Filogeni


Filogeni (Grup Geçmişi)

Filogeni

Filogeni

1-Bir organizma grubunun veya taksonomik kategorinin: ilk ortaya çıkışından yada özgünlüğünü kazandıktan, bulunduğu zamana veya ölümüne(özgünlüğünü kaybettiği hal değişimine) kadarki gerçek hayat hikayesidir.
2-Taksonomik bir grubun, bulunduğu zaman-boyutuna kadaki;doğal krinolojik ve orjinleme kıstaslarına göre şekillenen gerçek hayat ağacıdır. Filogeni Nedir?
3-Bir Grup Organizmanın Filogenisi  (Grup geçmişi);O grup fertlerinin geçmişleri (ontogenileri) toplamına eşittir.
4-Her ferdin bir ontogenisi (ferdin hayat döngüsü) vardır.
5-Filogeni ise genellikle açılan bir döngüdür.
6-Filogenisi tamamlanmış taksonomik kategori artık yaşamıyor demektir.Tüm canlıların yok olmasıyla filogenisi tamamlanmış olacaktır.