TOPLUM VE ÇEVRE İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ

    Kargalar aziz oldu;bir zamanlar İzmir'de aşırı çoğalan kargaları öldürüp getirenlere 2.5 lira veren zihniyet, kargalar azalınca, ertesi yıl çoğalan tarla fareleri ve kurbağalara çare bulunamadı. Bu sefer İzmir'e getirilen "aziz karga başına" 5 lira verilmişti.Yellowstone'daki gri kurtlar yoksa ormanda yok demektir savı gerçek oldu?Bir zamanlar yapay olarak gri kurtları daha çok kar için yokeden kapitalist zihniyet;çoğalan otoburların(bizonlar ve geyikler.. Vb) avlayanı olmayınca; tüm yeşil alanları ve fidanları kemirmeye-yemeye başlar ve genç ormanlar yok olur. Buda diğer doğal döngü aşamalarına negatif yansır. Aziz gri kurtlar alana geri getirildikten sonra ormanlar yeşermeye başlamıştır. Küresel ısınma ve toplumsal peygamber ahlakı döngü konusunda;bu zihniyetler bu dersi eksik almış olmalı ki siyaset ve politikalarına gülünç yansıtmışlardır. Hala kâinatta entopi ve entalpi mantığının farkını-önemini insanlara kavratmak istemezler ki insan oğlu vakit geçirmeden başının çaresine baksın.

         İnsanları hayvanlara sollatacak kadar tatlı zevkimize yarıştırıyor, dövüştürüyor ve savaştırıyoruz. Binlerce yıllık uyumlu toplumsal konum/ların ve döngünün/lerin (dijital-sanal, zihinsel, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) taşlarını; Dünyanın sıcak (I. ve II. Dünya savaşları) ve soğuk (III. Dünya savaşı) savaş galipleri olarak yerinden oynatmaya cüret edenleriz, hatta; ebedi barış için, iblisi yakalamaya kalkanlarız. Onlara geçici emanet bir avuç insan bu kâinatta. İnsanı nasıl sevdirebiliriz yaratıklara parazit Tarzanlara acaba? Sevenlerimiz;  bizim için yaşadığımız küreyi cadı kazanı olarak hazırlıyorlar? Küresel ısınmanın geri dönüşümsüz noktası nedir? Bunun sebepleri hangi tarihlerde başlamış kimler nelerden sorumludur.Tarihe Müsrif-İlkel Teknoloji, Patojen (öldüren)teknoloji (Silah Teknolojisi)ve doğa beyinli Tarzanlar kuşağı olarak geçerken; çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini tüketip, şimdiden;Nuh A.S'ın  tufanını hak edişe giden yolda lanetlenen insan kuşağı olamaya namzetiz. Bunu  yapmaya hiçbir kuşağın hakkı yoktur. Para kazanmanın tadından telaşından, doğayı daha çok hortumlamak ve insanlara hükümetmek için buluş yapmaktan, hayvanlar gibi yarıştırıp, yarışıp, rekabetten; küresel ısınmaya, çevresel sorunlara çözüm aramaya, düşünmeye vakit bulamıyoruz. Sadakanız olsun çözüm önerirmisiniz çocuklar biz primitif yetişkinlerinize. İp ucu;Küresel ısınma sorununun çözümü için;ülke-dünya bazında, fert başına düşen maliyetin ekonomik güçle doğru orantılı bir kat sayısını bulmak akılcı olur. Parası olmayanların fiziki gücünden yaralandırmak ve askeri, öğrenciyi .. Vb kesimi seferber etmek. Sokaktan evimizin içine kadar;göğü ısıtan, doğal döngüyü bozan her faktörün etkili olduğu uç noktalara kadara hesabı ve sıcak takibi yapılarak; kanunlarla ve  eğitimle reçetelerinin çıkarılması gerekir.Evde ve sokakta yanan her ampulün, çalışan her aracın, basılan her düğmenin, göğü ısıttığının ve ekonomik kaybın bilincinden hareketle uygulamalı ders vermek. Dikilen her ağacın; doğal dönünün, erozyonun, küresel ısınmanın ve çevre güzelliğinin ilacı-bereketi olduğunu vurgulayarak zorunlu ağaç diktirmek için;ölen her ölünün ve doğan her yavrumızun tükettiği, kirlettiği doğal döngü-çevre giderlerinin maliyetini; zevkle ve gönül huzuru kanunlarla disiplinie ve garanti etmek."Küresel Isınma, Çevre Temizliği-Kirliliği ve Peygamber Ahlakı" dersini cazip hale getirip, her seviyedeki müfredatlara uygulamalı olarak konması. Evimizde ve çevremizde neler yapmamız gerektiğinin önemi uygulamalı-vurgulayıcı gerekçelerin belirtilmesi.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

      
  Sizce insanlığın yok oluşuna neden olabilecek geri dönüşümsüz doğal-toplumsal süreç ve olgulara ulaşmadan: gelecekte nasıl; yönetim, eğitim, ekonomik, sınav.. Vb sistemler kuralım ki;insanın dili, dini, milleti, ırkı, aklı ve zeka derecesi; ne olursa olsun;hepsinin çocukları, çalışmayan eşleri… Vb kişilerin; toplumsal-ekonomik ortak payda koşullarından, fıtratları ve gereksinimleri oranına da doğal ve toplumsal döngülere uyumlu yararlanmış olsun.  İp ucu; Ör1; ekonomik yardım açısında ülke içi ve ülkeler arası kardeş aileleri oluşturmak. İnsani ve toplumsal eğitim amaçlı etkinlik ve uygulamalar yapan insan sevenler derneğini kurmak. Ör2;zengin fert ve devletlere; ekonomik güçleri oranında; zorunlu ağaç diktirmek, fakir aile çocuklarına zorunlu yardım, küresel ısınma vergilerini ödetmek… Vb bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla;projeleri, dersleri, uygulayışları, etkinlikleri, vergileri; uluslar arası seviyede cazip hale getirmek. Ör3; yerküresinde var olan veya beklenmedik; toplumsal olay ve doğal deprem-tsunami (depreşim), yeni iklimsel konfigürasyonların ortaya çıkmasına karşı;yardım fonu, acil eylem pilanları-acil tedbirler almak.Fert ve küresel bazda ekonomik güçleri oranın da; bağlayıcı bilinçli ahlak ölçülerini geliştirmek amacıyla; dersler, uygulamalar, etkinlikler ve vergileri uluslar arası seviyede cazip, çekici, zevkli ve keyif veren etkinlik-uygulamalar haline koymak. En azından böyle bir nesil ortaya çıkarmak için her seviyedeki eğitimde, öğretimde yeniden yapılanma ve revizyona gereksinim vardır. Her yıl sonunda;varılmak istenen hedefler ve alınan sonuçların muhasebesinin yapılmasını düşünün.
        Gelişmişliğin ölçüsü; doğadan daha çok istifade eden, doğayı hortumlayan yöntemler ve teknikler üretmek mi, ya da tam tersine doğanın dengesini bozan araç ve gereçler üretmek midir? Yâda tam tersine doğanın dengesini koruyan ölçüler midir? Bunlardan hangisi gelişmiş toplumdur? Kıyasını doğru, gerçekçi ve bilimsel yapmamız gerekir. Kısaca; doğaya pozitif değer katan (Fıtratı ölçüsünde örneğin spastik bir çocuk ) doğaya pozitif değerkatmakla gelişmişlik düzeyi beli olur.
Çevrenin insan sorunu vardır, insanında peygamber ahlakı sorunu vardır, ahlakında pratik hayatta uygulanmama sorunu vardır. Yine uygulamanın da eğitim sorunu vardır.
Bir toplum peygamber ahlaklı insan yetiştirmedikçe hangi sistem olursa olsun hem çevreye hem de kendisine zarar verir.