S 81. Gereksiz toplumsal ve bilimsel süper egoların (toplumsal hukuk kanunları- kuralların) yani bilimsel ve yararlı olamayan toplumsal hukuk kanunları- kuralların ilahlaştırılmasına bilimsel alternatiflerle karşı koymayı öğrencilerimize eğitim ve öğretimle aşılamalıyız. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İp ucu;halkının fıtratını zorlayan; devrim, liyakatsiz rejim, eğitim-öğretim, sistem ve laiklik;mahiyetindekilerin akıbetini somon balıklarının kıblesine çevirir.

C 81.Güzel bir önerme sunmuşsunuz da bizim insanlarımızın bunu anlaması için daha çok yüzyıllar geçmesi lazım.dediğiniz gibi hocam matbaayı bile 400 yıl geciktirmiş bir milletiz biz. Hamit MENÇUK

C 81. Önermesinin tek eksikliği bilimsel alternatiflerin yetersizliği olur! M. Sait DEMİR

C 81. Bu sisteme dur diyen yeni nesiller yetiştirmeliyiz. Ülke, millet olarak koyun sürü ahlakından  kurtulmalıyız. Böylece ülkeyi menfaat ve çıkarları için yönetenlerden kurtararak, liyakatli kişilerin iktidara gelmesini sağlamalıyız.   Hatice TUNCER.

C 81.Topluma gerekli,toplumun menfaat,rahat ve huzuru için genç ve dinamik beyinlerimize liyakatli bir şekilde aşılatmalıyız. İdris MANTAŞ

C.81 asılamayız fakat insanın fıtratını zorlayacak şekilde değil de faydalı olacak şekilde Olmalıdır. BAHAR YILDIZ

C 81. Evet, kesinlikle dini yozlaştırmaya çalışan insanlara dur demenin tek bir yolu eğitimden geçmektedir bu meseleyi eğitimle halletmek gerekmektedir. HAYRETTİN AYDIN

C.81.Bence önerme doğrudur eksikliği yoktur.Önemli olan bizim bu önermeye karşı koyabilecek bu gidişata dur diyebilecek yeni nesiller yetiştirebilmemizdir.Selma ZENGİN

C 81. Gereksiz toplumsal  hukuk kuralları ve yararlı olmayan kanunların günlük hayatta uygulanmamalıdır. Ve bunun sağlanması için öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yoluyla bilinçlendirilmelidir. Doğan ERGÜN

C 81. ve onlara zekanın yerine aklı kullanmanın yolunu ve bunu yaparsak nelerin değişeceğini göstermeli veya anlatmalıyız. Cahit Özkan

C.81 tamamen katılıyorum. Günümüzde en büyük eksiklerin başında gelen ciddi problemlerdir bunlar.bu problemler de ancak liyakatli bir eğitim sistemiyle bütün gerçekler bütün çıplaklığıyla gösterilmeli doğruyu  Mesut ASLAN

C 81. yapılan bu deyişim haklin kültür değerlerine tamamen ortadan kaldıracak onları dayatmalarla faşizme dayalı değişmeler onmayacak şekilde olmamalıdır Ömer GEZİCİ

C 81. Çok doğru bir önerme bence de öğrencilerimize bunu öğretirsek yararlı bir toplum oluştururuz.Ahmet ESER

C.81: Önermeye katılıyorum.Eğitimin liyakatli kişiler tarafında verilirse eğer daha iyi olacaktır. Dilek KARABAYRAKTAR

C.81.her milletin kültürünün temelini oluşturan değerler bulunur bu değerlerle çatışan kurallar mutlaka aşılmalıdır Menşure DAĞLAR

C 81.Süper ego;toplumun ne diyeceğini düşündüğü için mükemmeliyetçiliği aradığı için yanlışlıklar ortaya çıkıyor.Bunu mantık çerçevesi içinde eğitim ve öğretimle ortaya koymalıyız. Seyhan IŞIK

C 81. Bilinçli insanlar bunları öğrencilere bildirmedikçe yeni nesil bilinçsizleşir. Abdullah DENİZEDALAN

C.81.Önerme bence doğrudur fakat insanlarımızın bunu anlamaları uzun sürer.Çiğdem YİĞİT

C.81.İnsanlar bir arada yaşıyorsa mutlaka bazı kurallar hukuk kanunlarının olması gerekir .Çünkü ancak bu şekilde düzen sağlanır en ilkel kabilelerde bile kurallar vardır.Melek BOZANER

C.81.Bir arada yaşayan insanlar için mutlaka toplumsal kurallar olmalıdır.Fakat bütün kurallar doğrudur diye bir şey yoktur her şey yerine ve zamanına göre olmalıdır.İrfan CEYLAN

C.81.Toplumsal hukuk kanunları olmalıdır bunlar fakat bunlar gereksiz olamamalıdır.Günümüzde birçok gereksiz hukuk kanunları vardır bunların yarardan çok zararı olmaktadır.Sevdeta ŞİŞMAN

C.81 Bu önerme halkımızın bilimsel verilerle gelişimini sağlayacak çabaların desteklenmesinin gereğini vurgulamaktadır. Ve tek çıkar yol olarak halkın önündedir. N.BİLGİN

C.81 öğrencilerimize eğitim ve öğretimle aşılamalıyız aynı zamanda öğrencilerimize bunların üzerinde düşünmelerine fırsat vererek neden bunların karşısında olmaları gerektiğini öğretmeliyiz. Celal TİLGEN

C.81 asılamayız fakat insanın fıtratını zorlayacak şekilde değil de faydalı olacak şekilde

Olmalıdır Ahmet DUSAK

C.81.önerme doğrudur ancak,bunlar yapılırken halkın değer yargıları ve fıtratlarına uygun bir şekilde                                          

Yapılmalıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 81.Bizim insanlarımızın bunu anlaması için daha uzun yıllar geçmesi gerek. Erdinç YEŞİLYURT

C 81.Güzel bir önerme sunmuşsunuz da bizim insanlarımızın bunu anlaması için daha çok yüzyıllar geçmesi lazım.dediğiniz gibi hocam matbaayı bile 400 yıl geciktirmiş bir milletiz biz.  Mehmet Şirin ARTUK

C 81.İnsan gemisi vekili , ümmet gemisi , halk gemisi.

F) Kanunların bilimsel yolla çözümü olmaya bilir .Doğruluklarının ve yanlışlarının genel ifadeler çerçevesinde halkın tümüne açıklanmalıdır. MUZAFFER CEYLAN

C 81. Gerçekten güzel bir önerme, bu kurallar,kanunlar toplum üzerinde alışılagelmiş bir takım düşünceler,eğitimle,öğretimle,bilinçli bireyler oluşturularak yıkılabilir. Hatice ŞAHİN

C 81.Ülkemizde  yanlış  olan şeyleri  öğrencilerimize aktarmalı  ve  bu  yanlışlara  karşı  koymak için  bilimsel,hukuksal  yolla  baş  vurmalarını  söylemeliyiz. Barış  DEMİRTAŞ

C 81. Bunun eksikliğini topluma aşılamalıyız. Tekin ÖZBEY

C 81. Bunlara karşı koymayı ancak eğitim ve öğretimle mümkün olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Emre Özden

C 81.Bu önermenin yanlışlığı bilim yaralıdır. Oysa önermede bilimsel ve yararlı olmayan denilmiş. Kerime TAŞ

C 81. Evet, kesinlikle dini yozlaştırmaya çalışan insanlara dur demenin tek bir yolu eğitimden geçmektedir bu meseleyi eğitimle halletmek gerekmektedir. Muhsin ERSAN

C 81.Çıkarcı,süper egolarının metriksinde yaşayan insanların kabuğunu verdiğimiz eğitimle kırabiliriz.Meral YILMAZ

C 81. Eğitim her şeyin yerli yerine oturmasında büyük rol alır. Bireye görevlerini ve ödevlerini kavratır ve uygulatır. Emine ÖZTÜRK

C 81.hayvani egoların tatmini için yapılan hareketler iyi bir eğitim ve öğretimle engellenebilir.Cebrail HAN

C81.Önermesine katılıyorum.Bence eğitim ve öğretim yapılırken güzel ahlakı kendimize rehber etmeliyiz.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 81. Onlara karşı koymayı aşılama yerine onları düzeltmeyi aşılama yoluna gidilmelidir. Ercan ÇiFTÇi

C 81. Gereksiz toplumsal yararı olmayan  hukuk kuralları öğrencilerimize öğretmeliyiz bunları düzeltmek lazım öğrencilerimin süper egolarını güzelleştirecek hukuk kuralları öğretilmelidir. Abdulmevla OKTUAY

C 81. İnsan mensup olduğu toplumun kurallarına uymalıdır.Ama o kurallarda hümanizmin temellerine dayanmalıdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 81- Bu önermeler sadece eğitim ve öğretimle giderilemez. Eğitim ve öğretimin tam olarak oluşturulmamasından kaynaklı toplumsal gereksinimler yerine getirilememektedir. Bu da sorunları devamını sağlar. Mehmet Salih Gökhan

C 81.Halkın fıtratını zorlayan kurallar değiştirilmelidir. Bunu da eğitim ile yapmak mümkündür.Sevgi ALMAK

C 81. yapılan bu deyişim haklin kültür değerlerine tamamen ortadan kaldıracak onları dayatmalarla faşizme dayalı değişmeler onmayacak şekilde olmamalıdır ilyas AKTÜRK

C 81. Bana göre ülkemizde ters giden yanlış  olan şeyleri  öğrencilerimize aktarmalı  ve  bu  yanlışlara  karşı  koymak için  bilimsel, hukuksal  yolla nasıl çözülebileceğini anlatmalı öğretmeliyiz. Kadir AVCİ

C.81. Yanlış olan ve devam ettirilmesini sağlayan kişileri tanıtmalıyız. Zehni GÜN

C 81. insana yarar sağlamayacak kanunların kullanılması mantıksız olur. BARIŞ HOZMAN                 
C 81.
Evet buna ancak eğitimle karşı konula bilinir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 81.Güzel bir önerme sunmuşsunuz da bizim insanlarımızın bunu anlaması için daha çok yüzyıllar geçmesi lazım.dediğiniz gibi hocam matbaayı bile 400 yıl geçiktirmiş bir milletiz biz.  Bedih EROĞLU

C.81.Ülkemiz kanunların ve hukukun üstünlüğüne çok önem veriyor. 21. yüzyılda bütün dünyanın en çok önem verdiği bilime ülkemiz pek fazla ilgi göstermiyor. Okullarda ilk ve devamlı olarak kanunlardan ve hukukun üstünlüğünü aşılıyorlar. Pozitif bilimlere ise çok az öğretiliyor. O kadar ki hukukun her şeyden üstün olduğu öğretiliyor. (FATİH KAPLAN) 

C 81. Yaratılan yeniliklerin kabul görmesi için öncelikle insanlardaki önyargılar yıkılmalı,bireysel çıkarlar yok edilmelidir. ZEYNEL EDE

C 81.Ülkemiz anayasayı ve kanunları bütün her şeyin üstünde tutuyor.Bilime ve bilim adamına pek önem verilmiyor. Buda ülkeyi geri kalmışlığa sürüklüyor. BURHAN KORHAN

C. 81.Zamanında yapılmadıktan sonra sen ne zaman yaparsan yap gereksiz ve boş olur. Osman KILINÇ

C.81 Kısasa kısas yönetimi faydalı olur. ADEM BATARAY

C 81.Evet katılıyorum.Gereksiz şeylere karşı koymayı öğrencilere aşılamalıyız. Mahmut ERBAY

C 81. Eğitim-öğretim çoğu sorunun çözümüdür. Bu soruna karşı koymanın yolu da eğitim-öğretimden geçer. Fahriye İNCE                                                                                                                                   C 81 doğru bir önermedir.
C 81.
Aileden gelen insanı duraklatan ve geriye götüren tüm tabular yıkılmalı gericiliğe önüne geçilmelidir. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.81 bu önermede bilimsellikle bir şeylerin çözümlenmesi söz konusu evet olabilir. Halkın istediği olur. A.KONUKSEVER
C.81 Gelecek nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Biz yetiştirdiğimiz insanlara nasıl şekil verirsek onlar öyle şekil alacaklardır. SEYFETTİN ÖZTOSUN
C 81.
Gereksiz toplumsal  hukuk kuralları ve yararlı olmayan kanunların günlük hayatta uygulanmamalıdır. Ve bunun sağlanması için öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yoluyla bilinçlendirilmelidir. Nesrin EKİNCİ

C81. Toplumsal hukuk kurallarının içinde bazı işlenmeyen ve topluma faydası olmayan kuralların kaldırılması gereklidir. SİNAN UZUNDEMİR