Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(1012)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 1012)

VERİLEN DERSLER                   ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT   BİK  FEL   

  
EVRİM BİLİMİ İLE İLGİLİ FİLMLER

EVRİMBİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE NADASI SORULARI

 
Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri ( 2005, 200620072008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 )

Din,Siyaset, Devlet,Vahşi ve Doğal Laiklik,Rejim,Demokrasi, Çevre, Kavram ve Bilimsellik  ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

                                                                                   

EVRİM BİLİMİ NEDİR?Evrim Bilimi; Yaratıkların gerçek hayat hikâyelerini bilimsel olarak izah eden ve ilişkilendirilen deneysel bir bilim dalıdır. Tüm enerji hallerindeki; enerjilerin, yaratıkların, oluşumların ( eylemlerin, olayların, süreçlerin, olguların … Vb) yaşanmış ve yaşanacak
gerçek hayat hikayelerini bilimsel bulgulara dayalı olarak ilişkilendiren bilim dalıdır.Evrim Bilimi sanki-özellikle akli primitif (ilkel) insanın nefsini tanıma aracıdır.
Devrimler; insanın, evrimler ise yaratıkların özellikle hayvanların (kısmen insanın ve bitkilerin) zihinsel ve bedensel değişimin (değişmenin) aşısı/ları gibidirler.
Aşıların seçimi, hazırlanması ve dozu yaşatıcı olmadıkça faydadan çok zarar verir.0, 0, 12,  3,  45, 6, 7, 9
Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir.

Videoları izleyin.


2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.

Videoları izleyin.


10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış gelişitrmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan,peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.   

Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır.Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan
, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilirkişi, Bilim Bilgini, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
     Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bu bilim bilginlerinin (bilim insanların!?) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri Bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir.

izleyin

                 Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.2005 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

V.

SORU:Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ve zaruret(rahmani-insani birliktelik) kavramları nedir? Öğrenci Yanıtları.
        Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ; Demokraside, Siyasette, Eğitimde, Ekonomide… Vb her türlü doğal, doğal ya da Doğal zayıf ve güçsüzlerini; çökerten, besi yeri olarak kullanan, eleyen ya da öldüren reKâbettir. Uyum sağlayamayanı öldürücü yok edici-antagonisttik olan; Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet sadece çıtayı atlayanları yaşatıcıdır.
        Rahmani ReKâbet (Diğer Adıyla Zarurettir):Rahmani Ahlakla; Adil , Vicdanlı, Akıllı… Vb öncelikleriyle; demokraside, siyasette, eğitimde, ekonomide… Vb her türlü insani ve gerekli yaratıkların zayıf ve güçsüzlerini; liyakatli yaşatan reKâbettir (Uyumlu-Liyakatli sinerjitik birliktelik) yani zayıflarını yaşatır ve tedavi eder. Zayıflarımız zayıf oldukları her şeye (şeylere) karşı bizim erken uyarı sistemlerimiz gibi çalışır ya da bizi erken uyaran hayırlı sebepleri vardır. Yani zayıfların varlıklarının ve yaşatılışının hayırlı sebepleri vardır. Zayıflar en azında hastalık ve istenmedik etmenlerine karşı canı bedelinde bizi uyarır. Hâlbuki doğal olan evrim ya da evrimleşme vahşice zayıflarını ve güçsüzlerini öldürür ya da güçlülere malzeme (ör. Karuni kapitalizm) eder. Hâlbuki Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet; zayıflarını ya öldürür ya yok eder ya da kapitalistler gibi besi yeri olarak yaşatırlar.
        Rahmani (insani ve doğal döngü için gerekli zayıfları yaşatan ve tedavi eden) , şeytani (Kapitalistlerin zayıflarını besi yeri olarak yaşatması) ve hayvani/cahili (hayvanlar arasında zayıflarını eleyen ya da yem olarak kullanan) reKâbetler arasındaki farkın farkındalığını kavrayıp kurallarını peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ilişkilendirişe çalışın. Vahşi/Doğal/Hayvani /Cahili ve Şeytani; Siyasetin ve Demokrasinin deşifre edemediği, kudurtmadığı ya da kudurtamadığı; fert, toplum… Vb insan tipi, her türlü istendik değer yargıları (inançsal İslam'i değer yargıları dâhil) geleceğimizin öğretim, öğrenim, eğitim, yönetim, rejim… Vb sistemleri için çok büyük değer taşmaktadır ve çok çok önemlidir.

Sonuçta, bilimi daha etkili biçimde kullanan kapitalistler;Müslüman'ları yanlarına çekmek için;kafircikleri alt edelim diye bazı Müslüman kavimleri menfaatleri gereği hidayete erdirme(Taliban ve İran hidayeti), bedava teknolojiler takdim ederek (Pakistan nükleer enerji... Vb) planlarını uygulamaya koyan Karunizm (kapitalizm) komünist sitemin başını hidayete erdirmeyi başarmıştır.
      Bu gün ise kapitalistler;demokrasi sistemini yayacağım bahanesiyle Gayri Müslim inanç ehline (eski din ehli kavimlere, birleşmiş milletler, sosyalistler ve ılımlı komünistlere) göz kırparak veya yanlarına alarak hidayet ettiği müslüman ülkelere rableşmeye kalkışıyor ve Karunizm (kapitalizm) için Büyük Ortadoğu besi yerini hazırlıyor gibi. Kapitalizmin tarihi ortaklarına oynadığı oyunlarıyla örtüşen örneklerini hayvanlar âleminde (av ve avcı ilişkilerinde) görmek olasıdır.

         Siyaset; dünyevi rejim ve yönetimlerde hayvani, cahili ve şeytani kullanılır, samimiyet Rahmani ve insani kabul edilmelidir. Bu nedenledir ki dinde yönetimde samimiyet ve liyakat temel alınır. Siyaset ve yalan diyet olarak uygulanır. Demirkuş 2011

        Yaşamak için; insanların  liyakatli çalışması; adaleti, zarureti, bitki-hayvanda; antagonisttik (öldürücü Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet bazen sınırlı Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik)(yaşatıcı Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet veya nötr(etkisiz Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet reKâbeti gerektirir. İnsanın dışındaki canlılarda yaşamak ölümüne reKâbeti gerektirir. Bitkiler ve  hayvanların  doğasındaki;doğal zarafet– gücün- güzelliğin  ve çeşitliliğin nedenlerinden biri de reKâbettir.
-Doğal (vahşi) Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet;insanları bedensel-zihinsel yönden vahşileştirir - zayıfları yok eder haset-kin.. Vb ahlak felaketini getirir. İnsan fıtratına zaruretin liyakati(yakışırlık) daha gerçekçidir. İnsanİçin Yaşamak; Geleceğe Liyakatli Değişmektir (Uyum Sağlamaktır) Demirkuş 2007.

Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet doğal hayatın; insanın dışındaki canlılar arasında evrimi yönlendiren bir yasadır.Zorunlu hallerde ya da özel hallerde kontrollü reKâbete insan girebilir.Ör. İlk güdük insan dönemlerinde(Yontma Taş, Cilalı taş… Vb dönem güdük insanları) bu reKâbete girilmişidir. ReKâbette, yaşamak zihinsel-bedensel zorunlu savaşmaktır.

Fıtratının liyakati gereği zorunlu-israfsız-verimli çalışmak

(zaruret(rahmani-insani birliktelik) insanda;zayıfları yaşattığı ve liyakate(yakışırlık) aykırı olmadığı için reKâbetten daha verimli ve güçlüdür. İnsanın zaferidir. Galip gelmesinin önemli sebeplerinden biri inancından edindiği- kabullendiği-kazandığı en önemli vasıftır. Bu liyakatli kabulleniş türünü diğerlerine galip getirmiştir.

Bu asır bu özelliği güdükleşmiştir.Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır.
           Doğal (vahşi) ReKâbetle güçsüzlerin ve zayıfların yaşam hakkı güçlülerin insafına mahkûm edilir.Güçlüler ya güçsüzlerin bedenini avlar ki bu durum sıkça hayvanlarda görülür. Bu durum insanlarda;ya güçsüzlerin bedenleri avlanır ya paralı köle ya da besi yeri olarak güçsüzlerin emekleri ekonomi adı altındaki zekâ oyunu uygulamalarıyla avlanarak kullanır.Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet insani açıdan adaleti, liyakati ve merhameti yok sayan bir kavram-eylem olduğu için insani değil doğal ve vahşidir.. Bu durumda sıkça kapitalistlerde görülür.
             İnsan bedeni ile gelişimini tamamlamıştır. Ancak ilerde uzaya açılınca, uzaya uyum amacıyla insan genleri ile oynanmaya başlanarak çeşitli insan tiplerinin ortaya çıkması olasıdır. İnsanın evrime cevabı diğer canlılarda bulunmayan insanlığın belki de yarısına yakınının farkında olduğu;akıl ve ruhtur. Bu iki sanal araç etkili bir biçimde kullanıldığı zaman insanda peygamber ahlakının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu ahlak tipi insanda o kadar mükemmel bir toplumsal yaşantı birlikteliği ve paylaşımını ortaya çıkarır ki bu Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet olgusunun güçlüleri ortaya çıkarışının alt edişini başaran zaruret(rahmani-insani birliktelik) olgusudur. Zaruret (Rahmani/insani birliktelik) toplumu bir beden olarak görür. Zayıf ve hastalarını toplumsal bedenin hasta hücreleri gibi görüp bedenini tedavi eder ve gücünü artır.
-Doğal (vahşi) ReKâbette zayıflar ve güçsüzler; avlanır, terk edilir… Vb olur. Gen havuzunu seyreltir ve küçültür. Zaruretteki bir türler yaşatıldığı için her zaman uzun vadede gen havuzu çok büyük ve güçlüdür. İnsanın doğaya başat olmasının zafer olgusunun altında bu yatar.
            İnsan peygamber ahlakı kuralından aşağı düşünce, birbirleriyle reKâbete girmeye başladığı an, hayvanlardan daha aşağılık bir konumda değerli emanetlerini kullanırken tüm yaratıklara zarar vermeye başlar. Hatta tarihte çocuklarını bile diri diri gömebilmiştir.

VII.

SORU: Bilim ve evrimin; avukatlığını, siyasetini, dalkavukluğunu yapmakla, onları yaşamak, yaşatmak, kullanmak, aşmak arsında ne fark vardır? Evrimi yönlendiren temel yasalar; doğadaki çekim, sema(etrafında dönme), genişleme ve yaylanma gibi sınırlı sayıda kanun ve kuralların;toplu/tekli varyasyon etkileriyle işleyen-etkilenen-etkileyen, doğal döngülerden(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) kaynaklanıyor. İnsandaki mantık mı, yoksa doğadaki diğer yaratıklar arasındaki toplumsal-döngüsel mantık sistemleri mi daha istendik ve gelişmiştir? İnsan doğada olmayan, bilgiler ürettiği gibi; doğada, insanın hayal edemediği yaratıkları üretebiliyor. İnsan bedenen doğanın bir parçasıdır!! Bu önermeler ışığında İnsandaki bedensel ve düşünsel araçlar, gerçekten doğada; Rast gelenin mi? yoksa AS gelenin mi bir ürünüdür? neden? Öğrenci Yanıtları.
-Do ğanın bazı kanunları olmazsa olmazdır. Doğadaki kanunlar daha güçlü insandakiler daha zayıf.


-İnsan mantığı mı daha üstündür?

Doğadaki mantık mı daha üstündür?

Doğadaki ve insandaki mantık arasında bir üstünlük varımıdır?


-İstisnalar hariç, olmazsa olmaz kuralına göre, erkek olmazsa bayan da olmaz.( İnsan Klonlama?)


-Doğa belli düzeneklerle çalışan bir mantık sistemine sahiptir.
-Bu mantık doğal yaşam içinde insanın mantık sistemini yozlaştırmaktan yana etkiler (Evrim).


-Bugün doğa insanı ne kadar etkiliyor, insan doğayı ne kadar etkiliyor? İnsanların yüzde kaçı kendini doğadan sıyırıp hür yaşamıştır?
-İnsan mantığı doğa mantığından daha üstün olmasına rağmen kendini doğadan soyutlayarak yaşayamaz.


-Doğa bir etki tepki mantığıyla çalışır.


-Değişmeyen enerji boyutunda zaman sıfırdır.
-İnsan bu zaman boyutuna ulaşırsa ebedi olur.Bulunduğumuz durumda insan mantığı doğa mantığından daha zayıftır.


-Özel eğitim ve hallerde; insan mantığı doğa mantığını aşabilir ve kâmil insan olur.


-İnsan ve doğa mantığı karşılaştırılamaz. İkisi birbirini tamamlar.
-İnsan ve doğadaki zıtlıklar tezatların çelişki dengesinden çok sıfır ve tamamlayıcı denge olarak düşünülmesi lazım. İdeal olan da budur. Ör : Parayı güç veya amaç olarak görmenin faklı zihniyetine benzer.


-Akıl peygamber ahlakıyla doğru orantılıdır. Aynı şeyi zekâ için söyleyemeyiz. Akıllı insan, akıllı devlet, akıllı millet ölümüne kadar hesabını yapar.


-Doğada değişmez veya yavaş değişen acımasız  bir mantık varken insanda değişken bir mantık vardır.


-Diyelim ki doğadaki mantık dogmadır. İnsan mantığı bu dogma mantığın kurallarına uygun     icabet etmezse çok büyük zaman kaybeder.


-Dogma kanun-kurallara çözüm üretilmedikçe? insan dogma kanun ve kurallara mahkûm bir mantığın zararını görür (Demirkuş 2006).XXXIV SORU:Duygularımızın Evrimi var mı? Hayvanlarda duygusal evrim var mı?Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) mı, Charles Darwin (1809-1882
mi? Bu konuda daha çok söz sahibi olabilir sizce? Ne olursa olsun sonuçlar teorilerden daha önemli ise? Neden insanlar teorilerle ayakta durmakta ısrar ediyorlar? Sonuçların içinde teorilerden daha geçerli yanıtlar çıkarmanın bir yolu var mı? Sizce, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) ve Charles Darwin (1809-1882) nin bildiklerini ve söylediklerini fermuarlasak ortaya ne çıkar? Doğa ve hayvanlar bu düşünce havuzu gemisinin içinde mi dışında mı? Öğrenci Yanıtları

LIII SORU:Parti Siyasetini, Pozitif Bilimin Kucağında, Pozitif Bilim Siyaseti (Kök hücre siyaseti) Olarak Evrimleştirip Evrenselleştirmek Olanaklımı-Gereklimi? Neden? Öğrenci Yanıtları2006 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

39-
Evrimin, küfrün, parti siyasetinin ve yalanın gerçeklerine talip olmak gereklidir. Önermesi sizce doğrumudur?Öğrenci Yanıtları

40-Evrim; yaratıkların, olguların, olayların, süreçlerin, zamanın, dinlerin… Vb her şeyin şecere kütüğünün ilişkilerini inceleyen bir araçtır. Önermesi sizce yeterli ve doğrumudur? Öğrenci Yanıtları

41-Eşyanın, olguların, olayların süreçlerin, zamanın, dinlerin, insanların ve hayvanların şeceresini, yapısını,soy kütüğünü, gerçek hayat hikayelerini,  ilişkilerini tanıyan-bilen veya nefsini tanıyan-bilen rabbini tanır? Evrim, küllü nefsin şeceresini tanımaya talip bir araçtır-teoridir. Önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

42-A-Yaratıklarda bu gün varılan sonuçlar; doğadaki yasaların ürünüdür ve evrimden daha değerlidir, önermesinden hareket ederek; külli nefsin şeceresini sorgulamak için evrimin kriterlerinden daha değişik kriterlere (ölçütlere) sahip farklı araçla/larla sorgulamak mümkün mü?
    B-Bilim genellikle yasalarla ayaktadır ve hayat bulur. Neden yalnız evrim biliminin özgün prensip ve yasaları varda, diğer bilim dallarının(ör; biyoloji... Vb)özgün yasaları yoktur? Evrimde her bilim dalı gibi hür olsa ne olur? ne değişir? İp ucu;diğer bilim dallarından yararlanması ve uyum sağlaması açısından düşünün.
    C-Evrimin kapsamına girmeyen yaratık, olay olgu var mı dır?
    D-Hal değiştirmeyen enerji hali var mı ?
    E-Evrim küllü enerjiyi aşıp havuzunu izah edebilir mi?
    F-Sizce külli enerji kaç yaşındadır?
   G-Enerjisiz bir hayat formuna ulaşmak mümkün mü? (ip ucu yemeden içmeden, hal değiştirmeden yaşamak). İstisna hariç;yaşamak için;ya avla, ya avlan ya da; hem avla hem de avlan kural-önermesi doğrumudur? neden?Öğrenci Yanıtları

86-Doğa  yasaları; her zaman başattan-güçlülerden (başat fert/ler, toplumlar, sürüler ve özellikler) yana işler. Bu asır bunlara evrim yasaları deniyor. Evrim teorisi ileri sürülmeden öncede bu yaslar vardı. Önermesi doğrumu? Neden? Öğrenci Yanıtları

90
- Gezegenler besi yeri kabul edilirse;insan bu besi yerlerine; hangi mantıkla simülasyon yaparak ekim yapmalıdır sizce? İp ucu;Evrim Bilimini Düşünün Öğrenci Yanıtları

101-Bir insanın yaşamı süresince:vardığı tüm sonuçlarda ve yaptığı tüm tercihlerinde;bedenini oluşturan tüm dinamik  element kombinezonu/ları-orijinleri-yaşları, tüm Atasal genler ve çevresel faktörlerin etkileşimleri dışında, ne/neler etkili olabilir? neden? Öğrenci Yanıtları

102-Dünyadaki devletlerin sınırları;evrimin (doğa yasalarının) ve aklın ürünüdür? Soru önermesi doğrumudur? Neden? Öğrenci Yanıtları

103-Dünyadaki devrimlerin hepsi ; evrim yasaları ile hayat bulmuştur. Önermesi doğrumudur neden? Öğrenci Yanıtları

104-Evrim (doğa) yasaları; haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana işler? Öğrenci Yanıtları

107-Evrimsel ağacının son dönemlerindeki bir takson kendisinden önceki taksona/lara ata olabilir mi? Neden? Böyle bir öneriyi insanların zaaflarından yararlanmak üzere sunulsaydı ne olurdu? Ya da neden ve ne amaçla böyle bir öneri sunulabilir? Kısaca, doğal veya yapay olarak;soy ağacının öncelik kuralı yıkılabilir mi veya yeri değişebilir mi? Neden? Örneklendiriniz. İp ucu:evrimin geriye doğruda çalıştığını-işlediğni ya da fert veya ailenin  kendisinden önceki ataların ve yaşayan çağdaşların tüm genetik potansiyelini taşıdığını düşünün(potansiyel ata-cet).Öğrenci Yanıtları

126-Bu asır; insanlık ve Ortadoğu;Evrim dersini Darwin'den, materyalizm ve diyalektik dersini Marks ve Engels'den, proletaryanın aktivasyon enerjisi 1 dersini Lenin ve Mao'dan, Müsrif Teknoloji, Patojen Teknolojinin dersini uzak batı, uzak doğu ve uzak kuzeyden, kapitalizmin dersini batıdan, komünizm dersini uzak doğu ve uzak kuzeyden almıştır. Önermesi doğrumudur? Neden? Ya da doğru önermeyi siz yazın. Öğrenci Yanıtları2007 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

138-21.Yüzyılda:Kızıl Evrimi ve Parti (azınlık) siyaseti; gerçeklerinden çimlendirip, prensipler ve kurallar kabuğunu çatlatarak;Hür-Yeşil Evrim(Diğer bilim dalları gibi doğadaki yasalarla veya doğa yasalarının sonuçlarıyla ayakta duran evrim) ve Pozitif bilim-İnsancıl-Bilimsel siyasetin (kök hücre 1, 2, 3, 4-samimi siyasetin) yeşermesini gerçekleştirmek gerekir. Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

146.
Parti siyasetinin hukuk kuralları sistemi ile işleyen bu günkü demokrasinin vardığı sonuçları bakımından, daha verimli olan insan demokrasisine (21. Y.Y.' la hazırlık ve uzay-bilgi çağlarına uyum açısından) doğru evrimleştirmek mümkün mü? Vaktinde ve yeterince evrensel bireylerin tercihine ve yüreğine terfi etmeyen kavimler kangren olur giderler. Örneklerle açıklayınız? Öğrenci Yanıtları

148- Azınlık;bitki ve hayvanlarda evrimin ve reKâbetin meyvesidir. Bitki ve hayvanlarda iç içe yaşayan farklı türlere ait baskın populasyonların (komunite) içinde, sayıca az-küçük ve çekinik populayon/lara azınlık denir. İnsanda azınlığın karşılığı olan çeşitlilik:Patojen istisnalar hariç,liyakatli(yakışır) zaruretin; gücü ve bereketidir. İnsanda tür içi çeşitliliği kavramı size neyi/leri hatırlatır?
İp ucu;Devletlerde ki kavimlerin çeşitliği (varyasyonu), hoşgörüyü ve doğa belgesellerindeki izlediğiniz aynı veya farklı türlere ait sürülerdeki reKâbette azınlıkların farklılığını karşılaştırmalı olarak düşünün.1
Öğrenci Yanıtları

167.Evrenin, bilinen galaksi, yıldızların, gezegenlerin, yer küresinin, tüm canlı ve cansız yaratıkların gerçek hayat hikayelerinin (iklimsel,mikro,makro ve dinamik hayat döngüleri(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin)... Vb mikroskobik ve mikroskobik bilimsel bilgiler) bilimsel dokümanlarını tera bilgisayarlara; kullanılabilir - ilişkilendirilebilir veritabanları olarak kayıt edelim. Evrimi aşarak ve zamanı sıfıra indirecek hızda genetik çalışmalar yapılabilir mi ? Yani geleceğe yönelik; örneğin Ay, Mars koşullarına uyum sağlayacak canlıları üretmek? Ya da canlılar Ay'da-Mars'ta evrimleşmeye başlayıp bugüne ulaşana dek geçirmesi gereken filogenetik döngüde elde edilecek sonuçlara, ontogenetik döngüdeki genetik çalışmalarla kestirmeden ulaşmak mümkün mü? Nasıl? İp ucu; yerküresindeki tüm koşulların kombinezonlarını uzaydaki koşullara simüle ediniz. Genleri tek tek, çoklu kombinezonlar halinde istenen çevre koşullarına uyumlu hale getiren genetik ıslah çalışmaları? 1, 2, 3, 4 Öğrenci Yanıtları

170.Vahşi ve Doğal Laiklik ve Evrim Bâtının gereksinimleri sonucu mu yoka siyasi keyfiyetten mi-zaruretten mi ortaya /çıktıçıkartıldı? Neye ve hangi koşullara tepki olarak ortaya çıkartıldı?Bu iki olgu ortaya çıkartılmasaydı ne olurdu?  Yakın batıda antilaikliğe dönüş başladı önermesi doğru mu?0, 1, 2, 3

184.Evrimleşmiş ve gelişmiş; fert/toplum/kavim/devlet ve milletlerin arasındaki farkları-kriterleri yazınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
İp ucu;
gelişmişliğin ölçüsü doğayı-insani değerleri hortumlamakla doğru orantılı değildir. Öğrenci Yanıtları

210.Sizce 21.YY' da Karunizm (kapitalizm) hangi kılıklara bürünecek?
İp ucu;
geçmişte ki kapitalizmin girdiği kılıkları, kapitalist hayvanlardaki (gereğinden fazla yiyecek stoklayan hayvanlar) yaşam döngülerinin(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) uzaya uyumunu-evrimini düşünün. 1 Öğrenci Yanıtları

224.Tüm enerji hallerini ve yaratıkları talan teknolojisi ve bilimi önermesini tarif ediniz? 1, 2, 3   İp ucu;evrimi-doğa yasalarını (Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), demokrasi,siyaset, hukuk yasalarını, insanların  vekaletini bölüp parçalamayı ve enerji- doğa barbarlığının mantık sistemlerini bir arada muhakeme ederek düşünün. Yaşatan ve tüm doğal döngülere-enerji hallerine (dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) pozitif değer katan bilim ve teknolojinin; yaşaması için gerçekten neye/lere gereksinimi vardır. Sonucu en çok 5 cümle ile vecizeleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

226.Daralan,  açılan , düz hatlı ve paralel evrim çizgilerini, İleri ve geri işleyen evrimi dikkate alarak; insandan yapay veya doğal olarak zihinsel- bedensel primat türü veya türleri türeyebilir-türemiş olabilir  mi?  Neden?
İp ucu;
insan kategorilerini, davranışlarını, ahlak seviyelerini ve gelişimini sıra dışı düşünmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

232.Yaşamak için;akli demokrasi, hukuk, adalet, zaruret(rahmani-insani birliktelik), samimiyet, yaradılış ve sadece birkaç yaşama stili reçetesine karşılık; menfaate ve güce dayalı;demokrasi, hukuk adalet, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, siyaset, dogma doğa yasaları-evrim ve sonsuz yaşama stili reçeteleri insanlarda denenseydi hangi koşullarda denge oluşurdu?
İp ucu;
hayvanların, ilkel insanların ve gelişmiş insanların yaşama stillerini,  insanların özgün fıtratlarını ve tercihlerini mukayese ederek sonucu eğitimle ilişkilendirerek 4-5 cümle güncellemeye çalışın. 1
Öğrenci Yanıtları


251Hayvanlarda, liyakatin ölçüsü nedir? Liyakatin hak edişi  kime aittir ya da ne ile doğru orantılıdır? İnsanlarda liyakatin ölçüsü ne olmalı ya da liyakatin hak edişi kime ait olmalı-ne ile doğru orantılı olmalıdır?

  İp ucu:
Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet beceriksiz, hasta, dürüst ve kanaatkar zayıflarını yaşatmadığı için zarurete çekiniktir ya da zaruret(rahmani-insani birliktelik) tam tersi koşulları sağladığı için reKâbete baskındır.Güç, evrim, Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet, adalet ve zaruret(rahmani-insani birliktelik) kavramlarını;genel, toplumsal ve biyolojik döngülerle birlikte düşünün. Vardığınız sonuçları günümüzde yaşanan ve yaşatılan liyakat;olgu ve süreçleriyle örneklendirip güncelleyin.Öğrenci Yanıtları

252.
A-Dinlerin;dünyevi devleti, toplumu, cumhuriyeti, yönetimi, rejimi, insanı olmaz/olamaz;böyle olursa toplumlar Siyonistleşir. İnsanların fıtratlarını zorladığı için münafıklığı stimüle eder ve kara deliğini baş ucunda yeşertir. Kavimlerin, toplumların ferdin...akli baliğ kişiliklerin dini olur (din akli baliğ kişiliği/leri muhatap alır). Önermesinin eksiğini tamamlayınız. İpucu;din devleti adı altında yeryüzünde dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ve yarışa girmeyi düşünün. Belki de; din, bilim ve ilim metrikslerine, siyaseti süvari edip; dünya yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim sistemleriyle Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet ettirip  yarıştırmak cehalettir. Dinde savaş, genellikle dini yaşama şekline mudahale durumunda ve nefsi müdafaa  hallerinde çıkar. Bu günkü devletler evrim veya doğa yasalarına dayalı dünya sıcak ve soğuk cehalet savaşın zoruna ve gücüne göre kurulmuş, mahiyetidekine hüküm eden ve diğer devletlerlede gücü oranında olanaklar matrikisinden yararlanan sistemleridir.Siyasi görüşleri, inançları ve fıtratları hayatla pozitif-doğru olarak güncelleyen:liyakatli yönetim, eğitim, öğretim ve sınav sistemleri geliştirilmek gerekir. 1, 2, Öğrenci Yanıtları

B-Yaşadığı devlette, ırklarının menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler şovenist ve tek bir milletin menfaatlerini kendisine/lerine rab edinenler bölücüdürler.Önermeleri doğrumu? Değilse doğrusunu siz yazın.

C-Dinlerini kendisine/lerine rab edinenler (dinin hamallığına dayalı yaşam stilini benimseyenler) Siyonisttirler. Önermesi doğru mu? İpucu; Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)(hadis) Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Din devleti olursa devletin içinde sadece o dini kurallarına uyabilen tercihlere sahip kişiler rahat yaşar. Fıtratı(doğası, tabiatı) müsait olamayanlar sisteme karşı kara delik(sisteme karşı örgüt ajanı.. Vb) olmaya müsait kişilikler olmaya zorlanabileceğini düşünün. Zorlaştırmayın kolaylaştırın(hadis?!). İfrat ve tefritin teşvikini düşünün. Belki de devletin dini olması veya dinlerin fıtratına eşit-adil uzaklıkta olması daha verimli ve hayırlıdır. 1 Öğrenci Yanıtları


350

. A-Vahşi ve Doğal Laiklik; ortaçağ dini rejimlerin tatbik/uygulayış kaosundan insanın yakasını kurtarmak için, evrimin prensipleri ise o zamanki bilme düşman dini ilimin miras kaosunda bilimin yakasını kurtarmak için icrası zorunlu ve gerekli eylemlerdi? 0, 1, 2, 3
, 4
          B-
İnsan mı bilim mi ve evrimin muhatap olduğu enerji boyutları  metriksi içindedir yoksa evrim ve bilim mi insanın düşünce boyutları metriksi içindedir?Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
           C-Evrimin diğer ismi doğa bilimi olabilir mi? Neden? Öğrenci Yanıtları2008 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

15.Demokrasi imparatorluğu, ilahi/peygamberi bir rejim değil, evrim matbaa değil, anayasa da ayet değildir ancak;o gün bilerek ya da bilmeyerek;menfaati ve/veya cehaleti gereği;padişahım çok yaşa diyenleri ya da tapanları, 400 yıl Osmanlı padişahlarını uyutup matbaa ayetlere aykırıdır diyen fetva uzmanlarını ; analog(ayrı kökenden) ve homolog(kökendeş) olarak bugünkü koşullarla, olaylarla özdeşleştiriniz. Her asır aynı tipler var mıdır?
İpucu;yararlı, gerekli ve zorunlu değişimlere
her asır kırmızı kartı gösteren;insanlık gen havuzundaki gen sistemlerinin adları değişse de kombinezonları hep aynıdır. Her zaman insanlığın baş belası bu cahil insanlar bu asır hem sol görüş hem de sağ görüş içinde mayalanabileceğini düşünün.
Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir. Öğrenci Yanıtları
.


20. Bilim mi doğru söylüyor din mi doğru söylüyor? Evrim halden  anlar mı? Kendimizi evrime emanet etmemenin ya da onu aşmanın bir yolu var mı? İnsan primattan mı? Âdem den mi türemiştir? bayan mı üstün, erkek mi üstündür? İnsanın gerçeklerini ve aslını inkâr etmeye/ ettirmeye hakkı var mı?  Bilerek ve bilmeden inkâr ederse/ettirilmeye zorlansa ne ad alır? Soru önermelerinin eksiklerini, safsatalarını ve ve yanıtların yazınız.
İpucu; Belki de çok şey gerçeğin bir parçası. Bazı şeyleri vaktinden önce ve geç delilsiz veya eksik delillerle(vakitsiz) karşılaştırmak insanlık açısından yıpratıcı olabilir. Yeryüzünde putlara, ecdadına, çocuklara/ına ve hayvanlara kadar tapanlar vardır.Doğa dinleri, zeki ve doğal döngü evrim sonucu tasarım dinleri (Budizm, Hinduizm, Astekler, Mayalar,1, 2, İnkalar, Dinleri… Vb). İnsanlar genel olarak tercihlerini ilahi/peygamberi makamdan ilhamla değil;yetişme tarzına, aldığı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına, gerçeklerine, deneyimlerine, menfaat farzlarına... Vb dayalı yaparlar. Kaldı ki bu günkü bilimin doğal inkişafı daha emekleme aşamasındadır. İnsanın tüm enerji halleri deşifre edilmediği gibi insanları 5 duyunun ötesinde düşünmeye de teşvik etmiyor. Bilim henüz gençtir. Bilim;sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyudan emekleyerek bu güne gelmiş ve daha çok zalimlerin, zorbaların menfaat farzlarına hizmet etmektedir. Doğaya zarar verecek bir nitelikte kullanılmaktadır. Onun için bilimi insanların inanç sistemlerini tahrik edici, iddialarla kendi egolar(istemler)ımıza ve haksız menfaatlere araç etmek ya da empoze  ederek, bu insanları bilime düşman edebileceği gibi bu konuda vakitte henüz erkendir.Öğrenci Yanıtları
.

29.Spor; Din ve bilim insan içindir ile insan; spor, din ve bilim içindir? soru önermelerini tatbik/uygulayış açısında günümüze güncelleyip örneklendiriniz.
İpucu;
I.koşul uygulandığında hangi sonuçlar ortaya çıkar. II koşul uygulandığında hangi sonuçlar ortaya çıkar.Öğrenci Yanıtları

32.Acaba uyuyan özel-güzel şoförlerimizi tetkik için; 2 fare alsak, sonra birini 2 gün hep uykusuz bıraksak ve diğeri derin uykusuna doymuş olsun. Bu iki farenin; fizyolojik, biyo enerji, biyometri tanıma teknolojisi(gözü inceleme..), doğal manyetik enerji? termal, kızıl ötesi enerji tetkiklerini yapalım. Bu olayın kontrol grubunu ve fare sayısını artıralım. Sonrada parayla gönüllü uykulu-uykusuz 3-5 insan üzerinde bu deney tekrarlansa ne olur? Sonuçta;trafiğe çıkışta araç ve şoför muayenesinde uyuyan güzel şoförün kanından, teninden, tükürüğünden, gözünden, enerji hallerinden bir fark bulunup uyku detektörü veya indikatörü geliştirmek mümkün mü? Artık sizde bir kahramansınız sizinde bir buluşunuz var?
       Önceden 1-60 kat büyülterek scan(tarama) edilen parmak izlerimiz bankamatik hafızalarıyla  kayıt edilip sonra tipoloji örtüşüm mantığı ile bankamatikler de uygulanması mümkün olamaz mı? Bilim Tekniğin dâhilerine duyurulur.  Artık sizde patent alıp zengin olabilirsiniz. Türkiye Bilimsel Araştır Kurumu (TÜBİTAK'A) dâhilerine ve Fahri Avukatlarına duyurulur. Bu mantıktan hareketle ülkemizin sorunlarını listeleyip dâhilerimize- bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) projelendirelim ve çözdürelim. Tabii Avrupa'nın sünnetlerine dayalı teşvik edici kabul ettiğimiz/edeceğimiz Bâtının menfaat farzlarına malzeme kredi projelerinden vakit ve zaman bulursak!!
Yuvasında köleleştiren-uşaklaştıran projeler.
Köleleştiren karıncalardan feyizlenmiş-esinlenmiş ve biraz daha evrimleşmiş bir tatbik/uygulayış.
İMF' ile ekonomi işgal edildi ve kontrol ediliyor. Bilimsel projelerle de artık bilim yuvalarımız işgal edilip ülkemizdeki bilim insanlarımız ve üniversitelerimizde kontrol edilmek üzeredir. Hayırlı olsun. Bizde bedensel ve zihinsel bağışıklık sistemimizi geliştiriyoruz. Kabul edilecek projelere kim karar veriyor!! Saygılarımızla!! 1, 2, 3
Çözüm;Belki de bu zihniyetle öncelikle çevresinin, ülkesinin, dünyanın, kâinatın… Vb doğal ve toplumsal sorunlarını ve problemlerini avlayıp çözüm üretmeyi alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren dahi bilim bilginleri (bilim insanları?!) yetiştirmemiz gerekecektir.tıklayınız 1 
Filmleri izleyin 1 2
İpucu;
Neden batılıların aklına böyle bir şey gelsin ki. Her şey kaderin bir cilvesi.Gölcük depremi niye oldu dersiniz!! Kara sakallı hocaya sorun!! Günah işleyen her yaratığa-tüm insanlara icabet edilseydi yeryüzünde yaratık-insan kalmazdı (ayet).Öğrenci Yanıtları

40.Belki de evrim bilimini;evrim teorisiyle, evrimin prensipleri ile %100 özdeşleştirenler ve bu konularda; vaktinden erken açılan-yapılan tartışmalar bahane (Darwin veya Evrim Teorisi Sendromu)(1), bilim dalları arası  bilim tevhit örümceği misali ilişki ağı kuran ve dinamik bir doğa bilimi olan evrimle geleceğimizin tatbik/uygulayış alanları ve uzay çağı için sağlıklı envanter toplanmasına, ilişkilendirilmesine ve gelişmesine engel olunmamalı. Buna engel olanların tepkileri, bir zamanlar Osmanlı'nın matbaayı kabullenişte 400 yıl zaman kayıp ettirenleri bize çağrıştırıyor. Bu tepkiler maksatlı ve maksatsız münafık ve cahillerin o zaman yaptıklarını bize hatırlatıyor. Önermesinin eksiklerini ve safsatalarını eleştiriniz.tıklayınız.
İpucu;
Belki de evrim biliminin gerçeklerine talip olmamak, gafletten, cehaletten öteye ihanettir. Yalanın mubah olduğu yerlerde bile yalana talip olmak elzemdir.En azında, düşmanı, kafiri, iblisi, şeytanı, deccalı oturtacak bir yer bulanlar, evrimi zamanında doğru yere oturtmasalar, evrim onları 400 yıllık matbaa misali bir yerlerine oturtur. Ör, hücre teorisiyle ilgili tartışmalar hücre biliminin gelişmesine engel olmamalıdır mantığıyla benzeştirmeye çalışınız.Öğrenci Yanıtları

43.Evrim bilimi (Evrim Teorisi Değil) ve İslam dini arasındaki analaşmazlık ve çelişki  yapaydır. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
Öğrenci Yanıtları


44. İnsanda liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle zihnen-bedenen enerji hallerini algılama yetenekleri geliştikçe ve tüm enerji hallerini algılayabileceği seviyede teknoloji geliştirdiği zaman dinle bilimin anlaşamayacağı hiçbir problem kalmayacaktır. Önermesinin  Eksiğini tamamlayınız?Öğrenci Yanıtları.

45.Bilenler bilmeyenlerin halinden zamanında anlamazlarsa, bilmeyenler biliyoruz diyenlere kara delik olurlar.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
Bilim ve din cahillerini düşünün.Öğrenci Yanıtların

46.Bir insanın  metriksi(ortam) nedir? Bedensel,  zihinsel ve düşünsel  olarak bulunduğu her yer ya da aşamadığı hudutların içidir. Bu tanım fert, toplum ve tüm kurumlara güncellenebilir. Buna göre en tehlikeli metriksiler(ortam) sizce hangisidir? İpucu;Ortaçağ dönemi engizisyonunu düşünün.Öğrenci Yanıtları

47.Sanki bu asır insanlar, hayvanlar misali doğal döngünün/lerin çarklarının bir elemanıdır(doğa metriksinde). Doğrusu insanın doğal döngüyü aşması ve afatlarından emin olması için, insanla doğal döngü arasında nasıl bir ilişki ve yaşam stili benimsenmelidir?1, 2, 3. Öğrenci Yanıtları
İpucu;
Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
     Dünya'da bilim gerçek araç kabul ediliyorsa, değişmeye hevesli veto imparatorluğu ülkeleri anayasalarını; neden adil-bilimsel yasa ve kurallara lara dayalı hazırlanmamış ve hazırlanmak istemezler.
      Dünya siyasetinin arkasındaki güç ve erg; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst ve adil insanlarımı yoksa tam ters, münafıklarımı yeşertip geleceğimize miras bırakıyor önemesi çok önem taşır.
     Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır.


54.Filogenetik açılım ve ontogenetik döngü bakımından;cansızları, canlıları karşılaştırın. Aradaki kesin farkları maddeler halinde yazınız

56. İstisnalar hariç;bilim, doğa ve evrim metriksi aşılabilir ama din aşılamaz. Önermesinin eksiğini gerekçeleriyle tamamlayınız.
İpucu;
Seni âlemler rahmet olarak gönderdik(ayet). Rahmetin metriksini düşünün.Öğrenci Yanıtları

59.Değişen tüm koşullara rağmen insanda değişmemesi gereken mutlak kuralları yazınız. İpucu;akıl ve zekâ sanal araçlarının kurallarını düşünün. Öğrenci Yanıtları.

60.Yontma Taş devrinden günümüze kadarki süreçlerde; İnsan zihinsel işletim sistemlerini (akıl ve zekâ ) zamana bağlı olarak değişimini hayvanlarla karşılaştırınız? Buna dayalı olarak, insanın hayvanlardan farklı olarak hiçbir asır değişmemesi ve değişmesi gereken kurallarını - farkları yazınız. İpucu;İnsan ve hayvanların sanal dünyasının bir birinden etkileniş ve feyiz alışını belirleyen bedensel ve zihinsel araçlarımızın kullanım şekli ve kurallarının yönlendirici etkilerini düşünün. Hayvanların insanlardan etkilenişinin sürülerine etkili sonuçları ile tersinin insan toplumuna etkilerini yorumlayınız.Öğrenci Yanıtları

61. Filogeni ve ontogeni bakımından;canlıları; A-Bedensel gelişimi, B- İdlerin(hayvanı sanal istekleri) gelişimi, C-Zihinsel(sanal araçların) gelişimi, D-Ego(benlik-kişilik) gelişimi, E-Süper Egoların(toplumsal ve sürü kurallarını gelişimi, F-Diğer varyasyon gelişimi, İnsanın aynı gelişim kategorileriyle karşılaştırınız. Öğrenci Yanıtları

62.Filogeni ve ontogeni bakımından;cansızları, canlıları karşılaştırın. Aradaki kesin farkları maddeler halinde yazınız.Öğrenci Yanıtları

63. İnsan evrimini düşünürken, beden insanı insan yapan tüm enerji boyutlarından ve enerji hallerinden sadece bir tanesidir. Diğer haller ve boyutların kökeni ve görevi en azından beden kadar önemlidir. Hepsinin paftaları tamamlanınca insan evriminin sanal-nesnel somut gerçek hikayesinin senaryosu deşifre edilmiş olacak. Bunun için henüz zaman erkendir. Sonuç ne olursa olsun evrim bilimi öğrenilmesi gereken bir bilimdir. Önermesinin safsatalarını veya realitelerini yazınız.Öğrenci Yanıtları

65 .Bir ferdin genleriyle diğerlerini geleceğini ıslah etmenin yolu nedir? İpucu;geni bozukları evlendirin  ama kiminle neden? Öğrenci Yanıtları
İpucu;Deneme ve sınama dünyası gözü ile bakınız. Öğrenci Yanıtları
.

69.I-Evrim Bilimine kafa tutan cahiller sabitedir (Darwin psikozu, Sabite psikozu, Evrim sendromu)(1). Anayasanın değişmez maddeleri ya da dinin farzları gibidirler. Bunlara karşı evrimi inatla savunanlar (Değişim psikozu, Değişim sendromu ) ise değişimdir. İkisinin arasına girmek akıl işi değildir. Hatta taraf tutmak, fahri avukatlık yapmak, kafa zımparalamak ya da kafa ütülemeye gelmez? Önermesinin safsatalarını eleştiriniz. İpucu;Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş (Rad, 13/11), 400 yıl matbaayı düşünün. İnatla azim arasındaki farkı bilmek gerek.
İpucu: Bedensel ve zihinsel olarak çözdüğümüz çoğu şeyin hasılatı ve enerjisi bize döner ve onu kullanırız. Zihinsel enerji dengemiz sıhhatli doyuma ulaşır.Artık evrim için ve evrimin ara formlarını bulmak için değerli bilim bilginlerimizin (bilim insanlarımızın) kafa yorduğu bu enerjinin kendilerine neden dönmediğini düşünün. Burası yemen giden enerjimiz gelmiyor acep neden. Kendini akıllı sanan biri/leri bilerek bilmeyerek kontrolündeki kara deliğe/lere bir taş atmış… Vb Sonuç veremeyecek tartışmalar da inatla azim arasındaki çizgiyi beynimize kazımak zorundayız, kayıp etsek bile. Her mide her yemeği, her zihinde her sorunu, problemi, kitabı her zaman çözemez, kaldıramaz. Türkiye toplumu, halkı olarak adil ve liyakatli iş yapmaya karar vermeliyiz.
     
  Bu ip ucunu, birçok toplumsal, ekonomik, iktisadi ve bilimsel sahaya genelleye bilirsiniz. Ör,demokrasinin Sinerjitik (Kuvvetler ayrılığına dayalı Şer'i ve Hukuki Kurallara Uyumlu Liyakatli Birliktelik) enerjisi bize niye dönmüyor. Daha güzel çözümler üretmek için; Veto İmparatorluklarının metriksilerini aşmak zorundayız.
       İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.
         Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
     Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. Öğrenci Yanıtları

II-Doğa yasalarının ve doğadaki mantık sistemlerini;evrim aracılığı ile insani sanal değerleri güdükleştirecek kadar bir zihinsel işletim sistemi mantığı ile insanlara yüklemek insanların özgün sanal dünyasındaki araçlarını kullanmaya karşı güdükleştirir. Önermesinin eksiğimi tamamlayınız

A-
Evrimin gerçeklerine talip olmak demek ne demektir?
B-İnsanın evrim aşkı, nefreti ve ilgisizliği olabilir mi? ?
C-Evrimi aşmak denmek ne demektir?
D-Hayvanlar evrimi aşamaz, insan evrimi aşabilir mi?
E-İnsanların tüm sanal ve gerçek (bedensel) araçlarını, içerdiği tüm enerji halleriyle, doğaya, hayvanların gemsine kenetlemek ve sıkıştırmak ne demektir?
F-Evrimin prensipleri olmalı mı yoksa olmamalı mı? Neden?
G-Evrim kuramı bir şeye/lere tepki olarak mı, yanıt olarak mı, yoksa durup dururken mi ileri sürüldü?
H-Cahil kimdir? Evrim cahili bilim bilgini (bilim insanı?!), insan olabilir mi?
İ-Neden herhangi bir teori özellikle savunulmamalı denenmelidir?
J-Neden teorileri savunmada ya da ret etmede itidalli davranmalıyız?
K-Evrimin avukatlığını yapmakla gerçeklerini savunmak arasında ne farklar vardır?
L-Evrim; bir buluş mu? araç mı? keşif mi? gerçek mi? yalan mi? yakıştırma mı?
M-Evrim olmazsa ve evrim kuramı ileri sürülmeseydi ne olurdu ?
N-Evrim kuramı ileri sürülmeden önce evrime varımıydı veya biliniyor muydu? Varsa ne adla anılırdı?
O-Evrim kuramının içinde kaç tane kanun, kaç tane kuram, kaç tane prensip ve kaç tane kural vardır?
Ö-Evrimin: kanunları, prensipleri ve kurallarımı olur, yoksa; kuralların ve kanunların evrimimi olur?
P-Her şeyin bir evrimi mi, yoksa evrimin her şeyi mi vardır?
R-Evrim kuramı (teorisi) hangi enerji halleriyle ilgili kaç tane ;kanun, kural, prensip ve kuramları ayakta tutmaktadır ve kaç tanesi ile ayakta durmaktadır?
S-Evrim kuramını bilmek kimlere farz, kimler sünnet, kimlere caiz değildir? Bu kuram kanunlaşırsa ya da ret edilirse insanlığa ne kazandıracaktır.
Ş-Evrimi bilmek ve bilmemek;kimlerin neyine zarar veya yarar verir? İnsanın kendini evrime kullandırmasıyla, evrimi kullanması arasındaki fark/lar nedir?

70.Darwin 1 hangi tarihte ve hangi adalarda; Doğal ve evrimsel hidayete erdi veya hayvanların miracına indi?
İpucu;
ispinoz kuşları, kaplumbağalar ve iguanalar bu beldenin meşhur hayvanlarıdır. 1, 2, 3.Öğrenci Yanıtları
.

71.Bilimsel siyaset, Dini siyaset ile siyasi siyaseti tanımlayınız. Neden bugünkü siyasi siyaset bilimsel siyasetin metriksine alınmalıdır?
İpucu;Hukuk mu üstündür,İnsan mı üstündür?, bilim mi üstündür? Din mi üstündür? Bu gün insanlığın dürüstlük ve samimiyeti hangisine sarkmış?Neden siyasetin; elindeki envanteri/leri evrime malzeme yapması ve olmaktansa kıblesinin bilime çevrilmesi gerektiğini düşünün.1, 2, 3, Öğrenci Yanıtları
.

75.Bilimsel açıdan disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarında doğru uygulanmayı gerektirir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru uygulamayı gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirmelidir? Neden? Öğrenci Yanıtları
İp ucu; Diğer Evrim Soruları;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

85.Dinin,külli ilimin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinin ;avukatlığını ve bekçiliğini yapmakla; olanaklar ölçüsünde bunların metriksini aşıp, yaşamak ve kullanmak arasındaki farkları örneklerle yazınız. İpucu;Dinin ve külli ilmin metriksini aşamazsınız!! ama diğerlerini aşabilirsiniz neden!!Öğrenci Yanıtları


98.Doğayı en çok hortumlayan ve türdeşlerine en çok zülüm edip öldüren hayvan türü/türleri hangisidir/leridir? Doğada en ileri evrimleşmiş hayvan veya canlının özellikleri ne/ler olabilir? Bu hayvan tür/leri evrim açısından en çok evrimleşmiş olarak kabul etmek mümkün mü? Neden?
İpucu;evrimi aşan/aşabilecek yaratıkları düşünün Öğrenci Yanıtları

100. Allah C.C'HUN dinlerinde (semavi dinler uzay çağında türeyebilir)ve doğanın dininde/lerinde(dünyevi dinler) şansa ve affa yer var ama evrimleşmede affa yer yoktur. Evrim her zaman güçlünün yanında yer alır ve güçlüyü yaşatır. Önermesi doğrumu neden? Öğrenci Yanıtları

101.Doğada ki evrimsel yasalar ve doğal hayatın yaşam kuralları;hatayı af etmeyen;av-avcı misali güce dayalı sıcak bir can pazarı ve yaşam kavgasıdır. Önermesini dikkate alarak;bu gün insanlığın yaşam döngüsü konumu nedir? Nasıl olmalıdır? Öğrenci Yanıtları

110.Zihinsel beden açısından gelişmiş insan, sadece evrimleşmiş insanla Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet edebilir mi? Kimin kazanacağını oyunun kuralları belirler. Önermesinin geçerliliğini tartışınız ve günümüz yönetim sistemlerine göre güncelleyiniz. İpucu;Bir insan hem gelişmiş hem evrimleşmiş olabilir mi? Bu gün ipler kimin elinde? Öğrenci Yanıtları

114.Evrim, Evrim Bilimi, Evrimleşme, Evrimin Prensipleri, Evrim Teorisi kavramlarını;
A-
Tek tek tanımlayınız.
B-Kavram çözümleme tablosu, İlişkisel Kavram Kavram Kümesi ve kavram haritaları prensiplerine göre;kavramların sınırlarını, yakınlık derecelerini ve kapsamlarını ilişkilendiriniz.
C-Bu bilgilere göre evrimde kavram yanılgısı nedir?
D-Evrim biliminde; temel kavram yanılgısına düşen bilim bilginleri (bilim insanları?!) olabilir mi?
İp ucu;Evrim sempozyumu bildirilerini tek tek okuyup kavramları inceleyiniz. Öylece soruları yanıtlayınız.1, 2  


118.Bu asır, sanki insanların bir kısmı;ifrat ve tefritle ayrılmış gibidir.
I-
Bedensel ve zihinsel olarak hayvanlarla kenetlenmiş olup doğa yasalarının evrimsel metriksini aşamadığı için doğal ahlakla doğanın bir parçası konumundadır.
II-
Bunun tam tersi olarak bazı insanlarda ruhbanlaşmıştır.
III-
Liyakatsiz laiklikle birbirinden ayrılan dünyevi ve uhrevi (ahraet) çizgiler arasında; münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Kısaca cahillere; mahiyetindekilere karşı sözde laiklik ve demokrasi bekçiliğini yaptırarak, dünya besin piramidinin tepesinde münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Önermesinin Eksiğini yazınız.
İpucu
;toplumların fıtratını zorlamayan her iki tarafın halinden-fıtratından anlayan, tek-çok yüzlü derin münafıkların, cahillerin (kendin ve çevresini bilmezleri), liyakatsiz radikallerin menfaatlerini sabırla deşifre eden ve cahillere yararlı, güçlü evrensel insanlara (insan, doğa ve din alimi insanlara ) gereksinim vardır.Öğrenci Yanıtları


121.Peki neden bir toplum içinde doğru konuma/lara(peygamber ahlakı liyakati doğrultusunda) değişmek isteyenler; bu kadar çok az?
A-Toplum yaşadığının en iyisi olduğuna iman etmiştir. Bu durumda; ya cahildir ya âlim ya da güdüktür (parçalatılmıştır, sağlıklı ve yekpare düşünemez).1, 2
B-Toplum besin piramidinin tepesinde olduğu için düşünmeye gereksinim duymaz ve uyuşmuş.
C-Yukarıdaki her iki durumda da asıl neden fert ve toplumsal bazda toplumsal peygamber ahlakının bozulması-dumura uğraması, toplumsal peygamber ahlakının birlikteliği dumura uğratılması nedeniyle;antagonistık kurum, kuruluşlar gelişmiştir. Sağlıklı düşünemeyen fert ve toplum konumunda olduğunun bilincinde değildir. Zamanında değişimi kabullenmemesinin arakasında total evrimsel tufanı göremiyor. Ne yazık ki bazı nasyonalist evrimciler, cahil değişmeye hazır olsada, bilim bilginlerimiz (bilim insanlarımız) bile bu liyakatsiz toplumsal değişim ve değişmezliğin arkasındaki ki tufanı göremiyor.Matbaa ve evrim dersinin varlığını kabul etmemenin cehaletine rağmen ki bunun arkasında yani değişmezlik acısının arkasında yok olma riski vardır. Ama evrimleşmiş veto imparatorluğunun kapitalistleri, münafıkları içimize düşürdüğü nasyonalizm ateşini aşıp değişime hazır adaylıklarını hemen ilan ettiler bile.Lütfen yukarıdaki 114. sorudan 128.soruya kadarki soruları okuyup sonucu bir arada düşünüp değerlendirmeye çalışın.
    İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.Öğrenci Yanıtları

122.
A-
Evrimin, tarihin, ecdadımızın, büyüklerinizin, bilimin, ekonominin, laikliğin, liderlerimizin, siyasetin ... Vb metriksilerini; gerçekçi argümanlarla kendimizi donatıp aşmazsak ve onları liyakatli yerlerine oturtmazsak, bu metriksilerin içinde argümanız demektir. Bu metriksileri aşan birileri bizi kullanıyor demektir. Önermesini ülkemize güncelleyin ve eksiklerini yazınız. İpucu;dini, ilmi ve peygamberleri aşamazsınız neden?

B-Metriks;
bir varlığın yaydığı enerjisiyle ulaştığı tüm boyutlar ya da hayat enerjisi ile aşamadığı sınırların içi-iç boyutları onun metriksidir-hayat kefeni-cankefenidir. Ör,dar anlamda su balığın metriksidir.
a-Enerji metriksi>ilim metriksi> Bilim metriksi>Yaratıkların metriksi;farklı enerji döngülerinden oluşan canlı veya cansız sistemlere yaratık denir >İnsan metriksi  Kapsam sırlamsının doğrusunu siz yapın.
b-Evrimin metriksi gelişmiş ve evrensel insanın zihinsel bedeninin bodrumundadır. İlkel ve doğal insanın zihinsel bedeni evrimin metriksinin içine gömülüdür.
c-Neden alimlerin/bilginerin (doğa,evrim, din ve insan... Vb alimleri) nasyonalist oluşları bir talihsizliktir?Ben Arab'ım ama Arap'lardan değilim (hadis)
d-Nasyonalist âlim veya bilgin Siyonistleşme mahkûmdur. Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır, Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir?
       Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören bilim bilginleri (bilim insanları?!), Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılması ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile çoğu bilim insanlarının dine olan güvenleri kayıp olmuştur. Sonuçta fen bilimlerine dalan bu güdük evrensel insanların insanlık miracındaki insani ahlak paftası doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar. Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır.
     Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın imandan zayıf düşüreceği felaketi; bazı batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) kişiliğinde ortaya çıkmıştır. 1 Öğrenci Yanıtları

123.Siyaset, evrim ve devrimler güçlüden yana mı yoksa haklıdan yana mı? Peki alternatifleri ne olmalı?
İpucu;20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.Samimi ve doğru kalp enerjisi doğru okununca doğru çözümler üretilir.Yani hangi siyaseti, devrim ve evrim stilini geliştirelim ki haklıyı ve güçsüzü korusun.
      Bu günkü siyaset, evrim ve devrimle ne kadar örtüşüyor? Partisiz, bölge ve halk vekillerinden parasız halkı yöneten bir seçim sistemi olamaz mi ?
      Büyük orta doğu savaşları ve küresel ısınma tufanları gelmeden bölgemizi bu afattan korusaydık. 0, 1, 2, Önermesinin içindeki savsaklamaları nelerdir?
Öğrenci Yanıtları

133. A- Akıllı, Zeki ve Doğal Tasarım Ne Demektir? 0,1, 2, 3,
İpucu;Akıllı tasarım peygamber ahlakıyla doğru orantılı tasarım demektir. Peygamber ahlakıyla uyum içinde olma bağlayıcı kuralı varsa akıllı tasarımdır.Genellikle ahlaki değerler ve ilimle ilgili tasarımlardır. ör.Peygamberlerin ayetleri ve Allah (C.C)'HÜN sözlerini-kelamını üzerine uygulayarak, peygamber ahlakıyla donatılmış eylemleri (hadisleri) üretmesi kısmen kontrollü akıllı tasarım ürünüdür.
     Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlakı kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan güdük ve mono tipik madde, doğa ve dünyevi tabanlı tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. ör.patojen, müsrif teknoloji, Budizm ahlak kuralları zeki tasarım ürünüdür.(Filmleri izleyin 1, 2 )
     Akıllı tasarıma örnek; doğrubilen bilmeyene, haklı güçlü kendini zayıfa yararlı olabileceği mesafede ayarlamalı düşüncesi akıllı tasarımın ürünüdür.
Zararlarından emin olmak ve toplumun menfaati için;münafık, mümin, cahil, kâfir, ateist, âlim, zalim, müzik dehaları, çizim dehaları… Vb sıra dışı karizmatik insanları zamana bağlı olarak periyodik sınava tabi tutmak (her seviyeye hitap eden soru havuzu) ve bu fertlerin orijinal tip örneklerini baz alarak; insani karakter tip örneği havuzu oluşturmak. Sonra öğrencilerimizi aynı soru havuzunda değerlendirmelere tabii tutarak;fıtratlarının geleceğini sonuçlardan benzetimle bulmaya çalışmak. Önermesi akıllı tasarıma bir örnektir. Allah C.C.'HUN dinleri akıllı insanların (akıl sahipleri) hayat döngüsündeki arayışlarına; bedenen ve zihnen yol gösterici ;anahtar- kilit (akıl-eylem/peygamber ve kitap) misali israfsız ve asrıyla kusursuz örtüşen, bir birini tamamlayan yaşam kuralları-yaşamın geleceği-her tercihin bedeli; kitaplarla ve peygamberlerin eylemleriyle (hadisler ve diğer eylemler) pekişerek/pekiştirilerek tamamlanmıştır. En son kitapla (Kuran-ı Kerim) inkişafın Allah C.C. tarafından tamamlatıldığı ve kıyamete kadar Kuran-ı Kerim'in korunacağı bildirilmiştir.
    Zeki ve doğal tasarıma örnekleri;Zeki tasarım olaylar arasında mantıklı pratik, sonuca hızlı götüren her zaman peygamber ahlakı kurallarıyla örtüşümü bağlayıcı olamayan tasarımdır.Genellikle bilimsel çalışmalar, nefis ve bilimle ilgili tasarımlardır. Küresel ısınma zeki tasarım ürünüdür. Doğayı deşifre etmeye yönelik çoğu bilimsel çalışma planları zeki tasarımlara örnek teşkil eder niteliktedir. Olmayan sanal-gerçek olağan üstü ilahlara güçler inanma cehaleti. Budizm insanın doğal evrimin ahlak peygamberinin zeki ve doğal bir din tasarımıdır. Yani Budha; bir hırka, bir lokma felsefesi, riyazete ve istenmeyen sıfatları köreltmeye dayalı zeki bir din tasarımını geliştirmiştir. Küresel dinlerin ve gelecekte insanlar tarafından türetilecek uzay dinleri ya da kâinat kökenli dinlerin hepside zeki tasarım ve evrimin metriksinin ürünü dinlerdir. Zeki tasarım ürünleri için Filmleri izleyin 1, 2, 3
       B-Doğadaki sanal, soyut ve somut gerçek (evrimsel) olaylara akıllı tasarım ile zeki tasarım modeli ile yaklaşımla bilimsellik arsında nasıl bir ilişki vardır? Hangi çelişkiler ortaya çıkar?
İpucu; Evrimin akıl ve zekâ ile ilişkisini düşünün, Akıl ve zekânın tanım ve konumunu düşünün. Bu iki kavram açısında kavram ve özdeyiş yanılgısına düşmemek için özen gösterilmelidir.              
       C-Teoriler var olan sanal, soyut ve somut gerçekler veya sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlarını açıklamaktan aciz varsayım mantıklardan ibaret güdük iddialardır veya görüşlerdir? Önermesinin eksiklerini tamamlayınız.
İpucu; Sonuçlar ve gerçekler her zaman onların hakkında ileri sürülüne teorilerden daha değerli şeylerdir. Mantığından hareketle;gerçeklere veya var olan sanal, soyut ve somut gerçek sonuçlara mı kafa yoralım yoksa başkalarının %10 luk beyinlerin ürünü ileri sürdüğü güdük yorumlarını tasdik eden ve savunan bilim avukatlarımı olalım. Ya da bilerek veya bilmeyerek % 10 luk beyinleri boğuşturmak için ileri sürülen teoriler için boğuşalım mı?
       D-İnsanın azminin elinden bir şey kurtulamaz, azmetsin insanın başarmayacağı şey yoktur? Koca bir yalan mı yoksa bir gerçek mi? Peki gerçekleri algıda değişmezlik mesabesinde nasıl doğru öğrenebiliriz. Önermesinin amacını açıklamakta; ahlaki ve sanal, soyut ve somut gerçek boyutlarını daha edepli bir dille eleştiriniz.
İpucu;Geçekleri açıklamaktan ve anlamaktan aciz, hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayan % 10 luk kuş beyinli insanların  ürettiği teorileri düşünün.10 tanemiz ancak bir adam ederiz. Dost bazen acı söyler. Bu soruları bedensel ve zihinsel boyutta önce ayrı ayrı sonra vardığınız sonuçları iki boyutla güncellemeye çalışın. Zihinsel olarak ürettiğiniz temel şeyi/leri neden bedensel olarak hayat geçirilmeyince önemi kayıp oluyor? İnsanın zihinsel ve bedensel;aşamazlarını-aşılmazlarını ilişkilendirmeye çalışın. Neden insanlar aşamazlarını, aşılmazlarını ve zafiyetlerin namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst ve en güçlü odakla/larla paylaşmalı önermesini düşünün. İnsan cüzi bir ilme sahiptir (Ayet).


Sadece samimi inanç sahiplerine hitaben yazılmıştır. Diğerlerinin de Hoşgörüsüne Güvenerek Yazıyorum!!!
     Allah C.C.'HUN dinlerine semavi din deme cehaleti gelecekte büyük bir iftira ve kavram anarşisine neden olma olasılığı yüksektir (uzay çağında Yeryüzüne doğru insan kaynaklı semavi dinlerin türemesi olasıdır). Bunun için bu kavram olgusunu; saygılı, ölçülü ve gerçekçi konumlandırmak yerinde olur. Bu herkesi şad eder. "Allah C.C.'HUN Gönderdiği Dinler" demek ne kadar güzelse onu sadece gönderdiği isimleriyle de anmak gerekir. Onu isimleriyle anın (ayet var). Allah C.C'HUNE isim takmak ne ayıp ve ilkel şeydir. Onu isimleriyle anmak daha güzel, ona saygımızın ölçüsünü gösterir. Kargaşaya engel olur. Ben güzel yaratık koca çocuk tüm insanlarımız için Allah C.C.'HUNE afları için yalvarmayı, dua etmeyi isterim ve değer bulurum. Allah C.C.'HUNDEN bana bunu nasip etmesini dilerim, Nasip olsa yaparım bu kıyağı insanlara. Gelecek nesillerin selameti açısından önem taşır.
      Barkot sistemi ve mantığı varken; biz bilimde kargaşaya sebep olmasın diye milyonlarca hatta milyarlarca yaratığın Latince ismini öğrencilerimizin beynine kazıyoruz ya da kazıtıyoruz-kazıtılıyoruz. Gerekçesi de tüm dillerdeki bilgilerin; sağlıklı, iletişimi ve tevhit edilmesidir.
     
Sadece samimi inanç sahiplerine hitaben yazılmıştır. Diğerlerinin de Hoşgörüsüne Güvenerek Yazıyorum!!!
Çevre ve din;
Allah'C.C. gönderdiği ve birbirini destekleyen ve tamamlayan dinlerin inkişaf esnasında yeni dinlere uyum sağlayamayan veya değişmeyi ret eden din cahilleri ya da bazı art niyetli teolog ve bilim insanları doğanın doğal metriksi içine veya çarkları arasına ( evrimin metriksi) düşmüştür. Önermesinin safsata ve saplantılarını yazınız.
İpucu;Varılan çevre, ahlak sorunlar, doğayı acımasızca hortumlamanın sonuçları ve primitif kavimlerin çizgilerini düşünün
İslam'iyet'te peygamberlerin, alimlerin ve İslam büyüklerimizin gösterdiği diyetle bu dünyada yaşansaydı bu günkü geri dönüşümsüz çevre koşulları ortaya çıkarmaydı? Ya da bu dünya daha kaç yıl hastalanmadan yaşardı? Dünyayı obezce kullanmanın sonucu varılan obezite sorunu için bu gün bu diyet hayatına mecburiyetten mi döneceğiz.

Sadece samimi inanç sahiplerine hitaben yazılmıştır. Diğerlerinin de Hoşgörüsüne Güvenerek Yazıyorum!!!
Hoşgörünüze Güvenerek İtiraf Ediyorum
;Allah (C.C)' ün en son ayetlerde peygamberine;insanın(Müslüman'ın değil!!) rabbine, sahibine ve ilahına sığın demesi, her fıtrat ve nefse özgün sorumluluk yüklemesi, fıtratının seviyesinde sorumluluk istemesi ve herkesi affa kadir olması, cehennemi bile yanlış-eksik tercihlerimizle edindiğimiz; kirimizi, pasımızı temizleyip eksiğimizi tamamlamamız gereken israfı yok eden bir yer olarak yaratması beni insan olarak sadece Müslüman'a değil tüm insanlara dua etmek ve af dilmekte şahlandırmış ve keyifle secde ettirmiştir.Çok sıkıntıların nedenini ve gerekçesini öğrenip tam tersi güzellikleri yaşatarak (bana güzel eş ve çocuklar vermesi, sanal dünyamdaki ikramları) razı ve ikna etmiştir.Sanal, soyut ve somut gerçek ve zihinsel bedeni; kırılmış bir yumurta ya da zihinsel bedeni mayınla parçalanmış bir insan gibi olmuştum inanç kaosu içinde. Hiç kimse bana yardım etmemiştir ondan başka. Hırs ve arzularımı ikna ve razı ederek;içinde bulunduğum habitatlardan yararlı olabileceğim bir konuma yeşertti. Ayrıca tüm emeğimi, bi-polipolar (kopuk ve birbirinden habersiz çok kişilikli) şizofrenik dünyevi kişiliklerimi özgün kişiliğime tevhit etmesi, beni sanal, düşünsel, bedensel ve bilinmedik dünyevi hastalıklardan kurtarıp benliğimi doyurup, doyumsuz gözlem-arzularımı, doyumsuz meraklarımı, doyumsuz öğrenme arzularımı; inandırması, ikna etmesi, razı etmesi, doyurması ve çok sevdiğim ilk habitatımı (bilimi) bana bağışlaması kârım olmuştur. Rabbime (Allah C.C.'HUN bana icabetinin külliyatına ve ötesine) tapıyorum.

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesinden kaynaklanan ve her seviyeye hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecek ilgili kanıtlanmış gerçek örneklerle dolu( davet eden bir kitap).
3-Bu davet kitabının kurallarını yani farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi fıtratınızı zorlamadan (mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var) edindiğiniz alışkanlıkları hayatınıza uygulamak ve hayatınızla kanıtladığınız yaşama şekliniz ile örnek olmaktır. Yanı kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Diğer olasılıklar kara deliklere çekiyor.
5.Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır. Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya terslerini samimiyetle üzerine uygulayanları saptamaktır. Sonra deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denmeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki Değişmek istemeyeni Allah (C.C) değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedelini:bazen yanarak format yiyip değişen bir bilgisayar misalidir. Buna tahammül edemeyenlerin fıtratını dine zorlayıp perişan etmek, Allah.C.C isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.  Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kuralları metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlamaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın, tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Mazlum cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
       Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1 Öğrenci Yanıtları

148.A-Bir türe ait ilk canlının/ların veya taksonun filogeni ve ontogenisi; ya birebir örtüşür veya bir birbirne ne yakın olduğu konumdur. Önermesinin eksiğini tanımlayınız. Önce Filmi izleyin sonra yanıtlamaya çalışın
      B-Homoloji, analoji ve evrimsel açılımlar (daralan, açılan, geri, ileri döngüsel evrim) bakımından;canlı ve cansız yaratıkların filogeni, ontogeni ve filo-ontogenileri!, onto-filogenileri!! arasında nasıl bir ilişki vardır?
      C-Tüm canlıların ontogeni ve filogenileri;doğa koşullarının ontogeni ve filogenilerinin daha hür ürünleridir.Önermesinin safsatası neresindedir?
      D-İlk veya son; yıldız/lar, gezegen/ler,  uzay yaratıklarının oluşumunda  veya canlı oluşumunda ontogenimi yoksa filogenimi daha öncedir veya kapsamlıdır. Önermesinin safsatası neresindedir?
      E-Canlılar da ATP enerjisi ne kadar değerli ise, uzayda da yıldız enerjisi o kadar değerlidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İp ucu; Homolog ve analog açıdan diğer ortamlara uygulayınız.
      F-Evrimde çeşitliliğin, tür oluşum mekanizmasının/larının mantık sistemlerini, mutasyonların gücü ve oluşum mekanizmalarını anlamanın bir yolu da:doğal alandaki olası sıra dışı koşulların hayat döngülerine (gen sistemlerine) etkilerini ve birim nükleotid zincirleri üzerine yapay ortamlarda (değişik ışık, ısı, kimyasal, besinsizlik..… Vb ) ve koşullarda genlerin tepkilerini test etmek ve değişik uzay koşullarına gen tepki spektrum çizelgesini/lerini oluşturmak-çıkartmak kısaca gen-çevre mantık sistemini deşifre etmek gelecek için gerekli veri tabanlarıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

184.Evrim bilimini ve evrim teorisinin teamüllerini; ifrat ve tefritte, kavram,özdeyiş veya düşünce yanılgısına zorlamak ne demektir? Sizce kim insanın özgür ve edepli bir yaratık oluşuna gocunur? Neden?
İpucu;hücre bilimi ve hücre teorisi arasındaki yaşanmış ve sonuca ulaşmış bilimsel süreçlerin gerçeklerini düşünün. Her konuda olduğu gibi (doğayı kullanmada,toplumsal ilişkilerden…boks maçlarına kadar….) bilim ve ilimi antagonisttik tartışmalara sürüklerken insanın malzeme edildiğini düşünün. Bazı güneşler ve güller vakitsiz belirmezler.
A-İnsanı Müsrif Teknoloji, Patojen (öldüren), fosil ve ilkel teknoloji ye teşvik
B-İnsanı yaşama şeklinde ifrat ve tefrite zorlama
C-İnsanı hızlı ve gereksiz lüks tüketime alıştırmak
D-İnsanı vaktinden önce anatogonistik(yok edci-kısır) yorum ve tartışmalarla kafaları bulandırmak.
E-Ferdi ve toplumsal altyapı, bilinç seviyesi, insan fıtratı ve olanakların yeterliliği düşünülmeden; insanı maddi ve manevi ateşe- toplumsal tufanlara sürüklemek niye!!
F-Bilimsellikte insanı % 10 beyinle 5 duyu hapishanesine kapatan zihniyet evrimin çarkları içinde insanı yozlaştırmaktan yana elinden geleni esirgemeyenleri ve yandaşlarını düşünün. 1 2,Öğrenci Yanıtları

205.Devrimlerde ve evrimleştirmede;sürü ve toplumsal sınav denklemin/lerin; ifrat, tefrit değişim ve sabite (cahil) parametrelerine denk düşen kesimlerine çok doğru empati/eşduyum duyup icabet etmek gerek. Önermesinin eksiğini tamamlayınız
İpucu;Bazı radikaller düşünsel olarak toplumsal denklemin/lerin tümünü bilerek ya da bilmeden körelten tekdüze kendilerine benzetilmesini isteyecek kadar zihnen kangrenleşmiş ya da fıtratı değişime uygun olmayan insanlara doğru empati/eşduyum duymayan/duyamayan/duymak istemeyen zihnen kangrenleşmiş, kanserleşmiş özel münafıklar ya da cahilleridirler. Cahiller toplumsal denklemin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olması gereken sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü cıvık değişkenleri ve parametreleridirler. Demirkuş 2009 Allah (C.C) hiçbir şeyi boşuna yaratmıştır. Önemli olan insanın/ların onun hiçbir şeyi boşuna yaratmadığına ikna oluncaya dek;öğretim öğrenim ve eğitim sistemleriyle her fıtratın gerçeği öğrenene dek özgün ve özel örneklerle dolu zihinlere yansıtmaktır. İnsanlığın ve/veya bir kavmin; radikal milliyetçileri (kavimlerin parmak izi), radikal Müslüman'ları (dinin farzlarının sigortası), radikal yenilikçiler (kavimin asra uyum ışıkları) ya da her çeşit gerekli radikalleri rahmani alimler ve bilginlerce, her an asrın değişimlerine ve/veya koşullarına uyumlu bilgilendirilip irşat edilmezse; milliyetçiler şovenizme, inananlar Siyonizm'e, yenilikçiler otistik ve liyakatsiz felsefi görüşlere ve/veya inançlara zarara uğrarlar. Bu nedenle bunların hürriyetlerinden çok doğru adreste örgütlendirilip düşünsel ve toplumsal olarak güncellenişleri daha doğrudur. Âdemi İnsan; Meleği Ruhu, Meleği aklı ve Meleği Vicdanı Kanadıyla (Meleği Güzel Ahlak Kanadı) meleklere kenetlenip güzel ahlak hasletlerini gösterirken, Diğer kanadıyla yani Hayvani Olan Nefsiyle, Hayvani Olan zekâsıyla ve Hayvani Olan Vicdaniyle (Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı) Hayvanlara ve eşyaya kenetlenip vahşi/hayvani ahlak hasletlerini gösterir. Bu kanatlardan Meleği Güzel Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadıyla daha aşağılıklara uçarak çok tehlikeli hilkat garibesi bir zararlı yaratık olur. Bu kanatlardan Vahşi/Hayvani Ahlak Kanadı kırık ve/veya güdük olursa o insan tek taraflı Meleği Güzel Ahlak Kanadıyla daha yukarılara uçarak ruhban/meleğimsi bir yaratık olur. Bu iki kanadın dengesi/balansı hafif ahrete doğru ya da meyilli olarak eğitimle verilmelidir. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen bizden değildir. Hadis vardır. Neden İnsanı, çevremizi, kendimizi, mesleğimizi doğru tanımak ve insancıl adreslerde bulunmayı/bulunuşu refleks(alışık tepki) haline getirmek/getiriş farzdır? Doğru Adreste Duruşun 5 Kuralı; 1.Kural: Her şeyden önce İnsan olduğunu kabulleniş. Rahmani insan oluş için dünyada bulunduğunu ve Rahmani doğru adreste duruşun refleksinin (alışık tepkisinin) kesinliğini kabul ediş. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği şeyleri, İnsanlık Ailesi'ni ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. Değiştirmeyeceği ve/veya Değiştiremeyeceği; fıtratı/yapısal, insani, çevresel … Vb her şeyi ve kendisini olduğu gibi kabullenişe razı oluş gerekirse peygamberi ve insancıl değişime/lere talip olmak. En azında yaratıkların değişmez kaderleniş kırmızı çizgilerini; örneğin, ölüm, bilmezlik, cehalet, aşkınlık… Vb niyet olarak kabulleniştir. Ayrıca tüm yaratıkları, her fert ve toplumun “Geçmişten Geleceğe Tüm İnsanlık Ailesi Çözmecesinin/Pazılının” gerekli bir parçası/üyesi olarak “İnsanlık Birlikteliği” istemine, arzusuna, azmine ve gayretine razı oluştur. 2.Kural: Kendisini ve çevresini doğru tanıyış. Kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve konumlandırıştır. Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. 3.Kural: Yeterince bilgili oluşu kabulleniş. Kendisini ve çevresini doğru anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. Yaratıkların her şeyini ve mesleğini; doğru, dürüstçe, Rahmani/İnsancıl anlamlandırış ve uygulayış için yeterince bilgili ve beceri sahibi oluşu koşulsuz kabulleniştir. 4.Kural: İnsancıl adreste duruş. Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakta doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiriştir. 5.Kural: İnsancıl Uygulayış. Öğrendiklerini Rahmani (peygamberi/insancıl) ahlak çerçevesinde alışık tepki (refleks) olarak hayata uygulayıştır. En Güçlü, Siyasi ve Menfaatperest adreslerde değil de Rahmani, İnsani ve Doğru adreste duruşun en güzel örneği; Allah (C.C)’N yardımıyla, Hz. Muhammed AS’IN çevresinde, zamanındaki krallıklar ve imparatorluklara ekmek peynirle hatta daha zor koşullara Rahmani duruşuyla İslam'iyet’in yayılışını başarmıştır. Bu mantıktan hareketle doğru adreste bulunuşu alışık tepki (refleks) haline getirişin en kestirme yolu Rahmani, insancıl, peygamberi dürüstlük ve/veya peygamberi imanla hayatı yaşamak yeterlidir. Yaratıkların özellikle fert, kavim ve devletlerin; zihinsel, bedensel, düşünsel, amaçsal, menfaatsel... Vb adreslerini doğru tanımlayıp, belirleyip bildikçe onların hakkında daha doğru karar verir ve doğru adreslerde duruş olanağını elde ederiz.-Ola ki herkes her şeyi bilmeyecektir. Cüzi ilme sahipsiniz (Ayet vardır) .Yani en azında her kes bir şeylerin cahilidir.-Herkesin olanakları ölçüsünde; nesnel, iradi, sanal, düşünsel, toplumsal… Vb. kendine özgü özgünlükleri ve tercihleri olacaktır. İnsanın Ahlak Kanadı (Sağ) ve Meslek Kanadıyla (Sol) Eğitimin Hedefine Uçuşunun Amacı; Doğru Adreslerde Bulunuşun 5 Kuralı Uygulanarak Gerçekleşmelidir. Önemli olan amaç kişinin ve toplumun; olanakları, sıhhati, iradesi, bilgisi… Vb. çerçevesinde (insan pazılı/çözmecesi içinde) kendisini/kendilerini (özgün pazılı/çözmece parçası) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak ölçülerinde verimli konumlandırışı doğrultusunda öğretim, öğrenim ve eğitimin mutlaka asgari doğru (yukarıdaki 5 koşul çerçevesinde) verilişinden kesin emin oluştur. Fert, toplum, kavim ve tüm insanlık ailesi bazında; sokakta ve tüm toplumsal alanlarda (özel haller hariç); diğer insanları aşırı kıskandırıcı, ürpertici, tiksindirici, rencide edici, rahatsız edici, iştahlandırıcı, kışkırtıcı, küçümseyici, tahrik edici, aşırı özendirici, şaşırtıcı eylem, davranış, sohbet, giyim, kuşam… Vb. bulunmaması gerektiğinin öneminin ve farkındalığını gerekçeleriyle öğrencilere kavratmalıyız. Ancak bundan sonra kişinin olanakları ölçüsündeki iradesiyle tercihleri kendisini belirler. Hayvani ve İnsani Hürriyetin Farkındalığını kavrayış önemlidir. Edepsizlerin, Edeplilerin ve Herkesin (Şerrinden Emin Ve Beri Olmak İçin); Her Mecliste Kendini İfade Ediş Köşesi Olmalı. Köşeye gelenlere ya da sıradaki her kese “Kendini İfade Edişin Edepli Ve Peygamberi Oluşun Önemi Dersi” ayrıntılı bir şekilde eğitimcilere verilmelidir. Bundan sonrası onların kendilerini ifade tercihleri onların ve temsil ettiklerinin edebini ve kalitesini ifade eder ya da belirler. Özet;1- İnsanlık Ortak Paydası Üyesi Olarak Payını (Özgünlüğünü) Peygamberi Konumlandırış. Değiştirmeyeceklerine Karşı Peygamberi Adreste Bulunuşu Kabulleniş. İnsanlık Ailesinin üyesi oluşunu ve baş edemeyeceklerini ve değiştiremeyeceklerini Koşulsuz kabulleniş. 2. Kendisi, Mesleği ve Çevresi hakkında yeterince bilgi sahibi oluşunun gereğini kabulleniş. 3. Kendisini ve Çevresini Düz ayna mantığıyla değerlendiriş. 4.Bildikleriyle Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) bir ahlakla doğru adreslerde bulunuşu alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline geliştirir.5. Bildikleriyle kendisini ve çevresini düz ayna mantığıyla değerlendiriş ve Peygamberi / İnsancıl konumlandırıştır. kendisini Rahmani, insancıl, peygamberi, doğru ve dürüst tanıyış ve/veya dürüstçe iç dünyasına ve çevresine kendisini konumlandırıştır. Sonuç; Doğaya Karşı Doğru Adreste Duruş Ne Demektir? Çevre Bilinci İnsanlarda Geliştirilerek Plastikler, Kâğıt, Şişe-Cam ve Metaller Çöp Değil Bunların Çöp Torbalarına Doldurup En Kısa Yoldan hedefine brakılmalıdır. İnsanlık doğaya ve birbirine karşı doğru adreste durmadığı için doğal ve yapay çevrenin ilkel ve doğal insan sorunu ortaya çıkmıştır. Ola Ki Yaratıklar içinde hayırlı bir kişilik olmak için ola ki bu 5 kuraldan bir tanesine bile uymazsanız doğru adreste duramazsınız. Gerekli olduğumuz için yaratılmışız ve varız. Her insanı insanlık kitabının bir sayfası kabul edin. Kendi sayfanızı ve Yaşadığınız çevredeki kitap sayfalarını doğru tanıyıp bu sayfalar arasında doğru adreste duruşun koşulu irâdemiz çerçevesinde samimi, rahmani, hür ve adil oluştur. Eğer cahiller, caniler, tanımadıklarımız… Vb karşı doğru adreste duruşta başarılı olamıyorsak, ya diyetle yaklaşılmalı ya da cahillerden uzak duruşa gayret edilmelidir. Cahillerden yüz çevir ya da uzak dur diye ayet ve hadis vardır. Bu yaşam boyutunda her insan bir hayvanın sırtındadır. Kendini kontrol edebildiği kadar süvari kişilik, kontrol edemediği kadarda hamal kişiliktir ki buna nefis denir ya da atınızı (nefsinizi) kontrol edebildiğimiz kadar süvarisi kontrol edemediğiniz kadarda hamalıyız. Genlerimizi ne kadar irâdemizle kontrol edebiliyorsak her şeyimizin süvarisi, tersine ise her şeyimizin hamalıyız demektir. Bir kavmin yenilikçilerini asimile eder bitirirseniz, akabinde milliyetçilerini asimile edişe başlarsanız bu tam mümkün değildir çünkü o kavmin değişmeyen/değişmez parmak izidirler (kavmin özgün kişilik genlerini taşırlar). Ancak yok etmeniz gerekir. Bu seferde evrimsel seçilimde en güçlü savaşkan Nemrut'u, Cengizhan'i, Firavun'u, Çin'i, Hitler'i… Vb insan ahlakının acımaz kara delikleri ve kavmin asimile edildiğini sandığınız yenilikçileri de ters teperek karşınıza çıkar ki kayıp edişi hak etmiş olursunuz. Her kavmin özgün radikallerinin gerekliliğini doğru adreslerde ve doğru kişilikler de yaşatmak elzemdir. Cahillerin, kafirlerin… Vb karakterlerin yok olduğunu düşünün sonuç sosyal döngünün çöktüğünü görürsünüz. Bir anda herkesin her şeyi bildiğini düşünün ya da geleceğiniz hakkında her şeyinizi bildiğinizi düşünün o zaman cehaletin, bilmezliğin, yalanın ve sabrın ilaç olduğu konumların ve zamanların olabileceğini keşfedebilirsiniz. Allah (C.C)’HU hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Önemli olan her şeyi dozunda ve yerinde rahmani biliş, kullanış ve uygulayıştır. Kısaca doğal döngüdeki özgünlüklerin gerekliliği kadar toplumsal, zihinsel, düşünsel ... Vb döngülerdeki özgünlükler gereklidirler. Önemli olan toplumsal yönetim, ahlak ve her türlü ilişkinin kilit ve yönlendirici noktalarında Peygamberi/Rahmani/insancıl ahlaklı +bilgi +liyakatli kişiliklerin yönetim ve idarede sürekli bulunuşunu garantileyen demokrasi, rejim ve seçim sistemlerini icat ediş ve sağlayıştır. Kısaca, 1.Kendimizi doğru tanımak ve olduğu gibi kabullenmek, 2.Çevremizi doğru tanımak, 3.Kendimizi ve çevremizi düz ayna mantığı ile doğru teşhis etmek, 4.Bu konuda yeterince bilgili oluşu farz kabul etmek, 5.Bilgileri doğru adreste bulunuş için (Dürüst, İnsancıl, Rahmani ve Peygamberi adreste bulunuştur) kullanmak. Öğrenci Yanıtları

223.
A- Kapitalizm (Karunizm);menfaat farzları için ;drama, davranış, taktik, taklit, kamuflaj ve saldırı bakımından; buhur fareleri, hipnoz mürekkep balığı ve taklitçi ahtapottan daha çok devrimleşmiş ve evrimleşmiştir. Kapitalizmi;kök hücre siyaseti ve eylemleriyle önce tedavi etmek gerekir. Değilse biyolojik ve toplumsal döngülerin insancıl hassasiyetlerine kısmen gerdekte boğdurup evrensel insanlara peygamber ahlakı aşısı mesabesinde yaşatmak gerekir.1, Filmi izleyin.
B-İnsan insalığını ispata muhtaç asırları yaşamış ve yaşıyor. İnsanın insanlığa terfii etmesinin tam zamanıdır. Çünkü kapitalizmin delilleri yeterli aşıdır.0,1
Önermelerinin safsatalarını düzeltin.Öğrenci Yanıtları

226.Hayvanlar âleminin evriminde yaşamak için güçlüleri taklit etmek (genellikle şekil ve davranış ) vardır. Ör,Ahtapot filogenisinde o kadar çok zehirli yılanın içinde hapsedilmiş ve yaşamıştır ki, sanki yaşadıkları genlerine zamanla kayıt edilip tedrici-kesintili olarak hayat güncellenmiştir.  Fimi izleyin. Sanki hayvanlarda hayatta yaşanan çok şey filogeni havuzuna(genlere) kayıt edilip zamanla fenotipe ve davranışlara güncellenir veya hayat bulur . Önermelerinin saçmalıklarını yazınız. Çıkarsayış; doğruinsanların doğru şeylerini taklit edip hayatımıza doğru güncellemeliyiz. İpucu;dinde de peygamberler taklit edilerek; onların ulaştığı rahmete (hayat enerjisi) ve sanal dünyasının ahlaki nimetlerinden yararlanılır.Öğrenci Yanıtları2009 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

8.Devletlerin: asrın ve geleceğin radikal toplumsal ve radikal doğal değişimlerine karşı (evrimlere ve devrimlere karşı ) başat olma olasılığı; toplumsal peygamber ahlakının rejenere (yenilenme) olması ile doğru ve toplumsal peygamber ahlakının bozulmasıyla (dejenere /yıkılma) ters orantılıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

.23.Kuramsal olarak Doğal (Vahşi) Demokrasi ile insan demokrasisi arasında ne fark vardır?
İpucu;günümüz demokrasilerin devrimleri;evrime dayalı doğal (fiziki ve siyasi) güçle mi yoksa akla-mantığa dayalı gücle migerçekleşmiştir? Akla dayalı demokrasiyi insan demokrasisi olarak muhakeme etmeye çalışın. Aradaki farkları 3-5 cümle ile yazınız. Öğrenci Yanıtları

26.A-Kapitalizmin son taktiklerinden biriside devletin varını yoğunu özel sermayeye yedirip devleti yönetim kuşu haline çevirdikten sonra;örneğin, sermeye sınıfı ve cahil medya ile yönetim kuşlarını (orta doğu devletlerini) büyük orta doğu emelleri için toplu ele geçirmektir. Önermesinin savsaklıklarını yazınız.
B-Doğal (Vahşi) Demokrasilerde devlet zayıfladıkça özel sektör sermayesi gereği devletin bedeni dengesizce şişmanlayıp(obez) devletin yönetimine menfaati gereği yol aldırıp zengini daha zengin fakiri daha fakir insanı gülünç hayvanlar haline getiriyor. Önermesinin eksiklerini yazınız
C-Komünist ve radikal sosyalist rejimlerde de bir avuç komünist parti elit sınıfının inisiyatifinde özgünlükleri komünist kurallara sindirilmiş sözde işçi yönetiminin hayvanat bahçesi (işçisi sınıfı hâkimiyeti kurallarına) kurallarına halkları yem etmekten ibarettir. Önermelerinin safsatalarını çürütünüz.
İpucu;özel sermaye devlet sermayesini zorlarsa ve yönetirse devletin bedeninde şişmanlık hastalığı türer. Devlet bedeni dengesiz aşırı şişmanlaşır. Yani kapitalizmin hâkimiyeti türer (bu günkü dünya düzeni). Belki de buna ve tersi komünizme engel olmanın geçerliliği evladır. Bu açıdan mutlaka tüm zayıflarını ve mazlumlarını sürekli bedava geçindirecek kadar tüm mahiyetinde ki herkesten daha adil ve zengin olacak şekil de sermaye ve toplumsal kurallar getirilmelidir. Hiçbir topluluk ve fert; sermaye ve adalet açısından devleti aşamaz. İnsanlığın, zayıfların ve güçsüzlerin hayırlı bekası ve adalet için devlet dinamik ve güçlü olmak zorundandır.
Belki de;özel sektörün sermaye edinme dinamizmine kuyudan çıkan kurbağanın çıkış mantığına dayalı olarak kapitalizmi ve 20. Yüz Yılın ve öncesinin tüm çıkmazlarını (liyakatsiz dinci ve devletçi köktencileri, negatif ve yetersişz;.rejimler, sistemler, liderler, siyasetler, sporlar... Vb ) ebedi çukurdan çıkarmamak üzere 3 yukarı 2 (devlet her zaman bir adım ilerde olmalı) aşağı kuralı ile devleti sırtına yüklemek gerekir. Sermaye iç dinamiklerin gelişmesi gereği.
Özel sektörün haksız iç kamburu büyüdükçe vergi yüklemenin de oranı büyür. Yani şampiyon zengin olmanın anahtarı çok zeki olmakla doğru orantılı olmamalı. Akıllı (peygamber ahlakıyla) ve çalışkan olmakla doğru orantılı olmalının kurallarını geliştirmeliyiz. Bu gün devleti kafaya al daha çok deveyi hamutu ile yut sonra artıkların devlete bağışla ve ona yaran göz boya mantığı.
Devlet bir insan bedeninin beyni gibidir aşırı dengeleyici beslenme ile her hücresinin(her insan bedeni-ailesinin) hakkını vermek zorundadır.
Bu tip bir model uluslararası kapitalizme karşı çekinik görünse de zayıflarını ve güçsüzlerin gücü nedeniyle (aşırı halk desteği göreceği beklenir) devletin ömrü uzun olması beklenir. Batı kapitalizmin ömrü ezilenlerin(sömürdüğü ve kullandığı ülkelerin) kendisine kara delik olmaya başladığı zaman zihinsel ve fiziksel her yerlerini!! =metrikslerini sindirilmeye başlanacaktır. Besi yerlerini bekası için yaşatmanın bilincindeki kapitalizme karşı halklar bilinçlendirilmeli ve uyanık tutulmalıdır.
 D-21. ve 22. yüzyılın bilge insanları;yaşayarak;evrim dersini Darvin'den, komünizm derslerini komünistlerden (Marks, Eengels, Lenin, Stalin, Mao Zedung… Vb), Şovenizm ve nasyonalizm derslerini Hitler ve Musolini'den, Kapitalizm (Karunizm) ve hayvanı demokrasi derslerini batıdan alırken radikal ve cahil inanç sahiplerini de tanıdıktan sonra; Allah C.C'HUNE ve dinine saygılı liyakatli güzel insanlar ocaklardır!!!
E-İnsanlık ve Ortadoğu;göreceli çekim yasaların (oryantal yasaları), ışık ve hız derslerini Einstein'dan, teknoloji, tıp ve sanat dersini Leonardo Davinciden, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve çekim derslerini Kepler, Galileo'dan  almıştır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1 Öğrenci Yanıtları
    İpucu;Yani artık insanlık ömrü serbest ve bağımlı toplumsal radikallere (toplumsal köktencilere) tabii olmayan evrensel liyakatli insan demokrasisine emanet olmaya  ( peygamber ahlaklı/akıllı ve zekilik sıfatlarını bir arada taşıyan ve etkili pozitif kullanabilen insanları ön plana çıkaran seçim, sınav, eğitim... Vb sistemleri) mecburdur.
    İpucu; makaleyi ve soruları okuyunuz
Yukarıdaki parçada okuduklarınıza katıklarınızi 2-3 cümle ile ilave ediniz Öğrenci Yanıtları

49.Evrim (Doğa Bilimi), Evrim Kuramı ve bağlayıcılıklarını izah ediniz?Öğrenci Yanıtları

55.Evrim bilimi (Evrim Teorisi Değil) ve İslam dini arasındaki analaşmazlık ve çelişki  yapaydır. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz. Öğrenci Yanıtları

70.Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-toplumsal felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilikkavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları


73. İslam'iyete göre; bulunduğumuz belde evrim çanağı (cehalet çanağı) kâinatın bodrum katıdır.Yani hayvanlar âlemi olup insanlık açısından her tarafı genellikle cehalet kokar (çocuksu ve doğal kokar). Burada ya da bu beldede yararlı olmanın tek reçetesi; Allah C.C. peygamberleriyle inkişafını İslam'iyet ile tamamladığı kurallara uymakla (peygamber ahlakı kurallarına riayet reçetesi ile) olasıdır. Bu soru sadece İslam'iyeti öğrenmek isteyenler özgü sorulmuştur ve ip ucu verilmişidir. Rahatsızlık duyanlardan öğretim, öğrenim ve eğitim için sabır ve anlayış rica ediyorum.
 İpucu; Kısaca;Ya bu taşlar basarsın ya bu denize düşersin. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet)
Ya bu kurallara tek reçeteye;fıtratın, iraden ve koşulların ölçüsünde samimiyetle uyarsın ya da sonsuz eksi bir reçetelerin hepsinde bu cehaletin denizine düşersin.
      Bilimsel açıdan Allah C.C.(semavi dinler uzay çağında türeye bilir) dinlerin bütünleşik oluşunu ve reçetesinin doğruluğunu test için 3-4 öneri;
1-Dini kuralları metriksinde samimiyetle üzerinize belli bir süre uygularsınız aşamadığınız/aşamayacağınızı anlarsınız kazancınız bu olur.
2-Dini kurallar metriksinde samimiyetle tersini uygular güdük olduğunuzu anlamanız kârınız olur.
3-Bu kuralları samimiyetle; uygulayan, uygulamayan ve derbeder uygulayanlarla arkadaş olur yaşayarak öğrendiğin ve vardığın sonuç kârın olur.
4-Bu 3 sonuçta vardığın yargı ne olursa olsun samimiyetle;iraden, koşulların ve fıtratın ölçüsü oranında dinin reçetesini uygulamaya koymalısın.
Her şeyin sadece senin kafana ve gönlüne göre neden ayarlamaması gerektiğini öğrenmen kârın olur.
     Anlamsızlık ve mantıksızlığın ne kadar mantıklı ve gerekli direkler olduğunun diri örneklerini yaşayarak cahilleri tanıyınca öğrenirsin. Cahillerin hangilerinin; kader insanı, hangilerinin; eğitim, inadın ve tercihin kurbanı ve ürünü olduğunu anlarsın. Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi olsaydı hayat nasıl olurdu? O zaman cahiller niye vardır? Hastalıklar ve tercihler niye vardır? İbadet ve dua neden bitişik ve birbirini tamalar? Kâinat ve her şey neden kafamıza göre değil de biz o sistemin bir parçasıyız? Her şey kafamıza/kafanıza-gönlünüze ya da emrinize göre olsaydı biz/siz nasıl birileri olurduk? Herkes Müslüman ya da tam tam tersi herkes ateist olsaydı nasıl olurdu? "Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Sorularının yanıtları kendiliğinde çıplak ortaya çıkar. Neden Müslüman'ların ve bilen insanların inanmayanlara ve bilmeyenlere karşı doğru adreslerde duruş ve istendik hayır dua borcu olduğunu anlarsın.
Münafıklığın büyük bir kısmının tercih ürünü olduğu kanaatine varırsın.
     Kısaca cehalet denizinden karşıya geçerken; sadece Allah C.C.'HUN peygamberlerine gösterdiği peygamber ahlakının geçit taşlarına basmakla karşıya ulaşılır. Bunun dışındaki tüm reçeteler cehalet denizinin kara delikleri gibidir. Münafıklar menfaatleri gereği her türlü reçeteyi gizli ve açık uygulayanlardır. Cahillerde (kocaman çocuklar) bu denizin (metriksin) yılmaz savaşçıları ve bekçileri gibidirler. Önermesini bilimsel açıdan yorumlayınız ? Neden? (cevap vermek zorunda değilsiniz).
     Yer küresinin kâinatın bodrumunda olması nedeniyle insanın zihinsel bedenine doğal doğa ötesi vurgunu etkisi yapar. İnsanın zihinsel olarak hayvani-meleği doğa ötesine inkişafına engel oluyor gibi!!
     Demokrasinin ana kartı ve takılı rejim sistemleri insanları geleceğe taşımakta Doğal kalmıştır,
Ör.Bu günkü sayısal Doğal (Vahşi) Demokraside bir düşünsel özürlünün, delinin, velinin veya sıradan bir kişinin oyu aynı değerdedir? 1

Kimler Dine Girmeli ve/veya Hangi Adreslerde Durmalı? Mutlak gerçekleri öğrenme pahasına her türlü maddi ve manevi bazı güçlükleri göze alacak kadar mert, cesur olmak ve sözünden geri dönmeyecek kadar Allah (C.C) tam teslimiyetle sadıklar mutlak dini peygamberi titizlikle üzerine uygulayışı denemelidir. Bunların birini, birkaçını ve/veya hepsini yapamayacak kadar olanlar mutlaka Allah (C.C)'HUNDAN; Yarabbi, dinde fıtratımın kaldırabileceği en yüksek verimi alacağım ve size isyan edemeyeceğim konumlarda beni yararlandırışınızı ve/veya dine ve zatınıza beni yaklaştırışınızı dilerim diye dua etmeleri belki daha hayırlı ve doğru olur.

Dini bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
1-Orda akıbeti belli ( yıkılacak ) bir kâinat var ve siz bu kâinatın içinde bir fertsiniz.
2-Bu kâinatı bedensel zihinsel olarak sağlıklı yaşamanız aşmanız için hemen her enerji seviyesine hitap eden;geçmiş, yaşayan ve gelecekle ilgili gerçek örneklerle dolu davet eden bir kitap.
3-Bu davet kitabının kurallarını yanı farz ve sünnetlerini hayatına uygulatılan eşsiz peygamber ahlaklı ve en güzel insan (peygamber) davranış ve eylemleri sünnet olarak kayda geçiyor.
4.Sizden istenen;fıtratınız ölçüsünde bu kâinatı sağlıklı yaşamanız ve aşmanız için uymanız gereken farzları (zorunluluklar ve gereklilikler) ve sünnetleri (peygamberin farzları hayatına ayrıntılı uygulamaları) samimi, fıtratınızı zorlamadan uygulamaktır(mezhepler fıtratların işlerini kolaylaştırmak için var çekişmek/tirmek için değil). Yani kâinat geçidini aşmak için mutlaka bu taşlara basarak yani farz ve sünnetleri (Allah C.C ;tenzih, şükür,zikir, liyakatli fikir-tefekkür) hayatınıza uygulayarak aşmanız gerekiyor. Allah C.C.'HUN önerdiği kuralları fıtratı ölçüsünde (fıtratını zorlamadan) doğru tercihlerle yaşam şeklinde alışık tepki (refleks) veya alışkanlık haline getirmektir. Bir yanlışı gördüğünüzde; gücünüz yetiyorsa elle yetmiyorsa dilinizle oda yetmiyorsa kalbinizle onu önlemeye çalışın (Hz. Muhammed AS.) veya tersinden doğruları ve gerçekleri hayatınıza fıtratınız ölçüsünde (ya düşünsel, ya sözel, ya eylemsel, ya zihinsel ya da hepsini uygulamak) uygulayın.
   Sizin yapmanız gereken;samimiyetle bu kurallara fıtratınızın kaldırabildiği kadarını hayatınıza uygulamaktır.Kısaca; düşünsel, sözel, davranışsal… Vb olarak fıtratınız ve gücünüzle bu kuralların örtüştüğü tercihlerle yaşamanızdır. Allah C.C'HUN rızası varsa (önerdiği yaşam kuralları uygulanıyorsa) her şey tamam değilse her şey eksik. Allah C.C.'HUN İpine sarılın(ayet).Buna inanmanız için üç yol tavsiye edilir.
1-Bu kuralları veya tersilerini özellikle ve samimiyetle üzerine doğru veya yanlış uygulayanları saptamaktır. Sonra gerçek deneyim ve bilgi sahibi olmak.
2-Kuralları kendi üzerinize en yoğun veya kaldırabileceğiniz kadar uygulayıp denmeler yapmanız.
3-Kuralların hepsini ve terslerini belli bir süre hayatınıza uygulamanızdır.
Unutulmamalıdır ki değişmek istemeyeni Allah C.C.değiştirmezmiş (Rad, 13/11). İblis hala haktan yana görünen münafıklarla namaz kılıyor.
Değişmenin bedeli de, bazen işletim sistemini yeniden yüklemek için:yanarak format yiyip değişen Bilgisayar (Bilgisunar/Bilgişlersunar) diski misali bir bedeli vardır.Fert ve toplumların fıtratına uygun değişim ve ıslahatın formatını yiyenler;doğa ve hayvani-meleği doğa ötesine empati/eşduyumde ve algıda çok net bilgiler edinir. Kesinlikle fıtratına uygun gerçeğin bir parçası ve gerçekten öteye bir yaratık olduğunun bilincine varır. Bu olgunun selameti ve insanlığın sağlıklı bekası için peygamber ahlakı kurallarına fıtratı ölçüsünde sarılır.  Buna (değişime) tahammül edemeyenlerin veya fıtratı müsait olmayanların fıtratını dine zorlayıp perişan etmek:Allah.C.C.'HUNE isyana sürüklemek veya gizli nefret uyandırmak olup her taraflı kayıp ve zarardır. Sanki insanlar yaşam döngülerinde, Allah (C.C) teslim olduğu oranda yaşam döngülerinde liyakatli verim alırken buna paralel olarak iç ve dış dünyasındaki her şeyin birliktelik veya tersi ya da diğer durumların gerekçesi daha anlaşılır hale geliyor gelir. Hidayet Allah C.C.'HUNDENDİR.1 Öğrenci Yanıtları

76.Evrim, Evrim Bilimi, Evrimleşme, Evrimin Prensipleri, Evrim Teorisi kavramlarını;
A-
Tek tek tanımlayınız.
B-Kavram çözümleme tablosu, İlişkisel Kavram Kavram Kümesi ve kavram haritaları prensiplerine göre;kavramların sınırlarını, yakınlık derecelerini ve kapsamlarını ilişkilendiriniz.
C-Bu bilgilere göre evrimde kavram ve düşünce yanılgısı nedir?
D-Evrim biliminde; temel kavram ve düşünce yanılgısına düşen bilim bilginleri (bilim insanları?!) olabilir mi?
İpucu;Evrim sempozyumu bildirilerini tek tek okuyup kavramları inceleyiniz. Öylece soruları yanıtlayınız.1, 2  Öğrenci Yanıtları

84.Toplumsal ve matematiksel açıdan;
A-Dinamik doğru/lar nedir? B-Dinamik sabite/ler nedir? C-Devirli-döngüsel sabite/ler nedir?
Tanımlayınız ve birer örnek veriniz.0,1,2,3,4
İpucu;değişim, evrim, pi sayısı(3,14159...),münafık, cahiller, yenilikçiler, gelişmiş insan kavramlarını düşünün. Öğrenci Yanıtları

87.
A- Evrim
mekanizmalarında uyum için gerekli değişim şarttır. Uyum sağlamayan ve uyum sağlamak yönünde değişmeyen çok şey diğerlerine malzeme ve yem olur?
B-İnsanın mı devleti, rejimi ve dini olur yoksa devletin, rejimin ve dinin mi insanı olur?
1, 2, 3, 4, 5
C-Neden İslam dininin farzları azdır (affedilmez 1 farz /kelimei tevhit ve tercihli 4 farzı)?
D-Rejimlerin farzları ile dinlerin farzları arasında ne fark vardır? Neden?

İpucu: Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi ve tüm rejimlerin yıkılışları ve izlerinin bile kalmayışının nedenleriyle topluma uyum sağlayamamaları arasında iliş ki kurmaya çalışın.
Çözüm: İlerici ya da gerici değişmek isteyen (evrimleşme  hemen her yönlü olabiliyor) toplumların gücüne;rejimlerin değişmezlerini dinsel farz gibi dayatmanın tarihsel vakalarının akıbetlerini düşünün. Ortaçağ dinsel rejimleri düşünün. Ya da bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3
              Zorunlu toplumsal değişimlerle, rejimin dogmaları karşı karşıya gelince değişmekten yana aklı selim davranmak gerekir. Yoksa değişmek istemeyen rejim taraftarları ile değişmek isteyeni kesimin bir birbirini yıpratması o toplumu hâkim güçlerin hakemliğine muhtaç ve mahkûm kılar.
              hâkim dünya güçleri;tarihte zaman zaman toplumsal istemlerin zorunlu değişimlerine uyum için kendilerini hızlı adapte ederler. İstemediği kavimleri uyum için rejimlerine düşman kılmak için; rejim sabitelerini/dogmalarını daha yaşatıcı mecralara çekmekte toplumun diğer kesimine inat ve cehalet ateşine yakarak rejimi toplumun değişmek isteyen çoğunluğuna düşman gösterilerek alternatif rejimler getirilip/getirtilip sil baştan değişim için toplumsal verimliliğin yok olmasına neden olmaktadır. Yani yeni rejimler benimsenip yeni sistemlerin cehaletini ve zaman kaybını çekmektense mevcut sistemi toplumun istemlerine uyum sağlatmak bu asır daha evla gözükmektedir. Öğrenci Yanıtları

90. Rejimler dogmalarına/farzlarına/değişmezlerine/sabitelerine dayalı olarak hangi koşullarda dinleşir ve ilahlaşır? Ya da Rejim hangi koşullarda dinleşir ya da ilahlaşır?
İpucu:
bir rejimin daha uzun ömürlü olması için var olan ya da varlığının gereği olan sabitelerine/dogmalarına/farzlarına daha sağlıklı, tutarlı ve geçerli hale veya alternatifler geliştirilebileceğini düşünün. 1,2, 3, 4. Dinin aşılmazlığını, rejimlerin aşılabileceğini, devrim ve evrim ilişkisini düşünün. 1,2,3 Öğrenci Yanıtları


95.Bilim mi doğru söylüyor din mi doğru söylüyor? Evrim halden  anlar mı? Kendimizi evrime emanet etmemenin ya da onu aşmanın bir yolu var mı? İnsan primattan mı? Âdem den mi türemiştir? bayan mı üstün, erkek mi üstündür? İnsanın gerçeklerini ve aslını inkâr etmeye/ ettirmeye hakkı var mı?  Bilerek ve bilmeden inkâr ederse/ettirilmeye zorlansa ne ad alır? Soru önermelerinin eksiklerini, safsatalarını ve ve yanıtların yazınız.
İpucu; Belki de çok şey gerçeğin bir parçası. Bazı şeyleri vaktinden önce ve geç delilsiz veya eksik delillerle(vakitsiz) karşılaştırmak insanlık açısından yıpratıcı olabilir. Yeryüzünde putlara, ecdadına, çocuklara/ına ve hayvanlara kadar tapanlar vardır.Doğa dinleri, zeki ve doğal döngü evrim sonucu tasarım dinleri (Budizm, Hinduizm, Astekler, Mayalar,1, 2, İnkalar, Dinleri… Vb). İnsanlar genel olarak tercihlerini ilahi/peygamberi makamdan ilhamla değil;yetişme tarzına, aldığı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına, gerçeklerine, deneyimlerine, menfaat farzlarına... Vb dayalı yaparlar. Kaldı ki bu günkü bilimin doğal inkişafı daha emekleme aşamasındadır. İnsanın tüm enerji halleri deşifre edilmediği gibi insanları 5 duyunun ötesinde düşünmeye de teşvik etmiyor. Bilim henüz gençtir. Bilim;sekiz (beş nesnel duyu + sezgi, his, düşünsel... Vb zihinsel duyular) duyudan emekleyerek bu güne gelmiş ve daha çok zalimlerin, zorbaların menfaat farzlarına hizmet etmektedir. Doğaya zarar verecek bir nitelikte kullanılmaktadır. Onun için bilimi insanların inanç sistemlerini tahrik edici, iddialarla kendi egolar(istemler)ımıza ve haksız menfaatlere araç etmek ya da empoze  ederek, bu insanları bilime düşman edebileceği gibi bu konuda vakitte henüz erkendir. Öğrenci Yanıtları

97.Dinde ve Doğada Uyumsal Değişim (evrimleşme) Şart mı? Evrimlerle ya da devrimlerle değişmeyenler ya da değişmek istemeyenler ne olur?
Öğrenci Yanıtları


      
120.En bedbaht, geçersiz ve kötü rejim ve dinler;kendi kurallarına iman eden (inanan) insanların veya kitlelerin fıtratlarına doğru empati/eşduyum duymadan veya duymadığından, onların her nefesini başka yaratıklara, doğaya ya da doğa deryasına yem-besi yeri yaparak parçalatmasıdır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.1, 2, 3, 4
İp ucu;ortaçağ dönemi bilim ve siyaset insanlarının çaresizliklerini, doğaya kaçışını, çözüm arayışlarını ve laikliği icat ediş nedenlerini düşünün.Her insanı özgün ve zatına münhasır bir âlem olarak düşünün ve fıtrat çeşitliliğini anlamaya çalışın
     Ortaçağ engizisyon mahkemeleriyle ceza ve eza gören evrensel insanlar ve özellikle bilim bilginleri (bilim insanları?!), ya da asrımızda iblis avlama ütopyaları ile insanlığın; siyasi, bilim ve din insanlarına olan güvenleri kayıp olmuştur. Amerika kıtası yerlilerine şeytan gözü ile bakılmasının sonucu toplu katliamlara maruz bırakılmışlardır veya insanla şeytan kavramları karıştırılmıştır.
      Sonuçta ortaçağ din ehilleri tarafından(eski din ehilleri) ümmet makamından laiklikle kovulan ve işe yarmaz ilan edilen evrensel insanlar (bilim insanları?!);fen bilimleri aracı ile dünyayaya- doğaya dalarak ya da bilimi doğayı hortumlama sanatı edinerek, dünyanın va insanlığın dengesini bozacak kadar olmuşlardır. Bu cahil evrensel bilim bilginleri (bilim insanları?!) ve kendilerini tasdik eden tebaa ile bir zamanlar kendilerini laikle ümmet makamında kovanlara başat olmuşlardır. Bu sefer rejim şemsi altında laikliği karşı güç olarak din ehillerine karşı kullanmaya başlamıştır. Bilimi ve fenni; dünyayı-doğayı hortumlama yarışı, sanatı, mantığı haline getiren bu evrensel cahil insanlar; bu sefer bir birlerine hüküm ederek I., II. sıcak dünya cehalet savaşları ve III. yarı sıcak-yarı soğuk dünya cehalet savaşıyla veto imparatorluğu doruğuna ulaşmışlardır. Velhasıl insanlık miracındaki insan ahlak paftası; doğa ve hayvanlar âleminin miracına inmiş ve bu gün buradan nasipleniyorlar ve dünyaya hüküm ediyorlar.
      Bu değerli bilim insanları; eski din ahitleri, doğa, hayvanlar âlemi ve teknoloji kefenlerini (metriksini) aşamadıkları ya da doğa ötesiyle ilişkilendirmedikleri için; İslam'a, dine ve peygamber ahlakı kurallarına doğru empati/eşduyum duyacak; zihinsel, düşünsel, dinsel, eğitsel alt yapı ve güvenden mahrum oldukları için belki de bu boşluklar Eski Avrupa krallıkları-imparatorlukları ve eski din ehli balkonu güdümünde bodrumda kurulan/kurdurulan doğal demokrasinin siyasileri tarafından bilerek ya da bilmeden cahilce kötüye kullanıldığı için bugünkü dünyevi sonuçlar ve dünya kaos halleri-durumları (kaos konjonktürleri) ortaya çıkmıştır. Belki de bu gün yönetim boşluğunu; evrimleşerek ya da kılık değiştirerek siyasileşen ortaçağ eski din ehilleri gizli dünya devletleri kurarak/kurdurarak kaybını kazanca dönüştürme gayretiyle bilimi ve insan kitlelerini kötüye kullanıyorlar. 1, 2, 3
         
Belki de İmamı Gazali R.A, Said-i Nursi R.A… Vb İslam alimlerinin bahsettiği aşırı fen bilimlerine dalmanın insanlığı vahşileştireceği (0,1, 2, 3,4) ya da peygamber ahlakıtan ve imandan zayıf düşüreceği felaketi;batılı, uzak doğulu, kuzeyli… Vb evrensel insanların ve bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) yaşantısında ve kişiliğinde ortaya çıkmıştır bu asır. Öğrenci Yanıtları

121.Hücre Mekanizması ve Hücre Bilimi, Hücre Teorisinin Kabuğu İçindeki Oyuncak Bilim Olmadığı Gibi;Asırlar Önce Matbaa Dine aykırıdır Çekişmelerine-Boğuşmalarına Malzeme Edilenlerin ve Olanların; Bu Gün;Evrim Mekanizmasını ve Evrim Bilim'inin Gerçeklerini, Evrim Teorisinin Kabuğu İçine Gizleyip ya da Baraj Yapıp; İnsanları-Kavimleri Oyuncak Bebekler ve Hayvanlar Misali Boğuşturmaya Hakları Yoktur. Önermeler İçin Yürütülen Mantığı; Ya Çürütünüz, Ya Destekleyiniz veya Alternatifler Öneriniz. Öğrenci Yanıtları

124.Haklı ve iyilerin hatırına ve hürmetine dinler, kanunlar, rejimler ve sistemler vardır. Haksızları engelleyim derken haklıların haklarını gasp eden çok şey mantıksız ve akılsız ileri sürülmüş veya uygulamaya konmuş şeylerdir. Kısaca insanlıkta (insanlığın) geçmişteki ataerkil cehaletin mayalandığı mihrakları çağrıştırır.1, 2
A- Fert ve toplumlarda; siyaseti, dinden, bilimi, siyaseten, rejimi dinden ayırarak ve fertleri eğitim alanında bu anatagonist (yok edici) kaos denklemine bekçilik içinde sınıfta ders yapması veya eğitimde rahat tatbik/uygulayış yapmanın güçlüklerini yazınız.

B-İnsanların haklı ve geçerli inanç değerlerini kötüye kullananlar var diye samimi insanları rejime ve bilime parçalatmak ne demektir?
C-Bu inanç değerlerin insanlık için iyiye kullananların hayırlı bekası için, kötüye kullananları egale etmek için kök hücre mantığı ile önlemler ve oto kontroller getirmek olasıdır.
İpucu A-; belki de;dini, bilimi, siyaseti ve rejimin kurallarını sadece menfaati için veya cahilce kötüye kullananlar vardır veya ortaya çıkacaktır diye, bu denklemi;insanlık, ülke ve devletinin bekası için doğru ve hayırlı kullananların haklarını gasp etmiş oluyoruz. Önemli olan bu denklemi kötüye kullananları hedef alan otokontrol sistemleri geliştirilebileceğini düşünün. 1
İpucu B;evrim ve laiklikle ilişkilendirip köklü çözümler önerin.0, 1, 2, 3, 4, 5 -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17
İpucu C; siyaset size, dininize, biliminize verdiğiniz derse karışacak siz siyasetle dini-bilimi karıştırmama bekçiliğini yapmakla mükellef olacaksınız. Bu, münafığı,haksızı, cahili ve kötüyü egale etmek için haklının, dinde hayır görenlerin, alimlerin, bilginlerin haklarını uçuruma yuvarlayan-yollayan mantık gerçekten güdük verimsiz hatta zararlıdır. Bunun yerine laiklikle; din, bilim, siyaset içi içe ve aralarında bir aşure hercai mantığı ilişkisi denklemi olmalıdır. Bunu bulamaç mantığı denklemleri ile karıştırmamak gerekir. Ancak bu tatlı denklemi kötüye kullanan fert, toplum, kurum, din… Vb istenmeyenleri için laiklik ulaşılmaz bir zirve ve akıbetlerine uçurum tam tersi olanlar içinde sarsılmaz bir köprü ve geçit olabilecek otokontrolü dizayn denklemi/leri ile devletle daha tutarlı hayat bulabileceğini düşünün.
İpucu D;Bir öğretim üyesi olarak ülkemizin ve insanlarımızın hatta insanlığın gelecekteki yararı için; Bir zamanlar kız çocuklarını okula emanet etmekten çekinen bu ülkenin insanlarının fedakarlık yaparak değişerek vardığı noktada baş örtü konusundaki gördüğü tepki/ler düşündürücüdür. Bu insanlarımızın bu fedakarlıklarını dikkate alıp güvenlerini kazanarak el ele ve kol kola imece usulü kâinatın bodrumlarına kadar tüm yaratıkların hayrına bilim yapma fırsatını geri tepmeyelim. Dinde bazı alimlerin haklı gerekçelere dayalı olarak doğa ilimlerine fazla meyilleşmek insanı imanda zayıf düşürür savlarına rağmen. İslam'iyet kurallarına itaat eden insanlar için kavimlerin ecdatlarının bir nefesini bile doğadaki evrim mekanizmalarına kaptırtmayan parçalatmayan eşsiz ve alternatifsiz tekamül ettirilen (önceki Allah (C.C). dinlerin kavimlerin –fıtrat ve bilinç seviyesine uygun yaşanarak vardığı doruk sistem) bir dindir. Bir lokma iftar yemeği için ihtilal yaptıran büyüklerimizin cehaletine düşmememiz gerekir. Belki de uygulanan edepsiz siyasetle ve türbana cahilce tepkilerle, İslam'iyet ve ülkemiz insanları adına kıyamete kadar acı ve anlımızda çok geç silinecek hilkat garibesi cahilce kara leke açısından dünyaya kötü örnek açılımı ve Veto Emperyalizmine deccalı malzeme oluyoruz. Hintli bir keşiş. Avrupalı bir rahibe, Takkeli bir Haham, Ortadoğulu veya Afrika'dan her türlü insanı Üniversitemizde çalışmasından ve derslerimize girip dinlemesinden gurur ve onur duymalıyız.
Yani laiklik ve devletin halkta hayat bulması için olaylar, istemler arasında değişmez farzların bir deresi değil, ilerici ve veya gerici (evrim çok yönlü işler-hep ileri işlemez. Yaşamak için değişmek-uyum sağlamak zorundayız) toplumsal sorun ve istemleri dinamikleri çözen farzlar gibi olmalıdır.
Toplumsal sorunlarımızı çözen laiklik; işe yaramaz;fert, toplum, devlet, kurum, insan, sistem, din, tarikat (Ör.ABD'deki örnekleri var) … Vb maksatlı, kötü niyetliler için tehlikeli bir uçurum, tam tersleri için aşure mantığı hercai tatlısı bir köprü (bulamaç değil) olmalı ki;cahil, ateist, radikal dindar, evrensel vatandaş… Vb haklı insanlar tarafından kusursuz destek görsün ve devlette bunda hayat bulsun.
   Vatandaşlık sıfatlarını taşıyan aile çocuğu/ları hiçbir insanı insan makamında(dünyevi en büyük makam) tecrit edemeyiz . Eğer böyle bir dayatma varsa, mağduriyetlerine mutlaka alternatif çözüm üretilmeli.
    Hayvanların, hatta hayvanlardan daha aşağılık (aşağı seviyede) her türlü insanın eğitilip tedavi gördüğü evrensel insan makamı üniversitelerden, baş örtülü insanların tecrit edilmesi, cehaletin mayalandığı nüveyi hatırlatır gibidir. Öğrenci Yanıtları

128.
A-Üniversiteler;sanki insanı olgunlaştırma, bakım, yetiştirme-disipline yuvaları veya eğitim-öğretim kurumları gibidir.  İnsanın hayvani-nefsi-vahşi-doğal (etolojik) ve ruhsal-meleği (psikolojik) davranış ve düşüncelerinin pozitif kurallara göre disipline edildiği kurumlar olmalıdır. Geniş anlamda, üniversiteler:istisnalar hariç;çoğu şeyin hakkında teorik-uygulamalı bilgi edinilen-üretilen ve fertlerin sıra dışı her türlü düşünce, fikir, eylem ve davranışlarının; akıllı, zeki, mantıklı, ilimsel ve bilimsel kurallarla disipline edilip tarafsızca uygulandığı;özerk-özgür-özgün öğretim ve eğitim kurumları olmalıdır. . Bu icraat;evrensel devlet ve evrensel üniversite yöneticileriyle olanaklıdır. Aksi durumda; üniversiteler diasporanın, parti siyasetinin ve parti siyasetçilerinin;çok yönlü akÂdemik aygır ve beygirlerinin arena malzemesi, olmaktan kurtulamaz. Önermeleri doğrumudur? Değilse doğrusunu siz yazın?1,2

B- Üniversiteler; hasta, deli, anormal canlılar… Vb özel haller hariç her türlü yaratığın girebileceği birimlerin bulunduğu ve eğitim–öğretimin yapıldığı kâinatın bodrumundaki evrensel makamlardır. Türbanlı ve baş örtülü yaratıklar girmez diyenlerin cehaleti ya da başörtü ve türban duvarını örenlerin cehaleti; bilime, ilime, rejime, devlete, batıya, diğer milletlere, gençliğe, komünistlere, emperyalistlere, kapitalistlere, insanlığa, İslam'iyeti iyiye veya kötüye kullananlara mal edilemez. Sadece iktidarların, rejimlerin, bilimin, ilimin, yürütme ve yasama erglerini elinde bulunduran, insanlık düşmanlarına bilerek ya da bilmeden malzeme olan ve değişmek istemeyen cahillerin… Vb himayesinde olmanın ürünüdür. Özelilikle bu malzeme cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil); dine girse, dinde de olsa aynı zararı yaşadığı topluma verir. Yani bu tip malzeme cahiller inandığı dinde olmayan ya da inandığı dine ait olmayan insanlara bu korkunç zararı verir.
     Bu cahil tipi(tek yönlü yenilikçi cahil) bir zamanlar padişahım çok yaşa matbaa gelirse din elden gider diyip devletin yönetim erginin 400 yılını şaşırtıp cehaletlerine kurban eden zihniyetin ta kendinsin kılık ve el değiştirmiş versiyonlarıdır. Dün matbaa için ellerine tutuşturulanları iddia ve inat ederek avukatlığını yapanlar; bu gün bilim ve rejim elden gidiyor diyip; evrim bilimini evrim teorisi kabuğu içine giydirip kabulleniş -sunuş biçimlerini ve laikliği daha mükemmelleştirilemez veya değiştirilemez devlet farzı olarak görenlerdir.Tarih boyunca yönetimden yana yaranmak isteyenlerin(samimileri tenzih ederim) tepki cehaleti hep aynı olmuştur. Dün din ve devlet elden gidiyor bu gün rejim elden gidiyor diyenlerdir. Dün matbaa gelirse din elden gider diyenler, bu gün ya evrim teorisi, avukatlığını yapan ya da evrim bilimini dine düşman görmeyi denklik kabul edenlerdir.Önermelerini;ya çürütünüz, ya destekleyiniz ya da alternatifler sununuz.

C-Belki de, insanın ve hayvanların öğretim, öğrenim ve eğitim makamı olan üniversiteler;Patojen ve özel gerekçeler hariç; her türden insana ve hayvana açık olmalıdır. Vatandaş olarak hüküm ettiğiniz ve vergisini aldığınız insanlarınızı; insanlık makamındaki öğrenme ve öğretme haklarından tecrit etmeğe hiç kimsenin, toplumun veya kurumun haklı gerekçesi olamaz bu şimdiye kadarda dünyada duyulmamış hilkat garibesi bir cehalettir. Bu tip durumlarda tecrit edilen insanlara çözüm üreten alternatif öğretim, öğrenim ve eğitim kurumu sumak zorunluluğu ortaya çıkar.

İpucu ;Bu asır, kapitalizmin ince bir oyunu da;özellikle kurallara en sadık ve bağlı!! fert ve toplum bazında insanların cehaletinden, zayıf ve hassasiyetlerinden yararlanarak onları biri birbirine düşürmek, Allah'ın yasakladığı hududuna/larına ve dinin kesin yasaklarına (gizli-açık şirke/lere ... Vb) sürükleyip;Allah'a, dinine ve inananlara düşman etmektir
          Veto İmparatorluğunun (hâkim Güçlerin) Bu Asır ki Taktiklerinden Birkaçı;
          0-Halklara ve bilim bilginlerimize (bilim insanlarımıza) bebek kuntakinte karıncaları muamelesini yapmak(burs,proje ve kredilerle, yuvasında köleleştirmek) Filmi izleyin
          1-hâkimiyetini üzerine kesinleştirdiği veya net deşifre fert-kavime/lere mahiyetindeki diğer kavimleri, özendirerek, örnek göstererek veya asimile ettirerek sindirimini kolaylaştırmaktır. Kapitalizm (Karunizm) için yaşamak besi yerlerini (toplumu) kapitallerine dayalı yaşatmaktır Demirkuş 2007.
          2-Hayvanlar âlemindeki;saldırı, sömürü ve hâkimiyet mantık sistemlerini menfaatleri gereği insanlara uygulamak ve uygulatmaktır. Ör,köleleştiren karıncalar veya imparator karıncalar mantığı;geri kalmış toplumların zeki insanlarını menfaat farzlarına( az koyup çok almak) hizmet eri olarak; talan bursları, talan kursları ve talan kredilerle  teşvik ederken, arda kalan kesimini de;yardım adı altında hazıra ve tembelliğe iterek, zengini daha zengin-fakiri daha fakir yaparak, gelir dağılımını dengesizleştirip toplumlarda ekonomik kaosu yaratmıştır.
          3-Devletleri de,etnik(insan için aynı türün azınlığı olamaz),din, siyasi görüş... Vb tabana göre toplumsal doku uyuşmazlığı zemini oluşana-komşularıyla düşman olana kadar müdahale edip bekler.Akıllı-Zeki, kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, Kuzey Yemen-Güney Yemen, Kuzey Vietnam-Güney Vietnam, Kuzey Irak-Güney Irak, Bilim-İlim, Okul-Camii, Alevi-Sünni, Dindar- Dinsiz, Laik-Antilaik, Evrim-Yaradılış, bayan-Erkek,Doğu-Batı, Eğitim-Öğretim, A Azınlığı- B Azınlığı, A Dini-B Dini, Ak Partili-Kara Partili, Cumhuriyet Hak Partisi-Cumhuriyet Halık Partisi, A Takımlı- B Takımlı ... Vb kuzeyli güneyli, uzaylı-dünyalı!! antagonisttik(birbirini yok eden) topluluklar devletler dünyada çok. Bu gün isteselerde kısa sürede bir araya gelemeyecekleri kadar bölünmüşler.
          4-Ama Berlin duvarını yıkıp ve Kapitalist (Karuniler/Karunizm/Sermaye Kuduzu)-Emperyalistleşme ile toplumları kaynaştırmaya kadir olduğunu da ifade ediyor.Koca süper gücün başı;Kant'ın ebedi barış ninnilerinden, cahil inanç sahiplerinin iblisi avlama tekniklerinden dem vururken kendisini-büyüklüğünün ölçüsünü çok mükemmel tarif ediyor. Afganistan'a barış harekatı ve iblisi orda ararken bizi de yastık yapıyor.1, 2
          
5-
Unutmayalım ki;"Parasız ve zarurete dayalı (reKâbete değil);doğru-haklı-geçerli-kesin yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarınız varsa kapitalizmin ince oyunlarından emin olabilirsiniz. Demirkuş", 2008" Çoğu yabani hayvan;önce hazıra alıştırılarak evcilleştirilip özgürlükleri ve özgünlükleri ellerinden alınmıştır.Zorunlu olmadıkça bedava bile verilse insanların faizli (asalaklı-parazitli) kredi ve faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül etmemesi gerekir ya da diyetle yaklaşılmalıdır.Emeğe-emek eşitliğine değil;para ve borsa zekâ oyunlarına dayalı olan; Faiz (kapitalist asalak-parazit) (kapitalist asalak-parazit) ve faizli (asalaklı-parazitli) krediyi alan ve veren;fert/toplum/devlet ve insanlarda;zihinsel-bedensel birleştiriciliği (sentezciliği) güdükleştirir, hazıra alıştırırköleleştirir ve bağımlı kılar. Karşılıksız kazanç  veya çalışmadan, emek harcamadan kazanmak hayvanıdır. İnsanı hazırın tiryakiliğine iterken, yanı sıra üreticiliğini öldürür.Ne yazık ki bugün ki dünyanın kapitalist ekonomi metriksinin kuralları faizsiz(asalak-parazit olmayan) ekonomi şekillerinin yaşama olasılığını yok etme sınırına getirmiştir. IMF'NİN puan, beyin ve telkin hipnoz taktikleri;bir taraftan düşük faizli(asalaklı-parazitli) kredi ile kendini beslerken, diğer taraftan da toplumu hazıra alıştırıp kendine bağımlı hale getirip dünya ekonomi metriksinin rotasını elinde bulunduruyor. Faize(asalaklığa-parazitliğe) tenezzül edilmezse ya da boykot edilse dünya ekonomi metriksi ne olur? Ucuz faizli (asalaklı-parazitli)kredi veya faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kapitalizmin ruhu gibidir. Zengin bir geleceğe sahip bir bebeğin bazı konularda ayakları üstüne kalkıp yürümemesi için (özgün sermayenizin ayakları üstünde yürümemeye alışmamamsı için) ona sürekli mama ve ikramlar takdim etmeye benzer.
          6-Kapitalizm (Karunizm) bir kavmi ele geçirince;son bir taktiği de;kavmi dengede 3-4 (vurcu, beyin, denge ve halkçı güç) noktada böler ve hepsini dener iyice tanır en son vurucu gücüne kavimin başını kovdurur (beyin takımını) sonra vurucu güce beyin olur. Kavim öz beyninden habersiz ve cahil olur.
          7-Kavimlerin düşünsel ve bedensel unsurlarını; doğanın çarkları arasına Ör, güneşin veya nükleer bir reaktörün yenişmeyen halatın etnik unsurları gibi antagonisttik(yeşerdikçe bir birini yok eden) bir yaşam denklemine itip açığa çıkan ekonomik güç ve enerjisinden sadece kendi toplumlarını ve unsurlarını besliyor.Komünistleri hidayetinden sonra kapitalistler; sosyalistleri ve toplumsal demokratları çok sever oldu çünkü onların hayat stilini kendi ahlak ve toplumsal yaşantısını geleceğin toplumuna örnek denge abideleri olarak gösterir. Son zamanlarda demokrasi dalış takımlarıyla halk denizinin zeminine dalışa geçerek; dinlere ve dindarlar bile sempati/eşduyum duyup iktidarlara getirip kadir olduklarını deneme yaparak yeni açılış ve toplumsal formüller geliştirmeye çalışmaktadır.
          8- Kaz gelen yerden tavuk esirgemeyerek;halk ve toplumu direkt veya dolaylı tapılacak veya yegâne baş vurulacak ilahi/peygamberi makam olarak empoze edip icraata koydurtmayı başaran Karunizm (kapitalizm) için aslında halk ve toplum besi yeri olarak değer bulur.
         9-Kuramsal olarak kapitalistlerin bir taktiğini de (nasyonalizmi kullanmak) iç içe kavimleri geri dönüşümsüz düşman etmek için; bir reçete gibi okuyabilirsiniz;
A-Kavime/lere devlet kurdur.
B-İçindeki kavimlerden millet münafıklarını yaratarak bilinçli darama yaptır. Misyonerlik çalıştır. Özellikle kurumların en üst kÂdemelerine cahil yönetici yap, kullan ve sonra günah keçisi göster. Sonra halkı-devleti günah keçisi/leri katili yap-göster malzeme insan hakları mahkemesine malzeme çıkart.
C-Sonra onları ya cahil, ya millet veya din münafığı yap.
D-Ardında geçmişteki savaş ve göçlü bir olaya büyük bir iftira yüklemektir.20.Yüz yılın sıcak ve soğuk cehalet savaşlarıyla ilişkilendirmeye çalışın. Uluslararası arenada gelecek nesiller arasına aşılmaz fitnelik-geri dönüşümsüz düşmanlık tohumlarını legalleştir. Kendi siyasal-ekonomik barbarlığınla günah keçisi barbarlığını resmileştir. Amaç kültür asimilasyonu ile özünden kopardığı yavruları ecdadından koparmak için ecdadını barbar kabul ettirip asimilasyonu hızlandırmaktır. Roma imparatorluğu döneminde bu taktik kısmen maya tutmuştur.
E-Derin menfaatleri için aslını gizleyenlere ne denir? !! “Kara kazan kaynadı;eski ve yeni din ehlinin ulusal şah damarları oynadı/oynatıldı”  Kısaca “Kara kazan kaynadı; şah damarlar oynadı” Niye?
F-Veto imparatorluğunun menfaat farzları için;Avrupa ya global-evrensel kapitalizmi dışınada nasyonalist soğuk savaşı, maşa milletlerin maşasıyla sıcak savaşlar başlatmıştır.
G-Veto İmparatorluğu kapitalizmi ileri ki menfaat farzları için; komünistlileri sermaye hidayetine, İran ve Taliban'ı inanç hidayetine, sosyalistleri de geleceğe erdirdi. Şimdi ise eylemlerine itaatin meyvelerini ve hasadını topluyor. Üstü örtülü rabliğine itaat etmeyenlere veya kabullenmeyenlere tüm bir leşmiş milletleri bile kullanarak sözde asilere ders veriyor eğitiyor hizaya getiriyor-getirmeye çalışıyor. Ne acıdır ki bir zamanlar ülkemizde baş örtü siyasi simge olamaz cehaleti veya münafıklığı arkasına gizlenenlerin belki de kendilerini kullandırmanın ya da kapitalizmin cehalet ürünü olarak zavallı kadınlara çektirdiklerinin acısına doğru empati/eşduyum duymamalarının başına gelenler gün gelir kavimlerin fıtratı ve inancı yapılarına doğru empati/eşduyum duymadan demokrasi ya da çoğunluğun arkasına gizlenen Karunizm (kapitalizm) aynı dersi ve tepkiyi pişmanlıkla içinde yaşayacaktır.  Öğrenci Yanıtları.2010 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

14-Din-bilim-yönetim sistemleri arasında; laiklik hangi koşullar ve bedensel-zihinsel eylemlere köprü hangilerine uçurum olmalıdır? Sorusunun yanıtı yerine doğru ve liyakatli oturtulmadıkça en az evrim kavramı kadar bu kavram insanları yerlerine oturtur. Genellikle bilenlerin bilmeyenlere göre kendilerini yararlı konumlandırışları farzdır.Demirkuş 2008. Yani alimin zalimin halinden, Ehillin cahilin halinden, İnananın inanmayanın halinden anlaması ve çözüm üretmesi daha evla ve doğaldir.
İp ucu;din, bilim ve yönetim sistemleri kavramlarını liyakatli ve algıda değişmezlik derecesinde doğru öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanarak çözüm önerin. Yani Allah dinleri göndermeseydi veya bilim yapmayı yasaklasaydı dünyanın hali bu gün ne olurdu? Dinsiz ve inanç sapıklarıyla kaynaşan bir dünya düşünün. Dinler neden Allah (C.C). Tarafından gönderildi!! Ör.Âdem AS. sabanı, Nuh AS. gemi yaptırmasaydı yani peygamberlerine bilimle ilgili olan zanaatı ret ettirip bir hırka bir lokma önerseydi ne olurdu?

27.Rejimleri, Atasal kültürler ve yaşama şekilleri gerçek din değiller ve dinleştirmemek veya dinlerle yarıştırmamak-karıştırmamak gerekir. Rejimlerin kavimlerde hayat bulması için, dinlerle verimli-uyumlu geçinmesi toplumlarına uyum sağlaması farzdır. Önermelerini çürütünüz.
İpucu;Tarihteki hemen tüm dinlerin yaşamını bu güne dek sürdürmesi, tüm rejimlerin yıkılışları hatta izlerinin bile kalmayışını düşünün.
Bu önerme olgusunu tarihsel nedenleriyle rejimlerin yaşamak için sürekli tüm dünya kavimlerine uyum sağlamaları ve sağlayamamaları arasında ilişki kurmaya çalışın.Evrim ve devrim açısından, rejimler her zaman geçerli dine çekiniktir!!! 0, 1, 2


32.
A-Derin (Gizli) devlet nedir? Kapitalizmin ve dünyanın gizli devleti/leri varmıdır/mıydı/var olacak mı? Varsa kimdir/lerdir?

İpucu;tek partili dönemlerin yegâne partilerinin, ortaçağ döneminde insanları doğaya parçalatmaya karar veren yönetim sistemlerinin... Vb bugüne dek yaşamak için-evrimleşebileceklerini düşünün.
B-Bir devlette derin (gizli) devletin var olabileceğinin en az 3 belirti ve kanıtını (delilini) yazınız.
İpucu;gizli devlet örgütünde (parti, tarikat,… Vb) namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) ve dürüst insanların barındırılmaması veya tasfiye edilmesi en önemli ilk kanıttır. Diğerlerini siz yazınız.
C-Derin (gizli) devletin/lerin ergleri devletin asli (devletin değişmez-az değişir farzlarının ayakta durduğu temellere sızarsa) yürütme, yargı, gizli servis, ekonomik temellerine sızınca demokratik kuralları gizli-azınlık özlü emelleri için kullanmak/uygulamak oyuncak örneği legalleşir. Önermelerini; ya çürütünüz, ya eksiğini yazınız ya da gerekçesiyle destekleyiniz.
İpucu;Bir devleti halka sevdiren süreç, olgu, ergler, eylemler, kararlar... Vb;devletin halkının olumlu arzularına ve geleceğine uyum sağlamakta gecikmemesidir. O zaman halkın gönlünde hayat bulur ve gizli devletin korumacılığınada gereksinim duymaz. 20. YY'IN hemen tüm devletlerinde parti, din... Vb maskesi altında devlet olabileceği büyük olasılıktır. 1, 2, 3 .

50.-Evrim mekanizmalarından, doğal seçilim, değişen koşullara en iyi uyumu sağlayan fertleri yaşatır.
- Evrim mekanizmalarından, doğal seçilim, değişen koşullara en güçlü fertleri yaşatır. Önermelerinden hangisi doğrudur?
İpucu;
iki fert düşünün bir tanesinin tüm genleri baskın sadece değişen koşullara ait genleri uyum sağlamakta sıkıntısı var. Diğeri hem çekinik ve hem de baskın genleri içeriyor ve değişen koşullara ait genleri uyum sağlamakta sıkıntısı yok.

51.Evrimde düşünsel ve zihinsel seçilim; işe yaramaz; enerji, düşünce, eylem… Vb çöpçü balığı misali sindirip temiz alternatiflerini üreten nefislerin, fert, toplum, kurum, devlet, halk ve millet olmak ne demektir?

81.A-İnsanın zihinsel ve bedensel üretiği enerji ile kendini doğaya ve doğal mekanizmalarının sınırlı gerçeklerine liyakatsiz  teslimiyeti: insanların akıbetini hayvanları ve diğer doğal metalarını aşmayan aczi ve liyakatsizliği anlamına  gelir. Önermesini eleştiriniz.
        B-Gerçeğin sadece bir parçası olan doğa ve  doğa mekanizmalarını (evrimsel mekanizmaları) gerçeğin tümü ve ta kendisidir demek hayvanların zekice  liyakati için  bile belki de yetersizidir.  İnsan için gerçeği, bu kadarcık bilimle sunmaya kalkışmak belki de  abes, ayıp, insafsız ve  liyakatsizliktir. Bu birazda şuna benzer;biri ayakta duran filin kulağını tutar;bu nedir diye sorar, yanıtlar izafidir. A-Kulak B- Fil Kulağı C-Fildir … Vb Burada algıda ve kavramada değişmezliğe ulaşmak son derece önemlidir. Önermesini eleştiriniz
İpucu;Işık hızından daha hızlı düşünebilen;insanın mutlaka doğadaki diğer yaratıklardan farklı olarak kişiliğini ve ürettiği bedensel-zihinsel enerjisini hayvani-meleği doğa ötesine taşımasının reçetesini bilmesi daha liyakatli gözükmektedir.

91
.Işık hızından daha hızlı düşünebilen beyine sahip insan;bedensel ve zihinsel olarak evrim mekanizmasının tehlike sınırları dışına taşınmayı ve ondan hızlı ileri giderek onun geleceğini görmezse,  afatından korunmayı başaramazsa  o zaman herkes, evrim hapishanesinde mahkûm ve  mekanizmasının çarkları arasında yok olup gidecek demektir. İnsan gibi bir yaratık için;bu çok ucuz, cahilce ve basit bir mantık olmalıdır. Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını;gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.1, 2, 3

92.Evrim Bilimi, Evrim Mekanizması ve Evrim Teorisi ne demektir? Aralarındaki farkları ve sırasıyla kapsamlarını yazınız.Evrim Bilimi neler ile ayakta duruyor.
İpucu; Hücre Bilimi>Hücre Mekanizması>Hücre Teorisinin tanımı hatırlayınız. İnsanlar hücre teorinse inansalar da inanmasalar da hücre bilimini ve hücre mekanizmasının hakikatini kabullenir ve uygulamalarından yaralanırlar. Bir bilim dalı gerçekler ve doğru sonuçlarıyla kabul görüp ayakta durur yoksa teorilerle ayakta durmaz.Önermelerinin tutarlılığını veya tutarsızlığını;gerekçeleriyle ya ret ediniz, ya destekleyiniz ya da alternatif ileri sürünüz.


93.Matematiksel, tamamlayıcı, liyakat hukuksal, bilimsel ve fıtratı (yapısal) eşitlikleri ne demektir? Aralarındaki farklar nelerdir? bayan ve erkek için hangi eşitlik daha liyakatlidir? Bir bütündeki elamanların; özgün, liyakatli ve tamamlayıcı eşitlikleri arasında nasıl ilişkiler ve   farklar vardır? 1, 2, 3
İpucu;tek bayan yarım insan, tek erkekte yarım insan. Yani bir şeye insan demek için minimum normal bir bayan ve normal bir erkek bir arada olması gerekir (X+Y=insan). O halde insan için, bütünün birer parçası olan bayan ve erkeği matematiksel eşitliğini veya eşitsizliğini ileri sürmenin (X=Y);cehaleti ve ortaya çıkardığı kavram ve düşünce yanılgısını anlamaya ve düşünmeye çalışın.
Fiziksel, düşünsel, duygusal, yapısal(fıtratı), becerileri, fizyoloji yapısı ve zihinsel olarak bir bayan ve bir erkeğin;ortak ve özgün özelliklerini düşünün. bayan ve Erkeği matematiksel eşitlemeye kalkışmanın veya bu amaçla eğitim ve tatbik/uygulayış ile eşitlemeye kalkışmanın uygulamada yaratacağı toplumsal tufanı anlamaya ve düşünmeye çalışın.
      Yorum;belki de evrim bilimini unutturacak kadar evrim teorisini ileri sürüp Âdem AS'MI primattan, Primatlar mı Âdem AS'DAN türedi safsatası ile insanları bitmez-tükenmez düşünce stresine sokanlar;bu günde, bayan erkek eşitliğinin altına da ilerde;Allah (C.C)'ÜN indinde adalet varsa neden bayanlardan peygamber olmadı cehaleti, liyakatsizliği ve küstahlığını ileri sürerek insanları bitmez-tükenmez liyakatsiz düşünce stresine-yanılgılarına sürüklemektir. İnsanı aşan ve zamanından erken sorgulamanın (alt yapısı müsait olmayan evdeki çocuklara silah emanet etmek gibi) insanları liyakatsiz çatışma ve streslere sokabileceği hesaplanmalıdır.


94.A-Gerçekleri yaşayarak tanımak ve geleceğe yürümekle, gerçeklere iman ederek yaşamak arasındaki farkların ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar nelerdir nasıl çözülebilir? Gerçekler hakkındaki iletişimsizlikler, düşünce ve kavram yanılgılarını eğitimle nasıl ve hangi yöntemler-uygulamalarla –olanaklarla çözülmeli? Toplumsal, hayvansal ve çevresel bağlamlarda Gerçekler hakkında algıda doğru değişmezliği sağlamak için neler yapabiliriz?
İpucu;bir bilim insanının bilimsel gerçekleri bedensel, zihinsel ve çevresel olarak üzerine uygulaması ile, bir peygamberin ayetleri üzerine uygulayarak yaşayarak hayatına güncellemesi ile ortaya çıkan sonuçları yani bilimsel makaleler ve peygamber hadisleri düşünün.
B-İzafi ve geçici gerçekleri (kalıcı-sürekli olamayan enerji halleri konumu) yani doğa ve hayvani-meleği doğa ötesindeki realiteleri;zihinsel, bedensel ve çevresel olarak bilimsel ilahlaştırmak veya deccallaştırmak ne demektir?
C- Doğayı, İnsanları, Sistemleri,Evrimin Prensipleri,Evrimsel Mekanizmaları, Evrim Bilimini, Evrimleşmeyi, Evrim, Evrim Kuramı kavramlarını kaosa sürüp kavram yanılgısını ortaya çıkartarak, … Vb insanların inanmaya ve iman etmeye fıtratı (yapısal) yatkınlıklarından ve gereksinimlerinden yararlanarak veya bu gereksinim ve yatkınlarını bilimsel olarak suiistimal ederek liyakatsiz ilah ve inanç sistemleriyle doldurmak ne demektir?
İpucu; günümüzde, evrimciler (evrimin avukatları-horozları) ve yaradılışçıların(dinin avukatları-horozları) bilimsellik adına yaptıkları,sözde tartışma, kargaşa ve keşmekeşlerinin cehaletini düşünün.


 95.A- Bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?),farkındalıklarını uyutarak ya da zafiyetlerinden yararlanarak;nefsi ve zekâsını bilimsellikle kullanarak  madde âleminden büyük kıyamete doğru kişiliklerini-hayat enerjilerini evrimin çanağına hapsetmek ne demektir?Yani insan bedensel ve zihinsel olarak aklını ve ruhunu harekete geçirerek kişiliğini evrim çanağının hayvani-meleği doğa ötesine taşımasına kement vurmak ne demektir? Hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  hedefine kilitlenmek ne demektir?
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Yaşanmış Gerçek Senaryo;
Bunu bir reçete gibi okuyabilirsiniz;orada gelişimin ve değişimin gereği vadesi dolmuş Allah (C.C)'ÜN dinlerine mensup insanların inisiyatifinde liyakatsiz ve deforme  değerlendirilen  toplumlar vardır. Sonra bu liyakatiz ve deforme  (şahsi menfaatleri için dini kullanmak)  değerlendirmeye baş kaldıran bir  veya birkaç grup insan vardır. Bu insanlar akıl, ruh ve vicdanın haksız ve kötüye kullanıldığına haklı  karar verir. Toplumu bu haksız dinsel tabuları kuşatma ve yıkma  yönünde  harekete geçirmeyi, kısmen başarırlar. Dini kontrol altına aldığını sanırlar, aslında sadece bir alt basamağa (doğaya-evrim çanağına) malzeme ve yem olarak itildiğinin farkında değiller. Bu bilim ve doğa emekçisi insanlar doğaya ve madde âlemine yani hayvanların bedensel ve zihinsel enerjilerinin  kilitlendiği hedefe bilimsellikle yönelerek doğayı hortumlama sanatını yani, ilkel-patojen teknolojiyi geliştirirlerken hayvanlardan farklı olarak akıl ve ruhunu harekete geçirmekte güdükleştiler, men ve mahrum oldular.  Bu önemli ve değer biçilmez sanal araçlarını kullanamayarak insanlıklarının peygamber ahlakı farkındalıklarını kayıp ettiler. Doğa çanağına dalan bu insanlar (bilim insanları)  akıl, ruh ev vicdanlarını çalıştırmayı unuttular, ihmal ettiler veya bu önemli  farkındalıklarını  yitirdiler.Böylece  akıl ve ruh cahili oldular. Geliştirdikleri patojen teknolojinin doğayı hortumlama cazibesine kapılan diğer toplumlar da  bu evrim çanağına girdiler. Hatta geçerli yegâne son dine mensup insanlardan bazıları bile bu cazibeden etkilenerek İslam'iyete hak etmediği  vadesi dolmuş eski dinlerin işe yaramaz muamelesini reva gördürmüşlerdir.Böylece doğada kendini amorti edemeyen ve daha önce dünyada yaşamış insanlardaki gibi doğanın bereketli meyveleriyle yetinemeyen, hayvanlardan daha aşağılık olarak doğaya zarar vererek-yaşam yerinin toprağını ve buzunu eriterek gaza çeviren  patojen teknoloji insanı ortaya çıktı.
Varılan nokta peygamber ahlaklı insanlardan toplumlar yetiştirmeyen devletler ve insanlık hayvanların çanağından (evrim hapishanesinden) daha aşağılık yerlerde haşır olmayı hak eder.
       Sonuç olarak bu patojen teknoloji emekçileri eski din ehline, kırallık ve imparatorluk mensuplarına  malzeme olmaktan kurtulamamışlardır. Hatta bir basmak altta  yönetimsel (kapitalizme malzeme)  ve bilimsel  (evrim tartışmaları)  siyasetle boğuşturularak-ovuşturularak belki de liyakatsiz değerlendirildiklerinin farkında bile değiller.
 Bu gün insanlığa, doğa ve gezegenimiz; patojen teknoloji-insani çevre sorunlarına tepkisini hoşt olarak gösteriyor. Yani ilkel insandan kaynaklanan çevre sorunlarına çevrenin-doğanın felaketlerle cevap vermesi.   
      İnsanları, nefisleri itibarıyla (akılları itibarıyla değil) bedenen-zihnen, yabani-vahşi, evcil ve hercai hayvan olarak düşünebilirsiniz. Toplumsal kurallara riayette ortaya koydukları sistemde  doğal olanlar fırsatını buldukça doğal hayvan gibi gizli açık avlanıyor, kuralları kılıfına uyduruyor ve insanlığın ergini ele geçirmişlerdir.


B-Doğal döngünün ürettiği bereketli hasılat hayvanların yaşaması içindir. İnsan  ürettiklerinin ölçüsünden /lerinden fazlasını doğadan  tüketmeye başlamışsa; ifrat, tefrit ve cehaletin toplumsal tufanı kopmuş demektir.  Önermelerini doğayı tüketim ve hor kullanma açısından;tarihi süreçlerde yaşayan toplumları ve asrımızın insan toplumlarıyla  mukayese ederek vardığınız sonucu ve çözümü yazınız. 1, 2

C-İnsanın kendisini ürettiği hayat enerjisini ve gerçek kişiliğini;benimsediği yaşama ve düşünce stili ile hayvani-meleği doğa ötesine taşıması ile ürettiği robotlarla kişiliğini doğa içinde ve ötesinde taşıttırması olasımıdır neden?
İpucu;akıl, ruh ve vicdan, nefis ve zekâsıyla, peygamber ahlakı kurallarıyla yaşama(peygamber ahlakı) ve akıldan ve ruhtan yoksun sadece nefis ve zekâsıyla doğaya kenetlenmiş yaşama stillerini düşünün fimler izleyin.1,2,32011 EVRİM BİLİMİYLE İLGİLİ BEYİN FIRTINASI VE  NADASI SORULARI

13-
Münafıklar inançlarıyla menfaatleri için evrimleşmiş insanladır. Ya gizli-açık Siyonistleşmişler ya da gizli açık iki yüzlü dindar gözüken şovenlerdir.
İslam'ı birilerine/bir yerlere veya bedbaht münafıklara asimile ettirmek ya da Siyonistleştirmek için malzeme olmak/etmek ne demektir? Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.


16
-Sanki analog olarak bilimsel açıdan: disiplin ve kurallara itaat yer küresindeki soğuk kavramının karşılığına denk gelir gibidir. Hürriyet sıcaklık kavramının icraattaki karşılığı gibidir. Türlerde, yer küresinde olması gereken elzem çeşitliliklerdir. Bazen yerlerini değiştirmek bile biyolojik-sosyolojik felaketlere sebep olabiliyor.Kavimlerde insan türünün mutlak gerekli ya da olması elzem çeşitlilikleridir. Kavimler; insan türünün doğaya baskın olması için mutlak gerekli çeşitliliğin bereketli parçalarıdır. Soğuk, sıcak ve çeşitlilik kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarından hayır görmek için;Liyakat, adalet, ılımlılık kavramlarının eylem ve tatbik/uygulayış alanlarının da doğru uygulanması gerekir. Buda bilimsel olarak siyaset ve yönetim sistemlerini asra ve koşullara doğru güncellemeyi gerektirir. Bu uygulamanın ön koşulu:istisna hariç, yaratıkların; geçmiş,yaşayan ve gelecekteki somut (sanal-nesnel) gerçek hayat hikayelerinin (evrimini); davranış, gereksinimlerini doğru okumaktan geçer. Yazıya dayalı olarak; Bilim mi siyasetin metriksinde yoksa siyaset mi bilimin metriksinde evrimleştirilmelidir? Neden? Toplumsal ve küresel ısınmayı homolog ve analog olarak ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları
İpucu;bir kurdun doğal döngüde yeri değiştiği zaman eko sitemdeki çöküşün mantık simülasyonundan hareketle toplumsal çeşitlilikleri için asimilasyonla dil, din, kültür… Vb azınlıkları yok etmenin açacağı toplumsal tufanların ardındaki toplumsal felaketleri anlamaya ve göremeye çalışın. Yok olan toplumların sistemin çöküşüne ve yeniden Yellow Stonun Kurtları gibi geri getirilmeyeceğini düşünün.