116.Din rejime, rejim dine fobi bir ortamda toplumlar yok olmaya mahkumdur. Yada beklide bir kavim için en büyük tehlike geçerliliği ve kuralları kuşku götürmez bir dinle devlet rejimini birbirine anatagonistik (yok edici) olarak bir arada yaşatmaktır. Önermelerinin geçersizliğini kanıtlayınız.
İpucu; dinin ve rejimlerin tanım, hedef, kısa ve uzun vadeli amaçlarını düşünü.1,2

C 116.İkisi de olmazsa olmaz kavramlardır. Din insanın doğumundan ölümüne kadar bu dünya ve ahiret hayatının temeldir. Devlet olmazsa bu dünyada düzen hâkim olmazdı. İkisi de insanlar için olmazsa olmazdır. Özden CALP

C 116.Bir ülkede din karşıtı ve din taraftarı insanlar birlikte yaşar.Eğer ülke yönetiminde din saf dışı bırakılırsa ülkede din taraftarı insanlar saf dışı bırakılmış olur.Çatışmalar atar .Ülke yıkılır.Ülkenin başındakiler her iki tarafı da dikkate almalı ve ikisine de eşit yaklaşmalıdır. Yudum GÜRER

C 116. Din rejime fobi olmamalı. Rejim dine fobi olmalı ve böylelikle toplumlar yok olmazlar. Yakup EKİNCİ

C 116: İslam dininde bir yönetim şekli var. Bunun dışına çıkıldığı zaman o ülkenin dini İslam olamaz. Berna AYIN

C 116:İslam ın yaşanmadığı tüm ülkeler yok olmaya mahkumdur. Kamuran BALYEN

C 116. Rejimin kuralları rejimin uygulanacağı toplumla bağdaşmalıdır aksi halde rejim eksik demektir. Eksik bir rejim ise toplumu ilerilere değil yok olmaya mahkum kılar. MUHARREM POLAT

C.116:Ne dini rejime düşürmek nede rejimi dine düşürmek yanlış olur başta din sonrasında rejim önemli olmalıdır.En azından inanan ve dini olan devletler için bu böyle olmalıdır.Bir nevi rejim birazda dinden süzülmüş olmalıdır ki o millet çürümeye karşı dirençli olsun.Caner ÖZDEMİR

C 116. Dinin içinde her şey vardır. Örneğin: Tek başına iktidar(papalar). Mizbah KARATAŞ                                                  

C 116.115’nci soruda bu konuya uzunca deyindim. Kısaca tekrarlarsak; dinle devlet birbirine zıt iki kavram olmamalı. Çünkü dinin amacı insanları doğru yola ve güzelliklere yöneltmektir. Ama dini yanlış yorumlayan insanlar yüzünden devlet ve din arasında bir zorunlu ayrılık oluşmuştur. Süleyman SENEM

C 116.Din ve mevcut rejimin ortak bir paydada birleşmesi gerekir eğer birbirine fobi oluştururlarsa toplumun yıkılmasına neden olur. Ferhat ÇENBER

C 116.Din ve rejim sinerjit etkiyle birbirini etkilemelidir. Emine YARBA

C 116.Örneğin; lut kavmi. Din bunlar için bir fobiydi ve sonunda yok olup gittiler. Selçuk İNCE

C 116.Aslında dinle devlet barışık yaşarsa o devlet yok olmaz.Din bir devlet için korkulacak bir unsur değil bilakis onun devlet olmasını sağlayan bir unsur ve bir gerekliliktir…. Ayşegül CAN

C 116 Bir toplumun inanç felsefesini dikkate almayıp rejimler getirenler toplum içerisinde zihinsel, fiziksel ve toplumsal tufana sebep olur… Hatice KAPLAN

C 116. İnsanların dini ile içinde bulundukları rejim antoponistik etki içinde bulunmamalı.Kübra Sivri

C 116. Din; insanların kendi istekleri doğrultusunda inandıkları, bağlı oldukları bir sistem iken rejim ise; zorla bir dayatma ile kişi, parti ve kurumların isteklerine göre hareket ettirilebilirler. Bunların her ikisi de zıt yönde çalışır. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 116. Rejimin kuralları rejimin uygulanacağı toplumla bağdaşmalıdır aksi halde rejim eksik demektir. Eksik bir rejim ise toplumu ilerilere değil yok olmaya mahkum kılar. İHSAN YILDIZ

C-116)tolumlar rejime karsı olunca yönetimle çatışır toplumlar yok olabilir. dinle çatısınca yine toplumlar yok olabilir. En iyisi her turlu cahilce çatışmadan uzak durmak. . Ramazan BORAN

C 116.kendi yaşadığımız ülkede böyle bir etki yaratılmaya ve rejimi zedeleyici girişimler yapılıyor.fakat sekse beş yıldır rejimimiz kendisini korumayı başardı.Kaç yıl daha direnebilecek ben de içim acıyarak bekliyorum. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 116. İkisi birbirini tamamlar. M. Akif TİRYAKİOĞLU