sürelerle rutin deklere edilmesine, para cezasına, hapis cezasına, vatandaşlıktan çıkartılmaya, halka açık internet kimliği davranışlarına zorunlu deklere edilmesine, inanç ehline ve bilim ehline camilerde ve okullarda ihbar edilmesine … Vb cezalara çarptırıla bilmelidir.

      Duygusal ve sadık bir toplumun;karşılık bekleyen ve dediklerine itaat ettirmek isteyen Cahil, Edepsiz ve Asil
Olmayan Medyanın, jurnalistlerin ve jurnalcilerin eliyle iş yapmak ve yaptırmak genellikle felaket getirir. 235 nolu soruyu okuyunuz lütfen. Öğrenci Yanıtları

235.Ülkenin özgün menfaatleriyle ilgili sırgizlerini deşifre eden;Cahil, Edepsiz ve Asil Olmayan, Medyadan-Jurnalcilerden-Jurnalistlerden gizli; tüm bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) ülke sorunlarının çözümü için gönüllü;yazılı gizli, gerekirse sözlü anket çözüm/ler toplanmalı ve süper bilgisayarlarda gizli değerlendirilip ortak paydada sadeleşen çözümsel hercai sonuçlarından ülkemizin önemli siyasileri uygulamaya(tüm orta doğu bölge insanlarıyla önce gizli tartışılmalı;kapitalistler bundan çok ürker ve korkar/denemeye değer) koyup yararlanmalı . İktidar olma hırs ve arzularını, ülkenin özgün menfaatlerinin üstünde tutan karagöz-Hacivat muhalefeti terk edilmeli. Dostlar gerekirse bazen acı söylemeli!! Duygusal ve sadık bir toplumun Cahil ve  Edepsiz, Asil Olmayan, Medya veya Jurnalciler-Jurnalistler; ülkenin özgün sırgizlerini; deşifre, dedi kodu, orduyu yönlendirip tahrip-tahrik edeceğine; sivil ortamda sağlıklı iletişime ve haksızlıkları deşifreye yoğunlaşmalı. Önermesinin savsaklıklarını yazınız. Öğrenci Yanıtları

236.Doğal döngüleri kötü kullanan-zorlayan zeki tasarımcılar ve uygulayıcılar çevre sorunları ve öfkeli bir gezegeni karşılarında buldular. Din döngüsünü/lerini ve insanıları kötüye kullananlar karşısında kimleri bulacak dersiniz. İpucu; Dinin kurallarını dost doğru uygulayanlar ancak kendisine ve çevresine hayır yağdırır. Vahşi sporları legalleştirenleri düşünün. Önermesini eksiğini/lerini yazınız. Öğrenci Yanıtları