15.20. Y.Yılın en büyük liyakatsiz olgularından bazıları:
I- Kapitalizmin şemsiyesindeki(düşünce kefenindeki) hayvani demokrasi kurallarıyla;kavimleri; komünizm, nasyonalizm ve sosyalizm rejimlerine paralize etmek.
II- Dini inançları kullanmak amacıyla bilmeden ilahlaşmaya kalkışmaktır!!
III- Dini fert ve kavime sığdırmaya çalışmak yada din formasyonuna uygun fert yetiştirme, devlet kurmada; fert ve kavimlerin fıtratlarını zorlamaktır.
IV-Her fıtratın hududunu dine zorlamak (hayvani demokrasi mantığı oysa koy sepet).
İpucu;
İran'da din olgusunu kullanmak amacıyla;şahlığa dominant olması için Humeyni’ye göz yuman Avrupa’nın, Kuzey Komünizmini yıkmak için ABD’nin Taliban’a yapay hidayeti (himaye) ve merhameti...Hizbullah’a ha keza. Bu günde verdiklerine kadir olmaya çalışanlar başaramayınca gülünç tablolar sergiliyorlar.

C 15.20y.yılı daha doğrularla ve daha faydalı şeylerle geçirmek varken çıkarları doğrultusunda( sağ gösterip sol vuran) insanların yaptıklarıyla midemiz bulanmaya yetti. Yeter artık biz böyle dine, insanlara ve kendine dürüst olmasını bilmeyen insanları istemiyoruz. Özden CALP

C 15:Devlet yapıları tarihte görülmüş en kirli yapılardır. Kendi devletinin çıkarları için yapılacak her şey mübahtır bu istisnasız her devletin düşüncesidir. Kamuran BALYEN

C 15.Dini inançları kullanarak devletleri yönetmeye kalkıyorlar. Zorlamalarla dini insanlara empoze etmeye kalkıyorlar. Yudum GÜRER

C 15:En büyük sorun dini yanlış anlamaktır. Berna AYIN

C 15. Kapitalist dengede yada dünya dengesinde ABD'nin Rusya'nın daha fazla güçlenmesini engellemek için Afganistan'a dostluk gösterisi, ardından Afganistan'I işgal etmesi. Bunun en yakın örneği ise Saddam'ı İran'a karşı güçlendiren ardından demokrasi safsatalarıyla Irak'ı işgal etmesi. Bunun ardındaki gerçek ise kapitalist düşüncenin petrollere sahip olması idi. Selçuk İNCE

C.15:Bu soruda tek anlaşılan din insanlara olumsuz kullanacakları bir malzeme olamaz kimse dinle zorlandırılamaz, artı insanın ,insanlığın toplumun milletin fıtratı da bunla esnekleştirilmemelidir.Caner ÖZDEMİR

C 15. Mesela ABD Irak’ a özgürlük getirecem dedi ancak sömürmek ve istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir şey yapmadı. Yakup EKİNCİ

C 15. Bu birazda dış kuvvetlerin etkisi ile olan gelişmelerdir. Ve bu güçlerin amaçlarına hizmet eder ve onların güdümündedir. Her şeyin fazlası zarardır. Dengeli ve mantıklı olmak ve uyanık olmak gerekir Dış yönlendirmelere karşı. Muharrem Polat

C 15.Bazı kişi, kurum ve devletler insanları kendi düşünce yapısı altında toplamaya çalışmakta hatta zorlamaktadır. Düşünceye zorla müdahale etmek dünyanın en zor işidir. Özellikle kapitalist ve faşist devletler müdahale ettiği toplumu kontrol altına alabilmek için bazen komünizmi bazen dini dengeleyici unsur olarak kullanmıştır. Fakat bunlar bence geçici çözümlerdir.(örnek: Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK’ ye anti olarak Hizbullah’ı güçlendirmesi ve sonra kendisi için tehdit oluşturması) Süleyman SENEM

C 15.Bazı devletler güçsüz toplumları kendi çatısı altında toplayıp onlara kendi düşüncesini empoze etmeye çalışırlar fakat istedikleri gibi olmayınca faşist bir rejim uygulayıp ya hepsini öldürürler veya tekdüzeleştirirler.(örneğin Hitlerin Yahudilere uyguladığı soykırım) Ferhat ÇENBER

C 15. Kapitalist ülkelerin şu an ki Irak, Filistin ve İran’ı devirmek için %99’u Müslüman olan Türkiye’yi kendi emelleri için kullanması. Mizbah KARATAŞ

C 15. Kaş yapayım derken göz çıkartan insanların yaptığı bir davranıştır. Böylelikle gülünç duruma düşerler. Emine YARBA

C 15 Kendi inandıkları rejimlerin düsturlarını nazarlarında faydalı gibi gördükleri şeyleri insanlara zorla dikte etmek despotluktur. Hatice KAPLAN

C 15. İnsanlar liyakatsiz ve doğru bilgiden yoksun olurlarsa üzerlerinde her türlü oyun oynanır, güçlü benciller tarafından. Kübra Sivri

C 15.İnsanlara zorla bir şey yaptırmak kadar çirkin bir şey yok sanırım…hiç kimseye zorla bir şey yaptırılamaz eğer zorla yaptırılanları kabul ediyorsak bu bizim cahilliğimiz . Ayşegül CAN

C 15. . Kapitalist düşünce dışlamak isteği bir toplumu, kavmi veya çıkarlarına ters düşen bir ülkeyi sosyalizm ve komünizm gibi  damgalar vurarak yok etmeye çalışması.

         . Bazen dini inançlar uygulanmaya çalışılırken oyunun önde gelenleri veya o savın düşüncesi, felsefesi bazen ilahlaştırılmış veya kuran dan daha zıt bir seviyeye getirilmiştir.

         . Dini inançlardaki zorlaştırmalar bazen kişi fıtratlarına aykırı düşebilir.

         . İnsanlar fıtratlarını dine göre yönlendirirler. Yani insanların ahlak sınırlarını inandıkları dinler sınırlar. Lakin bazı insanlar dindeki bazı zorlamalara tahammül edemeyerek sınırları zorlayabilirler. Erdoğan AKÇİÇEK   

C-15 Tansu Çilerin PKK ye karsı Hizbullahı desteklemesi ve yok etmesini “iti ite kırdırdık ”cümlesinin bugünkü sıyası durumla çelişmesi. . Ramazan BORAN

C.15.Doğrudur.20.yy bütün değerleri alt üst etmiştir.İnsanlar para için her şeyi mübah görmüşlerdir. İHSAN YILDIZ

C 15.Evet özellikle sömürge anlayışını benimsemiş büyük devletlerin ısrarla başvurduğu bir yöntemdir.Bu yöntemlerle güçsüz ülkeleri rahatlıkla savunmasız bırakıyorlar. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 15. Bu işin bencesi önce eğitim, öğretim onunla beraber gelir. Öğretim de eğitimin içindedir. Eğitimsiz öğretim bir kanadı kırık bir kuş gibidir M. Akif TİRYAKİOĞLU