88.
A-Ataerkil rejim, Halk rejimi, Kapitalist rejim nedir? Farz-Değişmezlik-Dogma-Sabite nedir?
Birer cümle ile tarif ediniz.
B.Rejimlerin dinlerden farkları nelerdir? 1-2 cümle ile yanıtlayınız.
C.Dinin mi dogmaları/sabiteleri/değişmezleri/farzları olur rejimlerin dogmalarımı/sabiteleri/farzları olur? Olursa ikisinin farzları arasındaki fark ne/ler olmalı?
İpucu: Rejimleri dinle karıştırmamak ve yarıştırmamak gerekir. Din yaralanmak için vardır. Müzelik değil. Yararlandırmak gerekir!!!

 

C 88.A.Ataerkil rejim: Erkeklerin hakim olduğu rejime denir.

Halk rejimi: halkın egemen olduğu rejimdir. Demokrasi.

Kapitalist rejimi: Sömürücü , maddeci rejimdir.ABD. YUDUM GÜRER

B.rejimler zamana uyum sağlanmadığında ve tüm toplum tarafından benimsenmediğinde değiştirilir. Esnek davranılabilir. Ama dinde böyle bir esneklik insan eliyle yapılamaz. YUDUM GÜRER

C.Dinin değişmezlikleri olur. Üzerinde oynanmış dine güven olmaz.Çünkü yaratıcının kelamı değişmiş olur. Yudum GÜRER

C 88. A-Halk rejim: Halkın kararları doğrultusunda oluşturulan rejimdir.

Kapitalist rejim: Para ve menfaat içerikli bir sisteme dayalı rejimdir

B-Din birleştirici, esnek, belli kuralları ve en önemlisi örnek bir peygamberi vardır. Rejimler daha çok katı kurallı, bölücü vs… özellikler içerir.

C-Şüphesiz dinde değişim yoktur. Özden CALP

 C 88:Bilmiyorum. Berna AYIN

C.88:Ataerkil rejim ataların kendilerine ve bulundukları zaman doğrultusunda koydukları yaşama standardı, halklar rejimi ise halkın kendi doğrularını zamana uyarladıkları zaman dilimi örneğidir, kapitalist rejim çıkar rejimidir, farz ve diğer rejim ise genelde dinin kurallarına ve peygamber efendimizin yaşam tarzına göre düzenlenmiş yaşam şekli olabilir.

B Rejimleri insanlar kural haline getirir din ise Allah tarafından insanlara gönderilir

C Dinin olmazsa olmazları vardır ama değiştirilemezde istifade edilir. Ancak rejimler ise insanoğlu istediği zaman değiştirebilir insan isterse olur veya olmaz. Caner ÖZDEMİR

C 88.Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Halk rejimi halkın halk tarafından halk için idaresidir. Kapitalizm, özel mülkiyetin üretim araçlarının ağırlıklı bir bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, dağılım, gelir, üretim ve mal ve hizmet fiyatlarının piyasa ekonomisinin belirlediği sosyal ve ekonomik sistemdir. Dinin doğmaları- sabiteleri farzdır. Ancak rejim için böyle bir şey söz konusu değildir. Yakup EKİNCİ

C 88:A)Atalarından gelen yönetim, halk yönetimi, paranı hakim olduğu yönetim.

        B)Rejimler yıkılır dinler kalır.

        C)ikisin de vardır dinin farzları daha kesindir ve yapılmalıdır. Kamuran BALYEN

C 88.

A. katılmıyorum.

 B. Rejim ülke yararına yapılan akımlardır ama din bütün insanlık yararına olan kuralları kapsar.

 C. Bu bakış açısına ve düşünce yapısın göre değişir. Ama her ikisinin de değişmez kuralları vardır.   MUHARREM POLAT

C 88.A.Güçlülerin güçsüzlere yaşama şansı tanımadığı bir sistemdir.

B.Rejimler iyi veya kötü olabilir ama dinler sürekli insanlık adına güzel şeyler getirir.

C.İkisinde de dogmatik düşünceler oluşturabilir olmaları. Ferhat ÇENBER

C 88.A.Gücün hâkim olduğu ve güçsüze yaşama şansı vermeyen bir sistemdir.(Ortadoğu ülkelerinde ki erkek egemenliği vb…)

B.Rejimler iyi veya kötü olabilir. Ama dinler hep insanlık adına güzel şeyler getirir. Dinin kötüsü yoktur. Dinlerin özü budur. Ama dinler her dönemde güç sahibi olmak için kullanılmış ve gerçek özünden saptırılmıştır.

C.Hem dinin hem de rejimlerin dogmaları olur. Süleyman SENEM

C 88. B) Rejim bir insan ürünüdür. Din ise Allah(c.c)’ ın gönderdiği çiğnenmez yasalarıdır.

         C) Tabiî ki rejimlerin olur. Rejimlerin farzları ssbittir katı bir kuralcılık vardır esnek değildir. Dinin farzlarında ise esneklik vardır her devirdeki insanlara hitap edebilecek bir özelliğe sahiptir. En son din İslam dinidir. Ve kıyamete kadar da başka bir din gelmeyecektir. Dolayısıyla en mükemmel ve uyulması gereken din İslamdır. Diğer dinler insanlar tarafından değiştirildiğinden geçerliliğini yitirmiştir. Mizbah KARATAŞ    

C 88.A:Ataerkil rejimi, yönetimin babadan oğla geçmesine denir. Halk rejimi, halkın kendi yöneticilerini seçen rejimdir. Kapitalist rejim, kendi menfaatini düşünen rejimdir.

            B: Değişebilir olmasıdır.

            C: Rejimleri din ile karıştırmamak ve yarıştırmamak gerekir. Rejimler insanın isteklerine uygun olarak değişebilmelidir. Emine YARBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

C 88.A.Ataerkil rejim Osmanlı Devleti zamanında kalma bir rejim anlayışıdır.Bu anlayışa göre devleti idare eden kişi öldüğünde yerine oğlu geçer.Bu anlayış Mustafa Kemal'in getirdiği cumhuruyet rejimi ile ortadan kaldırılmıştır.Halk rejimi,halka dayandırılan rejimdir.Yani yönetimde halkın söz sahibi olduğu rejimdir.Kapitalist devlet bütün ana sermayenin devlette toplandığı rejimdir.Bu rejimler de halka ait pek bir şey yok bütün mal devlete aittir.Farz dini gereklikler içinde yapılması mecburidir.Değişmezlik herhangi bir durum ve zamanda değişmez nitelikte olandır.Dogma hipotez derecesinde kalmış daha kesinleşmemiş fikirler.

B.Rejimler insan kaynaklı olmasına rağmen,dinin ilahi kaynaklı olması ve dinde herhangi bir değişmezlik olmasına rağmen rejimler esnek bir yapıya sahiptir.

C.Dinin değişmezlikleri olur. Dinde emredilen durağandır yer ve zamana göre değişmez.Ancak rejimlerin değişir nitelikte olmalıdır.Dinin kendi içinde farzları yani yapılması kesin emirleri var.Rejimlerde de yapılması gerekenler vardır ancak bu emir ve gereklilikler insan kaynaklıdır.Yapılmaması pek bir zorunluluğa bağlı değildir.Selçuk İNCE

C 88.A-Ataerkil rejim tek bir kişiye bağlı olduran rejim gibi geliyor bana…Halk rejimi halk tarafından oluşturulan rejim…Kapitalist rejim hayvani olan bir rejim…

B-Bunların kıyaslanması bile yanlış.Çünkü biri ilahi Allah tarafından gönderilen diğeri ise insani insanlar tarafından oluşturulan..

C.Dinin farzları olur çünkü rejimler zamanla değişebilir ama farzlar hiçbir zaman değişmez. Ayşegül CAN

C 88 A) Ataerkil rejim: Hiçbir fikrim yok…

Halk rejimi: Demokrasinin hakim olduğu rejimdir.

Kapitalist rejim: Kapitalizmin hakim olduğu rejimdir.

Farz: Değişmemesi gereken ve değiştiği durumda zarar meydana gelen gerçektir.

B) Rejimler insan ürünü din ise Allah (c.c.) tarafından gönderilen ve peygamberlerini de memur tayin ettiği inanç sistemidir.

C) Dininde farzları olur rejimlerinde ama sizin de belirttiğiniz gibi din ile rejimi birbiri ile karıştırmamalıyız. Hatice KAPLAN 

C 88. A) Ataerkil rejim= Yönetimin babadan oğula geçmesi şeklinde olur. Halk rejimi= Halkın seçtiği yönetim. Kapitalist rejim= Para ve menfaat üzerine kurulmuş rejim.B) Yaşam şartları ve buna göre halk sürekli değiştiği için rejim senek ve değişebilir olmalı. C) Dinin farzları olur, rejimin olmaz. Kübra Sivri

C 88. A. Ataerkil Rejim:Aile içinde babanın veya en büyük erkek çocuğun mutlak otoritesinin olduğu toplum biçimidir.

               Halk Rejimi: Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğunun elindeki yönetim.

               Kapitalist Rejimi: Maddi kazanç sağlamayı amaçlayan yönetim şekli.

               Farz-Değişmezlik-Dogma-Sabit: Değişmeyen, hep aynı kalan, öncede ayarlanmış.

          B. Rejim, yönetme, düzenleme biçimi, yaşamın tüm yönlerini devlet otoritesine bağlı kılan yönetim biçimi iken dinler ise, insanlar anlamadıkları ve korktukları hayat, ölüm, ızdırap gibi kavramları açıklamaya çalışır.

          C. İkisini de farzları-dogmaları- değişmezleri-sabitleri vardır. Dinin farzları insanları daha huzurlu, mutlu bir hayat sürmelerini ve öldükten sonrada günah kazanmalarını sağlar. Rejimin farzları ise daimi üstünlük baz alınarak, tek kişilerin söyledikleri sözler bir milletin geleceğini belirleyebilir. Rejim istek doğrultusunda yönlendirilir fakat dinin ise belirli kuralları vardır. Erdoğan AKÇİÇEK

C-88)rejim yönetime göre değişir, dinler ihtiyaç ve zamanlara göre değişir. Ramazan BORAN

C. 88.

A. katılmıyorum. İHSAN YILDIZ

 B. Rejim ülke yararına yapılan akımlardır ama din bütün insanlık yararına olan kuralları kapsar. İHSAN YILDIZ

 C. Bu bakış açısına ve düşünce yapısın göre değişir. Ama her ikisinin de değişmez kuralları vardır.   İHSAN YILDIZ

C 88.A.ataerkil rejim eski krallık veya imaratorluk yapılarında görülen devlet başında bulunan erkek egemenliğine dayalı sistemlerdir.Halk rejimi ise egemenliğin millete ait olduğu en belirgin şekliyle cumhuriyet(demokrasi süreciyle işler.  rejimidir.kapitalist rejimlerde ise belli sınıflar vardır ve onlar ekonomik güçleriyle halkın yönetiminde söz sahibidirler.Dogma,değişmesi ve yıkılması çok zor olan kalıplarının dışına çıkmayan düşünce ve inanç sistemleridir.Dogmatik düşüncelerin gücünü tanrıdan aldığına inanılır.Bu nedenle değişmezlik olarak da düşünebiliriz.

         B.Rejimler dinler gibi değildirler.Her rejim zamana yenilir ve yerini başka yönetim şekillerine terketmeye mecburdur.Ayrıca insanların sosyal hayatlarını düzenleyen yazılı kanunlarla çevrelenmiş kurallar bütünüdür.Dinler ise insanın sağlam ahlaki ve ruhsal yapısının bulunmasında etkili kitaplar ve peygamberlerle insanlara ve kavimlere yayılan kurallardır.Hiç bir koşulda değişmez ve özelliklerini yitirmezler.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 88. Halkın yine halk tarafından seçilen  birisinin tarafından yönetildiği sistemdir. M. Akif TİRYAKİOĞLU