Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER           ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT BİK FEL
  
Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2007  (2005, 20062008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2020                                            
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır.Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.

Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan
, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri,boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilirkişi, Bilim Bilgini, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
      Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
     Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin

                 Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

138-21.Yüzyılda:Kızıl Evrimi ve Parti (azınlık) siyaseti; gerçeklerinden çimlendirip, prensipler ve kurallar kabuğunu çatlatarak;Hür-Yeşil Evrim(Diğer bilim dalları gibi doğadaki yasalarla veya doğa yasalarının sonuçlarıyla ayakta duran evrim) ve Pozitif bilim-İnsancıl-Bilimsel siyasetin (kök hücre 1, 2, 3, 4-samimi siyasetin) yeşermesini gerçekleştirmek gerekir. Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları
139-Avamın Kullandığı Teknolojik ve Tüketim Ürünlerinin kullanıma yönelik kategorize edilme sadeliğine gerek varmı? Neden? Nasıl Yapılmalı?Öğrenci Yanıtları

140-
Bu günkü kapitalist parti siyaseti:doğal Bâtının parti(azınlık) demokrasisi arenasında; doğal kapitalizmin acımasız pazarlama aracı, işletim sistemi ve bilimidir. Bu doğal aslanı kafese kapatıp evcilleştirmenin yolu;bilimsel ve ilimsel olarak üretilen çözümlerle besleyip sonra onu eğitimin tarlasına atmaktır. Önermesi doğrumudur? Neden? Değilse doğrusunu siz yazın. 1 Öğrenci Yanıtları

141-Demokrasinin metrikslerindeki(aurasında,gölgesinde, enerji kabuğunda veya kuralları havuzunda) yasal boşluklardan yararlanarak, parti siyaset işletim sistemiyle -propagandayla oy elde etmek için ya da illegal siyasi görüşlerinin hâkimiyeti için; haklı-haksız, doğru- yanlış, gerçek- yalan… Vb her türlü malzemeyi ve devletin olanaklarını menfaat farzları için kullanan kişiye/lere veya kişilik sıfatına/larına ne denir? İnanç sahibi biri şaş kaza Nataşa- Fadime'ye kış ders-bakar nikâhlı hayat arkadaşı olursa asil olmayan medyanın icrasıyla toplumsal tufan oluyor!! Hiç günah işlenmeyecek mi? Suçumuzu Günahımızı kim kontrol edecek? Bunların tarihte veya yaşayan örnekleri var mı? Öğrenci Yanıtları

142- Namuslu, akıllı, yetenekli ve dürüst insanların kazanımları açısından sürülerden farklı olarak;toplumda çoğunluğun verdiği kararların doğru, haklı, verimli ve namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) olması için; sizce,siyaset, propaganda ve seçim sistemlerinde, hangi kurallar kombinezonlarının olması gerekir?

İpucu;Lut kavmini düşünün? 1, 2, 34 Öğrenci Yanıtları

143- Din 1 ve Doğa hırsızı, hortumcusu ve yağmacısı olmak ne demek? Bunu sağlamanın kriterleri nedir? Fert/ler toplum/lar, millet/ler, devlet/lerin inanç-din ve doğa hırsızı, yağmacısı veya hortumcusu, olabilir mi? Örneklendiriniz? İpucu;
bugünkü teknolojik olanaklar,siyaset, parti(azınlık) demokrasisi fırsat ve zaman önceliği denklemlerinin net ürünü olan günümüzdeki sonuçlarla ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

144-Öğrencilerin;devrimlerde ve siyasette eylem aracı-malzeme olarak kullanması doğru değildir? Gerekirse diyet olarak yer almalıdırlar. Soru önermesi doğru mu neden? İpucu;
Liyakat(yakışırlık) açısından düşünün.Öğrenci Yanıtları


145.Osmanlı devletinin sanal(Halk devleti) bedeni yıkılınca ; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
A-
Bir devletin mahiyetindeki kavimlerin  tüm milliyetçileri;ait olduğu kavimlerin;kemik ilikleri gibidirler (bağışıklık sisteminin hücre çeşitleri = kemik iliği ve lenf sistemleri)özgünlükleri/ni dinleriyle siyonistleştirildikleri/siyonistleştirdikleri (kanserleştirdikleri) ve ırklarıyla şovenistleştirildikleri/  şovenistleştirdikleri (kangrenleştir dikleri) zaman; kavimindeki ve insanlık bedenindeki hakikatlerini-haklarını kayıp etmiş olurlar.
Devletin güvenlik kuvvetleri;vücudun savunma hücreleri gibidirler ki bunlar kemik iliği bağışıklık sistemi hücreleri ve lenf sistemlerince=bağışıklık sistemleri tarafından  eğitilirler. Kapitalizmin leşi bile kavgaya-savaşa neden oluyor:kapitalizmin-kapitalistlerin  akıbeti genellikle obezite (şişmanlık) belirtileri ardında ona bağlı bir semptomla çöker ancak bu sefer leşi için kavgalar başlar.Bunada dünya savaşları denir. Önermeleri yeterli mi? Değilse doğrusunu siz yazın.Tanışasınız diye, sizi kavimlere ayırdık (doğal soylara ve kökenlere dayalı kavimler ayırdık ki) (Allah C.C.)!! 1, 2, 3, 4
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.

145Osmanlı devletinin sanal bedeni (halk devleti) yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
B-
Siyonist fert, devletler... Vb (dinine tapan, dinlerini toplumunun menfaat farzları için malzeme yapan, dinleriyle alış veriş yapan veya dinlerine hamal fert ve devletler)dindaşlarını toplumsal kanser, Şovenist fert ve devletler (ırkına tapan veya ırkına hamal devletler) ırkdaşlarını toplumsal kangren, Monotipik milliyetçi devletler, milliyetçilerini toplumsal bölücü kangrenleşmiş grup yaparlar(melezler buna güler). Kavimlerin milliyetçileri-vatandaşları devletine sadakat; devletten tüm vatandaşların her hakkına/larına liyakatli adalet evladır ve kafidir. Devlet monotipik milliyetçi olamamalı (liyakat ve adaletin değişmez kuralına aykırı), olursa mahiyetindeki kavimlerin milliyetçi evlatlarını;ya kayıp eder (devlet bedeninin kemik iliğini oluşturan bağışıklık hücre çeşitleri) ya bölücü yapar ya da düşmanlarına kaptırır-malzeme yapar. Önermelerin eksiğini tamamlayın.2, 3, 4
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
       İp ucu I;Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.Sıcak (I ve II. Dünya savaşları), yarı soğuk ve soğuk dünya savaşlarının çok yüzlü senarist ve baş aktör devletleri: menfaatleri gereği;I. ve II. dünya savaşından sonra kavimlerin değişmeye hazır-müsait değişebilen-esnek-milliyetçi evlatlarını (jönlerini) ülkelerinde misyoner eğitimi aldırıp, değiştirdikten sonra (kendi menfaatlerinin işletim sistemlerini yükledikten sonra) ülkelerine geri gönderip halkı şaşırtmayı başarmışlardır. Bu kayıp edilen değişebilen esnek milliyetçiler, ülkesinin öz evlatlarına (doku hücrelerine)  uyum sağlamakta sıkıntı çeker hale getirilmiştir.Ülke içindede gerek kurumlar gerekse muhafazakâr milliyetçilerin ahlak değerlerini ve toplumsal ilişkilerini cahillerin-liyakatsizlerin ellerine emanet ederek şaşırtılmayı-esnek milliyetçilerle düşman etmeyi başarmışlardır. Ülkelere hâkimiyete bu noktadan başlayarak ve olayı ülkenin tarihsel-uyumlu özgün mozaiklerini kangrenleştirip bölücülüklere kadar genişletmişlerdir. Vakit geçirmeden Bulgular çerçevesinde ülkemizin birlik - beraberliği ve bölge ülkeleriyle beraber tedavimizi zamanında yapmazsak bizi Irak benzeri ciddi bir savaş felaketi belkiyor demektir. Büyük Ortadoğu federe devletleri topluluğunun oluşumu için;bölge ülkelerinin esnek ve muhafazakâr milliyetçi evlatlarına da aynı taktikleri uygulamaktadırlar bugünlerde. Bu durum orta doğunun fıtratını zorlamak anlamına gelecek ve ne yazık ki bu da ABD'nin kara petrol deliklerine kafasını kaptırma girdabına girmiştir. Allah (C.C).den önce yaşadığım bölgeye sonrada tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Ciddi ve cahili-mabudu bir iddia!!
       Tıpta;
gerek dışarıdan değiştirilerek  devlet bedenine enjekte edilen jönlerin yabancılaştırılması, gerekse içerden bağışıklık sistemi hücre çeşitlerinin hastalıklarından dolayı (muhafazakâr milliyetçilerin şaşırtılması) eksik-yanlış eğitimli vücut savunma hücrelerinin, vücut hücrelerini düşman görüp saldırması(oto-immün hatalığı); bu iki bağışıklık sistemi hastalıklarının kaosuna denktir. Bunun tedavisi tıptaki tedavinin sosyalleştirilmesi (toplumsal hayata simüle edilerek eyleminin doğru tercüme edilmesi) gerekir. İlave olarak mazlum cahillerin eğitiminde (çocukların eğitiminde) uygulanan;güvenilir-biligili-bilge kişiliklere yönlendirme-güven kazandırma eğitim tedavisinin uygulanması gerekir.
     Bu gün ise menfaatleri gereği  bu senaristler ;hemen değişime hazır veya başlamış olmalarına karşın, kendi dışındakileri: din,sülale ve millet devletlerine böldüklerini, sonra antlaşmalara ve sözünde durmadıklarına dikkat ediniz!! Onlarla işbirliğine gitmeyiniz, samimi değiller!!(ayet): değişmez (cahil)- çözümsüz toplumsal-ekonomik sorunları zorunlu beraber yaşamaları gereği-nedeniyle biri birlerine nasıl düşman ettiklerini/edildiklerini veya nasıl çıkmazlara sürüklediklerini düşünün. Sonuçta menfaatleri gereği hemen değişen çok yüzlü münafıklar (fert ve devletler) yaşayacaklar, buna karşı din ve millet devletlilerine; parçalatılan, kurulan/kurdurulan ve zorunlu cahilleştirdikleri-biri birlerine düşman ettirdikleri kavimleri:Avrupa ve Ortadoğu federasyon devletlerine dönüştürmenin-bağlamanın geleceği için( Ülkemizi de bu ayrımın çelişkisi için de antagonisttik iç siyasetle eritirken, orta doğuyu almış kucuna hem öper hem söyleter); ya zamanında teslim olup değişimi kabul edecekler veya kapitalistlere, münafıklara veya doğaya; aksam ya da yem olmak zorunda bırakılmış olduklarını düşünün.Orta doğudakiler oynamıyor oynatan oynatıyor. Buna göre bazen bilinçli teslimiyetin ve bilinçli kaybetmenin tadının arkasına parlak zaferleri gizlemek mümkündür. Nasıl yapalım ki kaybımız kazancımız olsun! Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez (Rad, 13/11). İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007. 1
İpucu;
İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
      Bazen kişisel kayıplarımız arkasında toplumsal ve evrensel  kazançlarımızın vardır. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
 145-C;
Kendi mahiyetindeki mini devletlere ve bazı işbirlikçi ulus devletlere; kurduğu/kurdurduğu dünya ulus devletlerini kültürel ve ekonomik olarak asimile etmek/ ettirmek yani barbarlık yaptırma ve efendilik taslama tiryakiliğini geliştirip astlarına geri dönüşümsüz düşman yapmak. I–II. sıcak ve soğuk dünya savaşlarıyla asya devletlerini himaye edip dini rejim kurdurmak, tek kavime veya sülaleye devlet emanet ederken; mahiyetindeki kavimleri de bu devletlere asimile ettirerek efendilik taslama tiryakiliğini-barbarlık-asimilasyon hastalığını bu devletlerde teşvik etme alışkanlık ve bağımlılıklarını meydana getirmek. Sonuç olarak kuduz ahlak hasatlığını yaymaktır. Zira kapitalistler bu toplumsal kuduz enerjiden çok çok keyif  ve feyiz alırlar.Ekonomik ve teknolojik yönden geri kalmışlığın sebeplerini dinlerine bağlayıp bu devletlerdeki ortak payda ahlaki değerleri ve özgünlükleri arasında anatagonistik (yok edici birliktelik)(birbirini yok etme) düşünsel ve bedensel;politik-siyasi eylemler geliştirmek.  1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları
Özel ve Önemli Not
Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halkın yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
Bölünmüşlüğe Çözüm; yaşayan ve tarihi kök hücre zeminlerinde, en berrak ve tedavi edici toplumsal dokularki nakillerden ve ekimlerden aranmalıdır.1
Kemik iliği kavimin milliyetçileri, kemik kavimin milleti, et kavimin halkı, kan kavimin mahiyetindeki halklar gibidir.
İnsan olmanın yolu partiden/lerden, millete, milletten halka, halktan halklara halklardan insan devletine doğru doğal ve yapay inkişafla yol almaktır.
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler
.
Çözüm;bir cerrahın uyguladığı yöntem veya kök hücre ekim yöntemi ya da organ ve doku nakli gibi müdahalelerde bulunulmalıdır. Bunların içinde en liyakatlisi/lileri hangisi/leri olmalı ona mutlaka doğru karar verilmelidir. Bölgeye en yakın olanından en uzağına doğru başlamak koşulu ile;yani ülkenin bölücülükten en az etkilenmiş, ya da ona karşı bilinçli başat toplum sentezini başarmış evrensel halk grubunun fertlerden oluşan eğitim, öğretim ve yönetim kadroları oluşturmak ve yargı, askeri ve sivil örgütlerle prensip kararları gereği bu oluşuma tam destek olmak. Çok tehlikeli bölgeler kök hücre niteliğindeki tarafsız evrensel insan alimi, hem din hem doğa hem de insan alimi niteliğinde kişiliklerden oluşan birimlerden ekipleri gönüllü ve resmi görevlendirmek. Yani erozyona uğramış bölgede tarihi derinlikler içerisindeki en iyi yaşanmış kültür değerlerin özgün ve ortak payda harmanının zenginliğine durumu boğdurmak ya da ihya etmek gerekir. Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır. Kısaca çözüm en yakın sağlam bölgelerden nakiller yapılırken bölge halkının dil azınlığı, din azınlığı.. Vb güdük azınlık durumundaki haklarını nazikçe iade etmek ve topluma kazandırmaktır. Bu işleme küçük beldelerde denemeyle başlanıp verim alınıyorsa yavaş ve verimli yol alınmalıdır.

146.
Parti siyasetinin hukuk kuralları sistemi ile işleyen bu günkü demokrasinin vardığı sonuçları bakımından, daha verimli olan insan demokrasisine (21. Y.Y.' la hazırlık ve uzay-bilgi çağlarına uyum açısından) doğru evrimleştirmek mümkün mü? Vaktinde ve yeterince evrensel bireylerin tercihine ve yüreğine terfi etmeyen kavimler kangren olur giderler. Örneklerle açıklayınız 1 Öğrenci Yanıtları

147-Toplumlarda çoğunluğun verdiği kararların doğruluğu ve geçerliliği hangi oranlarda gerçekçidir? Bu açıdan parti(azınlık) demokrasisi alternatifsiz bir rejim olabilir mi? İpucu;
Lut kavmini düşünün? 1, 2, 3, 4,
  İpucu;
parti demokrasisi, hukuk ve siyasetteki kuralları ve uygulamada varılan sonuçları (spor çeşitleri, ahlak, seçim, öğretim, eğitim, üreme... Vb sonuçlar) hayvan sürüleriyle simüle ediniz(eşleştiriniz ve benzeştiriniz) ? Lütfen alternatif görüşlerinizi yazınız. Öğrenci Yanıtları

148- Azınlık;bitki ve hayvanlarda evrimin ve reKâbetin meyvesidir. Bitki ve hayvanlarda iç içe yaşayan farklı türlere ait baskın populasyonların (komunite) içinde, sayıca az-küçük ve çekinik populasyon/lara azınlık denir.
İnsanda azınlığın karşılığı olan çeşitlilik:Patojen (öldüren)istisnalar hariç,liyakatli(yakışır) adalet ve zaruretin; gücü ve bereketidir. Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır. İnsanda tür içi çeşitliliği kavramı size neyi/leri hatırlatır?
İpucu;Devletlerde ki kavimlerin çeşitliği (varyasyonu), hoşgörüyü ve doğa belgesellerindeki izlediğiniz aynı veya farklı türlere ait sürülerdeki reKâbette azınlıkların farklılığını karşılaştırmalı olarak düşünün.1Öğrenci Yanıtları

149- Bu asır, İzmir'in aziz kargaları-Yellowstone'un aziz kurtları kadar toplumsal döngüde insanların özgünlüklerine antagonisttik icabetleriyle, kendilerine değer biçen hâkim güçler(Film İzle)
dil, din,renk, kültür çeşitliliği ve azınlığı olur. İnsan türünün kavim azınlığı ya da etnik azınlığı olmaz, kavim azınlığı ya da etnik azınlık kavramını kullanmak bölücülüktür veya liyakatsizdir. Çünkü tüm kavimlerin birbiri içinde dil, din, kültür azınlıkları vardır. Yani tüm kavimlerin etnik azınlık kavramını kullanmaktan vazgeçmesi gerekir.Nedense 19. ve 20.Yüz Yılın kurucu canileri; inanç, kültür, dil, lisan-din çeşitliliği veya herhangi biri azınlık tabanlı fert sayısı az olan özgün kavimleri; hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb den dikilmiş ceketi giydirilerek ya da yurdundan kovdurularak asimilasyonunu reva görmüştür.Doğal (vahşi) demokrasilerde dil, din, kültür, renk … Vb azınlıkların bekası ve her şeyi hükmeden kavimin dil, din, kültür, lisan.. Vb tarladır ve bu gizli açık toplumsal tufandır. Tarih boyunca yaşadığı halde, bu gün özgünlük ve özgürlüklerin bir arada iç içe yaşaması neden zorlaşmıştır? İlla av-avcı sürü ve asimilasyon muamelesi/lerini mi görmesi/leri gerekir ?Ayni türe ait olmasına rağmen(insan), tarih boyunca, insanlık adına bu utanç verici kavram, kimin ve kimlerin ekmeğine yağ sürmüştür? Irk,dil,kültür,inanç, din... Vb azınlık ve güdük farlılıklardan dolayı, azınlık(etnik) diye nitelendirilmek istenen toplum ve kavimler çeşitliliktir.Çeşitliliğin özgünlüğü;Patojen (öldüren)istisnalar hariç, misafirlik, güç ve berekettir, ör;renk, dil, kültür, mülk göçebeleri, din çeşitliliği olabilir;asimile edilmeden çoğunluğun aşure mantığı ile tevhit edileceğine, nedense, bu asır özgünlükleri evrim yasalarının gereği asimile, teşhir ve tecrit edilmek istenmektedir. Ör, Zenci, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Hıristiyan, Yahudi, ...Vb etnik azınlık değildirler. Aynı türün etnik azınlığı olmaz bu bilime, doğa ve ilahi/peygamberi yasalara ya da dine de aykırıdır. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var), Yoksa çoğunluklar azınlıkları asimile etsin değil. Kaldı ki çoğunluğun değil, bazılarının yegâne ana dilleri ve yegâne ana vatanlarıdır. Bir insan, fert ya da toplum kendi ana yurdunda sonradan gelme çoğunluğa asimile ettirilerek etnik azınlığa düşe bilir mi? Bu asrın Sakat Demokrasi ve deccalı hilkat garibesi saçmalıktır. Bunlar dil azınlığı, din azınlığı, renk azınlığı, ya da kültür azınlığı durumuna düşürülmüş kavimlerdir. Kaldı ki çoğunlukta olan kavimlerinde başka toplumların ve kavimlerin içinde azınlıklarının olması söz konusu olması da çok doğaldır.
-Var olan ya da halen uygulanan Sakat Demokraside çoğunluğun azınlıklara fark attığı oylarıyla yönetişi bölücülüktür. Vahşi demokrasi ve/veya doğal yaratık beyinleri bile sağ ve sol beyin loplarının birlikteliğinin tümü omur+organların alışık tepki (refleks) iletim ve işletim sistemleriyle bedeni yönetir. Daha doğal demokrasiye bile terfi etmediğimiz ortadadır. Kaldık ki haklı ve doğru azınlıkların ya da dünyadaki en akıllı insanların azınlıktaki haklı ve doğru seslerinin ve görüşlerinin yönetimde hayat buluşuna yönelik hiçbir formül geliştirilmemiştir. Unutulmamalıdır ki çoğunluğun verdiği kararların her koşulda haklı olmayacağı kesindir. Peygamberlerin sadece bir oyu vardı, demokrasi bu kadar değerli olsaydı o zamanda uygulanırdı. İnsan aklının ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak sahip olmanın bir puan bile değer biçilmeyen sadece nefsin işletim sistemi olan zekâya dayalı insanları öne çıkaran bu deccal-i asırda demokrasi malzeme edilerek eskiden bir ailenin (padişahlık, şahlık, imparatorluk, krallık… Vb ) hükmündeki halkların tepesine bu sefer bir milletinin küllü çoğunluk balyozu azınlıkların ve halkların beline bindirdiler. Bunu yapan veto imparatorluğu üyeleri ve aksamları tehlikeyi görünce globalleşme yoluna değişmekte hiç tereddüt etmediler. Ancak değişmekte bilinçsiz, duygusal ve tutucu kavimleri birbirine boğduruyorlar ya da değişim için kendilerine muhtaç kılmışlardır. Çeşitlilikleri özgünlükleriyle-hoş görü içinde barındıran ve barındırmayan /amayan kavimlerin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırınız. İpucu:biyolojik çeşitliliğin, kültürel, zihinsel, beyinsel ve düşünsel çeşitliliği, melezlerin, zengin kültür harmanlanması... Vb güçlülüğünü ya da avantajlarını düşünün. Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve yarı sıcak (III. Dünya savaşı) savaş galiplerinin himayelerinde kurdurulan!! devletlerin kuruluş; zemin, amaç ve stillerinin bölücülüğe teşvik ediciliği, dünya devlerinin (güdük batılı krallıklar ve vetolu kapitalistlerin) daha çok sömürmek için (demokrasiyi ve bilimi kullanmak) bilimsellik, işçi hakları, demokratik haklar-özgünlükler-özgürlükler bahane başka kavimlerin içindeki azınlıkları menfaat farzları için hortlatıp-kullanmayı düşünün. Bu önermeler doğru değilse doğrusunu siz yazın. 1 Öğrenci Yanıtları
Çeşitliliğin- Özgünlüğün, Tek Düzeliğin (Monologluğun) Avantajları Ve Dezavantajları (Evrimsel Açıdan); Örneğin, bir bitkinin iletim ve destek sistemindeki hücrelerin-iletim elemanlarının çeşitli oluşunun kazandırdıklarını anlayış için tüm iletim ve destek sistemin tek düze bir çeşit hücre ve iletim elemanlarından oluştuğunu düşünün. Örneğin bir tür içinde ya da aynı bakteri türüne ait çeşitli alt grupların değişik ısı seviyelerine dayanıklı alt türler ya da alt kategorideki taksonlara ait varyasyonlar düşünün; en çok -50, +20 dereceye dayanıklı , en çok -40, +30 dereceye dayanıklı bir grup, en çok -30, +40 dereceye dayanıklı başka bir alt gruptaki tüm bakteriler; +20, -20 dereceye dayanıklı olabileceğini hayal ediniz. Bir anda ortamda ısı +35 dereceye çıkarsa bu ısı dercesine dayanıklı olmayan türler ortadan kalkar ama + 35 derce ısının üzerine dayanıklı olanlar yaşayarak kayıp olan neslin genlerini geleceğe taşır. Bunun tam tersine ısı -35 dereceye düşmüş olsa yine soğuğa dayanaklı ölmeyenler dayanıklı olanlar türün devamını sağlamış olacaklardır. Bu nedenledir ki özel haller hariç yaşamayı başaran çeşitliliğin avantajı; yaratıkların ve türlerin yaşama şanslarını artırırlar. Çeşitliliğin dezavantajı yaratıkların arasındaki uyumu ve iletişimi zorlaştırır. Nesnel ya da bedensel çeşitliliğin yaşama gücünü ve olasılığını artırdığını bilimsel, inançsal olarak biliyoruz Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti)/ayet). Bu mantıktan hareketle değer yargıları (ana dil, inanç, kültür, örf, adet… Vb) açısından çeşitlilik kavimlerin; hoşgörüsünü, zihinsel ve düşünsel yaşam gücü olasılığını artırır. Kısaca nesnel, düşünsel ve zihinsel çeşitlilik;yaşam gücünü artırıcılar olarak bir birini tamamlayan unsurlardır. Birinin eksik olması diğerinin verimli oluşunu olumsuz yönden etkiler. Özel haller hariç; insanın bedenine, düşüncesine ve davranışlarına zarar verecek bazı kavimlerdeki kültürel, inançsal, düşünsel… Vb tabu ya da değer yargıları zararlı çeşitlilikler olup;uluslararası seviyede yeddi yeminle gerekçeleri bilimsel ve inançsal açıdan ortaya konup alternatifleri ile yer değiştirilip öğretim, öğrenim ve eğitimle ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bir sınıf ve ders düşünün; her milleten bir öğrenci ve kendi ülkesinin kültür kıyafetiyle (aynı sınıfta farklı kıyafet ve küldürler ait öğrenciler) derse alınmışlar ve ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bir sınıf ve ders düşünün; hepsi aynı ya da farklı millet veya kavimlerden; ancak tek dil , tek kültür, tek din, tek tip kıyafete... Vb tek tipliğe zorlanmış olarak derse alınmışlar ve zorunlu ortak bir dilde konuyu öğrenime çalışıyorlar. Bu iki sınıfa ders veren hocalar ve öğrencilerin; hoş görü, iletişim, çeşitlilik… Vb açılardan avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırın. Fert, toplum ve kavim bazında Monolog ve tersi olmayı bir arada karşılaştırın. Ola ki Allah (C.C) tüm yaratıkların çeşitliliğinin her şeyini sadece insanda tevhit ettiği için insanı halife kılmış ve tüm insanlığı Müslüman olarak yaratmamıştır. İnsanlığın hepsini Müslüman yaratsaydım öldür tekrar insanı yaratırdım diye ayet vardır. İnsanlığı yaşantılarından verim alışı için İslam'iyet'te Müslümanlığa davet etmiştir. Ayet var. (Monologluğu ret ediş ayeti). Tanışasınız diye sizi kavimlere ayırdım (insanın yaradılışında çeşitliliği benimseyiş ayeti). Evrensel olarak insanlıkla kaynaşışın avantajlarına hazırlanışı düşünün. Yaşatıcı aşure mantığı çeşitlilik ile bölücü ve kangrenleştirici bulamaç çeşitliliğin farkındalığını insanlara kavratış çok önemlidir. Bu çok dilliliği, çok kültürlülüğü… Vb; Lazca, Çerkezce, İngilizce, Zazaca, Arapça, Rumca, İbranice, Farsça… Vb anadilde eğitim ve ana dilleri seçmeli ders olarak düşünerek ülkemize tüm dünyadaki çeşitliliğin farkındalığını yakalayış ve anlayış için; içindeki din, dil ve kültür azınlıklarının çeşitliliğini hayata güncelleyişi hatta dünyaya bu dilleri kabul ettiriş çabasını ve gayretini düşünün sonuç vahimse sınıfta söz hakkı ve görüş isteyin. Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var), İnsanların hepsini Müslüman yaratsaydım öldürür tekrar insanı yaratırdım ya da Dünyada tek tip kavim yaratsaydım insanlığı öldürür tekrar bu günkü gibi çeşitliliği yaratırdım (Ayet var). İpucu; kâinatta gelmiş, geçmiş ve gelecekteki tüm çiçekleri ya da güzellikleri içi, içe ve rastgele döşendiğini düşünün. Sizden istenen: düşünsel ve uygulanışta; bu çiçekleri, güzellikleri ya da düşünsel, nesne, sanal ... Vb olarak aşure mantığı ile iç içe karışmış her şeyi fert ve toplum bazında ya da işin ehli/uzmanları tarafından; Rahmani, peygamberi, insani…Vb peyzajcı, mimar, dekoratör, editör…vb mantığı ile dizayn ederek ya da düzenleyerek uygulayışınızdır. 11. Kuran Suresi/ 7. Ayet O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki, (Resulüm!): "Ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz" desen, kâfir olanlar derhal "Bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir" derler. Her şeyi bu mantıkla; öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim… Vb sahalarda uygulanışını düşünün. Örneğin dünyadaki tüm insanların her şeyinin birbirinin aynı kopya olduğunu düşünün. Bu günkü doğal insan çeşitliliğini düşünün. Muhtariyet nöbetini elinde bulunduran kavimlerin hükmündeki kavimleri kendi kültür ve ırklarına asimile edişi afatını düşünün. İslam'iyetin Abbasi, Emeviler … Vb kavimler döneminde bu özgünlük ve çeşitliği koruyuşunu düşünün. Muhtariyet; hükmündekileri Allah (C.C)'HUN misafir ve emaneti kabul edişle liyakatli hayat bulur. Ancak muhtariyet; hükmündekilerin ceddine, dinine, ırzına, vicdanına, topraklarına… Vb her şeyine ilahlaşmakla da deccalleşilir.
150-kâmil; fert/toplum ve kâmil insan nedir?Filogenetik (başlangıçtan/filogenetik çocukluktan bugüne) açıdan: Âdem insanın; topluca,ilk filogenetik kâmil insan (Flogeneteik olgunluk) olmayı; eğitilmiş zihinsel ve bedensel şekillenişi (morfogenezisi) (gelişimin şekillenişi/şekillenmesi) ne zaman başarmış veya başaracak ya da sizce bu fırsat kaçtıyoksa uzaya açılmadan değişmenin tam zamanı mı?
İpucu;Âdem AS öncesini vahşi/doğal/cahil ya da reşit olmayan insansılar (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yani bir kolu bugüne dek vahşi/doğal ya da reşit olmayan cahil insan gelen Âdem AS'IN nefsi doğal insansılar (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı). Âdem AS dönemi insanlığın filogenetik gençlik reşit dönemi...Vb olarak düşünün Öğrenci Yanıtları

151. Selam nedir ne amaçla verilir? Güce, menfaate, siyasete, resmiyete ve samimiyete dayalı selamı tanımlayınız.
Başka bildiğiniz selam çeşidi varsa tanımını yazınız. Öğrenci Yanıtları

152-Nefis nedir? Nefsini Tanımak nedir? Nefisle; eğitim, öğretim, bilim ve teknolojii arasında nasıl bir ilşki vardır?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları

153-Zihnimiz bir yönüyle bedenimizdeki midemiz gibidir. Göz, kulak... Vb duyularımızla giren bilgileri içindeki enerji katmanlarına zihinsel yapılanma kuramı kurallarına göre yerleştirir ilişkilendirir.
Düşünmek ve uyku ile sindirmediklerini (uyumsuzlukları) revize eder. Önermelerini doğru kabul edersek; eğitim-öğretimde, serbest hayatta; her yaşata, her kitabı okumak/okutmak, her kokuyu doyana kadar koklamak/latmak... Vbher şeye doyumsuz-başıboş bakmak/baktırmak-görmek/göstermek doğrumudur ? Neden? Doğru ölçü kuralları sizce ne olmalıdır? 1 Öğrenci Yanıtları

154.Paraya, Mala, Toprağa, Dünyaya ve Doğaya Tapmak ne demektir?
Bunların uğruna; ölseniz de, yaşasanız da onlar için fark etmez veya onlar yine yaşar, sadece el ve ad değiştirirler. Önermeleri doğru ise? Neyin ve nelerin uğruna gerçekten ölmeye değer? İpucu; sınırlarını çizmeye ömür ve akıl yetmez devasalıkta ki kâinat; enerji, su ve toprak dolu, nefsi müdafaa, ahlak, akıl, ruh, nefis, zekâ, evrim, devrim, liyakat(yakışır) ve evrensel-gelişmiş insan veya tapmanın kılık değiştirebileceğinin, merceğinden düşünün. Öğrenci Yanıtları

155.Dürüstlük:yaratıkları, olguları, süreçleri, olayları... Vb her şeyi değerlendirirken ve tepki gösterirken;gerçekçi ve adil olmaktır. Önermesi doğru ise; evrensel ve ulusal dürüstlük arasındaki farkları yazınız? Öğrenci Yanıtları

156. İnsanın bedensel ve zihinsel minimum 10 doğal duyusu vardır? Önermesi doğrumu? Neden? İpucu;
5 bedensel duyusuna ilaveten, sezgi ve geleceği görme duyusu/ları, his etme duyusu/ları, sevgi duygusu/ları, doyum duyusu/ları, muhakeme duyusu/ları, sentez duyusu... Vb. Öğrenci Yanıtları

157.Bedensel ve zihinsel doğal duyu zekâsı/ları nedir? Bunlar test etmek ve tanımak için;hangi düzenek/ler, düzenler kurulur ve yöntemler izlersiniz? Öğrenci Yanıtları

158.Doğal döngüde(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) bazı hayvanların doğal dengede aşırı çoğalması doğal denge gereği kontrollerini gerektirebilir. Ancak bu insan için hiçbir zaman düşünülmemeli. Önermesi doğru mu neden? İpucu;
Doğayı mayalamayacak kadar az ve doğadaki en değerli yaratığın nesli tükenen türler kadar bile değerinin olmadığı ve hayvanlardan daha çok yarıştırılıp savaştırıldığı zihniyetteki bir asrı yaşıyoruz. İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Öğrenci Yanıtları

159. İnsanın: doğal üremesini, müdahale edilmeyecek kadar amorti etmesi mümkün mü? Neden ve Nasıl? İpucu; 1,  2, 3, 4,5, 6, 7, kâinatta çok şey enerji.Öğrenci Yanıtları

160. kâinat hala genişliyor, insan zihinsel ve düşünsel olarak;ne zaman doğayı(doğanın metriksini/ortamı) aşamaya çalışmıştır ya da doğanın kabuğunu kırıp aşmıştır? Allah C.C.'HUN dinleri emri vaki olarak mı yoksa insanların isteği üzerine mi göndermiş olabilir? İpucu;
Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmez(Rad, 13/11) kesin hükmü var. İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.
          İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.

         İnsanın idolarını ve idollerini aşmaya, bir şeylere tapmaya başladığı anları düşünün. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

161.Dünya'da kök hücre kavramı önemli yer tutmuştur 1, 2,3, 4, zihinsel ve toplumsal sorunlarımızı çözmek için; acaba;bedensel, toplumsal ve zihinsel kök hücrelerimiz ne/lere tekabül eder? İpucu;A  B  C  D  E  F dua edelim Allah C.C versin, 1, 2, 3,  4,  5,  6, 7, 8. Toplumsal ve zihinsel kök hücrelerimiz; gelişmiş ve evrensel insanlardır. Öğrenci Yanıtları

162.
İnsan olarak: iletişim ve bilgi çağından (21 Y.Y.), gezegenler ve uzay çağlarına girerken;akıllılar, soylular, dürüst, alimler, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)lar ve zahitler; zamanında; akılsızlar, soysuzlar, cahiller, namussuzlar ve kapitalistlerle, sorumluluğun bilincinde  liyakatli(yakışırlık) yer değiştirmenin yolunu keşfetmezse; istisna hariç tüm yaratıklar, çok şeyini belki de her şeyini kayıp edecektir. 21. Y.Y. insanları olarak; birlik ve beraberlikte bunu başarırsak, belki de insanlık tarihinin eşsiz ve en güzel topluca yapılmış eylemini gerçekleştirme şerefine nail oluruz. Önermeleri doğrumudur? Neden? Niçin? Öğrenci Yanıtları

163.Üniversiteler sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği ve çevresini kendisinden yararlandırmayı başaran -doğaya uyumlu üreten kurumlardır.
Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla doğaya uyumlu disipline edilip adil-liyakatli uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda;kuramsal olarak üniversiteler; diasporanın, parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlüakÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2 Öğrenci Yanıtları

164.Filogenik ve ontogenik olarak; İslam'iyetin meyvesi ve peygamber ahlakı abidesi;fert ve kavimlerden 6 tanesini yazınız.
İpucu;
1, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1112, 13, 14, 15, 16, 17,  Hz. Mevlana, Hz. Yunus EMRE.Öğrenci Yanıtları

165. İnsan türü, ontogeni ve filogeni gelişimi bakımından, bu gün vardığı konum:fert bazında; bedenen evrensel nadiren gelişmiş insan, aile bazında; normal ve çağdaş nadiren evrensel insan, toplum üstü bazda; ilkel ve doğal insanı aşamamıştır. Önermesi doğrumu? Neden? İpucu;
fert ve toplum bazında;insanın tanımını, insanın zihinsel şekillenişi (morfogenezisi)nin (şekillenişi/şekillenmesini) filogenisi ve ontogenisini düşünün.Öğrenci Yanıtları

166.Bir fert veya toplum sadece;beden merkezli düşünüyorsa (kişiliği beden kafesindedir) materyalist, ruh merkezli düşünüyorsa (kişiliği ruhun kefesindedir) ruhban, nefis ve zekâ merkezli düşünüyorsa (kişiliği sanal doğal kafesindedir) hayvani, hepsini bir arada düşünerek değerlendiriyorsa (kişiliği hürdür) evrenseldir. Akli merkezli düşünüyorsa gelişmiş insandır. Önermeleri doğrumudur? Neden? Değilse doğrusunu siz yazınız.
1, 2. 3 Öğrenci Yanıtları

167.Evrenin, bilinen galaksi, yıldızların, gezegenlerin, yer küresinin, tüm canlı ve cansız yaratıkların gerçek (sanal, soyut ve somut) hayat hikayelerinin (iklimsel,mikro,makro ve dinamik hayat döngüleri(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)... Vb mikroskobik ve mikroskobik bilimsel bilgiler) bilimsel dokümanlarını tera bilgisayarlara; kullanılabilir - ilişkilendirilebilir veritabanları olarak kayıt edelim.
Evrimi aşarak ve zamanı sıfıra indirecek hızda genetik çalışmalar yapılabilir mi ? Yani geleceğe yönelik; örneğin Ay, Mars koşullarına uyum sağlayacak canlıları üretmek? Ya da canlılar Ay'da-Mars'ta evrimleşmeye başlayıp bugüne ulaşana dek geçirmesi gereken filogenetik döngüde elde edilecek sonuçlara, ontogenetik döngüdeki genetik çalışmalarla kestirmeden ulaşmak mümkün mü? Nasıl? İpucu; yerküresindeki tüm koşulların kombinezonlarını uzaydaki koşullara simüle ediniz. Genleri tek tek, çoklu kombinezonlar halinde istenen çevre koşullarına uyumlu hale getiren genetik ıslah çalışmaları? 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

168.
 İnsan söz konusu ise;aynı türün azınlığı olamaz, varyasyonları, dil, kültür, din... Vb azınlığı olur. Aynı türün içindeki farklılıkları, varyasyonları Patojen (öldürücü) istisnaları hariç ;çeşitlilik ve bereket yerine azınlık görmek, yorumlamak;dine, bilime ve doğanın tabiatlarına aykırıdır. Önermesi doğru mu neden?
İpucu;
asimilasyon, bölücü ve parçalayıcı muamelesi/leri çeşitliliği ve bereketi yok eder güçlenmemizi engeller. Neden yaşatılması gerektiğini düşünün. Yok edelim, asmile edelim hepsini ne olur? Yanlış ve eksik globalleşmenin koşulları bu yasaya göre konmazsa insanlık ne kayıp eder? 1, 2, 3, 4.Öğrenci Yanıtları
.


169. Allah C.C.'HUN gönderdiği dinler; filogenetik olarak birbirini tamamlayıcı mı yoksa kesintiye uğramış denemelerin ürünleri olarak mı bu güne gelmiştir? Ya da toplumsal gelişmelere göre aralarında nasıl bir ilişki var?
1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

170.Vahşi ve Doğal Laiklik ve Evrim Bâtının gereksinimleri sonucu mu yoka siyasi keyfiyetten mi-zaruretten mi yoksa ilahi/peygamberi adaletten mi ortaya /çıktıçıkartıldı? Neye ve hangi koşullara tepki olarak ortaya çıkartıldı?Bu iki olgu ortaya çıkartılmasaydı ne olurdu?  Yakın batıda antilaikliğe dönüş başladı önermesi doğru mu?
0, 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

171. Sadece;Genlerinin/nefsinin (hayvanlar sadece genlerinin kontrolüne tabiidirler), Aklının, Ruhunun, İradesi ve bilincinin kontrolündeki insanlar arasında ne farklar var? İlk insanlar (yontma taş, cilalı taş insanı... Vb) ve günümüz insanlarının kişilikleri neyin/lerin kontrolündedir? İpucu;
Doğal, çağdaş, evrensel ve gelişmiş insan kişiliklerinin genleri ve zihinsel araçlarıyla ilişkisini düşünün. 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

172.Bu asrın tüm insanları olarak uzaya açılma ve yayılama bize nasip oldu;acaba kendimizden-doğadan; azami hayır veya pozitif verim almamız için hangi ortak payda ve özgün sistemler geliştirmeliyiz? Neden?
0, 1 Öğrenci Yanıtları

173. İnsanın benimsediği yaşama (hayat) stili gereği:zihinsel ve bedensel olarak; düşündüğü- yaptığı; eylemler, işler, davranışlar.. Vb ürettikleri ahlakına yansır mı neden? Nasıl? İpucu;
bilimsel-teknolojik çalışmalar, olimpiyat oyunları, diğer spor dalları, yoga... Vb düşünsel ve bedensel eylemleri üzerine uygulayan fert ve toplumların;ahlaki, doğal ve toplumsal açıdan;toplumsal-doğal döngüye (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin); pozitif, negatif ve nötr katkılarını düşünün. İnsanın eksik öğretim, öğrenim ve eğitimiyle ilişkilendirin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Öğrenci Yanıtları

174. İnsanın zihni ne ile haşır ise; ahlakı da ondan etkilenir? 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

175.Nefsini tanımak ve kötüye kullanmak (nefsine zulüm etmek) ne demek?
1, 2, 3, 4,5 Öğrenci Yanıtları

176. kâinatta yaratıkların ve taksonların; ontogenetik ve filogenetik ömrü vardır. İnsanda;zihinsel ve bedensel filogenetik gelişmenin en verimli dönemi ne zamandır veya ne zaman olacak?
1, 2, 3  Öğrenci Yanıtları

177. Yerküresini uzay hücre çekirdeği(hayat elektronu/abiyotik-biyotik gen havuzu) ve ayı çekirdekçiğe(elektron bulutu-basamak havuz) simule etmek bize hangi mantığı kazandırır? Değilse daha doğrusunu siz yazın. İpucu;
İnsan uzaya çimleniyor veya farklı uzay dokusuna gömülme-yayılma aşamasında.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Öğrenci Yanıtları

178. Satrançta flogenetik hatasız 5 açılış ve karşı hamle yazınız? Ör,Pe2-Pe4..Af3...   Neden hatasız?
1, 2, Öğrenci Yanıtları   Filmi izleyin

179.Âdem A.S.'la, Taş Devri İnsanları (genlerinin/nefsinin kontrolünde insanlar, irade doğal seviyede) arasında kesin ve net hangi farklılıklar vardır? İpucu;insanın sanal araçları(Akıl, Ruh, Nefis... Vb ) sayesinde, iradesini etkili ve doğru kullanmasını düşünün.
Günümüzde genlerinin kontrolündeki fert ve toplumları doğaya ve insanlığa katkıları açısından; taş devri insanları ile mukayese etmeyi düşünün. İnsan fıtratları ve bilmediğini bilmemek nedir?.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Öğrenci Yanıtları

180.Günümüz fert ve toplumlarını;yaşama stilleri, doğaya tepkileri ve eylemleri açısından kategorize ediniz. Bunu ahlak seviyeleriyle ilişkilendiriniz.
Öğrenci Yanıtları

181. İnsanlar doğal hayvanları evcilleştirmeye başladığı asırları anımsatan bugün; hayvanları ve doğayı tanımaya (nefsini tanımaya) çalışırken;doğayı hortumlama sürecini uçlarda yaşıyor. Diğer taraftan;insan; yeryüzünden uzaya çok yönlü (çimlenme-yayılma-gömülm-doğum) açılma sürecine girmiştir.Yer küresi de; kendisinden bir şeyler kopacak, doğum sancısı çeken anne sürecini yaşıyor ? İnsanın fıtratına ve sürecine uygun; zihinsel - bedensel tevhidine gereksinimi var. Önermeleri asrımıza doğru benzeşimle güncellenmiş mi? Neden? Eksiğini tamamlayınız.1, 2 Öğrenci Yanıtları

182. Azınlık-çeşitlilik, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, adalet ve zaruret(rahmani-insani birliktelik) kavramlarını insan türü ve diğer canlı (bitki-hayvan) türleri arasında mukayese ediniz? Patojen (öldüren)istisnalar hariç neden farklılık olması gerekir?1, 2 Öğrenci Yanıtları
İpucu;
Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır.

183.Tapmak, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol), sevgi, merhamet, sadakate, güven, saygı ve adalet nedir? Bu asır, insan: taptığı, idleri, idolleri,sevgisi, merhameti, sadakati, güveni, saygısı ve adaleti;kime, neye, nelere kanalize olmuştur/ olmaktadır? İpucu
:tapmak, kimlik (id), tapındık-taptık(put) (idol),sevgi, merhamet, sadakate, güven, saygı ve adaleti birer yatırım aracı olarak düşünün. İnsanlığın bu yatırımdan verimli dönüt almak ve kâra etmesi için;insana, doğaya, toprağa, hayvana, paraya, güce liyakatini kategorize ediniz. Vardığınız sonuçları;dünyada mevcut sonuçlarla mukayese edip;eğitimle ve öğretimle ilişkilendirin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Öğrenci Yanıtları

184.Evrimleşmiş ve gelişmiş; fert/toplum/kavim/devlet ve milletlerin arasındaki farkları-kriterleri yazınız İpucu;gelişmişliğin ölçüsü doğayı-insani değerleri hortumlamakla doğru orantılı değildir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Öğrenci Yanıtları

185.Siyasetin, politikanın, dinin ve bilimin aygır ve beygirleri olma liyakatinde(yakışır) insan olabilir mi? Neden?
1Öğrenci Yanıtları

186.Bu asrın;yönetim, eğitim, öğretim, sınav... Vb sistemleri; akıllı-peygamber ahlaklı insanlara mı, zeki olanlara mı her şeyini emanet etmiştir? Bu asrın sorumluluğu hangi cin-gen sistemlerine aittir? Bu koşulları devam ettiren sorumlu nüfuz güçlerinin isimlerini yazınız.0,1, 2, 3 - 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtlaarı

187.Dini kuralları; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst uygulamayan inanç-din cahilleri ve sözde inanç sahiplerinin (dininde hayır görmeyenler) nefisleriyle zorunlu olamayan menfaati için; geçimsizlik veya Katolik nikahı yapanlardır. Bu insanlar çevresini giderek hepimizi rahatsız eder ve şaşırtıp fitne fesada sürükler/sürüklemiştir? Önermesi doğrumu? 1,2,3 Öğrenci Yanıtları

188.En büyük delilik, en büyük yalan, en büyük iftira nedir-hangisidir? mubah olduğu yer varmıdır? Neden? Ör,hak etmediği halde bir insana deli diyorsunuz veya diyenleri tasdik ediyorsunuz. Sizin hesabınızdan; siz velilerle oda delilerle hesabı hak  ediyor. Hanginiz daha kârlı. Öğrenci Yanıtları

189. Aklını sadece başında bilen (başına sıkışmış düşünen) bir adamla, aklını her yerinde ve her yerde bilen adam arasında ne farklar vardır?Öğrenci Yanıtları

190. Kimiz ve kişiliğimiz hangi gerçek (sanal, soyut ve somut) aracımızdır? Nefisle kişilik arasında nasıl bir ilişki vardır? Öğrenci Yanıtları

191.Yer küresindeki koşulları dikkate alarak;güzel gelecekler için;bugün Âdem oğulları ve kızlarının;acilen hangi insan tipine/lerine gereksinimi vardır?Kısaca demokrasi  iklim çeşidinde hangi insan tipleri yeşeriyor hangileri yeşermiyor? Neden?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 13, 14,15,16 Öğrenci Yanıtları

192. İnsanlığa-asrına yararlı olmanın ön koşulu/ları nedir/lerdir?
1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

193.
Birilerine göre; namussuz, hilebaz, kaypaklarla... Vb. işbirliğine,anlaşmaya gittik;haksızca yarıştık /yarıştırıldık kayıp ettik. Şimdi namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)yum diyenlerle ittifakta son hakkımızı kullanıyoruz. Önermesi size ne çağrıştırır? İpucu; fert, kavim/ler, toplum/lar ve devlet/ler bazında;nefis ve kişiliğin özgünlüklülerini yarıştırmayı düşünün.1 Öğrenci Yanıtları

194.Pratikte, haklı barış ve haksız savaş bedende yaşayan iki veya çok sayıda eylemli kişilikler olsaydı (Habil-Kabil misali); Barışı/ları galip kılmak için, savaşa/lara ne muamele yapardınız?
Başlangıçtan-sona kadar, tüm güzelliklerden yayılan enerjinin/lerin, biriktiği ebedi hayat katmanı ile, tam tersi özellikteki ebedi hayat katmanı arasında;savaşın/ların ve barışın/ların hak edişi/leri için; sırat köprüsünü nasıl kurardınız? İpucu;dünya sistemleri beygirler ve aygırlar gibi yaşayan savaştan /lardan yana. Herkese, ebedi barış naralı ekonomik sevda (aşk) ordusuyla/larıyla savaş dersi veriyor;sevgi ninnileriyle aşkın partizanca siyasetini yapıyor!! savaşın /ların barışla/larla geçinmeye gönlü yok, dediği dedik!! derken başın sonuna geldik.1, 2, 3, 4, 5. Öğrenci Yanıtları

195.B
u asır;yakın batı, uzak kuzey batı, uzak kuzey, uzak doğu kavimlerinin her şeyleri doğa-doğaya özgü ötesini; dengesizce hortumlamanın sarhoşluğunu içinde yaşarken; arda kalan kavimleri paylaşmak için; insan metriksi (ortamı) içinde bocalattırmaktadırlar. Önermesi doğru mu? İpucu;iletişim çağındayız; uzakların papağı, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojinin derisinde haberleri var öz verisinde!1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

196: Bu asır insanın/lığın kendine yapacağı en önemli iyilik, yaratıklara zarar vermemeyi öğrenmesi ve uygulamasıdır. Önermesinden daha önemli bir önerme yazınız.1, 2, 3 İpucu
;insan doğadaki liyakatinin(yakışırlığın) hak edişine gecikmeden emeklemeli. Öğrenci Yanıtları

197.
Yemeden içmeden enerjisiz yaşamak sadece Allah'a mahsusdur.Yemek, içmek, yardımlaşmak, haklı kazançlarını değiş tokuş etmek; fert/ toplum/ devletlerin ve insanlığın en doğal haklarıdır. Menfaat farzları gereği veya herhangi bir nedenle bunların ablukası af edilmez insan suçudur. Önermesi amacını ifade etmek için yeterlimidir? Değilse doğrusunu siz yazınız.Öğrenci Yanıtları

198.Bilimde üretilenlerin kıblesi nereye ise, feyzi ve meyvesi oraya yığılır. Önermesi doğrumu? İpucu;
Geri kalmışlık, kaderin meyvesi değil, bazı kavimlere dayatılan sonuçtur/sonuçlardır.1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

199.Bilim işçisi, bilim dedektifi ve bilim bilgini (bilim insanı?!) arasında ne fark vardır? Az teknolojik ülkelerin;bilim çocukları, bilim gençleri ve bilim personelinin ürettiklerinden en çok kimler-nasıl  yararlanır/yararlandırılır? İpucu;
öncelikle, ülkemizin gelişmesini ve sorunlarının çözümünü motive edici bilim ürünlerini üreten/ ürettiren;eğitim-öğretim kural ve sistemlerinin minimumu özellikleri neler olmalıdır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Öğrenci Yanıtları

200.Uzayın-dünyanın;geçmiş, günümüz ve gelecek koşullarına ait yaşam yerlerini her yaşa hitap edecek şekilde, bilgisayar ortamına simule ederek;her kişilik bu ortamda dilediği tercih ve denemeleri yapsın.
A-Elde ettiğimiz bu veriler ne işimize yarar ve nerelerde ne amaçla kullanılır? İpucu;insanın fıtratı, sanal tedavisi, kişiliğini tanınması, gelecekte nasıl bir insan olacağı… Vb açıdan düşünün.
B-Acaba sanal ortamda elde ettiğimiz bu verileri günümüz gerçekleri ve koşullarıyla doğru ilişkilendirip ya da bu verilerdeki mantık sistemlerini günümüz koşullarına doğru tercüme ederek, eğitim sorunlarımızı çözebilir miyiz nasıl?Öğrenci Yanıtları

201.Farazi uzay çağındayız; herkese yetecek kadar ekmek ve toprak var. Doğum kontrolü komik durumda hareket enerjisi dâhil her türlü enerjiyi hayat enerjisine (ATP'ye ) dönüştüren;multi enerji dönüştürücüler var.
Her aile bir gezende yaşıyor. İnsanlar sevginin, merhametin, aşkın, tüm döngülerin(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)… Vb çoğu şeyin liyakatinin(yakışırlık) toplu bilinci içendeler. Yani filogenetik kâmil insan dönemi yaşanıyor. İnsanların bir birini tanımaları, tanışmaları, verimli toplumsal faaliyette bulunmaları, gerektiğinde farklı gezegenlerde buluşmaları… Vb bir gezegendeymişçesinden daha avantajlı nasıl bir iletişim sistemi kurardınız? İpucu; gerçekleriyle bire bir simule edilmiş sanal gezegenler, sanal kişilikler, istemler, ilişkiler, bilinen tüm mantık sistemleri, döngüler(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin),gerçek (sanal, soyut ve somut) gen haritaları… Vb bilgi ve mantık sistemlerinin verilerini bilgisayar ortamına simule edip çalıştırmayı-uygulamayı düşünün.1 Öğrenci Yanıtları

202.Ders almamız ve unutmamız için:iktidarları döneminde; Ahlaki açıdan insanlık gen havuzunu kirleten suçlu genlere ve tercihlere sahip fert, toplum ve devletler varmıdır? İsimlerini yazınız.
Öğrenci Yanıtları

203.Ör,Bir insan; Allah'ı  razı etmek için dürüst bir kişilik olmayı benimser, diğeri insanların güvenini kazanıp daha fazla kar etmek için dürüst davranır... Vb ahlaki değerler açısından insani sıfatlar ve tercihlerinin dayandığı temel kavramlar ve hudutlar nelerdir?  İpucu;fitratları, inançları,  idolleri, idleri, aşmazları, çıkmazları… Vb düşünün.
A-Bu mantık dikkate alınarak; insan eğitimi için nasıl sistem/leri önerirsiniz.
B-Bu durumu dikkate alarak, insan eğitiminde minimum bulunması gereken kuralları sıralayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları204.Aziz kurtlardan ve kargalardan eksik ders alan zihniyet; bu eksik dersi aziz politikalarına ve siyasetlerine uygulamakta gülünç duruma düşmüşlerdir? Önemesi; iftira mı, yanlış mı yoksa eksik mi? Doğrusunu siz yazın.Öğrenci Yanıtları205. İstisnalar hariç;genel döngünün (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) kurallarına uyumlu düşünülen ve adil icra edilen her şeyden hayır beklenirken tersi düşünce ve eylemde ise zülüm vardır.Önermesini dikkate alarak;çok gelişmiş, az gelişmiş, doğal… Vb kavimlere uyguladığında;gelişmişliğin ölçüsü genel döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı, ilkelliğin ölçüsü ise ters orantılıdır. Önermesini 2-3 cümle ile eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

206.Doğa yasaları gereği hayvanların yaşam yeri hudutları güçleriyle özdeşleşir. İnsanların yaşam yerlerini hangi kriter/ler belirlemelidir.Öğrenci Yanıtları

207.
Sıra dışını/larını normlarına verimli disipline edemeyen/ler, sıra dışına/larına disipline olmaya mecburdur/lar.Önermesi doğrumudur?1, 2 Öğrenci Yanıtları

208.Spor çeşitlerini; hayvanların özellikleri, davranışları ve hareketleriyle özdeşleştiriniz.Sıra dışı düşünmek, sıra dışı spor yamak, sıra dışı hareket etmek, sıra dışı eylem yapmanın;pozitif(artı değer), negatif ve nötr(denge) eylem, davranış ve özelliklerin sınırlarını kategorize ediniz. Sizce;hangi konularda ne kadar sıra dışı olmak gerekir? İpucu;
etoloji, psikoloji, ifrat ve tefridi düşünün. 1, Öğrenci Yanıtları

209. İnsanlığın fıtratına-liyakatine(yakışırlık):her kategoride;sıra dışı, uçlarda şampiyonluk mu? Yoksa ortalama normların şampiyonluğu mu uygundur? Ya da insan hangi konularda ne kadar sıra dışı olmalıdır? Daha doğrusunu siz yazın. İpucu,
1 Öğrenci Yanıtları

210.Sizce 21.YY' da Karunizm (kapitalizm) hangi kılıklara bürünecek? İpucu;geçmişte ki kapitalizmin girdiği kılıkları, kapitalist hayvanlardaki (gereğinden fazla yiyecek stoklayan hayvanlar) yaşam döngülerinin(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) uzaya uyumunu-evrimini düşünün.
1 Öğrenci Yanıtları

211.Bu asır: hayvanlar ve bitkilerdeki çeşitliliğin Patojen (öldüren)istisnalar hariç; gereklilikleri ve güzellikleri; insanlardaki çeşitlilikten (dil,, kültür, renk.. Vb çeşitlilik) daha büyük değer taşıması ne anlam ifade ediyor-neden kaynaklanıyor? İpucu;
sevginin, merhametin ve peygamber ahlakının liyakatini(yakışırlık), genel döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) israfsızlığı-gerekliliği-dengeyi, insansız ve insanlı bir kâinatı düşünün. kâinatta tek tip çiçek,tek tip insan.. Vb çok şey tek tip olsaydı ne ve nasıl olurdu?0,1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

212.Liyakatsiz;sadaka, sadakate, merhamet, şefkat, duygusallık, acımak, iş vermek, işe koymaya vesile olmak... Vb. sinsi cehalettir.
İstisnalar hariç bu cehaletin cezasını tüm yaratıklar çeker. Önermesi doğru mu? İpucu;Ör, atalarımızın bize yaptığı liyakatsiz(yakışmaz); iyililiklere, güzelliklere en güzel tepki;onların yanlışlarıyla birebir örtüşüp şovenleşip, Siyonistleşip… Vb cahilleşmektense, verimli ata/lar olmanın liyakatli(yakışır) çizgilerini, benimsemek/setmek-uygulamak/latmak daha doğrudur. 1 Öğrenci Yanıtları

213.Cetlerimize yegâne borcumuz, onları evrensel; hayır ve helalle yad etmektir? Onlara ya da yaptıklarına tapmak, onları kusursuz yaratıklar olarak görmek ya da yanlışlarını eksiklerini görmezden gelip avukatlığını yapmak cehalettir. Önermesinin eksik ve yanlışlarını tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

214.Liyakatsiz(yakışmaz) yönetici, cahil cet, cahil önder-lider, cahil dost, cahil arkadaş; insanı cehalete duçar eder. Önermesi amacına ne kadar hizmet etmiştir? Öğrenci Yanıtları

215.Kendisini(sıfatlarını, fıtratını, özelliklerini, nefsini), geçmişini, yakın çevresini doğru tarif edemeyen, etmek istemeyen veya tanımayan;fert/toplum/ insan/devlet/millet, yanlışının/larının doğru-haklı olduğunu iddia ettiği konun/ların cahildir? Böyle fert ve toplumların namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst öndere/lere ve büyüğe/lere gereksinimi/leri vardır. Önermeleri doğru mu? Neden? 1
Öğrenci Yanıtları

216.Menfaatleri için;kendilerini ve çevresini liyakatsiz(yakışmaz) yöneticileri/e kullanan/kullandıran ve nefisleriyle yarışanlar/yarıştıran, inanç sahibi; fert, toplum ve milletler; kendilerine, dinlerine ve nefislerine zülüm etmişlerdir. Önermesi doğru mu? Neden? Mümkünse örneklendiriniz. Öğrenci Yanıtları

217. Bilim ve Gelişmişlik Bu İse!!
     A
-İnsanların hayvanları sollayacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu toplumsal konum/ların ve döngünün/lerin (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kâinatta. Yaratıklara parazit Tarzanlara insanı nasıl sevdirebilirizacaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ve doğa beyinli süper zeki  Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzet'iz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükü metmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştışmaktan ve reKâbetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Affedip çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İpucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yararlandırmak ve asker, öğrenci.. Vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumuzun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disipline ve garanti etmek." Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Peygamber Ahlakı" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.14

    B-Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-toplumsal süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav.. Vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zekâ derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri… Vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranında; doğal ve toplumsal döngülere uyumlu yararlanmış olsun. İpucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş çevreci aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı çevreci etkinlik ve uygulamalar yapan insan seveer çevreci dernek kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere;zararlı oluşları ve ekonomik güçleri oranında; zorunlu sentetik, gerçek ağaç, güneş, dalga ve rüzgâr panelleri diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek… Vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulamaları, etkinlikleri, vergileri; uluslararası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; toplumsal olay ve doğal deprem-su tufanı(tsunami /depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem planları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda verdikleri zarar ve ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri Uluslararası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline getirmek. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
0, 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9,10
    C-Gelişmişliğin ölçüsü, doğadan daha çok istifade eden, dünyanın damarlarındaki katı-gaz ve sıvı fosil canını hortumlayan ilkel yöntemler ve teknikler sahip olmak üretmek veya doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Kıyasını namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca;gelişmişliği; fıtratı(örneğin engelli bir çocuk ) ve olanakları ölçüsünde doğal döngülere pozitif değer katmakla doğru orantılı kabul etmek daha akılcıdır.
         Çevrenin ilkel insan sorunu vardır, insanında peygamber ahlakı sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
         Bir toplum peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.Öğrenci Yanıtları

      Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği; Fosil, İlkel ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi)Sanayi Devriminin Başlamasıyla Başlamıştır.
      Dünyanın küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon külfetlerine sebep olanlar (Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji tiryakileri) ;kim okurdu kim yazardı, küresel ısınma düğümünü parayla kim çözerdi hesabını yapmaktalar. Bu kördüğümün çözümüne sağır durmalarının bir sebebi de bu düğümü parayla biz çözeriz diyecek kadar namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı ve insaflıdır belki de!
        Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek). Filmi izleyin
       Bir zamanlar iklim, doğa ve çevre bizim kültürümüze yön vermiş ve etkilemiştir. Bu gün biz ilkel insanların Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojisiyle(Silah Teknolojisi) çevremizi etkileyerek doğaya karşı ahlaksız ve ölçüsüz davranmanın (doğal döngülerin bereketli hudutlarını zorlamanın) doğaya hiçbir şey yapamadığımızın götergesi olup, sadece doğal şamarın tufanını suratımıza yemek üzereyiz. Neden ve kiminle suç ortaklığına gidiyoruz bu durum devam ederse tarihi şaşırtıp bizi bu tufanın günah keçisi ilan etmeye kalkışacak kadar şahsiyetli olacaklarından şüphem yoktur. Çünkü Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojinin ahlak ve tatbik/uygulayış cahilleri (ilkel insanları) her zaman dediğim dedik olması gereken toplumsal sabitelerdir. Onlarsız çözüm aramak ve onlardan uzak durmaktan daha hayırlı tercih bilmiyorum öğrenmedim duymadım.
         Aslında yapılması gereken şey dünyanın tüm nimetlerini ve külfetlerini global olarak doğal döngülerin bereketli hudutları içinde paylaşmaktır. Artık bunun için çok geç olmuş. Ancak veto imparatorluğunun fosil ve Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknoloji(Silah Teknolojisi) tiryakiliğinden vazgeçmesi olası değildir ve bu kesindir. Çünkü onlar ahlak cahilleri olduklarını bilmiyor ve değişmeleri veya bunu kabullenmeleri de mümkün değildir.
        Ahlak cahillerini değiştirmektense(toplumsal denklemin olması gereken sabitelerini değiştirmekten farksızdır) kendimizi, yeni nesillerimiz ve peygamber ahlaklı insanlarımızı kısaca halkımızın değişebilirlik ivmelerinin ufuklarından eğitimle (din dâhil) çözüme koşmak ve davet etmek ne şerefli haysiyetli, onurlu ve asil bir davranıştır. Onların elini öper, onlara yalvarır çözüme ortak ederiz. Halkımıza onların zavallılığını ve cehaletini anlatarak teselli bulacağız.
         Yapay İlkel insan ve fosil teknolojinin ürünü;katı, sıvı ve gaz fosil enerji kaynaklarının tüketimi ile oluşan boşlukların zayıf noktalardaki kırınım serilerinin küresel tufanları ve depremlerin tetikleyici olma olasılığı kuşku götürmez bir niteliğe doğru yol alıyor. Bu yönde de araştırmalar yapılıp olası önlemler alınmalıdır.
         Bu insanlığın onur savaşıdır. Ekmek ve peynire evet. Bizler Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji cahilleri olabiliriz ama asla peygamber ahlakı cahili olmayı istemeyiz. Cahil ve obez kapitalistlerden para, yardım ve çözüm dilenmek onlardan daha cahil ve liyakatsiz kişilik seviyesine inmektir.Onlardan ve çözümlerinden uzak durarak haklı tepkimizle bundan sonraki zararlarını diyete indirgemek bizim için büyük bir başarı olacaktır.
          Bütün çabamız 20.yy'ın toplumsal, zihinsel ve fiziksel kara deliklerine gelecek nesillerimizi kaptırmadan 21yy'la 20.yy'ın tüm getirdiklerini işlevsel ve kontrollü kabrine gömmektir.
Hızla 20. YY'lın ilkel insanları; Fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerini (Silah Teknolojisi) aşı kabul edip, buna karşı fiziksel, toplumsal ve zihinsel bağışıklık sistemimizi insani evrimleştirip!!! onları sollamalıyız. Aksi takdir de bizi yeryüzünde;zihinsel, toplumsal ve fiziksel tufanlarla baş başa bırakıp doğal evrimleşmiş olarak!!! uzaya kaçmaktan başka düşündükleri yoktur. Onlar her zaman evrimin hapishanesini, metriksini ve doğal şamarı suratına hak eden ilkel zavallılar olarak tarihte anılacaklardır.
         Dünyamızı cadı kazanına çevirenlere ve bizi de kendilerine suç ortaklığına kenetleyerek, ilkel teknoloji tiryakiliğine teslim olmayacağız ve güvenmeyeceğiz. Hatta suçları ve günahlarına bizi günah keçisi ilan etmeye kalkışacaklarından ve çözüm üretmek için bu suç ve günahlarının küresel tedavisinden de para kazanmak için bile parayla bize bir şeyler satmaya kalkışabileceklerinden zerre şüphemiz yoktur. Amaç bu konudaki sorumluluğun ve her türlü ödemenin kıblesini çevre sorunlarına sebep olanlara yönlendirmektir.           Küresel Isınma, Çevre Temizliği ve Erozyon Tedavimizin Ana Başlıkları; Bu sorunlar gerçekte;liyakatsiz sistemler ve doğal insanın ahlak ürünüdür.
1-Kapitalizmin ilahı paradır.Parayla satın alınmayacakları yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları ve olguları toplumda geliştirirseniz;uyum sağlamakta-değişmekte sıkıntı çekmezler.Hemencecik toplumunuza,ülkenize rejiminize ve dininize sempati/eşduyum duyar hatta tabii sadık zengin insanlar olarak katılırlar.Ucuz faizli (asalak-parazit) kredilerini, fakirlere sadakalarını ve zekâtlarını çoğaltıp rablerine tabiiliklerini paralarına kazıtarak koşarak size katılıp yanınızda yer aldıkları gibi ifrat ve tefritleriyle sizi sollamaya bile kalkışacaklarından emin olabilirsiniz. Eylemleri ve amaçları belli...!!! ah o eski günler gelsede ...
    Biz eminiz ki veto imparatorluğu bu gün gereksinim duyduğumuz dönüşüm teknolojisni üretmiş;doğal koşulların toplumları zorlama zamanını belkiyorlar.Ürettiği küresel tedavi teknolojisini hemen seramayeye çevirmek için. Bu bilinçten emin olabilirisiniz.Dünyanın kaderi üzerine paralı ilahları oynamak istiyorlar. Tarihte hep 50-100 yıl sonraki teknolojiler sumen altında zamanını bekler. Onun için vurdum duymaz arada bir duyarlar. Menfaat cahilleri.
2-Doğru eğitimle:kök hücre (insan) demokrasisi, bilimsel siyaseti ve siyasetçileri yaratmak. En kısa sürede kapitalizmim metriksindeki kapitalist demokrasi, ekonomi ve siyaseti bilimsel siyasetin eğitim tarlasına acımadan ve dinlemeden sürüklemektir. Halkın kapitalist metrikse olan güvenini aşamalı geri çekmek.
3-Doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) insanın eğitimi ile bilinçli ve peygamber ahlakılı çalışkan vatandaşlar yaratmak.
4-Mevcut üniversiteler; ileri kapitalist öğretim üniversiteleri olup; döngüleri kemiren, ilkel, doğal ve fosil teknolojiye dayalı zihinsel eğitim vermektedirler.
5-Eğitim ve öğretimde kavram çarpıklığını yok edip doğru yere oturtmak. Yani üniversitelerde eğitim kavramının doğru hayat bulmasını sağlamaktır. Bundaki amaç toplumun bilimsellikle ve peygamber ahlakıyla örtüşen her türlü yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını!! kullanarak insan ve çevre ahlakı eğitimi ile ilgili uygulamalı bilgileri öğretimle -eğitimle doğru kenetlemektir. Sinerjik /birbirni destekleyen ve tamamlayan öğretim, öğrenim ve eğitim yapmak.
6-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiden doğal döngüye uyumlu güneş teknolojisine terfii etmek. Enerji tüketen her cihazda mutlaka Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknolojiye bütünleşik; sırasıyla güneş, hareket. dalga, doğal manyetik alan?… Vb doğal döngüye bütünleşik yayılan bedava enerji kaynaklarında ki enerjiyi emen veya kullanabilen teknolojiye uygun üretmek ve geliştirmek. Yani üretilen her ürün mutlaka bu teknolojilerden en az 1-2 tanesini kullanabilmeli. Mutlaka ürün güneşli ortamda veya diğer doğal döngü enerjinin var olduğu ortamlarda hemen o teknolojiye yönelik enerjiyi kullanıma geçecek şekilde üretilmeli. Güneş pilleri, Gneş arabaları mantığı. Hareket enerjisiyle çalışan saatler gibi.
7- Fosil enerjiler karne ile kullanılmalı.Dünya bedeninin;gazını, sıvısını ve maddesinin iliklerini boşaltıyoruz.
8- Bilinen ve keşif edilen çözümlerin yüksek verim alınımı amacıyla doğru adreslerde ve doğru zamanda uygulamaya konmalı. Bilimsel gerekçesiyle/leriyle uygulamaya geçilmeden önce kısa ön denemeler yapılmalı.
9- Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)Teknoloji (Silah Teknolojisi) hastalarını; kapitalistlerin ve sözde sosyalistlerin ve komünistlerin dünyayı ne hale getirdikleri, Hatta bu konuda çözüm üretmek için bile;küresel suçlarını ve günahlarını bile parayla bize satmaya kalkışabileceklerini doğrudan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst olarak halka anlatmak. Gerekirse ülke dışındaki çevrecilerle diyet ve kontrollü iş birliğine gitmek.
10-Resmi ve sivil kurumlardan; küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda yapa bileceklerini resmi ve özel olarak belirlemek. Ör,bu kurumda, şehrimizde, köyümüzde küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine önlem kuralları uygulanmaktadır. Kanunla değil gönüllü Ör."Mağazamizda Küresel Isınmaya Önlem Amacıyla IşıklandırmadaTasarrufa Gidilmiştir".
11-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusunda; toplumun yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları dikkate alınarak;bu yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla örtüşen spektrumlarda halkın değişim ivmeleri ve gücünün kaldırabildiği kadarına icabet etmek ve bu nirengi noktalarından hareketle eğitim vermek yani devrimlerle halkın fıtratlarını zorlamamak.Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyon konusundaki halkın değişim ivmesinin fıtratını/larını halkın özgün değerleriyle özdeşleştirip harekete geçirmek evaldır.
12-Küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona sebep olan teknoloji ve ürünlerine alternatif olarak çevre dostu teknoloji ve ürünler geliştirmeye bilim çevrelerini ikna ve teşvik etmek.
13-Küresel ısınma, çevre temizliği ve erozyona sebep olan ürünleri satın almamaya veya satmamaya, kullanmamaya ya da diyetle kullanmaya kalkışmak. Zorunlu kullanılıyorsa “bu ürün küresel ısınma, çevre kirliliği ve erozyona neden olduğu halde zorunluluk nedeniyle kullanılmaktadır" ibaresini üzerine yazmak.
14-Doğal Döngü ve Canlı Bilim (Biyoloji) Patent-Standartları Enstitülerinde;yeni buluşun; doğaya uyum patenti ve standardı ;üretilen yeni ya da   eski buluşun doğal döngülerde ki konumları, doğal döngüler ve güneş enerjisi teknolojilerine uyumu aranmalı ve istenmeli.
15-Var olan tüm ürün ve buluşların; Doğal Döngü ve Canlı Bilim (biyoloji) Patent Enstitülerinde yeniden standartları ve patentleri gözden geçirilmeli. Gerekirse derhal piyasadan kaldırılmalı 1
16-Avamın Kullandığı Teknolojik ve Tüketim Ürünlerindeki Sadeliğin Gerekliliği
Pazarda, bakkalda, süper markette … Vb; kullanım, beslenme, tüketim… Vb, amaçlı bir ürün satın alınmak istendiğinde; o kadar çok çeşit var ki, bunlar arasında; koşullarına uygun seçim yapmak ve kriter belirlemek çok zor. Ör, diş macunu, elektrik anahtarı, priz... Vb seçimi zor. Aynı emeğe farklı değer; güç-para-borsa matrixi ekonomi kuralları gemisinde, menfaat farzları gereği, farklı değer biçtiren kapitalistlerin sermaye sınıfı; serbest ekonomi diye insanların ceplerine sermaye edinme emeçlerini-furyasını-karmaşa ve şaşırtmacasını da avamın kan damarlarına sokmuştur.1, 2
Çözüm: Aynı kategorideki mallara; TSE veya yeni kurulacak benzeri kurumlarca; gerekçeli puanlama yapılarak halkın hizmetine sunulabilir.

218.Sporu;üreten, yaşatan, düşündüren, öldüren, eğiten ve öğreten şeklinde kategorize etmek doğru mu? Neden? Tanımlayıp örneklendiriniz.1, 2, 3. Öğrenci Yanıtları

219. İnsanlar ve hayvanların;zihinsel, bedensel ve toplumsal hayat döngüleri (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)arasındaki çizgilerin doğru hududunu/larını  ne/neler belirler? Elde  ettiğiniz sonuçların uygulamalarını  toplumsal açıdan;geçmişimiz, günümüz ve geleceğin uygulamalarıyla benzeştirip-örtüştürmeye çalışıp farklarını yazınız.
İpucu;Hayvanlarda;hırsızlıktık yapmaktan, habersiz öldürmeye, sokakta sevişmekten dikiş meye dâhil çok şey hayat döngülerinde mubahtır. Neden insanlar bu kadar hür olmasın.Yani insanlarda aynısını yapsa ne kazanır veya kayıp eder. Ya da uygulanan/mış  haller var mı? Demokrasi, yönetim sistemleri-şekillerini, hukuk sistemlerini,dinleri dikkate alarak bunlardan hangileri daha mantıklı ve doğru nedenlerden dolayı haklı çizgilerle hudutları belirliyor. İlkel, doğal ve gelişmiş insan davranışlarını-özelliklerini hayvanlarla karşılaştırınız.Öğrenci Yanıtları

220.Fert, kurum, toplum ve devletlerin nefislerini doğru tanıdıklarının kriterleri nelerdir?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İpucu;Bulunduğu/ları konumdan/lardan aldıkları neticeleri, gidişatları düşünün. Öğrenci Yanıtları

221.Hazıra ve tembelliğe teşvik eden;ikram, yardım ve  sadaka, sinsi cehaletin yardım sever hümanist  sıfatıdır. Önermesi doğru mu? Neden? 1 Öğrenci Yanıtları

222.Fert, toplumlar ve devletler:genel ve özel amaçlı  olarak;kendini ve arzularını  tarif edişlerinin;yaşama stili ve eylemleriyle bağdaşmadığı spektrum ve ölçülerinin oranı; onların  öğretim, öğrenim ve eğitime gereksinimlerinin göstergesidir? Soru önermesi amacını ifade etmede yeterli mi?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Öğrenci Yanıtları

223. İnsanın nefsinden verim almasının önemli bir koşuluda;onunla yarışmak, ona teslim olmak ya da ona tapmak değil de, yararlı olabileceği dinamik mesafede/lerde;eylemle, lisanla, yüreğimizle veya bunların varyasyonları-kombinezonlarıyla (verimli-örrnek olma ilişkilerin denklemi/leriyle) fıtratını zorlamadan;kök hücre mantığıyla fedakarlıklarla ona katılmak, yaklaşmak, karışmak veya uzak durmaktır. Önermedeki mantıksızlık nedir? Neden? Öğrenci Yanıtları

224.Tüm enerji hallerini ve yaratıkları talan teknolojisi ve bilimi önermesini tarif ediniz? 1, 2, 3   İpucu;evrimi-doğa yasalarını (Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik),adalet, demokrasi,siyaset, hukuk yasalarını, insanların  vekaletini bölüp parçalamayı ve enerji- doğa barbarlığının mantık sistemlerini bir arada muhakeme ederek düşünün. Yaşatan ve tüm doğal döngülere-enerji hallerine (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) pozitif değer katan bilim ve teknolojinin; yaşaması için gerçekten neye/lere gereksinimi vardır. Sonucu en çok 5 cümle ile vecizeleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

225. İlim Çin'de de olsa gidip alın. İlim Müslüman'ın yitiğidir gördüğü yerde alması lazım. Önermeleri kime aittir? Bu asır siz ilme değil, ilim Çin'de ayağınıza gelmişse bu size neyi ifade eder? İpucu;Internet ve iletişimi düşünün. Öğrenmek için; fanatikleriniz, ifrat ve tefritlerinizle flört edin ama asla Katolik nikâhı yapmayınız.Demirkuş 2007 Önermesini, nefislerle ve cahillerle  muhatap olma açısından;insanların doğal fıtratlarını ve yeteneklerini, önceden doğru teşhis etmeyi, buna dayalı olarak liyakatiyle doğru öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle yönlendirmeyi düşünün. Bu durumda öğretim, öğrenim ve eğitimle ne tip insanlar yetiştirmeliyiz.Öğrenci Yanıtları

226.Daralan,  açılan , düz hatlı ve paralel evrim çizgilerini, İleri ve geri işleyen evrimi dikkate alarak; insandan yapay veya doğal olarak zihinsel- bedensel primat türü veya türleri türeyebilir-türemiş olabilir  mi?  Neden? İpucu;insan kategorilerini, davranışlarını, ahlak seviyelerini ve gelişimini sıra dışı düşünmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

227. Patojen (öldüren)ahlak ölçülerine ve tercihlere sahip tarihi kişiliklerle, tam tersi kişiliklerin genlerini karşı karşı karşıya düşünün: Hangisi/leri; hangi zamanda, koşullarda ve sistemlerde daha dominant(baskın) ve resesif(çekinik) olmuştur. Günümüz yönetim ve eğitim sistemleri hangi genlerin daha başat olmasına katkıda bulunuyor? İpucu;günümüzde varılan toplumsal;olaylar, süreçler ve olguların sonuçlarını, geçmiş asırlarınkiyle mukayese ediniz. İnsanların, yaşam döngüsünde iradelerini kullanırken,koşullar hangi genleri (pozitif=peygamber ahlakı veya negatif gen kombinezonlarını kullanmak) çalıştırmayı teşvik edicidir.Öğrenci Yanıtları

228.Hangi tohumun hangi çiçeği açacağı kadar berrak;bir ferdin hangi;gen sistemlerine ve genetik yatkınlıklara sahip olduğu önceden bilinse;
A-Bu günkü zihniyet ve eğitim-yönetim sistemleri ile hangi neticeler alınır?
B-Bu bilginin liyakatine uygun nasıl  eğitim-yönetim sistemleri geliştirirsiniz?
İpucu;bu gün bazı bitkiler ve hayvanların gen sistemleri, genetik yatkınlıkları çok iyi bilindiği halde;icabetimizden sonuca ulaşmaya çalışın.1Öğrenci Yanıtları

229.Sizce insan ;cahil, Patojen (öldüren)zihniyetlerin  felaketi tahrik çabalarına rağmen;gerçek hüzünlü vatanı olan uzaya çimlenmeyi başaracak mı? Neden? İpucu;En büyük felaket/ler ne olabilir? Acil önlemimiz/lerimiz neler olmalı? Erken tedbirin-telaşın zararı olur mu? Neden? Öğrenci Yanıtları

230.Haklı savaşın adı nedir? Nefsi müdafaa yi düşünün. Savaşa tasma takmanın bir yolu var mı ? Gerekçesini örneklendiriniz? İpucu;20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Hacca giden savaş barış olarak döner mi!! Barış secdeye gitse de savaşa neyler!! Neden? 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

231.Nereye ayak bastıysa benimdir demeye, kiminle evlendiyse ceddi olmaya, neye taptıysa; ona ilahlaşmaya, onu kuşatmaya-kontrole kalkışan doyumsuz zihniyete ne ad verilir? İpucu;
Siyonistlerin, şovensilerin, faşistlerin, kapitalistlerin, cahillerin;Astekleri, Mayaları ve İnkaları asimilasyonunu, Afrika köle ticareti dönemlerini düşünün ve günümüz sıcak (I. ve II. Dünya savaşı) - soğuk savaş(III. Dünya savaşı) galiplerinin(20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.); dünya milletlerini-devletlerini dizayn şekilleri ve hükümranlıklarıyla dinamik olarak örneklendirip; sonuçlarını 4-5 cümle ile güncelleyin.1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları 
(Budizm, Hinduizm,Astekleri, Mayaları,1, İnkaları, Dinleri… Vb)

232.Yaşamak için;akli demokrasi, hukuk, adalet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), samimiyet, yaradılış ve sadece birkaç yaşama stili reçetesine karşılık; menfaate ve güce dayalı;demokrasi, hukuk adalet, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, siyaset, dogma doğa yasaları-evrim ve sonsuz yaşama stili reçeteleri insanlarda denenseydi hangi koşullarda denge oluşurdu? İpucu;hayvanların, ilkel insanların ve gelişmiş insanların yaşama stillerini,  insanların özgün fıtratlarını ve tercihlerini mukayese ederek sonucu eğitimle ilişkilendirerek 4-5 cümle güncellemeye çalışın. 1 Öğrenci Yanıtları

233.Farazi (farz edelim ki insanlığın başına bu felaket gelse) konjonktür gereği; içinde yaşadığınız yönetim sistemi/leri sizi gayri akli ve gayri ahlaki olmaya, suça, günaha zorluyorsa ne yapmanız gerekir? İpucu;232 nolu soru önermesindeki mantık sistemlerini bir arada düşünün. 1, 2, 3. Farazi ip ucu;namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), şerefli ve adil olmayanların; hâkimiyetinden, kazanmasından yana hakemler ve güçler varsa;kazanmanın mutlaka çok kolay ve haklı bir yolu vardır.1Öğrenci Yanıtları

234.Kimi hacdan tasdikli tasmasıyla, kimide beyaz yazmasıyla ile döner. Önermesi doğrumu? Neden? 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları


235.Dünya devletleri arasındaki mevcut;dinamik güç denge denklemlerini hesaba katarak? X=Zengin fert ve devletler, Y=Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu) fert ve devletler, Z=Komünist fert ve devletler, K=Sosyalist fert ve devletler, L=Siyonist fert ve devletler, M=Şoven fert ve devletler ve O=Çok yüzlü hümanist fert ve devletler... Vb P...S=Diğerleri şeklinde kavramlaştırarak; tek tek sonra ardışık melez; güç-nüfuz-etkilerinin kombinezonlarını kategorize ettiğinizde; vardığınız sonuçların gerekçelerini yazarak, kavramlar arasında istediğiniz kadar matematiksel güç denklemlerini, dünyadaki güç-denge denklemine simüle(benzeştiriniz) ediniz. Bu denklemleri; en tutarlı olandan en az tutarlı olana doğru sırlayınız. Gerekirse eşit güçte denklemleri yan yana yazabilirsiniz ya da birden fazla denklemle dünyadaki güç denklemlerini kuşatmaya çalışınız. Ör, X-Y+L*P/O> veya < ya da = Z*K-M+O şeklinde… İpucu;bu mantığı/ları geçmiş, günümüz ve geleceğe endeksli olarak:bilgisayarda; zamana, değişkenlere, sabitelere göre. anime ettirmeyi düşünün veya objeleri-olayları uzaktan algılama, biyometrik, bulanık zekâ, biyomatematik bilgisayar mantıklarını bir arada düşünün. Elde ettiğiniz sonuçlarla geleceği tahmin mantığını geliştirmek mümkün mü? Neden?0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Öğrenci Yanıtları

236.Bu gün siyaset mi; rejimin/lerin, dinin/lerin metriksin de(ortamın da) yoksa, rejim/ler ve din mi siyasetin metriksin de(ortamın da) iş görür? Doğrusu nasıl olmalı? Neden?   İpucu; siyasetçiler mi, akıllı insanları ve bilim bilginlerini (bilim insanlarını) yönlendirir - yönetir yoksa tersi mi doğrudur? Neden bilim bilginleri (bilim insanları?!), sağduyulu insanlar ve akıllı insanlar bu konuda başat değildir? Siyasetin;dinler, rejimler, ilim ve bilimdeki doğal ve insani hak ediş sınırlarının liyakatini belirleyiniz. Soru ve önermelerini; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların;doğal siyaset mafyasıyla liyakatsiz insanlara muhtaç ve duçar eden farazi yönetim sistemlerini düşünün.Öğrenci Yanıtları

237.Neden zengin ülkelerde sağılan 10 kilo inek sütü, fakir ülkelerde sağılan 10 kilo sütten daha çok alım gücüne sahip? Dünyanın her yerinde üretilen gerçek zihinsel ve bedensel emeğin  değerinin standardizasyonu mümkün değil mi? İp ucu;Yer küresini prokaryotik  bir beden olarak düşünün. Tüm canlılarda, biyolojik sistemlerde ve döngülerdeki (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ATP enerjisinin değişmezliğini-geçerliliğini-döngüsünü düşünün. Burada ATP' yi  para birimine, diğer tüm enerji döngüleri-sistemlerini de ekonomiye simüle ediniz. İp ucu; yaratıkların arasında ve bünyesinde ; dünyadaki ekonomik sistem-döngüdekinden daha ilkel ve zararlı  bir enerji- ekonomik döngü ve sistemi yoktur. Ör,bir eşeğin beyin hücresindeki veya sindirim sistemindeki  enerji ve ekonomik döngünün dünyadaki enerji ve ekonomik  sistem-döngüden daha mükemmel olduğundan emin olunuz-olabilirsiniz. Gerçekten insanlar bu simülasyonu yapamayacak kadar zavallımıdırlar  yoksa kasten mi yapmıyorlar.1 Öğrenci Yanıtları


238.Namuslu ve dürüst insanların ayıbını örtmekle, insanların arasına bölücülük-fitne ekmek ve çok yüzlü münafıkları, cahilleri (kendin ve çevresini bilmezleri) ve liyakatsiz köktencileri deşifre etme arasındaki çizginin/lerin kriterleri ne olmalı sizce? İpucu;herkes zaman zaman  isteyerek istemeyerek suç ve günahlarla muhataptır (tövbe, af, hoşgörü, ceza). Ama bunları bilerek; sistem, zekâ, el, etek, sitem, göz, ahbap, çavuş, dindaş, ırkdaş.. Vb yordamlarıyla menfaatleri için huy ve meslek edinmek ayrıdır.Tek ve çok yüzlü gizli ve açık münafıkları -şok akıllıları, fanatik-radikal kapitalistleri… Vb fert ve toplumları; içerden namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-dürüst inanç ehli dışarıdan namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların örtüşen adil-dürüst ortak paydasıyla deşifre edilmesi son derece hassas ve gerekli bir konu olduğunu düşünün. Kısaca devletin ve insanlığın rahat etmesi için;dinde hayır gören insanların, tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini  sabırla korkmadan deşifre etmesi ve insana parçalatılması evla gibi gözüküyor.1, 2, 3,Öğrenci Yanıtları
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din yaratıklara peygamber ahlakı kurallar ve yapısal uygunluk merkezli mantıkla ya da uygulayışla yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.
2
39.Din ve demokrasi yönetim şekilleriyle doğal döngüde verimli yaşamak için;mutlaka canlıların özgün-liyakat çizgilerini(kırmızı-yeşil-sarı–gri-bilinmez çizgilerini=doğru hercai çizgiler) doğru kullanmamız gerekir. Doğru ve haklı yönetim ve eğitim-öğretim biçimleri-sistemleri;yaratıklara, doğal ve toplumsal döngülere parazit ve patojen (öldüren)değildir, verimlidir.Yönetim şekillerinin ölçüsünü, kalitesini ve doğruluğunu:etkilediği canlıları; doğal ve toplumsal döngülere; Patojen (öldüren), parazit veya verimli oluşları belirler. Önermeleri doğru mu? Neden? Eksik ve yanlışlarını ilave ediniz. İpucu: Toplumsal yaşantının şekilleri ve habitatı açısından:dine, demokrasiye ve doğal döngülere(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)ait dogmalarının- serbestilerinin; sayısını, sınırlarını, hassaslık derecesini göre canlı türlerin fıtratlarını dikkate alarak, liyakatleri bakımından; kırmızı-yeşil- sarı –gri-bilinmez çizgilerini bir arada mukayese ve simüle etmeyi düşünün. Vardığınız yargıları; günümüz, geçmiş ve gelecek yönetim biçimlerinin doğal ve toplumsal döngülere etkilerini yapıcı tarafsız örneklendirerek düşünün. Hangi yönetim şeklinin/llerinin dogmaları-değişkenleri, geleceğe doğru değişen soysal-doğa koşullara paralel olarak; insanın/ların fıtratları ile doğal ve toplumsal döngüleri arasında verimli ilişkileri ortaya çıkarıyorsa, bizim 21.YY'dan ötesine aradığımız-istenen yönetim biçimleridir ki; geçmişi–günümüzü dikkate alarak dürüst, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), tarafsız ve evrensel öncelikli düşünün-eleştirin. Çözümü, özgün öncelikler mutlaka evresel önceliğin bereketi ve kari olarak düşünülmeli ve uygulanmalı şeklinde düşünebilirsiniz. 0, 1 Öğrenci Yanıtları

240.Bu asır, insanların, kavimlerin; pozitif dogma(yararlı vazgeçilmezleri) ortak payda ve paylarının (özgünlüklerinin) liyakatleri yer değişmiş (ters düz olmuş) ya da insanlara ters bağlanmış-parçalanmış gibidir. Önermesi doğru mu? Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Öğrenci Yanıtları

241
. İradesi, gücü ve bilgisi dâhilinde adil olmayan inanç sahiplerinin, Müslüman'ınve insanın her şeyi şüphe götürür ya da iradesi, gücü ve bilgisi dâhilinde adil olmayan fert/toplum/devlet ve millet cahildir. Önermesi Doğru mu? Neden?1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları

242.Bu günkü eğitimin; sonuçları,icrası, amacı ve hedefi:insanların  sıra dışı keyif, zevkleri, arzuları, egolar(istemler)ını tatmin, zengin olmak,  daha çok başkalarına-çevreye hüküm etmek için; doğayı ve çevreyi pervasızca kullanmaktır. Soru önermesinin, eksiğini-yanlışını tamamlayınız? İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Öğrenci Yanıtları

243.Paylaşılacak şeyleri sürekli üretenler, paylaşmaktan korkmazlar önermesinin tersi doğrumudur? Neden?
Öğrenci Yanıtları

244.Toplumsal ve biyolojik besin, kültür piramitlerini av-avcı açısından;benzeşimleri, özgünlükleri ve farkları bakımından karşılaştırınız. Hangisi yaratıklara daha uyumlu? Neden? İnsan kategorileri ve hayvan arasındaki farkları fark etmeye çalışın. 1 Öğrenci Yanıtları

245.Tüm döngüleri (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) bir arada ve doğal ilişkide düşünerek; toplumsal döngü diğer döngülerin zehiri ve panzehiri olabilir. Önermesi doğru mu? Neden?İpucu;belki de insanlar isteseler kâinatı olduğundan daha güzel bir yere getirebilir. Öğrenci Yanıtları


246.Bu asır insanların çevresiyle verimli ilişkiler ve teknolojiler geliştirmesi için ne yapmalıdırlar? Sizce?1, 2 Öğrenci Yanıtları

247.Ülkelerin var olan müzik kültürlerini nota dilinde (notalara dökmek) bilgisayar ortamına aktardıktan sonra:bu müzikleri;ortak payda, özgün,  değişken, melez ve diğerleri şeklinde nota kümesi ve melodiler şeklinde  kategorize edelim. Sonra tüm ülkelerin ortak payda melodi ve nota kümelerinden evrensel müziğe ulaşmak mümkün mü? Bu disipline makine  mantık sistemlerinden hareketle: evrensel, özgün, değişken, melez ve diğer kültür değerlerini otaya koymak mümkün mü? Neden? İpucu;Kim bilir! belki de bazı ülkeler bunun  meyvesini yiyor. Yiyorsa delilleri nedir sizce? Öğrenci Yanıtları

248.Toplumsal tufan (depreşim/tsunami) nedir? Sizce ne zaman hangi koşullarda, toplumsal tufan/depreşim, olur ya da yapmak gerekir?
Öğrenci Yanıtları


249.Tarihte bazı olay ve olguları:erken veya geç günümüze güncelleme-resmileştirme;muhabbeti ve akaidi çabasında olmak cehalettir? Neden? İpucu;
bu durum; bazen  gelecek nesilleri; geçmişin kin ve nefretine hissedar - davacı kılmaktır ya da dünyada geçmişle ilgili kini nefreti ölülerde ve gelecek nesillerde hortlatma cehaletidir. Toplumsal depreşimlere (tsunamilere) neden olabileceğini düşünmeye çalışın. Bu durumun tam tersi olgu-olay.. Vb şeyleri örneklerle güncellemeyi düşünün. Bu tip istenmedik fitne icatları çıkaran-öncülük eden; fert, toplum ve devletler; gelecek nesillerini  düşmanlık ve fitnenin tescilli  tarlaları yapışlar. Bu durumları doğru zamanda ders almak ve eğitim amaçlı kullanmayı düşünün. Hatta geçmişimizle yüzleşelim diye çocuklara okutulan tarih kitapları bile bu mantıkla hazırlanmalıdır.Yani öğrencilerde nefret, kin, şoven, Siyonist… Vb duyguları hortlatacak dozda verilmemeli.Tüm gerçekler verilecekse horlatmanın panzehiri de yanında velimelidir. 1 Öğrenci Yanıtları

250. İnsanlara savaş açmakla sinsi ve açık cehalete savaş açmak arasında ne fark vardır?İpucu:20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. 1, 2 Öğrenci Yanıtları

251.Hayvanlarda, liyakatin ölçüsü nedir? Liyakatin hak edişi  kime aittir ya da ne ile doğru orantılıdır? İnsanlarda liyakatin ölçüsü ne olmalı ya da liyakatin hak edişi kime ait olmalı-ne ile doğru orantılı olmalıdır?  İp ucu:Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır.Güç, evrim, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, adalet ve zaruret(rahmani-insani birliktelik) kavramlarını;genel, toplumsal ve biyolojik döngülerle birlikte düşünün. Vardığınız sonuçları günümüzde yaşanan ve yaşatılan liyakat;olgu ve süreçleriyle örneklendirip güncelleyin.Öğrenci Yanıtları

252.A-Dinlerin, sadece;dünyevi devleti, toplumu, cumhuriyeti, yönetimi, rejimi, insanı olmaz/olamaz;böyle olursa toplumlar Siyonistleşir. İnsanların fıtratlarını zorladığı için münafıklığı stimüle eder ve kara deliğini baş ucunda yeşertir. Kavimlerin, toplumların ferdin...akli baliğ kişiliklerin dini olur (din akli baliğ kişiliği/leri muhatap alır). Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
 İpucu;
din devleti adı altında yeryüzünde dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ve yarışa girmeyi düşünün. Belki de; din, bilim ve ilim metrikslerine, siyaseti süvari edip; dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip  yarıştırmak cehalettir. Dinde savaş, genellikle dini yaşama şekline mudahale durumunda ve nefsi müdafaa  hallerinde çıkar. Bu günkü devletler evrim veya doğa yasalarına dayalı dünya sıcak ve soğuk cehalet savaşın zoruna ve gücüne göre kurulmuş, mahiyetidekine hüküm eden ve diğer devletlerlede gücü oranında olanaklar matrikisinden yararlanan sistemleridir.
Siyasi görüşleri, inançları ve fıtratları hayatla pozitif-doğru olarak güncelleyen:liyakatli yönetim, eğitim, öğretim ve sınav sistemleri geliştirilmek gerekir.0, 1, 2, Öğrenci Yanıtları

B-Yaşadığı devlette, ırklarının menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler şovenist ve tek bir milletin menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler bölücüdürler.Önermeleri doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın.

C-Dinlerini kendisine/lerine rab edinenler (dinin hamallığına dayalı yaşam stilini benimseyenler) Siyonisttirler. Önermesi doğru mu? İpucu; Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis) Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Din devleti olursa devletin içinde sadece o dini kurallarına uyabilen tercihlere sahip kişiler rahat yaşar. Fıtratı(doğası, tabiatı) müsait olamayanlar sisteme karşı kara delik(sisteme karşı örgüt ajanı.. Vb) olmaya müsait kişilikler olmaya zorlanabileceğini düşünün. Zorlaştırmayın kolaylaştırın(hadis?!). İfrat ve tefritin teşvikini düşünün. belki de devletin dini olması veya dinlerin fıtratına eşit-adil uzaklıkta olması daha verimli ve hayırlıdır. 1 Öğrenci Yanıtları

253.Peygamber ahlakı kavramı, eğitimle mi yoksa öğretimle mi ilişkilidir? Örneklerle güncelleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Öğrenci Yanıtları


254. İnsanda yayılan beyinsel (beyin dalgaları…), zihinsel(düşündükleri…), bedensel (termal, kızıl ötesi)… Vb her türlü enerjiyi makine diline devşirmenin-çevirmenin insanlığa ve döngülere katkıları ve zararları neler olabilir? Neden? İpucu;
yalan makinelerini, günümüz teknolojileriyle düşünceyle(pilotun beyin dalgalarını okuyan cihazlar aracılığı ile) uçan deneme uçaklarını düşünün. Eşyaya, robotlara ve hayvanlara kendi değerlerimizi liyakatsiz asimile(özümsetmeyi)  ettirmeyi düşünün Öğrenci Yanıtları


255. İnsani fıtrat, liyakat adalet-eşitlik ile matematiksel adalet-eşitlik arasındaki farkı/ları günümüz hukuk sistemlerini dikkate alarak örneklerle güncelleyiniz. İpucu;ayrıcalık ve benzerliklerini mukayese ediniz. Öğrenci Yanıtları


256.Bilgisayar bedenine;virüs,Truva atları,… Vb nin bulaşması sonucu ve güvenlik yetersizliği tehlikeleri nedeniyle sistem çöker. Zamanla gelişen/geliştirilen yeni güvenlik sistemleri ve işletim sistemleri ile mutlaka güncellenişi/güncellenmesi gerekir. Devletlerin benimsediği yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim biçimlerini, bilgisayar işletim ve güvenlik sistemleriyle simülasyon mantığı doğru mu?
Doğru ise; neden işletim sistemlerini mutlaka güncellenişi/güncellenmesi gerekir? İpucu;dünya sıcak ve soğuk savaş sonrası toplumsal düzeylerde yapılmış/yaptırılmış devrimlerin eksiklerini en çok 5 cümle ile örneklerle günümüze güncelleyiniz. Zaman süreci içinde koşullara-süreçlere uyum amacıyla;insan için mutlaka fıtratına uygun değişim ve güncellemenin gerekli olduğunu düşünün. Cahiller değişmek istemezler. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları


257. İstisnalar hariç;hiçbir beşeri sistemin metriksi(ortamı) dinin metriksini aşamaz önermesi doğru mu? Neden? Doğru ise:
İnsani yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin: özellikle eğitim açısından dinden uzak durmaktansa sağlıklı bir gelecek için mutlaka dinden yararlanmayı başarmaları toplumun toplumsal huzurunun geleceğini garanti eden belki de en nemli faktörüdür. Önermesinin eksik ve yanlışını en çok 4 cümle ile tamamlayınız.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları


258.Kavimin/lerin meselelerinin gerçek (sanal, soyut ve somut) yüzü;genellikle meselelere malzeme edilen kavimlerden kaynaklanıyor.Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve günümüze güncelleyiniz.1 Öğrenci Yanıtları


259.Neden bazı ülkelerde partiler arasında yapıcı, bütünleşik muhalefet varken, bazılarında antagonisik(yok edici, nötrleştirici) muhalefet vardır? İpucu;demokrasi, ekonomi, hukuk sistemini, halkın kültür ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını düşünün.Öğrenci Yanıtları


260. Ülkesini karın tokluğuna, çıplak devlet maaşıyla veya bedava yönetmeye talip samimi, adil, namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), mert liyakatli insanları ortaya çıkaracak eğitim sistemleri geliştirilebilir mi? Neden? İpucu;tarihte böyle kişilikler olabileceğini düşünün.1 Öğrenci Yanıtları


261. İnsanın en büyük eksiği peygamber ahlakı değildir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

262. İnsanın hangi yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları-sıfatları menfaatleri gereği  alınıp satılmalı!? Neden? Öğrenci Yanıtları

263.Dinde bazı kuralları bilerek veya bilmeden kötüye kullananlar varsa; bununla mücadelede, mutlaka samimi-dürüst insanlarla, dinde samimi olanlar ve dinde hayır görenlerle istişare edip, kısaca siyasetin, dinin, bilimin, demokrasinin, hukukun milletlerin hatta komünist ve milliyetçilerin çok yüzlü münafıklarını, menfaatperestlerini öylece fıtratına uygun defetmek-deşifre etmek gerekir.
Aksini yapmaya kalkmak, belki hendeği deveden atlatmaya çabalamaktan farksızdır?! Önermesinin çözüme yönelik amacını ifade etmedeki eksik ve yanlışları nedir/lerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a- 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Öğrenci Yanıtları
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din yaratıklara peygamber ahlakı kurallar ve yapısal uygunluk merkezli mantıkla ya da uygulayışla yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler. Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.

264.Dünyada yaşayan bir tür ya da sonradan ortaya çıkmış bir takson;kendisinden öncekilere ata olabilir mi? Neden?1, 2, 3, 4, Biz insan genlerinin:primatlaşmaktan daha alt basamaklara değişime yöneldiğini  ya da sanal dünyasından başlayarak bedene doğru giderek hor ve zelil maymunlaşıyor muyuz?  Bunun böyle olabileceğinin kanıtları nedir-nelerdir?  İpucu:
diğer primatlarla insanların;hayat döngülerini, doğal döngülere katkılarını, insan kategorilerini, devrimi ve  evrimi düşünün. Böyle bir yönelme varsa nasıl tedavi edilebilir? Belki de primatlar bizden türedi?! Öğrenci Yanıtları

265.Tüm yaratıklar veya her yaratık tek yumurtadan çıkmamıştır? Önermesinin doğru tarafı/ları nedir/lerdir?
İpucu;
canlıları ve cansızları düşünün.Tavuk mu yumurtadan çıkmış yoksa yumurta mı tavuktan çıkmış!? Öğrenci Yanıtları

266.Bir küreye her noktadan bakılırsa nasıl gözükür?
İp ucu;dünya düz mü yoksa içbükey-dışbükey bombeli düzlem mi!? 1, 2, 3
İpucu;
Bilgisayarda animasyon ve modelleme yapılsa nasıl gözükür.Biyolojik olarak kozasını örmüş bir tırtılın kozasının kabuğu her tarafı gören bir göz olsa tırtılı nasıl görür? Öğrenci Yanıtları


267. İnatla azim arasındaki ince çizgi nedir?
İpucu;
Galileo haklı inadının?! haksız cesur kurbanı olabilir mi?İpucu;canınız pahasına da olsa cahilleri inandıramazsınız ve değiştiremezsiniz. Öğrenci Yanıtları

268.Peygamberlerin, alimlerin ve dâhilerin akıllı oluşu;insanlığa bıraktıklarının; doğal döngülere(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) katkılarıyla veya mirasının geçmişteki, bu gün ki ve gelecekte ki meyveleriyle doğru orantılıdır. Önermesi doğru mu? Neden?
İpucu;
buluşlarını evdeki çocuklara ateşli oyuncak verircesine insanlığın eline erken veren dâhiler deli, cahil, hain veya dahi ajan olabilir mi ya da birileri onları kullanmış olabilir mi? Nasıl? Peygamber ahlakılı olmayan insanlarla; nereye/lere varılır ve neler yapılabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Öğrenci Yanıtları

269Osmanlı devletinin sanal bedeni yıkılınca; sanki ilik devletileri (milliyetçi devletler) ve kemik devletleri (millet devletleri) öne- ortaya çıkartıldı, halk yani toplumun beden eti kemikten ayrıldı, yenildi veya çürütüldü.
.Aileleri hücrelere, zengin aileleri yağ hücrelerine, kapitalizmi şişmanlığa (obeziteye), kavimlerin  milliyetçilerini kemik iliğindeki bağışıklık sistemlerinin hücre çeşitlerine-gruplarına, örgütleri dokulara, kurumları organlara, Devletin güvenlik kuvvetleri vücudun savunma hücrelerine, (bu hücreler kemik iliği bağışıklık sistemi hücreleri ve lenf sistemlerince=bağışıklık sistemleri tarafından  eğitilirler) kavimleri bedendeki sistemlere, yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim kurumlarını ve meclisi DNA'ya – Beyne; parayı, ATP' enerjisine, ekonomik döngüyü, bedensel ve hücresel enerji döngülerine, devleti vücudumuza(bedene)  simule (benzeterek) ve disipline ederek kısa vadede daha insani toplumsal beyin yönetim sistemlerini-rejimlerini geliştirmek mümkün mü? Neden?
-Rahmani Alimlerini ve gerçek peygamber ahlaklı bilgelerini kayıp etmiş kavimlerin gerçek milliyetçileri her zaman huzursuz ve hırçın olurlar.
İpucu;Rahmani Alimler ve Bilgeler, Allah (C.C) razı eden kavimlerinin işletim sistemleri gibidirler.
        İpucu;yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sisteminin geri bildirim denetimi:beden ve halk tarafında yapılacağını düşünün. Ya da kısaca meclisin ve hükümetin sıcak denetimini Internet aracılığı ile ailelere(hücrelere), örgütlere(dokulara) ve kurumlara(organlar) rutin yaptırmak.Hatta, zorunlu olarak, özel aile şifresiyle:aileler;istediği kadar, 3 aylık(olağan üstü hallerde), 6 aylık(özel hallerde) ve 12 aylık (normal hallerde) olarak; her aile; ekonomik işleri, toplumsal ilişkileri, ihbarlar, istihbarat işleri, arzuları, önerileri hakkında devlete internet üzerinde bilgi, rapor vermesi ve bunun istihbarat birimlerince tek tek değerlendirilmesi gelecek için (uzay çağında bile) çok yönlü inanılmaz önem taşır-taşıyacaktır.Bu sağlıklı bilgiler karşılığında/oranında ailelerin ekonomik ve toplumsal yönden onurlandırılması son derece önemlidir. Elde edilen aile sonuçlarını kurumlardan elde edilen sonuçların ilişkileri son derece değerlidir. İnsanın nefsini tanımasıyla yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim biçimlerini ilişkilendirmeye çalışın.Tarihte karın tokluğu, orta derecede veya mesleğinin hak edişi maaşı ile ülkesini yöneten millet vekilleri ve liderler olduğunu düşünün. Mümkün olduğu kadar meclise seçilecek kişiliklerde aranan mutlak  vasıflardan biride menfaat farzlarını ön planda tutmayan hatta karın tokluğuna talip,  paylaşmayı seven, çocuk yaşta sıcak takiple belirlenen  liyakatte kişilerden seçilmeyi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16a-16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Öğrenci Yanıtları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

270.
Günümüzdeki küresel ısınma, Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)toplumsal ilişkiler, toplumsal tufan ( tsunamiler/depreşimler)... Vb istenmeyen durumlar en çok hangi döngünün bozulmasından kaynaklanıyor? Özet döngüler;dijital(hesabi) -sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler. İpucu;veto imparatorluğunun aslan devletlerinin ve finolarınınsıcak dünya savaşı (birinci ve ikinci dünya savaşı bitti), soğuk dünya savaşı(nufüz savaşı bitti) ve ayıklama-düzenleme savaşları (devam ediyor) ile insanın zihinsel işletim sisteminin(döngüsünün) çöktüğünü-talan edildiğini ve bunun toplumsal negatif davranışlara teşvik ettiğini;İnsanların neyin olup bittiğinin farkında bile olmadığını düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları

271. İnsan hangi asır/larda ve rejimlerde en çok türdeşlerine işkence zülüm yapmış ve öldürmüştür? Neden? İpucu;1 Öğrenci Yanıtları


272.Toplumsal yaşantıları ve sürü içindeki ilişkileri açısından; yer küresinde en huzurlu ve rahat sürü veya sürüler hangi tür veya türlere aittir? Neden?1
İpucu;
türdeşlerini en az öldüren ve en çok koruyan sürüleri düşünün(belki de işkence eylemi sadece insan türüne aittir). Ör,Afrika yaban köpeklerini  ve insan türlerini düşünün.Öğrenci Yanıtları

273.Siyasette konjonktürün akÂdemik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve toplumsal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir?
Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için;klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20   İpucu;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini ilişkilendirmeye  çalışın.Öğrenci Yanıtları

274.Bir noktadan her noktaya baktığınızda tüm noktalar (tüm çevresel noktalar) nasıl gözükür?1, 2, 3 İpucu;
biyolojik olarak kozasını örmüş tırtıl, her tarafını gören bir göz olsa; içerden  kozasının kabuğunu nasıl görür.Öğrenci Yanıtları

275.Bir noktadan her noktaya, her noktadan bir noktaya aynı anda baktığınızda ne nasıl gözükür?Sizce bir küreye her noktadan bakma mantığımı daha doğru yoksa tersi mi? Hangisini pratikte-eğitimde uygulardınız? Şimdi 266 ve 274 nolu soruları daha rahat çözebilirsiniz belki. İpucu: Bilgisayarda animasyon ve modelleme yapılsa nasıl gözükür.Biyolojik olarak kozasını örmüş tırtıl, her tarafını gören bir göz olsa; içerden kozasının kabuğunu nasıl görür ya da tam tersine, her tarafı gören kabuk göz tırtılı nasıl görürdü?
Öğrenci Yanıtları

276.266, 267, 275 nolu uygulamalı mantıktan hareketle, güneşin doğudan doğup batıdan batışını; dünyanın ekseni etrafında dönmesi ile ilişkilendirme mantığının tüm gerçeklerini tam tersine düşünün?! Yani gözlem yeriniz, sabiteler, hareketli noktaların yerini ve yönünü tam tersine değiştirin, öyle düşünün? Şimdi bir göz her iki konumu aynı anda gözlerse; Ne dönüyor? Ne doğuyor? Ne batıyor?Belki de,Galileo ölmek istemedi öldürülmeyi tercih etti, kesik orta parmağıyla müzede, bedeniyle toprakta, yörüngelerden örülü mantık sistemi ve fikirleriyle hala zihnimizde yaşıyor. İpucu;Bilgisayarda animasyon ve modelleme yapılsa nasıl gözükür. Biyolojik olarak kozasını örmüş bir tırtıl; her tarafını gören bir göz olsa içerden  kozasının kabuğunu nasıl görür ya da tam tersine hertarafı gören kabuk göz tırtılı nasıl görürdü?Öğrenci Yanıtları

277.Satrançta gerçek kazananları berabere kalanların arasında aramak daha doğrudur?
Önermesinin eksiğni tamamlayınız? İnsanlar tera bilgisayarlarla berber beyazı oynasa ve hep doğru- dengede hatasız hamleler yaparsa, siyahta hep kusursuz yanıt (cevap) verirse oyunun/ların neticesi ne olur?Özel durumlar hariç, bu güne kadar kazanılan ve kayıp edilen oyunların hepsi hatalı sonuçları ifade edebileceğini düşünün! İstisnalar hariç en mükemmel oyunların; berabere kalan oyunların arasında aranması gerekir! O zaman şampiyon kim olacak sizce? 1, 2, 3  Öğrenci Yanıtları  Filmi izleyin
.

278.
Gelişmiş toplumların terbiyeli ve peygamber ahlaklı başat fertleri;kişilik ve fıtratlarının gereğini yapmanın, gelecek ve geçmiş nesillerinin bilincinde olup, başat özelliklerini üstünlük olarak görmezler. ReKâbetten çok fıtratlarının sorumluluğunu yerine getirmenin gayreti, adaleti ve zorunlu gerekliliğini (zarureti) içinde çalışır ve yaşarlar. Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır.Gelişmiş toplumlar da bu başat özeliklere sahip ferrlerin menfaat üstünlüğünü ve ayrıcalığını reKâbetle toplumun diğer fertleri üstüne çıkartan öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleri yerine; var oluşun ve yaşama hakkının doğal eşitliğini paylaşımın gereğini/leri olarak; yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerini geliştirirler. Önermeleri doğrumu? Kısaca zeki bir bilim bilgininin (bilim insanının) kazancıyla çocuklarına yansıyan hayat koşularının, bir işçinin çocuğuna sağlanan hayat koşullarından üstün-geniş olmayı teşvik eden yönetim ve eğitim sistemleri cehaletin- adaletsizliğin-terörün-kaosun yeşerdiği kurumlar gözü ile bakılabilirimi? Neden? Günümüzde ki toplumlarda yönetim, eğitim, öğretim, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet,adalet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), sınav ve seçim kavramlarıyla güncelleyin. İpucu;,ÖSYM... Vb sınavları, işe almanın-girmenin koşularını, kriterlerini alınan maaş miktarını düşünün.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3,5, 6, 7, 8 9 Öğrenci Yanıtları

279.Fert/toplum/devlet bazında; sevginin ve gücün tüm liyakati parayla ön plana çıkması kapitalizmle örtüşür. Önermesi doğru mu ? Neden? Bu mantığı yürüterek (sevginin ve gücün liyakatine dayalı olarak), şovenizm, siyonizm ve emperyalizmle tanımlayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Öğrenci Yanıtları

280.Münafıklar (çok yüzlü fert/toplum/lar, devlet/ler, millet/ler... Vb) menfaat farzları için hemen değişirler.
Cahiller ise münafıkların; yanlışın /ların-değişmezliğin-yılmaz avukatları olduğunu bilmeyenlerdedir. Cahiller haklı, doğru ve gerçek (sanal, soyut ve somut) değişimlerin tersini savunan avukatlığını yapan ve icra eden kendini bilmez kişiliklerdir. Onun için çok yüzlü münafıklar cahilleri kullanmayı çok sever. Cahil ve münafık kavramları; ifrat ve tefrite iyi örnek teşkil ederler. Önermeleri Doğru mu? Cahillerden uzak durunuz! Sizce Neden Allah C.C. Değişmek istemeyeni değiştirmezmiş (Rad, 13/11)? İpucu;İnsan İçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları
Çıkarsayış/Çıkarsama:Rejimlerin hepsi dünyevidir ve yönetim merkezli olarak yaratıklara yaklaşır. Din yaratıklara peygamber ahlakı kurallar ve yapısal uygunluk merkezli mantıkla ya da uygulayışla yaklaşır. Din hem uhrevi (ahraet) hem de dünyevi olduğu için rejimler dinlerin metriksinde kurtulamazlar. Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis var). İşin ucunda laiklik bile olsa da inanç sahipleri dünyevileri genellikle işletim sistemlerinde uyutmaya kadirdirler.
Münafıkların dünyalıkları için namaz kılmaları ve dini icra etmelerin asıl hikmeti burada yatar. Evrimsel olarak dinler rejimlere baskıdır. Rejimlerin ve diğer toplumsal sistemlerin yaşayışları için dindeki yeri, gerekliliği doğru konumlandırış önemlidir. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını Allah (C.C)'HUN ayetleriyle, toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözlerin Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n hadislerine denk tutuşun ötesinde eğitimde kullanılmayışının afat bu asır yaşanıyor. Dünyevi, rejimsel, toplumsal, bilimsel ve doğa yasalarını ayetleştirerek yönetimleri ilalaştırış nedir? Toplumsal deneyişleri, deneyim çıkarsayışları ve Atasal sözleri hadisleştirişle toplumsal kültürleri ve yaşantısal şekilleri cetleştirerek siyoşoven asimilasyon nedir? Ola ki Sistemin a kanunlarını ayetlerle den tutuş ile deyimsel ve Atasal çıkarsayışları peygamberin hadislerine denk tutuşun afatının farkındalığı din-bilim bilginlerini insanlığın ahlaki geleceği açısından korkutur?.

281.Gerçeklere-gerçek (sanal, soyut ve somut) koşullara göre zamanında değişmeyenler/değişmek istemeyenler; değişenlere/ değiştirenlere/ değiştirilenler ya da doğaya yem-aksam olurlar. Önemesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;Evrimleşmeyi,devrimi, cahilleri, değişimin gerekliliğini düşünün.Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart. 1, 2. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

282. "Dost acı söyler" yoksa "Dost gerekirse acı söyler"; özdeyişin en doğru-uygulanabilir şeklini yazınız.1, İpucu;Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart.Öğrenci Yanıtları

283."Delikli demir çıktı mertlik bozuldu" mu yoksa "Delikli demir çıktı mertlik saflaştı" mı?İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. İki gönül bir olsa da samanlık her zaman seyran olmaz. özdeyişin en doğru-uygulanabilir şeklini yazınız.1, İpucu;
Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart.Öğrenci Yanıtları

284.
Ne acıdır ki, bazı az teknolojik ülkelerde; akÂdemik kariyer amaçlı ve bilimsel etik kuralları gereği:bilim bilgini (bilim insanı?!) adayları ve bilim bilginleri (bilim insanları?!);kendi ülkelerinin tüyü bitmemişlerin parasıyla yurt dışı ve yurt içinde bilim yapıyorum diye ilkel kavimlerin menfaatlerinin sünnetlerine-farzlarına uyarak/uydurularak, bilmeden bilim ajanlığı yaptırıldıklarının veya yaptıklarının ya da siyasetle paralize edildiklerinin-ettirildiklerinin farkında bile değiller. Bazen toplumların ufak sorunlarını çözmek büyük buluşların peşinden koşmaktan daha değerlidir ve hayırlıdır. Önermeleri doğru mu? Değilse doğrusunu siz yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Öğrenci Yanıtları

285.“Sabreden derviş muradına ermiş” yoksa " Hak üzere sabredene derviş muradına ermiş!!" “Sabreden dervişin muradı vaktinde doğan/acak veya batan/acak güneşmiş ya da yeşeren/cek gülmüş", “Devletin malı deniz yemeyen domuz” yoksa “Devlet malı deniz haksız yiyenler domuz”;özdeyişlerin en doğru-uygulanabilir şeklini yazınız.1, 2
İpucu;Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart. Öğrenci Yanıtları

286.
"Ayağını yorganına göre uzat", "Ayağını Yorganına Göre, Gerekirse Yorganını Ayağına Göre Uzat", “Yerine ya ayağını yorganına ya da yorganını ayağına liyakatli uzat”.özdeyişlerin en doğru-uygulanabilir şeklini yazınız.1, İpucu;Vaktinde; doğru eğitim doğru değişim şart. Öğrenci Yanıtları

287.“Yiğidi öldür hakkını yeme” yoksa “Yiğidi öldürme hakkını ver”. özdeyişin en doğru-uygulanabilir şeklini yazınız.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

288.Bir toplumlun sağlıklı düşünmesi: toplumsal bilincin; aksiyom ve postulatların doğruluğu ile doğru orantılıdır. Önermesi doğru mu?İpucu: toplumsal bilinçte yer alan;ayet, hadis,kavram tanımları, kanun, kuram, vecize, atasözü, özdeyiş, deneyim kavramlarının geçerliliğini bir arada ters-düz düşünün.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

289.Belki de doğrusu dinin ve bilimin kurallarının değil, uygulayanlarının içindeki ;münafıkları, bilim ajanlarını, kapitalistleri, radikallerin… Vb liyakatte olanların doğru teşhis edip revize (değiştirmektir) etmektir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2, 3, 4Öğrenci Yanıtları

290.Robotun aslı ne olursa olsun her zaman yüklendiği işletim sistemine göre işler. Önermesini, ırklara simule ediniz veya aynı evde iki kardeşin her birine verilen zıt eğitimin sonuçlarını; ırklarıyla ilişkilendirin. Aynı aileden farklı dinlere tabii iki kişinin ait olduğu ırkı ve aileyi düşünün ya da Habil ile Kabilin zihinsel işletim sistemlerini ve tercihlerini düşünün. Önermelerindeki mantık sistemi;Irkçılığın geçersizliği için yeterli mi? 1Öğrenci Yanıtları

291.Tüm akaitler içinde; hangi akaitler insanını mutlaka ortak paydasında, hangileri payında (özgün akaitler) yer almalıdır? İpucu;şovenizm ve Siyonizm hangi akaitlerin ön plana çıkmasının ürünüdürler? Akaidleri (bilinen temel akait çeşitlerini) eğitim sistemleriyle disipline etmeye ve güncellemeye çalışınız? İpucu;
Hitlerin ırk akaidinin kangren olan devletini ve Siyonistlerin- kapitalistlerin -emperyalistlerin kanserleşen süreçlerdeki devletlerini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

292.Bu asır; İnsanın mı çevre sorunu var yoksa çevrenin mi ilkel insan diye bir sorunu var? Dünyanın; küresel ısınma sorunu mu var yoksa insanın ısı artışını küreselleştirmesi sorunu mu var? 1, 2 Öğrenci Yanıtları


293.
Büyük orta doğu projesi gereği;Orta doğuda, dün kurdurttuğu;millet devletleri, krallıkları ve sülale devletlerini: federasyonlara terfi ettirmek amacıyla:yakın geşmişte Saddamı gizlice  Kuveyt'e, bu gün birilerini-birilerimizi açıkça Kerkük'e iştahlandıran zihniyet ne değildir?Bu asır, Müslüman'lar kadar olmasalda Yahudiler ve Amerikalılarda rahat değil şikayetçi.Yoksa kontrolu kaçırdık mı!! Peki suçlu kim/kimler?yoksa yanlış-eksik zamansız tercihler ve toplumsal cehalet mi.Belki de;bu kadar fitne üretmeye dünyayı bölüp parçalamaya tek başına veya birkaç ülkenin- kavimin gücü yetmez. Mutlaka kötü dediğimiz bu insanları devletleri belki de kötüye kullanan bir güç olmalı.  0, 1, 2, Öğrenci Yanıtları
       Önce insanları menfaatleri için toplumsal boks maçları (savaşları) ile sonra insana ısı artışını küreselleştirmesi.. Vb doğanın-dünyanın bereketli-verimli dengelerini bozdurmayı başarmaya çalışıyor bu toplumsal metriks zihniyeti!! İnsan ve doğa hakkında edinilen bu kadar değerli ve sır niteliğindeki bilgiler;yakında veya ilerde uçsuz bucaksız uzay çağlarında;legal ve illegal olarak ilahlaşmak adına kötüye kullanılırsa adına dinde deccal denecektir (bu konda yaklaşık 10 hadis var).Dünya zihinsel metriksinin(ortamın) denklemlerin ilahı/ları kim ya da kimlerdir biz insanları bölüp parçalayan güç-güçler!!Soru önermelerinin doğrusunu siz sorun. İpucu;Umarız ipin ucu kaçmamış ve zamanında dünyada tüm insanları; cahillermizi, ifrat ve tefrite malzeme olanlarımızıda eğiterek bir birimizi anlamaya çalışırız. Dr. Michael BAR-ZOHAR(David BEN-GURION official Biographer); David BEN-GURION'A”Sen BEN-GURION'sun tüm hayatın boyunca dinin sana göre bir şey olmadığını söyleyerek dini bir oluşum için savaştın” diye sormuş. Oda biliyorsun;” Einstein; tüm bu dünyanın kurulması için bir tür tanrının var olması gerekir demişti” Eğer Einstein 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanrıya inanıyorsa bende inanırım demişti” (The History CH. Digiturk 85. Kanalı 23.10.2006 Pazartesi Saat;15 Belgesel Film).
      Umarız dünya;Mevla'sını ararken belasını bulmamıştır. Akıbet! "Bir zamanlar Yahudilere zulüm eden/onları kötüye kullanan Firavunun yuvasında Hz. Musa'yı yeşerten rabbim Allah kerimdir"(ayet)!1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

294.Gerçekten biz insan mıyız yoksa kendimizi mi kandırıyoruz!!!  Yoksa hepimiz şeytana mı uyduk!! Bu asır, şeytan mı ya da birileri zihnimize kuduz ahlak işletim sistemini mi yükledi!!
Yer küresinin dili olsaydı; En çok hangi asrın ve hangi devletlerin insanlarına lanet okurdu? Uzaya, geleceğe onları nasıl ihbar eder ve tarif ederdi? Hangi insan tipi ile hep beraber yaşamak isterdi? Bu dünyada fosil yakıt petrolü en çok kim sevmez? İnsanın ısı artışını küreselleştirmesine petrolün katkısı nedir? Sıcak orta doğu savaşlarının kaç sebebi vardır? İp  ucu:20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.1, 2, 3, 4
    İpucu;biricik dünyamız, doğa anamız diye işe başlayanların;met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Önce sev, okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öğrenci Yanıtları

295.Bir ferdin, toplumun/ları, devletin/lerin dikkatini; istediği noktalara, konulara yoğunlaştırıp;tüm tepkilerini menfaatlerine tevhit eden fert, kurum ve devletlere ne denir? 1, 2 Öğrenci Yanıtları

296.Siyasette toplum önünde söz ve eylemle; siyasi-politik it, at.. Vb hayvan dalaşı var mı? Nedir? Genellikle hangi ülkelerin politikacıları arasında bu siyasi-politik ahlak abidesi davranışlar gözükmüştür  ve halka göstermedik neleri kalmıştı? İsteyerek-bilerek mi yapıyorlar yoksa bilmeden mi yapıyorlar/dı? Cahil nedir
Hangi ülkelerde bu dalaşlar gözükmez, gerçekten onlar peygamber ahlaklı mı? İnsanları/devletleri deşifre etmek nedir!! İpucu; Topluma örnek olma nedir? Edep nedir? Alışkanlık nedir? Yalanı-gerçek, kötüyü-iyi anormal ahlakı-normal ahlak, anormal davranışları-normal davranışmış gibi/diye çocuklara-insanlara inandırmak mümkün mü ya da inandırılırsa nasıl bir nesil ortaya çıkar(liyakatsizlik!)? Örnek alma nedir?Sizce bunlar topluma örnek insanlar mı?Şeffaf politika-siyaset diye;her şeyi toplumun önünde (çocuklar dâhil) dalaş sanatı- yöntemleriyle sergilemek doğrumudur? Böyle insanlara tarihte ne denir di? İpucu;Koca/kuma bayan siyaseti nedir?Hangi hayvan türlerinin yönetim biçimlerinde bu tip dalaşlar gözükür? Hayvanlar âleminin yaşam sitilleriyle simule ediniz. Bu davranışların aile hayatımıza nasıl tesir ettiğini, hangi sonuçları ortaya çıkardığını ve bu işleri çırılçıplak değil de sessiz ve giyinik halletmeyi düşünün. Ne halleri varsa bir arada görsünler. Sonuçta karşımıza örnek, temiz hizmet ehli ahlakı ile görünsünler. Öğrenci Yanıtları

297.Dünyada varılan doğal ve toplumsal sonuçlara dayalı olarak;insan, siyaset, politika, demokrasi ve peygamber ahlakını tanımlayınız.
İpucu;
ipin ucu sizi ve her şeyinizi kaçırmış düşünün siz az önceki siz değilsiniz; ipler puştun/ların elinde!! 1 Öğrenci Yanıtları

298.Genel olarak doğadaki;cansızlar çekim yasalarıyla dengedir. Dişi canlılar romantik, erdişiler erotik ve erkekler seksi olmayı tercih ederler veya severler. Önermelerinin nedenlerini ve eksiğini tamamlayınız. İpucu;
çekim yasalarını, tozlaşmayı,hayvanların, böceklerin, çiçeklerin gösterişli renklerini ve özel etolojik  veya doğal davranışlarının (kur yapmalarının) nedenlerini ve ilişkisini düşünün.Cinsellik ve üremeye dayalı;toplumsal, biyolojik ve evrensel aşkların envanteri !!,0, 1, 2 Öğrenci Yanıtları

299. İnsan ve hayvan genleriyle oynandıkça; hayatın kurulu nazik ve dengedeki domino taşlarıyla onanıyor demektir. Diyetle ve kontrolü yaklaşılması ve çalışılması gerekli değildir? Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;
Cinler her kılığa girer bir şey olmaz . Ama canlılarda genlerin girdiği her kılıkta çok şey olu.Öğrenci Yanıtları

300.Doğru teşhis edilmeyen herhangi bir şeyin, çözümü;sonsuzda bir olasılık değildir.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

301.Bu asır insanın ahlak sistemi çökmüş. Sanal tedaviye gereksinimi var. Sağlam ve güvenilir milenyumluk peygamber ahlakı kurallarına uyumlu bir zihinsel işletim sistemin fıtratına yüklenmesine gereksinimi vardır. Ardından kuduz ahlak aşısının yapılması gerekir. 1, 2, 3, 4 Önermesi size neyi çağrıştırıyor? Öğrenci Yanıtları

302.21.yy'da bir insanın!! Öğretim, öğrenim ve eğitimle ilgili olarak;zihinsel işletim sisteminin temel öğelerini sırasıyla ;
ayetler, kanunlar, eşyanın kusursuz tanımları, matematiksel temel işlem ilişkileri, hadisler, kanunların uygulamaları, deneyimler, ayrıntılar ve teoriler arasındaki çelişkisiz-örtüşen ilişkiler oluşturmalıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
     İpucu;
Bir din;insanın sanal dünyası-sanal araçları için yeterince, doyurucu-doğru ve pratik altyapı, deneyim ve envantere sahip değilse, değişen koşullara bağlı olarak gelişen her türlü toplumsal olguya fıtratların yelpazesine uygun zorlamayan (ifrattan tefrite kadar sıra dışı fıtratlara) doğru konum-çözüm getiremiyorsa-üretmiyorsa, bilimle çelişiyorsa veya bilimi aşamıyorsa ya da bilime katkıda bulunmuyorsa; geçersiz ve yetersiz bir din olduğundan emin olun. Eğitim sistemlerimizde okul ile cami, ilim ile bilimin çakışan örtüşen temel noktalarından genel konulara kadar acele etmeden yol almalıyız ki dinden dolu dolu yararlanıp dindeki çok yüzlü münafıkları ve insandaki güdükleri egale edip onların yerine dürüst insan ve dininde hayır gören Müslüman'ın ön plana çıkarıp tüm insanlığın geleceği hayır görsün.Devletimiz o zaman; dinin fanatiklerinden ve patojen (öldüren)bilimin zararından emin olur veya rahat eder.Bazı dinlerin envanter eksikliği nedeniyle evrimin bazı gerçeklerine ve diğer bilimsel gerçeklere engizisyon sürecinde ve orta çağda;insanları çaresiz bırakıp fıtratlarını zorladığı için, sihirbazların kafasını vurmanın rövanşlarını bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) asılmasına kadar çok büyük çelişki ve derin tarihi izler yaşatmıştır. Vahşi ve Doğal Laiklik bu açıdan önem taşır. Zaten envanter eksikliği nedeniyle bu dinlerin bilme ve insana vereceği şeyler çok kısıtlıdır. Yani bu dinler bilime karşı sınavını tamamlamış neticede insandan laik puanını almıştır.0, 1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

303
Evlenmekle genlerimizi ve bildiklerimizi çocuklarımıza aktardık ya da çocuklarımızda hayat bulduk . Doğru bildiklerimizi eylemlerimizle hayata uyguladık.Öğrencilerimize ve çevremize düşündüklerimizi, duygularımızı... Vb davranış, eylem, yazı, resim, grafik ve filmle insanlara sunduk yani düşüncemizi-düşündüklerimizi, duygularımızı medyanın diline klonladık ve duamızı ettik. Ömür bitti. Biz neyi unuttuk? Önermesi size neyi ifade ediyor?Öğrenci Yanıtları

304. kusursuz, verimli ve eksiksiz en uyumlu yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerini getirseniz de;neticede peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmedikçe insanlardan verim alınamaz. Hatta tam tersine çevresine parazit-Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)bir yaratık olmaktan kesinlikle kurtulamaz. İddialı önermeleri eleştiriz. İpucu:
Dünyanın filonenik ve 0ntogenik ömrü boyunca insanla yaşamaya başladığı süreçleri asrımızla mukayese ediniz. Ben peygamber ahlaklı tamamlamak üzere geldim(hadis).Öğrenci Yanıtları

305. İstenmeyen  veya tüm  kötü  ahlakla ilgili; her türlü çok yüzlü din- millet münafıkları, azılı cahiller ve şok akıllı insanlarla ilgili verileri toplayıp-kaydedip sıhhatli ve peygamber ahlaklı yeni bir nesil oluşturmak için;hangi yöntemlerle nasıl  eğitim-öğretim  aşısı olarak kullanabilir? 1, 2 Öğrenci Yanıtları

306. İnsan bedenini, beyni yönetir. Dünyayı: akıllı insanlar mı, zengin insanlar mı yoksa hem akıllı hem de zengin insanlar ya da.....kimler yönetiyor? Kimler yönetmeli? Soru önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu: B
eyin-bedeni lişkisinin liyakatini/lerini: günümüz birleşmiş devletler!!- birleşmiş hükümetler!!, birleşmiş milletler?! Kavramlarının liyakatlerini simule(benzeştirin) ediniz. Günümüz rejim-seçim-hukuk sistemlerinin sonuçlarının eksiklerini beyin ve bedene simüle ediniz. 1 Öğrenci Yanıtları

307.Varılan sonuçlara bakılarak;bu asır'ın siyaset ve tüm sistemleri;bilimin ve ilmin çarmıhında samimiyetle ve kök hücre zihniyetiyle sorgulanmayı hak etmiştir. Soru önermesinin eksiğini tamamlayınız.1Öğrenci Yanıtları

308.Demokrasilerde günümüz seçim sistemlerindeki çoğunluğun verdiği kararların liyakatleri bilimsel açıdan:hangi koşulda/larda: kesin geçerli ve doğru, hangi koşulda/larda kesin yanlış ve geçersiz ya da hangi koşulda/larda kesin görecelidir? Kısaca;bilimsel olarak, ne zaman ve hangi koşulda/larda çoğunluğun kararına kesin gereksinim vardır veya yoktur ya da göreceli vardır?İpucu;
Lut kavmini düşünün?
0,1, 2,3,4,
İpucu;
aynı soruyu çoğunluk için değil de fert ve uzman grup-toplum için kendinize sorun.Öğrenci Yanıtları

309.Ürettiklerimiz geleceğimizi belirleyecek?
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

310. sevda (aşk) toplumsal bir sorun mudur? Neden geçmişte bilim bilginleri (bilim insanları?!) sevda (aşk) için sanal ve gerçek (sanal, soyut ve somut) bilimsel çözümleri aramayı bile düşünmemişler? İnsanda;en güzel ve en kötü enerji halleri hangisi/leridir? İpucu;
Bilim nedir? İlim nedir? Zihin nedir? Zihinsel Yapılanma nedir? Ruh nedir? Nefis nedir? Bilgi nedir?Aşkın envanterleri hangisinin sahasıyla ne kadar ilgilidir?1Öğrenci Yanıtları

311.Dünyadaki mevcut eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sisteminin adalet ve hukuk düzeninde;çok zeki ve normal zekâlı iki ayrı insanın; ailesi ve çocuklarının ekonomik-toplumsal geleceği için ne söylenebilir? Sizce bu istenmeyen durumu telafi için nasıl sistemler geliştirmeliyiz? Neden? Mevcut geçmişteki rejim sistemleri dışın da çözüm aramayı düşünün. İpucu;
Mevcut sistem olarak insanların ekonomik gelecekleri sadece zekâ sanal aracına dayalı olarak belirleniyor. Yani normal zeki bir insanın, çok çalışkanlığı, edepli oluşu(peygamber ahlaklı oluşu), yüksek performanslı oluşu, çok hevesli ve çalışmaya arzulu oluşu, azimli oluşu, uyumlu oluşu, dayanıklı olması, akıllı olması, büyük zihinsel kapasiteye sahip olması, birleştirici olması… Vb. önemli insani sıfat ve yeteneklerin hiç birisi dikkate alınmadan sadece ÖSS de zekâ sanal aracına dayalı liyakatsiz ve yetersiz seçme sınavı yapıldığını düşünün. Bunun yerine tüm insani sıfatlar ve yeteneklerin doğru kategorize edilip seçme sınavında her kategoriye özgü doğal yetenek ve sıfatların ölçüleri belirlenip, aldığı eğitimdeki başarı seviyesi ile belli oranlarda harmanlanıp öğrencinin toplam; başarı puanı ve doğal yetenek-sıfat ölçüleri birlikte belirlenebileceğini düşünün.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2,3,4,6,7,8, 9-Öğrenci Yanıtları

312.Kökeni, imalatı ne olursa olsun her yaratık işletim sisteminin yüküne ve talimatına göre işler.
Önermesinin eksiğini ve amacını açıklayınız.Öğrenci Yanıtları

313. İnsanın bedenindeki elementleri, fizik parçacıklar ve enerji halleri-ilişkileri çok iyi biliniyor. Bu mantığa dayalı olarak zihinsel bedenimizdeki ve kalbimizdeki elementler ve enerji halleri-ilişkileri neler olabilir?
İpucu;bedenimizin beslenme ile; bünyesine elementleri katışı, enerji döngülerini ve dışkı olarak dışarı atışını düşünün. Zihnimiz isteyerek-maksatlı;eğitimle, öğretimle ve iç dünyamızda ürettiğimiz bilgiler veya istemeyerek rasgele duyularımızla dışarıdan aldığımız ya da amaçsız-istemeyerek iç dünyamızda ürettiğimiz bilgileri düşünün. Giren veya alınan bilgiler zihnimize nasıl yerleşir nasıl unutulur veya deşarj edildiğini düşünün. Kısaca:bilgilerimizi uygulayarak, kullanarak, konuşma ile, paylaşma ile, eylemlerle pekiştiririz. Aşamadığımız, bir yere yerleştiremediğimiz bilgilerimiz; uyku ve rüya ile sanal dünyamızda revize olur. Kavramları-kavramlar arası ilişkileri düşünün. Öğrenci Yanıtları

314. Küresel ısınma; kişisel, ailesel, evsel, kurumsal ve toplumsal ısınmanın-kızışmanın meyvesidir.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları


315. Çevrenin mi ilkel insan diye bir sorunu var yoksa insanın mı çevre sorunu var? Bu konuda insanın ne sorunu var?
İpucu;
dünya da en güzel kusursuz sistemleri getirseniz bile, peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe, sadece bedenen hayvanlardan faklı insanlarla yaşıyorsunuz demektir önermesini düşünün.1Öğrenci Yanıtları

316.Teoloji (beşeri din-inanç bilimi) nedir? Biyoloji (canlı bilimi) nedir? Teobiyoloji (beşerdin bilimi) nedir? Neden bu asır insanlık teobiyolojiyi eksiksiz ve tam bilmesi gerekir?Öğrenci Yanıtları

317.Din nedir? Din hangi koşullarda siyasete malzeme edilmemeli hangi koşular da doğal siyaseti kök hücre siyasetine (insanisiyasete) çekmeli? Neden bir fert veya devlet hiçbir koşulda (özel haller hariç) dinini pazara çıkarmamalı (diniyle alış veriş yapmamalı) pazarlamamalı?
1,3, 4
İpucu;
Dinin tüm insanlığa davet için geldiğini düşünün.Kimin adına kime kimin dininin alış verişi yapılıyor!! Dininizle alış veriş yapmayınız-ayet var. Ortaçağda insanlara çile çektirten dinler laiklikle diskalifiye edilip, insanda laiklik puanını almıştır. Ortaçağ da parayla günah çıkarmanın, engizisyon çukuru ve laikliğin zorunlu ortaya çıkışını düşünün. belki de, insanın sanal dünyasıyla ilgili bu yetersiz altyapı ve envantere sahip olmayan inanç sistemleriyle eşdeğer siyasi alış veriş cazibesi ve gafleti tarihte affedilmez sonuçlar ve vebali üstlenmek anlamına gelebilir. Bazen tükürdüğünü yalamanın arkasında o kadar tatlı bir erdem var ki;"40 katırın, kırk satır kazığından insanı azat eder". Siyaset dini aşamadığı için; dinleri siyasete malzeme (menfaat farzları için kullanmak) yapmak siyaseti ve devleti kanserleştirir. (Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Din kimsenin malı değil sadece Allah (CC.)'ın tekelindedir. Bilimsel yöntemlerdeki kurallar da olduğu gibi, dinde de kurallarına titizlikle-samimiyetle uyulursa verimli sonuç alınır, aksine tam tersine sonuç alınır. Dinden: fıtratları zorlamayan;toplumsal yaşantı kurallarını ortaya çıkarmak veya liyakatli -akıllı insanlar-vatandaşlar-toplumlar ortaya çıkarmak için yararlanılır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Öğrenci Yanıtları

318. Devletlerin ve vatanların liyakatine sadakat ve adalet, hayvanların ve doğanın liyakatine merhamet ve adalet evladır-kafidir. İstisna hariç sevginin liyakati sadece akıllı ve ruh sahibi yaratıklara özgü olmalıdır.
Önermesini gerekçesiyle/leriyle eleştiriniz.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

319.Eğitim, öğretim, yönetim sistemleri ve devrimlerin; insanların(fert ve toplumların) fıtratını zorlaması nedir? Sakıncalarını ve sonuçlarını;günümüz ve tarihteki örneklerle açıklayınız ve güncelleyiniz. İpucu;
ifrat, tefrit, cahil(cahil değişmez-katır doğurmaz), matbaanın kabul edilmeyişini (değişmek istemeyeni Allah değiştirmezmiş (Rad, 13/11) düşünün. Ör,cebren, hile ile, ekonomik, politik veya siyasi oyunlarla insanları örtünmeye zorlamak veya tersini yapmak, Avrupa'nın Amerika'ya benzemekte sıkıntı çekmemesi, orta doğunun fıtratının zorlanmasını düşünün. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

320.Çalışkan olmakla, çalışmaktan haz duymak arasında ne fark vardır? Öğrenci Yanıtları

321.Tarih boyunca:samimiyetsizliği çok yüzlülüğü (münafıklığı) susamışçasına gizli yaşamış fert ve toplumların eline fırsat geçmiş olsaydı bu hünerlerini hangi legal (hukuki) rejim ve siyasetle pazara sürebilirlerdi? Farz edelim ki böyle bir sistem ve rejim varyasyonunu/ları-versiyonlarını münafıklar kursalardı; kendi toplumları nasıl uyum sağlardı? Fıtratı ve kültürü; samimiyet, mertlik ve kök hücre zihniyeti üzerine kurulmuş fert ve toplumlar nasıl uyum sağlardı?
Ya da bunlarla yarışmaya ve karışmaya: fıtratı-kültürü uyum ve değişime müsait olmayan (değişmez peygamber ahlakının değer bulmaduğu fert ve toplumlar); dürüst, samimi inançlı ve saf: fert ve toplumların;her şeyi paraya endekslilere emanet olanların, bu rejim ve siyaset arenasındaki halini(helakini) düşünün.

321A-Edepsizliğe ve çok yüzlülüğe uyum sağlamakta, değişmekte fıtratı gereği sıkıntı çeken fert ve toplumlara evrimsel açıdan ne denir? Farz edelim ki böyle dürüst relik (kalıntı) bir tebaa olsa imdadına evrimsel açıdan kim/ler yetişir?
İpucu;
İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.

321B- Değişmezliğin mubah olduğu yerler, değerler ve kurallar var mıdır? Ya da hangi koşullarda bu değerleri terk etmek mubahtır? Dinlerin, rejimlerin ve sistemlerin, iktidarların katırları olur mu? İpucu;
Evrimleşmeyi,devrimi, cahilleri, değişimin gerekliliğini düşünün. Vaktinde; doğru eğitim ve değişim şart1, 2

321C-Kavimlerin, toplumların her asır değişmeye müsait yenilikçi ve gerçek milliyetçilerin, şehit olmaya hemen hazır en öndeki güzide;gen sistemleri(gençleri), evlatları ve tebaaları bu çok yüzlü bedbaht zihniyetlerin iktidarlarında hangi pozisyonlarda ve hallerde olurlardı veya kullanırlılardı?

321D- Bu günkü siyasetin ahlakımıza katkıları ve insanlık ahlakının vardığı küresel sonuçları size neyi/neleri hatırlatır ve düşündürür? Öğrenci Yanıtları
     
  Bu gün ve geçmişte, siyasette;vetolu ülkeler ve yandaşları dışında;muhalefet iktidarlarıın anatgonistik (bir birini yok edici) demeç, polemik, çekişme ve politikalarının; çocukların, gençlerin, fert ve toplumun;psikolojik, toplumsal, ahlaki değerlerine görkemli katkılarını düşünün. Siyasi çekişmelere de kullanılan; dil, kültür, tepki, davranış, eylem ve edalar; ahlak bedenin neresinin nereye tercümesinin ürünüdür. Samimiyet ve kök hücre siyasetini bugünkü siyasetle mukayese ediniz.
İmamı vetolular; neylerse güzel eyler, muhalefetler sabır, oy verenler seyir eyler.Vetolular-yandaşları hariç, diğer tümü;ya sülale krallığı, ya 3 aşağı soğuk ihtilal 5 yukarı olmadı oylanalım oyalanalım yeniden 5 aşağı sıcak ihtilaller 3 yukarı demokrasi dört dörtlük rejimdir. Sonuç; aklında bir sayı tut adı demokrasiye geçiş olsun mantığı.

322.Bu dünyanın geçmişi dikkatlice analiz edildiği zaman sanki;her asırdaki insanların aklından geçen maksatlı niyetleri bir yerlerde tevhit olup geleceğe doğru belli dönemlerde insan bedeninde icraatına yönelik hayat bulur. Hatta mabut olmak isteyenlerin bu illegal ve legal devasa bedbaht duygularına fırsat verilecek veya verilmiş gibi ibret verici bir arenadır. Önermelerin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

323. İnsanların zihinsel ve sanal enerjilerini yoğunlaştırdıkları doğayı anlama ve doğadan yararlanma esnasında sadece nefsin ortamında/larında=doğal doğa  ve hayvanlar âleminin ortamı/ları (metriksinde) zekâ işletim sistemini kullanarak bu asır doğaya kenetlenmiş ve doğal ortamdaki yaratık-mantık sistemlerinden asimile  ettiği  kısmen de orijinal, "bilinçsiz teknoloji pençelerini" geliştirmiştir. Bu beyninin % 7-8 civarında çalışmasına karşılık gelmektedir.
İnsan bu asır hayvanlar ve doğal doğadan sanal dünyasından feyiz almakta ve ahlakına da doğallaşma (vahşileşme) yansımaktadır. Buna ilave olarak  gelecekte ruhunun ortamında/larında=doğa ötesi insana ve ruhlara özgü ortamdan /lardan akıl işletim sistemini çalıştırdığı zaman beyninin %7-8 ni  daha çalıştırarak ahlakına pozitif tesir eden (peygamber ahlaklı insan) orijinal doğa ötesi ortamdan feyiz aldığı zaman;beyninin toplam yaklaşık  % 20 'sini çalıştırmış olacak. Bu iki ortamın etkileşim-ilişkisinden  ve değişen uzay koşullarının - ortamlarının insan beynini doğal formatlamasıyla; Beyin zaman içerisinde geleceğe doğru  % 100'ü doğal formatlanmış ve bilgi ile yüklenmiş olacaktır. İnsanın bu oluşumu-değişim sürecini (evrimin afatını beklemeden) bilinçli olarak; fert ve toplumların verimli-üretken özgünlüklerini asimile etmeden ; eğitim, öğretim, yönetim, yaşama biçimleri, teknogenetik çalışmalarla takviye ve fıtratına/larına uygun olarak tam zamanında gerçekleştirmesi gerekir.Doğaldır ki insanın zihinsel kapasitesi de daha çok genişleyip-sanal araçları çok yönlü işlevselleşip, insan daha bilgili  ve güzel yaratık olacak. Önermelerini eksiklerini ve mantıksızlıklarını eleştirin.Öğrenci Yanıtları

324.Siz istediğiniz sistemi/leri-önelmi/leri getirin kurallara riayet edecek kalitede-fıtratta insanlar yetiştirmedikçe; insanlar her yaratığa zararlıdır.
Önermesinin eksiğini yazınız. Öğrenci Yanıtları
        
325. Evrim doğal döngülerin ve doğadaki yaratıkların; gerçek (sanal, soyut ve somut) orijinlerinin ve ilişkilerini bilimsel verilere dayalı olarak izah etmeye çalışan bilimin felsefesidir ve bilimin metriksidir. Evrimde her şey yalan değildir. Biz evrimin gerçeklerine, yalanında mubahına talibiz, Öğrenci Yanıtları
      
326.Akılsız canlılar, canı pahasına; evrimin (doğanın) kurallarını yaşayarak öğrenir ve itaat ederler.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

327. İnsanoğlu eğer evrim metriksini aşamazsa, hayvanlarla birlikte doğanın (evrimin) yasalarına  tabi olur. Peki, insan evrimin yasalarını nasıl aşar veya aşabilir?Öğrenci Yanıtları

328.Devrimler ve buluşlar yapılırken toplumların fıtratları ve kaldırabilecekleri oranda yaklaşılmalıdır. En büyük devrimler din-inanç devrimleridir. Önermeleri doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

329.Evrimi aşabiliriz ama dini aşamayız!! Neden dinin evrim diye, evriminde din diye sorunu olamaz? Ama bazı inananların evrim, bazılarınında din diye sorunu olur? Neden? 1, 2 Öğrenci Yanıtları

330.
Eski dinler bilimin felsefesine ilaç olamadılar ve laiklikle safdışı(egale) edildiler. Önermesin sakatlığını 2- 3 cümle ile ispatlayınız. Öğrenci Yanıtları

331.
Üniversite: sıra dışı ve normal her şeyin bilimsel yöntemlerle disiplinsize edildiği yerlerdir. Önermesinin eksiklerini yazınız. Öğrenci Yanıtları

332.
ÖSYM sınavı ve ders sınavları sadece zekâya dayalı oldukları için, yetersiz sınavlardır. Hâlbuki bir insanın sadece zekâsına bakarak onun gelişmiş ve topluma faydalı olma konumlarını belirleyemeyiz.Bu tip sınavların sonuçlarına;sadece zekâ ya bağlı değil; öğrencinin çalışkanlığına, azimli oluşuna, peygamber ahlaklı oluşuna, kapasitesine, hümanistliğine… Vb yetenek ve sıfatlarına da puan ilave emek gerekir. Belki de bugünkü;yönetim, eğitim, öğretim sistemlerinin toplumsal açıdan vardığı sonuçlar (insan kaynaklı küresel ısınma, insanların habersiz avlanması(terör), sıcak-yarı sıcak ve soğuk toplumsal kavgalar/savaşlar, fakirlik... Vb)önemli bir nedeni de bu yetersiz sınavlarla  insan seçmek ya da menfaat fazları için liyakatsiz iş yapma yaptırmak ve kişileri tayin etmek olduğunu anlamamız gerekir.Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

333.
Gerçek (sanal, soyut ve somut) bilim bilgini (bilim insanı?!) ve evrensel insan:yaşadığı ortamda;genel olarak;kendisinden ve en yakın çevresinden başlayarak uzaklar doğru öncelik kuralına dayalı olarak ;kendisini çevresinden insanlığa doğru, verimli, mantıklı ve akıllıca güncelleyen kişilerdir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2 Öğrenci Yanıtları

334. İnsanın kendisini çevresine verimli güncellemesinin kuralları nelerdir?İpucu;
fedakarlık, yardım, sorunları-gereksinimleri-çevresini - kendisini (yetenek- lerini, gücünü... Vb) doğru tanımak.Toplumsal olarak; verimli eylem-tavır ve uzak duruşun; doğru-verimli dinamik ilişkilerini geliştirmek... Vb kavram, deyim ve cümlecikleri; doğru öncelik ve önem sırasına göre;insanların gereksinimleri ve sorunlarını çözmekle ilişkilendirmeyi-bilgi edinmeyi ve üretmeyi bir arada düşünün.1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

335.Makam akÂdemisyeni  olmakla, gerçek (sanal, soyut ve somut) akÂdemisyen olmak arasında ne fark vardır?  İpucu;
Bu mantığı; idare eden idareci-yönetici ile siyasi görüş ve kişisel arzularının menfaat farzlarına göre;   mahiyetindekileri yöneten veya kendini onlara yönettiren yönetici ve idareciler içinde yürütün.Öğrenci Yanıtları

336.Genetik potansiyel, güç, kültür, sağlık.. Vb her yönden yeterli; fert, toplum, kavim/ler ne zaman ve hangi koşullarda güdüklerine ve fanatiklerine duçar olurlar? Neden? İpucu;
Liyakati tersi ile birlikte, toplumsal ve biyoloji döngüler içinde;simüle ederek, ilişkilendirerek ve mukayese ederek düşünün.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Öğrenci Yanıtları

337.Halkının, bölgesinin, kendisinin;  fıtratını bilmeden ya da bilerek  çok yönlü zorlayan-zorlatan: inat;ferdin, yöneticinin /lerin, oplumun, devletin.. Vb konumuna ne denir ya da ne sıfatla anılır?  Neye/ lere, kime/lere gereksinimi vardır? 1 Öğrenci Yanıtları

338. Allah'ı inkâr etmenin, yalanın hatta insan etini yemenin veya dayağın mubah olduğu diyet koşullar mantığı ile;parlak zaferler bazen;büyük yenilgiler ve teslimiyetlerin arakasında gizlidir. Kısaca tüm zaferler hasmını mutlak yenmenin ürünü değildir ya da zafer bazen bilinçli kaybetmektir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
dün matbaayı dini bahane ederek zamanında kabul etmeyen cahil zihniyetin gen sistemleri (Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez Rad, 13/11)); bu günde, bilerek veya bilmeden;menfaatlerinin-mevkilerinin-makamlarının, pozisyonlarının veya fobisinin/fobilerinin gereği; rejimlerin/... Vb. sistemlerin haklı-gerekli dinamik-yenileme halkın geleceğe uyum değişimlerine karşı koyan sabite veya değişmez yiğitliğine soyunan cahillerin, insanlığın geleceğine ne kadar zarar verdiğini/verebileceğini düşünün. Osmanlı yönetim sisteminin matbaa cahilleri (matbaanın katırları) ile Cumhuriyetin cahilleri arasında benzeşim ilişkisini kurmaya çalışın!!  0, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. Öğrenci Yanıtları

339.Bilmeden ya da bilerek kültür çarpıklığı ve cehaleti  nedir? Dinden kaynak gösterilmeden kültür devşirtilebilir mi? Toplumlarda üretilmiş veya üretilen;ferdi veya toplumsal vecize, özdeyiş ve ata sözleri;mutlaka kaynaklarla ilişkilendirilmeli,  gösterilmeli veya orijinal ise kaynak kişi veya toplum belirtilmeli? Neden?
İpucu;
yanlış ve eksik ata sözleri, vecize ve özdeyişler zamanla toplumun dini haline gelir. Revize edilmeye gereksinimi durumunda kaynağın bilinmemesi kargaşaya sebep olmaktadır. Mümkünse akÂdemik çalışmalarla kaynak eşleştirilmesi gerekir ki eksiklerimiz tamamlayalım.1, 2, 3 Öğrenci Yanıtları

340.Doğal (Vahşi) Demokrasilerde ve  siyasette politikacıların; sözel, eleştirel, davranış ve eylemleri; kötü ve kuduz ahlak, insani(kök hücre ) demokrasilerde  ve siyasette ise, peygamber ahlakı abidelerinin örnek eylemleri gibidirler. Önermesini zaman spektrumlarına güncelleyerek eksiğini/lerini örneklerle tamamlayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları

341. belki de asrın "zihinsel kuduz ahlak aşısı" zamanında insanlara yapılmazsa, küresel ısınmaya ilave insanın ve küremizin; başka yerleri/şeyleride ısınmaya başlayacak. 1, 2, 3,
       
Yaradılış itibariyle güzel olan insan;sanal-gerçek fıtratı ve kapasiteleri, bedeni-nefsi-zekâsı ve ruhu -akli gereği;hüküm ettiklerinin ilahı-deccalı olamaz, olsa olsa cehaletinden ve yanlış-eksik tercihlerinden kaynaklanan ifrat, tefritle… Vb sanal dünyasına negatif-doğal nüfuz edilerek yanlış eğitilerek-yönlendirilerek şaşırtılıp ilahlaşmak isteyen zihniyete-sanal kişiliklere; malzeme, hamal veya araç olabilir. Kısaca;hiçbir fert, devlet, kavim.. Vb deccal veya ilah olamaz ancak ilahlaşmak isteyen sanal kişiliklere malzeme olabilirler. Bunu iddia etmek belki de insanlığa çok büyük iftira olur. Tarihte bir çok kötü kavim ve devlet örneği mevcuttur. belki de istisnalar-özel haller hariç (firavun, nemrut… Vb) hiç biri şeytanlıkla, deccal ve ilahlıkla itham edilmemiştir. Böyle bir iddia dünyada büyük fitneye-iftiralara sebep olabilir. Fertler gibi devletlerinde yanlışları, eksikleri hataları hatta kasti şeytana uyduğu olabilir ama tüm yaptıklarını-güzel insanlarını şeytanla bütünleştirmek-eşleştirmek -itham etmek büyük iftiradır. Belki de bu iddia tüm insanlığı-insanları yanlışa yönlendirme fitnesi olabilir. Bir pire için yorganı yakma mantığı-yakıştırması-haksızlığı-iftirasıdır. Her kavim veya kavimler birliği: güneşin doğup batması misali; yeryüzünde kendinse emanet kavimlere ait bir avuç insan ve yeryüzünde ki hükümranlık hakkını/larını ömrünün bitimiyle tamamlıyor. Onun için fertler gibi devletlerin, kavimlerin... Vb. fıtratları zorlanmamalı. Önermelerinin eksiklerini tamamlayınız.
       İpucu;
Zenginler ve cahiller çevreyi kirletsin, erozyona ve küresel ısınmaya sebep olsun. Külfetine tüm yeryüzündeki insanlar katlansın ve taşın altına elini koysun. O zaman dünyanın nimet ve külfetlerini tüm insanlıkça hakça paylaşılmasının adalet, zarureti–zorunluluğu yasası tecelli etmiştir veya ortaya çıkmış demektir. Kimi kime şikayet edeceğiz. Herkes keserle dolaşıyor. Hiç testere ve rende taşıyana rastlamıyoruz veya bu kişilikleri eğitimle yetiştiremiyoruz ya da mevcut sistemde/lerde yok ediyoruz.
        Bu asır, bir kısım insanların, bedeninin-zihninin her şeyinin (metriksinin) kontrol mekanizmalarını elinde bulunduran güçleri ve benzer düşünce sistemlerinin tevhit edildiği kişilikleri düşünün. Bir enerji boyutu beden (nefis) olan normal insan, türdeşlerine bu asırdaki kadar işkence, açlık. .. Vb zulüm etmemesi gerekir. Bu iftirayı insana yapamayız çünkü o güzel yaratılmıştır. Fıtratına aykırı yönlendirildiği zaman çirkinleşir ya da bu sonuçlara sebep olur!!
        Bir zamanlar nefesine değer biçilemeyen insan sanki bu asır:ifrat ve tefrit hastalıklarından ölüyor. Birbirlerinin ve insanlık liyakatinin, değerinin/lerinin bilincinde değildir gibi.
      Ör, Bir kısım insan fakirlikten-açlıktan, diğer bir kısımda zenginlikten-aşırı yemekten (aşırı tokluktan-şişmanlıktan ya da obeziteden) ölüyor.
      Ör,Beden ve zihinsel enerjisinin sağlık dengesi için; bedensel-zihinsel iş üreterek (üreten spor) sağlayacağına, tam tersine;nefesine değer biçilemeyen insan enerjisini (belki de bilinen en değerli enerji halidir) israf ederek;ya koşuyor, ya boş yürüyor, ya aletle hareket yapıyor ya da boş laflıyor… Vb yapıyor.Ekonomik sorunlar nedeniyle, kendisinin veya birilerinin siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist zevki/leri için;boks yapıyor, Ekonomik sorunlar, para cazibesi ya da birilerinin kazanma hırsını tatmin için futbolla top koşturuyor. Kendi adrenalin tiryakiliği veya cehaletinden boğalarla yarışıyor ya da kendini hayvanlara çiğnetme gibi eşek şakaları yapıyor. Bu açıdan;yanlış bedensel ve zihinsel;alışkanlık, tiryakilik ve yanılgı içindeyiz. Bu mantıktan hareketle batıdan özgün ve güzel değerlerimiz yok etmeye yönelik çok örnek çıkarmak olanaklıdır. Bunları; tıbbi, genetik ve eğitim çalışmamalarının sonucu olarak; doğrualternatifleriyle yer değiştirmek; epeyce insanı uğraştıracak .
       Onun için bedensel ve zihinsel sıhhat için;gereksinim duyulan hareket ve eylemleri; üretici bir zihniyetle, israf etmeden;bedensel ve düşünsel-zihinsel, iş-hizmet-eylem... Vb. üretmekle ilişkilendirilip buna göre toplumun hizmetine olanaklar uygulamaya koymalıyız veya geliştirmeliyiz.
      Ör, Erozyonla ve küresel ısınmayla mücadele için her an, eyleme ve etkinliğe açık ağaç dikme alanlarını açmak. Sulama alanlarında çalıştırma… Vb
      Ör, Zihinsel olarak, doğru tefekkür etme etkinlik ve uygulamaları geliştirmeliyiz ki, zaman içerisinde insanlarda doğru ve pozitif düşünme alışık tepki (refleks)leri-alışkanlıkları gelişsin.Yayılan-gelişen-büyüyen bu bedensel ve zihinsel enerjiye veya insanlığın özgün toplam(total) enerjisine bağlı olarak, insan ahlakı ve giderek tüm çevre ve gelecek insanlardan pozitif etkilenip yarar görsün.
       Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
    Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . Öğrenci Yanıtları
        
342.Münafıklar ve cahiller ifrat ve tefridin imamlarıdırlar sanki;münafıklar menfaat farzları için hemen ; gizli-açık her türlü değişme ye hazır kişilikler iken cahillerde tüm değişimlere kapalı ve doğru ve haklı olamayan her şeyin yılmaz avukatları ve bekçileri gibidirler. Bu asrın sistemleri  bu iki kişiliği argüman olarak öne çıkarmıştır.
Önermesinin eksiğini ve yanlışını ya da doğrusunu yazınız.0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
  İpucu;
Matbaanın önemini çok iyi bilen dışarıdaki ve içerdeki çok yüzlü münafıklar; Osmanlı İmparatorluğunu zamanında matbaayı kabul etmemenin/ettirmemenin gerekçesini din elden gidiyor fobisini deyip/dedirtip, içerdeki çok yüzlü millet ve din münafıklarıyla birlikte; kanatlı-kanatsız, cahil tayları, atları ve katırları(cahil değişmez-katır doğurmaz) kullanarak dinin değişmez satırları arasına sığdırmayı başararak yaklaşık 400 yıl Osmanlıyı oyalamayı başarmışlardır. Değişmek İstemeyeni Allah değiştirmez
     İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
    Sanki bu asır;dışarıda ki ve içerde ki çok yüzlü-çok amaçlı münafıklar;bu gün aynı cahilleri;toplumun-halkın; haklı, bereketli ve verimli birlik berberliğinin değişimlerini engellemek için kullanıyorlar. Samimi insanlarda rejim elden gidiyor fobisini oluşturup; toplumun-devletin fıtratını zorlamayan haklı-bereketli ve gerekli asgari değişimleri yaptırmamak için;kanatlı-kanatsız-haşmetli-gösterişli cahilleri kullanmaktadırlar.
      Taktikleri her asır hep ayni;Liyakatsiz atamalarla ve liyakatsiz mevkiilendirmelerle toplumun fıtratını zorlamak. Değişmez kanunların-ayetlerin satırları arasına-arkasına gizlenip, ya da cehaletin avukatlığını cahillere yaptırarak, zamanında gerekli değişimleri; ya geciktirip kokuşturmak ya engellemek ya da eritmektir.
      Liyakatsizlik ve kuduz ahlak nedeniyle;hemen her makamda ve mevkilerde;dışarı da ve içerde çok yüzlü, millet-din münafıklarının kontrolündeki;kanatlı kanatsız;cahilleri, insanlığın;haklı–gerekli-üretici ve bereketli değişimine; bela ve köstek olacaklardır. İnsanın bu açıdan zihinsel-toplumsal bilinç bağışıklık sistemini geliştirmesi gerekir.Öğrenci Yanıtları

343.
Geleceğe doğru, doğal ve beşeri koşullara; doğru-verimli-liyakatli toplumsal - küresel ve evrensel uyum için zorunlu değişime: doğanın, dinin, rejimlerin-kanunların ve insan fıtratlarının …!! tüm döngülerdeki bereketli ve üretici hudutları içinde peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmedikçe insandan hiçbir yaratık hayır görmeyecektir1
      A-Doğdaki bereketli hudutları, liyakatsiz değişmelerle zorlayıp kemiren fosil ve Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren)teknolojilerin(Silah Teknolojisi) şok akıllıları ve çok yüzlü münafıklar; küresel ısınma, atmosferi delme, uzay çöplükleri…meyvelerine sebep olurken. Toplumsal açıdan, obez-kapitalist devletlerin küresel toplumsal siyaset oyunları-savaşları ortaya çıkar. 20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
      B-Doğdaki bereketli hudutlar içinde liyakatli-gerekli değişimlere engel olmak ya da karşı koymak üzere; şok akıllılar ve çok yüzlü münafıklar tarafından  kullanılan;ya da habitatın değişmezliği-menfaat farzları için asra özgü, kanatlı-kanatsız-haşmetli-gösterişli cahilleri de toplumların gelişmesine engel olmaktadırlar. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
      C-Doğdaki bereketli hudutlarda yararlanmanın önemine yönelik öğretim ve teknoloji geliştirmek için gerekirse dersler koymak ve yasalar düzenlemek.Öğrenci Yanıtları
     

344. İnsan varacağı hedefi, yapacağı işi, bulunduğu koordinatı, fıtratına ve yeteneklerine göre saptamalı ve tercih etmeli?  Soru önermesini uygulamaya koymanın günümüzdeki engelleri nelerdir? Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

345.Sürü oy mantığı, Doğal (Vahşi) Demokrasi, insan demokrasisi, liyakatli oy mantığı size neyi çağrıştırır? 1 Öğrenci Yanıtları

346.Nasıl bir sistem getirelim ki bir velinin kullanacağı oyun liyakati, bir delinin kullanacağı oyun liyakati hakikate ve gerçeğe yakışır olsun?0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,
İpucu;
Bir insandaki;
1-Canlıbeynini tanıma teknolojisi.(Biyobeyintanıma teknolojisi) ile yayılan tefekkür rasadı enerjisinin pozitif-negatif nötr oluşunun oranları,
2-Kişinin; idlerinin-idollerinin frekans ve hududunu saptama testleri,
3-Kişinin;sağlığı, doğal ve kazanılmış yetenekleri
4-Kişinin yaşam hikayesi
5-Aldığı öğretim ve eğitim
6-Kişinin tatbik/uygulayış alanlarında; tüketimini kâra geçirip geçirmediği veya asgari kendini amorti edip etmediği,
7- Minimum olarak yukarıdaki 6 koşulun örtüşme ve birbirini tamamlama oranlarının yaşadığı hayat sitilindeki uygulamalarla örtüştürüp örtüşmediğine bakmayı düşünün.
8- Ya da 7 koşulun raylarına ait makasları ne kadar sağlıklı ve biri birini destekleyici (Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) çalışıyorsa oyunun liyakati-gücü bu koşullarla doğru orantılı olabileceğini düşünün. Öğrenci Yanıtları

347.Tüm döngülerdeki mantık sistemlerini israfsızlığı ve gerekliliği dikkate alarak; eğitim, öğretim, yönetim ve sınav sistemlerimizde insanın tüm sıfatlarını liyakatli tercihlerle kullanmalarını sağlamak ve israf etmemek mümkün ve gerekli mi? Neden?
İpucu;
insanın hayvani( kin nefret haset, kibir, ucup… Vb), insani( merhamet, şefkat, sevmek, ikram.. Vb) ve nötr sıfatlarını (ilgisiz durma, yararlı mesafede veya uzak durma… Vb) bu mantık sistemleriyle çevresindeki yaratıklara oturtması ve işler hale koymasını düşünün. Örneğin,gizli veya açık nefretini ve kibrini değişmez münafıklara(fert ve devlet bazında) karşı eyleme koymak. Cahillere karşı;yararlı olma ilişki denklemlerinde, nötr tepkilerde ve eylemlerde bulunmak . Yoksa ruhbanlar gibi insanın bu sıfatlarını yok edip melekleştirmek mi daha mantıklıdır?0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Öğrenci Yanıtları

348.Bu asır insanların orta parmağını kaşındıranlar;kapitalistler, cahiller(değişmezler)–münafıklar (çok yüzlüler)dir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız,
İpucu;
bunlar namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların;nefretlerini, kibriyalarını.. Vb negatif ve nötr sıfatlarını;şerlerinden emin ve ıslah amaçlı hak edişlerini ve bu kişiliklere karşı zihinsel, düşünsel ve toplumsal döngülerinin bağışıklık sistemlerini geliştirmeyi ve organik ilişki içinde bulunmaları gerektiğini düşünün. 1Öğrenci Yanıtları

349.Bir insanın zihin dünyasının ayakta durması için, aynen beden gibi enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjinin kaynağı insanın ahlakına davranışlarına direk tesir eder. Eğer kişi bu zihinsel enerjisini hayvanların sanal enerji boyutunda alıyorsa insanın zihin ve bedensel ahlakına doğal etkisi vardır. Bu durumda zihin - beden dili; direkt ve dolaylı hayvanca konuşmaya başlar. Doğa ötesinden hayvanlardan farklı boyutlardan feyiz aldığı için bu insanların beden-zihin dili insanidir ve aklı taklit eder. Önermesinin eksiğin tamamlayınız.
İpucu;
Yaşam için; biz şuna kesinlikle inanıyoruz insanların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak terörü huzursuzluğu engelleyemeyiz, insanların zihinsel sorunlarını fıtratlarına ve yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına göre eğitip ortadan kaldırırız. Bilimin, dinin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, eğitim sistemlerini, fıtratlarını dikkate alarak zihinsel dünyasına dizayn getirmek gerekir.Öğrenci Yanıtları

350.A-Vahşi ve Doğal Laiklik; ortaçağ dini rejimlerin tatbik/uygulayış kaosundan insanın yakasını kurtarmak için, evrimin prensipleri ise o zamanki bilme düşman dini ilimin miras kaosunda bilimin yakasını kurtarmak için icrası zorunlu ve gerekli eylemlerdi? 0, 1, 2, 3, 4
         B-İnsan mı  bilim  ve evrimin muhatap olduğu enerji boyutları  metriksi içindedir yoksa evrim ve bilim mi insanın düşünce boyutları metriksi içindedir?Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
         C-Evrimin diğer ismi doğa bilimi olabilir mi. Neden? Öğrenci Yanıtları

351.Bir din;değişmezlerinden(farzlarından) ve uygulamalarından hareketle;insanla ilgili, gelişen ve değişen; eylem, olay, süreç ve olgulara;mantıklı, akıllı ve doğru konum-çözümler getirmiyorsa; yaratığı, ehlini cehalete ve değişmezliğe duçar eder.
Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları