92.Ne zaman ve hangi koşullarda; rejimler toplumların değişim gereksinimlerine, özgün değer yargılarına ve fıtratlarına zarar vermeye başlar? Bu koşullarda ne/ler yapılmalı?
İpucu: tarihte değişmek istemeyen rejimlerin, toplumların ve devletlerin el değişim olay-olgu-süreçlerini düşünün. Güçlü toplumların; değişmek istemeyen zayıf toplumları fıtratlarına aykırı değişime zorlayıp kendilerine nasıl kara delik (yıkılışlarına vesile) hazırladıklarına dikkat edin.

C 92.Kişilere uymadığında, kişilerin fıtratını zorlayacak yaptırımlar olduğunda, kişilerin fikir yargılarına değer verilmediğinde ve kişilerin sömürüldüğü durumlarda. Hakkın istekleri doğrultusunda hareket edilmeli. Özden CALP

 C 92:dinden uzaklaştığı zaman. Berna AYIN

C 92.Dinsizliği ilke edinip ,gelişimi ahlaksızlık olarak anlayıp toplumun kültürü ile dini ile çeliştiği zaman zarar verir.Eşitliğin bozulup ırka göre cinsiyete göre değerlendirmelerin yapılmaya başlaması ile çatışmalar ortaya çıkar.Toplum birleşip devletin başındakileri bertaraf etmeli . Yudum GÜRER

C.92:Değişim çok özel ve zaman isteyen bir durumdur rejim olsa bile öncelikle değişime hazır olan yerlerden başlayıp onları değişime ve yeniliklere hazır hale getirme gibi bir çalışma yapılmalıdır.Caner ÖZDEMİR

C 92.Eğer bir rejim içinde barındırdığı halkları değer yargılarını göz ardı ederse o zaman rejim topluma zara vermeye başlar. Ferhat ÇENBER

C 92.Bir rejimde rant amacıyla toplumun değer yargıları göz ardı edilirse o zaman rejim topluma zarar vermeye başlar. Süleyman SENEM

C 92. Ne zaman ki rejimler ilahlaştırılır veya dinleştirilirse işte o an zarar vermeye başlar. Bunun için rejimler baskıcı zorbacı olmamalıdır. Yakup EKİNCİ

C 92. Her toplum ve rejim kendini çağın gerisine atmamalı dayatmacı bir zihniyet ile hareket eder ise bazı veto imparatorlukları tarafından onların istediği istikamette istemeden değişecektir bunu toplumun kendisinin yapması o toplumu daha iyi ve müdahaleye kapalı hale getirir. MUHARREM POLAT

C 92. Kişilerin değil de toplumun tüm kesimlerinin doğal ihtiyaçlarını karşılayarak zararların önüne geçinebilir. Mizbah KARATAŞ   

C 92. Rejimlerin ilahlaştırılması değişen toplumun özgün değer yargılarına  zarar verir. Bu koşullarda rejim değiştirilmelidir. Emine YARBA

 C 92:A)Onları özlerinden kültürlerinden uzaklaştırmaya çalıştıklarında.

        B)Sonuna kadar direnmek gerekir. Kamuran BALYEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C 92.Rejimler zamanla değişmelere tabii olmak zorunda kalmışlardır .Ancak değişmeleri kabul etmeyen toplum ve devletler kısa zamanda yıkılmışlardır.Bu değişmelerin en acı tokadını Osmanlı İmparatorluğu yemiştir.Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımını benimsemeyip veya gerekli önlemleri almadığından dolayı yıkılmıştır.Selçuk İNCE

   C 92.Rejimler insanlar göz ardı edildiği zaman zararlı olmaya başlar.Bunun için rejimler halklara göre ve ortamın durumuna göre hazırlanmalı ve hiçbir zaman insan fıtratını zorlamamalı. Ayşegül CAN

C 92 Despotluk ve zorlama hâkim olduğu zaman… Böyle bir durumda halkın uhuvvet(birliktelik) duygularını kabartmalı ve bu şekilde o despotları ortadan kaldırmalı diye düşünüyorum. Hatice KAPLAN

C 92. Halkın fıtratına uygun olmayan kurallarını dayatmaya çalıştığı zaman. Kübra Sivri

C 92. Gelişen ve buna bağlı olarak değişen dünyada, değişime karşı gelen rejimler, değişimi gerçekleştirenler tarafından yok edilmeye mahkûmdur. Değişim gelişen teknoloji ortamında şarttır. Bunu kabul etmeyen rejimler bunu kabul edenler tarafında yok edilir. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 92. Her toplum ve rejim kendini çağın gerisine atmamalı dayatmacı bir zihniyet ile hareket eder ise bazı veto imparatorlukları tarafından onların istediği istikamette istemeden değişecektir bunu toplumun kendisinin yapması o toplumu daha iyi ve müdahaleye kapalı hale getirir. İHSAN YILDIZ

C-92)yapamayacakları şeyleri yaptırmaya zorlayarak.fıtratı zorlamamak gerekir. Ramazan BORAN

C 92.Rejimler değerlerini,yargı mekanizmalarını ve toplumsal güvenini kaybettikleri zaman geçerliliklerini yitirir ve sorgulanmaya başlarlar. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 92. Halkın seçtiği insanlar işleri kendi yararlarına çevirdikleri zaman M. Akif TİRYAKİOĞLU