Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)


147-Toplumlarda çoğunluğun verdiği kararların doğruluğu ve geçerliliği hangi oranlarda gerçekçidir? Bu açıdan parti(azınlık) demokrasisi alternatifsiz bir rejim olabilir mi?1
  İp ucu;
parti demokrasisi, hukuk ve siyasetteki kuralları ve uygulamada varılan sonuçları (spor çeşitleri, ahlak, seçim, öğretim, eğitim, üreme...vb sonuçlar) hayvan sürüleriyle simüle ediniz(eşleştiriniz ve benzeştiriniz) ? Lütfen alternatif görüşlerinizi yazınız.
C.147: Parti demokrasisi toplumun geneli için adil değildir. Sadece iktidara gelen partinin seçmenleri mecliste temsil ediliyor. Bu yüzden alternatiflerinin olması gerekir. Bir koyun sürüsünde en öndeki koyun uçurumdan atlarsa diğerleride peşinden gider. Parti demokrasisinde de durum buna benzerdir. Oyların çoğunu alan parti yanlış bir karar verirse bundan tüm halk zarar görüyor. HASAN AKKAYA
C147_Bazı insanların çobana bazı insanlarında sürüye benzemesinden dolayı bunların demokrasileri yoktur isteselerde uygulayamazlar çünkü bunların sanal araçları gelişmemiştir.bu yüzden eğitilmemiş insanların, eğitildiği halde fıtratı buna müsait olmayan insanların demokrasi hakkı yoktur. Aklı selim olan insanların başa geçmeleri gerekir. . MUSTAFA RÜSTEMOĞLU
C.147:Günümüzde zaten siyasette de gördüğümüz kadarıyla çoğunluğun verdiği kararlar sayesinde kapitalizmin doruklarına ulaştığımız alenen ortadadır. Bir koyun alıp başını giderken arkasında koca bir sürüyü de beraberinde götürüyor. Bizim insanımızda çoban olarak toplumu uçuruma sürüyor diyebiliriz. SELMA İFLAS
C.147:
Eğer seçim olarak düşünürsek topluluğun verdiği kararlar doğrudur. Ama seçilen iktidar yönetime geldiğinde Amerikanın verdiği kararlar doğrultusunda hareket ettiği için sen doğru karar versen de sonucu doğru olmuyor. TÜLAY TOPER
C.147:Bilinçli,kültürlü,eğitimli çoğunluğun verdiği kararlar doğrudur.SONGÜL GÜNDÜZ
C.147. Kendi kararlarını vermede sadece kendi etkili olduğu zaman. Ancak parti siyaseti sadece insan beynini yıkadığı için bunun peşinden gelenlerde hayvan sürülerinden faksızdır. AYNUR EROĞLU
C.147: Galileo doğrusu yüzünden nerdeyse ölecekti.Oysa çoğunluğa göre o yanlış biliyordu. SİNAN KAPLAN
C-147)Gerçekçi bulmuyorum,parti (azınlık) demokrasisini alternatifsiz bir rejim olarak da bulmuyorum.Çünkü birey daima kendi menfaatini düşünen hep bana olsun zihniyetini benimserler günümüz parti liderleri.Ben böyle bir zihniyetin ortadan kalkmasını,kişinin kendi fikirlerini özgürce ortaya koyabileceği bir ortam olmasından yanayım. İLYAS AKAD
C.147: Çoğunluğun verdiği kararlar kesinlikle her zaman doğru değildir. Sürü psikolojisi ile yapılan seçimlerin sonuçları göz önündedir. Toplumun bilinç düzeyini yükseltmek bu sebeple çok önemlidir. MUSTAFA ÇAM
C.147:Çoğunluğun verdiği karar her zaman doğrudur diye bir şey olamaz.Parti demokrasisinde çare olduğu söylenemez. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.147:Eğer kararlar çoğunluğun yararınaysa bu kararlar doğrudur.Farklı görüşlerin ülke yönetimine yansıması için parti demokrasisinin dışında farkı bir sistem olmalıdır. MERAL ÇELİK
C.147: Aynı memlekette yaşıyorlar diye bir cahil ile bir alimin oyu bir tutulmalı kendini tüm gerçekleştirmiş insan kadar demokrasi vardır. FADİLE KALKAN
C.147:İnsanlar akıllarıyla ,inançlarıyla birbirleri  ile fikir alışverişinde bulunurlar, Bir ahlak çerçevesi içinde toplumu oluşturur.Hayvanlarda ise akıl olmadığı için iç güdüsel hareketleri ile olur. Toplumda çoğunluğun verdiği karar halkın yarıdan fazlasını temsil ettiği için uygundur. FARİS ÇELİK
C.147: Gerçekçi değildir. Bu yüzden parti demokrasisi de alternatif bir rejim olamaz. Çünkü bunlar halkı anlamıyor veya anlamak istemiyorlar. Güvenilir, tanınan, dürüst insanların seçilmesi gerekir. SERKAN DUMAN
C.147:Kararlar bilinçli çoğunluğun isteğine göreyse doğrudur.ayrıca parti azınlığın görüşleri de parlementoya yansımalı. ALİ GÖÇER
C-147)Her zaman çoğunluğun aldığı karar herkes için iyi sonuçlar doğurmuyor.Bu yüzden parti demokrasisi alternatifsiz bir rejim olmamalı bence.SEYAR DİNAR
C-147)Her zaman doğru sonuca ulaşılamaz.ONUR HATİPOĞLU
C-147)Kesin yanlış sömürülen ülkelerin durumu bunu açıklıyor. ADEM ÇELEBİ
C-147)Çoğunluğun verdiği karar mutlak doğrudur diye bir şey söylenemez verilen kararların dayandığı etik kurallar önemli. REMZİ BOĞA
C:147)Demokratik ve refah düzeyi iyi olan toplumlar için parti sistemi doğru bir uygulama olabilir ancak geri kalmış ve halkın refahı kötü olan toplumlar için bence iyi bir uygulama değildir çünkü ülkemizde de gördüğümüz gibi halk oyunu seçimlerde kendisini en çok kandırana vermekte yani adayı bir nevi aş veya iş kapısı olarak görmekte bu da kullanın oyun düşünceden çok temel ihtiyaçları gözeterek ön planda tutulmasını sağlar ve maalesef bu sürekli tekkerür edip durmakta çünkü gelen gideni aratmakta.alternatif çözüm ise devletten bir medet beklemeyip kendi işini görmek 
C.147: Bu günkü tabloya bakılırsa doğruluğu pek geçerli değildir. İnsanlar sahip olduğu değerler(topluma katkısı, ahlak vb) oranında oy hakkına sahip olmalıdır. Bunu sağlayacak teknoloji üretilmeli. Yalan makinesi gibi. Erkan ALTUN
C- 147 ) Eğer alınan karar herkesi memnun ediyorsa problem yoktur. Eğer karar yanlışsa değiştirilmeli. ELİF KARAHAN
C.147-) Çoğunluğun verdiği kararlar her zaman geçerli ve doğru olacak diye bir gerçek söz konusu değil tabiî ki. Ancak demokratik toplumlarda kararların alınabilmesi için çoğunluğun kararı önemlidir.Sonuçta yanlış veya doğru toplumun istek ve doğruları ön plana alınmalıdır. Herkesin isteğini yerine getirmekte mümkün olamayacaktır. Tolga POLAT
C:147:Çoğunlukla verdiği kararlar yanlıştır ne yazik ki bunu yapanlar devleti yönetenlerdir.Pek gerçekçi bulunmayan olamaz. BURHAN AVAŞ
C.147: Verdiği kararları hep doğru bulunmayabilir. Bence taraf tutmak hariç bir kişi bile doğru bulmuyorsa bunda bir anormallik vardır.demokratik bir toplumda çoğunluk her zaman haklıdır. NİHAT PİŞKEN
C .147: .%60 gerçekçi  hayır olamaz.ENGİN ATEŞ